Jump to content


Photo
- - - - -

Nkauj hais txog kev ntseeg vajtswv, yexus

Hlubkojxwb

40 replies to this topic

#1 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 16 September 2012 - 08:48 PM

Nej sawv daws puas muaj leej twg nyiam mloog nkauj vaj tswv, yexus thiab.
Kuv tuaj pom lawv tso tau 4 zaj nkauj no nyob rau saum tojsiab.com no kuv nyiam heev li, kuv yuav muab nws tso rau ntawm no khaws tseg es thaum twg kuv muaj sij hawm thiab xav mloog ces kuv thiaj li tau mloog mus tas li os.

http://hmongclip.com...From-Phonsavanh

http://hmongclip.com...-Christian-Song

http://hmongclip.com/?w=Obof6U3hM6Y

http://hmongclip.com...-Christian-Song

http://hmongclip.com...From-Phonsavanh

#2 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 16 September 2012 - 08:56 PM

Ntawm no kuv thov tus Admin uas tsim lub website Tojsiab ntawm no thov koj pab qhia rau kuv tias kuv yuav tso youtube kom nws tshwm tawm nyob rau hauv nov, no nws yuav ua li cas es nws thiaj li tshwm tawm tau rau hauv no os.

Ua tsaug

#3 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 17 September 2012 - 04:58 AM

Nkauj hais txog kev ntseeg vajtswv yexus.

http://hmongclip.com/?w=pALF1HKYjpM

http://hmongclip.com/?w=BHbA-khk-NA

#4 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 17 September 2012 - 06:14 AM

Nkauj hais txog kev ntseeg vajtswv yexus.

http://hmongclip.com/?w=AFxHSWJlivo

http://hmongclip.com/?w=Z0o9A23FnOs

http://hmongclip.com/?w=96zzpAjvaY8

http://hmongclip.com/?w=FMNaFf6krGo

#5 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 17 September 2012 - 07:13 AM

Kuv Los Cuag Koj Vajtswv Yexus
kbnf.JPG kbnf.JPG

ncvfgk.JPG

Yexus Txoj Kev Hlub
bhgjnm.JPG

kffbgj.JPG

#6 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 17 September 2012 - 08:53 AM

Cov phooj ywg txhua tus sawv daws yog ua li cas es kuv 2 daim duab uas kuv tso ua ntej saum toj sauv es kuv twb click 1 lwm thiab 1 kab xwb ua cas es nws cia li tshwm tawm los mus tau 2 daim zoo 1 yam nkaus li lawm os.

Nej sim nrog kuv xav saib yog vim li cas tiag os?

Yexus txoj kev hlub
hdgnh.JPG

hbfnjk.JPG

bjhgj.JPG

#7 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 17 September 2012 - 08:39 PM

Nkauj hais txog kev ntseeg vajtswv yexus.

http://hmongclip.com/?w=VFsP_F6Ne_o

http://hmongclip.com...-Christian-Song

#8 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 18 September 2012 - 04:32 AM

Yexus yog ib tug huab tai cuav. Nws ua fwj huaj cuav los dag nws haiv neeg kom nws tau los ua huaj tais kav lub teb chaw Israel. Ua ntej luag yov muab huab tai rau Yexus ua luag yov tsum muab nws coj mus sim nws cov hwj huaj seb puag yog tseeb. Yexus txoj kev dag nws haiv neeg yog muab dej txia ua cawv haus, muab 5 lub mov cis coj los pub rau 5,000 leej neeg noj tsau haus qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tawb nyob rau tom hav nyom thiab. Yexus dag tia nws ua tau cua nres. Nws dag tia nws taug rau saum nplaim dej. Yexus dag tia nws tsas tau neeg tuag sawv los.

Yexus dag nws haiv neeg npaum lis ntawd yog lis ntawd luag thiaj lis muab nws coj mus plawm them rau nws txoj kev dag tej neeg zej zog sawv daws. Luag muab nws plawm, plawm them rau nws txoj kev dag tag los luag tsis tseev. Luag yuam kom nws kwv tus ntoo khaub lig mus rau tom roob qhua coj mus sim nws cov hwj huaj seb pua yog tseeb. Lawv xav paub seb nws nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig los. Yog Yexus nqis tsis ces Yexus yov tsum tau tuag mus them rau nws txoj kev dag. Yog tia Yexus nqis tau ces lawv thiaj lis kam muab lawv tus huab tau rau nws ua. Yexus tsis tau saum tus ntoo khaub lis los. Yog lis ntawd nws thiaj tau tuag mus them rau nws txoj kev dag.

Yexus muaj kev npam yog lis ntawd nws thiaj lis raug plawm thiab raug luag qhuab yuam coj mus tua sim nws cov hwj huaj rau saum tus ntoo khaub lig. Luag muab nws tua sim nws cov hwj huaj ua ntshav liab vog tseg rau saum tus ntoo khaub lig tseg rau lub ntiaj teb no saib tia dag lis Yexus ces yov tsum tau tuag lis Yexus thiab ris tus ntoo khaub lis ib yam lis Yexus xwb. Yexus yog ib tug xib fwb cuav thiab nws yog ib tug huab fai cuav. Nws cov hwj huaj cuav pab tsis tau nws lis. Yog lis ntawd nws thiaj lis tuag caw vos zoo lis ntawd rau neeg ntiaj teb no saib tia kom tsis txhob taug Yexus txoj kev dag ntawd ntxiv lawm. Ntseeg Yexus ces tuag ib yam lis Yexus xwb.

Los peb saib lawv muab Yexus nplawm coj los them rau nws txoj kev dag.

Attached Thumbnails

 • Jesus-calms-the-sea.jpg
 • jesuswaterintowine.jpg
 • Raise-Dead1.jpg


#9 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 18 September 2012 - 05:30 AM

http://youtu.be/hsYYIB-6MQ4


Yexus yog ib tug huab tais dag thiab nws yog ib tug xib fwb cuav. Nws ua huaj huaj cuav los dag nws haiv neeg kom lawv muab haub tai rau nws ua. Ua ntej nws haiv neeg yov muab huab tai rau nws ua lawv yov tsum sim nws cov hwj huaj seb pua yog tseeb. Lawv muab nws yuam kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau tom roob qhua coj mus sim nws cov hwj huaj. Yog tia Yexus nqis tau saum tus ntoo khaub los ces lawv thiaj lis ntseeg nws; yog tia Yexus nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lis los ces nws yov tsum tau tuag mus them rau nws txoj kev dag nws haiv neeg kom nws tau ua huab tais.

Lawv muab Yexus hles ris hles tshos liab qab ploog tag lawv mam muab nws ntsia tes ntsia taws rau saum ntu ntoo khaub lig coj los sim nws cov hwj huaj rau tej pej xeem sawv daws saib seb nws pua ua tau hwj huaj coj los cawm nws tus kheej kom nws nqis tau saum ntus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tais. Tus twg tuaj saib Yexus los cos, cos hau tia yog koj yog huab tai Jews tiag no ces koj nqim saum tus ntoo khaub lig los peb thiaj lis ntseeg koj. Tus twg tuaj saib Yexus los tsua kom Yexus nqis kom tau saum tus ntoo khaub lig los lawv thiaj ntseeg nws thiab lawv thiaj lis kam muab lawv tus huab rau nws ua. Muaj ib tug tub sab nyob rau ntawdm Yexus ib sab txawm hais rau Yexus tia, "Yexus lawv thuam koj npaum lis ntawd. Yog tia koj muaj huaj huaj loj npaum lis ntawd koj kuj ua koj cov hwj huaj kom koj dim ntawd tus ntoo khaub lig los qhia tia koj cov hwj huaj yog muaj tseeb thiab koj kuj ua koj cov hwj huaj kom wb dim nrog koj thiab." Yexus ua tsis tau ib qho hwj huaj dab tsis coj los cawm nws tus kheej kom dim ntawm tus ntoo khaub lig coj los qhia rau tej pej xeem sawv daw saib tia nws muaj hwj huaj loj heev. Yexus yog ib tug xib fwb cuav xwb nws cov hwj huaj cuav thiaj lis pab tsis tau nws thiab pab tsis tau ob tug neeg lawv muab tua rau tom roob qhua nrog nws ua kes ntawd. Sawv daw tuaj sawv saib Yexus mus txog rau thaum 3 moos yov tsau ntuj. Yexus ua tsis tau hwj huaj dab tsis rau sawv dawm saib kom nws dim tau saum tus ntoo khaub lig los. Yexus kuj tos, tos seb pua muaj Vaj Tswv nqis saum ntuj los cawm Yexus kom nws dim tau saum tus ntoo khaub lig. Yexus saib saum ntuj los ntsiag moos tos xwb tsis pom Vaj Tswv nqis saum ntuj los cawm nws lis. Txog thaum kawg Yexus thiaj lis hais tia, "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm." Yexus hais lis ntawd tag ces nws thiaj lis ua ib siab tuag mus lawm. Yexus tuag rau saum ntu ntoo khaub lig coj los them rau nws txoj kev dag neeg ntiaj teb. Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig yog coj los qhia rau neeg ntiaj teb tia taug Yexus txoj dag ces tuag ib yam lis Yexus xwb. Ua ntej tham Yexus yov mus tuag rau saum tus ntoo khaub lig, "Nws hais tia tom qab thaum nws tuag tag mas yov muaj ib cos xib fwb cuav los qhia hwj huaj cuav rau sawv daws. Txawm leej yov hais tia nws yog Vaj Tswv los kom tsis txhob ntseeg." Yexus yog ib tug Xib Fwb cuav xwb yog lis ntawd tom qab thaum Yexus tuag tag thiaj lis muaj ib cos Xib Cuav los nrog Yexus dag neeg ntiaj teb kom sawv daws mus mag tus ntoo khaub lig xwb. Nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd hus ua "Burn in Heal." Yexus muaj kev npam yog lis ntawd nws thiaj tuag rau saum tus ntoo khaub lig mus them rau nws txoj dag neeg zej zog.

