Jump to content


- - - - -

ib tug neeg 18 txhais tes taws


18 replies to this topic

#1 HMOOB_plas_*

HMOOB_plas_*
 • Guests

Posted 21 April 2012 - 05:48 AM

nyob zoo kwv tij s/d nyob li ntawm Dr shoua yang cov lus ua hais rau hmong comunity on hmong relation mas yog ib qhos zoo nawb tiam sis yog txog thaum ua peb hmoob ua tau li hai los ntawv lawm xws li peb hmoob yog ib haiv hmoob lawm tiag tiag li luag lwm haiv neeg yeej ntsheeg peb lawm tiag tiag luag yeej muab luag tus nom rau peb ua lawm tiag tiag yog txog thaum zoo li no lawm no peb yuav tsum thov kom luag pab peb tsim ib lub teb chaws rau peb nawb yog tsis li ntawv mas tsis tau li nawb ok?, hos hais txog ntawm peb hmoob tus ntawv mas kv pom tau tias peb hmoob tus ntawv paj ntaub yog ib tug ntawv ua phim peb hmoob tshaj txhuas txhuas tus lawm peb kav tsij los khos tus ntawv no kom nrog peb hmoob mus tag ib sim neej ok ? txawm li cas los nco ntsoov tias peb yog hmoob peb yuav tsum ua kom tau peb ib lub teb chaws hmoob xwb xwb li tiam sis yuav ua li cas los yeej tau tsua ua tau xwb, xav kom peb hmoob muaj anthem yog peb li tiag tiag thov kom peb sib pab, ua tsaug.

#2 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 21 April 2012 - 06:32 AM

nyob zoo kwv tij s/d nyob li ntawm Dr shoua yang cov lus ua hais rau hmong comunity on hmong relation mas yog ib qhos zoo nawb tiam sis yog txog thaum ua peb hmoob ua tau li hai los ntawv lawm xws li peb hmoob yog ib haiv hmoob lawm tiag tiag li luag lwm haiv neeg yeej ntsheeg peb lawm tiag tiag luag yeej muab luag tus nom rau peb ua lawm tiag tiag yog txog thaum zoo li no lawm no peb yuav tsum thov kom luag pab peb tsim ib lub teb chaws rau peb nawb yog tsis li ntawv mas tsis tau li nawb ok?, hos hais txog ntawm peb hmoob tus ntawv mas kv pom tau tias peb hmoob tus ntawv paj ntaub yog ib tug ntawv ua phim peb hmoob tshaj txhuas txhuas tus lawm peb kav tsij los khos tus ntawv no kom nrog peb hmoob mus tag ib sim neej ok ? txawm li cas los nco ntsoov tias peb yog hmoob peb yuav tsum ua kom tau peb ib lub teb chaws hmoob xwb xwb li tiam sis yuav ua li cas los yeej tau tsua ua tau xwb, xav kom peb hmoob muaj anthem yog peb li tiag tiag thov kom peb sib pab, ua tsaug.#3 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 21 April 2012 - 06:58 AM

Ua cas es hmoob yuav muaj ntau yam ntawv uav luaj, ntawv Hmoob Phaj Hauj, ntawv Hmoob Paj Ntaub. Thaum ub, peb kawm tus ntawv Hmoob Las Tees xwb es nim no mas, nyias coj mus sau ua nyias tug, nyias sau nyias ib yam. Pheej khav thiab pheej tham li ub li no, nyias qhuas nyias zaj, nyias qhuas nyias ntse. Ib co qhuas ntawv Hmoob Paj Ntaub ho ib cov qhuas ntawv Hmoob Paj Hauj no es yuav ua li cas os, hmoob aw !

1. Ntawv Hmoob Paj Ntaub mas, sau ua 9 ceg kub thiab 8 ceg kaus. Kawm nyuab tshaj

2. Ntawv Hmoob Phaj Hauj mas, muaj luag cov ntawv nyob rau ntiaj teb no nyob tag nro
rau hauv thiab tus yuav rov qhuav, rov ntsis, rov ntsug, rov tav los muaj tib sis.

