Jump to content


Photo
- - - - -

Poj Niam txoj kev ntshaw!!! Yog dab tsi tiag?


48 replies to this topic

#1 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 17 February 2011 - 12:13 PM

Cov phooj ywg,

Nej puas tau muab poj niam coj los xav thiab tshawb seb poj niam txoj me kev ntshaw yog dab tsi tiag thiab yuav ua li cas lawv thiaj li txaus siab rau lawv lub neej...

TijLaug Charlies Posted Image

#2 HMOOB_YogKuv_*

HMOOB_YogKuv_*
 • Guests

Posted 17 February 2011 - 01:16 PM

Txoj kev hlub ntawm ib tug pojniam, feem coob txiv neej yeej tsis care txog es ntshe li 5% tus txiv neej thiaj muaj lub siab ncaj, tsis yog neeg liam xwb. Txoj kev ntshaw ntawm ib tug poj niam yog TXOJ KEV NCAJ NCEES, TSIS MUAJ LUB SIAB LOS YOG MUS UA LIAM UA QIA, LOS UA IB TUG TXIV TSEV TUAV LUB CUAB YIG KHOV KHO. Lawm yam, poj niam zam taus txim, yam ua ib tug neeg tsis muaj nuj nqis mus deev lwm tus poj niam ua dog dig yog yam feem coob poj niam zam tsis taus txim ces lub neej yuav tsim tawg.

#3 HMOOB_Tub ncig ntuj_*

HMOOB_Tub ncig ntuj_*
 • Guests

Posted 17 February 2011 - 10:31 PM

Cov phooj ywg nej txhua tus,tus hais li cas los yeej muaj tab sis raws li kuv tus kheej xav xwb txoj kev ntshaw ntawm poj niam nws tsis tseem ceeb dab tsi hlo li, tus poj niam yuav ua ces txawm koj yuav hlub hlub yuav sawv kub yuav khoom vaj khoom tsev yuav tsheb tshiab tshiab 20-30 phav nrog nws pw tsuav ntshuag tas li los nws yeej mus ua nws li ho tus tsis ua ces txawm koj hlub kom nyob nyog noj nyog xwb los yeej zoo lawm os cov phooj ywg, qhov tseeb nyob ntawm tus poj niam ntawd nws xav seb nws yuav nrog tus txiv ua neej los nws yuav nrog tus txiv ua neeg xwb ob lo lus no kom nej to taub tias nws txhais txawv nawj,ua neej yog tab cuab vij zeej,ua neeg yog sib daj sib deev xwb, txawm tias koj yog tus txiv neej koj yuav ua hluas thiab tsis ua los tus poj niam ntawd yuav ua phem ces nws yeej ua li txawm koj yuav nrog nws pw ua nws ib hmos hmos los nws yeej yuav ua nws li hos txawm koj tsis ua los nws yeej yuav ua nws li vim nws xav ua thiab muaj lwm leej lwm tus dag ntxias nws ua lawm, Qhov zoo tshaj txawm poj niam txiv neej los xij ob leeg ua raws li cov nqis lus hauv qab no ces yeej zoo xwb xwb. 1.ob leeg sib ntseeg siab 2. ob leeg sib hlub 3. ob leeg sib pab 4. ob leeg sib hwm 5. ob leeg sib qhia siab 6. ob leeg koj saib taus kuv,kuv saib taus koj 7. ob leeg txhob cib nyeej 8. ob leeg sib txhawb 9. ob leeg nyiaj txiag tso ua ke 10. ob leeg mus ua laj ua kam mus los raws caij nyoog 11.ob leeg nrhiav lub sij hawm los sib tham kom kev txij kev nkawm nrog mi tub mi ntxhais nyob luag ntxhi xwb ces lub neej zoo xwb xwb xav kom tawg twb tsis tawg os mog cov phooj ywg li no xwb thov ua tsaug ntau rau nej txhua tus uas tau nyeem tsab ntawv no mog.

#4 HMOOB_tub tuav maum theeb_*

HMOOB_tub tuav maum theeb_*
 • Guests

Posted 18 February 2011 - 07:29 AM

Tus poj niam thiab tus txiv neej zoo ces tsis thas yuav ua li ub li no li os, nkawv yeej txawj sib hlub sib kho nkawv lawm tus tsis zoo ces txawm hlub hlub muab nyiaj muab kub yuav lauv yuav las rau los yeej pab tsis tau li os vim nws raug lwm tus dag ntxias thiab raug tshuaj tawv nruj lawm leej twg los xij yog rau lawm ces kawg liam mus li lawm xwb thiaj tas mog cov phooj ywg, qhov zoo tshaj ces txhob xav rau tus niam tus txiv xav rau cov mi tub mi nyuam xwb thiaj li muaj lub chaw xaus xwb mog.

#5 HMOOB_neegcaijneesdhaukev_*

HMOOB_neegcaijneesdhaukev_*
 • Guests

Posted 18 February 2011 - 08:56 AM

LUAG TEJ LAUS IB TXWM PIV LUS TIAS NYOB TSIS QHIA NEEJ TUAG TSIS QHIA DAB. POJ NIAM TXIV NEEJ LOS TIB YAM. THAUM MUAJ KEV HLUB MAS ZAIS ZOO NPAUM CAS YEEJ TSIS PUB KOM NEEG PAUB, THAUM MUAJ KEV NTXUB LAWM MAS THAM NTAU LI NTAU KOM LUAG HNOV. HAIS MUS HAIS LOS CES POJ NIAM THIAB TXIV NEEJ TXOJ KEV HLUB CES YOG TIB TXOJ XWB. KOJ TXAWM YUAV NPOG NPAUM CAS LOS KUV THIAB LAWV YEEJ NROG KOJ TAU TIB TXOJ KEV, THIAB SAWV DAWS YEEJ TAUG TXOJ KEV HLUB NO QAWJ QEES THIAB TOB LI TOB XWB. THAUM TWG LEEJ TWG TAU CES THIAJ UA NWS QHOV MUAG LEM TAS TIAG. ;) ;)

