Jump to content


Photo
- - - - -

Ua Lub Neej-Zoo Li Taug Ib Txog kev

lub neej txoj kev

2 replies to this topic

#1 Hmongtebchaws3

Hmongtebchaws3

    Member

  • Members
  • PipPip
  • 18 posts

Posted 20 September 2012 - 06:37 AM

Nyob zoo ib Tsoom Phooj Ywg
Ib txhia keev hais tias txom nyem heev, xav tuag, tsis xav nyob vim zoo tsis thooj luag tej. Muaj ib hnub kuv tau caij ib lub tsheb motor mus ntawm kuv tsev rau tim ib lub kiab khw uas muaj neeg mus taug txoj kev ntawv yam sib txuas zws. thaum kev khiav tsheb, kuv tau khiav ceev, khiav qeeb tiam sis txhua lub sij hawm yeej muaj tus lawv qab thiab tus ua ntej.
Vim li cas?
1. vim muaj ib txhia luag yeej sawv kev ntxov dua yus thiab pib ua ntej yus lawm
2. txawm li cas los xij, yeej muaj ib txhia tseem lawv yus qab thiab

Yog li kuv thiaj xav tawm tias peb ua lub neej nyob yuav zoo tsis txawv li hais los no.nws cia li dhau los ua lo lus qhia lwm tus. Qhov tseeb nws muaj ntau yam piv txwv tiam sis kuv tsis muaj sij hawm sau kuv lam sau me me rau sawv daws coj mus xav xwb ,mam ntsib nej sua.

#2 HMOOB_kevhlubncajncees_*

HMOOB_kevhlubncajncees_*
  • Guests

Posted 22 September 2012 - 05:56 PM

Nyob zoo ib Tsoom Phooj Ywg
Ib txhia keev hais tias txom nyem heev, xav tuag, tsis xav nyob vim zoo tsis thooj luag tej. Muaj ib hnub kuv tau caij ib lub tsheb motor mus ntawm kuv tsev rau tim ib lub kiab khw uas muaj neeg mus taug txoj kev ntawv yam sib txuas zws. thaum kev khiav tsheb, kuv tau khiav ceev, khiav qeeb tiam sis txhua lub sij hawm yeej muaj tus lawv qab thiab tus ua ntej.
Vim li cas?
1. vim muaj ib txhia luag yeej sawv kev ntxov dua yus thiab pib ua ntej yus lawm
2. txawm li cas los xij, yeej muaj ib txhia tseem lawv yus qab thiab

Yog li kuv thiaj xav tawm tias peb ua lub neej nyob yuav zoo tsis txawv li hais los no.nws cia li dhau los ua lo lus qhia lwm tus. Qhov tseeb nws muaj ntau yam piv txwv tiam sis kuv tsis muaj sij hawm sau kuv lam sau me me rau sawv daws coj mus xav xwb ,mam ntsib nej sua.

Nyob zoo ib Tsoom Phooj Ywg
Ib txhia keev hais tias txom nyem heev, xav tuag, tsis xav nyob vim zoo tsis thooj luag tej. Muaj ib hnub kuv tau caij ib lub tsheb motor mus ntawm kuv tsev rau tim ib lub kiab khw uas muaj neeg mus taug txoj kev ntawv yam sib txuas zws. thaum kev khiav tsheb, kuv tau khiav ceev, khiav qeeb tiam sis txhua lub sij hawm yeej muaj tus lawv qab thiab tus ua ntej.
Vim li cas?
1. vim muaj ib txhia luag yeej sawv kev ntxov dua yus thiab pib ua ntej yus lawm
2. txawm li cas los xij, yeej muaj ib txhia tseem lawv yus qab thiab

Yog li kuv thiaj xav tawm tias peb ua lub neej nyob yuav zoo tsis txawv li hais los no.nws cia li dhau los ua lo lus qhia lwm tus. Qhov tseeb nws muaj ntau yam piv txwv tiam sis kuv tsis muaj sij hawm sau kuv lam sau me me rau sawv daws coj mus xav xwb ,mam ntsib nej sua.