Yuav tsum yuav ib yam ntawv xwb thiaj li yuav zoo os.

#4 HMOOB_Yeeb Txuj_*

HMOOB_Yeeb Txuj_*
 • Guests

Posted 21 April 2012 - 08:08 AM

Qhov yooj yim tshaj rau hmoob vammeej ces Hmoob cia li siv tus ntawv thiab lus Askiv kiag xwb vim kev txawj ntse txuj ci nyob hauv ntaub ntawv Askiv tag lawm. Yog peb tseem mus kawm ntawv Hmoob tag mam pheev mus kawm tus ntawv Askiv thiaj yuav kawm tau luag tej txuj ci ces peb qeeb lawm ib kauj ruam os. Hmoob lub teb chaws mas nyob deb heev vim nws nyob dhau Pluto lawm thiab.

#5 HMOOB_Haiv hmoob_*

HMOOB_Haiv hmoob_*
 • Guests

Posted 21 April 2012 - 11:50 AM

Ua cas es hmoob yuav muaj ntau yam ntawv uav luaj, ntawv Hmoob Phaj Hauj, ntawv Hmoob Paj Ntaub. Thaum ub, peb kawm tus ntawv Hmoob Las Tees xwb es nim no mas, nyias coj mus sau ua nyias tug, nyias sau nyias ib yam. Pheej khav thiab pheej tham li ub li no, nyias qhuas nyias zaj, nyias qhuas nyias ntse. Ib co qhuas ntawv Hmoob Paj Ntaub ho ib cov qhuas ntawv Hmoob Paj Hauj no es yuav ua li cas os, hmoob aw !

1. Ntawv Hmoob Paj Ntaub mas, sau ua 9 ceg kub thiab 8 ceg kaus. Kawm nyuab tshaj

2. Ntawv Hmoob Phaj Hauj mas, muaj luag cov ntawv nyob rau ntiaj teb no nyob tag nro
rau hauv thiab tus yuav rov qhuav, rov ntsis, rov ntsug, rov tav los muaj tib sis.

Yuav tsum yuav ib yam ntawv xwb thiaj li yuav zoo os.

***Hmoob***nyob rau tiam no hmoob tsis txhob hais txog lwm yam ntawv los ua ntawv hmoob ntxiv lawm mog
Hmoob kav tsij siv tus ntawv hmoob "las tees no xwb thiaj yooj yim rau hmoob tej me nyuam thiaj kawm tsis nyuaj Hmoob tus ntawv "latees" TP" twb muab coj mus kom ntsiab, kos npe cia rau hauv paus laj lug nyob "ROM" Italis tas neeg ntiaj teb lees paub tas lawm hmoob tiam twg yuav sawv los tsim dua yam ntawv dab tsi los neeg ntiaj teb tsis lees paub ces yeej siv tsis tau;B/.hmoob thoob ntuj tus tsis tau kawm los pom kiag xwb twb nyeem tau ua ntu zus mus lawm hmoob cov me nyuam tuajloj hlobthiab tuaj yug nyob teb chaws mes kas .fr.canada.australie.thaib;NPLOG; NYAB LAJ ;THIAB SUAV LUAG paub tag lawm hmoob yuav hloov ua lwm yam ntawv los tshem tus ntawv(lastees) no tsis tau lawm nawb HMOOB.

#6 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 22 April 2012 - 08:14 AM