Attached Thumbnails

 • article-1376107-009FF1371000044C-789_634x440.jpg
 • crucify.jpg


#10 HMOOB_mesnyuamhmoob_*

HMOOB_mesnyuamhmoob_*
 • Guests

Posted 18 September 2012 - 07:11 AM

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no Yexus yog ib tug neeg dag. Nws dag thaum yug, thaum nyob ua neej mus txog rau thaum tuag. Tuag tag los tseem dag sawv daws tia nws yov rov los tos sawv daws mus nrog nws nyob rau hauv nws lub tsev. Yexus yog ib tug neeg tuag tshuav pab tsha dawb yog tseg xwb. Nws yov los tos sawv daws mus nrog nws nyob rau tom toj ntxas. Yexus hais tia nws lub ntuj ceeb tsheej muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws. Nws dag kom sawv daws mus mag tus ntoo khaub lig ib yam lis nws xwb. Yexus muaj kev npam koj heev rau lub ntiaj teb no thiab nws muaj kev npam rau Vaj Tswv. Nws dag tias nws yog Vaj Tswv thiab nws dag tia nws yog Vaj Tswv tus tub kom nws muaj fwj chim loj lis Vaj Tswv. Yexus yog ib tug neeg yuam cais. Nws txhav luag tug thiab txhav Vaj Tswv tug. Vaj Tswv thiaj lis tsis lee paub Yexus vim Vaj Tswv yog ib tug neeg ncaj ncee tsis dag leej twg. Yog leej twg ntseeg Yexus ces yov tsum dag ib yam lis Yexus thiab. Tus ntawd nws yov tsum tau mag tus ntoo khaub lig ib yam lis Yexus xwb.

Yexus zoo ib yam lis tus kab lawv muab txhom coj los chob rau ntawm tus npev nuv ntses. Thaum tus ntses pom tus kab ces tus ntses yov noj tus kab. Thaum tus ntses noj tus kab ces tus ntses mag tus npev xwb. Thaum tus ntses mag tus npev ces tus ntses yov tsum tuag. Ntseeg Yexus txoj kev dag ces mag tus ntoo khaub lig ib yam lis Yexus xwb. Txog thaum kawg ces lub cev yov lwj tag tshuav pab txhas lawm xwb.

Koj sim xav seb pua yov tsim nyog ntseeg Yexus txoj kev dag thiab taug nws tus hneev taws mas? Yog tia yov kom koj thiab kuv wb mus dag neeg ntiaj teb kom mus nrog Yexus mag tus ntoo khaub lig xwb ces txog thaum kawg sawv daw paub qhov tseeb ces ntshes lawv yov muab tus ntoo khaub lig yuam kom wb ris thiab coj los tua wb pov tseg rau tom roob qhua zoo ib yam lis Yexus. Thaum tag sim neej lawm los lawv tseem yov muab tus ntoo khaub lig coj los tsos rau saum lub ntxas coj los rau txim rau yus tus ntsuj tus plig kom mus tsis tau qhov twg thiab yus tus ntsuj tus plig mag luag tus ntsia tooj ntsia hlau ua ntshav liab vog tseg rau saum tus ntoo khaub lig.

Attached Thumbnails

 • crossbridge_lg.jpg
 • heaven-hell.jpg
 • cross bridge.jpg
 • naked christ.jpg
 • thumbnailCARR1VGD.jpg
 • thumbnailCA7VNXPP.jpg
 • cross.jpg
 • normandy-cemetery.jpg


#11 HMOOB_ntseegyexus_*

HMOOB_ntseegyexus_*
 • Guests

Posted 18 September 2012 - 08:19 AM

Koj pua ntseeg tia Yexus tuag tau peb hnub es nws sawv rov los mus rau saum ntuj lawm? Yog tia koj tsis ntseeg no ces koj sim saib daim Video lawv mus nrhiav tau Yexus cov pab txha nyob rau hauv ib lub hub nyob rau hauv Jerusalem, Israel. Yexus tuag tag ces nws lub cev yeej lwj tag tshuav pab txhas lawm xwb. Yexus yeej tsis sawv los lis lawm. Yexus yeej tuag mus tag ib sim neej. Yexus yov tsis rov los dag neeg ntiaj teb ntxiv lawm vim neeg ntiaj teb muab nws tsim txau, txau heev lis lawm. Yexus ntshais, ntshais neeg ntiaj teb yov rov muab Yexus rau txim coj mus them rau nws txoj kev dag sawv daws kom mus mag tus ntoo khaub lig ib yam lis nws.

Niam no lawv nrhiav tau Yexus lub ntsas thiab nws cov pab txhas muab zai tseg rau hauv ib lub hub. Yexus tuag mus lawm ces nws yeej tuag lwj tag tshuav pab txhas muab tsos tseg rau hauv ib lub hub lawm xwb. Yexus lub vaj lub tsev muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws ces yog lub toj ntxas, lub qhov ntxas, thiab lub hleb xwb. Koj sim saib seb lawv tib nrhiav tau Yexus cov pab txha nyob rau hauv ib lub hub tseg cia.


Attached Thumbnails

 • colored_skull_drawing_by_rowen_silver-d32pvjj.jpg
 • 5568089-remains-of-a-human-skeleton-underground.jpg
 • 7526171-old-human-skeleton-exhumed-from-ancient-grave.jpg
 • thumbnailCADW0VKJ.jpg
 • tribal-art-dayak-coffin.jpg


#12 HMOOB_hmoobchristian_*

HMOOB_hmoobchristian_*
 • Guests

Posted 18 September 2012 - 08:45 AM

Vaj Tswv Yexus yov rov los. Nej cia lis los ntseeg Yexus vim Tswv Yexus tib yov rov los coj peb mus rau saum ntuj mus nrog nws nyob. Nej yov raug kev txom nyem nyob rau hauv ntiaj nteb yog tia nej tsis ntseeg Yexus.

Los peb mloog txoj nkauj no.


http://youtu.be/r_6zCMWkPiI#13 HMOOB_hmongchristian_*

HMOOB_hmongchristian_*
 • Guests

Posted 18 September 2012 - 09:15 AM

http://youtu.be/oSSHcyXbwc4Mloog txoj nkauj tus ntoo khaub lig. Los peb saib tus ntoo khaub lig nyob rau saum ib lub roob vim nws yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig thiab nws cov ntshav ntws ua rau kuv zoo siab heev. Yexus yov los tos peb mus nrog nws nyob rau saum ntuj.

#14 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 18 September 2012 - 11:34 PM

Nyob zoo tus phooj ywg hmoobchristian

Ua tsaug ntau rau koj uas koj tau muab cov nkauj Hmongchristian no coj tuaj tso pub rau kuv tau nrog koj mloog ua ke thiab os. Zoo siab tau paub thiab tau ntsib koj nyob rau hauv no os, kuv los yeej nyiam mloog nkauj hais txog Vaj tswv Yexus kawg li thiab os.

#15 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 18 September 2012 - 11:56 PM

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no Yexus yog ib tug neeg dag. Nws dag thaum yug, thaum nyob ua neej mus txog rau thaum tuag. Tuag tag los tseem dag sawv daws tia nws yov rov los tos sawv daws mus nrog nws nyob rau hauv nws lub tsev. Yexus yog ib tug neeg tuag tshuav pab tsha dawb yog tseg xwb. Nws yov los tos sawv daws mus nrog nws nyob rau tom toj ntxas. Yexus hais tia nws lub ntuj ceeb tsheej muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws. Nws dag kom sawv daws mus mag tus ntoo khaub lig ib yam lis nws xwb. Yexus muaj kev npam koj heev rau lub ntiaj teb no thiab nws muaj kev npam rau Vaj Tswv. Nws dag tias nws yog Vaj Tswv thiab nws dag tia nws yog Vaj Tswv tus tub kom nws muaj fwj chim loj lis Vaj Tswv. Yexus yog ib tug neeg yuam cais. Nws txhav luag tug thiab txhav Vaj Tswv tug. Vaj Tswv thiaj lis tsis lee paub Yexus vim Vaj Tswv yog ib tug neeg ncaj ncee tsis dag leej twg. Yog leej twg ntseeg Yexus ces yov tsum dag ib yam lis Yexus thiab. Tus ntawd nws yov tsum tau mag tus ntoo khaub lig ib yam lis Yexus xwb.

Yexus zoo ib yam lis tus kab lawv muab txhom coj los chob rau ntawm tus npev nuv ntses. Thaum tus ntses pom tus kab ces tus ntses yov noj tus kab. Thaum tus ntses noj tus kab ces tus ntses mag tus npev xwb. Thaum tus ntses mag tus npev ces tus ntses yov tsum tuag. Ntseeg Yexus txoj kev dag ces mag tus ntoo khaub lig ib yam lis Yexus xwb. Txog thaum kawg ces lub cev yov lwj tag tshuav pab txhas lawm xwb.

Koj sim xav seb pua yov tsim nyog ntseeg Yexus txoj kev dag thiab taug nws tus hneev taws mas? Yog tia yov kom koj thiab kuv wb mus dag neeg ntiaj teb kom mus nrog Yexus mag tus ntoo khaub lig xwb ces txog thaum kawg sawv daw paub qhov tseeb ces ntshes lawv yov muab tus ntoo khaub lig yuam kom wb ris thiab coj los tua wb pov tseg rau tom roob qhua zoo ib yam lis Yexus. Thaum tag sim neej lawm los lawv tseem yov muab tus ntoo khaub lig coj los tsos rau saum lub ntxas coj los rau txim rau yus tus ntsuj tus plig kom mus tsis tau qhov twg thiab yus tus ntsuj tus plig mag luag tus ntsia tooj ntsia hlau ua ntshav liab vog tseg rau saum tus ntoo khaub lig.

Ua tsaug ntau rau tus phooj ywg Yexus, mesnyuamhmoob thiab ntseegyexus uas nej tau muab cov duab thiab videos no coj tuaj tso nrog rau kuv li hauv nov rau kuv tau saib thiab tau nyeem os.

Kuv zoo siab uas koj muaj lub siab dawb siab zoo pab muab coj tuaj tso pub rau peb sawv daws tau saib thiab tau nrog paub os.

