Jump to content


- - - - -

Ua tsaug


3 replies to this topic

#1 HMOOB_Yog hmoob_*

HMOOB_Yog hmoob_*
  • Guests

Posted 18 May 2012 - 01:48 AM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg hmoob uas hmov thiab tshua. nws yog lub sij hawj thauj zaug uas kuv tau tuaj sau thawj-thawj tsab ntawv tuaj mus ntsib tsoom hmoob suav daws, yog li thov ua tsaug ua ntej tshaj plaws txog rau peb hmoob tus uas muaj zoo lub tswv 8 los tsim toj siab rau peb tsoom kwv tij neej tsa txhua tus tau tuaj sau ntawv rau hauv no: xws li xwm txheej, xov xwm, kev tso duab thiab lwm-lwm yam kev tham kev zom zem. Yog li ntawv txawm leej twg ho tau tuaj saib tej duab tej tub tej ntxhais nyob rau hauv no es ho sib nyiag sib tiv tom sib qaws los ua txij ua nkawm lawm los thov tsoom phooj ywg suav daws yuav tsum tau nco lub txiaj lub ntsim lub peev xwb lub dag lub zog lub caij lub nyoog uas tus tau tsim toj siab no thiab nawj mog tsoom phooj ywg suav daws, thiab peb yuav tsum xav tias muaj tus uas tsim toj siab nag hmo es thiaj muaj peb suav daws tau tuaj sib ntsib sib qhia xov xwm, xwm txheej thiab kev tham rau hnub no thiab kaj ntug tag kis mus no nawj, yog li xav thov ib tsoom phooj ywg suav daws tham qhov zoo qhov yuav los sib txhawb sib qhia xwb mog. Thiab ua ke no yog leej twg paub thiab pom qee yam xwm txheej li cas los ho qhia thiab tham rau peb suav daws tau paub txuas mus ntxiv nawj thiab tsis tag li xwb yav nram ntej suav daws yeej pom qee yam xov xwm los yog xwm txheej ntau-ntau tsab nyob rau hauv no lawm yog li thov ua tsaug ib zaug ntxiv rau peb cov phooj cov ywg uas nej tau muab qee yam xwm txheej los tso rau peb suav daws tau pom tau paub nrog nej thiab, nws zoo ib yam li ib lub paj tau tshab xo rau peb txhua tus tau paub thiab pom huv si. Yog li hnub no kuv thiaj siv ib lub sij hawm me-me los ua tsaug thiab qhua txog suav daws tej kev tuaj tso qee yam lus rau peb paub nawj. Yog li txawm tias peb cov niam cov txiv cov phooj cov ywg cov txheeb cov ze txhua tus ho muaj kev pom li cas los caw suav daws ho hais tau txuas mus ntxiv tab txawm hais tias ho muaj qee tus phooj ywg ho tau ntaus nqi li cas tsis zoo rau kuv los tsis ua li cas thiab nej txawm cem thiab hais lus tsis zoo los yog thuam li cas los kuv yeej tsis xav li cas li nawj vim peb ua neej nyob yeej muaj tus uas xav zoo muaj tus uas xav phem. Ua tsaug

#2 HMOOB_feem_*

HMOOB_feem_*
  • Guests

Posted 23 May 2012 - 01:12 AM

koj hais yog lawm os tus phooj ywg hmoob.

