Jump to content


- - - - -

Sib Nrauj


34 replies to this topic

#1 HMOOB_Txiv neej hmoob_*

HMOOB_Txiv neej hmoob_*
 • Guests

Posted 09 December 2011 - 02:04 PM

Thaum yus ua neej nyob ces saib tsis zoo luaj twg, Tab sis muab nrauj tag lwm tus yuav mam pom zoo nkauj zoo nraug, ces hov rov ua plaub thov yuav dua,puas muaj leej twg lub neej zoo li kuv no thiab.

#2 HMOOB_xeebkoob_*

HMOOB_xeebkoob_*
 • Guests

Posted 09 December 2011 - 09:22 PM

Thaum yus ua neej nyob ces saib tsis zoo luaj twg, Tab sis muab nrauj tag lwm tus yuav mam pom zoo nkauj zoo nraug, ces hov rov ua plaub thov yuav dua,puas muaj leej twg lub neej zoo li kuv no thiab.

Kuv yog ib tus tub hluas tsis tau muaj neej dua, tab sis kuv kuj hnov thiab pom cov uas tham hais li koj hais no los lawm ntau leej thiab os. Hais txog txoj kev txij nkawm sib hlub nws yeej muaj kev uas ib leeg paub mob siab rau ib leeg ntawd os mas thiaj li tshwm sim muaj tau kev sib hlub kev sib yuav os. Yog thaum sib yuav tau lawm mas kuv xav thov kom ib leeg tsuas muaj ib tus txij ib tus nkawm xwb os, es thiaj li tsis xeeb muaj kev sib nco thiab kev lwj siab lwm yam tuaj tom qab os. Vim tias yog ua li koj hais los ntawd ces yuav ua rau yus txaj muag rau zej zos teb chaws os, tab sis tej zaum neb yuav txawj sib hlub tshaj qub lawm os. Xav kom koj tsuas muaj nws, nws tsuas muaj koj xwb es tsis txhob mus muaj dua lwm tus lwm lub neej tshiab ntxiv lawm, vim yuav ua tus qauv yam ntxwv tsis zoo rau koj tej tub ki xyaum os.

#3 HMOOB_Zaab moob_*

HMOOB_Zaab moob_*
 • Guests

Posted 10 December 2011 - 12:56 AM

Ua tuab neeg mas txeev yog yuam kev le ntau xwb tag,yuav kuam xob yuam kev tes kawg ua npua laag ntseg tiv xwb. Tog kuv has le nuav mas vim yug tseem xaav yuav puab los puab tsi kaam yuav yug tes tseem tswv has tas ( freedom ) mas tu sab tshaaj plawg. Ncaav teg muab tsi tau ntuj,zoo le ku taws tsuj tsi tau aav hab yuav nrhav kev tuag los luag tas caag muaj cai tsi nyob has tuag tes swb xwb,txhai khau zoo le nuav mas leej twg rau maam paub nawb,ua tsaug.

#4 HMOOB_Pajdib_*

HMOOB_Pajdib_*
 • Guests

Posted 10 December 2011 - 11:01 PM

Thaum yus ua neej nyob ces saib tsis zoo luaj twg, Tab sis muab nrauj tag lwm tus yuav mam pom zoo nkauj zoo nraug, ces hov rov ua plaub thov yuav dua,puas muaj leej twg lub neej zoo li kuv no thiab.

Tus me nus txivneejhmoob. nyob ntawm yus tes tsis tuav kom ruaj, tsis yuav zoo rau hnav tsis nco qab pom nws zoo nkauj, thaum poob rau luag tes luag coj mus hlub mus tu es mam rov pom zoo nkauj tuaj yog tim yus xwb mog, vim pheej xav tias tus sab tov zoo tshaj yus tus lawm no, thaum tso lawm ces twb pom nws tsis zoo lawm es thiaj li tso ne. txawm yuav zoo li cas los txhob ua plaub ntug ntxiv lawm, vim yog yus lub me siab coj yus lub cev mus yuam kev lawm nas.

#5 HMOOB_ntxawm_*

HMOOB_ntxawm_*
 • Guests

Posted 12 December 2011 - 03:44 AM

thov kom peb cov txiv neej hmoob ho tig lo xav txog ntawm peb cov poj niam lub siab thiab ntsia luag lwm hai neeg, vim txoj kev tshaw coob leej xav tau ntau tu e thiaj ua rau peb poj niam hmoob chim chim lub siab tsi pom qab mu qhia rau leej twg txog ntawm lub neej, vim hai tia poj niam yog thaum txau siab lo ua koj xeem hmoob lawm ce yeej tsi xav yuav tig rov qab mu ua niam thiab txiv tu ntxhai lo yog rov mu yuav dua lwm xeem hmoob lawm tab si qhov ua peb ua ib siab tso lub neej cia rov mu pib dua tshiab lo vim yog peb txai tsi tau txiv neej txoj kev siab coob thiab ntsia tsi tau tu neeg yu hlub muaj dua lwm tu tshiab, ua ca peb cov txiv neej hmoob ho tsi tsim kho peb lub neej mu kom vam meej muaj noj muaj hau li lwm haiv neeg tsua yog xav txog txoj kev xav tau ntau thiab rhuav lub neeg xwb? luag tej tsua cav hmoob yuav poj niam coob leej tab si twb tsi tau hnov cav txog hmoob txoj kev siab hlub thiab muaj nyiaj muaj noj muaj hau thiab peb cov me nyuam hmoob twb tseem poob qab hai txog txoj kev txawj ntse, vim niam thiab txiv tsi tsim kho, ntxhawb nqa qhia tej me nyuam tsua yog ua qhov tsi zoo rau me nyuam pom xwb ce txawm pe tsawg tiam lo yeej tseem hai yog noob niam yau ce yeej yuav niam yau ib yam leej txiv thiab

