Jump to content


- - - - -

VIM YOG IB LEEJ NTXHAIS


37 replies to this topic

#1 HMOOB_NYOB NROG KEV TU SIAB_*

HMOOB_NYOB NROG KEV TU SIAB_*
 • Guests

Posted 20 February 2012 - 04:19 PM

VIM KUV YOG IB LEEJ NTXHAIS HMOOB HLUB NIAM TXIV, KUV THIAJ UA OB PEB TOM NEEJ. KUV THAWJ TUG TXIV YOG HMOOB NPLOG, THAUM KUV YUAV NWS KUV MUAB 21 XYOO XWB. XYOV YOG HMOOV DABTSI HO TOS TAU NWS TUAJ, WB UA LUB NEEJ MUAJ 1 TUG ME NYUAM. WB TUS ME TUB TWB TSIS TAU MUAJ IB XYOO, NWS TAU KIAG NPAV NTSUAB XWB, NWS NRHIAV KEV KHIAV KUV THIAB WB TUS TUB. TSO PLHUAV KUV UA IB SAB NIAM IB SAB TXIV. TWB XAV TIAS TSIS YUAV TXIV NTXIV LI LAWM TABSI VIM TSEEM HLUAS HEEV THIAB LUB NEEJ TSUAV NTEV NTEV, YUS NIAM YUS TXIV LOS TSUAS TU YUS LOJ XWB YUAV TSIS NROG YUS NYOB LAUS. XAV THIAB XAV THIAJ LI ROV QHIB LUB SIAB TXAIS TOS IB TUG LOS HLUB THIAB NROG YUS UA LUB NEEJ, TABSI LEEJ TWG LOS SAIB YUS TSIS MUAJ NQI, SAIB YUS ZOO LI YAM KHOOM UA SI THIAB HAIS LUS LOS HAIS LUS TSIS ZOO XWB. YUS NYOB YUS VAJ YUS TSEV TSIS TAU THOV LAWV TUAJ THAM YUS. ES HAUV QAB NTUJ KHWB NO PUAS MUAJ LEEJ TWG HLUB TIAG THIAB NPAJSIAB UA LUB NEEJ TIAG TIAG LAWM OS?? KUV YOG NKAUJ FA POJ TSO, TAU LUB KOOB NPE PHEM TABSI KUV TSIS TAU UA TXHAUM LEEJ TWG LOS MUAB LEEJ TWG KHI LOS MUS IB LEEJ QHOV TWG SAIB TSIS TAUS KUV TUS TXIV, TSUAS YOG NWS NPLOOJ SIAB TSIS XAV YUAV THIAB HLUB YUS ES DAG TXAIS YUS XWB...LEEJ TWG TXAUS SIAB HLUB.....THOV HO HAIS PAUB

#2 HMOOB_Tub Hluas Xa Moo Zoo_*

HMOOB_Tub Hluas Xa Moo Zoo_*
 • Guests

Posted 20 February 2012 - 04:28 PM

VIM KUV YOG IB LEEJ NTXHAIS HMOOB HLUB NIAM TXIV, KUV THIAJ UA OB PEB TOM NEEJ. KUV THAWJ TUG TXIV YOG HMOOB NPLOG, THAUM KUV YUAV NWS KUV MUAB 21 XYOO XWB. XYOV YOG HMOOV DABTSI HO TOS TAU NWS TUAJ, WB UA LUB NEEJ MUAJ 1 TUG ME NYUAM. WB TUS ME TUB TWB TSIS TAU MUAJ IB XYOO, NWS TAU KIAG NPAV NTSUAB XWB, NWS NRHIAV KEV KHIAV KUV THIAB WB TUS TUB. TSO PLHUAV KUV UA IB SAB NIAM IB SAB TXIV. TWB XAV TIAS TSIS YUAV TXIV NTXIV LI LAWM TABSI VIM TSEEM HLUAS HEEV THIAB LUB NEEJ TSUAV NTEV NTEV, YUS NIAM YUS TXIV LOS TSUAS TU YUS LOJ XWB YUAV TSIS NROG YUS NYOB LAUS. XAV THIAB XAV THIAJ LI ROV QHIB LUB SIAB TXAIS TOS IB TUG LOS HLUB THIAB NROG YUS UA LUB NEEJ, TABSI LEEJ TWG LOS SAIB YUS TSIS MUAJ NQI, SAIB YUS ZOO LI YAM KHOOM UA SI THIAB HAIS LUS LOS HAIS LUS TSIS ZOO XWB. YUS NYOB YUS VAJ YUS TSEV TSIS TAU THOV LAWV TUAJ THAM YUS. ES HAUV QAB NTUJ KHWB NO PUAS MUAJ LEEJ TWG HLUB TIAG THIAB NPAJSIAB UA LUB NEEJ TIAG TIAG LAWM OS?? KUV YOG NKAUJ FA POJ TSO, TAU LUB KOOB NPE PHEM TABSI KUV TSIS TAU UA TXHAUM LEEJ TWG LOS MUAB LEEJ TWG KHI LOS MUS IB LEEJ QHOV TWG SAIB TSIS TAUS KUV TUS TXIV, TSUAS YOG NWS NPLOOJ SIAB TSIS XAV YUAV THIAB HLUB YUS ES DAG TXAIS YUS XWB...LEEJ TWG TXAUS SIAB HLUB.....THOV HO HAIS PAUB


Nyob zoo me leej muam txhob rawm maj tu siab nyob 6 lub ntiaj teb no cov uas tau taug txoj kev zoo li koj yeej muaj coob heev thiab tsis yog koj 1 leeg xwb maj mam nrhiav thiaj tau tus zoo thiab hlub you tiag, txhob maj tag kev cia siab 6 koj tus kheej nawb mog.....

#3 HMOOB_Txwmlijsim_*

HMOOB_Txwmlijsim_*
 • Guests

Posted 20 February 2012 - 06:13 PM

VIM KUV YOG IB LEEJ NTXHAIS HMOOB HLUB NIAM TXIV, KUV THIAJ UA OB PEB TOM NEEJ. KUV THAWJ TUG TXIV YOG HMOOB NPLOG, THAUM KUV YUAV NWS KUV MUAB 21 XYOO XWB. XYOV YOG HMOOV DABTSI HO TOS TAU NWS TUAJ, WB UA LUB NEEJ MUAJ 1 TUG ME NYUAM. WB TUS ME TUB TWB TSIS TAU MUAJ IB XYOO, NWS TAU KIAG NPAV NTSUAB XWB, NWS NRHIAV KEV KHIAV KUV THIAB WB TUS TUB. TSO PLHUAV KUV UA IB SAB NIAM IB SAB TXIV. TWB XAV TIAS TSIS YUAV TXIV NTXIV LI LAWM TABSI VIM TSEEM HLUAS HEEV THIAB LUB NEEJ TSUAV NTEV NTEV, YUS NIAM YUS TXIV LOS TSUAS TU YUS LOJ XWB YUAV TSIS NROG YUS NYOB LAUS. XAV THIAB XAV THIAJ LI ROV QHIB LUB SIAB TXAIS TOS IB TUG LOS HLUB THIAB NROG YUS UA LUB NEEJ, TABSI LEEJ TWG LOS SAIB YUS TSIS MUAJ NQI, SAIB YUS ZOO LI YAM KHOOM UA SI THIAB HAIS LUS LOS HAIS LUS TSIS ZOO XWB. YUS NYOB YUS VAJ YUS TSEV TSIS TAU THOV LAWV TUAJ THAM YUS. ES HAUV QAB NTUJ KHWB NO PUAS MUAJ LEEJ TWG HLUB TIAG THIAB NPAJSIAB UA LUB NEEJ TIAG TIAG LAWM OS?? KUV YOG NKAUJ FA POJ TSO, TAU LUB KOOB NPE PHEM TABSI KUV TSIS TAU UA TXHAUM LEEJ TWG LOS MUAB LEEJ TWG KHI LOS MUS IB LEEJ QHOV TWG SAIB TSIS TAUS KUV TUS TXIV, TSUAS YOG NWS NPLOOJ SIAB TSIS XAV YUAV THIAB HLUB YUS ES DAG TXAIS YUS XWB...LEEJ TWG TXAUS SIAB HLUB.....THOV HO HAIS PAUB


Tus me ntxhais,

kuv yuav hais ntau zog tab sis koj txhob chim thiaj paub qhov tseeb. Txhua yam yog tim koj pib yuam kev lawm, peb tej laus thaum ub mam zij xwb nawb. Yog koj yog poj niam ces koj yeej mag zij kiag ntag, tab sis tam sim no tsis zij lawm naj. Koj yeem koj ne, yus nyob yus pog ib sab ntuj es pheej hmoo mus xyuas tus hlub hauv yus lub neej rau ib sab ntuj. Tau lub cev zoo yus siab mas vim yus nyiam nws ne, tab sis luag siv yus xwb vim yus yog tus choj uas luag nriav nev. Dhau ntawv koj twb tseem yuam kev vim koj qhib koj lub dawb paus rau tom kev xwb, tus hlub koj tiag tiag tsis tau tuaj pom nawb, tab sis tej niam neeg tshaib tshaib nqis nqis pawg lug ntawm tej thiaj cia khaws xyeem thaum pom koj yog tus ncaj ke uas seem nws tes yuav dag tau yooj yim-ces nws nthuav zoj tus me txuj kom haum koj siab kiag thiab tsab kiag ua tus neeg zoo uas yuav hlub koj khee tws. Koj cia li qhaug rautxoj nyuag kev ntxias dag uas yog ua cuav hlub lawm ntag. Thaum nws tau koj kiag nws yeej tsis muaj kev respect txog kev koj tshaw ntawm nws hauv koj lub siab thiaj poob li no lawm. Me ntxhais lub npe nkauj fa xwb tsis phem heev nawb vim kev sib nrauj tsis paub tim leej twg nawb, tab sis yog nrauj txog 2-3 leej txiv???? nawb. Txij no mus yuav tau nrhiav tus nws cam hwm (respect) yus ua ntej nws nyiam thiab hlub yus nawb. All kind of peace and friendly relationship start right with the Heart of the MEAN "respect" koj yuav ntsib lub neej zoo xwb yog koj yeej peem ua zoo tas mus li xwb.

#4 HMOOB_Meej_*

HMOOB_Meej_*
 • Guests

Posted 20 February 2012 - 09:04 PM

VIM KUV YOG IB LEEJ NTXHAIS HMOOB HLUB NIAM TXIV, KUV THIAJ UA OB PEB TOM NEEJ. KUV THAWJ TUG TXIV YOG HMOOB NPLOG, THAUM KUV YUAV NWS KUV MUAB 21 XYOO XWB. XYOV YOG HMOOV DABTSI HO TOS TAU NWS TUAJ, WB UA LUB NEEJ MUAJ 1 TUG ME NYUAM. WB TUS ME TUB TWB TSIS TAU MUAJ IB XYOO, NWS TAU KIAG NPAV NTSUAB XWB, NWS NRHIAV KEV KHIAV KUV THIAB WB TUS TUB. TSO PLHUAV KUV UA IB SAB NIAM IB SAB TXIV. TWB XAV TIAS TSIS YUAV TXIV NTXIV LI LAWM TABSI VIM TSEEM HLUAS HEEV THIAB LUB NEEJ TSUAV NTEV NTEV, YUS NIAM YUS TXIV LOS TSUAS TU YUS LOJ XWB YUAV TSIS NROG YUS NYOB LAUS. XAV THIAB XAV THIAJ LI ROV QHIB LUB SIAB TXAIS TOS IB TUG LOS HLUB THIAB NROG YUS UA LUB NEEJ, TABSI LEEJ TWG LOS SAIB YUS TSIS MUAJ NQI, SAIB YUS ZOO LI YAM KHOOM UA SI THIAB HAIS LUS LOS HAIS LUS TSIS ZOO XWB. YUS NYOB YUS VAJ YUS TSEV TSIS TAU THOV LAWV TUAJ THAM YUS. ES HAUV QAB NTUJ KHWB NO PUAS MUAJ LEEJ TWG HLUB TIAG THIAB NPAJSIAB UA LUB NEEJ TIAG TIAG LAWM OS?? KUV YOG NKAUJ FA POJ TSO, TAU LUB KOOB NPE PHEM TABSI KUV TSIS TAU UA TXHAUM LEEJ TWG LOS MUAB LEEJ TWG KHI LOS MUS IB LEEJ QHOV TWG SAIB TSIS TAUS KUV TUS TXIV, TSUAS YOG NWS NPLOOJ SIAB TSIS XAV YUAV THIAB HLUB YUS ES DAG TXAIS YUS XWB...LEEJ TWG TXAUS SIAB HLUB.....THOV HO HAIS PAUB#5 HMOOB_Pheej Huam_*

HMOOB_Pheej Huam_*
 • Guests

Posted 20 February 2012 - 09:22 PM

Cia kuv mam hlub koj ib leeg os me leej muam aw. Txawm lwm tus tsis hlub koj los ntshai yog neb tsis muaj ntawv txij nkawm es luag thiaj tso yus tseg. Yog kuv lam tau koj mas kuv mam hlub kom koj tsis txhob nco txog koj ob tus txiv tag li nawb.

