Jump to content


- - - - -

nkauj hmoob


14 replies to this topic

#1 HMOOB_tub toj siab_*

HMOOB_tub toj siab_*
 • Guests

Posted 23 July 2012 - 03:49 AM

Heb nyob zoo os! ib tsoom phooj ywg hmoob txhua tus uas hmov thiab tshua.
nej sim nrog kuv xav seb yog vim li cas tej hluas nkauj xab maim no pheej ntshaw ntshaw tham hmoob me kas.thiab zoo li lawv tsis nco khuv xim lawv lub neej hlo li&tsis nco qab mus kawm txuj ci tag nro lawm.
pab teb rau kuv

#2 HMOOB_sim hlub_*

HMOOB_sim hlub_*
 • Guests

Posted 23 July 2012 - 05:38 AM

vim lawv xav mus nyob teb chaw vam meej thiab hlub nrog cov laus ma tsis nyuaj siab mob siab li hlub nrog hluas nraug lawm ne. tab sis kv kuj tsis nkag siab tias yog ua cas lawv ho tsis kawm ntawv thiab tsuas yog xav nyob tsev tham hluas nraug thiab mus ua si tas li yam tsis nco txuag lawv lub ntsej muag niam txiv lod hais tsis tau li lawm.

#3 HMOOB_Laus Hmoob Meskas_*

HMOOB_Laus Hmoob Meskas_*
 • Guests

Posted 23 July 2012 - 05:57 AM

Qhov tseeb mas twb yog tsis muaj ib yam dab tsi yuav ua rau lawv ntshaw txog txoj kev kawm ntawv vim coob tus mus kawm kawm dig muag tag los tseem rov mus yuav pojniam ua teb lawm thiab xwb. Leej twg puas xav mus sib sib zog kawm ntawv tag es mam mus ua teb no. Yog yus tiav hluas es yus mus ua teb yug qaib yug npua no tej zaum yus lub neej yeej zoo lawm hov ntau. Kawm ntawv laus tag mam mus yuav poniam thiab thov noob qaib noob npua tu. Habya, txog kuv siav kawg li tiag cov yawg.

Tsam no cov ntxhais zoo nkauj no tham Hmoob Meskas ces lawv tau nyiaj zoo thiab zoo tshaj lawv mus muag dib muag taub los sis de nplooj hmab nplooj ntoos coj mus muag. Xav txog sis hlub lawv thiab os, cov yawg. Qhov kuv tsis nyiam mas vim muaj cov methaub laus pheej tso duab ntxhais hluas nrog peb tham kom tau nyiaj xwb. Yus hlub lawv los zoo li tsis tshua muaj qab hau lawm.

Yog yus nrog tus ntxhais ntawm daim duab tham tiag mas txawm nws tsis yuav yus los vim yus hlub nws ces yeej yuav xa me me nyiaj mus ua nws dej siab thiab. Kuv mas cia li ntshai tham cov ntxhais no lawm vim tham tus twg los hais tias mus de nplooj tsawb muag tau nyiaj es tuaj xuaj luag tej khaub ncaws thaij duab tso hauv tojsiab xwb. Xav xav hlub lawv thiab. Xav mus xav los ho xav tias tsam yog pog meb thaub 12 lub tswv yim ntxias dag nyiaj siv xwb.

#4 HMOOB_oos_*

HMOOB_oos_*
 • Guests

Posted 23 July 2012 - 06:30 AM

Tus me phooj ywg hmoob kuv yuav thov teb koj los yog tham rau ib tsoom phooj ywg suav daws zoo li no:

