Jump to content


tub rog nplog tua pej xeem hmoob mus yos hav zoov


11 replies to this topic

#1 HMOOB_tub taug xaiv_*

HMOOB_tub taug xaiv_*
 • Guests

Posted 16 April 2012 - 10:26 AM

thaum lub 3 hlis ntuj dhau los no tau muaj xwm txheej tshwm sim, muaj ib pab niam txiv pej xeem hmoob mus yos hav zoov rau ntawm tus ntug niam dej "naj teeb" thaum lawv tab tom phua ntoo coj los ua taub qeej ces txawm pom tub rog nplog tua 2 lub mos txwv npes 41 rau lawv tab mas tsis tawg,ces lawv txawm nyias dhia nyias ces tub rog nplog thiaj xuas phom AK tua. 1 tug raug mob,hos ib tug ploj lawm,niaj hnub no tseem nrhiav tsis tau tau .
cov pej xeem no nws nyob hauv lub zos nam ma dao,meoung phou khoune,khuoeng luangprabang.
yog nej leej twg xav paub ntxiv nug tuaj tau.
thov xov tooj cua,nrog rau toj siab com pab muab zaj xov xwm no tshaj rau neeg qab ntuj tau paub
ua tsaug

#2 HMOOB_UFO_*

HMOOB_UFO_*
 • Guests

Posted 16 April 2012 - 03:06 PM

Luag hais tias kom peb hmoob sawv daws tsis txhob tua tua twm noj, vim tias thaum ntuj tsim teb raug twm yog tus ua qoob ua loo rau tib neeg noj no os. Vim peb tua tua twm es peb thiaj li tuag tuag no os ?

#3 HMOOB_Hluas hmoob_*

HMOOB_Hluas hmoob_*
 • Guests

Posted 16 April 2012 - 04:40 PM

thaum lub 3 hlis ntuj dhau los no tau muaj xwm txheej tshwm sim, muaj ib pab niam txiv pej xeem hmoob mus yos hav zoov rau ntawm tus ntug niam dej "naj teeb" thaum lawv tab tom phua ntoo coj los ua taub qeej ces txawm pom tub rog nplog tua 2 lub mos txwv npes 41 rau lawv tab mas tsis tawg,ces lawv txawm nyias dhia nyias ces tub rog nplog thiaj xuas phom AK tua. 1 tug raug mob,hos ib tug ploj lawm,niaj hnub no tseem nrhiav tsis tau tau .
cov pej xeem no nws nyob hauv lub zos nam ma dao,meoung phou khoune,khuoeng luangprabang.
yog nej leej twg xav paub ntxiv nug tuaj tau.
thov xov tooj cua,nrog rau toj siab com pab muab zaj xov xwm no tshaj rau neeg qab ntuj tau paub
ua tsaug

Tub taug xaiv, koj hais li ntawm kod es muaj pes tsawg tus dej naj teeb? Raws li paub mas nyob rau sab plhwj los phauj thiaj muaj tus dej naj teeb li koj hais kod xwb. Txawm li cas los xij tej zaum nws yuav tsis yog tus dej naj teeb uas kuv paub. Kuv yog me nyuam hmoob phwv los phauj nawb hnub no tau pom koj li xov xwm tshwm sim tsis zoo txog peb haisv hmoob mas pab cov kwv tij hmoob no tus siab kawg. Kuv xav mas tus tsis pom lawd ces yeej yog nplog liab ntes tau lawm, es lawv coj mus tus kav theej lawm xwb!!!!. Txawm yog nplog liab coj tus yam ntxwv zoo li no es niaj hnub no hmoob thiab nplog thiaj li muaj teeb meem loj zuj zus tuaj lawm. Nej cov nyob rau tom qab yeej meem sib hlub sib pab koom siab koom ntsws nawb mog, vim nyiam no peb hmoob tsis muaj tus thawj coj lawm, nplog liab xav ua phem li cas rau peb haiv hmoob no los nplog liab yeej tsis ntshai ib nyuag qhov kiag li. Peb cov nyob rau sab USA no los cov thawj coj noj lawv tseem niaj hnub sib ua plaub au ntug tsis tu ncua, hos peb cov me nyuam neeg ces tus yuav ua li cas los muaj es hais rau s/d kom txawm nyob rau sab ntuj twg no los thov kom sib hlub sib pab txhob mus ua luag tus de.v raws nqaij es s/d thiaj yuav muaj lub neej nrog luag ua no nawb sib ntib dua bye.