#6 HMOOB_hai yog lawm_*

HMOOB_hai yog lawm_*
 • Guests

Posted 18 February 2011 - 02:36 PM

Thaub aw ... koj txhob hais zoo zoo nawj tsam cov poj niam sau nthwv rau koj ib leeg lawm ces cov txiv neej ho ntshaib ntshaib laiv...
poj niam txoj kev ntshaw ces yog lub sij hawm tsaus ntuj xwb las as yawg... tshaj plaws li os lawv aw ...

poj niam ntshw yog lub siab hlub thiab txoj kev ua zoo ua neeg ncaj ncee xwb tsi yog txoj kev ua pw ua ke ntawv ib zaug li os

#7 HMOOB_Laj_*

HMOOB_Laj_*
 • Guests

Posted 20 February 2011 - 05:50 AM

Luag tias laus tawv tsis laus Siab, lo lus zoo yuav tsum nco ntsoov Hais koj muab ib nres paj ntoos, poj niam zoo siab lawm
ib xyoo. nws lub siab dawb npaum daim ntaub, koj ua tsuas ib teev ces tsuas tag ib dag. puas yog naj cov yawg???

#8 HMOOB_hmongman-1_*

HMOOB_hmongman-1_*
 • Guests

Posted 21 February 2011 - 07:12 AM

Cov phooj ywg nej txhua tus,tus hais li cas los yeej muaj tab sis raws li kuv tus kheej xav xwb txoj kev ntshaw ntawm poj niam nws tsis tseem ceeb dab tsi hlo li, tus poj niam yuav ua ces txawm koj yuav hlub hlub yuav sawv kub yuav khoom vaj khoom tsev yuav tsheb tshiab tshiab 20-30 phav nrog nws pw tsuav ntshuag tas li los nws yeej mus ua nws li ho tus tsis ua ces txawm koj hlub kom nyob nyog noj nyog xwb los yeej zoo lawm os cov phooj ywg, qhov tseeb nyob ntawm tus poj niam ntawd nws xav seb nws yuav nrog tus txiv ua neej los nws yuav nrog tus txiv ua neeg xwb ob lo lus no kom nej to taub tias nws txhais txawv nawj,ua neej yog tab cuab vij zeej,ua neeg yog sib daj sib deev xwb, txawm tias koj yog tus txiv neej koj yuav ua hluas thiab tsis ua los tus poj niam ntawd yuav ua phem ces nws yeej ua li txawm koj yuav nrog nws pw ua nws ib hmos hmos los nws yeej yuav ua nws li hos txawm koj tsis ua los nws yeej yuav ua nws li vim nws xav ua thiab muaj lwm leej lwm tus dag ntxias nws ua lawm, Qhov zoo tshaj txawm poj niam txiv neej los xij ob leeg ua raws li cov nqis lus hauv qab no ces yeej zoo xwb xwb. 1.ob leeg sib ntseeg siab 2. ob leeg sib hlub 3. ob leeg sib pab 4. ob leeg sib hwm 5. ob leeg sib qhia siab 6. ob leeg koj saib taus kuv,kuv saib taus koj 7. ob leeg txhob cib nyeej 8. ob leeg sib txhawb 9. ob leeg nyiaj txiag tso ua ke 10. ob leeg mus ua laj ua kam mus los raws caij nyoog 11.ob leeg nrhiav lub sij hawm los sib tham kom kev txij kev nkawm nrog mi tub mi ntxhais nyob luag ntxhi xwb ces lub neej zoo xwb xwb xav kom tawg twb tsis tawg os mog cov phooj ywg li no xwb thov ua tsaug ntau rau nej txhua tus uas tau nyeem tsab ntawv no mog.


Kuv tsis pom zoo li koj hais thiab kuv tsis agree nrog koj li kev xav. Koj hais "kuv tus kheej xav xwb txoj kev ntshaw ntawm poj niam nws tsis tseem ceeb dab tsi hlo li" zoo li koj twb xav tias pojniam tsis yog neeg lawm. Qhov no ua rau kuv tsis nyeem koj cov lus uas koj sau vim koj qhia tias koj tus kheej yeej tsis tseem ceeb abtsi li. Txiv neej hmoob ua cas siab yuav me ua luaj. Tsis tsim nyog koj teb cov lus no li.

#9 HMOOB_tub poob zoo_*

HMOOB_tub poob zoo_*
 • Guests

Posted 21 February 2011 - 10:25 AM

kv ma nco tshaj li os tsi pau nriav tau koj os tus hlu vim tia kj caim kv mus lawm tsi rov ziag no kj nyob 6 sab ntuj tws lawm os yog nyob thiab pom kv tsab xob no rob los tus me neeg kv hlub

#10 HMOOB_neeg zoo_*

HMOOB_neeg zoo_*
 • Guests

Posted 23 February 2011 - 12:07 PM

cov phoojywg poj niam txoj kev ntshaw yog tus txiv neej siab zoo .... tsis siab phem .... tsis mus ib sim tsis tso ua poj nrauj .....

#11 HMOOB_niam tsev siab zoo_*

HMOOB_niam tsev siab zoo_*
 • Guests

Posted 24 February 2011 - 12:21 PM

pooj ywg nej puas xa paub poj niam txoj kev ntshaw yog dab tsi tiag.

muaj 80% cov puj niam txoj kev ntshaw xav tau ib tug txiv coj zoo xwb tsis ntshaw leej txiv ua luas.kuv yog 1 leej niam tsev ntawm 80% tus niam ntawv tus txiv neej siab loj siab dav hlub kwv tij neej tsa hlub niam hlub txiv hlub poj niam mi nyuam muaj lub siab ncaj ncees rau nws tus hlub cas yog poj niam txoj kev ntshaw xwb.tab muaj 20% cov poj niam mas nyiam kev ua plees ua yi thiab. deev luag tej txiv. vim nws lub neej puas tag lawj yag nej cov txiv neej tsis ceev faj nej lub neej yeej yuav puas rau cov poj niam no xwb. yog neej muaj ib leej niam tsev zoo lawm tua kom ruaj mog tsam muaj ib hnub nej yuav tu siab rau nej tus keej mog cov pooj ywg.yog leej twg tias kuv lam hais teb rau tau rau kuv.