#16 HMOOB_Thong_*

HMOOB_Thong_*
 • Guests

Posted 19 September 2012 - 07:28 AM

Tswv Ntuj, thov Koj zam txim rau tus tibneeg uas tabtom thuam Koj lub npe thiab txhua tes dejnum uas Koj tau ua tseg lawm.
Peb tibneeg ntiajteb txhua txhua txojsia nyob ntawm Koj txhais tes xwb yog Koj xav kom pebzoo licas Koj yeej ua tau. Tej huab tej cua, ntuj tshav, ntuj nag txhua txhua yam uas muaj sia thiab yam uas peb tibneeg qhov muag pom thiab yam uas peb qhov muag tsis pom puavleej yog Koj ib leeg ua tus tsim xwb...

Tus phoojywg Hmoob uas koj tabtom thuam txog Yexus lub npe, kuv xav mas koj yeej hais tau zoo kawg lawm tiamsis kuv qhia tseeb rau koj hais tias: thaum koj thuam tag koj xav tias zoo koj siab tiamsis ntawm Tswv Yexus lub npe uas muaj Hwjchim Nws yeej hu koj thiab neeg ntiajteb los cuag Nws. Peb yeej ntseeg tias Nws tuag tau 3 hnub thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Nimno Nws tseem muaj siab nyob thiab peb yeej tseem pom Nws lub Hwjchim uas tshwmsim rau peb txhua txhua hnub. Kavtsij ua tib zoo xav thiab tig los mloog Vajtswv txojlus nawb mog... Thaum kawg koj thiaj yuav tau txojsia mus nyob Ntuj Ceebtsheej os. Tsis li ntawd ces thaum twg koj siav tu nrho hauv ntiajteb no ces lawv yeej yuav muab koj taw ke mus kiag rau tom ntujtawg qhov chaw txom nyem kawg nkaus, ces thaum ntawd koj yuav xav txog kuv tej lus qhuab ntuas koj no ces ntshe nws yuav lig heev au koj nawb!

Thov Vajtswv foom koobhmoov rau koj nawb phoojywg. Nco ntsoov tias Yawmsaub, Ntuj, Vajtswv thiab Yexus yeej yog tibtug xwb. Tswv ntuj yeej hlub koj, hlub kuv thiab hlub peb sawvdaws. Nws muaj lub siab dawb siab zoo, Nws tsis muaj lub siab limhiam thiab thuam lwm tus li koj nawb lov. Yog koj xavpaub txog zaj no zoo tshaj no, hnub Sunday tom ntej no koj yuavtsum nrhiav sijhawm mus ntsib cov Xibhwb tom Church...You are welcome! :)

#17 HMOOB_yexuspojniam_*

HMOOB_yexuspojniam_*
 • Guests

Posted 19 September 2012 - 07:30 AM

Koj pua ntseeg tia Yexus tuag tau peb hnub es nws sawv rov los mus rau saum ntuj lawm? Yog tia koj tsis ntseeg no ces koj sim saib daim Video lawv mus nrhiav tau Yexus cov pab txha nyob rau hauv ib lub hub nyob rau hauv Jerusalem, Israel. Yexus tuag tag ces nws lub cev yeej lwj tag tshuav pab txhas lawm xwb. Yexus yeej tsis sawv los lis lawm. Yexus yeej tuag mus tag ib sim neej. Yexus yov tsis rov los dag neeg ntiaj teb ntxiv lawm vim neeg ntiaj teb muab nws tsim txau, txau heev lis lawm. Yexus ntshais, ntshais neeg ntiaj teb yov rov muab Yexus rau txim coj mus them rau nws txoj kev dag sawv daws kom mus mag tus ntoo khaub lig ib yam lis nws.

Niam no lawv nrhiav tau Yexus lub ntsas thiab nws cov pab txhas muab zai tseg rau hauv ib lub hub. Yexus tuag mus lawm ces nws yeej tuag lwj tag tshuav pab txhas muab tsos tseg rau hauv ib lub hub lawm xwb. Yexus lub vaj lub tsev muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws ces yog lub toj ntxas, lub qhov ntxas, thiab lub hleb xwb. Koj sim saib seb lawv tib nrhiav tau Yexus cov pab txha nyob rau hauv ib lub hub tseg cia.


http://youtu.be/1d78xdHLR3Y


Lawv nrhiav tau ntaub ntawv hais tseg tia Yexus muaj poj niam tib sis tsis yog nws ib leeg xwb.

http://youtu.be/vlmoILJmH4M

#18 HMOOB_hmoobchristian_*

HMOOB_hmoobchristian_*
 • Guests

Posted 19 September 2012 - 07:53 AM

Mloog txoj nkawj Yexus muaj zoo vaj zoo Tsev txais tos ntej txhua tus#19 HMOOB_nkauj_*

HMOOB_nkauj_*
 • Guests

Posted 19 September 2012 - 08:32 AM

Mloog txoj nkauj koj mus dua twg lawm.#20 HMOOB_nkauj_*

HMOOB_nkauj_*
 • Guests

Posted 19 September 2012 - 08:48 AM

Mloog nkauj ntseeg Vaj Tswv Yexus....#21 HMOOB_Ntxawg_*

HMOOB_Ntxawg_*
 • Guests

Posted 19 September 2012 - 09:05 AM

Ua tsaug rau tag nrhos cov phooj ywg nej tuaj tsos ib cos nkauj ntseeg Vaj Tswv Yexus rau peb Hmoob thoob qab ntuj sawv daws tau mloog. Kuv kuj nyiam mloog heev lis thiab. Thov kom Vaj Tswv Yexus tsom kwm nej txhua leej txhua tus kom muaj kev kaj siab. Tsis tas lis ntawd, ua peb tus Tswv Yexus tsaug ntaud vim muaj nws thiaj lis muaj peb tuaj mloog nkauj ua kes rau hauv yeeb phiaj no. Thov ua peb tus Tswv Yexus tsaug, Amen.....

#22 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 19 September 2012 - 07:54 PM

Lawv nrhiav tau ntaub ntawv hais tseg tia Yexus muaj poj niam tib sis tsis yog nws ib leeg xwb.

http://youtu.be/vlmoILJmH4M


Nyob zoo tus phooj ywg yexuspojniam, Thong, hmoobchristian, nkauj thiab Ntxawg kuv zoo siab thiab ua nej sawv daws tsaug uas nej tau pab muab cov videos thiab duab ntawm no coj tuaj tso nrog kuv li ua ke rau hauv no rau kuv tau nyeem thiab tau nrog nej mloog ua ke thiab os. Kuv thov ua nej sawv daws tsaug uas nej muaj lub siab zoo pab pub rau kuv os.

#23 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 21 September 2012 - 04:25 AM

Mloog nkauj ntseeg Vaj Tswv Yexus

Vaajtswv Koj Tsim Peb Hmong Lug Nyob Nplajteb
http://hmongclip.com...g-Nyob-Nplajteb

Saum Ceebtsheej (Hmong Christian Song)
http://hmongclip.com/?w=qlgFXCTDOA8

Yexus Hlub Kuv (Hmong Christian Song)
http://hmongclip.com/?w=e7a-23WCGHI

#24 HMOOB_yexus_*

HMOOB_yexus_*
 • Guests

Posted 22 September 2012 - 10:45 AM

Tswv Ntuj, thov Koj zam txim rau tus tibneeg uas tabtom thuam Koj lub npe thiab txhua tes dejnum uas Koj tau ua tseg lawm.
Peb tibneeg ntiajteb txhua txhua txojsia nyob ntawm Koj txhais tes xwb yog Koj xav kom pebzoo licas Koj yeej ua tau. Tej huab tej cua, ntuj tshav, ntuj nag txhua txhua yam uas muaj sia thiab yam uas peb tibneeg qhov muag pom thiab yam uas peb qhov muag tsis pom puavleej yog Koj ib leeg ua tus tsim xwb...

Tus phoojywg Hmoob uas koj tabtom thuam txog Yexus lub npe, kuv xav mas koj yeej hais tau zoo kawg lawm tiamsis kuv qhia tseeb rau koj hais tias: thaum koj thuam tag koj xav tias zoo koj siab tiamsis ntawm Tswv Yexus lub npe uas muaj Hwjchim Nws yeej hu koj thiab neeg ntiajteb los cuag Nws. Peb yeej ntseeg tias Nws tuag tau 3 hnub thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Nimno Nws tseem muaj siab nyob thiab peb yeej tseem pom Nws lub Hwjchim uas tshwmsim rau peb txhua txhua hnub. Kavtsij ua tib zoo xav thiab tig los mloog Vajtswv txojlus nawb mog... Thaum kawg koj thiaj yuav tau txojsia mus nyob Ntuj Ceebtsheej os. Tsis li ntawd ces thaum twg koj siav tu nrho hauv ntiajteb no ces lawv yeej yuav muab koj taw ke mus kiag rau tom ntujtawg qhov chaw txom nyem kawg nkaus, ces thaum ntawd koj yuav xav txog kuv tej lus qhuab ntuas koj no ces ntshe nws yuav lig heev au koj nawb!

Thov Vajtswv foom koobhmoov rau koj nawb phoojywg. Nco ntsoov tias Yawmsaub, Ntuj, Vajtswv thiab Yexus yeej yog tibtug xwb. Tswv ntuj yeej hlub koj, hlub kuv thiab hlub peb sawvdaws. Nws muaj lub siab dawb siab zoo, Nws tsis muaj lub siab limhiam thiab thuam lwm tus li koj nawb lov. Yog koj xavpaub txog zaj no zoo tshaj no, hnub Sunday tom ntej no koj yuavtsum nrhiav sijhawm mus ntsib cov Xibhwb tom Church...You are welcome! :)

Ua tsaug rau tus phooj ywg Thong. Koj tuaj nrog Yexus dag peb Hmoob sawv daws kom mus nraug tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus. Yexus yeej tuag lwj tshuav pab txhas lawm xwb. Yexus yeej hais tsis tau lus tiam sis nws siv koj lub qhov ncauj coj los dag saw daws. Tus neeg ua tuag tshuav pab txhaws zoo lis Yexus lawm xwb ces yog koj nrog nws dag thiab tuaj nws tog hais lus pub rau nws ces nws thiaj lis siv tau koj lub qhov ncauj coj los dag sawv daws. Thaum koj hais lus pub rau Yexus ces lawv hus hais tia "Dead Man Talking." Nyob rau tom toj ntxas ces Yexus yog ib tug dab thoj ntxas ua dag tib neeg toj tshaj plaw kom sawv daws mus nrog nws nyob rau tom toj ntxa zoo ib yam lis Yexus xwb.