#4 HMOOB_tijlaughmoobmeska_*

HMOOB_tijlaughmoobmeska_*
 • Guests

Posted 16 April 2012 - 06:50 PM

thaum lub 3 hlis ntuj dhau los no tau muaj xwm txheej tshwm sim, muaj ib pab niam txiv pej xeem hmoob mus yos hav zoov rau ntawm tus ntug niam dej "naj teeb" thaum lawv tab tom phua ntoo coj los ua taub qeej ces txawm pom tub rog nplog tua 2 lub mos txwv npes 41 rau lawv tab mas tsis tawg,ces lawv txawm nyias dhia nyias ces tub rog nplog thiaj xuas phom AK tua. 1 tug raug mob,hos ib tug ploj lawm,niaj hnub no tseem nrhiav tsis tau tau .
cov pej xeem no nws nyob hauv lub zos nam ma dao,meoung phou khoune,khuoeng luangprabang.
yog nej leej twg xav paub ntxiv nug tuaj tau.
thov xov tooj cua,nrog rau toj siab com pab muab zaj xov xwm no tshaj rau neeg qab ntuj tau paub
ua tsaug

Ua tsaug ua tub taug xaiv tuaj qhia peb Hmoob sawv daws txog tus teeb meem Nplog liab tua Hmoob Nplog. Hais rau nej cov Hmoob Nplog tag huv tib sis nawb. Nej yov tsum nco ntsoov tia nej yog Hmoob. Nej tsis txhob nrog Nplog liab tuam tsam Hmoob Thaib thiab Hmoob Meska nawb. Nej cov Hmoob Nplog mas tsua hnov Nplog tua nej tsis tseg xwb. Tej ntawd ces yog Nplog rau txim rau nej kom nej rov hlub peb haiv Hmoob xwb os. Thaum is kuv los txog rau hauv lub xeev Luang Prabang mas muaj ib cos Hmoob Nplog mas cem Hmoob Meska cuag lis lawv yog tus tswv teb tswv chaw nyob rau hauv teb chaw Nplog. Cov Hmoob Nplog ntawd cem Hmoob Meska tia cov Hmoob Meska ces mus nyob rau luag lwm teb chaw yeej tsis muaj kev ywj pheej lis thiab yeej mus nrog tsis tau tej nom tswv tham. Cov Hmoob Nplog mas nrog Nplog ua nom ua tswv sib txig zos thiab tej pej xeem los yeej nrog tau tej nom tswv tham tau cuag lis cas yeej tsis muaj kev txhawj kev ntshais lis. Kuv teb tia zoo kawg los mas tsuav nej muaj kev sib pab sib hlub xwb ces peb Hmoob Meska los tsuav kom nej muaj kev tau noj tau hau xwb. Peb cov Hmoob ua tau ncaim nej mus rau nyob lwm teb chaw lawm los peb tsua mus khwv noj khwv hau xwb. Peb yeej tseem nco ntsoov tia peb yog Hmoob. Kev sib hlub sib pab mas peb yeej ntshaws, ntshaws kawg lis tiam sis peb tsis raug tej nom tej tswv tua rau ub rau no lis nej cov Hmoob Nplog. Lawv cem, cem kuv tia Hmoob Meska ces mus ua luag qhev xwb tib tsis niam muaj nyiaj muaj tsev nyob lis Hmoob Nplog. Kuv teb tia nej cov Hmoob Nplog ces nej lam hais tia nej txom, txom nyem nos los nej tib tseem muaj lib tsev nyob. Nej hais tai nej pluag, pluag los neej tseem muaj daim liaj daim teb mus ua. Nej mus luaj ntov ntoo qhov twg los tau raw lis tej lub siab nyiam. Peb Hmoob Meska mas peb mus nyob rau luag lwm teb chaw peb tsis lam mus txiav tau tej mes xyoob mes ntoo lis vim luag muaj tswv tag lawm. Yog tia peb lam mus txiav xyoob txiav ntoo ces peb yeej raug luag coj mus kaws thiab tseem tau them nyiaj rau luag. Cov Hmoob Nplog mas luag, luag tsis tau kuv lis tiag. Ua cas niam nos Nplog hos tsis kheev cov Hmoob Nplog mus txiav xyoob txiav ntoo lis lawm thiab? Tsis ntev tom ntej no ces ntshes Hmoob Nplog yov tsis tau liaj tsis tau teb ua noj. Ntshes lawv yov tshaib plab heev lis os. Tsis ntev tom ntej no ces ntshes Hmoob Nplog yov thov Hmoob Meska nyiaj heev lis los ntshes Hmoob Meska yov tsis lam muab nyiaj mus rau lawv lawm. Tus siab kawg vim tia Hmoob Nplog ces tsua nrog Nplog tuam tsam Hmoob Meska xwb. Hmoob Nplog yog dev raws nqaij los rau Nplog noj. Nploj noj tag Nplog muaj zog rov tua Hmoob Nplog xwb. Hmoob Nplog yov tsum hlub tej tij laug Hmoob Meska nawb. Thaum muaj teeb meem ces tej tij laug thiab niam tij Hmoob Meska thiaj lis muaj peev xwm mus hais tau rau United Nations kom muab kev ncaj ncee mus pab rau Hmoob Nplog es Nplog thiaj lis ntshais tsis kam tua Hmoob Nplog xwb. Hmoob Nplog yov tsum nco ntsoov lis ntawd nawb.