#6 HMOOB_ntxawm_*

HMOOB_ntxawm_*
 • Guests

Posted 12 December 2011 - 03:45 AM

thov kom peb cov txiv neej hmoob ho tig lo xav txog ntawm peb cov poj niam lub siab thiab ntsia luag lwm hai neeg, vim txoj kev tshaw coob leej xav tau ntau tu e thiaj ua rau peb poj niam hmoob chim chim lub siab tsi pom qab mu qhia rau leej twg txog ntawm lub neej, vim hai tia poj niam yog thaum txau siab lo ua koj xeem hmoob lawm ce yeej tsi xav yuav tig rov qab mu ua niam thiab txiv tu ntxhai lo yog rov mu yuav dua lwm xeem hmoob lawm tab si qhov ua peb ua ib siab tso lub neej cia rov mu pib dua tshiab lo vim yog peb txai tsi tau txiv neej txoj kev siab coob thiab ntsia tsi tau tu neeg yu hlub muaj dua lwm tu tshiab, ua ca peb cov txiv neej hmoob ho tsi tsim kho peb lub neej mu kom vam meej muaj noj muaj hau li lwm haiv neeg tsua yog xav txog txoj kev xav tau ntau thiab rhuav lub neeg xwb? luag tej tsua cav hmoob yuav poj niam coob leej tab si twb tsi tau hnov cav txog hmoob txoj kev siab hlub thiab muaj nyiaj muaj noj muaj hau thiab peb cov me nyuam hmoob twb tseem poob qab hai txog txoj kev txawj ntse, vim niam thiab txiv tsi tsim kho, ntxhawb nqa qhia tej me nyuam tsua yog ua qhov tsi zoo rau me nyuam pom xwb ce txawm pe tsawg tiam lo yeej tseem hai yog noob niam yau ce yeej yuav niam yau ib yam leej txiv thiab

#7 HMOOB_xeebkoob_*

HMOOB_xeebkoob_*
 • Guests

Posted 12 December 2011 - 05:38 AM

thov kom peb cov txiv neej hmoob ho tig lo xav txog ntawm peb cov poj niam lub siab thiab ntsia luag lwm hai neeg, vim txoj kev tshaw coob leej xav tau ntau tu e thiaj ua rau peb poj niam hmoob chim chim lub siab tsi pom qab mu qhia rau leej twg txog ntawm lub neej, vim hai tia poj niam yog thaum txau siab lo ua koj xeem hmoob lawm ce yeej tsi xav yuav tig rov qab mu ua niam thiab txiv tu ntxhai lo yog rov mu yuav dua lwm xeem hmoob lawm tab si qhov ua peb ua ib siab tso lub neej cia rov mu pib dua tshiab lo vim yog peb txai tsi tau txiv neej txoj kev siab coob thiab ntsia tsi tau tu neeg yu hlub muaj dua lwm tu tshiab, ua ca peb cov txiv neej hmoob ho tsi tsim kho peb lub neej mu kom vam meej muaj noj muaj hau li lwm haiv neeg tsua yog xav txog txoj kev xav tau ntau thiab rhuav lub neeg xwb? luag tej tsua cav hmoob yuav poj niam coob leej tab si twb tsi tau hnov cav txog hmoob txoj kev siab hlub thiab muaj nyiaj muaj noj muaj hau thiab peb cov me nyuam hmoob twb tseem poob qab hai txog txoj kev txawj ntse, vim niam thiab txiv tsi tsim kho, ntxhawb nqa qhia tej me nyuam tsua yog ua qhov tsi zoo rau me nyuam pom xwb ce txawm pe tsawg tiam lo yeej tseem hai yog noob niam yau ce yeej yuav niam yau ib yam leej txiv thiab

Hais txog peb txiv neej hmoob lub neej txoj kev ntshaw muaj niam yau thiab xav muaj dua lwm tus tshiab ntawd nws yog ib yam teeb meem uas tseem daws tsis tau thiab tseem txiav tsis tau hlo li. Kuv yeej tsis xav kom muaj txoj kev coj zoo li ntawd hlo li los kuv kuj tseem pab tsis tau li cas hlo li, tab sis kuv ntseeg lawm hais tias muaj ib hnub tom ntej no mus yuav muaj ib yam kev cai ncaj ncees los mus txiav txim pub rau txoj kev lwj siab nov kom sawv daws tsuas muaj kev hlub tau rau tib tus poj niam thiab tib tus txiv nkaus nkaus xwb tsis pub muaj kev yuav niam yau lawm. Ces thaum ntawd sawv daws yuav ua neej nrog rau tib tus poj niam thiab tib tus txiv lawm xwb, mas sawv daws thiaj li yuav pab tau sawv daws tsev neeg yim neej kom muaj noj muaj haus muaj kev vam meej thiab muaj kev kaj siab lug nrog rau tib tus txij tib tus nkawm lawm xwb os.

#8 HMOOB_Hmoob(99.9%)_*

HMOOB_Hmoob(99.9%)_*
 • Guests

Posted 12 December 2011 - 09:28 AM

Twb kom yuav poj yuav seb ces yuav tsum tau xaiv neej xav tsav, txawm yus tsis zoo los luag tej tub nom ntxhais tswv yeej tsis kam nrauj yus vim luag txawj ntshai poob ntsej poob muag yog luag neej luag nus luag niam luag txiv ua nom ua tswv. Koj ces tas li lawm os tiam no nas, nyob los ntshe yuav nyav av lawm xwb.

Txiv neej yawg tso zis tuav ###### rawv, hais lo twg yuav tsum yog lo ntawv. Thaum yus nrauj lawm ces yus yeej yuav tsum tso tau nws tseg yam li kho dej yus ntov pov tseg lawm. Rau siab ntso nrhiav dua tus tshiab los nrog yus ua neej vim tseem muaj cov ntxhais nkauj hmoob seem thiab ntxhais nom ntxhais tswv seem coob li coob, yog koj tsis yog neeg zoo ces tseem koj yuav tsawg leej los yeej pab tsis tau koj lub neej. Thaum yus xav ua neeg zoo lawm mam li yuav poj niam me nyuam thiab xaiv neej xaiv tsav zoo coj los pab yus lub neej mog.


#9 HMOOB_Tubyajsab_*

HMOOB_Tubyajsab_*
 • Guests

Posted 12 December 2011 - 08:00 PM

Nyob zoo tus phooj ywg TXIV NEEJ HMOOB. Kuv hais rau koj hais tias kev sib nrauj yeej yog li koj hais. vim thaum nws tseem nrog koj nyob koj tsis ua zoo saib koj yeej tsis pom nws zoo. Tiam sis lawv cov nyob sab nraum yeej pom nws zoo lawm. thiab koj los yeej pom lawv cov zoo, yog li thaum koj muab nrauj lawm ces lawv yuav tau ua lawv li lawm ces hnub ntawm koj mam pom nws zoo ces lig lawm. yog li ntawm kuv thiaj hais kom nej kav tsij tuav nej cov kom ruaj ruaj txhob muab tso tseg mus rau luag. thaum neb tseem ua hluas nkauj hluas nraug nyob koj los yeej pom nws zoo nws los yeej pom koj zoo neb thiaj sib yuav los ua neej. poj niam thiab txiv neej ces yeej puav leej zoo ib yam xwb. tus poj niam lub - ob sab di loj loj los nws lub siab ho dub dub rau koj, tus lub - ntsaub ntsaub tw los nws ho ua siab zoo zoo rau koj , tus lub - rau kauv los nws siab ho tsis zoo thiab ho taug taug xaiv thiab, tus poj niam me me los nws ho nquag nquag tsis toob nkeeg li, tus ntsej muag dawb loj siab ntshuas zoo nkauj rhib los toob nkeeg kawg li tsis xav
ua rau yus tus txiv noj li thiab cem yus kawg li thiab yog yuav hais mas muaj ntau yam hais yuav hais tsis paub tag kuv hais me me nej mam xav xwb.

