Jump to content


- - - - -

Poj niam chaw tshua & nco

zoo zoo

10 replies to this topic

#1 HMOOB_ntses dub_*

HMOOB_ntses dub_*
 • Guests

Posted 03 July 2012 - 11:29 AM

Peb hmoob nyob rau lub teb chaws Amesliskas no yam dab tsi thiaj li yuav ua tau rau poj niam zoo siab thiab tuag siab nrog yus ua lub neej mus kom ntev ntev ???

#2 HMOOB_muaj tsis tu_*

HMOOB_muaj tsis tu_*
 • Guests

Posted 03 July 2012 - 01:31 PM

Kwv tij tej zaum koj yuav xav hais yog nyiaj xwb. tabsi tsis yog nyiaj nkaus xwb. qhov loj tshaj plaws yog txoj kev hlub , txoj kev ncaj ncees. txoj kev sib ntseeg siab. nrhau li ntawd mam li yog sib saib tau.

#3 HMOOB_Ntshaw neej zoo_*

HMOOB_Ntshaw neej zoo_*
 • Guests

Posted 04 July 2012 - 01:59 PM

Peb hmoob nyob rau lub teb chaws Amesliskas no yam dab tsi thiaj li yuav ua tau rau poj niam zoo siab thiab tuag siab nrog yus ua lub neej mus kom ntev ntev ???

Poj niam kev sov siab thiab tuag siab nrog yus ua lub neej mus kom ntev ntev ces yog = 1 txawm koj tsis yog 1 tug neeg ntse kawm ntawv siab ua lajkam tsis tau nyiaj ntau los xij,
koj ua qhov twg yog qhov ntawd, ua lajkam los tuav lajkam kom ntev ntev es tsis txhob tawm tawm haujlwm, khawv nyiaj los yug poj niam tub se, thev nuj nqis nqi vaj nqi tsev-
muas noj muas haus los rau lub cuab lub yig, pab poj niam tu me nyuam hauj lwm hauv lub cuab yig & txhob zais siab qhia nyiaj txiag qhia koj lub hom phiaj rau koj tus poj niam-
paub tias neb lub neej yav pem suab neb yuav ua li cas, hlub & ua koj tus poj niam txhua txhua hmo kom nws zoo siab hlo ntawd yog 1 qho kev sov siab uas poj niam ntshaw tshaj-
plaws nyob rau ntawm koj & koj tus poj niam neb kev sib raug zoo, tseg nyiaj yuav vaj yuav tsev rau poj niam nyob yuav tsheb tshiab pub rau nws tsav, ua txhua yam li qhov nws ntshaw.
yus yuav tsum hlub poj niam me nyuam tshaj li yus hlub yus tus kheej mas poj niam thiaj li yuav nrog yus ua lub neej nyob mus kom ntev ntev ov cov phooj ywg

#4 HMOOB_Tshuas MaIB_*

HMOOB_Tshuas MaIB_*
 • Guests

Posted 04 July 2012 - 04:22 PM

Kuv pom ib tus pojniam mas tus txiv ua num loj tau nyiaj ntau thiab muaj vaj tsev zoo caij tsheb tshiab vim li cas nws tus pojniam ho khiav mus caum Mev Noob Taum lawm no. Kuv xav mas tej zaum kev hlub nruab hnub yuav tsis muaj nqi rau pojniam. Pojniam tsuas ntshaw kev hlub yav hmo ntuj xwb os.