#5 HMOOB_Tseem_Hmoob_*

HMOOB_Tseem_Hmoob_*
 • Guests

Posted 17 April 2012 - 04:16 AM

thaum lub 3 hlis ntuj dhau los no tau muaj xwm txheej tshwm sim, muaj ib pab niam txiv pej xeem hmoob mus yos hav zoov rau ntawm tus ntug niam dej "naj teeb" thaum lawv tab tom phua ntoo coj los ua taub qeej ces txawm pom tub rog nplog tua 2 lub mos txwv npes 41 rau lawv tab mas tsis tawg,ces lawv txawm nyias dhia nyias ces tub rog nplog thiaj xuas phom AK tua. 1 tug raug mob,hos ib tug ploj lawm,niaj hnub no tseem nrhiav tsis tau tau .
cov pej xeem no nws nyob hauv lub zos nam ma dao,meoung phou khoune,khuoeng luangprabang.
yog nej leej twg xav paub ntxiv nug tuaj tau.
thov xov tooj cua,nrog rau toj siab com pab muab zaj xov xwm no tshaj rau neeg qab ntuj tau paub
ua tsaug

Tsis paub tias Tub Taug Xaiv yog hmoob nplog los hmoob Meskas tabsis txawm licas tau los xij thov peb hmoob sawv daws txhob hais lus sib ntsw yom.
peb yuav tsum hais kev ncaj ncees thiab sib hlub tias peb yog ib haiv neeg yug los nyob lub qab ntuj no tsi nrog luag lwm haiv neeg muaj teb muaj
chaw, txawm nyob lub tebchaws twg los peb tsuas ua luag neeg xwb es thov tsa tes rau lub ntuj kom ua hmoob siab los sib hlub xwb. Hais txog ntawm nplog tua hmoob ntawd tsis paub tias puas muaj tseeb tiag. Yog muaj tseeb mas ntshe yuav yog luag nom tswv tsis pub hmoob mus tua tej tsiaj hav
zoov los yog mus lom ntse, xua foob pob mus tua ntses, tej yam txaum cai lawv thiaj soj nej qab taug nej lw seb nej mus yos hav zoov puas ncaj nceem. Tej zaum nej ua txhaum luag txoj cai lawm luag thiaj tua nej. Piv txwv tias nplog liab twb kom nej txhob ua yaj yeeb los tseem muaj tej mes
nkauj hmoob muab tej me thaj yeeb tawg paj paug thaiv duab nrog nws tuaj post rau hauv toj siab thiab, ua yam txhaum cai kawg li. Yog li txawm nej
yuav nyob rooj teb twg los yuav tau yoog luag txoj cai thiab luag thiaj tsis ua phem tau rau nej. Kuv tsuas fav cov lus no rau ib tsoom hmoob nyob thoob lub qab ntuj no xwb. Ua tsaug.

