Jump to content


- - - - -

Saib Kev Hlub Kom Muaj Nqi


17 replies to this topic

#1 HMOOB_Huaj Ceeb_*

HMOOB_Huaj Ceeb_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 11:20 PM

Phoojywg nkauj muam nraug nus, kuv xav kom peb sawv daws yuav tau saib txoj kev hlub kom muaj nqi. Thaum yus saib yus txoj kev hlub muaj nqi lawm yus yuav tau txhob lam dag dhau dhau vim txoj kev dag yuav muas tau yus tus ntsuj plig mus rau txoj kev tsaus ntuj. Yus muaj pojniam lawm yus yuav tau qhia ncaj nraim txawm luag tsis tham yus los tsis ua li cas vim muaj kev npam nyob ntawd yog yus dag lwm tus. Qhov no yeej muaj tseeb vim thaum luag vwm rau yus lawm ntawd yus los kuj yuav vwm tib yam ces ua rau yus lub neej puas ntsoog. Kev nkauj kev nraug yuav tau tso kev dav fo rau xaiv raws li siab nyiam thaum sib tau thiaj xav ua lub neej.

Peb txoj kev sib dag loj zuj zus ces nkauj fa thiab nraug fav yuav coob zuj zus ua lub neej lwj siab puas ntsws tsis xav nrog luag npaj lub neej zoo. Tus hluas nkauj los yus muaj hluas nraug lawm yuav tau saib yus tus hluas nraug kom tsim nqis es qhia qhov tseeb tsis txhob lam zais vim yeej muaj kev npam nyob ntawd tos. Yus zais ces lwm tus yuav tuaj thab yus thiab yus tus hlub pom ces nws yuav tso yus. Nco ntsoov hais tias nyiaj txiag muas tsis tau kev hlub, cov kev hlub muab nyiaj muas tau ntawd yuav los xyob yus lub neej..

#2 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 12:06 AM

Phoojywg nkauj muam nraug nus, kuv xav kom peb sawv daws yuav tau saib txoj kev hlub kom muaj nqi. Thaum yus saib yus txoj kev hlub muaj nqi lawm yus yuav tau txhob lam dag dhau dhau vim txoj kev dag yuav muas tau yus tus ntsuj plig mus rau txoj kev tsaus ntuj. Yus muaj pojniam lawm yus yuav tau qhia ncaj nraim txawm luag tsis tham yus los tsis ua li cas vim muaj kev npam nyob ntawd yog yus dag lwm tus. Qhov no yeej muaj tseeb vim thaum luag vwm rau yus lawm ntawd yus los kuj yuav vwm tib yam ces ua rau yus lub neej puas ntsoog. Kev nkauj kev nraug yuav tau tso kev dav fo rau xaiv raws li siab nyiam thaum sib tau thiaj xav ua lub neej.

Peb txoj kev sib dag loj zuj zus ces nkauj fa thiab nraug fav yuav coob zuj zus ua lub neej lwj siab puas ntsws tsis xav nrog luag npaj lub neej zoo. Tus hluas nkauj los yus muaj hluas nraug lawm yuav tau saib yus tus hluas nraug kom tsim nqis es qhia qhov tseeb tsis txhob lam zais vim yeej muaj kev npam nyob ntawd tos. Yus zais ces lwm tus yuav tuaj thab yus thiab yus tus hlub pom ces nws yuav tso yus. Nco ntsoov hais tias nyiaj txiag muas tsis tau kev hlub, cov kev hlub muab nyiaj muas tau ntawd yuav los xyob yus lub neej..

tab sis mas ntawm kuv tus kheej tus hluas nkauj nws tau mus hlub nrog luag tus txiv lawm vim tus ntawv yog neeg muaj nyiaj nws tsi xaiv tus txom nyem li kuv no tab sis thaumluag tsi hlub nws nws rov qab los puas tsim nyog kuv rov qab hlub nws dua

#3 HMOOB_nkauj hmoob_*

HMOOB_nkauj hmoob_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 01:07 AM

Phoojywg nkauj muam nraug nus, kuv xav kom peb sawv daws yuav tau saib txoj kev hlub kom muaj nqi. Thaum yus saib yus txoj kev hlub muaj nqi lawm yus yuav tau txhob lam dag dhau dhau vim txoj kev dag yuav muas tau yus tus ntsuj plig mus rau txoj kev tsaus ntuj. Yus muaj pojniam lawm yus yuav tau qhia ncaj nraim txawm luag tsis tham yus los tsis ua li cas vim muaj kev npam nyob ntawd yog yus dag lwm tus. Qhov no yeej muaj tseeb vim thaum luag vwm rau yus lawm ntawd yus los kuj yuav vwm tib yam ces ua rau yus lub neej puas ntsoog. Kev nkauj kev nraug yuav tau tso kev dav fo rau xaiv raws li siab nyiam thaum sib tau thiaj xav ua lub neej.

