Jump to content


- - - - -

HMoob USA yog neeg tsim txiaj neeg muaj nyiaj


100 replies to this topic

#1 HMOOB_kab tsib_*

HMOOB_kab tsib_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 01:31 AM

xyoo 1945 tsov rog meskas tuaj tua Laos muab hmoob tua hmoob muab nplog tua nplog ua rau peb hmoob nyob tsis tau ua ke muaj qee tus nplog los kuj nyob tsis tau sib phim thiaj muaj tso rog hauv teb chaw Laos kub ntxhov ua rau neeg nyob tsis muaj chaw sib tua tas li xwb, xyoo 1975 pab Laos Communism thiaj li txeeb tau lub teb chaw yam zoo nkauj thiab muab teeb lub npe hu ua laos no lawm.
tsij ntawv los cov ua tuaj meskas tog rov taw tuam ntuj thiaj nyob tsis tau yog nyob ces cov ua tau teb chaw yuav nyas muab hlais caj pas xwb thiaj khia nrog mekas mus lawm
Teb chaw Laos phib qhib kev ywj pheej 1996,1998, 2000 thiab txij li 2003 los no ua rau ywj pheej heev lawm ua rau cov kwv tij hmoob nyob sab USA tuaj rau teb chaw Laos no yooj yim heev lawm tsis tas li xwb cov ua twb yog communism tus yeeb ncuab los lawv twb tso los saib los xyua teb chaw tib si lawm thiab
txij li xyoo 2000 los no kuj muaj hmoob nyob rau sab USA ntau pab pawg los saib los xyua teb chaw Laos xws li:
1. HMoob mes kas
2. hmoob mis kas

tab hauv qab no kuv yuav piav me ntsi txog hmoob lwj kas
lo lus tias hmoob lwj kas no tsis yog lam tau lam hais yeej pom tseeb muaj meej, muaj pov thawj coob leej nres nroos nrog pom thiab nias tes tseg lawm thiaj tau muab piav rau nej tau paub,cov no cov hmoob nyob Laos tseem ntshai tshaj hmoob mob ruas lawm thiab
:blink: hmoob
mis kas yog li cas?

:lol: hmoob miskas tam sim no muaj cov tub hmoob kawm txawj ntse tshawb nrhiav tau lawm feem coob tsuas yog cov hmoob ua nyob rau sab USA nkaus xwb tab kuj tsis yog tag nrho muaj qee leej xwb.
:P nej yuav noog tias qee leej ntawv yog tus zoo li cas thiab xeem hmoob dab tsi nyob lub State twg tus laus los hluas, poj niam los txiv neej?
:unsure: tej zaum nej xav noog tus sau tias yuav saib li cas thiaj paub tias tus ntawd, tus tov, tus tiv xeem hmoob no yog hmoob lwj kas?

;) hmoob [i]mis kas
yog tus zoo li cas nej saib xwb nej yuav tsis paub los nyeem ntawv hauv qab no nej thiaj paub thiab to taub nawb mog hmoob tsis yog hmoob mob ruas nawb
:( muaj txhua xeem hmoob,tsis hais tus laus los hluas, poj niam txiv neej muaj tib si mus nyob rau USA.
:mellow: nej saib tus twg tuaj laos es tsis saib kwv tij neej tsa, tsis paub kwv tij, tsis coj poj niam me nyuam tuaj, tuaj txog ua zaub mov rau noj mas tseem tub raug nws thiab hais tias hmoob Laos mas xav xav thov nyiaj thiaj tua tsiaj txhu rau noj es thiaj zoo thov nyiaj, khav theeb tias peb nyob USA mas peb muaj vaj muaj tsev zoo muaj tsheb caij noj zaub mov mas peb noj cov qab qab noj nqaij xwb, thiab khav tias kuv mas ua hauj lwm siab li ub li no tau nyiaj hli ntau,hais lus meskas qee lo rau thiab tab mas twb tsis paub tias nws hais puas yog, nyob tim USA luag twb tsis yyuav mus pob zog ntxhua toilet xwb los luag tseem xaiv lawm thiab tuaj txog laos tuaj tham hluas nkauj deev hluas nkauj ua kom hluas kom cov hluas nkauj puas tsuaj tag tsis tau txiv yuav, tej tus yawg thaub thiab pog laus 50-60-70 xyoo lawm los tseem los yuav cov me nyuam yaus ua tsis tau paub dab tsis yuav tau ua twb tsis tau los tseem muaj tus puav pom hluas nkauj xeem hmoob no yog yus xeem zoo nkauj lawm ces tseem pauv xeem tham lawm thiab ua rau cov tub hluas kawm ntawv tag BA, Master thiab PHD, tsis tau nkauj hmoob yuav ua poj niam, tuaj ua laib xwb, muaj nyiaj mus pub hluas nkauj li ub li no, thaum txhaum plaub lawm mam paub kwv tij, tuaj yuav hluas nkauj tso tseg li ub li no mus txog twg yuav pov tseg ntawd,tuaj ntxias dag nkauj hmoob cov ruam qauj, nyob USA twb tsis muajvaj tse nyob tag nrho ua laib raug poj niam muab ncaws li ncaws dev tawm lawm xwb los tseem los khav txiv thiab, cov no peb hu ua hmoob lwj kas
hmoob mes kas ho yog tus zoo li cas?
cov kwv tij ua nyob rau sab USA ua tuaj rau Laos tuaj saib kwv tij coj poj niam me nyuam los ncig ua si saib kwv saib tij los pab kwv pab tij saib tus dhau tus cov no peb hmoob Laos tus muaj ces kuj tua tsiaj tua txhuv rau noj ua kev zoo siab ua tau sib ncaim ntev lawm tsis tau sib ntsib (tsis yog tua rau noj es yuav thov nyiaj), txog hnub rov qab tus muaj kuj yuav tua qaib ntim su rau thiab, tus txom nyem luag kuj ua mov dej zaub tsuag rau noj, thiab los tham txog kev sib nco piav txog lub neej yav tom ntej yuav ua cas thiaj muaj noj muaj hnav tus no peb hu ua hmoob meskas
:D kwv tij hmoob nej saib tag xav thiab seb puas yog li tus sau tau sau rau saum toj no

#2 HMOOB_neeg tsim txiaj_*

HMOOB_neeg tsim txiaj_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 02:15 AM

Nyob zoo tus zoo phooj ywg, koj sau koj lub ntsiab lus nws hais rov mus nws lawm ib yam hos koj cov nqe lus koj kuj hais rov nws mus nws lawm ib yam. Kuv lam teb koj lub ntsiab lus es txawm teb tau tsis yog los thov koj zam pub nawb mog. Hais txog cov neeg tsim txiaj mas tsis hais hmoob meskas los hmoob nplog los kuj puav leej muaj os, hos hais txog cov neeg muaj nyiaj mas tsis hais cov hmoob meskas hmoob nplog los kuj puav leej muaj thiab os.
Hos hais txog koj cov nqe lus uas koj sau hauv qab ntawd mas kuv kuj nrog koj pom zoo tias yeej muaj li qhov koj hais los ntawd os, vim hais tias cov uas yuav xav los ua phem thiab ua lwm yam ntawd nws yeej muaj nws tus yam ntxwv cwj pwm coj txawv ntawm cov uas los ncaj los ncees los saib kwv saib tij thiab pab kwv pab tij ntawd os. Kuv los yeej pom kiag ntawm kuv qhov muag los lawm thiab os lawv yeej ua qee yam tsis raug kev raug cai thiab ua saib tsis taus cov neeg txom nyem hlo li os. Lawv tsuas xav tias tsuav lawv muaj nyiaj ntawm tes lawm ces lawv yuav xav ua li cas rau cov hluas nkauj txhua tus los tau li no os, kuv yog ib tus hauj sam coj txoj kev cai ncaj ncees kuv ntseeg tias tom ntej no mus yuav muaj ib tus neeg tseem ceeb los mus txiav txim rau neeg ntiaj teb sawv daws hais txog txoj kev ncaj ncees no os.

#3 HMOOB_txawj kav_*

HMOOB_txawj kav_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 02:41 AM

peb neeg nyob qaab ntuj no ces cov zoo thiab cov phem ces muab piv tau zoo li daim teb uas muaj nplej thiab nroj sib xyaws . Daim teb uas nroj tuaj tsis taus ces cog qoob loo los yeej tsis zoo li thiab .Kuv yog hmoob mes kas ,kuv kuj tsis nyiam cov neeg phem nej hais los saum li thiab tiag ,tiam sis koj yuav ua cas kho tau lawv zoo li cov neeg zoo xav ? muaj ib co kuj nyiam cov phem 22 ntawm thiab ces lawv tau ncauj thiab no laiv .Hos cov ua zoo 22 xws teb xws chaw kuj yam tsis muaj neeg saib rau nqi li thiab no naj. Qhov kawg no ces kom nyias txawj pov hwm nyias tus kheej xwb es cia ntuj txiav txim xwb lauj .

#4 HMOOB_neeg phem_*

HMOOB_neeg phem_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 08:37 AM

xyoo 1945 tsov rog meskas tuaj tua Laos muab hmoob tua hmoob muab nplog tua nplog ua rau peb hmoob nyob tsis tau ua ke muaj qee tus nplog los kuj nyob tsis tau sib phim thiaj muaj tso rog hauv teb chaw Laos kub ntxhov ua rau neeg nyob tsis muaj chaw sib tua tas li xwb, xyoo 1975 pab Laos Communism thiaj li txeeb tau lub teb chaw yam zoo nkauj thiab muab teeb lub npe hu ua laos no lawm.
tsij ntawv los cov ua tuaj meskas tog rov taw tuam ntuj thiaj nyob tsis tau yog nyob ces cov ua tau teb chaw yuav nyas muab hlais caj pas xwb thiaj khia nrog mekas mus lawm
Teb chaw Laos phib qhib kev ywj pheej 1996,1998, 2000 thiab txij li 2003 los no ua rau ywj pheej heev lawm ua rau cov kwv tij hmoob nyob sab USA tuaj rau teb chaw Laos no yooj yim heev lawm tsis tas li xwb cov ua twb yog communism tus yeeb ncuab los lawv twb tso los saib los xyua teb chaw tib si lawm thiab
txij li xyoo 2000 los no kuj muaj hmoob nyob rau sab USA ntau pab pawg los saib los xyua teb chaw Laos xws li:
1. HMoob mes kas
2. hmoob mis kas

tab hauv qab no kuv yuav piav me ntsi txog hmoob lwj kas
lo lus tias hmoob lwj kas no tsis yog lam tau lam hais yeej pom tseeb muaj meej, muaj pov thawj coob leej nres nroos nrog pom thiab nias tes tseg lawm thiaj tau muab piav rau nej tau paub,cov no cov hmoob nyob Laos tseem ntshai tshaj hmoob mob ruas lawm thiab
:blink: hmoob
mis kas yog li cas?

:lol: hmoob miskas tam sim no muaj cov tub hmoob kawm txawj ntse tshawb nrhiav tau lawm feem coob tsuas yog cov hmoob ua nyob rau sab USA nkaus xwb tab kuj tsis yog tag nrho muaj qee leej xwb.
:P nej yuav noog tias qee leej ntawv yog tus zoo li cas thiab xeem hmoob dab tsi nyob lub State twg tus laus los hluas, poj niam los txiv neej?
:unsure: tej zaum nej xav noog tus sau tias yuav saib li cas thiaj paub tias tus ntawd, tus tov, tus tiv xeem hmoob no yog hmoob lwj kas?
;) hmoob [i]mis kas
yog tus zoo li cas nej saib xwb nej yuav tsis paub los nyeem ntawv hauv qab no nej thiaj paub thiab to taub nawb mog hmoob tsis yog hmoob mob ruas nawb
:( muaj txhua xeem hmoob,tsis hais tus laus los hluas, poj niam txiv neej muaj tib si mus nyob rau USA.
:mellow: nej saib tus twg tuaj laos es tsis saib kwv tij neej tsa, tsis paub kwv tij, tsis coj poj niam me nyuam tuaj, tuaj txog ua zaub mov rau noj mas tseem tub raug nws thiab hais tias hmoob Laos mas xav xav thov nyiaj thiaj tua tsiaj txhu rau noj es thiaj zoo thov nyiaj, khav theeb tias peb nyob USA mas peb muaj vaj muaj tsev zoo muaj tsheb caij noj zaub mov mas peb noj cov qab qab noj nqaij xwb, thiab khav tias kuv mas ua hauj lwm siab li ub li no tau nyiaj hli ntau,hais lus meskas qee lo rau thiab tab mas twb tsis paub tias nws hais puas yog, nyob tim USA luag twb tsis yyuav mus pob zog ntxhua toilet xwb los luag tseem xaiv lawm thiab tuaj txog laos tuaj tham hluas nkauj deev hluas nkauj ua kom hluas kom cov hluas nkauj puas tsuaj tag tsis tau txiv yuav, tej tus yawg thaub thiab pog laus 50-60-70 xyoo lawm los tseem los yuav cov me nyuam yaus ua tsis tau paub dab tsis yuav tau ua twb tsis tau los tseem muaj tus puav pom hluas nkauj xeem hmoob no yog yus xeem zoo nkauj lawm ces tseem pauv xeem tham lawm thiab ua rau cov tub hluas kawm ntawv tag BA, Master thiab PHD, tsis tau nkauj hmoob yuav ua poj niam, tuaj ua laib xwb, muaj nyiaj mus pub hluas nkauj li ub li no, thaum txhaum plaub lawm mam paub kwv tij, tuaj yuav hluas nkauj tso tseg li ub li no mus txog twg yuav pov tseg ntawd,tuaj ntxias dag nkauj hmoob cov ruam qauj, nyob USA twb tsis muajvaj tse nyob tag nrho ua laib raug poj niam muab ncaws li ncaws dev tawm lawm xwb los tseem los khav txiv thiab, cov no peb hu ua hmoob lwj kas
hmoob mes kas ho yog tus zoo li cas?
cov kwv tij ua nyob rau sab USA ua tuaj rau Laos tuaj saib kwv tij coj poj niam me nyuam los ncig ua si saib kwv saib tij los pab kwv pab tij saib tus dhau tus cov no peb hmoob Laos tus muaj ces kuj tua tsiaj tua txhuv rau noj ua kev zoo siab ua tau sib ncaim ntev lawm tsis tau sib ntsib (tsis yog tua rau noj es yuav thov nyiaj), txog hnub rov qab tus muaj kuj yuav tua qaib ntim su rau thiab, tus txom nyem luag kuj ua mov dej zaub tsuag rau noj, thiab los tham txog kev sib nco piav txog lub neej yav tom ntej yuav ua cas thiaj muaj noj muaj hnav tus no peb hu ua hmoob meskas
:D kwv tij hmoob nej saib tag xav thiab seb puas yog li tus sau tau sau rau saum toj no

Kuv yog Hmoob Meskas kuv yuav teb koj cov lus tab sis kuv yuav teb tsis raws li koj hais pes tsawg nawb tus kwv. Txawm nej yuav tis lub npe zoo li cas los peb yeej tsis chim rau nej li,
Nqi 1) Nws tsis yog tim Hmoob meskas thiaj li zoo li no nws yog tim nej cov ntxhais tim ko ua ntej nawb yog li cas kuv thiaj hais li no vim tias nej twb hais tsis tau nej tej ntxhais nej tej ntxhais tuaj nyob tom tshav gav hlau tos lawv lawm ua cas lawv thiaj tsis ua koj kuv kiag los yeej ua tib yam nawb.
Nqi 2) no mas cov neeg phem no tsis hais nej los peb yeej muaj tsis yog Hmoob Nplog thiaj zoo los ncaj xwb Hmoob Meskas los yeej muaj cov ncaj thiab.
Nqi 3) No nej cov niam cov txiv ib txhia yeej pom zoo rau lawv cov ntxhais yuav Hmoob Meskas thiab. Kuv mas tsis tau los tab sis muaj cov tham rau kuv hnov lawm thiab ho kuv los yeej muaj cov muam cov ntxhais tseem nyob tim ko es tuaj tom xeev tuaj nyob vias Cas tos Hmoob Meskas xwb thiab los yeej hais tsis tau lawv li.
Nqi 4) Kuv noog koj tias yog thaum tsis muaj Hmoob Meskas los tim ko lawm nej cov ntxhais ho mus tos lwm yam neeg lawm no nej ho puas hais tau lawv thiab?
Raws kuv paub xwb mws tsis yog Hmoob Meskas xwb lwm yam neeg tib si nawb. Hmoob Meskas ua mas nej muab nplua npaum ub npaum no tab sis lwm yam neeg ua mas nej tsis pom los yog hais tsis tau ib lo li, yog li kuv xav tias tsis tsim nyog nej yuav muab peb rhuav loj npaum li no thiab nawb. tus los ua txhaum yuav tau raug lub txim raws txoj cai lub teb chaws lostsuas tab sis tsis yog yuav zoo li niaj hnub no es nej tus ntxhais twb kam nrog lawv mus los thaum rov los cia li muab lawv nplua yog tsis them nyiaj ces muaj kaw xwb qhov no mas nej ua tsis yog lawm nawb.
No mas kuv hais raws li kuv cov kwv tij xwb nawb, kuv los tsis paub tias peb sib ncaim tau 30 tawm xyoo xwb cas nej ho coj tau txaw ua luaj li lawm thiab? (nqi no yog kuv hais rau kuv cov kwv tij xwb) tsis yog teb koj.

Qhov zoo peb yuav tau los sib kho tias yuav ua li cas peb hmoob thiaj yuav tsis muaj tej kev phem zoo li no ntxiv mus lawm? tej no mas tsis yog yuav hais hnub no tau tag kis li nawb.

#5 HMOOB_Vam Ntshiab_*

HMOOB_Vam Ntshiab_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 09:12 AM

Cov yawg, ntiaj teb neeg coob zuj zus. Kev nrhiav noj nrhiav haus tsis yoojyim lawm. Cheem nom tswv Nplog tseem tsis tau nruj ces kav tsij ua li ua tau nawb. Txhua lub teb chaws vammeej yeej muaj niam ntiav. Lwm yam neeg tseem tso duab tso xovtooj thiab thaij duab liab qab rau yus saib yog nyiam tiag mam mus ntsib. Ib tus hluas nkauj cia rau hluas nraug aim dawb xwb los twb tseem tsis yuav thiab. Yog no cia rau hmoob Meskas aim tseem tau nyiaj thiab es ua cas thiaj tsis kam mas. Khwv khwv tes taws lug rug ib xyoo twb tsis tau npaum aim hmoob Meskas ib teg os cov yawg aw.

Nej pheej tuaj tus ko xwb ces hais tuag los yeej tsis tau li os peb cov me tub hluas Hmoob Nplog aw. Nej yuav tsum mus ntsib tsoom fwv Nplog kiag es sab laj rau nej cov nom kom tshaj tsis pub muaj niam ntiav, tsis pub hluas nkauj tuaj tos hluas nraug. Tseem pom ntxhais Hmoob los Nplog nyob tom tshav dav hlau los yog Hoo Ham (Motel) ces ntes coj mus kaws kiag xwb. Yog tsis ua li no los nej mus ntsib tsoom fwv tso cai rau nej cov tub hluas kom tsawg kawg 20 tawm leej mus kwv paib(Pab thuab) cem cov ntxhais hmoob hauv tshav nyab hoom ntag. Nej ua tau li nov ces cov ntxhais Hmoob tsis ntev yeej nrhiav tsis tau lawm os.

#6 HMOOB_Hmong Mekas yog neeg tsim_*

HMOOB_Hmong Mekas yog neeg tsim_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 09:22 AM

Kuv yog Hmoob Meskas kuv yuav teb koj cov lus tab sis kuv yuav teb tsis raws li koj hais pes tsawg nawb tus kwv. Txawm nej yuav tis lub npe zoo li cas los peb yeej tsis chim rau nej li,
Nqi 1) Nws tsis yog tim Hmoob meskas thiaj li zoo li no nws yog tim nej cov ntxhais tim ko ua ntej nawb yog li cas kuv thiaj hais li no vim tias nej twb hais tsis tau nej tej ntxhais nej tej ntxhais tuaj nyob tom tshav gav hlau tos lawv lawm ua cas lawv thiaj tsis ua koj kuv kiag los yeej ua tib yam nawb.
Nqi 2) no mas cov neeg phem no tsis hais nej los peb yeej muaj tsis yog Hmoob Nplog thiaj zoo los ncaj xwb Hmoob Meskas los yeej muaj cov ncaj thiab.
Nqi 3) No nej cov niam cov txiv ib txhia yeej pom zoo rau lawv cov ntxhais yuav Hmoob Meskas thiab. Kuv mas tsis tau los tab sis muaj cov tham rau kuv hnov lawm thiab ho kuv los yeej muaj cov muam cov ntxhais tseem nyob tim ko es tuaj tom xeev tuaj nyob vias Cas tos Hmoob Meskas xwb thiab los yeej hais tsis tau lawv li.
Nqi 4) Kuv noog koj tias yog thaum tsis muaj Hmoob Meskas los tim ko lawm nej cov ntxhais ho mus tos lwm yam neeg lawm no nej ho puas hais tau lawv thiab?
Raws kuv paub xwb mws tsis yog Hmoob Meskas xwb lwm yam neeg tib si nawb. Hmoob Meskas ua mas nej muab nplua npaum ub npaum no tab sis lwm yam neeg ua mas nej tsis pom los yog hais tsis tau ib lo li, yog li kuv xav tias tsis tsim nyog nej yuav muab peb rhuav loj npaum li no thiab nawb. tus los ua txhaum yuav tau raug lub txim raws txoj cai lub teb chaws lostsuas tab sis tsis yog yuav zoo li niaj hnub no es nej tus ntxhais twb kam nrog lawv mus los thaum rov los cia li muab lawv nplua yog tsis them nyiaj ces muaj kaw xwb qhov no mas nej ua tsis yog lawm nawb.
No mas kuv hais raws li kuv cov kwv tij xwb nawb, kuv los tsis paub tias peb sib ncaim tau 30 tawm xyoo xwb cas nej ho coj tau txaw ua luaj li lawm thiab? (nqi no yog kuv hais rau kuv cov kwv tij xwb) tsis yog teb koj.

Qhov zoo peb yuav tau los sib kho tias yuav ua li cas peb hmoob thiaj yuav tsis muaj tej kev phem zoo li no ntxiv mus lawm? tej no mas tsis yog yuav hais hnub no tau tag kis li nawb.

-Cov phoojywg kuv nyeem nej cov lus tas mas kuv kuj zoo siab heev kawg nrog rau tej lus uas nej sawvdaws tau hais saun no,txawm yog leej twg yuav zoo yuav tsim txiaj npaun lis cas los thov kom tsis txhob siv fwjchim xwb los mas?ua cas kuv ib tus phoojywg tau tsav tsheb nce nram Vientiane, yuav mus rau Loojhej, nws txawm mus pw hauv ib tus hmong yog nws kwvtij,hauv Phonvasanh nws yeej paub zoo hais tias yuav tau coj nws dain Passport mus Submit rau Nai Ban,tabsi nws tus muam hais tias yog peb hmong xwb ces tsis nessessary hais rau Nai Ban,hnub ntawd sawvntxov lawv txawm sawv kev mus rau Loojhej txawm cia lis muaj ob tus hmong police Abtabphan caij Motocy caum lawv qab mus txog nram Ban Ban,txawm cia lis take over lawv cov Passport nqa khiav mus rau hauv Office's Major Nonghej muab lawv nplua yuav nyiaj ntau kawg, tej no puas yog hmong nplog khav hais tias lawv zoo,peb hmong Mekas puas tau ua tej niag kevcai phem zoo lis no rau cov hmong nplog tuaj saib peb tim Mekas no,peb ncaim tau 35 xyoo no ua cas hmong nplog yuav coj tus moj yam phem limhiam ua luaj? Muaj ib cov kwvtij hmong Mekas mus saib nplog los mas nim khav sab khav xu hais tias nplog hmong ntse tshaj? Qhov ntse yog txok kev limhiam puas yog?raws lis kuv mas tus Ntse yog tus muaj siab dawb siab zoo tsis khavtheeb khavtxiv tsis cisnyaum rau leejtwg tus no thiaj yog tus zoo. kuv hais qhia rau cov nyuag hmongplog hais tias lawv ntse diam cia lawv mus take care of the unsused Chemical uas neeg txawvteb chaws coj tuaj ua nyiaj ua kub hauv nplogteb komtas tsam 10- 30 xyoo saum no nej yuav pom txojkev mob kev nkeeg tua nej tuag tas nawb cov nyuag neeg ntse?

#7 HMOOB_Koj xav hais tias hmong Me_*

HMOOB_Koj xav hais tias hmong Me_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 09:43 AM

xyoo 1945 tsov rog meskas tuaj tua Laos muab hmoob tua hmoob muab nplog tua nplog ua rau peb hmoob nyob tsis tau ua ke muaj qee tus nplog los kuj nyob tsis tau sib phim thiaj muaj tso rog hauv teb chaw Laos kub ntxhov ua rau neeg nyob tsis muaj chaw sib tua tas li xwb, xyoo 1975 pab Laos Communism thiaj li txeeb tau lub teb chaw yam zoo nkauj thiab muab teeb lub npe hu ua laos no lawm.
tsij ntawv los cov ua tuaj meskas tog rov taw tuam ntuj thiaj nyob tsis tau yog nyob ces cov ua tau teb chaw yuav nyas muab hlais caj pas xwb thiaj khia nrog mekas mus lawm
Teb chaw Laos phib qhib kev ywj pheej 1996,1998, 2000 thiab txij li 2003 los no ua rau ywj pheej heev lawm ua rau cov kwv tij hmoob nyob sab USA tuaj rau teb chaw Laos no yooj yim heev lawm tsis tas li xwb cov ua twb yog communism tus yeeb ncuab los lawv twb tso los saib los xyua teb chaw tib si lawm thiab
txij li xyoo 2000 los no kuj muaj hmoob nyob rau sab USA ntau pab pawg los saib los xyua teb chaw Laos xws li:
1. HMoob mes kas
2. hmoob mis kas

tab hauv qab no kuv yuav piav me ntsi txog hmoob lwj kas
lo lus tias hmoob lwj kas no tsis yog lam tau lam hais yeej pom tseeb muaj meej, muaj pov thawj coob leej nres nroos nrog pom thiab nias tes tseg lawm thiaj tau muab piav rau nej tau paub,cov no cov hmoob nyob Laos tseem ntshai tshaj hmoob mob ruas lawm thiab
:blink: hmoob
mis kas yog li cas?

:lol: hmoob miskas tam sim no muaj cov tub hmoob kawm txawj ntse tshawb nrhiav tau lawm feem coob tsuas yog cov hmoob ua nyob rau sab USA nkaus xwb tab kuj tsis yog tag nrho muaj qee leej xwb.
:P nej yuav noog tias qee leej ntawv yog tus zoo li cas thiab xeem hmoob dab tsi nyob lub State twg tus laus los hluas, poj niam los txiv neej?
:unsure: tej zaum nej xav noog tus sau tias yuav saib li cas thiaj paub tias tus ntawd, tus tov, tus tiv xeem hmoob no yog hmoob lwj kas?
;) hmoob [i]mis kas
yog tus zoo li cas nej saib xwb nej yuav tsis paub los nyeem ntawv hauv qab no nej thiaj paub thiab to taub nawb mog hmoob tsis yog hmoob mob ruas nawb
:( muaj txhua xeem hmoob,tsis hais tus laus los hluas, poj niam txiv neej muaj tib si mus nyob rau USA.
:mellow: nej saib tus twg tuaj laos es tsis saib kwv tij neej tsa, tsis paub kwv tij, tsis coj poj niam me nyuam tuaj, tuaj txog ua zaub mov rau noj mas tseem tub raug nws thiab hais tias hmoob Laos mas xav xav thov nyiaj thiaj tua tsiaj txhu rau noj es thiaj zoo thov nyiaj, khav theeb tias peb nyob USA mas peb muaj vaj muaj tsev zoo muaj tsheb caij noj zaub mov mas peb noj cov qab qab noj nqaij xwb, thiab khav tias kuv mas ua hauj lwm siab li ub li no tau nyiaj hli ntau,hais lus meskas qee lo rau thiab tab mas twb tsis paub tias nws hais puas yog, nyob tim USA luag twb tsis yyuav mus pob zog ntxhua toilet xwb los luag tseem xaiv lawm thiab tuaj txog laos tuaj tham hluas nkauj deev hluas nkauj ua kom hluas kom cov hluas nkauj puas tsuaj tag tsis tau txiv yuav, tej tus yawg thaub thiab pog laus 50-60-70 xyoo lawm los tseem los yuav cov me nyuam yaus ua tsis tau paub dab tsis yuav tau ua twb tsis tau los tseem muaj tus puav pom hluas nkauj xeem hmoob no yog yus xeem zoo nkauj lawm ces tseem pauv xeem tham lawm thiab ua rau cov tub hluas kawm ntawv tag BA, Master thiab PHD, tsis tau nkauj hmoob yuav ua poj niam, tuaj ua laib xwb, muaj nyiaj mus pub hluas nkauj li ub li no, thaum txhaum plaub lawm mam paub kwv tij, tuaj yuav hluas nkauj tso tseg li ub li no mus txog twg yuav pov tseg ntawd,tuaj ntxias dag nkauj hmoob cov ruam qauj, nyob USA twb tsis muajvaj tse nyob tag nrho ua laib raug poj niam muab ncaws li ncaws dev tawm lawm xwb los tseem los khav txiv thiab, cov no peb hu ua hmoob lwj kas
hmoob mes kas ho yog tus zoo li cas?
cov kwv tij ua nyob rau sab USA ua tuaj rau Laos tuaj saib kwv tij coj poj niam me nyuam los ncig ua si saib kwv saib tij los pab kwv pab tij saib tus dhau tus cov no peb hmoob Laos tus muaj ces kuj tua tsiaj tua txhuv rau noj ua kev zoo siab ua tau sib ncaim ntev lawm tsis tau sib ntsib (tsis yog tua rau noj es yuav thov nyiaj), txog hnub rov qab tus muaj kuj yuav tua qaib ntim su rau thiab, tus txom nyem luag kuj ua mov dej zaub tsuag rau noj, thiab los tham txog kev sib nco piav txog lub neej yav tom ntej yuav ua cas thiaj muaj noj muaj hnav tus no peb hu ua hmoob meskas
:D kwv tij hmoob nej saib tag xav thiab seb puas yog li tus sau tau sau rau saum toj no

-Kuv xav xav mas tej lus uas koj hais thiab hais tias hmong Mekas puas yog neeg mob ruas? Yog hais tias muaj tseeb lis koj tau hais ces cov hmong mob ruas txog yog Yawg Kainone Pohomvihanh sau ntawv thiab tsocai rau lawv khiav tawm hauv nplog teb mus kom tas sub nplog thiaj tsis muaj neeg mob ruas,cov hmong ped Soune sanouck ntag.