#6 HMOOB_Hlub Hmoob._*

HMOOB_Hlub Hmoob._*
 • Guests

Posted 17 April 2012 - 09:49 AM

Tsis paub tias Tub Taug Xaiv yog hmoob nplog los hmoob Meskas tabsis txawm licas tau los xij thov peb hmoob sawv daws txhob hais lus sib ntsw yom.
peb yuav tsum hais kev ncaj ncees thiab sib hlub tias peb yog ib haiv neeg yug los nyob lub qab ntuj no tsi nrog luag lwm haiv neeg muaj teb muaj
chaw, txawm nyob lub tebchaws twg los peb tsuas ua luag neeg xwb es thov tsa tes rau lub ntuj kom ua hmoob siab los sib hlub xwb. Hais txog ntawm nplog tua hmoob ntawd tsis paub tias puas muaj tseeb tiag. Yog muaj tseeb mas ntshe yuav yog luag nom tswv tsis pub hmoob mus tua tej tsiaj hav
zoov los yog mus lom ntse, xua foob pob mus tua ntses, tej yam txaum cai lawv thiaj soj nej qab taug nej lw seb nej mus yos hav zoov puas ncaj nceem. Tej zaum nej ua txhaum luag txoj cai lawm luag thiaj tua nej. Piv txwv tias nplog liab twb kom nej txhob ua yaj yeeb los tseem muaj tej mes
nkauj hmoob muab tej me thaj yeeb tawg paj paug thaiv duab nrog nws tuaj post rau hauv toj siab thiab, ua yam txhaum cai kawg li. Yog li txawm nej
yuav nyob rooj teb twg los yuav tau yoog luag txoj cai thiab luag thiaj tsis ua phem tau rau nej. Kuv tsuas fav cov lus no rau ib tsoom hmoob nyob thoob lub qab ntuj no xwb. Ua tsaug.ํำYeej yog li koj hais lawm mas Npawg. Thov peb tsi txhob hais lus sib ntsw thiab hias lus sib thuam thiab txhob sib ceg sib cav. Nws thiaj yuav yog peb 1 txoj hauv kev peb yuav sib hlub. Tsi tas li ntawv los nim no tshua lub teb chaws puav leej txwv tsi kheev kom tej pej xeem mus tua tsiaj ntov ntoo ywj siab rau qhov tej tsiaj hav zoo thiab teb hav zoo tshuav tsawg heev li lawm. Yog li ntawv seb nej puas mus ua txhaum dab tsi. Tab sis 1 qho mas lub teb chaws Nplog tseem yog 1 lub teb chaws Communist teb chaws koob tshaj yog li teb nom tswv tseemj muaj cai loj heev xav ua li cas rau leej twg ua li cas rau tej pej xeem los tseem ua tau. Yog cov teb chaws zoo li USA, Thaib, Canada, Australia rau ntau lub teb chaw kuv hais tsi tag mas txawm yuav txhaum lo lawv tsuas muaj ntev los nplua los hais raws li txoj kev txoj cai xwb leej twg los yeej tsi muaj cai lam ntes lam tua tej pej xeem ua dog ua dig li. Sim hais rau cov coj Hmoob nyob tim Laos ho pab nug pab tshawb nrhiav yog cov tub rog nplog ntawv nyob qhov twg yog leej twg pab tub rog yuav tsum tau qhov tseeb xwb. Yeej yog li 1 tus Npawg saum no hais lawmj thiab mas tias tim Laos twb muaj Hmoob ua nom ua tswv loj thiab coob duas Hmoob lwm lub tej chaws mas lo. Tshai tias tsam peb Hmoob tim Laos lam ua nom ua tswv xwb es tsi muaj lub hwj chim thiab meej mom tiag xwb os cov kwv tij. Nej cov kwv tij Hmoob tim Laos thiab li yuav paub zoo tshaj kwv tij Hmoob uas nyob txawv lwm teb chaws os. Thov nej kwv tij Hmoob tim Laos txawj sib hlub sib pab os mog. Peb cov nyob deb lawm yeej tsi yooj yim los ua los pab tau nej li os mog.