Peb tej ntxhais mos nyob rau sab nplog teb tos lawv ho mus tham tej uas laus nyob teb chaws me kas los vim tej xwm txheej zoo li no.... peb hmoob qee feem tsis tau txais kev kawm siab tsis tau laj kam zoo ua tsis muaj lag luam zoo ua tsis muaj vaj tse zoo los nrog luag nyob tsis muaj tsheb tshiab los nrog luag caij kev kawm los paub qis dua vim kev txom nyem txhawb tej tub ntxhais tau thiab los tsis tau li siab xav ces ua rau peb hmoob qee pab pawg tau txais kev txom nyem thiab nyuaj siab ces thiaj tau tham tej laus uas nyob lub teb chaws vam meej lawm los thov nej txhob xav li cas nej yuav tau los nrog xav thiab tawm tswv yim tsim kho kom peb hmoob tus uas ho txawj zoo los ho zoo tau hos tus ho tsis txawj zoo los kuj tsis pom qab hais txawm phem-phem los nej thiab peb yog hmoob ib yam thov ib tus tsis txhob thuam ib tus ib tus tsis txhob ces ib tus tos lawv ho txiav txim siab mus tham cov laus los vim lawv kuj tsis muaj kev xaiv qhov twg los lawm es lawv thiaj mus tham seb puas yuav zoo li cas tuaj xwb peb ua neeg nyob ces yeej xav ib yam xwb kom nej suav daws to taub li ntawv leej twg los yeej xav tau txij tau nkawm hluas hluas ib yam ua neej thiaj sov siab leej twg los yeej xav muaj laj muaj kam muaj nyiaj muaj txiaj muaj kev txawj ntse ib yam thiab tiam sis kev xav tsis mus li lub hom phiaj ces thiaj tau tham peb hmoob me kas lawm los thov kom nej ho tsis txhob zoo siab dhau nej nyob teb chaw ko los yeej muaj cov pluag muaj cov txom nyem peb nyob teb chaws no los yeej muaj cov pluag cov txom nyem ib yam nkaus thiab yog li suav daws yuav tau xav kom zoo yog ho muaj tus xav los xeeb neej xeeb tsav yuav poj yuav sev li poj coj noj yawm coj ua poj ua cia yawm ua tseg los cia li los yuav twj ywm xwb ho tsis txhob zoo siab dhau ho tsis txhob tham tshaj dhau peb hmoob thiaj tsis ntaus nqis li cas yog nej los yuav los yog los tham tom qab nej hais ub hais no los yog tham tshaj dhau lawm yuav tsis zoo mloog yuav ua rau tus lub npe hu ua hmoob no txaj muag vim tus ua zoo twb xav tau qhov zoo tab mas ib lub quav tsuag puas tag ib vab mov kuv xav kom suav daws yuav tau xav kom zoo hais li no tsis yog thuam los yog tsis pub peb hmoob los yuav poj yuav sev rau sab no los yog txwv tsis pub cov sab no tuaj yuav poj yuav sev rau sab ko txawm peb yov yuav mus mus los los li cas los yeej tau thov peb ib tus hais rau ib tus kom ho zoo mloog nawj hais li no tsis yog kuv yuav pab cov nyob mes kas tsis yog yuav pab cov nyob nplog xav kom tog twg los yog hmoob ib yam kom sib hlub sib txuag lub meej mom kom ib yam xwb. thov txim ntau.

#5 HMOOB_Laug Hmoob Meskas_*

HMOOB_Laug Hmoob Meskas_*
 • Guests

Posted 23 July 2012 - 07:57 AM

Yog koj yog Hmoob Nplog no kuv thov koj hais thiab txwv cov neeg muab lwm tus duab los tso hauv tojsiab tham Hmoob Meskas. Txawm phem thiab zoo los yog tus tswv duab yog tus tso thiab tham, nws yuav zoo li cas los yeej tsis txhaum leej twg. Kuv tus no yeej pom thiab paub coob coob tus pojniam muab lwm tus li duab tso es nws mam teb thiab tham. Nws tsis muaj qab hau dab tsi li os. Kuv muab nyiaj pub los twb xav kom yog tus ntawm daim duab tab sis qhov tseeb yog muab pub rau tsov thiab plis noj xwb. Yog tus tswv duab taug tau, tus neeg tso ntawv yuav tsum raug nplua los raug txiv. Nws yeej tsis yog cai lawm tiag tiag.

#6 HMOOB_Tham Thiab Yuav_*

HMOOB_Tham Thiab Yuav_*
 • Guests

Posted 23 July 2012 - 11:12 AM

Yog koj yog Hmoob Nplog no kuv thov koj hais thiab txwv cov neeg muab lwm tus duab los tso hauv tojsiab tham Hmoob Meskas. Txawm phem thiab zoo los yog tus tswv duab yog tus tso thiab tham, nws yuav zoo li cas los yeej tsis txhaum leej twg. Kuv tus no yeej pom thiab paub coob coob tus pojniam muab lwm tus li duab tso es nws mam teb thiab tham. Nws tsis muaj qab hau dab tsi li os. Kuv muab nyiaj pub los twb xav kom yog tus ntawm daim duab tab sis qhov tseeb yog muab pub rau tsov thiab plis noj xwb. Yog tus tswv duab taug tau, tus neeg tso ntawv yuav tsum raug nplua los raug txiv. Nws yeej tsis yog cai lawm tiag tiag.


