Jump to content


KEV NTSEEG - QHOV YUAM KEV


105 replies to this topic

#101 HMOOB_kevntseeg zooheev ov_*

HMOOB_kevntseeg zooheev ov_*
  • Guests

Posted 24 June 2014 - 10:58 AM

cov phooj ywg...tau ntev loo tsis pom nej tuaj uas si hauv no lawm....ua rau kuv twb nco nco nej suav daws kawg....nyob nyob....yawg phooj ywg....tis nws lub npe....yesxus....rov tuaj....ua rau suav daws tawm zom zaws rov tuaj.....kuv zoo siab tias....suav daws yeej tuaj tab sis ntshe yog tsis xav sib cav lawm xwb.....zoo siab tau rov pom nej nawb.......Hais txog kev ntseeg....kuv hais li qhov kuv xav xwb.....koj ntseeg yam twg.....yeej yog yam ntawd twb pab tau koj zaum puav los lawm koj thiaj ntseeg nws.....lawv los yeej yog tib yam li ntawd thiab lawv thiaj ntseeg lawv yam li koj ntseeg koj yam..........tus uas nws tsis ntseeg ib txoj kev ntseeg twg hlo li.....tus ntawd yog nws tsis muaj kev txhawj xeeb txom nyem raug rau nws hlo li......nws tsis tau ntsib kev pab cuam....cawm dim los ntawm tej kev ntseeg....ces nws tsis paub txog xwb.....muab hais kom tseeb tiag.....txoj twg los yeej zoo mus raws rau nyias seem uas qee yam sib txawv me ntsis ces.....neeg txawm....kas taum....muab qhov txawv ntawd coj los sib thuam xwb......yam uas muaj ib pab neeg ntseeg ces yeej zoo rau lawv lawm.....lawv thiaj ntseeg.....ntawm no mus kuv xav muab....yes xus.....yam los tham raws li qhov kuv xav.......yog tsis muaj yes xus.....niaj hnub tam sis no.....peb haiv hmoob.....yeej tseem dig muag ntuv.....tsis paub muab ib yam ntaub ntawv twg coj los sau kom peem tsheej ua peb haiv neeg lus.....kom koj kuv peb sib tham tau li tam sis no......nws yog muaj yesxus......muaj cov neeg ntseeg txog nws.....lawv kawm tau txoj kev yuav xyaum ua neeg.....txawj hlub neeg.....lawv thiaj muab lawv li ntaub ntawv coj los sib txis......peem kom tsheej ua peb li lus hmoob rau peb kawm......niaj hnub no.....peb thiaj txawj sau tej lus sib tham no.....yog tshwm sim los ntawm haiv neeg uas ntseeg yesxus los......tsim nyog.... peb yuav ua yesxus tsaug..........nyob hauv....phau ntawv vaj lug kub.....luag sau tseg tias.....yesxus......kho tau cov neeg dig muag rov pom kev tuaj.......kuv xav tias.....tam sis no peb tsis dig muag lawm vim yog muaj yesxus......yog li ..........txawm koj tsis ntseeg nws zaj kev qhuab qhia los xij.......yog tias koj txawj sau tus ntawv hmoob.....uas peb tseem..... tab tom sib tham no ces.....koj muaj feem tsim nyog yuav ua nws tsaug.............hos ho hais txog peb hmoob li kev cai....ua neeb yaig.....los yeej tsis dog dig kiag.....lub as thiv tas los no....muaj ib tug dablaug.....hmoob yaj.....tham txog yam uas nws pom kiag ntawm qhov muag.....lub caij uas.... yawm.... tswvxyas....tseem pheej tso poj ntxoog los coj neeg......tus neeg mob pw hauv txaj......tus yawm txiv neeb tseem tab tom ua neeb.....cov poj ntxoog los saum tus yees nthab.....nram qhov rooj tag los mus rau hau txaj....los mus zij tus neeg mob....yawm txiv neeb.....cuam loo....rab txiab neeb rau saum tus yees nthab.....hnov nrov npawj......tsis hnov rab txiab neeb poob qhov twg li.....suav daws mus nrhiav....tsis pom rab txiab neeb qhov twg li lawm.....tag kis kaj ntug......lawv mam mus nrhia ncig thoob zos.....ua cas rab txiab neeb poob puag tom ntug zos....uas twb yuav mus tom hav fab......tus ko txiab neeb lo ntshav liab ploog cia..........yog li kuv thiaj hais rau peb ib tsoom phooj ywg tias.....txhua yam kev ntseeg yeej zoo tag nrho......tab sis nyias zoo mus muaj nyias seem xwb nawb.....hos tus uas nws tsis ntseeg ib yam twg hlo li mas yog....nws tsis tau paub xwb.......es nej leej twg ho muaj tej yam... kev txhawb zog txawv li cas los ho muab sau tuaj rau peb suav daws nrog nej paub thiab.... es ua tsaug rau nej lub sij hawm uas ua siab ntev....nyeem kuv sob lus no nawb.#102 HMOOB_Tseeb_*

