Jump to content


- - - - -

Coj li no yog neeg zoo los neeg phem


57 replies to this topic

#1 HMOOB_Tub taug xaiv_*

HMOOB_Tub taug xaiv_*
 • Guests

Posted 18 May 2012 - 06:45 PM

Kuv muaj 1 tug phooj ywg nws nrog kuv kawm ntawv ua ke,txij ntua thaum nws kawm secondary school los txog rau niaj hnub tam sim no mas nws ntsib peb cov phooj ywg kawm ntawv ua ke nws nyiam qhuab qhia peb heev li,nws qhuab qhia peb mus li no:
1/ kom peb txhob hais lus hmoob.
2/ kom peb hlub peb cov nkaus xwb,yog leej twg tseem hlub thiab nrog mab sua ua ke ces nws yuav muab cais tu nrho
3/nws hais tias mab sua thiaj txawj coj kom peb mus coj li lawv thiab.
4/nws tias tom ntej no nws yuav hloov ua npe nplog thiab yuav yuav poj niam nplog
5/nws tsis pub nws tej kwv yau hais lus hmoob ntxiv
6/ hais lus mos lus muag luag ntxhi rau nyuam nplog xwb
7/ yog tias peb cov me nyuam hmoob muaj 1 tug twg ntsib kev txom nyem nws kuj cia li tuaj sau nyiaj, sau tau tsawg tau ntau los yawg tsis qhia peb li nws xyov nws muab rau tus ntsib kev txom nyem los tsis muab.
8/nws qhuas hais tias yog leej twg hais lus mob mob siab,khawb khawb luag lwm tus siab mas thiaj yog neeg ntse
9/nws qhuas nws cov kwv tias ntse heev li rau peb mloog.thiab nws kiag hais lus rau me nyuam hmoob mas hais tej lo khawb khawb siab thiab xwb.(...)
raws li kuv saib tam sim no kiag nws tsuas muaj ob tug phooj ywg zoo lawm xwb,muaj 1 zaug kuv mus pom nws thov nws thov nws tus phooj ywg tus phone number rau nws siv,nws hais li no:"npawg muab koj tus phone number kuv siv,wb ua phooj ywg zoo tag npaum no"
nkawv ua phooj ywg tau 3 lub hlis dhau los no xwb.
Nws tias kuv ntse tiam sis kuv tsis txawj siv kuv tej kev ntse,muaj 1 zaug kuv mus sau tau ib co ntawv hmoob nws kuj cem kuv tias txhob sau sau tej ntawv koj txhaum kev cai,kuv thiaj hais rau nws tias ntawv hmoob zoo li twb paub thoob ntuj lawm es tseem txhaum li cas no? Thiab kuv muaj 1 phau hmong dictionary nws tias kom txhob muab rau yus tej xib fwb pom.nws hais rau kuv mas cuag li luag lwm hais neeg tseem tsis tau paub tias yus muaj ntaub ntawv li.
Nej sim nrog kuv xav seb tus neeg qhia sib chab sib chaws li no nws lub hom phiaj yog xav tau dab tsi tiag, yog neeg coj zoo los coj tus,yog neeg ntse los neeg ruam,nws yuav ntxias-sim sim siab tib neeg los yog li cas.nws yuav rov taw tuam ntuj rau yus los yog li cas? vim kuv yog me nyuam yaus xwb kuv tsis nkag siab li kuv thiaj tuaj nrog nej tawm tswv yim hais daws rau qhov yog.
Kuv hais rau nej paub tias kuv xav tuaj piav tej zaj lus,xwm txheej,kev coj noj coj ua ntawm peb hmoob rau s/d nyeem kawg tiam sis kuv tsis muaj computer thiab cov xov tooj online net tau zoo es kuv thiaj tuaj tsis cuag ncua los thov nej txhob xav li cas
kawg no thov ua tsaug rau koj lub sij hawm los nyeem kuv tsab ntawv no,thov kom koj thiab koj tsev neeg nrog rau ib tsoom kwv tij phooj ywg tsuas muaj ntsib rau txoj kev lom zem-kaj siab lawm yav tom ntej

#2 HMOOB_t_*

HMOOB_t_*
 • Guests

Posted 18 May 2012 - 07:53 PM

Kuv muaj 1 tug phooj ywg nws nrog kuv kawm ntawv ua ke,txij ntua thaum nws kawm secondary school los txog rau niaj hnub tam sim no mas nws ntsib peb cov phooj ywg kawm ntawv ua ke nws nyiam qhuab qhia peb heev li,nws qhuab qhia peb mus li no:
1/ kom peb txhob hais lus hmoob.
2/ kom peb hlub peb cov nkaus xwb,yog leej twg tseem hlub thiab nrog mab sua ua ke ces nws yuav muab cais tu nrho
3/nws hais tias mab sua thiaj txawj coj kom peb mus coj li lawv thiab.
4/nws tias tom ntej no nws yuav hloov ua npe nplog thiab yuav yuav poj niam nplog
5/nws tsis pub nws tej kwv yau hais lus hmoob ntxiv
6/ hais lus mos lus muag luag ntxhi rau nyuam nplog xwb
7/ yog tias peb cov me nyuam hmoob muaj 1 tug twg ntsib kev txom nyem nws kuj cia li tuaj sau nyiaj, sau tau tsawg tau ntau los yawg tsis qhia peb li nws xyov nws muab rau tus ntsib kev txom nyem los tsis muab.
8/nws qhuas hais tias yog leej twg hais lus mob mob siab,khawb khawb luag lwm tus siab mas thiaj yog neeg ntse
9/nws qhuas nws cov kwv tias ntse heev li rau peb mloog.thiab nws kiag hais lus rau me nyuam hmoob mas hais tej lo khawb khawb siab thiab xwb.(...)
raws li kuv saib tam sim no kiag nws tsuas muaj ob tug phooj ywg zoo lawm xwb,muaj 1 zaug kuv mus pom nws thov nws thov nws tus phooj ywg tus phone number rau nws siv,nws hais li no:"npawg muab koj tus phone number kuv siv,wb ua phooj ywg zoo tag npaum no"
nkawv ua phooj ywg tau 3 lub hlis dhau los no xwb.
Nws tias kuv ntse tiam sis kuv tsis txawj siv kuv tej kev ntse,muaj 1 zaug kuv mus sau tau ib co ntawv hmoob nws kuj cem kuv tias txhob sau sau tej ntawv koj txhaum kev cai,kuv thiaj hais rau nws tias ntawv hmoob zoo li twb paub thoob ntuj lawm es tseem txhaum li cas no? Thiab kuv muaj 1 phau hmong dictionary nws tias kom txhob muab rau yus tej xib fwb pom.nws hais rau kuv mas cuag li luag lwm hais neeg tseem tsis tau paub tias yus muaj ntaub ntawv li.
Nej sim nrog kuv xav seb tus neeg qhia sib chab sib chaws li no nws lub hom phiaj yog xav tau dab tsi tiag, yog neeg coj zoo los coj tus,yog neeg ntse los neeg ruam,nws yuav ntxias-sim sim siab tib neeg los yog li cas.nws yuav rov taw tuam ntuj rau yus los yog li cas? vim kuv yog me nyuam yaus xwb kuv tsis nkag siab li kuv thiaj tuaj nrog nej tawm tswv yim hais daws rau qhov yog.
Kuv hais rau nej paub tias kuv xav tuaj piav tej zaj lus,xwm txheej,kev coj noj coj ua ntawm peb hmoob rau s/d nyeem kawg tiam sis kuv tsis muaj computer thiab cov xov tooj online net tau zoo es kuv thiaj tuaj tsis cuag ncua los thov nej txhob xav li cas
kawg no thov ua tsaug rau koj lub sij hawm los nyeem kuv tsab ntawv no,thov kom koj thiab koj tsev neeg nrog rau ib tsoom kwv tij phooj ywg tsuas muaj ntsib rau txoj kev lom zem-kaj siab lawm yav tom ntej

Thov teb rau tub taug xaiv. raw li kuv nyeem koj sob lus no tag mas.kuv ntes tau hais tias koj tus phooj ywg koj hais no tej zaum no niam yog nplog lossi nws txiv yog nplog. yog ib tug tib neeg niam thiab txiv yog Hmoob tag nrho mas yeej xav kawm lus Hmoob, xav hais lus Hmoob, xav paub Hmoob li cim meej tsab (history) thiab kuj tseem xav yuav poj niam Hmoob. koj ua tib zoo nrog nws tham meb tej zaum nws niam lossi nws txiv yeej yog nplog tiag.kuv paub cov neeg zoo li koj hais no los ntaus leej lawm. kuv muaj ib tug kwv tij, nws yog menyuam nplog niam txiv Hmoob yuav thaum me me los tu loj hlob xwb.thaum nws paub tias nws yog leej twg lawm ces nws yeej tsis nyiam Hmoob li lawm. thiab nws hais tau hais tias thaum twg nws tuag no kom nws poj niam muab nws lub cev hlawv es nqa cov tshauv mus ws rau puag saum ib lub roob siab siab.nws yuav mus thawj thiab ua neeg nplog duas no.hais txog tej lus Hmoob los nws yeej tsis nyiam hais li.tom qab no nws mus poob dej tuag lawm. nws muaj 28-29 xyoo xwb. yog li koj saib seb nws caj ces puas yog nplog xwb ma kwv tij. li no xwb.

#3 HMOOB_Kuv tsis yog Hmong_*

HMOOB_Kuv tsis yog Hmong_*
 • Guests

Posted 19 May 2012 - 01:19 AM

Thov teb rau tub taug xaiv. raw li kuv nyeem koj sob lus no tag mas.kuv ntes tau hais tias koj tus phooj ywg koj hais no tej zaum no niam yog nplog lossi nws txiv yog nplog. yog ib tug tib neeg niam thiab txiv yog Hmoob tag nrho mas yeej xav kawm lus Hmoob, xav hais lus Hmoob, xav paub Hmoob li cim meej tsab (history) thiab kuj tseem xav yuav poj niam Hmoob. koj ua tib zoo nrog nws tham meb tej zaum nws niam lossi nws txiv yeej yog nplog tiag.kuv paub cov neeg zoo li koj hais no los ntaus leej lawm. kuv muaj ib tug kwv tij, nws yog menyuam nplog niam txiv Hmoob yuav thaum me me los tu loj hlob xwb.thaum nws paub tias nws yog leej twg lawm ces nws yeej tsis nyiam Hmoob li lawm. thiab nws hais tau hais tias thaum twg nws tuag no kom nws poj niam muab nws lub cev hlawv es nqa cov tshauv mus ws rau puag saum ib lub roob siab siab.nws yuav mus thawj thiab ua neeg nplog duas no.hais txog tej lus Hmoob los nws yeej tsis nyiam hais li.tom qab no nws mus poob dej tuag lawm. nws muaj 28-29 xyoo xwb. yog li koj saib seb nws caj ces puas yog nplog xwb ma kwv tij. li no xwb.

