Jump to content


hmoob txheej tiam no


9 replies to this topic

#1 HMOOB_Tu siab rau yus_*

HMOOB_Tu siab rau yus_*
 • Guests

Posted 23 July 2010 - 03:14 AM

peb sawv daws yeej yog me nyuam, yog niam thiab txiv. vim li cas txheej tiam tam sim no es peb cov tub kawm no tau zoo heev lawm ces cia li xav tias yus yug los yeej tau zoo lawm ces tsis tas nrhiav kev nyuaj siab li. lawv tsis xav txog kev kawm tsis xav txog kev txawj. lawv tsis pom neeg txom nyem lawm. lawv pom tias lawv tau zoo lawm xwb. niam txiv ua tau ces khaws noj. txheej tiam no me nyuam tsis xav txawj lawm vim lawv tsis ntshaw luag tus txawj li. peb cov me nyuam hmoob tiam no tseem liam tshaj tiam thaum ub lawm thiab. ceeb laj qhuab kawg cov yawg. cas tsis muaj ib tug dab twg es qhuab tau no yuav thov kom nws los pab qhia seb. koj txhob tos lawm nawb tias me nyuam hmoob yuav kawm tau kawm txawj. kuv tus me nyuam twb kawm ntawv tsis siab li kuv lawm es hnub twg thiaj yuav zoo. me nyuam pom niam txiv ua tau nyiaj ntau ces nqa nyiaj mus ua si xwb tsis kawm ntawv li lawm. nyiaj thiab caij ua si ua rau peb cov me nyuam qhov muag dig tag. tiam no ces txhob tos lawm, nco ntsoov yog koj tsis ua ces tag tsis muaj leej twg ua li os. koj tsis kawm ces yuav tos luag kawm los pab koj ces tsis muaj.
koj sim xav seb los lus no yog dab tsi tiag " hnub twg txiv nyuj tuaj kaus, txiv nees tuaj kub es niag dej dag ntws nce toj hmoob neej mam zoo, mam muaj nom muaj tswv, mam muaj teb muaj chaw". raws li kuv ntiag tug mas los lus no ces tias tag sim neej hmoob yeej muaj tsis tau teb chaws, zoo tsis tau nrog luag no. koj xav seb puas yog?

tu siab6 yus ;) ;) ;) ;) :(

#2 HMOOB_Charlie_*

HMOOB_Charlie_*
 • Guests

Posted 28 July 2010 - 03:27 PM

peb sawv daws yeej yog me nyuam, yog niam thiab txiv. vim li cas txheej tiam tam sim no es peb cov tub kawm no tau zoo heev lawm ces cia li xav tias yus yug los yeej tau zoo lawm ces tsis tas nrhiav kev nyuaj siab li. lawv tsis xav txog kev kawm tsis xav txog kev txawj. lawv tsis pom neeg txom nyem lawm. lawv pom tias lawv tau zoo lawm xwb. niam txiv ua tau ces khaws noj. txheej tiam no me nyuam tsis xav txawj lawm vim lawv tsis ntshaw luag tus txawj li. peb cov me nyuam hmoob tiam no tseem liam tshaj tiam thaum ub lawm thiab. ceeb laj qhuab kawg cov yawg. cas tsis muaj ib tug dab twg es qhuab tau no yuav thov kom nws los pab qhia seb. koj txhob tos lawm nawb tias me nyuam hmoob yuav kawm tau kawm txawj. kuv tus me nyuam twb kawm ntawv tsis siab li kuv lawm es hnub twg thiaj yuav zoo. me nyuam pom niam txiv ua tau nyiaj ntau ces nqa nyiaj mus ua si xwb tsis kawm ntawv li lawm. nyiaj thiab caij ua si ua rau peb cov me nyuam qhov muag dig tag. tiam no ces txhob tos lawm, nco ntsoov yog koj tsis ua ces tag tsis muaj leej twg ua li os. koj tsis kawm ces yuav tos luag kawm los pab koj ces tsis muaj.
koj sim xav seb los lus no yog dab tsi tiag " hnub twg txiv nyuj tuaj kaus, txiv nees tuaj kub es niag dej dag ntws nce toj hmoob neej mam zoo, mam muaj nom muaj tswv, mam muaj teb muaj chaw". raws li kuv ntiag tug mas los lus no ces tias tag sim neej hmoob yeej muaj tsis tau teb chaws, zoo tsis tau nrog luag no. koj xav seb puas yog?

