Jump to content


Photo
- - - - -

Thaib khawb hmoob ntxha

Thaib hmoob ntxha

12 replies to this topic

#1 admin

admin

  Administrator

 • Administrators
 • 89 posts

Posted 20 May 2012 - 01:49 AM

Yuav ciaj ib haiv ces hnub no . Tsis txhob tos tag kis vim tias tag kis tsam tsis muaj hmoob law. Kwv tij hmoob koj paub tej xov xwm no puas mob koj siab. Puas tsim nyog koj yug los ua hmoob yog tias koj tsis tau ua dab tsi rau koj haiv hmoob.Tsis txhob tsuag zog . Tsis muaj leej twg hlub hmoob lawm yog tias hmoob tsis hlub hmoob. ถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณ คนใกล้ตัวของคุณ และกำลังใกล้ ๆ ๆ ๆ เข้าตัวของคุณ โลกนี้ไม่ยุติธรรมหรอกหากเราไม่ทำให้มันยุติธรรรม
#2 HMOOB_tojsiab_*

HMOOB_tojsiab_*
 • Guests

Posted 26 May 2012 - 11:43 AM

Thaib thiab sauv koom tes khawb ntxha hmoob. Vim tias suav yuav coj cov pob txha no mus ua khom siv. Peb yuav tsum tsis pub leej twg ua li no rau peb Haiv hmoob ntxiv lawm.

#3 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 May 2012 - 06:25 PM

Nyob zoo txhua tus thawj coj hmoob nyob thoob qab ntuj thov tuaj ntsib neej suav daws xws li no:

1. txwv tsis pub kom suav coj peb hmoob cov pob txha li nej hais los ntawv mus ua tej yam phem li ntawv li nej hais los hauv qab no nawj mog... thov hmoob sib pab tiag-tiag mog tus uas ho muaj zoo lub tswv yim yuav tsum tsis pub kom tshwm sim tej yam no rau peb hmoob nawj.
2. yog suav coj peb cov pob txha mus ua tej yam li ntawv lawm ces tsis ntev no peb poob lub npe hmoob mus li lawm vim li cas kuv hais li no? vim kuv pom tau tias yog suav khawb es peb twb hais tsis tau lawm ces yuav ua rau luag lwm haiv neeg saib peb zoo li ib co tsiaj lawm xwb tiag yog li koj kuv peb suav daws twg yog ib haiv ib txwm muaj zoo lub koob meej los tau ntau txhiab xyoo lawm cas ziag no kiag es luag ho yuav ua tau li no rau peb ma... los? yog li niaj hnub no peb tseem yuav ua tsis tau dab tsi li lawm los? peb tsev neeg es.... tsis tas li luag lwm haiv neeg pom ces yuav ua rau lwm haiv neeg tsis ntshai txog peb li lawm thiab ces tsis ntev luag yuav rov ua phem los yog khawb dua los kuj tsis paub tau li thiab nawj mog hmoob e... ua tsaug.

#4 HMOOB_tsab pov xyooj_*

HMOOB_tsab pov xyooj_*
 • Guests

Posted 04 June 2012 - 07:51 PM

nyob zoo tsoom kwv tij neej tsa
kuv nyob nplog teb, hais txog ntawm qhov khawb ntxa ntawd tam sism no kuv xav paub tias ua li cov ntxa ntawd ned lawv cia suav coj lawm los los yog tam sim nyob qhov twg lawm? peb thiaj yuav pom qab hai rau UN lawv kom lawv hai thim cov pob txha ntawv rov los faus rau qhov qub. mas lawv yuav tsis tau siv rau lwm yam yog lawv coj lawm ces lawv kawg siv xwb las as
hais txog kev mob siab yog thaum tab tom khawb ntxa ntxa ntawv yog kuv lam muaj passport ces kuv yeej hla dej tuaj muab kuv txoj sia pauv kiag seb suav thiab thaib yuav tuag tsawg leej xwb xum tuag ua faj lem tseg rau lub ntiaj teb no
leeg twg xav nrog tham ntxiv : E-mail (kojxwb2012@yahoo.com)