#8 HMOOB_Hmong lwj taw_*

HMOOB_Hmong lwj taw_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 05:33 PM

xyoo 1945 tsov rog meskas tuaj tua Laos muab hmoob tua hmoob muab nplog tua nplog ua rau peb hmoob nyob tsis tau ua ke muaj qee tus nplog los kuj nyob tsis tau sib phim thiaj muaj tso rog hauv teb chaw Laos kub ntxhov ua rau neeg nyob tsis muaj chaw sib tua tas li xwb, xyoo 1975 pab Laos Communism thiaj li txeeb tau lub teb chaw yam zoo nkauj thiab muab teeb lub npe hu ua laos no lawm.
tsij ntawv los cov ua tuaj meskas tog rov taw tuam ntuj thiaj nyob tsis tau yog nyob ces cov ua tau teb chaw yuav nyas muab hlais caj pas xwb thiaj khia nrog mekas mus lawm
Teb chaw Laos phib qhib kev ywj pheej 1996,1998, 2000 thiab txij li 2003 los no ua rau ywj pheej heev lawm ua rau cov kwv tij hmoob nyob sab USA tuaj rau teb chaw Laos no yooj yim heev lawm tsis tas li xwb cov ua twb yog communism tus yeeb ncuab los lawv twb tso los saib los xyua teb chaw tib si lawm thiab
txij li xyoo 2000 los no kuj muaj hmoob nyob rau sab USA ntau pab pawg los saib los xyua teb chaw Laos xws li:
1. HMoob mes kas
2. hmoob mis kas

tab hauv qab no kuv yuav piav me ntsi txog hmoob lwj kas
lo lus tias hmoob lwj kas no tsis yog lam tau lam hais yeej pom tseeb muaj meej, muaj pov thawj coob leej nres nroos nrog pom thiab nias tes tseg lawm thiaj tau muab piav rau nej tau paub,cov no cov hmoob nyob Laos tseem ntshai tshaj hmoob mob ruas lawm thiab
:blink: hmoob
mis kas yog li cas?

:lol: hmoob miskas tam sim no muaj cov tub hmoob kawm txawj ntse tshawb nrhiav tau lawm feem coob tsuas yog cov hmoob ua nyob rau sab USA nkaus xwb tab kuj tsis yog tag nrho muaj qee leej xwb.
:P nej yuav noog tias qee leej ntawv yog tus zoo li cas thiab xeem hmoob dab tsi nyob lub State twg tus laus los hluas, poj niam los txiv neej?
:unsure: tej zaum nej xav noog tus sau tias yuav saib li cas thiaj paub tias tus ntawd, tus tov, tus tiv xeem hmoob no yog hmoob lwj kas?
;) hmoob [i]mis kas
yog tus zoo li cas nej saib xwb nej yuav tsis paub los nyeem ntawv hauv qab no nej thiaj paub thiab to taub nawb mog hmoob tsis yog hmoob mob ruas nawb
:( muaj txhua xeem hmoob,tsis hais tus laus los hluas, poj niam txiv neej muaj tib si mus nyob rau USA.
:mellow: nej saib tus twg tuaj laos es tsis saib kwv tij neej tsa, tsis paub kwv tij, tsis coj poj niam me nyuam tuaj, tuaj txog ua zaub mov rau noj mas tseem tub raug nws thiab hais tias hmoob Laos mas xav xav thov nyiaj thiaj tua tsiaj txhu rau noj es thiaj zoo thov nyiaj, khav theeb tias peb nyob USA mas peb muaj vaj muaj tsev zoo muaj tsheb caij noj zaub mov mas peb noj cov qab qab noj nqaij xwb, thiab khav tias kuv mas ua hauj lwm siab li ub li no tau nyiaj hli ntau,hais lus meskas qee lo rau thiab tab mas twb tsis paub tias nws hais puas yog, nyob tim USA luag twb tsis yyuav mus pob zog ntxhua toilet xwb los luag tseem xaiv lawm thiab tuaj txog laos tuaj tham hluas nkauj deev hluas nkauj ua kom hluas kom cov hluas nkauj puas tsuaj tag tsis tau txiv yuav, tej tus yawg thaub thiab pog laus 50-60-70 xyoo lawm los tseem los yuav cov me nyuam yaus ua tsis tau paub dab tsis yuav tau ua twb tsis tau los tseem muaj tus puav pom hluas nkauj xeem hmoob no yog yus xeem zoo nkauj lawm ces tseem pauv xeem tham lawm thiab ua rau cov tub hluas kawm ntawv tag BA, Master thiab PHD, tsis tau nkauj hmoob yuav ua poj niam, tuaj ua laib xwb, muaj nyiaj mus pub hluas nkauj li ub li no, thaum txhaum plaub lawm mam paub kwv tij, tuaj yuav hluas nkauj tso tseg li ub li no mus txog twg yuav pov tseg ntawd,tuaj ntxias dag nkauj hmoob cov ruam qauj, nyob USA twb tsis muajvaj tse nyob tag nrho ua laib raug poj niam muab ncaws li ncaws dev tawm lawm xwb los tseem los khav txiv thiab, cov no peb hu ua hmoob lwj kas
hmoob mes kas ho yog tus zoo li cas?
cov kwv tij ua nyob rau sab USA ua tuaj rau Laos tuaj saib kwv tij coj poj niam me nyuam los ncig ua si saib kwv saib tij los pab kwv pab tij saib tus dhau tus cov no peb hmoob Laos tus muaj ces kuj tua tsiaj tua txhuv rau noj ua kev zoo siab ua tau sib ncaim ntev lawm tsis tau sib ntsib (tsis yog tua rau noj es yuav thov nyiaj), txog hnub rov qab tus muaj kuj yuav tua qaib ntim su rau thiab, tus txom nyem luag kuj ua mov dej zaub tsuag rau noj, thiab los tham txog kev sib nco piav txog lub neej yav tom ntej yuav ua cas thiaj muaj noj muaj hnav tus no peb hu ua hmoob meskas
:D kwv tij hmoob nej saib tag xav thiab seb puas yog li tus sau tau sau rau saum toj no

-Kwvtij hmong kuv pom nej cov lus uas nej tham mas ua rau kuv nyob tsis tseem chaw lis thiaj ua rau kuv xav nrog nej tham thiab,cia kuv ho teb tus uas hais tias hmong fwj taw thiab hmong rov taw tuam ntuj no rau koj tus hais tau paub thiab totaub tseeb hais tias yog vim lis cas tiag? Hmong lwjtaw ces yog yawg hlob Kaisone Phomvihane pom hais tias cov hmong mob ruas nyob pe lub zos Xomsanuck nyob ze Vientiane ces dej hlob zoo rov cav ces yawg cia lis ua ntaub ua ntawv tso cai rau cov hmong pem Xomsanuck khiav tawm ncajqha hla Mekong River mus rau Thaibteb xwb,tabsi tamsi no tshuav ib pab nyob tom lub zos ban Poom Ban Mais thiab ib ceebtsam ntawm lub zos Muong Tanh tseem tshuav coob heev ntshai nplog liab muab lawv tua povtseg tas lawm no mas thiaj tsis muaj hmong lwjtaw nyob nplogteb lawm xwb. Ho hais txog los lus hais tias rov taw tuam ntuj,koj ua zoo xav zoo zoo no mog? koj puas yog tus tsim tsov rog nyob nplogteb los? lossis cov tsov rog no nws twb tshwm sim thaum uantej Chao Anouvong lawm? Thiab tsov rog Lao yog yawg Vajtxheeb Souvannaphomma thiab Vajtxheeb Souphanouvong nkawm ob nyuam kwvtij no ua ob tug tsim tso rog rau peb hmong,yog Nyablaj pab nej txeeb thiab nej cov hmon thiaj tau tebchaws ces nej tseem xiv los lus hais rau nej tus kwvtij Hmong hais tias rov taw tuam ntuj thiab no los?Yog koj ho yog tus uas ib txwm loj hloj nyob rau tom Vaj Pov no koj ho yuav xaiv mus txojkev twg?Ua cas Nyablaj liab muab ib tus pe ntxhais Nplog yuam ua dej ua npua tua nej npua muab tau pab nyablaj ntawd nquav mus ci no nab?

#9 HMOOB_kab tsib_*

HMOOB_kab tsib_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 10:09 PM

Kuv yog Hmoob Meskas kuv yuav teb koj cov lus tab sis kuv yuav teb tsis raws li koj hais pes tsawg nawb tus kwv. Txawm nej yuav tis lub npe zoo li cas los peb yeej tsis chim rau nej li,
Nqi 1) Nws tsis yog tim Hmoob meskas thiaj li zoo li no nws yog tim nej cov ntxhais tim ko ua ntej nawb yog li cas kuv thiaj hais li no vim tias nej twb hais tsis tau nej tej ntxhais nej tej ntxhais tuaj nyob tom tshav gav hlau tos lawv lawm ua cas lawv thiaj tsis ua koj kuv kiag los yeej ua tib yam nawb.
Nqi 2) no mas cov neeg phem no tsis hais nej los peb yeej muaj tsis yog Hmoob Nplog thiaj zoo los ncaj xwb Hmoob Meskas los yeej muaj cov ncaj thiab.
Nqi 3) No nej cov niam cov txiv ib txhia yeej pom zoo rau lawv cov ntxhais yuav Hmoob Meskas thiab. Kuv mas tsis tau los tab sis muaj cov tham rau kuv hnov lawm thiab ho kuv los yeej muaj cov muam cov ntxhais tseem nyob tim ko es tuaj tom xeev tuaj nyob vias Cas tos Hmoob Meskas xwb thiab los yeej hais tsis tau lawv li.
Nqi 4) Kuv noog koj tias yog thaum tsis muaj Hmoob Meskas los tim ko lawm nej cov ntxhais ho mus tos lwm yam neeg lawm no nej ho puas hais tau lawv thiab?
Raws kuv paub xwb mws tsis yog Hmoob Meskas xwb lwm yam neeg tib si nawb. Hmoob Meskas ua mas nej muab nplua npaum ub npaum no tab sis lwm yam neeg ua mas nej tsis pom los yog hais tsis tau ib lo li, yog li kuv xav tias tsis tsim nyog nej yuav muab peb rhuav loj npaum li no thiab nawb. tus los ua txhaum yuav tau raug lub txim raws txoj cai lub teb chaws lostsuas tab sis tsis yog yuav zoo li niaj hnub no es nej tus ntxhais twb kam nrog lawv mus los thaum rov los cia li muab lawv nplua yog tsis them nyiaj ces muaj kaw xwb qhov no mas nej ua tsis yog lawm nawb.
No mas kuv hais raws li kuv cov kwv tij xwb nawb, kuv los tsis paub tias peb sib ncaim tau 30 tawm xyoo xwb cas nej ho coj tau txaw ua luaj li lawm thiab? (nqi no yog kuv hais rau kuv cov kwv tij xwb) tsis yog teb koj.

Qhov zoo peb yuav tau los sib kho tias yuav ua li cas peb hmoob thiaj yuav tsis muaj tej kev phem zoo li no ntxiv mus lawm? tej no mas tsis yog yuav hais hnub no tau tag kis li nawb.#10 HMOOB_hmoob kwv tij._*

HMOOB_hmoob kwv tij._*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 10:10 PM

kwv tij sawv daws,yuav hais npaum cas los nyuaj vim ib co hais tias yog mus poob tim laos txawm cov ntxhais tiv tuaj thab thiab tos los txhob quav ntsej kiag ces lawv tsis muaj plhus ces tag,muaj ib co txiv neej ho hais tias ntuj aw.............ua cas ruam los ntse nas luag tias nqaij txog tes ces noj los pob ua ib zaug neeg xwb nas no thiab,nej sawv daws xav li cas,hos ntawm kuv mas xav tias lawv thab tsis txhob khes ntshe yuav zoo dua vim muajcuab muaj yig tag lawm nev,zoo ua los yuav tsis zoo saib thiab,cov ntxhais tiv yeej tsis yuav yus ib zaug li,kom paub tseeb tseeb,yog muaj npaum li ib co txiv neej tau hais ua cas lawv ho tsis kab tham cov ntxhais hluas hluas tim no mas,thiab cov ntxhais tim no yeej tsis khes cov thaub laus li 3 no lawm nas,yog li cov tsis ua thov txhob ua nawj.cov nyiam cia lawv ua hais los nyuaj li no xwb,nyob qhov twg los muaj cov phem thiab cov zoo sib tov tsis yog tim no thiaj zoo xwb kuj tsis yog tiv zoo thiab tus phem cia nws ris tus zoo cia nws dim xwb....

sib ntsib dua nyob zoo sawv daws.

#11 HMOOB_peb yog hmoob ib yam_*

HMOOB_peb yog hmoob ib yam_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 10:42 PM

tus kwv los yog tus phooj ywg koj cov lus saum no . siab peb cov hmoob melikas dhaus lawm . koj yuav tis peb hus ua hmoob melikas lwj kas no . koj ntsais peb mas koj tseem ntsais tsaj ntsais mob ruas no . nej cov hmoob
nplog txawj tis npe raus peb cov hmoob melikas kawg li yom . kuv hais raus koj tias tej zaum koj tsis taus tuaj nyob teb chaws melikas es koj khib khib lawm pus yog . koj ntxub peb npaum li kos ua li cas koj hos tsis ntxub peb cov nyiaj ntsuab thiab . ua li cas hos yuav ntsaws nyiaj melikas uas luaj thiab . ej cov hmoob nplog mas hais peb cov hmoob melikas mas hais li peb tsis yog hmoob li . koj pus pom tej vaj tsev vov xam kam xim tim nplog teb
kos yog tsis muaj peb cov hmoob lwj kas no ib txias yeej tsis taus nyob tej nyuag tsev vov xam kam xim .. koj khib qhov twg es koj yuav muab peb hmoob melikas tis npe li
koj khib qhov peb los tham nej cov hlaus nkauj los ,, mes phooj ywg ,, es koj thiaj li muab peb npe hus ua lwj kas no los . kuv hais raus koj tias tsis txob khib , qaus nkag qhov nqaij los ples yeej muab qaus caij.
qaus nkag qhov - los ples yeej muab qaus zaum thiab . hmoob melikas tseem poob nyiaj qees thiab . tsis txob khib khib ha ha ha ha ha

#12 HMOOB_Hmoob_kabtsib_*

HMOOB_Hmoob_kabtsib_*
 • Guests

Posted 26 December 2011 - 10:51 PM

nyob zoo txog rau tsoom niam txiv kwv tij neej tsa nyob Laos, Thailand, USA, CAnada, UAstralia, France, thiab lwm lub teb chaw zoo siab hnub no kuv rov tuaj ntsib nej duas
kuv tsis yog piav txog hmoob mob ruas, cov mob ruas ntawd tsis hais haiv neeg twg los muaj tib si: hmoob, nplog, pub thawj, Thai, Miamar, Vietnamese, Cambodian, chinese, American, thiab lwm haiv neeg vim hauv tsev kho mob lawm muaj neeg tuav cov mob no, tsev kho mob kuj muaj tshuaj kho tau peb tsis ntshai lawm cov ruas no qi ib sab qhov muag mam kho los yeej zoo lawm
tab si tam sim no peb ntshai hmoob lwj kas xwb vim nws yuav muab los kis rau sawvdaws yam txia txia ua sawv daws tsis pom tsis paub li, xw li kuv kuj muaj kwv tij nyob Rau sab USA thiab nplog teb thiab thaum xub thawj mus nplog teb mas kuj mus saib kwv tij tiag mas tab tom qab no ces mus tsis mus saib lawv lawm mus saib poj laib lawm xwb ua rau lub neej nyob USA no puas tas poj niam cia li tsis yuav lawm zoo li no mus txog Laos ces dag rau kwv tij tias poj niam tham hluas nraug es nws muab lawb tawm lawm, los dag cov ntxhais hmoob ruam qauj li ntawv thiab, haum ntej mus kuj nqa nyiaj li US$ 5000 thiab mas tom qab no ces nqa 3000_4000 lawm xwb thiab mus txhau plaub ces tseem los dag kwv tij tim Laos nyiaj mus them tas lawv thiaj tso nws los mam xa mus them no tab los lawm ntsiag to number phone thiab Address pauv tag huv si
cov neeg zoo li no ces peb hais tau tias hmoob lwj kas tsis yog hmoob meskas
neeg phem, on 26 December 2011 - 08:37 AM, said xav teb koj tias qhov ntawd ua li koj puas tau noog tus ua mus ntawd kom zoo zoo ua ntej koj yua tuaj sau rau hauv no nas qhia koj paub tejlaus niaj txw piv txoj lus tias" tsov txaij nraum daim tawv tib neeg txaij nruab plawv, tsov txaij nraum cov plaub tib neeg txaij nyob tob hau" zoo li no hmoob meskas los saib Laos tsis yog los saib ncaj saib ncees siab ua nre lauj ces lawv nplua nyiaj li ntawv xwb zoo tshaj qhov los pom tus neeg los thaum rov tau lub npe lawm xwb zoo li no ces koj quaj los kua muag tsis los lawm os qhov lawv nplia nyiaj ntawv lawv qhi kom koj tsis txhob ua li ntawv lawm xwb os

muaj tej tus twb los yuav tau poj niamlawm mam li qhia rau lawv tias nws mus ua ntawv nrauj nws poj niam tso qhov no yog li cas thiab?
nej sim xav seb puas tsim nyog cov hmoob USA ua li no lawm yog tias tom ntej no pheej tseem ua li no thiab peb hmoob yuav tsawg zuj zu vim cov nyob Laos lawv yuav nplog tas lawm ces tag li lawm os hmoob
tsim nyog cov muaj nyiaj yuav hlub tus pluag tus ntse yuav hluub tus ruam, yog nej muaj nyiaj li nej no xav tias xa mus pab cov txom nyem nyob yaj sab tau tuaj kawm ntawv qhov no nom tswv yuav saib nej rau lub sam xeeb, nej mus ua laib li niaj hnub no xwb xav tias li 5 xyoo tom ntej no nej mus poob rau Laos luag tsis ntsia nej lawm thiab luag saib koj ua tsis yog ces hlais caj pas lawm xwb
xws li kuv pom cov hmoob nyob USA muaj ib pab tseem los nrog tsoom fw LAos tham qhov no pab no xav tias tsis ntev tom ntej no hnov lub moo tuag vim txau cai lawm
ua tsaug ntau

#13 HMOOB_hmong meskas_*

HMOOB_hmong meskas_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 12:19 AM

xyoo 1945 tsov rog meskas tuaj tua Laos muab hmoob tua hmoob muab nplog tua nplog ua rau peb hmoob nyob tsis tau ua ke muaj qee tus nplog los kuj nyob tsis tau sib phim thiaj muaj tso rog hauv teb chaw Laos kub ntxhov ua rau neeg nyob tsis muaj chaw sib tua tas li xwb, xyoo 1975 pab Laos Communism thiaj li txeeb tau lub teb chaw yam zoo nkauj thiab muab teeb lub npe hu ua laos no lawm.
tsij ntawv los cov ua tuaj meskas tog rov taw tuam ntuj thiaj nyob tsis tau yog nyob ces cov ua tau teb chaw yuav nyas muab hlais caj pas xwb thiaj khia nrog mekas mus lawm
Teb chaw Laos phib qhib kev ywj pheej 1996,1998, 2000 thiab txij li 2003 los no ua rau ywj pheej heev lawm ua rau cov kwv tij hmoob nyob sab USA tuaj rau teb chaw Laos no yooj yim heev lawm tsis tas li xwb cov ua twb yog communism tus yeeb ncuab los lawv twb tso los saib los xyua teb chaw tib si lawm thiab
txij li xyoo 2000 los no kuj muaj hmoob nyob rau sab USA ntau pab pawg los saib los xyua teb chaw Laos xws li:
1. HMoob mes kas
2. hmoob mis kas

tab hauv qab no kuv yuav piav me ntsi txog hmoob lwj kas
lo lus tias hmoob lwj kas no tsis yog lam tau lam hais yeej pom tseeb muaj meej, muaj pov thawj coob leej nres nroos nrog pom thiab nias tes tseg lawm thiaj tau muab piav rau nej tau paub,cov no cov hmoob nyob Laos tseem ntshai tshaj hmoob mob ruas lawm thiab
:blink: hmoob
mis kas yog li cas?

:lol: hmoob miskas tam sim no muaj cov tub hmoob kawm txawj ntse tshawb nrhiav tau lawm feem coob tsuas yog cov hmoob ua nyob rau sab USA nkaus xwb tab kuj tsis yog tag nrho muaj qee leej xwb.
:P nej yuav noog tias qee leej ntawv yog tus zoo li cas thiab xeem hmoob dab tsi nyob lub State twg tus laus los hluas, poj niam los txiv neej?
:unsure: tej zaum nej xav noog tus sau tias yuav saib li cas thiaj paub tias tus ntawd, tus tov, tus tiv xeem hmoob no yog hmoob lwj kas?
;) hmoob [i]mis kas
yog tus zoo li cas nej saib xwb nej yuav tsis paub los nyeem ntawv hauv qab no nej thiaj paub thiab to taub nawb mog hmoob tsis yog hmoob mob ruas nawb
:( muaj txhua xeem hmoob,tsis hais tus laus los hluas, poj niam txiv neej muaj tib si mus nyob rau USA.
:mellow: nej saib tus twg tuaj laos es tsis saib kwv tij neej tsa, tsis paub kwv tij, tsis coj poj niam me nyuam tuaj, tuaj txog ua zaub mov rau noj mas tseem tub raug nws thiab hais tias hmoob Laos mas xav xav thov nyiaj thiaj tua tsiaj txhu rau noj es thiaj zoo thov nyiaj, khav theeb tias peb nyob USA mas peb muaj vaj muaj tsev zoo muaj tsheb caij noj zaub mov mas peb noj cov qab qab noj nqaij xwb, thiab khav tias kuv mas ua hauj lwm siab li ub li no tau nyiaj hli ntau,hais lus meskas qee lo rau thiab tab mas twb tsis paub tias nws hais puas yog, nyob tim USA luag twb tsis yyuav mus pob zog ntxhua toilet xwb los luag tseem xaiv lawm thiab tuaj txog laos tuaj tham hluas nkauj deev hluas nkauj ua kom hluas kom cov hluas nkauj puas tsuaj tag tsis tau txiv yuav, tej tus yawg thaub thiab pog laus 50-60-70 xyoo lawm los tseem los yuav cov me nyuam yaus ua tsis tau paub dab tsis yuav tau ua twb tsis tau los tseem muaj tus puav pom hluas nkauj xeem hmoob no yog yus xeem zoo nkauj lawm ces tseem pauv xeem tham lawm thiab ua rau cov tub hluas kawm ntawv tag BA, Master thiab PHD, tsis tau nkauj hmoob yuav ua poj niam, tuaj ua laib xwb, muaj nyiaj mus pub hluas nkauj li ub li no, thaum txhaum plaub lawm mam paub kwv tij, tuaj yuav hluas nkauj tso tseg li ub li no mus txog twg yuav pov tseg ntawd,tuaj ntxias dag nkauj hmoob cov ruam qauj, nyob USA twb tsis muajvaj tse nyob tag nrho ua laib raug poj niam muab ncaws li ncaws dev tawm lawm xwb los tseem los khav txiv thiab, cov no peb hu ua hmoob lwj kas
hmoob mes kas ho yog tus zoo li cas?
cov kwv tij ua nyob rau sab USA ua tuaj rau Laos tuaj saib kwv tij coj poj niam me nyuam los ncig ua si saib kwv saib tij los pab kwv pab tij saib tus dhau tus cov no peb hmoob Laos tus muaj ces kuj tua tsiaj tua txhuv rau noj ua kev zoo siab ua tau sib ncaim ntev lawm tsis tau sib ntsib (tsis yog tua rau noj es yuav thov nyiaj), txog hnub rov qab tus muaj kuj yuav tua qaib ntim su rau thiab, tus txom nyem luag kuj ua mov dej zaub tsuag rau noj, thiab los tham txog kev sib nco piav txog lub neej yav tom ntej yuav ua cas thiaj muaj noj muaj hnav tus no peb hu ua hmoob meskas
:D kwv tij hmoob nej saib tag xav thiab seb puas yog li tus sau tau sau rau saum toj no

tus yawg hmoob nplog cas koj yuav cem hmong meskas mob ua luaj hmoob meskas lwj kas no tub qaug hmoob meskas dhau lawm
cov hmong meskas los tim ko yog lawv hlub hlub cov ntxhais tsam tuag tas rau
txoj kev nyem es lawv thiaj los hlub xwb cov los tim ko yog cov neeg zoo xwb ho
cov lwj kAS TSAWM Yog COV HMOOB NPLOG NTAG hmoob nplog mas qes neeg npaum tawb quaj dev tsw lwj ntag
cov hmoob meskas los tim ko yog cov neeg siab zoo thiaj li los hlub xwb cov siab tsis zoo ces tsuas yog nej ua npau suav xwb mog
cov yuav pab nej muaj vaj tsev ces yog cov niaj hnub los tim ko xwb ntag lauj koj yawg
cas koj yuav ntshaw nyiaj dauslas ua luaj nab yawg yog koj ntshaw no qhia koj qhov chaw nyob kuv mam xa los pab rau koj noj tsam koj ho tuag
lawm thiab ces tsawg ib tug nyob av nplog lawm thiab os xav kom muaj li luag ces ua tib zoo muab koj niag maum dev xyuas es kom thiaj li muaj ntxhais zoo nkauj es hmong meskas thiaj li tham es koj thiaj tau nyiaj dauslas los maj koj puas paub tias cov tsev vov kab npeeb liab ploog
yog hmoob meskas los ua xwb no los yog tsis muaj cov hmong meskas los tim ko nej cov tsev ces nyob hauv ntsia pom saum ntuj xwb koj puas paub li ntawd yog koj tsis muaj ntxhais tsis muaj kwvtij nyob meskas es khib khib koj thiaj li cem hmoob meskas puas yawg
hmoob meskas tsis ruam li koj hmoob meskas thiaj li los pab hmoob nplog yog hmoob meskas ruam li koj ces nej cov niag hmoob ces tsuas yog ua npau suav xwb lauj yawg tus nyuag hmoob uas tuaj hauv no tseem Ruam tshaj tej niag npua lawm thiab
hahahaha :huh:

#14 HMOOB_neeg phem_*

HMOOB_neeg phem_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 12:30 AM

nyob zoo txog rau tsoom niam txiv kwv tij neej tsa nyob Laos, Thailand, USA, CAnada, UAstralia, France, thiab lwm lub teb chaw zoo siab hnub no kuv rov tuaj ntsib nej duas
kuv tsis yog piav txog hmoob mob ruas, cov mob ruas ntawd tsis hais haiv neeg twg los muaj tib si: hmoob, nplog, pub thawj, Thai, Miamar, Vietnamese, Cambodian, chinese, American, thiab lwm haiv neeg vim hauv tsev kho mob lawm muaj neeg tuav cov mob no, tsev kho mob kuj muaj tshuaj kho tau peb tsis ntshai lawm cov ruas no qi ib sab qhov muag mam kho los yeej zoo lawm
tab si tam sim no peb ntshai hmoob lwj kas xwb vim nws yuav muab los kis rau sawvdaws yam txia txia ua sawv daws tsis pom tsis paub li, xw li kuv kuj muaj kwv tij nyob Rau sab USA thiab nplog teb thiab thaum xub thawj mus nplog teb mas kuj mus saib kwv tij tiag mas tab tom qab no ces mus tsis mus saib lawv lawm mus saib poj laib lawm xwb ua rau lub neej nyob USA no puas tas poj niam cia li tsis yuav lawm zoo li no mus txog Laos ces dag rau kwv tij tias poj niam tham hluas nraug es nws muab lawb tawm lawm, los dag cov ntxhais hmoob ruam qauj li ntawv thiab, haum ntej mus kuj nqa nyiaj li US$ 5000 thiab mas tom qab no ces nqa 3000_4000 lawm xwb thiab mus txhau plaub ces tseem los dag kwv tij tim Laos nyiaj mus them tas lawv thiaj tso nws los mam xa mus them no tab los lawm ntsiag to number phone thiab Address pauv tag huv si
cov neeg zoo li no ces peb hais tau tias hmoob lwj kas tsis yog hmoob meskas
neeg phem, on 26 December 2011 - 08:37 AM, said xav teb koj tias qhov ntawd ua li koj puas tau noog tus ua mus ntawd kom zoo zoo ua ntej koj yua tuaj sau rau hauv no nas qhia koj paub tejlaus niaj txw piv txoj lus tias" tsov txaij nraum daim tawv tib neeg txaij nruab plawv, tsov txaij nraum cov plaub tib neeg txaij nyob tob hau" zoo li no hmoob meskas los saib Laos tsis yog los saib ncaj saib ncees siab ua nre lauj ces lawv nplua nyiaj li ntawv xwb zoo tshaj qhov los pom tus neeg los thaum rov tau lub npe lawm xwb zoo li no ces koj quaj los kua muag tsis los lawm os qhov lawv nplia nyiaj ntawv lawv qhi kom koj tsis txhob ua li ntawv lawm xwb os

muaj tej tus twb los yuav tau poj niamlawm mam li qhia rau lawv tias nws mus ua ntawv nrauj nws poj niam tso qhov no yog li cas thiab?
nej sim xav seb puas tsim nyog cov hmoob USA ua li no lawm yog tias tom ntej no pheej tseem ua li no thiab peb hmoob yuav tsawg zuj zu vim cov nyob Laos lawv yuav nplog tas lawm ces tag li lawm os hmoob
tsim nyog cov muaj nyiaj yuav hlub tus pluag tus ntse yuav hluub tus ruam, yog nej muaj nyiaj li nej no xav tias xa mus pab cov txom nyem nyob yaj sab tau tuaj kawm ntawv qhov no nom tswv yuav saib nej rau lub sam xeeb, nej mus ua laib li niaj hnub no xwb xav tias li 5 xyoo tom ntej no nej mus poob rau Laos luag tsis ntsia nej lawm thiab luag saib koj ua tsis yog ces hlais caj pas lawm xwb
xws li kuv pom cov hmoob nyob USA muaj ib pab tseem los nrog tsoom fw LAos tham qhov no pab no xav tias tsis ntev tom ntej no hnov lub moo tuag vim txau cai lawm
ua tsaug ntau

Phooj ywg' Kuv xav tias tej zaum lawv yuav tsis los ua npaum li koj hais no thiab nws yog tim nej cov ntxhais lawm thiab yog tias lawv los txog es los cab nej tej ntxhais ib tus tes zuj zus mus ua no mas koj chim los yog lawm nawb tab sis nej yuav hu peb ua Hmoob lwjkas los tau thov kom nej hu nej cov ntxhais ua ntxhais lwj kas thiab thiaj yog, Yog nej ho tsis pub peb los yuav nej tej ntxhais lawm los haj yam zoo xwb mas cia mus yuav nplog li nej hais txawm tias yuav tsis muaj hmoob nyob nplog teb lawm los nws yog ib qho zoo thiaj tsis muaj muaj teeb meem nawb. Hmoob txawm nyob lub teb chaws twg los yeej tsis yog hmoob lub hmoob yuav mus ua mab ua suav los yeej tsis txhaum hmoob li mas phooj ywg.
Kuv los yeej xav kom nej txiav txoj kev phooj kev ywg no kom tu thiab peb thiaj tsis tau xav nyiaj los rau tej neeg tim ko lawm. hais txog kev dag ces nej los yeej txawj dag ib yam li thiab nyob lub ntiaj teb no yog tsis txawj dag ces yog tus ruam kawg li nawb tib neeg ntiaj teb ces yeej dag noj dag hau tas nrho yog yuav hais ces hmoob tseem poob qab deb nawb.
Koj tuaj hais hauv no xwb tsis tau dab tsi mog mus lawm nram tsoom hwv nplog mus hais lawm nrad kom tsoom hwv kawv kev xwb ces nej xav pom ib tus hmoob lwj lwj kas los yuav tsis pom lawm mas.