#3 HMOOB_Cov Leem xwb_*

HMOOB_Cov Leem xwb_*
  • Guests

Posted 02 November 2012 - 02:00 AM

KOj hais yeej yog lawm los mas, 3 s/d yuav tau ua tsaug rau = Tojsiab.com
hauv no hais tias ua tus tswv no tsaug uas koj tau tsim muaj qhov Web no rau 3 tuaj ua si 1 hnub 1 zaug rau huav no, tau tuaj pom tej me ntxhais hluas nkauj uas zoo nkauj!!!!!! thiab lawv tej me poj niam uas tuaj dag nyiag tso duab es los , npaj siab ntxias 3 cov hmoobs Amesliskas li nyiaj dollars , thiaj cov tub hluas yawg laus tej duab uas tuaj nrhiav tus hlub thiab, tuaj ntxias dag 3 cov niam los sis cov pog laus li nyiaj Dollars los siv yam tsis ntshai npam li , ehehehe Thov txim .
Ntawm kuv li tus kheej kuv thov ua tsaug ntau 222 & thov zam txim rau yav tag los uas , muaj qee zaus 3 s/d kuv tau tuaj hais lus sib cav los sis sib cem , yam tsis K txog leej twg li , nyias tsuas tuaj hais tag nrhov li nyias tej kev txawj & kev chim los sis kev npau taws, los sis tso dag ua si rau hauv no, Kuv hais rau koj tus ua tswv hauv no tias kuv tej lus uas tau tuaj sau 6 hauv no , kuv thov koj los sis nej cov phooj ywg s/d tsis txhob muab nws ua 1 qho loj coj los xav os cov phooj ywg, Nej yuav tsum xav hais tias 3 tuaj hauv no yog 3 tuaj sib qhia sib cog kawg txog ntawm koj & kuv li tswv yim & kev txawj ntse xwb no os nawb mog Cov phooj ywg s/d.
Ntawm kuv tus kheej kuv hais rau nej s/d hais tias kuv tseem yog single nawb, Tab sis vim yog muaj cov hluas nkauj qee leej uas zoo zoo nkauj 2 es pheej tuaj 222 tso duab hauv no, es kuv tsuas xav 2 tuaj saib ua si xwb, hos hais txog ntawm tias yuav tuaj kom nrhiav tau tus hlub li siab no, kuv xav hais tias pom hauv no yuav tsis tseeb npaum li yus mus tus kheej kiag lawm tim nplog teb , es mam mus xaiv thiaj li yog tus tseeb no, Vim muaj qee tus phooj ywg uas qaug hlub rau qhov uas lawv tau tuaj pom cov duab hauv no, lawv cia li xa nyiaj mus yam tsis nco hais tias xyov puas yuav hnov nyiaj nrov rov los lawm no, Kuv xav hais koj ntau 222 tshaj no 6 hauv no , no tab sis kuv ntshai tsam kuv ho hais tau ntau 2 lawm uas yog tej yam tsis yshua zoo pes ntawg ces cia kuv hais li no xwb os ,,,, ua tsaug ,,,& thov zam txim ,,,,,Tus tswv , Tojsiab.com & cov phooj ywg

#4 HMOOB_Yeejkoob yaj_*

HMOOB_Yeejkoob yaj_*
  • Guests

Posted 05 November 2012 - 12:46 AM

Kuv los kuj thov ua Webmaster tojsiab.com no 1 los tsaug thiab nawb mog.
Vim kuv yog neeg laus lawm kuv twb muaj poj muaj sev twb muaj tub muaj nyab muaj ntxhais muaj vauv huv si lawm.
Tsis nco txog tias yus lub neej tseem yuav tau niam nkauj mog los puag sov siab so li niaj hnub nim no hlo li.xyoo 2006 kuv tuaj ua si hauv lub website Hmoobtojsiab.com no kuv tuaj pom cov hluas nkauj Hmoob tuaj tso duab nrhiav tus hlub hauv Hmoobtojsiab.com no.Thaum ntawd kuv lam hu xov tooj mus nrog lawv tham laug caij nyoog ua si no ces tham mus tham los no cas ho mus pom kuv tus me niam nkauj mog tuaj tso duab thiab xov tooj hauv no ces kuv thiaj li tau hu xov tooj mus nrog kuv me niam nkauj mog tham no cas zoo li wb tham sib to taub zoo heev ces kuv thiaj li lauj num zog mus ntsib nws tim nplog teb ces wb thiaj li tau sib ntsib tim ntsej tim muag wb thiaj li tau sib sau los ua txij ua nkawm raws li hmoob kev cai.
Thaum tiav li no kuv thiaj li rov los tsev kuv mam li ua ntaub ntawv rov mus tos tau kuv me niam nkauj mog tuaj txog teb chaws no xyoo 2008 thaum lub 3 hlis ntuj.
Qhov kuv tau kuv me niam nkauj mog yog vim muaj Webmaster tuaj tsim lub website Hmoobtojsiab.com no los ua lub chaw sib nrhiav wb thiaj li tuaj sib nrhiav tau yog li no kuv thov ua Webmaster tsaug ntau ntau mog.Qhov tiag mas tsim nyog kuv npaj 1 nyuag rawg ntxuag 1 nyuag lam hwj cawv los ua Webmaster 1 los tsaug tab sis txawm tsis muaj 1 nyuag rawg ntxuag 1 nyuag pib cawv tuaj ua Webmaster 1 los tsaug tsuas yog 1 lo lus qhuav tuaj ua Webmaster tsaug xwb los thov Webmaster txhob tu siab txhob xav li cas mog.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users