#5 HMOOB_hwj huaj_*

HMOOB_hwj huaj_*
 • Guests

Posted 07 June 2012 - 12:58 AM

Nyob zoo tus kwv tij hmoob kuv thov teb koj thiab tsoom phooj ywg suav daws li no:

1. koj hais tias koj muaj lub siab mus pab yog koj paub lub sij hawm uas tab tom tshwm sim ntawv no puas yog thiab koj yuav txaus siab muab koj txoj sia mus paub cov suav thiab cov thaib ntawv no puas yog kuv muaj lus ua koj tsaug thiab txhais tau tias koj yeej txawj mob siab txawj hlub txawj tu siab tiag yog thaum ntawv koj muaj passport tiag no ntshe koj yuav mus pab tau li koj txoj kev hlub thiab koj lub peev xwm tiag kuv ntseeg tau li ntawv yog li zoo siab uas peb hmoob tseem muaj tus yuav los tam txoj sia rau peb haiv thov suav daws yuav tau koom tes muab peb txoj sia lub peev xwm ua ntej txhua yam thiaj yuav pib mus tau mog hmoob.

2. koj hais tias koj tsis muaj passport no puas yog? qhov no txhais tau tias koj muaj lub hom phiaj yuav ua li koj lub peev xwm tiam sis koj ho tsis tau nkag siab thiab paub txog xwm txheej hauv ntiaj teb no pes tsawg yog li thov tham li no rau koj paub. peb ua neeg nyob rau hauv daim av no ib haiv neeg twg yeej tsis ntseeg ib haiv neeg twg yooj-yooj yim thiab yeej tsis paub tias ib haiv neeg twg yuav rov ua phem rau ib haiv neeg twg kiag li ntuj dub ntuj txig tsis paub luag lub siab lub ntsws li nawj tus npawg hmoob, yog li koj yuav tsum tau ua passport koj thiaj yog ib tus uas hais tau ua tau tiag yog koj tsis muaj passport ces koj txawm yuav hais li cas los hmoob yeej tsis ntseg koj li vim peb ua neeg nyob kev ua ntaub ua ntawv los yog tej passport ntawm koj tus kheej yuav tsum tau ua thiab nyias paub nyias tus kheej kom zoo-zoo xwb vim ntiaj teb yuav tshwm sim li cas rau li cas tsis paub xws li kev ua plaub ua ntug ib haiv neeg rau ib haiv neeg yeej tshwm sim tau qee lub sij hawm yog li koj hais tias koj xav mus koom tes li koj hais ntawv tiam sis tsis muaj ntaub muaj ntawv ces txhais tau tias ua tsis tau lam hais xwb luag tsis ntseeg tau yus li peb yuav tsum muaj ntaub muaj ntawv tseg yog thaum twg muaj xwm txheej zoo li no mus los sai, los yooj yim mas thiaj txhais tau tias hais tau ua tau nawj. yog li kuv tsis yog cem koj txhob xav li cas koj sim xav seb puas yog li kuv hais. thov ua tsaug ntau.

#6 HMOOB_Phu npiab_*

HMOOB_Phu npiab_*
 • Guests

Posted 07 July 2012 - 03:17 PM

Nyob li ntawm 3 cov uas ntseeb loojmem, hais txog ntawm qhov uas Suav ntiav thaib tuaj khawb 3 hmoob cov ntxa tom qhov tsua lub tseem ntsiab tiag uas kuv xav-
yog lawv xav txov 3 hmoob li txwvfeej xwb, vim lub yeej qhov tsua yog ib lub chaw loojmem niam teb uas zoo kawg thiab, uas 3 cov hmoob los nyob rau hauv lawm es-
tseem muaj peev xwm tau tuaj rau lub teb chaws vam meej no tag lawm, suav & thaib lawv ntshai tsam 3 cov hmoob qhov tsua uas lawv niam&txiv faus rau qhov chaw zoo-
ces tsam cov hmoob qhov tsua ho tsim txiaj no xwb, tab sis suav lub ntxa twb yog lub uas tau tus loojmem ntawd lawm, txawm 3 cov hmoob uas tau tuag es faus 6 tov tau -
meme thiab los, suav yeej tsis pub kam pub 3 li, Suavliab yeej 1 txwm ua li no 6 peb cov hmoob los ntau tiam lawm, Kuv vam hais tias yuav muaj tus cawm seej los pab hmoob thiab.