-Tus phooj ywg peb hmong ib txwm hais tias" tu qaib ntsuag tau ncej puab,tu tub ntsuag tau yeeb ncuab"tej zaum koj tus phoojywg tsis yog hmpng 100% lawm tsis txhob tu siab rau nws vim nws tsis yog peb hmong tiag.Kuv yog hmong yus kuv tseem saib hmong tseem ceeb thiab zoo li luag pejkum hais thiab,cia nws ros mus nrhiav nws niam nws txiv saib nyob rau lub khuab roob khuab ha twg.tej zaum nws yuav nrhiav nyuaj heev nawb,ua tsaug

#4 HMOOB_TubHmoob_*

HMOOB_TubHmoob_*
 • Guests

Posted 19 May 2012 - 05:22 AM

Tej tus me nyuam Hmoob Nplog liab li no. kuv pom ces txaus luam, los rho tsheb luaj kuv yuav luam kom nws nplaig lo av kiag. nws tsis paub nws yog Hmoob tejzaum nws kuj yog me nyuam tsaub thiab nws thiaj coj li no. Li no xwb ua tsaug

#5 HMOOB_t_*

HMOOB_t_*
 • Guests

Posted 19 May 2012 - 08:11 PM

Tej tus me nyuam Hmoob Nplog liab li no. kuv pom ces txaus luam, los rho tsheb luaj kuv yuav luam kom nws nplaig lo av kiag. nws tsis paub nws yog Hmoob tejzaum nws kuj yog me nyuam tsaub thiab nws thiaj coj li no. Li no xwb ua tsaug

Tus kwv tij !! teb zaum koj nkag siab yuam kev lub ntsiab lus peb tham los lawm. koj yuav tau rov qab mus nyeem 2 3 lwm tso koj thiaj yuav nkag siab. peb yuav tau ua npaum li koj hais ko. peb tsuas pias me me tias hom neeg uas nws tsis nyiam kom sawv daws no hais lus Hmoob coj yam ntxwv Hmoob no nws yog hom neeg twg tiag? xwb peb tsis tau yuav ua kub ua ntxov npaum li koj hais nawb kwv tij. li no xwb txhob maj maj chim yuav tau dab tsi mog.

#6 HMOOB_ibhomneeg_*

HMOOB_ibhomneeg_*
 • Guests

Posted 20 May 2012 - 04:06 AM

tsoom phooj ywg nej s/d txhob chim & tu siab mog luag qhia kev txawj ntse 6 3 xwb, khaws kiag luag cov lus no cov mus siv thiab tig los xav seb u yuavnyob li cas noj li cas?

Hom neeg no yog ib hom nyiam ua npuas tshom 6 luag noj xwb.

thiab koj ceev faj nws, nws tsi hlub koj mog, nws tseem yuav ntau koj qee ov.

koj cia li txav kom deb ntawm nws ib hnub twg nws yuav nco txog koj heev.

#7 HMOOB_hais dag_*

HMOOB_hais dag_*
 • Guests

Posted 20 May 2012 - 07:50 PM

Hom neeg coj li taug xaiv hais los saud mas kuv xav nws tsis yog ntse, kuj tsis yog ruam tiam sis nws yog rem nws thiaj tsis txawj hais lus haum tib neeg ha ha ha.

#8 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 May 2012 - 08:18 PM

Tub Taug Xaiv yog koj tus phooj ywg hai muaj npaum lis koj hai tiag no kom nws kav tsij maj maj mus muab nws lub cev hlawv es coj los cia rau tom vav hauj sam thiaj yuav pab tau nws niam nws txiv thiab nws tej kwv yau lawm txawj hai lub nplog thiab yog thaum nws muab nws lub ce hlawv es nqa cov txha los lawm xwb ce nws cov kwv yau tsis paub lus hmoob lis lawm los mas... tseem yuav siv sij hawm los qhuab qhia tej niag kwv yau ua dab tsis na.

#9 HMOOB_phooj ywg_*

HMOOB_phooj ywg_*
 • Guests

Posted 22 May 2012 - 09:36 AM

Me kwv ntxawg, Koj tus phooj ywg ntawd koj hais koj nws yog ib tug neeg ntse heev thiab paub txog txhua yam. Vim li cas nws thiaj li hais tias kom koj txhob muab koj phau ntawv " Dictionary ntawv hmoob rau koj tej xwb fwb pom tsam lawv tsis nyiam koj" koj paub tias cov niag ntawv hmoob " Latin" ua peb niaj hnub sau no nws yog cov niag neeg Ntseeg Yesus lawv tsim los kom Hmoob mus ntseeg Yessu xwb. tsis yog Hmoob li ntaub ntawv " Education system" yog koj tseem muab lawv pom ces lawv yuav hais tias koj yog ib niag neeg Ntseeg yesus. lawv tsis nyiam koj os. Tus ntawv hmoob tsis yog tus koj kuv peb sau tam sim no. Yog xav paub ntawv hmoob kuv mam qhia koj mus kawm os me kwv ntxawg

#10 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 22 May 2012 - 11:27 AM

Me kwv ntxawg, Koj tus phooj ywg ntawd koj hais koj nws yog ib tug neeg ntse heev thiab paub txog txhua yam. Vim li cas nws thiaj li hais tias kom koj txhob muab koj phau ntawv " Dictionary ntawv hmoob rau koj tej xwb fwb pom tsam lawv tsis nyiam koj" koj paub tias cov niag ntawv hmoob " Latin" ua peb niaj hnub sau no nws yog cov niag neeg Ntseeg Yesus lawv tsim los kom Hmoob mus ntseeg Yessu xwb. tsis yog Hmoob li ntaub ntawv " Education system" yog koj tseem muab lawv pom ces lawv yuav hais tias koj yog ib niag neeg Ntseeg yesus. lawv tsis nyiam koj os. Tus ntawv hmoob tsis yog tus koj kuv peb sau tam sim no. Yog xav paub ntawv hmoob kuv mam qhia koj mus kawm os me kwv ntxawg


Nyob zoo tus phoojywg,

Koj cov lus uas koj hais ko koj tsuas yog ib leeg es thiaj li xav li ko xwb. Txawm cov ntawv hmoob twg los yog leej twg tsim tau lawm peb yuav tau hwm yuav tau siv thiab vim peb twb tsis muaj ib tug ntawv hmoob hais tias nov yog peb li tiag ne. Yog hais tias tsis muaj cov ntawv hmoob Lastees txiv plig no ntshe peb hmoob tseem poob qab deb heev mog. Koj thiab kuv wb ziag no ntshe twb tsis paub sau ntawv sib qhia li no mog. Yog hais tias leej twg tsim tau ib co ntawv hmoob txawv es sawv daws yuav txaus siab kawm no thov qhia kuv paub thiab..

VIP

#11 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 22 May 2012 - 11:43 AM

Nyob zoo Tub Taug Xaiv,

Txog koj siav tuaj txog rooj teb no qhia txog koj tus phoojywg txoj kev qhuab qhia thiab kev coj rau peb sawv daws hnov.

Hais txog koj tus phoojywg no raws li koj cov lus hais los lawm nws yog ib tug tib neeg ntse tab sis nws ntse mus sab npub lawm mog. Nws saib yus hais neeg tsis muaj nqis es tseem yuav ua li nws hais ces cia nws ua raws li nws txoj kev paub nws lub hom phiaj muaj ib hnub twg luag lwm haiv neeg muab laug cam rau nws tuav es luag tuav ko riam ces thaum ntawv nws mam li nco txog hais tias zaum no nws haiv hmoob nyob qhov twg lawm.

Peb Hmoob ib txwm yeej muaj tej tug neeg ntxeev siab rov taw tuam ntuj zoo li no tab sis nws lub neej nyob tsis dhau 3 xyoos tom qab uas luag lwm haiv neeg lub luag hauj lwm tiav lawm.

Yog nws tseem hais ntxiv rau koj hais txog kom mus coj li mab sua thiab nplog ces kom nws sau nra khiav mus nyob poo nrog nplog mab sua xwb tsam nrog nej nyob poo hmoob neej hmoob tsav ces nws ho poob ntsej muag lawm.

Ntawm kuv tus kheej ces kuv tsuas hais tias tej tug neeg zoo li no ces nyob los nyhav XYOM CUAB tog xwb.


VIP

#12 HMOOB_oos_*

HMOOB_oos_*
 • Guests

Posted 23 May 2012 - 01:28 AM

Txawm leej twg yuav ua li cas los xij thov suav daws xav tias yus tseem yog hmoob yug. yog li yuav tau yoog yus hmoob txoj uas poj coj noj yawm coj ua coj ua cia yawm ua tseg mog kwv tij hmoob txawm tias muaj qee leej ho tau xav li ntawv los xij vam thiab cia siab tias cov tseem tuav thiab nco peb hmoob tus laj txheej tseem muaj coob nws xav li ntawv los feem coob twb tsis xav li ntawv . ua tsaug.

#13 HMOOB_tker72@gmail.com_*

HMOOB_tker72@gmail.com_*
 • Guests

Posted 23 May 2012 - 08:29 PM

Ua siab ntev os, cov zoo li ntawv tsis ntev ces nws yuav tsis muaj leej twg ua nws tus phooj ywg zoo lawm mas. Nws tsis yog neeg phem thiab neeg zoo os, Nws yog ib tug neeg tseem tsis tau paub tab. Nws lam loj thiab laus xwb, tseem paub tsis npaum li tus menyuam yaus muaj 2 xyoos.

