Jump to content


Ntsuag lub tsiab 30


14 replies to this topic

#1 HMOOB_Ntsoj ntsuag_*

HMOOB_Ntsoj ntsuag_*
 • Guests

Posted 30 November 2010 - 01:56 AM

Ntuj nag tag ntuj no los txog
paj dawb ua cos tawg mus peuv hav
twb rov tav hmoob tsiab 30
xaus xyoo laus tawm rau xyoo tsiab
luag muaj niam muaj txiv los hlub
li hnub qub nyob ze lub hli
luag luag ntxhi baj koom xyoo tshiab
yeeb vim tias luag niam thiab txiv
twb sawv chiv khaub ncaws tsoos tsho
baj txhua nrho rau luag tub-ntxhais
yuav baj bais koom kev lom zem
Ho ntsuag ces tu siab twj ywm
tsis hais tshwm rau leej twg paub
thiab tsis saub rau leej twg hnov
tias ntsuag no txom nyem siab ntsws
ntsuag lub fws poob ntxuag kua muag
poob ri sua mus rau daim av
txoj kev xav ntau baum nplooj ntoos
vim lub xyoo tshiab tig los txog
ces ntsuag no yuav mus ua luag qhev
zov luag ntsev mus yug luag nyuj
ncig mus tsuj luag liaj luag teb
ua luag qhev mus pub luag bua
mus pw ua nyuj-twm-qaib luag
rau nruab tsuag nruab liaj nruab teb
os mog peb ib tsoom neeg ntsuag

Poob kua muag ib zaug ntxiv thiab
hmo lwm tsiab laug niam luag txiv
sawv los ncig muab qaib muab qe
hu li khe luag li ntsuj plig
kom los txhij los txhua tag nrho
los noj hmo yuav qaib qaum qe
dua li khe ncej puab lau qaib
coj los faib rau luag tub ki
luag li ntxhi noj seem noj so
Ho nstuag no Hmo tsiab peb caug
ntshe ntsuag raug mus pw zov nyuj
tus nqee ntsuj thiab hu ntsuag plig
ntshe yog plis thiab plas taub laub
ntsuag noj zaub tam ua nqaij qaib
khaws hluav ncaig tam ua qaum qe
noj me me ua ke tu siab
rau xyoo tshiab 2011

Tshuav ib qib xyoo tshiab los txog
luag muaj tsootsho tshiab coj los hnav
yuav mus kav cim tsiab 30
ua nkauj nraug ncig rau nram tiaj
sawv tsheej phiaj phim luag lwm tus
tsaus ntuj zus niam txiv faib nyiaj
rau luag kiag coj mus ua si
yog tias nqhis ho tau yuav noj
mus tsheej boj lom zem xauv bo
ho ntsuag no tsis muaj niam txiv
yuav los chiv baj rau ntsuag li
qi muag nti khaws daim khaub hlab
tu ntxhais bab ntuag ntawm hauv caug
coj li nkaus los hnav mus teb
lug kev deb thiaj tsis txaj muag
tias ntsuag ntuag ntsuag khaub hlab os os ib tsoom neeg ntsuag.

Ua tsaug ntau, Thov kom ib tsoom hmoob muaj tub ntsoj ntxhais ntsuag nyob hauv vaj tsev no ho thov hlub thiab mog. Ho peb tsoom ntsuag los txhob tu siab rau xyoo tshiab 2011 es maj mam pib yeej muaj qhov zoo xwb os nawb.

By Lis ntsoj ntsuag TEB CHAWS LOS TSUAS.

#2 HMOOB_tub ntsuag nos._*

HMOOB_tub ntsuag nos._*
 • Guests

Posted 30 November 2010 - 02:31 AM

tus phooj ywg koj zaj lus no zoo kawg li,kuv los kuj tsis muaj niam lawm thiab pom koj txoj paj huam no ma lub kua muaj los los li,tus siab kawg tij ,cas yuav txog xyoo tshiab tuaj lawm tiag es yus tsis muaj niam muaj txiv los npaj nkaub ncaws rau yus li os,luag muaj niam muaj txiv es luag niam mus yuav zam tom tej taj laj los cia tos lub tsiab peb caug lawm tiag ua cas yus es yuav txom nyem ua luaj li tsis paub yuav hais qhia leej twg li os tij laug.

tub ntsuag nyob xiengkhouag..