#6 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 February 2012 - 08:47 AM

VIM KUV YOG IB LEEJ NTXHAIS HMOOB HLUB NIAM TXIV, KUV THIAJ UA OB PEB TOM NEEJ. KUV THAWJ TUG TXIV YOG HMOOB NPLOG, THAUM KUV YUAV NWS KUV MUAB 21 XYOO XWB. XYOV YOG HMOOV DABTSI HO TOS TAU NWS TUAJ, WB UA LUB NEEJ MUAJ 1 TUG ME NYUAM. WB TUS ME TUB TWB TSIS TAU MUAJ IB XYOO, NWS TAU KIAG NPAV NTSUAB XWB, NWS NRHIAV KEV KHIAV KUV THIAB WB TUS TUB. TSO PLHUAV KUV UA IB SAB NIAM IB SAB TXIV. TWB XAV TIAS TSIS YUAV TXIV NTXIV LI LAWM TABSI VIM TSEEM HLUAS HEEV THIAB LUB NEEJ TSUAV NTEV NTEV, YUS NIAM YUS TXIV LOS TSUAS TU YUS LOJ XWB YUAV TSIS NROG YUS NYOB LAUS. XAV THIAB XAV THIAJ LI ROV QHIB LUB SIAB TXAIS TOS IB TUG LOS HLUB THIAB NROG YUS UA LUB NEEJ, TABSI LEEJ TWG LOS SAIB YUS TSIS MUAJ NQI, SAIB YUS ZOO LI YAM KHOOM UA SI THIAB HAIS LUS LOS HAIS LUS TSIS ZOO XWB. YUS NYOB YUS VAJ YUS TSEV TSIS TAU THOV LAWV TUAJ THAM YUS. ES HAUV QAB NTUJ KHWB NO PUAS MUAJ LEEJ TWG HLUB TIAG THIAB NPAJSIAB UA LUB NEEJ TIAG TIAG LAWM OS?? KUV YOG NKAUJ FA POJ TSO, TAU LUB KOOB NPE PHEM TABSI KUV TSIS TAU UA TXHAUM LEEJ TWG LOS MUAB LEEJ TWG KHI LOS MUS IB LEEJ QHOV TWG SAIB TSIS TAUS KUV TUS TXIV, TSUAS YOG NWS NPLOOJ SIAB TSIS XAV YUAV THIAB HLUB YUS ES DAG TXAIS YUS XWB...LEEJ TWG TXAUS SIAB HLUB.....THOV HO HAIS PAUB

me ntxhais/los sis tusmuam kuv xav mas koj yuav tau rov qab los mus xav rau yus tug kheej hais tia vim li cas 2 tus txiv ua koj yuav dhau los ho tsi kam hlub koj mus ntxiv.puas yog tim kuv lawm yuav tau tshawb koj tus kheej los sis cia lwm tus tshawb saib who u r?.tsi yog ib tus xwb tab sis ob tus lawm laiv.txhais tau tias yus muaj teebmeem txog txoj kev hlub.yog cia kuv noog koj ob tus txiv mas ntshai nkawv yuav teb tej yam koj zais npog tsi qhia 6 peb.txawm li cas los thov txhob chim 6kuv mog yav tom ntej ua zoo xaiv.xaiv tus ua nyiam/hlub koj tshaj li koj nyiam/hlub nws thiaj niam qhuav haum xwb.txhob xaiv tus zoo nraug cevqaij daim tawv tab sis xaiv tus zoo nraug luv plawv.txhob tag kev dia siab mog tud neeg tseem hlub koj tab tom rhais ruam los yuav txog.xav tias yav dhau los yog ib zaj npuv hee rau koj kawm xwb.

#7 HMOOB_HMOOB Lao_*

HMOOB_HMOOB Lao_*
 • Guests

Posted 21 February 2012 - 11:01 AM

[quote name='NYOB NROG KEV TU SIAB' date='20 February 2012 - 04:19 PM' timestamp='1329754757' post='14877']
VIM KUV YOG IB LEEJ NTXHAIS HMOOB HLUB NIAM TXIV, KUV THIAJ UA OB PEB TOM NEEJ. KUV THAWJ TUG TXIV YOG HMOOB NPLOG, THAUM KUV YUAV NWS KUV MUAB 21 XYOO XWB. XYOV YOG HMOOV DABTSI HO TOS TAU NWS TUAJ, WB UA LUB NEEJ MUAJ 1 TUG ME NYUAM. WB TUS ME TUB TWB TSIS TAU MUAJ IB XYOO, NWS TAU KIAG NPAV NTSUAB XWB, NWS NRHIAV KEV KHIAV KUV THIAB WB TUS TUB. TSO PLHUAV KUV UA IB SAB NIAM IB SAB TXIV. TWB XAV TIAS TSIS YUAV TXIV NTXIV LI LAWM TABSI VIM TSEEM HLUAS HEEV THIAB LUB NEEJ TSUAV NTEV NTEV, YUS NIAM YUS TXIV LOS TSUAS TU YUS LOJ XWB YUAV TSIS NROG YUS NYOB LAUS. XAV THIAB XAV THIAJ LI ROV QHIB LUB SIAB TXAIS TOS IB TUG LOS HLUB THIAB NROG YUS UA LUB NEEJ, TABSI LEEJ TWG LOS SAIB YUS TSIS MUAJ NQI, SAIB YUS ZOO LI YAM KHOOM UA SI THIAB HAIS LUS LOS HAIS LUS TSIS ZOO XWB. YUS NYOB YUS VAJ YUS TSEV TSIS TAU THOV LAWV TUAJ THAM YUS. ES HAUV QAB NTUJ KHWB NO PUAS MUAJ LEEJ TWG HLUB TIAG THIAB NPAJSIAB UA LUB NEEJ TIAG TIAG LAWM OS?? KUV YOG NKAUJ FA POJ TSO, TAU LUB KOOB NPE PHEM TABSI KUV TSIS TAU UA TXHAUM LEEJ TWG LOS MUAB LEEJ TWG KHI LOS MUS IB LEEJ QHOV TWG SAIB TSIS TAUS KUV TUS TXIV, TSUAS YOG NWS NPLOOJ SIAB TSIS XAV YUAV THIAB HLUB YUS ES DAG TXAIS YUS XWB...LEEJ TWG TXAUS SIAB HLUB.....THOV HO HAIS PAUB


Txhob tu siab mog me leej muam....yog tias koj twb ho muaj 2 tug txiv dhau los es puav leej khiav koj lawm mas...xyov yuav yog vim dab tsi....peb kuj twv tsis raug li..thiab peb kuj ntaus nqi nyhav rau koj tog me ntsis lawm...

Tos kuv hais li no los vim yog tias..kuv kuj muaj ib tug muam tau tos ib tug txiv tim nplog tuaj yuav ua txiv thiab..thaum tau ntawv nyob lawm, nws kuj khiav lawm thiab...qhov no mas yog tim kuv niag muam ntawd xwb, ib tug txiv yog yus tos tau tuaj ua yus tus txiv lawm tiag..kuj tsis txhob pheej cem phem phem thiab luv, thaum zoo ces txawm hais kuv me hanney tsis tseg tham ua ib nyuag tsis haum siab xwb txawm siv cem zoj tias, niag zoo li koj es kuv nim muab nyiaj pua kev rau koj tuaj thiab kuv yuav koj ua txiv es yog zoo li koj xwb ces nkim kuv tej nyiaj xwb, kuv tej nyiaj ces muab pov rau nram qhov ntuj tseem zoo dua li no thiab kuj muaj lwm yam lus cem ntau heev tsuas piav me me li no xwb, tus txiv ua zaj twg los tsis haum nws siab tas li xwb.

Ib tug txiv neej yog ua lub neej raug tsuj tas li no txwb ces kawg khiav xwb, tsis hais leej twg, kuv los yeej khiav ib yam, yog li ntawd, kuv tus muam no kuv twb tau hais kawg kev lawm los nws hais nws zaj xwb, ua ib tug txiv neej thaum yus tsis tau ntawv nyob mas kuj mloog thiab ua txhua yam log nchiab los mad, vim nws tsuas tos tau ntawv nyob xwb, thaum tau kiag ntawv nyob lawm ces luag khiav xwb xwb li. yog li ntawd kuv los yeej tsis pab kuv tus muam, vim yog ib tug txiv neej ua yus tus txiv lawm mas txawm tias nws tuaj txog tseem ruam ruam tsis paub ntaub ntawv los kuj txhob lam tau lam cem luag, tej teeb meem no yog zoo li no.

Qhov..2..yog tus txiv zaum 2 los ntawd, kuj zoo li hais los saud thiab, yog tham zoo siab ces hais kuv me hanney tsis tseg yog thaum ua tsis haum siab me ntsis ces txawm cem tias niag zoo li koj es...twb tsis piv kuv niag txiv dhau los ib qho li...piav me me tej lub cem li no xwb paub ntau lawm, yog zoo li no ces kawg khiav xwb nawb, yog ib tug txiv neej lawm yeej tsis lam yuav nyo tau hau rau ib tug poj niam tsuj li nawb.

ua tsaug qhov no kuv tsuas hais piv xam zoo li kuv niag muam liam ntawd xwb. tej zaum koj kuj yuav tsis zoo li ntawd thiab.

Hos hais txog Hmoob nplog tsis hais poj niam los txiv neej...ib tug hmoob nplog uas tos tau tuaj yuav ua txiv los ua poj niam lawm ntawd, kuj muaj tej tus kuj ua zoo tsim lub neej zoo zuj zus tuaj thiab, kuj muaj tej tus tsuas yuav tus txiv los yuav tus poj niam ntawd kom tuaj tau rau teb chaws vam meej thiab tos tau ntaub ntawv xwb ces nws khiav lawm, nej txhob xav tias hmoob nplog yuav zoo zoo nawb..haj yam yog cov phem tshaj, thaum nws nyob nplog teb txom txom nyem heev, tiam sis thaum nws tau tuaj txog teb chaws vam meej lawm mas nws muaj phlus kawg li tsis hais poj niam los txiv neej, nws tsis nco qab txog tias yus no tau hlub nws thiab take care nws npaum li cas..nws tseem rov taw tuam ntuj li tej laus hais thiab.

Kuj muaj ntau yam teeb meem li os cov phooj ywg. hahahahaaha.

#8 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 February 2012 - 11:58 AM

tus muam kev ua neeg thiab ua neej sib txawv nawj mog,seb koj yuav xaiv tus neeg los koj yuav xaiv lub neej yog koj xaiv tus neeg mas koj yuav tau tsom kom zoo li koj niaj hnub mus tom hoob nab es koj tsom koj tus kheej rau hauv koj daim iav nas,thaum koj tsom tas koj xav li cas,puas muaj qhov tshiab tuaj,puas muaj qhov phem tuaj,tib neeg ces tib yam nkaus,ua ntej koj yuav xaiv ib tug txiv koj tsis yog lam xaiv ua si,qhov koj hais ko yog koj xaiv ua si xwb,kuv tsis xav tias yog koj xaiv ua neej txawm li ko los kev tseem muaj ntau kuv yog ib tug neeg muaj poj niam lawm,mas kev ua si txawv kev ua neej,zoo li yam khoom tom khw txawm zoo nkauj npaum twg los yuav tau saib nws qhov quality thiab hom khoom ntawv seb puas yog cov khoom muaj nuj nqes,yog tsis li pub dawb twb tsis khaws no nas,txhob muab ib tug txiv neej los saib nws txoj kev tham lus ua si koj yuav tau mloog nws hom lus seb neeg puas siv koj puas nyiam,lub neej tom ntej yuav kom koj tau tus txiv tsis zoo zoo tab sis tuav tau koj lub neej koj yuav tau xyuam xim,yog kuv muab ib yam khoom tso tom kev free yog lub computer koj puas xav tias yuav khaws no mas,vim yog pub dawb xwb,koj xav li cas,kuv yog koj ib tug hmoob mas hais ncajncaj tsis lem rau koj tias tus txiv neej los thawj koj xwb koj tsis thas khaws cia txawm koj khaws los nothing,koj xav kom zoo thiab xav kom tob dua ntawm koj mog,li no xwb sib ntsib dua.

#9 HMOOB_Vaub kib_*

HMOOB_Vaub kib_*
 • Guests

Posted 21 February 2012 - 01:31 PM

VIM KUV YOG IB LEEJ NTXHAIS HMOOB HLUB NIAM TXIV, KUV THIAJ UA OB PEB TOM NEEJ. KUV THAWJ TUG TXIV YOG HMOOB NPLOG, THAUM KUV YUAV NWS KUV MUAB 21 XYOO XWB. XYOV YOG HMOOV DABTSI HO TOS TAU NWS TUAJ, WB UA LUB NEEJ MUAJ 1 TUG ME NYUAM. WB TUS ME TUB TWB TSIS TAU MUAJ IB XYOO, NWS TAU KIAG NPAV NTSUAB XWB, NWS NRHIAV KEV KHIAV KUV THIAB WB TUS TUB. TSO PLHUAV KUV UA IB SAB NIAM IB SAB TXIV. TWB XAV TIAS TSIS YUAV TXIV NTXIV LI LAWM TABSI VIM TSEEM HLUAS HEEV THIAB LUB NEEJ TSUAV NTEV NTEV, YUS NIAM YUS TXIV LOS TSUAS TU YUS LOJ XWB YUAV TSIS NROG YUS NYOB LAUS. XAV THIAB XAV THIAJ LI ROV QHIB LUB SIAB TXAIS TOS IB TUG LOS HLUB THIAB NROG YUS UA LUB NEEJ, TABSI LEEJ TWG LOS SAIB YUS TSIS MUAJ NQI, SAIB YUS ZOO LI YAM KHOOM UA SI THIAB HAIS LUS LOS HAIS LUS TSIS ZOO XWB. YUS NYOB YUS VAJ YUS TSEV TSIS TAU THOV LAWV TUAJ THAM YUS. ES HAUV QAB NTUJ KHWB NO PUAS MUAJ LEEJ TWG HLUB TIAG THIAB NPAJSIAB UA LUB NEEJ TIAG TIAG LAWM OS?? KUV YOG NKAUJ FA POJ TSO, TAU LUB KOOB NPE PHEM TABSI KUV TSIS TAU UA TXHAUM LEEJ TWG LOS MUAB LEEJ TWG KHI LOS MUS IB LEEJ QHOV TWG SAIB TSIS TAUS KUV TUS TXIV, TSUAS YOG NWS NPLOOJ SIAB TSIS XAV YUAV THIAB HLUB YUS ES DAG TXAIS YUS XWB...LEEJ TWG TXAUS SIAB HLUB.....THOV HO HAIS PAUBTus muam los yog tus phooj ywg txiv neej. kuv thov txim vim kuv tsis paub koj zoo xyov koj yog txiv neej los poj niam, xyov koj ua cuav yeeb los yog tseem yeeb es kuv thiaj li thov txim ntawm koj.