#15 HMOOB_Dev tseem ntse zog_*

HMOOB_Dev tseem ntse zog_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 12:32 AM

Ib tsoom hmoob sawv daws,ua cas tej nyuag kev ib txwm poj koob yawm txwv ua los ib txheej dhau ib thxeej ib tis dhau ib tis es nej pheej tseem yuav sib cav ua luaj ,ua li es nej tawm qhov twg los ? Txoj kev plees kev yi ntawm neeg ua thoob ntuj nas .Txog leej twg tes ces leej twg yeej yuav maim tsis dhau li lauj peb cov hmoob .Tus uas noj mov yug cev es pom mov tsis txawj noj ces yeej yog tus tsis puv ib puas lawm .Yog nej ho xij yuav kom ua zoo 22 ncaj xwb no qhov nej nyiam es zoo 22 ncaj 22 Txawm nentawm yog zoo li cas .Txawm nej qhia tau kom sawv daws ua raws los ua li nej ne puas yuav ua tau raws .Peb sawv daws tsuas txawj hais ,ntuas,cem ,ntxub ,khib thaum yus pom luag ua tej yam yus tsis nyiam xwb ,thaum txog yus mas yus yog tus phem tshaj kuj muaj thiab .Ntawm kev tsis saib kwv saib tij ces nyob ntawm nyias tus kheej thiab nws cov kwv cov tij mam sib hais lawv , tsis txog peb cib puab .Cov mus tham hluas nkauj los nyob ntawm lawv sib tuaj yeem,tsis tas li ntawm cov los sab ntuj nraum ub los lawv tsis tau ua - dawb 22 li cov nyob koom teb koom chaw es ua cas nej tseem pheej yuav muaj coj los ua cai hais ? Nej tej niam tej txiv puas hlub taus nej tej tub tej ntxhais ? Nej puas pub taus nyiaj rau tej tub tej ntxhais siv tau ywj lawv lub siab ? Ib txhia yeej hlub taus thiab tiam sis tsawg kawg nkaus ,cov coob lawv yeej txom nyem heev .Cov los saib teb chaws kuj los ua tej yam tsis zoo nkauj tiag tiam sis kuj pab tau cov tub cov ntxhais daws lawv txoj kev txom nyem thiab ces kuj yog ib qho zoo lawm thiab .Yog cov nyob ntuj sua teb tom qab muaj txoj kev nrhiav nyiaj txiag pab taus lawv tus kheej ces yuav tsis tas nej yuav cem ua luaj li no.Xav cem twb tsis tau nav tsoom hmoob tswv yim ntiav. Tej kev nej cem 22 no teb chaws vam meej haj yam ua heev .Cov laus ,txaum laus zog los laus me ntsi lawm kuj tsuav luag ho hlub taus phab nyiaj txiag los pab txhaws txoj kev pluag lawm kuj zoo kawg lawm .Luag twb tsis yog los ua dawb 22 los tseem xav tias nrhiav plaub rau es muab nplua li ub li no kom haj yam tau ntau thiab . Cov ntuj qub qab los txhob ua phem dhau ,nej lub neej yeej zoo lawm ntau heev nawj mog.Cov nyob ntuj nraus los ua siab ntev thiab vim yog hmoob hlub 22 hmoob xwb ,nej yim siv los yim rau chiv ,yim xuam los yim muaj xwb .Kawg no thov kom to taub thiaj sib zam tau nawb .Happy new year ............

#16 HMOOB_hmoob_kab tsib_*

HMOOB_hmoob_kab tsib_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 01:19 AM

qhov no tsis yog sib ceg tsuas yog piav qhia sawv daws kom tau paub xwb os yog leej twg khib ces tus ntawd yog tus ua xwb hauv no peb tsuas sau rau sawv daws kom paub txog qhov phem qhov tsis zoo xwb yog tias nej pheej ua li no ces hmoob Laos kawg ntshai nej li os tsam nej mus lAOS CES LAWV TSIS KAM HU NEJ LAWM OS.
tam sim no peb hmoob rov tua peb hmoob lawm vim peb rov siv muas txwv nyiaj los tua xwb tsis muaj neeg paub li tua li no ces kawg hmoob puas tsuaj tag li lawm os hmoob

#17 HMOOB_Aib Thaub_*

HMOOB_Aib Thaub_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 08:21 AM

Muab Nyiaj $$$$$ coj mus luam tuag nthis xwb os cov yawg. Yus mus txog tid los cav tsis yog yus mus nrhiav lawv cov ntxhais nav. Cov ntxhais tid tuaj tos peb kev laiv. Nyias yeej meem ceev nyias tu hluas nkauj kom zoo xwb os. Tuaj tos kev ces peb hais tias yog nkauj tso tshav lawm, peb yeej yuav deev mus li nawb.

#18 HMOOB_Hmoob(99.9%)_*

HMOOB_Hmoob(99.9%)_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 08:45 AM

Ib tug yeej tsis zoo tshaj ib tug pes tsawg li ntag,

Hmoob USA feem coob yeej yog neeg muaj nyiaj dua lwm haiv neeg hmoob lawm. Hmoob USA feem coob yeej siab zoo thiab siab loj coj siab dav hlub taus lwm leej lwm tus. Hmoob USA feem coob yeej yog neeg nquag thiab muaj hauj lwm zoo ua. Hmoob USA feem coob yeej muaj cov tub txawj ntxhais ntse dua lwm haiv neeg hmoob lawm.

Nej tseem yuav khib thiab chim rau Hmoob USA npaum twg los ntshe nej yeej tsis khib thiab tsis chim rau lawv cov niag nyiaj $$$$$ kiag li os, vim muaj nqis heev kawg li nyob rau lub sij hawm no nas.

Yog koj yog hmoob nplog es koj tus hluas nkauj ho yuav hmoob USA lawm no los koj yuav tau tsis txhob khib siab vim koj tus hluas nkauj twb xaiv tau ib lub zoo neej ua lawm. Hos yog hmoob USA los txog tim koj es ho tsis nqa nyiaj los pub rau koj siv no los koj tsis txhob khib khib siab vim tej zaum lawv tsis txheeb tsis ze koj ces lawv thiaj li nqa nyias los faiv tsis txhua txog rau koj.


#19 HMOOB_Tseeb_*

HMOOB_Tseeb_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 09:19 AM

Nej sim xav saib puas tsim nyog cov ntxhais tuaj tso duab hauv tojsiab no mas. Kuv pom hais tias 90% ntawm cov txiv neej yog lam saib duab seb cov ntxhais no zoo nkauj li cas xwb. 10% ntawm cov txiv neej mas yog nrhiav cov ntxhais no tham ntag. 1% ntawm cov nrhiav tham hluas nkauj no yeej xa nyiaj pub cov ntxhais no vim hlub lawv txoj kev txom nyem. Txhais tau hais tias 100 tus saib daim duab twg tus ntxhais ntawd yuav tau nyiaj li $50. 1000 tus saib nws daim duab ces nws yeej tau $500 lawm. Puas tsim nyog tso duab thiab cov yawg.

#20 HMOOB_Nyiaj Pos_*

HMOOB_Nyiaj Pos_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 09:31 AM

Kuv pom hais tias cov ntxhais hmoob nplog tso duab no yeej raug leb lab thab npas Meliskas tag li es lawv thiaj ua luaj os. Lawv tsis nyiam peb cov niag laus no lawm os.

#21 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 12:08 PM

cov phooj ywg, kuv saib zoo li thaum i muaj cov ntxhais los yog poj niam tuaj tso duab hauv toj siab no coob xwb ,tab sis tam sim no zoo li cov tub hluas los yog cov txiv neej kuj tuaj tso coob22 lawm thiab .nyaj cov txiv neej los yog cov tub hluas yuav tsis poob peev lawm thiab lau yom? hahahaha thov hlub peb cov tub ob lub qhov muag thiab nawj..

#22 HMOOB_hmong meskas_*

HMOOB_hmong meskas_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 06:39 PM

Ib tug yeej tsis zoo tshaj ib tug pes tsawg li ntag,

Hmoob USA feem coob yeej yog neeg muaj nyiaj dua lwm haiv neeg hmoob lawm. Hmoob USA feem coob yeej siab zoo thiab siab loj coj siab dav hlub taus lwm leej lwm tus. Hmoob USA feem coob yeej yog neeg nquag thiab muaj hauj lwm zoo ua. Hmoob USA feem coob yeej muaj cov tub txawj ntxhais ntse dua lwm haiv neeg hmoob lawm.

Nej tseem yuav khib thiab chim rau Hmoob USA npaum twg los ntshe nej yeej tsis khib thiab tsis chim rau lawv cov niag nyiaj $$$$$ kiag li os, vim muaj nqis heev kawg li nyob rau lub sij hawm no nas.

Yog koj yog hmoob nplog es koj tus hluas nkauj ho yuav hmoob USA lawm no los koj yuav tau tsis txhob khib siab vim koj tus hluas nkauj twb xaiv tau ib lub zoo neej ua lawm. Hos yog hmoob USA los txog tim koj es ho tsis nqa nyiaj los pub rau koj siv no los koj tsis txhob khib khib siab vim tej zaum lawv tsis txheeb tsis ze koj ces lawv thiaj li nqa nyias los faiv tsis txhua txog rau koj.

yog lawm tus phoojywg ua tsaug

#23 HMOOB_Hmoob Meskas_*

HMOOB_Hmoob Meskas_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 07:04 PM

Ib tug yeej tsis zoo tshaj ib tug pes tsawg li ntag,

Hmoob USA feem coob yeej yog neeg muaj nyiaj dua lwm haiv neeg hmoob lawm. Hmoob USA feem coob yeej siab zoo thiab siab loj coj siab dav hlub taus lwm leej lwm tus. Hmoob USA feem coob yeej yog neeg nquag thiab muaj hauj lwm zoo ua. Hmoob USA feem coob yeej muaj cov tub txawj ntxhais ntse dua lwm haiv neeg hmoob lawm.

Nej tseem yuav khib thiab chim rau Hmoob USA npaum twg los ntshe nej yeej tsis khib thiab tsis chim rau lawv cov niag nyiaj $$$$$ kiag li os, vim muaj nqis heev kawg li nyob rau lub sij hawm no nas.

Yog koj yog hmoob nplog es koj tus hluas nkauj ho yuav hmoob USA lawm no los koj yuav tau tsis txhob khib siab vim koj tus hluas nkauj twb xaiv tau ib lub zoo neej ua lawm. Hos yog hmoob USA los txog tim koj es ho tsis nqa nyiaj los pub rau koj siv no los koj tsis txhob khib khib siab vim tej zaum lawv tsis txheeb tsis ze koj ces lawv thiaj li nqa nyias los faiv tsis txhua txog rau koj.


Kuv ho pom zoo li no. Yog yuav piv Hmoob Meskas rau Hmoob Nplog mas zoo li Hmoob Meskas yeej yog cov muaj nyiaj li hais ntag, tab sis yuav muab nyias piv rau nyias lub teb chaws ces Hmoob Meskas feem coob tsuas zoo li ib tus tub khiav Xam Laub nyob Nplog teb khwv ib hnub noj ib hnub xwb. Peb cov Hmoob nyob Meskas feem ntau nyiaj yeej tsis duav hlis li. Hmoob Meskas tsuas li 5% muaj nyiaj tshaj 10 phav dollars tom BANK. Xav los mas peb tsuas mus haib haib tau rau Nplog thiab Thaib teb xwb os.

#24 HMOOB_hmongmeskas_*

HMOOB_hmongmeskas_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 07:05 PM

Phooj ywg' Kuv xav tias tej zaum lawv yuav tsis los ua npaum li koj hais no thiab nws yog tim nej cov ntxhais lawm thiab yog tias lawv los txog es los cab nej tej ntxhais ib tus tes zuj zus mus ua no mas koj chim los yog lawm nawb tab sis nej yuav hu peb ua Hmoob lwjkas los tau thov kom nej hu nej cov ntxhais ua ntxhais lwj kas thiab thiaj yog, Yog nej ho tsis pub peb los yuav nej tej ntxhais lawm los haj yam zoo xwb mas cia mus yuav nplog li nej hais txawm tias yuav tsis muaj hmoob nyob nplog teb lawm los nws yog ib qho zoo thiaj tsis muaj muaj teeb meem nawb. Hmoob txawm nyob lub teb chaws twg los yeej tsis yog hmoob lub hmoob yuav mus ua mab ua suav los yeej tsis txhaum hmoob li mas phooj ywg.
Kuv los yeej xav kom nej txiav txoj kev phooj kev ywg no kom tu thiab peb thiaj tsis tau xav nyiaj los rau tej neeg tim ko lawm. hais txog kev dag ces nej los yeej txawj dag ib yam li thiab nyob lub ntiaj teb no yog tsis txawj dag ces yog tus ruam kawg li nawb tib neeg ntiaj teb ces yeej dag noj dag hau tas nrho yog yuav hais ces hmoob tseem poob qab deb nawb.
Koj tuaj hais hauv no xwb tsis tau dab tsi mog mus lawm nram tsoom hwv nplog mus hais lawm nrad kom tsoom hwv kawv kev xwb ces nej xav pom ib tus hmoob lwj lwj kas los yuav tsis pom lawm mas.

yog li koj hais lawm ua tsaug
kuv xav kom txwv kom tau txoj kev mus laos vim yuav txog ib lub xyoo tshiab mas hmongmekas tej niam txiv tsuas yog niaj hnub sib cav sib ceg qhov uas tus txiv pheej yuav mus tim laos xwb kuv tsis xav kom muaj hmong nyob tim laos kiag li vim peb hlub lawv npaum li cas los lawv tseem hais tias hmong meskas lwj kas thiab no peb tej kev hlub lawv tsis muaj nuj nqi dab tsi kiag li yog tsis muaj hmong laos ces tej niam txiv yeej tsis sib ceg sib nrauj li nawb
muab txoj kev txiav kom tu haj yam zoo
cov hmong nplos no ntshaw nyiaj $$$$$ kawg li ib xyoo no twb muab peb cov phoojywg hmong meskas nplua nyiaj txog 2-3 tug
tsis yog tim hmong mekas yog tim cov ntxhais hmong nplog ntshaw $$ es tuaj thab hmong mekas xwb los tseem hais hmong mekas phem thiab yog li cas maj? tsis yog peb dag lawv xwb lawv yeej dag peb ib yam nkaus thiab tej tug tuaj dag hmong mekas nyiaj los tseem tsis pub - hmong mekas ua thiab ne
sib ntsib dua cov phoojywg

#25 HMOOB_Yus ruam ces yus mag_*

HMOOB_Yus ruam ces yus mag_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 09:38 PM

Qhov topic no kuv tsis ntseeg tias yog hmoob nplog ua tus sau, txawm li cas los xij, ib puas tus neeg yeej coj ib puas lub siab, koj yuav muab ib tug los piv kom txhua tus txaus siab li koj hais, yuav ua tsis tau tus phoojywg. Ib lub quav tsuag puas tag ib tsus mov ces yog zoo li koj tau hais los no.

Ua neeg nyob koj txawm ua ib pluag mov rau koj tej txheeb ze noj tag es koj tsis thov nyiaj los lwm tus yeej tau thov lawm tiag, yog li hmoob mekas thiaj tau hais li. Tabsis tej yam nyuag me me li no xwb, tsis txaus koj yuav tham tau npau taws ua luaj li hauv no. Kuv yog hmoob mekas, txawm daim av nplog kuv tsis ntshaw los tsuj los kuj mob kuv siab thaum tham vwm ntsuav li koj.

Hmoob mekas koj twb paub tias tus los tsuj nplog daim av, yog tus laus, yog tus lub neej ua laib rau ub rau no, ua cas nej tseem tso neej tej ntxhais tham ma. Txawm koj yuav hu ua hmoob lwj kas los nyob ntawm koj, tiamsis nej tej ntxhais qhov muag dig tag lawm los cas ma......los yog nej tej txhais ruam tas txhua tug es ua lub neej tsis muaj lub hlwb xav los cas. tim nej xwb txhob tu siab. Tim yus ruam dhau. Yog yus ruam ces txhob yws yws thiab.

#26 HMOOB_tooj pov tsab_*

HMOOB_tooj pov tsab_*
 • Guests

Posted 28 December 2011 - 02:55 AM

Qhov topic no kuv tsis ntseeg tias yog hmoob nplog ua tus sau, txawm li cas los xij, ib puas tus neeg yeej coj ib puas lub siab, koj yuav muab ib tug los piv kom txhua tus txaus siab li koj hais, yuav ua tsis tau tus phoojywg. Ib lub quav tsuag puas tag ib tsus mov ces yog zoo li koj tau hais los no.

Ua neeg nyob koj txawm ua ib pluag mov rau koj tej txheeb ze noj tag es koj tsis thov nyiaj los lwm tus yeej tau thov lawm tiag, yog li hmoob mekas thiaj tau hais li. Tabsis tej yam nyuag me me li no xwb, tsis txaus koj yuav tham tau npau taws ua luaj li hauv no. Kuv yog hmoob mekas, txawm daim av nplog kuv tsis ntshaw los tsuj los kuj mob kuv siab thaum tham vwm ntsuav li koj.

Hmoob mekas koj twb paub tias tus los tsuj nplog daim av, yog tus laus, yog tus lub neej ua laib rau ub rau no, ua cas nej tseem tso neej tej ntxhais tham ma. Txawm koj yuav hu ua hmoob lwj kas los nyob ntawm koj, tiamsis nej tej ntxhais qhov muag dig tag lawm los cas ma......los yog nej tej txhais ruam tas txhua tug es ua lub neej tsis muaj lub hlwb xav los cas. tim nej xwb txhob tu siab. Tim yus ruam dhau. Yog yus ruam ces txhob yws yws thiab.#27 HMOOB_hmoob ib yam_*

HMOOB_hmoob ib yam_*
 • Guests

Posted 28 December 2011 - 07:30 AM

Hmoob Nplog ces ham tsis ruam ruam li peb tham no ntag los mas. Txom nyem los txom nyem, cov ua nom tswv twb tsis pub rau noj thiab tsis pub rau haus, nyias tsuas mus nrhiav nyias noj nyias haus xwb. Kev lag luam yeej muaj ntau li ntau ntag, tiam sis kev lag luam tsuas muaj rau cov neeg muaj, neeg nquag, neeg txawj ntse, thiab muaj laj lim tswv yim zoo xwb. Hmoob nplog ces ntaub ntawv los kawm tsis txawj, lub hlwb ces tseem niaj hnub mus ua liaj thiab ua teb los noj xwb, cov ntse yeej muaj tsawg, cov ntse luag yeej muaj lag luam khiav thawm niaj thawm xyoo lawm tiam sis yog cov tsawg kuv yuav tsis tham txog. Peb cov hmoob nplog yeej tseem ruam ruam li kuv tham los no ntag. Txhob chim yog kuv tham raug koj tus hmoob nplog lub siab thiab lub ntsws, coj mus ua ib txoj kev kawm rau yus tus kheej kom yus thiaj li tsis poob qab luag thiaj li tsis thuam tau yus lawm yav tom ntej.

Txhob cia nej tej ntxhais mus muag ces nrhiav nyiaj rau ub rau no puas peb hmoob ntseg muag thoob qab ntuj lawm :lol: :P


#28 HMOOB_Qhua Ncuav_*

HMOOB_Qhua Ncuav_*
 • Guests

Posted 28 December 2011 - 11:09 AM

Txoj kev khwv noj nyob nplog mas tseem tshuav ntau heev tab sis yuav tsum muaj me ntsis nyiaj thiab skills. Yus yuav tsum mus ua yam neeg tsis tau ua los tsis tau muaj hlo li.

#29 HMOOB_Hmoob laos_*

HMOOB_Hmoob laos_*
 • Guests

Posted 28 December 2011 - 02:16 PM

xyoo 1945 tsov rog meskas tuaj tua Laos muab hmoob tua hmoob muab nplog tua nplog ua rau peb hmoob nyob tsis tau ua ke muaj qee tus nplog los kuj nyob tsis tau sib phim thiaj muaj tso rog hauv teb chaw Laos kub ntxhov ua rau neeg nyob tsis muaj chaw sib tua tas li xwb, xyoo 1975 pab Laos Communism thiaj li txeeb tau lub teb chaw yam zoo nkauj thiab muab teeb lub npe hu ua laos no lawm.
tsij ntawv los cov ua tuaj meskas tog rov taw tuam ntuj thiaj nyob tsis tau yog nyob ces cov ua tau teb chaw yuav nyas muab hlais caj pas xwb thiaj khia nrog mekas mus lawm
Teb chaw Laos phib qhib kev ywj pheej 1996,1998, 2000 thiab txij li 2003 los no ua rau ywj pheej heev lawm ua rau cov kwv tij hmoob nyob sab USA tuaj rau teb chaw Laos no yooj yim heev lawm tsis tas li xwb cov ua twb yog communism tus yeeb ncuab los lawv twb tso los saib los xyua teb chaw tib si lawm thiab
txij li xyoo 2000 los no kuj muaj hmoob nyob rau sab USA ntau pab pawg los saib los xyua teb chaw Laos xws li:
1. HMoob mes kas
2. hmoob mis kas

tab hauv qab no kuv yuav piav me ntsi txog hmoob lwj kas
lo lus tias hmoob lwj kas no tsis yog lam tau lam hais yeej pom tseeb muaj meej, muaj pov thawj coob leej nres nroos nrog pom thiab nias tes tseg lawm thiaj tau muab piav rau nej tau paub,cov no cov hmoob nyob Laos tseem ntshai tshaj hmoob mob ruas lawm thiab
:blink: hmoob
mis kas yog li cas?

:lol: hmoob miskas tam sim no muaj cov tub hmoob kawm txawj ntse tshawb nrhiav tau lawm feem coob tsuas yog cov hmoob ua nyob rau sab USA nkaus xwb tab kuj tsis yog tag nrho muaj qee leej xwb.
:P nej yuav noog tias qee leej ntawv yog tus zoo li cas thiab xeem hmoob dab tsi nyob lub State twg tus laus los hluas, poj niam los txiv neej?
:unsure: tej zaum nej xav noog tus sau tias yuav saib li cas thiaj paub tias tus ntawd, tus tov, tus tiv xeem hmoob no yog hmoob lwj kas?
;) hmoob [i]mis kas
yog tus zoo li cas nej saib xwb nej yuav tsis paub los nyeem ntawv hauv qab no nej thiaj paub thiab to taub nawb mog hmoob tsis yog hmoob mob ruas nawb
:( muaj txhua xeem hmoob,tsis hais tus laus los hluas, poj niam txiv neej muaj tib si mus nyob rau USA.
:mellow: nej saib tus twg tuaj laos es tsis saib kwv tij neej tsa, tsis paub kwv tij, tsis coj poj niam me nyuam tuaj, tuaj txog ua zaub mov rau noj mas tseem tub raug nws thiab hais tias hmoob Laos mas xav xav thov nyiaj thiaj tua tsiaj txhu rau noj es thiaj zoo thov nyiaj, khav theeb tias peb nyob USA mas peb muaj vaj muaj tsev zoo muaj tsheb caij noj zaub mov mas peb noj cov qab qab noj nqaij xwb, thiab khav tias kuv mas ua hauj lwm siab li ub li no tau nyiaj hli ntau,hais lus meskas qee lo rau thiab tab mas twb tsis paub tias nws hais puas yog, nyob tim USA luag twb tsis yyuav mus pob zog ntxhua toilet xwb los luag tseem xaiv lawm thiab tuaj txog laos tuaj tham hluas nkauj deev hluas nkauj ua kom hluas kom cov hluas nkauj puas tsuaj tag tsis tau txiv yuav, tej tus yawg thaub thiab pog laus 50-60-70 xyoo lawm los tseem los yuav cov me nyuam yaus ua tsis tau paub dab tsis yuav tau ua twb tsis tau los tseem muaj tus puav pom hluas nkauj xeem hmoob no yog yus xeem zoo nkauj lawm ces tseem pauv xeem tham lawm thiab ua rau cov tub hluas kawm ntawv tag BA, Master thiab PHD, tsis tau nkauj hmoob yuav ua poj niam, tuaj ua laib xwb, muaj nyiaj mus pub hluas nkauj li ub li no, thaum txhaum plaub lawm mam paub kwv tij, tuaj yuav hluas nkauj tso tseg li ub li no mus txog twg yuav pov tseg ntawd,tuaj ntxias dag nkauj hmoob cov ruam qauj, nyob USA twb tsis muajvaj tse nyob tag nrho ua laib raug poj niam muab ncaws li ncaws dev tawm lawm xwb los tseem los khav txiv thiab, cov no peb hu ua hmoob lwj kas
hmoob mes kas ho yog tus zoo li cas?
cov kwv tij ua nyob rau sab USA ua tuaj rau Laos tuaj saib kwv tij coj poj niam me nyuam los ncig ua si saib kwv saib tij los pab kwv pab tij saib tus dhau tus cov no peb hmoob Laos tus muaj ces kuj tua tsiaj tua txhuv rau noj ua kev zoo siab ua tau sib ncaim ntev lawm tsis tau sib ntsib (tsis yog tua rau noj es yuav thov nyiaj), txog hnub rov qab tus muaj kuj yuav tua qaib ntim su rau thiab, tus txom nyem luag kuj ua mov dej zaub tsuag rau noj, thiab los tham txog kev sib nco piav txog lub neej yav tom ntej yuav ua cas thiaj muaj noj muaj hnav tus no peb hu ua hmoob meskas
:D kwv tij hmoob nej saib tag xav thiab seb puas yog li tus sau tau sau rau saum toj no


Yaeg Kab tsib ntshav, yam uas hais phem ces muab liam ua hmoob nplog tug. Tabsis koj tsis yog hmoob nplog, vim hmoob nplog tsis hais lus phem npaum li koj ko. Koj rov thuam koj ces zoo lawm los mav. Koj yog ib tug neeg laim tiag tiag. Pab koj txaj muag dhau lawm hmoob lwjkas ruam awb.

#30 HMOOB_nuj toog tiag._*

HMOOB_nuj toog tiag._*
 • Guests

Posted 28 December 2011 - 03:40 PM

hmoob me kas yuav tsi muaj nyiaj txhua tus thiab tsim txiaj txhua tus. yog vim ib txhia tub yuav nyab xwb lo tseem mus txais nyiaj lo yuav thiab. nyob qhov twg lo nyob ntawm tus muaj thiab tus txom nyem xwb. tiam sis nyiaj dollar tsuas yog muaj nqis dua nyiaj nplog thiab nyiaj thaib xwb.

nyob ntawm txoj hmoo xwb thov txhob khav theeb thiab txhob thuam cov txom nyem zog. sawv daws puav leej yog hmoob xwb. hlub nej txhua tus.... nyob zoo xyoo tshiab 2012...

#31 HMOOB_Hlob nkaj_*

HMOOB_Hlob nkaj_*
 • Guests

Posted 28 December 2011 - 08:49 PM

tus yawg hmoob nplog cas koj yuav cem hmong meskas mob ua luaj hmoob meskas lwj kas no tub qaug hmoob meskas dhau lawm
cov hmong meskas los tim ko yog lawv hlub hlub cov ntxhais tsam tuag tas rau
txoj kev nyem es lawv thiaj los hlub xwb cov los tim ko yog cov neeg zoo xwb ho
cov lwj kAS TSAWM Yog COV HMOOB NPLOG NTAG hmoob nplog mas qes neeg npaum tawb quaj dev tsw lwj ntag
cov hmoob meskas los tim ko yog cov neeg siab zoo thiaj li los hlub xwb cov siab tsis zoo ces tsuas yog nej ua npau suav xwb mog
cov yuav pab nej muaj vaj tsev ces yog cov niaj hnub los tim ko xwb ntag lauj koj yawg
cas koj yuav ntshaw nyiaj dauslas ua luaj nab yawg yog koj ntshaw no qhia koj qhov chaw nyob kuv mam xa los pab rau koj noj tsam koj ho tuag
lawm thiab ces tsawg ib tug nyob av nplog lawm thiab os xav kom muaj li luag ces ua tib zoo muab koj niag maum dev xyuas es kom thiaj li muaj ntxhais zoo nkauj es hmong meskas thiaj li tham es koj thiaj tau nyiaj dauslas los maj koj puas paub tias cov tsev vov kab npeeb liab ploog
yog hmoob meskas los ua xwb no los yog tsis muaj cov hmong meskas los tim ko nej cov tsev ces nyob hauv ntsia pom saum ntuj xwb koj puas paub li ntawd yog koj tsis muaj ntxhais tsis muaj kwvtij nyob meskas es khib khib koj thiaj li cem hmoob meskas puas yawg
hmoob meskas tsis ruam li koj hmoob meskas thiaj li los pab hmoob nplog yog hmoob meskas ruam li koj ces nej cov niag hmoob ces tsuas yog ua npau suav xwb lauj yawg tus nyuag hmoob uas tuaj hauv no tseem Ruam tshaj tej niag npua lawm thiab
hahahaha :huh:

Nyob zoo tsoom phooj ywg hmoob nplog thiab hmoob USA, hnub no kuv tuaj pom nej tuaj tham tau ib co lus zoo li no rau hauv lub topic no ua rau kuv kuj tag kev cia siab kawg nkaus li, Vim tias zoo li peb hmoob tseem tshuav cov ruam qauj thiab poob qab deb heev, yeej tsis tau tsim nyog hu tias nyob lub teb chaws vam meej hlo li os cov phooj ywg, kuv kuj pab nej sawv daws txaj muag kawg nkaus thaum kuv tuaj pom nej tuaj sib ceg hauv no tham tej lus tsis muaj qab hau dab tsi li, tos li ho tsis muaj neeg fwm nej li tej me nyuam yaus xwb twb tsis fwm nej lawm thiab los yog tim qhov nej coj li niaj hnub nim no ntag lau!
Cov phooj ywg peb yog neeg laus lawm txawm lawv tsis pom tsis paub yus los lawv mloog kiag yus lo lus thiab yus lub tswv yim uas tuaj sau ntawv nyob rau hauv no xwb ces lawv yeej paub kiag lawm hais tias yus tseem poob qab deb npaum li cas, thiab tseem ruam heev
Lam hais me me li no rau nej xwb txawm hais tau siab zog lawm los thov nej zam txim nawb mog :P :P :P

#32 HMOOB_Neeg phem_*

HMOOB_Neeg phem_*
 • Guests

Posted 29 December 2011 - 12:25 AM

cov npawg nej pheej tuaj sib dob ua dog ua dig dab tsi li nej nas........txawm hmoob nplog hmoob meskas los tsis tseem ceeb dab tsi thiab raws kuv xav nas sawv daws yog hmoob txhob sib thuam,yog teem sib thuam ces hmoob tsis muaj
quav hlo li ib co tau hais hauv no lawm los mas,hmoob meskas los yeej yog tuaj tim nplog tuaj thiab hos hmoob laos
los yeej yog hmoob thiab txhob sib thuam li nej nawj.kuv li kuv yug tim laos tuaj thiab sawv daws meskas ces yog hmoob
meskas nyob thaib yog hmoob thaib nyob laos yog hmoob laos nyob suav yog hmoob suav xwb,tej no tsis tseem ceeb
qhov tseem ceeb yog lub npe hu ua hmoob no xwb kwv tij,sib hlub mas,pheej tuaj hais lus sau ntawv phem phem xwb mas siv tsis tau txawm tsis muaj neeg paub thiab tsis muaj neeg pom los lub ntuj daim av pom laiv nawj.

sawv daws tuaj hauv no raws kuv xav yog tib co neeg txawj,neeg paub ntau xwb yeej tsis ruam,kom to taub tias tus ruam los yeej yog neeg ntse,tus paub lus los yeej ntse ..............luag lwm haiv neeg luag tsis cem koj ruam kuv ntse,kuv ntse koj ruam luag tsis hais li hmoob,raws luv xav yog hmoob tseem ntse li luag lwm haiv thiab mas hmoob niaj hnub sib tua tuag tas........li no xwb sib ntsib dua lwm zaus.........nyeem tas txhob khib xeeb nawj.

kom sawv daws noj qab nyob zoo 2012.