#7 HMOOB_kevzoo_*

HMOOB_kevzoo_*
 • Guests

Posted 28 October 2012 - 02:11 AM

** Nrhiav Kev Ntseeg **

Thaib Khawb Hmoob Ntxas


Nyob zoo ib tsoom kwv tij Hmoob tus hlob nrog rau tus yaus. Kuv tos taub tia koj thiab kuv wb yog Hmoob ces wb yeej muab ib lub hom phiaj xav tau ib yam lis ntawd thiab. Hais txog ntawm Thaib Khawb Hmoob Ntxas mas lawv kuj xub, xub khawb Hmoob cov Ntxas hauv lub zos Vinai ua ntej nawb. Tom qab no lawv mam lis khawb Hmoob cov ntxas nyob rau tom lub zos qhov tsua ntawd. Thaib khawb Hmoob cov ntxas los vim tia Hmoob yog neeg tawg rog xwb Hmoob tsis muaj cais fau tej neeg tuag zoo lis ntawd rau ntawm luag tej ntug zej ntug zos.

Qhov Thaib lam teb hais tia "cov ntxas ntawd ua rau lawv cov dej tsis huv" no mas lawv lam hais kom zoo mloog xwb qhov tseeb yog vim tia peb Hmoob tawg rog los nyob rau hauv luag av. Luag yeej tsis kam luag av rau peb nyob los peb cia lis liam luag tus cais los nyob lawm xwb. Peb Hmoob los yuam luag tus cai lawm. Peb thiaj lis tsis muaj cais fau peb tej neeg tuag rau hauv luag tus tswv av qhov chaw ntawd.

Nyob rau hauv teb chaw Meska (USA) los kuj zoo ib yam lis ntawd thiab. Yog nej tsis muaj nyiaj mus yuav tau ib daim av coj los fau rau nej tus neeg tuag ntawd ces lawv yeej tsis kam rau nej coj mus fau rau ntawm luag tej ntug zej ntug zos zoo ib yam lis lub teb chaw Thaib thiab. Yog tia nej cia lis lam kwv tej tus neeg tuag coj mus fau rau ntawm luag tej tog zej tog tsev ces luag yov muab nej plua nyiaj ntau heev lis thiab tsis tas lis ntawd lawv tseem yov coj nej mus kaw vim nej yuam cai rau luag txoj kev ua tus tswv av lawm. Lawv tseem yov yuam kom nej kawv nej tus neeg tuag ntawd coj mus fau rau lwm qhov chaw tshiab. Thaum nej khawb tau nej tus neeg tuag ntawd tawm los nes ua yov coj nws mus hau rau qhov twg? Nej pua yov kam niaj hnub nqa niag neeg tuag ntawd tsw lwj ntxiag mus rau ub rau no mas? Nej los yeej ua tsis tau. Kuv los kuj ua tsis tau ib yam nkau lis ntawd thiab.

Cov Hmoob Thaib ces lawv muaj zej muaj zos tsis zoo lis cov Hmoob tawg rog nawb. Yog vim lis ntawd Thaib thiaj lis tsis khawb cov kwv tij Hmoob Thaib ua ib txwm nyob rau hauv Thaib teb lawv cov ntxas.

Lawv kuj tau sib thamt tia yog mus nqa tau cov pab txhas ua Thaib khawb ntawd rov los nes yov muab cov pab txhas neeg tuag ntawd coj mus fau zais rau qhov twg? Hmoob tsis muaj teb chaw ces Hmoob yov coj cov pab txhas ntawd mus hau rau qhov twg? Lub teb chaw twg thiaj lis kam txhai cov pab txha neeg tuag ntawd vim lawv tsis muaj tswv lawm? Teb chaw Meska los lawv tsis kam lee paub? Teb chaw Thaib los lawv tsis kam lee yuav? Yog lis ntawd Suav thiaj lis kam lee khaw cov pab txha Hmoob ntawd coj mus zom ua tshuaj siv rau lwm yam kom muaj nuj nqis xwb.