Hos nyob li ntawm txiv neej mas tus zoo nraug cev yiag ntxias los ho siab dub dub niaj hnub ua hluas nraug, tus tsis zoo nraug los qaum ho loj thiab quag quag li thiab, tus zais plab tsis zoo nraug los nws ho muaj tswv yim ua ub ua no thiab. tus tsis kheev tham hais lus tsawg los nws tus noov hos zoo li tus
qws txhob ua leej twg los yeej zoo nyob tshaj li thiab. tus do pliaj muaj hwj chim los rab noov ho me me li thiab. yog yuav hais mas yeej muaj ntau yam hais
tiam sis kuv tsuas hais me me los ua example rau nej xav xwb txawm yog kuv hais tau tshawv txheej heev lawm los thov ib tsoom phooj ywg hos zam lub txim pub rau kuv thiab vim tsis hais los ib txhia pheej tseem tsis tau paub thiab, thiaj yuav tau hais kom sawv daws to taub. peb ua neej nyob ces nyias yeej muaj nyias ib yam zoo. yog nej pom kuv cov lus nov no ces nej cov uas tseem tsis tau sib nrauj nej txhob sib nrauj lawm nawb mog. nej ua tib zoo xav li kuv hais nov nej thiaj qab siab ua neej nyob. ua neeg nyob tsis muaj leej twg perfect li nawb mog.

#10 HMOOB_Hmong_*

HMOOB_Hmong_*
 • Guests

Posted 13 December 2011 - 12:33 AM

Thaum yus ua neej nyob ces saib tsis zoo luaj twg, Tab sis muab nrauj tag lwm tus yuav mam pom zoo nkauj zoo nraug, ces hov rov ua plaub thov yuav dua,puas muaj leej twg lub neej zoo li kuv no thiab.

Nyob zoo tus phooj ywg TXIV NEEJ HMOOB. Kuv hais rau koj hais tias kev sib nrauj yeej yog li koj hais. vim thaum nws tseem nrog koj nyob koj tsis ua zoo saib koj yeej tsis pom nws zoo. Tiam sis lawv cov nyob sab nraum yeej pom nws zoo lawm. thiab koj los yeej pom lawv cov zoo, yog li thaum koj muab nrauj lawm ces lawv yuav tau ua lawv li lawm ces hnub ntawm koj mam pom nws zoo ces lig lawm. yog li ntawm kuv thiaj hais kom nej kav tsij tuav nej cov kom ruaj ruaj txhob muab tso tseg mus rau luag. thaum neb tseem ua hluas nkauj hluas nraug nyob koj los yeej pom nws zoo nws los yeej pom koj zoo neb thiaj sib yuav los ua neej. poj niam thiab txiv neej ces yeej puav leej zoo ib yam xwb. tus poj niam lub - ob sab di loj loj los nws lub siab ho dub dub rau koj, tus lub - ntsaub ntsaub tw los nws ho ua siab zoo zoo rau koj , tus lub - rau kauv los nws siab ho tsis zoo thiab ho taug taug xaiv thiab, tus poj niam me me los nws ho nquag nquag tsis toob nkeeg li, tus ntsej muag dawb loj siab ntshuas zoo nkauj rhib los toob nkeeg kawg li tsis xav
ua rau yus tus txiv noj li thiab cem yus kawg li thiab yog yuav hais mas muaj ntau yam hais yuav hais tsis paub tag kuv hais me me nej mam xav xwb.

Hos nyob li ntawm txiv neej mas tus zoo nraug cev yiag ntxias los ho siab dub dub niaj hnub ua hluas nraug, tus tsis zoo nraug los qaum ho loj thiab quag quag li thiab, tus zais plab tsis zoo nraug los nws ho muaj tswv yim ua ub ua no thiab. tus tsis kheev tham hais lus tsawg los nws tus noov hos zoo li tus
qws txhob ua leej twg los yeej zoo nyob tshaj li thiab. tus do pliaj muaj hwj chim los rab noov ho me me li thiab. yog yuav hais mas yeej muaj ntau yam hais
tiam sis kuv tsuas hais me me los ua example rau nej xav xwb txawm yog kuv hais tau tshawv txheej heev lawm los thov ib tsoom phooj ywg hos zam lub txim pub rau kuv thiab vim tsis hais los ib txhia pheej tseem tsis tau paub thiab, thiaj yuav tau hais kom sawv daws to taub. peb ua neej nyob ces nyias yeej muaj nyias ib yam zoo. yog nej pom kuv cov lus nov no ces nej cov uas tseem tsis tau sib nrauj nej txhob sib nrauj lawm nawb mog. nej ua tib zoo xav li kuv hais nov nej thiaj qab siab ua neej nyob. ua neeg nyob tsis muaj leej twg perfect li nawb mog.

#11 HMOOB_Tubthampem_*

HMOOB_Tubthampem_*
 • Guests

Posted 13 December 2011 - 01:01 AM

Tus phooj ywg ua neeg nyob ces yeej muaj yuam kev, tab sis mas yog twb txiav txim siab sib hlub lawm ces yuav tsum hlub ib npaug ntxiv nawb. Txhob muab nws tej kev deev hluas thaum neb sib cais los ua kev chim thiab sib tsim rau yav pem suab nawb es lub neej thiajy uav rov zoo.

Nej ib txhia tias tim peb cov txiv neej xav yuav niam yau thiab tus hluas, tab sis mas kuv hais rau nej tias nej cov poj niam los yeej ntshaw tib yam thiab. Yog tias nej cov poj niam nrauj txiv ces kawg tau tus laus thiab tus ua pauv tsis tau tus qub lawm xwb nej thiaj tsis ua, vim poj niam coob tshaj txiv neej lawm. Ua niam yauv thiab rhuav lwm tus lub neej los twb yog neej cov poj niam koom tes thiab thiaj li rhuav tau lwm tus lub neej thiab. Tsis tim neej cov poj niam, yog tsis pub ua niam yauv thiab sib txeeb txiv no cov poj ntsuam thiab cov nkauj fa yuav xaus lawv lub neej li cas vim tsis muaj txiv lawm.