Dab txoj ntxas yeej hus, hus kom sawv daws mus ntseeg Yexus es thiaj lis muaj txoj sia nyob ntev. Qhov tseeb ces yog koj ntseeg dab txoj ntxas dag koj ces txoj sia haj yam nyob luv xwb. Koj mus church ces xib fwb hais tua zaj kaum zaj los tsua mus xau kiag rau tus ntoo khaub lig xwb. Xib fwb yov kom sawv daws mus nrog Yexus mag luag tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg. Yexus yog ib tug dab txoj ntxas ua phem heev lis. Yog leej twg ntseeg Yexus lawm ces tus ntawd nws yov dag ib yam lis Yexus. Txog thaum kawg ces nws thiaj lis yov tsum tau mus mag tus ntoo khaub lig ib yam lis Yexus xwb.

#25 HMOOB_yexus_*

HMOOB_yexus_*
 • Guests

Posted 22 September 2012 - 10:02 PM

Nyob zoo tus phooj ywg yexuspojniam, Thong, hmoobchristian, nkauj thiab Ntxawg kuv zoo siab thiab ua nej sawv daws tsaug uas nej tau pab muab cov videos thiab duab ntawm no coj tuaj tso nrog kuv li ua ke rau hauv no rau kuv tau nyeem thiab tau nrog nej mloog ua ke thiab os. Kuv thov ua nej sawv daws tsaug uas nej muaj lub siab zoo pab pub rau kuv os.


Thaum ub lawv muab Yexus yuam kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau tom roob qhua coj mus tua sim nws cov hwj huaj seb pua yog tseeb. Neeg zej zog xav paub qhov tseeb seb Yexus nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tais kav lub teb chaw Israel ntawd. Lawv muab ntsia tooj ntsia hlau coj los ntsia Yexus tes taw rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim nws cov hwj huaj seb pua yog tseeb rau tej pej xeem sawv daw saib ua pliaj liab vog. Lawv tiv ib daim phiaj rau saum Yexus tob haus thiab ua ib lub kau mom xov pos cuav rau Yexus ntoo coj los qhia tia tug neeg dag ntawd nws siv hwj huaj cuav coj los dag sawv daws kom nws tau ua huaj tai yog vim lis ntawd lawv thiaj lis muab ib lub kau kom xov pos rau Yexus ntoo qhia hais Yexus yog ib tug huab tai cuav dag zej dag zos xwb. Lub kau mom ntawd lawv txhais hais tia "Slap On The Face" rau tus neeg dag. Lawv muab Yexus tua sim nws cov hwj huaj tag ces Yexus nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tai. Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg coj los qhia rau neeg ntiaj teb tia kom tsis txhob dag lis nws ntxiv lawm. Leej twg nyiam dag thiab taug nws coj kev dag ces tus ntawd yov tsum tau ris tus ntoo khaub lig ib yam lis Yexus xwb. Tom qab tuag lawm los lawv yov tsum muab ib tug ntoo khaub lig coj los tsos rau saum ntu ntawd lub ntxa coj los rau txim rau nws tus ntsuj tus plig ua ntsav liab vog tseg zoo ib yam lis Yexus.

Thaum Yexus tseem ua neej nyob, nws yuav ib tug niam ntiav lub npes hus ua Mary Magdalene. Tom qab thaum Yexus tuag tag ces tus niam ntiav ntawd tib xeeb tau Yexus ib tug menyuam tseg lawm. Tom qab thaum Yexus tuag ces tus niam ntiav ntawd mus rau sab Fab Kis qab teb. Tus niam ntiav ntawd thiaj lis yug tau Yexus ib tug me nyuam tseg. Lawv tshawb tau tia Yexus muaj ib tug me nyuam tiag. Nej saib daim Video no lawv hai txog Yexus muaj ib tug poj niam thiab Yexus muaj ib tug me nyuam.

http://youtu.be/yLlup7Yc0mI

#26 HMOOB_yexuspojniam_*

HMOOB_yexuspojniam_*
 • Guests

Posted 22 September 2012 - 10:19 PM

Thaum ub lawv muab Yexus yuam kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau tom roob qhua coj mus tua sim nws cov hwj huaj seb pua yog tseeb. Neeg zej zog xav paub qhov tseeb seb Yexus nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tais kav lub teb chaw Israel ntawd. Lawv muab ntsia tooj ntsia hlau coj los ntsia Yexus tes taw rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim nws cov hwj huaj seb pua yog tseeb rau tej pej xeem sawv daw saib ua pliaj liab vog. Lawv tiv ib daim phiaj rau saum Yexus tob haus thiab ua ib lub kau mom xov pos cuav rau Yexus ntoo coj los qhia tia tug neeg dag ntawd nws siv hwj huaj cuav coj los dag sawv daws kom nws tau ua huaj tai yog vim lis ntawd lawv thiaj lis muab ib lub kau kom xov pos rau Yexus ntoo qhia hais Yexus yog ib tug huab tai cuav dag zej dag zos xwb. Lub kau mom ntawd lawv txhais hais tia "Slap On The Face" rau tus neeg dag. Lawv muab Yexus tua sim nws cov hwj huaj tag ces Yexus nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tai. Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg coj los qhia rau neeg ntiaj teb tia kom tsis txhob dag lis nws ntxiv lawm. Leej twg nyiam dag thiab taug nws coj kev dag ces tus ntawd yov tsum tau ris tus ntoo khaub lig ib yam lis Yexus xwb. Tom qab tuag lawm los lawv yov tsum muab ib tug ntoo khaub lig coj los tsos rau saum ntu ntawd lub ntxa coj los rau txim rau nws tus ntsuj tus plig ua ntsav liab vog tseg zoo ib yam lis Yexus.

Thaum Yexus tseem ua neej nyob, nws yuav ib tug niam ntiav lub npes hus ua Mary Magdalene. Tom qab thaum Yexus tuag tag ces tus niam ntiav ntawd tib xeeb tau Yexus ib tug menyuam tseg lawm. Tom qab thaum Yexus tuag ces tus niam ntiav ntawd mus rau sab Fab Kis qab teb. Tus niam ntiav ntawd thiaj lis yug tau Yexus ib tug me nyuam tseg. Lawv tshawb tau tia Yexus muaj ib tug me nyuam tiag. Nej saib daim Video no lawv hai txog Yexus muaj ib tug poj niam thiab Yexus muaj ib tug me nyuam.

http://youtu.be/yLlup7Yc0mI


Yexus yuav ib tug niam ntiav hus ua Mary Magdalene. Yexus tus poj niam ntiav ntawd nws deev txhua tus txiv neej tus lau tus hlua los luag tau deev nws tag vim Mary Magdalene yog ib niam ntiav xwb. Txua tus txiv neej lau, lau muab Mary Magdalene hles ris hles tshos saib ua ntej lawv mam lis kam them nyiaj deev nws.

Attached Thumbnails

 • thumbnail2.jpg
 • thumbnail3.jpg
 • thumbnail4.jpg
 • thumbnailCA2GABWG.jpg
 • thumbnailCAVJ1W76.jpg
 • thumbnailCA6LT2JI.jpg
 • jesus_and_mary_magdalene_by_antonio_da_correggio_poster-r257e294cba5845ba9573f9b955f0f284_jpp_216.jpg
 • MaryMagdaleneGiovanniPietroRizzoli.jpg
 • thumbnailCARZB3BE.jpg


#27 HMOOB_hlubyexus_*

HMOOB_hlubyexus_*
 • Guests

Posted 22 September 2012 - 10:56 PM

Hais rau ib tsoom poj niam ua nej tib muaj txiv lawm. Nej yov tsum hlub, hlub nej tus txiv ib leeg xwb nawb. Yog nej tseem muaj lub siab xav hlub nrog Yexus thiab no nws yog ib txoj kev txhaum thiab npam nyob rau hauv nej lub neej vim Yexus tib muaj ib tug poj niam lawm. Vim lis cas nej hos tsis hlub ntej tus txiv es nej hos muaj ib lub siab xav hlub nrog Yexus thiab? Nej xav kom nej tau mus nyob rau hauv Yexus lub xub ntiag thiab nws tau puag nej. Txoj kev xav kom tau mus puag Yexus lub xub ntiag thiab nrog Yexus ua kes nws yog ib txoj kev npam loj heev nyob rau haub nej lub siab vim nej lub siab xav mus deev luag tus txiv Yexus. Yexus yog ib tug neeg txawj dag heev vim lis ntawd tej poj niam tib muaj txiv lawm los tseem xav nyob rau ntawm Yexus lub xub ntiag nrog Yexus ua kes mus ib txhis. Nej xav tau yuam kev lawm nawb vim nej mus hlub luag tus txiv nej thiaj lis muaj kev npam. Yog lis ntawd nej yov tsum tau ris tus thoo khaub lig coj mus rau txim rau nej vim nej xav tau mus nyob rau hauv luag tus txiv lub xub ntiag thiab rau luag tus txiv puag nej.

