Jump to content


- - - - -

Xwm txheej


28 replies to this topic

#1 HMOOB_Fuab tais_*

HMOOB_Fuab tais_*
 • Guests

Posted 14 May 2012 - 09:38 PM

kuv sau tsab ntawv no qhia rau ib tsoom phooj ywg nyiam tuaj toj siab paub tias muaj xwm txheej txawv kawg nyob rau xeev Luang Pra Bang.

3 hnub dhau los no muaj ib tug nab ntev 3 mev thiab loj li ncej puab tau caum ib tug nab qa dev nyhav 12 KG saum ib lub roob pob zeb los mus nkag rau hauv Luang Pra Bang lub chaw ncaws pob hauv plawv nroog Luang Pra Bang.
nej cov mus Luang Pra Bang dua lawm nyaj nej yuav paub.
Tus nab caum tus Nab qa dev saum lub roog uas nyob ib sab ntawm lawv lub tshav npas loj hauv plawv nroog los. lub roob no yog ib lub roob pob zeb dub thiab nyab laj ua tau ib co Hotel rau sauv. txwv laus puaj tiam tej roob pob zeb no yeej tsis tsis pom ib yam dab tsi txawv li thiab tej roob pob zeb no los neeg nyob mus nyob los du lwb lug qhov txhia qhov chaw. tus Nab caum tus nab qa dev no saum lub roob pob zeb no los nkag plaws rau hauv lawv lub tshav npas, tus nab yeej muab tus nab qa dev no caum thoob plaws hauv lub tshav npas cov neeg tuaj ua hauj lwm zov lub tshav npas no thiaj li pom, raws li lawv tham lub sij hawm tus nab caum tus nab qa dev no saum lub roob no los mus rau hauv tshav npas ntuj kuj dub nciab tiam sis tsis los nag kuj muaj xob tua ib teg mas muaj ceem tshaj plaws li ua rau tej neeg nyob rau lub nroog no mas ceeb tag nrho. ib pliag ntshis xwb ces lawv thiaj li pom tus nab thiab tus nab qa dev no sib caum los mus, lawv thiaj li mus muab tus nab soo tau lawm, tej tib neeg kuj tuaj mus saib coob tshaj plaws thiab kuj ua rau ib tsoom laj mej pej xeem nyob hauv nroog Luang Pra Bang ntshai tshaj plaws li vim lawv ntseeg tsis tau hais tias tus nab loj npaum li no mas yog nyob saum lub nroob no mas yeej yuav tsum pom lawm xwb xwb li ua cas ho lam zoo li no. ib tug nab loj npaum li no nyob rau saum lub roob no mas nws yuav tsum muaj hnub nyoog thaj tsam li 100 xyoo lawm cas ho tsis muaj ib tug pom li.


Tsis tag li ntawv xwb hnub no thaum sawv ntxov rau sab tim nplog thaj tsam li 9 moos sawv ntxov muaj neeg hu xov tooj tuaj hais tias tam sim no lub ntuj mas ua txawv tiag tiag li, ntuj dub nciab ti nkaus ntawm ko taw xob mas hlawv liab pes vog ntawm tej, tam sim no kiag tej laj mej pej xeem nyob Luang Pra Bang mas muaj kev ntshai kawg nkaus li lawm vim txwv laus puaj tiam tsis taun pom lub ntuj ua zoo li no ib zaug.
yog nej tsis ntseeg thov nej tav tas mus rau sab Luang Pra Bang.
Fuab Tais

#2 HMOOB_qhov tseeb_*

HMOOB_qhov tseeb_*
 • Guests

Posted 14 May 2012 - 10:16 PM

kuv sau tsab ntawv no qhia rau ib tsoom phooj ywg nyiam tuaj toj siab paub tias muaj xwm txheej txawv kawg nyob rau xeev Luang Pra Bang.

3 hnub dhau los no muaj ib tug nab ntev 3 mev thiab loj li ncej puab tau caum ib tug nab qa dev nyhav 12 KG saum ib lub roob pob zeb los mus nkag rau hauv Luang Pra Bang lub chaw ncaws pob hauv plawv nroog Luang Pra Bang.
nej cov mus Luang Pra Bang dua lawm nyaj nej yuav paub.
Tus nab caum tus Nab qa dev saum lub roog uas nyob ib sab ntawm lawv lub tshav npas loj hauv plawv nroog los. lub roob no yog ib lub roob pob zeb dub thiab nyab laj ua tau ib co Hotel rau sauv. txwv laus puaj tiam tej roob pob zeb no yeej tsis tsis pom ib yam dab tsi txawv li thiab tej roob pob zeb no los neeg nyob mus nyob los du lwb lug qhov txhia qhov chaw. tus Nab caum tus nab qa dev no saum lub roob pob zeb no los nkag plaws rau hauv lawv lub tshav npas, tus nab yeej muab tus nab qa dev no caum thoob plaws hauv lub tshav npas cov neeg tuaj ua hauj lwm zov lub tshav npas no thiaj li pom, raws li lawv tham lub sij hawm tus nab caum tus nab qa dev no saum lub roob no los mus rau hauv tshav npas ntuj kuj dub nciab tiam sis tsis los nag kuj muaj xob tua ib teg mas muaj ceem tshaj plaws li ua rau tej neeg nyob rau lub nroog no mas ceeb tag nrho. ib pliag ntshis xwb ces lawv thiaj li pom tus nab thiab tus nab qa dev no sib caum los mus, lawv thiaj li mus muab tus nab soo tau lawm, tej tib neeg kuj tuaj mus saib coob tshaj plaws thiab kuj ua rau ib tsoom laj mej pej xeem nyob hauv nroog Luang Pra Bang ntshai tshaj plaws li vim lawv ntseeg tsis tau hais tias tus nab loj npaum li no mas yog nyob saum lub nroob no mas yeej yuav tsum pom lawm xwb xwb li ua cas ho lam zoo li no. ib tug nab loj npaum li no nyob rau saum lub roob no mas nws yuav tsum muaj hnub nyoog thaj tsam li 100 xyoo lawm cas ho tsis muaj ib tug pom li.