yog tias koj yog ib tug poj niam tiag mas kuv yuav teb koj li no, tab sis raws li saib thiab twm koj cov ntsiab lus mas khws li koj yog ib tug txiv neej txawm li cas los xij peem cia peb sib teb rau hauv no rau sawv daws tau kawm.
ntawm kuv mas kuv yuav teb koj li no, peb tsuas hnov ib tog lus xwb twb tsis tau hnov 2 tog lus mas xyov nws tim nws leej twg, vim peb ua neeg nyob ces nyias yeej qhuas nyias tus nees muaj zog xwb, nyias yeej hais lus los tiv thaiv nyias tus kheej xwb tab sis yog thaum peb nrog neb nyob ua ke ces peb yuav paub tias tim leej twg. raws li ib txwm pom thiab paub los mas tus pheej khav tias nws yog tus zoo, ntsib tus twg los nws pheej khav tias nws zoo mas tus ntawv txawm yog tus phem vim tus neeg zoo nws yeej tsis tham lus ntau ntau thiab nws tsis tshua qhuas nws tus kheej pes tsawg, muaj qee zaug luag noog txog mas nws tseem teb tias tej zaum ntshe yog nws phem heev xwb, tus hais li no ces txawm nws phem los yuav phem tsis ntau.
ntawm kuv tus kheej kuv kuj tsis to taub tias yog vim li cas 2 tug puav leej khiav koj mus tag huv si lawm, kuv xav tias tsis yeeb vim los tshe yuav yog yeeb vaim lawm. peb cov txiv neej mas ntshaw tus poj niam siab loj siab dav heev, yog koj siab loj siab dav lawm nws yuav khiav tsis tau koj mus vim nws tseem khuv khuv xim koj lub siab tias tsam lwm hnub nws nrhiav tsis tau ib tug siab loj siab dav li koj lawm. hos yog tus poj niam cuag nkaus poj qaib tsauj ces txiv neej yuav lawm tu siab nrho vim tus tshiab hlub nws dua lawm.
txawm tias koj yog poj nrauj los yog yawg nrauj lawm los tsis txhob tu siab vim poj nrauj thiab yawg nrauj tsis yog koj ib leeg xwb, poj nrauj yawg nrauj muaj puv lub ntiaj teb no nws tsis yog koj ib leeg, txawm koj yog poj nrauj lawm los kuv yeej hlub tau koj tsuav yog muaj lub siab dawb siab zoo xwb.
Thov txim ntau uas kuv hais tau tej yam mob zog me ntsis lawm los thov txhob xav li cas, cov lus yeej mus raws li kuv tham thiab kuv hais no lawm.
ua tsaug ntau
Vaub kib

#10 HMOOB_HMOOB_NYOB NROG KEV TU SIA_*

HMOOB_HMOOB_NYOB NROG KEV TU SIA_*
 • Guests

Posted 21 February 2012 - 03:42 PM

me ntxhais/los sis tusmuam kuv xav mas koj yuav tau rov qab los mus xav rau yus tug kheej hais tia vim li cas 2 tus txiv ua koj yuav dhau los ho tsi kam hlub koj mus ntxiv.puas yog tim kuv lawm yuav tau tshawb koj tus kheej los sis cia lwm tus tshawb saib who u r?.tsi yog ib tus xwb tab sis ob tus lawm laiv.txhais tau tias yus muaj teebmeem txog txoj kev hlub.yog cia kuv noog koj ob tus txiv mas ntshai nkawv yuav teb tej yam koj zais npog tsi qhia 6 peb.txawm li cas los thov txhob chim 6kuv mog yav tom ntej ua zoo xaiv.xaiv tus ua nyiam/hlub koj tshaj li koj nyiam/hlub nws thiaj niam qhuav haum xwb.txhob xaiv tus zoo nraug cevqaij daim tawv tab sis xaiv tus zoo nraug luv plawv.txhob tag kev dia siab mog tud neeg tseem hlub koj tab tom rhais ruam los yuav txog.xav tias yav dhau los yog ib zaj npuv hee rau koj kawm xwb.KUV NYUAM QHUAV YUAV IB ZAUG TXIV XWB....TSIS TAU YUAV OB TUG...TABSI NTSHAI NTSHAI LAWM VIM ZOO LI TSIS MUAJ IB LEEJ QHOV TWG UAS YUAV ZOO LI LAWM

#11 HMOOB_HMOOB_NYOB NROG KEV TU SIA_*

HMOOB_HMOOB_NYOB NROG KEV TU SIA_*
 • Guests

Posted 21 February 2012 - 04:15 PM

Tus muam los yog tus phooj ywg txiv neej. kuv thov txim vim kuv tsis paub koj zoo xyov koj yog txiv neej los poj niam, xyov koj ua cuav yeeb los yog tseem yeeb es kuv thiaj li thov txim ntawm koj.

yog tias koj yog ib tug poj niam tiag mas kuv yuav teb koj li no, tab sis raws li saib thiab twm koj cov ntsiab lus mas khws li koj yog ib tug txiv neej txawm li cas los xij peem cia peb sib teb rau hauv no rau sawv daws tau kawm.
ntawm kuv mas kuv yuav teb koj li no, peb tsuas hnov ib tog lus xwb twb tsis tau hnov 2 tog lus mas xyov nws tim nws leej twg, vim peb ua neeg nyob ces nyias yeej qhuas nyias tus nees muaj zog xwb, nyias yeej hais lus los tiv thaiv nyias tus kheej xwb tab sis yog thaum peb nrog neb nyob ua ke ces peb yuav paub tias tim leej twg. raws li ib txwm pom thiab paub los mas tus pheej khav tias nws yog tus zoo, ntsib tus twg los nws pheej khav tias nws zoo mas tus ntawv txawm yog tus phem vim tus neeg zoo nws yeej tsis tham lus ntau ntau thiab nws tsis tshua qhuas nws tus kheej pes tsawg, muaj qee zaug luag noog txog mas nws tseem teb tias tej zaum ntshe yog nws phem heev xwb, tus hais li no ces txawm nws phem los yuav phem tsis ntau.
ntawm kuv tus kheej kuv kuj tsis to taub tias yog vim li cas 2 tug puav leej khiav koj mus tag huv si lawm, kuv xav tias tsis yeeb vim los tshe yuav yog yeeb vaim lawm. peb cov txiv neej mas ntshaw tus poj niam siab loj siab dav heev, yog koj siab loj siab dav lawm nws yuav khiav tsis tau koj mus vim nws tseem khuv khuv xim koj lub siab tias tsam lwm hnub nws nrhiav tsis tau ib tug siab loj siab dav li koj lawm. hos yog tus poj niam cuag nkaus poj qaib tsauj ces txiv neej yuav lawm tu siab nrho vim tus tshiab hlub nws dua lawm.
txawm tias koj yog poj nrauj los yog yawg nrauj lawm los tsis txhob tu siab vim poj nrauj thiab yawg nrauj tsis yog koj ib leeg xwb, poj nrauj yawg nrauj muaj puv lub ntiaj teb no nws tsis yog koj ib leeg, txawm koj yog poj nrauj lawm los kuv yeej hlub tau koj tsuav yog muaj lub siab dawb siab zoo xwb.
Thov txim ntau uas kuv hais tau tej yam mob zog me ntsis lawm los thov txhob xav li cas, cov lus yeej mus raws li kuv tham thiab kuv hais no lawm.
ua tsaug ntau
Vaub kib


UA TSAUG NTAU RAU KOJ COV LUS, KUV YEEJ TSIS XAV THIAB TU SIAB LI CAS RAU KOJ LI. HAUV KUV LUB NEEJ TXIJ LI LOJ HLOB LOS TXOG TXIJ NO NYUAM QHUAV YUAV IB TUG TXIV XWB...XAV TIAS QHIB SIAB VIM TSEEM HLUAS HEEV ES ROV NPAJ DUA LUB NEEJ TABSI NTSHAI NTSHAI TSAM YUS UA ZOO NPAUM TWG LOS MUAJ TUS YUAV LOS RHUAV CES YUAV ROV PLAM DUA LUB NEEJ CES TEB CHAWS YUAV HAIS TIAS YUS YEEJ PHEM TIAG TIAG...DHAU NTAWD KUV MUAJ IB TUG TUB THIAB, TSAM TUS TSHIAB HLUB TSIS TAUS CES YUAV UA LUS SIB CEG SIB NTAUS...KUV TUS TXIV NTAWD TWB KHIAV KUV TAU 7 LUB XYOO NO LAWM, KUV TUS TUB TWB MUAJ 6 XYOO LAWM...NWS MUS TAU 7 LUB XYOO NO KUV YEEJ TSIS THAM TXOG LI THIAB TXAWM NWS YUAV MUS HAIS TIAS NWS ZOO NPAUM CAS ES KUV PHEM NPAUM TWG LOS KUV UA TWJ YWM XAV TIAS YOG KUV TXOJ NIAG HMOOV PHEM XWB, IB HNUB TWG NWS MUS NTSIB TUS TSHIAB MAM LI POM KUV ZOO LOS KUV TSEEM YUAV HLUB NWS....TABSI LOS TXOG RAU XYOO NO HNUB NO.....NWS POM YUS ZOO POM YUS TXOJ KEV HLUB ROV TIG TUAJ HAIS LUS ZOO TABSI NWS MUAJ NWS POJ NWS SEV LAWM.....NWS ROV THOV YUS TABSI CAS YUS LUB SIAB HLUB THIAB NCO NWS TSIS NYOB ZOO LI QUB LAWM...VIM TAU 7 LUB XYOO NO YUS TWB YOG TUS PHEM XWB THIAB TWB SAWV TAUS LOS UA IB LEEJ NIAM TSEV KHO KHOV LAWM....ROV HLUB NWS LOS TSIS TAU...TSIS XAV KOM NWS POJ NWS SEV NYOB NROG LUB KUA MUAG.....TWB NYOB TOS TXOG HNUB NWS THIAB TEB CHAWS POM TIAS YUS YEEJ YOG TUS ZOO LAWM .....XYOV YAV TOM NTEJ NO YUAV UA LI CAS TAUJ MUS

#12 HMOOB_NYOB NROG KEV TU SIAB_*

HMOOB_NYOB NROG KEV TU SIAB_*
 • Guests

Posted 21 February 2012 - 04:44 PM

[quote name='HMOOB Lao' date='21 February 2012 - 11:01 AM' timestamp='1329822112' post='14904']
[quote name='NYOB NROG KEV TU SIAB' date='20 February 2012 - 04:19 PM' timestamp='1329754757' post='14877']
VIM KUV YOG IB LEEJ NTXHAIS HMOOB HLUB NIAM TXIV, KUV THIAJ UA OB PEB TOM NEEJ. KUV THAWJ TUG TXIV YOG HMOOB NPLOG, THAUM KUV YUAV NWS KUV MUAB 21 XYOO XWB. XYOV YOG HMOOV DABTSI HO TOS TAU NWS TUAJ, WB UA LUB NEEJ MUAJ 1 TUG ME NYUAM. WB TUS ME TUB TWB TSIS TAU MUAJ IB XYOO, NWS TAU KIAG NPAV NTSUAB XWB, NWS NRHIAV KEV KHIAV KUV THIAB WB TUS TUB. TSO PLHUAV KUV UA IB SAB NIAM IB SAB TXIV. TWB XAV TIAS TSIS YUAV TXIV NTXIV LI LAWM TABSI VIM TSEEM HLUAS HEEV THIAB LUB NEEJ TSUAV NTEV NTEV, YUS NIAM YUS TXIV LOS TSUAS TU YUS LOJ XWB YUAV TSIS NROG YUS NYOB LAUS. XAV THIAB XAV THIAJ LI ROV QHIB LUB SIAB TXAIS TOS IB TUG LOS HLUB THIAB NROG YUS UA LUB NEEJ, TABSI LEEJ TWG LOS SAIB YUS TSIS MUAJ NQI, SAIB YUS ZOO LI YAM KHOOM UA SI THIAB HAIS LUS LOS HAIS LUS TSIS ZOO XWB. YUS NYOB YUS VAJ YUS TSEV TSIS TAU THOV LAWV TUAJ THAM YUS. ES HAUV QAB NTUJ KHWB NO PUAS MUAJ LEEJ TWG HLUB TIAG THIAB NPAJSIAB UA LUB NEEJ TIAG TIAG LAWM OS?? KUV YOG NKAUJ FA POJ TSO, TAU LUB KOOB NPE PHEM TABSI KUV TSIS TAU UA TXHAUM LEEJ TWG LOS MUAB LEEJ TWG KHI LOS MUS IB LEEJ QHOV TWG SAIB TSIS TAUS KUV TUS TXIV, TSUAS YOG NWS NPLOOJ SIAB TSIS XAV YUAV THIAB HLUB YUS ES DAG TXAIS YUS XWB...LEEJ TWG TXAUS SIAB HLUB.....THOV HO HAIS PAUB


Txhob tu siab mog me leej muam....yog tias koj twb ho muaj 2 tug txiv dhau los es puav leej khiav koj lawm mas...xyov yuav yog vim dab tsi....peb kuj twv tsis raug li..thiab peb kuj ntaus nqi nyhav rau koj tog me ntsis lawm...

