Jump to content


Kev hlub coj mus puas tau?


4 replies to this topic

#1 HMOOB_Teev kua muag ntshav_*

HMOOB_Teev kua muag ntshav_*
  • Guests

Posted 03 September 2011 - 10:17 PM

Ib tsoom phooj ywg, nkauj muam nraug nus, peb ua neej nyob tsuas hnov hais kev hlub xwb, yog li kuv xav paub tias ua tib neeg nyob sib hlub cuag li yuav muab noj kiag, tabsis thaum tuag, txoj kev hlub mus dua twg lawm? Nej puas nqa tau los coj tau nrog nej mus? Kuv xav tias kev hlub tsis muaj npaum li neeg lub ncauj hais. Vim licas kuv thiaj hais li? 1. Txawm 2 niam txiv sib hlub npaum twg los txog thaum 1 tug tuag kiag lawm( piv xam tseem hluas) tus nyob txawm yog txiv neej los poj niam yeej tsis xav tias kuv hlub nws tag npaum kuv tsis yuav txiv los yog yuav poj niam mus tag ib sim neej li. Yog li mas peb neeg no sib dag thaum ua neej nyob xwb. 2. Yog thaum 1 tug mob nrom siav nrag yuav tuag tus txiv los yog tus poj niam puas yuav hais tias kuv hlub koj npaum no cia kuv tuag nrog koj no tsis muaj hlo li. Yog li peb txhob muab txoj kev hlub no los saib ua qhov loj kom yus muaj kev nyuab siab. Nej puas xav li kuv thiab? Ua niam txiv, kev hlub ces yog kev pub noj pub hnav, sib saib thaum muaj mob muaj nkeeg xwb tsis yog yuav niaj hnub hais tias me honey, me honey tag mus li. Niag honey ntawm qhov ncauj xwb nav. Kuv tsuas hais lino xwb, kuv txawm hais siab leej twg lawm lo thov txim nawb. Plz give some feedbacks so I will know how to adjust my life.
ua tsaug.

#2 HMOOB_kua muag ntws si_*

HMOOB_kua muag ntws si_*
  • Guests

Posted 05 September 2011 - 10:06 AM

Ib tsoom phooj ywg, nkauj muam nraug nus, peb ua neej nyob tsuas hnov hais kev hlub xwb, yog li kuv xav paub tias ua tib neeg nyob sib hlub cuag li yuav muab noj kiag, tabsis thaum tuag, txoj kev hlub mus dua twg lawm? Nej puas nqa tau los coj tau nrog nej mus? Kuv xav tias kev hlub tsis muaj npaum li neeg lub ncauj hais. Vim licas kuv thiaj hais li? 1. Txawm 2 niam txiv sib hlub npaum twg los txog thaum 1 tug tuag kiag lawm( piv xam tseem hluas) tus nyob txawm yog txiv neej los poj niam yeej tsis xav tias kuv hlub nws tag npaum kuv tsis yuav txiv los yog yuav poj niam mus tag ib sim neej li. Yog li mas peb neeg no sib dag thaum ua neej nyob xwb. 2. Yog thaum 1 tug mob nrom siav nrag yuav tuag tus txiv los yog tus poj niam puas yuav hais tias kuv hlub koj npaum no cia kuv tuag nrog koj no tsis muaj hlo li. Yog li peb txhob muab txoj kev hlub no los saib ua qhov loj kom yus muaj kev nyuab siab. Nej puas xav li kuv thiab? Ua niam txiv, kev hlub ces yog kev pub noj pub hnav, sib saib thaum muaj mob muaj nkeeg xwb tsis yog yuav niaj hnub hais tias me honey, me honey tag mus li. Niag honey ntawm qhov ncauj xwb nav. Kuv tsuas hais lino xwb, kuv txawm hais siab leej twg lawm lo thov txim nawb. Plz give some feedbacks so I will know how to adjust my life.
ua tsaug.

yog lawm tus phooj ywg kuv xav mas txoj kev hlub peb tsuas hais tau ntawm lub ncauj xwb nyob hauv lub siab twb ua tsi tau: kev ua neej peb sib sau los ua ib cuab ib yig no kuv xav mas tsuas yog tias sib nkag es thiaj li sib sau los ua ib lub neej ua kev xwb yog thaum ib tug tau tuag tso ib tus tseg lawm ces tus uas nyob los yeej yuav mus yuav dua tus tshiab lawm vim yog li ntawv kuv thiaj xav tias kev hlub no nws yuav tsi muaj tseeb tiag

