Jump to content


Txhob maj tag kev cia siab


22 replies to this topic

#1 HMOOB_Moos vam_*

HMOOB_Moos vam_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 01:09 PM

Nplog, Hmoob, Khab mub, Co, los rau lwm haiv neeg, tsis hais cov tseem nyob hauv lub teb chaws los txawv teb chaws yeej ua lub neej tu siab nrho los tau 30 tawm lub xyoo lawm, txawm rua muag los yeej tsis pom lub hnub tawm, txawm pw los tsis tsaug zog.

Tab sis lam thov hais rau hmoob txhua leej, nplog txhua tus tias tej zaum lub neej 30 tawm lub xyoo yuav txawj dhau mus es kom sawv daws txhob maj tag kev cia siab tias yuav tsis pom lub hnub tawm tuaj.
Muaj ib lub sij hawm koj tag kev cia siab tsis ntshaw tsis tos dab tsi lawm thaum ntawv nws yuav rov tshwm sim dua los rau koj.
Tej nkauj muam nraug nus, kwv tij kwv npawg, yawm yij yawm dab, tseem muaj txoj sia nyob yuav rov los nyob ua ke ib zaug ntxiv dua.
Moos Vam

#2 HMOOB_Nhia tou lee_*

HMOOB_Nhia tou lee_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 02:59 PM

nyob zooib tsoom phooj ywg yog nej leej twg yuav mus ua si rau teb chaws los tsuas xav tau tsheb xauj Car Rent
hu tau rau kuv nawb ,

kuv npe. Nhia tou lee, 209-354-0856 - United states

20-5556-8478 - Laos Vientiane

#3 HMOOB_Thampem_*

HMOOB_Thampem_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 03:34 PM

Nplog, Hmoob, Khab mub, Co, los rau lwm haiv neeg, tsis hais cov tseem nyob hauv lub teb chaws los txawv teb chaws yeej ua lub neej tu siab nrho los tau 30 tawm lub xyoo lawm, txawm rua muag los yeej tsis pom lub hnub tawm, txawm pw los tsis tsaug zog.

Tab sis lam thov hais rau hmoob txhua leej, nplog txhua tus tias tej zaum lub neej 30 tawm lub xyoo yuav txawj dhau mus es kom sawv daws txhob maj tag kev cia siab tias yuav tsis pom lub hnub tawm tuaj.
Muaj ib lub sij hawm koj tag kev cia siab tsis ntshaw tsis tos dab tsi lawm thaum ntawv nws yuav rov tshwm sim dua los rau koj.
Tej nkauj muam nraug nus, kwv tij kwv npawg, yawm yij yawm dab, tseem muaj txoj sia nyob yuav rov los nyob ua ke ib zaug ntxiv dua.
Moos Vam


Koj txojkev cia siab yog dabtsi? Ua ntej koj pib lub topic no koj yuav tsum muaj los lus teb lossi the solution rau lub ntsiab lus. Tsis meej thiab tsis totaub zoo.

#4 HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*

HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 03:36 PM

Nplog, Hmoob, Khab mub, Co, los rau lwm haiv neeg, tsis hais cov tseem nyob hauv lub teb chaws los txawv teb chaws yeej ua lub neej tu siab nrho los tau 30 tawm lub xyoo lawm, txawm rua muag los yeej tsis pom lub hnub tawm, txawm pw los tsis tsaug zog.

Tab sis lam thov hais rau hmoob txhua leej, nplog txhua tus tias tej zaum lub neej 30 tawm lub xyoo yuav txawj dhau mus es kom sawv daws txhob maj tag kev cia siab tias yuav tsis pom lub hnub tawm tuaj.
Muaj ib lub sij hawm koj tag kev cia siab tsis ntshaw tsis tos dab tsi lawm thaum ntawv nws yuav rov tshwm sim dua los rau koj.
Tej nkauj muam nraug nus, kwv tij kwv npawg, yawm yij yawm dab, tseem muaj txoj sia nyob yuav rov los nyob ua ke ib zaug ntxiv dua.
Moos Vam


Ua tsaug tus phooj ywg Moos Vam kuv yeej xav thiab ntseeg lawm hais tias nws yeej yuav muaj ib lub sij hawm uas yuav tshwm sim qhov tseeb raws li koj tau qhia los ntawv os, sawv daws yuav tau los sib ntsib sib pom thiab tau los nyob ua ke noj ua ke.
Thaum ntawd sawv daws yuav muaj kev sib pab thiab sib hlub zoo tshaj li dhau los lawm os.