#14 HMOOB_Tub kawm_*

HMOOB_Tub kawm_*
 • Guests

Posted 07 November 2012 - 10:57 AM

Kuv muaj 1 tug phooj ywg nws nrog kuv kawm ntawv ua ke,txij ntua thaum nws kawm secondary school los txog rau niaj hnub tam sim no mas nws ntsib peb cov phooj ywg kawm ntawv ua ke nws nyiam qhuab qhia peb heev li,nws qhuab qhia peb mus li no:
1/ kom peb txhob hais lus hmoob.
2/ kom peb hlub peb cov nkaus xwb,yog leej twg tseem hlub thiab nrog mab sua ua ke ces nws yuav muab cais tu nrho
3/nws hais tias mab sua thiaj txawj coj kom peb mus coj li lawv thiab.
4/nws tias tom ntej no nws yuav hloov ua npe nplog thiab yuav yuav poj niam nplog
5/nws tsis pub nws tej kwv yau hais lus hmoob ntxiv
6/ hais lus mos lus muag luag ntxhi rau nyuam nplog xwb
7/ yog tias peb cov me nyuam hmoob muaj 1 tug twg ntsib kev txom nyem nws kuj cia li tuaj sau nyiaj, sau tau tsawg tau ntau los yawg tsis qhia peb li nws xyov nws muab rau tus ntsib kev txom nyem los tsis muab.
8/nws qhuas hais tias yog leej twg hais lus mob mob siab,khawb khawb luag lwm tus siab mas thiaj yog neeg ntse
9/nws qhuas nws cov kwv tias ntse heev li rau peb mloog.thiab nws kiag hais lus rau me nyuam hmoob mas hais tej lo khawb khawb siab thiab xwb.(...)
raws li kuv saib tam sim no kiag nws tsuas muaj ob tug phooj ywg zoo lawm xwb,muaj 1 zaug kuv mus pom nws thov nws thov nws tus phooj ywg tus phone number rau nws siv,nws hais li no:"npawg muab koj tus phone number kuv siv,wb ua phooj ywg zoo tag npaum no"
nkawv ua phooj ywg tau 3 lub hlis dhau los no xwb.
Nws tias kuv ntse tiam sis kuv tsis txawj siv kuv tej kev ntse,muaj 1 zaug kuv mus sau tau ib co ntawv hmoob nws kuj cem kuv tias txhob sau sau tej ntawv koj txhaum kev cai,kuv thiaj hais rau nws tias ntawv hmoob zoo li twb paub thoob ntuj lawm es tseem txhaum li cas no? Thiab kuv muaj 1 phau hmong dictionary nws tias kom txhob muab rau yus tej xib fwb pom.nws hais rau kuv mas cuag li luag lwm hais neeg tseem tsis tau paub tias yus muaj ntaub ntawv li.
Nej sim nrog kuv xav seb tus neeg qhia sib chab sib chaws li no nws lub hom phiaj yog xav tau dab tsi tiag, yog neeg coj zoo los coj tus,yog neeg ntse los neeg ruam,nws yuav ntxias-sim sim siab tib neeg los yog li cas.nws yuav rov taw tuam ntuj rau yus los yog li cas? vim kuv yog me nyuam yaus xwb kuv tsis nkag siab li kuv thiaj tuaj nrog nej tawm tswv yim hais daws rau qhov yog.
Kuv hais rau nej paub tias kuv xav tuaj piav tej zaj lus,xwm txheej,kev coj noj coj ua ntawm peb hmoob rau s/d nyeem kawg tiam sis kuv tsis muaj computer thiab cov xov tooj online net tau zoo es kuv thiaj tuaj tsis cuag ncua los thov nej txhob xav li cas
kawg no thov ua tsaug rau koj lub sij hawm los nyeem kuv tsab ntawv no,thov kom koj thiab koj tsev neeg nrog rau ib tsoom kwv tij phooj ywg tsuas muaj ntsib rau txoj kev lom zem-kaj siab lawm yav tom ntej

Yog koj ntse no koj mloog nws hais yog koj txawj no koj yuav txav kev deb ntawm tusneeg koj hais no ;

#15 HMOOB_hmoobruam_*

HMOOB_hmoobruam_*
 • Guests

Posted 03 January 2015 - 12:05 AM

Lawv aws........cov ntawv hmoob kaohole (kooshaum) thiab cov ntawv hmoob pheejhole (phabhauj) puas yog tib co xwb mad?.

Hos nyablajliab los nyablajliab muaj nyablajliab ntawv, vim li ntawd lawv thiaj tsis nyiam vob.

Hos cov peb niaj hnub sau nov yog ntawv hmoob Latin lawm.

Cov neeg ntse mas lawv tsis sau ntawv li niaj hnub no peb sau sau os vim nyias yeej muaj nyias ib tug los present rau nyias yam ntawv.

Koj sau ntawv askiv ces koj mus represent luag tus neeg askiv.

Koj sau ntawv Latin (NplogThaib) ces thov koj represent txhawb luag tus niam ntawv Latin thiab tsis txhob tawm tawm tsam luag lawm.

Koj sau ntawv Pheejhole (phajhauj) kaushole (kooshaum) ces koj represent cov ntawv ntawd thiab txhawb lawv.

Ntawv nyablajliab los tib yam nkaus.

 

Yog yus yog tus present ntawm ib yam ntawv ntawd lawm ces yus yuav tsum respect lawv txhua tus yam ntawv uas lawv tsis tau tawm tsam yus, hos yog nws lam hla yus nom nrim tuaj tawm tsam yus yam ntawv, yus yeej muaj qhov chim thiab yuav tau ntis yus tus kheej.

Yog thaum muaj cov ntawv uas tuaj tawm tsam yus lawm ces yus yuav tau nyiam yus yam ntawv lawm xwb tiag vim koj khiav los yeej yog koj tug, hos koj nyob los yeej yog koj tug.

Yog lawv muab cov ntawv Latin kho, txais yuav cov kaushole thiab cov pheejhole lawm xwb uas li nej pos tsawg leej txhawb lawv cov ntawv ntawd thiab ho yuav mus txhawb ntawv askiv lawm xwb los vim cov ntawv askiv nov luag yeej tsim tau luag los ntau txhiab xyoo lawm, tsuas vam cov los nrog luag siv txhawb, hlub, nco txog luag ancy lawm xwb hais tuaj?.

 

 #16 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 03 January 2015 - 12:27 AM

Latin (LaoThai) tsis tau txhais hais tias nraug nplog thiab nraug thaib.

Txhais hais tias nyob hauv nws tiam neej yug los nyob hauv lub tebchaw nplog, tuaj loj tiav hluas kawm txuj kawm ci hauv thaib tebchaw.

 

Qhov nej sawvdaws niaj hnub sib tawm tsam li no ces pab nej hmoob tu siab kawg, tus tsis txawj xav, hlwb tsawg ces nws yeej txhawb luag kawg nkaus, tus muaj hlwb txawj xav hais tias uas luag ho pab peb tsim tau ib cov ntawv Latin rau peb siv lawm, luag ho pab pab peb tsim kom tau ib cov ntawv Pheejhole thiab kaushole ntxiv mas yog lub hom phiaj twg tiag lawm ces peb hmoob yuav tsis tsim tsim teeb meem lawm os.

Qhov ntawd ces yog qhov uas hais tias "Nyuj qaug ces tswg qaij".

 

 

 

 #17 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 03 January 2015 - 12:41 AM

Pimhmoob qaub qaub heev li, pimduab thiab dawb qab qab rog laiv#18 HMOOB_kamekazi_*

HMOOB_kamekazi_*
 • Guests

Posted 06 January 2015 - 05:58 AM

Cov lus piav li lub topic hais saum mas nws yeej tsis yog hmoob qhov chaw cia siab li nawb . Nws tsuas yog phooj noj xwb nws tsis yog phooj ywg tuag nrog hmoob . Tiam sis yam li uas ntawv vaj lug kub qhia uas " Ib daim teb yeej yuav tsum muaj nroj xyaw nplej tas mus li  " . Thaum nroj fab lom nplej lawm tus tswv mam ua tus txiav txim tias yua muab nthua pov tseg los yuav muab tshuaj tua kom tuag mus xwb . Peb nyob ua ke yog peb qhib ncauj tawm tsam ces yuav muaj kev yeeb ncuab . Vim tias cov zoo li ntawm tsuas yog tus puav xwb ,cia nws nyob nws yeej yuav tsis muaj tus yuav nyob hauv nws xub ntiag ntev.#19 HMOOB_kamekazi_*

HMOOB_kamekazi_*
 • Guests

Posted 06 January 2015 - 06:29 AM

Qhov no kuv ho yuav hais me ntsis rau tus " Hmoob phooj ywg # 9 saum .Yog vim li cas koj yuav ntxub cov ntawv hmoob latin thiab cov ntseeg yes xus ua luaj li koj ? Koj twb tsis paub tias koj niaj hnub siv ntawv hmoob latin es koj tseem sau ntawv hmoob latin rov cem ntawv hmoob latin thiab , koj ntxub yes xus kawg tiam sis koj puas paub tias koj nyob hauv qab hwj chim ntawm cov teb chaws nyiam yes xus los ces lawv thiab . Cas koj ho tsis siv koj cov ntawv sau rau hauv no,vim koj yeej paub hais tias tsis muaj neeg quaqv ntsej txog koj cov ,tsis muaj neeg yuav intrested txog koj cov li es koj thiaj yuav chim npaum koj .Yog koj tsis nyiam yes xus ,tsis nyiam ntawv hmoob latin ces khiav mus nyob north korea zoo rau koj .#20 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 06 January 2015 - 07:10 AM

Tsis yog nws tsis nyiam ua yexus ov kamekazi, twb yog cov niag noj nyoog haus txias ntawd koom ua ib nqag xav txhav yexus noj ces lawv ntiab yexus uas yog hmoob tus latin khiav kom lawv tau haujlwm ua xwb vim yog ua li ntawd mas yexus thiaj ntiav lawv.

Vim lawv dag hais tias;

Yexus yog tus menyuam noog uas nws niam nws txiv los ua zes ntawm lawv tej ntoo, yog cia nws nyob nws ces nws niam nws txiv mus nqa nqa mi kab mi ntsaum los yug nws loj ces nws yuav ya nws mus muaj cuab muaj yim lawm tom ntej.