Peb txoj kev sib dag loj zuj zus ces nkauj fa thiab nraug fav yuav coob zuj zus ua lub neej lwj siab puas ntsws tsis xav nrog luag npaj lub neej zoo. Tus hluas nkauj los yus muaj hluas nraug lawm yuav tau saib yus tus hluas nraug kom tsim nqis es qhia qhov tseeb tsis txhob lam zais vim yeej muaj kev npam nyob ntawd tos. Yus zais ces lwm tus yuav tuaj thab yus thiab yus tus hlub pom ces nws yuav tso yus. Nco ntsoov hais tias nyiaj txiag muas tsis tau kev hlub, cov kev hlub muab nyiaj muas tau ntawd yuav los xyob yus lub neej..nkauj hmoob

tus tij laug as ua cas e kuv muaj ib tus hlua nraug nw kuj hlub thiab nyiam kuv ntxhawj txog kuv tab si yog ua cas nw thiab muaj ib lub siab tsog kuv yam tsis fig xov li thiab nw cia li ua pem222 rau kuv lawm xwb kuv los yeej tsis knag siab li.tom qab kuv mam paub tia nwg muaj hlua knauj lawm nw tus hlua nkauj ntawv nkawv sib hlub heev li tab si nw hai tia yog nus muas xwb tiam si kuv tsis xav li cas rau nwb kuv xav rog nwg tham lov cas nw tsis kam nrog kuv tham li thiab nwg thiab txub kuv ua luaj yog li no peb ua tib neeg nyob hauv qab ntub no kuv xav tia tib neeg hai lus ces tsis muaj tseeb thiab dag xwb. thiab pua tsis nyog kuv nyob tos nw lawm yog lawv tsis hlub nw.

#4 HMOOB_ywjsiab_*

HMOOB_ywjsiab_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 01:12 PM

Muaj ib txhia xav tias yog qhia ncaj ces tsam hluas nkauj tsis kam tham yus no. Tabis, kuv li ces yeej qhia ncaj nraim tias yeej muaj pojniam nyob khov kho lawm. Tsuas tham uasi xwb yog leej twg txaus siab tham los mamli tham. Thiab kuv tsuas tham cov tsis muaj tswv xwb vim tsis xav kom luag puas siab ntsws. Txawm qhia ncaj li ntawd los yeej tau tham coob kawg li os.. Txhob poob siab os cov yawg. Ua li tus tso lub topic no hais yog yus qhia ncaj yeej zoo dua thiaj li yuav tsis muaj kev chim tom qab nas.

#5 HMOOB_1nploojsiab_*

HMOOB_1nploojsiab_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 02:42 PM

Muaj ib txhia xav tias yog qhia ncaj ces tsam hluas nkauj tsis kam tham yus no. Tabis, kuv li ces yeej qhia ncaj nraim tias yeej muaj pojniam nyob khov kho lawm. Tsuas tham uasi xwb yog leej twg txaus siab tham los mamli tham. Thiab kuv tsuas tham cov tsis muaj tswv xwb vim tsis xav kom luag puas siab ntsws. Txawm qhia ncaj li ntawd los yeej tau tham coob kawg li os.. Txhob poob siab os cov yawg. Ua li tus tso lub topic no hais yog yus qhia ncaj yeej zoo dua thiaj li yuav tsis muaj kev chim tom qab nas.#6 HMOOB_1nploojsiab_*

HMOOB_1nploojsiab_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 02:49 PM

Wow! cas hais tau siab zoo ua luaj. Yog siab zoo npaum koj hais ntse 2 feem txiv neej hmoob yuav tsis plam lub neej zaum ib.