Yog tia Peb Hmoob yov ua daj ua dub rau nom tswv Thaib kom lawv muaj kev cob kev chim rau peb haiv Hmoob ces muaj ib hnub twg peb kev khiav rog tsis yog ib zaug xwb. Lub neej tom ntej no, peb Hmoob xyov yov khiav pua tsawg zau ua neeg tawg rog rov los nyob rau hauv Thaib teb. Thaum nom tswv Thaib paub tia peb Hmoob yog ib cos neeg muaj kev cob kev chim rau lub teb chaw Thaib los dua lawm ces lawv yov tsis pub Hmoob los nkag rau hauv Thaib teb ntxiv lis lawm. Thaum ntawd, Hmoob yov ua lis cas thiab?

Thaib yov tau cais hais tia, thaum ub nej cov neeg Hmoob los nyob rau hauv peb lub teb chaw Thaib, nej tsis pub peb khawb nej tej ntxas tom qab thaum nej siv peb lub teb chaw ua nej qhov chaw sos rau thaum ntej tau kev txom nyem. Thaum nej khiav mus nej tsis kam ntqa nej cov phab txha neeg tuag nrog nej mus. Nej muab yuj laiim ua khib nyiab rau peb tus xwb. Thaib yov hais lis no, peb yov tsis pub nej cov Hmoob tawg rog los nyob rau hauv peb lub teb chaw Thaib ntxiv lawm. Thaum ntawd, Hmoob yov mus nrhiav chaw nkaum nyob rau qhov twg? Tej zaum peb cov Hmoob tuaj nyob rau teb chaw Meska no niam qhuav tuaj nyob tsis tau ntev xwb peb tseem xav tia ntshes Meska hlub, hlub peb heev thiab lawv yov tuaj peb tog tas mus lis. Peb Hmoob yov tsum nco ntsoov ceev faj tia General Vang Paoluag tib muab nws txhom coj mus kaw thiab thaum nws tuag kiag lawm los luag qhov av nyob rau pem cov nom tswv Meska qhov chaw fau neeg ntawd, lawv yeej txwv tus nrhos tsis pub coj VP lub ces coj mus zais rau hauv luag qhov chaw ntawd. Kuv hais lis no tej zaum nej yov tos taub zoo heev lawm nawb.

Peb yov tsum xav kom dav nawb cov kwv tij Hmoob sawv daws. Peb yov tsum xav txog lub neej mus lawm yav pem suab tsam muaj ib hnub peb hos yov vam txog lub teb chaw Thaib pab peb haiv neeg Hmoob dua ntxiv mus. Yog lis ntawd, cov Hmoob ua tuag lawm ces kav liam cia lawv tuag raw lis lawv txoj kev taug ua neeg tawg rog. Neeg tawg rog yeej tsis muaj tswv, tsis muaj cai yov thauj xub luag cov neeg tswv teb tswv chaw. Yog tia peb Hmoob yeej nyob muaj chaw, ces yus yeej hau tau yus tej neeg ua tuag lawm rau ntawm yus tej chaw nyob ntawd yeej tsis ua lis cas vim tus tswv av ntawd ces yog yus lis.