tu siab6 yus ;) ;) ;) :( :(Tu siab,

kuv pom tias tos koj hais li ko los yog koj tsis pom luag lwm tus cov menyuam xwb. Feem coob cov menyuam lawv yeej kawm tau zoo kawg, hu ua Hmoob no ces tau 34-35 xyoo no tus kawm tiav PHD Degree los muaj coob, cov kawm tiav Masters Degree los tseem muaj coob heev, hos cov kawm tiab 4 xyoo BA. mas suav tsis txheeb lawm. Koj hais li ko ntshe yog koj nyob tau rau tej cheeb tsam uas menyuam kawm tsis zoo xwb. Menyuam Hmoob cov kawm tsis zoo, los yog kawm tsis keej yeej muaj thiab mad, tiam sis kuv pom tias yog cov tsawg xwb, vim lawv tub nkeeg thiab niam txiv muaj nyiaj ntau ces ua li koj hais, cov menyuam tsis nco ras txog kev kawm xwb. Hais tseeb rau koj ma, kuv los kuj muaj cov menyuam kawm mus tau zoo raws siab xav thiab,kuv muaj 6 tus menyuam. 1 tug kawm tiav PHD rau sab LEADERSHIP, 1 tug kawm tiav Dr. rau sab PHARMACY MUAB TSHUAJ,ua ib tug PHARMACIST, hos 3 tug kawm tiav MASTERS xws li no: 1 tug yog tiav rau sab I.TT yog INDUSTRIAL TECHNOLOGY, 1 tug kawm tiav rau sab Computer Science, thiab tus yau kawg nyuam qhuav kawm tiav BA. ua ntej lub summer no xwb, tab sis raws li kuv xav mas tab txawm tias lawv ho kawm tiav li hais no los, lawv kuj muaj qhov xiam thiab, vim hais tias lawv rau rau siab kawm ntawv ces lawv tsis muaj caij mus nrhiav cuab, nrhiav yig kiag li, 2 tug ces thiaj muaj nyab lawm xwb, tseem tshuav 4 tug. Qhov no yog qhov lawv xiam, yus pom luag tej menyuam muaj poj, muaj sev,muaj menyuam nroo ntws yus kuj ntshaw thiab tiag. Kuv teb koj li no xwb, thiab tos kuv ho los teb koj no mas, koj hais zoo li peb menyuam Hmoob txhua tus tsis kawm ntawv, es kuv thiaj los piav mentsis txog kuv cov menyuam qhia pub rau koj paub xwb, thov txim, tsis yog kuv khav theeb nawb mog. Txhob xav li cas ov ;)

#3 HMOOB_Yawg Txawj_*

HMOOB_Yawg Txawj_*
 • Guests

Posted 21 June 2011 - 12:57 AM

Kids, I just said, "Be proud to be Hmong American." The education in the United States is the best. The sky is the limit. It's up to you if you want to get your PHD or drop out high school and play games all day long. The goverment grants are there to help you to make your dreams come truth. Go kids....

#4 HMOOB_XibFwb_*

HMOOB_XibFwb_*
 • Guests

Posted 01 July 2011 - 09:41 AM

Kwv ntxawg... hais qhia rau koj paub me me li no mog.
Tam sim lub caij nyoog tiam 21 no ces peb twb muaj cov tub txawj ntxhais ntse kawm tiav PHD pua txhiab ntau tus lawm mog. Yog yuav piv rau peb cov hmoob xwb ces kev kawm, kev txawj, kev ntshe peb yeej rau siab ua lawm es koj txhob poob siab mog.

Txawm koj tus me nyuam tsis tshua mloog koj hais thiab kawm ntaub ntawv tsis tau raws li koj lub siab xav los koj yuav hais tsis tau hais tias peb cov me nyuam hmoob tiam 21 no tsis rau siab kawm ntau ntawm lawm no mog, vim yeej tseem muaj coob leej ntau tus rau rau siab nyob rau niaj hnub no.