HMOOB_Tseeb_*
  • Guests

Posted 25 June 2014 - 05:14 AM

Cov neeg uas tsis tshua meej pem ces ntseeg Vajtswv los yuam kev, txawm ho rov mus ntseeg dab los yeej yuam kev ib yam.  Txhua yam kev ntseeg tsuas yog nyob kom muaj pab pawg tau kev sib pab sib txib sib hu xwb.  Yog koj ntseeg Vajtswv es koj xav tias koj yuav tau mus ntuj ceeb tsheej tiag tiag no ces yog koj yuam kev lawm tab sis nws kuj tseem muaj qhov zoo rau koj vim yog koj ntseeg tiag tiag ces koj yuav ua txhua yam li nws qhia koj ces koj lub neej yuav tsis ntsib teeb meem ntau.  Txhua txoj kev ntseeg yeej zoo yog koj ua qhov zoo li hais.  Yoj koj ntseeg Vaj tswv es koj hais lus tib tug vwm ntsuav zoo li vajtswv yog qhov zoo tshaj hauv koj lub neej thiab tsuas niaj hnub thov vaj tswv los pab txhua yam ces kom vwm lawm.  Koj ntseeg dab los yog koj mob me me mas niam yog tim tej laus yuav noj yuav haus.  Koj npau suav tsis zoo los yuav tau ua neeb kho, ntog xwb los tseem yog tim tej laus ua....Vwm lawm nawb yog leej twg ntseeg tej zoo li no nas.  #103 HMOOB_Ntseeg Qhov Yuam Kev_*

HMOOB_Ntseeg Qhov Yuam Kev_*
  • Guests

Posted 01 July 2014 - 07:46 PM

Yog lawm lauv! vim peb pheej ntseeg tau qhov niag yuam kev tag li xwb.  Luag tej niag pog laus lam muab tej niag duab hluas tuaj tso hauv tojsiab xwb los peb pheej ntseeg hais tias tau nrog nkauj mog zoo nkauj tham lawm ces xa nyiaj pes tsawg mus pub los yeej txaus siab tag.  Txawm hluas nkauj lam ua txuj yig tsis pub peb xa los peb mas nim thov kom cia li txais hais tias zoo siab tau sib paub hauv lub xovtooj.  Ib zaug mas cav niam xa 2-3 puas dollars mus ua kev zoo siab rau daim duab hluas, tab sis tus peb xa nyiaj mus pub ntawd twb laus tshaj peb lawm thiab vim peb ntseeg tau qhov yuam kev lawm.#104 HMOOB_Neegntse litsiaj xwb_*

HMOOB_Neegntse litsiaj xwb_*
  • Guests

Posted 01 July 2014 - 10:21 PM

yawg phooj ywg comment: 103 aw tos li kev ntseeg..xam xaj nam thiab kev ntseeg hluas nkauj hluas nraug los pheej ntseeg yuam kev tib si xwb los..thaum ub..phrab phuv thaj caob.. yeej hais tseg tias tib neeg yog ib hom tsiaj txawj ntse xwb.. suav daws yeej yog tsiaj tib yam nkaus xwb no.. muab ua zoo xav mas.. cov hmoob nyob txawv teb chaws ces.. ntse li tus ntses xwb tiag.. luag muab niag.. kabyas.. chob rau ntawm tus.. Bev.. pov tuaj ntxias yus lub cev coj mus tuav kua txob xwb los cav niam sib txeeb caum tom seb leej twg xub tau noj.. tab sis.. yog niag kabyas dag xwb.. muaj tej tus luag twb muab nws.. nuv tau zaum puav.. coj los saib tsis ntxim qab.. luag muab pov rov rau hauv dej.. lwm zaus cuam.. Bev.. rau tseem rov mag niag qub uas twb mag.. Bev.. dua los lawm thiab.. mas tseem mag cem tias.. oib.. niag ntsej muag no twb yog niag zaum i kuv twb nuv tau nws ib zaug lawm los sav.. Haj Haj es nej pus tau mag tus neeg qub nuv tau nej ntau zaus li hais los no thiab maj cov phooj ywg??.. haj haj haj muab hais mas kuj txaus tuaj dab ros kawg li ov.. haj haj haj.. dua li ntau xyoo dhau los mas tsuas pom cov nkauj hmoob nplog thiaj li.. pov Bev.. tuaj nuv hmoob Meskas li nyiaj.. duasLas xwb.. tab sis tam sis xyoo no..  cov duab hluas nkauj uas tso tawm hauv nyab laj teb tuaj..  pib coob tuab nto.. yuav luag yog txhua txhua hnub lawm thiab ntag ov nawb.. lawv yuav xyaum tuaj nrog nkauj hmoob nplog sib pas phuv noj cov ntses ruam no lawm ov nawb.. yog cov niag ntses ruam no tsis txawj sib cob sib qhia kom txawj sib xyuam xim tiag ces.. tom ntej no.. yuav mag ua.. pomlem.. ua nws tsw lwj ntxiag cia xwb ntag ov nawb.. leej twg tsis ntseeg kuv.. sim mloog mus mev..........tam sis no lawv muab tib co duab dag uas twb tsis yog tus tib neeg ntawd li duab tso tuaj dag cov yawm thaub lwb qwj tej nyiaj nkaus nkaus lawm xwb ov.. nej tham zoj hnub puav nws dag tau nyiaj txaus mus yuav yam khoom uas nws ntshaw ntshaw lawm ces.. nws.. piv.. xov tooj kiag lawm ntag no ov nawb.. thaum ntawd ces nej mam tig.. khuv xim nej cov nyiaj thiab nej nco nco nws lub nyuag suab lus qab qab zib dag ntawd ces.. nej kawg muab nws daim nyuag duab.. coj los tho qhov.. ntxig yus rab  ###### rau.. kom tshab plaws sab tod.. saib pus hnov zoo nyob xwb tiag.. .... yog tsis zoo ces yuav tau zeem thiab tso tseg txoj kev no txhob ua ntxiv lawm.. yog ###### tawv heev los ua tiag mus kom txog tid.. thaum pom kiag tus neeg lawm mam pub nyiaj rau thiaj yog qhov tseeb nawb .haj haj#105 HMOOB_phoojywg hmoob tojsiab_*