#33 HMOOB_Hihihihi_*

HMOOB_Hihihihi_*
 • Guests

Posted 29 December 2011 - 02:16 AM

Ib tug yeej tsis zoo tshaj ib tug pes tsawg li ntag,

Hmoob USA feem coob yeej yog neeg muaj nyiaj dua lwm haiv neeg hmoob lawm. Hmoob USA feem coob yeej siab zoo thiab siab loj coj siab dav hlub taus lwm leej lwm tus. Hmoob USA feem coob yeej yog neeg nquag thiab muaj hauj lwm zoo ua. Hmoob USA feem coob yeej muaj cov tub txawj ntxhais ntse dua lwm haiv neeg hmoob lawm.

Nej tseem yuav khib thiab chim rau Hmoob USA npaum twg los ntshe nej yeej tsis khib thiab tsis chim rau lawv cov niag nyiaj $$$$$ kiag li os, vim muaj nqis heev kawg li nyob rau lub sij hawm no nas.

Yog koj yog hmoob nplog es koj tus hluas nkauj ho yuav hmoob USA lawm no los koj yuav tau tsis txhob khib siab vim koj tus hluas nkauj twb xaiv tau ib lub zoo neej ua lawm. Hos yog hmoob USA los txog tim koj es ho tsis nqa nyiaj los pub rau koj siv no los koj tsis txhob khib khib siab vim tej zaum lawv tsis txheeb tsis ze koj ces lawv thiaj li nqa nyias los faiv tsis txhua txog rau koj.


Cas kuv yuav pab nej txaj muag ua luaj na cov me bawg aw! sim neej no mus khwv ciaj khwv tuag es nim qhuav tau 5000 $$$ nqa mus ntxia cov me ntxhais tim nplog xwb los cas nim yuav khav tias muaj nyiaj tshaj li thiab, hehehe! koj yeej muaj nyiaj kawg thiab mas phooj ywg tiam sis tu siab qhov uas muaj tsis ntau es tsis txaus them nqis tsev xwb os, txhob khav22 theeb ma phooj ywg koj puas paub tias koj tuaj khav li ko puas txog peb cov no lawm no los cas ma, cav kuv yuav pab koj txaj muag ua luaj li os me phooj ywg,
Kuv qhia rau koj tias cov neeg txawj ntse tsis zoo li cov koj hais los no os cov tuaj khav222 li koj ces tab tom tuaj ua kom lawv paub tias yus ruam npaum li cas no xwb, nyob tsis tau zoo nyob es pheej yuav mus nthuav yus txoj kev ruam rau teb chaws paub ma bawg, heehehehe! txhob tuaj qhia yus txoj kev ruam ntxiv lawm thiaj tsis puas txog peb cov hmoob mes kas uas tsis ruam li koj tus ko nawb :P :P :P

#34 HMOOB_Hmoob(99.9%)_*

HMOOB_Hmoob(99.9%)_*
 • Guests

Posted 29 December 2011 - 07:56 AM

Cas kuv yuav pab nej txaj muag ua luaj na cov me bawg aw! sim neej no mus khwv ciaj khwv tuag es nim qhuav tau 5000 $$$ nqa mus ntxia cov me ntxhais tim nplog xwb los cas nim yuav khav tias muaj nyiaj tshaj li thiab, hehehe! koj yeej muaj nyiaj kawg thiab mas phooj ywg tiam sis tu siab qhov uas muaj tsis ntau es tsis txaus them nqis tsev xwb os, txhob khav22 theeb ma phooj ywg koj puas paub tias koj tuaj khav li ko puas txog peb cov no lawm no los cas ma, cav kuv yuav pab koj txaj muag ua luaj li os me phooj ywg,
Kuv qhia rau koj tias cov neeg txawj ntse tsis zoo li cov koj hais los no os cov tuaj khav222 li koj ces tab tom tuaj ua kom lawv paub tias yus ruam npaum li cas no xwb, nyob tsis tau zoo nyob es pheej yuav mus nthuav yus txoj kev ruam rau teb chaws paub ma bawg, heehehehe! txhob tuaj qhia yus txoj kev ruam ntxiv lawm thiaj tsis puas txog peb cov hmoob mes kas uas tsis ruam li koj tus ko nawb :P :P :PKuv paub lawm hais tias tseem tshuav cov uas tub nkeeg li koj ntag thiaj li tseem yog neeg txom nyem tos nyiaj tim Department of Human Service los cawm txoj sia thiab them nqi vaj nqi tsev xwb. Hias txog peb hmoob feem coob nyob rau hauv USA yeej yog neeg nquag mus khwv noj khwv haus muaj laj kam zoo ua thawm niaj thawm xyoo, yog li peb feem coob thiaj li tsis txom nyem, tseem tus txom nyem li koj los peb yeej txiav taxes coj los pub rau koj kom koj tsis txhob tuag tshaib tib si li lawm ntag, qhov no yeej muaj tseeb li kuv tham, tsis dag li ntag. Tsis yog kuv tuaj khav tiam sis kuv kuj xav tuaj piav hais tias peb hmoob USA feem coob raws li kuv pom yeej yog neeg nquag, txawj ntse, muaj laj lim tswv yim zoo, thiab siab loj siab dav dua ntais lwm hais neeg hmoob lawm ntag. :D :D

#35 HMOOB_hmoob_ kabtsib_*

HMOOB_hmoob_ kabtsib_*
 • Guests

Posted 29 December 2011 - 10:10 PM

nyob zoo rau xyoo tshiab 2012 tsoom kwv tij neej tsa sawv daws xyoo tshiab no thov kom qav sthiab los tau noj dej tshiab los tau haus, khwv nyiaj los kom tau nyiaj, khwv kub los kom tau kub khwv me kom tau ntau khwv ntau kom noj tsis txawj tag, noj tsis tag cia ntiav dag noj tsis txog cia ntiav zog mus ce toj kom zog loj nqi hav kom zog nchav
zoo siab ua tseem muaj nej sawv daws coob leej ib leeg tuaj peb ib lo lus ua rau lob topic no nws yog ib qho lom zem kawg nkaus
:blink: yog nej xav kom txhob muaj sib ceg lawm ces ua tau ua raws li no
1. kom tus postmaster tojsiab no tsis pub tso xov tooj rau hauv no lawm
2. Hmoob laus muaj poj niamme nyuam puv vaj tse tsis txhob los tham tej me nyuam ntxhais ruam qauj lawm( peb tsis txiav cov hluas tsis tau muaj poj niam tub se tham yuav tau tsis hais li cas)
3. los txog Laos hmoob tsis txhob los khav teeb tias muaj muaj nyiaj npau li ub npau li no nrauj poj niam tag lawm los yog dag tias poj niam tuag lawm txiag twb tsis tau los pheej tseem los dag koj cov ntxhais puas tsuaj tsis tau txiv
4. yog nej xav yuav rau nej tus tub coj nej tus tub los saib nyiam tus twg hais peb hmoob nplog pab tau tsis hais dag zog los yog nyiaj txiag peb kuj yuav pab li pab tau
5. vim thaum ntej los hais tias tham rau tus tub tom qab tham rau yawg thaub laus hlab zaub tsib
6. yog nej yeej nrauj poj niam los yog poj niam tuag lawm tiag los yuav tsum nqav ntaub ntawv los nrog ncig los txog Laos yuav tsum mus sign in US Embassy nyob Laos thiab mas peb thiaj tias nej yog hmoob meskas tsis yog hmoob lwj kas
yog nej tsis ua li cov no ces peb tias hmoob lwjkas lwjkas lwjkas
:( yog li nplog los yog lwm haiv neeg yuav noog peb tias cov ntawv puas yog hmoob mekas? peb teb tias tsis yog lawv yog hmoob lwj kas xwb
yog tias nej paub chin paub khib li nej no thov nej cov nyob rau sab USA pab nqua hu rau sawv daws kom tsis txhob ua li no lawm tiaj tsis muaj teeb meem
cov nyob sab Frace, UAstralia, suav teb thaib teb thiab lwm teb chaw lawv twb tsis ua li nej no
nej ua zoo xav seb puas yog nyiaj xwb kuv muaj txaus siv lawm kuv kuj tsis muaj ntau yuav pub rau nej yog xa $$$$$$ tuaj pub rau nej cov nyob sab USA los yeej tau thiab seb nej leej twg txom nyem hais los peb muaj zoo koos haum mam xav tuaj tau kawg
tsis li kuv mam xa kuv li tuaj los ok

#36 HMOOB_Vam Lis_*

HMOOB_Vam Lis_*
 • Guests

Posted 29 December 2011 - 10:50 PM

nyob zoo rau xyoo tshiab 2012 tsoom kwv tij neej tsa sawv daws xyoo tshiab no thov kom qav sthiab los tau noj dej tshiab los tau haus, khwv nyiaj los kom tau nyiaj, khwv kub los kom tau kub khwv me kom tau ntau khwv ntau kom noj tsis txawj tag, noj tsis tag cia ntiav dag noj tsis txog cia ntiav zog mus ce toj kom zog loj nqi hav kom zog nchav
zoo siab ua tseem muaj nej sawv daws coob leej ib leeg tuaj peb ib lo lus ua rau lob topic no nws yog ib qho lom zem kawg nkaus
:blink: yog nej xav kom txhob muaj sib ceg lawm ces ua tau ua raws li no
1. kom tus postmaster tojsiab no tsis pub tso xov tooj rau hauv no lawm
2. Hmoob laus muaj poj niamme nyuam puv vaj tse tsis txhob los tham tej me nyuam ntxhais ruam qauj lawm( peb tsis txiav cov hluas tsis tau muaj poj niam tub se tham yuav tau tsis hais li cas)
3. los txog Laos hmoob tsis txhob los khav teeb tias muaj muaj nyiaj npau li ub npau li no nrauj poj niam tag lawm los yog dag tias poj niam tuag lawm txiag twb tsis tau los pheej tseem los dag koj cov ntxhais puas tsuaj tsis tau txiv
4. yog nej xav yuav rau nej tus tub coj nej tus tub los saib nyiam tus twg hais peb hmoob nplog pab tau tsis hais dag zog los yog nyiaj txiag peb kuj yuav pab li pab tau
5. vim thaum ntej los hais tias tham rau tus tub tom qab tham rau yawg thaub laus hlab zaub tsib
6. yog nej yeej nrauj poj niam los yog poj niam tuag lawm tiag los yuav tsum nqav ntaub ntawv los nrog ncig los txog Laos yuav tsum mus sign in US Embassy nyob Laos thiab mas peb thiaj tias nej yog hmoob meskas tsis yog hmoob lwj kas
yog nej tsis ua li cov no ces peb tias hmoob lwjkas lwjkas lwjkas
:( yog li nplog los yog lwm haiv neeg yuav noog peb tias cov ntawv puas yog hmoob mekas? peb teb tias tsis yog lawv yog hmoob lwj kas xwb
yog tias nej paub chin paub khib li nej no thov nej cov nyob rau sab USA pab nqua hu rau sawv daws kom tsis txhob ua li no lawm tiaj tsis muaj teeb meem
cov nyob sab Frace, UAstralia, suav teb thaib teb thiab lwm teb chaw lawv twb tsis ua li nej no
nej ua zoo xav seb puas yog nyiaj xwb kuv muaj txaus siv lawm kuv kuj tsis muaj ntau yuav pub rau nej yog xa $$$$$$ tuaj pub rau nej cov nyob sab USA los yeej tau thiab seb nej leej twg txom nyem hais los peb muaj zoo koos haum mam xav tuaj tau kawg
tsis li kuv mam xa kuv li tuaj los ok

Koj kuj xa li $200000 mus pub kuv vim kuv xav them kuv lub tsev kom tsis txhob tshuav nqi li nej thiab os. Ua tsaug nawb. Koj pab thov nej lub koom haum saib puas pab tau kuv os. Yog nej pab ntau kuv zaum no no kuv yuav ua xovxwm tawm thoob teb chaws Meskas kom peb cov Hmoob Meskas ho ua ntsuas khav teeb hwv lawm os nawb.

Vam

#37 HMOOB_Hmoob_kabtsib_*

HMOOB_Hmoob_kabtsib_*
 • Guests

Posted 29 December 2011 - 11:07 PM

Koj kuj xa li $200000 mus pub kuv vim kuv xav them kuv lub tsev kom tsis txhob tshuav nqi li nej thiab os. Ua tsaug nawb. Koj pab thov nej lub koom haum saib puas pab tau kuv os. Yog nej pab ntau kuv zaum no no kuv yuav ua xovxwm tawm thoob teb chaws Meskas kom peb cov Hmoob Meskas ho ua ntsuas khav teeb hwv lawm os nawb.

Vam

:D yog koj xav tau tiag no kuj qhia koj qhov chaw nyob thiab sau seb koj ua hauj lwm dab tsis tsev neeg li cas qhia los kuv mam li xa tuaj ok mas, 200,000 xwb tau kawg mas tsis nyuaj li os yog tias qhia zoo lkos lawm ces ok

#38 HMOOB_Tseeb Cia Tseeb_*

HMOOB_Tseeb Cia Tseeb_*
 • Guests

Posted 29 December 2011 - 11:08 PM

Hmoob Kabtsib aw, koj txhob cem cem peb cov thaub laus hmoob meskas os. Peb yeej los ncaj los ncees tab sis ua cas koj tsis mus pab cheem nej cov ntxhais hmoob nplog kom txhob tuaj tav peb kev tham peb mas. Thaum kuv nyaum qhuav tawm nyab hoom hauv tshav dav hlau Vavtais los xwb twb muaj ob peb tus ntxhais los tuav kuv tes yuav nrog kuv mus lawm laiv. Kuv kuj tsis zoo yig thiab tiag. Lawv los zoo nkauj thiab ncej qab los dawb ces txiv neej yawg yuav ua li cas yig dhau mas. Yog koj nev koj yuav ua li cas no. Zoo tshaj mas koj yuav tsum mus kwv paib cem nej cov ntxhais tom tshav dav hlau mas thiaj yog los sis kwv paib cem nej cov ntxhais kom txhob qaug quav rau hmoob meskas hauv nej cov tshav pob.

Yog peb hmoob Meskas tsis los lawm no kuv xav hais tias nej neeg nplog yuav txom nyem zog lawm thiab. Koj puas paub hais tias koj cov nyiaj koj khwv tau ntau ntau ntawd twb yog Hmoob Meskas li nyiaj xwb no lov. Xa zoo mas saib puas yog. Thaum kuv muab nyiaj pub tus ntxhais tuaj tos kuv ntawd tag, nws coj kuv cov nyiaj los yuav koj cov khoom noj khoom siv lawm laiv. Kuv muab nyiaj rau tus ntxhais txom nyem ntawd ces twb yog kuv muab rau lub teb chaws nplog lawm los mas koj tsis paub li lov. Nej txhua tus tau lag luam twb vim cov ntxhais ntawd tuaj tham peb es lawv thiaj tau nyiaj los yuav nej tej khoom xwb os. Nej thiaj yog cov khaws peb tej nyiaj cia hauv hnab lawm. Cov ntxhais no txom nyem ces tau pes tsawg los lawv muab rau nej cia tag lawm xwb los mas ua cas tseem yuav khib thiab nas.

#39 HMOOB_Vam Lis_*

HMOOB_Vam Lis_*
 • Guests

Posted 29 December 2011 - 11:14 PM

:D yog koj xav tau tiag no kuj qhia koj qhov chaw nyob thiab sau seb koj ua hauj lwm dab tsis tsev neeg li cas qhia los kuv mam li xa tuaj ok mas, 200,000 xwb tau kawg mas tsis nyuaj li os yog tias qhia zoo lkos lawm ces ok

Yog yus hlub luag lawm ces cia li xa moneygram mus xwb los mas. Muab dawb muab huv ces tsis tas paub kuv yog leej twg thiab ua hauj lwm li os. Twb txom nyem thiaj thov txog es tseem nug txog hauj lwm dab tsi nas. Kav tsij xa tuaj nawb. Yog xa nyiaj tag tuaj lawm no email koj tus number nyiaj rau kuv tus email no. ncontsoovkojlitxiajntsig@yahoo.com.

Ua tsaug..

#40 HMOOB_hmongmeskas_*

HMOOB_hmongmeskas_*
 • Guests

Posted 30 December 2011 - 01:35 AM

Hmoob Kabtsib aw, koj txhob cem cem peb cov thaub laus hmoob meskas os. Peb yeej los ncaj los ncees tab sis ua cas koj tsis mus pab cheem nej cov ntxhais hmoob nplog kom txhob tuaj tav peb kev tham peb mas. Thaum kuv nyaum qhuav tawm nyab hoom hauv tshav dav hlau Vavtais los xwb twb muaj ob peb tus ntxhais los tuav kuv tes yuav nrog kuv mus lawm laiv. Kuv kuj tsis zoo yig thiab tiag. Lawv los zoo nkauj thiab ncej qab los dawb ces txiv neej yawg yuav ua li cas yig dhau mas. Yog koj nev koj yuav ua li cas no. Zoo tshaj mas koj yuav tsum mus kwv paib cem nej cov ntxhais tom tshav dav hlau mas thiaj yog los sis kwv paib cem nej cov ntxhais kom txhob qaug quav rau hmoob meskas hauv nej cov tshav pob.

Yog peb hmoob Meskas tsis los lawm no kuv xav hais tias nej neeg nplog yuav txom nyem zog lawm thiab. Koj puas paub hais tias koj cov nyiaj koj khwv tau ntau ntau ntawd twb yog Hmoob Meskas li nyiaj xwb no lov. Xa zoo mas saib puas yog. Thaum kuv muab nyiaj pub tus ntxhais tuaj tos kuv ntawd tag, nws coj kuv cov nyiaj los yuav koj cov khoom noj khoom siv lawm laiv. Kuv muab nyiaj rau tus ntxhais txom nyem ntawd ces twb yog kuv muab rau lub teb chaws nplog lawm los mas koj tsis paub li lov. Nej txhua tus tau lag luam twb vim cov ntxhais ntawd tuaj tham peb es lawv thiaj tau nyiaj los yuav nej tej khoom xwb os. Nej thiaj yog cov khaws peb tej nyiaj cia hauv hnab lawm. Cov ntxhais no txom nyem ces tau pes tsawg los lawv muab rau nej cia tag lawm xwb los mas ua cas tseem yuav khib thiab nas.

tus bawg tseeb cia tseb yog li koj hais lawm koj hais tau ntxim kuv siab kawg kuv ua koj tsaug

#41 HMOOB_hmoob nplog tus txha caj q_*

HMOOB_hmoob nplog tus txha caj q_*
 • Guests

Posted 30 December 2011 - 01:58 AM

nyob zoo rau xyoo tshiab 2012 tsoom kwv tij neej tsa sawv daws xyoo tshiab no thov kom qav sthiab los tau noj dej tshiab los tau haus, khwv nyiaj los kom tau nyiaj, khwv kub los kom tau kub khwv me kom tau ntau khwv ntau kom noj tsis txawj tag, noj tsis tag cia ntiav dag noj tsis txog cia ntiav zog mus ce toj kom zog loj nqi hav kom zog nchav
zoo siab ua tseem muaj nej sawv daws coob leej ib leeg tuaj peb ib lo lus ua rau lob topic no nws yog ib qho lom zem kawg nkaus
:blink: yog nej xav kom txhob muaj sib ceg lawm ces ua tau ua raws li no
1. kom tus postmaster tojsiab no tsis pub tso xov tooj rau hauv no lawm
2. Hmoob laus muaj poj niamme nyuam puv vaj tse tsis txhob los tham tej me nyuam ntxhais ruam qauj lawm( peb tsis txiav cov hluas tsis tau muaj poj niam tub se tham yuav tau tsis hais li cas)
3. los txog Laos hmoob tsis txhob los khav teeb tias muaj muaj nyiaj npau li ub npau li no nrauj poj niam tag lawm los yog dag tias poj niam tuag lawm txiag twb tsis tau los pheej tseem los dag koj cov ntxhais puas tsuaj tsis tau txiv
4. yog nej xav yuav rau nej tus tub coj nej tus tub los saib nyiam tus twg hais peb hmoob nplog pab tau tsis hais dag zog los yog nyiaj txiag peb kuj yuav pab li pab tau
5. vim thaum ntej los hais tias tham rau tus tub tom qab tham rau yawg thaub laus hlab zaub tsib
6. yog nej yeej nrauj poj niam los yog poj niam tuag lawm tiag los yuav tsum nqav ntaub ntawv los nrog ncig los txog Laos yuav tsum mus sign in US Embassy nyob Laos thiab mas peb thiaj tias nej yog hmoob meskas tsis yog hmoob lwj kas
yog nej tsis ua li cov no ces peb tias hmoob lwjkas lwjkas lwjkas
:( yog li nplog los yog lwm haiv neeg yuav noog peb tias cov ntawv puas yog hmoob mekas? peb teb tias tsis yog lawv yog hmoob lwj kas xwb
yog tias nej paub chin paub khib li nej no thov nej cov nyob rau sab USA pab nqua hu rau sawv daws kom tsis txhob ua li no lawm tiaj tsis muaj teeb meem
cov nyob sab Frace, UAstralia, suav teb thaib teb thiab lwm teb chaw lawv twb tsis ua li nej no
nej ua zoo xav seb puas yog nyiaj xwb kuv muaj txaus siv lawm kuv kuj tsis muaj ntau yuav pub rau nej yog xa $$$$$$ tuaj pub rau nej cov nyob sab USA los yeej tau thiab seb nej leej twg txom nyem hais los peb muaj zoo koos haum mam xav tuaj tau kawg
tsis li kuv mam xa kuv li tuaj los ok

Thaub kabtsib koj khav li ko cas koj ho tsis pab peb coj niam txiv txomnyem thiab peb cov ntxhais txonnyem maj
cas koj ho cia s/d txomnyem ua luaj li maj txhua tus hmoob mekas yog 3 niam 3 txiv thiaj pab tau 3 koj tsis los cua tshuab txog nawj yog koj yuav txwv li ko koj yuav tsum yug 3 cov neeg txomnyem nyob lub tebchaw nplog no kom tag nawj
muaj nyiaj muaj koom haum cas tsis pom pab ib tug neeg txomnyem qhov twg li maj
tsis txhob khav ntawm ntus cub tsam qev mub tom nawj :(

#42 HMOOB_hmoob_kabtsib_*

HMOOB_hmoob_kabtsib_*
 • Guests

Posted 30 December 2011 - 05:26 AM

Hmoob Kabtsib aw, koj txhob cem cem peb cov thaub laus hmoob meskas os. Peb yeej los ncaj los ncees tab sis ua cas koj tsis mus pab cheem nej cov ntxhais hmoob nplog kom txhob tuaj tav peb kev tham peb mas. Thaum kuv nyaum qhuav tawm nyab hoom hauv tshav dav hlau Vavtais los xwb twb muaj ob peb tus ntxhais los tuav kuv tes yuav nrog kuv mus lawm laiv. Kuv kuj tsis zoo yig thiab tiag. Lawv los zoo nkauj thiab ncej qab los dawb ces txiv neej yawg yuav ua li cas yig dhau mas. Yog koj nev koj yuav ua li cas no. Zoo tshaj mas koj yuav tsum mus kwv paib cem nej cov ntxhais tom tshav dav hlau mas thiaj yog los sis kwv paib cem nej cov ntxhais kom txhob qaug quav rau hmoob meskas hauv nej cov tshav pob.

Yog peb hmoob Meskas tsis los lawm no kuv xav hais tias nej neeg nplog yuav txom nyem zog lawm thiab. Koj puas paub hais tias koj cov nyiaj koj khwv tau ntau ntau ntawd twb yog Hmoob Meskas li nyiaj xwb no lov. Xa zoo mas saib puas yog. Thaum kuv muab nyiaj pub tus ntxhais tuaj tos kuv ntawd tag, nws coj kuv cov nyiaj los yuav koj cov khoom noj khoom siv lawm laiv. Kuv muab nyiaj rau tus ntxhais txom nyem ntawd ces twb yog kuv muab rau lub teb chaws nplog lawm los mas koj tsis paub li lov. Nej txhua tus tau lag luam twb vim cov ntxhais ntawd tuaj tham peb es lawv thiaj tau nyiaj los yuav nej tej khoom xwb os. Nej thiaj yog cov khaws peb tej nyiaj cia hauv hnab lawm. Cov ntxhais no txom nyem ces tau pes tsawg los lawv muab rau nej cia tag lawm xwb los mas ua cas tseem yuav khib thiab nas.

:) nyob zoo peb yawg xav tias koj laus lawm ces muab koj hu ua yawg, kuv pom koj tso zis twb tsis dhau koj tus toe es koj yuav khav ua luaj nas nes ces xuav nplaig yaim xwb sa raws li kuv tau pom los duas nas 10 hmo 1 xwb os nej ces yog npua phan lawm xwb txhob khav lawm os
:( yog koj tsis niaj hnub hu xov toooj los rau thiab hnub koj los koj tsis hu xov tooj no ntshe koj los raug laib nplog ntxuav koj nyiaj tag lawm sa cas lawv twb tsis tuaj los koj nim hais tias tus hlub tuaj tos kuv mam muab nyiaj npaum no rau koj yog koj tsis tuaj ces laib nplog zawm kuv caj pas kuv tsis pom koj li os
:) yog nej los zoo mas nej yuav tsum coj yus tus niam nkauj txha qaib txiv nraug txhav noog los mam 3 thiaj hu nej ua hmoob meskas yog tias los 1 leej xwb ces twb tsis txhua txau hu hmoob lwj kas
:P cov hmoob lwj kas ua los nrhiav poj niam teb chaw no ces nim tias kuv mas ua hauj lwm zoo npau ub npaum no muaj nyiaj muaj tsheb caij, yog nej txawj ntse npaum li nej ua cas nej tseem los yuav cov ntxhais ruam ruam qauj no mus es pab tau nej dab tsi nas, nej cov ko nyob teb chaw no ntshe luag tso quav luag twb tsis tig ncaj
:lol: nej cov los yuav poj niam teb chaw no ces tib cov muaj mob old stroke, Diabetes, Hypertension, Chronic kidney disease, Gout, Rheumatoid Athritis, ............. tos tuag lawm xwb sa, plab nyhuv twb pib lwj lawm ua pas mas tsw cuag li tus nyuj tuag lwj lwj lawm xwb los txog hmoob ua zaub rau noj mas nim hais tias peb tsis noj zaub noj nqaib thiab noj vefe xwb nyob tim USA tshuaj khib twb tsis qab ntsev tas nrho tau me ntsi nyiaj cs dag poj niam me nyuam tias mus yos hav zoov los yog mus nuv ntshe pem Alastka 3 week mam los tab yuav pib dav hlaus ces los LAos lawm xwb sam nej cov no mas thiaj tseem 22222222222 hmoob lwjj kas

#43 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 30 December 2011 - 07:21 AM

Hmoob USA muaj nyiaj li muaj nyiaj, cov muaj muaj nyiaj ces yeej yog cov los mus txog rau nplog teb thiab thaib teb ntag. Hmoob USA yeej siab loj siab dav nqa nyiaj txiag los yuav nkauj hmoob, nkauj nplog, nkauj thaib lub cev siv ntag, vim tsis txhaum kev tsis txhaum cai. Kev lag kev luam yeej mus zoo li no tsis hais hmoob los yog lwm haiv tib neeg, yog li leej twg muaj nyiaj ces rau siab ntso siv ntag.

Hmoob nplog tseem txom nyem heev li, yog li lawv thiaj li khib khib siab yuav tuag yuav tuag, lawv mas ntshai li ntshai tsam Hmoob USA los rho nyiaj yuav lawv tej hluas nkauj uas lawv hlub tsis tau coj mus hlub lawm mas lawv ua cia ua tuag hais npaum ub npaum no kom Hmoob USA ntshai, tiam sis tseem lawv yuav hais nrov npaum twg los Hmoob USA yeej haj yam hnov thiab haj yam paub zoo hais tias yam Hmoob USA ua rau cov nkauj hmoob mos mos tim nplog ces yeej yog lawm. Yog yuav taus ces yuav kiag coj los puag kom cov tub hluas hmoob nplog txom nyem paub thaum twg ces npo pa tuag kiag, los sis mus dai tuag kiag los yeej tsis muaj dab quaj qhov twg tuaj, kuv tsis nco qab khuv xim cov tub hluas hmoob nplog uas muaj pluaj siab khib khib no kiag li vim cov tub hluas Hmoob nplog tseem coj tau siab lim hiam dua lwm haiv neeg hmoob nyob thooj qab ntuj no. Yog li txhua xyoo kuv thiaj li rau siab ntso khwv nyiaj thiab tseg nraim nyiaj coj mus puag cov nkauj hmoob zoo nkauj tim nplog kom cov tub hluas hmoob nplog hehe mus dai caj dab tus puav es kom lawv kawm tau mus rub lub siab ntev li peb Hmoob USA no ntag. :P :P

Xyoo no kuv twb puag txog 15 tug hluas nkauj hmoob nplog zoo zoo nkauj thiab ntxim ntxim hlub lawm, ua li nej leej twg ho tau nrog pes tsawg tus nkauj Hmoob nplog sib daj siv deev lawm thiab. Kuv twb yuav rov qab los sai sai tim USA. Kuv tseem nyob Nplog lub sib hawm no. :P :P Lom zem tiag tiag noj 30 tim Nplog teb os, cov ntxhais mas ua zam tshiab li tshiab tawg paj paug tuaj tos Hmoob USA nkaus xwb ntag. Kuv ces hmos tug hmos tug yeej tsis dag nej li. Cia mam li thaij duab saum txaj coj los rau nej saib tom qab noj 30 tag.

Lom zem xauv npo tsim nyog yus yug los ua ib zaug txiv neeg lawm ntag. :D


#44 HMOOB_Nkim Zog_*

HMOOB_Nkim Zog_*
 • Guests

Posted 30 December 2011 - 09:49 AM

Thaub Kabtsib no twb yog yawg thaub es mus ua txhaum cai Nplog teb raug lawv muab nplua poob nyiaj ntau ntau fiv yeem pov huv si es thiaj rov los txog Meskas xwb os. Nws twb tsis paub Nplog teb zoo li, nws paub Meskas teb zoo dua.