Yog lawv mus muab lub zes noog rhuav ces tus mi nyuam noog ntawd niam thiab txiv ya lawm cov mi nyuam noog thiaj li tuag tsis ciaj thiab txawm leej twg pub los cov mi nyuam noog yoo tshaib tuag kom tas.

 

Qhov koj, nej liam thiab uaphem tas siab nrho rau Latin Yexus ces yog li ntawd xwb mas.

Tiamsis twb tsis yog nej cia Yexus thiaj tseem nyob, twb yog nej ntxias kawg siab lawm, nej ntxias tsis tau yexus coj mus ntsia saum ntoo khaublig ces nej thiaj tseem ua hnub ua hmo yuav muab tshuaj tua li ub li nov.

 

Dhau peb phaum laus nov thiab phaum tom ntej nov ces tsis muaj neeg nyob tebchaw meskas nov xav nyeem ntawv Latin lawm, cov ntawv Latin nov yuav ploj zuj zus mus raws nej txoj kev uaphem txhav thiab kho nej tus ntawv hmoob Latin.

 

 

 #21 HMOOB_plas tauv lauv_*

HMOOB_plas tauv lauv_*
 • Guests

Posted 07 January 2015 - 02:23 AM

Yawg thaub  # 19 aw   yog koj muab yawm thaub vwm. Quest  no xa mus nyob rau north  korea mas.   tsis nto  3  nhub mag yawg thaub rog ped muab thaub vwm no txiav caj dab lawm os.    luag tej teb chaws  kosmuasniv   luag tsis nyiam xaj neeg hais lus tom ntej tom qab li yawg thaum ruam no li os.    thaub no mas zoo rau qhov nws tsis khaj mag quavdais es nws ho khiav dim ntawm cov teb chaws koos sam no lawm xwb ov nawb.   tsis li ces nws suab ntsiag ntxov lawm os.#22 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 January 2015 - 12:32 AM

Dhuav dhau lawm vim hais tsawg zaj los hais hev mam xwb.
Twb yog li ntawd hev mam thiaj tsis muaj ntsejmuag tuaj fim yus ned.
Suab ntsiag tau thiab mas, tsis yog txiab peb cajdab xwb, yuav tau muab tas nrho cov hu ua hmoob nyseeg yexus txiav cajdab kom tas nrho thoob qab ntuj pob thiaj suabntsiag laiv.

Tshuav lawv cov ntseeg coob coob coob coob coob npau dhi li kas thiab hov.

#23 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 January 2015 - 12:53 AM

Koj coj phem thiaj mus tau zoo, koj coj zoo thaum kawg yuav tau phem.  Ua neeg zoo thaum kawg yuav raug kev phem, ua neeg phem thaub kawg yuav mus tau zoo ua ib tus neeg zoo rau sawv daws hwm.

 #24 HMOOB_tsisnyiamuaphem_*

HMOOB_tsisnyiamuaphem_*
 • Guests

Posted 08 January 2015 - 08:15 AM

Cov neeg uaphemphem rau luag lawm yeej tsis tau zoo li nawb.
Ua phemphem ces vajtswv yuav muab nws xa coj mus hlawv lawm ntiajtxiagtebtsaus xwb xwb thiaj tas hos dab yuab nqa hmuv tooj hnuv hlaus nkaug nws thaum nws poob rau hauv yias dej kub dej npau.
Yus tawm qhov twg ces lawv xuas hmuv tooj hmuv hlau nkaug yus kom rov ploj ntais rov lawm hauv yias dej kub yias dej npau ntag lau qhov chaw tau zoo rau cov neeg uaphem yuav mus nyob.

#25 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 January 2015 - 09:35 AM

Koj lam dag sawv daws kom txhob ua phem es cia koj ib leeg ua phem kom koj ib leeg tau zoo xwb os.  Ua zoo yeej tsis tau ntuj ntoo li hauv lub ntiaj teb no.  Vajtswv tsuas yog tus hwjchim xwb tab sis tus neeg tiag tuag lawm ntev tsuas tshuav Vajtswv tus ntsuj plig rau tib neeg lawm xwb.  Cov tib neeg ntseeg Vajtswv ces lawv muab kev ntseeg los sib yuam sib ntxub sib tua.  Tsov rog zaum ib zaum 2 los twb vim Vajtswv tus hwj chim thiab kev ntseeg ua rau ntiaj teb tib neeg los sib ntxub sib tua.  Tsov rog zaum 3 yog sawv daws tseem ntseeg vajtswv tag thiab ces ntiaj teb neeg yuav sib tua kom tuag tu noob.#26 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 January 2015 - 03:55 PM

Kuv tsis tau uaphem, yog kuv tau uaphem rau leej twg koj kuj hais kuv qhovphem tabsis koj xav hais tias koj uaphem kuv tsis paub, txawm kuv tsis paub los twb muaj teb muaj chaw paub thiab 9 zaug luag tsis paub los 1 zaug luag yuav paub Qhov koj uaphem xwb mas.
Kuv twb mus tsa tsis tau kuv cov kwv tij uas raug lawv ntxias tias uaphem ces yuav tau zoo rov los lawm.
Lawv 4 kwvtij puav leej raug yuam xa mus xyuas ntuj tuag tshaib, teb tuag no, toj kubnyhiab dawm kub nyhoo, pojtsw ntxhiab yawm tsw xoo.
Leej twg tsis ntseeg kuv los nws ua nwsphem kom txaus cia lub ntuj mam txiav txim.

#27 HMOOB_uaphem tauphem uazootauzoo_*

HMOOB_uaphem tauphem uazootauzoo_*
 • Guests

Posted 08 January 2015 - 03:55 PM

Yawg thaub  Quest   hevmam  aw.  kuv paub koj yog dab ntxwg nyoog ib tug tub txib uas tau dab tus ntsuj nplig lim xyiam nruj tsiv.    dab txib  koj los ntxias tib neeg ua phem li koj hais thiab koj qhia.   kom koj thiab lawv cov uas mloog koj hais thiab koj qhia.   thaum kawg nej nkag tag nrho mus nrog dab nyob.   lawm ntuj txiag teb tsaus ntuj tsha teb nqhuab.  lub teb chaws uas txom nyem tas ib sim neej  es nyuam qhuav tuag mus tau 3 nyuag tag kis txwb los twb tshaib tshaib lawm ces.   cov ciaj txawm siv yuav tau xa tshais mus rau niag ntsuj plig raug txim ntawd noj.    hos nws mus tsis muaj pes tsawg xyoo   txawm siv rov los taij yuav noj nyuj ua zaum kawg thiab.   lub teb chaws uas koj xaiv ces yog lub no lawm mas.   thaum lawv muab txwm niag txhib ntawg quab yuam koj tus ntsuj plig tawm ntawm koj lub cev mus.  nws mam pom tias nws mag mus rau lub teb chaws txom nyeem lawm tiag.    ces nws mam txhawj thiab ntshai heev.  ces lub sij hawm ntawd koj lub cev ntaj ntsug uas tuag lawm.  lub ntsej muag yuav xiav lus ua kua ntshav tawm plaws tam sis rau ntiaj teb tib neeg pom tias.   koj raug ntshai kawg nkaus lawm.   tab sis cov uas lawv raug dab txib koj los ntxias dag tau lawv nrog koj ua phem lawm mas.   lawv cav tseem hais tias.   awb  nws niam ua ib siab mus lawm tiag lau.   vim thaum  uas  qhuab ke xaus kiag xwb ces.   nws ua ib siab ntshaus kiag dub nciab kua ntshav tawm plaws thiab cia li lwj mus lawm.    ruam tshaj plaws ua neeg es yuav tsis paub xwv xam txog tej no li.    luag cov hmoob mus ntseeg vaj tswv.   luag tuag luag lub ntsej muag yeej tsis ntshaus tsis txawv hlov li.   vim luag tsis muaj kev txhawj ntshai.   vim thaum ua neej nyob luag nco ntsoov hwm vaj tswv thiab niaj hnub thov  vaj tswv coj luag txoj hauv kev kom tsis txhob ua neeg siab phem kom tshaj qhov vaj tswv yuav tsis taus.  luag txawm tuag mus lawm los vaj tswv yeej npaj nyiaj  laus nyob pem ntuj tos luag lawm.  tsis tas yuav niaj hnub xa tshais mus rau tom toj ntxas.   vim luag yeej tsis tshaib tsis nqhis li lawm nav.  kuv xav tias yog koj yuav tos kom hmoob ntseeg vaj tswv tuag tu noob mas ntshe yuav ntev heev ov nawb.#28 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 January 2015 - 05:09 PM

Kuv twb hais lawm yog lawv xav thooj siab koom ntsws uaphem ces ntseeg yam twg kev cai los txhaum tas nrho.
2 tug neeg koom ib lub cev, yog nyias taus nyias khav nyias muaj ntau tshaj, xws li tus pojntsuam pluag pluag thiab cov muajtxiag ces yuav muaj ntau lub cev mas yus yuav tau nyob twbywm hauv yus lub cev qab tswj fwm.

Thaum tuag lawm ces leej twg yuav nyiam ua li cas los lawv ua lawv nyaj yuav tsis hnov mob li lawm.

#29 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 January 2015 - 01:02 AM

Vim thaum ub kuv tham tau ib tus hluas nkauj zoozoo nkauj heev kuv hlub nws heev li kuv txaus siab ua ib puas tsav yam rau nws thiab kuv muaj dab tsi los kuv yeej muab rau nws cuag nws yog kuv txoj sia lawm. Kuv hlub nws thiab saib nws rau qhov chaws siab, kuv tsis kam hais lus phem los ua phem rau nws li.  Muaj ib hnub ces kuv txawm yaum kuv tus phoojywg loj dua kuv tab sis nws yog ib tus neeg phem nraug heev, kuv thiaj coj nws ua kuv luag mus tham kuv tus hluas nkauj saib nws puas pab kuv nyiam vim kuv tus hluas nkauj nyob deb li ib tav su kev ntawm peb zos diam thiab muaj muaj hav zoov.  Thaum kuv tus phoojywg mus pom kuv tus hluas nkauj ces nws hais tias, Koj tus hluas nkauj zoo nkauj ntxim hlub heev no rau kuv.  Thaum wb rov los tsev ces kuv ho tsis tau rov mus saib kuv tus hluas nkauj li 2 hlis. Tab sis ua cas kuv tus phoojywg txawm rov nyiag kev mus tham kuv tus hluas nkuaj nws ib leeg thiab nws txawj siab phem heev li ces nws mus muab kuv tus hluas nkauj mos ua phem tag ces ua rau kuv tus hluas nkauj lub cev xeeb nws li tub lawm.  Thaum kuv rov mus ces kuv tus hluas nkauj tsis kam tham kuv li lawm vim kuv yog neeg siab zoo heev es thiaj lib plam kev hlub thiab tsis tau ntuj ntoo ntag lauv.  Tau 2-3 hnub tom qab xwb ces hluas nkauj niam lawv twb tso xov kom thaub mus coj lawv tus ntxhais mus ua pojniam lawm.  Tu siab tshaj cov neeg siab zoo no.