#5 HMOOB_Txawjxav_*

HMOOB_Txawjxav_*
 • Guests

Posted 05 July 2012 - 12:15 AM

Poj niam kev sov siab thiab tuag siab nrog yus ua lub neej mus kom ntev ntev ces yog = 1 txawm koj tsis yog 1 tug neeg ntse kawm ntawv siab ua lajkam tsis tau nyiaj ntau los xij,
koj ua qhov twg yog qhov ntawd, ua lajkam los tuav lajkam kom ntev ntev es tsis txhob tawm tawm haujlwm, khawv nyiaj los yug poj niam tub se, thev nuj nqis nqi vaj nqi tsev-
muas noj muas haus los rau lub cuab lub yig, pab poj niam tu me nyuam hauj lwm hauv lub cuab yig & txhob zais siab qhia nyiaj txiag qhia koj lub hom phiaj rau koj tus poj niam-
paub tias neb lub neej yav pem suab neb yuav ua li cas, hlub & ua koj tus poj niam txhua txhua hmo kom nws zoo siab hlo ntawd yog 1 qho kev sov siab uas poj niam ntshaw tshaj-
plaws nyob rau ntawm koj & koj tus poj niam neb kev sib raug zoo, tseg nyiaj yuav vaj yuav tsev rau poj niam nyob yuav tsheb tshiab pub rau nws tsav, ua txhua yam li qhov nws ntshaw.
yus yuav tsum hlub poj niam me nyuam tshaj li yus hlub yus tus kheej mas poj niam thiaj li yuav nrog yus ua lub neej nyob mus kom ntev ntev ov cov phooj ywg


Npawg, Hmoob Ntsawneejzoo, koj lub maib no mas only work rau cov pojniam tsis paub kev zoo siab thiab kev kaj siab xwb os npawg. cov txiv uas coj li koj hais los saum toj no thaum twg yog tus pojniam hloov siab ces kawg tuag thiab tsis muaj kev tawm nawb mog.

Poj niam kev sov siab thiab tuag siab nrog yus ua lub neej mus kom ntev ntev ces yog = 1 txawm koj tsis yog 1 tug neeg ntse kawm ntawv siab ua lajkam tsis tau nyiaj ntau los xij,
koj ua qhov twg yog qhov ntawd, ua lajkam los tuav lajkam kom ntev ntev es tsis txhob tawm tawm haujlwm, khawv nyiaj los yug poj niam tub se, thev nuj nqis nqi vaj nqi tsev-
muas noj muas haus los rau lub cuab lub yig, pab poj niam tu me nyuam hauj lwm hauv lub cuab yig & txhob zais siab qhia nyiaj txiag qhia koj lub hom phiaj rau koj tus poj niam-
paub tias neb lub neej yav pem suab neb yuav ua li cas, hlub & ua koj tus poj niam txhua txhua hmo kom nws zoo siab hlo ntawd yog 1 qho kev sov siab uas poj niam ntshaw tshaj-


plaws nyob rau ntawm koj & koj tus poj niam neb kev sib raug zoo, tseg nyiaj yuav vaj yuav tsev rau poj niam nyob yuav tsheb tshiab pub rau nws tsav, ua txhua yam li qhov nws ntshaw.
yus yuav tsum hlub poj niam me nyuam tshaj li yus hlub yus tus kheej mas poj niam thiaj li yuav nrog yus ua lub neej nyob mus kom ntev ntev ov cov phooj ywg

Kuv agree li tub npawg Hmoob_Tshuas MailB hais lawm.

#6 HMOOB_asmisyasphuv_*

HMOOB_asmisyasphuv_*
 • Guests

Posted 06 July 2012 - 11:38 AM

Npawg, Hmoob Ntsawneejzoo, koj lub maib no mas only work rau cov pojniam tsis paub kev zoo siab thiab kev kaj siab xwb os npawg. cov txiv uas coj li koj hais los saum toj no thaum twg yog tus pojniam hloov siab ces kawg tuag thiab tsis muaj kev tawm nawb mog. Kuv agree li tub npawg Hmoob_Tshuas MailB hais lawm.

Tus neeg uas ntshaw tiag & xav los ua lub neej tseeb nws yuav tsis hloov siab & ua lwm yam li os tus phooj ywg, Yog tus poj niam twg uas es nws tus txiv twb muab tag txhua yam & ua txhua yam &
tsim txhua yam hlub nws txhua yam li nws lub siab ntshaw lawm, es nws haj tseem hloov siab li koj hais thiab ces kuv xav hais tias, tus poj niam ntawd nws tsis yog 1 tug pojniam tseeb tiag os nawj,
nws tsuas yog 1 tug poj laibliam "navkislas" mebcab laus xwb os nawb ahahahahha

#7 HMOOB_tim txiv neej_*

HMOOB_tim txiv neej_*
 • Guests

Posted 06 July 2012 - 08:40 PM

cov phooj ywg.