Peb yov tsum xav kom meej tia nyob lis muaj tej cov neeg tuag lawv tib kam muab lawv tej pab txhas hlawv ua tshauv tag. Tej cos neeg lawv tib tsis kam muab lawv fau kom muaj ntxas lis thiab. Lawv tseem kom muab lawv coj mus pov rau hauv dej hiav txwv rau ntses noj xwb. Peb Hmoob cov neeg tuag lawm ces tsua zoo ib yam lis tej neeg tuag thiab xwb nawb. Peb muaj Hmoob kawg ua haiv neeg Thaib lawv kuj siab zoo. Lawv cia peb los nyob rau hauv luag daim av ua ib qho chaw sos kev khiav rog. Thaum peb los mus nyob rau hauv luag daim av, peb noj ntawm ncauj pov ntawm taws muaj teb hnav yas thiab tej tawv kab tsib mas pawg pes lug yoov yas ntoog nqeeg xwb. Peb los nyob rau hauv luag daim peb tsis nrog luag tus kom ntxim huv. Peb thiaj lis muaj ib tuag mus lawm. Thaum tuag lawm los tseem coj mus fau yuam cais rau ntawm luag tej ntug zej ntug zos thiab xwb. Thaum peb tuaj mus nyob rau teb chaw Meska no peb cia lis muab tej neeg tuag ntawd tsos tseg rau tom qab rau ntawm luag tej tog zej tog zos. Yog tia peb hlub peb cov neeg Hmoob tuag ntawd npaum lis peb lub siab mob ces thaum peb tuaj mus nyob rau teb chaw Meska no peb yov tsum khawb kom tau lawv cov pab txha nqa tag nrho nrog peb tuaj thiab. Peb tib tsis kam yuav cov neeg tuag ntawd lawm vim lawv tuag ces lawv yov lwj mus ua dej, lawv yov qhuav mus ua chiv lawm xwb. Peb muab lawv tsos pov tseg ua khib nyiab rau luag av. Luag lub teb chaw, yog lis ntawd luag thiaj lis yov tau tus kom xis nyob rau tej pej xeem sawv daws xwb. Luag haiv neeg Thaib yog ib cos neeg zoo heev es luag tib tsis yuam kom peb Hmoob mus tus peb tej khib nyiab ntawd ces tib zoo kawg lawm nawb.#8 HMOOB_yeebyajkiab_*

HMOOB_yeebyajkiab_*
 • Guests

Posted 06 November 2012 - 07:44 AM

<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.c...ed/uogzDyjKlG8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>#9 HMOOB_HmoobTojsiab_*

HMOOB_HmoobTojsiab_*
 • Guests

Posted 06 November 2012 - 05:05 PM

Nyob zoo kwvtij hmoob txhua tus,

zoosiab tuaj txog rau lub zos Tojsiab.com no. dhau li no mus, hais txog lub homphiaj ua rau post no--thaib khawb hmoob tej ntxas.

1. thaum xub xub pib, leej twg yog hmoob ces yeej chimsiab, mobsiab, thiab tusiab tag tus. leej twg los yeej xav sivdag sivzog thiab nyiajtxia.g txhua tsav txhua yam los txhawb nqa kom zaj dabneeg mus ib kaujtuam lawm tom ntej, kom txhob pom tej xwmtxheej zoo li no ib zaug ntxiv nyob rau hauv hmoob lub neej lawm. tabsi, muaj ntau pab ntau pawg los sibtws ua txoj haujlwm no--dhau li ntawd, tus siab ceev los muaj, tus ua siab luv los muaj...nyias ua tam li nyias txoj kev chim thiab kev mobsiab. peb hmoob thiaj li ua sab ua sua li niaj hnub niam no lawm. ib tug ua los ib tug tsi xav cev tes lawm, vim tias--peb tsi ua kom muaj uniform goal. tabsi, peb ua kiag li peb lub siab ntshaw thiab xav tau xwb. ziag no mus txoj kev twg los zoo li ti ti thiab nqaim nqaim kawg li lawm.

thaum zoo li no, peb mam li tig rov los tham txog hmoob thiab seb hmoob puas hlub hmoob ces nws twb lig kawg kiag rau peb coob leej ntau tus--vim peb lub zog thiab lub siab twg qaugzog tag li lawm. yuav thos txoj haus kev twg los, zoo li twb tsi muaj lub ncauj kev lawm. yuav ua yam twg los, los zoo li ua dog ua dig lawm xwb...thaum peb lub zog qaug tag zoo li no lawm--ces zoo li peb tsavneeg hmoob lub zog tsi ncej li lawm nawb mog.

