Jump to content


lub kua muag


16 replies to this topic

#1 HMOOB_giabatu@yahoo.con_*

HMOOB_giabatu@yahoo.con_*
 • Guests

Posted 08 December 2010 - 01:36 AM

;) ;) Hauv kv lub neej cas muaj ntau txoj kev lwj siwb ua luaj os? Koj puas paub tias kuv niaam kuv txiv lub neej tawg tag ua 6 kv tu siab heev li Lub sij hawm no koj ncaim kuv nrog luag mus koj puas paub tias kuv nco koj os mv .........

#2 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 December 2010 - 07:18 AM

txawm tias ob tug laus lub neej tawg tag lawm los ua siab loj thiab ua siab ntev. koj yuav tsum uv kom yeej. vim nkawv tsis muaj kev siab txuas lus - good communications - es lub neej thiaj li tawg tag. vim nyias muaj nyias txoj hauv kev, nyias muaj nyias txoj kev bausuav, nyias muaj nyias txoj kev ntshaw es lub neej thiaj mus tsis taus.

qhov no qhia rau yus tus kheej hais tias yog yus yuav xaiv yus lub neej, yuav tsum ua zoo xaiv... yuav tsis ua lub neej li niam thiab txiv nkawv lub... nkawv yog niam thiab txiv tiag los mas... tabsis nkawv twb ua tau ib tug qauv tsis zoo rau nkawv tej me nyuam xyaum lawm.

kuv cia siab hais tias koj yuav ntsib lub neej zoo os tus phooj ywg.

#3 HMOOB_Ntsiatsistaukoj_*

HMOOB_Ntsiatsistaukoj_*
 • Guests

Posted 08 December 2010 - 09:06 AM

txawm tias ob tug laus lub neej tawg tag lawm los ua siab loj thiab ua siab ntev. koj yuav tsum uv kom yeej. vim nkawv tsis muaj kev siab txuas lus - good communications - es lub neej thiaj li tawg tag. vim nyias muaj nyias txoj hauv kev, nyias muaj nyias txoj kev bausuav, nyias muaj nyias txoj kev ntshaw es lub neej thiaj mus tsis taus.

qhov no qhia rau yus tus kheej hais tias yog yus yuav xaiv yus lub neej, yuav tsum ua zoo xaiv... yuav tsis ua lub neej li niam thiab txiv nkawv lub... nkawv yog niam thiab txiv tiag los mas... tabsis nkawv twb ua tau ib tug qauv tsis zoo rau nkawv tej me nyuam xyaum lawm.

kuv cia siab hais tias koj yuav ntsib lub neej zoo os tus phooj ywg.


Lub neej yog tej laus lub xwb....twb yog muaj nkawv thiaj li muaj yus yog lino yus yuav ua zoo kom yus tej me nyiam thiaj tsis tau txoj kev lwj siab li yus.

#4 HMOOB_Mabnis_*

HMOOB_Mabnis_*
 • Guests

Posted 08 December 2010 - 12:29 PM

Tug phooj ywg Giabatu, koj xob tu sab tam nuav yog tam tuab neeg xaav txug puab tu kheej le feem ntau lawm xwb,qhov nuav kuj txhais tau tas puab nrhav kev tau zoo rua puab xwb los kuj yog hab. Tab sis kua koj to taub tas kev zoo los yog kev kawm,kev phem los yog kev kawm hab txhai khau kws yug yuav rau xob rau puab txhai tsaam yug tej miv nyuas ho tsi xaav rau yug txhais khau ib yaam le yug tsi xaav rau puab txhais hab. Kuv paab koj tu sab tab sis kuv ho zoo sab hab tas koj txawj xaav thaum muaj ib yaam tsi zoo koj tsi ua tuab neeg twm xeeb,koj muaj peev xwm coj koj tej teeb meem moog qhas rua lwm tug paab koj dlaws.