Tus phooj ywg kuv yuav thov los teb pub rau koj me ntsis nawb, thov txhob xav li cas nawb. Txawm li cas los tej zaum kev ncaj ncees nws yuav tsum muaj rau sawv daws xwb nawb ?
Thov kom koj ua zoo xav thiab ua zoo nkag siab txog hais tias kev uas hluas nkauj thiab hluas nraug sib tham ntawd raws li ib txwm muaj los nws yog leej twg xub mus tham leej twg ? Nws yuav tsum yog cov tub hluas ua cov xub mus thab tham cov ntxhais ua ntej li feem coob xwb thiab hmoob USA yog cov xub sau ntawv thiab xub hu xov tooj mus tham lawv xwb ?

Yog li ntawd yus yuav tsum paub ua ntej hais tias tus neeg ntawd yog lawv poj lawv sev los yog tseem yog hluas nkauj xwb. Yus tsim nyog yuav tsum xub paub ua ntej es mam li tham, yog tham yuam kev lawm los kuj hais thov txim xwb. Vim tias peb hmoob li kev cai tham hluas nkauj tiag tiag mas yog tham tim ntsej tim muag es koj pom kuv, kuv pom koj, koj paub kuv, kuv paub koj. thiab tham nyob rau ntawm niam txiv vaj niam txiv tsev. Es kom ib leeg paub ib leeg zoo es ib leeg tsis txhob dag ib leeg ua si.

Hos nyob li cov duab uas lawv muab coj tuaj tso rau hauv toj siab no mas leej twg txawm yuav tso zoo li cas thiab hais li cas los yeej tau li, vim tias nws muaj kev lom zem tso dag ua si nyob rau hauv no xws li chav Chat Room mas kuv mus nkag tham li 2-3 zaug mas tsuas yog tham tib cov lus uas kom lom zem tso dag nkaus xwb. Cov uas tham tseem ceeb thiab tham yuav tiag tiag ces ntshe 100 leej no nws tsuas muaj li 1 leeg xwb los xyov puas tseem yuav muaj li thiab nawb.

Qhov zoo tshaj yog tias leej twg yuav xav tham yuav ces mus tham kiag tim ntsej tim muag rau niam thiab txiv pom yus tib si mas nws thiaj li yog "Kev Ncaj Ncees" rau txoj kev ua nkauj ua nraug nawb mog. Tos kuv ho hais li no los kuv twb yeej tau ntsib, tau tham thiab tau pom los lawm, cov hluas nkauj zoo tsim txiaj uas nws tuaj mus xaiv Vauv rau tom tshav pob mas niam txiv yeej tuaj nyob ntawd saib ntsia lawv tus ntxhais tsis pub mus ua dog dig tom tej yam tsis raug ntsej raug muag. Thaum kuv pib mus tham hluas nkauj mas hluas nkauj tau muab rooj tog los mus caw kom kuv mus zaum hauv tsev es tham xwb nawb.

#7 HMOOB_Lub neej zoo_*

HMOOB_Lub neej zoo_*
 • Guests

Posted 23 July 2012 - 07:18 PM

"Tus uas xav noj ntau ces thaum kawg yuav tau noj tsawg hos tus uas xav noj tsawg ces thaum kawg tau noj ntau"

Thaum kawg ces yuav tshuav poj niam coob hos yuav tshuav txiv neej tsawg tsawg heev lawm xwb nawb.

#8 HMOOB_Kev Txij Nkawm_*

HMOOB_Kev Txij Nkawm_*
 • Guests

Posted 23 July 2012 - 07:59 PM

Nkawm Niam Txiv Noog Tsig Txhuv


Puag thaum ub, muaj ob niam txiv noog tsig txhuv txom txom nyem

li. Nkawv xav mus ua zes rau tom hav zoov los kuj ntshai liaj ntshai

dav. Ua rau hav tauj hav nqeeb los kuj ntshai hluav taws kub.