 #30 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 January 2015 - 02:01 AM

Peb muaj ib niag nyab phoojywg tham tham qhia kuv hais tias thaum nws ua hluas nkauj mas nws yeeb tau sim rab loj rab me txhua rab tas huv tib si lawm nws mam mus yuav nws niag hluas nraug duav chom chom.

Kuv nug nws hais tias, tis nyab aws....koj ua li cas koj ho tau tau simqau mas, ua cas thaum kuv ua hluas nkauj ho tsis muaj leej twg kam kuv sim li, Vim peb nyias mas txajtxaj nyias lub qhov muag, yus txhais kav hlaub xwb twb tsis pub nws pom, yog nws xav pom ces kuv mam mus kev deb 3 hours drive mus thaij duab los rau nws saib xwb hos nws mas kuv xav xav saib nws lub hauv nrob nws twb tsis kam kuv pom vim nws lub neck liab liab tsem tsawv.

Tus tis nyab phoojywg ntawd teb kuv hais tias;

Yog koj hnav ib lub dress pom pom kev thiab off koj lub ris xiv liv nrog lub khiab mis thaum lawv tuaj tham koj uas tshuav koj ib leeg nyob hauv tsev lawm xwb ces lawv tsis pub koj sim thiab mas kuv tus nov twb tsis tau sim txhij sim txhua os.

Kuv hais tias koj tsis ntshai lawv mos koj lod?.

Nws hais tias yog 2 leeg txaus txaus siab lawm tsis mos li thiab nyias paub paub nyias haujlwm lawm tsuag tsuag tsam niam lawv ho rov los lawm ces tsis tau haujlwm.

 

 #31 HMOOB_Simthiajpaub ov_*

HMOOB_Simthiajpaub ov_*
 • Guests

Posted 09 January 2015 - 12:14 PM

Tus neeg uas hluas nkauj twb nyiam nyiam yus lawm los pheej tsis txiag lawvpim mas tsis yog koj siab zoo zoo es koj thiaj ua li ntawd.    twb yog koj tais caus dhau xwb.   los sis koj rab niag yob twb tsis niam tawv es koj txaj txaj muag tsam hluas nkauj paub xwb.   kev sib txiag tsis yog siab phem.   kev sib txiag yog kev sib nyiam sib hlub xwb.   yog koj tsis kam txiag lawvpaum ces yog koj tsis nyiam lawv koj lam tham dag xwb no laiv.  cov poj niam txoj cai os.    neeg dag neeg siab phem mas.   dag li cov duab hluas nkauj Tojsiab  leej puav uas peb niaj hnub pom no mas thiaj yog neeg dag thiab siab phem tiag tiag ov nawb.    lawv dag npe thiab dag lub xeem tib si.   xov tooj los ib zaug sau dua ib tug tshiab.   tab sis yog tib tug ntsej muag neeg qub xwb.    cov nov mas thiaj yog tseem tseem neeg dag ov nawb.   lawv tseem dag tias lawv nyob puag qhov ub qhov nov.   thaum nej mus nrhiav lub zos uas nws qhia nej.   twb tsis muaj nws nyob qhov ntawd.   nws ces tsuas yog dag kom cov neeg hlwb ruam xa nyiaj rau nws tawg plab xwb.    nej pus xav tham cov neeg duab dag.?   yog xav no.    hu mus tham ob daim duab no mev.    nkawv nyuam qhuav tso duab tawm 1.hlis tim 8  thiab 9 .2015 no xwb tiag.   nej mus xyuas hauv duab toj siab.   tus duab twg muaj tus xov tooj no ces nkawv yog tus uas kuv hais lawm los mos.   tus ib nws yog nkauj hmoob xeem yaj nyob lub zos.   khaskhaim  tab sis nws muab nws lub npe tis tam sis no.   hu ua.  Paj zaub vwj.  xovtooj 20.9529.7625  hos tus ob nws yog nkauj hmoob thoj nyob lub zos Noomhais ibcheeb tsam tsis deb.  nws daim duab puag ib tug me nyuam.  nws muab nws lub npe hu ua. Huab Muas  tus xov tooj 20.9512-7379   kuv paub tias nej hu mus mas lawv yeej tsis qhia lawv qhov chaws nyob tseeb rau nej tiag hov.   kuv twb tham dua los lawm lawv dag deb li deb rau kuv.   lawv cov nov yuav npav dag kom nplua nuj xwb.   tsis yog xav yuav txiv tiag tiag li nawb.   leej twg tsis ntseeg kuv ces sim seb.   koj pus yuav mus nrhiav tau nws paumyaim mas.   cov nov ces yog cov uas npav ua neeg siab phem kom tau lub neej zoo.   li ib yawb Quest hais tas los saum toj no tiag hov.    tsis tas li.   cov nov mas thiaj yog li lo lus nug saum lub Topic no tias.   coj li no pus yog neeg phem los neeg zoo?#32 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 January 2015 - 02:31 PM

Raws li kuv tus kheej xav mas txawm kuv tus phoohywg tau ua siab phem rau kuv tus hluas nkauj es lwm hnub Vajtswv yuav muab nws rau txim thiab xa mus dab tuag teb mus nyob luag dej kub dej npau los tsis tseem ceeb lawm vim saum neej luag twb tau kiag yus tus hluas nkauj mus puag ua neej sov siab hlo lawm.  Kev ua neeg tsuas zoo siab thaum tseem muaj txoj sia nyob xwb, tuag lawm kuv xav leej twg los yeej mus tau zoo ib yam vim tus twg tsis hais cov ntseeg los cov coj dab kuv pom mas tus twg los yeej yog mus pw puag tes puag taw zoo zoo tsis nco txob nco txhawj dab tsi ib yam lawm.  Nqaij pluam tag ces tshuav khaub ncaws qhwv yav niag txha cia nyob kaj siab lug mus tag ib sim li yog luag tsis khawb pov tseg.#33 HMOOB_bee thor_*

HMOOB_bee thor_*
 • Guests

Posted 09 January 2015 - 04:21 PM

Koj tsis txhob tu siab os vim thaum ntawd koj twb muaj pojniam lawm, yog kuv tham koj ces yuav mob mob koj tus pojniam siab.
Ib yam tam sim no leej twg tham kuv tus los mob mob kuv siab.
Peb ua haujlwm ua ke xwb tsis yog kuv tuaj tham koj thiab tsis yog koj tuaj tham kuv.
Thiab yog koj tuaj tham luv los kuv tsis kam tham koj vim kuv hlub koj tus pojniam ib yam kuv hlub kuv tus kheej.
yog leej twg liam hais tias kuv nim muaj ntau tus menyuam li ub li nov los lawv hais lawv vim kuv muaj kuv tus txiv cov xwb ces kuv tsis paub teb cia nws liam nws kom nws siab nqig jos yog yus nrog nws sib ceg los tsis yseem ceeb qhov twg tuaj li lawm hos yog nws liam hais tias nws muaj kuv tus txiv menyuam ces kuv xav nug nws seb nws txiagkuv tus txiv tau li cas vim kuv tus yeej pw rawv hauv kuv xub ntiag los laus neej li no.
vim yog luag tej liam nws los mob mob nws lub siab thiab nyias hlub h
ub nyias tus txiv yus thiaj yuav nws os.
yog nws xav xav ntiab kuv tawm ua cas nws ho tsis them nyiaj tuaj yuav kuv tus txiv kom thiaj yog nws tus lawm tom ntej?.
thiab yuav ua cuag kuv tau kuv tus txiv los dawb xwb tsis tau poob ib npib ib xus li as.
hos yog nws tau yuam kuv tus txiv lawm ces kuv thov kom nws tsis txhob ua ntxiv lawm vim kuv hlub kuv tus txiv heev thiab nws ua ntxiv ces thov kom luag ua nws tus li nws ua rau kuv xwb.