#7 HMOOB_Vam Huaj Coob_*

HMOOB_Vam Huaj Coob_*
 • Guests

Posted 17 April 2012 - 04:54 PM

thaum lub 3 hlis ntuj dhau los no tau muaj xwm txheej tshwm sim, muaj ib pab niam txiv pej xeem hmoob mus yos hav zoov rau ntawm tus ntug niam dej "naj teeb" thaum lawv tab tom phua ntoo coj los ua taub qeej ces txawm pom tub rog nplog tua 2 lub mos txwv npes 41 rau lawv tab mas tsis tawg,ces lawv txawm nyias dhia nyias ces tub rog nplog thiaj xuas phom AK tua. 1 tug raug mob,hos ib tug ploj lawm,niaj hnub no tseem nrhiav tsis tau tau .
cov pej xeem no nws nyob hauv lub zos nam ma dao,meoung phou khoune,khuoeng luangprabang.
yog nej leej twg xav paub ntxiv nug tuaj tau.
thov xov tooj cua,nrog rau toj siab com pab muab zaj xov xwm no tshaj rau neeg qab ntuj tau paub
ua tsaug

Tej no yog yuam kev xwb, vim muaj caub fab thiab. Nej yuav tau nqis mus nrog cov thawj nom Nplog tham kom sib to taub mog. Peb Hmoob mas ib txwm ntshai ntshai nom. Zoo li no peb thiaj pheej muaj teeb meem zoo li no puag Suav Tuam Tshoj los txog niaj hnub no. Txhob nrog luag sib do nram lub ntsis yuav tsis muaj chaw kawg. Mus lawm tom lub hauv paus thiaj yuav muaj chaws raus nawb.

#8 HMOOB_Puas yuam kev tiag._*

HMOOB_Puas yuam kev tiag._*
 • Guests

Posted 18 April 2012 - 06:12 AM

Tej no yog yuam kev xwb, vim muaj caub fab thiab. Nej yuav tau nqis mus nrog cov thawj nom Nplog tham kom sib to taub mog. Peb Hmoob mas ib txwm ntshai ntshai nom. Zoo li no peb thiaj pheej muaj teeb meem zoo li no puag Suav Tuam Tshoj los txog niaj hnub no. Txhob nrog luag sib do nram lub ntsis yuav tsis muaj chaw kawg. Mus lawm tom lub hauv paus thiaj yuav muaj chaws raus nawb.


Puas yuav yog yuam kev tiag li koj hais mas npawg. Hmoob caub fab tsi muaj lawm os twb tu noob tag lawm tsi yog los. Kuv pom zoo li koj hais thiab mas mus nug kiag tom hauv paus xwb thiaj li paub qhov tseeb. Hmoob nplog twb muaj Caub khewang muaj Caub meuang muaj Gneral muaj Capital na lo.

#9 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 18 April 2012 - 10:56 AM

Tej no yog yuam kev xwb, vim muaj caub fab thiab. Nej yuav tau nqis mus nrog cov thawj nom Nplog tham kom sib to taub mog. Peb Hmoob mas ib txwm ntshai ntshai nom. Zoo li no peb thiaj pheej muaj teeb meem zoo li no puag Suav Tuam Tshoj los txog niaj hnub no. Txhob nrog luag sib do nram lub ntsis yuav tsis muaj chaw kawg. Mus lawm tom lub hauv paus thiaj yuav muaj chaws raus nawb.Tus phoojywg kuv xav hais tias hais txog qhov teeb meem no nws tsis yog yuam kev li mog. Txawm hais tias qhov teeb meem no yog tiag los yog dag xwb los yus yog ib pab tub rog muaj riam phom tsis tsim nyog yus yuav lam tau lam tua phom tso npe mus rau pej xeem rhiav noj nrhiav haus zoo li no.

Lub teb chaws nplog no twb tiaj tus tsis muaj tsov rog lawm ne. Yog vim li cas ho yuam kev no mas lov? Txawm hais tias tshuav tug puav tsov yuag xwb los tsis tsim nyog lawv yuav cia li pom co tua pom co es tua xwb nas.