HMOOB_phoojywg hmoob tojsiab_*
  • Guests

Posted 01 July 2014 - 11:54 PM

nyob zoo txog rau cov phooj ywg uas hmov thiab tshua sawvdaws. zoo siab tau tuaj nrog nej sib tham txog lub Topic ntawm nov. kuv xav xwb mas yog li no. Teev tus Tswv ces yog qhov raug lawm.  Vim li cas kuv ho mus hais li no, vim hais tias tus Tswv ces yog lub hauv paus ces yog yus teev lub hauv paus ces nws duav los mus tag nrhog rau yus pog suab yawg suab pog koob yawg koob yus pog yus yawg los mus rau yus niam yus txiv tag nrho li lawm, vim nws yog lub hauv paus. Piv txwv li yog hais tias luag tej ua ib roog Party noj es luag hu yus niam yus txiv ces yeej yog luag saib taus yus thiab yog yus niam yus txiv ho tsis mus koom los yus cov ua poj niam menyuam mam mus los yeej muaj lub ntsej muag mus lawm vim lawv twb hu yus txiv lawm. 

 

Hos yog ho mus teev yus niam yus txiv yus pog yus yawg los mus rau poj koob yawm koob xwb no ces tsis yog lawm .Piv txwv li yog luag tej ua ib roog Party noj nes luag tsis hu yus tus ua niam ua txiv ua ntej es luag ho lam mus hu yus tej menyuam xwb no ces yus tus ua niam ua txiv yeej xav lawm hais tias, yog luag saib yus tsis muaj nqis ces yus yeej tsis mus thiab yog hu yus cov me nyuam xwb no ces yeej yuav tsis duav mus txog rau cov ua niam ua txiv .  Kuv tsuas hais li no xwb ces nej sawv daws mam coj mus xav os mog ib tsoom phoojywg uas hmov tshua sawvdaws.#106 HMOOB_hmoob tsis xyaum zoo_*

HMOOB_hmoob tsis xyaum zoo_*
  • Guests

Posted 03 July 2014 - 08:38 AM

      EB.... Cas nej sau Tau zoo zoo nyeem ua si nes ......

 

      Peb kwv tij hmoob aw..  peb txawj sib hlub kawg li lawm os

 

       ib tsob hmoob tiag tiag  cas ho ua ob pab lawm

 

      Ntshe ntiaj tej no tsua yog muaj ( Vaj tswv Thiab Ntxhw nyoog )

 

      -nej yog vaj tswv ces peb yog ntxhw nyoog

 

      -peb yog vaj tswv Ces nej yog ntxhw nyoog

 

 

      Nej twb tsis xav hais tias tshuav lwm haiv neeg xws li :

 

      neeg nplog. neeg suav. neeg thaib.( Coj kev cais Hauj Sam )

 

       lawv puas hais vaj tswv thiab ntxhw nyoog heev npaum li peb cov hmoob .

 

     zoo li peb muab saib siab zog lawm.... xav txij li peb hmoob  lub neej tam sim no ua tseem nyob rau hauv luag lub tej chaws xwb os......nawb

 

       bye bye ....

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users