Jump to content


- - - - -

THAM TXOG KEV NTSEEG VAJ TSWV


73 replies to this topic

#1 HMOOB_tubhmoobyaj_*

HMOOB_tubhmoobyaj_*
 • Guests

Posted 08 January 2012 - 05:16 AM

nyob zoo tsoom phooj ywg kuv yog neeg hmoob nyob Laos kuv xavnoog txog rau peb cov hmoob tsis hais nyob sab ntuj twg, lub teb chaw twgyog nej tau tuaj pom topic no nej muaj lus li cas thov nej pab teb thiab peb sib pab kho kom neej hmoob zoo
vim niaj hnub no peb hmoob sib cai lawm zuj zus tsis hais cov nyob Laos, USA, France, Uastralia, THailand, Vietnam ............
qe lus nruab noog muaj li hauv qab no
1. kev ntseeg vaj tswv puas yog kev sib cai kwv tij neej tsa?
2. ua li nej puas pom tus vaj tswv nyob qhov twg?
3. luag qhia tias ntseeg vaj tswv mas thaum tuag lawm thiaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej, xav noog koj tias txob txiv lwm tsib qab ab zib nyob ntawm koj tog tseg yog tias nws tuag lawm es koj khaws tsis tau lub noob mus cog duas ua li nws yuav sawv qhov twg los thiab koj puas tau noj lawm?
4. nej cov tub ntxhias nej puas pub yuav cov tsis ntseeg vaj tswv? yog vim li cas thiaj tsis pub yuav? tus hos pub yuav ne hos vim li cas?
5. vaj tswv yog leej twg nyob qhov twg?
6. leej twg yug koj muab zaub mov koj noj loj hlob los?
7. cov ntseeg hais tias vaj tswv yog tus yug nej los ua li nej tsis yuav poj niam los yuav txiv ua li muaj puas tau me nyuam txwv tsis pub mus dog dig tom tej?
8. neeg coj dab thiab neeg ntseeg sib yuav puas txaum vaj tswv?thaum txaum lawm es tus kheej hos paub tau li cas?thiab vaj tswv hos hais li cas?
:angry: Thov txim ntau rau cov ntseeg vim muav yog ib tug tub kawm ntawv thiab kuv tau ntseeg li poj ua cia yawm ua tseg kuv mus tham tau ib tus hluas nkauj kawm ntawv Master degree, hluas nkauj kam wb sib yuav tab tus hluas nkauj niam-txiv thiab phauj yawg laus lawv tsis kam vim kuv yog neeg coj dab tsam txaum txaum vaj tswv thiab vaj tswv yuav muab lawv tus ntxhais rau txim tab tus hluas nkauj kuj tias ok wb tsis care lawv wb sib yuav wb kuv twb tsis pom vaj tswv thaum muaj mob kuv pom kws kho mob, thaum nqhi mov mus khwv thiajtau noj, thaum nqhi dej mus nrhiav thiaj tau dej haus, thaum tsaus ntuj mus nrhiav thiaj tau chaw pw.
;) Raw li kuv tau paub me ntsis vaj tswv yog hais raws lwm haiv neeg lus, txhais ua lus hmob yog ywm saub yog li no nej mus hais lwm haiv neeg lus lawm xwb nej tsis paub lus hmoob lawm xwb
:blink: yawm saub thiaj yog tus tsim ntuj tsim av tsim dej tsim xyoob ntoo qaib, npua.
:blink: peb cov tsis tau ntseeg vaj tswv no peb tsis txia kev kwv kev tij nej tuaj yuav peb ntxhais los peb kam yuav peb tub los peb kam

#2 HMOOB_tubhmoobyaj_*

HMOOB_tubhmoobyaj_*
 • Guests

Posted 08 January 2012 - 05:32 AM

KUV TAU NOOG SAUV LOS VIM KUV POM TIAS MUAJ COV NTSEEG TAU CAI KEV KWV TIJ, CAI PLUAS NOJ PLUAS HAUS LAWM TIAG 2 TSIS YOG DAG CES KUV THIAJ LI TAU SAU LUS NRAUB NOOG TUAJ MUS NOOG NEJ SAWV DAWS ES PEB SIB PAB KHO KOM PEB HMOOB TSIS TXHOB MUAJ QHOV ROV NYOM
:angry: kuv qhia nej tias kuv kuj yog neeg ntseeg thiab mas. tsis hais kev cai coj dab li peb hmoob puaj txwm coj, dab hauj sam, dab vaj tswv yexus(Cristian), dab vaj tswv(Catoliqque, dab Islam, kuv saib yam twg zoo kuv coj yam twg xwb thaum kuv mus txog tsev kuv coj dab yawm saub, thaum txog lub Cherch twg kuv coj cov dab ntawd, thaum txog temple (wat)kuv kuj coj dab hauj sam tab kuv twb tsis pom vaj tswv rau txim rau kuv qhov twg
qhov kuv ntseeg vaj tswv tsis yog lam ntseeg kuv mus ua kev cai raus dej hauv dej dab tas tib si lawm os, kev cai hauj sam kuv mus nyob temple tau 2 xyoo lawm thiab
cev cai dab kuv mus txog tsev kuv txiv hu plig khi tes txhua zaus thiab zoo li no kuv tsis pom yuav muaj dab tsis hlo li

#3 HMOOB_tubhmoobyaj_*

HMOOB_tubhmoobyaj_*
 • Guests

Posted 08 January 2012 - 05:44 AM

1. thiab xav noog cov ntseeg tias ua li nej puas tau muaj leej twg pom tus ua tuag lawm mus nyob ntuj ceeb tsheej li nej hais?
peb hmoob yog tuag lawm ces yuav tau nrhiav tus taw kev tuaj taw kev nws thiaj paub mus nrhiav nws tsho tsuj tsuj npuag muab nyiaj txiag rau tau mus siv yug ncauj yus lo, muab zaub mov tau ntim su
cov ntseeg tuag tsis muaj tus tuaj taw kev es nej tus neeg tuag yuav mus nyob tau li cas?

#4 HMOOB_Kuab tawv nyhuv_*

HMOOB_Kuab tawv nyhuv_*
 • Guests

Posted 08 January 2012 - 01:04 PM

nyob zoo tsoom phooj ywg kuv yog neeg hmoob nyob Laos kuv xavnoog txog rau peb cov hmoob tsis hais nyob sab ntuj twg, lub teb chaw twgyog nej tau tuaj pom topic no nej muaj lus li cas thov nej pab teb thiab peb sib pab kho kom neej hmoob zoo
vim niaj hnub no peb hmoob sib cai lawm zuj zus tsis hais cov nyob Laos, USA, France, Uastralia, THailand, Vietnam ............
qe lus nruab noog muaj li hauv qab no
1. kev ntseeg vaj tswv puas yog kev sib cai kwv tij neej tsa?
2. ua li nej puas pom tus vaj tswv nyob qhov twg?
3. luag qhia tias ntseeg vaj tswv mas thaum tuag lawm thiaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej, xav noog koj tias txob txiv lwm tsib qab ab zib nyob ntawm koj tog tseg yog tias nws tuag lawm es koj khaws tsis tau lub noob mus cog duas ua li nws yuav sawv qhov twg los thiab koj puas tau noj lawm?
4. nej cov tub ntxhias nej puas pub yuav cov tsis ntseeg vaj tswv? yog vim li cas thiaj tsis pub yuav? tus hos pub yuav ne hos vim li cas?
5. vaj tswv yog leej twg nyob qhov twg?
6. leej twg yug koj muab zaub mov koj noj loj hlob los?
7. cov ntseeg hais tias vaj tswv yog tus yug nej los ua li nej tsis yuav poj niam los yuav txiv ua li muaj puas tau me nyuam txwv tsis pub mus dog dig tom tej?
8. neeg coj dab thiab neeg ntseeg sib yuav puas txaum vaj tswv?thaum txaum lawm es tus kheej hos paub tau li cas?thiab vaj tswv hos hais li cas?
:angry: Thov txim ntau rau cov ntseeg vim muav yog ib tug tub kawm ntawv thiab kuv tau ntseeg li poj ua cia yawm ua tseg kuv mus tham tau ib tus hluas nkauj kawm ntawv Master degree, hluas nkauj kam wb sib yuav tab tus hluas nkauj niam-txiv thiab phauj yawg laus lawv tsis kam vim kuv yog neeg coj dab tsam txaum txaum vaj tswv thiab vaj tswv yuav muab lawv tus ntxhais rau txim tab tus hluas nkauj kuj tias ok wb tsis care lawv wb sib yuav wb kuv twb tsis pom vaj tswv thaum muaj mob kuv pom kws kho mob, thaum nqhi mov mus khwv thiajtau noj, thaum nqhi dej mus nrhiav thiaj tau dej haus, thaum tsaus ntuj mus nrhiav thiaj tau chaw pw.
;) Raw li kuv tau paub me ntsis vaj tswv yog hais raws lwm haiv neeg lus, txhais ua lus hmob yog ywm saub yog li no nej mus hais lwm haiv neeg lus lawm xwb nej tsis paub lus hmoob lawm xwb
:blink: yawm saub thiaj yog tus tsim ntuj tsim av tsim dej tsim xyoob ntoo qaib, npua.
:blink: peb cov tsis tau ntseeg vaj tswv no peb tsis txia kev kwv kev tij nej tuaj yuav peb ntxhais los peb kam yuav peb tub los peb kam


xyov koj nyob koj qhov twg peb twb tsis paub tab sis kuv teb koj li no, kuv tsis thuam Tus vaj tswv nyob saum ntuj ceeb tsheej txoj hauj lwm los yog nws tes dej num vim nws yog tus vaj tswv ncaj ncees thiab muaj hwj huaj tab sis kuv yuav thuam cov hmoob ntseeg vaj tswv me ntsis vim lawv ntseeg tsis tau tus vaj tswv tseem thiab ncaj ncees nyob saum ntuj ceeb tsheej, lawv ntseeg raws li lawv txoj kev ntxias dag, niaj hnub niam cov ntseeg vaj tswv twb tsis sib haum kiag li thiab. vim vim li cas thiaj li tau thuam nej me ntsis lawm, muab piv li tus me nyuam mos ab uas neb yug tau los muaj 3 tag kis tsim nyog neb twb yuav tau ua kev zoo siab pub rau leej txiv uas siv siv nthawv sab sauv tuaj es thiaj li muaj tus me nyuam tab sis ho tua daib tua npua los ua vaj tswv tsaug hais tias ua koj tsaug vaj tswv vim koj muab tus me nyuam no los rau wb tab sis peb tsis pom ib tug me nyuam cia li poob saum ntuj los rau hauv ntiaj teb no, tus twg los leej txiv yeej rau ntua sab sauv tuaj hos tus niam los ntsaj daws sab hauv mloog thiaj li muaj taus me nyuam.
vaj tswv tsis tau hais kom ntiaj teb neeg sib cais raws li tus vaj tswv tseem hais, tej zaum ntshe cov uas cais pab cais pawg ntawv yog cov ntseeg tau tus vaj tswv ntxwg nyoog lawm thiab.
hais txog cov ntseeg uas cais pab cais pawg mas yog ib co uas dhuav neeg tshaj plaws li. tab sis kuj muaj ib txhia ntseeg tau tus vaj tswv tseem tseem lawm thiab, lawv kuj tsis cais pab cais pawg txawm li cas los zoo siab rau tsoom fwv nplog txoj cai tsis pub neeg ntseeg nyob nplog teb no, kuv los yeej txhawb nqa tsoom fwv nplog txoj cai thiab vim txoj kev ntseeg yog txoj kev piam sij loj tshaj plaws ntawm yus tsav neeg, tog hnub kawg mas cov ntseeg thiab tsis ntseeg tseem yuav ua tsov rog loj ntawm yus tsav neeg hmoob.

Thov txim uas kuv hais tau mob zog cov ntseeg yuam kev lawm tab sis yuav tsis raug cov uas ntseeg ncaj ncees thiab tsis cais pab cais pawg thiab kuv thov txim rau tus vaj tswv uas muaj lub hwj chim zoo thiab ncaj ncees nyob saum ntuj ceeb tsheej vim koj yeej hlub peb txhua tus yog tus neeg ncaj ncees li kuv no aman.

#5 Koobpheej Lis

Koobpheej Lis

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 61 posts

Posted 08 January 2012 - 01:57 PM

nyob zoo tsoom phooj ywg kuv yog neeg hmoob nyob Laos kuv xavnoog txog rau peb cov hmoob tsis hais nyob sab ntuj twg, lub teb chaw twgyog nej tau tuaj pom topic no nej muaj lus li cas thov nej pab teb thiab peb sib pab kho kom neej hmoob zoo
vim niaj hnub no peb hmoob sib cai lawm zuj zus tsis hais cov nyob Laos, USA, France, Uastralia, THailand, Vietnam ............
qe lus nruab noog muaj li hauv qab no
1. kev ntseeg vaj tswv puas yog kev sib cai kwv tij neej tsa?
2. ua li nej puas pom tus vaj tswv nyob qhov twg?
3. luag qhia tias ntseeg vaj tswv mas thaum tuag lawm thiaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej, xav noog koj tias txob txiv lwm tsib qab ab zib nyob ntawm koj tog tseg yog tias nws tuag lawm es koj khaws tsis tau lub noob mus cog duas ua li nws yuav sawv qhov twg los thiab koj puas tau noj lawm?
4. nej cov tub ntxhias nej puas pub yuav cov tsis ntseeg vaj tswv? yog vim li cas thiaj tsis pub yuav? tus hos pub yuav ne hos vim li cas?
5. vaj tswv yog leej twg nyob qhov twg?
6. leej twg yug koj muab zaub mov koj noj loj hlob los?
7. cov ntseeg hais tias vaj tswv yog tus yug nej los ua li nej tsis yuav poj niam los yuav txiv ua li muaj puas tau me nyuam txwv tsis pub mus dog dig tom tej?
8. neeg coj dab thiab neeg ntseeg sib yuav puas txaum vaj tswv?thaum txaum lawm es tus kheej hos paub tau li cas?thiab vaj tswv hos hais li cas?
:angry: Thov txim ntau rau cov ntseeg vim muav yog ib tug tub kawm ntawv thiab kuv tau ntseeg li poj ua cia yawm ua tseg kuv mus tham tau ib tus hluas nkauj kawm ntawv Master degree, hluas nkauj kam wb sib yuav tab tus hluas nkauj niam-txiv thiab phauj yawg laus lawv tsis kam vim kuv yog neeg coj dab tsam txaum txaum vaj tswv thiab vaj tswv yuav muab lawv tus ntxhais rau txim tab tus hluas nkauj kuj tias ok wb tsis care lawv wb sib yuav wb kuv twb tsis pom vaj tswv thaum muaj mob kuv pom kws kho mob, thaum nqhi mov mus khwv thiajtau noj, thaum nqhi dej mus nrhiav thiaj tau dej haus, thaum tsaus ntuj mus nrhiav thiaj tau chaw pw.
;) Raw li kuv tau paub me ntsis vaj tswv yog hais raws lwm haiv neeg lus, txhais ua lus hmob yog ywm saub yog li no nej mus hais lwm haiv neeg lus lawm xwb nej tsis paub lus hmoob lawm xwb
:blink: yawm saub thiaj yog tus tsim ntuj tsim av tsim dej tsim xyoob ntoo qaib, npua.
:blink: peb cov tsis tau ntseeg vaj tswv no peb tsis txia kev kwv kev tij nej tuaj yuav peb ntxhais los peb kam yuav peb tub los peb kam

Kuv yuav tsis nrog koj hais ntau txog koj lub topic no, vim kev ntseeg yog yam uas nyob rau koj lub siab tsis yog yam lub qhov muag pom. Yug los ua neeg, xav kom tob thiaj yuav ua tau lub neej nyob nrog neeg ntiaj teb, kuv xav nug koj tias tom qab txoj kev tuag, leej twg rov tau tom txoj kev tuag los hais qhia rau peb hais tias tuag lawd zoo li cas. Cov tsis ntseeg tom qab txoj kev tuag, leej twg rov los hais rau koj tias tus taw kev coj nws mus txog nws lub tsho tsuj tsho npuag, mus txog nws poj nws yawm tiag. Cov ntseeg ne, leej twg ho rov qab los tom qab txoj kev tuag thiab qhia koj tias nws mus ntsib Vajtswv. Peb ntseeg yam twg ces yam ntawd yog yam tseem ceeb nyob rau peb lub neej xwb, yog li koj lub topic no koj yuav taw tsis tau tes rau leej twg. Txawm tag kis xwb los koj twb tsis paub tias yuav zoo li cas, yog li leej twg yuav paub tom qab txoj kev tuag.

Hos hais txog qhov uas tsis pub tub ntxhais yuav cov tsis ntseeg, qhov no los nyob ntawm tsev neeg uas koj mus ntsib ntawd xwb. Txawm tus tsis ntseeg los yog luag tsis pub luag tub luag ntxhais rau koj yuav, ces koj yeej tsis tau yuav. Yog koj txoj kev hlub loj dua txoj kev ntseeg ces kev hlub yeej txoj kev ntseeg, tabsis yog koj txoj kev ntseeg loj tshaj txoj kev hlub ces kev ntseeg yeej xwb, txhob tu siab. Qhov uas peb hmoob sib cais ces yog peb hmoob xav li koj tab tom xav ko ntag. Hmoob kev ntseeg muaj ob yam xwb, cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg, txawm yog ob yam xwb los peb twb hais lus tsis sib haum, yog li lub ntiaj teb no kev ntseeg muaj qas txhiab qas pua txoj kev ntseeg, yog li no peb hmoob yuav ua cas coj tau haum neeg uas nyob rau lub ntiaj teb no.

#6 HMOOB_Hluas hmoob_*

HMOOB_Hluas hmoob_*
 • Guests

Posted 08 January 2012 - 06:05 PM

nyob zoo tsoom phooj ywg kuv yog neeg hmoob nyob Laos kuv xavnoog txog rau peb cov hmoob tsis hais nyob sab ntuj twg, lub teb chaw twgyog nej tau tuaj pom topic no nej muaj lus li cas thov nej pab teb thiab peb sib pab kho kom neej hmoob zoo
vim niaj hnub no peb hmoob sib cai lawm zuj zus tsis hais cov nyob Laos, USA, France, Uastralia, THailand, Vietnam ............
qe lus nruab noog muaj li hauv qab no
1. kev ntseeg vaj tswv puas yog kev sib cai kwv tij neej tsa?
2. ua li nej puas pom tus vaj tswv nyob qhov twg?
3. luag qhia tias ntseeg vaj tswv mas thaum tuag lawm thiaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej, xav noog koj tias txob txiv lwm tsib qab ab zib nyob ntawm koj tog tseg yog tias nws tuag lawm es koj khaws tsis tau lub noob mus cog duas ua li nws yuav sawv qhov twg los thiab koj puas tau noj lawm?
4. nej cov tub ntxhias nej puas pub yuav cov tsis ntseeg vaj tswv? yog vim li cas thiaj tsis pub yuav? tus hos pub yuav ne hos vim li cas?
5. vaj tswv yog leej twg nyob qhov twg?
6. leej twg yug koj muab zaub mov koj noj loj hlob los?
7. cov ntseeg hais tias vaj tswv yog tus yug nej los ua li nej tsis yuav poj niam los yuav txiv ua li muaj puas tau me nyuam txwv tsis pub mus dog dig tom tej?
8. neeg coj dab thiab neeg ntseeg sib yuav puas txaum vaj tswv?thaum txaum lawm es tus kheej hos paub tau li cas?thiab vaj tswv hos hais li cas?
:angry: Thov txim ntau rau cov ntseeg vim muav yog ib tug tub kawm ntawv thiab kuv tau ntseeg li poj ua cia yawm ua tseg kuv mus tham tau ib tus hluas nkauj kawm ntawv Master degree, hluas nkauj kam wb sib yuav tab tus hluas nkauj niam-txiv thiab phauj yawg laus lawv tsis kam vim kuv yog neeg coj dab tsam txaum txaum vaj tswv thiab vaj tswv yuav muab lawv tus ntxhais rau txim tab tus hluas nkauj kuj tias ok wb tsis care lawv wb sib yuav wb kuv twb tsis pom vaj tswv thaum muaj mob kuv pom kws kho mob, thaum nqhi mov mus khwv thiajtau noj, thaum nqhi dej mus nrhiav thiaj tau dej haus, thaum tsaus ntuj mus nrhiav thiaj tau chaw pw.
;) Raw li kuv tau paub me ntsis vaj tswv yog hais raws lwm haiv neeg lus, txhais ua lus hmob yog ywm saub yog li no nej mus hais lwm haiv neeg lus lawm xwb nej tsis paub lus hmoob lawm xwb
:blink: yawm saub thiaj yog tus tsim ntuj tsim av tsim dej tsim xyoob ntoo qaib, npua.
:blink: peb cov tsis tau ntseeg vaj tswv no peb tsis txia kev kwv kev tij nej tuaj yuav peb ntxhais los peb kam yuav peb tub los peb kam

Nyob zoo os tus kwv, kuv yog koj li ib tug tij laug hmoob yaj, kuv xav mas cov lus koj nwg no yeej nyuab koj siab kawg lawm, tiam sis qhov tseeb tej zaum nyob rau sab ntuj koj nyob no txoj kev ua neej tseem tsis tau pom deb, yus tsuas pom yus niam poj txiv yawg nkawd thiab niam tais yawg txiv lawv 4 tug no xwb, nyob li yog koj nyob rau sab ntuj tim USA no ces loj loj li neb lawm neb muaj cai yuav xaiv neb lub hom phiaj, es tham li no rau koj xav. Hos hais txog kev ntseeg ces yus yog haiv neeg dab tsi yus yuav tau ntseeg thiab coj yus li kab li kev cai mas thiaj yog nawb. Hais ib los ntxiv tias koj sim saib kom meej saib puas yog li kuv haid? Koj sim muab tus me nyuam qaib mus rau tus poj Os coj saib nws tus poj Os puas yuav? Yog tias tus poj Os tsis yuav ces kev ntseeg kuj zoo tau sib xws. zoo tam nkaus li lub noob nplej ces coj mus cog yeej tsis tuaj noob pob kws li tsuas tuaj noob nplej xwb, ua zoo hais rau koj tus hluas nkauj yog tias nws hlub koj tiag lub neej yog neb yuav ua tus ntaus thawj hlo thiaj yuav tsheej cuab ntseeg yim, yog tias neb ib tug yeej yeem ib tug tiag tsis yog dag thiag ces kev kav tsij sib yuav es txhob mloog tej niam tej txiv lus ntau ntau tsam ib ntsis lig rau koj thiab nwsm? Thaum sib yuav tau lawm ces ua neej sib hlub txhob ua kom muaj teeb meem rau neej tsa los sis niam poj txiv yawg lawv tau txoj kev tu siab ces neb thiaj yuav yog tus los daws lawv txoj kev xav yuam kev ntawd nkaus xwb.