Tsis tag li ntawv xwb hnub no thaum sawv ntxov rau sab tim nplog thaj tsam li 9 moos sawv ntxov muaj neeg hu xov tooj tuaj hais tias tam sim no lub ntuj mas ua txawv tiag tiag li, ntuj dub nciab ti nkaus ntawm ko taw xob mas hlawv liab pes vog ntawm tej, tam sim no kiag tej laj mej pej xeem nyob Luang Pra Bang mas muaj kev ntshai kawg nkaus li lawm vim txwv laus puaj tiam tsis taun pom lub ntuj ua zoo li no ib zaug.
yog nej tsis ntseeg thov nej tav tas mus rau sab Luang Pra Bang.
Fuab Tais

tus phooj ywg koj hnov lawv hais xwb ne twb tsis yog koj pom ne puas yuav ntseeg tau ma ,yog li hais rau cov kwv tij hmoob nyob Luang Pra Bang puas muaj tseeb li tus phooj ywg no hais yog muaj tseeb no nej cov nyob Luang Pra Bang pab qhia qhov tseeb seb puas muaj li..

#3 HMOOB_ntuj tshiab_*

HMOOB_ntuj tshiab_*
 • Guests

Posted 14 May 2012 - 10:37 PM

kuv sau tsab ntawv no qhia rau ib tsoom phooj ywg nyiam tuaj toj siab paub tias muaj xwm txheej txawv kawg nyob rau xeev Luang Pra Bang.

3 hnub dhau los no muaj ib tug nab ntev 3 mev thiab loj li ncej puab tau caum ib tug nab qa dev nyhav 12 KG saum ib lub roob pob zeb los mus nkag rau hauv Luang Pra Bang lub chaw ncaws pob hauv plawv nroog Luang Pra Bang.
nej cov mus Luang Pra Bang dua lawm nyaj nej yuav paub.
Tus nab caum tus Nab qa dev saum lub roog uas nyob ib sab ntawm lawv lub tshav npas loj hauv plawv nroog los. lub roob no yog ib lub roob pob zeb dub thiab nyab laj ua tau ib co Hotel rau sauv. txwv laus puaj tiam tej roob pob zeb no yeej tsis tsis pom ib yam dab tsi txawv li thiab tej roob pob zeb no los neeg nyob mus nyob los du lwb lug qhov txhia qhov chaw. tus Nab caum tus nab qa dev no saum lub roob pob zeb no los nkag plaws rau hauv lawv lub tshav npas, tus nab yeej muab tus nab qa dev no caum thoob plaws hauv lub tshav npas cov neeg tuaj ua hauj lwm zov lub tshav npas no thiaj li pom, raws li lawv tham lub sij hawm tus nab caum tus nab qa dev no saum lub roob no los mus rau hauv tshav npas ntuj kuj dub nciab tiam sis tsis los nag kuj muaj xob tua ib teg mas muaj ceem tshaj plaws li ua rau tej neeg nyob rau lub nroog no mas ceeb tag nrho. ib pliag ntshis xwb ces lawv thiaj li pom tus nab thiab tus nab qa dev no sib caum los mus, lawv thiaj li mus muab tus nab soo tau lawm, tej tib neeg kuj tuaj mus saib coob tshaj plaws thiab kuj ua rau ib tsoom laj mej pej xeem nyob hauv nroog Luang Pra Bang ntshai tshaj plaws li vim lawv ntseeg tsis tau hais tias tus nab loj npaum li no mas yog nyob saum lub nroob no mas yeej yuav tsum pom lawm xwb xwb li ua cas ho lam zoo li no. ib tug nab loj npaum li no nyob rau saum lub roob no mas nws yuav tsum muaj hnub nyoog thaj tsam li 100 xyoo lawm cas ho tsis muaj ib tug pom li.


Tsis tag li ntawv xwb hnub no thaum sawv ntxov rau sab tim nplog thaj tsam li 9 moos sawv ntxov muaj neeg hu xov tooj tuaj hais tias tam sim no lub ntuj mas ua txawv tiag tiag li, ntuj dub nciab ti nkaus ntawm ko taw xob mas hlawv liab pes vog ntawm tej, tam sim no kiag tej laj mej pej xeem nyob Luang Pra Bang mas muaj kev ntshai kawg nkaus li lawm vim txwv laus puaj tiam tsis taun pom lub ntuj ua zoo li no ib zaug.
yog nej tsis ntseeg thov nej tav tas mus rau sab Luang Pra Bang.
Fuab Tais

Ua tsaug ntau tus phooj ywg uas koj tuaj sau hais qhia pub rau peb sawv daws tau paub os. Hais txog ntawm kuv tus kheej kuv yeej ntseeg tej yam txawv uas nws tau tshwm sim nyob rau hauv lub ntiaj teb no, vim tias li ntawm kuv kiag los kuv twb yeej tau ntsib thiab tau pom muaj ntau yam zoo tseem ceeb tshwm sim nyob rau hauv ntiaj teb no lawm thiab os.

Kuv tau mus zaum xyaum txoj kev cai Haujsam nyob rau hauv ib lub qhov tsua mas nws kuj muaj ib tug Nab tau los mus nrog kuv zaum xyaum nyob rau ntawm kuv ib sab zoo tib yam nkaus li kuv zaum thiab os. Qhov uas ua rau kuv tsis ntshai hlo li mas vim yog nws zaum chev ua ib pawg ces tsa lub taub hau sawv ntseg ntseg zoo tib yam nkaus li kuv thiab ces thiaj li ua rau kuv xav tias nws yuav tsum yog yam tsiaj zoo los mus ua qhia rau kuv paub xwb no ces kuv thiaj li tsis ntshai os.