Nyob zoo os tus phooj ywg Hmongtebchaws3 zoo siab thiab ua koj tsaug uas koj muab coj tuaj qhia pub rau kuv peb sawv daws tau paub thiab tau nyeem os. Yog tias kuv xav nrog koj koom taug koj txoj kev lawv koj qab mus thiab no koj puas kam os.

#3 HMOOB_npawvnpawv_*

HMOOB_npawvnpawv_*
  • Guests

Posted 05 January 2015 - 09:44 PM

Muaj qee zaus peb kuj tsis zoo li ntawd os.

Txawm muaj tus yuam nthi kom zoo li ntawd los vajtswv yeej pab yus ua ntus zus los ces yus kuj nyob dhau hnub, hli thiab mus ua xyoo thiab xyoo ho dhau mus ua txhiab lawm.

 

Vim thaum ub peb nyob tebchaw nplog peb cov kwv ij khiav dhau tuaj mus txawv tebchaw tas lawm, kuv tseem xyaus so ntswg tav toj xwb ces kuv tsuas paub hais tias peb tshuav tib tug niam hlo thiab nws 3 tug tub nyob pem hauv zos lawm xwb.

Niam hlob muaj ib tug tub mob mob npe hu ua npawv pw ntawm qab qhov rooj tag, dab niaj hnub los tsim tus tub ntawd heev, nws pw txom nyem ntsuav tsaus ntuj nti xwb.

Thaum nws yuav raug tus dab ntawd mas hnov hais tias, lawv pab tub hluas ntawd mus txhom ntses ces muaj ib tug dab nyob hauv qab pas dej txawm muab nws tuav ruaj ruaj rau hauv qab thu tabsis nws nti ua lwj ua liam thaum nws pom tus dab ntawd tseeb tseeb ces nws cia li hle kiag nws lub tsho rau tus dab ntawd ces nws thiaj dim plaws los lawm.

Nws mus tsis tau qhov twg li, mus ua teb ces hnub twg los su yog kas li kas xwb tsis tau su noj mas sawvdaws txom nyem kawg vim raug dab tsim txom nyhav heev.

Nws thiaj niaj hnub pw hauv tsev ces niam thiab cov kwv mus ua teb ces dab tau tau zoo tuaj muab nws xyuas thiab qhuab qhia ib hnub ib hnub li.

Niam lawv los txog tsev, lawv hlub hlub nws vim pom nws mob mob pw daj ntseg lis saum txaj xwb hais twb yuav luag tsis taus ib los lus li lawm ces niam lawv tias lawv ua neeb saib nws no los nws hais tias tsis txhob ua vim nws ntshai ntshai dab nqa hluas los muab nws khi cajdab.

Thaum tebchaw tsis tau tawg kuj muaj yim puav pubthawj tuaj txog ntawm peb zos cia li ncaj qha los xyuas peb tsev neeg hmoob, peb yeej cia lawv los so hauv peb tsev, lawv yuav mus qhov twg los tsis txwv tsis txiav lawv, yus tej zeb cos cia lawv tuaj tuav thiab siv ywj siab li yog yus ib tse neeg.

Tsis ntev ntawd ces kuj tsis muaj tus paub, niam hlob tus tub nws kuj tau tas sim neej lawm ces tebchaw mam nchuav tuaj txog peb zos, sawvdaws mam tawg khiav mus thoob ntiaj teb.

Peb tsev neeg kuj khiav ciaj khiav tuag mus tshwm thaib teb, kuv kuj pw puab ntawm rooj tag, dab kuv kuj tsis pom ib tug thaum ntawd.

Nim no kuv twb laus laus 40 xyoo lawm thiaj xam nyog.

 

 

 

 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users