#5 HMOOB_pajduakev_*

HMOOB_pajduakev_*
 • Guests

Posted 08 December 2010 - 01:27 PM

;) ;) Hauv kv lub neej cas muaj ntau txoj kev lwj siwb ua luaj os? Koj puas paub tias kuv niaam kuv txiv lub neej tawg tag ua 6 kv tu siab heev li Lub sij hawm no koj ncaim kuv nrog luag mus koj puas paub tias kuv nco koj os mv .........


tus phooj ywg, lub neej ces tsuas yog kev lwj siab lwj ntsws xwb mas mog. txob quaj txhob tu siab os
koj niam thiab txiv tsis nyob ua ke, hos koj tus hlub hos tau ncaim koj mus lawm los. thov kom koj hlub hlub koj tus kheej xwb ces zoo lawm mog. luag kiag nawb ;)

#6 HMOOB_Mab nis_*

HMOOB_Mab nis_*
 • Guests

Posted 09 December 2010 - 07:34 AM

Hom phaj kev ua neej, muaj tej tug kws txawj nrhawv kev ua neej mas puab xaiv tug lug nyob ntawm puab ib saab yog tug muab tau kev suv sab txhawb yug zug thau yug txom nyem,hab tsi ua lub sab hlub thaum muaj noj caag lub pov hum zoo le nuav VAAJ TSWV yuav tsim tsawg ua luaj,yog kuv tau tes khuv leej mej ua luaj ho yog mej tau tes kuv quaj npaum caag los tsi muaj neeg paub.

#7 HMOOB_giabatu@yahoo.com_*

HMOOB_giabatu@yahoo.com_*
 • Guests

Posted 12 December 2010 - 07:28 AM

ua tsaug ntau 6 tsoom phooj ywg sawv daws; kuv cia siab tias nej txhua leej yuav tsis xav li cas 6 kuv thia. Yog tias leej twg xav paub kuv ntau tshaj qhov no hu rau:01654613119 kuv tos txais thiab yuav ntsib nej sawv daws. Qhia tias tseem ngob ib leeg tsis.......Kuv yuav tos txog cov phooj ywg sawv daws cov lus qhia

#8 HMOOB_Khamphorn_*

HMOOB_Khamphorn_*
 • Guests

Posted 13 December 2010 - 09:19 PM

Nyob zoo tus phoojywg peb ua neej nyob ces yeej zoo li no, muaj ntau tug niam txiv txawj sib hlub menyuam ho tsis nloog lus, muaj ntau tus menyuam nloog lus niam txiv sib nrauj tag nyias musua nyias neej, yog li ntawd nimno peb yuav tsum pib dua tshiab hauv peblub neej, muab yam uas covlaus ua tau tsis zoo los uatus kwsqhia yus hais tias, txhob ua li lawv ua, yam uas lawv tau zoo lawm yus muab los siv haistias, peb yuav tsum ua li ntawd thiajli zoo

#9 HMOOB_giabatu@yahoo.com_*

HMOOB_giabatu@yahoo.com_*
 • Guests

Posted 15 December 2010 - 02:06 AM

;) Hauv lub ntiaj teb no puas muaj leej twg paub txog yus lub neej ngob 6 tag kis os? Ngob ib hnub taum kuv ntsib koj txawm tias wb sib ntsib tsis tau ntev los wb txoj kev hglub zoo thiab loj heev li xav tsis tau tias yuav muaj hnub koj ncaim ntawm kuv mus tiam sis vim lub neej tsis muaj leej twg paub txog tag kis li....kuv tseem tos thiab xav tias yuav tuaj sib kj ..........tiam sis thaum kuv pau ces koj rtwb yog luag tus lawm xwb..."TXAWM TIAS YUAV TUAG TSAWG TIAM LOS KUV YUAV TSIS ZAM TXIM RAU KOJ LI OSM..V