Tib neeg, qaib, nyuj, thiab dev mas yoog noob heev nawb. Noob qaib qua tsis zoo mas tseev tso yeej qua tsis zoo, nyuj pob thawj mas yeej tsos tsis tau tus kub ntev, cov dev noj quav mas tseev xyaum yeej tsis raws nqaij, yog no tus tij laug cov lus xaiv poj niam saum toj no yog kawg nkaus li lawm. Kuv poj niam tsis kam ua niam loj tab sis nrauj kuv tag ho nyiag mus ntxia ib tug Xibfwb, tham cov txiv tsev tom Church thiab mus nrog lawv txeeb lawv coj txiv. Thaum txeeb tsis tau ces cia li kam mus ua lawv niam yau, thaum kawg lawv tsis yuav ua niam yau ces cia li tham nws tej phooj ywg poj niam tej txiv li. Thaum sawv daws paub ces pib txaj muag cia li mus tham thiab deev mev lawm xwb. Lawv muaj 4 viv ncaus nrauj txiv tag los nyog ua kev nyiag tham cov nraug nrab, lawv niamm los nrauj txiv 4 zaug thiab. Muaj ib tug viv ncaus tuaj nplog teg tuaj los cia li coj mus deev mev ces cia li yuav mev tsis mus tsev lawm. Yog no qhov xau no tus poj niam twg txawm yuav txawj ntse los nej txhob ntshaw, yuav tsum xaiv tsev neeg zoo thiab muaj tus noj tau hais taus, muaj lub chaw ntshai.

#12 HMOOB_txiv neej hmoob_*

HMOOB_txiv neej hmoob_*
 • Guests

Posted 13 December 2011 - 12:00 PM

Tus phooj ywg ua neeg nyob ces yeej muaj yuam kev, tab sis mas yog twb txiav txim siab sib hlub lawm ces yuav tsum hlub ib npaug ntxiv nawb. Txhob muab nws tej kev deev hluas thaum neb sib cais los ua kev chim thiab sib tsim rau yav pem suab nawb es lub neej thiajy uav rov zoo.

Nej ib txhia tias tim peb cov txiv neej xav yuav niam yau thiab tus hluas, tab sis mas kuv hais rau nej tias nej cov poj niam los yeej ntshaw tib yam thiab. Yog tias nej cov poj niam nrauj txiv ces kawg tau tus laus thiab tus ua pauv tsis tau tus qub lawm xwb nej thiaj tsis ua, vim poj niam coob tshaj txiv neej lawm. Ua niam yauv thiab rhuav lwm tus lub neej los twb yog neej cov poj niam koom tes thiab thiaj li rhuav tau lwm tus lub neej thiab. Tsis tim neej cov poj niam, yog tsis pub ua niam yauv thiab sib txeeb txiv no cov poj ntsuam thiab cov nkauj fa yuav xaus lawv lub neej li cas vim tsis muaj txiv lawm.

Tib neeg, qaib, nyuj, thiab dev mas yoog noob heev nawb. Noob qaib qua tsis zoo mas tseev tso yeej qua tsis zoo, nyuj pob thawj mas yeej tsos tsis tau tus kub ntev, cov dev noj quav mas tseev xyaum yeej tsis raws nqaij, yog no tus tij laug cov lus xaiv poj niam saum toj no yog kawg nkaus li lawm. Kuv poj niam tsis kam ua niam loj tab sis nrauj kuv tag ho nyiag mus ntxia ib tug Xibfwb, tham cov txiv tsev tom Church thiab mus nrog lawv txeeb lawv coj txiv. Thaum txeeb tsis tau ces cia li kam mus ua lawv niam yau, thaum kawg lawv tsis yuav ua niam yau ces cia li tham nws tej phooj ywg poj niam tej txiv li. Thaum sawv daws paub ces pib txaj muag cia li mus tham thiab deev mev lawm xwb. Lawv muaj 4 viv ncaus nrauj txiv tag los nyog ua kev nyiag tham cov nraug nrab, lawv niamm los nrauj txiv 4 zaug thiab. Muaj ib tug viv ncaus tuaj nplog teg tuaj los cia li coj mus deev mev ces cia li yuav mev tsis mus tsev lawm. Yog no qhov xau no tus poj niam twg txawm yuav txawj ntse los nej txhob ntshaw, yuav tsum xaiv tsev neeg zoo thiab muaj tus noj tau hais taus, muaj lub chaw ntshai.

-Kuv kuj yog ib tug txiv neej hmoob lis sawvdaws thiab,kuv mas kuj txawv nej ua ntev kuv yuav yuav ib tug me poj hmoob mas kuv yuav tsum saib nws lub me cev zoo zoo yog kuv nyiam mas kuv mas lis tis rau mus nrog nws tham nws tsuas muaj 3 lub occation nrog nws tham saib nws puas nyiam yus, thiab kuv yuav tsum hniav nws tus ntxiab zoo zoo yog nws tsis dav dej es yus tuv taus nws tus ntxiab mas kuv mas lis kom nws,thiab koj yuav tsum paub zoo zoo hais tias nws yog hom pojniam zoo lis cas? Nws yog poj niam hlub lossis yog hom pojniam ua phooj ywg xwb,koj yog ib tug txiv neej es koj lam tau lam yuav tej tus niag pojniam tsis tsheej haj tsis paub ua noj,lis kuv niaj hnub pom no xwb mas yeej yog teeb meem tus poj niam zoo koj yuav tau paub Life on marriage Attitude -change-Commitment-Communication-patience_peace-Perseverance-Forgiveness True love and solving conflict yog cov poj niam tsis zoo lis kuv hais no nej txhob maj maj yuav nws los yuav nej ib ob xyoo xwb ces nws mus nrhiav mev yuav lawm hnub ntawd nej yuav tu siab heev heev, thaum khiav mus yuav poj niam tim nplog.

#13 HMOOB_NkaujCobXub_*

HMOOB_NkaujCobXub_*
 • Guests

Posted 13 December 2011 - 01:04 PM

Thaum yus ua neej nyob ces saib tsis zoo luaj twg, Tab sis muab nrauj tag lwm tus yuav mam pom zoo nkauj zoo nraug, ces hov rov ua plaub thov yuav dua,puas muaj leej twg lub neej zoo li kuv no thiab.#14 HMOOB_NkaujCobXub_*

HMOOB_NkaujCobXub_*
 • Guests

Posted 13 December 2011 - 01:15 PM

Sawvdaws...yus muaj tus zoo txiv los tus zoo niam, txhob lam muab tso povtseg dogdig vim lub siab loj siab dav xav yuav coob. Thaum yus nrhiav tsis tau tus zoo li yus txoj pa yus ho yuav rov mus nrhiav tus qub. Ua neej nyob tsis txhob muab luag tus coj los ua yus tus. Vim peb txojkev phem zoo li no, peb thiaj plam tus neeg zoo. Yog tias ib leeg tib ib leeg tsis sib haum kiag li ces tso tsis txhob khuvxim vim tus zoo muaj coob muaj ntau.