nyob zoo kwv tij s/d nyob li ntawm Dr shoua yang cov lus ua hais rau hmong comunity on hmong relation mas yog ib qhos zoo nawb tiam sis yog txog thaum ua peb hmoob ua tau li hai los ntawv lawm xws li peb hmoob yog ib haiv hmoob lawm tiag tiag li luag lwm haiv neeg yeej ntsheeg peb lawm tiag tiag luag yeej muab luag tus nom rau peb ua lawm tiag tiag yog txog thaum zoo li no lawm no peb yuav tsum thov kom luag pab peb tsim ib lub teb chaws rau peb nawb yog tsis li ntawv mas tsis tau li nawb ok?, hos hais txog ntawm peb hmoob tus ntawv mas kv pom tau tias peb hmoob tus ntawv paj ntaub yog ib tug ntawv ua phim peb hmoob tshaj txhuas txhuas tus lawm peb kav tsij los khos tus ntawv no kom nrog peb hmoob mus tag ib sim neej ok ? txawm li cas los nco ntsoov tias peb yog hmoob peb yuav tsum ua kom tau peb ib lub teb chaws hmoob xwb xwb li tiam sis yuav ua li cas los yeej tau tsua ua tau xwb, xav kom peb hmoob muaj anthem yog peb li tiag tiag thov kom peb sib pab, ua tsaug.

puas yog koj ua npau suav ruab hnub naj lov?tsi yog tiam no xwb.txhua22 tiam hmoob yeej yuav tsi nrog luag muaj tebchaws/vim hauv qabntuj no txhua22 thaj av muaj tswv tas lawm.hiav txwv tsi lam yuav qhua ib thooj av rau hmoob li.qhov tseeb kuv hais txog peb hmoob lub siab tsi zoo.yog tseem muab i thaj av ua hmoob tus thiab mas kuv yuav nces roob siab22 saib nej sib tua txeeb ua tus loj.tsi tas luag tua li hmoob rov tua hmoob xwb.xav kom peb tig rov mus saib keebkws yav dau los thiab niaj hnub nes no.kuv lub teb chaws ces yog qhov nyuag 120x160 xwb os lov.txawm hmoob muaj tebchaws los kuv tsi ua pejxeem hmoob.

#7 HMOOB_Txhob Ua Hmoob_*

HMOOB_Txhob Ua Hmoob_*
 • Guests

Posted 22 April 2012 - 04:34 PM

Tus Hmoob twg xav muaj lub teb chaws kom yog nws lub tiag tiag ces nws nyob lub teb chaws twg kav tsij ua yam neeg ntawd thiab hais yam lus ntawd lawm xwb ces yus tej menyuam thiaj yuav nrog luag muaj teb muaj chaws ib yam os.

#8 HMOOB_plas_*

HMOOB_plas_*
 • Guests

Posted 22 April 2012 - 09:40 PM

cas hmoob ruam ua luaj tag lawm lau...

#9 HMOOB_hmoob qub teb chaws_*

HMOOB_hmoob qub teb chaws_*
 • Guests

Posted 22 April 2012 - 11:45 PM

***Hmoob***nyob rau tiam no hmoob tsis txhob hais txog lwm yam ntawv los ua ntawv hmoob ntxiv lawm mog
Hmoob kav tsij siv tus ntawv hmoob "las tees no xwb thiaj yooj yim rau hmoob tej me nyuam thiaj kawm tsis nyuaj Hmoob tus ntawv "latees" TP" twb muab coj mus kom ntsiab, kos npe cia rau hauv paus laj lug nyob "ROM" Italis tas neeg ntiaj teb lees paub tas lawm hmoob tiam twg yuav sawv los tsim dua yam ntawv dab tsi los neeg ntiaj teb tsis lees paub ces yeej siv tsis tau;B/.hmoob thoob ntuj tus tsis tau kawm los pom kiag xwb twb nyeem tau ua ntu zus mus lawm hmoob cov me nyuam tuajloj hlobthiab tuaj yug nyob teb chaws mes kas .fr.canada.australie.thaib;NPLOG; NYAB LAJ ;THIAB SUAV LUAG paub tag lawm hmoob yuav hloov ua lwm yam ntawv los tshem tus ntawv(lastees) no tsis tau lawm nawb HMOOB.