Tos kuv hais li no los vim yog tias..kuv kuj muaj ib tug muam tau tos ib tug txiv tim nplog tuaj yuav ua txiv thiab..thaum tau ntawv nyob lawm, nws kuj khiav lawm thiab...qhov no mas yog tim kuv niag muam ntawd xwb, ib tug txiv yog yus tos tau tuaj ua yus tus txiv lawm tiag..kuj tsis txhob pheej cem phem phem thiab luv, thaum zoo ces txawm hais kuv me hanney tsis tseg tham ua ib nyuag tsis haum siab xwb txawm siv cem zoj tias, niag zoo li koj es kuv nim muab nyiaj pua kev rau koj tuaj thiab kuv yuav koj ua txiv es yog zoo li koj xwb ces nkim kuv tej nyiaj xwb, kuv tej nyiaj ces muab pov rau nram qhov ntuj tseem zoo dua li no thiab kuj muaj lwm yam lus cem ntau heev tsuas piav me me li no xwb, tus txiv ua zaj twg los tsis haum nws siab tas li xwb.

Ib tug txiv neej yog ua lub neej raug tsuj tas li no txwb ces kawg khiav xwb, tsis hais leej twg, kuv los yeej khiav ib yam, yog li ntawd, kuv tus muam no kuv twb tau hais kawg kev lawm los nws hais nws zaj xwb, ua ib tug txiv neej thaum yus tsis tau ntawv nyob mas kuj mloog thiab ua txhua yam log nchiab los mad, vim nws tsuas tos tau ntawv nyob xwb, thaum tau kiag ntawv nyob lawm ces luag khiav xwb xwb li. yog li ntawd kuv los yeej tsis pab kuv tus muam, vim yog ib tug txiv neej ua yus tus txiv lawm mas txawm tias nws tuaj txog tseem ruam ruam tsis paub ntaub ntawv los kuj txhob lam tau lam cem luag, tej teeb meem no yog zoo li no.

Qhov..2..yog tus txiv zaum 2 los ntawd, kuj zoo li hais los saud thiab, yog tham zoo siab ces hais kuv me hanney tsis tseg yog thaum ua tsis haum siab me ntsis ces txawm cem tias niag zoo li koj es...twb tsis piv kuv niag txiv dhau los ib qho li...piav me me tej lub cem li no xwb paub ntau lawm, yog zoo li no ces kawg khiav xwb nawb, yog ib tug txiv neej lawm yeej tsis lam yuav nyo tau hau rau ib tug poj niam tsuj li nawb.

ua tsaug qhov no kuv tsuas hais piv xam zoo li kuv niag muam liam ntawd xwb. tej zaum koj kuj yuav tsis zoo li ntawd thiab.

Hos hais txog Hmoob nplog tsis hais poj niam los txiv neej...ib tug hmoob nplog uas tos tau tuaj yuav ua txiv los ua poj niam lawm ntawd, kuj muaj tej tus kuj ua zoo tsim lub neej zoo zuj zus tuaj thiab, kuj muaj tej tus tsuas yuav tus txiv los yuav tus poj niam ntawd kom tuaj tau rau teb chaws vam meej thiab tos tau ntaub ntawv xwb ces nws khiav lawm, nej txhob xav tias hmoob nplog yuav zoo zoo nawb..haj yam yog cov phem tshaj, thaum nws nyob nplog teb txom txom nyem heev, tiam sis thaum nws tau tuaj txog teb chaws vam meej lawm mas nws muaj phlus kawg li tsis hais poj niam los txiv neej, nws tsis nco qab txog tias yus no tau hlub nws thiab take care nws npaum li cas..nws tseem rov taw tuam ntuj li tej laus hais thiab.

Kuj muaj ntau yam teeb meem li os cov phooj ywg. hahahahaaha.
[/quote]

HAIS TXOG NTAWM KUV TUS KHEEJ, KUV KUJ SIAB PHEM PHEM HEEV TABSI KUV TSIS TAU CEM LOS TSA TES NTAUS KUV TUS TXIV NTAWD IB ZAUG LI..WB UA LUB NEEJ SOV SIAB HLO...TEJ HNUB KUV TSIS NCO QAB NQA LUNCH MUS WORK LOS NWS YEEJ SIAB TSIS KHEEV NWS YEEJ XA TUAJ RAU KUV...ME NYUAM LOS NWS YEEJ NROG ZOV...DABTSI LOS WB IB LEEJ QHOV TWG KHOOM CES WB YEEJ UA TSIS TIAS YOG KUV LI HAU LWM LOS NWS LI HAU LWM...WB YEEJ SIB PAB...YAM HEAVY LOS NWS YEEJ TSIS PUB KUV NQA...HAIS TXOG NYIAJ CES KUV LOS SIJ HAWM NTAWD TSEEM HLUAS HEEV (8 XYOO DHAU LOS LAWM) TSEEM TAB TOM PIB NPAJ LUB NEEJ TSIS TAU MUAJ IB YAM DABTSI ...NYIAJ TXIAG KUV YEEJ MUAB TSIS TAU PAB NWS TSEV NEEG THIAB YUAV TSIS TAU IB YAM DABTSI PUB RAU NWS TUS KHEEJ LI ...WB YEEJ UA LUB NEEJ SIB SIB HLUB TABSI XYOV UA LI CAS IB HNUB NWS CIA LI LOS HAIS RAU KUV TIAS NWS TUS TXIV TXAWM KOM NWS KHIAV KUV ES TWB YUAV TAU AIRTICKET RAU NWS LAWM ES KOM HNUB NTAWD KUV TXHOB MUS UA HAU LWM ES LOS ZOV ME NYUAM...KUV CIA LI QUAJ UA ZAJ UZ NTXEEV VWM TAG...KOM NWS MUAB KUV TUA UA NTEJ TSO NWS MAM LI MUS...THIAJ LI HU NWS COV KWV TIJ IB TUG DAB IB TUG QHUA TUAJ HAIS...HAIS TAG TSIS MUAJ 3 WEEK XWB...IB HMO KUV MOB MOB SAIB TSIS TAUS...KOM NWS MUS YUAV TSHUAJ KUV NOJ..CAS NWS MUS NTEV LI NTEV TSIS POM LOS...KUV NTSHAI TSAM MUAJ TEEB MEEM RAU NWS...KUV THIAJ LI HU MUS CEEB POLICE TIAS KUV TUS TXIV TSIS PAUB LUS ES XYOV UA CAS RAU NWS LAWM....THAUM LAWV QHIA KUV TIAS NWS TWB CHECKIN FLYING TO FRESNO, CA LAWM...KUV TU SIAB NRHO VIM LUB CAIJ NTAWD KUV TWB SAWV TSIS NTAUS...ME NYUAM LOS NYUAM QHUAV PAUB NKAG XWB....XAV TSIS TAU LI TIAS YOG VIM QHOV TWG ...NWS MUS NWS LUB SIAB YEEJ NCO KUV TSIS PLOJ NWS YEEJ NYIAG KEV SAU EMAIL RAU KUV TIAS LAWV TSIS PUB NWS LOS LAWM...KUV TAU HAIS RAU NWS TIAS KUV YUAV NYOB TOS NWS KOM TXOG HNUB NWS ROV LOS HLUB WB OB NIAM TUB TABSI LOS TXOG RAU HNUB NO....NWS DIM TES DIM TAW POM KUV ZOO SAWV TAU UA IB TUG TXIV TSEV LAWM...KUV LUB SIAB HO TSIS ZOO LI QUB LAWM...KUV ZOO LI HLUB TSIS TAUS NWS LI LAWM...

#13 HMOOB_dks_*

HMOOB_dks_*
 • Guests

Posted 22 February 2012 - 12:06 PM

ame='HMOOB Lao' date='21 February 2012 - 11:01 AM' timestamp='1329822112' post='14904']


HAIS TXOG NTAWM KUV TUS KHEEJ, KUV KUJ SIAB PHEM PHEM HEEV TABSI KUV TSIS TAU CEM LOS TSA TES NTAUS KUV TUS TXIV NTAWD IB ZAUG LI..WB UA LUB NEEJ SOV SIAB HLO...TEJ HNUB KUV TSIS NCO QAB NQA LUNCH MUS WORK LOS NWS YEEJ SIAB TSIS KHEEV NWS YEEJ XA TUAJ RAU KUV...ME NYUAM LOS NWS YEEJ NROG ZOV...DABTSI LOS WB IB LEEJ QHOV TWG KHOOM CES WB YEEJ UA TSIS TIAS YOG KUV LI HAU LWM LOS NWS LI HAU LWM...WB YEEJ SIB PAB...YAM HEAVY LOS NWS YEEJ TSIS PUB KUV NQA...HAIS TXOG NYIAJ CES KUV LOS SIJ HAWM NTAWD TSEEM HLUAS HEEV (8 XYOO DHAU LOS LAWM) TSEEM TAB TOM PIB NPAJ LUB NEEJ TSIS TAU MUAJ IB YAM DABTSI ...NYIAJ TXIAG KUV YEEJ MUAB TSIS TAU PAB NWS TSEV NEEG THIAB YUAV TSIS TAU IB YAM DABTSI PUB RAU NWS TUS KHEEJ LI ...WB YEEJ UA LUB NEEJ SIB SIB HLUB TABSI XYOV UA LI CAS IB HNUB NWS CIA LI LOS HAIS RAU KUV TIAS NWS TUS TXIV TXAWM KOM NWS KHIAV KUV ES TWB YUAV TAU AIRTICKET RAU NWS LAWM ES KOM HNUB NTAWD KUV TXHOB MUS UA HAU LWM ES LOS ZOV ME NYUAM...KUV CIA LI QUAJ UA ZAJ UZ NTXEEV VWM TAG...KOM NWS MUAB KUV TUA UA NTEJ TSO NWS MAM LI MUS...THIAJ LI HU NWS COV KWV TIJ IB TUG DAB IB TUG QHUA TUAJ HAIS...HAIS TAG TSIS MUAJ 3 WEEK XWB...IB HMO KUV MOB MOB SAIB TSIS TAUS...KOM NWS MUS YUAV TSHUAJ KUV NOJ..CAS NWS MUS NTEV LI NTEV TSIS POM LOS...KUV NTSHAI TSAM MUAJ TEEB MEEM RAU NWS...KUV THIAJ LI HU MUS CEEB POLICE TIAS KUV TUS TXIV TSIS PAUB LUS ES XYOV UA CAS RAU NWS LAWM....THAUM LAWV QHIA KUV TIAS NWS TWB CHECKIN FLYING TO FRESNO, CA LAWM...KUV TU SIAB NRHO VIM LUB CAIJ NTAWD KUV TWB SAWV TSIS NTAUS...ME NYUAM LOS NYUAM QHUAV PAUB NKAG XWB....XAV TSIS TAU LI TIAS YOG VIM QHOV TWG ...NWS MUS NWS LUB SIAB YEEJ NCO KUV TSIS PLOJ NWS YEEJ NYIAG KEV SAU EMAIL RAU KUV TIAS LAWV TSIS PUB NWS LOS LAWM...KUV TAU HAIS RAU NWS TIAS KUV YUAV NYOB TOS NWS KOM TXOG HNUB NWS ROV LOS HLUB WB OB NIAM TUB TABSI LOS TXOG RAU HNUB NO....NWS DIM TES DIM TAW POM KUV ZOO SAWV TAU UA IB TUG TXIV TSEV LAWM...KUV LUB SIAB HO TSIS ZOO LI QUB LAWM...KUV ZOO LI HLUB TSIS TAUS NWS LI LAWM...Nyob zoo os me leej muam....thov txim nawb mog...peb suav daws kuj nkag siab yuam kev lawm tias ntshe koj twb yuav 2 zaug txiv no xwb...zaum no peb kuj paub tseeb koj txoj kev lwj siab tas lawm os...koj txhob tu siab mog...peb ua neej nyob yeej muaj qee zaum tau ua yuam kev lawm, ua ciav yus tus nplaig qee zaum yus twb tom raug, tus tsiaj 4 txhais tes taw nws twb txawj ntog, tiam sis yam yus tau ua dhau los yus tsis txawj.

Txhua yam uas koj tau piav ntawd los, kuv ntaus nqi tias nws tsis yog tim koj tus txiv, vim yog nws muaj tus haub tus ntxias, nws ua tsis taus Txiv, nws tsis paub yuav txiav txim rau txoj kev zoo uas nyob hauv neb lub neej tiag tiag, nws thiaj li tau mloog lwm tus lo lus ntxias, nws thiaj li tau khiav lawm, qhov no yog nws tsis yog ib tug TXIV NEEJ YAWG tiag tiag xwb..raws li kuv ntaus nqi nas...vim li cas yus ua yus lub neej zoo zuj zus yus ho tsis paub txog li no mas, kuj yog ib tug Txiv neej yawg tseem Ruam heev tiag tiag xwb thiab yeej yog neeg tsis muaj siab tsis muaj ntsws ib qho me me li, ib qho los nws yeej tsis xav txog tias tus neeg twg yog tus muaj nuj nqhis rau yus tiag tiag.

Qhov uas koj tsis muaj nyiaj yuav muab pub rau koj tus Txiv faj mus pab rau nws tsev neeg nyob tom qab no mas, nws yog Qhoom Thas Mab Das nawb, vim koj ib leeg khwv los rau hauv lub vaj lub tsev thiab them nuj nqis xwb, twb yuav tsum txuag txuag mas thiaj li ib hlis ncav ib hlis, tej no kuv los kuj paub zoo.

Txawm yog tias nws ho tau khiav mus lawm los txhob lam txais nws rov qab los nrog koj ua neej ib zaug ntxiv lawm nawb mog..qub neeg qub siab, li tej laus hais uas, Dev yeej ib txwm noj Dev tawb Quav, nws tsuas lam siab nqig thaum uas nws tau kev txom nyem siab xwb nawb, thaum nws rov tau zoo me ntsis lawm nws rov ua zoo li qub dua, yog koj rov txais nws los nrog koj nyob ua koj tus txiv dua thiab ces ib hnub twg koj yeej rov zoo li qub dua xwb xwb tiaj li tag, tsis yog kuv ntxias koj, qhov no nws yog ib qho tseeb tseeb uas kuv niaj hnub pom dhau los, thiab kuv twb raug dhau los kuv thiaj hais tau li no.