txhuas yam kev phem nyob teb chaws no puav leej tawm lo ntawm 3 cov txiv neej tag nrho xwb los mos.

tus poj nim deev luag tej txiv los yog vim tus txiv tov.
tus txiv deev luag poj niam los vim tus txiv.
tus txiv tham hluas nkauj los vim tus txiv xwb.

tos kuv hais li no mas vim 10 khub niam txiv sib nrau no mas tim tus txiv 8 ho tim pjo niam 2, ob tug ntawd los vim tus txiv tos dag & xav deev nws, yog li no kuv thiaj hais tias tim 3 cov txiv neej tag nrho, yog poj niam mus tham tus hluas tsi muaj poj niam no ces yog tim poj niam tab si tham tus muaj txiv xwb ces yog tim tus txiv vim nws tsi tuav nws lub hwj chim kom zoo.

#8 Sheng

Sheng

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3 posts

Posted 10 July 2012 - 03:20 AM

Cov me phoojywg,

kuv mam li qhia qhov peb pojniam xav tau ib tug zoo txiv sov siab nrog ua lub neej laus yog peb ntshaw li no.
1...tus txiv muaj lajkam khov kho, tus niam los ua haujlwm, nyiaj txhiag ob leeg paub, tus niam los yog tus txiv ceev
2...kom nws paub tias nws tus pojniam yog leejtwg rau nws txhob cem txhob ntxub txhob zais siab hais lus zoo rau nws
3...txhob tham hluas nkauj muab lub siab mus faib hlub lwm tus muab nyiaj mus pub rau lwm tus pojniam, coj kom tus txhuag tus pojniam los yog yus lub meejmom.
4...tus pojniam yuav nrog koj tawm rooj koj qhia nws hnav khaub ncaws kom sib phim kom zoo
5...ob leeg sib pab, mus travel ib xyoo twg mus ib zaug los yog 2 xyoo twg mus ib zaug yog partner quality time neb kev hlub thiaj loj hlob.

#9 HMOOB_ntses leev xwb ehehehe_*

HMOOB_ntses leev xwb ehehehe_*
 • Guests

Posted 10 July 2012 - 01:14 PM

Cov me phoojywg,

kuv mam li qhia qhov peb pojniam xav tau ib tug zoo txiv sov siab nrog ua lub neej laus yog peb ntshaw li no.
1...tus txiv muaj lajkam khov kho, tus niam los ua haujlwm, nyiaj txhiag ob leeg paub, tus niam los yog tus txiv ceev
2...kom nws paub tias nws tus pojniam yog leejtwg rau nws txhob cem txhob ntxub txhob zais siab hais lus zoo rau nws
3...txhob tham hluas nkauj muab lub siab mus faib hlub lwm tus muab nyiaj mus pub rau lwm tus pojniam, coj kom tus txhuag tus pojniam los yog yus lub meejmom.
4...tus pojniam yuav nrog koj tawm rooj koj qhia nws hnav khaub ncaws kom sib phim kom zoo
5...ob leeg sib pab, mus travel ib xyoo twg mus ib zaug los yog 2 xyoo twg mus ib zaug yog partner quality time neb kev hlub thiaj loj hlob.

me sheng aj!!!!! koj yog sheng los koj yog xau na ahahaha dag xwb os ua tsaug 6 koj cov lus zoo uas qhuab qhia 3

#10 HMOOB_shenf_*

HMOOB_shenf_*
 • Guests

Posted 10 July 2012 - 05:39 PM

Ntses leev,

kuv muaj zoo npe zoo niam zoo txiv tsim kuv mog. txivneej yawg txhob lam hais lus saib tsis taus tibneeg li ko, ntshe koj ntses leev ho txia mus ua xau no mas kuj paub tsis tau mog, tabsis li ntawm sheng tsis yog!

#11 HMOOB_123_*

HMOOB_123_*
 • Guests

Posted 12 July 2012 - 02:45 PM

LO lus hais muaj peev xwm ua tau rau tib neeg paub hais tias yus yog F or M, los tej zaum yog hom uas muaj 2 qho khoom ne heheheReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users