#34 HMOOB_Thaumpaub ceslig lawm ov_*

HMOOB_Thaumpaub ceslig lawm ov_*
 • Guests

Posted 09 January 2015 - 04:40 PM

Txawm yog muaj ntau hom neeg xav li koj hais es.  niaj hnub no cov poj niam thiab txiv neej nyob tim nplog thiaj tab meeg dag thiab lim xyiam rau cov hmoob txawv teb chaws.   kom tsuav tau nyiaj siv xwb.   tsis ntshai kev npam li los mas.   raws li cov hmoob mus church.    hais mas lawv hais tias.  yog koj ua phem ces thaum koj tuag mus.   tus ntsuj plig yuav mus raug txim.    tab sis raws li kev ua neej nyob es yus lub qhov muag yeej pom los lawm mas.   tus ua phem es ntuj yuav npam nws mas yeej npam thaum ua neej nyob kiag li ntag ov.   tsis yog tos tuag es mam npam nws nyuag ntsuj plig xwb nawb.   peb muaj ib yawm kwv tij nws nyiam dag luag tug los siv.   tsis them rov rau luag thiab nyiam mus nyiag luag tug tas nws lub neej.  yawm no ua neej tsis tau laus yawm tuag mus lawm.    muaj ib yawm txiv ntxawm nws nyiam dag luag tug los siv tsis them.   tsis ntev yawm mus poob tsuas tuag lawm.   muaj ib yawm hmoob muas lawv mus txeeb ib tug poj niam uas lwm tus twb coj mus lwm qaib tas.   lawv mus txeeb los rau nws tus tub.   tau ib xyoos xwb.  thaub laus mus luaj teb.  ceg ntoo  ntshua los teg ua thaub tobhau tawg.   . thaub tuag kiag lawm.  kev ntuj yuav npam koj mas yeej npam thaum tseem ua neej nyob kiag.   tsis yog li cov nyuag lawb dab hais nawb.  cov nyuag ntawd mas lam hais xwb tsis paub dab tsi kiag li ov.    tus neeg ntuj npam nws mas.  nws mus phov es rov raug nws tuag yam tsis muaj neeg yuav ris nws lub txim tuag li ntag hos.    nej sim ntsia mus ov.   lub teb chaws nplog  muaj tib neeg lim hiam dag noj dag haus coob heev.   lawv dag tau tej nyiaj los tsim vaj tsev zoo zoo ua neej nyob qhuas ntxhias.   tab sis tom ntej muaj ib hnub twg kev npam los txog.   lawv lub teb chaws yuav ua tsov ua rog.   tej vaj tse ntawd yuav raug nplaim taws muab sau ib ntsais muag xwb du lug.  cov neeg no yuav quaj phobvog vaws cias xwb tiag.  nej sim saib mus ov nawb.   tsis txhob xav tias tuag es mam npam nyuag ntsuj plig li cov niag lawb dab hais xwb ces.  tsis ntshai.    ua ntau ces mag ntag.   thaum mag ces yog tuag lawm no xwb tiag.   tsis ntseeg kuv yeej meem ua mev.   yuav nyob lub ntiaj teb no tsis ntev ntag hov.#35 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 January 2015 - 07:48 PM

Koj tsis hais ces koj cia li kom muabpaum rau lawv uaxwb lod, muab koj lub lawv coj mus ua tas koj mam rov tuaj khav li kuv tsis paub koj?.

Koj twb yog lawv niag teacher qhia lawv ne. ntseeg koj ces cia li cev cajdab tuaj koj muab quavpleev ntaj txiav xwb thiaj txuas tsis tau lawm no los mad.

 

 #36 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 10 January 2015 - 12:43 AM

Muaj ib tus hluas nkauj Hmoob Nplog dag hluas nraug Hmoob Meskas ntau heev li siv ces lub 30 tag no ua ntej yuav noj 30 xwb tseb tsoo nws yuav luag tuag.  Nws mus pw hoo maum tau 2 astiv xa ua nws tsis tau nrog lawv mus pov pob kiag.  Dag tej laus nyiaj siv ces kawg yuav tsum muaj xwm txheej teeb meem tshwm rau nws ntag.  Muaj ob niam txiv los tus txiv cia nws tus pojniam dag Hmoob Meskas nyiaj ntau tag zog mus yuav tau vajtse thiab tsheb caij huv si tab sis tsi ntev xwb tus txiv tawm mua  ua tsheb sib tsoo tuag lawm thiab.  Dag ntsib kev npaum ces twb yog tej zoo li no xwb tiag.#37 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 10 January 2015 - 01:36 AM

Koj cov teebmeem yog li cas?.

Cas twb tsis yog koj li koj yuav nquag hais luag ua luaj hos yog xav tau leej twg pab ces hais peb yeej muaj covtuaj hauv no nyaj yuav muaj neeg pab yus thiab.

Yog yus muaj ib tug phoojywg mas yeej pom lawv tsav nws cov tsheb truck tuaj hla yus hauv ntej thiab tuag tom tej kev ntau ntau cuag vwmlawm, yus yuav tau maj mam yoog xwb thiaj tsis tsoo.

 #38 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 10 January 2015 - 03:34 AM

Muaj ib tus hluas nkauj dag dag ib thaub laus nyiaj tau ntau ntau heev ces tsis muaj hmoo thaub txawm tuag lawm tab sis thaub tuag tau 1 xyoo xwb ces thaub txawm siv mus tos tau tus hluas nkauj Nplog teb nrog nws mus lawm vim tus hluas nkauj cia li mob lawv kho li cas los yeej tsis zoo li ces tus hluas nkauj thiaj tuag vim yog thaub los tos coj nrog thaub mus lawm.

 #39 HMOOB_Dejcawmsiav_*

HMOOB_Dejcawmsiav_*
 • Guests

Posted 10 January 2015 - 05:55 AM

A/ 1 tug hluas nkauj dagdag $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.

B/ 1 tug hluas nkauj nplog teb tuaj ua yaim mis.

 

Tus hluas nkauj twg, A or B yog tus hluas nkauj mob mob nws lubpimkho tsis tau ces tuag lawm naj?.

 

C/ Puas yog koj xav xav nrhiav FBI os guest?.

D/ los yog koj nrhiav ntes neeg dag koj thiaj muaj fan pab koj yuam uapaum?.

 

 #40 HMOOB_Yamtwg haibtshaj os_*

HMOOB_Yamtwg haibtshaj os_*
 • Guests

Posted 10 January 2015 - 02:33 PM

Txhiaj txhais.   1.  lubpim yog lub zoo li cas thiaj yuav hu tau tias.   lub nov yogpim?

 

                        2.  lubpaum yog lub zoo li cas thiaj yuav hu tau tias.  lub nov yogpaum?

 

                         3.  rabqau  yog rab zoo li cas thiaj yuav hu tau tias.  rab nov yogqau?

 

                          4.   tus nam noov yog tus zoo le caag haaj yuav hu tau tas.   tus nuav yog nam noov?

 

 tas nrho  4   yam no  yog thaum muab coj los sim.   sib txiag kiag.     .yam twg yog yam uas nej.    poj niam thiab txiv neej.  suav tias   haib tshaj? es nyias tsuas tab hais mus xawb xi thoob ntiaj teb.   seb pus yuav ntsib yam khoom lub npe.  uas nyob saum toj no.   lub npe twg yog lub nchav tshaj?     

 

 

 #41 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 10 January 2015 - 08:47 PM

Thaum ub muaj 3 kwvtij nyob ib lub zos ces lawv niam lawv txiv nyob laus laus tsis txawj tuag.  Cov tub pub zaub pub mov rau noj thiab nqa quav nqa zis xwb.  Muaj ib hnub ces 3 khwv tij thiaj los zaum uake sib tham tias yuav ua li cas lawv thiaj yuav tau lub neej kaj siab thiab tawm rooj mus ncig ntuj.  Kawg lawv zoo siab los rau los hais tias, niam txiv laus laus nyob los tsis zoo dab tsi lawm thiab tab kaum lawv cov hluas lub neej xwb ces cia lawv muab lawv niam thiab txiv tua pov tseg es lawv thiaj yuav dim tawm mus sab nraud.  Ces lawv txawm mus khawb ib lub qhov loj loj muab lawv niam thiab txiv tua pov faus uake rau lub qhov ntawv lawm. Txij hnub ntawv los ces lawv thiaj tau kev tawm rooj mus ncig saib neeg ntiaj teb.  Lawv mus txog twg los cas pej xeem huab hwm tsa tes nuv lawv xwb ces tus tijlaug hlob tau los ua ib tus huab tais kav lub teb chaws sab hnub tuaj, tus khwv nrab los ua ib tus huab tais kav lub teb chaws nyob nruab nrab hnub tuaj thiab hnub poob.  Tus kwv yau ces txawm los ua huab tais kav lub teb chaws nyob sab hnub poob.  Lawv peb kwv tij thiaj tau los ua huab tais kav tib neeg ntiaj teb ua neej kaj siab ua lub neej qhuas ntxhias ncuab quas pias mus tag ib sim neej lawm.#42 HMOOB_txivcawmseej_*

HMOOB_txivcawmseej_*
 • Guests

Posted 11 January 2015 - 01:33 AM

Lo lus hu tias Suav mas yog peb hmoob lub tebchaw suav uas puag thaud peb pog peb yawg lawv nyob los lawm.

Hos lub npe hu ua Sua mas yog ib tug nyuag ntxhais hmoob tsis xyuam xim ces poob lawv ib lub qhov xws li nws pom nws tus niam laus thiab nws tus txiv laus khiav ib co laib uas tuaj muab nkawd khub niam txiv raws tua ces nws txawm coj nws niam thiab cov laib ntawd mus muab nws tus niam laus tua tuag lawm hos tus txiv laus ces hnov hais tias lawv muab coj mus pw tim hoo maum lawm tseem tsis tau tawm los tsev.

 

Qhia koj hais tias LAIB,

Tsis yog LIAB.

 

To Guest #41

 

Tam sim nov niag pojsua poob qhov taub pojsua qhov tuaj plaub lawm lau.

Mas tshuav thaj khuj huabtais ne yod?.

 

Vim qhov ntawm koj hais muaj tseeb, twb yog nws niam tsis txawj thaj niag muab nws tus mi ntxhais ntxawm tej niag npaws nev thiab tus mi ntxhais ntxawm ntawd twb tsis txawj thaj nkag qabpam mas nim nov muab xav los mas ab....koj aws!! khuv khuv xim kawg vim yog nws lam kam muab lawv txiv tus miqau ntxais kom zoo zoo nyob masniaj hnub nov lawv twb tsis ciaj cev qhev li os hos sawvdaws yeej muaj vajhuamsibluag ua huabtais los mas.#43 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 11 January 2015 - 03:32 AM

Muaj ib tus xibhwb vajtswv, nws muaj 8 tus menyuam diam.  Kuv tus hluas nkauj muaj ib tus ntxhais zoo nkauj heev tuaj yuav tau ib tus txiv laus laus nyob California. Tus ntxhais ntawv nrog tus txiv laus no ua neej muaj ib tus menyuam ces tuag lawm.  Yawm thaub xibhwb vajtswv no ces cia li muab xibhwb laim hlo tseg khiav los yuav tus ntxhais no lawm thiab muab kiag nws pab niam tub pov tseg tsuav tau tus me ntxhais nkauj mog no xwb.  Vajtswv khoo tib neeg dhau lawm txawm hais tias twb yog ib tus xibhwb coj ib pawg ntseeg los tseem txiav txim siab tso Vajtswv tej es thiaj yuav dim mus ua tau yam zoo raws li lub siab ntshaw thiab nyiam.