Hais rau ib tsoom txiv neej, nej yog txiv neej nej yov tsum hlub, hlub nej tus poj niam ib leeg xwb nawb. Yog nej tseem muaj lub siab xav hlub nrog Yexus thiab no ces nws yog ib txoj kev txhaum thiab kev npam loj heev nyob rau hauv nej lub neej. Vim lis cas nej hos tsis hlub nej tus poj niam ib leeg xwb es nej hos muaj ib lub siab xav hlub xav deev nrog Yexus thiab? Yexus yog ib tug neeg txawj dag heev nyob rau haub lub ntiaj teb no vim lis ntawd tej txiv neej tib muaj poj niam lawm los tseem xav deev nrog Yexus thiab. Yog nej xav kom tau mus puag nrog Yexus ces nej muaj kev txhaum rau nej tus poj niam vim nej tib muaj poj niam lawm los nej tseem muaj ib lub siab xav mus puag nrog Yexus thiab. Nej muaj kev txhaum nyob rau haub nej lub siab tsis ncaj ncee rau nej tus poj niam yog vim lis ntawd nej yov tsum tau ris tus ntoo khaub lig coj mus rau txim rau nej tus ntsuj tus plig ua ntshav liab vog zoo ib yam lis Yexus mus ib txhis.

#28 HMOOB_Hlubkojtiag_*

HMOOB_Hlubkojtiag_*
 • Guests

Posted 23 September 2012 - 06:05 PM

Thaum ub lawv muab Yexus yuam kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau tom roob qhua coj mus tua sim nws cov hwj huaj seb pua yog tseeb. Neeg zej zog xav paub qhov tseeb seb Yexus nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tais kav lub teb chaw Israel ntawd. Lawv muab ntsia tooj ntsia hlau coj los ntsia Yexus tes taw rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim nws cov hwj huaj seb pua yog tseeb rau tej pej xeem sawv daw saib ua pliaj liab vog. Lawv tiv ib daim phiaj rau saum Yexus tob haus thiab ua ib lub kau mom xov pos cuav rau Yexus ntoo coj los qhia tia tug neeg dag ntawd nws siv hwj huaj cuav coj los dag sawv daws kom nws tau ua huaj tai yog vim lis ntawd lawv thiaj lis muab ib lub kau kom xov pos rau Yexus ntoo qhia hais Yexus yog ib tug huab tai cuav dag zej dag zos xwb. Lub kau mom ntawd lawv txhais hais tia "Slap On The Face" rau tus neeg dag. Lawv muab Yexus tua sim nws cov hwj huaj tag ces Yexus nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tai. Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg coj los qhia rau neeg ntiaj teb tia kom tsis txhob dag lis nws ntxiv lawm. Leej twg nyiam dag thiab taug nws coj kev dag ces tus ntawd yov tsum tau ris tus ntoo khaub lig ib yam lis Yexus xwb. Tom qab tuag lawm los lawv yov tsum muab ib tug ntoo khaub lig coj los tsos rau saum ntu ntawd lub ntxa coj los rau txim rau nws tus ntsuj tus plig ua ntsav liab vog tseg zoo ib yam lis Yexus.

Thaum Yexus tseem ua neej nyob, nws yuav ib tug niam ntiav lub npes hus ua Mary Magdalene. Tom qab thaum Yexus tuag tag ces tus niam ntiav ntawd tib xeeb tau Yexus ib tug menyuam tseg lawm. Tom qab thaum Yexus tuag ces tus niam ntiav ntawd mus rau sab Fab Kis qab teb. Tus niam ntiav ntawd thiaj lis yug tau Yexus ib tug me nyuam tseg. Lawv tshawb tau tia Yexus muaj ib tug me nyuam tiag. Nej saib daim Video no lawv hai txog Yexus muaj ib tug poj niam thiab Yexus muaj ib tug me nyuam.

http://youtu.be/yLlup7Yc0mI

Ua tsaug os tus zoo phooj ywg uas koj teb kuv cov lus rau kuv thiab koj ho sau ib cov lus ntawm no rau kuv tau nyeem thiab os. Hais txog Yexus thiab Mary nkawv yeej yog niam txiv txij nkawm li neeg ntiaj teb hais qhia tseg ntawd os. Kuv tau sau ib lub topic no rau hauv hmongza.com qhia lawm tias "Mary yog Yexus tus poj niam los yog nws tus tav uas muaj nrog nws los mus ua neej rau ntiaj teb no os" thiab ua tsaug rau koj li video os.

#29 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 23 September 2012 - 08:54 PM

Ua tsaug rau tag nrhos cov phooj ywg nej tuaj tsos ib cos nkauj ntseeg Vaj Tswv Yexus rau peb Hmoob thoob qab ntuj sawv daws tau mloog. Kuv kuj nyiam mloog heev lis thiab. Thov kom Vaj Tswv Yexus tsom kwm nej txhua leej txhua tus kom muaj kev kaj siab. Tsis tas lis ntawd, ua peb tus Tswv Yexus tsaug ntaud vim muaj nws thiaj lis muaj peb tuaj mloog nkauj ua kes rau hauv yeeb phiaj no. Thov ua peb tus Tswv Yexus tsaug, Amen.....

Zoo siab ua koj tsaug uas koj tuaj koom nrog kuv mloog nkauj nyob rau hauv no thiab os.

#30 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 23 September 2012 - 08:58 PM

Yexus yuav ib tug niam ntiav hus ua Mary Magdalene. Yexus tus poj niam ntiav ntawd nws deev txhua tus txiv neej tus lau tus hlua los luag tau deev nws tag vim Mary Magdalene yog ib niam ntiav xwb. Txua tus txiv neej lau, lau muab Mary Magdalene hles ris hles tshos saib ua ntej lawv mam lis kam them nyiaj deev nws.

Koj cov duab "Yexus thiab Mary Magdalene" ntawm no zoo nkauj kawg li os. Ua koj tsaug uas koj muab coj tuaj rau kuv tau saib thiab tau pom os.
Kuv nyiam cov duab uas zoo nkauj thiab ntxim hlub ntawm no heev li os.

#31 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 23 September 2012 - 09:02 PM

Hais rau ib tsoom poj niam ua nej tib muaj txiv lawm. Nej yov tsum hlub, hlub nej tus txiv ib leeg xwb nawb. Yog nej tseem muaj lub siab xav hlub nrog Yexus thiab no nws yog ib txoj kev txhaum thiab npam nyob rau hauv nej lub neej vim Yexus tib muaj ib tug poj niam lawm. Vim lis cas nej hos tsis hlub ntej tus txiv es nej hos muaj ib lub siab xav hlub nrog Yexus thiab? Nej xav kom nej tau mus nyob rau hauv Yexus lub xub ntiag thiab nws tau puag nej. Txoj kev xav kom tau mus puag Yexus lub xub ntiag thiab nrog Yexus ua kes nws yog ib txoj kev npam loj heev nyob rau haub nej lub siab vim nej lub siab xav mus deev luag tus txiv Yexus. Yexus yog ib tug neeg txawj dag heev vim lis ntawd tej poj niam tib muaj txiv lawm los tseem xav nyob rau ntawm Yexus lub xub ntiag nrog Yexus ua kes mus ib txhis. Nej xav tau yuam kev lawm nawb vim nej mus hlub luag tus txiv nej thiaj lis muaj kev npam. Yog lis ntawd nej yov tsum tau ris tus thoo khaub lig coj mus rau txim rau nej vim nej xav tau mus nyob rau hauv luag tus txiv lub xub ntiag thiab rau luag tus txiv puag nej.

Hais rau ib tsoom txiv neej, nej yog txiv neej nej yov tsum hlub, hlub nej tus poj niam ib leeg xwb nawb. Yog nej tseem muaj lub siab xav hlub nrog Yexus thiab no ces nws yog ib txoj kev txhaum thiab kev npam loj heev nyob rau hauv nej lub neej. Vim lis cas nej hos tsis hlub nej tus poj niam ib leeg xwb es nej hos muaj ib lub siab xav hlub xav deev nrog Yexus thiab? Yexus yog ib tug neeg txawj dag heev nyob rau haub lub ntiaj teb no vim lis ntawd tej txiv neej tib muaj poj niam lawm los tseem xav deev nrog Yexus thiab. Yog nej xav kom tau mus puag nrog Yexus ces nej muaj kev txhaum rau nej tus poj niam vim nej tib muaj poj niam lawm los nej tseem muaj ib lub siab xav mus puag nrog Yexus thiab. Nej muaj kev txhaum nyob rau haub nej lub siab tsis ncaj ncee rau nej tus poj niam yog vim lis ntawd nej yov tsum tau ris tus ntoo khaub lig coj mus rau txim rau nej tus ntsuj tus plig ua ntshav liab vog zoo ib yam lis Yexus mus ib txhis.

Ua koj tsaug os tus phoojywg hlubyexus uas koj tuaj sau cov lus ntawm no pub rau kuv tau nrog koj nyeem thiab tau paub txog Yexus lub neej os.
Yog tias koj muaj yam dab tsi zoo los ho muab coj tuaj qhia pub rau peb sawv daws tau kawm thiab tau paub thiab os.

#32 HMOOB_vajtswv_*

HMOOB_vajtswv_*
 • Guests

Posted 24 September 2012 - 10:07 AM

Ua koj tsaug os tus phoojywg hlubyexus uas koj tuaj sau cov lus ntawm no pub rau kuv tau nrog koj nyeem thiab tau paub txog Yexus lub neej os.
Yog tias koj muaj yam dab tsi zoo los ho muab coj tuaj qhia pub rau peb sawv daws tau kawm thiab tau paub thiab os.