#4 HMOOB_ntuj tshiab_*

HMOOB_ntuj tshiab_*
 • Guests

Posted 14 May 2012 - 11:50 PM

Tom ntej no mus mas nws haj yam yuav tshwm sim muaj ntau tsav ntau yam txawv uas zoo thiab phem los mus rau sawv daws pom thiab paub, mas yuav ua rau sawv daws paub ntshai thiab paub hwm lub ntuj zuj zus.

Hos cov uas tsis paub ntshai thiab tsis paub ceev txuag tus kheej ces thaum kawg yuav ua rau nws ntshai ntshai poob plig tuag li los muaj os? Thov kom sawv daws tig los mus xav li Ntuj txoj kev Xav es tsis txhob Xav li neeg ntiaj teb txoj kev Xav lawm os.

#5 sportswear13

sportswear13

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 8 posts

Posted 15 May 2012 - 05:44 AM

Michael Vick Jersey
Nike Michael Vick Jersey

#6 HMOOB_Tus nab qhav dev thiab nab_*

HMOOB_Tus nab qhav dev thiab nab_*
 • Guests

Posted 15 May 2012 - 06:04 AM

Michael Vick Jersey
Nike Michael Vick Jersey

-Ib tsoom phoojywg, nej tsis ntseeg hais tias muaj ntuj mauj Vaj Tswv tus tsim peb noob neej zoo nkauj zoo nraug nej tseem mus pe dab pe mlom uas nej ob txhais tej mus puab hais tias yog Vaj ntxwn thiab,yam nej pom no tseem yog yam nyuag me me xwb tseem tshuav tej yam ua nej pom e

#7 HMOOB_Tus nab thiab nab qha dev_*

HMOOB_Tus nab thiab nab qha dev_*
 • Guests

Posted 15 May 2012 - 06:28 AM

Michael Vick Jersey
Nike Michael Vick Jersey

- Ib tsoom phoojywg tej uas nej pom yog yam xwm txheej me me xwb tseem txhuav tej yam uas haib tshaj tej uas nej ob lub qhommuag yuav tau pom ntxiv thiab.tau 10 hnub dau los lawm yog Chongmali Xainhasone ua ib zaj npau suav hais tias muaj 7 tus maum nyujrog rog tawm hauv Mekong River los rau saun ntus dej ua ciav ua tib ke ntawd txawm cia li muaj dua 7 tus maum nyuj yuag yuag tawm hauv Mekong River lawv cov maum nyuj rog rog ntawd qab mus muab cov maum nyuj rog rog noj tas,nej si txhais saib yog txhais lis cas? Kuv txhais koj zaj nawb! Tus nab piv yog peb Vajtxwn Nplog thiab tus nab qa dev piv txog tus Nyablaj qaumteb siab phem lim hiam muab peb Vajntxwv Nplog tua tuag tu noob,muaj ib hnub nplog pejxem yuav sib koomtes muab cov nyuag nyablaj caum xav mus pov rau tim sea of Tongkeng nawb peb kwvtij nplog.cia rau lub sijhawm qhia rau nej lis tus nab thiab tus nab qa dev uas nej pom no mas nej thiaj ntseeg.

#8 HMOOB_Fuab tais_*

HMOOB_Fuab tais_*
 • Guests

Posted 15 May 2012 - 09:56 AM

tus phooj ywg koj hnov lawv hais xwb ne twb tsis yog koj pom ne puas yuav ntseeg tau ma ,yog li hais rau cov kwv tij hmoob nyob Luang Pra Bang puas muaj tseeb li tus phooj ywg no hais yog muaj tseeb no nej cov nyob Luang Pra Bang pab qhia qhov tseeb seb puas muaj li..Kuv teb koj li no yom phooj ywg, koj puas paub tias kuv muaj neeg nyob rawv hauv Luang Pra Bang no naj. tseeb thiab tsis tseeb los kawg nag hmo lawv ntsej muag twb dub tag tus tsis hais hmoob nplog ib yam nkaus vim lub ntuj ua txawv tiag tiag uas tsis tau pom dua, sij hawm 9 moo 10 moo yuav tav su es tshav ntuj nrig tib pliag ntshis xwb ntuj ntsaus ntais npaum nkaus li leej twg muab dab tsi los thaiv hnub, ntuj tsaus ntais ti nkaus ntawm ko taw, ua rau tej nplog kaw tab laj zom zaws sawv daws ntsej muag dub ncwb nciab yam ntshai tshaj plaw vim lawv kuj poob siab rau tej yam los ntawm 2 tug tsiaj no thiab. yog hnub twg thaum twg lawv muab 2 tug tsiaj no mus ua zaub lawm ces xeev Luang Pra Bang kawg khaub hlab.
ua rau laj mej pej xeem nyob Luang Pra Bang tham nrov yaug txog tej yam txawv txawv no thiab txaus ntshai kawg nkaus.

#9 HMOOB_Fuab tais_*

HMOOB_Fuab tais_*
 • Guests

Posted 15 May 2012 - 10:07 AM

tus phooj ywg koj hnov lawv hais xwb ne twb tsis yog koj pom ne puas yuav ntseeg tau ma ,yog li hais rau cov kwv tij hmoob nyob Luang Pra Bang puas muaj tseeb li tus phooj ywg no hais yog muaj tseeb no nej cov nyob Luang Pra Bang pab qhia qhov tseeb seb puas muaj li..Tus phooj ywg tej zaum koj kuj xav hais tias kuv lam sau dag ua si rau nej xwb tab sis kuv hais rau koj tias kuv yog neeg nyob Luang Pra Bang. tej roob pob zeb nyob hauv plawv nroog zoo li no es ua cas ho yuav muaj tej nab loj tag npaum li no nyob rau sauv, thiab tus nab qa dev no ho yuav nyob rau sauv, yog tus nab no yog nab tiag ces nws kuj yuav tsum tawm nrhiav noj neeg kuj yuav tsum pom nws zaum puav lawm, tus nab qa dev los kuj ib yam nkaus. tej roob pob zeb dub no du qas lug, neeg dhau qas dhev, kev tsheb mus ntawm ib sab kiag.