#3 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 November 2010 - 12:35 PM

tus phoojywg ntsuag yog muaj li koj zaj pajhuam tiag.kuv thov txhawb koj lub zog tsi txhob tu 2 siab os mog.cia kuv coj koj rov mus saib kuv lub neej xyoo 1980 kuv tab tom muaj 17 xyoo moov tsi muaj kuv txiv tau tso kuv tseg.txog ib cim 30 los kuv tsi muaj khaub ncaws hnav.kuv tsuas muaj ib ce khaub ncaws ua qub2 xwb yog kuv yuav hle ntxhua ces kuv ua txoj mus nuv ntses es kuv muab ntxhua thiab ziab kom qhuav2 mam los tsev xwb os,tab sis txoj kev txom nyem ntawd ua ib qho npuv hee rau kuv kom kuv yuav ua li cas,txawm niaj hnub no kuv muaj zoo vajtse nyob,tsheb ntau lub,khaub ncaws muaj txog 20,30 cev los muaj qee zaug kuv haj tseem ua npau suav rov mus pom kuv lub neej txom2 nyem thaum ub ua rau kuv kua muag los.es tus phoojywg qhia koj tus # rau kuv maj muaj qee yam kuv yuav pab tau koj tab sis txhob dag ov.

#4 HMOOB_txhawj xeeb_*

HMOOB_txhawj xeeb_*
 • Guests

Posted 30 November 2010 - 09:28 PM

Tsoom phooj ywg neeg ntsoj ntsuag yog has txug kev ntsoj ntsuag mas tu sab heev. Xyoo 1966 kuv yeej yog ib tug tuab neeg kws ua num khov kho muaj nyaj nub nyaj hli nrug luag siv hab ntawm kuv lub neej kuv yeej yog ib tug muaj peev xwm thaum yaus kuv kawm ntawv los kuv yeej tau #1 nyob huv lub class,hab tseem sib tw tau #1 nyob cheeb tsaam Looj ceeb tab sis xyoo ntawm kuv nam tuag rua thaum lub 7/66 lawm. Txhua lub xyoo yaav taag mas yuav txug 30 mas kuv nam tau npaaj ntau yaam khoom noj hab nqaj xaa tuaj rua kuv hab kuv cov kwv kws peb tuaj moog nyob Looj ceeb noj ua koob tsheej peb caug,xyoo ntawm kuv nam tuag lawm ces peb tsi tau txai tej khoom ntawm lawm. Muaj ib mo tshuav le 3 nub txug 30 kuv ua ib zaaj npaus suav tas kuv tug txiv txawm tuaj tos nwg tug tub rov moog noj peb 30 mas kuv tug txiv txawm has rua kuv tas txhua xyoo peb hu koj rov moog noj 30 tab sis xyoo nuav koj nam tuag lawm tes peb tsi caw koj rov moog noj 30 mas taam sim ntawm kuv tu sab heev kuv ca le nquaj ruab npau suav tsim dleev rua sau neej kuv lub suab nquaj rov npaum le ib nam dlai maag muv thaum kuv tsim lawm los kuv tu sab heev tes kuv ca le Keep continue nquaj ua rua peb tsev tuab neeg ceeb hab nov taag nrho. Ib tsoom phooj ywg neeg ntsoj ntsuag txawm mej yuav yog ntsuag laug muaj neej le txai kev ntsuag los sis yug yuav yog miv tub miv txhais tau txais kev ntsuag los yeej txom nyem sab tswg kawm le, lub tsab 30 xyoo 2010 tub lug yuav txug thov kuam Vaaj Tswv kaav s/d lub sab kuam muaj kev ruaj sab hab ua sab ntev muaj ib nub yuav moog ntsib tug yug hlub.yug ncu nub ntawm yuav nov qaab yug txuj kev ua ntsuag.

#5 HMOOB_Lis ntsoj ntsuag_*

HMOOB_Lis ntsoj ntsuag_*
 • Guests

Posted 01 December 2010 - 12:18 AM

Ua tsaug ntau os ib tsoom phooj ywg, peb txoj kev ntsuag ces yeej muaj kev txomnyem txhua tus os nawb tsuas yog txawv tias kev txom nyem ntawm peb sawv daws tsis sib xws xwb, Ua tsaug dua uas nej tau pab txhawb dej siab rau kuv thiab ib tsoom me nyuam ntsuag os.