#7 HMOOB_n_*

HMOOB_n_*
 • Guests

Posted 08 January 2012 - 10:56 PM

nyob zoo tsoom phooj ywg kuv yog neeg hmoob nyob Laos kuv xavnoog txog rau peb cov hmoob tsis hais nyob sab ntuj twg, lub teb chaw twgyog nej tau tuaj pom topic no nej muaj lus li cas thov nej pab teb thiab peb sib pab kho kom neej hmoob zoo
vim niaj hnub no peb hmoob sib cai lawm zuj zus tsis hais cov nyob Laos, USA, France, Uastralia, THailand, Vietnam ............
qe lus nruab noog muaj li hauv qab no
1. kev ntseeg vaj tswv puas yog kev sib cai kwv tij neej tsa?
2. ua li nej puas pom tus vaj tswv nyob qhov twg?
3. luag qhia tias ntseeg vaj tswv mas thaum tuag lawm thiaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej, xav noog koj tias txob txiv lwm tsib qab ab zib nyob ntawm koj tog tseg yog tias nws tuag lawm es koj khaws tsis tau lub noob mus cog duas ua li nws yuav sawv qhov twg los thiab koj puas tau noj lawm?
4. nej cov tub ntxhias nej puas pub yuav cov tsis ntseeg vaj tswv? yog vim li cas thiaj tsis pub yuav? tus hos pub yuav ne hos vim li cas?
5. vaj tswv yog leej twg nyob qhov twg?
6. leej twg yug koj muab zaub mov koj noj loj hlob los?
7. cov ntseeg hais tias vaj tswv yog tus yug nej los ua li nej tsis yuav poj niam los yuav txiv ua li muaj puas tau me nyuam txwv tsis pub mus dog dig tom tej?
8. neeg coj dab thiab neeg ntseeg sib yuav puas txaum vaj tswv?thaum txaum lawm es tus kheej hos paub tau li cas?thiab vaj tswv hos hais li cas?
:angry: Thov txim ntau rau cov ntseeg vim muav yog ib tug tub kawm ntawv thiab kuv tau ntseeg li poj ua cia yawm ua tseg kuv mus tham tau ib tus hluas nkauj kawm ntawv Master degree, hluas nkauj kam wb sib yuav tab tus hluas nkauj niam-txiv thiab phauj yawg laus lawv tsis kam vim kuv yog neeg coj dab tsam txaum txaum vaj tswv thiab vaj tswv yuav muab lawv tus ntxhais rau txim tab tus hluas nkauj kuj tias ok wb tsis care lawv wb sib yuav wb kuv twb tsis pom vaj tswv thaum muaj mob kuv pom kws kho mob, thaum nqhi mov mus khwv thiajtau noj, thaum nqhi dej mus nrhiav thiaj tau dej haus, thaum tsaus ntuj mus nrhiav thiaj tau chaw pw.
;) Raw li kuv tau paub me ntsis vaj tswv yog hais raws lwm haiv neeg lus, txhais ua lus hmob yog ywm saub yog li no nej mus hais lwm haiv neeg lus lawm xwb nej tsis paub lus hmoob lawm xwb
:blink: yawm saub thiaj yog tus tsim ntuj tsim av tsim dej tsim xyoob ntoo qaib, npua.
:blink: peb cov tsis tau ntseeg vaj tswv no peb tsis txia kev kwv kev tij nej tuaj yuav peb ntxhais los peb kam yuav peb tub los peb kam

Nyob zoo tus kwv tij. tham li koj tham no mas yuav tsis muaj qab haus. Vim tseem paub tawg heev li. koj yuav tau mus kawm ntxiv thiaj li tham sib nkag ki.
Kuv yuav hais ib qhov rau koj teb. Ua li lub ntiaj teb no zoo li ib lub ab tsi?.
Koj teb qhov no tso kuv mam nug ntxiv. ua tsaug.

#8 HMOOB_n_*

HMOOB_n_*
 • Guests

Posted 08 January 2012 - 11:07 PM

KUV TAU NOOG SAUV LOS VIM KUV POM TIAS MUAJ COV NTSEEG TAU CAI KEV KWV TIJ, CAI PLUAS NOJ PLUAS HAUS LAWM TIAG 2 TSIS YOG DAG CES KUV THIAJ LI TAU SAU LUS NRAUB NOOG TUAJ MUS NOOG NEJ SAWV DAWS ES PEB SIB PAB KHO KOM PEB HMOOB TSIS TXHOB MUAJ QHOV ROV NYOM
:angry: kuv qhia nej tias kuv kuj yog neeg ntseeg thiab mas. tsis hais kev cai coj dab li peb hmoob puaj txwm coj, dab hauj sam, dab vaj tswv yexus(Cristian), dab vaj tswv(Catoliqque, dab Islam, kuv saib yam twg zoo kuv coj yam twg xwb thaum kuv mus txog tsev kuv coj dab yawm saub, thaum txog lub Cherch twg kuv coj cov dab ntawd, thaum txog temple (wat)kuv kuj coj dab hauj sam tab kuv twb tsis pom vaj tswv rau txim rau kuv qhov twg
qhov kuv ntseeg vaj tswv tsis yog lam ntseeg kuv mus ua kev cai raus dej hauv dej dab tas tib si lawm os, kev cai hauj sam kuv mus nyob temple tau 2 xyoo lawm thiab
cev cai dab kuv mus txog tsev kuv txiv hu plig khi tes txhua zaus thiab zoo li no kuv tsis pom yuav muaj dab tsis hlo li

Kwv tij koj noog peb no. peb tsis paub xyov noog yog ab tsi na?. yog tias nug no ma peb paub ntag. ho yog noog no peb tsis paub nawb .ua tsaug.

#9 HMOOB_muaj tiag_*

HMOOB_muaj tiag_*
 • Guests

Posted 08 January 2012 - 11:19 PM

xyov koj nyob koj qhov twg peb twb tsis paub tab sis kuv teb koj li no, kuv tsis thuam Tus vaj tswv nyob saum ntuj ceeb tsheej txoj hauj lwm los yog nws tes dej num vim nws yog tus vaj tswv ncaj ncees thiab muaj hwj huaj tab sis kuv yuav thuam cov hmoob ntseeg vaj tswv me ntsis vim lawv ntseeg tsis tau tus vaj tswv tseem thiab ncaj ncees nyob saum ntuj ceeb tsheej, lawv ntseeg raws li lawv txoj kev ntxias dag, niaj hnub niam cov ntseeg vaj tswv twb tsis sib haum kiag li thiab. vim vim li cas thiaj li tau thuam nej me ntsis lawm, muab piv li tus me nyuam mos ab uas neb yug tau los muaj 3 tag kis tsim nyog neb twb yuav tau ua kev zoo siab pub rau leej txiv uas siv siv nthawv sab sauv tuaj es thiaj li muaj tus me nyuam tab sis ho tua daib tua npua los ua vaj tswv tsaug hais tias ua koj tsaug vaj tswv vim koj muab tus me nyuam no los rau wb tab sis peb tsis pom ib tug me nyuam cia li poob saum ntuj los rau hauv ntiaj teb no, tus twg los leej txiv yeej rau ntua sab sauv tuaj hos tus niam los ntsaj daws sab hauv mloog thiaj li muaj taus me nyuam.
vaj tswv tsis tau hais kom ntiaj teb neeg sib cais raws li tus vaj tswv tseem hais, tej zaum ntshe cov uas cais pab cais pawg ntawv yog cov ntseeg tau tus vaj tswv ntxwg nyoog lawm thiab.
hais txog cov ntseeg uas cais pab cais pawg mas yog ib co uas dhuav neeg tshaj plaws li. tab sis kuj muaj ib txhia ntseeg tau tus vaj tswv tseem tseem lawm thiab, lawv kuj tsis cais pab cais pawg txawm li cas los zoo siab rau tsoom fwv nplog txoj cai tsis pub neeg ntseeg nyob nplog teb no, kuv los yeej txhawb nqa tsoom fwv nplog txoj cai thiab vim txoj kev ntseeg yog txoj kev piam sij loj tshaj plaws ntawm yus tsav neeg, tog hnub kawg mas cov ntseeg thiab tsis ntseeg tseem yuav ua tsov rog loj ntawm yus tsav neeg hmoob.

Thov txim uas kuv hais tau mob zog cov ntseeg yuam kev lawm tab sis yuav tsis raug cov uas ntseeg ncaj ncees thiab tsis cais pab cais pawg thiab kuv thov txim rau tus vaj tswv uas muaj lub hwj chim zoo thiab ncaj ncees nyob saum ntuj ceeb tsheej vim koj yeej hlub peb txhua tus yog tus neeg ncaj ncees li kuv no aman.

Kwv tij kuv xav tias koj yuav muaj tsis tau xeeb ntxwv ntxiv lawm vim koj twb tsis paub los koj pheej thuam thuam cov uas ntseeg Vaj tswv.

#10 HMOOB_Hauj xob los hauj sam_*

HMOOB_Hauj xob los hauj sam_*
 • Guests

Posted 08 January 2012 - 11:43 PM

nyob zoo tsoom phooj ywg kuv yog neeg hmoob nyob Laos kuv xavnoog txog rau peb cov hmoob tsis hais nyob sab ntuj twg, lub teb chaw twgyog nej tau tuaj pom topic no nej muaj lus li cas thov nej pab teb thiab peb sib pab kho kom neej hmoob zoo
vim niaj hnub no peb hmoob sib cai lawm zuj zus tsis hais cov nyob Laos, USA, France, Uastralia, THailand, Vietnam ............
qe lus nruab noog muaj li hauv qab no
1. kev ntseeg vaj tswv puas yog kev sib cai kwv tij neej tsa?
2. ua li nej puas pom tus vaj tswv nyob qhov twg?
3. luag qhia tias ntseeg vaj tswv mas thaum tuag lawm thiaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej, xav noog koj tias txob txiv lwm tsib qab ab zib nyob ntawm koj tog tseg yog tias nws tuag lawm es koj khaws tsis tau lub noob mus cog duas ua li nws yuav sawv qhov twg los thiab koj puas tau noj lawm?
4. nej cov tub ntxhias nej puas pub yuav cov tsis ntseeg vaj tswv? yog vim li cas thiaj tsis pub yuav? tus hos pub yuav ne hos vim li cas?
5. vaj tswv yog leej twg nyob qhov twg?
6. leej twg yug koj muab zaub mov koj noj loj hlob los?
7. cov ntseeg hais tias vaj tswv yog tus yug nej los ua li nej tsis yuav poj niam los yuav txiv ua li muaj puas tau me nyuam txwv tsis pub mus dog dig tom tej?
8. neeg coj dab thiab neeg ntseeg sib yuav puas txaum vaj tswv?thaum txaum lawm es tus kheej hos paub tau li cas?thiab vaj tswv hos hais li cas?
:angry: Thov txim ntau rau cov ntseeg vim muav yog ib tug tub kawm ntawv thiab kuv tau ntseeg li poj ua cia yawm ua tseg kuv mus tham tau ib tus hluas nkauj kawm ntawv Master degree, hluas nkauj kam wb sib yuav tab tus hluas nkauj niam-txiv thiab phauj yawg laus lawv tsis kam vim kuv yog neeg coj dab tsam txaum txaum vaj tswv thiab vaj tswv yuav muab lawv tus ntxhais rau txim tab tus hluas nkauj kuj tias ok wb tsis care lawv wb sib yuav wb kuv twb tsis pom vaj tswv thaum muaj mob kuv pom kws kho mob, thaum nqhi mov mus khwv thiajtau noj, thaum nqhi dej mus nrhiav thiaj tau dej haus, thaum tsaus ntuj mus nrhiav thiaj tau chaw pw.
;) Raw li kuv tau paub me ntsis vaj tswv yog hais raws lwm haiv neeg lus, txhais ua lus hmob yog ywm saub yog li no nej mus hais lwm haiv neeg lus lawm xwb nej tsis paub lus hmoob lawm xwb
:blink: yawm saub thiaj yog tus tsim ntuj tsim av tsim dej tsim xyoob ntoo qaib, npua.
:blink: peb cov tsis tau ntseeg vaj tswv no peb tsis txia kev kwv kev tij nej tuaj yuav peb ntxhais los peb kam yuav peb tub los peb kam

Thaub...raws li kuv twm koj cov ntsiab lus hauv no mas yeej qhia tau tias yeej tsis tsim nyog mus tham lawv tus ntxhais uas kawm Master degree li, yog li luag thiaj muab kev ntseeg coj los cais koj kom tawm xwb. Koj yeej yog ib tug neeg tsis paub txiav txim siab, tsis paub yam yog yam tsis yog li ne.......ua ib tug neeg mas ntseeg yam twg mas yam ntawd xwb, cas ib chim yog hauj sam ib chim yog hauj xob li koj mas aub...tsis tees koosloos lau.

#11 HMOOB_tubhmoobyaj_*

HMOOB_tubhmoobyaj_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 05:20 AM

:angry: ua tsaug rau nej sawv daws cov lus teb thov txim vim maj thiab paub ntawv hmoob tsis zoo lawm muaj qee lo lus sau tsis raug lus hmoob lawm
:huh kuv yog hmoob nyob Laos
:blink: kuv sau li no los vim kuv pom cov hmoob ntseeg kev cai tshiab tsis hais nyob Laos, USA, Fance, Australia,Vietnam,THailand...tau cai kwv tij lawm tiag22 xws li
1. luag muaj noj hu tsis mus koom luag noj
2. nws muaj noj tsis hu kwv tij tsuas hu nws cov neeg ntseeg tuaj noj hau xwb
3. tub ntxhais los tsis pub yuav cov neeg tsis ntseeg li lawm
:rolleyes: peb cov neeg tsis ntseeg peb tsis cai kev kwv kev tij cov ntseeg muaj noj hau lawv hu txog peb kuj mus, peb muaj noj hau kuj mus hu lawv thiab lawv tias tus tsiaj ntawd nej muab txi dab xws li: hu plig, ua nyuj dab, dab roog, pauj yeem............ ces lawv tsis tuaj, thiab lawv tias ntshav muaj kab mob thiab yog tus vaj tswv cov ntshav, qhov no kuv yog ib tus tub kawm kho mob kuv xav hais rau nej sawv daws tau paub tias cov ntshav muaj kab mob yog tus neeg twg muaj mob lawm tus ntawv thiaj muaj kab mob xwb, us twg tsis muaj mob muab mus check npaum li cas los tsis muaj li.
:rolleyes: :angry: peb cov tub ntxhais peb tsis txwv tsis txiav yuav yuav cov neeg ntseeg thiab tsis ntseeg los peb tsis hais li cas li, :huh: topic kuv sau no xav muab nthuav tawm rau sawv daws tseem ceeb cov ntseeg kom paub txog kev cai ntseeg yog li cas
:rolleyes: nej ntseeg lawm xav tias tuag lawm yuav tau mus ntuj ceeb tsheej qhov no kuv xav tias tuag lawm ces kawg tas li lawm xwb ua li yog li nej cov ntseeg mus tsa peb tub Nom yawg hlob VAJPOV rov los puas tau, yog tias nej tsa tau los no ces nej cai kwv tij los tau thiab nawb

lub topic no vim kuv pom peb hmoob yog ib haiv neeg ua tshe tshaj plaws tab peb ntse tsis kawg zoo li luag neeg lwm haiv neeg luag ntse kawg lawm luag yuav ntseeg li cas los tau xws li tus neeg meskas kiag tuaj peb khi tes rau nws tseem nqa hlua mus txog tsev, mus hauj sam los nws mus tab peb hmoob cov ntseeg lawm tsis pub ua li ntawv, qhov no nej xav seb puas yog.
tsob txiv qab zib peb ntov lawm tsis tseg noob ces tsis tau noj, nyuj yis, nyuj xaiv kawm, nyuj dawb, nyu twm tsab nrau zoo muaj koob nrov npe ntawm peb tsoom hmoob nyiam nyuj sib nraus yog tias tsis tso mus tshov maum yog nws tuag lawm ces kawg tas li xwb os, cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg tuag lawm ces kawg tas li xwb tsa tsis sawv qhov twg los lawm os hmoob

#12 HMOOB_ruam dhau_*

HMOOB_ruam dhau_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 11:45 AM

:angry: ua tsaug rau nej sawv daws cov lus teb thov txim vim maj thiab paub ntawv hmoob tsis zoo lawm muaj qee lo lus sau tsis raug lus hmoob lawm
:huh kuv yog hmoob nyob Laos
:blink: kuv sau li no los vim kuv pom cov hmoob ntseeg kev cai tshiab tsis hais nyob Laos, USA, Fance, Australia,Vietnam,THailand...tau cai kwv tij lawm tiag22 xws li
1. luag muaj noj hu tsis mus koom luag noj
2. nws muaj noj tsis hu kwv tij tsuas hu nws cov neeg ntseeg tuaj noj hau xwb
3. tub ntxhais los tsis pub yuav cov neeg tsis ntseeg li lawm
:rolleyes: peb cov neeg tsis ntseeg peb tsis cai kev kwv kev tij cov ntseeg muaj noj hau lawv hu txog peb kuj mus, peb muaj noj hau kuj mus hu lawv thiab lawv tias tus tsiaj ntawd nej muab txi dab xws li: hu plig, ua nyuj dab, dab roog, pauj yeem............ ces lawv tsis tuaj, thiab lawv tias ntshav muaj kab mob thiab yog tus vaj tswv cov ntshav, qhov no kuv yog ib tus tub kawm kho mob kuv xav hais rau nej sawv daws tau paub tias cov ntshav muaj kab mob yog tus neeg twg muaj mob lawm tus ntawv thiaj muaj kab mob xwb, us twg tsis muaj mob muab mus check npaum li cas los tsis muaj li.
:rolleyes: :angry: peb cov tub ntxhais peb tsis txwv tsis txiav yuav yuav cov neeg ntseeg thiab tsis ntseeg los peb tsis hais li cas li, :huh: topic kuv sau no xav muab nthuav tawm rau sawv daws tseem ceeb cov ntseeg kom paub txog kev cai ntseeg yog li cas
:rolleyes: nej ntseeg lawm xav tias tuag lawm yuav tau mus ntuj ceeb tsheej qhov no kuv xav tias tuag lawm ces kawg tas li lawm xwb ua li yog li nej cov ntseeg mus tsa peb tub Nom yawg hlob VAJPOV rov los puas tau, yog tias nej tsa tau los no ces nej cai kwv tij los tau thiab nawb

lub topic no vim kuv pom peb hmoob yog ib haiv neeg ua tshe tshaj plaws tab peb ntse tsis kawg zoo li luag neeg lwm haiv neeg luag ntse kawg lawm luag yuav ntseeg li cas los tau xws li tus neeg meskas kiag tuaj peb khi tes rau nws tseem nqa hlua mus txog tsev, mus hauj sam los nws mus tab peb hmoob cov ntseeg lawm tsis pub ua li ntawv, qhov no nej xav seb puas yog.
tsob txiv qab zib peb ntov lawm tsis tseg noob ces tsis tau noj, nyuj yis, nyuj xaiv kawm, nyuj dawb, nyu twm tsab nrau zoo muaj koob nrov npe ntawm peb tsoom hmoob nyiam nyuj sib nraus yog tias tsis tso mus tshov maum yog nws tuag lawm ces kawg tas li xwb os, cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg tuag lawm ces kawg tas li xwb tsa tsis sawv qhov twg los lawm os hmoob

Thaub, cas ruam ua luaj li, kev ntseeg nyob ntawm koj xwb, cas pheej yua nug piv rau ntoo, piv rau nyuj twm ruam tsawv li. koj yuav nyiam ntseeg tias lub pob zeb pem nej qaum tsev yog koj tus vajtswv, koj yuav teev yuav tiam kom pob zeb pab koj lso tsis ua cas, qhov no yog koj hauj lwm. Kev ntse thiab kev ntseeg tsis yog ib kis os thaub.

#13 HMOOB_Tusntseeg_*

HMOOB_Tusntseeg_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 11:47 AM

Kuv yog ib tug ntseeg Vajtswv, mas cia kuv teb nej cov lus li no: Kev ntseeg Vajtswv tsis yog ib qho phem, tsuas qhia kom tibneeg txawj sib hlub thiab sib pab thiab ua qhov zoo nkaus xwb. Kev cais pab pawg yog nyob rau ntawm tej pab tibneeg kev coj noj coj ua xwb tsis hais cov ntseeg thiab tsis ntseeg. Muaj qee yam uas cov ntseeg ua tau thiab tsis tau xws li: Kev sib pab dejnum, noj sib hlub haus sib cev yeej sib koom tau. Qhov tsis tau yog cov ntseeg tsis noj ntshav caij, tsis nrog nej hu plig khis tes thiab ua neeb ua yaig lawm. Vim ntshav yog txojsia thiab Vajtswv yog tus muaj fwjchim lawm ces yeej ntseeg tias Vajtswv yuav tiv thaiv saib xyuas mas yuav tsis hu dab los pab li. Niam txiv cov yug peb, peb yeej fwm thiab hajyam hlub, tabsi thaum tuag mus lawm peb tsis hu los noj haus vim peb ntseeg tias lawv twb mus nrog Vajtswv nyob lawm ces tsis tag peb yuav hu lawv li niaj hnub no cov uas coj qub kevcai ua. Qhov ntawd yog cov ntseeg txojkev ntseeg.

Hais txog kev thooj siab koom ntsws, kuv nyob rau ib lub koomhaum ntseeg Vajtswv loj thiab muaj koob nto npe. Peb muaj tswvcuab coob heev nyob rau txhua lub xeev thiab thoob qab ntsuj. Los ntawm peb txojkev ntseeg thiab thooj siab koom ntsws peb muaj peevxwm yuav tau ntau lub tuamtsev uas raug nyiaj ntau lab dollars nyob rau ntau qhov chaw. Peb noj sib hlub hau sib cev, peb tuaj koom txoom uake txoj tsheej txhiab2 leej los sawvdaws yeej muaj kev sib hlub, sib fwm thiab sib haumxeeb. Dua li ntawd, kuv twb tsis tau cais cov coj qub kevcai, kuv tseem muaj feem ua thawjcoj rau Hmoob ntau qhov chaw mas kuv tsis pom tias txoj kev ntseeg yuav ua rau peb sib cais. Kom nej paub tias cov nom tswv qib siab nyob Mekas teb feem coob puav leej yog cov uas ntseeg Vajtswv. Diam nyiaj dollars uas peb niaj hnub siv sau tias "In God We Trust" Tus Vajtswv uas peb ntseeg thiab cia siab tau. Tsuas yog cov tsis paub tab thiab tsis paub txaus thiaj li muaj teebmeem xwb.