#3 HMOOB_Txawj_*

HMOOB_Txawj_*
  • Guests

Posted 08 September 2011 - 04:49 AM

yog lawm tus phooj ywg kuv xav mas txoj kev hlub peb tsuas hais tau ntawm lub ncauj xwb nyob hauv lub siab twb ua tsi tau: kev ua neej peb sib sau los ua ib cuab ib yig no kuv xav mas tsuas yog tias sib nkag es thiaj li sib sau los ua ib lub neej ua kev xwb yog thaum ib tug tau tuag tso ib tus tseg lawm ces tus uas nyob los yeej yuav mus yuav dua tus tshiab lawm vim yog li ntawv kuv thiaj xav tias kev hlub no nws yuav tsi muaj tseeb tiag

Cov phooj ywg sawv daws kuv ho xav hais tias txoj kev hlub nws kuj tsis yog lo lus nkaus xwb, tab sis txoj kev hlub nws yog txoj kev ncaj ncees, ib tug saib ib tug kom raug nqi, ib tug hwm ib tug thiab kom ob leeg muaj kev sib ntseeg siab li no xwb yeej hu tau tias yog txoj kev hlub lawm, qhov no mas tsis yog hais tau es ua tsis tau od, peb txhua tus yeej yuav tsum muaj tag txhua yam uas kuv hais los no koj lub neej thiaj li yuav mus tau zoo,

Hos qhov uas nej sawv daws hais tias ib tug tuag tso ib tug tseg lawm es ib tug ho mus yuav dua tus tshiab ces yeej tsis yog yuav hlub tiag, tab sis kuv xav kom nej nkag siab hais tias, peb ua neeg nyob txawm thaum yus ua tib neeg nyob yuav sib hlub npaum cas los thaum ib tug tuag kiag lawm ces ib tug yeej tuag tsis tau lawv qab, tab sis qhov uas ib tus tuag tsis tau lawv qab ntawv mas tsis tau txhais hais tias yog tsis hlub no od, tsuas yog txoj hmoo tsis muaj es thiaj tau sib ncaim lawm xwb vim txoj kev tuag ntawv thaum tuag lawm ces yeej tsis muaj leej twg yuav paub thiab nco tau li lawm, txawm yus yuav tuag lawv nws qab mus los yeej tsis tau sib ntsib ntxiv lawm, yog li ntawv thiaj tuag tsis tau lawv yus tus hlub qab, tab sis thaum yus tus hlub uas yus hlub tshaj plaws ntawv tau tso yus tseg lawm los yus yuav tsum muab yus txoj kev zoo ntawv coj mus ua rau tus tshiab uas los nrog yus nyob ntawv kom npaum li thaum yus ua rau yus tus hlub qub ntawv thiab thiaj li yuav yog txoj kev hlub tiag ntawm yus tus kheej, yog koj ua tau li no lawm ces nws yeej yuav yog txoj kev hlub uas muaj tiag lawm tsis yog yuav hais lo lus xwb
ua tsaug ntau.

#4 dewitt001

dewitt001

    Fwj Chim

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8 posts

Posted 08 February 2012 - 09:08 PM

Oil painting Children Painting art is supposed to be to the vision arts, and an oil painting involves the most primary vision factors: type and framework, line, light and color, surface, space and color. A successful oil painting depends Oil Painting on complete grasp and efficient using these most middle vision aspects by its author. The works of appearance in various oil painting are those charactered by painters' unique personal style through popular use of some of Flower Painting primary aspects.Form and framework is the most primary elements in oil painting. It contains two aspects: style. Appearance represents the spatial external physical features of item painting, and dimension Abstract Painting represents the three-dimensional way of things. When showing purpose graphic, type shows a strong concept, and needs artists to take objects' type and feature, just one vision reaction capability and powerful Building Painting significant capability for things, as well as the capability of discovering and looking at the consultant value and cosmetic significance in the deep of type.
------------
Cheap Oil Painting
Children Painting

#5 HMOOB_cheap oil painting_*

HMOOB_cheap oil painting_*
  • Guests

Posted 26 May 2012 - 05:33 AM

http://www.oilpaintingsgallery.net
YES! I finally found this web page! i have been looking just for this write-up for so long!Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users