tus nab thiab tus nab qa dev no mas raws li laj mej pej xeem sawv daws xav mas yuav tsum tsis yog nab lawm, 100% yuav tsum yog dab lawm xwb.
kuv tsuas qhia tau rau nej sawv daws tias kuv yug loj hlob luaj li no tsis tau pom lub ntuj yuav ua txawv tag npaum li nag hmo sawv ntxov ntawv kiag li, zoo nkaus li lub ntuj txhob txwm ua tiag tiag li, txawv tshaj plaws hauv lub neej tsis tau pom dua nawv cov phooj ywg Hmoob, tsis yog kuv ib leeg thiaj li ntshai xwb tag nrho ib tsoom zeej ntshai tag nrho li.
Tos zoo li no los lub sij hawm 2 tug tsiaj no sib caum los mus, peb nyob peb tim vaj tim tsev tsis paub dab tsi, ntshav ntuj nrig xwb ua cas tib pliag xwb ntuj dub nciab cua plawm ntws kuj tsis los nag ua cas xob cia li tua tib teg tsw xyiav ntxiag muaj ceem tshaj plaws li ib chim thiaj li hnov tias thaum lub sij hawm 2 tug tsiaj no sib caum los mus xob thiaj li tuag muaj ceem npaum li ntawv peb thiaj li mam paub xwb, ua cas hnag hmo sawv ntxov lub ntuj rov qab ua txawv txawv txaus ntshai heev li os cov phooj ywg. peb tsis paub tias xyov lub ntuj tseem yuav ua li cas ntxiv.....

#10 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 15 May 2012 - 12:49 PM

Tus Phoojywg Fuab Tais,

Uatsaug koj cov lus qhia rau peb sawv daws paub hais txog ntawm tus Nab thiab tus Nab QaDev ntawv. Nws yog ib lub xwm txhee phem qhia rau nej paub hais tias nyob rau hauv lub nroog Louang Pra Bang tom ntej no ces yuav zoo li ntawv. Txhais tau hais tias tom ntej no Nyab Laj liab yuav tuaj sau nplog liab nej se nyob puv nej vaj tse ces nej yuav zoo li tus Nab QaDev ko los mas. Yog nej tsis ntseeg ces khaw kuv cov lub cia 10 xyoo tom ntej no nej mam li rov hais qhia kuv paub.

VIP

#11 HMOOB_Huab Tais Faj Tim_*

HMOOB_Huab Tais Faj Tim_*
 • Guests

Posted 15 May 2012 - 05:24 PM

Peb tos nws tau ob peb tiam lawm, nws yeej txog sihawm kawg li lawm. Peb hmoob zaum no ntiaj teb yeej yuav paub thiab pom xwb nawb. Thooj siab koom ntsws moj them nqa kab ces yuav tsum muaj xwb xwb...

#12 HMOOB_Fuab tais_*

HMOOB_Fuab tais_*
 • Guests

Posted 15 May 2012 - 08:33 PM

Tus Phoojywg Fuab Tais,

Uatsaug koj cov lus qhia rau peb sawv daws paub hais txog ntawm tus Nab thiab tus Nab QaDev ntawv. Nws yog ib lub xwm txhee phem qhia rau nej paub hais tias nyob rau hauv lub nroog Louang Pra Bang tom ntej no ces yuav zoo li ntawv. Txhais tau hais tias tom ntej no Nyab Laj liab yuav tuaj sau nplog liab nej se nyob puv nej vaj tse ces nej yuav zoo li tus Nab QaDev ko los mas. Yog nej tsis ntseeg ces khaw kuv cov lub cia 10 xyoo tom ntej no nej mam li rov hais qhia kuv paub.

VIP


Phooj ywg VIP ua ntsaug ntau nawv, kuv qhia rau koj tias kuv nyob USA no tab sis kuv yog neeg Luang Pra Bang.
Hnub no kuv tus neeg twb mus thaij tau duab tus nab tuaj rau kuv tau saib lawm nws kuj loj txaus ntshai kawg lawm thiab, tej roob no kuv mus nplog ntau lwm lawm kuv paub zoo txog lub roob no yog roob pob zeb dub xwb, neeg nyob ncig tag nrho li lawm, roob du lug xwb ua cas ho yuav mus muaj tej nab loj npaum li no nyob sauv mas tsis txaus ntseeg kiag li, nws yuav tsum yog dab lawm xwb. tshuav tus nab qa dev kuv tus neeg tseem tsis tau thaij tuaj, yog thaij tuaj kuv mam li qhia tau nej tias luaj li cas

#13 HMOOB_xas xov_*

HMOOB_xas xov_*
 • Guests

Posted 15 May 2012 - 09:26 PM

Hais txog tus xwm txheej no mas nws yeej yov muaj tiag. Tus nab qa dev ces yog Nplog liab. Tus nab ces yog nyab laj. Ob tug tsiaj no nkawv sib caus zoo lis ntawd los yog vim tia nws yog ib qhos ua npog rau sawv daw kom nco ceev faj rau lub neej tom ntej yov los sai, sai. Tom ntej no nyab laj thiab nplog yov rov sawv sib ntau sib tua hnyav heev. Neeg pej xeem yov tshaib yov nqhis tsis tau no tsis tau haus. Sawv daws yov khiav mus rau ub rau no zoo lis ob tug tshiaj ntawd sib tau pem roob los rau nram tiaj. Neeg zej zog muaj coob, coob npaum lis ntawd nkawv yeej tsis ntshais vim tia nkawv yog ob tshiaj xas xov los rau tej laj mej pej xeem kom ceev faj.