Tus Nus Hmoob, kuv hais rau koj tejzaum koj yeej tsis hlub nws tiag. Koj tsis pab hloov nws tus kheej kom haum koj txojpa koj thiaj tso nws tseg mus ua luag tus. Thaum luag tau luag hlub nws heev thiab kho nws lub cev ntaj xibntsug thiab ncauj lus tau zoo heev lawm koj mam ntshaw ces lig dhau lawm os. Kuv tseem hluas heev tabsis kuv paub zoo lawm tias txojkev no kuv tsis thov los coj ib zaug nyob rau hauv kuv lub neej kiag li.

Thov Vajtswv coj nej sawvdaws txojhauv kev kom nrog taug txojkev ncaj mog!

#15 HMOOB_TSIM LAJ_*

HMOOB_TSIM LAJ_*
 • Guests

Posted 13 December 2011 - 08:25 PM

Kuv yog ib tus tub hluas tsis tau muaj neej dua, tab sis kuv kuj hnov thiab pom cov uas tham hais li koj hais no los lawm ntau leej thiab os. Hais txog txoj kev txij nkawm sib hlub nws yeej muaj kev uas ib leeg paub mob siab rau ib leeg ntawd os mas thiaj li tshwm sim muaj tau kev sib hlub kev sib yuav os. Yog thaum sib yuav tau lawm mas kuv xav thov kom ib leeg tsuas muaj ib tus txij ib tus nkawm xwb os, es thiaj li tsis xeeb muaj kev sib nco thiab kev lwj siab lwm yam tuaj tom qab os. Vim tias yog ua li koj hais los ntawd ces yuav ua rau yus txaj muag rau zej zos teb chaws os, tab sis tej zaum neb yuav txawj sib hlub tshaj qub lawm os. Xav kom koj tsuas muaj nws, nws tsuas muaj koj xwb es tsis txhob mus muaj dua lwm tus lwm lub neej tshiab ntxiv lawm, vim yuav ua tus qauv yam ntxwv tsis zoo rau koj tej tub ki xyaum os.#16 HMOOB_Txivneejtiag_*

HMOOB_Txivneejtiag_*
 • Guests

Posted 13 December 2011 - 09:30 PM

Thaum yus ua neej nyob ces saib tsis zoo luaj twg, Tab sis muab nrauj tag lwm tus yuav mam pom zoo nkauj zoo nraug, ces hov rov ua plaub thov yuav dua,puas muaj leej twg lub neej zoo li kuv no thiab.

tsis muaj leej yuav zoo li koj yog thaum yus muab nrauj lawm ces tsis muaj cai yuav rov qab lawm tsuas yog mus yuav tus tshiab lawm xwb
yog koj yuav yuav rov qab koj lub me ntsej muag yuav txaj muag thiab poob ntsej muag dhau lawm tsuav koj tsis xam tias koj yog txiv neej ces koj yuav ua plaub ua ntug mus thov rov qab los nyob ntawm koj nawj
xws li kuv tus kheej muab nrauj tag lawm ces yuav nyiam zoo npaum li nyiaj thiab kub puab los kuv yeej tsis yuav li lawm
uatsaug

#17 HMOOB_pluav_*

HMOOB_pluav_*
 • Guests

Posted 13 December 2011 - 10:29 PM

Sawvdaws...yus muaj tus zoo txiv los tus zoo niam, txhob lam muab tso povtseg dogdig vim lub siab loj siab dav xav yuav coob. Thaum yus nrhiav tsis tau tus zoo li yus txoj pa yus ho yuav rov mus nrhiav tus qub. Ua neej nyob tsis txhob muab luag tus coj los ua yus tus. Vim peb txojkev phem zoo li no, peb thiaj plam tus neeg zoo. Yog tias ib leeg tib ib leeg tsis sib haum kiag li ces tso tsis txhob khuvxim vim tus zoo muaj coob muaj ntau.

Tus Nus Hmoob, kuv hais rau koj tejzaum koj yeej tsis hlub nws tiag. Koj tsis pab hloov nws tus kheej kom haum koj txojpa koj thiaj tso nws tseg mus ua luag tus. Thaum luag tau luag hlub nws heev thiab kho nws lub cev ntaj xibntsug thiab ncauj lus tau zoo heev lawm koj mam ntshaw ces lig dhau lawm os. Kuv tseem hluas heev tabsis kuv paub zoo lawm tias txojkev no kuv tsis thov los coj ib zaug nyob rau hauv kuv lub neej kiag li.

Thov Vajtswv coj nej sawvdaws txojhauv kev kom nrog taug txojkev ncaj mog!

Aw tus me muam nkauj cob xub tos koj tseem mos22 los koj twb txawj22 hais los koj ntseeg vaj tswv thiab ne yuam, cov neeg ntseeg vaj tswv mas yeej txawj222 xav li no ov cov phooj ywg, hehehe! :P :P :P :P
Thov caw peb cov hmoob uas tseem tsis tau txawj xav los mus ntseeg vaj tswv txoj lus nawb, thaum peb mus ntseeg lawm yuav ua rau peb lub siab loj dua qub tuaj thiab yuav ua rau peb txawj xav dua qub tuaj nawb mog, thiab yuav paub txog txoj kev ua neeg zoo dua qub,
Thov kom nej ho tig mus ntsia tus me muam maiv nkauj cob xub ua Example nawb :lol: :lol: :lol:

#18 HMOOB_YawgHmoob_*

HMOOB_YawgHmoob_*
 • Guests

Posted 14 December 2011 - 10:53 AM

Cas tham lus dag ua luaj li os nej nas,

Nej pheej txawj txawj tham xwb tiam sis nej lub niag siab mas me cuag - nas tsuag.
Yog nej yog tib neeg zoo siab loj siab dav mas nej yuav tsum tau coj li nram no nawb:

Ua siab loj mus coj cov poj nrauj poj ntsuam los nrog nej nyob, mus pab qhua qhia lawv tej me tub me nyuam vim lawv tsis muaj txiv qhuab qhia lawv tej me tub me nyuam lawm. Cov poj niam los tib yam nkaus thiab, ua lub siab loj loj li vaj tswv qhia thiab ua dawb paug mog, mus coj cov txiv nraug ntsuag thiab nraug fav los nrog nej nyob thiab mus pab coj lawv tej me tub me nyuam los nrog nej mus mloog vaj lug kub es lawv thiaj li paub txog txoj kev ua tib neeg zoo.