Peb kwv tij hmoob yog nej tseem muaj cuab kav mus hais nram hauv paus ces tus ntawv ces yog tus yuav xub mus txiav kav theej heeb pob tawb los mas.

Txij li hnub peb yawg hlob Vaj Pov tuag kiag lawm kuv tsuas xav zoj hais tias txij li hnub no mus ces peb kwv tij hmoob nyob nplog teb ces mag nplog liab tua cuag tua dev lawm xwb. Yuav tsis muaj ib tug hais tau ib los li. Peb kwv tij hmoob nyob rau nplog teb, lub sij hawm no yog nplog liab tua nej tsim txom nej ces ntshe yuav zoo li cov txiv neej nyob tim ko es ntaus ncaws nej tej pojniam tag los dab tsis quaj qhov twg tuaj li lawm na.

VIP

#10 HMOOB_Sib hlub tsis siv nyiaj._*

HMOOB_Sib hlub tsis siv nyiaj._*
 • Guests

Posted 19 April 2012 - 11:09 AM

Txawm hais li cas los yeej kawg qhov tus siab. Thiab xav ces peb kua muag los xwb os Hmoob. Yeej yog peb tsis thooj siab koom nrws tsi txawj sib hlub xwb mas Hmoob. Nco khaws cia tob2 hauv nej lub siab tias nej yuav hlub Hmoob ua tshua yam rau nej haiv neeg Hmoob yog thaum txoj kev sib hlub sib pab los txog nej es nej muaj tau peev xwm pab tau ces cia li pab xwb tsi txog yuav siv 1 thoob nyiaj los pab li os. Pab tau li cas los pab xwb ces zoo heev li lawm. Pab lub dag lub zog pab lub tswv yim pab nqua yus cov neeg. Muaj ntau tsav ntau yam ua nej yuav sib kho sib pab sib hlub tau los mas Hmoob aw. Nej tej hlwb mus rau qhov twg tas lawm os los.

#11 HMOOB_plas_*

HMOOB_plas_*
 • Guests

Posted 21 April 2012 - 12:25 AM

nyob li ntawm kv xav mas nplog thiab hmoob yeej tsis sib haum li tsua yog hmoob nyoos nplog mus ua nplog qhev li xwb mas nplog thiaj li hlub hmoob xwb tab txawm thaum ub thiab niam no lo yeej ib yam yog muaj xav lo ces nyuab siab kawg vim hmoob ruam dhau heev sib hlub sib pab ntawm yus haiv hmoob xwb los twb tsis muaj li mob taub haus dhaus lawm laus byeeeeeee

#12 HMOOB_sFVznQ_*

HMOOB_sFVznQ_*
 • Guests

Posted 22 July 2013 - 11:02 PM

Nim qhuav ntxim xwb os lawv, vim tias peb hmoob nyob rau nplog teb mas khav khav theeb thaum lawv tau ua laj ua kam zoo nrog nom tswv nplog. tus neeg txom nyem mas lawv yeej tsis ntsia txog thiab thaum yus mus nrog lawv tham lawv cav tsis xav nrog yus tham thiab thaum tham tuaj mas tham lus nplog nkaus nkaus xwb nim ua tug paub paub, Kuv nyob rau sab nplog teb thiab kuv thov hais tag nrho rau peb ib tsoom hmoob tsis hais nyob rau hov twg..tau paub tias peb hmoob nyob nplog teb yeej tsis muaj txoj kev sib hlub leej tau ua nom ces tus ntawv yog tus phem tshaj, nws yeej tsis paub txog tias nws yog tus uas nyob hauv nplog xib teg xib taw. Peb hmoob nplog nyiam ua xaiv ua lus ua plaub ua ntug koj khav koj txawj kuv khav kuv keej tso dab sib tom tsis muaj txoj kev los sib coj zoo niaj hnub no peb thiaj li los ua nplog qhev cuab hau phom na nej puas paub..........

Kuv txawm hais tau ntau zog lawm los thov zam txim nawb vim tias yeej muaj tseeb kuv thiaj tham.

Ua Tsaug,

Tub Hmoob Chim Siab.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users