Ces nkawv thiaj mus thov ua zes rau ntawm ib tug yawg txiv twj cuab

Fab Kis tauv plaub hwj txwv. Nkawv thov thov nug nug ces niag txiv

twj cuab Fab Kis ntawd tias : Yuav ua los ua.

Ces ob niam txiv noog tsig txhuv txawm mus ua zes rau hauv niag txiv

twj cuab Fab Kis ntawd tauv niag hwj txwv lawm tiag lauj !

Nteg tau peb lub qe, thaum daug kuj daug tau peb tug. Niag lau niaj

hnub mus tho paj noob qos dej los pub. Nws pheej niaj hnub, niaj hnub

mus. Muaj ib hnub nws mus tho tho tsaus ntuj ces paj noob qos txawm

muab niag lau qhwv rau hauv lawm lau. Pw ib hmo tho tho tag kis li

los txog. Niag poj nyob hauv zes txawm cem tias: Cas koj siab yuav

phem ua luaj li. Koj tseg peb cov niam tub nyob hauv zes es peb twb

yuav tuag tshaib, koj mus deev hluas nkauj lawm xwb los mas. Koj

tseem tsis coj noob qos los pub peb thiab.

Niag lau teb tias : Koj niam, twb tsis yog kuv mus deev hluas nkauj

sav ! Kuv mus tho paj noob qos dej los pub nej los kuv cav tsis muaj

riam, muaj taus, muaj txuas. Tsuas yog kuv xuas kuv tus kaus ncauj tho

xwb, es tho tho tsis nco saib, tos saib ces twb tsaus ntuj lawm. Paj noob

qos dej cia li muab kuv qhwv rau hauv lawm. Kuv tseem pw ib hmos

hauv, tag kis tshav ntuj tuaj ziab paj noob qos nthuav ces kuv thiaj li

tho tau me ntsis no coj los xwb.

Niag poj teb tias : Tsis ntseeg li ntag, yeej yog koj mus deev hluas

nkauj lawm xwb ntag.

Pheej cem pheej cem ces niag lau tsig txhuv hais tias: Yog koj cuaj

kaum los tsis ntseeg kuv no ces cia ua li no: yog kuv tau mus deev hluas

nkauj no ces pub kom kuv sis zoo mus. Yog tias kuv tsis tau mus deev

hluas nkauj no ces pub kom koj tsis zoo mus nrog rau niag txiv twj cuab

Fab Kis huv si.

Au.b, niag txiv twj cuab Fab Kis hnov ces nws txawm cem tias: Kuv

hlub neb heev tsis heev los neb sim mloog saib ! Kuv lub siab no zoo

tshaj plaws, neb yuav mus ua zes rau hav zoov neb ntshai liaj ntshai

dav. Neb yuav mus ua rau hav tauj hav nqeeb neb ntshai hluav taws kub.

Neb thov ua zes rau kuv cov hwj txwv, kuv kuj kheev neb ua. Vim

li cas neb sib cav sib ceg neb xwb, es neb tseem yuav foom lus tsis zoo

rau kuv thiab.

Au.b, niag txiv twj cuab ntawd txawm muab ob niam txiv noog tsig

txhuv ntiab khiav rau tim hav tauj lawm lauj ! Nyob nyob, txog caij

luag hlawv toj hlawv pes kub tuaj yuav txog ces niag lau txawm hais

tias: Ab, koj niam lauj! Kuv ya plaws tseg nej los tsis zoo dab tsi, hos

koj ho ya plaws tseg peb cov txiv tub nyob los tsis zoo dab tsi ces cia

peb sawv daws nyob es xij peem tuag ua ib pawg thiaj li tsim nyog.

Niag poj noog tsig txhuv teb tias : Koj txiv, ua li los maj !

Ib me pliag hluav taws nrov rhev tuaj ces niag lau ya plaws lawm lauj.

Tseg niag poj thiab cov me nyuam tuag tib pawg kub hnyiab hlawv

hauv zes cia.

