Jump to content


khov kho


3 replies to this topic

#1 HMOOB_yawg phes_*

HMOOB_yawg phes_*
  • Guests

Posted 05 December 2011 - 12:09 PM

qhov uas nyob tau ruaj khov kho li no los vim yog muaj nej, yog tias muaj kuv ib leeg xwb kuv yuav ua tsis tau ib yam twg li, txoj kev nyob tau li no, nws yog nej sawv daws li , nws tsis yog kuv ib leeg li peev xwm.

tham ntxiv mus tias yog, kuv ib leeg tham thiab hais lus rau kuv ib leeg xwb puas yuav paub tias tej lus ntawd yog hais dab tsi?

yeej yuav tsis muaj kev qhib tau kev tshwm sim ib zaug li. kuv txaus siab rau nej sawv daws tuaj koom nrog kuv ntawm no.

piv txog rab riam yuav ntse los vim tus hov, rab hneeb yuav raug ncaj los vim tus tua,lub koob yuav nrov los vim yog siv ib lub suab lus.

ua tsaug.

kuv yog yawg phes.

#2 HMOOB_suab yeem toj_*

HMOOB_suab yeem toj_*
  • Guests

Posted 07 December 2011 - 04:40 PM

yawg phes, hmoob tham zom qas zaws tias, hmoob yuav muaj teb chaws rau xyoo 2012 tom ntej no tiag tiag li no, es koj tham li koj yeej tsis paub txog li, es koj puas paub txog nab?

hmoob sawv daws hais tias, lawv yuav sau nyiaj kom txhua nrog sawv daws, es yuav coj mus yuav av nyob no, koj puas kam koom nrog lawv thiab?

kuv mas yeej xav mus koom nrog lawv kawg , tias sis kuv hmoob pheej tham txog ntuj tig ko diav no es kuv siab mas yau ruj rwg tsam yog dej hlob es lawv dov cav xwb. muaj dab tsi no, koj hais qhia rau kuv thiab.

#3 HMOOB_to khov kho_*

HMOOB_to khov kho_*
  • Guests

Posted 15 December 2011 - 09:21 PM

yawg phes, hmoob tham zom qas zaws tias, hmoob yuav muaj teb chaws rau xyoo 2012 tom ntej no tiag tiag li no, es koj tham li koj yeej tsis paub txog li, es koj puas paub txog nab?

hmoob sawv daws hais tias, lawv yuav sau nyiaj kom txhua nrog sawv daws, es yuav coj mus yuav av nyob no, koj puas kam koom nrog lawv thiab?

kuv mas yeej xav mus koom nrog lawv kawg , tias sis kuv hmoob pheej tham txog ntuj tig ko diav no es kuv siab mas yau ruj rwg tsam yog dej hlob es lawv dov cav xwb. muaj dab tsi no, koj hais qhia rau kuv thiab.

-Tus phoojywg,ua cas sawvdaws yuav lam tau lam hais lis uas sawvdaws tsis paub hno xaiv lis lauj? leejtwg yuav txhiaj txhais tau hais tias hmong yuav muaj tebchaws rau xyoo 2012 no naj? thov sawvdaws tsis txhob xwm xwm thiab lauj! hais txog yuav mus yuav av los ib yam lis thiab, maj mam mus kom saib tsim nyog ua lis cas mam ua tsis txhob ua lis thaum xyoo 2003- 2005 hmong yuav tsev ntau lis ntau vim tib qhov lawv nce tus nqi tsev siab heev thaum kawg hmong ntog tas,kuv mas yog muaj tseeb mas, maj mam txhob lam tau lam ua lis uas yus nim muaj muaj nyiaj,thov kom sawvdaws hais qhov tseeb thiab txaug ntseeg xwb,xob lam hais lis ua thaum ub V.P nyob Mekas tabsi muaj ib tus V.P dag nyob tim thaibteb hais cassettes dag hmong sawvdaws hais tias yuav muaj teb muaj chaws nawb hmong cia lis xwm xwm thaum kawg cov xwm ntawd kuj tuaj tshwg tim Mekas no thiab.

#4 HMOOB_to khov kho_*

HMOOB_to khov kho_*
  • Guests

Posted 15 December 2011 - 09:22 PM

yawg phes, hmoob tham zom qas zaws tias, hmoob yuav muaj teb chaws rau xyoo 2012 tom ntej no tiag tiag li no, es koj tham li koj yeej tsis paub txog li, es koj puas paub txog nab?

hmoob sawv daws hais tias, lawv yuav sau nyiaj kom txhua nrog sawv daws, es yuav coj mus yuav av nyob no, koj puas kam koom nrog lawv thiab?

kuv mas yeej xav mus koom nrog lawv kawg , tias sis kuv hmoob pheej tham txog ntuj tig ko diav no es kuv siab mas yau ruj rwg tsam yog dej hlob es lawv dov cav xwb. muaj dab tsi no, koj hais qhia rau kuv thiab.

-Tus phoojywg,ua cas sawvdaws yuav lam tau lam hais lis uas sawvdaws tsis paub hno xaiv lis lauj? leejtwg yuav txhiaj txhais tau hais tias hmong yuav muaj tebchaws rau xyoo 2012 no naj? thov sawvdaws tsis txhob xwm xwm thiab lauj! hais txog yuav mus yuav av los ib yam lis thiab, maj mam mus kom saib tsim nyog ua lis cas mam ua tsis txhob ua lis thaum xyoo 2003- 2005 hmong yuav tsev ntau lis ntau vim tib qhov lawv nce tus nqi tsev siab heev thaum kawg hmong ntog tas,kuv mas yog muaj tseeb mas, maj mam txhob lam tau lam ua lis uas yus nim muaj muaj nyiaj,thov kom sawvdaws hais qhov tseeb thiab txaug ntseeg xwb,xob lam hais lis ua thaum ub V.P nyob Mekas tabsi muaj ib tus V.P dag nyob tim thaibteb hais cassettes dag hmong sawvdaws hais tias yuav muaj teb muaj chaws nawb hmong cia lis xwm xwm thaum kawg cov xwm ntawd kuj tuaj tshwg tim Mekas no thiab.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users