Kuv twb tau txais txoj kev ntsuag ( kuv niam tso kuv tseg) thaum kuv muaj 6 xyoo nyob sab MOOS MAUJ XEEV KHUAM lawm. tam sim no kuv twb los nyob sab BOLIKHAMXAY thiab kuj lam kawm kawm tag Bachelor es kuj tau me jis hauj lwm ua nyob rau sab qab teb teb chaws los tsuas lawm thiab kuj pab tau yus tus kheej lawm thiab os. tab sis txoj kev ntsoj ntsuag kev txom nyeem yeej faus rawv cia nruab siab tsis ploj li es thiaj muab qhia rau peb tsoom tub ntsoj ntxhais ntsuag tau paub xwb seb puas kaj lub siab me jis xwb os ib tsoom neeg ntsuag.

Ua tsaug ntau<< Thov lub ntuj lub teb thiab vaj tswv pab koj peb tsoom tub ntxhais ntsuag tau txais koob hmoo zoo rau 2011 no mus lawm yav tom ntej>>

By Lis tub ntsoj ntsuag

#6 HMOOB_lue yang_*

HMOOB_lue yang_*
 • Guests

Posted 01 December 2010 - 02:14 AM

zoo siab tau ntsib nej sawv daws os cov me phooj ywg, nej mam thiab li yog kuv cov me phooj ywg zoo tiag tiag, vim nej paub txog hauv kuv lub siab kiag li lawm os,( phooj ywg lis tshoj txhua tus tus me phooj ywg ). thaum kuv tau nyeem nej sawv daws li ntawv los yog nej lub neej tag ua rau kuv kua muag poob nthav, Cas twb nws dhau los lawm 10 xyoo, ua kuv tau muab txoj kev lwj siab, ntxhov siab, tsias siab no fau cia tseg rau hauv nruab siab thiab xav tias tiam me neej no yeej tsis muaj ib tub tib neej twg yuav zoo li kuv hlo no os, cas hnub no hos nej thiab kuv peb sawv daws hos los taug ib kev os yuas.....
kuv yuav piav me tsis ntawm kuv lub neej rau kuv cov me phooj ywg nej sawv daws os:
hnub tim 30 lub 11 hli ntuj 2000. hnub yog ib hnub ua lub ntuj tsau nti ntawm qhov muag, vim hnub no yog hnub ua kuv txiv tuag, tsis tshuav tshawg hnub lawm twb yuav txog peb caug lawm( vim xyoo ntawm noj peb caug 7/12/2000 ).( thov pab nrog kuv cov xav thiab nawj). noj peb caug kiag xiav 12 xwb, kuv niam yuav txiv tshiab kiag lawm. ntuj os ntuj, teb yuav teb, lub sij hawm ntawm kuv mloog zoo li yuav tuaj tis yav kuj tsis yog? zoo li tsis muaj ko tawm kuj tsis yog?, tsis paub yuav ua li cas li lawm vim thaum ntawm kuv muaj 15 xyoo, tus kwv 10, tus muam hlob 6 xyoo thiab muam ntxawm 3 xyoo. li no xwb cia lwm zaum mam rov sau txua ntxiv os.

lwv yaj

#7 HMOOB_budinecvcr_*

HMOOB_budinecvcr_*
 • Guests

Posted 01 December 2010 - 03:40 AM

has txug kev tsi nrug luag muaj nam muaj txiv ces tu sab heev os ib txoom phooj ywg,tab si txawm li cas los txhob taag kev cas sab os.peb yuav txum ua sab ntev ua lub neej kuas zoo rau peb tej me kwv pum hab.ib txoom phooj ywg ntsuag nog tu sab heev...ib tus tub ces txawm le cas los tsi tu sab npaum le cov ntshais.kev txom nyem poob lug raug rau yug cov vev ncaug ces lub kua muag poob,xav zoj txug tus nam has tas laam kheev kuv nam tseem nyob ces twb tsi txom nyem taag npaum na lawm os..?xyoo laug taag xyoo tshab tuaj tsab 30 lug txug,xaav zoj tas aw...yuav ua caas le muag tau khaub ncaws rau tej me kwv nrug luag muaj, npaaj tau lub tsab nrug luag noj ,yug tus kheej ces twb tsi npaaj txug le lawm os.muaj kev txhawj xeeb los yug yuav sawv tseeg ua ntej,yug tiv taam le tus nam lawm os ib txoom phooj ywg.yug mus txuj hauj lwm twg los tej me kwv yuav tos ntsoov yug txuj hau kev saib puas pum yug rov lug,lug txug ncua tsev ces dha tuaj tos zoo le tos nam mus kav kab lug,mob yug sab twb ywm los tsi muaj twg paub.yuav ua le cas le mus tag sim neej na os txoom phooj ywg aw......

