Jump to content


tiofpr


6 replies to this topic

#1 HMOOB_hawjthoj_*

HMOOB_hawjthoj_*
  • Guests

Posted 11 October 2011 - 01:19 AM

mhoob yuav txum los hlub hmoob tiag yog yus heev neeg tsis los hlub yus yuav tos leej twg thiab yuav muaj pes tswg lub sij hawm tos yus, phooj ywg hmoob yog koj taus mus pom ob pab me nyuam yaus tab tom da dej es lawm ua game sib pab los mus txeeb chaw nyob saum ib lub qaum pob zeb. leej twg pab yog muaj tus mus nyob saum lub qaum pob zeb lawm nej ho xa li cas. tej no me nyuam yaus ua si tiam sis kuj yog ib txog kev kawm rau tej laus. koj nco ntsoov tias koj txhob mus rub luag lwm pab tes nrog koj es koj tsis pab rub koj tej neeg tes. ib pliag luag laug taw koj ces koj poob nrov kuag luag tsa tes bais ces thaum ntawv koj mas xav tau ces lig ok

#2 HMOOB_nkhaus_*

HMOOB_nkhaus_*
  • Guests

Posted 11 October 2011 - 04:27 AM

mhoob yuav txum los hlub hmoob tiag yog yus heev neeg tsis los hlub yus yuav tos leej twg thiab yuav muaj pes tswg lub sij hawm tos yus, phooj ywg hmoob yog koj taus mus pom ob pab me nyuam yaus tab tom da dej es lawm ua game sib pab los mus txeeb chaw nyob saum ib lub qaum pob zeb. leej twg pab yog muaj tus mus nyob saum lub qaum pob zeb lawm nej ho xa li cas. tej no me nyuam yaus ua si tiam sis kuj yog ib txog kev kawm rau tej laus. koj nco ntsoov tias koj txhob mus rub luag lwm pab tes nrog koj es koj tsis pab rub koj tej neeg tes. ib pliag luag laug taw koj ces koj poob nrov kuag luag tsa tes bais ces thaum ntawv koj mas xav tau ces lig ok

Bawg nyeem koj cov lus mas ntxiv li koj txawj xav kawg ntag nawb, tab sis qhov tseeb tiag koj puas tau pab dua ib tug hmoob li ma, kuv saib mas ntxim li koj twb tsis tau pab dua li as, hehehe!!!! Lam tso dab xwb od, txhob maj chim nawb, qhov tseeb tiag ces yeej tsim nyog hmoob yuav los sib hlub los mas, tab sis yog koj ntsia ntiav ntiav xwb yuav tsis pom hmoob sib hlub os bawg, yuav tsum tau ntsia tob222222 thiaj pom nawb, niaj hnub nim no peb hmoob yeej txawj sib hlub kawg lawm, peb sib pab ib tug pab ib tug, yeej ua rau luag lwm haiv neeg luag yeej ntshaw peb lawm thiab os, tsuas yog tshuav qee tus thiaj tseem pheej coj lub siab me2222 xwb es thiaj li pheej tseem los rhuav tag nrho peb cov siab loj222 no lawm thiab xwb, qhov tseeb peb yeej sib hlub kawg lawm mog,
Txoj kev ua neeg ces yeej yuav tsis muaj ib haiv neeg twg zoo tag222 os bawg, muaj tus zoo los yeej yuav muaj tus phem thiab, muaj tus ntse los yeej yuav muaj tus ruam peb thiaj nyob tau ua ke ok
Vam tias koj yuav nkag siab
ua tsaug ntau.

#3 HMOOB_tub laj lim_*

HMOOB_tub laj lim_*
  • Guests

Posted 11 October 2011 - 10:26 AM

mhoob yuav txum los hlub hmoob tiag yog yus heev neeg tsis los hlub yus yuav tos leej twg thiab yuav muaj pes tswg lub sij hawm tos yus, phooj ywg hmoob yog koj taus mus pom ob pab me nyuam yaus tab tom da dej es lawm ua game sib pab los mus txeeb chaw nyob saum ib lub qaum pob zeb. leej twg pab yog muaj tus mus nyob saum lub qaum pob zeb lawm nej ho xa li cas. tej no me nyuam yaus ua si tiam sis kuj yog ib txog kev kawm rau tej laus. koj nco ntsoov tias koj txhob mus rub luag lwm pab tes nrog koj es koj tsis pab rub koj tej neeg tes. ib pliag luag laug taw koj ces koj poob nrov kuag luag tsa tes bais ces thaum ntawv koj mas xav tau ces lig ok

Nyob zoo tus kwv tij. koj lub ntsiab lub hais txog Hmoob yuav tsum hlub Hmoob no zoo lawm. raw li kuv pom xwb Hmoob txhuas tus yeej xav kom sawv daws txawj sib hlub.tiam si yeej tsis muaj tus kam nqi tes hlub Hmoob li. hais txog tej kev uas Hmoob niaj hnub sib pab sib hlub no. yeej zoo lawm tabsi Hmoob hlub tsis yog sij hawm thiab hlub tsis yog chaws lawm. kuv muab piv li no. nyob li peb Hmoob mas tsuav yog muaj ib tug khua tuaj txog hauv yus lub tsev lawm yus yeej txais tos thiab pub tsaj chaws pws, zaub mov. txhuas yam uas yus muaj rau nws tsis tag li ntawd xwb tseem ntim su rau nws tib si. kuv xav xwb nawb yuav tsis muaj ib haiv neeg ua tau li Hmoob ua no lawm. tab si vim li cas niaj hnub nim no hov tsis txawj sib hlub li yam laus thaum ub lawm mas?. vim Hmoob hlub tsis yog sij hawm. hlub tsis yog chaws lawm. yog nej xav kom peb sawv daws txawj sib hlub kom yog sib hawm &yog chaws. peb yuav tau hlub thaum peb s/d no tseem muaj txoj sia nyob. txhob tos thaum tuag lawm es mam hais tias hlub hlub. tej uas Hmoob ua li ntawd pab tsis tau Hmoob rau tiam 21 no lawm nawb kwv tij Hmoob. li no xwb ua tsaug ntau.