Kuv tseem nco thaum is peb ua neeg tawd rog los nyob rau lub yeej Vib Nais nyob rau Thaib Teb. Muaj xyoo muaj ib tug liv nyug loj heev cia lis los rau hauv lub zos Vib Nais ua muaj neeg coob, coob heev nyob ua kes. Sawv daws txhom tau tus liv nyug ntawd ces thaum ntawd tseem muaj ib cos kev txij lau neeg Hmoob ua paub txog tej kev ua nplog ntawd coob tus. Lawv thiaj mus hus tau ib tug yawg nws lub npe hus Yawg Zoov Kaim Phab tuaj txog. Nws thiaj lis muab tus liv nyug ntawd tuav rau ntawm nws tes ces nws txawm ntua tia, "Peb lub neej Hmoob tawg rog no yov mus rau txoj kev twg los yog peb yov tau rov qab mus nyob rau sab tim nplog teb. Tus yawg lau ntawd ntua, ntua txhij ntua txhua rau tus liv nyug ntawd tag ces nws txawm muab tus liv nyug ntawd tsos. Tus liv nyug ntawd cia lis yas mus rau sab hnub poob lawm. Thaum tus yawg lau ntawd pom lis ntawd tag ces nws txhawm sawv los hais rau sawv daws tia peb Hmoob lub neej tawg rog nyob rau lub zos Vib Nais ntawd yov mus kom tag rau sab hnub poob thiaj lis tag txoj kev ua neeg tawg rog. Yog leej twg mus rau sab hnub poob ces nws lub neej thiaj lis nyob kaj siab. Hos tus twg tsis kam mus rau sab hnub poob ces yov txoj kev txom nyem tsis tau noj tsis tau hnav. Tus liv nyug ntawd yeej qhia txoj hauv kev muaj tseeb tiag. Cov Hmoob ua mus rau sab hnub poob ces lawv tuaj mus rau sab Meska teb tag lawv tau lub neej zoo. Cov ua tsis kam mus rau sab hnub poob ces thiaj lis rov mus rau sab tim nplog teb. Lawv rov mus ua liaj ua teb noj txom nyem ntsuav tsis pom kev vam meej lis cov hmoob mus rau sab hnub poob. Kev ua nplg nws yeej muaj tiag.

Tus nab thiab tus nab qas dev ntawd yog los qhia ib qhos xwm txheej rau sawv daws kom npaj ceev faj. Tom ntej no lub teb chaw Nplog yov muaj tsos rog dua. Tej zaum tseem yov haj txom nyem tshaj thaum ua rog Vietnam ntawd nawb cov phooj ywg. Tom ntej no nyab laj yov tuaj muab nplog caum kom tuag tus noob. Thaib yov rov tuaj pab nplog tiv thaiv nplog tus yeeb ncuab yog nyab laj. Neeg yov raug tshaib rau nqhis tuag mus puv toj roob hauv hav ua ntshav ntws ntos mus txhawm tau ua pas ntshav. Nej cov nyob rau hauv teb chaw Nplog nej yov npaj zaub npaj mov tseg nawb. Thaum teb chaw sawv ua tsov ua rog neeg yov raug tshaib raug nqhis coob, coob heev. Tus yov txom nyem lis cas los kuj muaj. Tam sim no nyab laj yog tus tswv tuav lub teb chaw Nplog nrog nplog. Nyab laj yog tus zaum nyob rau saum lub rooj siab. Nplog yog tus zaum rau saum lub rooj qis. Nyab laj hais lis cas Nplog yov tsum ua lis ntawd. Thaum twg nplog tsis kam ua lis nyab laj hais ces nplog yov rau nyab tuaj tsuj tuaj tua kom nplog tuag mus puv toj roob hauv hav. Tam sim no cov nom tswv nplog tseem ceeb ua ib txwm tuav lub teb chaw nplog ntawd lawv raug kev txim txom tuag tag lawm. Niaj hnub niam no ces tsua tshuav cov nplog cuav los ua tus tswv cuab tuav lub teb chaw Nplog nrog nyab laj ua kes. Yog lis ntawd lub teb chaw Nplog thiaj lis muaj ob tug chij sawv ua kes nyob rau hauv lub teb chaw Nplog.

#14 kausmom

kausmom

  Newbie

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

Posted 16 May 2012 - 03:05 PM

Tus nab yog tus no

#15 HMOOB_Verify_*

HMOOB_Verify_*
 • Guests

Posted 17 May 2012 - 10:01 PM

Tus me phooj ywg, Yog tias kuv hu mus rau kuv cov neeg nyob hauv Luang prabang lawv hais tias tej xwm txheej koj hais kos tsis muaj. Koj yuav hais li rau sawv daws,

#16 HMOOB_yas_*

HMOOB_yas_*
 • Guests

Posted 18 May 2012 - 12:16 AM

Tus phooj ywg Hmoob Varity.. koj hais tias koj yuav nug koj cov txheeb ze nyob moos loob no los tau ma.. tiam sis yog lawv yog cov nyob hauv tiag no lawv yuav tsum paub xwb yog hais tias lawv tsis paub ces yog mus nyob liaj nyob teb lawm xwb thiaj tsis paub nawj mog hais rau koj paub meej li no os tus me phooj ywg aw... qee tus kwv tij neej tsa uas twb nyob hauv LPB no thiab los yog tias nyob liaj nyob teb xwb los tsis txog tsev ces twb tsis paub thiab os. kuv yog neeg nyob LPB kuv xav tias kuv tsis yog koj tus txheeb tus ze los koj txhob xav li cas nws yeej muaj tiag lawm nawj tus kwv tij hmoob zoo. ua tsaug ntau os mam ntsib nej suav daws dua.