#45 HMOOB_Thab Yawg Txawj Txia_*

HMOOB_Thab Yawg Txawj Txia_*
 • Guests

Posted 30 December 2011 - 02:45 PM

:) nyob zoo peb yawg xav tias koj laus lawm ces muab koj hu ua yawg, kuv pom koj tso zis twb tsis dhau koj tus toe es koj yuav khav ua luaj nas nes ces xuav nplaig yaim xwb sa raws li kuv tau pom los duas nas 10 hmo 1 xwb os nej ces yog npua phan lawm xwb txhob khav lawm os
:( yog koj tsis niaj hnub hu xov toooj los rau thiab hnub koj los koj tsis hu xov tooj no ntshe koj los raug laib nplog ntxuav koj nyiaj tag lawm sa cas lawv twb tsis tuaj los koj nim hais tias tus hlub tuaj tos kuv mam muab nyiaj npaum no rau koj yog koj tsis tuaj ces laib nplog zawm kuv caj pas kuv tsis pom koj li os
:) yog nej los zoo mas nej yuav tsum coj yus tus niam nkauj txha qaib txiv nraug txhav noog los mam 3 thiaj hu nej ua hmoob meskas yog tias los 1 leej xwb ces twb tsis txhua txau hu hmoob lwj kas
:P cov hmoob lwj kas ua los nrhiav poj niam teb chaw no ces nim tias kuv mas ua hauj lwm zoo npau ub npaum no muaj nyiaj muaj tsheb caij, yog nej txawj ntse npaum li nej ua cas nej tseem los yuav cov ntxhais ruam ruam qauj no mus es pab tau nej dab tsi nas, nej cov ko nyob teb chaw no ntshe luag tso quav luag twb tsis tig ncaj
:lol: nej cov los yuav poj niam teb chaw no ces tib cov muaj mob old stroke, Diabetes, Hypertension, Chronic kidney disease, Gout, Rheumatoid Athritis, ............. tos tuag lawm xwb sa, plab nyhuv twb pib lwj lawm ua pas mas tsw cuag li tus nyuj tuag lwj lwj lawm xwb los txog hmoob ua zaub rau noj mas nim hais tias peb tsis noj zaub noj nqaib thiab noj vefe xwb nyob tim USA tshuaj khib twb tsis qab ntsev tas nrho tau me ntsi nyiaj cs dag poj niam me nyuam tias mus yos hav zoov los yog mus nuv ntshe pem Alastka 3 week mam los tab yuav pib dav hlaus ces los LAos lawm xwb sam nej cov no mas thiaj tseem 22222222222 hmoob lwjj kas


Kabtsib nka, txhob rov ua hmoob nplog li ko ma, koj yeej yug nplog teb mas, tabsis nim no nyob mekas lawm, lawv txawm txeeb koj hluas nkauj lawm los cov neeg uas tso quav tsis nco so zoo li nej ko ces, tus hluas nkauj twg uas nej muab nyiaj cev rau los lawv yeej kam ua nej hluas nkauj ib pliag mas. Cov neeg zoo li nej cov laus ntawm ko na, yog lawv cov ntxhais hmoob nplog nrog nej uake ntau, tseem yuav tau teeb meem thiab, vim nej siav tshuav tu lawm xwb na.......noj tsis haum los hais tias raug lom, haus tsis haum los quav tshau lug xwb es pheej yuav dag ua hmoob nplog cem tus ub tus no zoo li koj no, ua ntau tub qaug hmoob nplog thiab hov thaub laus. Kuv tseem tshuav kwv tij tim nplog coob laiv.

#46 HMOOB_neegphem_*

HMOOB_neegphem_*
 • Guests

Posted 01 January 2012 - 12:55 AM

Phooj ywg Hmoob KabTsib' Kuv hais li no rau koj thiab cov kwv tij uas los los rau nplog teb. Raws kuv saib mas nej cov nyob nplog teb yeej chim heev rau hmoob Meskas lawm tab sis txawm yuav hais li cas los nej yeej txwv tsis tau hmoob meskas ho hmoob meskas los yeej tseg tsis tau nej tej ntxhais li thiab. Cia ua li no xwb hais txog nyiaj mas tsis hais nyob qhov twg sawv daws yeej tsis muaj npaum li cas thiab tab sis vim peb li nyiaj muaj nqis ces los pauv tau nej li ntau xwb. Cia ua li no nawb txij hnub no mus nej yuav tau cheem nej cov ntxhais tuaj tso duab rau tom Tojsiab thiab nej cov ntxhais uas tuaj nyob tom tshav dav hlau to hmoob meskas los yog cov nyob hauv tsev niam ntiav tawm,nej yuav tau tshem cov no kom tawm kom tas thiab yuav tau txwv cov ntxhais tsis pub ib tus twg hais lus rau hmoob meskas lawm yog nej ua tau li no kuv xav tias xyoo puav xwb tsis muaj hmoob meskas los tsuj nej lub teb chaws lawm. Tsis tas li los nej yuav tau mus foob rau hauv tsoom hwv kom lawv txwv tsis pub hmoob meskas los rau lub teb chaws nplog xwb ces tau lawm ho yog nej ua tsis tau li no ces tsis tas yuav tuaj tham tham los tsis tau dab tsi li nawb.

#47 HMOOB_kabtsib_*

HMOOB_kabtsib_*
 • Guests

Posted 01 January 2012 - 08:18 AM

Phooj ywg Hmoob KabTsib' Kuv hais li no rau koj thiab cov kwv tij uas los los rau nplog teb. Raws kuv saib mas nej cov nyob nplog teb yeej chim heev rau hmoob Meskas lawm tab sis txawm yuav hais li cas los nej yeej txwv tsis tau hmoob meskas ho hmoob meskas los yeej tseg tsis tau nej tej ntxhais li thiab. Cia ua li no xwb hais txog nyiaj mas tsis hais nyob qhov twg sawv daws yeej tsis muaj npaum li cas thiab tab sis vim peb li nyiaj muaj nqis ces los pauv tau nej li ntau xwb. Cia ua li no nawb txij hnub no mus nej yuav tau cheem nej cov ntxhais tuaj tso duab rau tom Tojsiab thiab nej cov ntxhais uas tuaj nyob tom tshav dav hlau to hmoob meskas los yog cov nyob hauv tsev niam ntiav tawm,nej yuav tau tshem cov no kom tawm kom tas thiab yuav tau txwv cov ntxhais tsis pub ib tus twg hais lus rau hmoob meskas lawm yog nej ua tau li no kuv xav tias xyoo puav xwb tsis muaj hmoob meskas los tsuj nej lub teb chaws lawm. Tsis tas li los nej yuav tau mus foob rau hauv tsoom hwv kom lawv txwv tsis pub hmoob meskas los rau lub teb chaws nplog xwb ces tau lawm ho yog nej ua tsis tau li no ces tsis tas yuav tuaj tham tham los tsis tau dab tsi li nawb.

nyob zoo phoo ywg kojhais li ko los yog lawm tab qhov no kuv hais rau tus phem us nws tau ua li no xwb tom ntej no luag tsoom fwv qhib kev dav zuj zus xwb yuav txiav tsis tau, koj yog neeg zoo los coj yus tus tav los nrog xwb qhov no nws zoo tshaj lawm os, hos cov los tsis coj los dag li ub li no ces peb hu ua hmoob lwj kas tiag tiag tsis lam dag koj nawb

#48 HMOOB_zaubntsuab_*

HMOOB_zaubntsuab_*
 • Guests

Posted 01 January 2012 - 11:05 PM

Tej Teeb Meem Uas nej hais los ntawv nws yog teeb meem me me xwb.
cas nej yuav mus Interest uas luaj lis,nej xav kom txhob muaj teb teeb meem zoo lis ntawv mas yuav tsum mus Interest txog technology,economic tej no mas tuaj sib tham mas thiaj lis yuav caum cuag Obama and Bin laden nkawv os
take care

#49 HMOOB_hmoob lwj kas_*

HMOOB_hmoob lwj kas_*
 • Guests

Posted 02 January 2012 - 11:17 AM

nyob zoo phoo ywg kojhais li ko los yog lawm tab qhov no kuv hais rau tus phem us nws tau ua li no xwb tom ntej no luag tsoom fwv qhib kev dav zuj zus xwb yuav txiav tsis tau, koj yog neeg zoo los coj yus tus tav los nrog xwb qhov no nws zoo tshaj lawm os, hos cov los tsis coj los dag li ub li no ces peb hu ua hmoob lwj kas tiag tiag tsis lam dag koj nawb


Yog li ces kom nej cov ntxhais yeej meem tu cev thiab da dej kom huv hmoob lwj kas yuav los nawb....nrog koj tu siab pab tsis tau koj, hnub no peb yog hmoob lwj kas lawm peb yuav los lwj kas nkaus li koj hais ko.

#50 HMOOB_Los Txog Tsev Lawm_*

HMOOB_Los Txog Tsev Lawm_*
 • Guests

Posted 03 January 2012 - 08:27 AM

Tej Teeb Meem Uas nej hais los ntawv nws yog teeb meem me me xwb.
cas nej yuav mus Interest uas luaj lis,nej xav kom txhob muaj teb teeb meem zoo lis ntawv mas yuav tsum mus Interest txog technology,economic tej no mas tuaj sib tham mas thiaj lis yuav caum cuag Obama and Bin laden nkawv os
take care


Thaub aw!!! koj lub hlwb dhia rau qhov twg lawm mas, koj tsis ua tib zoo xav los ua li cas no. Yog tham nrog cov hmoob nplog ruam qauj no es koj mus tham txog technology thiab economic mas nws high tech dhau hwv lawm tseem koj tham ciaj tham tuag los ntshe lawv yuav tsis nrog koj to taub li os.

Nrog hmoob nplog tham ces peb yuav tsum tham txog lawv cov ntxhais mos mos ntxim ntxim hlub thiab ntxim ntxim puag, yog yuav taus ces yuav kiag coj los ua yus tug ib nyuag ntu zoo ces yuav ntxiv hos tsis zoo ces tso tseg mus yuav dua tus tshiab, thiab tham txog cov nyiaj $$$$ uas peb yuav nqa mus pub thiab pab rau hmoob nplog txom nyem li cas no mas thiaj li nkag lawv 2 lub nyuag pob ntseg.

Kuv nyuam qhuav rov los txog tsev nag hmo, rov los tim thaib thiab nplog los txog tsev lawm. Xyov leej twg tus hluas nkauj hmoob nplog raug kuv puag pw lawm, haha tiam sis cia kuv muab cov duab dhos tau tso mam li tso pub rau nej saib. Tib co mos mos ntxim ntxim hlub thiab ntxim ntxim puag nkaus nkaus xwb. Seb zaum no leej twg yuav khib ciaj khib tuag, tiam sis thov txob mus dai caj dab kuv pab tsis tau nawb cov tub hluas hmoob nplog nas.


#51 HMOOB_hmoob nplog_*

HMOOB_hmoob nplog_*
 • Guests

Posted 03 January 2012 - 12:12 PM

Thaub aw!!! koj lub hlwb dhia rau qhov twg lawm mas, koj tsis ua tib zoo xav los ua li cas no. Yog tham nrog cov hmoob nplog ruam qauj no es koj mus tham txog technology thiab economic mas nws high tech dhau hwv lawm tseem koj tham ciaj tham tuag los ntshe lawv yuav tsis nrog koj to taub li os.

Nrog hmoob nplog tham ces peb yuav tsum tham txog lawv cov ntxhais mos mos ntxim ntxim hlub thiab ntxim ntxim puag, yog yuav taus ces yuav kiag coj los ua yus tug ib nyuag ntu zoo ces yuav ntxiv hos tsis zoo ces tso tseg mus yuav dua tus tshiab, thiab tham txog cov nyiaj $$$$ uas peb yuav nqa mus pub thiab pab rau hmoob nplog txom nyem li cas no mas thiaj li nkag lawv 2 lub nyuag pob ntseg.

Kuv nyuam qhuav rov los txog tsev nag hmo, rov los tim thaib thiab nplog los txog tsev lawm. Xyov leej twg tus hluas nkauj hmoob nplog raug kuv puag pw lawm, haha tiam sis cia kuv muab cov duab dhos tau tso mam li tso pub rau nej saib. Tib co mos mos ntxim ntxim hlub thiab ntxim ntxim puag nkaus nkaus xwb. Seb zaum no leej twg yuav khib ciaj khib tuag, tiam sis thov txob mus dai caj dab kuv pab tsis tau nawb cov tub hluas hmoob nplog nas.


Ab me npua ne me npua, ua yuav nqhia npua li cas npua thiaj paub lus hmoob ne....? Hnub no muab sam tau lawm ces ntshe lwm xyoo kuv tus me npua yuav yog npua tsiab lau.

#52 HMOOB_jpnese_*

HMOOB_jpnese_*
 • Guests

Posted 04 January 2012 - 12:30 AM

Ua ca es Peb Hmong Yuav ruam ua luaj lis os .. cov los sau ntawv los ntshe tsi tau kawm ntawv lis los ca ? Yus tib co hmoob xwb es yuav sau sib thuam lis no nej tsi txhaj muag rau lwm haiv neeg los ca ..? txawm peb yuav nyob qhov twg los peb yuav tau sib hlub thiaj lis yog .. kev hlub no tsi yog nyiaj thiaj lis yog kev hlub tiam si sib pab tswv yim sib cob sib qhia nws thiaj lis yog kev hlub tseeb tiag ... "Kuv pom nej cov comment hauv no ma ua rau kuv txhaj muag kawg lis ".

#53 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 04 January 2012 - 07:20 AM

Cov phooj ywg hmoob!!!
Luag hais tias tsis muaj kev sib tw ces kev muaj kev vam meej, yog li peb txhua leej nyias thiaj li tuaj tham nyias lub laj lim tswv yim. Txawm yog tshuav cov uas pheej tuaj hais tsis pub peb sib twb li no es peb thiaj li poob qab ua luaj li no ntag. Koj yuav ua li cas los nyob ntawm koj tus kheej txaus siab, hos kuv yuav ua li cas los nyob ntawm kuv tus kheej txaus siab xwb thiab. Peb ua tib neeg nyob yuav tsum tau coj mus li no thiaj li yuav vam meej li luag lwm haiv tib neeg. Ntses loj yeej tseem noj ntses me mog, neeg muaj nyiaj yeej tseem yog neeg siab loj siab dav thiab txawj hlub cov neeg txom nyem dua os.

Tej nyuag nkauj hmoob nplog mos ntxim hlub ntxim puag ces kuv twb puag yuav txaus vim kuv los laus zuj zus lawm ntshe li 10 tawm xyoo tom ntej no kuv yuav tsis muaj sib hawm puag lawm ntxiv lawm, yog li nej tsis txhob hais hais kuv lawm nawb vim nej twb tsis hlub lawm yog li cia kuv mam li ua tus hlub lawm kom txog thaum uas kuv hlub tsis tau lawv li nej lawm mam li tsum os mog.


#54 HMOOB_Los txog tsev lawm_*

HMOOB_Los txog tsev lawm_*
 • Guests

Posted 04 January 2012 - 07:30 AM

Ab me npua ne me npua, ua yuav nqhia npua li cas npua thiaj paub lus hmoob ne....? Hnub no muab sam tau lawm ces ntshe lwm xyoo kuv tus me npua yuav yog npua tsiab lau.


HEHE koj hais txaus laug dhau lawm os, kuv tus no es twb piv mus nplog puag thaum kuv muaj 30 xyoo lawm. Tam sis no kuv twb muaj 40 tawm xyoo lawm. 1 lub xyoos kuv mus 1 zaug, tej lub xyoo uas kuv khwv tau nyiaj ntau thiab muaj nyiaj seem kuv tseem mus 2 zaug ua ke nyob rau 1 lub xyoo. Cov phooj ywg hmoob nplog los kuv muaj coob, lawv cov maiv uas zoo nkauj zog los lawv tseem muab thab rau kuv txhua lub xyoo, cov kuv puag pw es tsis yuav los lawv yeej tsis hais ab tsi vim lawv twb tau kuv me ntsis nyiaj lawm. Kev lag luam yeej mus zoo li no. Xyoo no kuv coj cov duab no los dhos tag mam li tso rau nej saib tiam sis yuav muab kuv lub me ntsej muag zoo nraug no zais tsis pub nej pom, tsam nej ho lam caws nta npuj rau kuv, hehe. Yog leej twg tus hluas nkauj raug kuv tsuav ntsuag lawm no los txhob khib mog vim peb kev lag luam yeej mus zoo li no lawm, nws los yeej txaus siab rau kuv cov nyiaj hos kuv los yeej kaj siab hlo them ntag. Muaj nyiaj me ntsis li no ces yus xa ua ab tsi los yeej tau tag li, kuv twb npaj siab yuav rov mus rau lub 4 hli yuav los no thiab ntag, vim kuv yeej teem tseg cia hais tias yuav mus ua ab tsi lawm.

Rau rau siab khwv nyiaj nawb nej nas es txog cai nej thiaj li tau thau nyiaj los siv ib yam li kuv siv no ntag. Nco ntsoov nej tsev neeg thiab ov, hlub yus tsev neeg kom txaus, thaum yus paub hais tias hlub lawv txaus lawm ces yus yuav tau hlub tus sab nrauv thiab nawb. Kuv yeej nyiam coj li no thiab li hais tau tias yus yog neeg zoo me me lawm no mog. Tsis txhob tuaj khav yog koj hlub tsis taus tus sab nrauv.


#55 HMOOB_kav tsij mus_*

HMOOB_kav tsij mus_*
 • Guests

Posted 04 January 2012 - 11:08 AM

HEHE koj hais txaus laug dhau lawm os, kuv tus no es twb piv mus nplog puag thaum kuv muaj 30 xyoo lawm. Tam sis no kuv twb muaj 40 tawm xyoo lawm. 1 lub xyoos kuv mus 1 zaug, tej lub xyoo uas kuv khwv tau nyiaj ntau thiab muaj nyiaj seem kuv tseem mus 2 zaug ua ke nyob rau 1 lub xyoo. Cov phooj ywg hmoob nplog los kuv muaj coob, lawv cov maiv uas zoo nkauj zog los lawv tseem muab thab rau kuv txhua lub xyoo, cov kuv puag pw es tsis yuav los lawv yeej tsis hais ab tsi vim lawv twb tau kuv me ntsis nyiaj lawm. Kev lag luam yeej mus zoo li no. Xyoo no kuv coj cov duab no los dhos tag mam li tso rau nej saib tiam sis yuav muab kuv lub me ntsej muag zoo nraug no zais tsis pub nej pom, tsam nej ho lam caws nta npuj rau kuv, hehe. Yog leej twg tus hluas nkauj raug kuv tsuav ntsuag lawm no los txhob khib mog vim peb kev lag luam yeej mus zoo li no lawm, nws los yeej txaus siab rau kuv cov nyiaj hos kuv los yeej kaj siab hlo them ntag. Muaj nyiaj me ntsis li no ces yus xa ua ab tsi los yeej tau tag li, kuv twb npaj siab yuav rov mus rau lub 4 hli yuav los no thiab ntag, vim kuv yeej teem tseg cia hais tias yuav mus ua ab tsi lawm.

Rau rau siab khwv nyiaj nawb nej nas es txog cai nej thiaj li tau thau nyiaj los siv ib yam li kuv siv no ntag. Nco ntsoov nej tsev neeg thiab ov, hlub yus tsev neeg kom txaus, thaum yus paub hais tias hlub lawv txaus lawm ces yus yuav tau hlub tus sab nrauv thiab nawb. Kuv yeej nyiam coj li no thiab li hais tau tias yus yog neeg zoo me me lawm no mog. Tsis txhob tuaj khav yog koj hlub tsis taus tus sab nrauv.


Aub yawj.....khav ua luaj li lau, hais cuag li koj rab luaj taub hau es koj mus ua tas es yuav nyob khoob lug cia na......koj li tsuas luaj kuv li thiab xwb mas, ua tas los nws rov xaws nws li qub, es koj ua npaum li cas los tsis khib leej twg li os, ntau zaus ces ntshe koj lam mus hom qhuav xwb os vim lub ntsej muag twb ntshai tso tawm ne, tej zaum koj yog ib tug neeg qias neeg heev, lam mus muab tej ntxhais zoo nkauj coj los tsuav ntsuag hauv nruab xwb.....txaus luag ua luaj. tus neeg mus nplog heev li koj ko ces yog neeg noj nyiaj xiam xwb, hahahahahahhahahaha.

#56 HMOOB_Los txog tsev lawm_*

HMOOB_Los txog tsev lawm_*
 • Guests

Posted 04 January 2012 - 12:25 PM

Aub yawj.....khav ua luaj li lau, hais cuag li koj rab luaj taub hau es koj mus ua tas es yuav nyob khoob lug cia na......koj li tsuas luaj kuv li thiab xwb mas, ua tas los nws rov xaws nws li qub, es koj ua npaum li cas los tsis khib leej twg li os, ntau zaus ces ntshe koj lam mus hom qhuav xwb os vim lub ntsej muag twb ntshai tso tawm ne, tej zaum koj yog ib tug neeg qias neeg heev, lam mus muab tej ntxhais zoo nkauj coj los tsuav ntsuag hauv nruab xwb.....txaus luag ua luaj. tus neeg mus nplog heev li koj ko ces yog neeg noj nyiaj xiam xwb, hahahahahahhahahaha.


Txhob hais li ov... Kuv zoo nraug thiab hov. Yog yuav muab piv thooj ntiaj teb no kuv ntseeg tau hais tias kuv nyob rau ntawm 70-80% uas hluas nkauj nyiam ntag hov. Hos piv rau peb hmoob lub sib hawm no ces tej zaum yus yeej heev tshaj lawm, tseem nrog yus cov nyiaj seem thiab ces yus yog 99.9% kiag lawm ntag, tsis dag li lau.

Ua neeg nyob ces yus mas thiaj li tsim nyog yug los ua tib neeg tiag, niam txiv txawj yug, muab cev nqaij daim tawv zoo rau yus, muab zoo ntsej zoo muag rau yus, muab zoo laj lim tswv yim rau yus, muab nyiaj txiag tseg rau yus, muab tes taw zoo rau yus, muab kev kawm zoo rau yus, muab lub neej zoo rau yus. Txhua yam yeej yog los ntawm tsev neeg zoo xwb, kuv thiaj li zoo npaum li no lawm ntag. Yog li nej txhua tus yuav tau xyaum mus nrog luag cov neeg zoo ntaus phooj ywg es nej lub neej yav pem suab thiaj li yuav tau zoo li kuv no ntag nawb.

Txiav duab ib hnub nkaus no lawm los yeej tseem tsis tau tag li thiab... Cia ua tiav tiav mam li tso rau nej saib dawb... Los txog tsev lawm cav nco nco cov nkauj hmoob mos ntxim hlub uas yus puag puag thiab tiag.


#57 HMOOB_kabtsib_*

HMOOB_kabtsib_*
 • Guests

Posted 06 January 2012 - 06:57 AM

koj yog neeg zoo nraug tab si koj yog neeg tsis zoo ne puas yog neeg liam liam li nej cov hmoob USA ko ces 5 xyoo tom ntej no peb hmoob Laos ntshai nej lawm os tsis los los peb tsis care los lostsis muaj neeg care nej lawm cov care nej ces yog co tom kev lawm xwb v maum dev liam txwv nyob tom tog kev ua tsis muaj neg ntsia lawm xwb, cov maum dev no ces muaj mes coob coob ces tsis muaj neeg kam pab nws yus thiab noj li ces thiaj mus nyob zoo li ntawv wb mas niaj hnub no nej cov hmnoob USA ko ces txiag tib co maum dev lawm xwb ne puas yog, yog nej los txiag hmoob nplog txhau plaub nej poob nyiaj $$$$$$$$$$$$$$$ rau hnmoob nplg yog nej txiag maum dev wb ces neeg pom los lawv tsis hais li cas ces nej tsis poob nyiaj li os nawb qhia li no rau nej tau paub xwb nyob zoo
kuv yog hmoob kabtsib

#58 HMOOB_Los txog tsev lawm_*

HMOOB_Los txog tsev lawm_*
 • Guests

Posted 06 January 2012 - 07:09 AM

Tham txog txoj kev zoo ces peb hmoob USA yeej zoo txaus lawm, peb twb pab tos nej cov hmoob nplog txom nyem tuaj nrog peb nyob, peb twb xa nyiaj coj los pub rau nej kom nej txhob tuag tshaib, peb twb nrog luag cov nom tswv sib tham kom muaj vaj huam sib luag pub rau nej cov hmoob nplog, txhua yam uas kuv tham los saum no yeej yog peb hmoob USA lub siab loj siab dav ua pub rau nej dawb paug nkaus xwb. Npaum li no es peb twb tseem tsis zoo, yog yuav muab piv rau nej cov hmoob nplog ces kuv twb tsis xav tham txog lawm, tiam sis tsuas tham kom sib hawm khiav lawm xwb vim hmoob nplog yeej yog tib neeg hmoob uas poob qab heev peb thiaj li pab tag npaum li no. Tsis ua li cas peb tseem yuav pab nej ntxiv tom ntej no vim peb yug txhaum los ua hmoob kwv hmoob tij hmoob neej hmoob tsav ib zaug lawm.

Peb hmoob USA tseem yuav yog neeg phem npaum twg los peb cov nyiaj $$$$$ kuv ntseeg tau hais tias yuav tsis phem kiag li, qhov no xwb twb tsis muaj leej twg yuav piv tau peb hmoob USA lawm ntag. Txhob khib mog, me nyuam hmoob nplog. :D


#59 HMOOB_kabtsib_*

HMOOB_kabtsib_*
 • Guests

Posted 07 January 2012 - 06:51 AM

Tham txog txoj kev zoo ces peb hmoob USA yeej zoo txaus lawm, peb twb pab tos nej cov hmoob nplog txom nyem tuaj nrog peb nyob, peb twb xa nyiaj coj los pub rau nej kom nej txhob tuag tshaib, peb twb nrog luag cov nom tswv sib tham kom muaj vaj huam sib luag pub rau nej cov hmoob nplog, txhua yam uas kuv tham los saum no yeej yog peb hmoob USA lub siab loj siab dav ua pub rau nej dawb paug nkaus xwb. Npaum li no es peb twb tseem tsis zoo, yog yuav muab piv rau nej cov hmoob nplog ces kuv twb tsis xav tham txog lawm, tiam sis tsuas tham kom sib hawm khiav lawm xwb vim hmoob nplog yeej yog tib neeg hmoob uas poob qab heev peb thiaj li pab tag npaum li no. Tsis ua li cas peb tseem yuav pab nej ntxiv tom ntej no vim peb yug txhaum los ua hmoob kwv hmoob tij hmoob neej hmoob tsav ib zaug lawm.

Peb hmoob USA tseem yuav yog neeg phem npaum twg los peb cov nyiaj $$$$$ kuv ntseeg tau hais tias yuav tsis phem kiag li, qhov no xwb twb tsis muaj leej twg yuav piv tau peb hmoob USA lawm ntag. Txhob khib mog, me nyuam hmoob nplog. :D

HAHAHAHAAHAHHA
tsis khib li os koj ces ua zoo thiab lwm zaus yuav los nplog no rau hauv ncoo siab pw kom tsaug zog zoo tas es ua zoo xav nawb yog tias lwm zaus yuav los nrog nom nplog sib tham duas zaum 2 no nrog koj poj niam pw kom txau koj siab thiab cov me nyuam hluas nkauj nyuam qhuav hlob kav tsij ua tso nawb mog tsam koj los zaum 2 ces koj rov qab lub npe lawm xwb tis rov tus neeg lawm thaum ntawv nej cov hmoob USA mam paub tias zag nuav tsis zoo li zag u lawm au, koj twb tsis paub om nplog maj mam ntxias txias 222222 yuav muab koj sam kom koj noob qes ###### tag tib si yog thaum lawv sam tau lawm ces koj paub ces lig koj lawm nawb mog ntsej muag ruam qauj
kuv qhia rau koj paub tias yog koj xav los ua si no ces los tsis txhob lam los nrog luag tham li ub no tsam av nplog tsis muaj chaw faus peb muab ntim hnab tuaj saum dav hlau pov qab ntug xwb koj ces txha ntsoog tas thiab yuav raug tso noj yam tsis muaj twg paub, yeej paub zoo tias nyiaj $$$$$$$$$$$$$ muaj nqi duas mas tab nej los txog teb chaw nplog nej siv $$$$$$$$$$$$ twb tsis tau kawg siv nyiaj kip xwb thiab sa ua cas yuav dag ua luaj li koj ko os, xav tias koj tsis tau paub ntawv zoo no mus kawm ntxiv BA, MAster thiab kom tag PHD tso mam los nrog kuv tham nawb
saib zoo li koj tseem ruam heev lawm nas
thov txim hais tau tej lo lus siab koj lawm no thov zam txim nawb

#60 HMOOB_hmoob nplog ruam qauj_*

HMOOB_hmoob nplog ruam qauj_*
 • Guests

Posted 09 January 2012 - 01:03 PM

Hmoob nplog ces yeej ruam ruam qauj li no, kav liam os. Kuv twb niaj xyoo los tau 10 tawm xyoo no lawm es cas koj yuav ruam ua luaj li nas... Tej kuv tham los saum no yeej yog hais qhov tseeb xwb. Yog yuav tuag tiag li koj hais ces kuv twb tuag ntev lawm os niag ruam aw!!! Nom tswv nplog los yeej muaj tus zoo, hmoob nplog los yeej muaj cov neeg coj zoo li kuv pawg, kuv thiaj li los tsis muaj teeb meem.

Tsuas tshuav cov ruam tsis txim txiaj li nej es thiaj li tuaj khib ciaj khib tuag rau huav toj siab no, ntshai rwj tsam hmoob USA los ces ho lam los coj koj tus hlub lawm es koj thiaj li hais npaum ub npaum no xwb os. 1 xyoo tshiab twg peb hmoob USA los li ntawm 10 tawm phav leej, tus los muaj teeb meem ces tsuas yog tus ruam thiab los ua si ua dog ua dig xwb. Cov uas los tim nplog feem coob yeej yog neeg muaj nyiaj, luag los saib kwv tij neej tsa, los yuav poj yuav sev, los tham hluas nkauj hmoob mos zoo nkauj hais lus qab zib lauj sib hawm, thiab luag los sib daj sib deev ua chaw cia siab xwb, ces luag los dawb los do thawm niaj thawm xyoo. Tsuag dhau lawm tsis paub nrog tham lawm os, hmoob nplog nas.


#61 HMOOB_Vaam Xub Ntiv_*

HMOOB_Vaam Xub Ntiv_*
 • Guests

Posted 10 January 2012 - 12:57 AM

Hais txog pojniam mas swb kiag cov ntxhais mos li lawm os cov yawg. Laus lawm los ua mas tseem zoo npaum thaum qhib neem thawj teg thiab ntag hov. Yuav tau mus nplog teb sim thiaj paub zoo li cas.

#62 HMOOB_hmoob zoo_*

HMOOB_hmoob zoo_*
 • Guests

Posted 12 January 2012 - 01:17 PM

ob tus hmoob phem, kuv tsis xav pom cov hmoob coj li nej tuaj fim peb hmoob ntiaj teb rau tej media no ntxiv lawm.

Kab tsib yog koj xav qhia neeg ,koj yuav tau xyaum paub hais lus kom yog thiab pib koj cov lus kom neeg paub tias koj xav kom hmoob hloov thiab koj xav kom hmoob zoo, peb yeej qhia tsis tau kom neeg zoo txhua tus tab sis yuav tau qhias kom tus tsis paub tau ua yuam kev lawm paub muab qhov yog los pib dua thiaj sib pab tau.