#14 HMOOB_Tswv Yim_*

HMOOB_Tswv Yim_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 01:20 PM

nyob zoo tsoom phooj ywg kuv yog neeg hmoob nyob Laos kuv xavnoog txog rau peb cov hmoob tsis hais nyob sab ntuj twg, lub teb chaw twgyog nej tau tuaj pom topic no nej muaj lus li cas thov nej pab teb thiab peb sib pab kho kom neej hmoob zoo
vim niaj hnub no peb hmoob sib cai lawm zuj zus tsis hais cov nyob Laos, USA, France, Uastralia, THailand, Vietnam ............
qe lus nruab noog muaj li hauv qab no
1. kev ntseeg vaj tswv puas yog kev sib cai kwv tij neej tsa?
2. ua li nej puas pom tus vaj tswv nyob qhov twg?
3. luag qhia tias ntseeg vaj tswv mas thaum tuag lawm thiaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej, xav noog koj tias txob txiv lwm tsib qab ab zib nyob ntawm koj tog tseg yog tias nws tuag lawm es koj khaws tsis tau lub noob mus cog duas ua li nws yuav sawv qhov twg los thiab koj puas tau noj lawm?
4. nej cov tub ntxhias nej puas pub yuav cov tsis ntseeg vaj tswv? yog vim li cas thiaj tsis pub yuav? tus hos pub yuav ne hos vim li cas?
5. vaj tswv yog leej twg nyob qhov twg?
6. leej twg yug koj muab zaub mov koj noj loj hlob los?
7. cov ntseeg hais tias vaj tswv yog tus yug nej los ua li nej tsis yuav poj niam los yuav txiv ua li muaj puas tau me nyuam txwv tsis pub mus dog dig tom tej?
8. neeg coj dab thiab neeg ntseeg sib yuav puas txaum vaj tswv?thaum txaum lawm es tus kheej hos paub tau li cas?thiab vaj tswv hos hais li cas?
:angry: Thov txim ntau rau cov ntseeg vim muav yog ib tug tub kawm ntawv thiab kuv tau ntseeg li poj ua cia yawm ua tseg kuv mus tham tau ib tus hluas nkauj kawm ntawv Master degree, hluas nkauj kam wb sib yuav tab tus hluas nkauj niam-txiv thiab phauj yawg laus lawv tsis kam vim kuv yog neeg coj dab tsam txaum txaum vaj tswv thiab vaj tswv yuav muab lawv tus ntxhais rau txim tab tus hluas nkauj kuj tias ok wb tsis care lawv wb sib yuav wb kuv twb tsis pom vaj tswv thaum muaj mob kuv pom kws kho mob, thaum nqhi mov mus khwv thiajtau noj, thaum nqhi dej mus nrhiav thiaj tau dej haus, thaum tsaus ntuj mus nrhiav thiaj tau chaw pw.
;) Raw li kuv tau paub me ntsis vaj tswv yog hais raws lwm haiv neeg lus, txhais ua lus hmob yog ywm saub yog li no nej mus hais lwm haiv neeg lus lawm xwb nej tsis paub lus hmoob lawm xwb
:blink: yawm saub thiaj yog tus tsim ntuj tsim av tsim dej tsim xyoob ntoo qaib, npua.
:blink: peb cov tsis tau ntseeg vaj tswv no peb tsis txia kev kwv kev tij nej tuaj yuav peb ntxhais los peb kam yuav peb tub los peb kam#15 HMOOB_Tswv Yim_*

HMOOB_Tswv Yim_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 01:40 PM

nyob zoo tsoom phooj ywg kuv yog neeg hmoob nyob Laos kuv xavnoog txog rau peb cov hmoob tsis hais nyob sab ntuj twg, lub teb chaw twgyog nej tau tuaj pom topic no nej muaj lus li cas thov nej pab teb thiab peb sib pab kho kom neej hmoob zoo
vim niaj hnub no peb hmoob sib cai lawm zuj zus tsis hais cov nyob Laos, USA, France, Uastralia, THailand, Vietnam ............
qe lus nruab noog muaj li hauv qab no
1. kev ntseeg vaj tswv puas yog kev sib cai kwv tij neej tsa?
2. ua li nej puas pom tus vaj tswv nyob qhov twg?
3. luag qhia tias ntseeg vaj tswv mas thaum tuag lawm thiaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej, xav noog koj tias txob txiv lwm tsib qab ab zib nyob ntawm koj tog tseg yog tias nws tuag lawm es koj khaws tsis tau lub noob mus cog duas ua li nws yuav sawv qhov twg los thiab koj puas tau noj lawm?
4. nej cov tub ntxhias nej puas pub yuav cov tsis ntseeg vaj tswv? yog vim li cas thiaj tsis pub yuav? tus hos pub yuav ne hos vim li cas?
5. vaj tswv yog leej twg nyob qhov twg?
6. leej twg yug koj muab zaub mov koj noj loj hlob los?
7. cov ntseeg hais tias vaj tswv yog tus yug nej los ua li nej tsis yuav poj niam los yuav txiv ua li muaj puas tau me nyuam txwv tsis pub mus dog dig tom tej?
8. neeg coj dab thiab neeg ntseeg sib yuav puas txaum vaj tswv?thaum txaum lawm es tus kheej hos paub tau li cas?thiab vaj tswv hos hais li cas?
:angry: Thov txim ntau rau cov ntseeg vim muav yog ib tug tub kawm ntawv thiab kuv tau ntseeg li poj ua cia yawm ua tseg kuv mus tham tau ib tus hluas nkauj kawm ntawv Master degree, hluas nkauj kam wb sib yuav tab tus hluas nkauj niam-txiv thiab phauj yawg laus lawv tsis kam vim kuv yog neeg coj dab tsam txaum txaum vaj tswv thiab vaj tswv yuav muab lawv tus ntxhais rau txim tab tus hluas nkauj kuj tias ok wb tsis care lawv wb sib yuav wb kuv twb tsis pom vaj tswv thaum muaj mob kuv pom kws kho mob, thaum nqhi mov mus khwv thiajtau noj, thaum nqhi dej mus nrhiav thiaj tau dej haus, thaum tsaus ntuj mus nrhiav thiaj tau chaw pw.
;) Raw li kuv tau paub me ntsis vaj tswv yog hais raws lwm haiv neeg lus, txhais ua lus hmob yog ywm saub yog li no nej mus hais lwm haiv neeg lus lawm xwb nej tsis paub lus hmoob lawm xwb
:blink: yawm saub thiaj yog tus tsim ntuj tsim av tsim dej tsim xyoob ntoo qaib, npua.
:blink: peb cov tsis tau ntseeg vaj tswv no peb tsis txia kev kwv kev tij nej tuaj yuav peb ntxhais los peb kam yuav peb tub los peb kam#16 HMOOB_Tswv Yim_*

HMOOB_Tswv Yim_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 03:39 PM

1. kev ntseeg vaj tswv puas yog kev sib cai kwv tij neej tsa?
TEB: "Tug kws ntseeg Vaajtswv tsi xob moog nrug tug kws tsi ntseeg koom kwv ib tug quab, rua qhov ob tug yeej kwv tsi tau ua ke. qhov phem hab qhov zoo, qhov kaaj hab qhov tsaus yeej nyob tsi tau ua ke." (2 Kauleethaus 6:14)
Vajtswv txoj lus hais li no vim muaj qho yam ua tug ntseeg thiab tus tsis ntseeg ua tsis tau ua ke. Kev ntseeg Vajtswv zoo tib yam li kev coj dab qhua thiab. Ob kwv tij uas tsis koom ib tug dab qhuas yeej ua tsis tau kwv tij tiag. Zoo tib yam Hmoob Yaj 5 txig tuag tsis tau hauv Hmoob Yaj 7 txig tsev. Tab sis qhov ntawd tsis tau txhais hais tias lawv sib hlub tsis tau. Txawm yug tsis nyiam leej twg los qhov ntawd tsis tau txhais hais tias yug tsis hlub nws.

2. ua li nej puas pom tus vaj tswv nyob qhov twg?
TEB: Tsis tau muaj ib tug neeg pom Vajtswv vim Vajtswv yog ntsuj plig thiab nwg ci tshaj lub hnub. Adam (Nraug Oo) thiab Eve (Nkauj Iab) hnov Vajtswv lub suab los hauv lub vaj xwb, nkawv tsis pom nws (Chivkeeb 3:8). Muaj coob tug pom Vajtswv tshwm sim zoo li tug nplaim tawg. Tab sis coob tug pom Vajtswv thaum nwg los yug ua tib neeg uas yog Yexus.

3. luag qhia tias ntseeg vaj tswv mas thaum tuag lawm thiaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej, xav noog koj tias txob txiv lwm tsib qab ab zib nyob ntawm koj tog tseg yog tias nws tuag lawm es koj khaws tsis tau lub noob mus cog duas ua li nws yuav sawv qhov twg los thiab koj puas tau noj lawm?
TEB: Thaum tib neeg lub cev tuag lawm tug ntsujplig tsis tuag, nwg yuav rov mus cuag nwg tus tswv. Ntuj ceeb tsheej yog Vajtswv tug. Ntuj tawg yog ntxwjnyoog li. Koj tug tswv yog leej twg, koj mus qhov ntawd.


4. nej cov tub ntxhias nej puas pub yuav cov tsis ntseeg vaj tswv? yog vim li cas thiaj tsis pub yuav? tus hos pub yuav ne hos vim li cas?
8. neeg coj dab thiab neeg ntseeg sib yuav puas txaum vaj tswv?thaum txaum lawm es tus kheej hos paub tau li cas?thiab vaj tswv hos hais li cas?
TEB: "Yog ib tug ntseeg twg nwg tug quaspuj tsi ntseeg, tabsis tug quaspuj ntawd zoo sab nrug tug quasyawg nyob, tug quasyawg tsi xob muab tug quaspuj ntawd nrauj.
Hab ib tug quaspuj twg kws yog tug ntseeg yuav tug quasyawg kws tsi ntseeg, tabsis tug quasyawg kws tsi ntseeg zoo sab nrug tug quaspuj nyob, tug quaspuj tsi xob muab tug quasyawg ntawd nrauj.
Tabsis yog has tas tug kws tsi ntseeg xaav tso tug ntseeg tseg los tso tau. has txug qhov nuav, cov ntseeg, tsi has tug quasyawg lossis tug quaspuj muaj cai tso tseg tau. rua qhov Vaajtswv yeej hu mej kuas lug nyob sis humxeeb." (1 Kauleethaus 7:12,13,15)

5. vaj tswv yog leej twg nyob qhov twg?
TEB: Vajtswv yog tug tsim lub ntuj, lub teb, thiab txhua yam (Chivkeeb1). Nwg lub chaw yog ntuj ceebtsheej (Qhiatshwm 4).

7. cov ntseeg hais tias vaj tswv yog tus yug nej los ua li nej tsis yuav poj niam los yuav txiv ua li muaj puas tau me nyuam txwv tsis pub mus dog dig tom tej?
TEB: Thawj tug txiv neej yog Vajtswv muab av los puab. Tug poj niam yog Vajtswv muab tug txiv neej tug tav los ua. Nkawv mam muaj me tub me nyuam los thoob ntiaj teb. (Chivkeeb 2).

#17 HMOOB_siv tsis tau_*

HMOOB_siv tsis tau_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 05:22 PM

:angry: ua tsaug rau nej sawv daws cov lus teb thov txim vim maj thiab paub ntawv hmoob tsis zoo lawm muaj qee lo lus sau tsis raug lus hmoob lawm
:huh kuv yog hmoob nyob Laos
:blink: kuv sau li no los vim kuv pom cov hmoob ntseeg kev cai tshiab tsis hais nyob Laos, USA, Fance, Australia,Vietnam,THailand...tau cai kwv tij lawm tiag22 xws li
1. luag muaj noj hu tsis mus koom luag noj
2. nws muaj noj tsis hu kwv tij tsuas hu nws cov neeg ntseeg tuaj noj hau xwb
3. tub ntxhais los tsis pub yuav cov neeg tsis ntseeg li lawm
:rolleyes: peb cov neeg tsis ntseeg peb tsis cai kev kwv kev tij cov ntseeg muaj noj hau lawv hu txog peb kuj mus, peb muaj noj hau kuj mus hu lawv thiab lawv tias tus tsiaj ntawd nej muab txi dab xws li: hu plig, ua nyuj dab, dab roog, pauj yeem............ ces lawv tsis tuaj, thiab lawv tias ntshav muaj kab mob thiab yog tus vaj tswv cov ntshav, qhov no kuv yog ib tus tub kawm kho mob kuv xav hais rau nej sawv daws tau paub tias cov ntshav muaj kab mob yog tus neeg twg muaj mob lawm tus ntawv thiaj muaj kab mob xwb, us twg tsis muaj mob muab mus check npaum li cas los tsis muaj li.
:rolleyes: :angry: peb cov tub ntxhais peb tsis txwv tsis txiav yuav yuav cov neeg ntseeg thiab tsis ntseeg los peb tsis hais li cas li, :huh: topic kuv sau no xav muab nthuav tawm rau sawv daws tseem ceeb cov ntseeg kom paub txog kev cai ntseeg yog li cas
:rolleyes: nej ntseeg lawm xav tias tuag lawm yuav tau mus ntuj ceeb tsheej qhov no kuv xav tias tuag lawm ces kawg tas li lawm xwb ua li yog li nej cov ntseeg mus tsa peb tub Nom yawg hlob VAJPOV rov los puas tau, yog tias nej tsa tau los no ces nej cai kwv tij los tau thiab nawb

lub topic no vim kuv pom peb hmoob yog ib haiv neeg ua tshe tshaj plaws tab peb ntse tsis kawg zoo li luag neeg lwm haiv neeg luag ntse kawg lawm luag yuav ntseeg li cas los tau xws li tus neeg meskas kiag tuaj peb khi tes rau nws tseem nqa hlua mus txog tsev, mus hauj sam los nws mus tab peb hmoob cov ntseeg lawm tsis pub ua li ntawv, qhov no nej xav seb puas yog.
tsob txiv qab zib peb ntov lawm tsis tseg noob ces tsis tau noj, nyuj yis, nyuj xaiv kawm, nyuj dawb, nyu twm tsab nrau zoo muaj koob nrov npe ntawm peb tsoom hmoob nyiam nyuj sib nraus yog tias tsis tso mus tshov maum yog nws tuag lawm ces kawg tas li xwb os, cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg tuag lawm ces kawg tas li xwb tsa tsis sawv qhov twg los lawm os hmoob

Tus me tub kawm kho mob, tej yam me me li no xwb kuv tus me tub twb xav tsis tawm es yuav ua cas kawm kho mob, ntshe ho yog kawm xais tes taw qis xwb. koj cov lus mas, koj hais mus mus los los qhov qub xwb, cas koj ntseeg tias cov ntseeg tuag lawm ces tag xwb, tsis muaj ntuj ceeb tsheej li. cov ntseeg ho ntseeg tias lawv tuag lawm lawv mus ntuj ceeb tsheej. ua cas yog yus yog ib tug neeg ntse, tabsis ho mus ntseeg rau lwm tus, tsis cia luag ntseeg luag, ua yog kuv ntseeg tias kuv mob mob plab tej zaum kuv yuav tso quav ua kua, koj ne puas ntseeg tias kuv yuav tso kuv thooj quav tawv xwb xwb li, koj ntseeg tsis tau rau lwm tus os me tub, txhob ruam ruam li ko. Yus muaj noj muaj haus cov ntseeg tsis tuaj noj los tej zaum yog yus yeej coj tau tsis zoo thiab luag thiaj tsis tuaj, zaum twj ywm noj ib leeg, tsis txhaum leej twg.

#18 HMOOB_HMOOB TIAG_*

HMOOB_HMOOB TIAG_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 09:16 PM

kuv yuav tsis teb koj cov lus kom tas
Hais txog koj tus hluas nkauj tej zaum niam txiv tsis nyiam koj es lawv lam hais ub hais no xwb os bawg
kev ntseeg VAJ TSWV THIAB COJ KEV CAI DAB QHUAS no yeej sib yuav tau nawj nyob ntawm tus ntxhais thiab yus sib nyiam xwb
kev ntseeg VAJ TSWV yog luag lwm haiv neeg kev cai
kev CAI DAB QHUAS no yog peb poj koob yawm txwv hmoob li
yog koj ntseeg VAJTSWV koj teev luag niam luag txiv xwb tsis yog koj teev koj niam koj txiv KEV CAI DAB QHUAS THIAJ YOG TEEV KOJ NIAM KOJ TXIV POJ YAWM TXIV KEEB

#19 HMOOB_Hmoob IB yAm_*

HMOOB_Hmoob IB yAm_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 10:06 PM

Peb tham tag los yuav rov tham dua ntxiv thiab... vim kev ntseeg ntawm tib neeg yog kev sib cai ntawm pab pawg ntag, yog li no nyob rau ntiaj teb no peb thiaj li tsis muaj kev haum xeeb nyob rau txhua txhua hom tib neeg.

Thaum tham tsis sib haum li nej thiab peb no lawm ces, thaum tham hauv no xwb twb sib cav sib ceg sib thuam liag muag zom zaws tsis muaj neeg pom, yog thaum nyob ua ke es sib cav sib ceg koj tham qhuas koj txoj kev ntseeg yog txoj zoo thiab yog hos kuv tham qhuas kuv txoj kev ntseeg yog thiab zoo ces yuav ua rau koj thiab kuv yog wb nyob ua ke ces wb yuav sib ntaus sib tua kom wb 2 leeg tuag kom tag ntag. :P :P Tib neeg dog dig li peb no ces rau siab ntso ua yam zoo rau yus tus kheej thiab kom yus kaj siab ua ntej yuav los mus thuam lwm tus thiab tawm tswv yim nrog luag lwm tus, vim yus cov lus uas yus sau tawm los twb yog tib co lus tsim teeb meem nkaus xwb.


#20 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 10:10 PM

Yog muaj vaj tswv tiag thiab muaj ntuj ceeb tsheej tiag li peb pawg ntseeg niaj hnub tham no ces yog kuv yog ib tug ntseeg vaj tswv no kuv yuav tsis nyob rau lub ntiaj teb no lawm. Kuv yuav cia li tuag mus nrog vaj tswv nyob ntse yuav zoo dua nyob rau lub ntiaj teb no. Tsis ntseeg txhob thuam tsis muaj leej twg yuam kom koj mus ntseeg vaj tswv thiab hmoob kab lis kev cai. Feem coob ntawm peb pawg ntseeg yeej ntseeg hais tias xyoo no yog xyooo kawg rau lawv lawm. :P

#21 HMOOB_ruam tib yam_*

HMOOB_ruam tib yam_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 10:18 PM

Yog muaj vaj tswv tiag thiab muaj ntuj ceeb tsheej tiag li peb pawg ntseeg niaj hnub tham no ces yog kuv yog ib tug ntseeg vaj tswv no kuv yuav tsis nyob rau lub ntiaj teb no lawm. Kuv yuav cia li tuag mus nrog vaj tswv nyob ntse yuav zoo dua nyob rau lub ntiaj teb no. Tsis ntseeg txhob thuam tsis muaj leej twg yuam kom koj mus ntseeg vaj tswv thiab hmoob kab lis kev cai. Feem coob ntawm peb pawg ntseeg yeej ntseeg hais tias xyoo no yog xyooo kawg rau lawv lawm. :P

Kuv xav li koj xav thiab cov ntseeg yuav tsum tuag mus nrog lawv tus vajtswv nyob, hos peb cov tsis ntseeg los yuav tsum tuag mus hnav tsho tsuj tsho npuag es mus caum pog caum yawg rau ntuj txiag teb tsaus ces tag plaub lawm. Vim peb tib co raum tib yam xwb.

#22 HMOOB_Hmoob tiag_*

HMOOB_Hmoob tiag_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 10:55 PM

kuv thov nug nej tias VAJ TSWV PUAS YOG HMOOB THIAB YEXUS PUAS YOG HMOOB?
Hmoob ua 2 pab 2 pawg cais kev sib pab sib hlub kam noj kev haus.
kev ntseeg VAJTSWV ces tsuas yog tseem hais lus Hmoob xwb lawv tsis yog Hmoob lawm vim lawv txoj cai tsis yog Hmoob txoj lawm lawv txoj kev cai coj noj coj ua ces tsis yog Hmoob lawm
kev cai DAB QHUAS thiaj yog poj koob yawm txwv ib txwm kab li kav cai coj noj coj ua los yog Hmoob ntiag tug cov Coj Dab Qhuas thiaj yog Hmoob
kuv ntseeg tau li no nej sim xav saib puas yog?

#23 HMOOB_kev ntseeg Vajtswv_*

HMOOB_kev ntseeg Vajtswv_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 12:20 AM

kuv thov nug nej tias VAJ TSWV PUAS YOG HMOOB THIAB YEXUS PUAS YOG HMOOB?
Hmoob ua 2 pab 2 pawg cais kev sib pab sib hlub kam noj kev haus.
kev ntseeg VAJTSWV ces tsuas yog tseem hais lus Hmoob xwb lawv tsis yog Hmoob lawm vim lawv txoj cai tsis yog Hmoob txoj lawm lawv txoj kev cai coj noj coj ua ces tsis yog Hmoob lawm ntseeg
kev cai DAB QHUAS thiaj yog poj koob yawm txwv ib txwm kab li kav cai coj noj coj ua los yog Hmoob ntiag tug cov Coj Dab Qhuas thiaj yog Hmoob
kuv ntseeg tau li no nej sim xav saib puas yog?

Cov phoojywg hmong,kuv tau nyeem nej covlus sib tham thiab sib thuam mas ua rau koj nyuaj siab vim nej hais lus saib tsis taus Vajtswv tus txim ntuj tsim teb,nej sim ua tib zoo xav saib tamsi no lub ntuj thiab lub ntiajteb txawv ntau lawm npaum lis cas? Vajtswv tau hais tseg hais tias ua ntej kuv yuav nqi rov qab los rau lub tiajteb no yuav muaj tsov muaj rog,muaj kev tshaib kev nqi,kev mob yam txawv txawv uas nej ib txwm tsis tau pom dua.thaum lub ntiajteb yuav kawg tiag tiag yuav tsis muaj kev sib hlub,yuav muajmob nkeej mus thoobplaws lub ntiajteb.vajtswv hais tias " Vim kuv hlub neej ntiajteb kuv thiaj tso kuv ib leej tub los yus ua neej yog leej twg ntseeg kuv leej tub tus ntawd yuav tau txoj sia ntej dawv mus ib ntxim"peb zoo nkauj zoo raug vim vajtswv tsim peb muaj ntsej muaj muag zoo lis vajtswv es peb thiaj zoo lis neej tus uas tsim peb zoo lis nws tus zam ntxwv,yog ua cas nej yuav mus pedab cov niaj av ua nej txais tes mus puab thiab tseem coj los nkav hais tias yog PHachao'VAJTSWV LOSSIS yESUS YUS QHOV TWG/ yesus yus haus Bethlehem,tebchaws Israel tamsi no ntag!Vajtswv nyob saum ntuj saib ntsoov neej ntiajteb tus ua phem ua zoo huv tibsi nej saib lub ntuj xwb nej yeej paub hais tias ib xyoo nws txawv deb lawm npaum lis cas.tuag lawm lawv mus rau qhov twg lawm kuv qhia tseeb rau neeg hais tias thaum peb tseem ua neeg nyob peb tas peb txoj yaws peb puas leej yuav raug coj mus faus rau tib lub tojntxa thiab xwb.tabsi koj sim xav saib koj puas muaj ntsujplig qhov tseem ceeb ces yog koj tus ntsujplig ntag los koj yuav muab nws xa mus rau haus ntujtxiag tebtsaus lossis koj yuav xa mus rau ntuj ceebtsheej tus ntseeg vajtswv thaum nws txojsia tu kias lawvm vajtswv lub fwjchim yeej los txais thiab coj nws tus ntsujplig ya rau saun ntujceebtsheej lawm vim peb ntseeg vajtswv txojlus yeej hais tseeb thiab meej kawg yog koj zoo siab no mus nus coj XiHwb uas nyob zem ntawn koj nawb

#24 HMOOB_TUB HMOOB HLUB HMOOB_*

HMOOB_TUB HMOOB HLUB HMOOB_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 12:30 AM

Ua tsaug rau koj li topic nov nawd npawg hmoob yaj

Koj ua rau coob leej ntau tus huam yees thiab xav los tham kawg.
Kuv kuj yog ib tug uas xav los qhiv siab nrog nej tham thiab.
Kuv xav tias yog peb muaj ib lub chaw los yog yam li ib lub ves-T uas
peb caw cov ntseeg thiab tsis ntseeg tuaj tham ua ke no ntshe yuav muaj ceem heev dua no nawd.
tham hauv no xwb mas yuav tsis tag li yus siab sab.
Kuv tus kheej muaj meme lus los hais rau sawv daws li no
1. Kuv ntseeg tias tej teev meem ua tus sau topic no hais mas muaj tseeb nawd vim kuv los pom kiag ntawm kuv qhov muag los lawm ntag

example 1. kuv tus txiv ntxawm kiag nws mus ntseeg vaj tswv lawm mas nws tsis yuav kwv tij li lawm , muaj noj haus los yeej tsis tuaj
nws yeej yeem mus raws cov ntseeg es tso kwv tij niam txiv ib plab yug tseg.
exsample 2. qhov uas cov ntseeg tsis pub cov tsis ntseeg yuav mas lawv tias tsam tom qab tuag mus lawm lawv tus ntxhais tsis tau mus nrog vaj tswv nyob ua ke
hos cov tsis ntseeg tsis pub cov ntseeg yuav los yeej muaj thiab nawd vim tias muaj 1 case tias thaum tus yawm txiv tuag mas kom tus ntxhais thiab
tus vauv mus tua nyuj rau mas ob tug tsis kam thiaj li ua rau cov kwv tij sawv daws tsis zoo siab thiaj limuaj teeb meem los rau cov ntseeg thiab tsis ntseeg kev sib yuav niaj hnub niam no.