Niag lau tsig txhuv tuag mus thawj ua Nraug Ntsuag. Hos niag poj ces

tuag mus thawj ua yawg xeev laus Txoos Txhim tus ntxhais. Tom qab

no, yawg Txoos Txhim tus ntxhais hlob los mus nws chim chim tsis

hais lus li. Tas teb tas chaw tuaj hu tuaj hais los nws tsis teb tsis hais

lus li. Ua li cas los tsis hais, ua li cas los tsis hais. Tas teb chaws sawv

daws tuaj hais, tuaj hu txhua lawm.

Muaj ib hnub Nraug Ntsuag txawm tuaj mus ncig txog tom huab tais,

txawm hais rau huab tais tias: Ab, txiv huab tais, ua cas kuv pom txiv

xeev laus tus ntxhais yuav zoo nkauj ua luaj. Kuv mas nyiam nws kawg

kiag li tiag.

Huab tais teb tias: Nraug Ntsuag, koj nrog kuv nyob peb hnub ces kuv

muab cuaj zag khawv koob rau koj, koj mus hais ces yog koj poj niam

los mad !

Nraug Ntsuag nrog huab tais nyob tau peb hnub, huab tais muab tau

cuaj zag khawv koob rau nws. Thawj hnub ces huab tais kom Nraug

Ntsuag mus nrog lub niag pob zeb hais lus. Thawj hnub mus hais ces

lub pob zeb nti nti xwb. Hnub ob mus, lub pob zeb tig qas lees. Hnub

peb mus, ces lub pob zeb sawv tsees los nrog Nraug Ntsuag hais lus.

Tham tham tsaus ntuj rov los tsev. Huab lais hais rau Nraug Ntsuag

tias: Nraug Ntsuag, kuv ua cuaj zaj khawv koob rau koj coj mus es

pob zeb puas nrog koj tham li cas ?

Nraug Ntsuag teb tias: Hnub ib, kuv mus ces lub pob zeb nti nti. Hnub

ob, kuv mus ces lub pob zeb tig pes lees. Hnub peb, kuv mus ces lub

pob zeb cia li sawv tsees los nrog kuv tham lawm tiag.

Huab tais hais tias: Nraug Ntsuag, tau lawm lauv mog! Tag kis mas

koj mus nram yawg Txoos Txhim lawv, mas lawv yuav muab chav yug qaib rau koj pw ov. Lawv yuav muab ib lub tog hauv ncoo rau koj pw xwb ces koj mus nrog lub niag tog hauv ncoo tham mog ! Tag kis ces Nraug Ntsuag txawm mus. Mus txog ces lawv muab chav niag yug qaib uas muaj muaj quav qaib rau Nraug Ntsuag pw. Muab ib lub tog rau ncoo pov rhees rau Nraug Ntsuag xwb. Tsis muaj dab tsi pua, tsis muaj pam vov li.

Nraug Ntsuag txawm nrog niag tog rau ncoo tham tias: Tog rau ncoo nis tog rau ncoo! Kuv mas nim txom nyem nkaus li ob niam txiv noog tsig txhuv ntag. Kuv mas txom nyem heev auj! Niag tog rau ncoo txawm nrog Nraug Ntsuag tham tham ces Nraug Ntsuag txawm hais tias : Au.b, kuv sim hais rau koj mloog saib : Thaum ub muaj ob niam txiv noog tsig txhuv xav mus ua zes tim hav zoov los nkawv ntshai liaj ntshai dav. Ua hav tauj hav nqeeb los ntshai hluav taws kub. Ntshai ntshai ces txawm los thov ua zes rau ntawm ib tug yawg txiv twj cuab Fab Kis tauv niag hwj txwv. Nyob nyob daug tau me nyuam ces niag lau niaj hnub mus

tho noob paj qos dej los pub zag niam tub. Muaj ib hnub ces niag lau mus tho tho tsis nco qab saib ces tsaus ntuj lawm, mas lub niag paj noob qos txawm muab niag lau qhwv rau hauv tau ib hmos. Los tsis tau tsev li. Tag kis tshav ntuj tuaj ziab lub paj noob qos nthuav nws thiaj tawm tau los tsev. Nws tsuas tho tau me ntsis coj los rau pab niam tub xwb. Niag lau los txog, niag poj tsig txhuv txawm cem cem tias: Yog niag lau siab phem siab tsis zoo tsis mus nrhiav rau pab niam tub noj. Rau rau siab mus deev

hluas nkauj xwb. Nkawv txawm sib ceg sib ceg ces niag lau txawm hais tias: Kuv tsis muaj riam, tsis muaj taus txuas, kuv nim xuas kuv tus kaus ncauj tho xwb. Tho tho tsaus ntuj lub niag paj noob qos dej txawm muab kuv qhwv tau es thiaj tau nyob hauv ib hmos. Tag kis tshav ntuj tuaj ziab lub paj nthuav es kuv thiaj tho tau me ntsis no los rau nej ntawm no xwb.

