Jump to content


- - - - -

Yog lub ntuj rov pub lub sij hawm rau koj , yam koj xav ua yog dab tsi ?

Yog lub ntuj tig tau lub sij

7 replies to this topic

#1 HMOOB_Thov neegs sib hlub_*

HMOOB_Thov neegs sib hlub_*
 • Guests

Posted 07 November 2012 - 09:52 PM

Cov kwv tij nej puas xav kom lub ntiaj teb no nws kawg mus tsuag tsuag li kuv xav thiab os ? cas yug los ua ib zaug neeg nyob rau lub qab ntuj no, nej nrhiav & khwv tau ab tsi nyob rau nej lub neej xwb os lawv ? hos hais txog ntawm kuv tus kheej ces yam kuv khwv khwv thiab nrhiav nrhiav, los zoo li tsis muaj ib yam dab tsi ua yuav tau raws lub siab xav li, ua li puas yuav muaj ib yam dab tsi uas yuav los txhawb zog kom kuv ho xav ua neeg nyob mus ntxiv thiab os lawv ?

yog lub ntuj rov pub lub sij hawm rau kuv , thaum lub sij hawm ntawd , kuv yuav hais rau koj hais tias Kuv hlub, hlub koj ib leeg xwb nyob rau lub qab ntuj, es txawm ciaj tuag los tsuav wb sib tau li lub siab xav xwb os , tus neeg kuv hlub es!!!!!!!!.
yog lub ntuj rov pub lub sij hawm rau kuv, kuv yuav thov txim rau txhua tsav txhua yav nyob rau lub ntiaj teb uas kuv tau ua txhaum , tsis hais leej tib neeg los yog tej me tsiaj txhua tus, kuv txoj kev txhaum muaj raws li nram qab no,
1 thaum peb nyob Vibnais kuv muaj ib tug phoojywg xws li nws yog kuv tus aub, kuv tau muab nws cab coj mus muag rau hmoob xoom 5 tua noj lawm, thaum lub sij hawm uas kuv cab kuv tus aub mus muag ntawd, kuv tus aub zoo li nws yeej paub zoo tias , yog txoj kev tuag los txog nws lawm, nws tau quaj ua kua muag poob nthav nrov zig rau kuv , yam li nws tsis xav mus li nws saib ntsoov tuaj rau kuv lub qhov muag, los vim yog thaum ntawd ntshaw nyiaj tshaj txhua yam, tsis nco txog txoj kev hlub uas nws thiab yus tau muaj los, ces txog thaum hnub lub yeej Vibnais raug kaw lawm, mam nco txog tias cas, kuv tus phooj ywg zoo me aub cas lub sij hawm luv ua luaj no rau wb xwb, kuv tseem tsis kam cia rau koj siv thiab os, tu siab kuv tu siab heev rau qhov no, Lub ntuj kuv tus me aub thov koj zam lub txim pub rau kuv thiab os, lwm tias kuv mam los thev rau koj os yog muaj tiag,
yog lub ntuj rov pub lub sij hawm rau kuv, kuv yuav tsis muab kuv tus noog txiav nplaig, Vim thaum peb tseem me yau ntawd mas, yog leej twg muaj ib tug noog txawj txawj hais lus mas, neeg nyiam tuaj saib thiab qhuas tus tswv heev, thaum kawg kuv tus noog nws kuj tsis txawj hais lus li siab xav thiab, kuv tus noog ntawd nws kuj tuag thiab xau tau txoj sia yam txom nyem kawg li, Thov zam thov zam lub txim rau kuv thiab os me noog aw!!!.
yog lub ntuj rov pub lub sij hawm rau kuv, kuv yuav tsis nuv ntses lawm, Vim yav dhau los kuv tau mus nuv nuv ntses coj los noj thiab muag, thiab muab tua muab lawv coj los tso saum nqhuab yam lawv ua tsis taus pa li ntev mus txog 1 hnub muaj tej co mam tuag, thiab lawv tuag tau yam txom nyem heev, lub ntuj aw thov koj zam lub txim & lwm tiam koj ho pub lawv, yug los ua neeg thiab os yog muaj tiag,
yog lub ntuj rov pub lub sij hawm rau kuv, Thaum lub sij hawm kuv mus ncig teb chaws , yog kuv pom tej me nyuam ntsuag, los yog neeg txom nyem kuv yuav hlub thiab muab nyiaj rau lawv,

#2 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 08 November 2012 - 04:30 PM