Qhia me me ntxhiv rau koj hais tias me nyuam tsis txawj tsis ntse ces tim yog tej niam tej txiv tsis txawj qhuab tsis txawj qhia ntag, yog yus me nyuam yus pom xeeb yug tau ces yus yuav tsum qhuab kom tau hais kom tau thiaj li tsim nyog yus yug nws los ib zaug, tiam sis yuav yog yus txim txiaj, muaj laj muaj kam, hais qhov twg yog qhov ntawv mas me tub me nyuam thiaj li yuav mloog yus hais thiab nawb.

Nco ntsoov tso ntoo ces txi txiv yeej poob tsis deb ntawm tso ntau li os nawb. Yog me tub me nyuam tsis txim txiaj ces niam txiv los yeej tsis luaj twg thiab ntag, feem coob os.


#5 HMOOB_tuajtshuam_*

HMOOB_tuajtshuam_*
 • Guests

Posted 15 July 2011 - 07:40 AM

Kwv ntxawg... hais qhia rau koj paub me me li no mog.
Tam sim lub caij nyoog tiam 21 no ces peb twb muaj cov tub txawj ntxhais ntse kawm tiav PHD pua txhiab ntau tus lawm mog. Yog yuav piv rau peb cov hmoob xwb ces kev kawm, kev txawj, kev ntshe peb yeej rau siab ua lawm es koj txhob poob siab mog.

Txawm koj tus me nyuam tsis tshua mloog koj hais thiab kawm ntaub ntawv tsis tau raws li koj lub siab xav los koj yuav hais tsis tau hais tias peb cov me nyuam hmoob tiam 21 no tsis rau siab kawm ntau ntawm lawm no mog, vim yeej tseem muaj coob leej ntau tus rau rau siab nyob rau niaj hnub no.

Qhia me me ntxhiv rau koj hais tias me nyuam tsis txawj tsis ntse ces tim yog tej niam tej txiv tsis txawj qhuab tsis txawj qhia ntag, yog yus me nyuam yus pom xeeb yug tau ces yus yuav tsum qhuab kom tau hais kom tau thiaj li tsim nyog yus yug nws los ib zaug, tiam sis yuav yog yus txim txiaj, muaj laj muaj kam, hais qhov twg yog qhov ntawv mas me tub me nyuam thiaj li yuav mloog yus hais thiab nawb.

Nco ntsoov tso ntoo ces txi txiv yeej poob tsis deb ntawm tso ntau li os nawb. Yog me tub me nyuam tsis txim txiaj ces niam txiv los yeej tsis luaj twg thiab ntag, feem coob os.


txawm me tub me nyuam yuav tsim txiaj thiab tsis tsim los, cia li txaus siab hlo tias, koj yug muaj tub muaj ntxhais thiab, muaj tus nab ntsuab tuag los yeej muaj tus uab nqa. tib neeg ces yeej taug tib txog lw xwb.

#6 HMOOB_yawmntxoog_*

HMOOB_yawmntxoog_*
 • Guests

Posted 26 July 2011 - 08:34 AM

tu siab rau yus, koj muaj kev tu siab npaum li ko lawm tiag no ces, koj cia li nrog kuv, wb tawm rooj mus nrhiav kev kaj siab yom!.

#7 HMOOB_g_*

HMOOB_g_*
 • Guests

Posted 06 August 2011 - 01:58 PM

rti

#8 HMOOB_tooj_*

HMOOB_tooj_*
 • Guests

Posted 08 August 2011 - 08:16 AM

rti


koj sau rti tso rau hauv no muaj lus tseem ceeb li cas no? puas yog hais tias, rov tig lo rau uas i no maj? lo lus uas i txhais hais tias tsuav ntsuag no laiv! koj yog maum los koj yog phaw maj?

#9 HMOOB_Student_*

HMOOB_Student_*
 • Guests

Posted 23 October 2011 - 01:38 AM

Kwv ntxawg... hais qhia rau koj paub me me li no mog.
Tam sim lub caij nyoog tiam 21 no ces peb twb muaj cov tub txawj ntxhais ntse kawm tiav PHD pua txhiab ntau tus lawm mog. Yog yuav piv rau peb cov hmoob xwb ces kev kawm, kev txawj, kev ntshe peb yeej rau siab ua lawm es koj txhob poob siab mog.