Niag poj txawm cem heev heev tuaj. Niag lau teb tias: Yog kuv tau mus deev hluas nkauj li koj hais no ces pub kom ntuj foom tsis zoo rau kuv. Yog kuv tsis tau mus deev hluas nkauj no ces pub kom koj thiab yawg txiv twj cuab Fab Kis neb ob tug tsis zoo mus huv lib si.

Yawg txiv twj cuab hnov ces txawm muab ob tug, niam txiv noog tsig txhuv lawv mus rau tim hav tauj, hav nqeeb lawm. Tab torn hav tauj, hav nqeeb kub tuaj txog ces niag lau txawm hais rau niag poj tias : Koj niam, kuv ya khiav lawm tseg nej cov niam tub nyob los tsis zoo dab tsi. Hos koj ho ya khiav es tseg peb cov txiv tub nyob los tsis zoo dab tsi ces cia wb tsis txhob khiav es peb sawv daws ua ke tuag ua ib zeg thiaj tsim nyog. Au.b, hluav taws nrov rhev tuaj ces niag poj cia li ya plho lawm, tseg cov txiv tub tuag tau ib zeg cia tiag.

Yawg Txoos Txhim tus ntxhais txawm teb zoj tias : Yuav mus yog nav! Thaum ntawd koj ya plaws lawm es tseg peb tuag los sav! Es nim yuav yog kuv ya no, twb yog koj ya los sav ! Leej txiv Txoos Txhim txawm txais nkaus tias: Nraug Ntsuag, kuv tus ntxhais no tas teb tas chaw tuaj hais, tuaj hu los tsis teb li. Yeej tau hais muaj tseg tias yog leej twg hais teb leej twg no ces leej twg yuav. Nyem no, koj hais teb koj lawm ces cia koj yuav.

Au.b, lawv txawm tua qaib, tua npua, tua nyuj tua twm, noj tshoob, haus dej haus cawv muab nkawv txis ua niam txiv rov sib yuav li qub. Tom qab no, nkawd yug tau cuaj leeg tub yim leej ntxhais nyob vam ntws xws xub ntab, nroo ntws xws xub mu. Ob tug ho los ua huab tais ces thiaj tas li lawm.

#9 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 23 July 2012 - 08:14 PM

tsoom phooj ywg hmoob hmov thiab tshua txua tus, cov teeb meem s/d tham ntawm no, qhov tseeb ces tim txiv neej tag nrho xwb mog

tu txiv neej no tham tus poj niam tod los tiim tus txiv neej.

tu poj niam tham tus txiv neej tod los tim tus txiv neej vim koj yog ib tug txiv neej koj yeej paub zoo txua yam yog li txiv neej tswj txiv ces tsi muaj teeb meem xwb.

3 cov txiv neej cas yuav ruam ua luaj, twb paub hais tias cov duab hauv t/s yog cov d dag xwb no los tseem tham & ntseeg no ces yog u teeb meem xwb.

hais txog 3 cov tim plog tham cov tim ub, vim teb chaws txom nyem ces tham xwb lo mos. nej saib tus hmoob uas nws muab nws tus tub 6 suav coj mus txi dab ntawd ne, vim nws xav tau nyiaj xwb, zoo li no ces thiaj muab qhov phom sij coj los siv lo mos.