#10 HMOOB_ua1siab_*

HMOOB_ua1siab_*
 • Guests

Posted 15 December 2010 - 02:06 PM

cov phooj ywg nyob rau ntiaj teb no tsuas yog saub thiaj paub luag txoj hmoo xwb tab sis saub los tseem tsis paub nws txoj hmoo tib yam nkaus. tus ntse dag tus ruam kom nco, nws ua tshua yam kom yus nco. luag tej piv lus tias 1 res nplej yuav tsum muaj 3 lub npluag, 1 tug ntxhais yuav tsum muaj 3 tug hluas.
thaum ub kuv tham tau ib tug hluas nkauj nws yeej zoo nkauj kawg rau kuv lawm, kuv saib mas nws kuj hlub kuv kawg nkaus thiab tab sis vim tsis nyob thooj zej koom zos, muaj 1 hnub nws tau mus yuav txiv lawm ua 6 kuv mas ntsia lub ntiaj teb zoo yav li tsis tshuav ib yam zoo rau kuv lawm thiab. kuv xav tias nws mus tej zaum yog luag zij xwb nyaj 1 hnuv nws yuav rov los. tab sis tsis yog li yus xav hlo li. tab sis yus xav yeej tsis thooj nws xav hlo li. nws mus tau txhuam yam li nws npaj lawm nws yeej tsis muaj qhov nco yus li. kuv tseg tau 5 xyoo tsis tham hluas nkauj ua rau niam thiab txiv lawv yeej txhawj tag. tab sis kuv nyob tom qab no kuv txiv thiab cov kwv tij mam coj kuv mus yuav tau poj niam los. ua rau kuv pom kev hlub ntawm niam txiv txawv hluas nkauj hluas nraug. yog li kuv thiaj pom tau tias tus txhawj thiab hlub yus tshaj ces yog yus niam thiab txiv nrog rau yus kwv tij. lawv ua txhuam yam cawm kom yus txhob tuag. yog tsis muaj lawv txoj kev hlub ntshe kuv yuav tsis muaj hnub no os. nco ntsoov kev tuag yuav dhia tsis dhau. txhob txov yus txoj sia thaum tws kev. xav ntsoov tias tom ntej tseem tshuav ntau yam zoo ua koj tsis tau pom. ua neeg nyob yog koj hlub koj tus me nyuam npaum cas ces koj niam koj txiv hlub koj npaum ntawd tiag.
**luag tias yam khoom noj tsis tsau ua rau yus tuag tau. yam khoom noj tas los tsis tsau plab tsis tau noj tseem ua rau neeg npab.
cia luag dag yus xwb es txhob mus dag luag pauj mog cov npawg. ;)

#11 HMOOB_giabatu@yahoo.com_*

HMOOB_giabatu@yahoo.com_*
 • Guests

Posted 16 December 2010 - 05:50 AM

Cov phppj ywg kuv ua tsaug rau nej txhua tus txoj kev txhawj xeeb txog kuv lub neej os... Kuv muaj ntau txoj kev lnguab siab heev tsis paub yuav ua li cas mus ntxiv lawm thov kev pab ntawm nej puas tau os? Pab qhia 6 kuv seb yuav ua li cas mus ntxiv os? Tam sim no kuv tseemkawm foob 12ngob viet nam tiam sis vim tias kuv lub neej tsis zoo li xav kuv niam kuv txiv lub neej tawg tas ua 6 kuv nguab siab heev nkawd otwb sib nrauj xyoo 2009 lawm. tiam sis kuv txiv tsis ua li peb xav es twb mus yuav ib tus niam tshib lawm ua 6 kuv xav nguab heev os, qhia 6 kuv seb yuav kawm mus ntxiv los yuav tso tseg txij no os/ Hauv kuv lub neej cas tsaus ntuj nti xwb, puas muaj ib lub hnub ua dua tshav ntuj 6kuv os?