Cov kwv tij nej puas xav kom lub ntiaj teb no nws kawg mus tsuag tsuag li kuv xav thiab os ? cas yug los ua ib zaug neeg nyob rau lub qab ntuj no, nej nrhiav & khwv tau ab tsi nyob rau nej lub neej xwb os lawv ? hos hais txog ntawm kuv tus kheej ces yam kuv khwv khwv thiab nrhiav nrhiav, los zoo li tsis muaj ib yam dab tsi ua yuav tau raws lub siab xav li, ua li puas yuav muaj ib yam dab tsi uas yuav los txhawb zog kom kuv ho xav ua neeg nyob mus ntxiv thiab os lawv
yog lub ntuj rov pub lub sij hawm rau kuv , thaum lub sij hawm ntawd , kuv yuav hais rau koj hais tias Kuv hlub, hlub koj ib leeg xwb nyob rau lub qab ntuj, es txawm ciaj tuag los tsuav wb sib tau li lub siab xav xwb os , tus neeg kuv hlub es!!!!!!!!.
yog lub ntuj rov pub lub sij hawm rau kuv, kuv yuav thov txim rau txhua tsav txhua yav nyob rau lub ntiaj teb uas kuv tau ua txhaum , tsis hais leej tib neeg los yog tej me tsiaj txhua tus, kuv txoj kev txhaum muaj raws li nram qab no,
1 thaum peb nyob Vibnais kuv muaj ib tug phoojywg xws li nws yog kuv tus aub, kuv tau muab nws cab coj mus muag rau hmoob xoom 5 tua noj lawm, thaum lub sij hawm uas kuv cab kuv tus aub mus muag ntawd, kuv tus aub zoo li nws yeej paub zoo tias , yog txoj kev tuag los txog nws lawm, nws tau quaj ua kua muag poob nthav nrov zig rau kuv , yam li nws tsis xav mus li nws saib ntsoov tuaj rau kuv lub qhov muag, los vim yog thaum ntawd ntshaw nyiaj tshaj txhua yam, tsis nco txog txoj kev hlub uas nws thiab yus tau muaj los, ces txog thaum hnub lub yeej Vibnais raug kaw lawm, mam nco txog tias cas, kuv tus phooj ywg zoo me aub cas lub sij hawm luv ua luaj no rau wb xwb, kuv tseem tsis kam cia rau koj siv thiab os, tu siab kuv tu siab heev rau qhov no, Lub ntuj kuv tus me aub thov koj zam lub txim pub rau kuv thiab os, lwm tias kuv mam los thev rau koj os yog muaj tiag,
yog lub ntuj rov pub lub sij hawm rau kuv, kuv yuav tsis muab kuv tus noog txiav nplaig, Vim thaum peb tseem me yau ntawd mas, yog leej twg muaj ib tug noog txawj txawj hais lus mas, neeg nyiam tuaj saib thiab qhuas tus tswv heev, thaum kawg kuv tus noog nws kuj tsis txawj hais lus li siab xav thiab, kuv tus noog ntawd nws kuj tuag thiab xau tau txoj sia yam txom nyem kawg li, Thov zam thov zam lub txim rau kuv thiab os me noog aw!!!.
yog lub ntuj rov pub lub sij hawm rau kuv, kuv yuav tsis nuv ntses lawm, Vim yav dhau los kuv tau mus nuv nuv ntses coj los noj thiab muag, thiab muab tua muab lawv coj los tso saum nqhuab yam lawv ua tsis taus pa li ntev mus txog 1 hnub muaj tej co mam tuag, thiab lawv tuag tau yam txom nyem heev, lub ntuj aw thov koj zam lub txim & lwm tiam koj ho pub lawv, yug los ua neeg thiab os yog muaj tiag,
yog lub ntuj rov pub lub sij hawm rau kuv, Thaum lub sij hawm kuv mus ncig teb chaws , yog kuv pom tej me nyuam ntsuag, los yog neeg txom nyem kuv yuav hlub thiab muab nyiaj rau lawv,
Thov teb rau tus kwv tij uas koj sau lub topic no. tus kwv tij yog koj twb ntseeg Vaj tswv & ua kev ntxuav tag lawm ces txhais tau hais tias vaj tswv yeej zam koj lub txim uas yav tag los koj tsis paub nws es koj tau ua lawm. yog li koj cia li zoo siab ua nws tsaug rau hnub no mog. qhov koj yuav ua tamsim no yog xa Vaj tswv txoj hmoo zoo mus rau lwm leej lwm tus uas tseem tsis tau paub Vaj tswv lawm xwb. yog koj mus tsis tau los koj pab koj tej nyiaj rau lwm tus mus xwb yeej yog lawm.koj cia li zoo siab tias Vaj tswv twb zam txim rau koj tag lawm. peb yuav tsis hnov& tsis pom Vaj tswv kiag, tabsi peb nyeem nws txoj lus yeej hais mmeej tias. yog leej twg los ntseeg nws leej tub. tus ntawd yuav tau txoj sia ntev mus tsis kawg.
Kuv hov piav kuv li ib qhov rau nej tau paub, thaum kuv tseem nyob tim nplog teb. thawj thawj zaug hauv kuv lub neej,kuv muaj ib tug yawm yij Hmoob xeem vaj nws coj kuv nrog nws mus zov nraj& tuas nraj. thaum wb mus txog ntawd qhov chaws uas ntxim muaj nraj pw lawm nws txawm kom kuv nyob ntawd zov. nws mus rau sab tom lawm. kuv nyob ib pliag xwb muaj ib khub niam txiv nraj ya los pw. tus lau ( tus txiv) ya los tsaw siab heev kuv tsis pom. tabsi tus poj ya los tsaw qis qis ces kuv txawm tsis tos li. kuv txawm tuas tus poj poob. thaum kuv mus khaws tau ces kuv muab saib ma zoo nkauj heev li. thaum ntawd kuv xav tau hauv kuv lub siab tuaj hais tias: vuag yog hais tias luag muab kuv tus poj niam tuas tuag li no lawm tshais kuv yuav hlub nws thiab kuv yuav quaj heev pob. kuv xav tau li no ces. kuv txawm tsis xav tuas nraj ntxim lawm.txij thaum ntawd los txog rau niaj hnub nim no kuv yeej tsis yuav ib rab phom & yeej tsis mus nrog tej phooj ywg mus tuas na, tuas mos lwj li, thiab kuv yeej tsis mus nuv ntse li , kuv tsis paub cuam npev nuv ntse nyob lub teb chaws no li. kuv li ces noj mov tag mus ua hauj lwm los tsev. thiab txog hnub mus Church ces mus pehawm Vaj tswv xwb.
Hais txog nqaij mos lwj, nqaij ntse kuv yeej nyiam noj thiab tabsi kuv tsis nyiam mus tuas thiab mus nuv li.