Qhov hais tias, koj tseem hluas hluas koj yuav qhib koj lus siab txais ib tug Txiv los hlub koj ntawd, qhov no yeej tsis cheem, tiam sis ua li tej laus hais nawb...NOJ NCEB YUAV TSUM TAUG CAV, YUAV POJ NIAM LOS YUAV TXIV YUAV TSUM XAiV NEEJ XAIV TSAV, qhov no yeej muaj tseeb tiag, tus neeg uas nws yog caj cees zoo, Noob zoo tiag, nws tsis lam tau lam yuav ua kom puas tas nws ib cuab kwv tij uas ib txwm muaj lub meej mom nto moo lug ib zaug li, tiam sis nyob teb chaws vam meej no kuj muaj muaj cov zoo neeg ua li ntawd los lawm thiab tiam sis yeej ua tsawg heev.

Tus muam..kuv kuj raug ib yam li koj thiab, ua rau kuv ntshai poj niam tas li niaj hnub no kuv yeej xav tau tias poj niam ces ntshai yeej coj lub siab phem ib yam nkaus, thaum kuv mus mloog tej hluas nkauj hais lus xwb, kuv xav tias tej lus zoo zoo uas nws hais ntawd yeej tsis muaj tseeb, yog lam ntxias dag xwb, ua rau kuv tau ntshai heev thiab tsis kam yuav qhib lus siab hlub ib tug hluas nkauj li lawm, vim lub neej no yog mlwj siab npaum li no wb ces cia txhob yuav poj niam es cia ua hluas nkauj hluas nraug sib hlub es kav tsawg hnub los xij peem, yog nws tsis hlub yus lawm ces ho tham dua lwm tus xwb, tiam sis Txiv neej mas kuj ua tau li nod..es ho yog tus poj niam nev..pos yuav ua tau li no thiab...? lub neej no mas nyuaj heev, tsis yooj yim kiag li, tus muaj lub siab yuav hlub yus tiag ntawd yus yeej paub tsis tau li, tus tsis hlub yus es pheej ntxias dag yus xwb los yus yeej paub tsis tau li thiab, qhov no lauj..ua rau yus Ruam tas li os, ib qho los yog hais txog Txiv Neej..Txiv Neej mas lub siab tawv thiab lub siab lim hiam tob tshaj plaws tsis muaj leej twg yuav paub txog ib sim neej li, tiam sis kuj tsis tas tas Txiv neej muaj lub siab phem zoo li ntawd thiab, muaj 100 leej los kuj yuav muaj li 1 los 2 leeg siab zoo thiab.

Hais txog txoj kev hlub ntawm niam txiv, txoj kev niam txiv kuj muaj qee khub niam txiv kuj txawj sib dhuav thiab, thaum tus niam los tus txiv dhuav duav lawm ces nws khiav nws lawm los kuj muaj, cov poj niam los kuj muaj qhov dhuav txiv neej thiab nawb, qhov no mas nws yog los ntawm 2 lub cev ntawd zoo ib yam li yias zaub uas zaum twg los rau roj rau ntsev tsis txaus ces noj ntau zaus mus cia li sib dhuav, qhov no mas kuj muaj tsawg heev.

hahahaha, kuv tham los ntau dhau lawm koj yuav laj nyeem li os, tiam sis xav tuaj sib tham kom txhij txhua es thiaj li paub qhov tseeb hauv lub neej xwb pos yog....?

#14 HMOOB_TAG KEV CIA SIAB_*

HMOOB_TAG KEV CIA SIAB_*
 • Guests

Posted 22 February 2012 - 12:41 PM

tus muam kev ua neeg thiab ua neej sib txawv nawj mog,seb koj yuav xaiv tus neeg los koj yuav xaiv lub neej yog koj xaiv tus neeg mas koj yuav tau tsom kom zoo li koj niaj hnub mus tom hoob nab es koj tsom koj tus kheej rau hauv koj daim iav nas,thaum koj tsom tas koj xav li cas,puas muaj qhov tshiab tuaj,puas muaj qhov phem tuaj,tib neeg ces tib yam nkaus,ua ntej koj yuav xaiv ib tug txiv koj tsis yog lam xaiv ua si,qhov koj hais ko yog koj xaiv ua si xwb,kuv tsis xav tias yog koj xaiv ua neej txawm li ko los kev tseem muaj ntau kuv yog ib tug neeg muaj poj niam lawm,mas kev ua si txawv kev ua neej,zoo li yam khoom tom khw txawm zoo nkauj npaum twg los yuav tau saib nws qhov quality thiab hom khoom ntawv seb puas yog cov khoom muaj nuj nqes,yog tsis li pub dawb twb tsis khaws no nas,txhob muab ib tug txiv neej los saib nws txoj kev tham lus ua si koj yuav tau mloog nws hom lus seb neeg puas siv koj puas nyiam,lub neej tom ntej yuav kom koj tau tus txiv tsis zoo zoo tab sis tuav tau koj lub neej koj yuav tau xyuam xim,yog kuv muab ib yam khoom tso tom kev free yog lub computer koj puas xav tias yuav khaws no mas,vim yog pub dawb xwb,koj xav li cas,kuv yog koj ib tug hmoob mas hais ncajncaj tsis lem rau koj tias tus txiv neej los thawj koj xwb koj tsis thas khaws cia txawm koj khaws los nothing,koj xav kom zoo thiab xav kom tob dua ntawm koj mog,li no xwb sib ntsib dua.


KUV UA KOJ TSAUG, KUV LOS YEEJ XAV LI KOJ XAV KOJ THIAB..YUS YAM IB TUG NTXHAIS TSUAS MUAJ LUAG YUAV YUS MUS NROG LUAG NYOB XWB...TABSI VIM LUAG TAU YUS DAWB YUS DO TSIS POOB IB NPIB IB XUS...YUS TSEEM TAS NYIAJ NTAU LI NTAU MUS YUG THIAB TOS NWS TUAJ...TXOG KAWG LUAG TSIS XAV YUAV CES MUAB DOV TOJ NROG DEJ MUS YAM TSIS TSUAV NQI DABTSI...LUAG POM TIAS SAB NRAUM UB GRASS NTSUAB DUA...LUAG THIAJ LI KHIAV MUS TABSI MUS NO HO TSIS PAUV TAU SAB NRAM NO LI....NWS TAU YUS DAWB YUS DO....LUAG YUAV XAV UA CAS HLUB....KUV RUAM DHAU HEEV LAWM KUV THIAJ LI NTSIB KEV TXOM NYEM SIAB NTSWS LOS LAWM TAU IB NTUS...TABSI HNUB NO UA NEJ SAWV DAWS TSAUG ...KAJ LAWM KUV SIAB ....KUV PHEM NKAUJ PHEM NTSEJ PHEM MUAG TABSI KUV NPPLOOJ SIAB TSIS PHEM ... TEJ ZAUM KUV TUS LOS TSIS TAU TXOG XWB TABSI KUV XAV TIAS KUV TSIS MUAJ TUG NROG LEEJ TWG VIM KUV TSIS XAV TXAIS TXOJ KEV HLUB LAWM....TXIV NEEJ SIAB PHEM PHEM LI TUS TIJ LAUG NEJ DAWV DAWS HAIS...

#15 HMOOB_TAG KEV CIA SIAB_*

HMOOB_TAG KEV CIA SIAB_*
 • Guests

Posted 22 February 2012 - 12:47 PM

Nyob zoo os me leej muam....thov txim nawb mog...peb suav daws kuj nkag siab yuam kev lawm tias ntshe koj twb yuav 2 zaug txiv no xwb...zaum no peb kuj paub tseeb koj txoj kev lwj siab tas lawm os...koj txhob tu siab mog...peb ua neej nyob yeej muaj qee zaum tau ua yuam kev lawm, ua ciav yus tus nplaig qee zaum yus twb tom raug, tus tsiaj 4 txhais tes taw nws twb txawj ntog, tiam sis yam yus tau ua dhau los yus tsis txawj.

Txhua yam uas koj tau piav ntawd los, kuv ntaus nqi tias nws tsis yog tim koj tus txiv, vim yog nws muaj tus haub tus ntxias, nws ua tsis taus Txiv, nws tsis paub yuav txiav txim rau txoj kev zoo uas nyob hauv neb lub neej tiag tiag, nws thiaj li tau mloog lwm tus lo lus ntxias, nws thiaj li tau khiav lawm, qhov no yog nws tsis yog ib tug TXIV NEEJ YAWG tiag tiag xwb..raws li kuv ntaus nqi nas...vim li cas yus ua yus lub neej zoo zuj zus yus ho tsis paub txog li no mas, kuj yog ib tug Txiv neej yawg tseem Ruam heev tiag tiag xwb thiab yeej yog neeg tsis muaj siab tsis muaj ntsws ib qho me me li, ib qho los nws yeej tsis xav txog tias tus neeg twg yog tus muaj nuj nqhis rau yus tiag tiag.

Qhov uas koj tsis muaj nyiaj yuav muab pub rau koj tus Txiv faj mus pab rau nws tsev neeg nyob tom qab no mas, nws yog Qhoom Thas Mab Das nawb, vim koj ib leeg khwv los rau hauv lub vaj lub tsev thiab them nuj nqis xwb, twb yuav tsum txuag txuag mas thiaj li ib hlis ncav ib hlis, tej no kuv los kuj paub zoo.

Txawm yog tias nws ho tau khiav mus lawm los txhob lam txais nws rov qab los nrog koj ua neej ib zaug ntxiv lawm nawb mog..qub neeg qub siab, li tej laus hais uas, Dev yeej ib txwm noj Dev tawb Quav, nws tsuas lam siab nqig thaum uas nws tau kev txom nyem siab xwb nawb, thaum nws rov tau zoo me ntsis lawm nws rov ua zoo li qub dua, yog koj rov txais nws los nrog koj nyob ua koj tus txiv dua thiab ces ib hnub twg koj yeej rov zoo li qub dua xwb xwb tiaj li tag, tsis yog kuv ntxias koj, qhov no nws yog ib qho tseeb tseeb uas kuv niaj hnub pom dhau los, thiab kuv twb raug dhau los kuv thiaj hais tau li no.

Qhov hais tias, koj tseem hluas hluas koj yuav qhib koj lus siab txais ib tug Txiv los hlub koj ntawd, qhov no yeej tsis cheem, tiam sis ua li tej laus hais nawb...NOJ NCEB YUAV TSUM TAUG CAV, YUAV POJ NIAM LOS YUAV TXIV YUAV TSUM XAiV NEEJ XAIV TSAV, qhov no yeej muaj tseeb tiag, tus neeg uas nws yog caj cees zoo, Noob zoo tiag, nws tsis lam tau lam yuav ua kom puas tas nws ib cuab kwv tij uas ib txwm muaj lub meej mom nto moo lug ib zaug li, tiam sis nyob teb chaws vam meej no kuj muaj muaj cov zoo neeg ua li ntawd los lawm thiab tiam sis yeej ua tsawg heev.

Tus muam..kuv kuj raug ib yam li koj thiab, ua rau kuv ntshai poj niam tas li niaj hnub no kuv yeej xav tau tias poj niam ces ntshai yeej coj lub siab phem ib yam nkaus, thaum kuv mus mloog tej hluas nkauj hais lus xwb, kuv xav tias tej lus zoo zoo uas nws hais ntawd yeej tsis muaj tseeb, yog lam ntxias dag xwb, ua rau kuv tau ntshai heev thiab tsis kam yuav qhib lus siab hlub ib tug hluas nkauj li lawm, vim lub neej no yog mlwj siab npaum li no wb ces cia txhob yuav poj niam es cia ua hluas nkauj hluas nraug sib hlub es kav tsawg hnub los xij peem, yog nws tsis hlub yus lawm ces ho tham dua lwm tus xwb, tiam sis Txiv neej mas kuj ua tau li nod..es ho yog tus poj niam nev..pos yuav ua tau li no thiab...? lub neej no mas nyuaj heev, tsis yooj yim kiag li, tus muaj lub siab yuav hlub yus tiag ntawd yus yeej paub tsis tau li, tus tsis hlub yus es pheej ntxias dag yus xwb los yus yeej paub tsis tau li thiab, qhov no lauj..ua rau yus Ruam tas li os, ib qho los yog hais txog Txiv Neej..Txiv Neej mas lub siab tawv thiab lub siab lim hiam tob tshaj plaws tsis muaj leej twg yuav paub txog ib sim neej li, tiam sis kuj tsis tas tas Txiv neej muaj lub siab phem zoo li ntawd thiab, muaj 100 leej los kuj yuav muaj li 1 los 2 leeg siab zoo thiab.

