Jump to content


Tshuaj hmob.


2 replies to this topic

#1 HMOOB_Walor yang_*

HMOOB_Walor yang_*
  • Guests

Posted 16 April 2012 - 05:01 PM

Zoo siab cov kwv tij hmoob uas nej tuaj read cov ntawv no. Nyob zoo rau koj hod, kuv muaj ib cov tshuaj hmoob hu ua Kuab Muaj Tsuas no nws kho tau cov uas lub plawv mob vim ua tsis tau pa los ntawm cov ntshav muaj roj uas yog Asthma yam zoo sai heev, yog koj kho hmo no ces tag kis xwb koj lub plawv twb ua pa tau zoo heev lawm, lub tsib los kho zoo sai heev, hais txog tsib muaj pob zeb kho hmo no ces tag kis xwb koj lub tsib twb tsis mob lawm, mob ncauj plab thiab mob rwj rau hauv yus lub qho,v qu,v uas Dr. kho tsis tau ua rau yus tso tsis tau ######,v lawd puav leej kho tau zoo sai ib yam nkaus, yog tias koj muaj mob ib ce thoob plaws uas tej laus hais tias yog mob laug ntawd no los txhob ua siab deb hu tuaj, kuv yog tus txawj Massage ua kom koj cov ntshav qab zib zoo sai sai rau koj thiab koj lub cev rov qab zoo tuaj es thiaj li muaj kev kaj siab rau koj. Yog tias xav paub txog hu xav tooj rau kuv tau rau (763)442-7984 bye.

#2 HMOOB_Cuav_*

HMOOB_Cuav_*
  • Guests

Posted 17 April 2012 - 04:33 AM

Zoo siab cov kwv tij hmoob uas nej tuaj read cov ntawv no. Nyob zoo rau koj hod, kuv muaj ib cov tshuaj hmoob hu ua Kuab Muaj Tsuas no nws kho tau cov uas lub plawv mob vim ua tsis tau pa los ntawm cov ntshav muaj roj uas yog Asthma yam zoo sai heev, yog koj kho hmo no ces tag kis xwb koj lub plawv twb ua pa tau zoo heev lawm, lub tsib los kho zoo sai heev, hais txog tsib muaj pob zeb kho hmo no ces tag kis xwb koj lub tsib twb tsis mob lawm, mob ncauj plab thiab mob rwj rau hauv yus lub qho,v qu,v uas Dr. kho tsis tau ua rau yus tso tsis tau ######,v lawd puav leej kho tau zoo sai ib yam nkaus, yog tias koj muaj mob ib ce thoob plaws uas tej laus hais tias yog mob laug ntawd no los txhob ua siab deb hu tuaj, kuv yog tus txawj Massage ua kom koj cov ntshav qab zib zoo sai sai rau koj thiab koj lub cev rov qab zoo tuaj es thiaj li muaj kev kaj siab rau koj. Yog tias xav paub txog hu xav tooj rau kuv tau rau (763)442-7984 bye.

Oib! yog muaj npaum koj hais ces cov hmoob nrog koj nyob MN kom tseem niaj hnub mus cuag Dr. ua dabtsi naj. Hmoob tej tshuaj cag hmab cag ntoo uas hmoob qhuas ces niag dag xwb. Lam lob xyoob ntoo los ntxias nyiaj xwb. Yog ua tsi tau txhob xyaum dag mas. Ntiaj teb no yog meskas kho tsis tau lawm ces kawg tuag xwb mas lov. Yog muaj tshuaj zoo npaum koj hais kuj coj mus proof rau Dr. es koj mus nrog Dr. kho mob nyob tim hoo maum mas koj nyiaj siv tsis tas li os tus npawg aw! Vim meskas yog tus yuav yuav coob tshaj plaws li mas.

#3 HMOOB_Walor yang_*

HMOOB_Walor yang_*
  • Guests

Posted 17 April 2012 - 04:52 PM

Thov teb rau tus phooj ywg cuav, zoo siab ntau ua koj tuaj xyuas kuv nawb!!! Hais li koj hais los yeej yog kawg li lawm ha ha ha ha. Tab sis yuav tsis txaus ntseeg vim tias ua neej nyob ces yeej muaj cov dag ntxias nyiaj yuav yog cov ntau xwb tej koj hais kod kuv yeej tsis tu siab nawb, tej zaum koj kuj yuav tsis tau pom thiab paub dua kuv los kuj muaj? Tiam sis cov ua lawv tau kev pab los ntawm kuv xwb twb coob tshaj li 5600 leej lawm kuv xav tias yog tsis muaj tseeb tej zaud neeg kuj yuav tsis kam tuaj, vim yog dag ntxias nyiaj nkaus xwb. Tiam sis xyov ua cas neeg ho nyiam tuaj kawg li thiab? Es yog tias koj tsis xav li cas kuj lauj sij hawm tuaj xyuas kiag xwv thiaj yuav ntseeg tau!! Hais txog kev kho mob li hais los thiab kev Massage ces kuv twb yeej ua tau 6 lub xyoo los lawm es cia kuv mam piav me ntsi rau koj tau read thiab nawb.
Mob ntshav qab zib. Mob lub cev thoob plaws pem taub hau ti nkaus rau ko taw pw tsis tsaug zog, raum tsis muaj zog tso zis heev rau yav hmo ntuj, qhov ncauj zij sav duav mob sawv plab tus txha nrab qaum ua pob yog vim sav tus txha lawd ces puav leej txawj kho, pob ntseeg pheej nrov li kab quaj, hom mob no yog yus lub cev tsis muaj zog es tas txhua yam hauv yus lub cev thiaj ua mob tas li, cov mob li hais los no ces kawg Massage xwb thiab kho tau dej tshuaj kho tsis zoo li nawb.

Tsib muaj pob zeb, plawv txhaws ua tsis tau pa vim yog ntshav muaj roj build cov hlab plawv uas los ntawm lub ntsws ua ntej mus tsis txog rau hauv lub plawv es lub plawv thiaj kub kub mob mob tsis muaj zog, raum tsis muaj zog yuav raug lim ntshav, cov no yog muaj tshuaj los kho thiaj tau. Hais txog lub raum uas pheej tso zis heev rau yav hmo ntuj ntawd kuv Massage tas ces hmo ntawd mus koj tsis tso zi lawm kaj ntug tag kis koj tso zis ces cov zis daj daj thiab ua npuas lawm, hos yog tso zis es zis pheej ntshiab ntshiab li dej ces yog lub raum twb yuav tuag tshuav tsis ntev xwb raug mus lim ntshav lawm. Hais me me li no xwb los nej cov ua tuaj read ho txhob muab los xav ua lub chawm chim siab nawb yog xav paub kom meej tshaj xa Email tuaj rau waloryang@yahoo.com los yog hu tau rau (763)442-7984 ua tsaug bye.Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users