Nej puas tau muaj leej twg ua tau li kuv tham los saum no li os, yog nej tseem tsis tau muaj tus ua tau li no ces tsis txhob tuaj tham dag ntsuav rau hauv toj siab no lawm mog. Koj tseem yuav mus ntseeg vaj tswv npaum twg los koj ua lub niag siab me luaj - nas tsaug xwb ces ntshe yuav tsis muaj leej twg qhuas koj li os mog.


#19 HMOOB_Txiv Neej_*

HMOOB_Txiv Neej_*
 • Guests

Posted 15 December 2011 - 12:06 PM

Thaum yus xav tau tus me ntxhais zoo zoo nkauj mos mos ces kawg yuav tau txiav txim siab muab niag pog laus nrauj mus thiab los as cov yawg. Ua ib zaug neeg xwb cheem ua tau ces yeej meem ua li lub siab nyiam xwb. Yus yuav tau hlub yus tus kheej yuav ntej puas tsav yam os.

#20 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 16 December 2011 - 08:15 AM

Thaum yus ua neej nyob ces saib tsis zoo luaj twg, Tab sis muab nrauj tag lwm tus yuav mam pom zoo nkauj zoo nraug, ces hov rov ua plaub thov yuav dua,puas muaj leej twg lub neej zoo li kuv no thiab.


Ua neej nyob ces lub neej yeej yooj yooj yim li no xwb tiag. Txiv neej yawg ces yuav taus tso taus, tsim nyog yuav dua ces rov yuav dua ntag, hos tsim nyog nrauj dua los kawg nrauj dua xwb tiag. Ua neej nyob twb yog ntshaw txoj kev kaj siab xwb, yog nyob ua ke tsis muaj kev kaj siab thiab tsis sov siab lawm ces nyias mus nyias 1 nyuag ntu thaum twg zoo siab lawm mam li rov los sib sau ua neej los yeej tsis txhaum. Coj siab loj siab dav li no thiaj li tsis ntsib teeb meem mog.
TijLaug Charlies Posted Image

#21 HMOOB_hmoob txhawj hmoob2012_*

HMOOB_hmoob txhawj hmoob2012_*
 • Guests

Posted 16 December 2011 - 09:29 PM

Cas kuv yuav ntxub cov niag neeg sib nrauj ua luaj li lau..tsam no luag tej lwm tus ua neej sib sib hlub mus txog qhov twg lawm os, koj puas muaj qhov muag thiab na thiab koj puas muaj siab muaj ntsws. Thaum koj ua nkauj ua nraug koj twb deev deev txaus es koj nyiam nyiam hlub2 koj thiaj li yuav cas ua neej tsis txog twg txawm siv nrauj cas yuav mob koj li nceb li noov luaj. yog khaus heev ces coj mus tshiav av los ma....koj puas paub tias koj twb muaj me tub me nyuam tag lawm yog sib hlub tsis kawg ces yuav ua rau me tub me nyuam ua ntsuag ntshaw luag tej noj hnav, koj puas yog tus niam los tus txiv yug. Yog tias yog no ces kav tsij rov los sib hlub es peb thiaj li muaj niam muaj txiv hlub li luag tej os.

Tsis vim daim ntawv los txoj hmoo, vim yog yus tus kheej xwb yus tsis tsim txiaj thiaj ua rau lub neej puas tag. thiaj ua rau tej neej tej tsa niam txiv tu siab tej txaj tej chaw tej vaj tsev nyob mus nphob lis xuav. tsis hais poj niam los txiv neej yog nrauj ib zaug lawm ces xav nrauj tas li vim khaus2222222 nws lub thiab nws rab. tsis muaj qhov muag ntsia rau yav tom hauv ntej tias yuav zoo li cas.

Vim li cas nej thiaj sib nrauj ua luaj..? vim rab ###### thiab lub - thiaj ua rau nej sib nrauj tas niaj tas xyoo, - thiab ###### twb zoo ib yam neb..tsuas yog txawv rab loj, lub loj, rab me, lub me.....neb sib nrauj txog tav no es nej puas khaws tau ###### nyiaj ###### kub - nyiaj - kub ma.

Tsum kiag nawb nej tej kev sib nrauj na, peb cov tub ntxhais ntsuag coob vim niam txiv sib nrauj xwb tiag.

#22 HMOOB_Txiv Tsev Zoo_*

HMOOB_Txiv Tsev Zoo_*
 • Guests

Posted 17 December 2011 - 03:06 AM

Nws muaj ib hom neeg mas nws yeej tsis quav ntsej tej metub menyuam nws yug tau. Nws tsis quav ntsej nws lub neej yuav zoo li cas. Nws tsuas xav txog txoj kev yuav mus ua plees ua yi xwb. Nws tsuas xav txog hnub no xwb, tag kis yuav zoo li cas los xij. Cov no lub neej yeej poob qab me ntsis. Muaj tus puav kuj tau mus dai tuag lawm thiab.

Cov neeg tsis sib nrauj mas lawv xav txog lawv tej menyuam txoj kev txom nyem. Lawv yuav pab kom lawv tej menyuam mus tsheej neeg. Lawv ntshaw lub neej ruaj khov kho thiab muaj menyuam tsim txiaj. Kev plees kev yi tsis yog lawv txoj kev ntshaw. Ua neeg nyob cia nyias xaiv nyias txoj kev taug. Yam lawv hais tias zoo zoo thiab haib haib rau lawv ntawd tsis yog yam kuv xav tau. Kuv yuav tsis lam mus caum lawv qab ua li lawv.........