Tom qab kawg no kuv xav kom peb sawv daws nrhiav lub tswv yim
saib ua li cas peb hmoob cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg thiaj li nyob tau yam sib nkag siab os

1.1 problem ( teeb meem )
- cov ntseeg tsis pub cov tsis ntseeg yuav
- cov tsis ntseeg tsis pub cov ntseeg yuav
- cov ntseeg tsis kam mus koom cov tsis ntseeg tej thaum muaj noj muaj haus etc.
1.2 root cause ( ua cas hos muaj teeb meem )
- cov ntseeg tsis pub cov tsis ntseeg yuav ( tsis nkag siab )

- cov tsis ntseeg tsis pub cov ntseeg yuav( tsis nkag siab )
- cov ntseeg tsis kam mus koom cov tsis ntseeg tej thaum muaj noj muaj haus etc.( nkag siab vaj tswv txoj lus tsis zoo , vim kawm tsis tsis tau txog qhov qhia tias ua li cas pev cov ntseeg vaj tswv thiaj nyob tau nkag siab hlog nrog lwm yam kev ntseeg)
1.3 action taken ( yuav ua li cas thiaj daws tau qhov teeb meem no)
- qhia kev cai kom paub tag 2 rau 2 tog kom nkag siab zoo zoo
- qhia kev cai kom paub tag 2 rau 2 tog kom nkag siab zoo zoo
- qhia kev cai kom paub tag 2 rau 2 tog kom nkag siab zoo zoo


Nov yog meme kev guideline rau sawv daws xav , yog lwj twg xav tau li cas los kom muab los hais qhia nawd.
txhob muab los sib thuam los yog sib hais tsis zoo.
Thov txim ua tsis paub lus hmoob zoo thiab sau tsis yog li cas los ho thov r-pai thoab os
# Yog peb hmoob tsis tawg teb chaus es nyob ib yam 2 pg peb 3 yawg pem tej roob xwb no tej teeb meem no puas yuav muaj? #########
Saunpe
Tub hmoob Ruam2

#25 HMOOB_Hmoob tiag_*

HMOOB_Hmoob tiag_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 12:56 AM

Cov phoojywg hmong,kuv tau nyeem nej covlus sib tham thiab sib thuam mas ua rau koj nyuaj siab vim nej hais lus saib tsis taus Vajtswv tus txim ntuj tsim teb,nej sim ua tib zoo xav saib tamsi no lub ntuj thiab lub ntiajteb txawv ntau lawm npaum lis cas? Vajtswv tau hais tseg hais tias ua ntej kuv yuav nqi rov qab los rau lub tiajteb no yuav muaj tsov muaj rog,muaj kev tshaib kev nqi,kev mob yam txawv txawv uas nej ib txwm tsis tau pom dua.thaum lub ntiajteb yuav kawg tiag tiag yuav tsis muaj kev sib hlub,yuav muajmob nkeej mus thoobplaws lub ntiajteb.vajtswv hais tias " Vim kuv hlub neej ntiajteb kuv thiaj tso kuv ib leej tub los yus ua neej yog leej twg ntseeg kuv leej tub tus ntawd yuav tau txoj sia ntej dawv mus ib ntxim"peb zoo nkauj zoo raug vim vajtswv tsim peb muaj ntsej muaj muag zoo lis vajtswv es peb thiaj zoo lis neej tus uas tsim peb zoo lis nws tus zam ntxwv,yog ua cas nej yuav mus pedab cov niaj av ua nej txais tes mus puab thiab tseem coj los nkav hais tias yog PHachao'VAJTSWV LOSSIS yESUS YUS QHOV TWG/ yesus yus haus Bethlehem,tebchaws Israel tamsi no ntag!Vajtswv nyob saum ntuj saib ntsoov neej ntiajteb tus ua phem ua zoo huv tibsi nej saib lub ntuj xwb nej yeej paub hais tias ib xyoo nws txawv deb lawm npaum lis cas.tuag lawm lawv mus rau qhov twg lawm kuv qhia tseeb rau neeg hais tias thaum peb tseem ua neeg nyob peb tas peb txoj yaws peb puas leej yuav raug coj mus faus rau tib lub tojntxa thiab xwb.tabsi koj sim xav saib koj puas muaj ntsujplig qhov tseem ceeb ces yog koj tus ntsujplig ntag los koj yuav muab nws xa mus rau haus ntujtxiag tebtsaus lossis koj yuav xa mus rau ntuj ceebtsheej tus ntseeg vajtswv thaum nws txojsia tu kias lawvm vajtswv lub fwjchim yeej los txais thiab coj nws tus ntsujplig ya rau saun ntujceebtsheej lawm vim peb ntseeg vajtswv txojlus yeej hais tseeb thiab meej kawg yog koj zoo siab no mus nus coj XiHwb uas nyob zem ntawn koj nawb

tus bawg koj lo lus pib mas koj hais tias saib tsis tau VAJTSWV los yos cov ntseeg VAJTSWV
tiam sis koj tsuas yog piav VAJTSWV txoj cai xwb
koj twb tsis teb kuv cov lus ua li kuv hais kuv tsuas yog hais li qhov muaj tiag thiab tseeb xwb
nws yuav tsis txhaum rau leej twg yog tias tseem txhau rau leej twg thiab ces tus ntawd yog ruam dhau lawm

ua li cov neeg HMOOB ntseeg VAJTSWV YOG vajtswv YUG LOS YOG HMOOB YUG naj?

#26 HMOOB_Hmoob tiag_*

HMOOB_Hmoob tiag_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 01:17 AM

Ua tsaug rau koj li topic nov nawd npawg hmoob yaj

Koj ua rau coob leej ntau tus huam yees thiab xav los tham kawg.
Kuv kuj yog ib tug uas xav los qhiv siab nrog nej tham thiab.
Kuv xav tias yog peb muaj ib lub chaw los yog yam li ib lub ves-T uas
peb caw cov ntseeg thiab tsis ntseeg tuaj tham ua ke no ntshe yuav muaj ceem heev dua no nawd.
tham hauv no xwb mas yuav tsis tag li yus siab sab.
Kuv tus kheej muaj meme lus los hais rau sawv daws li no
1. Kuv ntseeg tias tej teev meem ua tus sau topic no hais mas muaj tseeb nawd vim kuv los pom kiag ntawm kuv qhov muag los lawm ntag

example 1. kuv tus txiv ntxawm kiag nws mus ntseeg vaj tswv lawm mas nws tsis yuav kwv tij li lawm , muaj noj haus los yeej tsis tuaj
nws yeej yeem mus raws cov ntseeg es tso kwv tij niam txiv ib plab yug tseg.
exsample 2. qhov uas cov ntseeg tsis pub cov tsis ntseeg yuav mas lawv tias tsam tom qab tuag mus lawm lawv tus ntxhais tsis tau mus nrog vaj tswv nyob ua ke
hos cov tsis ntseeg tsis pub cov ntseeg yuav los yeej muaj thiab nawd vim tias muaj 1 case tias thaum tus yawm txiv tuag mas kom tus ntxhais thiab
tus vauv mus tua nyuj rau mas ob tug tsis kam thiaj li ua rau cov kwv tij sawv daws tsis zoo siab thiaj limuaj teeb meem los rau cov ntseeg thiab tsis ntseeg kev sib yuav niaj hnub niam no.

Tom qab kawg no kuv xav kom peb sawv daws nrhiav lub tswv yim
saib ua li cas peb hmoob cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg thiaj li nyob tau yam sib nkag siab os

1.1 problem ( teeb meem )
- cov ntseeg tsis pub cov tsis ntseeg yuav
- cov tsis ntseeg tsis pub cov ntseeg yuav
- cov ntseeg tsis kam mus koom cov tsis ntseeg tej thaum muaj noj muaj haus etc.
1.2 root cause ( ua cas hos muaj teeb meem )
- cov ntseeg tsis pub cov tsis ntseeg yuav ( tsis nkag siab )

- cov tsis ntseeg tsis pub cov ntseeg yuav( tsis nkag siab )
- cov ntseeg tsis kam mus koom cov tsis ntseeg tej thaum muaj noj muaj haus etc.( nkag siab vaj tswv txoj lus tsis zoo , vim kawm tsis tsis tau txog qhov qhia tias ua li cas pev cov ntseeg vaj tswv thiaj nyob tau nkag siab hlog nrog lwm yam kev ntseeg)
1.3 action taken ( yuav ua li cas thiaj daws tau qhov teeb meem no)
- qhia kev cai kom paub tag 2 rau 2 tog kom nkag siab zoo zoo
- qhia kev cai kom paub tag 2 rau 2 tog kom nkag siab zoo zoo
- qhia kev cai kom paub tag 2 rau 2 tog kom nkag siab zoo zoo


Nov yog meme kev guideline rau sawv daws xav , yog lwj twg xav tau li cas los kom muab los hais qhia nawd.
txhob muab los sib thuam los yog sib hais tsis zoo.
Thov txim ua tsis paub lus hmoob zoo thiab sau tsis yog li cas los ho thov r-pai thoab os
# Yog peb hmoob tsis tawg teb chaus es nyob ib yam 2 pg peb 3 yawg pem tej roob xwb no tej teeb meem no puas yuav muaj? #########
Saunpe
Tub hmoob Ruam2

yog li koj hais lawm cov ntseeg VAJTSWV mam los teb seb yog vim li cas? lawv thiaj li cais cov tsis ntseeg VAJTSWV
UA TSAUG TUB HMOOB RUAM2

#27 HMOOB_Xav kom tob_*

HMOOB_Xav kom tob_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 03:55 AM

Nej txhua lo lus yeej yog lawm yog hais tias koj xav hais tias koj yog tiam sis kuv xav kom nej txhua tus xav kom tob zog ua ntej yuav los thuam lwm tus li kev ntseeg. kuv nug nej txhua tus li no:

Leej twg yog tus tuav lub hnub lub hli, thiab txhua lub ntiajteb uas ya saum ib nta ntuj uas tsis txawj poob/
Yog lub tsheb uas peb tsav niaj hnub nim no twb yog muaj tus los tsim muaj txhua yam ua kom lub tsheb ntawd khiav txoj siv roj siv oil yog li tib neeg ne puas muaj tus tsim thiab es peb lub cev thiaj li yuav tsum txawj noj txawj haus thiab es peb thiaj li tsis tuag. Peb lub cev yeej yuav tsum muaj plab, muaj plawv, nyhuv siab ntsws mas thiaj li ciajsia. Yog tsis muaj tus tsim peb ua li cas peb lub cev thiaj li function tau zoo tas npaum li no. Leej twg yog tus ua kom muaj nrhuab hnub hmo ntuj. Leej twg yog tus tsim peb niam peb txiv?

#28 HMOOB_tubhmoobyaj_*

HMOOB_tubhmoobyaj_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 04:07 AM

Ua tsaug rau koj li topic nov nawd npawg hmoob yaj

Koj ua rau coob leej ntau tus huam yees thiab xav los tham kawg.
Kuv kuj yog ib tug uas xav los qhiv siab nrog nej tham thiab.
Kuv xav tias yog peb muaj ib lub chaw los yog yam li ib lub ves-T uas
peb caw cov ntseeg thiab tsis ntseeg tuaj tham ua ke no ntshe yuav muaj ceem heev dua no nawd.
tham hauv no xwb mas yuav tsis tag li yus siab sab.
Kuv tus kheej muaj meme lus los hais rau sawv daws li no
1. Kuv ntseeg tias tej teev meem ua tus sau topic no hais mas muaj tseeb nawd vim kuv los pom kiag ntawm kuv qhov muag los lawm ntag

example 1. kuv tus txiv ntxawm kiag nws mus ntseeg vaj tswv lawm mas nws tsis yuav kwv tij li lawm , muaj noj haus los yeej tsis tuaj
nws yeej yeem mus raws cov ntseeg es tso kwv tij niam txiv ib plab yug tseg.
exsample 2. qhov uas cov ntseeg tsis pub cov tsis ntseeg yuav mas lawv tias tsam tom qab tuag mus lawm lawv tus ntxhais tsis tau mus nrog vaj tswv nyob ua ke
hos cov tsis ntseeg tsis pub cov ntseeg yuav los yeej muaj thiab nawd vim tias muaj 1 case tias thaum tus yawm txiv tuag mas kom tus
ntxhais thiab
tus vauv mus tua nyuj rau mas ob tug tsis kam thiaj li ua rau cov kwv tij sawv daws tsis zoo siab thiaj limuaj teeb meem los rau cov ntseeg thiab tsis ntseeg kev sib yuav niaj hnub niam no.

Tom qab kawg no kuv xav kom peb sawv daws nrhiav lub tswv yim
saib ua li cas peb hmoob cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg thiaj li nyob tau yam sib nkag siab os

1.1 problem ( teeb meem )
- cov ntseeg tsis pub cov tsis ntseeg yuav
- cov tsis ntseeg tsis pub cov ntseeg yuav
- cov ntseeg tsis kam mus koom cov tsis ntseeg tej thaum muaj noj muaj haus etc.
1.2 root cause ( ua cas hos muaj teeb meem )
- cov ntseeg tsis pub cov tsis ntseeg yuav ( tsis nkag siab )

- cov tsis ntseeg tsis pub cov ntseeg yuav( tsis nkag siab )
- cov ntseeg tsis kam mus koom cov tsis ntseeg tej thaum muaj noj muaj haus etc.( nkag siab vaj tswv txoj lus tsis zoo , vim kawm tsis tsis tau txog qhov qhia tias ua li cas pev cov ntseeg vaj tswv thiaj nyob tau nkag siab hlog nrog lwm yam kev ntseeg)
1.3 action taken ( yuav ua li cas thiaj daws tau qhov teeb meem no)
- qhia kev cai kom paub tag 2 rau 2 tog kom nkag siab zoo zoo
- qhia kev cai kom paub tag 2 rau 2 tog kom nkag siab zoo zoo
- qhia kev cai kom paub tag 2 rau 2 tog kom nkag siab zoo zoo


Nov yog meme kev guideline rau sawv daws xav , yog lwj twg xav tau li cas los kom muab los hais qhia nawd.
txhob muab los sib thuam los yog sib hais tsis zoo.
Thov txim ua tsis paub lus hmoob zoo thiab sau tsis yog li cas los ho thov r-pai thoab os
# Yog peb hmoob tsis tawg teb chaus es nyob ib yam 2 pg peb 3 yawg pem tej roob xwb no tej teeb meem no puas yuav muaj? #########
Saunpe
Tub hmoob Ruam2

nyob zoo npawg zoo siab koj nthuav kev pab tuaj rau peb tau paub kuv los xav li koj xav thiab vim pom tau li ntawv thiaj tau sau tawm tuaj rau hauv no sib tham vim peb hmoob tsis nkag siab kev ntseeg kev cai tshiab zoo

#29 HMOOB_tubhmoobyaj_*

HMOOB_tubhmoobyaj_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 04:10 AM

Thaub, cas ruam ua luaj li, kev ntseeg nyob ntawm koj xwb, cas pheej yua nug piv rau ntoo, piv rau nyuj twm ruam tsawv li. koj yuav nyiam ntseeg tias lub pob zeb pem nej qaum tsev yog koj tus vajtswv, koj yuav teev yuav tiam kom pob zeb pab koj lso tsis ua cas, qhov no yog koj hauj lwm. Kev ntse thiab kev ntseeg tsis yog ib kis os thaub.

nyob zoo tus npawg ua tsaug koj tau sau ntawv rau hauv no
qhia koj tias kuv yeej yog neeg ruam ruam mas thiaj tau sau ntawv nug sawv daws li no yog tias koj ntse no thov txhob tuaj cuam tshuam lawm mog vim kuv tsis xav nrog cov neeg ntse sab qwb li kj tham
thov txim sau tau tej yam mob lawm los txhob xav li cas nawb

#30 HMOOB_hlwb tsis khiav_*

HMOOB_hlwb tsis khiav_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 04:35 AM

nyob zoo tus npawg ua tsaug koj tau sau ntawv rau hauv no
qhia koj tias kuv yeej yog neeg ruam ruam mas thiaj tau sau ntawv nug sawv daws li no yog tias koj ntse no thov txhob tuaj cuam tshuam lawm mog vim kuv tsis xav nrog cov neeg ntse sab qwb li kj tham
thov txim sau tau tej yam mob lawm los txhob xav li cas nawb


Tus tijlaug ntse sab hniav tiamsis hlwb tsis khiav, tsis tau - ntseeg ua cas yuav sawv nrog ntiaj teb sib tua, aub.....pab tsis tau lau, txawm koj yuav hais siav tu los lawv cov ntseeg yeej yuav cais koj li os, vim koj yuav mus cuag poj cuag yawg hos lawv yuav mus cuag vajtswv ne.........

#31 HMOOB_tubhmoobyaj_*

HMOOB_tubhmoobyaj_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 04:44 AM

nyob zoo tsoom phooj ywg zoo siab ua tau nyeem nej sawv daws cov lus tus thuam kuv los muaj tus pab txoj kev xav los muaj kuv thov ua tsaug ntau ntau rau sawv daws cov lus teb
thov zam lub txim rau cov neeg ua ntseeg vim hais tau tej lo lus siab nej lawm tos hos hais tau li ntawd los vim kuv yeej pom lawm tiag ces thiaj tau hais rau nej
yog nej sawv daws pom tau li cas no thov teb tuaj peb muab sib tham kom nkag siab komtsis txhob ua li niaj hnub no lawm yog tias nej-peb tsis tiam poj koob yawm txwv ces yuav zoo li tej laus piv txoj lus tias
:mellow: " tsiaj tsis hwm tswv ces yuav raug tsov tom tib neeg tsis mloog kwv tij hais ces yuav raug luag txhom"
:lol: " tsiaj tsis hwm tswv ces yuav raug dab tso muab tib neeg tsis mloog kwv tij neej tsa hais ces yuav raug khi raug luag cuab"
:blink: "txiv ntoo nyob chaw siab nyiaj txiag nyob tsiv kev thaum tshaib xav noj kom tag ib tsus, thaum tsau plab lawm xav kom lub ntiaj teb no yus ua tus kav"
;) " Tsov txaij nraum daim tawv tib neeg txaij nyob nruab plawv"
:( Tsiaj txhu txaij ntsuab txaij liab tib neeg txiaj tuaj nruab siab
ua tsaug ntau nawb mog

#32 HMOOB_Yawm saub_*

HMOOB_Yawm saub_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 05:02 AM

KUV TAU NOOG SAUV LOS VIM KUV POM TIAS MUAJ COV NTSEEG TAU CAI KEV KWV TIJ, CAI PLUAS NOJ PLUAS HAUS LAWM TIAG 2 TSIS YOG DAG CES KUV THIAJ LI TAU SAU LUS NRAUB NOOG TUAJ MUS NOOG NEJ SAWV DAWS ES PEB SIB PAB KHO KOM PEB HMOOB TSIS TXHOB MUAJ QHOV ROV NYOM
:angry: kuv qhia nej tias kuv kuj yog neeg ntseeg thiab mas. tsis hais kev cai coj dab li peb hmoob puaj txwm coj, dab hauj sam, dab vaj tswv yexus(Cristian), dab vaj tswv(Catoliqque, dab Islam, kuv saib yam twg zoo kuv coj yam twg xwb thaum kuv mus txog tsev kuv coj dab yawm saub, thaum txog lub Cherch twg kuv coj cov dab ntawd, thaum txog temple (wat)kuv kuj coj dab hauj sam tab kuv twb tsis pom vaj tswv rau txim rau kuv qhov twg
qhov kuv ntseeg vaj tswv tsis yog lam ntseeg kuv mus ua kev cai raus dej hauv dej dab tas tib si lawm os, kev cai hauj sam kuv mus nyob temple tau 2 xyoo lawm thiab
cev cai dab kuv mus txog tsev kuv txiv hu plig khi tes txhua zaus thiab zoo li no kuv tsis pom yuav muaj dab tsis hlo li

me tub koj mas tseem ntseeg me me li ko xwb, kuv tus laus no mas ntseeg txhua yam os me tub, ntseeg toj roob hauv pes, ntseeg dej ntseeg taws, ntseeg me nas me noog, ntseeg me liab me cuam, ntseeg me av me pob zeb txhij toob puaj yam lau, tabsis yeej yog li koj hais ko tiag, muaj ib pluag noj mas aub.....ntshaw cov ntseeg yexus tuaj noj kawg li lau, ib yam li koj ntag hos.

Me tub koj piav txog koj ntseeg dab hauj sam no es ua puas tau hnov dua dab hauj xob...? Kuv qhia koj tias dab hauj xob mas tseem muaj zog tshaj dab hauj sam thiab nawb, vim hauj xob mas luag tsis sam zoo li cov nyob tom vav ov......nrov npeeg xwb nawb me tub. yog koj teev tus dab hauj xob no mas cov hauj sam uas koj mus nrog nyob tom vav mas qhov quav kawg liab thiab kawg ###### li ntag hos, tus dab hauj xob no mas haib tiag2222222222 li. yog xav paub los ho nug kuv tus laus no. Kav liam txawm cov ntseeg yexus cais kwv tij los tseem tshuav kuv tus laus no.

Yog koj los nrog kuv teev tus dab hauj xob no mas, koj tus hluas nkauj yuav rov los xwb, yav tas koj teev tus sam ne....ces tsis muaj zog li tus xob no nawb me tub. Hos puas tau hnov txog dab ntses dab roob ris li...? me tub aw.....yog yuav piav txog kev ntseeg mas aub.....piav tsis txaus li hos, yeem piav los yeem xav piav. vim kuv xav kom ib hnub es kuv cia li mus ciaj rau tom kuv pog kuv yawg li ntag hos.... taug kev mus ntuj txiag teb tsaus ntuj ntsha teb nquab ntag yog kuv qaib qua luag qaib tsis teb mas kuv ncaws ua nws dab tsis tau chaw nkaum li ho me tub. Hnub no lam tham li no xwb, cia tag kis mam tham dua nawb, yuav mus haus yeeb.

#33 HMOOB_tubhmoobyaj_*

HMOOB_tubhmoobyaj_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 05:07 AM

1. kev ntseeg vaj tswv puas yog kev sib cai kwv tij neej tsa?
TEB: "Tug kws ntseeg Vaajtswv tsi xob moog nrug tug kws tsi ntseeg koom kwv ib tug quab, rua qhov ob tug yeej kwv tsi tau ua ke. qhov phem hab qhov zoo, qhov kaaj hab qhov tsaus yeej nyob tsi tau ua ke." (2 Kauleethaus 6:14)
Vajtswv txoj lus hais li no vim muaj qho yam ua tug ntseeg thiab tus tsis ntseeg ua tsis tau ua ke. Kev ntseeg Vajtswv zoo tib yam li kev coj dab qhua thiab. Ob kwv tij uas tsis koom ib tug dab qhuas yeej ua tsis tau kwv tij tiag. Zoo tib yam Hmoob Yaj 5 txig tuag tsis tau hauv Hmoob Yaj 7 txig tsev. Tab sis qhov ntawd tsis tau txhais hais tias lawv sib hlub tsis tau. Txawm yug tsis nyiam leej twg los qhov ntawd tsis tau txhais hais tias yug tsis hlub nws.

2. ua li nej puas pom tus vaj tswv nyob qhov twg?
TEB: Tsis tau muaj ib tug neeg pom Vajtswv vim Vajtswv yog ntsuj plig thiab nwg ci tshaj lub hnub. Adam (Nraug Oo) thiab Eve (Nkauj Iab) hnov Vajtswv lub suab los hauv lub vaj xwb, nkawv tsis pom nws (Chivkeeb 3:8). Muaj coob tug pom Vajtswv tshwm sim zoo li tug nplaim tawg. Tab sis coob tug pom Vajtswv thaum nwg los yug ua tib neeg uas yog Yexus.

3. luag qhia tias ntseeg vaj tswv mas thaum tuag lawm thiaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej, xav noog koj tias txob txiv lwm tsib qab ab zib nyob ntawm koj tog tseg yog tias nws tuag lawm es koj khaws tsis tau lub noob mus cog duas ua li nws yuav sawv qhov twg los thiab koj puas tau noj lawm?
TEB: Thaum tib neeg lub cev tuag lawm tug ntsujplig tsis tuag, nwg yuav rov mus cuag nwg tus tswv. Ntuj ceeb tsheej yog Vajtswv tug. Ntuj tawg yog ntxwjnyoog li. Koj tug tswv yog leej twg, koj mus qhov ntawd.


4. nej cov tub ntxhias nej puas pub yuav cov tsis ntseeg vaj tswv? yog vim li cas thiaj tsis pub yuav? tus hos pub yuav ne hos vim li cas?
8. neeg coj dab thiab neeg ntseeg sib yuav puas txaum vaj tswv?thaum txaum lawm es tus kheej hos paub tau li cas?thiab vaj tswv hos hais li cas?
TEB: "Yog ib tug ntseeg twg nwg tug quaspuj tsi ntseeg, tabsis tug quaspuj ntawd zoo sab nrug tug quasyawg nyob, tug quasyawg tsi xob muab tug quaspuj ntawd nrauj.
Hab ib tug quaspuj twg kws yog tug ntseeg yuav tug quasyawg kws tsi ntseeg, tabsis tug quasyawg kws tsi ntseeg zoo sab nrug tug quaspuj nyob, tug quaspuj tsi xob muab tug quasyawg ntawd nrauj.
Tabsis yog has tas tug kws tsi ntseeg xaav tso tug ntseeg tseg los tso tau. has txug qhov nuav, cov ntseeg, tsi has tug quasyawg lossis tug quaspuj muaj cai tso tseg tau. rua qhov Vaajtswv yeej hu mej kuas lug nyob sis humxeeb." (1 Kauleethaus 7:12,13,15)

5. vaj tswv yog leej twg nyob qhov twg?
TEB: Vajtswv yog tug tsim lub ntuj, lub teb, thiab txhua yam (Chivkeeb1). Nwg lub chaw yog ntuj ceebtsheej (Qhiatshwm 4).