Nyob zoo os tus phooj ywg Hlub Koj Tiag. Koj yog ib tug neeg ncaj ncee kuv xav paub xav kawm qhov tseeb txog Vaj Tswv. Kuv kuj yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv thiab. Thaum kuv niam qhuav npib tseeg Vaj TSwv ces Xib Fwb qhia lis cas kuv ntsua ntseeg txij lis Xib Fwb qhia xwb. Thaum kuv loj hlob kuv mam lis pib tshawb Vaj Lug Kub ces kuv mam lis paub qhov tseeb txog txoj ntseeg Vaj Tswv. Niam no kuv paub Vaj Lug Kub tiab tag thiab kuv tshawb Vaj Lug Kub tiav tib sis. Kuv mam lis feeb meej qhov tseeb thiab qhov cuav. Qhov tseeb yog leej twg? Qhov cuav nes yog leej twg? Vaj Tswv yog qhov tseeb. Yexus yog qhov cuav xwb nawb. Yexus yog ib tug neeg dag noj dag haus zoo lis tej neeg nyob rau tom tej tog kev pom leej taug kev ces nws yov los ntxia noj ntxia qhes. Yog tia koj raug tus neeg dag koj mus rau nram qab kes ces yov tsum raug luag tus ntoo khaub lig thiab rau luag tus ntsia tooj ntsia hlau ib yam lis Yexus xwb. Yog tia koj ntseeg Vaj Tswv ib leeg xwb ces koj tau txoj kev nca ncee tsis muaj kev npam kev txhaum lis nawb. Yog tia koj ntseeg Vaj Tswv thiab thaum qhis muag koj hus txog Vaj Tswv lub npes ces Vaj Tswv thiaj lis lee paub. Yog tia thaum koj qis muag ces koj hus txog Yexus lub ces Yexus yov los txais tej kev ua koj thov Vaj Tswv ntawd mus tag lis lawm nws yeej tsis Vaj Tswv lis.

Niam hnub niam no lawv ntshawb nhiav tau tia Yexus yog ib neeg dag noj dag haus thiab dag koj tau mus ua ib tug huab tais kav lub teb chaw Israel ntawd xwb. Yexus tsis yog Vaj Tswv tus tub nawb nws tsua dag tia nws yog Vaj Tswv tus tub kom nws tau fwj chim loj lis Vaj Tswv xwb. Qhov tseeb Vaj Tswv yeej tsis lee paub txog Yexus lis. Vaj Tswv yeej ntxug tus Yexus dag ntawd kawg nkau lis vim nws txhav Vaj Tswv tug. Txog thaum kawg Vaj Tswv thiaj lis lee paub Yexus. Txog thaum kawg Yexus yov tuag nws thiaj lis hais tia, "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj tsos kuv tseg lawm." Yexus hais lis ntawd tag ces thiaj lis tuag mus lawm.

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg dag xwb. Yog lis ntawd thaum luag txhom tau Yexus coj mus hais plaub. Yexus cov thwj tim tus twg los yeej tis kam lee paub Yexus lis vim lawv paub tia Yexus yog ib tug neeg dab xwb. Niaj hnub niam no cov ntseeg, ntseeg Yexus ces lawv pib tsos Yexus zuj zus mus lawm vim sawv daws paub tia Yexus yog ib tug neeg dag xwb. Niam no neeg mam lis pom qhov tseeb txog Vaj Tswv ib leeg xwb thiaj lis yog qhov tseeb. Tus yawg hus ua "Mel Gibson" nws yog tus tsim daim Movies "Passion of the Christ" coj los rau sawv daws saib. Nws kuj tsis ntseeg Yexus lis lawm vim nws paub tia Yexus yog ib tug neeg dab xwb. "Mel Gibson" hais tia thaum twg nws qis muag ces nws thov Vaj Tswv ib leeg xwb nws tsis hus txog Yexus lub npes lis vim Yexus yog ib tug neeg dag noj dag hau thiab dag kom tau los ua huab tai xwb. "Mel Gibson" siv $10 million nyiaj Meska coj los tsim daim Movies "Passion of the Christ." Thaum Mel Gibson tseem yau ces nws tseeg Yexus tiam sis thaum nws loj hlob thiab nws paub txog Vaj Lub Kub qhov tseeb ces nws thiaj lis tsis ntseeg Yexus ntxiv lis lawm. Yog lis ntawd thaum nws los tsim daim Movies no nws thiaj lis muab Yexus ua tau sab npaum lis ntawd rau sawv daws saib. Thaum koj pom txhais muab rab rauj coj los ntsia Yexus tes ces tus ntawd nws yog Mel Gibson txhais tes nawb vim Mel Gibson chim npaum lis ntawd rau yawg thaub Yexus dag ntawd.

Thaum ub sawv daws xav tia Yexus tuag tau 2012 xyoo los lawm tiam sis niam no lawv tshawb tau qhov tseeb Yexus yog yug rau thaum 4 B.C.E, nws raug lawv muab coj mus tau rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim nws cov hwj huaj rau sawv daws saib seb pua yog tseeb rau thaum xyoo 29 C.E. Yexus tsis yog tuag rau thaum 0,0 ntawd los nawb. Thiab, thaum ub Yexus tsis yog yug rau thaum December 25th ntawd. Lawv tshawb nrhiav tau tia Yexus yog yug rau thaum lub 8 hlis los yog lub tuaj hlis pib ntawd xwb vim hmos ntuj tseem muaj ib cos neeg yug yaj nyob rau tom tiaj yug yaj. Thaum lub 12 hlis ces nyob rau lub seev Judea ntawd nws no heev tsis muaj leej twg tham mus yug yaj rau toj tiaj lawm. Thaum lub caij ntuj no ces lawv nkaum nyob rau hauv tsev lawm xwb vim lub caij ntawd nws no heev.

Niam no lawv kuj sib tham tia yov tsis muaj hnub Christmas 25th ntawd rau Yexus ntxiv lawm vim Yexus yog ib tug neeg dag xwb. Nyob rau hauv lub ntiaj teb no muaj ib cos church lawv tsis kam muab tus ntoo khaub lig coj mus tsos rau tom Church lawm vim Yexus yog tib tug neeg dag xwb. Ntseeg Yexus ces raug tus ntoo khaub lig ib yam lis Yexus xwb. Yog lis ntawd lawv thiaj lis tsis kam muab tus ntoo khaub lig coj los tsos rau saum tsu tsev nyob rau tom Church. Lub church nws yog ib lub tuam chav tsev mus pes hawm Vaj Tswv. Lub church nws tsis yog ib lub chaw tuag neeg yog lis ntawd lawv thiaj lis tsis kam muab tus ntoo khaub lig coj los tsos rau saum lub church ntxiv lawm.

Niam no muaj ib cos neeg ntseeg Vaj Tswv lawv tsis kam muab tus ntoo khaub lig coj los tsos rau tom lawv lub ntxas lawm vim lawv ntseeg tia tus neeg ua zoo yov tsum muab yam puav pheej zoo rau nws lub ntxas. Lawv ntseeg tia tus neeg ua phem yov tsum muab tus ntoo khaub lig coj los tsos rau nws lub ntxas coj los rau txim rau nws tus ntsuj tus plig. Niam thiab txiv tus tau me tub me nyuam loj hlob. Yog lis ntawd tsim nyog cov me tub me nyuam yov tsum nco niam thiab txiv tus txiaj ntxim txoj kev hlub. Cov me tub me nyuam cov tsum ua ib tug phiaj zoo pub rau niam thiab txiv lub ntxas. Yog tia cov me tub me nyuam muab ib tug ntoo khaub lig coj los txhos rau niam thiab txiv lub ntxas xwb ces qhov ntawd nws qhia tau tia cov me tub me nyuam yeej tsis nco niam thiab txiv tus txiaj ntxim ib nyuag qhov lis. Tus ntoo khaub lig yog coj los rau txim rau tus neeg kom tuag xwb. Tus ntoo khaub lig tsis yog choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej nawb tus phooj ywg.

Kuv yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv ib leeg xwb. Kuv muaj lub siab loj siab zoo los qhia qhov tseeb rau sawv daws kom tsis txhob mus mag luag tus ntsia ntoo ntsia hlau ntxiv lawm. Nsteeg Vaj Tswv ib leeg xwb nawb koj thiaj lis tsis muaj kev npam. Thaum koj muaj kev nyuaj siab, koj qis muag hus txog Vaj Tswv lub npe ces Vaj Tswv yov lee paub koj. Nws yov coj koj kev kom dim txoj kev nyuaj siab ntxhov plawv. Koj yov nyob kaj siab lug. Ua tsaug rau Vaj Tswv pub kuv los qhia qhov tseeb rau koj kom koj ntseeg Vaj Tswv ib leeg xwb.

#33 HMOOB_hlubtastiam_*

HMOOB_hlubtastiam_*
 • Guests

Posted 24 September 2012 - 06:14 PM

Nyob zoo os tus phooj ywg Hlub Koj Tiag. Koj yog ib tug neeg ncaj ncee kuv xav paub xav kawm qhov tseeb txog Vaj Tswv. Kuv kuj yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv thiab. Thaum kuv niam qhuav npib tseeg Vaj TSwv ces Xib Fwb qhia lis cas kuv ntsua ntseeg txij lis Xib Fwb qhia xwb. Thaum kuv loj hlob kuv mam lis pib tshawb Vaj Lug Kub ces kuv mam lis paub qhov tseeb txog txoj ntseeg Vaj Tswv. Niam no kuv paub Vaj Lug Kub tiab tag thiab kuv tshawb Vaj Lug Kub tiav tib sis. Kuv mam lis feeb meej qhov tseeb thiab qhov cuav. Qhov tseeb yog leej twg? Qhov cuav nes yog leej twg? Vaj Tswv yog qhov tseeb. Yexus yog qhov cuav xwb nawb. Yexus yog ib tug neeg dag noj dag haus zoo lis tej neeg nyob rau tom tej tog kev pom leej taug kev ces nws yov los ntxia noj ntxia qhes. Yog tia koj raug tus neeg dag koj mus rau nram qab kes ces yov tsum raug luag tus ntoo khaub lig thiab rau luag tus ntsia tooj ntsia hlau ib yam lis Yexus xwb. Yog tia koj ntseeg Vaj Tswv ib leeg xwb ces koj tau txoj kev nca ncee tsis muaj kev npam kev txhaum lis nawb. Yog tia koj ntseeg Vaj Tswv thiab thaum qhis muag koj hus txog Vaj Tswv lub npes ces Vaj Tswv thiaj lis lee paub. Yog tia thaum koj qis muag ces koj hus txog Yexus lub ces Yexus yov los txais tej kev ua koj thov Vaj Tswv ntawd mus tag lis lawm nws yeej tsis Vaj Tswv lis.