Ntawm koj tus hmoob UAS los koj hais lus phem dhau qhov koj nyob rau lub ntiaj teb vam meej lawm, yog yus tau ua tej yam tsis tsim nyog luag hais raug yus me ntsis los yuav tau ua luag tsaug thiab txhob ua ntxiv lawm ces tsis muaj qauv phem ntxij lawm xwb-thiab lawm tus tsis tau hais ntxiv lawm. Kev koj cem kuv kuv cem koj sib khib siab xwb yam hau cwv yim haus yim qaug yim sib ceg yim npau yim hais lus phem rau tej chaw no neb xav li cas. Peb yeej tsis lam qhua neb kiag, koj tus hmoob UAS no koj yuav tau ua zoo xav tej zaum kuj mob luag siab vim peb cov nyob USA mus rhuav lawv tej me nyuag lawm lawv thiaj chim. Yog koj nyob nplog teb es peb ib tug twg los ua tsis zoo rau koj tej me nyuam koj ho xav li cas? tej no twb muaj yeeb vim yeeb vaim thiaj tshwm tau tej teeb meem no lauv. Hmoob ib txwm hais "KOJ QAIB PW KUV COOJ_KUV OS PW KOJ NKUAJ" peb tau sib ncaim mus rau lub teb chaws twg lawm los peb yeej tseem muaj kev txheeb ze vim peb yog ib tsob neeg xwb tsuas yog tej rog ntuj yuam peb xwb. Thov kom peb sib hlub mog. los lus pheej niaj hnub hais tias hmoob tsis hlub hmoob ces yog li no ntag vim yus tsob neeg ruam dhau qhov paub txog yam txaum thiab yam tsis txaum. Kuv tsuas yog cheem neb thiab cov qhis qhis sib ceg kom txhob sib22 ceg hauv no lawm xwb. Vim kuv saib neb cov lus hauv qab no dhau ciam deb heev lawm hmoob tsis xav hnov lawm moog "hmoob nplog thiab hmoob asmeslikas"

View Postkab tsib, on 26 December 2011 - 01:31 AM, said:
xyoo 1945 tsov rog meskas tuaj tua Laos muab hmoob tua hmoob muab nplog tua nplog ua rau peb hmoob nyob tsis tau ua ke muaj qee tus nplog los kuj nyob tsis tau sib phim thiaj muaj tso rog hauv teb chaw Laos kub ntxhov ua rau neeg nyob tsis muaj chaw sib tua tas li xwb, xyoo 1975 pab Laos Communism thiaj li txeeb tau lub teb chaw yam zoo nkauj thiab muab teeb lub npe hu ua laos no lawm.
tsij ntawv los cov ua tuaj meskas tog rov taw tuam ntuj thiaj nyob tsis tau yog nyob ces cov ua tau teb chaw yuav nyas muab hlais caj pas xwb thiaj khia nrog mekas mus lawm
Teb chaw Laos phib qhib kev ywj pheej 1996,1998, 2000 thiab txij li 2003 los no ua rau ywj pheej heev lawm ua rau cov kwv tij hmoob nyob sab USA tuaj rau teb chaw Laos no yooj yim heev lawm tsis tas li xwb cov ua twb yog communism tus yeeb ncuab los lawv twb tso los saib los xyua teb chaw tib si lawm thiab
txij li xyoo 2000 los no kuj muaj hmoob nyob rau sab USA ntau pab pawg los saib los xyua teb chaw Laos xws li:
1. HMoob mes kas
2. hmoob mis kas

tab hauv qab no kuv yuav piav me ntsi txog hmoob lwj kas
lo lus tias hmoob lwj kas no tsis yog lam tau lam hais yeej pom tseeb muaj meej, muaj pov thawj coob leej nres nroos nrog pom thiab nias tes tseg lawm thiaj tau muab piav rau nej tau paub,cov no cov hmoob nyob Laos tseem ntshai tshaj hmoob mob ruas lawm thiab
:blink: hmoob mis kas yog li cas?

:lol: hmoob miskas tam sim no muaj cov tub hmoob kawm txawj ntse tshawb nrhiav tau lawm feem coob tsuas yog cov hmoob ua nyob rau sab USA nkaus xwb tab kuj tsis yog tag nrho muaj qee leej xwb.
:P nej yuav noog tias qee leej ntawv yog tus zoo li cas thiab xeem hmoob dab tsi nyob lub State twg tus laus los hluas, poj niam los txiv neej?
:unsure: tej zaum nej xav noog tus sau tias yuav saib li cas thiaj paub tias tus ntawd, tus tov, tus tiv xeem hmoob no yog hmoob lwj kas?
;) hmoob [i]mis kas yog tus zoo li cas nej saib xwb nej yuav tsis paub los nyeem ntawv hauv qab no nej thiaj paub thiab to taub nawb mog hmoob tsis yog hmoob mob ruas nawb
:( muaj txhua xeem hmoob,tsis hais tus laus los hluas, poj niam txiv neej muaj tib si mus nyob rau USA.
:mellow: nej saib tus twg tuaj laos es tsis saib kwv tij neej tsa, tsis paub kwv tij, tsis coj poj niam me nyuam tuaj, tuaj txog ua zaub mov rau noj mas tseem tub raug nws thiab hais tias hmoob Laos mas xav xav thov nyiaj thiaj tua tsiaj txhu rau noj es thiaj zoo thov nyiaj, khav theeb tias peb nyob USA mas peb muaj vaj muaj tsev zoo muaj tsheb caij noj zaub mov mas peb noj cov qab qab noj nqaij xwb, thiab khav tias kuv mas ua hauj lwm siab li ub li no tau nyiaj hli ntau,hais lus meskas qee lo rau thiab tab mas twb tsis paub tias nws hais puas yog, nyob tim USA luag twb tsis yyuav mus pob zog ntxhua toilet xwb los luag tseem xaiv lawm thiab tuaj txog laos tuaj tham hluas nkauj deev hluas nkauj ua kom hluas kom cov hluas nkauj puas tsuaj tag tsis tau txiv yuav, tej tus yawg thaub thiab pog laus 50-60-70 xyoo lawm los tseem los yuav cov me nyuam yaus ua tsis tau paub dab tsis yuav tau ua twb tsis tau los tseem muaj tus puav pom hluas nkauj xeem hmoob no yog yus xeem zoo nkauj lawm ces tseem pauv xeem tham lawm thiab ua rau cov tub hluas kawm ntawv tag BA, Master thiab PHD, tsis tau nkauj hmoob yuav ua poj niam, tuaj ua laib xwb, muaj nyiaj mus pub hluas nkauj li ub li no, thaum txhaum plaub lawm mam paub kwv tij, tuaj yuav hluas nkauj tso tseg li ub li no mus txog twg yuav pov tseg ntawd,tuaj ntxias dag nkauj hmoob cov ruam qauj, nyob USA twb tsis muajvaj tse nyob tag nrho ua laib raug poj niam muab ncaws li ncaws dev tawm lawm xwb los tseem los khav txiv thiab, cov no peb hu ua hmoob lwj kas
hmoob mes kas ho yog tus zoo li cas?
cov kwv tij ua nyob rau sab USA ua tuaj rau Laos tuaj saib kwv tij coj poj niam me nyuam los ncig ua si saib kwv saib tij los pab kwv pab tij saib tus dhau tus cov no peb hmoob Laos tus muaj ces kuj tua tsiaj tua txhuv rau noj ua kev zoo siab ua tau sib ncaim ntev lawm tsis tau sib ntsib (tsis yog tua rau noj es yuav thov nyiaj), txog hnub rov qab tus muaj kuj yuav tua qaib ntim su rau thiab, tus txom nyem luag kuj ua mov dej zaub tsuag rau noj, thiab los tham txog kev sib nco piav txog lub neej yav tom ntej yuav ua cas thiaj muaj noj muaj hnav tus no peb hu ua hmoob meskas
:D kwv tij hmoob nej saib tag xav thiab seb puas yog li tus sau tau sau rau saum toj no

tus yawg hmoob nplog cas koj yuav cem hmong meskas mob ua luaj hmoob meskas lwj kas no tub qaug hmoob meskas dhau lawm
cov hmong meskas los tim ko yog lawv hlub hlub cov ntxhais tsam tuag tas rau
txoj kev nyem es lawv thiaj los hlub xwb cov los tim ko yog cov neeg zoo xwb ho
cov lwj kAS TSAWM Yog COV HMOOB NPLOG NTAG hmoob nplog mas qes neeg npaum tawb quaj dev tsw lwj ntag
cov hmoob meskas los tim ko yog cov neeg siab zoo thiaj li los hlub xwb cov siab tsis zoo ces tsuas yog nej ua npau suav xwb mog
cov yuav pab nej muaj vaj tsev ces yog cov niaj hnub los tim ko xwb ntag lauj koj yawg
cas koj yuav ntshaw nyiaj dauslas ua luaj nab yawg yog koj ntshaw no qhia koj qhov chaw nyob kuv mam xa los pab rau koj noj tsam koj ho tuag
lawm thiab ces tsawg ib tug nyob av nplog lawm thiab os xav kom muaj li luag ces ua tib zoo muab koj niag maum dev xyuas es kom thiaj li muaj ntxhais zoo nkauj es hmong meskas thiaj li tham es koj thiaj tau nyiaj dauslas los maj koj puas paub tias cov tsev vov kab npeeb liab ploog
yog hmoob meskas los ua xwb no los yog tsis muaj cov hmong meskas los tim ko nej cov tsev ces nyob hauv ntsia pom saum ntuj xwb koj puas paub li ntawd yog koj tsis muaj ntxhais tsis muaj kwvtij nyob meskas es khib khib koj thiaj li cem hmoob meskas puas yawg
hmoob meskas tsis ruam li koj hmoob meskas thiaj li los pab hmoob nplog yog hmoob meskas ruam li koj ces nej cov niag hmoob ces tsuas yog ua npau suav xwb lauj yawg tus nyuag hmoob uas tuaj hauv no tseem Ruam tshaj tej niag npua lawm thiab
hahahaha :huh:

#63 HMOOB_Txiv xeev laus_*

HMOOB_Txiv xeev laus_*
 • Guests

Posted 13 January 2012 - 01:32 PM

Kwv tij hmoob mus neej tsa...
Peb txhua leej uas tuaj rau hauv no tsuas yog tuaj sib tawm tswv yim xwb... Koj yuav tham li cas los yeej tau, hos kuv yuav tham kis twg los yeej tsis txhaum, vim peb txhua leej yeej txoj kev vaj huam sib luag los tham ntag. Yog tham lawm ces tham tag dawb tag do, yam zoo kuj khaws coj mus siv, yam phem kuj txhob muab tso rau yus lub siab tsam ho muaj mob ntshav siab. Peb kev sib cav sib ceg hauv toj siab no kuv xav mas kuj yog ib qhov zoo, vim yuav qhia tau rau peb txhua leej hais tias tam sim no peb cov hmoob nyob rau qhov chaw no xav li cas rau cov hmoob uas nyob rau lwm qhov chaw, thaum peb paub hais tias lawv xav li cas rau yus lawm ces yus tus kheej thiaj li paub npaj kom yog thaum yus lam ncig mus txog rau thaj chaw ntawv yus thiaj li tsis ntsib teeb meem. Ntshe nej ho tsis muaj hlwb thiab nej ho tsis paub xav txog tej kuv hais los no xwb, tiam sis kuv ntseeg tau hais tias nej yeej xav ib yam li kuv tseem tsawv lawm.

Hmoob nplog cem thiab khav yuav tos ua phem rau hmoob txawv teb chaws los lawv twb tuaj piav qhia rau nej txhua leej hauv toj siab no tib si lawm, yog li nej txhua leej yeej paub ceeb faj yus tus kheej zoo lawm thiaj li tsis muaj teeb meem rau nej. Hos hmoob nplog los yeej paub zoo hais tias cov hmoob txawv teb chaws lawv muaj lub siab xav li cas txog cov hmoob nplog lawm, ces thaum hmoob txawv tej chaws los mus ncig txog lawv tej chaw los yawv yeej paub txaj muag tsis quav ntsej nrog nej lawm.

Hmoob yeej coj mus zoo li no, nej txhob cheem peb vim peb tsuas tuaj tawm tswv yim sib qhia siab kom nyias npaj nyias tus kheej no xwb.


#64 HMOOB_zos somsanouk_*

HMOOB_zos somsanouk_*
 • Guests

Posted 29 January 2012 - 05:27 AM

-Kuv xav xav mas tej lus uas koj hais thiab hais tias hmong Mekas puas yog neeg mob ruas? Yog hais tias muaj tseeb lis koj tau hais ces cov hmong mob ruas txog yog Yawg Kainone Pohomvihanh sau ntawv thiab tsocai rau lawv khiav tawm hauv nplog teb mus kom tas sub nplog thiaj tsis muaj neeg mob ruas,cov hmong ped Soune sanouck ntag.

** Lub zos thaj yeeb(sommsanouk niaj hnub no puas tseem tshuav neeg mob rauslawmmaj????????? TSUAS YOG TSHUAV LUB NPE MOB LAWMXWB TSISMUAJ NEEG MOB RUAS LAWMTIAG TAM SIM NO YAWG SOMMALIS SAYASONNE THIAJ MUAB DAWS NPE HU UA ZOS THAJ YEEB NO LAWM;AHHAHAHAHAHA.

#65 HMOOB_commerce -sexy_*

HMOOB_commerce -sexy_*
 • Guests

Posted 29 January 2012 - 05:43 AM

Thaub aw!!! koj lub hlwb dhia rau qhov twg lawm mas, koj tsis ua tib zoo xav los ua li cas no. Yog tham nrog cov hmoob nplog ruam qauj no es koj mus tham txog technology thiab economic mas nws high tech dhau hwv lawm tseem koj tham ciaj tham tuag los ntshe lawv yuav tsis nrog koj to taub li os.

Nrog hmoob nplog tham ces peb yuav tsum tham txog lawv cov ntxhais mos mos ntxim ntxim hlub thiab ntxim ntxim puag, yog yuav taus ces yuav kiag coj los ua yus tug ib nyuag ntu zoo ces yuav ntxiv hos tsis zoo ces tso tseg mus yuav dua tus tshiab, thiab tham txog cov nyiaj $$$$ uas peb yuav nqa mus pub thiab pab rau hmoob nplog txom nyem li cas no mas thiaj li nkag lawv 2 lub nyuag pob ntseg.

Kuv nyuam qhuav rov los txog tsev nag hmo, rov los tim thaib thiab nplog los txog tsev lawm. Xyov leej twg tus hluas nkauj hmoob nplog raug kuv puag pw lawm, haha tiam sis cia kuv muab cov duab dhos tau tso mam li tso pub rau nej saib. Tib co mos mos ntxim ntxim hlub thiab ntxim ntxim puag nkaus nkaus xwb. Seb zaum no leej twg yuav khib ciaj khib tuag, tiam sis thov txob mus dai caj dab kuv pab tsis tau nawb cov tub hluas hmoob nplog nas.

5 xyoos tom ntej no mus peb hmoob nplog kev laj luam zaub mosyuav poob mus vim hmoob mos lwjkasteb yuavtsis muaj cov thaub mos lwjkas los noj zaub mos lawmcov hmoob mes kasua lawv mus yug nyob lawm mes kas teb luag yog neej koom tshaj lawm luag ua laj luam rau phyab ya mus qaum ntuj mus nyob rau lwm lub planetuas tsis muaj huabcua li lawv mamlosnqus cua mus siv rau lub planet ntawd lawmxwb ces txij li ntawd yuav tsis muaj hmoob rov los nrhiav zaub mos noj lawm KEV VAM MEEJ NTAWD LUB TEB CHAWS KOOM TSHAJ YEEJ TSHAJ LIJ LAWM TIAG;

#66 HMOOB_Rov los txog tsev lawm_*

HMOOB_Rov los txog tsev lawm_*
 • Guests

Posted 29 January 2012 - 10:08 PM

[bTseem yuav 5 xyoos tom ntej no li cas thiab os... Peb twb los tos cov ntxhais hmoob zoo nkauj thiab ntxim hlub tuaj yuav tag rau sab ntuj vam meej, peb tsuas tseg ncua cov ruam thiab tsis tshua ntxim niam nyob tom qab lawm xwb. Koj tos 5 xyoos ntxiv ces koj tus hluas nkauj hmoob nplog twb raug kuv tsuav ntsuag lawm pes tsawg 100 teg. Cas hlwb khiav ruam ua luaj li koj os...

Kuv qhia me ntsis rau nej cov hmoob nplog ruam tim ntej seb... Thaum twb nej pom muaj hmoob txawv teb chaws mas nej yuav tsum hu nej 4-5 leeg phooj ywg tuaj ntaus cuag ntaus tsiaj mas hmoob txawv teb chaws thiaj li yuav ntshai nej pob. Tiam sis yog nej ib leeg xwb no txhob lam thab hmoob txawv tej chaws nawb vim lawv noj qab hnav zoo thiab lawv rog muaj zog heev tsam lawv lam ho ua lub mav yuam kev raug nej sav tsam nawb.

Xyoo no kuv yuav rov los rau lub 4 hlis tom ntej no, thiab tej zaum lub 12 hli kuv yuav los puag nkauj hmoob nplog ntxiv. Suav tsis txheeb li lawm os cov nkauj hmoob nplog uas kuv puag nas.[/b]

#67 HMOOB_txob hai lus nawb koj na_*

HMOOB_txob hai lus nawb koj na_*
 • Guests

Posted 05 February 2012 - 05:18 AM

-Cov phoojywg kuv nyeem nej cov lus tas mas kuv kuj zoo siab heev kawg nrog rau tej lus uas nej sawvdaws tau hais saun no,txawm yog leej twg yuav zoo yuav tsim txiaj npaun lis cas los thov kom tsis txhob siv fwjchim xwb los mas?ua cas kuv ib tus phoojywg tau tsav tsheb nce nram Vientiane, yuav mus rau Loojhej, nws txawm mus pw hauv ib tus hmong yog nws kwvtij,hauv Phonvasanh nws yeej paub zoo hais tias yuav tau coj nws dain Passport mus Submit rau Nai Ban,tabsi nws tus muam hais tias yog peb hmong xwb ces tsis nessessary hais rau Nai Ban,hnub ntawd sawvntxov lawv txawm sawv kev mus rau Loojhej txawm cia lis muaj ob tus hmong police Abtabphan caij Motocy caum lawv qab mus txog nram Ban Ban,txawm cia lis take over lawv cov Passport nqa khiav mus rau hauv Office's Major Nonghej muab lawv nplua yuav nyiaj ntau kawg, tej no puas yog hmong nplog khav hais tias lawv zoo,peb hmong Mekas puas tau ua tej niag kevcai phem zoo lis no rau cov hmong nplog tuaj saib peb tim Mekas no,peb ncaim tau 35 xyoo no ua cas hmong nplog yuav coj tus moj yam phem limhiam ua luaj? Muaj ib cov kwvtij hmong Mekas mus saib nplog los mas nim khav sab khav xu hais tias nplog hmong ntse tshaj? Qhov ntse yog txok kev limhiam puas yog?raws lis kuv mas tus Ntse yog tus muaj siab dawb siab zoo tsis khavtheeb khavtxiv tsis cisnyaum rau leejtwg tus no thiaj yog tus zoo. kuv hais qhia rau cov nyuag hmongplog hais tias lawv ntse diam cia lawv mus take care of the unsused Chemical uas neeg txawvteb chaws coj tuaj ua nyiaj ua kub hauv nplogteb komtas tsam 10- 30 xyoo saum no nej yuav pom txojkev mob kev nkeeg tua nej tuag tas nawb cov nyuag neeg ntse?


nyob zoo kwv tij, koj pua xav tia tu kwv tij ntawv nw muaj daim ntawv tso cai tsav tseb nyob rau teb chaw nplog no ma kuv nyob rau teb chaw nplog nawb kuv hai rau koj paub tia yog koj yog ib tug neeg muaj kev txawj ntse lawm koj yuav paub txog txua22 leej tib neeg ua ntej yuav tsav tseb koj pua pom hai tia peb cov tij tuaj txog tim nej teb chaw es ho yuav tuaj tsav tseb tim nej li ma kuv xav ma tej zaum tu kwv tej ntawv nw tsi muaj daim ntawv tso cai tsav tseb nyob rau lub teb chaw nplog txawm nw ib txawm tsav tseb nyob teb chaw tim koj lawm lo lawv yeej tsi kam li nawb yog thaum lawv over take tau koj lawm ces txua2 tu tib neeg tsav tseb lawv yeej yuav check koj daim ntawv tsav tseb li ho thiab kuv yeej qhia caij tia cov policeman ntawv lawv lub chaw khwv nyiaj ce twb yog qhov ntawv xwb ces lawv yeej to ntsoov lub sij hawm zoo li ntawv xwb thiab, kuv xav tia 30 xyoo tom ntej no koj lo yeej tuag lawm thiab os leej phooj ywg thov txob hai lu phem2 rau peb hmoob nawb

#68 HMOOB_yuav tsim koj_*

HMOOB_yuav tsim koj_*
 • Guests

Posted 05 February 2012 - 05:26 AM

[bTseem yuav 5 xyoos tom ntej no li cas thiab os... Peb twb los tos cov ntxhais hmoob zoo nkauj thiab ntxim hlub tuaj yuav tag rau sab ntuj vam meej, peb tsuas tseg ncua cov ruam thiab tsis tshua ntxim niam nyob tom qab lawm xwb. Koj tos 5 xyoos ntxiv ces koj tus hluas nkauj hmoob nplog twb raug kuv tsuav ntsuag lawm pes tsawg 100 teg. Cas hlwb khiav ruam ua luaj li koj os...

Kuv qhia me ntsis rau nej cov hmoob nplog ruam tim ntej seb... Thaum twb nej pom muaj hmoob txawv teb chaws mas nej yuav tsum hu nej 4-5 leeg phooj ywg tuaj ntaus cuag ntaus tsiaj mas hmoob txawv teb chaws thiaj li yuav ntshai nej pob. Tiam sis yog nej ib leeg xwb no txhob lam thab hmoob txawv tej chaws nawb vim lawv noj qab hnav zoo thiab lawv rog muaj zog heev tsam lawv lam ho ua lub mav yuam kev raug nej sav tsam nawb.

Xyoo no kuv yuav rov los rau lub 4 hlis tom ntej no, thiab tej zaum lub 12 hli kuv yuav los puag nkauj hmoob nplog ntxiv. Suav tsis txheeb li lawm os cov nkauj hmoob nplog uas kuv puag nas.[/b]

yawg thaub lau ruam lwj rwj koj luag seb pua tau koj ob ya txa lo tim no lawm nawb yog lo txog no peb mam tuaj ntsaig koj pov rau ntse noj nawb thaub lau,

#69 HMOOB_xav kom zoo tso mam ua naw_*

HMOOB_xav kom zoo tso mam ua naw_*
 • Guests

Posted 05 February 2012 - 06:43 PM

tus yawg hmoob nplog cas koj yuav cem hmong meskas mob ua luaj hmoob meskas lwj kas no tub qaug hmoob meskas dhau lawm
cov hmong meskas los tim ko yog lawv hlub hlub cov ntxhais tsam tuag tas rau
txoj kev nyem es lawv thiaj los hlub xwb cov los tim ko yog cov neeg zoo xwb ho
cov lwj kAS TSAWM Yog COV HMOOB NPLOG NTAG hmoob nplog mas qes neeg npaum tawb quaj dev tsw lwj ntag
cov hmoob meskas los tim ko yog cov neeg siab zoo thiaj li los hlub xwb cov siab tsis zoo ces tsuas yog nej ua npau suav xwb mog
cov yuav pab nej muaj vaj tsev ces yog cov niaj hnub los tim ko xwb ntag lauj koj yawg
cas koj yuav ntshaw nyiaj dauslas ua luaj nab yawg yog koj ntshaw no qhia koj qhov chaw nyob kuv mam xa los pab rau koj noj tsam koj ho tuag
lawm thiab ces tsawg ib tug nyob av nplog lawm thiab os xav kom muaj li luag ces ua tib zoo muab koj niag maum dev xyuas es kom thiaj li muaj ntxhais zoo nkauj es hmong meskas thiaj li tham es koj thiaj tau nyiaj dauslas los maj koj puas paub tias cov tsev vov kab npeeb liab ploog
yog hmoob meskas los ua xwb no los yog tsis muaj cov hmong meskas los tim ko nej cov tsev ces nyob hauv ntsia pom saum ntuj xwb koj puas paub li ntawd yog koj tsis muaj ntxhais tsis muaj kwvtij nyob meskas es khib khib koj thiaj li cem hmoob meskas puas yawg
hmoob meskas tsis ruam li koj hmoob meskas thiaj li los pab hmoob nplog yog hmoob meskas ruam li koj ces nej cov niag hmoob ces tsuas yog ua npau suav xwb lauj yawg tus nyuag hmoob uas tuaj hauv no tseem Ruam tshaj tej niag npua lawm thiab
hahahaha :huh:
yawg thaub lau plab zai aw...! koj na ce tseem yog cov neeg xaim hlwb ua seem tsaj plaw li lawm pua yog na cov niag lo2 tim no ce yog tib co kab ntem qe tsi txog lawm xwb pua yog na koj lo tib yam nkau li pua yog txob kav2 tim koj tuaj nawb koj twb nrauj koj tu poj niam lawm pua yog na txob lo2 ti no es tsi txob noj noj tsuaj kom koj tau nrog tej ntxai mo pw tsam koj ho tuag tsi tau - ua nawb twb muaj coob leej lo tuag tim no vim xav ua kom hmoob tej ntxai mo nco2 na ha thaum kawg ho yog yu tuag ce peb ho pab tsi tau nawb yog koj xav li koj ce ua koj tej me ntxai lo yog koj tej me xeeb leej xeeb ntxwv tim koj xwb yeej txau lawm os tim koj kuv xav tia ua dawb xwb tseg koj cov nyiaj xaim lwj rau koj hnub koj puv 120 xyoo nawb tim no lo kuv xav tia yeej yog koj tej me tub me nyuam ib yam xwb thiab os thaub lau

#70 HMOOB_txob ceem hmoon ruam_*

HMOOB_txob ceem hmoon ruam_*
 • Guests

Posted 05 February 2012 - 06:59 PM

Hmoob Nplog ces ham tsis ruam ruam li peb tham no ntag los mas. Txom nyem los txom nyem, cov ua nom tswv twb tsis pub rau noj thiab tsis pub rau haus, nyias tsuas mus nrhiav nyias noj nyias haus xwb. Kev lag luam yeej muaj ntau li ntau ntag, tiam sis kev lag luam tsuas muaj rau cov neeg muaj, neeg nquag, neeg txawj ntse, thiab muaj laj lim tswv yim zoo xwb. Hmoob nplog ces ntaub ntawv los kawm tsis txawj, lub hlwb ces tseem niaj hnub mus ua liaj thiab ua teb los noj xwb, cov ntse yeej muaj tsawg, cov ntse luag yeej muaj lag luam khiav thawm niaj thawm xyoo lawm tiam sis yog cov tsawg kuv yuav tsis tham txog. Peb cov hmoob nplog yeej tseem ruam ruam li kuv tham los no ntag. Txhob chim yog kuv tham raug koj tus hmoob nplog lub siab thiab lub ntsws, coj mus ua ib txoj kev kawm rau yus tus kheej kom yus thiaj li tsis poob qab luag thiaj li tsis thuam tau yus lawm yav tom ntej.

Txhob cia nej tej ntxhais mus muag ces nrhiav nyiaj rau ub rau no puas peb hmoob ntseg muag thoob qab ntuj lawm :lol: :Ptsov tom thaub lau plab tsuab koj ce txawm yog ib tug neeg ua raum tsaj plaw li lo ma zoo li koj xwb txob txob kav2 nawb koj ho ntse npau li ca diam ma koj kawm ntawv tag dab tsi ma kuv xav tia koj ce tse mu nyob tim koj ntev dhau lawm es paub lu English me tse xwb xyov sau pua yuav raug ntawv me ka li os peb yeej tsi rua npaum li kojhai thiab kuv hai rau koj tia peb ua neeg nyob ce yeej yuav tau kwv me ntse thiaj li muaj noj muaj nhav nawb txawm yog neeg dab tsi lo yeej ib yam txawm yog ruam li koj es thiaj li mua dag ua ntawv kom tau nyiaj xiam lwb noj tag pua yog kuv xav tia koj xyov kawm pua tag High school es niag rua li koj na,

#71 HMOOB_XWM_*

HMOOB_XWM_*
 • Guests

Posted 06 February 2012 - 07:49 AM

Kuv yog Hmoob Meskas kuv yuav teb koj cov lus tab sis kuv yuav teb tsis raws li koj hais pes tsawg nawb tus kwv. Txawm nej yuav tis lub npe zoo li cas los peb yeej tsis chim rau nej li,
Nqi 1) Nws tsis yog tim Hmoob meskas thiaj li zoo li no nws yog tim nej cov ntxhais tim ko ua ntej nawb yog li cas kuv thiaj hais li no vim tias nej twb hais tsis tau nej tej ntxhais nej tej ntxhais tuaj nyob tom tshav gav hlau tos lawv lawm ua cas lawv thiaj tsis ua koj kuv kiag los yeej ua tib yam nawb.
Nqi 2) no mas cov neeg phem no tsis hais nej los peb yeej muaj tsis yog Hmoob Nplog thiaj zoo los ncaj xwb Hmoob Meskas los yeej muaj cov ncaj thiab.
Nqi 3) No nej cov niam cov txiv ib txhia yeej pom zoo rau lawv cov ntxhais yuav Hmoob Meskas thiab. Kuv mas tsis tau los tab sis muaj cov tham rau kuv hnov lawm thiab ho kuv los yeej muaj cov muam cov ntxhais tseem nyob tim ko es tuaj tom xeev tuaj nyob vias Cas tos Hmoob Meskas xwb thiab los yeej hais tsis tau lawv li.
Nqi 4) Kuv noog koj tias yog thaum tsis muaj Hmoob Meskas los tim ko lawm nej cov ntxhais ho mus tos lwm yam neeg lawm no nej ho puas hais tau lawv thiab?
Raws kuv paub xwb mws tsis yog Hmoob Meskas xwb lwm yam neeg tib si nawb. Hmoob Meskas ua mas nej muab nplua npaum ub npaum no tab sis lwm yam neeg ua mas nej tsis pom los yog hais tsis tau ib lo li, yog li kuv xav tias tsis tsim nyog nej yuav muab peb rhuav loj npaum li no thiab nawb. tus los ua txhaum yuav tau raug lub txim raws txoj cai lub teb chaws lostsuas tab sis tsis yog yuav zoo li niaj hnub no es nej tus ntxhais twb kam nrog lawv mus los thaum rov los cia li muab lawv nplua yog tsis them nyiaj ces muaj kaw xwb qhov no mas nej ua tsis yog lawm nawb.
No mas kuv hais raws li kuv cov kwv tij xwb nawb, kuv los tsis paub tias peb sib ncaim tau 30 tawm xyoo xwb cas nej ho coj tau txaw ua luaj li lawm thiab? (nqi no yog kuv hais rau kuv cov kwv tij xwb) tsis yog teb koj.

Qhov zoo peb yuav tau los sib kho tias yuav ua li cas peb hmoob thiaj yuav tsis muaj tej kev phem zoo li no ntxiv mus lawm? tej no mas tsis yog yuav hais hnub no tau tag kis li nawb.