#10 HMOOB_Tim Pojniam Xwb_*

HMOOB_Tim Pojniam Xwb_*
 • Guests

Posted 23 July 2012 - 09:21 PM

no

#11 HMOOB_DV_*

HMOOB_DV_*
 • Guests

Posted 23 July 2012 - 10:54 PM

DV aw, cia kuv teb koj li no. Raws kuv xav mas 10 xyoo tom ntej no ces cov me ntxhais hmoob zoo nkauj Nplog teb yuav mus ua niam ntiav tag yam tsis txhaj muag rau leej twg li lawm. Tam sim no mas lawv tseem ua txuj kom yus ua lawv tus hlub ua ntej mam nrog lawv pw. Cov ntxhais tim Thaib los niaj hnub no yeej muaj cov mus ua niam ntiav lawm thiab tsuas yog noj 30 tsis tshua pom cov thaub laus nyob Meskas mus tham lawv cov ntxhais vim lawv heev thiab cem hmoob meskas dhau lawm es sawv daws tsis quav ntsej hmoob Thaib lawm xwb. Hmoob Thaib yog leej twg lam mus thab tau lawv cov hluas nkauj, lawv muab tus ntawv tua pov tseg laiv. Hmoob nplog mas yeej yog yus pab pawg ib txwm yus swm dua thiab.

Txawm teb chaws Nplog yuav vam meej los Hmoob nplog tsis nrog luag vam meej li os. Hmoob rau siab ntso ua teb xwb es yuav nrog luag vammeej tau li cas nas. Thaib teb yog ib lub teb chaws muaj niam ntiav coob tshaj hauv ntiaj teb. Txhob thuam cov thaub laus nyob Meskas. Peb nyob Meskas peb xav yuav nkauj suav, nkauj nyablaj, nkauj hmoob, nkauj nplog, los sis lwm yam neeg yeej tau tag. Lwm yam neeg los xav tuaj Meskas kawg li thiab tab sis lawv tsis tso duab hauv tojsiab xwb. Lwm haiv neeg cov ntxhais mas tseem coob tshaj hmoob. Nkauj suav mas xa duab rau yus, luag yeej liab qab ploog kom yus pom txhua yam li ntag. Nkauj suav 18 xyoo lawv xav tau cov txij li 30 xyoo mus rau 65 xyoos los lawv tseem kam yuav thiab.

Teb chaws yim vammeej ces cov ntxhais yim liam xwb os yog nom tswv tsis txwv nas.


Reading you, I know you are just a OG.

I dont argue with OGs
I dont talk with OGs

I let them die
The good news is
They die soon

The sooner
The better

#12 HMOOB_ws_*

HMOOB_ws_*
 • Guests

Posted 24 July 2012 - 06:14 AM

Tus kwv tij Hmoob Laug Hmoob mes kas.. thov txim uas koj sau li no ces kuv yuav tau hais li no txhais tau tias nws yog koj lub npe lawm... koj nug kuv tias puas yog kuv nyob nlpog no puas yog? kuv yog os tus kwv tij zoo siab tau hnov koj teb kuv thiab kuv tsis xav li cas.. kuv hais los yeej yog hos koj hais los yeej yog ib yam, tab mas tus twg hais phem los yog hais tshaj tshaj peb tsuas hais tus ntawv kom txhob hais li thiab txhob ua li xwb hos tus twg ho yog neeg tsis zoo es ua li koj hais lam tau lam muab dua tsis yog yus li mus tso rau kom tham tau nyiaj xwb no los peb hais tus ntawv thiab xwb tsis hais nyob lub teb chas twg peb hmoob yeej muaj tus xav zoo xav tsis zoo muaj tus muaj meej mom thiab muaj tus tsis muaj meej mom muaj tus hais zoo thiab muaj tus hais tsis zoo muaj tus uas hlub yus tsav neeg thiab muaj tus tsis hlub yus tsav neeg yog li peb suav daws yuav thov kom tus uas ua zoo tau qhov zoo xwb hos yuav tsis thov tus ua phem kom nws tau qhov zoo tsuas xav kom tus ua phem ntawv rov los ua zoo coj zoo hais lus kom yog lus xwb kuj yuav tsis cem tsis thuam mus rau qhov phem. Ua tsaug ntau

#13 HMOOB_Tu Siab_*

HMOOB_Tu Siab_*
 • Guests

Posted 27 July 2012 - 07:20 AM

DV, kuv yog OG cia kuv teb koj li no. Koj puas tau tham cov ntxhais hauv tojsiab no. Peb tiam mas tej hluas nkauj tsis lam txawj tham tej niag lus xu xu siab li no. Cas tiam tam sim no twb txawj tham thiab sib ua hauv xovtooj thiab ntsaj lwj liam hauv xovtooj lawm. Nej tiam ces yuav thaij duab liab qab tso duab tuaj ntxias nej lawm ntag. Lub ntiaj teb no ces tsuas muaj yuav txom nyem zuj zus mus lawm xwb vim tib neej coob zuj zus. Natural resources tag zuj zus lawm. Av yuav tsis txaus sawv daws nyob thiab av yuav yug tsis taus tib neeg lawm. Leej twg ntxov tuag ces ntxov tau zoo xwb nawb.