#4 HMOOB_Koobpheej Lis_*

HMOOB_Koobpheej Lis_*
  • Guests

Posted 11 October 2011 - 12:09 PM

Ib tsoom phooj ywg hmoob, uas nyob thoob lub qab ntuj, yeej tsim nyog lawm uas peb hmoob tig los sib hlub. Ntau yam nyob rau peb hmoob lub neej yav tag los peb yeej ua tau zoo dua luag lwm haiv neeg tag nro, peb hmoob txoj kev coj thiab kev sib hlub, yeej muaj tseeb thiab meej raws li tus phooj ywg hais los saum toj no. Tabsis tib qho uas kuv pom tias peb pheej muab peb haiv hmoob sib cais, mas yog peb lub xeem. Thaum sawv daws tseem ua neej nyob mas nyias mus hlub txog nyias lub xeem ntau dua, tabsis thaum muaj ib tug twg tso lub ntiaj teb cia lawd mam mob yus siab vim tus ntawd yog yus ib tug hmoob. Thaum peb yawg Hlob Vajpov tso peb tseg, peb txhua tug quaj thiab mob peb lub siab, vim nws yog ib tug hmoob uas hlub nws haiv hmoob. Txhua zaus uas nws hais lus nyob rau saum sam thiaj, yog koj ua zoo mloog mas nws tsis hais ib xeem zuj zus, tabsis nws hais tias kuv haiv hmoob. Nws yog ib tug thawj coj uas zoo, nws pom tias lub xeem yeej rub hmoob los nyob tsis sib ze npaum li qhov hais tias, HAIV HMOOB. Yog hnub twg peb hlub peb haiv hmoob, ib yam li tus uas yog peb lub xeem, peb yeej yuav sib hlub taus xwb.


Tus phoojywg Koobpheej Lis

#5 HMOOB_Tub Hluas Xa Moo Zoo_*

HMOOB_Tub Hluas Xa Moo Zoo_*
  • Guests

Posted 11 October 2011 - 12:26 PM

Ib tsoom phooj ywg hmoob, uas nyob thoob lub qab ntuj, yeej tsim nyog lawm uas peb hmoob tig los sib hlub. Ntau yam nyob rau peb hmoob lub neej yav tag los peb yeej ua tau zoo dua luag lwm haiv neeg tag nro, peb hmoob txoj kev coj thiab kev sib hlub, yeej muaj tseeb thiab meej raws li tus phooj ywg hais los saum toj no. Tabsis tib qho uas kuv pom tias peb pheej muab peb haiv hmoob sib cais, mas yog peb lub xeem. Thaum sawv daws tseem ua neej nyob mas nyias mus hlub txog nyias lub xeem ntau dua, tabsis thaum muaj ib tug twg tso lub ntiaj teb cia lawd mam mob yus siab vim tus ntawd yog yus ib tug hmoob. Thaum peb yawg Hlob Vajpov tso peb tseg, peb txhua tug quaj thiab mob peb lub siab, vim nws yog ib tug hmoob uas hlub nws haiv hmoob. Txhua zaus uas nws hais lus nyob rau saum sam thiaj, yog koj ua zoo mloog mas nws tsis hais ib xeem zuj zus, tabsis nws hais tias kuv haiv hmoob. Nws yog ib tug thawj coj uas zoo, nws pom tias lub xeem yeej rub hmoob los nyob tsis sib ze npaum li qhov hais tias, HAIV HMOOB. Yog hnub twg peb hlub peb haiv hmoob, ib yam li tus uas yog peb lub xeem, peb yeej yuav sib hlub taus xwb.


Tus phoojywg Koobpheej Lis#6 HMOOB_Laj Xav.PN.com_*

HMOOB_Laj Xav.PN.com_*
  • Guests

Posted 11 October 2011 - 12:36 PM

kuv xav mas cia nyias koom nyias kheej zoo dua qhov Hmoob los sib hlub vim 1 tug tseem thuam 1 tug thiab nas Hmoob aw!!!!!!

#7 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
  • Guests

Posted 11 October 2011 - 05:45 PM

Yog hmoob tsis sib hlub hmoob ces hmob yeej tsis khiav ua pab ua pawg nyob koom zej koom zos, peb hmoob yeej tsis sib yuav peb hmoob li los mas. Cov uas tsis sib hlub ntawv ces yog cov uas mus yuav lwm haiv neeg muab Mr. Smith and Mrs. Jones hu ua niam thiab txiv xwb.

Peb hmoob yeej sib hlub kawg li lawm os. Nej tsis txhob tu siab tsam nej ho tsis muaj lub ntsej muag tshiab. Nej tsis txhob tu plawv tsam nej ho tsis muaj lub neej nrog luag sawv.

Nej sim xav seb yog peb hmoob tsis sib hlub hmoob no peb puas yuav muaj cov mus tim Nplog thiab Thaib mus yuav tos lawv tuaj nrog peb nyob rau lub teb chaws thib 2 no mas.


VIPReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users