 

Kuv tus txiv ntxawm nyob Michigan los ib yam thiab vim nws yog ib tus xibhwb loj ces nws ntshaw ntxhais nkauj mog dhau lawm, nws cia li tso xibhwb thiab vajtswv tej dej num tseg mus yuav ib tus ntxhais nkauj mog tim Nplog teb lawm thiab.  

 

Nej cov ntseeg vajtswv loj loj nej yuav tau thov kom vajtswv tso kev dav me ntsis es tej xib hwb thiaj yuav nyob coj nej pawg ntseeg mus cuag tau vajtswv nawb, tsis li ces nej ib feem yeej yuav tau khiav tawm vajtswv mus coj dab vim dab mas tus phwm tus zoo los dab yuav tag nrho li nawb.#44 HMOOB_cemtaszog txiagtaszog_*

HMOOB_cemtaszog txiagtaszog_*
 • Guests

Posted 11 January 2015 - 02:56 PM

es dab pus muajpaum thiab muajqau ne?  dab pus txawj sib txiag thiab? yog thaum twg txawj sib txiag ces yog dab lawm no lov? ua cas cov niag xib fwb uas sij pheej cempim cemqau tas zog.  lawv ib leeg ho coj rawv ib lub niagpim loj loj ntxim ntxim qab qabqau kawg.   nrog nraim lawv thiab xwb.   es lawv pus sib txiag thiab maj?     yog lawv txawj sib txiag thiab no.   ntshe lawv kuj yog dab  ib tug tub txib thiab xwb yom?    cas cov xib fwb no lawv lam kam caivpaum li haujsam mas kuj tsim nyog yuav niaj hnub cempim cemqau cem kev phem kev qias thiab mav?   ua cas cem taszog tab sis txiag taszog thiab no es.    thaum yus sib txiag pus txajmuag rau lub niagpim thiab rab niagqau maj los?   nej sij niaj hnub mus church es nej pus hnov xibfwb lawv cempim thiabqau os lawv aw.     kuv mas taug pob ntseg tiag tiag.   hais cuag li nws tsis txiagpim li.   tab sis thaum nws niag pojniam tuag kiag twb tsis tau txwm xyoo.    txawm siv nqaqau lij lias thoob ntuj mus nrhiav pimtsoob thiab xwb.   ab cas cov xib fwb no ho tsis paub txaj muag li ne?   muaj tej tus ces tos tsis taus txog thaum poj niam tuag li koj hais tas los saum toj no ces.    ua ib siab muab hauj lwm xivfwb laim  tseg.    mus nrhiav paumnkauj mog lawm.    awb.   lawv cov nov ces.    cem kom nej tsis txhob ua es cia rau lawv ua xwb ho yom?    ua neeg nyob tsis plis.   ntshaw yam twg yeej meem peem kom tau yam ntawd.   thaum txoj sia yuav tu thiaj tsis khuam siab tias.   tshuav yam no kuv tseem khuv xim heev.   cas yuav raug luag dag ua rau yus plam.   ces    thaum ntawd yus pheej ua nruj nriaj.   siav tsis paub tu.  ho yuav txom txom nyem txoj sia.    li ov.        .ua neeg nyob noj tas xam tau.  ua tas siab nqis os nawb.   pus yog maj?#45 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 11 January 2015 - 05:43 PM

Leej twg yog xibhwb vajtswv ces pom yus pawg ntseeg tus pojniam twg zoo nkauj ces thov vajtswv kiag tag ces txiagxwb os.  Yoojyim tshaj cov coj dab lawm ntau nawb.  Thov kiag vajtswv tso cai ces xav txiagtus twg los tau tag ne.

 #46 HMOOB_toolate_*

HMOOB_toolate_*
 • Guests

Posted 11 January 2015 - 07:05 PM

Phob thaub koj lub qhovntsej yog qhov ntsejdev ces koj thiaj tsis pom twm cab tswg.

Phau vajlugkub koj xyaum tsawg xyoo xwb tiav lawm thiab yuav ua li cas cov xf. Thiaj muaj lus qhuab qhia txhua txhua asthiv.
Yog lawv tsis qhia tej lus very interest peoples ces yeej tsis muaj neeg coob xav tuaj mloog lawv qhia li.

Twb yog li ntawd mas thaum ub muaj ib tug xf. Thiaj qhia ib co niam txiv yuav luag txog mid life crise kom sibtxiagheev npaum yuav tsis muaj yag kis ntxiv li lawm.
Thaum ntawd wb khub niamtxiv mas ntshai heev xav zoj tias twb dhau Y2K lawm tsis tau dhau thiab los ua cas.
Ces wb sibtxiagibhmos 2 to 3 teg tsis kaj ntug li.
Nim no mam hnov lawv ib niamtxiv mas lub sijhawm tus lov npab, lov ceg, tus tuag thiab tus tshuav siav uas tseem ua nruj nriaj los muaj coob tus zoo ib yam kuv thiab.
Vim yog tsis muaj cov nov ces xf. Lawv yeej tsis muaj haujlwm ua tom church li nawb mog vim xf. Lawv los yog neeg li koj thiab kuv xwb ces tsis muaj leej twg yuav zoo dua leej twg.
Hos nim ces yus tsis tshuav phev seem pub leejtwg lawm kom nws tsis txhob thab thaub yus lawm.

#47 HMOOB_xyaumuaneeglimxeebmog._*

HMOOB_xyaumuaneeglimxeebmog._*
 • Guests

Posted 11 January 2015 - 08:59 PM

nej cov uas pheej xav sib tham ua si hauv no.   tom qab nej sau nej tej lus tas.   please read  your sentences  over again couple more time.  to make sure your spelling is corect and the world is not missing betwen world to world.    li no thaum tus tib neeg nyeem koj sob lus thiaj li yuav lom zem rau luag.   hos koj sau lus tu ncab tu ncua thiab koj lo lus.   twb tsis raug tus niam ntawv uas lo lus koj xav hais ces.   ua rau koj sob lus tsis muaj qab hau pe tsawg lawm.   li ntawd tom qab koj sau tau koj sob lus tiav tag.   koj yuav tau rov nyeem koj cov lus ib ob lwm    seb koj cov lus lo twg  sau tau tsis meej yuav tau muab kho rau.    kom thiaj yuav to taub rau luag tus uas nyeem koj sob lus.   .tsis txhob ua li nej coob tus cov txiagpim es tsuav yus rabqau nkag hauv poj  niampim ib lwm tawm los xwb ces txawm qhuas tias.    zoo nyob heev rau tus poj niam lawm.    nws tsis yog li ntawd nawb.        .yus tau txiag poj niampim lawm mas yuav tsum txiag kom zoo nyob tsim nyog rau luag lub zog uas luag sib sib zog nrhabpim rau yus tsoob thiab thiaj tsim nyog hov.    tsis yog lam tsoob ua dog ua dig.     tub qaug lawv lubpim.    ua rau pimquaj quaj kua si luj laws.  vim tsis tau txaus yees nav.   nej tsis paub lov?     kev sau ntaub sau ntawv los yuav tsum sau kom meej.   kom raug lo lus tus tsiaj ntawv.    luag tus nyeem thiaj paub tias koj yog ib tug neeg lim xeeb rau koj tes num.    tsis yog neeg lam tau lam ua no hos.#48 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 11 January 2015 - 10:43 PM

xyaumuaneeglimxeebmog.

 

Tsis tau muaj neeg ntiav kom koj tuaj nyeem nws cov lus, hos yog hais tias koj nyeem tas koj knyiam nyeem thiaj raws nyeem nws cov ntawv ncuj nciav ces yog qhov twg koj tsis nkag siab los mam hais nws rov ntaus dua xwb.

Muaj qee zaus kuv tuaj hauv kuv lub cellphone tuaj xwb nws tsis muaj tools back, front vim yog koj ntaus koj cov lus tas ces thaum koj post nws cia li automatic change lawm mas nws tsis muaj repeating OPT.

 

Ntawm qhov koj hais txog lubpimzoozootxiag mas peb txhua leej txhua tus yeej paub lawm, lubpimtwg pebtxiag zoozoo nyob peb thiaj kam nrog nws nyob thiab yuav nws los ua txijnkawm xwb.

Tsis zoo li cov niag niagpim uas yuam yuav kom yus muab nwstxiag yog tsis kam lawv lwgphev ces lawv yuav muab yus pab niam tub txiv nyuag tua es nyiag mus sibtxiag tom tej ces muabtxiaglwjtxiagliam zoo tsis zoo mloog los yuav tau muab hletxiag mas thiaj tso yus mus tsev vim nws lub niagpim twb tsis zoo mloog ces txiagtas thiaj tsis yuav nws.

Hos yog yuam luagtxiagtxiag tas zoo zoo nyob mas luag yeej yuav thiab nrog nws nyob lawm yeej tsis txog yuav tuaj raws cem luag tej pojniam txog ntawm tej nov thiab qhov txhia qhov chaw li.#49 HMOOB_hlubneshlub_*

HMOOB_hlubneshlub_*
 • Guests

Posted 11 January 2015 - 10:53 PM

Muaj lus zoo mam hais lawm xwb, yog yuav liam sibtxiag kom tau taubhau neeg noj ces kuv thiab kuv cov niam tub txivnyuag peb tsis muaj nqis taubhau nrog leej twg noj dua peb tsis paub hais tias nws qaab npaum li cas ces yog peb tsuas muaj 1 txoj kev nkaus nkaus los hais lawm xwb thaum lawv hais tias;

 

1/ nej yuav yuav nyiaj, vajtsev zoo zoo tshiab thiab kim kim los nyob nyob.

2/ nej tus neeg.

 

Kuv yuav kuv tus neeg, muaj neeg nyob kuv thiaj xav ua neeg.

 

 #50 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 12 January 2015 - 02:55 PM

Ib thaub xibhwb vajtswv hauv peb zos ces ham tsis niaj hnub thov vajtswv zam txim rau nws deev nws pawg ntseeg tus pojniam ces muaj ib hnub tus pojniam tus txiv xuas phom tua tus pojniam tab sis raug nws me me xwb hos xa teg tus ntxhais tiav nkauj tuag kiag ces thaub rov ntsis phom rau thaub tuag kiag thiab.  Niaj hnub no xibhwb thiab thaub tuag pojniam twb hais vajtswv tso cai los nyob ua ke lawm.  