Ua tsaug.

#5 HMOOB_phoojywgHmoobUSA_*

HMOOB_phoojywgHmoobUSA_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 05:47 PM

Ua tsaug koj tuaj advertis koj qhov business hauv no rau peb, tab sis kav liam os, lam mus tsheb Bus zoo dua. Vim kuv ntxub qhov tias dab tsi los yus raug ua Hmoob Nplog qhev tag nrho > xws li tias yog koj maum nws tsav tsheb rau koj mus ncig mas ib hnub $40, roj tsheb los koj ua tus sam huv si, koj tseem yug nws mov zaub, hotel. Qee zaus tseem tau Xoj hluas nkauj rau nws huv si thiab, cas yuav meem txom neeg ua luaj li. Caij tsheb Bus pheej yim tshaj plaws, tsuas yog tsis ywj siab thaum yus xav nres so tej thaj chaw xwb. Tab sis kav liam, txhob thab thab kom cov Hmoob no thauj, lawv twb tsis hlub koj kiag li.


Tus phooj ywg Jingswu ua tsaug ua koj pab hais lis no qhia sawv daws nawb! Kuv yeej mus ua rau sab tim ub ntau zau lawm. Kuv mas ntxub qhov ua mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog es xauj Hmoob Tej Tsheb ib $40. Luag tsav los kim npaum lis ntawd thiab tau them tag ib pua tsav yam rau nws. Thaum txhaum plaub rau hlua nkauj ces yog yus ib leeg lawm xwb nawb. Yus xauj tau es yog yus tsav los muaj teeb meem ces yog yus tag nrhos thiab xwb. Xyoo tag los no peb xauj tau ib lub tsheb es coj mus ua sib nrau ces peb poob tag $18,000 thiab nqis hoom maum tseem muaj ntxiv thiab. Kav liam kiag nawb yog peb cov phooj ywg muab $18,000 yuav mas tib tau 3 lub luv van zoo, zoo heev lawm nas thiab tseem seem nyiaj tib sis. Txoj kev yov vam kom Hmoob Nplog pab mas yog yov poob nyiaj ntau, ntau xwb nawb cov phooj ywg Hmoob America, Hmoob Fab, Hmoob Austra lia sawv das tag huv ib tsis. Nej mus ua sis hauv teb chaw Nplog no ces nej lam xauj Bus xwb es nej thiaj lis tsis poob nyiaj ntau, ntau nawb. Nej xav tau qhov chaw zaum pem hauv ntej ces nej mus kom ntxov ces nej yeej tau zaum zes rau pem hauv ntej. Caij tsheb mus ntawm Vientiane Bus Station mus txog rau Phonsavanh nws yog raug nqis lis 115,000 kips xwb tsua yog $10 tawm dua ntawd xwb nawb. Yog nej xav mus ncig ua sis ywj siab ces xauj Nplog cov mos tau caij ib hnub tsua yog lis 60,000 kips - 80,000 kips ntawd xwb nws raug nyiaj dollars yog $6 - $8 ntawd xwb. Sam roj ib hnub ces yog $2 xwb nyob ntawm koj yov mus ncig deb los yog ncig zes. Yog tia koj yov niaj zau mus ua sis rau sab tim ub ces xum yuav ib lub mos tau pub rau koj ib tug kwv tij nyob rau hauv teb chaw Nplog es kom nws pab tsav thaum koj mus ua sis los koj thiaj lis tau caij thiab. Koj mus 10 zaus los koj yeej tsis poob nyiaj lis ntau ntxiv lis lawm. Kuv xum yuav ib lub mos tau $500 - $600 caij mus ua sis rau ub rau no; kuv tsis xum xauj ib lub luv fais $1,000 nawb cov phooj ywg. Koj yuav tau ib lub mos tau koj caij, caij txaus koj mam lis muab pub rau tej kwv tij nyob rau tom qab tau tsav lawv tseem yov tau tsav ntev, ntev mus lawm yav tom ntej. Koj cov nyiaj tseem yov muaj qhis dua qhov ua muab $1,000 ntawd xauj luv fais tsav ib lwm xwb es tag lawm. Peb tej phooj ywg mus ua sis coob, coob ib zaug ces ib tug nws yeej paub txog lis ntawm $1,000 ntawd yuav pib nyob hoom thiab $2,000 - $3,000 ntawd coj mus ncig ua sis thiab yuav noj pub rau nej hlua nkauj noj dawb lawv noj tag los lawv yeej tsis nco yus tej txiaj ntsim. Muaj tej tus tseem raug plua thiab tej tus tseem raug kaws los kuj muaj. Peb cov Hmoob txawv lwm teb chaw mus ua sis mas qhov poob nyiaj ntau tshaj thiab txhaum plau ces yog hlua nkauj xwb nawb cov phooj ywg. Muaj tej tus mus ua sis es poob txog $20,000 - $25,000 ntawd yeej muaj coob, coob tus lawm tsis yog lawm dag. Nej nco ntsoov ceev faj nawb Hmoob Nplog ntshaws nej cov nyiaj heev ov! Lawv nrog nej ces nej yeej poob nyiaj thiab lawv kuj txawj ua kom nej txhaum plaub nrog rau hlua nkauj. Thaum txhaum plaub ces yog nej ib leeg nkau, nkau lis lawm xwb nawb. Muaj tej tus phooj ywg Hmoob America loj siab ntshua tau raug tej teeb meem zoo lis ntawd ua nws quaj, quaj zaum hauv puam teb swb lawm xwb kuv xav kom nej nco ntsoov lis ntawd nawb mog. Ua tsau thiab nco ceev faj ov!!!