#12 HMOOB_Txawj xeeb_*

HMOOB_Txawj xeeb_*
 • Guests

Posted 27 February 2011 - 12:55 PM

Yog lawm lauj tus phauj 80% xav kom koj pab qhias cov ntawm 20% ntawd kom lawv hloov siab los koom nrog nej cov 80% kom hmoob yog 100% kiag xwv thiaj tsi nyuab cov txiv neej siab.

#13 HMOOB_niam tsev siab zoo_*

HMOOB_niam tsev siab zoo_*
 • Guests

Posted 28 February 2011 - 11:18 AM

Yog lawm lauj tus phauj 80% xav kom koj pab qhias cov ntawm 20% ntawd kom lawv hloov siab los koom nrog nej cov 80% kom hmoob yog 100% kiag xwv thiaj tsi nyuab cov txiv neej siab.txawj xeeb. pab tsis tau 20% cov poj niam ntawv lawm vim lawv lub neej twb paus tag lawm txoj kev lom zem rau lawv ces yog tam laug taj txiv deev lawv siab lawm xwb.yog nej cov txiv neej tsis xav kom nyuaj neej siab cas neej yuav tau txwj nej tus keej xwb. vim muaj 80% cov txiv neej mas lawv hais tias nqaij txo ncawj es noj xwb. poj niam muab ces ua xwb yog tsis ua ces tsis yog txiv neej. xav kom nej cov txiv neej muab coj los xav hais tias poj niam ces zoo ib yam xwb.yog koj muaj ib leej niam tsev nyob tom tsev tos koj lawm cia koj lub zoj thiab koj lo lus zoo mus hais rau koj tus niam tsev xwb tsis txob coj koj lub zog mus noj daim nqaij lwg ntawv mog cov pooj ywg. muaj 20% cov txiv neej mas siab zoo heev tab sis lawv ho tau cov poj niam siab pem heej tsis fwm lawv ua cas lub ntuj yuav tsis txawj faib cov zoo yuav cov zoo cov pem yuav cov pem es lub ntiaj teb no thiaj tsis muaj kev pem kev qias rua poj niam txiv nyob hauv ntiab no

#14 HMOOB_txiv neej hmoob_*

HMOOB_txiv neej hmoob_*
 • Guests

Posted 02 March 2011 - 10:49 AM

KUV XAV LI NO...1. PEB COV TXIV NEEJ YUAV TSUM HLUB PEB COV POJNIAM, XWS LI UA ZOO HAIS, UA ZOO QHIA, THIAB TSIS TXHOB NTAUS LAWV. 2. TSIS TXHOB ZAIS SIAB, UA DABTSI YUAV TSUM QHIA SIAB RAU NWS TXHUA YAM. 3. TXIV NEEJ YUAV TAU TSEG TXOJ KEV UA HLUAS, TXHOB THAM HLUAS NKAUJ. 4. KEV UA NIAM TXIV, THAUM PEB NROG POJNIAM PW, PE YUAV TSUM UA KOM LAWV TAU LAWV QHOV KEV ZOO NYOB THIAB TSO MAM TSUM, TSIS LI NTAWV LAWV YUAV CHIM HEEV.

#15 HMOOB_Chomman_*

HMOOB_Chomman_*
 • Guests

Posted 01 April 2011 - 02:42 AM

Pojniam lusiab jtaux jhawb thiab txawm jhawb lo yeej jmuaj leetwg pab taux hai tia zoox lica jua yog njiax tawv lo ntawv cov pojniam coob leej lawv cooj lawv tuyamntxwv xwb
Pojniam thaum lawv jeem hlua2 loyogthaum jtaux muajtxiv txineej leetwg jzoox nraug thiab jmuaj nyiaj txhob taux txav tix dhaux ntawv lo muaj txiv lawm xav khawm rawv jpub nrug ibchim tabsi necessary lawm xwb
ibqhox yog kj hlub jtxau nw chim kiag tasiv nrhiav duax jhiab ntag Oh, jmuaj lawvlawm peb tuag-em ho
Peb cov txineej thiob j-hai leetwg haiv neeg twgloyeej txawj uax hlua ibyam tabsi raw lix k njiax thiab k nhov lo nox pebhaiv hmong uax hlua heev jhaj plaw j -hai yuav nyob raux lub tebchaw vameej muaj kekawm siab loyog lub tebchaw txonyem nej cov txineej tib txoj lwx jpaub tom jev muaj menyuam pojniam niamtxiv kwvtij lix jua uax raw lix lolu nox [KHWV CIAJ KHWV TUAG JTXAU QAUX NOJ IBPLUAG] NEJ uanox ce cov htxhai lo uax lawvnej qab Nej uax lwm tulix Lwm tuho tuaj uax nejlix
K njiax pov taux tia Peb haiv hmoob Saux yuavluag tag nroxx txoj kev ruam lo coj
TXHOB UAX NTAUX JAM KO

#16 HMOOB_Hnub Qub Nyeg_*

HMOOB_Hnub Qub Nyeg_*
 • Guests

Posted 18 April 2011 - 11:20 PM

Luag tej laus yeej ib txwm hais tias pojniam siab dev no ces txhais tau hais tias yus yuav tau zoo li tus dev tab sis ua thiab yaim heev tshaj dev pojniam thiaj nyiam txaus siab thiab tsis khiav ua nkauj fa los mas.

#17 HMOOB_Hmoob Tseem Noob_*

HMOOB_Hmoob Tseem Noob_*
 • Guests

Posted 18 April 2011 - 11:25 PM

Pojniam lusiab jtaux jhawb thiab txawm jhawb lo yeej jmuaj leetwg pab taux hai tia zoox lica jua yog njiax tawv lo ntawv cov pojniam coob leej lawv cooj lawv tuyamntxwv xwb
Pojniam thaum lawv jeem hlua2 loyogthaum jtaux muajtxiv txineej leetwg jzoox nraug thiab jmuaj nyiaj txhob taux txav tix dhaux ntawv lo muaj txiv lawm xav khawm rawv jpub nrug ibchim tabsi necessary lawm xwb
ibqhox yog kj hlub jtxau nw chim kiag tasiv nrhiav duax jhiab ntag Oh, jmuaj lawvlawm peb tuag-em ho
Peb cov txineej thiob j-hai leetwg haiv neeg twgloyeej txawj uax hlua ibyam tabsi raw lix k njiax thiab k nhov lo nox pebhaiv hmong uax hlua heev jhaj plaw j -hai yuav nyob raux lub tebchaw vameej muaj kekawm siab loyog lub tebchaw txonyem nej cov txineej tib txoj lwx jpaub tom jev muaj menyuam pojniam niamtxiv kwvtij lix jua uax raw lix lolu nox [KHWV CIAJ KHWV TUAG JTXAU QAUX NOJ IBPLUAG] NEJ uanox ce cov htxhai lo uax lawvnej qab Nej uax lwm tulix Lwm tuho tuaj uax nejlix
K njiax pov taux tia Peb haiv hmoob Saux yuavluag tag nroxx txoj kev ruam lo coj
TXHOB UAX NTAUX JAM KO