#14 JinYang8

JinYang8

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9 posts

Posted 04 August 2012 - 06:48 AM

ib tsoom pooj ywg cov hmov thiab tshua txhua leej txhua tus yom kuv yuav tsis qhuas kuv los yog thuam koj kuv tsuas hais raws li
kev xav ntawm kuv tus kheej xwb thov tsoom npoj yaig kwv luag zam txim pub rau kuv yog ib tug tsis muaj kev txawj ntse mus deb
ces kuv tham yuav tsis haum nej txhua tus lub siab ntag ov tab mas kuv muab hais li no rau peb kawm thiab xav saib tej zaum mas kuj yog kuv yuam kev lawm los kuv ho pom tsis txog li qhov nej pom thiab ov mas zoo li no kuv tsis tau thuam cov ntxhais uas nws
tau tso duab rau hauv toj siab no hais tias nws yuav ua cuav yeeb kom tsam peev kuv tsis tau xav li cas ov vim kev muaj peev xwm ntawm nws tus kheej tsuav nws tsis ntshai nwsntuag ntsej ntuag muag xwb yom tab mas kuv ho los xav txog li ntawm cov tub los
yog peb cov txiv neej yog kuv ho xav li cas kuv pom tus duab hauv toj siab xwb kuv twb tsis tau pom tim ntsej tim muag hais tias tus ntxhais no lub npe tseeb yog hu li cas tiag ua cas tau tham hauv lub xov tooj xwb kuv txawm siv zoo siab xa nyiaj mus pub
lawm yog zoo li no ntshe kuv ua pob ntseg sib dhau lawm pob kuv hais qhia rau nej txhua tus tias lub neej ua pob ntseg sib yog
lub neej yuam kev ntxawm yog sib qaws tau los ua neej los yeej kav tsis ntev kev ua siab dawb no kuj yog ib qho zoo thiab ov
tab mas tom qab koj paub qhov tseeb lawm los koj yuav tau ua siab loj txhob luag coj mus hais lus thuam txhob hais lus tshaj
rau tus ntaws mog vim yeej tsis muaj tus yuam kom koj pab tus tod nawb yus ua yus thiv meem ces yuav tau ua twj ywm nawb
txhob muab lwm tus coj mus xyav lub npe phem tawm yuav zoo dua nawb ua tsaug kuv yog hmoob mes kas nawb vim peb yog
hmoob ib yam ov nej xav kom ntom ntom tso mam hais lwm tus mog%

#15 HMOOB_sideway_*

HMOOB_sideway_*
 • Guests

Posted 16 October 2012 - 11:07 AM

nyob zoo os cov phooj ywg, ua cas nej yuav tham txog cov hluas nkauj hmoob nplog nkaus xwb li os.....qhov ntseeb tiag yog tim nej xwb tsis yog tim cov tso duab ntawd nav...... yog nej xav tham thiab xav yuav tiag2 ces mus tim ub xwb. yog nej tsis mus es niaj hnub nyob tim no saib duab thiab hu xov tooj xwb es puas yuav ua hauj lwm rau nej ma.....yog nej nyob tim no saib duab tham xov tooj es hnov lawd lo lus zoo zoo xwb cia li xa nyiaj mus ces kuj yog koj tseem ruam tshaj tus npua lawm, thiab tsis tag li ntawd los yog tiam tas los koj tiv nws nuj nqis ntau dhau lawm koj them tsis tag es tiam no koj rov qab los them dua xwb. yus yog txiv neej yus yuav tsum muaj hlwb me ntsis po.... ua cas yus yog txiv neej los yus cov hlwb tseem yog hlwb npua xwb os lawd-e....... tsis txhob liam tus ub tus no hais tias tim lawd,yus rov qab nug yus tus kheej xwb os, thiaj daws tau yus cov teeb meem xwb........Don't blame to those people, blame yourself, and shame on you cuz, you are stupid, dumbass that's all lol.....................Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users