#17 HMOOB_Fuab tais_*

HMOOB_Fuab tais_*
 • Guests

Posted 18 May 2012 - 08:48 AM

Tus me phooj ywg, Yog tias kuv hu mus rau kuv cov neeg nyob hauv Luang prabang lawv hais tias tej xwm txheej koj hais kos tsis muaj. Koj yuav hais li rau sawv daws,Phooj ywg zoo siab tsis paub koj los pom koj tsab ntawv lawm, kuv xav nooh koj me me li no, koj yog hom neeg zoo li cas es ua li koj puas paub tias kuv yog leej twg, kuv kuj nyiam tuaj ua si saib duab hluas nkauj hauv toj siab no thiab, peb cov tuaj ua si rau hauv toj siab no ces txhais tau tias peb yog phooj ywg lawm, kuv tsis lam nyob lam sau ib tsab ntawv tuaj cem, thuam leej twg los yog dag nej sawv daws. tej zaum koj paub kuv tsawg zog lawm koj thiaj li hais li ntawv los tau tab sis kuv xav kom koj hu xov tooj mus noog kom tag nrho koj cov neeg nyob kiag hauv nroog Luang Pra Bang no tham, yog lawv hais tias yog dag tsis muaj ces koj kav tsij sau ntawv tuaj thuam cem kuv los tau, tab sis yog muaj no ua li koj ho xav li cas xwb, hos yog lawv hais tias yeej muaj kawg koj ho rov sau ntawv dag koj tus kheej hais tias lawv twb hais tias tsis muaj no los tsis ua cas rau qhov ua neeg nyob yeej muaj ib tug tswv los kav yus lub siab los ua neeg, txawm yus dag luag tsis pom los tus ntawv pom nws yuav tsis zoo rau koj. kuv mam qhia rau koj tias kuv yog neeg Original hauv Luang Pra Bang, kuv muaj neeg nrog luag ua nom ua tswv hauv nroog Luang Pra Bang, kuv paub tej xwm tsheej txhua txhua hnub los ntawm Internet Communication. koj twb paub tsis txog tias tam sim laj mej pej xeem nplog nyob Luang Pra Bang nyuaj siab heev los yog poob siab heev vim tam sim no Nom tswv nplog tso cai rau Suav thiab Nyab laj tuaj nyob nplog teb coob zuj zus, nyob Luang Pra Bang yog 40% yog neeg Suav tuaj yuav liaj yuav teb, 40% yog cov neeg nyab laj uas muag npe tuaj ua laj ua kam tiam sis qhov tseeb tiag lawv ib tib co tub rog xwb, yog koj xav paub txog tej no yeej meem kawm ntxiv, 1 los yog 2 xyoos saum no 4 tug neeg Suav thiab nyab laj toj ib tug neeg nplog lawm ces nplog, hmoob nyob nplog teb tuag tag.
Li no xwb ua tsaug

#18 HMOOB_tub laj lim_*

HMOOB_tub laj lim_*
 • Guests

Posted 18 May 2012 - 11:21 AM

- Ib tsoom phoojywg tej uas nej pom yog yam xwm txheej me me xwb tseem txhuav tej yam uas haib tshaj tej uas nej ob lub qhommuag yuav tau pom ntxiv thiab.tau 10 hnub dau los lawm yog Chongmali Xainhasone ua ib zaj npau suav hais tias muaj 7 tus maum nyujrog rog tawm hauv Mekong River los rau saun ntus dej ua ciav ua tib ke ntawd txawm cia li muaj dua 7 tus maum nyuj yuag yuag tawm hauv Mekong River lawv cov maum nyuj rog rog ntawd qab mus muab cov maum nyuj rog rog noj tas,nej si txhais saib yog txhais lis cas? Kuv txhais koj zaj nawb! Tus nab piv yog peb Vajtxwn Nplog thiab tus nab qa dev piv txog tus Nyablaj qaumteb siab phem lim hiam muab peb Vajntxwv Nplog tua tuag tu noob,muaj ib hnub nplog pejxem yuav sib koomtes muab cov nyuag nyablaj caum xav mus pov rau tim sea of Tongkeng nawb peb kwvtij nplog.cia rau lub sijhawm qhia rau nej lis tus nab thiab tus nab qa dev uas nej pom no mas nej thiaj ntseeg.

Nyob zoo phooj ywg. kuv yuav txhais koj zaj npaus Nplog. koj sim saib mus nawb tamsim no mus txog 7 lub xyoo mas teb chaws nplog yuav muaj noj muaj haus. tabsi tom qab ntawd lawm nplog lub teb chaws yuav muaj kev tshaib plab tsis muaj noj tsis muaj haus nawb kwv tij.cim kuv cov lus no tseg seb puas muaj li kuv hais os. 7 tus maum nyuj rog rog piv txog 7 lub xyoo uas nplog muaj noj muaj haus. tom qab. 7 tus maum nyuj yuag yuag piv txog txoj kev tshaib kev nqhi. nws ua rau peb pom 7 tus xwb tabsi peb tsis paub xyov yuav yog pe tsawg lub xyoo nawb kwv tij.yog nej leej twg nyob ze yawg Chongmalis Xaainhasone no mus hais qhia rau yawg kom yawg yuav tau hlub cov neeg hu ua Hmoob no thiab no os. li no xwb ua tsaug.

#19 HMOOB_yuj saib_*

HMOOB_yuj saib_*
 • Guests

Posted 19 May 2012 - 12:00 AM

Nyob zoo phooj ywg. kuv yuav txhais koj zaj npaus Nplog. koj sim saib mus nawb tamsim no mus txog 7 lub xyoo mas teb chaws nplog yuav muaj noj muaj haus. tabsi tom qab ntawd lawm nplog lub teb chaws yuav muaj kev tshaib plab tsis muaj noj tsis muaj haus nawb kwv tij.cim kuv cov lus no tseg seb puas muaj li kuv hais os. 7 tus maum nyuj rog rog piv txog 7 lub xyoo uas nplog muaj noj muaj haus. tom qab. 7 tus maum nyuj yuag yuag piv txog txoj kev tshaib kev nqhi. nws ua rau peb pom 7 tus xwb tabsi peb tsis paub xyov yuav yog pe tsawg lub xyoo nawb kwv tij.yog nej leej twg nyob ze yawg Chongmalis Xaainhasone no mus hais qhia rau yawg kom yawg yuav tau hlub cov neeg hu ua Hmoob no thiab no os. li no xwb ua tsaug.

**** Hmoob yeej ib txwm sawv saub los lawm ntev hmoob thiaj pheej poob teb chaws mus nyob thoob ntuj lawm los tseem xav xav mloog tej niag lus <SAUB> tej kev npog no ces tsis saib los yeej paub lawm hais tias suav twb yuav muab yawg <SOMMALI-SAYASONE> nqos tam sim no mus yog li nplog thiaj muab tsab hawj thiab nws 3 tus me nyuam tua huv si lawm.