Niam hnub niam no lawv ntshawb nhiav tau tia Yexus yog ib neeg dag noj dag haus thiab dag koj tau mus ua ib tug huab tais kav lub teb chaw Israel ntawd xwb. Yexus tsis yog Vaj Tswv tus tub nawb nws tsua dag tia nws yog Vaj Tswv tus tub kom nws tau fwj chim loj lis Vaj Tswv xwb. Qhov tseeb Vaj Tswv yeej tsis lee paub txog Yexus lis. Vaj Tswv yeej ntxug tus Yexus dag ntawd kawg nkau lis vim nws txhav Vaj Tswv tug. Txog thaum kawg Vaj Tswv thiaj lis lee paub Yexus. Txog thaum kawg Yexus yov tuag nws thiaj lis hais tia, "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj tsos kuv tseg lawm." Yexus hais lis ntawd tag ces thiaj lis tuag mus lawm.

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg dag xwb. Yog lis ntawd thaum luag txhom tau Yexus coj mus hais plaub. Yexus cov thwj tim tus twg los yeej tis kam lee paub Yexus lis vim lawv paub tia Yexus yog ib tug neeg dab xwb. Niaj hnub niam no cov ntseeg, ntseeg Yexus ces lawv pib tsos Yexus zuj zus mus lawm vim sawv daws paub tia Yexus yog ib tug neeg dag xwb. Niam no neeg mam lis pom qhov tseeb txog Vaj Tswv ib leeg xwb thiaj lis yog qhov tseeb. Tus yawg hus ua "Mel Gibson" nws yog tus tsim daim Movies "Passion of the Christ" coj los rau sawv daws saib. Nws kuj tsis ntseeg Yexus lis lawm vim nws paub tia Yexus yog ib tug neeg dab xwb. "Mel Gibson" hais tia thaum twg nws qis muag ces nws thov Vaj Tswv ib leeg xwb nws tsis hus txog Yexus lub npes lis vim Yexus yog ib tug neeg dag noj dag hau thiab dag kom tau los ua huab tai xwb. "Mel Gibson" siv $10 million nyiaj Meska coj los tsim daim Movies "Passion of the Christ." Thaum Mel Gibson tseem yau ces nws tseeg Yexus tiam sis thaum nws loj hlob thiab nws paub txog Vaj Lub Kub qhov tseeb ces nws thiaj lis tsis ntseeg Yexus ntxiv lis lawm. Yog lis ntawd thaum nws los tsim daim Movies no nws thiaj lis muab Yexus ua tau sab npaum lis ntawd rau sawv daws saib. Thaum koj pom txhais muab rab rauj coj los ntsia Yexus tes ces tus ntawd nws yog Mel Gibson txhais tes nawb vim Mel Gibson chim npaum lis ntawd rau yawg thaub Yexus dag ntawd.

Thaum ub sawv daws xav tia Yexus tuag tau 2012 xyoo los lawm tiam sis niam no lawv tshawb tau qhov tseeb Yexus yog yug rau thaum 4 B.C.E, nws raug lawv muab coj mus tau rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim nws cov hwj huaj rau sawv daws saib seb pua yog tseeb rau thaum xyoo 29 C.E. Yexus tsis yog tuag rau thaum 0,0 ntawd los nawb. Thiab, thaum ub Yexus tsis yog yug rau thaum December 25th ntawd. Lawv tshawb nrhiav tau tia Yexus yog yug rau thaum lub 8 hlis los yog lub tuaj hlis pib ntawd xwb vim hmos ntuj tseem muaj ib cos neeg yug yaj nyob rau tom tiaj yug yaj. Thaum lub 12 hlis ces nyob rau lub seev Judea ntawd nws no heev tsis muaj leej twg tham mus yug yaj rau toj tiaj lawm. Thaum lub caij ntuj no ces lawv nkaum nyob rau hauv tsev lawm xwb vim lub caij ntawd nws no heev.

Niam no lawv kuj sib tham tia yov tsis muaj hnub Christmas 25th ntawd rau Yexus ntxiv lawm vim Yexus yog ib tug neeg dag xwb. Nyob rau hauv lub ntiaj teb no muaj ib cos church lawv tsis kam muab tus ntoo khaub lig coj mus tsos rau tom Church lawm vim Yexus yog tib tug neeg dag xwb. Ntseeg Yexus ces raug tus ntoo khaub lig ib yam lis Yexus xwb. Yog lis ntawd lawv thiaj lis tsis kam muab tus ntoo khaub lig coj los tsos rau saum tsu tsev nyob rau tom Church. Lub church nws yog ib lub tuam chav tsev mus pes hawm Vaj Tswv. Lub church nws tsis yog ib lub chaw tuag neeg yog lis ntawd lawv thiaj lis tsis kam muab tus ntoo khaub lig coj los tsos rau saum lub church ntxiv lawm.

Niam no muaj ib cos neeg ntseeg Vaj Tswv lawv tsis kam muab tus ntoo khaub lig coj los tsos rau tom lawv lub ntxas lawm vim lawv ntseeg tia tus neeg ua zoo yov tsum muab yam puav pheej zoo rau nws lub ntxas. Lawv ntseeg tia tus neeg ua phem yov tsum muab tus ntoo khaub lig coj los tsos rau nws lub ntxas coj los rau txim rau nws tus ntsuj tus plig. Niam thiab txiv tus tau me tub me nyuam loj hlob. Yog lis ntawd tsim nyog cov me tub me nyuam yov tsum nco niam thiab txiv tus txiaj ntxim txoj kev hlub. Cov me tub me nyuam cov tsum ua ib tug phiaj zoo pub rau niam thiab txiv lub ntxas. Yog tia cov me tub me nyuam muab ib tug ntoo khaub lig coj los txhos rau niam thiab txiv lub ntxas xwb ces qhov ntawd nws qhia tau tia cov me tub me nyuam yeej tsis nco niam thiab txiv tus txiaj ntxim ib nyuag qhov lis. Tus ntoo khaub lig yog coj los rau txim rau tus neeg kom tuag xwb. Tus ntoo khaub lig tsis yog choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej nawb tus phooj ywg.

Kuv yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv ib leeg xwb. Kuv muaj lub siab loj siab zoo los qhia qhov tseeb rau sawv daws kom tsis txhob mus mag luag tus ntsia ntoo ntsia hlau ntxiv lawm. Nsteeg Vaj Tswv ib leeg xwb nawb koj thiaj lis tsis muaj kev npam. Thaum koj muaj kev nyuaj siab, koj qis muag hus txog Vaj Tswv lub npe ces Vaj Tswv yov lee paub koj. Nws yov coj koj kev kom dim txoj kev nyuaj siab ntxhov plawv. Koj yov nyob kaj siab lug. Ua tsaug rau Vaj Tswv pub kuv los qhia qhov tseeb rau koj kom koj ntseeg Vaj Tswv ib leeg xwb.

Nyob zoo os vajtswv

Ua tsaug rau koj cov lus zoo pab qhia uas koj tau sau pub rau kuv tau nyeem thiab tau paub nawb mog.
Ntawm kuv tus kheej kuv yeej ntseeg li koj hais ntawd thiab ua li koj qhia ntawd os.

#34 HMOOB_vajtswv_*

HMOOB_vajtswv_*
 • Guests

Posted 24 September 2012 - 11:13 PM

Nyob zoo os vajtswv

Ua tsaug rau koj cov lus zoo pab qhia uas koj tau sau pub rau kuv tau nyeem thiab tau paub nawb mog.
Ntawm kuv tus kheej kuv yeej ntseeg li koj hais ntawd thiab ua li koj qhia ntawd os.


Nyob zoo tus phooj ywg Hlub Tas Tiam.

Koj ntseeg Vaj Tswv ces Vaj Tswv yov saib xyua koj kom muaj kev ncaj ncee tsis raug Yexus dag koj mus rau txoj kev tws rau ntawm tus ntoo khaub lig zoo lis nws lawm. Yexus yeej tuag mus lawm tshuav pab txhas lawm xwb. Yexus yog ib tug dab toj ntxas tuag ua ntsav iab vog zov ntxas. Nyob rau tom toj ntxas muaj ntoo khaub lig zov ntxas ntau heev. Yog leej twg ntseeg Yexus ces Yexus thiaj lis muaj peev xwm dag tau tus ntawd mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis nws. Tus ntoo khaub lig yog thaum ub lawv tsim coj los tua neeg pov tseg xwb. Yexus yov dag tia tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej kom cov neeg ntseeg Yexus cia, cia siab tia ntshes tus ntoo khaub lig yog tus choj tiag. Yexus dag tia saum nws lub ntuj ceeb tsheej mas muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws kom cov neeg ntseeg Yexus muaj kev cia siab heev. Yexus lub tsev ua muaj ntoo hoob nyob ntau hoob pws ces yog lub toj ntxas thiab ntau hoob nyob ntau hoob pws ces yog cov qhov ntxas ua cov neeg tuag lawv coj mus fau lwj rau hauv xwb. Yexus yog ib tug dab toj ntxas nws tsua dag kom cov neeg ntseeg nws xav ntshes nws lub ntuj ceeb tsheej yov zoo, zoo nkauj lis hais tiam sis hauv nws lub toj ntxas ces yog lub qhov tuag. Ntseeg dab toj ntxas ces raug kev txom nyem ib yam lis dab toj ntxas xwb. Yexus dag hais tia nws yov rov los tos cov ntseeg nws mus nrog nws nyob. Yexus yog ib tug dab toj ntxas tuag txhuav pab txha lawm xwb. Nws yeej hais tsis tau lus lawm tiam sis nws siv cov neeg ntseeg nws lub qhov ncauj coj los niaj hnub hus sawv daws kom mus raug tus ntoo khaub lig thiab raug txoj kev tuag zoo ib yam lis nws. Yexus dag tia yog leej twg tsis ntseeg nws ces tus ntawd yov tsis tau mus nyob rau hauv nws lub ntuj. Nyob rau hauv Yexus lub ntuj ces tsis muaj Vaj Tswv kav lawm. Vaj Tswv nws kav cov neeg muaj txoj sia nyob xwb nawb vim cov neeg muaj txoj sia, muaj roj, muaj ntshav, muaj lub cev ntaj ntsug thiaj lis muaj peev xwm hus tau Vaj Tswv lub npes los pab nws. Hos, cov neeg tuag lawm ces hais tsis tau lus lawm. Cov neeg tuag hus tsis tau Vaj Tswv lub npe los pab nws yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis tsis yog kav rau cov neeg tuag; Vaj Tswv yog kav rau cov neeg tseem muaj txoj sia nyob xwb nawb.