7. cov ntseeg hais tias vaj tswv yog tus yug nej los ua li nej tsis yuav poj niam los yuav txiv ua li muaj puas tau me nyuam txwv tsis pub mus dog dig tom tej?
TEB: Thawj tug txiv neej yog Vajtswv muab av los puab. Tug poj niam yog Vajtswv muab tug txiv neej tug tav los ua. Nkawv mam muaj me tub me nyuam los thoob ntiaj teb. (Chivkeeb 2).

zoo siab rau oj cov lus teb ua tsis muaj ib yam dab tsis yuav los pauv tau thov ua koj tsaug ntau2, thiab kuv xav nug koj mus ntxiv tias yog li thaum cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg sib yuav lawm ne yuav fiv lub xo li cas? yuav noj tshoob li cas? vim peb hmoob tau lawv tug ntxhais los ua niam tsev los cheb plag tsev qawj ntxuav qab yiag to lawm cov tseem cov peb hmoob niam txiv li kev cai luag yuav ua muaj kab tshoob kev kos li 1 txheej dhau 1 txheej ib tiam dhau ib tiam yog li no ne yuav ua tshoob zoo li cas? vim luag yug tub ntxhais yeej mob mob luag plab muab hauv caug ua tog zaum muab caj npab ua hauv ncoo rau yog tias cov ntseeg ua tsis raw li poj yawm txwv txoob ua ces luag yuav tsis zoo siab
ua tsaug koj pab teb

#34 HMOOB_tubhmoobyaj_*

HMOOB_tubhmoobyaj_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 05:11 AM

Kuv yog ib tug ntseeg Vajtswv, mas cia kuv teb nej cov lus li no: Kev ntseeg Vajtswv tsis yog ib qho phem, tsuas qhia kom tibneeg txawj sib hlub thiab sib pab thiab ua qhov zoo nkaus xwb. Kev cais pab pawg yog nyob rau ntawm tej pab tibneeg kev coj noj coj ua xwb tsis hais cov ntseeg thiab tsis ntseeg. Muaj qee yam uas cov ntseeg ua tau thiab tsis tau xws li: Kev sib pab dejnum, noj sib hlub haus sib cev yeej sib koom tau. Qhov tsis tau yog cov ntseeg tsis noj ntshav caij, tsis nrog nej hu plig khis tes thiab ua neeb ua yaig lawm. Vim ntshav yog txojsia thiab Vajtswv yog tus muaj fwjchim lawm ces yeej ntseeg tias Vajtswv yuav tiv thaiv saib xyuas mas yuav tsis hu dab los pab li. Niam txiv cov yug peb, peb yeej fwm thiab hajyam hlub, tabsi thaum tuag mus lawm peb tsis hu los noj haus vim peb ntseeg tias lawv twb mus nrog Vajtswv nyob lawm ces tsis tag peb yuav hu lawv li niaj hnub no cov uas coj qub kevcai ua. Qhov ntawd yog cov ntseeg txojkev ntseeg.

Hais txog kev thooj siab koom ntsws, kuv nyob rau ib lub koomhaum ntseeg Vajtswv loj thiab muaj koob nto npe. Peb muaj tswvcuab coob heev nyob rau txhua lub xeev thiab thoob qab ntsuj. Los ntawm peb txojkev ntseeg thiab thooj siab koom ntsws peb muaj peevxwm yuav tau ntau lub tuamtsev uas raug nyiaj ntau lab dollars nyob rau ntau qhov chaw. Peb noj sib hlub hau sib cev, peb tuaj koom txoom uake txoj tsheej txhiab2 leej los sawvdaws yeej muaj kev sib hlub, sib fwm thiab sib haumxeeb. Dua li ntawd, kuv twb tsis tau cais cov coj qub kevcai, kuv tseem muaj feem ua thawjcoj rau Hmoob ntau qhov chaw mas kuv tsis pom tias txoj kev ntseeg yuav ua rau peb sib cais. Kom nej paub tias cov nom tswv qib siab nyob Mekas teb feem coob puav leej yog cov uas ntseeg Vajtswv. Diam nyiaj dollars uas peb niaj hnub siv sau tias "In God We Trust" Tus Vajtswv uas peb ntseeg thiab cia siab tau. Tsuas yog cov tsis paub tab thiab tsis paub txaus thiaj li muaj teebmeem xwb.

zoo siab tau nyeem koj cov lus teb xav nug koj ntxiv tias:
1. tus npuas lawv ua neeb kho, tus nyuj dab, tus npuas lawv ua dab nroog koj puas mus nrog lawv noj
vim kuv muaj cov neeg lawv tias vaj tswv tsis pub lawn noj qhov no puas muaj tseeb? los yog cov xib fwb tsis pub lawv mus noj xwb?

#35 HMOOB_tubhmoobyaj_*

HMOOB_tubhmoobyaj_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 05:18 AM

me tub koj mas tseem ntseeg me me li ko xwb, kuv tus laus no mas ntseeg txhua yam os me tub, ntseeg toj roob hauv pes, ntseeg dej ntseeg taws, ntseeg me nas me noog, ntseeg me liab me cuam, ntseeg me av me pob zeb txhij toob puaj yam lau, tabsis yeej yog li koj hais ko tiag, muaj ib pluag noj mas aub.....ntshaw cov ntseeg yexus tuaj noj kawg li lau, ib yam li koj ntag hos.

Me tub koj piav txog koj ntseeg dab hauj sam no es ua puas tau hnov dua dab hauj xob...? Kuv qhia koj tias dab hauj xob mas tseem muaj zog tshaj dab hauj sam thiab nawb, vim hauj xob mas luag tsis sam zoo li cov nyob tom vav ov......nrov npeeg xwb nawb me tub. yog koj teev tus dab hauj xob no mas cov hauj sam uas koj mus nrog nyob tom vav mas qhov quav kawg liab thiab kawg ###### li ntag hos, tus dab hauj xob no mas haib tiag2222222222 li. yog xav paub los ho nug kuv tus laus no. Kav liam txawm cov ntseeg yexus cais kwv tij los tseem tshuav kuv tus laus no.

Yog koj los nrog kuv teev tus dab hauj xob no mas, koj tus hluas nkauj yuav rov los xwb, yav tas koj teev tus sam ne....ces tsis muaj zog li tus xob no nawb me tub. Hos puas tau hnov txog dab ntses dab roob ris li...? me tub aw.....yog yuav piav txog kev ntseeg mas aub.....piav tsis txaus li hos, yeem piav los yeem xav piav. vim kuv xav kom ib hnub es kuv cia li mus ciaj rau tom kuv pog kuv yawg li ntag hos.... taug kev mus ntuj txiag teb tsaus ntuj ntsha teb nquab ntag yog kuv qaib qua luag qaib tsis teb mas kuv ncaws ua nws dab tsis tau chaw nkaum li ho me tub. Hnub no lam tham li no xwb, cia tag kis mam tham dua nawb, yuav mus haus yeeb.

nyob zoo tus phooj ywg zoo siab ua koj tau teb kuv zoo siab thiab npajj siab mam los nrog koj teev koj tus dab hauj xob
tab ua ntej koj yuav kom kuv los no koj yuav tsum tig koj rab riam los hov sab hniav tso vim tam sim no koj hov ssab qwb xwb kuv yuav los tsis tau tau nawb mog
kuv tsis xav nrog cov neeg ntse sab qwb li koj ko tham tuaj sau ntawv hauv no loss area xwb no meaning li ko nas
yog yuav tuaj sau no meaning li no xwb no txhob tuaj lawm thiaj tsis nkim koj qhov nyiaj cia mus yuav rau koj tsev neeg noj lawm nco koj txiaj ntsim duas nawb mog
koj tseem ntse sab qwb xwb ne kuv yuav los teev tsis tau taus nrog koj

#36 HMOOB_cov ntseeg tsis tau cais l_*

HMOOB_cov ntseeg tsis tau cais l_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 09:11 AM

[quote name='Koobpheej Lis' date='08 January 2012 - 01:57 PM' timestamp='1326031023' post='13297']
Kuv yuav tsis nrog koj hais ntau txog koj lub topic no, vim kev ntseeg yog yam uas nyob rau koj lub siab tsis yog yam lub qhov muag pom. Yug los ua neeg, xav kom tob thiaj yuav ua tau lub neej nyob nrog neeg ntiaj teb, kuv xav nug koj tias tom qab txoj kev tuag, leej twg rov tau tom txoj kev tuag los hais qhia rau peb hais tias tuag lawd zoo li cas. Cov tsis ntseeg tom qab txoj kev tuag, leej twg rov los hais rau koj tias tus taw kev coj nws mus txog 'kuv xav teb haisnws lub tsho tsuj tsho npuag, mus txog nws poj nws yawm tiag. Cov ntseeg ne, leej twg ho rov qab los tom qab txoj kev tuag thiab qhia koj tias nws mus ntsib Vajtswv. Peb ntseeg yam twg ces yam ntawd yog yam tseem ceeb nyob rau peb lub neej xwb, yog li koj lub topic no koj yuav taw tsis tau tes rau leej twg. Txawm tag kis xwb los koj twb tsis paub tias yuav zoo li cas, yog li leej twg yuav paub tom qab txoj kev tuag.

Hos hais txog qhov uas tsis pub tub ntxhais yuav cov tsis ntseeg, qhov no los nyob ntawm tsev neeg uas koj mus ntsib ntawd xwb. Txawm tus tsis ntseeg los yog luag tsis pub luag tub luag ntxhais rau koj yuav, ces koj yeej tsis tau yuav. Yog koj txoj kev hlub loj dua txoj kev ntseeg ces kev hlub yeej txoj kev ntseeg, tabsis yog koj txoj kev ntseeg loj tshaj txoj kev hlub ces kev ntseeg yeej xwb, txhob tu siab. Qhov uas peb hmoob sib cais ces yog peb hmoob xav li koj tab tom xav ko ntag. Hmoob kev ntseeg muaj ob yam xwb, cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg, txawm yog ob yam xwb los peb twb hais lus tsis sib haum, yog li lub ntiaj teb no kev ntseeg muaj qas txhiab qas pua txoj kev ntseeg, yog li no peb hmoob yuav ua cas coj tau haum neeg uas nyob rau lub ntiaj teb no. the
[/quote - Ib tsoom phoojywg kuv kuj yog ib tus ntseeg uas nyob rau haus cov ntseeg Vajtswv thiab kuv pom muaj kuv ib tug phoojywg yog cov ntseeg twb teb nej ntau yam lawm thiab,tabsi cia kuv ho teb nej qee yam lis kuv totaub nej hais tias peb puas pom ib tus sawv hauv qhov tuag rov ua rau peb tib neeg ntsib thiab pom tus tuag sawv los .kuv teb hais tias tsis tau muaj, tabsi thaum lul ntiajteb yuav kawg yuav muaj tus xwm dabsi tshwm sim rau neeg ntiajteb? yog kev tsov kev rog,kev tshaib kev nqi,kev mob nkeej,yam kab mob txawv txawv uas nej tsis tau pomdua paub dua,kev muab hlob kev khavtheeb,kev tsis sib hlub,av nqees thoob ntiajteb hnub no lawm yog the first indication qhia hais tias Yesus the second coming hnub yuav kawg ntiajteb yog cov muslim thoobntiajteb yuav sau thnwv mus tua vajtswv haiv neej uas yog cov Israel,hnub ntawd yog hnub uas vajtswv yuav tim rau los pab vajtswv haiv neeg,thaum lub sijhawm no cov ntseeg yuav raug kev tsim txomhnav heev leegtwg tiv tau txog thaum kawg tus ntawd xwb thiaj yuav tau txojsia nrog peb tus vajtswv Yesus nyob

#37 HMOOB_Tusntseeg_*

HMOOB_Tusntseeg_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 10:51 AM

zoo siab tau nyeem koj cov lus teb xav nug koj ntxiv tias:
1. tus npuas lawv ua neeb kho, tus nyuj dab, tus npuas lawv ua dab nroog koj puas mus nrog lawv noj
vim kuv muaj cov neeg lawv tias vaj tswv tsis pub lawn noj qhov no puas muaj tseeb? los yog cov xib fwb tsis pub lawv mus noj xwb?


Ua tsaug koj rov nug dua. Koj twb pom kuv cov lus teb ua ntej lawm, kuv tsis thuam leej twg tsuas hais rau qhov muaj xwb. Tsis tag li ntawd, kuv twb kawm tiav qib siab txog sab kev ntseeg lawm thiab cia kuv teb li qhov ncaj nruab nrab li no. Tus tsiaj uas muab tua los ua ib pluag mov noj, cov ntseeg yeej koom tau thiab noj tau, tabsi tsis txhob mus noj tais uas luag tshwj cia laig rau dab losi hu kom dab los nrog noj haus.

Kuv txiv yog ib tug txiv neeb loj thiab qub kevcai nws paub tag txhua phab, hais txog qub kevcai peb paub zoo. Thaum uas pauj yees lossi ua nyuaj dab npua tai, yeej tshwj ib qho coj los laig dab. Thaum hu tej laus noj tag lawm ces tus laig dab yeej hu kom sawvdaws mus nrog noj. Qhov no, tsis zoo rau cov ntseeg koom xwb.

#38 HMOOB_Kuab tawv nyhuv_*

HMOOB_Kuab tawv nyhuv_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 11:35 AM

Kwv tij kuv xav tias koj yuav muaj tsis tau xeeb ntxwv ntxiv lawm vim koj twb tsis paub los koj pheej thuam thuam cov uas ntseeg Vaj tswv.yawg thaub muaj tiag aw !! kuv yuav lam mus thuam tus ntseeg vaj tswv ncaj ncees nab, kuv tsuas thuam tus zoo li koj xwb hos, rau qhov koj ntseeg tus vaj tswv cais neeg lawm ne, hos lawv cov uas ntseeg tus vaj tswv tsis cais neeg mas kuv tsis thuam ov !! rau qhov lawv tsis cais peb cov tsis ntseeg ne thiab lawv tsis tais caus ne vim lawv ntseeg tau tus vaj tswv muaj hwj chim uas kav lub ntiaj teb no lawm tiag tiag ov.. tus vaj tswv ntawv mas twb tsis hais yuav hlub cov ntseeg xwb, tab peb cov uas tsis tau ntseeg no tus twg coj zoo ua zoo, tsis tub sab tub nyiag, tsis deev luag poj, tsis tua neeg npog nroj ntsuab los nws hlub tib yam laiv, hos nej cov ntseeg ko ces yog tus twg lam ua txuj mus ntseeg tiam sis ua tub sab ntxhais nyiag, deev luag poj ntshe nkim sij hawm mus tom church xwb os !!

kuv mas thiaj li hais ncaj nawj yawg muaj tiag.. neeg mas qhov zoo qhov phem nyob hauv yus lub siab xwb ov, yog tias yus yog neeg phem ces tsis thas mus mus tom church li os, mus los vaj tswv yeej tsis ntsia li os.

Hais qhov tseeb tiag rau cov ntseeg, cov ntseeg no kuj tsis phem tag tag pab pawg, muaj tej pawg tau tus xib fwb kawm tiav hlo txog neeg lub neej muaj lub siab hlub tshua txog ntiaj teb tib neeg txoj kev ncaj ncees ces pab ntawv yeej tsis cais pab cais pawg li, tiam sis muaj pab puav mas yeej ua tau ntxim ntxub tiag tiag li nawj, txawm yog kuv tus kwv kiag los yeej cia li cais kuv lawm ntag, thaum zoo li no lawm mas kuv yeej xav kwv qws mus xyuas tus nyuag xib fwb ntawv ntag hos. nws qhia vaj lug kub li cas es yuav mus qhia kom luag tej kwv tij sib cais maj.
tsis xav tham ntau ntau lawm os tsam koj ntshav ho siab siab thiab.

#39 HMOOB_Yawg tseeb_*

HMOOB_Yawg tseeb_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 11:45 AM

Thov txim ntau cov phooj ywg vim kuv xav noog nej ib qho me me li nram qab no ua li nej xav li cas, txawm tias cov phooj ywg ho tau mus ntseeg tau pom kuv kab lus no lawm los thov txhob xav lu cas, nws tsuas yog kev noog xwb.

1. Nej xav li cas rau txoj kev ntseeg no, vim cov ntseeg mas yeej qhauj xas nas ncej toj nqis hav tag mus li xwb
2. Cov ntseeg twb hais tias Yes xus twb yog tus muaj hwj chim tsis ntshai dab tsi li no uas cas cov ntseeg ho ntshai dab tag npaum li ntawv.
3. Puas yog yes xus lub hwj chim tseem me tshaj dab lub lawm thiab, tsuav yog tais twg muab laig rau dab lawm mas yes xus ntshai heev li.
4. Puas yog lam qhauj xas nas kom tau Member coob coob es $$$$$$$$$ xwb.
5. Muab tej no los saib xwb ces twb paub txaj muag lawm puas yog li ntawv.

#40 HMOOB_Tswv Yim_*

HMOOB_Tswv Yim_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 01:13 PM

zoo siab rau oj cov lus teb ua tsis muaj ib yam dab tsis yuav los pauv tau thov ua koj tsaug ntau2, thiab kuv xav nug koj mus ntxiv tias yog li thaum cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg sib yuav lawm ne yuav fiv lub xo li cas? yuav noj tshoob li cas? vim peb hmoob tau lawv tug ntxhais los ua niam tsev los cheb plag tsev qawj ntxuav qab yiag to lawm cov tseem cov peb hmoob niam txiv li kev cai luag yuav ua muaj kab tshoob kev kos li 1 txheej dhau 1 txheej ib tiam dhau ib tiam yog li no ne yuav ua tshoob zoo li cas? vim luag yug tub ntxhais yeej mob mob luag plab muab hauv caug ua tog zaum muab caj npab ua hauv ncoo rau yog tias cov ntseeg ua tsis raw li poj yawm txwv txoob ua ces luag yuav tsis zoo siab
ua tsaug koj pab teb#41 HMOOB_the ortsmore_*

HMOOB_the ortsmore_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 01:26 PM

Yog tug NTSEEG mus yuav tau tug TSIS NTSEEG ces kav tsij nrhiav mej koob mus ua lawv li Hmoob qub kev cai xwb. Niam txiv yuav li cas los yuav tau ua lawv li luag hais vim yug yog tug mus cev ntiv teg rau luag xo.

Tab sis yog tug TSIS NTSEEG mus yuav tau tug NTSEEG los kav tsij mus ua li cov ntseeg txoj kev cai xwb. Cov ntseeg muaj ib txoj cai tshiab ua tshoob ua kos. Yog koj xav paub mus rho tau hauv: http://www.hmongdist...os_plojtuag.pdf

#42 Koobpheej Lis

Koobpheej Lis

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 61 posts

Posted 10 January 2012 - 02:22 PM

Thov txim ntau cov phooj ywg vim kuv xav noog nej ib qho me me li nram qab no ua li nej xav li cas, txawm tias cov phooj ywg ho tau mus ntseeg tau pom kuv kab lus no lawm los thov txhob xav lu cas, nws tsuas yog kev noog xwb.

1. Nej xav li cas rau txoj kev ntseeg no, vim cov ntseeg mas yeej qhauj xas nas ncej toj nqis hav tag mus li xwb
2. Cov ntseeg twb hais tias Yes xus twb yog tus muaj hwj chim tsis ntshai dab tsi li no uas cas cov ntseeg ho ntshai dab tag npaum li ntawv.
3. Puas yog yes xus lub hwj chim tseem me tshaj dab lub lawm thiab, tsuav yog tais twg muab laig rau dab lawm mas yes xus ntshai heev li.
4. Puas yog lam qhauj xas nas kom tau Member coob coob es $$$$$$$$$ xwb.
5. Muab tej no los saib xwb ces twb paub txaj muag lawm puas yog li ntawv.

Kuv yug los rau tsev neeg uas ntseeg Vajtswv, thiab kuv yeej ntseeg Vajtswv los ntawm txoj kev uas kuv tsis txaj muag yuav tuaj nrog nej tham hauv no. Kuv tsis paub txog kev cai dab qhuas, tabsis kuv yuav tham me ntsis raws li qhov kuv paub xwb.
Ib tsoom phooj ywg hmoob uas hlub thiab tshua, yog peb yuav los mus tham txog txoj kev ntseeg thiab txoj kev teev dab, peb txawm yuav hais kom qhov ncauj qhuav los yeej yuav hais tsis sib haum. Kev teev dab yeej muaj nrog peb hmoob txij thaum hmoob xeev xwm txawm los, tabsis hmoob twb tsis yog teev ib tug dab. Ib xeem neeg teev ib tug, qhov no twb yog nyias ntseeg nyias, txawm nej cov tseem coj qub kev cai nej yuav sib hlub npaum li cas los, tej neej tej tsav, tej txheeb tej ze ib tug twb tuag tsis tau rau ib tug tsev, qhov no puas muaj tseeb..? Yog muaj tseeb no mas txhais tau tias txawm teev dab los nyias yeej ntseeg nyias tus dab thiab.
Raws li kuv soj ntsuam thiab nug txog kev teev dab, mas coob tug laus neeg cov uas ib txwm coj noj coj ua, coj dab coj qhua, mas lawv yeej txhawj txog kev coj dab rau yav tom ntej, vim lawv laus zuj zus ib hnub tom ntej thaum lawv los coj tsis taus lawd, lawv tej tub ki yuav tsis xav los mus coj tej dab qhuas no ntxiv vim nws tsis yooj yim ua. Yog li no koj rov tig xav ntawm koj tus kheej saib puas yog zoo li cov laus no hais…?
Yog li no, yog nej nug cov ntseeg los hais kom muaj paus muaj ntsis, muaj qab muaj hau, kuv tus kheej los puas peb cov ntseeg Vajtswv thiaj yuav zoo nrog nej txuas lus kom sawv daws to taub. Tabsis tus neeg uas hais lus raws nws txoj kev xav ib leeg thiab hais lus raws nws txoj kev chim, kuv tsis xav nrog tus neeg zoo li no txuas lus.
Peb cov ntseeg, yeej tsis tau mus yuam ib leeg tus twg kom los ntseeg Vajtswv, qhov neeg pheej los ntseeg Vajtswv vim lawv pom tias nws yog ib txoj kev ntseeg uas zoo.
Kev tso nyiaj rau hauv Church los nyias tso raws li nyias ua tau, qhia rau nej txhua tug tias tej nyiaj no tsis yog yuav tso los rau ib leeg tus twg siv, tabsis tso los them tej nuj nqi thiab pab neeg ntiaj teb txoj kev txom nyem xwb. Niaj hnub no peb ncav cuag txhua haiv hmoob nyob rau lub ntiaj teb, peb siv cov nyiaj no mus pab tsim tsev kawm ntawv rau lawv tej me nyuam, peb siv cov nyiaj no mus khawb qhov dej pub dawb rau lawv, peb siv cov nyiaj no mus pab cov menyuam ntsuag nos nyob thoob lub ntiaj teb no, Qhov no kuv xav tias kev ntseeg kuj tsis phem npaum nej xav, tabsis yog nej tsis tau paub qhov tseeb xwb.
Kuv kuj xav hnov nej cov uas thuam thuam cov ntseeg seb nej ua tau dab tsi los puas tsim tau ib lub koomhaum twg los mus hlub hmoob thoob qab ntuj thiab. Thov qhia, yog nej muaj.
Qhov uas peb niaj hnub mus tshaj tawm Vajtswv txoj lus, tsis yog peb yuav tuaj qhia kom nej los ntseeg, nej yuav los ntseeg thiab tsis los, los nyob ntawm nej tus kheej, tabsis Vajtswv txoj lus yeej qhia tias peb cov uas yog cov ntseeg peb yuav tau tawm mus qhia kom txhua tug hnov, yog lawv hnov lawd lwm hnub lawv tsis los ntseeg los yog nyob rau ntawm lawv thiab Vajtswv lawm xwb. Yog lawv hnov lawd, ib hnub lawv thiaj tsis muaj kev daws hais tias lawv tsis tau hnov txog Vajtswv zaj.
Yog li no kuv qhia rau txhua tug uas los twm txog daim ntawv no tias hnub no Vajtswv hu nej. Xav paub kom tob thov mus cuag cov Pawg ntseeg nyob ze rau ntawm nej lub zos.
Thov Vajtswv foom koobhmoov pub rau peb txhua tug uas tawm tswv yim hauv no, kom peb yuav txawj muaj kev zam txim, thiab txawj xaiv txoj kev tseeb.
Uatsaug.

#43 HMOOB_251.ulthomo_*

HMOOB_251.ulthomo_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 05:57 PM

kuv thov nug nej tias VAJ TSWV PUAS YOG HMOOB THIAB YEXUS PUAS YOG HMOOB?
Hmoob ua 2 pab 2 pawg cais kev sib pab sib hlub kam noj kev haus.
kev ntseeg VAJTSWV ces tsuas yog tseem hais lus Hmoob xwb lawv tsis yog Hmoob lawm vim lawv txoj cai tsis yog Hmoob txoj lawm lawv txoj kev cai coj noj coj ua ces tsis yog Hmoob lawm
kev cai DAB QHUAS thiaj yog poj koob yawm txwv ib txwm kab li kav cai coj noj coj ua los yog Hmoob ntiag tug cov Coj Dab Qhuas thiaj yog Hmoob
kuv ntseeg tau li no nej sim xav saib puas yog?