Koj cov ntawv muaj ntsis zoo li ntawv hmoob tab sis ho zoo li ntawv Soviet thiab kuv nyeem yuav tau thiab ho tsis tau li es yog ntawv dab tsi tiag.

#18 HMOOB_pov miv_*

HMOOB_pov miv_*
 • Guests

Posted 21 April 2011 - 11:43 PM

Npawg hmoob tseem noob aw yawg ntawv tos nws ho sau ntawv zoo li los vim tias nws lub taub hau tseem twb tsis tau huv nws txiv cov phev ne, koj tsis paub lov?

#19 HMOOB_william_*

HMOOB_william_*
 • Guests

Posted 28 April 2011 - 08:21 PM

Cov phooj ywg,

Nej puas tau muab poj niam coj los xav thiab tshawb seb poj niam txoj me kev ntshaw yog dab tsi tiag thiab yuav ua li cas lawv thiaj li txaus siab rau lawv lub neej...#20 suab sab

suab sab

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 65 posts

Posted 19 August 2011 - 11:30 PM

cov phooj ywg nej hais nej cov lus mas nej twb tsis saib cov poj niam muaj nqe kiag li yom kuv mas kuv xav hais tias poj niam txoj kev ntshaw mas tsuas yog xav kom tau ib tug txiv hlub hlub yus es pab pab yus thiab hais lus zoo rau yus kom yus tsis txhob muaj kev nyuab siab xwb no thiab ntshaw kom tus txiv ntawm tsis txhob mus yuav niam yau thiab mus tham hluas nkauj xwb mav mas nej muab hais cov poj niam tshaj zog lawm nawv mas kuv tsis pom zoo nej hais li ntawm nej xav hais tias poj niam ruam ruam ces nej yuav hais li cas los tau no los thov tsis txhob hais tshaj tshaj thiab thiaj tsis sab rau cov poj niam yog tsis muaj poj niam no nej puas mus nrhiav thiab los nej yuav nyob nej nab yuam nej los yeej txawj ntshaw kom ib tug poj niam twg los kom hlub hlub nej thiab yom mas muaj tej tug mas kuj tau zoo rau poj niam thiab tab sis mas muaj ib co mas hais kom zoo nws siab xwb nawv poj niam los yeej txawj ntse ib yam li cov txiv neej thiab nawn nej tsis paub xwb poj niam ntshaw tus txiv ntawm zoo ib mas tus txiv ntawm haj yam ntshaw yus poj niam ntawm zoo 10 thiab 100 qhov zoo nawv txawm kuv yuav yog poj niam los yog txiv neej los thov kom nej hlub cov poj niam thiab nawv cov me phooj ywg.

#21 HMOOB_Ntshaw_*

HMOOB_Ntshaw_*
 • Guests

Posted 20 August 2011 - 01:37 PM

Poj niam txoj kev ntshaw ces yog cov no xwb os. Yog koj me me ces lawv yeej tsis ntshaw li nawb.

Attached Thumbnails

 • Loj.jpg
 • Ntshaw.jpg


#22 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 26 August 2011 - 09:33 AM

Poj niam txoj kev ntshaw ces yog cov no xwb os. Yog koj me me ces lawv yeej tsis ntshaw li nawb.

toj siab, cov duab no koj ho tsis lwb tawm, koj lub chaw no yuav, raug thuam, thiab rais mus ua ib qhov chaw phem rau neeg siv, tom qab ntawd teeb meem tuaj koj tus uas tau tsim tsa muaj lub chaw no, tseem yuav rau xub mus rau hauv tsev hais plaub thiab. yog tias koj tsis lwv tawm ces txhais tau tias cov duab no koj yog tus tso.

koj yeej paub zoo zoo lawm tias tej yam no, yuav qhib tau los yuav tsum siv password mas thiaj qhib tau, tsuas yog siv rau private xwb, tiam sis nyob rau hauv koj tshooj no, yog tab meeg tso tawm, qhov no qhia tau tias koj tsis fwm nom tswv li kev cai li choj, koj yuav raug teeb meem, yog tias tsis yog koj tso koj yuav tau muab tej yam uas tsis raug ntsej raug muag no rho tawm. lus li no xwb bye!

#23 suab sab

suab sab

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 65 posts

Posted 26 August 2011 - 07:18 PM

tus uas tso daim duab liab qab no koj tss tau kev tso cai los ntawm nom tswv mas tej zaum koj tseem yuav rau ntes thiab nawv

no tsuas yog ib qho chaw tuaj sib tham ua si xwb tsis tau kev tso cai los ntawm koj yog tus muab cov nam liab qab no coj los tso txaum txoj cai rau hauv no yog koj tsis ua zoo tsam mag txhom nawv tus hmob lwj liam thiaqb puas hmoob lub koob kev cai tsis yog koj yuav tuaj tso tej yam tsis zoo rau

hauv no nawv es koj puas txaj muag rau hmoob thiab tus neeg phem tus ntshaw namliab qab txawm yog koj puas yog koj tsis txhob tuaj ua rau hauv

no tsam puas hmoob pheem nawv tus neeg lwj liam

#24 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 02 September 2011 - 08:01 AM

Dr. hlub, toj siab kev hlub, xa tus kwv ntxawg, tuaj pub rau tus me muam noj. kev hlub, kev hlub, kev hlub, Dr. hlub, toj siab kev hlub. poj niam txoj kev ntshaw . toj siab kev hlub. Dr. hlub, poj niam txoj kev ntshaw. hmoob hlub hmoob. puas rhuav plhu. Dr. hlub. toj siab kev hlub.