#23 HMOOB_hmoob txhawj hmoob2012_*

HMOOB_hmoob txhawj hmoob2012_*
 • Guests

Posted 17 December 2011 - 09:46 PM

Kuv los ntshaw lub neej ruaj luag ntxhi muaj me tub me nyuam vaj tsev sov so li koj thiab tiag npawg.( txiv tsev zoo )

#24 HMOOB_nkaj tub_*

HMOOB_nkaj tub_*
 • Guests

Posted 18 December 2011 - 02:05 PM

Yog nej tsis muaj qhov muag qhov ntsej ,tsis paub lus paub ntawv los ua cas ? Hais txog peb hmoob kev niam txiv tsis txawj sib hhlub mas nej tsuas yog muab luag lwm haiv neeg coj los ua piv txwv qhia hais tias : Luag lwm haiv neeg thiaj txawj ua neej sib hlub zoo tshaj peb hmoob es xyaum luag txoj kev sib hlub los ua neej .Nej puas pom : Jerry springer show , mori povic show , steve vilko show ,on national TV. Cov show no nyuam qhuav yog cov tsawg 22 kawg nkaus uas lawv tuaj yeem tuaj sib cav sib ceg txog kev niam tiv , nkauj nraug sib daj dee tsis sib hlub xwb , es nej twb tsis paub cov coob li coob uas luag tsis hais tawm muaj npaum li cas lawm nas ,es nej pheej xij kom peb hmoob mus saib lawv lub neej los ua peb lub zoo li lawv luag lwm haiv neeg . Qhov tiag luag lwm haiv neeg phem tshaj peb lawm ntau npaum li cas ,nej puas paub ? Qhib qhov muag ,cuab qhov ntsej mloog zoo zoo ,tshawb fawb luag lwm haiv neeg li kev ua neej kom meej 22 li tso yuav hais dab tsi mam hais . Nej cov uas tuaj qhuas luag es ho thuam peb nyob hauv no nej puas paub tias nej ua yuam kev loj npaum li cas ,nej rov muab luag tej tshuaj lom neeg los lom nej cov neeg nkaus 22 xwb tsis pab dab tsi li. Yog nej yog tub txawg tub ntse kawm kev qhuab qhia neeg ua neej tawm los no mam siv tau nej lub tswv yim . Yog nej qhia peb hmoob zoo li nej hais hauv no mas peb tej poj niam tej ntxhais hmoob thiaj mus tham dub tham mev tham lwm haiv neeg ces neej thiaj puas tas li hais hauv no los mas . Nej yuav tsum nco ntsoov tias luag lwm hais neeg mas luag tsuas qhuas luag thiaj zoo tshaj xwb ,lawv tsis mus qhuas luag lwm hom neeg zoo ib zaug .

#25 HMOOB_lajsiab_*

HMOOB_lajsiab_*
 • Guests

Posted 18 December 2011 - 08:41 PM

Kuv los ntshaw lub neej ruaj luag ntxhi muaj me tub me nyuam vaj tsev sov so li koj thiab tiag npawg.( txiv tsev zoo )

kuv yog ib tug txiv tsev zoo tiamsis tsis tau tus niam tsev zoo ua lub neej nyob nyuab siab kawg li os
xav nyob ib leeg xwb thiaj tsis muaj kev nyuab siab

#26 HMOOB_TXIVLEEJTUB_*

HMOOB_TXIVLEEJTUB_*
 • Guests

Posted 21 December 2011 - 02:08 PM

Thaum yus ua neej nyob ces saib tsis zoo luaj twg, Tab sis muab nrauj tag lwm tus yuav mam pom zoo nkauj zoo nraug, ces hov rov ua plaub thov yuav dua,puas muaj leej twg lub neej zoo li kuv no thiab.


kev sib nrauj muaj ntau hom tsi sib xws, Kuv saib thiab nloog koj cov lus no mas zoo li tim koj sub ne ntshe koj yog ib tus txiv tsi tshuam mloog lus nyiam ua raws koj lub siab ntau, poj niam hais tsi tau neb lub neej thiaj raug tso koj thiaj li tsem muaj qhov rov pom nws zoo nkauj khuv xwm nws heev
yog tias ob niam txiv yeej muaj kev puag siab puag ntsws txoj kev sib hlub yeej tu, Yog thaum sib nrauj tas lawm ces qhov yuav khuv xwm ntshe tsi hais txog lawm os TXIVNEEJHMOOB.

#27 HMOOB_Tub Yug Yaj_*

HMOOB_Tub Yug Yaj_*
 • Guests

Posted 22 December 2011 - 09:49 AM

kuv mas xav kom cov txiv neej ib co yog hais raucov uas pheej niaj hnub ua loj ua laib tub ki puv vaj
puv tsev twb yog neeg laus lawm los tseem pheej muab lub neej tso tseg mus yuav cov hluas hluas tim nplog
los yog cia li tsis muaj poj niam es pheej raws tej me poj nrauj rau ub rau no zoo li yus tsis yog neeg lawm
thov komsaib yus tus kheej thiab yam yus muaj thiab tau kom zoo qab ntuj no tsis hais poj niam txiv neej zoo tib yam tib qho nqaij nkaus xwb ua cas yuav tsis hloov siab li thiab tos hmoob tsis vam meej vim tej hauj lwm
sib caij no xwb yog li tus tsis ua los kom txhob ua hos tus tau ua lawm los thov kom tsum tsis yog hais lus phem tab sis kom sawv daws to taub tias - ces zoo ib yam ###### zoo tib tug xwb txhob muab tej no los saib hlob kev ua neeg thiab ua neej nws yuav tsis yog tej yam no nawj mog..li no xwb.
tub yug yaj.

#28 HMOOB_Nkaj Tseeb_*

HMOOB_Nkaj Tseeb_*
 • Guests

Posted 22 December 2011 - 01:03 PM

Yug los ua ib zaug neeg xwb yog yam twg ntshaw thiab tseem ua tau ces yuav tau ua kom tsim nyog os. Tuag lawm yuav muaj dab tsi zoo ntxiv lawm naj!!!

#29 HMOOB_tub yug yaj_*

HMOOB_tub yug yaj_*
 • Guests

Posted 22 December 2011 - 04:01 PM

hais los nyuaj tham los ntau tus xav ua li cas los tau kujtxwm ua kom kawg nkaus hauv paus thiaj tsim nyog li tus npawg ntawv hais,tiam sis nco ntsoov tias yog ua yam zoo rau yus lub neej xwb ces yog li koj hais lawm tab sis yog yuav ua kom lub neej ntsoog thaum kawg ib co phooj ywg tsis muaj chaw nyob mus thawj tus ub tus no xwb los tseem yog qhov zoo thiab tseem tsim nyog ua lawm thiab ces hmoob yeej coj li no xwb qhov tseem ceeb hmoob tsis ua tab sis qhov tsis tseem ceeb es lauv los tsis muaj tsav Child support los ntau dej nug los tsis muaj ua,tsev los tsis muaj nyob los ib co tseem tias zoo thiab no mas xyov li nawj nyiam li cas ua li ntawv thov zam tsis kuv tsis yog cem ib leej twg tsuas sau tseg rau sawv daws nyeem xwb thov txhob npau yog leej twg zoo lawm yog tus ho tau ua lawm los yuav tau nyeem thiab nawj..