Kuv yug mekas teb, kuv tss paub hmoob li ntseeg, yog koj nug li no, kuv kuj xav paub kom tob dua no thiab vim kuv tsis paub moob lawm, ua kev dab qhuas ne nej puas yog ntseeg ib tug li lawv cov ntseeg. los yog nyias ntseeg nyias thiab. yog hnub nej cov laus ko los teev ib tug dab ma tiaj pom tias nej ntseeg li poj yawm txwv ua los. I am totally not agree with you.

#44 HMOOB_Thampem_*

HMOOB_Thampem_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 06:50 PM

tus bawg koj lo lus pib mas koj hais tias saib tsis tau VAJTSWV los yos cov ntseeg VAJTSWV
tiam sis koj tsuas yog piav VAJTSWV txoj cai xwb
koj twb tsis teb kuv cov lus ua li kuv hais kuv tsuas yog hais li qhov muaj tiag thiab tseeb xwb
nws yuav tsis txhaum rau leej twg yog tias tseem txhau rau leej twg thiab ces tus ntawd yog ruam dhau lawm

ua li cov neeg HMOOB ntseeg VAJTSWV YOG vajtswv YUG LOS YOG HMOOB YUG naj?


Tus npawg Hmoobtiag, koj tseem tsis tau paub zoo txog kev ntseeg lossi xamxabnam. Kuv tsis paub xyov koj nyob rau lub techaws twg, tabsi txhua lub tebchaws yeej muaj txojkev ywj pheej rau sab kev ntseeg. Tus yuav ntseeg yam dabtsi los yeej tseem yog Hmoob, peb tsis tau sib cais. Tus uas cais lwm tus yog nws tsis tau paub tab xwb. Kuv yog ib tug ntseeg hos, tabsi kuv tsis tau thaum leej twg thiab kuv tseem coj Hmoob txojkev noj sib hlub haus sib cev. Kuv ua hmoob thawjcoj ua ntu zus los ntau qhov chaws tsis hais cov coj kev ntseeg yam twg.

#45 HMOOB_Yeeb ncuab cov tes taw_*

HMOOB_Yeeb ncuab cov tes taw_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 08:28 PM

Kuv yug los rau tsev neeg uas ntseeg Vajtswv, thiab kuv yeej ntseeg Vajtswv los ntawm txoj kev uas kuv tsis txaj muag yuav tuaj nrog nej tham hauv no. Kuv tsis paub txog kev cai dab qhuas, tabsis kuv yuav tham me ntsis raws li qhov kuv paub xwb.
Ib tsoom phooj ywg hmoob uas hlub thiab tshua, yog peb yuav los mus tham txog txoj kev ntseeg thiab txoj kev teev dab, peb txawm yuav hais kom qhov ncauj qhuav los yeej yuav hais tsis sib haum. Kev teev dab yeej muaj nrog peb hmoob txij thaum hmoob xeev xwm txawm los, tabsis hmoob twb tsis yog teev ib tug dab. Ib xeem neeg teev ib tug, qhov no twb yog nyias ntseeg nyias, txawm nej cov tseem coj qub kev cai nej yuav sib hlub npaum li cas los, tej neej tej tsav, tej txheeb tej ze ib tug twb tuag tsis tau rau ib tug tsev, qhov no puas muaj tseeb..? Yog muaj tseeb no mas txhais tau tias txawm teev dab los nyias yeej ntseeg nyias tus dab thiab.
Raws li kuv soj ntsuam thiab nug txog kev teev dab, mas coob tug laus neeg cov uas ib txwm coj noj coj ua, coj dab coj qhua, mas lawv yeej txhawj txog kev coj dab rau yav tom ntej, vim lawv laus zuj zus ib hnub tom ntej thaum lawv los coj tsis taus lawd, lawv tej tub ki yuav tsis xav los mus coj tej dab qhuas no ntxiv vim nws tsis yooj yim ua. Yog li no koj rov tig xav ntawm koj tus kheej saib puas yog zoo li cov laus no hais…?
Yog li no, yog nej nug cov ntseeg los hais kom muaj paus muaj ntsis, muaj qab muaj hau, kuv tus kheej los puas peb cov ntseeg Vajtswv thiaj yuav zoo nrog nej txuas lus kom sawv daws to taub. Tabsis tus neeg uas hais lus raws nws txoj kev xav ib leeg thiab hais lus raws nws txoj kev chim, kuv tsis xav nrog tus neeg zoo li no txuas lus.
Peb cov ntseeg, yeej tsis tau mus yuam ib leeg tus twg kom los ntseeg Vajtswv, qhov neeg pheej los ntseeg Vajtswv vim lawv pom tias nws yog ib txoj kev ntseeg uas zoo.
Kev tso nyiaj rau hauv Church los nyias tso raws li nyias ua tau, qhia rau nej txhua tug tias tej nyiaj no tsis yog yuav tso los rau ib leeg tus twg siv, tabsis tso los them tej nuj nqi thiab pab neeg ntiaj teb txoj kev txom nyem xwb. Niaj hnub no peb ncav cuag txhua haiv hmoob nyob rau lub ntiaj teb, peb siv cov nyiaj no mus pab tsim tsev kawm ntawv rau lawv tej me nyuam, peb siv cov nyiaj no mus khawb qhov dej pub dawb rau lawv, peb siv cov nyiaj no mus pab cov menyuam ntsuag nos nyob thoob lub ntiaj teb no, Qhov no kuv xav tias kev ntseeg kuj tsis phem npaum nej xav, tabsis yog nej tsis tau paub qhov tseeb xwb.
Kuv kuj xav hnov nej cov uas thuam thuam cov ntseeg seb nej ua tau dab tsi los puas tsim tau ib lub koomhaum twg los mus hlub hmoob thoob qab ntuj thiab. Thov qhia, yog nej muaj.
Qhov uas peb niaj hnub mus tshaj tawm Vajtswv txoj lus, tsis yog peb yuav tuaj qhia kom nej los ntseeg, nej yuav los ntseeg thiab tsis los, los nyob ntawm nej tus kheej, tabsis Vajtswv txoj lus yeej qhia tias peb cov uas yog cov ntseeg peb yuav tau tawm mus qhia kom txhua tug hnov, yog lawv hnov lawd lwm hnub lawv tsis los ntseeg los yog nyob rau ntawm lawv thiab Vajtswv lawm xwb. Yog lawv hnov lawd, ib hnub lawv thiaj tsis muaj kev daws hais tias lawv tsis tau hnov txog Vajtswv zaj.
Yog li no kuv qhia rau txhua tug uas los twm txog daim ntawv no tias hnub no Vajtswv hu nej. Xav paub kom tob thov mus cuag cov Pawg ntseeg nyob ze rau ntawm nej lub zos.
Thov Vajtswv foom koobhmoov pub rau peb txhua tug uas tawm tswv yim hauv no, kom peb yuav txawj muaj kev zam txim, thiab txawj xaiv txoj kev tseeb.
Uatsaug.


Cov tsis ntseeg mas tsis ntxias dag ov, koj saib cov tsis ntseeg mas nyob twj ywm xwb ne, koj saib cov ntseeg mas nyob tsis taug kiag li ne, thab plaub rau ub rau no, ua ua cov hmoob nyab laj ntsib xau txhua leej los yog tim nej xwb ne. peb niam yuav pom ib lub niag koom haum cig ntsa iab nyob qhov twg hais tias yog cov ntseeg tsim los rau hmoob siv, nyias tsuas nrhiav nyias ib lub nyuag me nyuam tsev me me los rau nyias pab pawg tau mus nrug muag qw ua si xwb. yog li no mas txhob rawm tuaj khav npaum ub npaum no hauv tej no tias niam tsim tau ub tau no, thaum twg hmoob cav thoob ntiaj teb tias nej yeej tsim tau lawm tiag mas thiaj li mam tawm tuaj hais nawv phooj ywg.

kom nej paub zoo zoo tias hmoob nyab laj mag quav dais los tsis yog tias hmoob nyab laj mus qhia kev cai dab qhuas es hmoob nyab laj mag ov... vaj tswv tsis tau hais kom neeg ntiaj teb ua li hmoob ua as, tej niag kev phem cais pab cais pawg no tsuas yog hmoob ua rau hmoob xwb los sav. peb cov tsis ntseeg los peb yeej fwm vaj tswv kawg li thiab hos, tej zaum nej cov ntseeg muaj tus puav twb tsis ntseeg vaj tswv npaum peb cov tsis ntseeg ov, Vaj tswv yog dab tsi, vaj tswv ces yog lub ntuj xwb puas yog. kuv hais mas thiaj li ncaj

#46 HMOOB_Koobpheej Lis_*

HMOOB_Koobpheej Lis_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 09:13 PM

Cov tsis ntseeg mas tsis ntxias dag ov, koj saib cov tsis ntseeg mas nyob twj ywm xwb ne, koj saib cov ntseeg mas nyob tsis taug kiag li ne, thab plaub rau ub rau no, ua ua cov hmoob nyab laj ntsib xau txhua leej los yog tim nej xwb ne. peb niam yuav pom ib lub niag koom haum cig ntsa iab nyob qhov twg hais tias yog cov ntseeg tsim los rau hmoob siv, nyias tsuas nrhiav nyias ib lub nyuag me nyuam tsev me me los rau nyias pab pawg tau mus nrug muag qw ua si xwb. yog li no mas txhob rawm tuaj khav npaum ub npaum no hauv tej no tias niam tsim tau ub tau no, thaum twg hmoob cav thoob ntiaj teb tias nej yeej tsim tau lawm tiag mas thiaj li mam tawm tuaj hais nawv phooj ywg.

kom nej paub zoo zoo tias hmoob nyab laj mag quav dais los tsis yog tias hmoob nyab laj mus qhia kev cai dab qhuas es hmoob nyab laj mag ov... vaj tswv tsis tau hais kom neeg ntiaj teb ua li hmoob ua as, tej niag kev phem cais pab cais pawg no tsuas yog hmoob ua rau hmoob xwb los sav. peb cov tsis ntseeg los peb yeej fwm vaj tswv kawg li thiab hos, tej zaum nej cov ntseeg muaj tus puav twb tsis ntseeg vaj tswv npaum peb cov tsis ntseeg ov, Vaj tswv yog dab tsi, vaj tswv ces yog lub ntuj xwb puas yog. kuv hais mas thiaj li ncaj

Tus phooj ywg zoo, koj yuav hais li cas nyob ntawm koj, kuv tsis yuam ib leeg tus twg kom yuav li kuv hais thiab kuv tsis tau hais phem rau leej twg hlo li, vim kuv yog roj ntsha hmoob, txawm nej cov tsis tau paub Vajtswv los kuv yeej ua txhua yam txhawb nej yam tsis khuv xim kuv lub zog, ib hnub koj yeej yuav paub kuv zoo dua no. Yog hais txog hmoob nyab laj raug teeb meem, koj yuav tau ua zoo taug ua ntej koj hais tau li ko, hos hais txog lub koom haum kuv tsis tau khav rau leej twg tab sis nws yog qhov tseeb uas peb yeej ua tau lawm kuv thiaj hais, peb tsis yog yuav ua rau ntiaj tog qaum pes siv, tabsis peb ua li lub zog uas peb muaj peev xwm ua tau, mus pab rau peb cov hmoob uas nyob thoob lub qab ntuj no uas tseem txom nyem nyob rau puag pem tej ces kaum roob kaum hav. Yog li txawm kuv ho hais li es ho mob koj lawd los txhob ntshav siab, txawm koj yuav chim yuav npau los tsis dua ntawm koj kuv tsis tau hais kom mob koj, yog li kuv yuav tsis cheem kom koj txhob npau. Hos hais txog Vajtswv ces koj yuav paub tsis zoo tabsis Vajtswv yog tus tsim ib puas tsav yam thiab yog tus pub txoj sia rau koj thiab kuv, kuv qhia li no rau koj xwb, muaj tej yam xav paub los ho tuaj tham ntxiv.

Koobpheej Lis

#47 HMOOB_Hmoob tiag_*

HMOOB_Hmoob tiag_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 09:38 PM

Kuv yug mekas teb, kuv tss paub hmoob li ntseeg, yog koj nug li no, kuv kuj xav paub kom tob dua no thiab vim kuv tsis paub moob lawm, ua kev dab qhuas ne nej puas yog ntseeg ib tug li lawv cov ntseeg. los yog nyias ntseeg nyias thiab. yog hnub nej cov laus ko los teev ib tug dab ma tiaj pom tias nej ntseeg li poj yawm txwv ua los. I am totally not agree with you.

tub me tub kuv qhia koj tias kev coj dab muaj li hauv qab no
1 teev xwm kab koj muaj dab zov tsev muaj dab vaj dab tsev los pov hwm koj cov nyiaj pov hwm koj koj tej me tub menyuam
kom tsis raug lwm yam xwm txheej rab sis tsis pub leej twg ua tsoo tim daim ntawv xwm kab yog leej twg ua tsoo nws yuav raug
2 muaj ib pluag mov loj ua ib yam kev cai lawm koj yuav tau laig koj niam koj txiv pog yawg los noj pov hwm koj thiab tsev neeg
qhov kuv hais no yog qhov tseem ceeb rau cov coj dab
tus txiv neej thiaj muaj dab xwb tus poj niam tsis muaj
qhia me rau koj xwb

#48 Koobpheej Lis

Koobpheej Lis

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 61 posts

Posted 10 January 2012 - 10:18 PM

tub me tub kuv qhia koj tias kev coj dab muaj li hauv qab no
1 teev xwm kab koj muaj dab zov tsev muaj dab vaj dab tsev los pov hwm koj cov nyiaj pov hwm koj koj tej me tub menyuam
kom tsis raug lwm yam xwm txheej rab sis tsis pub leej twg ua tsoo tim daim ntawv xwm kab yog leej twg ua tsoo nws yuav raug
2 muaj ib pluag mov loj ua ib yam kev cai lawm koj yuav tau laig koj niam koj txiv pog yawg los noj pov hwm koj thiab tsev neeg
qhov kuv hais no yog qhov tseem ceeb rau cov coj dab
tus txiv neej thiaj muaj dab xwb tus poj niam tsis muaj
qhia me rau koj xwb

tus phooj ywg hmoob tiag, kuv kuj zoo siab uas koj ho nkag los qhia me ntsis txog kev cai dab qhuas rau tus kwv uas nug ntawd thiab, txawm kuv tsis yog tus uas koj qhia rau, los kuv yuav los cuam tshuam neb txoj kev tham, thov koj ho txhob xav li cas. Tus xwm kab uas koj hais ntawd, txhua tus hmoob yeej teev tib co dab xwb, los yog ib yim neeg nws teev nws ib co, qhov no yog ib yam kuv kuj xav paub thiab yog koj tsis xav li cas.

#49 HMOOB_vajtswv nyob qhov twg?_*

HMOOB_vajtswv nyob qhov twg?_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 11:03 PM

nyob zoo tsoom phooj ywg kuv yog neeg hmoob nyob Laos kuv xavnoog txog rau peb cov hmoob tsis hais nyob sab ntuj twg, lub teb chaw twgyog nej tau tuaj pom topic no nej muaj lus li cas thov nej pab teb thiab peb sib pab kho kom neej hmoob zoo
vim niaj hnub no peb hmoob sib cai lawm zuj zus tsis hais cov nyob Laos, USA, France, Uastralia, THailand, Vietnam ............
qe lus nruab noog muaj li hauv qab no
1. kev ntseeg vaj tswv puas yog kev sib cai kwv tij neej tsa?
2. ua li nej puas pom tus vaj tswv nyob qhov twg?
3. luag qhia tias ntseeg vaj tswv mas thaum tuag lawm thiaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej, xav noog koj tias txob txiv lwm tsib qab ab zib nyob ntawm koj tog tseg yog tias nws tuag lawm es koj khaws tsis tau lub noob mus cog duas ua li nws yuav sawv qhov twg los thiab koj puas tau noj lawm?
4. nej cov tub ntxhias nej puas pub yuav cov tsis ntseeg vaj tswv? yog vim li cas thiaj tsis pub yuav? tus hos pub yuav ne hos vim li cas?
5. vaj tswv yog leej twg nyob qhov twg?
6. leej twg yug koj muab zaub mov koj noj loj hlob los?
7. cov ntseeg hais tias vaj tswv yog tus yug nej los ua li nej tsis yuav poj niam los yuav txiv ua li muaj puas tau me nyuam txwv tsis pub mus dog dig tom tej?
8. neeg coj dab thiab neeg ntseeg sib yuav puas txaum vaj tswv?thaum txaum lawm es tus kheej hos paub tau li cas?thiab vaj tswv hos hais li cas?
:angry: Thov txim ntau rau cov ntseeg vim muav yog ib tug tub kawm ntawv thiab kuv tau ntseeg li poj ua cia yawm ua tseg kuv mus tham tau ib tus hluas nkauj kawm ntawv Master degree, hluas nkauj kam wb sib yuav tab tus hluas nkauj niam-txiv thiab phauj yawg laus lawv tsis kam vim kuv yog neeg coj dab tsam txaum txaum vaj tswv thiab vaj tswv yuav muab lawv tus ntxhais rau txim tab tus hluas nkauj kuj tias ok wb tsis care lawv wb sib yuav wb kuv twb tsis pom vaj tswv thaum muaj mob kuv pom kws kho mob, thaum nqhi mov mus khwv thiajtau noj, thaum nqhi dej mus nrhiav thiaj tau dej haus, thaum tsaus ntuj mus nrhiav thiaj tau chaw pw.
;) Raw li kuv tau paub me ntsis vaj tswv yog hais raws lwm haiv neeg lus, txhais ua lus hmob yog ywm saub yog li no nej mus hais lwm haiv neeg lus lawm xwb nej tsis paub lus hmoob lawm xwb
:blink: yawm saub thiaj yog tus tsim ntuj tsim av tsim dej tsim xyoob ntoo qaib, npua.
:blink: peb cov tsis tau ntseeg vaj tswv no peb tsis txia kev kwv kev tij nej tuaj yuav peb ntxhais los peb kam yuav peb tub los peb kam

-tus hmong phoojywg hmong nplog,kub tau nyeem koj tsab ntawv tshwm hauv internet mas koj chim heev,oj cia lis lam tau lam hais lis uas cov neeg tsis kawm tsis txawj tsis ntse,koj puas tau hnov yawg hlob Doctor Khampheui Pangmalaytong hais lus rau hauv Lao National Assembly hais txog America nab?vim lis cas America thiaj yuav ntse thiab siab yuav ntev ua luag no yog yawg hlob hais,kuv xav kom koj yuav tsum xav dav koj mam hais lus.kuv thov teb koj cov lus nus 8 lub ntsiab lus uas koj nus hais tias
1.kev ntseeg vajtswv peb tsis tau ib tug twg.2Peb tsis pom vajtswv,tabsi vajtswv txojlus yeej qhia tseeb thiab meej hais vajtswv nyob saum ntujceebtshej 4peb tsi tau txwv kom peb covntxhais tsis txhob yuav cov tsis ntseeg 5.Vajtswv yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb,thiab tsim neeg kom muaj tus yam ntxhwv zoo lis vajtswv( zoo lisneeg kom zoo nkauj zoo nraug)koj puas nyiam koj lub ntsejmuag koj tsis leeg paub vajtswv qhov uas kojzoo nraug lossi koj xav cia koj zoo lis tus liab 6. thaum ntuj raug tebtsim vajtswv yeej tsim noogqoob tsiaj txhu ib puas tsav yam cia lawv neeg cia lis kaws coj mus cog thiaj tau noj los txog niajhnub no 6. cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg sib yuav tau tabsi saib lawv puas nyiam koj tus yeebyam testaw saib koj coj lis cas.ua ntej vajtswv yuav nqi rov qab los rau hauv ntiajteb koj yuav nov av qees thoob ntiajteb,kev tshaib kev nqis ,kev mob kev kheej,yam kab mob txawv txawv uas koj tsis tau pom dua los koj yuav pom koj puas paub hais tias tsaib no nyuj thiab twm tuag yuav 3000 tawm tus tes no yog tes xwm txheej txawv txawv uas koj tsis tau pom thiab hnov dua,vajtswv yuav xav nws tus tub Yesus rov los rau lub ntiajteb no thaum kawg Yesus yuav nqi los zaum ob hnub ntawd vajtswv yuav tsa neeg txhua tus sawv hauv qhov tuag rov los uas yog hnub txiaj txim rau neeg uas tsis leej txais yuav vajtswv yog kev tuag zaum ob ibtxhis

#50 HMOOB_Hmoob tiag_*

HMOOB_Hmoob tiag_*
 • Guests

Posted 11 January 2012 - 12:28 AM

tus phooj ywg hmoob tiag, kuv kuj zoo siab uas koj ho nkag los qhia me ntsis txog kev cai dab qhuas rau tus kwv uas nug ntawd thiab, txawm kuv tsis yog tus uas koj qhia rau, los kuv yuav los cuam tshuam neb txoj kev tham, thov koj ho txhob xav li cas. Tus xwm kab uas koj hais ntawd, txhua tus hmoob yeej teev tib co dab xwb, los yog ib yim neeg nws teev nws ib co, qhov no yog ib yam kuv kuj xav paub thiab yog koj tsis xav li cas.

tus bawg koob peej lis kuv teb koj nws yog tib co dab xwb yog txawv xeem nyias muaj nyias dab tab sis tib co dab xwb
yog koj xav paub ntau koj mus nug cov neeg coj dab nyob ze ntawm koj lawv mam qhia koj nawb

#51 Koobpheej Lis

Koobpheej Lis

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 61 posts

Posted 11 January 2012 - 01:31 AM

tus bawg koob peej lis kuv teb koj nws yog tib co dab xwb yog txawv xeem nyias muaj nyias dab tab sis tib co dab xwb
yog koj xav paub ntau koj mus nug cov neeg coj dab nyob ze ntawm koj lawv mam qhia koj nawb

Uatsaug ntau

#52 HMOOB_Yawg cais hmoob_*

HMOOB_Yawg cais hmoob_*
 • Guests

Posted 11 January 2012 - 02:10 AM

Cov tsis ntseeg mas tsis ntxias dag ov, koj saib cov tsis ntseeg mas nyob twj ywm xwb ne, koj saib cov ntseeg mas nyob tsis taug kiag li ne, thab plaub rau ub rau no, ua ua cov hmoob nyab laj ntsib xau txhua leej los yog tim nej xwb ne. peb niam yuav pom ib lub niag koom haum cig ntsa iab nyob qhov twg hais tias yog cov ntseeg tsim los rau hmoob siv, nyias tsuas nrhiav nyias ib lub nyuag me nyuam tsev me me los rau nyias pab pawg tau mus nrug muag qw ua si xwb. yog li no mas txhob rawm tuaj khav npaum ub npaum no hauv tej no tias niam tsim tau ub tau no, thaum twg hmoob cav thoob ntiaj teb tias nej yeej tsim tau lawm tiag mas thiaj li mam tawm tuaj hais nawv phooj ywg.

kom nej paub zoo zoo tias hmoob nyab laj mag quav dais los tsis yog tias hmoob nyab laj mus qhia kev cai dab qhuas es hmoob nyab laj mag ov... vaj tswv tsis tau hais kom neeg ntiaj teb ua li hmoob ua as, tej niag kev phem cais pab cais pawg no tsuas yog hmoob ua rau hmoob xwb los sav. peb cov tsis ntseeg los peb yeej fwm vaj tswv kawg li thiab hos, tej zaum nej cov ntseeg muaj tus puav twb tsis ntseeg vaj tswv npaum peb cov tsis ntseeg ov, Vaj tswv yog dab tsi, vaj tswv ces yog lub ntuj xwb puas yog. kuv hais mas thiaj li ncaj


Yeeb ncuab cov tes taw, yeej muaj tseeb li koj tau hais, kuv los yog ib tug ntseeg thiab, kuv yeej xav cais kuv tawm ntawm hmoob los ntev lawm, txij no lawm tod kuv haj yam yuav cais thiab tseem yuav qhia kom cov ntseeg cais tawm ntawm cov neeg vwm li koj ko mus deb dua qhov qub ntxiv. Yog peb cais ua pab ua pawg yuav zoo dua li nrog cov neeg vwm nyob noj uake, koj xav puas yog ?.