#25 HMOOB_lovhniav_*

HMOOB_lovhniav_*
 • Guests

Posted 17 October 2011 - 04:08 PM

[quote name='TusHluasSiabZoo' date='17 February 2011 - 12:13 PM' timestamp='1297944838' post='2774']
Cov phooj ywg,

Nej puas tau muab poj niam coj los xav thiab tshawb seb poj niam txoj me kev ntshaw yog dab tsi tiag thiab yuav ua li cas lawv thiaj li txaus siab rau lawv lub neej...

[/qu

Yam uas poj ntshaw tshaj ces yog yam khoom loj xwb mas. Tsis ntseeg mus nug Maiv Xyooj ces nws qhia nej lawm os.

#26 HMOOB_Yawg duakev_*

HMOOB_Yawg duakev_*
 • Guests

Posted 03 November 2011 - 12:48 PM

Tojsiab, puas yog ib qho chaw tso duab liab qab zoo li no, kuv xav paub thiab.

#27 HMOOB_Asian_*

HMOOB_Asian_*
 • Guests

Posted 04 November 2011 - 11:29 PM

Tojsiab, puas yog ib qho chaw tso duab liab qab zoo li no, kuv xav paub thiab.


tau kawg os, yog koj xav pom ces nkag http://www.porn99.net/ los sis http://morewhore.com/asian/ Nkauj asian zoo nkauj heev li os.

#28 HMOOB_Hmoob Tiag Tiag_*

HMOOB_Hmoob Tiag Tiag_*
 • Guests

Posted 16 November 2011 - 11:35 PM

Hmoob tsis yog dog dig lawm.....

http://www.slutload....g-Sex-porn.html

#29 suab sab

suab sab

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 65 posts

Posted 28 November 2011 - 08:59 PM

Hmoob tsis yog dog dig lawm.....

http://www.slutload....g-Sex-porn.html#30 HMOOB_yuavluag ibyam_*

HMOOB_yuavluag ibyam_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 04:11 AM

Poj niam txoj kev ntshaw ces yog cov no xwb os. Yog koj me me ces lawv yeej tsis ntshaw li nawb.Yuav luag ib yam yus thiab o.

#31 HMOOB_dua kev_*

HMOOB_dua kev_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 11:06 AM

thaum uas zoo nyob heev heev!!! yog thaum txog kiag lub caij cov phev yuav luag txhuav tawm los, thaum hov! yog phev tab tom yaj, xeev ciaj sia, ua kab tub kab ntxhais, thaum ntawd, nthwv cua dej tsaws tsag thiaj li tau tuaj laj ntxiag rau nruab siab, me kab noog quaj zom pes zaws, paj hmab paj ntoos tawg ntsa iab rau txhua txhia qhov chaw, npauj npaim ya siab qi sis ntaus zom zaws, puas yog li no tsoom phooj ywg?

#32 HMOOB_dash vang_*

HMOOB_dash vang_*
 • Guests

Posted 16 December 2011 - 08:58 PM

thaum uas zoo nyob heev heev!!! yog thaum txog kiag lub caij cov phev yuav luag txhuav tawm los, thaum hov! yog phev tab tom yaj, xeev ciaj sia, ua kab tub kab ntxhais, thaum ntawd, nthwv cua dej tsaws tsag thiaj li tau tuaj laj ntxiag rau nruab siab, me kab noog quaj zom pes zaws, paj hmab paj ntoos tawg ntsa iab rau txhua txhia qhov chaw, npauj npaim ya siab qi sis ntaus zom zaws, puas yog li no tsoom phooj ywg?#33 Ms_Yang

Ms_Yang

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3 posts
 • LocationNtawm koj ib sab thiab hauv koj nruab siab

Posted 19 December 2011 - 04:33 AM

Cov phooj ywg,

Nej puas tau muab poj niam coj los xav thiab tshawb seb poj niam txoj me kev ntshaw yog dab tsi tiag thiab yuav ua li cas lawv thiaj li txaus siab rau lawv lub neej...Poj niam txoj kev ntshaw tsuas muaj raws li nram no xwb.

1. Kev hlub los ntawm yus tus hlub/txij nkawm xws li nws yog kev hlub, kev hais lus zoo, kev coj siab ncaj ncees thiab dawb paug, kev sib fwm, sib pab, sib ntseeg siab thiab tau taub each other.
2. Kev noj qab haus huv
3. Kev muaj nyiaj muaj txiaj
4. Kev txawj nrog kev ntse
5. Kev muaj phooj ywg coob.

Poj niam txoj kev ntshaw ces me me li no xwb.
Yog tseem muaj tagkis-wb txoj kev hlub yeej yuav nyob mus ib txhis.
Yog tagkis tseem muaj-wb txoj kev hlub yeej yuav nrog wb nyob ruaj.

#34 HMOOB_Txiv Neej Hmoob_*

HMOOB_Txiv Neej Hmoob_*
 • Guests

Posted 21 December 2011 - 04:36 PM

Poj niam txoj kev ntshaw tsuas muaj raws li nram no xwb.

1. Kev hlub los ntawm yus tus hlub/txij nkawm xws li nws yog kev hlub, kev hais lus zoo, kev coj siab ncaj ncees thiab dawb paug, kev sib fwm, sib pab, sib ntseeg siab thiab tau taub each other.
2. Kev noj qab haus huv
3. Kev muaj nyiaj muaj txiaj
4. Kev txawj nrog kev ntse
5. Kev muaj phooj ywg coob.

Poj niam txoj kev ntshaw ces me me li no xwb.


Koj yuam kev ntau yam heev li os tus me ntxhais Ms. Yang. Koj xav tau tus muaj nyiaj muaj txiaj xwb. Yog li ces kawg yuav nrog luag ua neej tsis sov siab li mog. Koj xav tau tus ntse los qhov no yuav ua rau koj nrhiav txij nkawm tsis yooj yim kiag thiab tau lub neej tsis raws siab xav ces yuav nrhiav tus tshiab. Koj xav muaj phoojywg coob, qhov no ces yuav mus ntsib luag ncauj luag nplaig xwb os. Vim pojniam feem coob pheej xav li koj no es thiaj muaj nkauj fa coob ua luaj li no los mas.

