Jump to content


Photo
- - - - -

Thov pab kho kuv lub tsheb Toyota AVALAN 1997 V6

Toyota AVALAN 1997

4 replies to this topic

#1 nploojsiab

nploojsiab

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 28 posts

Posted 06 August 2012 - 01:48 AM

Kub lub tsheb yog TOYOTA AVALAN 1997 V6

Qhov teeb meem yog thaum kuv khiav mus 30 Minute lawm ces nws cia li tshee tshee li yuav tuag, li ncia ncia roj lawm ces tsw tsw kub nyiab ces kuv muab part rau ntawm tej li 10 Minute ces rov qab khiav mus zoo lawm pheej ua li no, kuv kho kawg lawm tsis tau qhov no li....thov nej pab kuv thiab puas tau ?
Qhov teeb meem no tsua yog ua qees hnub xwb, 1 week tsua ua li 2 zaug tej ntawm xwb, kuv tseem hniaj hnub tsav mus hauj lwm....

Ua tsaug ntau.

#2 HMOOB_Tsheej Lis_*

HMOOB_Tsheej Lis_*
 • Guests

Posted 06 August 2012 - 05:27 AM

A. Mus yuav cov fuel injector cleaner tso sim saib zoo li cas. Txhab ua ntej koj yuav txhab roj tag ces tsav mus kev deb los sis tsav kom roj nqig yuav tag saib zoo li cas.
B. Check gas filter.
C. Coj mus tuneup tom lab.
D. Nkag lab kho tsheb kom lawv check lawm xwb.

#3 nploojsiab

nploojsiab

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 28 posts

Posted 06 August 2012 - 09:42 AM

Ua tsaug ntau npawg tsheej lis ,
kuv mam li check raws li koj hais seb zoo li cas..

#4 HMOOB_t_*

HMOOB_t_*
 • Guests

Posted 07 August 2012 - 04:40 PM

Check cov hluas thiab cov spartplus , nws cov spartplus tsis zoo lawm. yog koj hloov cov no tabsi tau thiab no koj mus saIb muaj ib lub zoo li lub spartplus nyob ntawm lub raj cuas. tej zaum lub ntawd kub nyhiab lawm.t

#5 HMOOB_tub kho tsheb_*

HMOOB_tub kho tsheb_*
 • Guests

Posted 09 August 2012 - 01:57 AM

Nyob zoo tus phooj ywg. Yog tia koj lub luv hais tsav zoo lis ntawd no los cia kuv mam lis pab koj seb pua tau nawb. Kuv nug koj tia koj pua tau hloov TIMING BELT? Fuel Filter? Yog tia koj tsis tau hloov Fuel Filter no ces koj yov tsum tau hloov. Kuv mloog koj tham mas zoo koj lub luv fais roj tuaj tsis xwm yeem. Yog lis ntawd nws thiaj lis ncia, ncia thaum koj khiav ceev lis 30 - 35 rpm.

Qhov luv fais khiav tsis tau mas yog tim lis no:

1. Timing Belt slipped one tooth
2. Fuel Filter clog
3. Fuel pressure regulator fail
4. Fuel injectors fail
5. Fuel pump Relay fail
6. Catalyst clog
7. Igniter fail
8. Ignition Coil fail
9. Distributor fail
10 Rotor & Distributor cap fail
11. Distributor wire fail
12. Map Fail

Nyob rau hauv txhua, txhua lub luv yov kom khiav tau ces nws tsua muaj 3 yam xwb: 1. Air
2. Fuel 3. Electrity. Yog tia koj lub luv ib yam no nws tsis zoo lawm ces koj lub luv tsum khiav tsis raw lis lub siab xav. Yog tia kuv nyob zes koj ces kuv khiav, khiav tuaj pab koj make troubleshooting ces yov tshawb tau koj lub luv nws qhov teeb meem. Kuv nyob deb ntawm koj ces kuv tsua pab tau tswv yim rau koj xwb. Qhov yov kom koj tsis poob nyiaj ntau, ntau coj mus koj lub luv. Koj coj mus rau TOYOTA DEALERSHIP check ua ntej. Nws tus nqis yog $85. Lawv ua troubleshooting tag ces lawv yov qhia au koj tia koj lub luv nws tim qhov twg tiag. Thaum lawv qhia koj tag lawm ces koj mam lis mus nrhiav part tom Autopart Store los yog mus nram junkyard. Koj yuav qhov ntawd coj los dhos rau xwb ces koj lub luv nws rov khiav ua hauj lwm lis qub lawm.

Yog tia koj yov hlov kom tag cov parts ua kuv hais rau koj saum toj ntawd mas koj yov poob nyiaj ntau heev lis nawb tej zaum koj yov khos tsis tau nws qhov mob lis thiab vim tia luv fais mas koj khos tsis yog nws qhov mob ces nws yeej mob lis qub khiav lis qub. Yog koj cov mus rau lawv Toyota Dealership make troubleshooting tag ces lawv yov qhia rau koj tia qhov twg yog qhov pua. Yog nws pua tsis nyuab ces tej zaum thaum lawv make troubleshooting ntawd lawv cia lis kho dawb rau koj xwb ces koj tsua them $85 rau lawv nqis tes ua lawv make troubleshooting rau koj. Koj ua lis ntawd seb pab pua tau koj. Koj khos seb tau lis cas no koj hos teb tuaj rau kuv es kuv mam lis pab koj tswv yim thiab. Nws tsis nyuab lis nawb tus phooj ywg vim kuv yog ib tug kws khos tsheb txhua yam. Good luck.Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users