Thov txim cov kwv tij hmoob sawv daws peb yuav tsum muab lus nruab nug rau peb tus kheej tias yam ntawv twg yog nyob rau hauv peb hmoob keeb kwm leej twg yog ua tus tsim, tus ntawv twg thiaj yog lub ntuj tso los rau peb hmoob uas yog tus hmoob tiag2 tsim tawm los peb yuav tsum khaws tus ntawd coj los siv luag lwm haiv thiaj yuav paub txog peb hmoob lub peev xwm. piv ib yam li tus ntawv las tees kuv xav nus koj tias puas yog lub hlwb hmoob tiag2 tsim tawm los yog hais tias lwm haiv neeg los yog neeg tawv dawb tsim los rau peb hmoob siv xwb kuv xav tias yog luag lwm haiv neeg paub txog keeb kwm ntawm tus ntawv nov luag yuav hais tias hmoob muab lwm tus neeg txoj kev txawj ntse coj los siv xwb luag yuav xav tias peb yog ib haiv neeg tsis muaj peev xwm thiab tsis tas li ntawd los muab tus ntawd nov coj ntxiag peb xwb kom peb nyeem tau vaj lug kub es kom ho muaj cov ntseeg coob zuj zus tuaj xwb es kom ho muaj nyiaj week ntau tuaj xwb yog leej twg muab tus ntawv las tees no coj los ua hmoob li ntiag tug nws tsis yog hmoob tsis tseem ntshav hmoob thiab yog ib tug neeg tsis muaj peev xwm thiab muab lwm haiv neeg li coj los ua yus ntiag tug. tus ntawv las teed peb tsuas muab coj los siv ua ntej kom muaj kev mus los nyooj yim ua ntej xwb, npau suav tseem muaj tseeb dua yog peb muaj teb chaws peb yuav tsum tau siv peb tus ntawv uas yog peb hmoob lub hlwb tsim los tiag coj los siv peb thiaj yuav muaj zoo looj mem mus ib txhis, niaj hnub tam sim no leej twg yuav siv yam ntawv twg los siv tau tsis txhaum tab koj yuav tsum nco ntsoov tias peb hmoob tus ntawv yog tus twg tiag. ua tsaug ntau

#10 HMOOB_muaj tsis tus_*

HMOOB_muaj tsis tus_*
 • Guests

Posted 24 April 2012 - 06:53 PM

Peb ib tsoom phooj ywg, peb sawv daws lub siab mas xav kom muaj koob nrov npe kawg li. Hmoob tawg nyob thoob ntiaj teb los twb yog vim qhov uas xav nrov koob nrov npe thiab xav kom tau ua tus loj. Tej no twb muaj puag thaum chiv muaj hmoob los lawm es thiaj ua rau luag lwm yam neeg muab hmoob raws thiab thiaj nyob tsis taus. Hmoob khiav mus nkaum qabzeb qabca noj qosnpua xwb los tseem khav li ub li no. Peb cov metub txawj ntxhais tse nej zoo li cov neeg nyuag qhuav sawv xwb twb tsis tau ntxuav muag. Nej cia li ntxuav muag koom huv thiab feeb kom meej22 tso yuav ua dab tsi mam ua tib zoo xav mas li ua nawb.

#11 HMOOB_Yeej Koob Hmoob Vam Meej_*

HMOOB_Yeej Koob Hmoob Vam Meej_*
 • Guests

Posted 24 April 2012 - 08:48 PM

Cov yawg, kuv mas xav kom hmoob muaj hmoob teb chaws peb cov txiv neej xav yuav pes tsawg tus pojniam los tau thiaj tsis muaj leej twg txwv. Yog kuv lam tau ua hmoob tus thawj mas kuv yuav kom hmoob thoob qab ntuj tseg tag nrho lawv cov ntxhais zoo nkauj rau kuv ua pojniam xwb. Kuv txoj kev yuav hlub hmoob muaj npaum li no. Pab twg los yeej muaj ntxhais zoo nkauj, pab twg los yeej yog kuv neej tsa ces kuv thiaj yuav hlub taus peb hmoob txhua txhua tus, txhua pab txhua pawg, thiab txhua xeem os nawb.