#35 HMOOB_tsisiyooj8_*

HMOOB_tsisiyooj8_*
 • Guests

Posted 20 February 2012 - 02:55 AM

nej txhua tus hais yeej yog tag lawm tiamsis tshua ib yam..yam ntawv yog txoj kev pw nrog pojniam..sawvdaws yeej paub txiv neej txoj kev tshaw yog dab tsi..financial, material object, family, love..txiv neej pojniam tau thiab muaj tag tiamsis txoj kev pw kom zoo lub siab thiab txau lub siab li qhov tshaw tsis muaj tsis tau ces zoo npaum cas los yeej kawg mus sim tus tshiab..qhov ntawv yog txoj kev ua niam txiv li dev thiab npua hauv lub txaj..txhob xav phem...kev hlub muaj ntau yam..qhov kuv hais no..hlub yam tsis qhias..hlub yam tsis paub mob..yim yais yim noj yim sibzog yim zoo..pojniam txiv neej los ib yam..zaj nkauj hais tias koj plaig puas txhib noj puas tau..muaj tseeb..nej sim cia tus pojniam los tus txiv mus rau lwm tus siv lub mas tais no seb..nej tseem tsis los nrhiav teeb meem haus tsev thiab mas kuv hais dag..qhov tshaw tsis yog tag rau $, txawj ntshes, muaj noj muaj haus, mauj vaj mauj tsev, thiab muaj lub fais..mauj tag los yog tsis muaj kev hlub tobtob ces kawg khiav tso tseg mus tus tshiab

#36 HMOOB_Kuv hais ncaj_*

HMOOB_Kuv hais ncaj_*
 • Guests

Posted 26 February 2012 - 02:53 AM

txawj xeeb. pab tsis tau 20% cov poj niam ntawv lawm vim lawv lub neej twb paus tag lawm txoj kev lom zem rau lawv ces yog tam laug taj txiv deev lawv siab lawm xwb.yog nej cov txiv neej tsis xav kom nyuaj neej siab cas neej yuav tau txwj nej tus keej xwb. vim muaj 80% cov txiv neej mas lawv hais tias nqaij txo ncawj es noj xwb. poj niam muab ces ua xwb yog tsis ua ces tsis yog txiv neej. xav kom nej cov txiv neej muab coj los xav hais tias poj niam ces zoo ib yam xwb.yog koj muaj ib leej niam tsev nyob tom tsev tos koj lawm cia koj lub zoj thiab koj lo lus zoo mus hais rau koj tus niam tsev xwb tsis txob coj koj lub zog mus noj daim nqaij lwg ntawv mog cov pooj ywg. muaj 20% cov txiv neej mas siab zoo heev tab sis lawv ho tau cov poj niam siab pem heej tsis fwm lawv ua cas lub ntuj yuav tsis txawj faib cov zoo yuav cov zoo cov pem yuav cov pem es lub ntiaj teb no thiaj tsis muaj kev pem kev qias rua poj niam txiv nyob hauv ntiab no

Kuv teb rau nej hais tias kuv yuav yog ib tus txiv tsev zoo 80%ntawm pojniam thiab,wb khub niamtxiv no sib yuav tau 24 xyoos,tabsis ua neej(Normal)ces yog 11 xyoos xwb,thaum nyuam qhuav yuav tau los txog ces yus xav tias tau pojniam lawm ces txiav txim siab ua nees laus li lawm xwb tsis ua hluas lawm,ua rau kev neej kev tsav zoo siab tias yus hlub yus pojniam heev ces yus zoo siab kawg li,yus tu yus tej menyuam ces yeej ib yam li ibtus pojniam thiab luag tej pojniam mas ntshaw kawg li,thaum menyuam loj zog tuaj lawm ces nws txawm ntxeev siab tuaj tias obleeg yuav tsum mus ua hauj lwm ces kuv tias es wb ob leeg ua hauj lwm leej twg yuav saib menyuam kev kawmntawv, ces nws teb tias tej menyuam ntawd tsis kk kuv teb tias koj ua kuv mam li zov cov menyuam kev kawm ntawv ces nws txawm mus ua hauj lwm ua ntxeev ua nphau nrog luag tej txiv ces dhau 11 xyoos los rau xyoo 24 ces kuv yeej xav tias kuv lub neej yeej yuav mus tsis taus lawm ces cia nyias mus nyias xwb,nyias mus nyias tau 2-3 xyoos lawm los nyob nyob pheej kub kub pob nreg thiab nad nej sim xav seb.

#37 HMOOB_Zam Mab_*

HMOOB_Zam Mab_*
 • Guests

Posted 26 February 2012 - 05:40 PM

Kuv teb rau nej hais tias kuv yuav yog ib tus txiv tsev zoo 80%ntawm pojniam thiab,wb khub niamtxiv no sib yuav tau 24 xyoos,tabsis ua neej(Normal)ces yog 11 xyoos xwb,thaum nyuam qhuav yuav tau los txog ces yus xav tias tau pojniam lawm ces txiav txim siab ua nees laus li lawm xwb tsis ua hluas lawm,ua rau kev neej kev tsav zoo siab tias yus hlub yus pojniam heev ces yus zoo siab kawg li,yus tu yus tej menyuam ces yeej ib yam li ibtus pojniam thiab luag tej pojniam mas ntshaw kawg li,thaum menyuam loj zog tuaj lawm ces nws txawm ntxeev siab tuaj tias obleeg yuav tsum mus ua hauj lwm ces kuv tias es wb ob leeg ua hauj lwm leej twg yuav saib menyuam kev kawmntawv, ces nws teb tias tej menyuam ntawd tsis kk kuv teb tias koj ua kuv mam li zov cov menyuam kev kawm ntawv ces nws txawm mus ua hauj lwm ua ntxeev ua nphau nrog luag tej txiv ces dhau 11 xyoos los rau xyoo 24 ces kuv yeej xav tias kuv lub neej yeej yuav mus tsis taus lawm ces cia nyias mus nyias xwb,nyias mus nyias tau 2-3 xyoos lawm los nyob nyob pheej kub kub pob nreg thiab nad nej sim xav seb.