Yog koj ntseeg Vaj Tswv ib leeg xwb ces koj yov dim ntawm luag tus ntoo khaub lig thiag koj yov dim luag tus ntsia tooj ntsia hlau. Thaum koj ua neej nyob mus rau tej lub sib hawm ua koj muaj kev ntxhov siab yog koj qis muag hus txog Vaj Tswv lub npes ces Vaj Tswv yov coj koj kev kom dim txoj kev nyuaj siab ntxhov plawv. Vaj Tswv yog tus coj koj kev kom dim ntawm txoj kev nyuaj siab kev tus siab mus rau txoj kev kaj siab. Ua tsaug ua Vaj Tswv pub kuv los qhia txoj kev zoo rau koj kom koj mus taug txoj kev ncaj kev zoo dawb huv mus ib txhis.

#35 HMOOB_PovtojGolgotha_*

HMOOB_PovtojGolgotha_*
 • Guests

Posted 25 September 2012 - 07:55 AMNyob rau ntawm qhov chaw no nws yog qhov chaw thaum lawv muab Yexus txhom coj los tua rau saum tus ntoo khaub lig coj los sim Yexus cov hwj huaj seb pua yog tseeb. Lub pov toj no lawv hus ua "Golgotha Hill." Thaum ub lawv tua Yexus yog nyob rau ntawm ntug taw lub pov toj "Golgotha Hill"; lawv tsis yog tua Yexus nyob rau saum lub hauv pov toj Golgotha Hill nawb. Qhov ua peb niaj hnub pom Yexus cov plaub hau ntev, ntev lis tus poj niam es tuag nyob rau saum lub hauv roob mas yuam kev lawm. Thaum ub Yexus cov plaub haus tsis ntev lis tus Yexus peb niaj hnub pom nyob rau ntawm daim duab los yog nyob rau hauv daim Movies.

#36 HMOOB_Txoj Lus Tseeb_*

HMOOB_Txoj Lus Tseeb_*
 • Guests

Posted 25 September 2012 - 02:31 PM

Hmov tshua sawv daws ua los tham txog lub topic no, nej txhua lo lus hais yeej tsis yog lam hais ua dog ua dig, nej yeej ua tib zoo xav hais tias yuav hais zaj twg thiaj li tau raws li qhov yus xav tau. kuv thov qhuas tus neeg paub txog Yexus txoj kev tsis zoo. Hais rau koj paub hais tias koj yog ib tug neeg ntiaj teb tshaj lij kawg.

Kuv thov nug koj li no koj puas kam teb rau kuv:

1. koj yug los ua neeg koj coj hom kev ntseeg twg xwb?
2. Koj puas tau ntseeg tej yam twg ua koj lub qhov muag pom tsis tau?

Yog koj teb kuv mam li txuas lus nrog koj ntxiv.

Ua tsaug

#37 HMOOB_hlubtastiam_*

HMOOB_hlubtastiam_*
 • Guests

Posted 27 September 2012 - 06:27 AM

Nyob zoo tus phooj ywg Hlub Tas Tiam.

Koj ntseeg Vaj Tswv ces Vaj Tswv yov saib xyua koj kom muaj kev ncaj ncee tsis raug Yexus dag koj mus rau txoj kev tws rau ntawm tus ntoo khaub lig zoo lis nws lawm. Yexus yeej tuag mus lawm tshuav pab txhas lawm xwb. Yexus yog ib tug dab toj ntxas tuag ua ntsav iab vog zov ntxas. Nyob rau tom toj ntxas muaj ntoo khaub lig zov ntxas ntau heev. Yog leej twg ntseeg Yexus ces Yexus thiaj lis muaj peev xwm dag tau tus ntawd mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis nws. Tus ntoo khaub lig yog thaum ub lawv tsim coj los tua neeg pov tseg xwb. Yexus yov dag tia tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej kom cov neeg ntseeg Yexus cia, cia siab tia ntshes tus ntoo khaub lig yog tus choj tiag. Yexus dag tia saum nws lub ntuj ceeb tsheej mas muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws kom cov neeg ntseeg Yexus muaj kev cia siab heev. Yexus lub tsev ua muaj ntoo hoob nyob ntau hoob pws ces yog lub toj ntxas thiab ntau hoob nyob ntau hoob pws ces yog cov qhov ntxas ua cov neeg tuag lawv coj mus fau lwj rau hauv xwb. Yexus yog ib tug dab toj ntxas nws tsua dag kom cov neeg ntseeg nws xav ntshes nws lub ntuj ceeb tsheej yov zoo, zoo nkauj lis hais tiam sis hauv nws lub toj ntxas ces yog lub qhov tuag. Ntseeg dab toj ntxas ces raug kev txom nyem ib yam lis dab toj ntxas xwb. Yexus dag hais tia nws yov rov los tos cov ntseeg nws mus nrog nws nyob. Yexus yog ib tug dab toj ntxas tuag txhuav pab txha lawm xwb. Nws yeej hais tsis tau lus lawm tiam sis nws siv cov neeg ntseeg nws lub qhov ncauj coj los niaj hnub hus sawv daws kom mus raug tus ntoo khaub lig thiab raug txoj kev tuag zoo ib yam lis nws. Yexus dag tia yog leej twg tsis ntseeg nws ces tus ntawd yov tsis tau mus nyob rau hauv nws lub ntuj. Nyob rau hauv Yexus lub ntuj ces tsis muaj Vaj Tswv kav lawm. Vaj Tswv nws kav cov neeg muaj txoj sia nyob xwb nawb vim cov neeg muaj txoj sia, muaj roj, muaj ntshav, muaj lub cev ntaj ntsug thiaj lis muaj peev xwm hus tau Vaj Tswv lub npes los pab nws. Hos, cov neeg tuag lawm ces hais tsis tau lus lawm. Cov neeg tuag hus tsis tau Vaj Tswv lub npe los pab nws yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis tsis yog kav rau cov neeg tuag; Vaj Tswv yog kav rau cov neeg tseem muaj txoj sia nyob xwb nawb.

Yog koj ntseeg Vaj Tswv ib leeg xwb ces koj yov dim ntawm luag tus ntoo khaub lig thiag koj yov dim luag tus ntsia tooj ntsia hlau. Thaum koj ua neej nyob mus rau tej lub sib hawm ua koj muaj kev ntxhov siab yog koj qis muag hus txog Vaj Tswv lub npes ces Vaj Tswv yov coj koj kev kom dim txoj kev nyuaj siab ntxhov plawv. Vaj Tswv yog tus coj koj kev kom dim ntawm txoj kev nyuaj siab kev tus siab mus rau txoj kev kaj siab. Ua tsaug ua Vaj Tswv pub kuv los qhia txoj kev zoo rau koj kom koj mus taug txoj kev ncaj kev zoo dawb huv mus ib txhis.

Nyob zoo vajtswv, ua tsaug ntau rau koj cov lus zoo nawb mog.

#38 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 30 September 2012 - 05:32 PM

Hmov tshua sawv daws ua los tham txog lub topic no, nej txhua lo lus hais yeej tsis yog lam hais ua dog ua dig, nej yeej ua tib zoo xav hais tias yuav hais zaj twg thiaj li tau raws li qhov yus xav tau. kuv thov qhuas tus neeg paub txog Yexus txoj kev tsis zoo. Hais rau koj paub hais tias koj yog ib tug neeg ntiaj teb tshaj lij kawg.

Kuv thov nug koj li no koj puas kam teb rau kuv:

1. koj yug los ua neeg koj coj hom kev ntseeg twg xwb?
2. Koj puas tau ntseeg tej yam twg ua koj lub qhov muag pom tsis tau?

Yog koj teb kuv mam li txuas lus nrog koj ntxiv.

Ua tsaug

Nyob zoo tus phooj ywg Txoj Lus Tseeb, hais txog ntawm kuv mas kuv ntseeg li no:

1. Coj ntseeg hmoob li kev cai thaum ub, ntseeg kev cai haujsam Buddha thiab Christ.
2. Hais txog tej yam uas yus lub qhov muag tsis pom ntawd kuv yeej ntseeg tias nws muaj tiag, vim kuv twb tau pom lawm.

#39 HMOOB_kevhlubncajncees_*

HMOOB_kevhlubncajncees_*
 • Guests

Posted 02 October 2012 - 05:49 AM

Nkauj hmoob china

http://hmongclip.com...INA-HMONG-DANCE

http://hmongclip.com...arvesting-Dance

http://hmongclip.com/?w=LfacFnaS3kk

http://hmongclip.com/?w=bBIIXE7-Pjs

http://hmongclip.com/?w=Gu6SbBvp9X8

http://hmongclip.com/?w=OwxlND_6vPU

#40 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 02 October 2012 - 06:04 AM

Nkauj hmoob nyob teb chaws suav

http://hmongclip.com/?w=y36sF8u7AAo

#41 Hlubkojtiag

Hlubkojtiag

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 33 posts

Posted 02 October 2012 - 09:43 AM

Yuav txog lub caij hlais nplej lawm tiag

Kwv tij hmoob ua li cas ib pliag ntshis xwb txawm siv rov txog lub caij hlais nplej ntaus nplej lawm,mi nplej twb txhawv txhij vog yuav pib daj lawm, me kab me noog quaj zom zaws puag pem tej luag teb qab teb es yuav kho kho lub siab yuj yeej tsis pom qab yuav hais qhia leej twg li os .

bchjnj.JPG bcjh.JPG bgfdch.JPG bgjnj.JPG bhfh.JPG bhfhfdfdc.JPG cbdbg.JPG jnfrujh.JPG jnhfv.JPG ngjugv.JPGReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users