#6 HMOOB_Huaj Keeb_*

HMOOB_Huaj Keeb_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 06:32 PM

Nplog, Hmoob, Khab mub, Co, los rau lwm haiv neeg, tsis hais cov tseem nyob hauv lub teb chaws los txawv teb chaws yeej ua lub neej tu siab nrho los tau 30 tawm lub xyoo lawm, txawm rua muag los yeej tsis pom lub hnub tawm, txawm pw los tsis tsaug zog.

Tab sis lam thov hais rau hmoob txhua leej, nplog txhua tus tias tej zaum lub neej 30 tawm lub xyoo yuav txawj dhau mus es kom sawv daws txhob maj tag kev cia siab tias yuav tsis pom lub hnub tawm tuaj.
Muaj ib lub sij hawm koj tag kev cia siab tsis ntshaw tsis tos dab tsi lawm thaum ntawv nws yuav rov tshwm sim dua los rau koj.
Tej nkauj muam nraug nus, kwv tij kwv npawg, yawm yij yawm dab, tseem muaj txoj sia nyob yuav rov los nyob ua ke ib zaug ntxiv dua.
Moos Vam


Pab zoo siab nawb vim peb hmoob thooj av twb yuav los rau hmoob tes lawm tiag tiag li nawb.

Xyoo 2012 no ces peb hmoob thoob qab ntuj tsis xav paub los yuav paub tsis xav pom los yeej yuav pom ntag.

#7 HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*

HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 08:31 PM

Pab zoo siab nawb vim peb hmoob thooj av twb yuav los rau hmoob tes lawm tiag tiag li nawb.

Xyoo 2012 no ces peb hmoob thoob qab ntuj tsis xav paub los yuav paub tsis xav pom los yeej yuav pom ntag.