Hais txog txoj kev hlub ntawm niam txiv, txoj kev niam txiv kuj muaj qee khub niam txiv kuj txawj sib dhuav thiab, thaum tus niam los tus txiv dhuav duav lawm ces nws khiav nws lawm los kuj muaj, cov poj niam los kuj muaj qhov dhuav txiv neej thiab nawb, qhov no mas nws yog los ntawm 2 lub cev ntawd zoo ib yam li yias zaub uas zaum twg los rau roj rau ntsev tsis txaus ces noj ntau zaus mus cia li sib dhuav, qhov no mas kuj muaj tsawg heev.

hahahaha, kuv tham los ntau dhau lawm koj yuav laj nyeem li os, tiam sis xav tuaj sib tham kom txhij txhua es thiaj li paub qhov tseeb hauv lub neej xwb pos yog....?KUV TSIS LAJ NYEEM LI OS, KUV ZOO SIAB TSHAJ PLAWS UAS KOJ TSEEM TEB KUV...KUV NIAM KUV TXIV YUG TAU PEB TSAWG LEEJ XWB, KUV XUB NYOB LI NO NROG KUV TUS ME TUB...TU KOM NWS LOJ HLOB TIAV TXIV TSHEEJ NEEG....TXAWM TIAS HNUB NO LUAG TSIS XAV HLUB NWS LOS KUV YUAV COB THIAB TXWV KOM NWS TSHAJ LIJ TSHAJ ...KUV TWB NYOB IB LEEG NROG KUV NIAM KUV TXIV TU KUV TUS TUB LOS TXOG RAU HNUB NO (7 XYOO) LAWM....KUV YEEJ UA NTAUS THIAB YEEJ TSIS MUAJ IB NPLOOJ SIAB XAV TIAS YUAV TXAIS NWS ROV LOS HLUB NROG KUV LOS SIS UA LUB NEEJ NROG KUV....DHAU NTAWD NWS TWB MUAJ DUA LWM TUS THIAB MUAJ DUA ME NYUAM NROG LUAG LAWM...NWS ROV LOS ES YUAV ZOO DABTSI..KUV YEEJ TSIS NTSE TABSI KUV KUJ TSIS RUAM LUAJ TWG THIAB...TXOJ KEV KHWV XWB KUV XAV TIAS NWS YUAV KHWV TSIS TAU NPAUM LI KUV TUS NO LAWM...PEB TWB TSIS NYOB TIM UB LAWM ES YUAV IB OB QHO LOS TOS TUS TXIV UA...UA TSAUG NAWB TUS TIJ LAUG..KUV CIA SIAB TIAS IB HNUB TWG YUAV NTSIB KOJ TOM TEJ KEV...TXAWM TSIS SIB PAUB TIAS NTSEJ ZOO LI CAS LOS KUV XAV TIAS IB HNUB TWG YEEJ YUAV SIB NTSIB XWB...

#16 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 22 February 2012 - 01:25 PM

VIM KUV YOG IB LEEJ NTXHAIS HMOOB HLUB NIAM TXIV, KUV THIAJ UA OB PEB TOM NEEJ. KUV THAWJ TUG TXIV YOG HMOOB NPLOG, THAUM KUV YUAV NWS KUV MUAB 21 XYOO XWB. XYOV YOG HMOOV DABTSI HO TOS TAU NWS TUAJ, WB UA LUB NEEJ MUAJ 1 TUG ME NYUAM. WB TUS ME TUB TWB TSIS TAU MUAJ IB XYOO, NWS TAU KIAG NPAV NTSUAB XWB, NWS NRHIAV KEV KHIAV KUV THIAB WB TUS TUB. TSO PLHUAV KUV UA IB SAB NIAM IB SAB TXIV. TWB XAV TIAS TSIS YUAV TXIV NTXIV LI LAWM TABSI VIM TSEEM HLUAS HEEV THIAB LUB NEEJ TSUAV NTEV NTEV, YUS NIAM YUS TXIV LOS TSUAS TU YUS LOJ XWB YUAV TSIS NROG YUS NYOB LAUS. XAV THIAB XAV THIAJ LI ROV QHIB LUB SIAB TXAIS TOS IB TUG LOS HLUB THIAB NROG YUS UA LUB NEEJ, TABSI LEEJ TWG LOS SAIB YUS TSIS MUAJ NQI, SAIB YUS ZOO LI YAM KHOOM UA SI THIAB HAIS LUS LOS HAIS LUS TSIS ZOO XWB. YUS NYOB YUS VAJ YUS TSEV TSIS TAU THOV LAWV TUAJ THAM YUS. ES HAUV QAB NTUJ KHWB NO PUAS MUAJ LEEJ TWG HLUB TIAG THIAB NPAJSIAB UA LUB NEEJ TIAG TIAG LAWM OS?? KUV YOG NKAUJ FA POJ TSO, TAU LUB KOOB NPE PHEM TABSI KUV TSIS TAU UA TXHAUM LEEJ TWG LOS MUAB LEEJ TWG KHI LOS MUS IB LEEJ QHOV TWG SAIB TSIS TAUS KUV TUS TXIV, TSUAS YOG NWS NPLOOJ SIAB TSIS XAV YUAV THIAB HLUB YUS ES DAG TXAIS YUS XWB...LEEJ TWG TXAUS SIAB HLUB.....THOV HO HAIS PAUB

'Tus neeg ntxim hlub'nyob nrog kev tu siab: Ua cas koj yuav hais tau koj lub neej rau kuv hlub koj ua luaj li os puas yog koj ua suav dig muag xuas ntiv qhiav noj koj thiaj raug luag tso koj tseg nab yuam tus me hlub!!! tab txawm tsis yog kuv tus hlub los kuv nyeem koj cov lus kuv lub kua muag poob tas li xwb** yeeb vim kuv twb raug
kev txiav tawm ntawm txoj kev hlub los li koj tiag.kuv yog 1 leej tub los yeej plam mus pab tsis tau li os ntawm kuv li mas yog niam thiab txiv kwv tij luag tsis kam kom kuv yuav kuv tus hlub wb txawm sib hlub npaum ntuj vau teb pob los kuv yeej thaiv kom tau tsis pub raug nws tab sis yog raug rau niam thiab txiv txwv lawm ces zam tsis dhau li mog yog hais tias kuv tsismloog lawv hais ces thaum lawvlos tsim yus tus hlub koj ntshav muag los xwb thiaj tag tuag los tuag tsis taus nawb;nyob li koj tushlub tejzaum yuav yog li kuvhaisno nwsthiajuasiab tso koj twj ywm lawm xwb los koj txhob tu siab mog yuav zoo dua neb ua niam txiv nyob rau luag neeg tsim neb 2 leeg os mog yog koj xav paub kuv lub neej ntshav muag los no koj mam nug kuvli rov tuaj teb koj nawb.

#17 HMOOB_Vaub kib_*

HMOOB_Vaub kib_*
 • Guests

Posted 22 February 2012 - 03:36 PM

UA TSAUG NTAU RAU KOJ COV LUS, KUV YEEJ TSIS XAV THIAB TU SIAB LI CAS RAU KOJ LI. HAUV KUV LUB NEEJ TXIJ LI LOJ HLOB LOS TXOG TXIJ NO NYUAM QHUAV YUAV IB TUG TXIV XWB...XAV TIAS QHIB SIAB VIM TSEEM HLUAS HEEV ES ROV NPAJ DUA LUB NEEJ TABSI NTSHAI NTSHAI TSAM YUS UA ZOO NPAUM TWG LOS MUAJ TUS YUAV LOS RHUAV CES YUAV ROV PLAM DUA LUB NEEJ CES TEB CHAWS YUAV HAIS TIAS YUS YEEJ PHEM TIAG TIAG...DHAU NTAWD KUV MUAJ IB TUG TUB THIAB, TSAM TUS TSHIAB HLUB TSIS TAUS CES YUAV UA LUS SIB CEG SIB NTAUS...KUV TUS TXIV NTAWD TWB KHIAV KUV TAU 7 LUB XYOO NO LAWM, KUV TUS TUB TWB MUAJ 6 XYOO LAWM...NWS MUS TAU 7 LUB XYOO NO KUV YEEJ TSIS THAM TXOG LI THIAB TXAWM NWS YUAV MUS HAIS TIAS NWS ZOO NPAUM CAS ES KUV PHEM NPAUM TWG LOS KUV UA TWJ YWM XAV TIAS YOG KUV TXOJ NIAG HMOOV PHEM XWB, IB HNUB TWG NWS MUS NTSIB TUS TSHIAB MAM LI POM KUV ZOO LOS KUV TSEEM YUAV HLUB NWS....TABSI LOS TXOG RAU XYOO NO HNUB NO.....NWS POM YUS ZOO POM YUS TXOJ KEV HLUB ROV TIG TUAJ HAIS LUS ZOO TABSI NWS MUAJ NWS POJ NWS SEV LAWM.....NWS ROV THOV YUS TABSI CAS YUS LUB SIAB HLUB THIAB NCO NWS TSIS NYOB ZOO LI QUB LAWM...VIM TAU 7 LUB XYOO NO YUS TWB YOG TUS PHEM XWB THIAB TWB SAWV TAUS LOS UA IB LEEJ NIAM TSEV KHO KHOV LAWM....ROV HLUB NWS LOS TSIS TAU...TSIS XAV KOM NWS POJ NWS SEV NYOB NROG LUB KUA MUAG.....TWB NYOB TOS TXOG HNUB NWS THIAB TEB CHAWS POM TIAS YUS YEEJ YOG TUS ZOO LAWM .....XYOV YAV TOM NTEJ NO YUAV UA LI CAS TAUJ MUSTus me leej muam Hmoob txawm yog koj lub neej muaj thaum pib ho tsis muaj thaum xaus los tsis txhob tu siab mog !! txawm tias koj pw ib hmos npau suav tsis zoo kaj ntug rov tuaj tag kis lub neej tsaus ntuj nti lawm los thov kom koj ho cia siab rau koj txoj hmoo thiab, koj yuav tsum xav tias ntshe yog koj daim ntawv raug kos los li ntawv no nawv mog.
Tus txiv neej siab zoo tseem muaj es txhob rawm maj tag kev cia siab tiam sis tus txiv neej siab zoo ntawv nws tsis lam tawm ncig ua si rau ub rau no tom tej. yog tsis muaj hauj lwm tseem ceeb ces luag tsis tawm tuaj.
yog koj tsis xav li cas no ho sau ntawv tuaj nrog tij laug tham nyob rau ntawm tij laug tus email kuvnyiamkoj300y@live.com tau. nyiaj txiag tij laug tsis muaj pab tiam sis tswv yim yuav pab tau kom koj muaj kev kaj siab zoo li luag.
Tij laug Vaub kib


#18 HMOOB_hahahaha_*

HMOOB_hahahaha_*
 • Guests

Posted 23 February 2012 - 12:34 PM

KUV TSIS LAJ NYEEM LI OS, KUV ZOO SIAB TSHAJ PLAWS UAS KOJ TSEEM TEB KUV...KUV NIAM KUV TXIV YUG TAU PEB TSAWG LEEJ XWB, KUV XUB NYOB LI NO NROG KUV TUS ME TUB...TU KOM NWS LOJ HLOB TIAV TXIV TSHEEJ NEEG....TXAWM TIAS HNUB NO LUAG TSIS XAV HLUB NWS LOS KUV YUAV COB THIAB TXWV KOM NWS TSHAJ LIJ TSHAJ ...KUV TWB NYOB IB LEEG NROG KUV NIAM KUV TXIV TU KUV TUS TUB LOS TXOG RAU HNUB NO (7 XYOO) LAWM....KUV YEEJ UA NTAUS THIAB YEEJ TSIS MUAJ IB NPLOOJ SIAB XAV TIAS YUAV TXAIS NWS ROV LOS HLUB NROG KUV LOS SIS UA LUB NEEJ NROG KUV....DHAU NTAWD NWS TWB MUAJ DUA LWM TUS THIAB MUAJ DUA ME NYUAM NROG LUAG LAWM...NWS ROV LOS ES YUAV ZOO DABTSI..KUV YEEJ TSIS NTSE TABSI KUV KUJ TSIS RUAM LUAJ TWG THIAB...TXOJ KEV KHWV XWB KUV XAV TIAS NWS YUAV KHWV TSIS TAU NPAUM LI KUV TUS NO LAWM...PEB TWB TSIS NYOB TIM UB LAWM ES YUAV IB OB QHO LOS TOS TUS TXIV UA...UA TSAUG NAWB TUS TIJ LAUG..KUV CIA SIAB TIAS IB HNUB TWG YUAV NTSIB KOJ TOM TEJ KEV...TXAWM TSIS SIB PAUB TIAS NTSEJ ZOO LI CAS LOS KUV XAV TIAS IB HNUB TWG YEEJ YUAV SIB NTSIB XWB...hahahahaha..tus me muam aw....yuav ua li cas es wb thiaj li yuav sib ntsib tau nas lov...kuv paub tias koj yeej xav ntsib kuv, tiam sis tu siab vim wb ib leeg nyob ib sab ntuj yuav sib ntsib tsis tau li os me leej muam..qhov sib ntsib nyob hauv no xwb twb tsis yooj yim li os lov....!!

yog koj xav ntsib kuv ces koj sau ntawv priv...rau kuv tus e_mail nov xwb .ntsesqwjdeg@gmail.com
sib ntsib dua.

#19 HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 24 February 2012 - 02:21 AM

Nyob zoo os tus muam, kuv pab nrog koj tu siab ua koj tau ntsib txoj kev li no, tab sis txhob maj me siab yog tias koj tseem muaj lub siab npaj yuav hlub dua no sau ntawv tuaj rau kuv tus email hauv qab no es kuv mam li pab koj.

hmongthaovue.lao@gmail.com

bye...

#20 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 24 February 2012 - 07:40 AM

Leej muam hmoob!!!

Vim sij hawm tig tsis tau rov qab, yav tag cia tag mus. Yog koj lub siab xav nrhiav dua tus tshiab los peb cov tub hmoob siab zoo thiab siab loj yeej tseem muaj coob. Hos yog koj tsis xav yuav txiv ntxiv lawm los kuj nrhiav kev phooj ywg kom koj thiaj li tsis laj laj zov lub ntiaj teb no vim koj tseem hluas heev. Yog tseem muaj tag kis txhua yam yeej yuav zoo dua hnub no, kuv ntseeg li ntawv.

TijLaug Charlies Posted Image

#21 HMOOB_PajDuabNag_*

HMOOB_PajDuabNag_*
 • Guests

Posted 25 February 2012 - 05:59 PM

Tus sister es, tsis txhob tu siab lawm os.

From reading your story, your ex husband really did not love you. Most of all he did not even love his own blood and flesh child. A man that can run away from his own blood and flesh does not deserve your love or tears. Ua ib siab es xav tias yog ib ya kawm ntawd lub neej xwb.

Moving forward, learn a man more before u rush in to settle with him. Learn his family, learn his background. Too many times I see hmong sisters rush into a relationship only to see it not work out in the end. Take your time, there is no rush when it comes to love.
I wish the best for you and especially your child.