#8 HMOOB_Lis ntsoj ntsuag_*

HMOOB_Lis ntsoj ntsuag_*
 • Guests

Posted 03 December 2010 - 01:16 AM

Ib tsoom ntsuag peb yeej paub tias
lub xyoo tshiab yog kev lom zem
kev tauv pem noj haus ua boj
kev sib coj sib yaum ua si
luag li ntxhi ntawm cov hmoo zoo
nrog lub xyoo tshiab no os mog
Ho hais txog peb ntsoom ntsoj ntsuag
ho poob kua muag rau txhua xyoo tshiab
yeeb vim kiag txoj kev nstoj ntsuag
Niam txiv tuag tsis muaj tus pab
ntsuag khaub hlab tsis zoo li luag
Tsis txhob quaj mog tsoom ntxhais ntsoj
vim kuv koj yog ntsuag ib yam
es kuv mam qee peb pab ntsuag
lub kua muag kom poob li nkaus
rau xyoo laus mus lawm zaj qho
xyoo tshiab no kom nyob kaj siab
kua muag iab kom peb txhob muaj
tsis txhob quaj os mog tsoom ntsuag

Ho yuav hu txuas rau peb tej ntsuj plig
thov ho tig los puab duab-cev
txhob taug kev mus nrhiav thawj thiab
rau ntuj tshiab thiab ntuj ceeb tsheej
txawm kuv nqee tsis muaj qaib qe
tuaj tos li rhe los txhob tu siab
txhob thawj thiab ua kab bauj xiv xi
ya li rhi quaj rov nruab roob
tsaws ceg xyoob quaj khawm ceg ntoo
quaj seev nroo txoj kev txom nyem
txhob plhis rhe ua me kab bauj baim
ya li nraim mus ntxais paj hmab
vim tshaib plab vim kev ntsoj ntsuag
txhob plis ua me kab nqos vias
ya yuj lias mus quaj ncig toj
nrhiav niam coj thiab nrhiab ttxiv qhia
li kab kuv niam quaj caij ntuj ntshiab os mog tsoom neeg ntsuag tej me ntsuaj plig.


Ua tsaug ntau rau tsoom phooj ywg ntsuag txhua tus, thov peb sib pab thiab << NCO NTSOOV KEV NCAJ NCEES>> Leej muam Ntsuag < Xis thiab Hnub > Txawm tias peb yog neeg ntsuag lawm los txhob tu siab txhob muab yus piv rau luag cov tau zoo hmoov mog, nco ntsoov yus pab yus tus kheej tiag tiag xwb yeej muaj hnub zoo xwb os. Thov kom neb thiab peb tsoom tub ntsoj ntxhais ntsuag nyob rau hauv txoj kev saib xyuas ntawm lub ntuj lub teb, vaj tswv yawm saub thiab tus tim neeg siab zoo mog. Ua saug ntau, Lis Tub ntsuag sab BOLIKHAMXAY

#9 HMOOB_Txhawj xeeb_*

HMOOB_Txhawj xeeb_*
 • Guests

Posted 03 December 2010 - 08:10 AM

Kuv yuav has txug kev poob peev ntawm tug tuab neeg ua ntsuag. Yog vim le caag txhaj yuav chim rua yug txuj kev ua ntsuag ua luaj le,ua neeg nyob luag tas xaav muaj xwb tsi xaav pluag,xaav nyob xwb tsi xaav tuag. Yug nam yug txiv tuag tes tiv taam yug tuag ntaag,tab sis yug nam yug txiv tes yog tuag lug rua kev poob txujsa,hos yug tes yog puab tuag tes tseg yug ua ntsoj ntsuag nyob lig lub neej tes lig lub tswv yim hab tes npaaj tsi tau coj lug noj lug haus tes zoo taam le yug tuag tsi tu sav ntaag uas le kwg ib tug phooj ywg has lug sau nuav tas thaum nwg nam moog ua neej tshab lawm mas nwg txuj kev ua neej sov yog yaas lo moog kev tsi paub le lawm kev txom nyem sab tswg mas dlua tuab neeg lub sab ntau tshawg tsi paub kawg yug feeb tsi meej lawm tshaaj nuav hab tes kawg lawv peb nam peb txiv qaab xwb las cov phooj ywg.