#12 HMOOB_ua1siab_*

HMOOB_ua1siab_*
 • Guests

Posted 16 December 2010 - 08:08 AM

kev kawm yog koj li. kev sib nraub ntawd yog koj niam koj txiv lub neej. thaum nyuaj ces yeej xav tso txhua yam pov tseg li koj hais tiag phooj ywg. tab sis yam nyuaj ntawd yog koj ua dhau yam ntawd yuav yog yam khov rau koj. koj, kuv thiab peb sawv daws yuav luag yog 100% yeej ntsib kev nyuaj siab tab sis txoj kev nyuaj ntawd sib txawv me ntsis xwb. kuv qhia koj tias niam txiv sib nrauj thiab hluas nkauj tso yus thaum yus tseem kawv ntawv mas ntshe yuav nyuaj tib yam nkaus. yog li tej zaum koj yeej hnov thiab pom cov uas nws tua nws tus kheej ntawd lawm vim txoj kev nyuaj. kuv xav kom koj khaws lawv txoj kev lawv ua ntawd los kawm; yam zoo ua kom zoo li lawv. yam phem ua kom txoj raws li lawv.txoj kev kawm yog hom phiaj. lub neej pem suab yog kev cia siab.
kev txij nkawm sib nrauj niam no muaj ntau dua thaum ub lawm vim nyiaj txiag. khwv tsis tau txaus noj txaus hnav ces muaj sib cav sib ceg hauv vaj hauv tsev. koj pib pom luag zoo duab kuv, kuv los pom luag zoo dua koj lawm thaum kawg ces neej thiaj tawg. yog koj tso koj txoj kev kawm pov tseg ces cua li koj tab tom nrauj ib txoj kev zoo pov tseg. yog koj muab koj txoj kev kawm tso cia ntshe koj lub siab yuav tu siab npaum cas rau koj lub cev tias ua cas tsis ua tiag uv kom dhau vim kev tau zoo twb los yuav txog.
kuv txawb koj zog thiab es ua ib siab mus kawm ntxiv kom tiav nawb vim hmoob tseem txom nyem heev li es rau siab ntso kawm yuav rov los pab hmoob thiab lwm haiv neeg mog. luag tej tias yog luag ua rau yus tu siab mam pom qab qhia lwm leej, yog yus ua rau yus tu siab mas txhaj muag tsis pom qab qhia leej twg tas yus lub neej no os. yog luag ua phem rau yus mas nco tsoov cem hos yus ua phem rau yus mas ua twj ywm yeej tsis nco cem. hnub no tej zaum koj yuav tsis ntseeg kuv tab sis yog hnub twg 2 txoj kev koj xaiv ntawv los txog koj koj yuav nco txog kuv cov lus. ua tib zoo xaiv kom koj taug tau txoj kev zoo nawb. kuv nyob USA. thov txim hais ntau dhau lawm. npawg

#13 HMOOB_NraugSeev_*

HMOOB_NraugSeev_*
 • Guests

Posted 16 December 2010 - 01:31 PM

;) ;) Hauv kv lub neej cas muaj ntau txoj kev lwj siwb ua luaj os? Koj puas paub tias kuv niaam kuv txiv lub neej tawg tag ua 6 kv tu siab heev li Lub sij hawm no koj ncaim kuv nrog luag mus koj puas paub tias kuv nco koj os mv .........#14 HMOOB_giabatu@yahoo.com_*