Kuv los kuj pab nrog zoo siab thiab os uas peb hmoob yuav muaj av tiag tiag li os.

Es nim yog li ntawv ntag los.

#8 HMOOB_UabKausNpua_*

HMOOB_UabKausNpua_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 09:36 PM

Kuv xav mas neb npau suav ntshe yuav tseeb dua paub, hais txog hmoob ib thaj av os. Kuv twb npau suav tsis pom kiag li, yog thaum twg neb npau suav pom no ces tuaj coj kuv mus nrog neb thiab es kuv thiaj li pom nawb :P :P

#9 HMOOB_txawj luam_*

HMOOB_txawj luam_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 09:41 PM

Nej mas vwm tiag tiag li lau lawv aw, nej twb tsis nkag siab yawg thaub ntawv hais kom sawv daws txhob tu tu siab no na, tej lus uas nej pheej vwm vwm es hais tias hmoob nim yuav muaj av, lub ntiaj teb no yuav kub nyhiab thiab lwm lwm yam ntawv kuv saib nej twb hais puag xyoo 2000 los lawm txog tav no twb tshwm sim tsis tau li tus me nyuam yau xwb twb paub tias tus neeg uas pheej tuaj hais li ntawv ces yog neeg dag neeg liam neeg vwm no xwb nav, es nej vwm tsis tau txaus thiab los lawv,
Tus phooj ywg moosvam lub ntsiab lus yog txhais li no nawb: lub teb chaws laos los suav hnub suav hmo vam meej zuj zus lawm zoo li tus me nyuam uas ib xyoos loj zuj zus tuaj thaum lub teb chaws vam meej lawm ces tsis hais peb hmoob, nplog, puab thawj, co los yuav muaj txoj kev vam meej nrog luag taug thaum zoo li ntawv lawm ces peb lub neej yuav suav hnub suav hmo zoo zuj zus mus lawm tom ntej li no es yawg thaub moosvam thiaj hais kom nej txhob tag kev cia siab xwb no los mas

#10 HMOOB_wichai_*

HMOOB_wichai_*
 • Guests

Posted 30 August 2011 - 08:05 AM

nyob zooib tsoom phooj ywg yog nej leej twg yuav mus ua si rau teb chaws los tsuas xav tau tsheb xauj Car Rent
hu tau rau kuv nawb ,

kuv npe. Nhia tou lee, 209-354-0856 - United states

20-5556-8478 - Laos Vientiane

koj hais li es tsheb dab tsi maj/yog lawv tsav los kuv tsav maj? kuv yuav mus laos tsi ntev no xav xauj tsheb tab sis kuv tsav kuv xwb thiab yuav tsum yog tsheb me/los sis vivkuj xwb yog lawv tsav los tau/tab sis tus nqe yuav tsum qes vim lawv nrog kuv noj/tseen xauj chaw pw rau lawv thiab muab xam tas nyiaj ntau dhau.kuv tsav kuv 1 hnub$40.lawv tsav 1hnub $30 yog leejtwg txaus siab tivtoj kuv tau.