Tau tsib xyoo tom qaab kuv txiv rov moog yuav tau ib tug nam lug ua peb nam nwg coj tau ob tug ntxhais lug ua kuv le muam lug yug tau 2 tug tub,2 tug nxthais thaum kuv cov muam txhua tug luj taag muaj neej txhua tug cov kwv los luj taag tshuav tug yau kawg xwb puab kuj muaj noj muaj haus,muaj kab,muaj khw nrhav noj nrhav haus kuj zoo le sib paab tau ntau yaam nyob ntawm txuj kev ua neej hab.

Thaum kuv cov miv nyuas tseem yau txug CHRISTMAS PARTY mas kuv nam tau lug faib nyaj rua kuv cov miv nyuas txhua tug,yog peb muab tej nuav lug luj sau teev tsis mab txuj kev muaj nam muaj txiv mas txawv dleb heev tog peb ib tsoom tau kev ntsoj ntsuag tu sab heev los yeej tsim nyog tu sab le keeb puam ib txwm muaj ua ntu zug lug.>>>>>>>>tseem tshuav ntau yaam yuav has tab sis ca lwm zag le maav has tuam zag tes kuv tsua has le nuav xwb.

#10 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 13 December 2010 - 02:49 PM

Ntuj nag tag ntuj no los txog
paj dawb ua cos tawg mus peuv hav
twb rov tav hmoob tsiab 30
xaus xyoo laus tawm rau xyoo tsiab
luag muaj niam muaj txiv los hlub
li hnub qub nyob ze lub hli
luag luag ntxhi baj koom xyoo tshiab
yeeb vim tias luag niam thiab txiv
twb sawv chiv khaub ncaws tsoos tsho
baj txhua nrho rau luag tub-ntxhais
yuav baj bais koom kev lom zem
Ho ntsuag ces tu siab twj ywm
tsis hais tshwm rau leej twg paub
thiab tsis saub rau leej twg hnov
tias ntsuag no txom nyem siab ntsws
ntsuag lub fws poob ntxuag kua muag
poob ri sua mus rau daim av
txoj kev xav ntau baum nplooj ntoos
vim lub xyoo tshiab tig los txog
ces ntsuag no yuav mus ua luag qhev
zov luag ntsev mus yug luag nyuj
ncig mus tsuj luag liaj luag teb
ua luag qhev mus pub luag bua
mus pw ua nyuj-twm-qaib luag
rau nruab tsuag nruab liaj nruab teb
os mog peb ib tsoom neeg ntsuag

Poob kua muag ib zaug ntxiv thiab
hmo lwm tsiab laug niam luag txiv
sawv los ncig muab qaib muab qe
hu li khe luag li ntsuj plig
kom los txhij los txhua tag nrho
los noj hmo yuav qaib qaum qe
dua li khe ncej puab lau qaib
coj los faib rau luag tub ki
luag li ntxhi noj seem noj so
Ho nstuag no Hmo tsiab peb caug
ntshe ntsuag raug mus pw zov nyuj
tus nqee ntsuj thiab hu ntsuag plig
ntshe yog plis thiab plas taub laub
ntsuag noj zaub tam ua nqaij qaib
khaws hluav ncaig tam ua qaum qe
noj me me ua ke tu siab
rau xyoo tshiab 2011

Tshuav ib qib xyoo tshiab los txog
luag muaj tsootsho tshiab coj los hnav
yuav mus kav cim tsiab 30
ua nkauj nraug ncig rau nram tiaj
sawv tsheej phiaj phim luag lwm tus
tsaus ntuj zus niam txiv faib nyiaj
rau luag kiag coj mus ua si
yog tias nqhis ho tau yuav noj
mus tsheej boj lom zem xauv bo
ho ntsuag no tsis muaj niam txiv
yuav los chiv baj rau ntsuag li
qi muag nti khaws daim khaub hlab
tu ntxhais bab ntuag ntawm hauv caug
coj li nkaus los hnav mus teb
lug kev deb thiaj tsis txaj muag
tias ntsuag ntuag ntsuag khaub hlab os os ib tsoom neeg ntsuag.