Tus neeg vwm li koj ko, yog yuav nrog koj noj koom ib rooj mov, yeem noj nrog dev nrog npua yuav huv dua. Peb cov ntseeg yeej yog li tus phooj ywg saud hais lawm yeej mus deb dua nej lawm, pom tob dua, nrog tau luag lwm haiv neeg ua phooj ua ywg. Tus hmoob twg uas qias neeg thiab hnav li 100 xyoo dhau los ces yog tus vwm ntsuav tsis kam hloov zoo li koj ntag. nyob miskas los caj dab tseem khi hlua liab hlua ntsuab, mus kuaj mob luag twb pom tias muaj mob tsim nyog kho, yog tsis kho ces yuav tuag no los tseem los ua neeb txab tsawv, thiab rhuav ntsej muag tsawv. Txij hnub no lawm tod, cov ntseeg yuav cais tawm ntawm cov tsis ntseeg thiab haj yam yuav cais kom deb dua qub ntxiv.

Peb yeej tsim nyog sib cais lawm vim peb cov ntseeg thiab tsis ntseeg yeej txawv deb heev. Peb cov ntseeg yeej muaj coob txaus mus ua dua peb ib haiv hmoob, vim dhuav cov neeg zoo li koj ko ntag. Peb yeej muaj peb thawj coj khov khwb kho li luag lwm haiv neeg. Peb tsis vam nej leej twg. Puas khib koj thiab, yog khib los ho teb tuaj kuv mam tuaj nrhiav koj dua.

#53 HMOOB_tubhmoobyaj_*

HMOOB_tubhmoobyaj_*
 • Guests

Posted 11 January 2012 - 05:02 AM

-tus hmong phoojywg hmong nplog,kub tau nyeem koj tsab ntawv tshwm hauv internet mas koj chim heev,oj cia lis lam tau lam hais lis uas cov neeg tsis kawm tsis txawj tsis ntse,koj puas tau hnov yawg hlob Doctor Khampheui Pangmalaytong hais lus rau hauv Lao National Assembly hais txog America nab?vim lis cas America thiaj yuav ntse thiab siab yuav ntev ua luag no yog yawg hlob hais,kuv xav kom koj yuav tsum xav dav koj mam hais lus.kuv thov teb koj cov lus nus 8 lub ntsiab lus uas koj nus hais tias
1.kev ntseeg vajtswv peb tsis tau ib tug twg.2Peb tsis pom vajtswv,tabsi vajtswv txojlus yeej qhia tseeb thiab meej hais vajtswv nyob saum ntujceebtshej 4peb tsi tau txwv kom peb covntxhais tsis txhob yuav cov tsis ntseeg 5.Vajtswv yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb,thiab tsim neeg kom muaj tus yam ntxhwv zoo lis vajtswv( zoo lisneeg kom zoo nkauj zoo nraug)koj puas nyiam koj lub ntsejmuag koj tsis leeg paub vajtswv qhov uas kojzoo nraug lossi koj xav cia koj zoo lis tus liab 6. thaum ntuj raug tebtsim vajtswv yeej tsim noogqoob tsiaj txhu ib puas tsav yam cia lawv neeg cia lis kaws coj mus cog thiaj tau noj los txog niajhnub no 6. cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg sib yuav tau tabsi saib lawv puas nyiam koj tus yeebyam testaw saib koj coj lis cas.ua ntej vajtswv yuav nqi rov qab los rau hauv ntiajteb koj yuav nov av qees thoob ntiajteb,kev tshaib kev nqis ,kev mob kev kheej,yam kab mob txawv txawv uas koj tsis tau pom dua los koj yuav pom koj puas paub hais tias tsaib no nyuj thiab twm tuag yuav 3000 tawm tus tes no yog tes xwm txheej txawv txawv uas koj tsis tau pom thiab hnov dua,vajtswv yuav xav nws tus tub Yesus rov los rau lub ntiajteb no thaum kawg Yesus yuav nqi los zaum ob hnub ntawd vajtswv yuav tsa neeg txhua tus sawv hauv qhov tuag rov los uas yog hnub txiaj txim rau neeg uas tsis leej txais yuav vajtswv yog kev tuag zaum ob ibtxhis

nyob zoo phooj yog zoo siab tau nyeem koj cov ntawv os hais txog qhov chimm thaum sau ntawv siab ceev zog lawmthiaj sau tau li ntawv los thov zam txim vim cov ntseeg nyob teb chaw Laos txhua tus yeej tsis kam lawv cov ntxhais yuav cov tsis ntseeg tab lawv hos kam,thiaj tau chim thiab ssu rau ssawv daws tau saib kom nej pab muab nthuav tawm los rau cov ntseeg kom niam txiv tsis txhob txiav txoj kev hlub
kuv xav teb koj tias tib neeg tuag lawm ces tsis sawv qhov twg los lawm vaj tswv tuag lawm yeej tsis muaj yuav sawv qov los, qhov yuav sawv rov los ntawv tsuas yog peb lub qhov ncauj xwb, peb hmoob tuag faus lwj ua av tag lawm xwb, nplog tuaj hlawv ua tshauv, Meskas tuag fauv lwj ua av tag lawm xwb, India tuag muab tsuav pub noog noj ya mus rau ub rau no lawm xwb............ peb neeg nyob ntiaj teb nyias muaj nyias yam ntseeg tab yuav ntseeg xav kom zoo zoo mam li mus ntseeg ntseeg lawm tsis txhob cai nej cai tsav, cai kwv cai tij peb cov cov dab txhua yam ua peb ua noj lawm xthua tus peb mus hu tuaj lawm yeej xav kom sawv daws noj, peb tsistshwj tseg li.
:huh: li koj hais ntawv ces mean tau tias koj cai kwv tij lawm
:rolleyes: txoj kev ntseeg vaj tswv kuv yeej tsis txwv tsis txav tab xav kom swv daws kag siabkom zoo xwb ces ok lawm, vim peb hmoob yeem coob yog cov ruam cov ntse ces pheej kaus cov ruam hlwb noj tas zog los cov ruam pheej tseem tias vaj tswv yuav sawv los.
:blink: xav tias yog vaj tswv zoo npaum li cov ntseeg hais ces luag yeej tsis caum tua kom tu noob li luag yeej tseg noob li tus huab tais, tab kuv kuj tsis paub zoo vim kuv yug los tsuas hnov luag hais vaj tswv xwb tsis pom kuv kuj ntseeg tsis tau yog thaum uv poob rau pawg ntseeg lawm kuv kuj tias kuv yog ib tus ntseeg thiab thaum mus txog cov neeg coj dab lawv ua dab tsi kuv noj tag nrho kuv tsis cai(except lub plawv) hos kuv pom cov ntseeg lawv nrog kuv mus lawv tsis lam noj tej nqaij tus tsiaj ualawv tua txi dab lawm nqaij

#54 HMOOB_tubhmoobyang_*

HMOOB_tubhmoobyang_*
 • Guests

Posted 11 January 2012 - 05:11 AM

tub me tub kuv qhia koj tias kev coj dab muaj li hauv qab no
1 teev xwm kab koj muaj dab zov tsev muaj dab vaj dab tsev los pov hwm koj cov nyiaj pov hwm koj koj tej me tub menyuam
kom tsis raug lwm yam xwm txheej rab sis tsis pub leej twg ua tsoo tim daim ntawv xwm kab yog leej twg ua tsoo nws yuav raug
2 muaj ib pluag mov loj ua ib yam kev cai lawm koj yuav tau laig koj niam koj txiv pog yawg los noj pov hwm koj thiab tsev neeg
qhov kuv hais no yog qhov tseem ceeb rau cov coj dab
tus txiv neej thiaj muaj dab xwb tus poj niam tsis muaj
qhia me rau koj xwb


:rolleyes: nyob zoo phooj ywg kuv thiv ntxiv lus me ntsi rau koj tsab ntawv n
peb hmoob poj ua cia yawm ua tseg luag tias kev cai coj dab tab peb tsis pom tam sim no kuv xav muab peb cov lus hmoob los pauv me ntsi vim peb hais tsis tshua raug lawm
1. qhov tias laig dab xav muab pauv= coj tej laus noj ua ntej peb mam noj tom qab.
2. dab xwm kab pauv = xwm kab kom muaj nyiaj muaj kub, zov vaj zov tsev
3. npau dab roog qhov no tseem pauv tis tau tau

#55 HMOOB_Txiv Neej Hmoob_*

HMOOB_Txiv Neej Hmoob_*
 • Guests

Posted 11 January 2012 - 05:24 PM

Kuv yog Txiv Neej Hmoob thiab lub siv hawm no kuv tseem teev hmoob poj koob yawm txuv keeb kawm, keeb cag ntawm hmoob thiab tswj ntuj yawm saub.
Taum kuv tuaj rauv toj siab no thiab pom nej pheej sib cav txog kev ntseeg, kuv thiaj tsim meej tias hmoob yeej lam tau lam hais thiab ntseeg yam yus yeej tsis paub cia li pom tej laus u aces ua xwb thiab luag tias kom ntseeg vaj tswv ces cia li mus qhuas xwb. Tseeg hais tias yuav cais hmoob thiab, kuv hnov thiab pom tej txheej xwm nej sib cav no kuv thiaj ras meej tias tos pheej muaj cov hmoob neeg ntxias tau sib tua los vim pom ntiav qhau lawm. Kuv pom txawj nej tag nrho:
1-tsis hais cov ntseeg txoj kev twg los yog ntseeg tus neeg tuag lawm tag nrho, li no peb txhua leej thiaj puav leej ntseem dab “dab” peb hais txog yam tsis pom ntawm qhov muag thiab ntseeg tias tsis muaj sia los nrhog neeg sib tham tau. Cov ntseeg li kuv los yeej tsuas teej hu pog yawg mus rau yam yus ntseeg tias muaj hwj chim tsis pom ntawm qhov muag tab sis yuav pab yus thiab qhov kawg yeej kawg hu rau tswv ntuj yawm saub. Cov ntseeg yes xus es teej yes xus los txog qhov kawg yeej saus rau tswv ntuj tib yam vim tswv ntuj thiab vaj tswv tswv =vaj tswv ntuj xwb.
2- txooj cag kev teev hawm “religion” nws muaj ntau fab li nram no:
A- Nws yog thawj tsab cai tswv kav cob qhia pej kum neeg kom coj zoo ncaj ncees ua ntej tsuam kab.

B- Yog tus laj txheej kev qauv sua kom pej kum ntseeg ib txoj kev kom lub suab thiab lub zog loj xwb


C- Yog tshab txhais lub neej tom qab tib neeg tus siav zaum yaj ceeb sim lawm thiab tshab txhais txog fab ntsuj plig uas ntseeg tau nruab siab xwb tsis pom ntawn qhov muag thiab muab tsis tau lub cev rau neeg saib, thiab ntau yam xov txom ntxiv mus.
Kev ntseeg tias txhaum dab yog neeg lub siab xwb, kuv qhia rau nej tias kuv twb mus nrog cov ntseeg yes xus qi muag thov ntuj lub caij kuv mus koom lawv yeej tsis muaj dab tsi txhaum, kuj muaj coob tus txiv plig tuaj noj moj hu plig khi tes nrog kuv los tsis txhau yesxus thiab. Yog yus ruam thiab siab me tsis nyiam, tsis paub tab tsis luj kom tseeb ces yus pom ib txoj kev xwb thiaj pheej sib ceg li hmoob niaj hnub no ntag. Kuv yeej tsis thuam tog twg vim kev ntseeg yog ntawg tus kheej xwb txhob ntxub thiab yuam lwm tus thiaj tsis txhaum tib neeg thaum txhaum tib neeg ces txhaum tswv ntuj vim ntuj tsim tsav neeg. Thiab ntuj hlub txhua tus ib yam tsuas yog thaum yus crazy rau yus txoj kev ntseeg lawm ces yus mloog zoo li yus thiaj txheeb ntuj xwb yuav tau ceev faj thiaj tsis dhau ciam. Peb yuav tau paub cam hwm kev ib tus neeg twg nws txoj kev ntseeg, txij no mus hmoob yuav sib cav pheej puam li no kuv xav kom nej tshawb fawb thiab paub lawm mam tuaj hais txhob tuaj sib ceg vwm ntsuav ua rau tsis tau ib qho tseeb lo siv li. Lub siv hawm saib kom muaj nqi, tus tuaj nug muaj kev hnyav siab tws kev luag thiaj tuaj thov peb pab sab laj. Peb txhob coj li no lawm thiaj sib pab tau.
Ntuj tawg thiab ntuj ceeb tsheej nyob ua ke xwb vim peb pheej ua phem hais phem thiaj tsis pom ntuj ceeb tsheej. Thaum tuag lawm mam cia tus plig mus nrhiaj ntuj ceeb tsheej xwb ces ceeb laj nrhiaj tau vim nws yog yus tus plig ua yeej dim muag ib yam thaum nyob hauv yus lub cev ntag es yuav ua cas thiaj mus ua tau tus tshiab thia muaj hwj chim mus nrhiav tau maj. Tswv ntuj yeej muab ntuj tawg thiab ntuj ceeb tsheej rau noob neej lawm yog noob neej dig muag xwb….. Tus kwv kuv vam hais tias yuav muaj kev xav tshiab qhia koj nawb, ua sib ntej thiaj hais lwm tus to taub koj mog.

Cawmseej

#56 HMOOB_Yeeb ncuab cov tes taw_*

HMOOB_Yeeb ncuab cov tes taw_*
 • Guests

Posted 11 January 2012 - 07:59 PM

Yeeb ncuab cov tes taw, yeej muaj tseeb li koj tau hais, kuv los yog ib tug ntseeg thiab, kuv yeej xav cais kuv tawm ntawm hmoob los ntev lawm, txij no lawm tod kuv haj yam yuav cais thiab tseem yuav qhia kom cov ntseeg cais tawm ntawm cov neeg vwm li koj ko mus deb dua qhov qub ntxiv. Yog peb cais ua pab ua pawg yuav zoo dua li nrog cov neeg vwm nyob noj uake, koj xav puas yog ?.

Tus neeg vwm li koj ko, yog yuav nrog koj noj koom ib rooj mov, yeem noj nrog dev nrog npua yuav huv dua. Peb cov ntseeg yeej yog li tus phooj ywg saud hais lawm yeej mus deb dua nej lawm, pom tob dua, nrog tau luag lwm haiv neeg ua phooj ua ywg. Tus hmoob twg uas qias neeg thiab hnav li 100 xyoo dhau los ces yog tus vwm ntsuav tsis kam hloov zoo li koj ntag. nyob miskas los caj dab tseem khi hlua liab hlua ntsuab, mus kuaj mob luag twb pom tias muaj mob tsim nyog kho, yog tsis kho ces yuav tuag no los tseem los ua neeb txab tsawv, thiab rhuav ntsej muag tsawv. Txij hnub no lawm tod, cov ntseeg yuav cais tawm ntawm cov tsis ntseeg thiab haj yam yuav cais kom deb dua qub ntxiv.

Peb yeej tsim nyog sib cais lawm vim peb cov ntseeg thiab tsis ntseeg yeej txawv deb heev. Peb cov ntseeg yeej muaj coob txaus mus ua dua peb ib haiv hmoob, vim dhuav cov neeg zoo li koj ko ntag. Peb yeej muaj peb thawj coj khov khwb kho li luag lwm haiv neeg. Peb tsis vam nej leej twg. Puas khib koj thiab, yog khib los ho teb tuaj kuv mam tuaj nrhiav koj dua.


Cas yuav hais tau qab los ua luaj li lauj thaub aw!! cov niag neeg vwm ces twb yog koj lawm ntag los hos cav tseem hais li koj naj.. lawv cov ntseeg vaj tswv ses lawv coj ncaj ncaj tsis vwm dog vwm dig zoo li koj laiv, cov zoo li koj mas tsis tah mus ntseeg li os txawm ntseeg los vaj tswv yeej tsis kam lees yuav li os rau qhov koj niag xeeb ceem phem phem ne, hos lawv cov uas ntseeg vaj tswv ncaj ncees raws li vaj tswv cov lus qhuab qhia ses lawv tsis vwm laiv thiab thaum kawg vaj tswv yeej hlub ib yam li hlub peb cov neeg zoo no laiv. hais txog koj mas tsis thas mus ntseeg li os txawm mus los nkim sij hawm xwb os, kuv tus no tseem fwm vaj tswv tshaj koj tus ko lawm es hahahahahaha
txhob chim chim siab tsam ntsub ntsub es quav mos ho ua qauv laus ntej lawm thiab os bawg aw !!!

#57 HMOOB_Cas pees_*

HMOOB_Cas pees_*
 • Guests

Posted 11 January 2012 - 08:04 PM

hahahahaha muab saib mus saib los txog cov sib cav hauv toj siab no mas haj cav ua rau cov ntseeg tus puav yuav luag yuav luag quaj thiab ntag laiv hivhivhivhivhivhivhivhiv

#58 HMOOB_mloog tus kwv lus_*

HMOOB_mloog tus kwv lus_*
 • Guests

Posted 11 January 2012 - 08:54 PM

kwv tij hmoob as mloog yus tus kwvtij hais xwb mas.
Kev ntseeg mas tiag yog qhia kom sawvdaws txhob sib cai.

Hais txog kev tub ntxhais sib yuav ces yus nyiam hom twg
ces yus yuav hom ntawv xwb tiag. Xav yoojyim lino xwb nawb.

txhob xav ntev ntev tsam u ua qab tau nab xwb mas.

#59 HMOOB_NQZNQ4NQ_*

HMOOB_NQZNQ4NQ_*
 • Guests

Posted 11 January 2012 - 09:17 PM

Sawv daws txhob cav cav lawm. Coj txoj twg los xaus rau qhov XAV ZOO, HAIS LUS ZOO, UA TXOJ ZOO xwb. Yog tsis ua li no ces txawm mus ntseeg txoj kev cai twg los yuav muaj teeb meem rau tus kheej tas nrho.

Koj txawm coj txoj twg los xij, yog thaum koj XAV ZOO, HAIS LUS ZOO, UA TXOJ ZOO lawm, koj yeej tau lub ntuj ntoo, thiab koj yeej yog tus tswv lawm os cos me Hmoob poob qab es!!!!!!!!!!!!!!!

#60 Koobpheej Lis

Koobpheej Lis

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 61 posts

Posted 11 January 2012 - 11:31 PM

Phoojywg tubhmoobyaj, thov txim uas koj pib lub topic nws hais nws ib yam, thaum kawg peb ho mus sib cav lawm ib yam, yog li kuv thov txim ntawm koj uas kuv ho tau los mus cuam tshuam thiab sib cav me ntsis tsis nkag rau koj lub topic yam tsis raug ntsej raug muag zoo li no.

Phoojywg tubhmoobyaj, txawm li cas los xij koj txhob tu siab, txawm koj tsis tau yog ib tug ntseeg los peb yog hmoob neej hmoob tsav, peb yeej sib yuav los ntawm lub xeem, tsis yog yuav sib yuav los ntawm txoj kev ntseeg, yog li no koj txhob xav tias tej zaum koj yog ib tug tsis ntseeg es lawv thiaj tsis pub lawv ntxhais rau koj yuav, qhov lawv tsis pub koj yuav, tej zaum nws muaj nws lwm yam nyob rau sab nraud lawm xwb. Peb nyob rau tim mekas no los kuv kuj muaj ob tug yawm yij uas yog cov tsis ntseeg Vajtswv thiab, yog li no nyiam tus twg lawm los yeej meem hlub li yus yuav hlub tau, yog tus yus hlub ntawd, yeej yog tus uas lub ntuj tso los ua yus tug ces thaum kawg neb yeej yuav tau los sib sau nyob ua ib yig neej xwb.

Vam tias koj yuav tsis xav li cas rau kuv, ua tsaug.

#61 HMOOB_bawg_*

HMOOB_bawg_*
 • Guests

Posted 12 January 2012 - 07:24 AM

Cov phoojywg hmong,kuv tau nyeem nej covlus sib tham thiab sib thuam mas ua rau koj nyuaj siab vim nej hais lus saib tsis taus Vajtswv tus txim ntuj tsim teb,nej sim ua tib zoo xav saib tamsi no lub ntuj thiab lub ntiajteb txawv ntau lawm npaum lis cas? Vajtswv tau hais tseg hais tias ua ntej kuv yuav nqi rov qab los rau lub tiajteb no yuav muaj tsov muaj rog,muaj kev tshaib kev nqi,kev mob yam txawv txawv uas nej ib txwm tsis tau pom dua.thaum lub ntiajteb yuav kawg tiag tiag yuav tsis muaj kev sib hlub,yuav muajmob nkeej mus thoobplaws lub ntiajteb.vajtswv hais tias " Vim kuv hlub neej ntiajteb kuv thiaj tso kuv ib leej tub los yus ua neej yog leej twg ntseeg kuv leej tub tus ntawd yuav tau txoj sia ntej dawv mus ib ntxim"peb zoo nkauj zoo raug vim vajtswv tsim peb muaj ntsej muaj muag zoo lis vajtswv es peb thiaj zoo lis neej tus uas tsim peb zoo lis nws tus zam ntxwv,yog ua cas nej yuav mus pedab cov niaj av ua nej txais tes mus puab thiab tseem coj los nkav hais tias yog PHachao'VAJTSWV LOSSIS yESUS YUS QHOV TWG/ yesus yus haus Bethlehem,tebchaws Israel tamsi no ntag!Vajtswv nyob saum ntuj saib ntsoov neej ntiajteb tus ua phem ua zoo huv tibsi nej saib lub ntuj xwb nej yeej paub hais tias ib xyoo nws txawv deb lawm npaum lis cas.tuag lawm lawv mus rau qhov twg lawm kuv qhia tseeb rau neeg hais tias thaum peb tseem ua neeg nyob peb tas peb txoj yaws peb puas leej yuav raug coj mus faus rau tib lub tojntxa thiab xwb.tabsi koj sim xav saib koj puas muaj ntsujplig qhov tseem ceeb ces yog koj tus ntsujplig ntag los koj yuav muab nws xa mus rau haus ntujtxiag tebtsaus lossis koj yuav xa mus rau ntuj ceebtsheej tus ntseeg vajtswv thaum nws txojsia tu kias lawvm vajtswv lub fwjchim yeej los txais thiab coj nws tus ntsujplig ya rau saun ntujceebtsheej lawm vim peb ntseeg vajtswv txojlus yeej hais tseeb thiab meej kawg yog koj zoo siab no mus nus coj XiHwb uas nyob zem ntawn koj nawbBawg koj twb tau tham nrog vaj tswv los yog Jesu lawm lov, vaj ces sawv txij duas xwb auv

#62 HMOOB_uakoj_*

HMOOB_uakoj_*
 • Guests

Posted 12 January 2012 - 07:27 AM

Nej txhua lo lus yeej yog lawm yog hais tias koj xav hais tias koj yog tiam sis kuv xav kom nej txhua tus xav kom tob zog ua ntej yuav los thuam lwm tus li kev ntseeg. kuv nug nej txhua tus li no:

Leej twg yog tus tuav lub hnub lub hli, thiab txhua lub ntiajteb uas ya saum ib nta ntuj uas tsis txawj poob/
Yog lub tsheb uas peb tsav niaj hnub nim no twb yog muaj tus los tsim muaj txhua yam ua kom lub tsheb ntawd khiav txoj siv roj siv oil yog li tib neeg ne puas muaj tus tsim thiab es peb lub cev thiaj li yuav tsum txawj noj txawj haus thiab es peb thiaj li tsis tuag. Peb lub cev yeej yuav tsum muaj plab, muaj plawv, nyhuv siab ntsws mas thiaj li ciajsia. Yog tsis muaj tus tsim peb ua li cas peb lub cev thiaj li function tau zoo tas npaum li no. Leej twg yog tus ua kom muaj nrhuab hnub hmo ntuj. Leej twg yog tus tsim peb niam peb txiv?


yawg koj twb mus pom los lawm los yawg kuv ntshaws ua koj hwv lauj

#63 HMOOB_rawsnoobhov_*

HMOOB_rawsnoobhov_*
 • Guests

Posted 12 January 2012 - 07:55 AM

Tsoom phooj ywg lub topic no zoo kawg tab si s/d hais lus sib thuam swb.