#3 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 09 November 2012 - 09:11 PM

Ua neeg yug los nyob hauv ntuj lub qab plab no, muaj yug thiab muaj tuag xwb.Yeej yuav tsi muaj sij hawj rau koj rau kuv ib zaug lilawm yog hais tias dhau lawm. Tib neeg muaj yug ibzaug xwb yuav tsi muaj yug zaum ob lawm, Tib neeg tuag ruas yog tuag ib zaug thiab xwb yuav tsi tuag zaum ob lawm.Ib qhov uas yuav pab tau koj ruas yog koj los lees yuav Tswvyexus
ib leeg nkaus thiaj li yuav pabtau koj, Tswv yexus yog txoj siab thiab yog qhov tseeb, yog txoj kev coj koj mus cuag tau vajtswv nws yuav zam koj lub txim yav dhau los rau koj yam tsi pub koj rau txim yog tias koj lees koj tej kev ntxhaum rau vajtswv.

Koj yog tus neeg zoo licas ces txawm yog sij hawm tig tau rov qab los koj yeej tseem yog tus qub xwb yeej pauv tsi tau li os covphoojywg.,Yog hais tias koj tsi muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab.
Tus taw zoo licas ces cov menyuam zoo li ntawm xwb, txawm yuav ua menyuam petsawg tus los yeej yuav pauv tsi tau ntxiv lawm. Yog hais tias tus taw tsiab mas tej zaum cov menyuam yuav txawv zog xwb.

Txhob xav dab tsi ntau dhau lawm ces dhau mus, cia li hlub tus ntawm koj txhais testuav tau uas yog koj tus.Vajtswv yuav foomkoob hmoov rau neb ob niam txiv los yog yam koj ua txaum tas lo lawm.
Ua neej koj sib sib hlub xwb vim peb los ua neej nyob hauv ntiaj teb no tsi ntevli. Cov laug tias 120 xyoo no tiam si peb nyob ntev kawg yog y70 rau 80 xwb twb yuav ncaim ntiaj teb mus mog.Vajtswv hais rau tib neeg tias Tsiaj Txu yog yam coj los yug neeg txoj sia txawm koj muab koj tej tsiaj muag rau lwm tus yeej tsi txaum, koj tua tsia yeej tsi txaum yog koj tua no xwb.