Ua tsaug ntau, Thov kom ib tsoom hmoob muaj tub ntsoj ntxhais ntsuag nyob hauv vaj tsev no ho thov hlub thiab mog. Ho peb tsoom ntsuag los txhob tu siab rau xyoo tshiab 2011 es maj mam pib yeej muaj qhov zoo xwb os nawb.

By Lis ntsoj ntsuag TEB CHAWS LOS TSUAS.#11 HMOOB_Joe_*

HMOOB_Joe_*
 • Guests

Posted 13 December 2010 - 02:55 PM

Phooj ywg, koj zaj lus paj huam ua ntsuag zoo kawg nawb. Yog koj ua ntsuag tiag li hais ko mas, cas yuav txom nyem ua luaj. Txoj kev ntsuag ces, tus uas tsis tau ua ntsuag thiaj tsis paub xwb. Txawm li cas los, Kuv qhia rau koj tias, muaj Vajtswv es yog koj los ntseeg nws, nws yuav pub txoj kev kaj siab rau koj mog. John 3:16 "vim Vajtswv hlub neeg ntiaj teb, nws thiaj li tso nws tib leeg tub los rau ntiaj teb no, tus uas ntseeg thiab txais yuav nws leej tub, tus ntawv yuav tau txais txoj sia ntev dhawv mus ib txhis thiab yuav tsis rau kev puam tsuaj". Txawm li cas los, Vajtswv yawm saub tseem hlub koj es txhob maj tas kev cia siab mog tus phooj ywg.

#12 HMOOB_pesaccerixc_*

HMOOB_pesaccerixc_*
 • Guests

Posted 22 January 2014 - 09:42 PM

buy generic cialis pills to your door if you order what you need here,Everyone can cialis 20 mg pills guaranteed to buyers here,Identify price savings and cialis.com free offer

#13 HMOOB_Ntsuag lub kua muag_*

HMOOB_Ntsuag lub kua muag_*
 • Guests

Posted 23 January 2014 - 02:03 PM

Nyob zoo os hais txog txoj kev ua ntsuag niam ntsuag txiv thaum yau mas tu siab kawg, hais txog ntawm kuv xyoo 1986 kuv txiv tau tso peb tseg tau 1 xyoos tom qab kuv niam mus yuav dua txiv tshiab lawm tshuav peb cov nus muag 5 leeg nrog kwv tij nyob xwb ua rau luag cem luag ntxub luag saib tsis taus, kuv ces ua qhev zov teb, ua ntsuag zov piv nrog kab nrog noog sib tw quaj, kawm ntawv tsis muaj tus pab ua zog xwb  thiab lawv tsis pub kawm ntawv tab sis ua neeg cam thawj mus kawm ib leeg. Luag muaj niam muaj txiv luag mus kawm, luag niam luag txiv nim npaj zaub npaj txhuv npaj txhua zog rau luag hos kuv tsis muaj niam muaj txiv pab nyiaj npaj zaub npaj txhuv rau kuv qhov txhuv kuv twb yuav luag tsis muaj noj thaum tsis kawm ntawv lawm ces mus ua zog xwb tsuas yog nrog lub kua muag ua neej xwb, tab sis kuv kuj kawm tag qib siab lawm thiab. thiab tseem tsis tau muaj vaj muaj tsev nrog luag nyob. Thov kom peb cov kwv tij hmoob ntsuag nos nyob qab ntuj no tsuas ntsib kev kaj siab xwb.. au tsaug#14 HMOOB_txawjncontsuagtijlaug_*

HMOOB_txawjncontsuagtijlaug_*
 • Guests

Posted 21 November 2014 - 03:51 AM

Hnov hnov lawv tham hais tias puag thaud Ntsuag tijlaug siabsiabphem heev, yuav tau Ntsuag tus niamtij los ces tus niamtij tsis zoo nkauj puas tsawg hos ntsuag tijlaug mas yog neeg zoo zoo nraug, muaj xim, muaj xoo kawg.