#30 HMOOB_Ncig Ntuj_*

HMOOB_Ncig Ntuj_*
 • Guests

Posted 22 December 2011 - 08:33 PM

Kev sib nrauj yeej yog ib yam teeb meem neeg hla dhau tsawg kawg, tab sis ua ntej yuav nrauj koj yuav tau xav thaum pib txog thaum xaus kom pom meej. Yog txiav siab nrauj lawm txhob tig saib qab thiaj yog lub neej tshiab. Nco qab ntsoov tias thaum yus thiab nws tseem hluas koj tsuas xaiv tau kuv-kuv tsuas xaiv tau koj xwb. tom ntev yeej tsis tshaj deb tsuas muaj poob nqis zuj zus ces paub lig xwb.

#31 HMOOB_koj nkaus xwb._*

HMOOB_koj nkaus xwb._*
 • Guests

Posted 25 December 2011 - 12:33 AM

thov kom txhob muaj tshwm rau kuv thiab tus hlub lub neej tiam no, thov tswv ntuj pab wb....

#32 HMOOB_Tus Hais Zaj Lus_*

HMOOB_Tus Hais Zaj Lus_*
 • Guests

Posted 25 December 2011 - 01:41 PM

Cov phooj ywg! Ua tsaug rau nej nyeem thiab teb kuv zaj lus "SIBNRAUJ" nej sawv daws puav leej teb qhov zoo qhov phem ua rau kuv tau kawm thiab paub txog ntau yam los ntawm nej sawv daws.
Kuv lub neej yeej zoo li zaj lus hais ntawd tiag, Kuv tus "Ex" wb sib qaws ua neej tau 17 lub xyoo. Wb muaj 3 lub tsev 5 tug me nyuam. 2 leeg puav leej ua hauj lwm, kev txhob txhawj yeej tsis muaj li, Ua neej nyob kaj siab lug.
Thaum 2006, nws mus nrhiav tau ib txoj hauj lwm tshiab ces ua nrog ib tug phooj ywj txiv neej muaj poj niam me nyuam nkawv txawm sib tham nram hauj lwm. Nws txawm cia li los thov kom kuv mus yuav ib tug Mos Mos 18 xyoo tim Nplog tuaj nrog kuv nyob, es nws yuav mus nrog nws tus " Co- worker" nyob " ib hnoob twg mas nws los taij kom kuv cia li nrauj nws txog li 3-3 zaug. Tom qab wb sij nrauj tag kuv mus coj tau ib tug " 18 xyoo" tuaj nrog kuv nyob ces nws txawm mus kom KOOS HAUM POJNIAM HMOOB ua ntaub ntawv rov fooj kuv dua wb txoj kev sij nrauj tsis txaus siab rau qhov sij nrauj. Tab sis,Hauv tsev hais plaub tsis kam rov hais tej qub lus lawm. Nws tus Co-worker los tsis kam yuav nws thiab tsis kam nrauj nws tus poj niam.Pom tau hais tias Thaum kuv yuav tau lwm tus lawm ces ROV POM KUV ZOO NRAUG thiaj li tsis txau siab rau qhov kev sib nrauj.
Tam li qhov pom ces nws yog ib tug neeg raug dag los ntawm lwm tus xwb, Hmoob hais ib lo lus hais tias
NQUAB YAS TSIS POM NQUAB ZES, THAUM PAUB CES LIG,THAUM POM CES TWB TAG LAWM,

Txiv neej Hmoob

#33 HMOOB_nkaj phiab_*

HMOOB_nkaj phiab_*
 • Guests

Posted 27 December 2011 - 01:28 AM

Kuv hais ib lo lus kawg ntxiv, thov kom peb hmoob txhob sib sib ceg lawm xyoo 2012 twg los txog lawm tiag peb hmoob yuav tsum sib sib hlub siv dua tswv yim tshiab cai tshiab los tsim kho lub neej kom muaj noj muaj haus li luag tej thaum yus tej me nyuam loj hlob los lawv thiaj tsis txaj muag nrog tej phooj ywg tawm rooj.

sib sib hlub nawb mog lawv e......cov uas sib nrauj tag mus lawm cia nws tag es tsis txhob muab coj los xyaum yuav tsum qhuab qhia tej me nyuam kom txhob ua li ib co neeg dhau los lawm. :wacko:

#34 HMOOB_taws loj_*

HMOOB_taws loj_*
 • Guests

Posted 29 December 2011 - 05:26 PM

Aw tus me muam nkauj cob xub tos koj tseem mos22 los koj twb txawj22 hais los koj ntseeg vaj tswv thiab ne yuam, cov neeg ntseeg vaj tswv mas yeej txawj222 xav li no ov cov phooj ywg, hehehe! :P :P :P :P
Thov caw peb cov hmoob uas tseem tsis tau txawj xav los mus ntseeg vaj tswv txoj lus nawb, thaum peb mus ntseeg lawm yuav ua rau peb lub siab loj dua qub tuaj thiab yuav ua rau peb txawj xav dua qub tuaj nawb mog, thiab yuav paub txog txoj kev ua neeg zoo dua qub,
Thov kom nej ho tig mus ntsia tus me muam maiv nkauj cob xub ua Example nawb :lol: :lol: :lol:#35 HMOOB_Sanjay_*

HMOOB_Sanjay_*
 • Guests

Posted 12 April 2015 - 12:22 PM

Feb08 Nick: Love the blog. Since you're talking nuiritton in the new podcast, something I'd love for you to address is the argument that the body can't metabolize more than 30 grams of protein at a sitting that anything over that becomes fat or poop. I've seen this claim multiple places. I don't know if it's mostly true, sorta true, true for relatively sedentary people but not active people, or a great big myth. To the extent it is true, it would seem to make 24-hour IFs particularly problematic, and even the shorter ones would be a race to get all your protein in. But it doesn't seem like it can be universally true your really big competitor dudes couldn't get all their protein 30 grams at a time unless they ate like 10 meals a day.Totally separately, on the ZEN and the art of weightlifting front, I'd love to read anything you felt like writing about the rhythms of the olympic lifts. I'm a tyro just started taking lessons last fall as a 51st birthday present but I find the whole complex progression of tempos to the clean & jerk fascinating: the chug-chug-chug of the train leaving the station on the first pull, the explosion once the bar reaches the hips, then the glide (hopefully) down into the squat, the pause at the bottom, the deliberate rise to the upright position, the little pause before the dip, and then the second explosion into the jerk. At the level of learning, it's a lot to absorb and do. But it's also a lot to experience. Since you're a reflective guy, I wonder how you regard it all.Reply to this topic  

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users