** NEEGPHEM:**1/ koj hais tias yog tim peb cov ntxhais ,hais tsis tau lawv . KUV TEB RAU KOJ LI NO NEJ COV HMOOB TUS NEEG ZOO LOS TIM MES KAS LOS YUAV COV NTXHAIS YOG COV PEB HAIS TAU THIAB NWS HWM NIAM HWM TXIV NEJ THIAJ XAV YUAV XWB; tus ntxhais zoo li koj hais tsis yuav niam txiv hais mas muab nyiaj ntiav kom hmoob mes kas yuav twb tsis xav ntsia peb cov ua niam ua txiv los yeej tsis nug txog;nej hmoob mes kas los yeej muaj cov ntxhais liam li no thiab tseem khiav tawm puag thaum muaj 10 xyoo mus lawm sav.koj yuav nkag siab tau rau tus neeg zoo yeej zoo tus phem nws thiaj phem.2/kuv teb koj hais tias peb hais tus neeg zoo xwb. txawm yuav nyob rau lub ntuj twg lawm los xij hu ua hmoob no tus ntxhais yeej tsis txwv tau kom txhob yuav lwm haiv neeg uas tsis yog hmoob nyob ntawd tus ntxhais nyiam raug txawm yog neeg dawb los lawv lub neej lawm nawb mog.3/ hmoob niam hmoob txiv kev pom zoo tus ntxhais yuav txiv los yog kev ua si kevlom zem tsis yog pom zoo rau hmoob mes kas xwb Hu ua hmoob thoob lub ntiaj teb los yog luag lwm haiv neeg tus neeg zoo yeej pom zoo rau tus ntxhais tus tub tib yam nkaus.4/nej cov hmoob uas niaj hnub los yuav poj niam los yuav txiv nplog teb no yeej tseem yog neeg nplog hmoob yug nyob nplog teb , kuv teb koj hais tias nej cov me nyuam uas nej coj mus yug nyob mes kas teb loj hlob nyob mes kas teb nej xav kom lawvlos yuav hmoob nplog li nej los nej yeej hais tsis tau lawm lawv los yuav tsis kam yuav hmoob nplog lawm tsis tas koj yuav hais. tej zaum nej cov me nyuam kiag twb rov tsis sib yuav lawm;lub neej tiam 22 no mus nej cov hmoob tej tub rov sib yuav tej ntxhais rov sib yuav los nej yuav hais tsis tau tsis yog peb cov hmoob nyob nplog teb thiaj yuav hais tsis tau peb tej ntxhais kom tsis txhob yuav hmoob mes kas .

#72 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 06 February 2012 - 08:15 AM

Hais li cas los tau, peb tseem yuav tuaj sib tawm tswv yim sib cav sib cem me ntsis rau hauv toj siab no lawm los nej txhua leej yuav tsum tau ua lub sib loj loj thiab dav dav li kuv nawb. Nov tsuas yog peb hmoob ib txawj kev tawm tswv yim seb cov nyob rau lub teb chaws twg ho xav mus li cas rau cov uas nyob rau lwm lub teb chaws lawm xwb. Thaum peb sawv daws paub zoo lawm peb thiaj li mam sib kho zuj zus kom sawv daws los sib haum.

Kuv nyuam qhuav muaj ib tug tij laug coj tau nws tus poj niam hmoob nplog tuaj txog ntua thaum lub 2/04/2012 no ntag, zoo nkauj kawg nawb cov yawg, kuv tsis paub hais tias xyov yuav kav ntev npaum li cas vim kuv tij laug twb muaj 39 xyoos lawm hos nws tus poj niam nyuam qhuav ua ntaub ntawv muaj 19 xyoos xwb, tiam sis ntshe hnub nyoog tiag yuav yog li 16-17 xyoo xwb kuv tsis paub tseeb vim tsis zoo nug. Kuv tij laug ua rau kuv lub siab xav ntsoov txog cov ntxhais hmoob mos mos tim nplog teb nkaus xwb ua rau kuv noj tsis qab pw los tsis tsaug zog.

Cov hmoob nplog, yog nej muaj zoo hluas nkauj ces kav tsij tsuav ntsuag thiab kav tsij yuav los ua yus tug nawb, tsam thaum twg kuv los txog tim nej ces kuv tseem tsis zoo nraug luag twg los ntshe kuv cov nyuag nyiaj $$$$$ yuav zoo nraug tshaj nej lawm, thaum ntawv nej tej hluas nkauj ho ntxeev siab tsis hlub nej lawm ces kuv yuav pab tsis tau nej mog. Kuv twb npaj thiab yuav pib dav hlau tag lawm, lub 4 hlis no yuav los ntag. Los zaum no ces yuav los tsuav nej cov hluas nkauj hmoob nplog tus kaus ntsuag ua ntej thiab tom qab ntawv yuav xav yuav ib tug ntxhais hmoob nplog mos mos thiab ntxim hlub ntxim nyiam ntag nawb.

Ntshai ruj rwg tsam kuv los txog tim nplog es lam los tsuav raug nej cov tub hluas hmoob nplog cov hluas nkauj uas nej hlub hlub ces ho lam ua rau nej npo pa tuag, thaum no ntshe kuv yuav khuv khuv xim nej txoj me siav nyiaj siav kub. Txhob poob siab thiab nawb cov uas pom nyiaj muaj nqis dua yus txoj kev hlub lawm ces cia nws mus nws, vim nws nrog yus nyob los ntshe lub neej yuav tsis kawg ntsis, yuav ua poj nrauj yawg nraug thaum kawg mog.

Cov tub hluas hmoob nplog, nej yuav tsum tau rau siab khwv me ntsis thiab mas, cas kuv pheej pom nej niaj hnub haus yeeb haus tshuaj, qaug dej qaug kawv rau qhov ub qhov no xwb. Xav seb yuav ua li cas yus thiaj li muaj nyiaj, vim thaum yus muaj nyiaj lawm ces yus yuav ua ab tsi los thiaj li yooj yim nawb. Kuv mas dhuav qhuab qhia nej dhau lawm os....


#73 HMOOB_caw los_*

HMOOB_caw los_*
 • Guests

Posted 06 February 2012 - 08:18 AM

[bTseem yuav 5 xyoos tom ntej no li cas thiab os... Peb twb los tos cov ntxhais hmoob zoo nkauj thiab ntxim hlub tuaj yuav tag rau sab ntuj vam meej, peb tsuas tseg ncua cov ruam thiab tsis tshua ntxim niam nyob tom qab lawm xwb. Koj tos 5 xyoos ntxiv ces koj tus hluas nkauj hmoob nplog twb raug kuv tsuav ntsuag lawm pes tsawg 100 teg. Cas hlwb khiav ruam ua luaj li koj os...

Kuv qhia me ntsis rau nej cov hmoob nplog ruam tim ntej seb... Thaum twb nej pom muaj hmoob txawv teb chaws mas nej yuav tsum hu nej 4-5 leeg phooj ywg tuaj ntaus cuag ntaus tsiaj mas hmoob txawv teb chaws thiaj li yuav ntshai nej pob. Tiam sis yog nej ib leeg xwb no txhob lam thab hmoob txawv tej chaws nawb vim lawv noj qab hnav zoo thiab lawv rog muaj zog heev tsam lawv lam ho ua lub mav yuam kev raug nej sav tsam nawb.

Xyoo no kuv yuav rov los rau lub 4 hlis tom ntej no, thiab tej zaum lub 12 hli kuv yuav los puag nkauj hmoob nplog ntxiv. Suav tsis txheeb li lawm os cov nkauj hmoob nplog uas kuv puag nas.[/b]

** cawkoj losmas yog thaumtwg lostxoglawm hmoob nplog yuav tsis yaum 4-5 leej neeg tuaj toskoj os
peb kom ib tugntxhaismos222 ab tso quav dubdub22 li xwm yeeb tuaj tos koj tom tshavdav hlauxwb yog tias koj rab kuv phem tsistawv heev no tus ntxhaismammuab 2 lub quav naskoslospleev kiag xwb ces ( THAUM KOJ LOSYOG NEEG KHOV KHO HOS THAUM KOJ ROV CES LUAG LAUB HLO HAUV QAB PLAB DAV YA LAWM XWB MAS;.. hahahahah

#74 HMOOB_Hmoob123_*

HMOOB_Hmoob123_*
 • Guests

Posted 06 February 2012 - 01:05 PM

** cawkoj losmas yog thaumtwg lostxoglawm hmoob nplog yuav tsis yaum 4-5 leej neeg tuaj toskoj os
peb kom ib tugntxhaismos222 ab tso quav dubdub22 li xwm yeeb tuaj tos koj tom tshavdav hlauxwb yog tias koj rab kuv phem tsistawv heev no tus ntxhaismammuab 2 lub quav naskoslospleev kiag xwb ces ( THAUM KOJ LOSYOG NEEG KHOV KHO HOS THAUM KOJ ROV CES LUAG LAUB HLO HAUV QAB PLAB DAV YA LAWM XWB MAS;.. hahahahah


Puas yuav muaj npaum koj hais os, cas kuv twb los tau 10 tawm lub xyoo no lawm kuv twb tsis nco qab txog tej koj hais li, kuv pheej niaj xyoo puag leej twg tej ntxhais mos mos ntxim ntxim hlub ntxim ntxim nyiam ib hmos dhau ib tug. Twb hnov hais tias muaj qee tus tub hluas mob siab yuav tuag yuav tuag. HAHA... Kuv ces yeej coj li no, khwv tsuag tsuag nyiaj thiab tseg tsuag tsuag kom tau li 7-8 txhiab xwb ces loj ua kev lom zem tsuav ntsuag thiab noj dib liab rau sab nplog teb. Cov ntxhais zoo nkauj zog ces twb maj kuv noj dib liab yuav luag txhua, cov kaus ntsuag nyuam qhuav yuav nthee kaus ces yeej rau kuv muab tswm ua nws txawv xim tag.

Puas yog koj tus ne, rov saib koj tus seb nws tus kaus ntsuag puas tseem tshiab thiab liab laiv, tsam ces xim pauv lawm... haha
Kuv yuav los rau lub 4 hlis no nawb. Pab tuaj tos kuv tom tshav dav hlau thiab os. Nco nej cov ntxhias mos kawg.


#75 HMOOB_Laos Hmong Ruam_*

HMOOB_Laos Hmong Ruam_*
 • Guests

Posted 06 February 2012 - 03:33 PM

Hmoob nplog yog ib hom tib neeg tsis tshua muaj hlwb, yus yuav ua ib yam ab tsi los pheej coj tuaj piav rau tus ub tus no. Yus yuav pauj kua zaub ntsuab ces yus cia li ua yus ntsiag to xwb yeej tsis muaj leej twg hais yus. Txhob ruam ruam thiab lau... Nej pheej khib ciaj khib tuag li nej ces nej coj tuaj tham laug dag hnub dhau hnub twg ua tsis tau ib yam ab tsi tseem ceeb tshwm sim tawm kiag li. 1 lub xyoos twg hmoob txawv tej chaws los txog li ntawm 10 tawm phav leej, twb tsis hnov muaj txog 10 leeg uas yuav ntsib teeb meem kiag li. Tseem hnov ntau tshaj 100 tus ntxhais hmoob nplog mos mos raug yuav ua niam yau thiab raug coj tuaj rau txawv teb chaws lawm xwb.

Kuv xav ntsoov hais tias xyov yuav yog thaum twg nej cov hmoob nplog tim nej thiaj li yuav pom mus deb zog ib kauj ruam rau nej lub nyuag nplog teb ntawm nej es nej thiaj li yuav pauv tau nej lub niag siab khib khib ntawm nej tso tseg nej lub niag neej thiaj li yuav zoo zog rau yav tom ntej os...Ntshe tseem txom nyem tsis tau txaus sub... xav pab nej kawg tiam sis ntshe yuav tseg cia pab tus ntse zog xwb, cov niag ruam ces cia tuag kom tag tso...#76 HMOOB_hmoob xwb_*

HMOOB_hmoob xwb_*
 • Guests

Posted 21 February 2012 - 06:45 PM

xyoo 1945 tsov rog meskas tuaj tua Laos muab hmoob tua hmoob muab nplog tua nplog ua rau peb hmoob nyob tsis tau ua ke muaj qee tus nplog los kuj nyob tsis tau sib phim thiaj muaj tso rog hauv teb chaw Laos kub ntxhov ua rau neeg nyob tsis muaj chaw sib tua tas li xwb, xyoo 1975 pab Laos Communism thiaj li txeeb tau lub teb chaw yam zoo nkauj thiab muab teeb lub npe hu ua laos no lawm.
tsij ntawv los cov ua tuaj meskas tog rov taw tuam ntuj thiaj nyob tsis tau yog nyob ces cov ua tau teb chaw yuav nyas muab hlais caj pas xwb thiaj khia nrog mekas mus lawm
Teb chaw Laos phib qhib kev ywj pheej 1996,1998, 2000 thiab txij li 2003 los no ua rau ywj pheej heev lawm ua rau cov kwv tij hmoob nyob sab USA tuaj rau teb chaw Laos no yooj yim heev lawm tsis tas li xwb cov ua twb yog communism tus yeeb ncuab los lawv twb tso los saib los xyua teb chaw tib si lawm thiab
txij li xyoo 2000 los no kuj muaj hmoob nyob rau sab USA ntau pab pawg los saib los xyua teb chaw Laos xws li:
1. HMoob mes kas
2. hmoob mis kas

tab hauv qab no kuv yuav piav me ntsi txog hmoob lwj kas
lo lus tias hmoob lwj kas no tsis yog lam tau lam hais yeej pom tseeb muaj meej, muaj pov thawj coob leej nres nroos nrog pom thiab nias tes tseg lawm thiaj tau muab piav rau nej tau paub,cov no cov hmoob nyob Laos tseem ntshai tshaj hmoob mob ruas lawm thiab
:blink: hmoob
mis kas yog li cas?

:lol: hmoob miskas tam sim no muaj cov tub hmoob kawm txawj ntse tshawb nrhiav tau lawm feem coob tsuas yog cov hmoob ua nyob rau sab USA nkaus xwb tab kuj tsis yog tag nrho muaj qee leej xwb.
:P nej yuav noog tias qee leej ntawv yog tus zoo li cas thiab xeem hmoob dab tsi nyob lub State twg tus laus los hluas, poj niam los txiv neej?
:unsure: tej zaum nej xav noog tus sau tias yuav saib li cas thiaj paub tias tus ntawd, tus tov, tus tiv xeem hmoob no yog hmoob lwj kas?
;) hmoob [i]mis kas
yog tus zoo li cas nej saib xwb nej yuav tsis paub los nyeem ntawv hauv qab no nej thiaj paub thiab to taub nawb mog hmoob tsis yog hmoob mob ruas nawb
:( muaj txhua xeem hmoob,tsis hais tus laus los hluas, poj niam txiv neej muaj tib si mus nyob rau USA.
:mellow: nej saib tus twg tuaj laos es tsis saib kwv tij neej tsa, tsis paub kwv tij, tsis coj poj niam me nyuam tuaj, tuaj txog ua zaub mov rau noj mas tseem tub raug nws thiab hais tias hmoob Laos mas xav xav thov nyiaj thiaj tua tsiaj txhu rau noj es thiaj zoo thov nyiaj, khav theeb tias peb nyob USA mas peb muaj vaj muaj tsev zoo muaj tsheb caij noj zaub mov mas peb noj cov qab qab noj nqaij xwb, thiab khav tias kuv mas ua hauj lwm siab li ub li no tau nyiaj hli ntau,hais lus meskas qee lo rau thiab tab mas twb tsis paub tias nws hais puas yog, nyob tim USA luag twb tsis yyuav mus pob zog ntxhua toilet xwb los luag tseem xaiv lawm thiab tuaj txog laos tuaj tham hluas nkauj deev hluas nkauj ua kom hluas kom cov hluas nkauj puas tsuaj tag tsis tau txiv yuav, tej tus yawg thaub thiab pog laus 50-60-70 xyoo lawm los tseem los yuav cov me nyuam yaus ua tsis tau paub dab tsis yuav tau ua twb tsis tau los tseem muaj tus puav pom hluas nkauj xeem hmoob no yog yus xeem zoo nkauj lawm ces tseem pauv xeem tham lawm thiab ua rau cov tub hluas kawm ntawv tag BA, Master thiab PHD, tsis tau nkauj hmoob yuav ua poj niam, tuaj ua laib xwb, muaj nyiaj mus pub hluas nkauj li ub li no, thaum txhaum plaub lawm mam paub kwv tij, tuaj yuav hluas nkauj tso tseg li ub li no mus txog twg yuav pov tseg ntawd,tuaj ntxias dag nkauj hmoob cov ruam qauj, nyob USA twb tsis muajvaj tse nyob tag nrho ua laib raug poj niam muab ncaws li ncaws dev tawm lawm xwb los tseem los khav txiv thiab, cov no peb hu ua hmoob lwj kas
hmoob mes kas ho yog tus zoo li cas?
cov kwv tij ua nyob rau sab USA ua tuaj rau Laos tuaj saib kwv tij coj poj niam me nyuam los ncig ua si saib kwv saib tij los pab kwv pab tij saib tus dhau tus cov no peb hmoob Laos tus muaj ces kuj tua tsiaj tua txhuv rau noj ua kev zoo siab ua tau sib ncaim ntev lawm tsis tau sib ntsib (tsis yog tua rau noj es yuav thov nyiaj), txog hnub rov qab tus muaj kuj yuav tua qaib ntim su rau thiab, tus txom nyem luag kuj ua mov dej zaub tsuag rau noj, thiab los tham txog kev sib nco piav txog lub neej yav tom ntej yuav ua cas thiaj muaj noj muaj hnav tus no peb hu ua hmoob meskas
:D kwv tij hmoob nej saib tag xav thiab seb puas yog li tus sau tau sau rau saum toj no

Kev vam meej** haiv neeg muaj teb muaj chaw los yeej muaj neeg liam neeg zoo xyib xyaws daws thiaj vam meej tau txawm hais tias hmoob me skas hmoob nplog los tus liam yeej liam tus zoo yeej zoo cov phem yog cov tsim teeb meem cov zoo yog cov kho thiab teeb thiaj vam meej taus; yog muaj neeg zoo xwb ntiaj teb tsis muaj neeg nyob lawm muaj tsiaj nyob lawm xwb vim neeg zoo xwb lawv tsis paub tsis pom qhov phem ces tsis paub kho tsis paub tsim ntuj thiaj tso neeg los muaj tus phem tus zoo nrog ua ke tus neeg zoo ua neej nyob tsis tauntujntoo tus neeg phem tau ntuj ntoo vim nws phem nws nyiag luag tug los ntuj tsis tuatu neeg zoo thiaj raug tus phem tua ces yog tsis tau ntuj ntoo las mas.

#77 HMOOB_Gues_*

HMOOB_Gues_*
 • Guests

Posted 24 February 2012 - 07:26 AM

Thaum hmoob USA muaj nyiaj lawm ces thiaj li muaj ib co uas lawv txawj siv nyiaj yam li nplooj ntoos zeej thiab tsis xav hais tias puas yuav muaj tag kis lawm. Thaum lawv siv nyiaj zoo li no ces yuav ua rau muaj kev kub ntxhov. Kev muaj nyiaj yus siv yus li nyiaj los yeej muaj tib neeg khib xav muab yus txov, yog li hmoob USA yuav tsum tau tseg nej cov nyiaj zov vaj zov tsev ua nyiaj tswv pov rau tej me tub me nyuam thiab mog.

Txhob coj nej cov nyiaj mus siv rau cov ntxhais mos lub - tim nplog ntxiv lawm vim - ces tsoob tsuas zoo nyob ib yam nkaus xwb. - hmoob nplog feem coob yeej tswv tswv quav - heev kawg li vim nyob toj siab no no thiab laj laj nrhiav tau dej ntxuav. Nej cov nyiaj cia zov vaj zov tsev mog, cia kuv ib leej mus xwb es kuv mam li coj los piav qhia rau nej hnov xwb os.


#78 HMOOB_Nyiaj Tseem_*

HMOOB_Nyiaj Tseem_*
 • Guests

Posted 24 February 2012 - 10:29 PM

Ua hauj lwm khaws nyiaj 4-5 xyoo thiaj tau me me nyiaj mus Nplog los thaum mus pom kiag cov me ntxhais mos zoo nkauj ncej qab ntug ntoob dawb paug mos nyoo lawm ces txiv yawg yeej tsis nco qab khuv xim nyiaj li lawm os. Thaum twb rov los txog Meskas mam nco khuv xim xwb ces yus pab niam tub twb yuav luag tsis tau mov noj os cov yawg aw.

#79 HMOOB_GUES_*

HMOOB_GUES_*
 • Guests

Posted 26 February 2012 - 11:21 AM

Kuv tuaj nyob rau USA no tau ze li 30 xyoo lawm, thaum kuv tuaj kuv tseem yau yau, tiam sis tam sis no kuv twb yuav muaj 40 xyoo. Peb hmoob USA feem coob yeej yog neeg nquag khwv noj khwv haus, yeej yog tias peb niaj hnub mus ua cov tib neeg tawv dawb tej hauj lwm thiaj li tau nyiaj coj los siv ib hnub dhau ib xyoos.

Kuv tus kheej yog ib tug tub kawm ntawv tsis siab, kuv tsuas kawm tag qib 12 xwb. Kuv tsis muaj kev kawm siab li lwm leej lwm tus, tiam sis kuv kuj tsis khuv xim kuv lub zog mus nrhiav nyiaj. Xam hais tias kuv yog ib tug tib neeg tsis muaj kev kawm, tiam sis kuv twb ua hauj lwm tau nyiaj li ntawm $3500.00 nyob rau ib lub hlis, yog muab pauv ua nyiaj nplog ces tej zaum kuv twb khwv tau li 27,954,500 kips lawm nyob rau ib lub hlis twg.

Yog kuv khwv nyiaj ib lub xyoos ces kuv twb khwv tau $42,000.00 lawm. Kuv them nqi tsev, fais fab, dej thiab khib nyiab, nrog rau nqi xov tooj tag nrho yog li ntawm $1200.00 nyob rau ib lub hlis. Kuv tseem seem nyiaj li ntawm $2300.00. Tiam sis kuv nyiam ua si heev yog li kuv yeej siv li ntawm $1300 coj los yuav noj haus thiab ua si lom zem ib hnub dhau ib hnub nrog cov phooj ywg. Thaum kawg kuv twb tseem seem $1000.00 nyob rau ib lub hli. Yog li 1 lub xyoo twg kuv tseg tau li ntawm 10-12 txhiab nyiaj diam.

Kuv niaj xyoo los rau sab nplog, kuv tsis kam yuav poj niam vim kuv yog ib tug neeg tsis nyiam kom muaj ab tsi los khuam kuv tus kheej. Thaum kuv los rau sab nplog mas kuv zoo li ib tug huab tais, los yog ib tug neeg ruam rau hmoob nplog dag ntxias nyiaj siv, tiam sis kuv yeej txaus siab hlo cia rau cov uas muaj peev xwm ntxias kuv cov nyiaj coj mus siv. Kuv los nplog txhua xyoo, kuv yeej los coj cov hluas nkauj hmoob zoo nkauj thiab ntxim hlub coj mus puag pw txhua txhua hmo, kuv twb suav tsis thoob kiag li lawm 10 xyoo dhau los no os, ua rau kuv lom zem tiag tiag li, kuv twb cia li tsis nco txawj laus kiag li lawm, tiam sis xyoo no cas kuv cav muaj plob hau dawb zuj zus tuaj lawm. Tiam sis kuv tseem hluas ua luaj li.

Cov phooj ywg hmoob, peb yog txiv neej yawg lawm, lub ntiaj teb no dav li dav, kev lom zem thiab kaj siab nrog rau cov hluas nkauj mos mos thiab ntxim ntxim hlub leej twg thiaj li yuav tsis xav tau. Nej txawm yuav cheem npaum twg los cia kuv nrhiav kuv txoj kev lom zem kom txaus ua ntej kuv ncaim lub ntiaj teb no mog.

Kuv twb yuav rov mus sab nplog lub 4 hlis yuav los no, leej twg tus hluas nkauj zoo nkauj ces kav tsij yuav mog, tsam kuv los txog nws cia li raws kuv cov nyiaj $$$$$ lawm ces kuv pab tsis tau nawb. Poj niam kuv yeej tsis saib muaj nqis, yog li ib tug hluas nkauj kuv yeej tsis nrog pw txog 3 zaug. Kuv yeej hloov txhua txhua hmo thiab hnav ris tsho tshiab txhua zaus...


#80 HMOOB_nyob zoo phooj ywg_*

HMOOB_nyob zoo phooj ywg_*
 • Guests

Posted 04 March 2012 - 12:20 AM

xyoo 1945 tsov rog meskas tuaj tua Laos muab hmoob tua hmoob muab nplog tua nplog ua rau peb hmoob nyob tsis tau ua ke muaj qee tus nplog los kuj nyob tsis tau sib phim thiaj muaj tso rog hauv teb chaw Laos kub ntxhov ua rau neeg nyob tsis muaj chaw sib tua tas li xwb, xyoo 1975 pab Laos Communism thiaj li txeeb tau lub teb chaw yam zoo nkauj thiab muab teeb lub npe hu ua laos no lawm.
tsij ntawv los cov ua tuaj meskas tog rov taw tuam ntuj thiaj nyob tsis tau yog nyob ces cov ua tau teb chaw yuav nyas muab hlais caj pas xwb thiaj khia nrog mekas mus lawm
Teb chaw Laos phib qhib kev ywj pheej 1996,1998, 2000 thiab txij li 2003 los no ua rau ywj pheej heev lawm ua rau cov kwv tij hmoob nyob sab USA tuaj rau teb chaw Laos no yooj yim heev lawm tsis tas li xwb cov ua twb yog communism tus yeeb ncuab los lawv twb tso los saib los xyua teb chaw tib si lawm thiab
txij li xyoo 2000 los no kuj muaj hmoob nyob rau sab USA ntau pab pawg los saib los xyua teb chaw Laos xws li:
1. HMoob mes kas
2. hmoob mis kas

tab hauv qab no kuv yuav piav me ntsi txog hmoob lwj kas
lo lus tias hmoob lwj kas no tsis yog lam tau lam hais yeej pom tseeb muaj meej, muaj pov thawj coob leej nres nroos nrog pom thiab nias tes tseg lawm thiaj tau muab piav rau nej tau paub,cov no cov hmoob nyob Laos tseem ntshai tshaj hmoob mob ruas lawm thiab
:blink: hmoob
mis kas yog li cas?

:lol: hmoob miskas tam sim no muaj cov tub hmoob kawm txawj ntse tshawb nrhiav tau lawm feem coob tsuas yog cov hmoob ua nyob rau sab USA nkaus xwb tab kuj tsis yog tag nrho muaj qee leej xwb.
:P nej yuav noog tias qee leej ntawv yog tus zoo li cas thiab xeem hmoob dab tsi nyob lub State twg tus laus los hluas, poj niam los txiv neej?
:unsure: tej zaum nej xav noog tus sau tias yuav saib li cas thiaj paub tias tus ntawd, tus tov, tus tiv xeem hmoob no yog hmoob lwj kas?
;) hmoob [i]mis kas
yog tus zoo li cas nej saib xwb nej yuav tsis paub los nyeem ntawv hauv qab no nej thiaj paub thiab to taub nawb mog hmoob tsis yog hmoob mob ruas nawb
:( muaj txhua xeem hmoob,tsis hais tus laus los hluas, poj niam txiv neej muaj tib si mus nyob rau USA.
:mellow: nej saib tus twg tuaj laos es tsis saib kwv tij neej tsa, tsis paub kwv tij, tsis coj poj niam me nyuam tuaj, tuaj txog ua zaub mov rau noj mas tseem tub raug nws thiab hais tias hmoob Laos mas xav xav thov nyiaj thiaj tua tsiaj txhu rau noj es thiaj zoo thov nyiaj, khav theeb tias peb nyob USA mas peb muaj vaj muaj tsev zoo muaj tsheb caij noj zaub mov mas peb noj cov qab qab noj nqaij xwb, thiab khav tias kuv mas ua hauj lwm siab li ub li no tau nyiaj hli ntau,hais lus meskas qee lo rau thiab tab mas twb tsis paub tias nws hais puas yog, nyob tim USA luag twb tsis yyuav mus pob zog ntxhua toilet xwb los luag tseem xaiv lawm thiab tuaj txog laos tuaj tham hluas nkauj deev hluas nkauj ua kom hluas kom cov hluas nkauj puas tsuaj tag tsis tau txiv yuav, tej tus yawg thaub thiab pog laus 50-60-70 xyoo lawm los tseem los yuav cov me nyuam yaus ua tsis tau paub dab tsis yuav tau ua twb tsis tau los tseem muaj tus puav pom hluas nkauj xeem hmoob no yog yus xeem zoo nkauj lawm ces tseem pauv xeem tham lawm thiab ua rau cov tub hluas kawm ntawv tag BA, Master thiab PHD, tsis tau nkauj hmoob yuav ua poj niam, tuaj ua laib xwb, muaj nyiaj mus pub hluas nkauj li ub li no, thaum txhaum plaub lawm mam paub kwv tij, tuaj yuav hluas nkauj tso tseg li ub li no mus txog twg yuav pov tseg ntawd,tuaj ntxias dag nkauj hmoob cov ruam qauj, nyob USA twb tsis muajvaj tse nyob tag nrho ua laib raug poj niam muab ncaws li ncaws dev tawm lawm xwb los tseem los khav txiv thiab, cov no peb hu ua hmoob lwj kas
hmoob mes kas ho yog tus zoo li cas?
cov kwv tij ua nyob rau sab USA ua tuaj rau Laos tuaj saib kwv tij coj poj niam me nyuam los ncig ua si saib kwv saib tij los pab kwv pab tij saib tus dhau tus cov no peb hmoob Laos tus muaj ces kuj tua tsiaj tua txhuv rau noj ua kev zoo siab ua tau sib ncaim ntev lawm tsis tau sib ntsib (tsis yog tua rau noj es yuav thov nyiaj), txog hnub rov qab tus muaj kuj yuav tua qaib ntim su rau thiab, tus txom nyem luag kuj ua mov dej zaub tsuag rau noj, thiab los tham txog kev sib nco piav txog lub neej yav tom ntej yuav ua cas thiaj muaj noj muaj hnav tus no peb hu ua hmoob meskas
:D kwv tij hmoob nej saib tag xav thiab seb puas yog li tus sau tau sau rau saum toj no#81 HMOOB_Tub xwm_*

HMOOB_Tub xwm_*
 • Guests

Posted 05 March 2012 - 05:59 PM

xyoo 1945 tsov rog meskas tuaj tua Laos muab hmoob tua hmoob muab nplog tua nplog ua rau peb hmoob nyob tsis tau ua ke muaj qee tus nplog los kuj nyob tsis tau sib phim thiaj muaj tso rog hauv teb chaw Laos kub ntxhov ua rau neeg nyob tsis muaj chaw sib tua tas li xwb, xyoo 1975 pab Laos Communism thiaj li txeeb tau lub teb chaw yam zoo nkauj thiab muab teeb lub npe hu ua laos no lawm.
tsij ntawv los cov ua tuaj meskas tog rov taw tuam ntuj thiaj nyob tsis tau yog nyob ces cov ua tau teb chaw yuav nyas muab hlais caj pas xwb thiaj khia nrog mekas mus lawm
Teb chaw Laos phib qhib kev ywj pheej 1996,1998, 2000 thiab txij li 2003 los no ua rau ywj pheej heev lawm ua rau cov kwv tij hmoob nyob sab USA tuaj rau teb chaw Laos no yooj yim heev lawm tsis tas li xwb cov ua twb yog communism tus yeeb ncuab los lawv twb tso los saib los xyua teb chaw tib si lawm thiab
txij li xyoo 2000 los no kuj muaj hmoob nyob rau sab USA ntau pab pawg los saib los xyua teb chaw Laos xws li:
1. HMoob mes kas
2. hmoob mis kas

tab hauv qab no kuv yuav piav me ntsi txog hmoob lwj kas
lo lus tias hmoob lwj kas no tsis yog lam tau lam hais yeej pom tseeb muaj meej, muaj pov thawj coob leej nres nroos nrog pom thiab nias tes tseg lawm thiaj tau muab piav rau nej tau paub,cov no cov hmoob nyob Laos tseem ntshai tshaj hmoob mob ruas lawm thiab
:blink: hmoob
mis kas yog li cas?