Ntsuag niamtij los tsa tau Ntsuag tijlaug lub neej sawv ntseg ces ntsuag tijlaug tsis nco qab lawm.

Ntsuag tijlaug kawm ntawv qib siab tag ces tau haujlwm ua, nyiaj los muaj txaus siv hos vajtse los yuav tau los nyob lawm.

 

Thaum ntawd Ntsuag tijlaug raug ib co niag pojdab muab ntsuag tijlaug txhom txhom tsoooob mas mob mob ntsuag niamtij siab tshuav tuag xwb los nws ua siab ntev vim yus laus lawm thiab yus yeej hlub yus tus txij nkawm kawg siab ntsws tsis pom qab yuav ua tau li cas li lawm.

Niag pojdabntawd mas nrog ntsuag tijlaug ua haujlwm ua ke khoo rawv ntsuag tijlaug kom yaim nws lubpimtas li xwb.

Mus mus ces muaj ib hnub ces ntsuag tijlaug nrog niag pojdab very sexy heev ntawd mus sibaimsibaim ces txawm muaj neeg mus pom, lawv thiaj los qhia ntsuag niam tij hais tias niag pojdab coj ntsuag tijaug mus nqus ntshav dawb caj dab dua qhov twg lawm.

Lawv muab tau derection map los qhia Ntsuag niamtij no pob ces chim nws siab heev heev, nws thiaj coj nws ib nyuag menyuam nrog nws mus coj tau ntsuag tijlaug los.

 

Coj los txog tsev ces ua hmo rau noj tag, niag pojdabntawd cuaj kaum hu xov tooj tuaj yuav kom ntsuag tijlaug rov mus muab nws aimxwbthiaj tas ces ntsuag tijlaug nco nco niag pojdabntawd nyob tsis tswm li ntag thiaj mus tu cev kom tsw tsw qab tso yuav rov mus aimniagpojdab ntawd.

 

Ntsuag niamtij chimchim siav tshuav tu ua nruj nriaj lawm xwb los ntsuag tijlaug yuav rov mus xwb ces ntsuag niamtij thiaj mus muab tau ib rabriam ntsentse nyob hauv chav ua mov noj mus muab ntsuag tijlaug nkaug tuag.

 

Hos niag pojdabntawd ces ntsuag tijlaug tuag tas ces ho mus deevdua lawv tus txiv ces lawv chimchim thiab lawv tuaj muab nws nkaug tuag tib yam nkaus lawm thiab no.

 

Nim no nyaj Ntsuag niamtij thiab niag ntawd twb tawm hauv nkuaj los lawm hos lawv aws........................

 

Nov yog zaj ntsuag lub 30 lawv seev seev uas kuv hnov thiab thaum kuv hnov lawm nws mob kuv lub siab heev, kuv tsis paub hais tias txoj kev mob siab nov xyov yuav mob mus txog thaum twg.#15 HMOOB_Thovzamlubtxim_*

HMOOB_Thovzamlubtxim_*
 • Guests

Posted 21 November 2014 - 04:12 AM

Ntsuag tsis muaj tsheb, ntsuag thov kuv xa nws mus tsev thaum kuv ntsib ntsuag tuaj nyob hauv kuv tus phoojywg tsev.

Thaum kuv xa ntsuag mus txog ntawm ntsuag lawv tsev, ntsuag yuav tau ib daim movie kuv tsis tau pom dua ntsuag kom kuv tos, nws mus nqa nws daim movie tuaj qiv rau kuv coj mus saib.

 

Lub sijhawm kuv nyob hauv tsheb nrog kuv tus baby thiab ib tug phoojywg tos ntsuag mus dua hauv tsev lawm ces kuv pom Ntsuag niamtij tawm tuaj mus, xyov nws mus dab tsi tabsis kuv tus phoojywg ntawd qhia kuv hais tias nws yog ntsuag tus niamtij.

 

Kuv thov lub ntuj zam txim rau kuv os yog hais tias zaum ntawd kuv tuaj txhaum thiab ua rau ntsuag niamtij mob siab yuam kev rau kuv ib teg vim kuv yeej tsis tau pom thiab tsis tau paub dua ntsuag tus tijlaug.

 

 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users