Nej s/d saib seb thaib khaub hmoob hauv vaj loog tsua ne cov ntseeg & tsi ntseeg thaib muab khaub pob txha liab vog tag tsi muaj ib tug twg yuav mus caum tau tus nej cia siab li os

kuv hais rau 3 tias yog kuv txiv ntse ces yug tau kuv, kuv thiaj ntse ho 3 cov sib cav no ces 3 txiv ruam 3 thiaj yug tau 3 ruam li sib cav no ntag laus.

#64 Koobpheej Lis

Koobpheej Lis

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 61 posts

Posted 12 January 2012 - 01:54 PM

Tsoom phooj ywg lub topic no zoo kawg tab si s/d hais lus sib thuam swb.

Nej s/d saib seb thaib khaub hmoob hauv vaj loog tsua ne cov ntseeg & tsi ntseeg thaib muab khaub pob txha liab vog tag tsi muaj ib tug twg yuav mus caum tau tus nej cia siab li os

kuv hais rau 3 tias yog kuv txiv ntse ces yug tau kuv, kuv thiaj ntse ho 3 cov sib cav no ces 3 txiv ruam 3 thiaj yug tau 3 ruam li sib cav no ntag laus.


Ua tsaug tus phoojywg, koj lo lus hais tsawg tab tsis muaj lub ntsiab ntau, yog tus to taub ces kev ua neej koj ob lo lus no yeej coj mus siv tau ua neej lawm. Kuv txhawb koj los lus no.

#65 HMOOB_n_*

HMOOB_n_*
 • Guests

Posted 13 January 2012 - 11:13 AM

:rolleyes: nyob zoo phooj ywg kuv thiv ntxiv lus me ntsi rau koj tsab ntawv n
peb hmoob poj ua cia yawm ua tseg luag tias kev cai coj dab tab peb tsis pom tam sim no kuv xav muab peb cov lus hmoob los pauv me ntsi vim peb hais tsis tshua raug lawm
1. qhov tias laig dab xav muab pauv= coj tej laus noj ua ntej peb mam noj tom qab.
2. dab xwm kab pauv = xwm kab kom muaj nyiaj muaj kub, zov vaj zov tsev
3. npau dab roog qhov no tseem pauv tis tau tau

Kwv tij aws!!! laj laj nrog nej tham li os. yus twb tsis paub qab tog hauv pos seb thaum lub keeb chiv huam yuaj los li cas los li los yus yuav tuaj tham muaj
caij muaj ces. tham mus tham los tib zag qub nkaus xwb. kuv xav ma yog koj nyob tim Laos tiag no koj tseem txom nyem tsis tau txaus xwb. raw li kuv nte tau koj tus kheej mas koj tsis yog nyob tim Laos! koj yog ib tug neeg muaj hneev xwb. tiag tiag koj yeej nyob teb chaws U S A no. txhob dag li ub li no. peb twb paub tag lwm. yog yuav kom peb ntseeg koj no koj puas kam qhia tias koj nyob lub zos hu li cas koj muaj pe tsawg xyoo, koj kwm tawv qhov twg? thiab kawm txog nqib twg?
ntau ntau yam ntxiv mas kuv thiaj ntseeg tau tias koj yog neeg tim Laos tiag tiag. li no xwb ua tsaug.

#66 HMOOB_Tus Ntseeg Vajtswv_*

HMOOB_Tus Ntseeg Vajtswv_*
 • Guests

Posted 13 January 2012 - 01:16 PM

Nyob zoo TubHmoobYang:

Cia kuv mamli qhia qhov tseeb rau koj. Kuv tusiab ua peb Hmoob ibtxwm tsis paub ntaub ntawv tsis nrog luag lwm haiv neeg muaj kev kawm txawj kawm ntse kom peb paub qhov tseeb. Vim peb Hmoob tsis muaj txawj kev ntse es dab ntxwgnyoog muab peb qhovmuag siab tshum dig lawm kom peb niaj hnub ua dab taug dab qhev. Koj hais txog peb Hmoob kev dabqhuas tias uaca peb tsis ua li 'poj ua tseg yawm ua cia', es koj puas tau mus tshawb thiab kawm txog peb Hmooob kevcai dabqhuas?

Cia kuv nug koj ib cov lus thiab:
1. koj puas ntshai dab?
2. Thaum muaj ib neeg tag simneej lawm, koj puas tau mus zaum mloog tus tawke coj tus tuag ntawd tus ntsuj mus cuag poj cuag yawm nyob dab teb?
3. Koj puas kam mus nyob rau ntuj txiag teb tsaus, ntuj qa teb nqhuab es yuav txomnyem mus tag ib thxiab ib txhis?

Yog koj teb hais tias koj yeej txaus siab hlo rau 3 yam saum no no ces tau lawm tabsis yog koj teb hais tias koj ntshai 3 yam sau no ces koj sau qhia kuv paub es kuv mamli qhia qhov tseeb rau koj. Kuv txiv ibtxwm yeej yog ib tug txivneeb thiab paub Hmoob kevcai dabqhua zoo heev tabsis kuv ua Vajtswv ua Nws tau coj kuv thiab kuv tsevneeg tawm ntawm dab lub xibteg los lawm es niaj hnub no peb tsis teevtiam dab ntxiv lawm. Kuv tus email yog [bruce.yang1@yahoo.com] es yog koj xav paub txog kev ntseeg Vajtswv ntxiv koj sau email rau kuv, kuv mamli qhia ntxiv rau koj. Cia siab tias yuav ntsib koj ntxiv.

#67 HMOOB_bawg tooj_*

HMOOB_bawg tooj_*
 • Guests

Posted 13 January 2012 - 10:01 PM

Bawg koj twb tau tham nrog vaj tswv los yog Jesu lawm lov, vaj ces sawv txij duas xwb auv


Me tub bawg kuv qhia rau koj tias kuv yog nej li cawm seej nawv, cov dab uas neeg teev mas mag kuv ncaws ua nws zaum dauv muag hlawv xwb, kuv mus rau ntuj txiag teb tsaus tom koj pog koj yawg lawv mus mus los los li ov cov uas tuag los ntiaj teb los rau ntug txiag teb tsaus es puag rawv tus mi qaib ntawm tes es qua rhuj rhem es dab tej qaib lam teb ces tej dab ntawd mag kuv ncaws ua nws dab khiav qi muag nti xwb nawv mog yog li koj lam nug tej tug neeg zoo li tus bawg saum toj no nws yog me nyuam neeg zoo li koj xwb nws yuav tsis pom ob ###### uas koj nug ntaws lau

kuv mas thiaj pom ###### thaub vajtswv tiab ###### thaub yexus uas koj hais nawv tab sis koj hais thuam ob ###### ntawd ces nkawv muab koj tus plig mus ntsia ua si rau saum ntoo khaub lig lawm lau

tabsis txhob poob siab nws tsuas yog sab me ntsis xwb hnub kuv pom ntawd nws tseem ntsais2 muag ib ob hnub saum no kuv mam mus kom nkawv txhob muab ua si lawm nkawv yog neeg loj neeg siab nawv me tub tus txij duav ko yog koj pog koj yawg nawv

#68 HMOOB_tsis khw_*

HMOOB_tsis khw_*
 • Guests

Posted 13 January 2012 - 11:34 PM

:rolleyes: nyob zoo phooj ywg kuv thiv ntxiv lus me ntsi rau koj tsab ntawv n
peb hmoob poj ua cia yawm ua tseg luag tias kev cai coj dab tab peb tsis pom tam sim no kuv xav muab peb cov lus hmoob los pauv me ntsi vim peb hais tsis tshua raug lawm
1. qhov tias laig dab xav muab pauv= coj tej laus noj ua ntej peb mam noj tom qab.
2. dab xwm kab pauv = xwm kab kom muaj nyiaj muaj kub, zov vaj zov tsev
3. npau dab roog qhov no tseem pauv tis tau tau


Yog lawm koj hais raug siab kawg lawm kuv hais mas tsis tas coj tej laus noj ua ntej li lawm os nkim mov na muab phaub thaub thiab meb thaub kaw kiag rau koj lub thoob khib nyiab xwb vim nws yog dab koj hais li cas nkawv tsis quav deb paub li os tsuas tias ntau li ntau hauv ko yeej meem noj no xwb txhua zaus koj yuav laig ces hais tias qhov qub no xwb mas tseem yooj yim dua li qhov koj hais lawm thiab. dab xwm kab no mas kuv ho xav kom muab tis hu tias Alarm no vim ###### dab koj hais ntawd, tub sab tuaj los nws ruam li ruam os thaub, pes tsawg zaug uas koj pom dab xwm kab ntes tau tub sab ma, yog li peb yuav tau teev Alarm nawb. Hos tus npuas dab roog mas yuav tau muab pauv ua npua neej roog, vim peb muab tawg tas li lawm xwb ne thaub, dab pawv tawg li os.

#69 HMOOB_pomkomtshab/saibkomti_*

HMOOB_pomkomtshab/saibkomti_*
 • Guests

Posted 17 January 2012 - 12:25 AM

Hais rau tus Tubhmoobyaj, koj lub ntsiab lus THAM TXOG KEV NTSEEG VAJTSWV, yog vim li cas koj ho tsis tham tias, 1. Vim li cas koj thiaj ntseeg, 2. Kev ntseeg muaj dab tsi zoo thiab nuj nqi yog dab tsi, 3. Thaum tuag lawm yuav mus nyob rau qhov twg, thiab 4567....., es cas mus nrhiav teeb meem rau koj lub tob hau ua muaj ib sab hlwb li koj. Nyuj pob thawj ces tseev tu thiab laus npaum cas los kub yeej tsis ntev, es koj tsis txhob tos lawm. Nyuj pob thawj tsis txhob mus nrog luag tej kuv ntev nrau, tsam rau mob thiab yeej mus ua tsis tau nyuj xeem li. Nyuj pob thawj ces tsuas yog tos nce tab laj thiab luag yuav mus ua zaub rau tej ntees ploj ntees tuag lawm xwb. Thov Vajtswv zam txim pub koj.


Tus kwv KUABTAWNYHUV pab koj tu siab, koj ces raug luag ib rab tsuas npuj rawv koj qhov quav lawm ces yuav tau hais npaum li koj hais tau, vim yog tuag hnub no ntshe xum tuag tag ki yom. Cov ntseeg mam thov Vajtswv pab koj thiab.

#70 HMOOB_TXOJ LUS TSEEB_*

HMOOB_TXOJ LUS TSEEB_*
 • Guests

Posted 22 September 2012 - 09:58 PM

Ua ntej no Hlub tshua nej sawv daws. Nej txhua lo lus ua coj los sau hauv no muaj nuj nqis rau peb heev li, muaj tej tus kuj ua siab kub hais tau tej lo mob zog los kuv tsis thuam sawv daws. Kuv nkag siab nej cov teeb meem zoo tab sis peb yuav tsis muaj leej twg yuav kho los yog daws tau kom tiav hlo vim muaj ntau yam ua peb tseem tsis tau paub tseeb hais tias peb yog leej twg? peb lub ntsiab ua neej nyob yog dab tsi?Thaum peb tag lub neej txoj sia yuav muaj dab tsi? kuv ntseeg hais tias txhua leej nyias yuav muaj nyias ib txoj kev teb( kuv tsis thuam nej txawm yuav teb li cas).

Kuv muab lus rau nej xav:

1. Nej puas xav hais tias muaj christian cuav, christian yuam kev thiab cov tseeb tiag?
2. Nej puas paub txog xwm txheej hauv ntiaj teb no yav tas los? piv txwv: Dej nyab ntiaj teb
3. Nej puas yog ib tus neeg nyiam saib xwm txheej ua tshwm sim txhua2 hnub hauv ntiaj teb?piv txwv: av qeeg, dej nyab, cua hlob, sib
tua, kev tsov rog, kab mob hom tshiab xws li H5N1 thiab H1H1
4. Puas muaj ib tug nom tswv los yog ib tug tub tshawb fawb twg nyob hauv ntiaj teb no daws tau tej teeb meem saum toj hais los no?
5. Nej puas tau xav txog hais tias txhua yam hauv ntiaj teb no pib thaum twg los thiab pib tau li cas? piv txwv: Txhua yam muaj sia thiab
tsis muaj sia
6. Nej puas tau hnov, puas tau paub, puas tau pom, puas tau nyeem thiab puas tau muab xav txhij ib PHAU NTAWV me me ua tseem
ceeb muaj nuj nqis tshaj plaws rau txoj kev ua neej nyob

Yog thaum nej sawv daws cov ua sib txuas lus yam npau taws vog hauv no tau los nyeem thiab nkag siab tob tob txog lub ntsiab PHAU NTAWV me me ua yog PHAU TSEEB tom qab ntawv nej tej teeb meem yuav ploj mus yam ntseeg tsis tau. Tab sis yuav siv lub sij hawm los nkag siab tsis yog tsawg, yuav tsis yog ib hmo kaj ntug tag kis xwb.

Yog thaum nej loj txaus nej tiav txiv, nej kawm txawj kawm ntse txaus nej yeej yuav nkag siab txog lub ntiaj teb tam sim no. Yog li thaum ntawv nej yuav paub txog txoj kev ntseeg yog dab tsi? muaj nqis li cas? yam ua nej niam nej txiv( poj yawm txiv txoob) tab tom coj thiab ua tam sij no yeej zoo kawg nkaus pivtxwv: kev ua neeb ua yaig, daws dab, fiv yeem, ua khawv koob tej yam no yeej muaj tseeb( leej) thiab tab sis nej puas xav hais tias tej no yog dab tsi?

#71 HMOOB_Pab_*

HMOOB_Pab_*
 • Guests

Posted 22 January 2013 - 02:52 PM

nyob zoo tsoom phooj ywg kuv yog neeg hmoob nyob Laos kuv xavnoog txog rau peb cov hmoob tsis hais nyob sab ntuj twg, lub teb chaw twgyog nej tau tuaj pom topic no nej muaj lus li cas thov nej pab teb thiab peb sib pab kho kom neej hmoob zoo
vim niaj hnub no peb hmoob sib cai lawm zuj zus tsis hais cov nyob Laos, USA, France, Uastralia, THailand, Vietnam ............
qe lus nruab noog muaj li hauv qab no
1. kev ntseeg vaj tswv puas yog kev sib cai kwv tij neej tsa?
2. ua li nej puas pom tus vaj tswv nyob qhov twg?
3. luag qhia tias ntseeg vaj tswv mas thaum tuag lawm thiaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej, xav noog koj tias txob txiv lwm tsib qab ab zib nyob ntawm koj tog tseg yog tias nws tuag lawm es koj khaws tsis tau lub noob mus cog duas ua li nws yuav sawv qhov twg los thiab koj puas tau noj lawm?
4. nej cov tub ntxhias nej puas pub yuav cov tsis ntseeg vaj tswv? yog vim li cas thiaj tsis pub yuav? tus hos pub yuav ne hos vim li cas?
5. vaj tswv yog leej twg nyob qhov twg?
6. leej twg yug koj muab zaub mov koj noj loj hlob los?
7. cov ntseeg hais tias vaj tswv yog tus yug nej los ua li nej tsis yuav poj niam los yuav txiv ua li muaj puas tau me nyuam txwv tsis pub mus dog dig tom tej?
8. neeg coj dab thiab neeg ntseeg sib yuav puas txaum vaj tswv?thaum txaum lawm es tus kheej hos paub tau li cas?thiab vaj tswv hos hais li cas?
Posted Image Thov txim ntau rau cov ntseeg vim muav yog ib tug tub kawm ntawv thiab kuv tau ntseeg li poj ua cia yawm ua tseg kuv mus tham tau ib tus hluas nkauj kawm ntawv Master degree, hluas nkauj kam wb sib yuav tab tus hluas nkauj niam-txiv thiab phauj yawg laus lawv tsis kam vim kuv yog neeg coj dab tsam txaum txaum vaj tswv thiab vaj tswv yuav muab lawv tus ntxhais rau txim tab tus hluas nkauj kuj tias ok wb tsis care lawv wb sib yuav wb kuv twb tsis pom vaj tswv thaum muaj mob kuv pom kws kho mob, thaum nqhi mov mus khwv thiajtau noj, thaum nqhi dej mus nrhiav thiaj tau dej haus, thaum tsaus ntuj mus nrhiav thiaj tau chaw pw.
Posted Image Raw li kuv tau paub me ntsis vaj tswv yog hais raws lwm haiv neeg lus, txhais ua lus hmob yog ywm saub yog li no nej mus hais lwm haiv neeg lus lawm xwb nej tsis paub lus hmoob lawm xwb
Posted Image yawm saub thiaj yog tus tsim ntuj tsim av tsim dej tsim xyoob ntoo qaib, npua.
Posted Image peb cov tsis tau ntseeg vaj tswv no peb tsis txia kev kwv kev tij nej tuaj yuav peb ntxhais los peb kam yuav peb tub los peb kam


Tubhmoobyaj

Yog koj twb nyeem Vajtswv Phau ntawv (Vajluskub) tag es koj tsi totaub nqi twg losis lub ntsiablus twg koj mam nug tej uas koj tsi totaub no ces yeej muaj cov xibfwb uas kawm ntawv siab yuav pab tau koj kom totaub zoo. Yog koj sau 8 nqai lus no tso tshav rau sawvdaws tham ces koj yuav pom cov uas tsi paub qabhau hais lus hauv no, lawv yuav ua rau koj ntxhov siab thiab koj yuav pom tej lus phem phem nyob hauv no thiab. Kuv tsuas pom qee leej nyob hauv no hais tau lus zoo teb koj cov lus lawm kuv xav tias yuav pab tau koj txog cov ntseeg lawm. Tus hais lus phem phem teb koj thiab hais lus phem thuam cov ntseeg thiab Vajtswv tus ntawd yeej tsi paub Vajtswv hlo li. Koj twb pom tias muaj qee leej teb thiab qhia koj hauv no, nws tsi hais lus phem thiab nws ua tib zoo qhia koj tus ntawd yog ib tus ntseeg nawb.

Thaum kuv nyeem sawvdaws cov lus sib tham nyob hauv no ua rau kuv feel bad rau lawv heev. Tus Tswv Yexus hais nyob hauv Mathais 12:36-37 hais li no tias "Kuv qhia rau nej hais tias, Hnub uas Vajtswv txiav txim, txhua tus nyias yuavtsum tau leeg txhua lo lus tsi muaj qabhau uas nyias tau hais lawm rau Vajtswv. Nej yuav raug txim losis tsi raug, yog nyob ntawm tej lus ua nej hais." Tus uas tuaj tham nyob rau hauv lub forum no yuavtsum ceevfaj tej lus uas yug hais nawb, rauqhov Tus Tswv pom txhua yam xwm txheej uas muaj nyob txhua qhov, nws saib ntsoov peb, thaum peb ua zoo losis peb ua phem, losis thaum peb hais lus zoo losis hais lus phem.

Tubhmobyaj, thaus twg kuv muaj sijhawm zoo kuv mam teb qee lo lus koj nug saum no, Thov Vajtswv hlub koj thiab coj koj los paub nws thiab ntseeg nws ua ntej lig rau koj.

#72 HMOOB_Pab_*

HMOOB_Pab_*
 • Guests

Posted 22 January 2013 - 08:38 PM

Bawg koj twb tau tham nrog vaj tswv los yog Jesu lawm lov, vaj ces sawv txij duas xwb auv


bawg

Cia kuv muab nqi Vajluskub no sau rau koj nyeem. Tshwmsim 1:7 Nej saib, nws (Yexus) nrog fuab nrog cua los! Sawvdaws yuav pom nws, txawm yog cov tibneeg uas muab muv nkaug nws los lawv yuav pom nws thiab. Thaum nws los, txhua tsav tibneeg uas nyob hauv qab ntuj no yuav quaj nyiav ntsoog quas qeeg. Yeej yua muaj li ntawd tiag!

bawg, koj yeej yuav pom Yexus tus uas koj ntxub thiab hais lus saib tsi taug nws, yog koj txais yuav nws ua koj tus Tswv tamsim nov no ces koj moov zoo, tiamsis yog koj pheej thuam nws mus li no ces thaus Yexus rov qab los koj yeej yuav pom nws tiamsi peb yuav pab koj tusiab, koj yuav poob ntsejmuag thiab mus raug txim mus ibtxhis. Peb hlub koj thiab thov Vajtswv qhib koj lub siab kom koj totaub txog Vajtswv txojkev hlub tibneeg. Yauhaas 3:16,36 hais tias, 16 "Rauqhov Vajtswv hlub tibneeg ntiajteb kawg li, nws thiaj txib nws tib leeg Tub los rau hauv ntiajteb, tus uas ntseeg nws leej Tub yuav tsi tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. 36 Tus uas ntseeg leej Tub (Tswv Yexus) yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis; tiamsis tus uas tsi mloog leej Tub lus, yuav tsi tau txojsia, Vajtswv yuav rau txim rau tus ntawd." Koj yuav tau tseg tsi txhob thuam Tswv Yexus lawm, cia li mus thov cov ntseeg uas nyob ze koj pub ib phau Vajluskub rau koj coj mus nyeem sub koj thiaj paub Vajtswv. Muaj ntau leej coj tus coojpwm zoo li koj thaum lawv nyeem Vajluskub tag lawv kuj los ntseeg Yexus lawm, lawv hais tias ua cas lawv yuav ruam ua luaj li, ua cas yuav tsi paub es lam tau lam thuam Yexus, thiab thuam cov ntseeg; tiamsis nim no lawv hlub Vajtswv kawg lawv lub siab thiab niaj hnub ua Vajtswv dejnum yam kaj siab lug, thiab niaj hnub npaj lub neej tog hnub uas Yexus rov qab los coj lawv mus nrog nwg nyob ntuj ceebtsheej.

Txawm koj thuam peb cov ntseeg thiab thuam Yexus los peb tseem hlub koj, thov Vajtswv foom moov rau koj.

#73 HMOOB_hmoov_*

HMOOB_hmoov_*
 • Guests

Posted 22 January 2013 - 10:51 PM

Cov niag tsuag aw!!!
TIam dhau tiam yeej tsis muaj tib neeg pom vaj tswv hos yawg thaub yes xus ces tuag mus ua dab tib yam li txhua leej tib neeg uas tuag lawm xwb yeej tsis sawv tau rov qab los li lawm. Muaj noj ces kav tsij rau siab ntso noj tsam noj tsis taus ces ho khuv xim, muaj tshiab ces rau siab ntso hna kom zoo nkauj zoo nraug. Yog tsis tau muaj niam yau ces kav tsij nrog luag yuav tsam ces yus tsis nrog luag muaj ho tu tu yus lub me siab, yuav tug tsis zoo los nrhiav dua qhov tshiab. Yeej meem rau siab khwv nyiaj thaum muaj nyiaj ntau ntau lawm ces yus yog vaj tswv thiab huab tais lawm los mas.

#74 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 11 October 2014 - 01:14 AM

phoojywg, yog yuav hais li koj hais ko mas yuav tsis muaj hnub uas hais sib haum, vim kuv twm tag kuv paub tias koj tsis ntseeg VAjtswv yog li koj yuav hais kom zoo koj siab xwb,  yog thaum hais kom zoo yus siab xwb ces hais tau tiam sis siv tsis tau,  lub teb chaws uas muaj kev vam meej kev ntseeg yuav nyiam ntseeg neej ntseeg dab los luag tsis k,  tsuav yog sawv daws coj sib haum xeeb xwb.  Koj ntseeg Vajtswv, kuv teev dab teev qhua los txhua yam kev ntseeg tsuas ntseeg tias thaum yus tuag lawd, kom yus tus ntsuj tus plig muaj lub chaws mus xwb,    tsis muaj ib yam kev ntseeg los puas kev teev twg yuav ntseeg thiab yuav teev neeg,  koj cov lus nug yog yuav teb yeej teb tau, tab sis tsis muaj qab hau dab tsi,   koj ntseeg vaj tswv vim koj npaj koj tus kheej tias thaum koj tuag koj tus ntsuj tus plig yuav mus nrog vajtswv nyob,  kuv teev dab teev qhua vim kuv ntseeg tias thaum kuv tuag lawd kuv tus ntsuj tus plig yuav mus nrog kuv pog kuv yawg nyob ntuj txiag teb tsaus qhov chaw uas tus taw kev xa kuv mus no xwb.  Ntseeg Vajtswv los nyob ntawm koj,  teev dab teev qhua, ntseeg niam ntseeg txiv, ntseeg poj koob yawm txwv los sawv daws tseem yog hmoob ces cia muab sib kho kom sawv daws siv tau mas thiaj li ncaj ncees,   yog hais li koj hais tej zaum koj tseem hluas heev, siv tsis tau, siv tsis tau        

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users