#12 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 27 April 2012 - 10:27 AM

kuv xav mas peb siv tus ntawv kuv sau no xwb vim hais tias lub sib hawm tsis tos peb hmoob lawm yog siv lawv tus ntawv ces zoo li peb tseem nyob saum roob tsis tau tuaj kawm nram roog li .

#13 HMOOB_tub hmmob_*

HMOOB_tub hmmob_*
 • Guests

Posted 28 April 2012 - 07:05 PM

kuv xav mas peb siv tus ntawv kuv sau no xwb vim hais tias lub sib hawm tsis tos peb hmoob lawm yog siv lawv tus ntawv ces zoo li peb tseem nyob saum roob tsis tau tuaj kawm nram roog li .

Vim hmoob ruam heev thiab muaj hlwb ntshav tuag ntau heev nyob pem toj roob xwb tsis paub Quav tsw tog tog tuaj luag lwm haiv neeg uas txawj ntse luag lam muab tus ntawv nov coj los ntxias hais tias tus ntawv nov yog hmoob tug hmoob yog ib haiv neeg tsis muaj ib qho peev xwm li tsuas yog tos noj luag neeg tawv dawb kauv tes kauv taw xwb los cav nim khav2 tias tus ntawv nov yog hmoob tug yog tsis muaj peev xwm li koj lawm kav tsij mus noj xua ntshe yuav zoo dua, los yog koj tsis nco qab tias koj yog hmoob lawm koj xav tias koj yog neeg tawv dawb lawm xwb no los luag neeg tawv dawb muab yus haiv hmoob saib li saib dev xwb los hos cav nim zoo siab tias nov yog tsev. txawm koj yuav siv tus ntawv twg los xij koj yuav tsum nco ntsoov tias koj yog hmoob keb kwm ntawv hmoob yog tus twg txawm siv tus ntawv nov los yeej tsis txhaum qhov zoo tshaj koj yuav tsum nco ntsoov koj yog leej twg li no mas thiaj yog ov thiaj tsim nyog luag hu tias HMOOB no ov. vam tias koj yuav tsis yog hmmob.

#14 HMOOB_Hmoob Huaj Vam Keeb Txuj_*

HMOOB_Hmoob Huaj Vam Keeb Txuj_*
 • Guests

Posted 28 April 2012 - 08:48 PM

Me tub hmoob aw, koj tseem pom ib lub hauv kev rau hmoob tom ntej thiab lov. Zoo li tseem muaj cov hmoob xav muaj nws tus ntawd hmoob thiab teb chaws hmoob. Kuv xav hais tias peb ces lam kawm niag ntawv latin no kom txuas tau lus me me xwb. Hmoob lub teb chaws mas nyob deb heev li, nws nyob dhau Pluto sab tom ub lawm thiab. Hmoob ces nyob teb chaws twg kav tsij zoo siab yog luag tseem pub yus nyob. Txhob tu siab qhov tsis muaj lub teb chaws Hmoob kiag ntawd, vim lub teb chaws twg los puav leej muaj 100 tawm yam neeg nyob ua ke hauv lub teb chaws ntawd. Tsis yog hmoob xwb tam sim no, neeg dab tsis los puaj leej muaj nyob sib xyaws puv ntiaj teb. Leej twg nyob teb chaws twg ces nws yog haiv neeg ntawv lawm xwb. Yog koj nyob United States lawm ces nws yog zoo chaw lawm. Neeg thoob qab ntuj yeej sib txeeb tuaj nyob hauv Meskas teb thiab yog leej twg yug hauv nov ces nws yeej yog US Citizen 100% lawm. Nws muaj peev xwm ua tau txhua tsav yam ib yam cov neeg hauv lub teb chaws no lawm. Yog yus nyob rooj teb twg los nyob thaj yeeb nyab xeeb tsis muaj sib ntau sib tua ces zoo heev lawm os. Tsuas pom lub teb chaws Meskas es muaj neeg ua phem rau yus, yus hu kiag cob nab thib xwb 5 nasthis luag tuaj txog ntawm taw rooj pab yus. Nyob Nplog teb Thaib teb, yog muaj neeg phem tuaj ua phem rau yus ces yog yus pab txiv tub xwb ntag hov. Ntuj ceeb tsheej ces yog ntawm no lawm xwb es kav tsij qhuab qhia koj tej menyuam rau siab mus nrog luag kawm ntawv thiaj yuav muaj lub neej kajsiab lug os nawb.