 

Hmoob cov xibhwb deev lwm tus li pojniam mas coob kawg li lawm.  Meskas cov xibhwb ces meskas paub xibhwb lub maib mav tais no lawm, lawv cia cov me tub mus kawm ua xibhwb no tab sis tseem mag xibhwb xa qhov qhuav tsis muaj tom xib tag li lawm thiab.  Cas Vajtswv yeej nyiam ua phem ua qia es nws cov ntseeg thiaj xyaum ua phem ua qia ne puas yog?#51 HMOOB_As mias_*

HMOOB_As mias_*
 • Guests

Posted 12 January 2015 - 03:42 PM

yawg thaub Quest.   yog coob tus xib fwb tau zoo deev lawv tej poj niam npaum li koj hais tiag no.    koj wb yuav tau mus kawm ua xib fwb thiab pob?   yog yooj yim npaum ntawd.   cas tseem ho muaj leej puav xibfwb tsis tau ncauj kiag es.    xum muab hauj lwm xibfwb laim tseg.   taug kev mus nrhiav paumnkauj mog rau sab ub thiab.   yog yooj yim npaum koj hais mas.   kuv xav tias txiag cov niam tsev xwb ntshe tsis muaj phev hlob li lawm no?   kuv xav mas nyaj yuav muaj leej puav tab sis nyaj yuav tsis yog tas tus pob los?#52 HMOOB_Pogtooj_*

HMOOB_Pogtooj_*
 • Guests

Posted 12 January 2015 - 09:22 PM

Guest #50, koj mas hais yog lawm thiab ntag tiamsis ua li lawv hais tsis yog txhua tus niam tsev xav deev XF.

Vim muaj ib co niamdev mas nqhis nqhis XF. heev vim XF. zoo zoo nraug, loj siab ntshuas, caj ntswm soob xais, tus mi kablia tom txig nkawd hos khoom nchav su pauv.

Yog tus niamtsev twg mus meeting thiab nrog XF. ua haujlwm ntau zaus lawm tsis kam XF. txiiag ces tus niam tsev ntawd yog Demon ov hos nws ces yuav khuv khuv xim nws tej chance mus tas nws sim mi neej li os mog.

Leejtwg pom nws los yuav hu nws ua devils ugly bigb1tch discourage  thiab liam nws muaj minyuam tsaub from tus ub tus nov.

 

Hos xws li Asmias #51 hais mad.

Tej cov XF. lawv kawm ua XF. kom yus txawj los ua neeg zoo, ua neeg fwm yawmsaub nyob rau lub ntuj qab plab nov xwb lawv tsis muaj haujlwm XF. ua ces thaum lawv kawm tiav lawm lawv tsuas yog rov mus tsoo kauspoom lawm xwb.

Mas peb ua neeg nyob, peb tsis txhob xav ntau ntau thiab yus kawm paub yus thiaj txawj qhov yus ntseeg cia siab ntsoov rau nws yuav yog yus tug mus tas nrho ib tiam neej.

 

 #53 HMOOB_pogtooj_*

HMOOB_pogtooj_*
 • Guests

Posted 12 January 2015 - 09:36 PM

Yog kuv tsis txhob hlub hlub kuv niag XF. ces hawj yaw........kuv ham tsis muab kuv tus XF. ntxim ntxim hlub puag pw sov so lawm los mas tabsis tsis paub hais tias xyov yog tim tus dab tsi es yus ho yuav hlub yus tus XF. tas npaum nov vim nws twb tsis hlub yus.

Nim no laus laus lawm ces xam nyog hais tias yus txoj hmoo tsis sawm los saj tej niag nqaij nruab nrag lawv nyiam nyiaj noj vim xyoo no kuv tus hlub wb mus nuv ntses, wb nuv nuv tsis tau ntses li txhua zaus lawm ces wb txawm nuv tau ib tug Vaubkib turtle (The Light Of Love)0(Paj Nplaim Hiav Txwv).

Kuv tus hlub wb muab niag Vaubkib ntawd coj los tua hlais cov nqaij thiab pobtxha coj los ua noj mas tsw li tsw xwb yeej noj tsis taus li txawm muab txuj lom, luam laws pos thiab ntau yam rau nqaij xyaw los noj tsis taus vim tsw tsw heev li ces kuv cia li muab nchuav nraum thoob khibnyiab lawm.#54 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 14 January 2015 - 12:40 AM

Cas tsuas hnov xibhwb vajtswv txiagluag tej pojniam xwb es puas tau muaj tus txiv neej twg ho tau txiagniam xibhwb ne yog?#55 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 14 January 2015 - 12:56 AM

Yog leej twg txiagniam XF. mas nws thiab niam XF. yuav tsum tuagxwbxwb laud, yog nws tsis tuag ces niam XF. yuav tsum tuag xwb thiaj tag.

 #56 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 15 January 2015 - 01:18 AM

Cas Xibhwb txiagluag tej pojniam mas xibhwb haj yam nyob ntev xwb mas?  Yog leej twg txiag niam xibhwb mas ntshe nws tsis txawj tuag li lawm os.

 #57 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 15 January 2015 - 07:57 PM

Tos xf. Poob ntau tus lawm los twb yog thaj ko xwb mas.
tsuav nej ntxias tau niam xf. Txiagces nej txiagnej vim xf. Hais li ntawd.
mas tsis sib yuam yog luag tsis txaus siabtxiag ces siav tsis ntev.

#58 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 07 March 2015 - 10:23 AM

Kuv muaj 1 tug phooj ywg nws nrog kuv kawm ntawv ua ke,txij ntua thaum nws kawm secondary school los txog rau niaj hnub tam sim no mas nws ntsib peb cov phooj ywg kawm ntawv ua ke nws nyiam qhuab qhia peb heev li,nws qhuab qhia peb mus li no:
1/ kom peb txhob hais lus hmoob.
2/ kom peb hlub peb cov nkaus xwb,yog leej twg tseem hlub thiab nrog mab sua ua ke ces nws yuav muab cais tu nrho
3/nws hais tias mab sua thiaj txawj coj kom peb mus coj li lawv thiab.
4/nws tias tom ntej no nws yuav hloov ua npe nplog thiab yuav yuav poj niam nplog
5/nws tsis pub nws tej kwv yau hais lus hmoob ntxiv
6/ hais lus mos lus muag luag ntxhi rau nyuam nplog xwb
7/ yog tias peb cov me nyuam hmoob muaj 1 tug twg ntsib kev txom nyem nws kuj cia li tuaj sau nyiaj, sau tau tsawg tau ntau los yawg tsis qhia peb li nws xyov nws muab rau tus ntsib kev txom nyem los tsis muab.
8/nws qhuas hais tias yog leej twg hais lus mob mob siab,khawb khawb luag lwm tus siab mas thiaj yog neeg ntse
9/nws qhuas nws cov kwv tias ntse heev li rau peb mloog.thiab nws kiag hais lus rau me nyuam hmoob mas hais tej lo khawb khawb siab thiab xwb.(...)
raws li kuv saib tam sim no kiag nws tsuas muaj ob tug phooj ywg zoo lawm xwb,muaj 1 zaug kuv mus pom nws thov nws thov nws tus phooj ywg tus phone number rau nws siv,nws hais li no:"npawg muab koj tus phone number kuv siv,wb ua phooj ywg zoo tag npaum no"
nkawv ua phooj ywg tau 3 lub hlis dhau los no xwb.
Nws tias kuv ntse tiam sis kuv tsis txawj siv kuv tej kev ntse,muaj 1 zaug kuv mus sau tau ib co ntawv hmoob nws kuj cem kuv tias txhob sau sau tej ntawv koj txhaum kev cai,kuv thiaj hais rau nws tias ntawv hmoob zoo li twb paub thoob ntuj lawm es tseem txhaum li cas no? Thiab kuv muaj 1 phau hmong dictionary nws tias kom txhob muab rau yus tej xib fwb pom.nws hais rau kuv mas cuag li luag lwm hais neeg tseem tsis tau paub tias yus muaj ntaub ntawv li.
Nej sim nrog kuv xav seb tus neeg qhia sib chab sib chaws li no nws lub hom phiaj yog xav tau dab tsi tiag, yog neeg coj zoo los coj tus,yog neeg ntse los neeg ruam,nws yuav ntxias-sim sim siab tib neeg los yog li cas.nws yuav rov taw tuam ntuj rau yus los yog li cas? vim kuv yog me nyuam yaus xwb kuv tsis nkag siab li kuv thiaj tuaj nrog nej tawm tswv yim hais daws rau qhov yog.
Kuv hais rau nej paub tias kuv xav tuaj piav tej zaj lus,xwm txheej,kev coj noj coj ua ntawm peb hmoob rau s/d nyeem kawg tiam sis kuv tsis muaj computer thiab cov xov tooj online net tau zoo es kuv thiaj tuaj tsis cuag ncua los thov nej txhob xav li cas
kawg no thov ua tsaug rau koj lub sij hawm los nyeem kuv tsab ntawv no,thov kom koj thiab koj tsev neeg nrog rau ib tsoom kwv tij phooj ywg tsuas muaj ntsib rau txoj kev lom zem-kaj siab lawm yav tom ntej

Kuv tuaj lig.  Cov phoojywg coob tus twb teb rau koj lawm.  Tiamsis, kuv muaj lus ntxiv lawv cov teb rau koj txog ntawm koj tus phoojywg koj piav.  Txojkev nws coj li koj tau hais tsis yog tim nws.  Raws li kuv paub mas kev cai koomsam yeej qhia kom txhua tus neeg xav tib yam thiaj coj tib tug xeeb ceem.  Yog li no nej nyob rau lub tebchaws koomsam thiaj ua rau koj tus phoojywg ntawv coj tus yeeb yam zoo li koj tham rau peb.  Tebchaws democracy mas nom tswv yeej qhia kom nyias coj li nyias siab ntshaw, tsuas yog lawv tsoomfwv teeb ib cov kevcai kom txhua leej txhua tus hla tsis dhau xwb.  

 

Txhob muab xav ntau ntau rau koj tus phoojywg ntawv.  Ib hnub twg nws yeej yuav ras thiab paub hais tias qhov nws tus xeeb ceem nws coj ntawv tsis zoo.  Nws mam yog tus hloov nws tus kheej.

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users