2. lub sijhawm no, twb dhau deb heev lawm. yus tsavneeg tej pobtxhas xwb los luag tseem yuav kom muab nyiaj muaj txiaj mus txhiv rov qab los--li no tubqaug hmoob loj dhau hwv lawm. tej no, vim peb tsi ua twb zoo evaluate thaum pib, peb muab khavtxiv deb thiab loj dhau hwv lawm. ziag no, yus tej pobtxhas xwb los tseem yuav tshwm nyiaj tshwm txiaj mas luag thiaj li kam muab rov qab...yog li, tej koomtsihaum no, lawv lub zeemmuag thiab qhovmuag mus rau twg tag li lawm. xav txog tej no, ces twb tusiab ua ntej lawm nawb mog. vim yus tsi txawj pib, tsi muaj lub zeemmuag zoo thiab pom txoj kev deb ua yuav taug--yus ua ntuj liab teb ntsuab. zoo li no, thaum kawg, txoj haus kev twg los tw tag. yog tsi muaj nyiaj muaj txiaj ces yus cias li zoo li ib tsavneeg ua digmuag tsi pom kev li lawm. thaum no, yus mam li hos tig rov los nrog pejzeem thiab zejtsoom hmoob tham ces zoo li txogsiav dhau hwv lawm. leej twg los zoo li tsi kam cevtes tuaj sibpab li lawm. mob siab thiab hos tusiab thiab---yug los ua hmoob zaum no nas mog.

3. lub sijhawm no, txoj kev twg los plam tag--mus txoj kev twg los tws tag. leej twg thiaj li yuav kam thaus kiag nws pobnyiaj coj los ua tej haujlwm ua zoo li tuag tsi tusiav no... ntshe peb yuav laj cobtaus peb tsevneeg hmoob kom tig rov los sibpab rau zaum no--qhov no, yog kuv txoj kev xav nawb mog.

vim li cas, peb tsi ua twb zoo taug thaum pib los, kom peb tsavneeg muaj "unification" zoo thiab sibpab ua ib nqag. tej no, ces yog vim peb hmoob txoj kev ntshaw nto npe thiab lub meejmom es sawvdaws sibtxeeb ua ntau pab ntau pawg--nyias tsua hais kom zoo nyias lub siabqhuav xwb. tsi pom lub zeemmuag zoo rau tagnrho yus ib tsavneeg hmoob. thaum zoo li no, ziag no peb tsi pom qab nti zajtwg thiab tsavtwg li lawm.

nrog kuv tsavneeg hmoob tusiab nawb mog.

#10 HMOOB_yeebyajkiab_*

HMOOB_yeebyajkiab_*
 • Guests

Posted 07 November 2012 - 08:04 AM

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.c...bed/luMKcIH8xrg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

#11 HMOOB_William_*

HMOOB_William_*
 • Guests

Posted 13 November 2012 - 03:55 PM

Bisa untuk semua agama pak, bahkan pmeenu EFT (sebelum dikembangkan menjadi SEFT) juga beragama kristen. Tidak ada doa khusus. Semuanya bersifat universal.