#22 HMOOB_LEEJTUB_*

HMOOB_LEEJTUB_*
 • Guests

Posted 27 February 2012 - 03:34 AM

VIM KUV YOG IB LEEJ NTXHAIS HMOOB HLUB NIAM TXIV, KUV THIAJ UA OB PEB TOM NEEJ. KUV THAWJ TUG TXIV YOG HMOOB NPLOG, THAUM KUV YUAV NWS KUV MUAB 21 XYOO XWB. XYOV YOG HMOOV DABTSI HO TOS TAU NWS TUAJ, WB UA LUB NEEJ MUAJ 1 TUG ME NYUAM. WB TUS ME TUB TWB TSIS TAU MUAJ IB XYOO, NWS TAU KIAG NPAV NTSUAB XWB, NWS NRHIAV KEV KHIAV KUV THIAB WB TUS TUB. TSO PLHUAV KUV UA IB SAB NIAM IB SAB TXIV. TWB XAV TIAS TSIS YUAV TXIV NTXIV LI LAWM TABSI VIM TSEEM HLUAS HEEV THIAB LUB NEEJ TSUAV NTEV NTEV, YUS NIAM YUS TXIV LOS TSUAS TU YUS LOJ XWB YUAV TSIS NROG YUS NYOB LAUS. XAV THIAB XAV THIAJ LI ROV QHIB LUB SIAB TXAIS TOS IB TUG LOS HLUB THIAB NROG YUS UA LUB NEEJ, TABSI LEEJ TWG LOS SAIB YUS TSIS MUAJ NQI, SAIB YUS ZOO LI YAM KHOOM UA SI THIAB HAIS LUS LOS HAIS LUS TSIS ZOO XWB. YUS NYOB YUS VAJ YUS TSEV TSIS TAU THOV LAWV TUAJ THAM YUS. ES HAUV QAB NTUJ KHWB NO PUAS MUAJ LEEJ TWG HLUB TIAG THIAB NPAJSIAB UA LUB NEEJ TIAG TIAG LAWM OS?? KUV YOG NKAUJ FA POJ TSO, TAU LUB KOOB NPE PHEM TABSI KUV TSIS TAU UA TXHAUM LEEJ TWG LOS MUAB LEEJ TWG KHI LOS MUS IB LEEJ QHOV TWG SAIB TSIS TAUS KUV TUS TXIV, TSUAS YOG NWS NPLOOJ SIAB TSIS XAV YUAV THIAB HLUB YUS ES DAG TXAIS YUS XWB...LEEJ TWG TXAUS SIAB HLUB.....THOV HO HAIS PAUBZOO SIAB UA NIAM & TXIV YUG TAU KOJ YOG IB LEEG NTXHAIS TXHOB TU SIAB MOG TSI YOG LI NTAWD CES 3 COV TUB KAWG TUAG TAG MOG.

#23 HMOOB_pheejhuam_*

HMOOB_pheejhuam_*
 • Guests

Posted 27 February 2012 - 06:37 AM

nyob zoo

#24 HMOOB_pheejhuam_*

HMOOB_pheejhuam_*
 • Guests

Posted 27 February 2012 - 06:48 AM

lub neej tsis yog yuav txhob txwm xav ua neeg tag nqi tab si vim xaiv tsis tau xwb os lov..puas yog li kuv hais mas..yog yus paub li luag hais yus yeej tsis xum yuav kom txhob tau lub neej liam tiam si vim tsis paub thiaj ua tau lawm los tseem yuav mus kom txog koj tus npau suav os lov..thiaj tsim nyog koj lub neej lub kua muag lub siab mob os lov..ua siab ntev koj tus neeg zoo tseem los tsis tau txog xwb os lov..1 hnub twg koj yuav ntsib tus neeg zoo ua koj npau suav koj tos tos os lov..txhua yam nyob ntawm koj tus kheej xwb os lov..tsis yog ntawm nws tus yuav hlub koj na?lob..koj lub neej ua 6 kuv xav paub xav ntsib xav nrog koj tham 1 zaug yog tias ua tau li xav na?tab si tej zaum 1 tug neeg pluag pluag kev hlub li kuv no tsis muaj hmoo npaum li ntawv os lob....xav paub los ntawm qhov koj lub neej khuam siab..xav nrog koj txuas lus 1 zaug seb ua puas yuav tau 6 koj niam tus me ntxhais zoo kaj siab mus lawm 1 hnub os lov..nkauj hmoob tus zoo uas tsis muaj neeg hlub....yog muaj sij hawm tsis xav li cas no sau ntawv 6 kuv los tau os lov...tej zaum tus neeg pluag pluag kev hlub li kuv kuj ua tau 6 koj zoo siab tshav koj ntuj lawm 1 hnub thiab os lov..hlub koj 2 lub qhov muag heeev tsis xav pom tus neeg zoo zoo li koj lub me kua muag hlub quaj ntws los os lov...my email...deevtagmamkhuvxim@yahoo.com

#25 HMOOB_tusneegtwmzeej_*

HMOOB_tusneegtwmzeej_*
 • Guests

Posted 28 February 2012 - 03:43 AM

tus me muam
cas tuaj seev tau tu siab thiab ntxim hlub ua luaj li os. thaum koj cov lus mas ua rau kuv lub kua muag los2 li os vim tias kv yog ib tug me tub ntsuag ua lub me neej zoo li tus puav dai taw xwb es. thiaj tsis muaj lub chaws li os tus muam es xav kom txawj ua li lub siab es cia kv ho los nrog koj nyob ua ke es saib kv lub me neej no puas yuav muaj hnoob zoo zuj zus mus os. koj hais tau ntxim hlub thiab tu siab heev li os. xav kom ib tug neeg zoo los ua lub neej kawg li tab sis vim lub neej tsis thooj li luag tej es thiaj tsis zoo xwb os. txawm li cas los koj twb yog tus muaj niam muaj txiv lawm koj yeej tseem muaj kev khuam siav nawv. yog tias tsis xav li cas no ho qhib ib txog kev rau tub ntsuag puas tau os vim tub ntsuag nws yeej xav muaj ib lub neej kom tus poj niam txawj hlub thiab txawj hais lus, txawj coj, txawj tiam txiv, paub qhov phem xwb os. tub ntsuag cia siab tias yuav tau nrog koj hu niam hu txiv ib yam li luag tej os. zoo siab txais tos call me, phone:+8562054208281. txhua2 lub sij hawm.

#26 HMOOB_pheejhuam_*

HMOOB_pheejhuam_*
 • Guests

Posted 28 February 2012 - 06:40 AM

puas muaj tus yuav xav hlub koj li koj hlub os lov nkauj hmob tus me neeg zoo yuav ua cas ..cas zoo l yuav nyuaj kuv siab ua luaj li os lov..koj puas zoo li kuv os lov..nkauj hmoob tus me neeg zoo..

#27 HMOOB_tushluashmooblaos_*

HMOOB_tushluashmooblaos_*
 • Guests

Posted 28 February 2012 - 10:13 PM

tus muam es.......
cas yuav tuaj seev tau txim hlub ua li os. yog kv nyob ze koj ces twb tuaj sab koj lawm os. txhob tub mog tus muam kv yeej pab hlub koj kawg tab sis ua tsis tau li cas xwb nawv mog. nyob li ntawm kv mas xav hais tias ua neeg nyob ces yeej muaj qhov phem thiab qhov zoo ua ke mus tas li nawv. yog tsis tuag ces yeej tsis yug. yog tsis muaj poj niam ces yeej tsis muaj txiv neej. yog li ntawv koj yuav tsum ua lub siab loj nawv. txoj kev tu siab mas ntshe kv yuav yog tus tu ntau tshaj koj nawv vim kv yug los ua neeg nyob ib txwm twb tsis pom kv naim thiab kv txiv lub ntsej muaj tias yog niam thiab txiv no nawv. yog li koj yuav xav rau ib co thiab nawv. koj twb tseem tshuav niam tshuav txiv nawv ua lub siab loj tus ua yuav hlub koj tom ntej no nws yuav yog ib tug neeg uas ntsuag tshaj thiab tu siab tshaj nawv qhov no txhais tau tus neeg paub txog txoj kev tu siab, mob siab, thiab chim siab ntawv tsuas yog tus neeg uas muaj lub siab xav kom muaj hnoob zoo mus xwb nawv. tsis xav li cas no lam kv tus ua neeg ntsuag ntawm no yeej tau. qhov kv yuav koj mas xyov koj ho yuav xav li cas nawv. tab sis ua neeg nyob tsuas yog peb xav sib hlub tsis xav ua qhov phem vim tias thaum twg yus ua phem tuaj lawm yuav rau yus txoj nrog rau daim tawv cev qaij po zuj zus mus nawv ces li ntawv hnoob twg tau tus twg lawm yuav tsum ua lub siab ncaij npaum nkaus li xib xub xwb es yus lub neej thiab nyob ntev npaum nkaus li ntuj thiab av nawv. yog tsis xav li no kv mam hlub koj os xov tooj: +8562054208281 tos txhua2 lub sij hawm.

#28 HMOOB_Tsimntujtsimteb_*

HMOOB_Tsimntujtsimteb_*
 • Guests

Posted 02 March 2012 - 02:29 PM

Leej muam, tu siab ua dabtsi? Peb ua neej nyob, nco ntsoov rov ntsuam xyuas yus tus kheej tso yus mam ua ub ua no. Qhov tseeb tiag, yeej muaj ib cov neeg zoo ib cov neej tsis zoo. Yog yog li sawvdaws twb pheej hais lawm, tus pojniam yuav tsum yog tus pojniam- tus txiv los yuav tsum yog tus txiv. Kuv thov txim tiamsis peb nyob rau lub tebchaws no, feem ntau peb cov pojniam hmoob xyuam ua txiv neej tag lawm.

Qhov zoo ces cov pojniam mus xiv thiab nrhiav tau noj tau hauv ib yam li cov txiv neej lawm. Qhov tsis zoo ces thaum no peb cov pojniam hmoob muab peb tus txiv txo nqi dua lawm. Kuv pom ntawm qhov muag thiab hnov kiag ntawm pob ntseg hais txog peb cov pojniam hmoob ua tsis fwm lawv tus txiv. Xws li, muaj ib txhia pojniam ntaus lawv tus txiv yam li nws yog menyuam yaus xwb.

Qhov tseeb tiag ces yog li no xwb, yog yus (tsis hais pojniam los yog txivneej) hlub yus tus txijnkawm kom kawg nws siab nws ntsws ces kev ntseeg hauv kuv lub siab tias yeej tsis muaj hnub nws yuav tso yus tseg li. Tab txawm nws tso los nws yeej yuav rov los xwb thaum nws nras thiab paub tias nws yuam kev lawm.

Yog koj xav nhriav tus tshiab, txhob nrhiav mog. Qhib koj lub siab txhua lub sijhawm, txhob muab kaws- muaj ib hnub tus hlub koj tiag yeej yuav nrhiav tau koj xwb mog.

Nco ntsoov tias, cov uas niaj hnub thab thiab hu koj-cov ntawm yog cov uasi xwb. Tus yuav hlub koj tiag, tus ntawm yeej tsis lam kam tham koj yoojyim ib yam li koj yeej tsis kam tham nws thiab.

Good luck!

#29 HMOOB_Nancy_*

HMOOB_Nancy_*
 • Guests

Posted 02 March 2012 - 09:35 PM

Nyob zoo os tus muam, kuv pab nrog koj tu siab ua koj tau ntsib txoj kev li no, tab sis txhob maj me siab yog tias koj tseem muaj lub siab npaj yuav hlub dua no sau ntawv tuaj rau kuv tus email hauv qab no es kuv mam li pab koj.

hmongthaovue.lao@gmail.com

bye...tus nus zoo li kuv saib koj tus email kuv yuav paub koj tsis sub, koj puas yog cov hmoob uas lawv tham tham hais tias khaus khaus nyob sab luam phab npas ne, kuv yog ib tug muam hmoob meskas kuv tseem tab tom nrhiav nrhiav ib tug tub hluas nyob tim nplog, kuv xav tiv tauj koj tab sis kuv ho ntshai ntshai tsam koj yog cov lawv tham tham ntawv, cov lawv tham tham ntawv mas txaus ntshai kawg li tsis sub as leej nus.