#15 HMOOB_tsihlubhm_*

HMOOB_tsihlubhm_*
 • Guests

Posted 29 April 2012 - 02:20 PM

Cov yawg, kuv mas xav kom hmoob muaj hmoob teb chaws peb cov txiv neej xav yuav pes tsawg tus pojniam los tau thiaj tsis muaj leej twg txwv. Yog kuv lam tau ua hmoob tus thawj mas kuv yuav kom hmoob thoob qab ntuj tseg tag nrho lawv cov ntxhais zoo nkauj rau kuv ua pojniam xwb. Kuv txoj kev yuav hlub hmoob muaj npaum li no. Pab twg los yeej muaj ntxhais zoo nkauj, pab twg los yeej yog kuv neej tsa ces kuv thiaj yuav hlub taus peb hmoob txhua txhua tus, txhua pab txhua pawg, thiab txhua xeem os nawb.es yog koj tus ntxhais no koj yuav cia li yuav nws loj ua koj poj n thiab los tij laug ntsaum nce pob ntoo?

#16 HMOOB_uatwjywm_*

HMOOB_uatwjywm_*
 • Guests

Posted 29 April 2012 - 02:40 PM

tsoom ph y kuv nrog nej hais 2-3 sob lus seb.

1 xav muaj teb cas tsi nqis mus pab cov pem hav zoov cas niaj hnub sib cas tsi tau tus dab tsi li?

2 feem coob pom zoo qhov twg s/d yuav tau siv qhov ntawd?

3 koj kaus twb tsi tau foob qab koj txawm siv npav yuav khoo ib thaj chaws?

4 kuv xav thov kom hmoob txhob tham ntau22 es nej cov kwv tij ua nyob plog teb ua yog cov tseem ceeb thiab muaj me ntsi nyiaj thiaj tsi raug plog muab tua22 pov tseg mas?

5 txoj yuav ua ib yam tseem ceeb ntawm neeg tawv d luag yuav ua luag tsi lam muab tham npaum li nej ko ho?

6 kuv xav kom muab s/d cov kev xav no cov mus xav txuas ub txua no thiab kawm technology ces ib hnub twg nej yeej muaj nqi xwb?

7 ntiaj teb no lub teb chaws twg muaj zoo missel ces lub teb chaws ntau yeej xwb las mas

#17 HMOOB_tijlaug_*

HMOOB_tijlaug_*
 • Guests

Posted 29 April 2012 - 02:49 PM

Vim hmoob ruam heev thiab muaj hlwb ntshav tuag ntau heev nyob pem toj roob xwb tsis paub Quav tsw tog tog tuaj luag lwm haiv neeg uas txawj ntse luag lam muab tus ntawv nov coj los ntxias hais tias tus ntawv nov yog hmoob tug hmoob yog ib haiv neeg tsis muaj ib qho peev xwm li tsuas yog tos noj luag neeg tawv dawb kauv tes kauv taw xwb los cav nim khav2 tias tus ntawv nov yog hmoob tug yog tsis muaj peev xwm li koj lawm kav tsij mus noj xua ntshe yuav zoo dua, los yog koj tsis nco qab tias koj yog hmoob lawm koj xav tias koj yog neeg tawv dawb lawm xwb no los luag neeg tawv dawb muab yus haiv hmoob saib li saib dev xwb los hos cav nim zoo siab tias nov yog tsev. txawm koj yuav siv tus ntawv twg los xij koj yuav tsum nco ntsoov tias koj yog hmoob keb kwm ntawv hmoob yog tus twg txawm siv tus ntawv nov los yeej tsis txhaum qhov zoo tshaj koj yuav tsum nco ntsoov koj yog leej twg li no mas thiaj yog ov thiaj tsim nyog luag hu tias HMOOB no ov. vam tias koj yuav tsis yog hmmob.