#7 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 03:46 PM

Phoojywg nkauj muam nraug nus, kuv xav kom peb sawv daws yuav tau saib txoj kev hlub kom muaj nqi. Thaum yus saib yus txoj kev hlub muaj nqi lawm yus yuav tau txhob lam dag dhau dhau vim txoj kev dag yuav muas tau yus tus ntsuj plig mus rau txoj kev tsaus ntuj. Yus muaj pojniam lawm yus yuav tau qhia ncaj nraim txawm luag tsis tham yus los tsis ua li cas vim muaj kev npam nyob ntawd yog yus dag lwm tus. Qhov no yeej muaj tseeb vim thaum luag vwm rau yus lawm ntawd yus los kuj yuav vwm tib yam ces ua rau yus lub neej puas ntsoog. Kev nkauj kev nraug yuav tau tso kev dav fo rau xaiv raws li siab nyiam thaum sib tau thiaj xav ua lub neej.

Peb txoj kev sib dag loj zuj zus ces nkauj fa thiab nraug fav yuav coob zuj zus ua lub neej lwj siab puas ntsws tsis xav nrog luag npaj lub neej zoo. Tus hluas nkauj los yus muaj hluas nraug lawm yuav tau saib yus tus hluas nraug kom tsim nqis es qhia qhov tseeb tsis txhob lam zais vim yeej muaj kev npam nyob ntawd tos. Yus zais ces lwm tus yuav tuaj thab yus thiab yus tus hlub pom ces nws yuav tso yus. Nco ntsoov hais tias nyiaj txiag muas tsis tau kev hlub, cov kev hlub muab nyiaj muas tau ntawd yuav los xyob yus lub neej..

kuv tsi ntseeg li koj hais .uas cas nkauj hmoob nplog dag ua luaj ho tsi npam li maj?dag hmoob meskas nyiaj noj ntau ua luaj cas kuv ho tsi pom ib tug twg ntsib teeb meem li?

#8 HMOOB_yeem lus_*

HMOOB_yeem lus_*
 • Guests

Posted 03 September 2011 - 02:03 AM

Has txug ntawm kev thaam ntxhais moob nplog mas xob txwv txav,ho tsi xob ca ywj sab ua lam ntsuav yaam tsim nyos yuav muab lub qhov rooj kaw hlo vim yuav muaj cov xaav nrhav txwj nkawm tag ho ib txhaj mas siv kev dlaag lug nrhav noj xwb. Yog leej twg dlaag tes koj ua tuab zoo saib yeej paub, muaj ib zag nyob yaav taag kuv tau sim ib tug ntxhais nyob (xieng khuang) nwg lub npe kws tso tawm dluab hu ua: KAB LIA YAJ kuv muaj cov lug le nuav nug nwg

1. Koj lub npe tseeb hu le caag?
2. koj nam hab txiv hu le caag?.
3. koj yog tug miv nyuas pheem pe tsawg?.
4. Koj nub nyoos tseeb yog pe tsawg xyoo?
5. Koj yug lub caij twg?
6. Koj nyaav pe tsawg Kg?,koj sab le caag?
7. Koj kev kawm nyob qeb twg?
8. Koj txuj kev noj nyob koj yuav ua nyaab rua lub teb chaw nplog xwb los yuav ua nyaab hlaa ntuj hab?
9. Koj puas nyam kev laag luam thaum koj moog ua nyaab lawm?.
-Thaum nwg teb tes nwg teb le nuav ((( KUV NYOB MUANG KHUNG,XIENG KHUANG ))) YOG NWG TEB LE NUAV TES YOG KOJ YOG IB TUG TUAB NEEG NRHAV NYAAB TAS TES KOJ KUJ PAUB LAWM.

#9 HMOOB_RuamThiabRuam_*

HMOOB_RuamThiabRuam_*
 • Guests

Posted 05 September 2011 - 09:08 PM

Xyov yuav tham li cas tej me nyuam tib neeg li nej thiaj li yuav to taub li os... Kev sib daj sib deev ntawm tib neeg ntiaj teb yog ib yam uas ibb txwm tshwm sim muaj puag thaum ntuj tsim teb raug los lawm es nej yeej tsis to taub kiag li los ua li cas no. Nej yuav tau coj lub siab kom loj thiab rub lub siab kom ntev, tswj yus txoj sia kom yus muaj txoj sia nyob ua ntej xwb.