#30 HMOOB_kauvliab_*

HMOOB_kauvliab_*
 • Guests

Posted 04 March 2012 - 05:28 AM

VIM KUV YOG IB LEEJ NTXHAIS HMOOB HLUB NIAM TXIV, KUV THIAJ UA OB PEB TOM NEEJ. KUV THAWJ TUG TXIV YOG HMOOB NPLOG, THAUM KUV YUAV NWS KUV MUAB 21 XYOO XWB. XYOV YOG HMOOV DABTSI HO TOS TAU NWS TUAJ, WB UA LUB NEEJ MUAJ 1 TUG ME NYUAM. WB TUS ME TUB TWB TSIS TAU MUAJ IB XYOO, NWS TAU KIAG NPAV NTSUAB XWB, NWS NRHIAV KEV KHIAV KUV THIAB WB TUS TUB. TSO PLHUAV KUV UA IB SAB NIAM IB SAB TXIV. TWB XAV TIAS TSIS YUAV TXIV NTXIV LI LAWM TABSI VIM TSEEM HLUAS HEEV THIAB LUB NEEJ TSUAV NTEV NTEV, YUS NIAM YUS TXIV LOS TSUAS TU YUS LOJ XWB YUAV TSIS NROG YUS NYOB LAUS. XAV THIAB XAV THIAJ LI ROV QHIB LUB SIAB TXAIS TOS IB TUG LOS HLUB THIAB NROG YUS UA LUB NEEJ, TABSI LEEJ TWG LOS SAIB YUS TSIS MUAJ NQI, SAIB YUS ZOO LI YAM KHOOM UA SI THIAB HAIS LUS LOS HAIS LUS TSIS ZOO XWB. YUS NYOB YUS VAJ YUS TSEV TSIS TAU THOV LAWV TUAJ THAM YUS. ES HAUV QAB NTUJ KHWB NO PUAS MUAJ LEEJ TWG HLUB TIAG THIAB NPAJSIAB UA LUB NEEJ TIAG TIAG LAWM OS?? KUV YOG NKAUJ FA POJ TSO, TAU LUB KOOB NPE PHEM TABSI KUV TSIS TAU UA TXHAUM LEEJ TWG LOS MUAB LEEJ TWG KHI LOS MUS IB LEEJ QHOV TWG SAIB TSIS TAUS KUV TUS TXIV, TSUAS YOG NWS NPLOOJ SIAB TSIS XAV YUAV THIAB HLUB YUS ES DAG TXAIS YUS XWB...LEEJ TWG TXAUS SIAB HLUB.....THOV HO HAIS PAUB#31 HMOOB_nyob nrog kev tu siab_*

HMOOB_nyob nrog kev tu siab_*
 • Guests

Posted 08 March 2012 - 04:56 PM

'Tus neeg ntxim hlub'nyob nrog kev tu siab: Ua cas koj yuav hais tau koj lub neej rau kuv hlub koj ua luaj li os puas yog koj ua suav dig muag xuas ntiv qhiav noj koj thiaj raug luag tso koj tseg nab yuam tus me hlub!!! tab txawm tsis yog kuv tus hlub los kuv nyeem koj cov lus kuv lub kua muag poob tas li xwb** yeeb vim kuv twb raug
kev txiav tawm ntawm txoj kev hlub los li koj tiag.kuv yog 1 leej tub los yeej plam mus pab tsis tau li os ntawm kuv li mas yog niam thiab txiv kwv tij luag tsis kam kom kuv yuav kuv tus hlub wb txawm sib hlub npaum ntuj vau teb pob los kuv yeej thaiv kom tau tsis pub raug nws tab sis yog raug rau niam thiab txiv txwv lawm ces zam tsis dhau li mog yog hais tias kuv tsismloog lawv hais ces thaum lawvlos tsim yus tus hlub koj ntshav muag los xwb thiaj tag tuag los tuag tsis taus nawb;nyob li koj tushlub tejzaum yuav yog li kuvhaisno nwsthiajuasiab tso koj twj ywm lawm xwb los koj txhob tu siab mog yuav zoo dua neb ua niam txiv nyob rau luag neeg tsim neb 2 leeg os mog yog koj xav paub kuv lub neej ntshav muag los no koj mam nug kuvli rov tuaj teb koj nawb.#32 HMOOB_nyob nrog kev tu siab_*

HMOOB_nyob nrog kev tu siab_*
 • Guests

Posted 08 March 2012 - 04:56 PM

koj ho pab qhia kuv txog koj lub neej thiab yom

#33 HMOOB_nrog kev tu siab_*

HMOOB_nrog kev tu siab_*
 • Guests

Posted 08 March 2012 - 05:03 PM

Leej muam, tu siab ua dabtsi? Peb ua neej nyob, nco ntsoov rov ntsuam xyuas yus tus kheej tso yus mam ua ub ua no. Qhov tseeb tiag, yeej muaj ib cov neeg zoo ib cov neej tsis zoo. Yog yog li sawvdaws twb pheej hais lawm, tus pojniam yuav tsum yog tus pojniam- tus txiv los yuav tsum yog tus txiv. Kuv thov txim tiamsis peb nyob rau lub tebchaws no, feem ntau peb cov pojniam hmoob xyuam ua txiv neej tag lawm.

Qhov zoo ces cov pojniam mus xiv thiab nrhiav tau noj tau hauv ib yam li cov txiv neej lawm. Qhov tsis zoo ces thaum no peb cov pojniam hmoob muab peb tus txiv txo nqi dua lawm. Kuv pom ntawm qhov muag thiab hnov kiag ntawm pob ntseg hais txog peb cov pojniam hmoob ua tsis fwm lawv tus txiv. Xws li, muaj ib txhia pojniam ntaus lawv tus txiv yam li nws yog menyuam yaus xwb.

Qhov tseeb tiag ces yog li no xwb, yog yus (tsis hais pojniam los yog txivneej) hlub yus tus txijnkawm kom kawg nws siab nws ntsws ces kev ntseeg hauv kuv lub siab tias yeej tsis muaj hnub nws yuav tso yus tseg li. Tab txawm nws tso los nws yeej yuav rov los xwb thaum nws nras thiab paub tias nws yuam kev lawm.

Yog koj xav nhriav tus tshiab, txhob nrhiav mog. Qhib koj lub siab txhua lub sijhawm, txhob muab kaws- muaj ib hnub tus hlub koj tiag yeej yuav nrhiav tau koj xwb mog.

Nco ntsoov tias, cov uas niaj hnub thab thiab hu koj-cov ntawm yog cov uasi xwb. Tus yuav hlub koj tiag, tus ntawm yeej tsis lam kam tham koj yoojyim ib yam li koj yeej tsis kam tham nws thiab.

Good luck!


yog lawm koj hais yog lawm os...yus ntshai npaum cas los tus yuav hlub yus yeej ntshai npaum ntawd thiab tsam nws ho tau tus tsis zoo thiab...poj niam feem ntau yeej zoo li koj hais tabsi yeej muaj cov nrhiav noj nrhiav haus thiab fwm nws tus txiv li yoglub to hauv txiv...txawm yuav ruam txij twg los yus yeej fwm nws os...tabsi muaj ib co poj niam zoo li kuv tus kheej...kuv xav kom kuv tus txiv ho txo nws lub fwj chim me ntsis los pab kuv ua noj ua haus thiab ua hau lwm hauv tsev sij hawm kuv ho tsis khoom thiab tsis tau tes es hauj lwm thiaj li tag sai yog ob leeg sib pab...kuvtsis nyiam cov txiv neej uas nws txo tsis tau nws lub fwj chim me me los pabyus li es qhov twg los yog yus tag nrho es nws nyob dawb saib tv los ua si xwb...cov txiv neej uas nws txo tsis tau nws lub fwj chim es txog kawg tus poj niam thiaj li ua phem lawm thiab

#34 HMOOB_nrog kev tu siab_*

HMOOB_nrog kev tu siab_*
 • Guests

Posted 08 March 2012 - 05:06 PM

tus muam es.......
cas yuav tuaj seev tau txim hlub ua li os. yog kv nyob ze koj ces twb tuaj sab koj lawm os. txhob tub mog tus muam kv yeej pab hlub koj kawg tab sis ua tsis tau li cas xwb nawv mog. nyob li ntawm kv mas xav hais tias ua neeg nyob ces yeej muaj qhov phem thiab qhov zoo ua ke mus tas li nawv. yog tsis tuag ces yeej tsis yug. yog tsis muaj poj niam ces yeej tsis muaj txiv neej. yog li ntawv koj yuav tsum ua lub siab loj nawv. txoj kev tu siab mas ntshe kv yuav yog tus tu ntau tshaj koj nawv vim kv yug los ua neeg nyob ib txwm twb tsis pom kv naim thiab kv txiv lub ntsej muaj tias yog niam thiab txiv no nawv. yog li koj yuav xav rau ib co thiab nawv. koj twb tseem tshuav niam tshuav txiv nawv ua lub siab loj tus ua yuav hlub koj tom ntej no nws yuav yog ib tug neeg uas ntsuag tshaj thiab tu siab tshaj nawv qhov no txhais tau tus neeg paub txog txoj kev tu siab, mob siab, thiab chim siab ntawv tsuas yog tus neeg uas muaj lub siab xav kom muaj hnoob zoo mus xwb nawv. tsis xav li cas no lam kv tus ua neeg ntsuag ntawm no yeej tau. qhov kv yuav koj mas xyov koj ho yuav xav li cas nawv. tab sis ua neeg nyob tsuas yog peb xav sib hlub tsis xav ua qhov phem vim tias thaum twg yus ua phem tuaj lawm yuav rau yus txoj nrog rau daim tawv cev qaij po zuj zus mus nawv ces li ntawv hnoob twg tau tus twg lawm yuav tsum ua lub siab ncaij npaum nkaus li xib xub xwb es yus lub neej thiab nyob ntev npaum nkaus li ntuj thiab av nawv. yog tsis xav li no kv mam hlub koj os xov tooj: +8562054208281 tos txhua2 lub sij hawm.

muaj sij hawm no ho sau email rau kuv os nawb...kuv tus email yog kristyhaam@yahoo.com

#35 HMOOB_nrog kev tu siab_*

HMOOB_nrog kev tu siab_*
 • Guests

Posted 08 March 2012 - 05:13 PM

Tus sister es, tsis txhob tu siab lawm os.

From reading your story, your ex husband really did not love you. Most of all he did not even love his own blood and flesh child. A man that can run away from his own blood and flesh does not deserve your love or tears. Ua ib siab es xav tias yog ib ya kawm ntawd lub neej xwb.

Moving forward, learn a man more before u rush in to settle with him. Learn his family, learn his background. Too many times I see hmong sisters rush into a relationship only to see it not work out in the end. Take your time, there is no rush when it comes to love.
I wish the best for you and especially your child.

aside from not loving his own flesh and blood, he didnt just runaway from us. he abanddon us. not even bothering to ask how his son is doing or checking up on him. but it's all for the best because i wouldnt want someone who him around my son too. what really hurt is i lived up to my parents' dream of finishing and getting my bachelor and only at the end, end up hurting them. love takes time and i waited years to get marry and knew him for years before actually deciding to marry and bring him over to the usa. maybe i need to rush like others instead of waiting ;)

#36 HMOOB_nrog kev tu siab_*

HMOOB_nrog kev tu siab_*
 • Guests

Posted 08 March 2012 - 05:14 PM

Leej muam hmoob!!!

Vim sij hawm tig tsis tau rov qab, yav tag cia tag mus. Yog koj lub siab xav nrhiav dua tus tshiab los peb cov tub hmoob siab zoo thiab siab loj yeej tseem muaj coob. Hos yog koj tsis xav yuav txiv ntxiv lawm los kuj nrhiav kev phooj ywg kom koj thiaj li tsis laj laj zov lub ntiaj teb no vim koj tseem hluas heev. Yog tseem muaj tag kis txhua yam yeej yuav zoo dua hnub no, kuv ntseeg li ntawv.


hais tau raug siab kawg...ua tsaug nawb...

#37 HMOOB_nrog kev tu siab_*

HMOOB_nrog kev tu siab_*
 • Guests

Posted 08 March 2012 - 05:15 PM

Tus me leej muam Hmoob txawm yog koj lub neej muaj thaum pib ho tsis muaj thaum xaus los tsis txhob tu siab mog !! txawm tias koj pw ib hmos npau suav tsis zoo kaj ntug rov tuaj tag kis lub neej tsaus ntuj nti lawm los thov kom koj ho cia siab rau koj txoj hmoo thiab, koj yuav tsum xav tias ntshe yog koj daim ntawv raug kos los li ntawv no nawv mog.
Tus txiv neej siab zoo tseem muaj es txhob rawm maj tag kev cia siab tiam sis tus txiv neej siab zoo ntawv nws tsis lam tawm ncig ua si rau ub rau no tom tej. yog tsis muaj hauj lwm tseem ceeb ces luag tsis tawm tuaj.
yog koj tsis xav li cas no ho sau ntawv tuaj nrog tij laug tham nyob rau ntawm tij laug tus email kuvnyiamkoj300y@live.com tau. nyiaj txiag tij laug tsis muaj pab tiam sis tswv yim yuav pab tau kom koj muaj kev kaj siab zoo li luag.
Tij laug Vaub kib

tij laug vaub kib, koj puas yog tus tij laug tuaj chat chat hauv hmongza ne??

#38 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 January 2013 - 05:09 AM

Aud ua cas sawv daws yuav hais tau fanis ua luaj li,muaj ib txhia txhawb zog muaj ib txhia ntxias kom qaug zog xwb,kuv hais ib qho tias tiag tiag mas yog yuav xaiv txij nkawm mas nyuaj heev u xaiv luag los luag yeej xaiv u thiab,tiag mas koj twb poob 2 theem ntaiv lawm koj txom nyem siab ntsws heev lawm,koj yuav rum los mus thov koj niam/koj txiv tias tos ram no kuv raug kev txom nyem li no los vim yog thaud kuv tsis mloog nej qhuab qhia es kuv thiaj li poob 2 theem ntaiv li no es zaum no ces kuv hwm xav lawm,kuv tsis tau laus kuv tseem hluas hluas neb yug kuv hlob xwb tsis yog neb yug kuv laus nim no neb twb zoo li lub hnub twb yuav ntxee toj neb yuav tsis kav kuv lawm yog hnub twg dhau neb lawm thiab kuv yuav tsis muaj lub chaw nraub lawm es kuv yuav rov los thim xav 6 kuv tus kheej thiab neb hais li cas kuv yuav li ntawd xwb neb pom zoo kuv mus qhov siab los mus qhov qis los mus neb pom zoo tus tsis ntse ruav yog nws hlub tau kuv xwb vim neb noj ntau xyoo qhauv dua neb thiaj paub ces neb pom zoo lawm ces kuv yeej yuav li neb hais xwb es thiaj tsis tsaus kuv ntuj lawm nawv,koj yog 1 tus ntxhais los koj yuav tau sawv los txhos caug pe koj niam/txiv ib leeg ib pes mas lawv thiaj lees paub tias zaum no koj pom koj kev txhaum lawm es koj rov los thov lawm ces lawv yeej yuav nrhiav tau tus vauv zoo 6 koj xwb los mas mog,tiam sis thov tas lawm ses yuav rum ua li hais tiag thiab tsis txhob hais tias hais hnub no tsis kav tag kis li tsis work li nawd,tsis yog tias yuav kom u niam/txiv zam txim tas los yuav zam dua qhov no tsis zoo li ov me ntxhais,kuv lam joke li no xwb nawd mog ua tsaug nyeev seb puas work 6 koj nawd mog.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users