#4 HMOOB_thov neegs sib sib hlub_*

HMOOB_thov neegs sib sib hlub_*
 • Guests

Posted 13 November 2012 - 09:08 AM

Ua tsaug os 2 leeg phooj ywg zoo aw!!!!! uas neb tuaj teb kuv cov lus , neb hais yog lawm os

#5 HMOOB_tub_*

HMOOB_tub_*
 • Guests

Posted 27 November 2012 - 06:21 PM

ua cas yus muaj niam thiab txiv yug yus es tsis fwm tus yug yus vaj tswv tsis yog tus tsim yus tawm los yog koj niam thiab koj txiv nkawv tsis sib deev es tus kab me nyuam thiaj muaj sia thiaj tseej neeg zoo li koj hau koj lub siab yuav tsum xav txog koj niam thiab koj txiv nrog tus koj hlub tsaj hau koj lub siab

#6 HMOOB_Tub Ntsuag_*

HMOOB_Tub Ntsuag_*
 • Guests

Posted 28 November 2012 - 06:56 PM

ua cas yus muaj niam thiab txiv yug yus es tsis fwm tus yug yus vaj tswv tsis yog tus tsim yus tawm los yog koj niam thiab koj txiv nkawv tsis sib deev es tus kab me nyuam thiaj muaj sia thiaj tseej neeg zoo li koj hau koj lub siab yuav tsum xav txog koj niam thiab koj txiv nrog tus koj hlub tsaj hau koj lub siab

ua li leej twg yog tus yug koj niam thiab koj txiv ma los ? ua li tsis muaj tus uas yug koj niam thiab koj txiv es nkawd puas yuav ua ua , es ho muaj thiab xeeb tau koj los thiab ma, leej twg yuav yog tus uas muaj nuj nqis rau koj dua ma los ?
yog hais tias koj muaj niab thiab muaj txiv, tab sis koj niam los sis koj nkawd ib leeg twg nws tsuas sib tsoob kom zoo nyob xwb, es cia li xeeb tau yuam kev lawm xwb, thaum yug tau koj los poob nthav koj yeej tsis muaj txiv, vim thaum lub sij hawm ntawd koj txiv ces, tsuas ua hluas nraug 6 ub 6 no xwb , tsuas muaj koj niam tib leeg xwb uas yog tus faus koj lub tsho thiab ntxhua koj quav, tu koj hlob nrhiav koj noj los txog thaum koj hlob los txog hnub no, koj niam tib leeg xwb nws ua sab niam sab txiv, koj yeej muaj txiv thiab los mav tab sis nws yog lub npe xwb, hais txog ntawm koj txiv ces nws zoo li thiab coj li cov txiv yawg tsov tim Africa teb chaws xwb os, luag tsuas K txog luag tus kheej & nrhiav 6 luag noj luag hnav xwb, es yog 1 leeg txiv zoo li no xwb puas tsim nyog yus yuav hu nws lub npe hu ua txiv no, thiab hauv lub ntiaj teb no muaj puas tsawg leej niam los sis leej txiv zoo li tus no ??????

#7 HMOOB_HMOOB_*

HMOOB_HMOOB_*
 • Guests

Posted 30 November 2012 - 12:08 AM

ua li leej twg yog tus yug koj niam thiab koj txiv ma los ? ua li tsis muaj tus uas yug koj niam thiab koj txiv es nkawd puas yuav ua ua , es ho muaj thiab xeeb tau koj los thiab ma, leej twg yuav yog tus uas muaj nuj nqis rau koj dua ma los ?
yog hais tias koj muaj niab thiab muaj txiv, tab sis koj niam los sis koj nkawd ib leeg twg nws tsuas sib tsoob kom zoo nyob xwb, es cia li xeeb tau yuam kev lawm xwb, thaum yug tau koj los poob nthav koj yeej tsis muaj txiv, vim thaum lub sij hawm ntawd koj txiv ces, tsuas ua hluas nraug 6 ub 6 no xwb , tsuas muaj koj niam tib leeg xwb uas yog tus faus koj lub tsho thiab ntxhua koj quav, tu koj hlob nrhiav koj noj los txog thaum koj hlob los txog hnub no, koj niam tib leeg xwb nws ua sab niam sab txiv, koj yeej muaj txiv thiab los mav tab sis nws yog lub npe xwb, hais txog ntawm koj txiv ces nws zoo li thiab coj li cov txiv yawg tsov tim Africa teb chaws xwb os, luag tsuas K txog luag tus kheej & nrhiav 6 luag noj luag hnav xwb, es yog 1 leeg txiv zoo li no xwb puas tsim nyog yus yuav hu nws lub npe hu ua txiv no, thiab hauv lub ntiaj teb no muaj puas tsawg leej niam los sis leej txiv zoo li tus no ??????