Tham txog kev npam ces tsuas lam tham kom kaj siab thiab tib neeg ntshai xwb, qhov tseeb tiag ces yog yus ruam dhau lawm thiab yus yeej tsis muaj peev xwm yuav taus li luag ua. Yog li cia luag ua luag es yus xav twb ywm hais tias yus yog tus neeg zoo no xwb os mog, tiam sis thaum yog luag tuaj ntxias yus poj yus sev lawm ces yus mam li xav tau ces nws twb lig dhau lawm.

Hais rau peb cov txiv neej hmoob, yeej meem ua kom yus tus kheej zoo siab thiab kaj siab, tsuav tsis txhaum kev cai lij choj xwb, vim yus yug los ua ib zaug neeg xwb tiag tiag, yog koj qeeb ces koj plam, yog kuv tes ntev thiab ncauj ntau ces kuv yeej xwb.


#10 HMOOB_Ntxoov Yeej_*

HMOOB_Ntxoov Yeej_*
 • Guests

Posted 08 September 2011 - 08:28 PM

Saib kom zoo mam qaug quav. Cov ntxhais hauv tojsiab no lawv lam hais tias lawv txom txom nyem es txawm laus los lawv yuav hlub tab sis yog leej twg xa nyiaj rau es lawv lav nyiaj tag lawm ces lub hli ntawd lawv yuav tsis tshua khoom nrog nws tham lawm vim lawv yuav mus nrog tus tsis tau xa nyiaj tham lawm xwb. Kuv tus no twb ua research los tau ob xyoo lawm kuv paub tseeb hais tias lawv yeej tsis xav tau cov laus tab sis vim cov laus xa nyiaj ntau tshaj es lawv thiaj nrhiav ntsoov cov thaub laus tham xwb. Kuv xav hais tias peb cov laus no yuav tau los saib lawv li yus tej menyuam es tsis txhob yuav ntshaw ntshaw lawv ua yus tus hlub vim yus tsis phim lawv lawm. Yog peb cov laus no txawj xav mas peb yuav tsis kam tham cov me ntxhais mos mos no es cia lawv muab yus dag noj tas zog xwb.

#11 HMOOB_txhob dag ntxiv lawm_*

HMOOB_txhob dag ntxiv lawm_*
 • Guests

Posted 09 September 2011 - 05:45 AM

tsoom phooj ywg, kuv raug dag ib zaug los ntawm txoj kev hlub lawm,txoj kev hlub no muaj peev xwm ua 6 leej tib neeg tuag taus hov,vim kuv tus hlub raug lawv tuaj nqis tsev txeeb lawm,yuav piav mas ntev heev,

#12 HMOOB_Pluag Tsab Muaj_*

HMOOB_Pluag Tsab Muaj_*
 • Guests

Posted 10 September 2011 - 12:52 AM

Cov yawg aw, lawv muab hluas nkauj suav cov duab tso tuaj xwb los tseem muaj neeg muaj muaj siab xa nyiaj mus pub thiab. Ua cas Hmoob meskas es yuav npwb ua luaj li os. Lawv siv 12 lub tswv yim tuaj dag peb li nyiaj mas leej twg los yeej mag tag li es yog ua li cas no. Peb ruam thiab ntshaw dhau lawm es thiaj rau dag puas yog nas. Cov laus laus mas cav xa 2-3 puas dauslas thiab vim txoj niag kev ruam quaj xwb tiag.

#13 HMOOB_Siab Doctor_*

HMOOB_Siab Doctor_*
 • Guests

Posted 11 September 2011 - 04:26 AM

Tsis yog hais tias hmoob meskas ruam nas, Vim sab ntuj tim no muaj me kaus tauj kaus hmab hlav tuaj mos dhau lawm es hmoob mes kas mus noj zaub mov tsau tub yees ntev dhau tau 30 tawm lub xyoo no lawm es hmoob mes kas lub cev toob kas natural food heev, es lawd thiaj pheej nrhiav yam uas lawv lub cev xav tau xwb puas yog ma. Yog nej leej twg xav noj tej zaub mos mos li hais los no yeej meem xa nyiaj los pub lawv li 2-3 phav dollar ces los txog ces tsis xav noj los yeej tau noj li os cov tij laug 65 aw !! B) :unsure:Sau npe:
Siab Doctor

#14 HMOOB_Pom dejdag lawm_*

HMOOB_Pom dejdag lawm_*
 • Guests

Posted 12 September 2011 - 04:44 AM

Phooj Ywg Soob Yai, kuv zoo siab thiab ua tsaug 6 koj nqis lus, koj nqis lus no nws yog 100% lawm kuv ces zeem kiag lawm os.