#20 HMOOB_Hmoob Luang phab bang_*

HMOOB_Hmoob Luang phab bang_*
 • Guests

Posted 23 May 2012 - 01:03 AM

nyob zoo cov kwv tij hmoob sawv kuv yog hmoob nyob 6 hauv L/B kiag kuv qhia 6 nej tias tus nab nov nws yog ib tug neeg zoo uas yog ib tug ntxhais hluas nkauj tab sis tsis paub tias nws yog mab nplog los yog hmoob, nws yog ib tug neeg zoo uas hmoob hu hais tias Zaj, nws nyob rau sab Bokeo vim nws hnov tias L.B yog ib lub nroog zoo nkauj thiab muaj koob nto npe heev yog li ntawd nws thiaj li tuaj saib L.B xwb. thiab tsis tas li ntawd los vim nws tuaj mus yuam kev 6 ntawd neeg thiaj pom thiaj txhom tau tab sis yawg hlob hauj sam lawv thiaj tau muab nws coj mus tso rau puag tim lub roob Phou xuang lawm, twb yog nws ntshai tsam nplog muab nws tua es ntuj thiaj tsaus ib chim li ntawd xwb nej tsis txhob muaj kev xav ntau yam vim hauj sam laus tau qhia li nov . sib ntsib dua ua tsaug....

#21 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 25 May 2012 - 01:29 AM

Nej zaj xov xwm dhau los mus ua ib zaj dab neeg ua rau kuv tuaj nyeem laug sib hawm dhau mus ceev heev li. Tus yuav hais li cas los muaj vim nyias muaj nyias txoj kev xav thiab kev ntseeg. Muaj ntau yam teeb meem tshwm sim nyob rau lub ntiaj teb no ib hnub dhau ib hnub yog li nej yuav tau mus tshawb thiab ncig kom deb nej thiaj li tsis muab teb xov xwm zoo li no los ua ib txoj xav ntshai nawb mog. Kuv nyiam nrhiav thiab nyiam nyeem txog tej xov xwm tshwm sim txawv txawv nyob rau lub ntiaj teb no ua rau kuv xav hais tias tej nej tau tham los saum no yeej muaj tiam sis tej zaum nws yuav tsis phom sij npaum li qhov nej xav yog li nej tsis txhob muab coj los tham mus rau txoj kev phem tsam peb cov hmoob nyob rau sab Luam Plab Npas ho ntshai os nawb.
TijLaug Charlies Posted Image

#22 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 25 May 2012 - 04:14 AM

nyob zoo os cov phooj ywg sawv daw kuv xav thov nug nej hai tia hauv lub ntiaj teb lo yog lub qab ntuj no pua tshuav tu ua yuav lo hlub peb haiv neeg hmoob lawm thiab pua yog peb hai neeg hmoob yuav txawm cia li dhau mu ua lwm haiv neeg lawm es ho hnov qab peb hmoob lub neej lo yog peb hmoob lub be muaj qee leej mas tseem nrhiav teeb meem rau yu cov hmoob thiab no yog vim li ca ?. pua yog peb haiv neeg hmoob no cia li yuav raug lwm haiv neeg muab tsuj tsim li no mu tag tiam no ? kuv xav thov hai tia kom peb cov hmoob rov lo sib hlub vimhia tia peb hmoob yeej ib txwm muaj koob muaj npe lo puag thaum lub ntuj tsim teb lub teb raug lo lawm yog vim li ca peb hmoob thiaj tsi koom siab lo nyob ua ke pua yog lawv xav hai tia lub ntiaj teb no tsi muaj tu tsim.

kuv pom peb cov me nyuam hmoob nyob txom nyem noj li dev pw li pua ua rau kuv hlub tshua txog peb hmoob heev raug luag lwm haiv neeg tsim yam li tej dev .

tau 2-3 hli dhau lo kuv tau hnov hai tia muaj ib tug neeg tau kaw ib cov co lu rau hauv daim ka xe es nw hai tia nw yog niam khawj kiab tu tsim lub lub ntiaj teb no no es nej sawv daw ho pua paub txog li cas os nw yog tyseeb lo yog cuav .vim kuv xav paub tu neeg ntawv .

#23 KuvLeejHlub

KuvLeejHlub

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 17 posts

Posted 15 June 2012 - 07:41 AM

nyob zoo os cov phooj ywg sawv daw  kuv xav thov nug nej hai tia hauv lub ntiaj teb lo yog lub qab ntuj no pua tshuav tu ua yuav lo hlub peb haiv neeg hmoob lawm thiab pua yog peb hai neeg hmoob yuav txawm cia li dhau mu ua lwm haiv neeg lawm es ho hnov qab peb hmoob lub neej lo yog peb hmoob lub be muaj qee leej mas tseem nrhiav teeb meem rau yu cov hmoob thiab no yog vim li ca ?. pua yog peb haiv neeg hmoob no cia li yuav raug lwm haiv neeg muab tsuj tsim li no mu tag tiam no ? kuv xav thov hai tia kom peb cov hmoob rov lo sib hlub vimhia tia peb hmoob yeej ib txwm muaj koob muaj npe lo puag thaum lub ntuj tsim teb lub teb raug lo lawm yog vim li ca peb hmoob thiaj tsi koom siab lo nyob ua ke pua yog lawv xav hai tia lub ntiaj teb no tsi muaj tu tsim.

kuv pom peb cov me nyuam hmoob nyob txom nyem noj li dev pw li pua  ua rau kuv hlub tshua txog peb hmoob heev raug luag lwm haiv neeg tsim yam li tej dev .

tau 2-3 hli dhau lo kuv tau hnov hai tia muaj ib tug neeg tau kaw ib cov co lu rau hauv daim ka xe es nw hai tia nw yog niam khawj kiab tu tsim lub lub ntiaj teb no no es nej sawv daw ho pua paub txog li cas os nw yog tyseeb lo yog cuav .vim kuv xav paub tu neeg ntawv .