Kuv xav hais tias txawm yus sib yuav ntev thiab laus lawm los yuav tsum tau nco ntsoov lub ua yus yuav nws coj los pw thawj hmo ntawd ces sim neej pojniam yeej tsis pauv siab li os. Qhov pojniam zoo siab tshaj ces yog thaum yus hu nws hais tias, "Koj niam (los hu nws lub npe) los tom txaj no kuv hais koj me me os. Pojniam mas zoo siab tshaj li os cov yawg aw. Txawm laus los nco ntsoov ua li thaum nyaum qhuav sib yuav ces yeej tsis muaj teeb meem li os. Yog yus laus es nyob tsheej tag hmo mam pw. Thaum pw los tseem pw dai npoo txaj thiab. Kaj ntug mus tauv pem lawm. Pojniam kawg pauv siab xwb laiv. Pojniam yeej tsis taij yus tab sis nws lub siab yeej tos ntsoov xwb nawb.

#38 Nkaujligkhab

Nkaujligkhab

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 7 posts

Posted 07 March 2012 - 08:43 AM

pojniam tsuas ntshaw tus txiv kom nws xav tau thaum twg los tus txiv khov kho los nce hlo nrog nws pw, thiab ua nws kom zoo nyob xwb os cov me txiv neej hmoob aw. yog hais tias nce hlo es twb tsis muaj zog thiab twb nqis lawm ces yeej tsis zoo tus pojniam ntawv siab li os. yog hais tias nce hlob es ua tsawg teg los tus pojniam zoo nyob thiab yuav tuag mas thiaj zoo tus pojniam siab xwb os. pojniam no nws ntshaw kev zoo nyob xwb nawb thiab txoj kev hlub kom txaus txaus yees xwb os. yog nej ua tsis tau txiv neej yawg ces txhob yuav pojniam nawb. poj niam ntshaw kom tus txiv muaj zog heev xwb nawb hais qhia rau nej ncaj qha nawb. ntshaw tus txiv uas muab yus nqa hlo nqa hlo es ua rau yus los kiag xwb mas thiaj li zoo pojniam lub siab nawb.

#39 HMOOB_Zaj Laug_*

HMOOB_Zaj Laug_*
 • Guests

Posted 10 March 2012 - 06:15 PM

Yog kawg li os Nkaujlig aw. Thaum kuv tseem hluas mas kuv mus tham hluas nkauj, yus zoo nraug thiab tab sis hluas nkauj pheej tsis nyiam yus li cov niag thaub laus. Yus nyiag chwv hluas nkauj mas hluas nkauj cem thiab ua heev ntsej muag liab pes vog rau yus. Cov niag thaub laus mas puag los hluas nkauj niam luag ntxhi xwb ua rau mob yus siab tsheej zag.

Niam no laus zog lawm mam paub qhov pojniam ntshaw. Pojniam nyiam kom txivneej kov nws tej me mis, - thiab kom nws los kua tso mam ua. Thaum ua los yuav tsum ua ntev li 30 tawm nas this mus rau ib xuab moos mas pojniam thiaj hnov zoo nyob tiag tiag. Pojniam zoo nyob 3 npaug txiv neej nawb. Cov tub hluas ces hluas nkauj nrhab rau lawv, lawv chwv hluas nkauj puab tais xwb lawv twb tag tes lawm. Yog li es hluas nkauj thiaj li ntxub cov tub hluas ua luaj li.

#40 HMOOB_npau suav xwb_*

HMOOB_npau suav xwb_*
 • Guests

Posted 17 March 2012 - 12:11 PM

Cov phooj ywg,

Nej puas tau muab poj niam coj los xav thiab tshawb seb poj niam txoj me kev ntshaw yog dab tsi tiag thiab yuav ua li cas lawv thiaj li txaus siab rau lawv lub neej...


Cov poj niam tam sim no ces ntshaw khej dub rab loj loj thiab ntev ntev thiab kom tsis txhob txawj tuag hlo li xwb tiag nqawg...

#41 HMOOB_ok_*

HMOOB_ok_*
 • Guests

Posted 17 March 2012 - 12:22 PM

Koj yuam kev ntau yam heev li os tus me ntxhais Ms. Yang. Koj xav tau tus muaj nyiaj muaj txiaj xwb. Yog li ces kawg yuav nrog luag ua neej tsis sov siab li mog. Koj xav tau tus ntse los qhov no yuav ua rau koj nrhiav txij nkawm tsis yooj yim kiag thiab tau lub neej tsis raws siab xav ces yuav nrhiav tus tshiab. Koj xav muaj phoojywg coob, qhov no ces yuav mus ntsib luag ncauj luag nplaig xwb os. Vim pojniam feem coob pheej xav li koj no es thiaj muaj nkauj fa coob ua luaj li no los mas.Hais rau tus Ms_yang nas. Yog poj niam tsis tau khej dub rab loj loj, ntev ntev thiab ua kom tsis txhob txawj tuag kiag ces txawm poj niam tau txhua yam li koj hais los saum ntuj no lawm los yeej tsis muaj nuj nqis rau poj niam li os.

#42 HMOOB_tswv yim_*

HMOOB_tswv yim_*
 • Guests

Posted 27 April 2012 - 04:35 PM

- Muaj ib txhia, Tub hluas yuav poj niam; Tsi paub poj niam siab....Pom luag yuav poj niam, Ces lam yuav; Tsi paub hauj lwm....Poj niam muaj li no, Poj niam xav sim siab; Seb tug txiv....Puaas paub txog, Qhov poj niam nyiam; Ib ua txuj nkeeg....Mus pw tsaus zog, Seb yug puas lawv qab mus tom txaj; Muab nws ua si....Ob nroo nkeeg, Los tib yam nkaug; Peb nroo mob plab dias hau....Los tib yam nkaug, Yog yug txawj tawb nwj hnia ntshig; Xuas plhw zog....Nws lub me -, Ua si tas nrho; Poj niam zoo siab hlo....Muab yug nwj hnia ntshig, Sawv luag ntxhi; Tsi tsaus zog....Dab ntub ploj ntais, Tsi mob nkeeg, Mob nkeeg xam lawm; Kev mob plab dias hau...Zoo hlo lawm, Kev tshaib plab; Tsi hnov nroo....Kev nqhis dej, Tsi nqhis lawm; Txhua tsav yam zoo tas nrho....Tsi chim, Tsi nplua tawg; Tsi ywg dawg dom....Tsi hiav muag, Ntsej muag luag nyav; Zoo siab hlo ua hauj lwm tas nrho.