tij laug koj twb sau tus ntawv no thiab koj twb paub tus ntawv no zoo222 & 3 sib cav tsua yog sau tus no xwb cas koj nim yuav tham ua luaj es koj ho tsi sau koj cov ntawv tuaj kom 3 seb zoo li cas nas lov?

tij laug aw koj heev lub ncauj xwb los koj heev qhov muaj peev xwm thiab os, kuv mas ntsaws22 cov neeg heev nrog peev xwm hov.

#18 HMOOB_Hmoob Menisota_*

HMOOB_Hmoob Menisota_*
 • Guests

Posted 01 May 2012 - 01:04 AM

tij laug koj twb sau tus ntawv no thiab koj twb paub tus ntawv no zoo222 & 3 sib cav tsua yog sau tus no xwb cas koj nim yuav tham ua luaj es koj ho tsi sau koj cov ntawv tuaj kom 3 seb zoo li cas nas lov?

tij laug aw koj heev lub ncauj xwb los koj heev qhov muaj peev xwm thiab os, kuv mas ntsaws22 cov neeg heev nrog peev xwm hov.

Tus ntawv no yog neeg tawv dawb ua tus tsim tawm los kom muaj coob2 tug hmoob tuaj mus pab nyiaj week xwb. niaj hnub no tus ntawv nov yeej yog hmoob tug peb yuav hais tias nov yog peb hmoob tus ntawv no los yeej tau txawm kuv tus kheej los yeej siv tus ntawv nov ib yam thiab. Tab sis thov kom peb hmoob sawv daws nco ntsoov tias tus ntawv nov nws tsis yog peb hmoob li neej neeg tsis yog peev xwm keeb kwm ntawm peb hmoob. Vaj tswv ntuj yeej muab txoj kev cai los rau txhua haiv neeg ntseeg, peb hmoob vaj tswv yeej muab peb li kev cai uas peb ib txwm ntseeg los rau peb ntseeg yeej qhia txoj kev rau peb kom peb mus cuag tau vaj tswv. txawm peb siv tus ntawv nov ua peb tug los yeej tsis txhaum yeej yog hmoob tug lawm tiag tab sis nws tsis yog peb hmoob li kev cai ntseeg thov kom peb sawv daws nkag siab li ntawd ua tsaug.

#19 HMOOB_neeg phem_*

HMOOB_neeg phem_*
 • Guests

Posted 01 May 2012 - 07:25 PM

***Hmoob***nyob rau tiam no hmoob tsis txhob hais txog lwm yam ntawv los ua ntawv hmoob ntxiv lawm mog
Hmoob kav tsij siv tus ntawv hmoob "las tees no xwb thiaj yooj yim rau hmoob tej me nyuam thiaj kawm tsis nyuaj Hmoob tus ntawv "latees" TP" twb muab coj mus kom ntsiab, kos npe cia rau hauv paus laj lug nyob "ROM" Italis tas neeg ntiaj teb lees paub tas lawm hmoob tiam twg yuav sawv los tsim dua yam ntawv dab tsi los neeg ntiaj teb tsis lees paub ces yeej siv tsis tau;B/.hmoob thoob ntuj tus tsis tau kawm los pom kiag xwb twb nyeem tau ua ntu zus mus lawm hmoob cov me nyuam tuajloj hlobthiab tuaj yug nyob teb chaws mes kas .fr.canada.australie.thaib;NPLOG; NYAB LAJ ;THIAB SUAV LUAG paub tag lawm hmoob yuav hloov ua lwm yam ntawv los tshem tus ntawv(lastees) no tsis tau lawm nawb HMOOB.

kuv los pom zoo siv tus ntawv LASTEES no thiab vim tus ntawv no peb mus txog twg los peb cia li khaws siv xwb peb tsis tau mus txua ib lub cav tshiab los ntaus ntawvReply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users