Txawm koj tus me nyuam tsis tshua mloog koj hais thiab kawm ntaub ntawv tsis tau raws li koj lub siab xav los koj yuav hais tsis tau hais tias peb cov me nyuam hmoob tiam 21 no tsis rau siab kawm ntau ntawm lawm no mog, vim yeej tseem muaj coob leej ntau tus rau rau siab nyob rau niaj hnub no.

Qhia me me ntxhiv rau koj hais tias me nyuam tsis txawj tsis ntse ces tim yog tej niam tej txiv tsis txawj qhuab tsis txawj qhia ntag, yog yus me nyuam yus pom xeeb yug tau ces yus yuav tsum qhuab kom tau hais kom tau thiaj li tsim nyog yus yug nws los ib zaug, tiam sis yuav yog yus txim txiaj, muaj laj muaj kam, hais qhov twg yog qhov ntawv mas me tub me nyuam thiaj li yuav mloog yus hais thiab nawb.

Nco ntsoov tso ntoo ces txi txiv yeej poob tsis deb ntawm tso ntau li os nawb. Yog me tub me nyuam tsis txim txiaj ces niam txiv los yeej tsis luaj twg thiab ntag, feem coob os.

xib hwb tus as chan thiab tus siab kuv yuav txuam yuaj nrog neb me ntsis nawb

vim li cas xib hwb tus as chan yuav hais tau mob yawg tu siab ntawv ua luaj li, yog yuav ua sib hwb mas nws twb muaj nws ib txoj lug qhia tus tib neeg tsis zoo kom zoo, tsis nkag siab kom nkag siab ls sav ua cas xib hwb tus as chan cia li yuav qhia kiag Directive lawm xwb ma koj puas paub yog koj txawm qhiaj lawv txawj mloog tej zaum yuav tsheej neeg hos koj tsis txawj qhia lawv tsis txawj mloog tej zawm koj tseem yog tus qhia koj lawv txoj sia tu thiab laiv xib hwb.
yog hais li koj hais koj mas kuv xav yog tus mloog to tau ces zoo yog tus mloog tsis to tau ces nws xav tias aub kuv twb phem lawm yog lawv tseem hais tias tim niam txiv tsis txawj qhuab qhia me tub me nyuam no haj yam ua rau lawv txaj muag rau lawv tus kheej thaum ntawv lawv cia li xav dai caj dab tuag lawm tiag xib hwb nej hais puas yog ?

#10 NkaujPhem

NkaujPhem

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3 posts

Posted 17 January 2012 - 02:57 PM

Nej kuj hais yog tiamsis, txawm koj thiab koj tus pojniam neb yuav yog Dr. los, yog neb tus menyuam mus nrog tau tej phoojywg uas tsis mob siab kub siab kawgm ntawv es hniaj hnub mus laij uasi xwb ces neb tus menyuam yeej yuav tsis txawj ntawv ib yam li lawv. Nyob rau tiam no, tej phoojywg thiab cov neeg nyob sab nraum yuav muaj more influence on nej cov menyuam then nej as parents. Sometime lawv pick lawv cov friends over nej kw syog niam thiab txiv thiab tsev neeg. Zoo li cov menyuam nim no ces yog "survival of the fittest" lawm xwb rau qhov tias lawv siv "street smarts" los ua neej tsis yog "book smart". Tiamsis, kuv yeej agree nrog nej tias cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab kuaj muaj coob zuj zus tuaj lawm.

Kuv thov nquag hu cov young hmong men to pursue a teaching career so they can come back to our young hmong men in middle and high school and empower them to be the best they can be, without joining gangs or choose other less healthy paths.

You can make it into a joke, but the reality is, if they are our children, then we should be concerned about them :-)

Lastly, *khaochia* rau nej kom nej rag dheev thiab rau siab pab peb cov menyuam Hmoob kom yuav vam meej tshaj nov mus :-D

NkaujPhemReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users