#43 NkaujHmoobSeem

NkaujHmoobSeem

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9 posts

Posted 08 March 2013 - 05:40 AM

Yam dabtsis thiaj li yog yam yus tus pojniam ntshaw tshaj? Kuv twb yog ib tus pojniam, kuv yeej paub zoo. Tus pojniam ntshaw tus txiv txoj kev hlub, lo lus zoo thiab lub siab ncaj ncees. Tsis muaj ib yam dabtsis uas tus pojniam yuav ntshaw tshaj no lawm. Yog tus txiv lam txawj hais lus zoo thiab ua siab ncaj ncees, kuv xav tias tej poj nrauj yawg nrauj niam no yeej tsis coob pawg lug tom tej. Tej lus zoo uas tus txiv coj mus hais rau lwm tus tib neeg, yog nws txawj coj los hais rau nws tus pojniam ces ntshe twb tsis muaj teeb meem hauv nkawv lub neej. Tus pojniam txoj kev ntshaw twb yog ib yam yooj yim kawg es yog vim li cas tus txiv thiaj muab tsis tau rau nws tus pojniam tabsis nws thiaj muab tau rau lwm tus tib neeg ua tsis muaj nuj qhis. Kuv xav tias qhov no yog tus txiv tsis sawm zoo xwb. Cov txiv neej zoo li no ces zoo qhov txhob muaj leejtwg los hlub kiag. Cia kom nws nyob ib leeg txomnyem ua ntsuag kom txog hnub nws tuag kiag.

#44 HMOOB_kim pov_*

HMOOB_kim pov_*
 • Guests

Posted 24 May 2013 - 04:59 AM

poj niam txoj kev ntshaw yuav li cas los kujyog tas.hais rau qhov zoo los kuj yog ho hasi rau xab phem los kuj yog.poj niam feem coob yog nyiam rau phab kev ntxawv ntse muaj laj lim tswv zoo.
hos ib feem tshawg yog feem ua nyiaj mus phab kev lom zem kev plees nyiaj tus los tus ntev,cov no yog ntsawg

#45 HMOOB_Xeev Ntsim_*

HMOOB_Xeev Ntsim_*
 • Guests

Posted 03 July 2013 - 09:33 PM

Pojniam txoj kev hlub thiab ntshaw tshaj ces yog tus txiv yuav tsum kov, puag thiab phlws nws ntshis xwb thiab ib sij coj mus tom txaj ib pliag ces pojniam yeej tsis nroo dab tsi rau leej twg hnov kiag li os. Yog tus txiv hlub hlub pojniam es yuav tsev zoo zoo rau nyob, yuav ris tsho zoo zoo rau hnav, yuav nqaij qab qab rau noj thiab pub puas tsav yam rau nws los yog tus txiv pheej mus ua hauj lwm deb deb tsis los tsev ntag ces tsis ntev hnov xwm tsis zoo hauv tsev ntag hov.

#46 HMOOB_hlub yus tus pojniam nawb_*

HMOOB_hlub yus tus pojniam nawb_*
 • Guests

Posted 18 October 2013 - 01:39 AM

Muaj ib yawg hmoob tuaj tham hauv Xovtoojcua sov siab hais tias nkawd khub niamtxiv hnub nyoog muaj 50 tawm xyoo lawm es yawg tsi tshua muaj zog lawm, yawg pojniam tseem ntshaw ntshaw heev, yawg thiaj coj pojniam mus thov mekas pab ua mas pojniam mas zoosiab tshaj plaws. thiab hlub yawg heev li no, ua rau cov pojniam uas mus mloog lawv tham mas ntshaw kawg li. Tej zaum yuav muaj ib txhia txivneej hmoob ua tau li no lawm tiamsis mas tsuas hnob tib yawg ntawd tham tawm xwb.

#47 HMOOB_HlubTsoCia-TP_*

HMOOB_HlubTsoCia-TP_*
 • Guests

Posted 10 July 2014 - 12:49 PM

kuv piav rau koj..

kuv yog ib tug poj niam, yam uas kuv xav tau tsaj ntawm kuv tus hlub

yog txoj kev ncaj nces , yog yam uas ua kom kuv paub tias kuv muaj nqes rau nws tsaj

yog yam uas ua kom kuv hnov tias kuv yog nws li ib nrab neej ,, yam li nws yog kuv ib nrab tiab..

 

li no xwb os#48 HMOOB_Ntshaw Ntshaw Tuag Kiag_*

HMOOB_Ntshaw Ntshaw Tuag Kiag_*
 • Guests

Posted 10 July 2014 - 05:01 PM

Yam no xwb los mas pojniam qhov kev ntshaw nas

Attached Thumbnails

 • qau.JPG
 • saub.JPG


#49 HMOOB_Raug phiaj lawmntag ov_*

HMOOB_Raug phiaj lawmntag ov_*
 • Guests

Posted 11 July 2014 - 12:56 AM

nej muaj....######...loj tiag tiag lau yom...kheev  kuv lam muaj - xwb lau....nyaj yuav pov khawv ntag......nej tso....######...pub peb saib lawm es....nej kam no....ho tso lub puav -....cov uas di loj di tuab....pub peb cov txiv neej saib....ua kev zoo siab nrog cov....###### no thiab mas yuam....cov yawg phooj ywg...........tos poj niam ua ib siab tso nws niam nws txiv tseg....es los nrog yus nyob laus nkoos los.....yog los zov tej ###### no xwb tiag cov yawg.....nej leej puav es pheej tham ub tham no....ntau ntau....lub tseem ntsiab ces....yog tej nyuag....######...no xwb hos.....yog tsis muaj ######....koj txhob vam lawv niam yuav los nrog koj nyob laus nkoos li os.......yawg phooj ywg uas tso....######....no mas thiaj teb lus.... raug tshaj plaws rau lub....TOPIC....no ov.....haj haj haj

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users