#12 hlublihlubxwb

hlublihlubxwb

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 15 posts

Posted 24 November 2012 - 03:35 PM

Ib tsoom hmoob hmov thiab tshua, lub ncauj lus nej tau sib tam txog no yog nqi rau peb hmoob txoj kev ntseeg tias yog lam muab peb txwvfeej khawb ces yuav puas peb xeeb leej xeeb ntxwv kev ua neej rov tom qab lawm, thiab kuj chim peb siab tias luag ua tsis saib peb thiab tsis hwm peb li peb yog neeg.
Tej teeb meem no yeej tsis haum hmoob txhua tus siab li nej hais nawb, tab sis kuv ho pom tias peb yeej hais tsis yeej luag kiag vim luag yog tswv tebchaws..vim muaj cai txaus yuav los txiav txim siab rau luag daim av txij li tus kab ntsaum mus ti nkaus rau daimav, lubntuj haub cua,thiab dej uas nyob luag kev kav tswj ciam dej,ciam av. Txawm UN kiag los yeej tsis muaj peev xwm yuav hais tau dab tsi vim txhua yam hauv luag diam av yuav tsum yog luag tso cai UN thiaj yuav ua tau raws, peb hmoob yuav tau saib kom deb thiab pom kom meej txhua kis cai. Peb tau faus neeg rau lawv daim av yam nom tswv tsis tau tso cai thiab hmoob tsis tau tshwm nyiaj yuav luag thaj av...tej lus kuv hais li no tsis txhais hais tias kuv tsis mob siab thiab tsis hlub txog hmoob... kuv yog ib tus txiv neej hmoob uas mob siab thiab khuvxim kuv haiv neeg thiab xav txhawb kom hmoob muaj vajhuam txwmsim sib txig nrog ntiaj teb loslawm ntev. Tiam sis peb yuav ua dab tsi los hmoob yuav tsum taug thiab ua kom raws cai, teeb meem hmoob tsis yog luag khawb peb ntxa xwb...Tab sis muaj cov haiv neeg paub hmoob zoo lawm yeej ntxub hmoob thiab maj mam txo hmoob, tua hmoob tus txha kev ciaj sia ciaj haiv kom ploj tuag mus kom tag...thaum luag tua hmoob tus neeg xwb ces hmoob tseem yuav rov yug thiab yuav rov ciaj sia sawv los dua nawb...tab sis yog luag tua hmoob kev ntseeg, kev coj, kev ua neej, txujci thiab hmoob li mojyoog qauj chiv ces hmoob thiaj tuag lawm tiag tiag...txawm tseem muaj tus tib neeg hmoob nyob saum daim av los hmoob tsis muaj ib yam dab tsi li lawm...thaum no hmoob tsis muaj cai dab tsi nrog luag hais lawm ov mog.

Nej puas pom meej tias thaum hmoob tej me nyuam mus kawm luag keebkwm nto, kawm paub luag txuj txaus thiab kawm tiav luag txoj kev ua neej meejlawm, hmoob tej me nyuag tsis yog hmoob, tsis hlub hmoob lawm txawm hais tias lawv yog hmoob yug los lawv yeej tsis lees rov los hwm, los kho , los hlub thiab txhawb hmoob lawm nawb....vim tias lawv tsis paub hmoob txujci, tsis paub hmoob keebkwm yam zoo thiab yam phem, tsis paub hmoob lus, tsis paub hmoob li kev cai mojyoog qaujchiv...qhia tau meejxx tias lawv tsis paub lawv thiab tsis paub hmoob, lawv txoj kev xav, kev pom tsis txheeb txog hmoob,tsis pom hmoob tseem ceeb lawm...thaum zoo li no lawm ces luag yeej tsis tas rhuav hmoob dab tsi ntxiv lawm nawb vim luag twb muab hmoob cov txha nqaj qaum ntawm haiv neeg thiab nywjkeeb hmoob no txiav tu lawm dulug.

Li ntawv hmoob thiaj yuav tau tshawb kom pom txhua yam teeb meem luag tsim rau peb hmoob, thiab tej teeb meem uas hmoob rov tsim rau hmoob kom meej tso peb mam tham txog kev sib sau, sib hlub, kev mob siab thiab kev khuvxim hmoob li tibneeg, haiv neeg, thiab txwmsim mog...Uatsaug. :(

#13 HMOOB_HlobVajPov_*

HMOOB_HlobVajPov_*
 • Guests

Posted 22 April 2013 - 03:37 AM

Nai Phoo Vaj Pov verse JesusHOT TOPIC !!!!

Thov nej tus ntseeg thiab tus tsis ntseeg caw mus nrog peb sib koom tswv yim nyob rau hauv lub

Forum hus ua "Nrhiav Kev Ntseeg & Hmoob tus cawm Seej."

Peb yov sib tham hais txog Nai Phoo Vaj Pov thiab cov Xib Fwb dag muaj ntau leej ntau tus hais txog tia

Vaj Pov raug dab txim txom.

Cov lus ntawd yog dag los yog tiag, caw nej tuaj koom tau thiab nrog peb taug cov us xaiv lus dag ntawd.

Nej leej twg muaj tswv yim los tuaj koom peb tau ib yam nkauj lis thiab.

Reply to this topic  

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users