#15 HMOOB_hlub koj ib leeg_*

HMOOB_hlub koj ib leeg_*
 • Guests

Posted 12 September 2011 - 08:59 PM

Nyob zoo os cov phooj ywg kuv ntawm kuv lub neej kuv tau hlub ib tug hluas nkauj uas zoo tshaj plaws rau hauv kuv lub neej. thaum pib sib hlub nws tau cog lus tseg rau kuv hais tias nws yuav hlub kuv mus kom tsog hnub kawg,tiamsis kuv tu siab ntau uas nws tsi ua raws li nws cov lus cog tseg nws saib kuv tsoj kev hlub yam li tsi muaj nuj nqis,cas yuav tu kuv siab ua luaj kheev lam yaj tau ntshe kuv yuav yaj ntxhis mus ua ib pawg av saib kuv puas yuav dim tsoj kev nco nws os.ua ib sim neej tub hluas nyob kuv tsuas hlub nws ib leeg xwb,tiamno tsi tau nws kuv nplooj siab tsi qhuav ntshav yog lwm tiam muaj tiag kuv yuav thov rov los hlub nws dua[/i]

#16 HMOOB_Cuav Yeej_*

HMOOB_Cuav Yeej_*
 • Guests

Posted 12 September 2011 - 09:49 PM

Nyob zoo os cov phooj ywg kuv ntawm kuv lub neej kuv tau hlub ib tug hluas nkauj uas zoo tshaj plaws rau hauv kuv lub neej. thaum pib sib hlub nws tau cog lus tseg rau kuv hais tias nws yuav hlub kuv mus kom tsog hnub kawg,tiamsis kuv tu siab ntau uas nws tsi ua raws li nws cov lus cog tseg nws saib kuv tsoj kev hlub yam li tsi muaj nuj nqis,cas yuav tu kuv siab ua luaj kheev lam yaj tau ntshe kuv yuav yaj ntxhis mus ua ib pawg av saib kuv puas yuav dim tsoj kev nco nws os.ua ib sim neej tub hluas nyob kuv tsuas hlub nws ib leeg xwb,tiamno tsi tau nws kuv nplooj siab tsi qhuav ntshav yog lwm tiam muaj tiag kuv yuav thov rov los hlub nws dua[/i]

Txhob maj tu siab os tus me tub hmoob aw. Koj yeej pom yog niam nkauj zuag paj thiab lub suab hais lus yeej yog niam nkauj zuag paj ntag tab sis yog koj mus txog pom nws kiag ces nws yog niam nkauj kub kaws xwb os es nws thiaj ua siab muab koj tso tseg ua ntej koj yuav mus ntsib nws lawm os. Ua neeg nyob yog daim duab thiab lub suab xwb txhob rawm maj vwm vim ntawd nws yog cuav xwb.

#17 HMOOB_moosvwj_*

HMOOB_moosvwj_*
 • Guests

Posted 13 September 2011 - 09:58 AM

zoo siab ib tsoom phooj ywg! kuv xav mas yog yus tus kheej txiav txim siab lawm txoj kev twg los yeej yuav mus tau xwb, tsis hais rau txoj kev kawm, kev ua noj ua haus, kev hlub..., zoo siab tau ntsib txuas tus phooj ywg. :rolleyes:

#18 HMOOB_Pov_*

HMOOB_Pov_*
 • Guests

Posted 18 September 2011 - 05:33 PM

Pab xav saib yog li cas. Kuv tham tau ib tus hluas nkauj nyob xeev. Wb sim tham ntev lawm thiab kuv los kuj xa me me nyiaj mus pub nws ua dej siab. Wb los yeej sib cog lus tias yuav los sib yuav tab sis kuv ib sij pom nws tso ib daim duab hauv tojsiab tabsis nws raut npe txawv thiab xovtooj los txawv. Kuv los kuj tsis qhia nws paub thiab nug nws txog qhov nws pheej tso tso tag li no vim ntshai tsam nws ho tsis tham kuv lawm thiab. Puas tsim nyog kuv yuav ua tus tsis paub los yuav tau qhia nws tias nws twb muaj kuv lawm ua cas nws pheej tso duab ua dab tsi.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users