Yog koj xav paub ces mus saib ntawm nov.#24 HMOOB_Fuab Huaj Ceeb_*

HMOOB_Fuab Huaj Ceeb_*
 • Guests

Posted 16 June 2012 - 04:46 PM

Yog hnub twg peb Hmoob txhua tus los thov hawm peb txiv huab tais Vaj Hmoob. Txhua txhua tus Hmoob los taws tswm ciab pajntoos tsis pub ib lub paj zaus thiab tsis pub ib tus tswm ciab tuag, thaum no peb txiv Huab Tais Vaj Hmoob thiaj yuav nqis los. Luag yeej npaj ntev yuav nqis los lawm tab sis peb hmoob tseem pheej muaj cov neeg muag haiv siab phem siab txia ntshav noj nyoog haus txias yuav npaj siab los rhuav thiab tawm tsam nws tus Huab Tais. Yog li no peb li txiv fuab tais faj tim thiaj yuav nyob tos kom cov nyuag hmoob nqaij lwj txhav tshauv no tuag tu noob es luag mam nqis los coj peb hmoob os.

#25 HMOOB_neeg phem_*

HMOOB_neeg phem_*
 • Guests

Posted 05 July 2012 - 01:55 AM

Tej zaum yuav tsis muaj dab tsi thiab sawv daws los ua siab loj thiab cia saib mus seb ho tswm sim dab tsi tuaj los mam thiv thaiv yam ntawd xwb

#26 HMOOB_xwm txheej tsis muaj tseeb_*

HMOOB_xwm txheej tsis muaj tseeb_*
 • Guests

Posted 10 September 2012 - 09:35 AM

ua cas koj yuav txawj dag ua luaj lam tau lam hais lus tsis zoo rau lub nroog Luang Prabang ( heritage twon) li ko ma los koj tsuas yog hnov luag hais tus dhau tus xwb koj txawm siv muab tuaj khav theeb rau hauv no lawm yom, kuv twb yog neeg nyob hauv lub nroog no kiag kuv lub zos nyob ze ze ntawm tshav npas kiag kuv ho tsis pom tsis hnov tej niag lus quav dev koj hais no kuv tsis pom tsis hnov xob tua dab tsi li kuv twb nyob los tau 20 lub xyoo lawm tsis pom yuav muaj dab tsi txawv kiag li txhua yam nyob tau kaj lug yam vam meej mus tau zoo xwb. koj na yog lwm hnub yuav mus khav theeb qhov twg no saib kom tseeb seb puas muaj tiag tso nawj os thiaj tsis raug rhuav ntsej muag li zaum no os txhob lam tau lam muab luag tej los hais yus ces txawm yog tus niag liam hauj thiab phem ntag....555555

#27 JinYang8

JinYang8

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9 posts

Posted 16 September 2012 - 01:21 AM

nyob zoo os cov phooj ywg kuv tau nyeem nej cov sob lus los saum toj no mas kuv muab xav tias yuav tsis muaj tseeb yom
kuv muab xav mas yog nej muab txhais ua lus saub hais lawm xwb vim peb hmoob mas nws hais lus raws nws txoj kev xav
thiab qw kom nrov ntawm lub ncauj xwb tham tsis muaj tim khawv tham raws kev kwv yees thiab tus tib neeg ntaws xav xwb
nws tsis tham qhov tseeb txawm yog yuav muaj xwm txheej thiab tsis muaj no los luag muaj luag cov tswv teb tswv chaw no
los nre ib puas tsav yam hauv lub teb chaws lawm hos qhov peb cia siab tias yuav muaj tus los coj peb haiv hmoob no mus ib kauj ruam ntxiv kuv xav tias tsis muaj lawm mog hmoob vim tam sim no zoo li tus dej peb tab tom los txog ntua ntawm lub qhov saus
lawm ces yuav saus tas mus rau lub qhov dej saus no lawm mog thaum zoo li no lawm peb tshaib plab peb yuav rov muab
peb tom noj kom thiaj li tsau plab xav mas kuj txaus tu siab nawb tsoom phooj ywg ua tsaug.

#28 JinYang8

JinYang8

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9 posts

Posted 21 September 2012 - 12:17 PM

cov kwv tij nej cov lus uas nej tham tias muaj ib tug nab loj heev caum ib tug nab qa dev tom saum lub roob pob zeb
los rau tom tshav npas es lawv muab txhom tau mas xob yuav hlawv lub nroog Louangprabang mas ua rau pej xeem nplog mas nim ntshai tas no mas kuv hais rau nej txhua tus tias lus dag xwb tsis muaj tseeb nawb txhob ntseeg leej twg ntxiv lawm nawb tej no xyov nws mus hnov qhov twg los mas nej txoj ke txawj txawj ua saub tsum nawb tsam kob huam dua nawb mog

#29 HMOOB_Tub pos yaj_*

HMOOB_Tub pos yaj_*
 • Guests

Posted 28 October 2012 - 04:47 AM

-Ib tsoom phoojywg, nej tsis ntseeg hais tias muaj ntuj mauj Vaj Tswv tus tsim peb noob neej zoo nkauj zoo nraug nej tseem mus pe dab pe mlom uas nej ob txhais tej mus puab hais tias yog Vaj ntxwn thiab,yam nej pom no tseem yog yam nyuag me me xwb tseem tshuav tej yam ua nej pom e

Yog li koj hais kawg mas cov ntseeg hauj sam los puab mlom hauj sam los pe hawm.cov ntseeg yes xus los kuj txua duab yes xus puab mlom yes xus los teev hawm.kuv xav mas tej uas yus tsim yus puab li tus duab yes xus ntsia saum ntoo khaub lig thiab tej duab mlom yuav tsum los teev hawm yus mas thiaj li yog ov. vim yus yog tus tsim lawv ne yom.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users