ua li leej twg yog tus yug koj niam thiab koj txiv ma los ? ua li tsis muaj tus uas yug koj niam thiab koj txiv es nkawd puas yuav ua ua , es ho muaj thiab xeeb tau koj los thiab ma, leej twg yuav yog tus uas muaj nuj nqis rau koj dua ma los ?
yog hais tias koj muaj niab thiab muaj txiv, tab sis koj niam los sis koj nkawd ib leeg twg nws tsuas sib tsoob kom zoo nyob xwb, es cia li xeeb tau yuam kev lawm xwb, thaum yug tau koj los poob nthav koj yeej tsis muaj txiv, vim thaum lub sij hawm ntawd koj txiv ces, tsuas ua hluas nraug 6 ub 6 no xwb , tsuas muaj koj niam tib leeg xwb uas yog tus faus koj lub tsho thiab ntxhua koj quav, tu koj hlob nrhiav koj noj los txog thaum koj hlob los txog hnub no, koj niam tib leeg xwb nws ua sab niam sab txiv, koj yeej muaj txiv thiab los mav tab sis nws yog lub npe xwb, hais txog ntawm koj txiv ces nws zoo li thiab coj li cov txiv yawg tsov tim Africa teb chaws xwb os, luag tsuas K txog luag tus kheej & nrhiav 6 luag noj luag hnav xwb, es yog 1 leeg txiv zoo li no xwb puas tsim nyog yus yuav hu nws lub npe hu ua txiv no, thiab hauv lub ntiaj teb no muaj puas tsawg leej niam los sis leej txiv zoo li tus no ??????

PAB KOJ ZOO SIAB KOJ LOJ TIAV TXIV LAWM YOG KOJ PAUB LI KOJ CES YOG IB QHO ZOO RAU KOJ RAS THIAB XAM POM TOM NTEJ NO TXOB ZOO LI TSOB TXIV NTOO NO LAWM COV NOOB THIAJ YUAV TUAJ ZOO THIAB TXI TXIV ZOO RAU TEB CHAWS TAU NOJ THIAB COJ MUS COG KOM ZOO IB TSOB TXIV NTOO ZOO *XAV KOM KOJ SIAB TAWG COJ ZOO HAIS LUS PAUB SIAB PAUB QIS PAUB ZAM TXIM RUB LUB SIAB NTEV PAUB FWM COV UA TIJ TAM NIAM THIAB TXIV THIAJ CIAJ UA IB TUG NEEG ZOO THIAJ TSIM NYOG KOJ NIAM TU!! KOJ TIAV TXIV LI KOJ YOG MUAJ IB HNUB TWG KOJ TSEEJ NEEG XWS TEB CHAWS LAWM NO MUS UA KOJ TXIV TSAUG YEEB VIM KOJ TXIV COJ LI IB TUG TXIV DEV LOJ LEEB ZOO TAM LI TU DEV LIM TXWV

#8 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 26 December 2014 - 06:26 AM

Tus tijlaug "Thov neegs sib hlub".

Tshuav ntev li cas koj mam rov mus tos koj tusAub koj muab cab coj mus muag ntawm xum 5 rov los os?.

Los yog koj twb tos los lawm tiam sis koj tsis tau tuaj up date rau peb paub xwb os.

Kuv hais rau koj hais tias thaum koj lees kev txhaum lawm ces Vajtswv twb zam txim rau koj lawm vim lub ntiaj teb nov nws tseem zoo zoo nkauj tsis txhob xav li koj thiab tsis txhob lam tha lai lawv ov.

Vim yog xav ua Thaib Xam xaj ces yuav tau rov mus nyob Thaib teb thiaj tau ua neeg Thaib.

Hos tus nyob Thaib teb loj los nws yeej tsis yog xam xaj thaib ces tsis txhob txhawj.

 

 

 

 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users