:lol: hmoob miskas tam sim no muaj cov tub hmoob kawm txawj ntse tshawb nrhiav tau lawm feem coob tsuas yog cov hmoob ua nyob rau sab USA nkaus xwb tab kuj tsis yog tag nrho muaj qee leej xwb.
:P nej yuav noog tias qee leej ntawv yog tus zoo li cas thiab xeem hmoob dab tsi nyob lub State twg tus laus los hluas, poj niam los txiv neej?
:unsure: tej zaum nej xav noog tus sau tias yuav saib li cas thiaj paub tias tus ntawd, tus tov, tus tiv xeem hmoob no yog hmoob lwj kas?
;) hmoob [i]mis kas
yog tus zoo li cas nej saib xwb nej yuav tsis paub los nyeem ntawv hauv qab no nej thiaj paub thiab to taub nawb mog hmoob tsis yog hmoob mob ruas nawb
:( muaj txhua xeem hmoob,tsis hais tus laus los hluas, poj niam txiv neej muaj tib si mus nyob rau USA.
:mellow: nej saib tus twg tuaj laos es tsis saib kwv tij neej tsa, tsis paub kwv tij, tsis coj poj niam me nyuam tuaj, tuaj txog ua zaub mov rau noj mas tseem tub raug nws thiab hais tias hmoob Laos mas xav xav thov nyiaj thiaj tua tsiaj txhu rau noj es thiaj zoo thov nyiaj, khav theeb tias peb nyob USA mas peb muaj vaj muaj tsev zoo muaj tsheb caij noj zaub mov mas peb noj cov qab qab noj nqaij xwb, thiab khav tias kuv mas ua hauj lwm siab li ub li no tau nyiaj hli ntau,hais lus meskas qee lo rau thiab tab mas twb tsis paub tias nws hais puas yog, nyob tim USA luag twb tsis yyuav mus pob zog ntxhua toilet xwb los luag tseem xaiv lawm thiab tuaj txog laos tuaj tham hluas nkauj deev hluas nkauj ua kom hluas kom cov hluas nkauj puas tsuaj tag tsis tau txiv yuav, tej tus yawg thaub thiab pog laus 50-60-70 xyoo lawm los tseem los yuav cov me nyuam yaus ua tsis tau paub dab tsis yuav tau ua twb tsis tau los tseem muaj tus puav pom hluas nkauj xeem hmoob no yog yus xeem zoo nkauj lawm ces tseem pauv xeem tham lawm thiab ua rau cov tub hluas kawm ntawv tag BA, Master thiab PHD, tsis tau nkauj hmoob yuav ua poj niam, tuaj ua laib xwb, muaj nyiaj mus pub hluas nkauj li ub li no, thaum txhaum plaub lawm mam paub kwv tij, tuaj yuav hluas nkauj tso tseg li ub li no mus txog twg yuav pov tseg ntawd,tuaj ntxias dag nkauj hmoob cov ruam qauj, nyob USA twb tsis muajvaj tse nyob tag nrho ua laib raug poj niam muab ncaws li ncaws dev tawm lawm xwb los tseem los khav txiv thiab, cov no peb hu ua hmoob lwj kas
hmoob mes kas ho yog tus zoo li cas?
cov kwv tij ua nyob rau sab USA ua tuaj rau Laos tuaj saib kwv tij coj poj niam me nyuam los ncig ua si saib kwv saib tij los pab kwv pab tij saib tus dhau tus cov no peb hmoob Laos tus muaj ces kuj tua tsiaj tua txhuv rau noj ua kev zoo siab ua tau sib ncaim ntev lawm tsis tau sib ntsib (tsis yog tua rau noj es yuav thov nyiaj), txog hnub rov qab tus muaj kuj yuav tua qaib ntim su rau thiab, tus txom nyem luag kuj ua mov dej zaub tsuag rau noj, thiab los tham txog kev sib nco piav txog lub neej yav tom ntej yuav ua cas thiaj muaj noj muaj hnav tus no peb hu ua hmoob meskas
:D kwv tij hmoob nej saib tag xav thiab seb puas yog li tus sau tau sau rau saum toj no

**hajYAJ** koj sau kauv tawm koj ho hais tias yog devdaig pob caus lawm os:KUV TEB KOJ NQELUS SAU HAUV LUB HOM PHIAJ: Hmoob nplog mus nyob meskas lawv txim txiaj vim mus txog ua hauj lwm thiab tsis ua hauj lwm los meskas yeej them nyiaj tuaj rau lawv muas noj muas haus tus laus los tau nyiaj laus HOS HMOOB MIS KAS MAS TXIM TXIAJ HEEV VIM TEJ TUB MUS UA LAIB LOS YEEJ LAIB MUS SIB TW UA NOM LOS YEEJ TAU TSIS TXHAUM MIS KAS TXOJ CAI LI tej tub ntxhais mus ua neeg liam thiaj mag miskas lub nkuaj liam hiam.

#82 HMOOB_Thaublaus USA_*

HMOOB_Thaublaus USA_*
 • Guests

Posted 02 May 2012 - 10:49 AM

xyoo 1945 tsov rog meskas tuaj tua Laos muab hmoob tua hmoob muab nplog tua nplog ua rau peb hmoob nyob tsis tau ua ke muaj qee tus nplog los kuj nyob tsis tau sib phim thiaj muaj tso rog hauv teb chaw Laos kub ntxhov ua rau neeg nyob tsis muaj chaw sib tua tas li xwb, xyoo 1975 pab Laos Communism thiaj li txeeb tau lub teb chaw yam zoo nkauj thiab muab teeb lub npe hu ua laos no lawm.
tsij ntawv los cov ua tuaj meskas tog rov taw tuam ntuj thiaj nyob tsis tau yog nyob ces cov ua tau teb chaw yuav nyas muab hlais caj pas xwb thiaj khia nrog mekas mus lawm
Teb chaw Laos phib qhib kev ywj pheej 1996,1998, 2000 thiab txij li 2003 los no ua rau ywj pheej heev lawm ua rau cov kwv tij hmoob nyob sab USA tuaj rau teb chaw Laos no yooj yim heev lawm tsis tas li xwb cov ua twb yog communism tus yeeb ncuab los lawv twb tso los saib los xyua teb chaw tib si lawm thiab
txij li xyoo 2000 los no kuj muaj hmoob nyob rau sab USA ntau pab pawg los saib los xyua teb chaw Laos xws li:
1. HMoob mes kas
2. hmoob mis kas

tab hauv qab no kuv yuav piav me ntsi txog hmoob lwj kas
lo lus tias hmoob lwj kas no tsis yog lam tau lam hais yeej pom tseeb muaj meej, muaj pov thawj coob leej nres nroos nrog pom thiab nias tes tseg lawm thiaj tau muab piav rau nej tau paub,cov no cov hmoob nyob Laos tseem ntshai tshaj hmoob mob ruas lawm thiab
:blink: hmoob
mis kas yog li cas?

:lol: hmoob miskas tam sim no muaj cov tub hmoob kawm txawj ntse tshawb nrhiav tau lawm feem coob tsuas yog cov hmoob ua nyob rau sab USA nkaus xwb tab kuj tsis yog tag nrho muaj qee leej xwb.
:P nej yuav noog tias qee leej ntawv yog tus zoo li cas thiab xeem hmoob dab tsi nyob lub State twg tus laus los hluas, poj niam los txiv neej?
:unsure: tej zaum nej xav noog tus sau tias yuav saib li cas thiaj paub tias tus ntawd, tus tov, tus tiv xeem hmoob no yog hmoob lwj kas?
;) hmoob [i]mis kas
yog tus zoo li cas nej saib xwb nej yuav tsis paub los nyeem ntawv hauv qab no nej thiaj paub thiab to taub nawb mog hmoob tsis yog hmoob mob ruas nawb
:( muaj txhua xeem hmoob,tsis hais tus laus los hluas, poj niam txiv neej muaj tib si mus nyob rau USA.
:mellow: nej saib tus twg tuaj laos es tsis saib kwv tij neej tsa, tsis paub kwv tij, tsis coj poj niam me nyuam tuaj, tuaj txog ua zaub mov rau noj mas tseem tub raug nws thiab hais tias hmoob Laos mas xav xav thov nyiaj thiaj tua tsiaj txhu rau noj es thiaj zoo thov nyiaj, khav theeb tias peb nyob USA mas peb muaj vaj muaj tsev zoo muaj tsheb caij noj zaub mov mas peb noj cov qab qab noj nqaij xwb, thiab khav tias kuv mas ua hauj lwm siab li ub li no tau nyiaj hli ntau,hais lus meskas qee lo rau thiab tab mas twb tsis paub tias nws hais puas yog, nyob tim USA luag twb tsis yyuav mus pob zog ntxhua toilet xwb los luag tseem xaiv lawm thiab tuaj txog laos tuaj tham hluas nkauj deev hluas nkauj ua kom hluas kom cov hluas nkauj puas tsuaj tag tsis tau txiv yuav, tej tus yawg thaub thiab pog laus 50-60-70 xyoo lawm los tseem los yuav cov me nyuam yaus ua tsis tau paub dab tsis yuav tau ua twb tsis tau los tseem muaj tus puav pom hluas nkauj xeem hmoob no yog yus xeem zoo nkauj lawm ces tseem pauv xeem tham lawm thiab ua rau cov tub hluas kawm ntawv tag BA, Master thiab PHD, tsis tau nkauj hmoob yuav ua poj niam, tuaj ua laib xwb, muaj nyiaj mus pub hluas nkauj li ub li no, thaum txhaum plaub lawm mam paub kwv tij, tuaj yuav hluas nkauj tso tseg li ub li no mus txog twg yuav pov tseg ntawd,tuaj ntxias dag nkauj hmoob cov ruam qauj, nyob USA twb tsis muajvaj tse nyob tag nrho ua laib raug poj niam muab ncaws li ncaws dev tawm lawm xwb los tseem los khav txiv thiab, cov no peb hu ua hmoob lwj kas
hmoob mes kas ho yog tus zoo li cas?
cov kwv tij ua nyob rau sab USA ua tuaj rau Laos tuaj saib kwv tij coj poj niam me nyuam los ncig ua si saib kwv saib tij los pab kwv pab tij saib tus dhau tus cov no peb hmoob Laos tus muaj ces kuj tua tsiaj tua txhuv rau noj ua kev zoo siab ua tau sib ncaim ntev lawm tsis tau sib ntsib (tsis yog tua rau noj es yuav thov nyiaj), txog hnub rov qab tus muaj kuj yuav tua qaib ntim su rau thiab, tus txom nyem luag kuj ua mov dej zaub tsuag rau noj, thiab los tham txog kev sib nco piav txog lub neej yav tom ntej yuav ua cas thiaj muaj noj muaj hnav tus no peb hu ua hmoob meskas
:D kwv tij hmoob nej saib tag xav thiab seb puas yog li tus sau tau sau rau saum toj no

Ha ha ha ha ha..... Yawg Kab Tsib aw!, puas yog nej cov hluas nkauj tseem nyiam peb cov niag thaub laus 60-70 xyoo heev tshaj nej lawm thiab es koj thiaj khib ualuaj nas. Kuv kuj pab koj tu siab ntau rau koj tus kheej tias koj tsis yog Hmoob Mekas es nej cov hluas nkauj thiaj tsis nyiam nej no os mog.

#83 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 04 May 2012 - 09:59 AM

Kuv rov ntsib ib tug nkauj hmoob nplog mos mos thiab ntxim ntxim hlub nyob rau hauv PT lawm thiab tiag... Nws mas hais qhuas kuv npaum ub npaum no thiab tso webcam kuv saib. Nws zoo nkauj kawg thiab txawj tham lus mos lus qab zib heev li. Kuv nrog nws tham ntev loo li 1 hour ua rau kuv pw tsaug zog zoo kawg. Wb twb tham txog txoj kev yuav los sib hlub lawm tiam sis cas kuv yuav nyob deb ua luag es yuav ua tsis tau li lub siab xav. Yog kuv lam nyob ze thiab mus tau tim nplog teb yooj yim mas kuv yeej yuav kiag pib dav hlau mus muab niag hluas nkauj hmoob nplog no tsuav ntsuag thiab muab txauj dib liab noj kiag li lawm os...

Xyov yog leej twg tus hluas nkauj es yuav cia tuaj tham dag yus li ub li no rau huav PT ua rau kuv zoo zoo siab.. haha


#84 HMOOB_Txawj Xoom_*

HMOOB_Txawj Xoom_*
 • Guests

Posted 04 May 2012 - 10:39 AM

Kuv rov ntsib ib tug nkauj hmoob nplog mos mos thiab ntxim ntxim hlub nyob rau hauv PT lawm thiab tiag... Nws mas hais qhuas kuv npaum ub npaum no thiab tso webcam kuv saib. Nws zoo nkauj kawg thiab txawj tham lus mos lus qab zib heev li. Kuv nrog nws tham ntev loo li 1 hour ua rau kuv pw tsaug zog zoo kawg. Wb twb tham txog txoj kev yuav los sib hlub lawm tiam sis cas kuv yuav nyob deb ua luag es yuav ua tsis tau li lub siab xav. Yog kuv lam nyob ze thiab mus tau tim nplog teb yooj yim mas kuv yeej yuav kiag pib dav hlau mus muab niag hluas nkauj hmoob nplog no tsuav ntsuag thiab muab txauj dib liab noj kiag li lawm os...

Xyov yog leej twg tus hluas nkauj es yuav cia tuaj tham dag yus li ub li no rau huav PT ua rau kuv zoo zoo siab.. haha

Nws xav tau koj li nyiaj $$$ xwb os yawg. Thaum nws ntxias tau koj li nyiaj $$$ txaus lawm ces koj mus nrhiav tsis pom nws lawm lauj yawg Hmoob aw.

#85 HMOOB_zeejtshaws_*

HMOOB_zeejtshaws_*
 • Guests

Posted 16 May 2012 - 04:18 PM

tsov tom thaub lau plab tsuab koj ce txawm yog ib tug neeg ua raum tsaj plaw li lo ma zoo li koj xwb txob txob kav2 nawb koj ho ntse npau li ca diam ma koj kawm ntawv tag dab tsi ma kuv xav tia koj ce tse mu nyob tim koj ntev dhau lawm es paub lu English me tse xwb xyov sau pua yuav raug ntawv me ka li os peb yeej tsi rua npaum li kojhai thiab kuv hai rau koj tia peb ua neeg nyob ce yeej yuav tau kwv me ntse thiaj li muaj noj muaj nhav nawb txawm yog neeg dab tsi lo yeej ib yam txawm yog ruam li koj es thiaj li mua dag ua ntawv kom tau nyiaj xiam lwb noj tag pua yog kuv xav tia koj xyov kawm pua tag High school es niag rua li koj na,#86 HMOOB_zeejtshaws_*

HMOOB_zeejtshaws_*
 • Guests

Posted 16 May 2012 - 04:27 PM

yeej tsis yog li hais. hmoob yeej tsis muaj nyiaj nplua nuj li luag lwm haiv neej nyob rau lub qab ntuj no vim hais tias hmoob yog ib haiv neeg tsis txawj sib hlub thiaj li tsis muaj teb muaj chaw nrog luag nyob. hmoob yog ib haiv neeg uas ua plhu xwb vim hais tias twb tsis yog neeg muaj los niam tsab muaj nyiaj nplua nuj thiaj li rau luag lwm tus thuam. xws li cov niaj neeg laus uas mus tim nplog teb es mus dag luag tej ntxhais mos hais tias niam muaj npaum ub npaum no. qhov luag ntseeg koj es twb yog xav muab koj siv kom koj qab hnab sib xwb luag yeej tsis nyiam tsis hlub koj kiag li los koj niam ua plhu koj koj tau koob npe. txog thaum kawg koj quaj tsis los kua muag mob siab tshuav tuag puas khib koj?

#87 HMOOB_zeegtshaws_*

HMOOB_zeegtshaws_*
 • Guests

Posted 16 May 2012 - 04:29 PM

Nws xav tau koj li nyiaj $$$ xwb os yawg. Thaum nws ntxias tau koj li nyiaj $$$ txaus lawm ces koj mus nrhiav tsis pom nws lawm lauj yawg Hmoob aw.#88 HMOOB_zeejtshaws_*

HMOOB_zeejtshaws_*
 • Guests

Posted 16 May 2012 - 04:44 PM

cas yuav vwm ua luaj li no nas hmoob? nej yeej tsis xav li hais tias yog nej mus nrog cov ntxhais mos tim nplog pw ua niam txiv es lawm tsuas zoo ib yam li nej tej ntxhais xwb ua li cas nej tej tawv yuav mus tuab ua luaj li es tseem muaj nyiaj $$$$$$ mus yuav lawv kom lawv nrog nej pw. nej puas xav hais tias nej twb tsis muaj nqis li nyiaj $$$$$$$ vim hais tias nej laus lawm nej musj nyiaj $$$$$ ces lawv yeej kam tag nrho tiam sis tsuas yog lawm kam kom tau nej pob nyiaj xwb qhov tiag twb xav txiav muag koj lub niag ntsej muaj laus ploj pliag ntawm lawv luv xwb ntiag mus no no. tsis paub tu siab li hais tias yus yog hmoob ib yam es ho rov mus nrog yuav tej ntxhais me pw tsis ntshai tsam lub ntuj tua los ua li cas? hmoob mekas yeej tsis yog neeg nplua nuj ib zaug li os yog neeg vwm lawm xwb vim hais tias yus yog hmoob yus saib tsis taus yus hais hmoob yus thiaj li rov mus muab yus haiv hmoob ua luag ntiav nyiaj rau tej ntxhais me. yus yeej tsis xav hais tias lawm tej ntxhais mos tsuas zoo ib yam li yus tej ntxhais xwb. tu siab kawg ua kuv yug los ua ib leej tib neeg hmoob es pom tau hais tias hmoob tsis txawj hlub hmoob thiaj li tsis nrog luag lwm haiv neeg muaj teb muaj chaw thiab muaj vaj huam sib luag. tu siab kawg rau peb cov viv ncaus hmoob uas nyuam qhuav loj hlob los es rau cov niag yawg laus tshaj yuav txiv dag ntxias yus vim lawv khav tias lawv muaj nyiaj $$$$$$$$$$$ ntau heev, tiam sis qhov tseeb mas yog luab nuj luab nqi los pua kev kom tau mus rau lub teb chaws nplog mus ua nkauj ua nraug xwb. pab tu siab kawg li os HMOOOOOOOB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#89 sportswear13

sportswear13

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 8 posts

Posted 16 May 2012 - 06:20 PM

Tony Romo Jersey
Nike Tony Romo Jersey
Miles Austin Jersey
Emmitt Smith Jersey

Michael Vick Jersey
Nike Michael Vick Jersey
Asante Samuel Jersey
DeSean Jackson Jersey

Eli Manning Jersey
Nike Eli Manning Jersey
Ahmad Bradshaw Jersey
Victor Cruz Jersey

Sean Taylor Jersey
Nike Ray Lewis Jersey
Chris Cooley Jersey
Robert Griffin III Jersey

Tom Brady Jersey

Roy Halladay Jersey
Hamels Jersey
Utley Jersey

#90 HMOOB_thaiv_*

HMOOB_thaiv_*
 • Guests

Posted 28 May 2012 - 05:28 AM

tsis paub dua los li os

#91 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 22 August 2012 - 02:14 PM

hmoob meskas yog hmoob liam txuj tag tsim dim nkag luag tsev yam dev yuam kev tsev hauj sam thoj nam mus nyob meskas cas yuav khav tias yog neeg txim txiaj neeg muaj nyiaj cas yuav hasi tau nqia neeg ua luaj pab nej txaj muag tshaj li cov txim txiaj tim nej ko twb yog tsiv rog tim nplog tuaj swb nej cov hlwb uas yug nyob tim meskas ces twb yuav luag tsis paub toj mov noj qhauv xwb es thiaj xiam hlwb tag lawm txawm tias kawm siab siab los tsuas yog uas meskas qhev ntxuav tsev quav swb sav,,,,,,,,,,,,hahaha.........hmoob mes liam txuj.

#92 HMOOB_Hmoob Meska Quav Poj_*

HMOOB_Hmoob Meska Quav Poj_*
 • Guests

Posted 28 October 2012 - 12:46 AM

http://youtu.be/uE1Rbv7pHeQ#93 HMOOB_Yawg Nkaj Mog Suav Maiv_*

HMOOB_Yawg Nkaj Mog Suav Maiv_*
 • Guests

Posted 25 November 2012 - 05:08 PM

Nej tsis paub tias cov pojniam Hmoob Nplog tus twg mus txog Meskas ces cia li mus yuav Hmoob Meskas lawm xwb. Cov ntxhais nyob Nplog txhua tus yeej tsis xav tham Hmoob Nplog li lawm, lam tham tus laus npaum yus yawg los tsuav yog Hmoob Meskas xwb. Hmoob Meskas yeej tsis yog dog dig kiag li lawm nawb muab xa los nas. Vim Hmoob Meskas cov noj nyiam xiam tseem tau ntau tshaj lwm teb chaws tus doctor lawm. Tsis ntev tom no ces nej yuav pom cov mentxhais zoo nkauj mus yuav lawv yawg nyob Meskas tag, cia rau xeeb leej xeeb ntxwv mam pib ua lub neej tiag lawm yav pem suab.

#94 hlublihlubxwb

hlublihlubxwb

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 15 posts

Posted 25 November 2012 - 07:00 PM

Hmoob yeej puav leej yog noob neeg tsim txiaj, neeg ntse, thiab neeg zoo nyob txhua lub tebchaws uas muaj hmoob, tab sis vim hmoob tsis muaj tswv los sis tsis muaj ib thooj av yog hmoob lub tebchaws rau hmoob sib sau los tsim kom hmoob txhua tus muaj chaw tiag tawm nce ncav cuag kev vam meej...Peb hmoob thiaj tau ua neej tsis raws lub siab ntshaw thiab txoj kev xaiv...Peb yog npoj neeg ri haiv uas nyob txhua lub tebchaws muaj kev cuamtshuam txog peb tsoom neeg hmoob...Yog li ntawv, cov neeg hmoob nws poob rau lub tebchaws nyob qib twg, cov hmoob ntawv thiaj haj tseem nyob ua lub neej nqis zog haiv neeg tswv tebchaws ntawv lawm thiab xwb....Pab hmoob twg ho ri mus ncaj rau lub tebchaws vam meej uas kev coj ntawm haiv neeg ntawv ncaj ncees hlub txhua nywjkeeb neeg li USA ces luag thiaj qhib siab lug hlub pejxeem thiaj ua rau hmoob USA muaj kev ua neej txawv hmoob lwm qhov xwb....Qhov tseeb peb hmoob kev vam meej hauv nruab siab yeej tseem nyob sib ze heev....Ntawm cov kwvtij hmoob USA mas vim luag haiv neeg no tso cai dav nrhawv rau txhua tus nyias peem nyias lub neej raws li tus kheej peevxwm thiab luag haj tseem puabtxhawb kom nws ho tauv tau yam nws npaj los sis nws muaj ntawv tseg....Thaum no thiaj ua rau lawv muaj peev xwm ua neej nce ib qib zoo zujzus rau lawv tej kev noj nyob xwb...Tab sis muaj ntau yam hauv neeg lub siab uas tsis vam meej ho nyob rau tej tebchaw vam meej yeej tseem yog hmoob ib yam teebmeem daws tsis poob yoojyim, thiab hmoob yeej tseem tshuav ntau yam yuav tau siv sijhawm sib pab sib kho mus mog kom caug tau neeg ntiaj teb mog kwvtij hmoob.

Thov kom hmoob rov hlub hmoob-hmoob rov txhawb hmoob-hmoob rov saib hmoob tsim txiaj xwb ces peb yuav ciaj nyob mus mog.

#95 HMOOB_Yaj Tseeb Keeb Txuj_*

HMOOB_Yaj Tseeb Keeb Txuj_*
 • Guests

Posted 27 November 2012 - 05:13 AM

Hmoob Meskas yeej yog ib cov neeg tsim txiaj tshaj thiab muaj nyiaj tshaj Hmoob thoob qab ntuj. Hmoob Meskas tus ruam thiab xiam hlwb los yeej tseem txawj sau ntawv thiab tau nyiaj xiam li $900 ib hlis. Hmoob lub neej loj ua ntu zus mus txog tus doctor uas ua num tau nyiaj tshaj $200 phav ib xyoos. Nyob tsev 1, 2 lab dauslas thiab caij tsheb 7-8 caum phav daus las. Nyob zoo tshaj ib tus huab tais lawm. Sim neej Hmoob Meskas tsuas ntshai tsam muaj ib pluag noj es tsis muaj neeg tuaj khoom. Hmoob Meskas tsis ntshaw noj tsis ntshaw hnav, noj ncuav ntws haus npws lug nyob tsev tsuj tsev npuag lawm tiag tiag. Leej twg ho tseem pom qhov twg zoo tshaj no lawm thiab.

#96 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 27 November 2012 - 07:17 PM

Hmoob Meskas yeej yog ib cov neeg tsim txiaj tshaj thiab muaj nyiaj tshaj Hmoob thoob qab ntuj. Hmoob Meskas tus ruam thiab xiam hlwb los yeej tseem txawj sau ntawv thiab tau nyiaj xiam li $900 ib hlis. Hmoob lub neej loj ua ntu zus mus txog tus doctor uas ua num tau nyiaj tshaj $200 phav ib xyoos. Nyob tsev 1, 2 lab dauslas thiab caij tsheb 7-8 caum phav daus las. Nyob zoo tshaj ib tus huab tais lawm. Sim neej Hmoob Meskas tsuas ntshai tsam muaj ib pluag noj es tsis muaj neeg tuaj khoom. Hmoob Meskas tsis ntshaw noj tsis ntshaw hnav, noj ncuav ntws haus npws lug nyob tsev tsuj tsev npuag lawm tiag tiag. Leej twg ho tseem pom qhov twg zoo tshaj no lawm thiab.


Cov muaj txog li koj hais los tsuas muaj txaus ua tshuaj xwb..tsis tau yog pawg lug nawb phoojywg kuv luj meej tias muaj tis txog 1% ntawm hmoob ppopulations nyob USA...Kuj yog muab piv rau hmoob lwm lub tebchawsw mas hmoob nyob USA yeej zoo dua, tab sis kuj tseeb tias vim luag coj cai zoo dua thiab luag vam meej ces hmoob ua tsis tau dab tsi ntau los luag yeej tsis pub luag pej xeem tuag tshaib no thiab xwb nawb...li ntawv peb thiaj tsis tsim nyog yuav khav dhau kev uas yuav rov ua rau lwm haiv neeg pom peb poob qab txoj kev hais lus thiab kev lujpom ntawm peb hmoob uas tau lub npe tias nyob tebchaws vammeej...

#97 HMOOB_hahahahaha_*

HMOOB_hahahahaha_*
 • Guests

Posted 27 December 2012 - 08:47 AM

Hmoob Meskas yeej yog ib cov neeg tsim txiaj tshaj thiab muaj nyiaj tshaj Hmoob thoob qab ntuj. Hmoob Meskas tus ruam thiab xiam hlwb los yeej tseem txawj sau ntawv thiab tau nyiaj xiam li $900 ib hlis. Hmoob lub neej loj ua ntu zus mus txog tus doctor uas ua num tau nyiaj tshaj $200 phav ib xyoos. Nyob tsev 1, 2 lab dauslas thiab caij tsheb 7-8 caum phav daus las. Nyob zoo tshaj ib tus huab tais lawm. Sim neej Hmoob Meskas tsuas ntshai tsam muaj ib pluag noj es tsis muaj neeg tuaj khoom. Hmoob Meskas tsis ntshaw noj tsis ntshaw hnav, noj ncuav ntws haus npws lug nyob tsev tsuj tsev npuag lawm tiag tiag. Leej twg ho tseem pom qhov twg zoo tshaj no lawm thiab.
Kwv tij puas yog koj mas!! Xav mus xav los mas pab txaj muag kawg lis, Tsis tau pom duas ib tug hmoob mekas zoo lis no na!!! Tus no mas tej zaum los pej qab coj los os!!!
Tej zaum yog tus peb hais ntawv ho!! Tus peb tham txog mas yog tus Ruam tsaj ntshe Pluag tsab muaj lawm pob!!hahahahaha
Hahahahahahahaha....

#98 HMOOB_Neej Hmoob Meskas_*

HMOOB_Neej Hmoob Meskas_*
 • Guests

Posted 28 December 2012 - 03:50 AM

Kuv tus no tsuas hais raws qhov tseeb raws li kuv pom los xwb. Leej twg tsis tau pom no yuav tau rua qhov muag mus ncig xyuas Hmoob Meskas thiab thiaj li pom nawb. Saib kuv tus phoojywg tau doctor lub tsev no saib tsim nyog tus nqi li cas mas. Yuav tau txhob tsaug tsaug zog lawm nawb yog tsis tau pom nas.

Attached Thumbnails

 • tsev (2).jpg


#99 HMOOB_hlub hmoob_*

HMOOB_hlub hmoob_*
 • Guests

Posted 22 July 2013 - 04:14 AM

hmoob me kas ces lam khav tias muaj nyiaj nplu nuj, thaum lawv los txog rau teb chaws nplog tej tug kuj muaj nyiaj me ntsis, tej tug kuj tsis muaj txais kwv txais tij los xwb. thaum lawv rov mus txog tim me kas ces lawv mus khaws kas poom dej muag thiab zaum saib nyaj hoom xwb os...hehehehehe

#100 HMOOB_Cheeb_*

HMOOB_Cheeb_*
 • Guests

Posted 22 July 2013 - 05:13 AM

Qhov tseeb mas Hmoob Meskas mus nyob tau rau lub teb chaws muaj koob nrov npe xwb. Kev ua neej nyob Meskas tsis yooj yim kiag yog yuav muab piv rau cov Hmoob mus nyob rau Fabkis, Australia, Canada, Thaib, thiab Nplog . Nyob Meskas yog cov menyuam kawm ntawv zoo thiab rau siab mas yeej kawm mus siab thiab tau hauj lwm zoo nrog luag ua ntag. Cov tub nkeeg ces kawg ua tub sab thiab muag yaj yeeb raug mus pw nkuaj tag lub neej. Ntxiv no cov neeg nyob Meskas lub neej tsis yooj yim kiag hais txog kev yuav nrog luag muaj av thiab vajtse nyob. Leej twg ua num tau txij 100 phav dollars ib xyoo rov hauv ces ua num tag tiam los yeej nrog luag muaj tsis taus ib lub tsev nyob li. Retire ces nkag tom tsev laus lawm xwb. Tu siab ua luaj li os cov yawg aw lub neej nyob Meskas teb. Vajtse pawg lug neeg nyob puv nkaus ntag tab sis tsis muaj ib tug twg them nws lub tsev tag li. Txhua tus tsuas yog tau lub npe yuav tsev ua yus lub tab sis tshuav nuj nqi them 30 xyoo mam tag. Feem ntau ces them nqi tsev tsis tau tag twb tuag ua ntej lawm. Kuv txiav txim siab rov mus nplog lawm.Reply to this topic  

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users