HMOOB_giabatu@yahoo.com_*
 • Guests

Posted 28 December 2010 - 03:50 AM

kev kawm yog koj li. kev sib nraub ntawd yog koj niam koj txiv lub neej. thaum nyuaj ces yeej xav tso txhua yam pov tseg li koj hais tiag phooj ywg. tab sis yam nyuaj ntawd yog koj ua dhau yam ntawd yuav yog yam khov rau koj. koj, kuv thiab peb sawv daws yuav luag yog 100% yeej ntsib kev nyuaj siab tab sis txoj kev nyuaj ntawd sib txawv me ntsis xwb. kuv qhia koj tias niam txiv sib nrauj thiab hluas nkauj tso yus thaum yus tseem kawv ntawv mas ntshe yuav nyuaj tib yam nkaus. yog li tej zaum koj yeej hnov thiab pom cov uas nws tua nws tus kheej ntawd lawm vim txoj kev nyuaj. kuv xav kom koj khaws lawv txoj kev lawv ua ntawd los kawm; yam zoo ua kom zoo li lawv. yam phem ua kom txoj raws li lawv.txoj kev kawm yog hom phiaj. lub neej pem suab yog kev cia siab.
kev txij nkawm sib nrauj niam no muaj ntau dua thaum ub lawm vim nyiaj txiag. khwv tsis tau txaus noj txaus hnav ces muaj sib cav sib ceg hauv vaj hauv tsev. koj pib pom luag zoo duab kuv, kuv los pom luag zoo dua koj lawm thaum kawg ces neej thiaj tawg. yog koj tso koj txoj kev kawm pov tseg ces cua li koj tab tom nrauj ib txoj kev zoo pov tseg. yog koj muab koj txoj kev kawm tso cia ntshe koj lub siab yuav tu siab npaum cas rau koj lub cev tias ua cas tsis ua tiag uv kom dhau vim kev tau zoo twb los yuav txog.
kuv txawb koj zog thiab es ua ib siab mus kawm ntxiv kom tiav nawb vim hmoob tseem txom nyem heev li es rau siab ntso kawm yuav rov los pab hmoob thiab lwm haiv neeg mog. luag tej tias yog luag ua rau yus tu siab mam pom qab qhia lwm leej, yog yus ua rau yus tu siab mas txhaj muag tsis pom qab qhia leej twg tas yus lub neej no os. yog luag ua phem rau yus mas nco tsoov cem hos yus ua phem rau yus mas ua twj ywm yeej tsis nco cem. hnub no tej zaum koj yuav tsis ntseeg kuv tab sis yog hnub twg 2 txoj kev koj xaiv ntawv los txog koj koj yuav nco txog kuv cov lus. ua tib zoo xaiv kom koj taug tau txoj kev zoo nawb. kuv nyob USA. thov txim hais ntau dhau lawm. npawg

ua tsaug os tus phooj ywg uas kj txhawj xeeb txopg kuv;txawm tias lub neej yog cov laus los yeej tsis cuag tus neeg tseem muaj niam muaj txiv ngob ua ke os. Yog tias kuv xaiv tau kuv yuav rov muab nklawv lub neej los ua ke tiam sis vim tias yog luag yug yus xwb es thiaj ua tsis tau li cas?!! Qhia 6 kuv yuav ua cas mus ntxiv os?....

#15 HMOOB_TUBZEBVAJ_*

HMOOB_TUBZEBVAJ_*
 • Guests

Posted 08 January 2011 - 04:09 AM

NYOB ZOO OS NTAWM NO KUV YOG TUB HMOOB XEEM VAJ NYOB RAU LOS TSUAS TEB .XYOO NTSIAB LOS TXOG LAWM TIAG OS PEB HAIV HMOOB TXHUA LEEJ TSUA THOV KOM MUAJ TXOJ KEV N OJ QAB NYOB ZOO NROG LUB XYOO NTSHIAB NO MUS XWB.

#16 HMOOB_Rangler_*

HMOOB_Rangler_*
 • Guests

Posted 12 April 2015 - 08:24 AM

Inaoomftirn is power and now I'm a !@#$ing dictator.

#17 HMOOB_Jaelis_*

HMOOB_Jaelis_*
 • Guests

Posted 14 April 2015 - 01:20 PM

Figo, regarding #13 let me ask you a <a href="http://ozndjpnn.com">sipmle</a> question: Can you run a business if you are unable to in touch with your staff for important tasks/meetings? If you have a client coming on Thursday who wants to meet your start programmer but you haven't heard from that programmer in three days what do you do.This is a situation that I've delt with, and that's why I recommended this as a solution. The fact is 'freedom' always comes with a caveat. In government 'freedom' comes with the agreement that you'll obey the law. You break the law, you go to jail. In this case, you can't explain absences, you get fired.Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users