#11 HMOOB_hahahaha_*

HMOOB_hahahaha_*
 • Guests

Posted 30 August 2011 - 10:39 AM

Tus phooj ywg Jingswu ua tsaug ua koj pab hais lis no qhia sawv daws nawb! Kuv yeej mus ua rau sab tim ub ntau zau lawm. Kuv mas ntxub qhov ua mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog es xauj Hmoob Tej Tsheb ib $40. Luag tsav los kim npaum lis ntawd thiab tau them tag ib pua tsav yam rau nws. Thaum txhaum plaub rau hlua nkauj ces yog yus ib leeg lawm xwb nawb. Yus xauj tau es yog yus tsav los muaj teeb meem ces yog yus tag nrhos thiab xwb. Xyoo tag los no peb xauj tau ib lub tsheb es coj mus ua sib nrau ces peb poob tag $18,000 thiab nqis hoom maum tseem muaj ntxiv thiab. Kav liam kiag nawb yog peb cov phooj ywg muab $18,000 yuav mas tib tau 3 lub luv van zoo, zoo heev lawm nas thiab tseem seem nyiaj tib sis. Txoj kev yov vam kom Hmoob Nplog pab mas yog yov poob nyiaj ntau, ntau xwb nawb cov phooj ywg Hmoob America, Hmoob Fab, Hmoob Austra lia sawv das tag huv ib tsis. Nej mus ua sis hauv teb chaw Nplog no ces nej lam xauj Bus xwb es nej thiaj lis tsis poob nyiaj ntau, ntau nawb. Nej xav tau qhov chaw zaum pem hauv ntej ces nej mus kom ntxov ces nej yeej tau zaum zes rau pem hauv ntej. Caij tsheb mus ntawm Vientiane Bus Station mus txog rau Phonsavanh nws yog raug nqis lis 115,000 kips xwb tsua yog $10 tawm dua ntawd xwb nawb. Yog nej xav mus ncig ua sis ywj siab ces xauj Nplog cov mos tau caij ib hnub tsua yog lis 60,000 kips - 80,000 kips ntawd xwb nws raug nyiaj dollars yog $6 - $8 ntawd xwb. Sam roj ib hnub ces yog $2 xwb nyob ntawm koj yov mus ncig deb los yog ncig zes. Yog tia koj yov niaj zau mus ua sis rau sab tim ub ces xum yuav ib lub mos tau pub rau koj ib tug kwv tij nyob rau hauv teb chaw Nplog es kom nws pab tsav thaum koj mus ua sis los koj thiaj lis tau caij thiab. Koj mus 10 zaus los koj yeej tsis poob nyiaj lis ntau ntxiv lis lawm. Kuv xum yuav ib lub mos tau $500 - $600 caij mus ua sis rau ub rau no; kuv tsis xum xauj ib lub luv fais $1,000 nawb cov phooj ywg. Koj yuav tau ib lub mos tau koj caij, caij txaus koj mam lis muab pub rau tej kwv tij nyob rau tom qab tau tsav lawv tseem yov tau tsav ntev, ntev mus lawm yav tom ntej. Koj cov nyiaj tseem yov muaj qhis dua qhov ua muab $1,000 ntawd xauj luv fais tsav ib lwm xwb es tag lawm. Peb tej phooj ywg mus ua sis coob, coob ib zaug ces ib tug nws yeej paub txog lis ntawm $1,000 ntawd yuav pib nyob hoom thiab $2,000 - $3,000 ntawd coj mus ncig ua sis thiab yuav noj pub rau nej hlua nkauj noj dawb lawv noj tag los lawv yeej tsis nco yus tej txiaj ntsim. Muaj tej tus tseem raug plua thiab tej tus tseem raug kaws los kuj muaj. Peb cov Hmoob txawv lwm teb chaw mus ua sis mas qhov poob nyiaj ntau tshaj thiab txhaum plau ces yog hlua nkauj xwb nawb cov phooj ywg. Muaj tej tus mus ua sis es poob txog $20,000 - $25,000 ntawd yeej muaj coob, coob tus lawm tsis yog lawm dag. Nej nco ntsoov ceev faj nawb Hmoob Nplog ntshaws nej cov nyiaj heev ov! Lawv nrog nej ces nej yeej poob nyiaj thiab lawv kuj txawj ua kom nej txhaum plaub nrog rau hlua nkauj. Thaum txhaum plaub ces yog nej ib leeg nkau, nkau lis lawm xwb nawb. Muaj tej tus phooj ywg Hmoob America loj siab ntshua tau raug tej teeb meem zoo lis ntawd ua nws quaj, quaj zaum hauv puam teb swb lawm xwb kuv xav kom nej nco ntsoov lis ntawd nawb mog. Ua tsau thiab nco ceev faj ov!!!
Tus phooj ywg koj hais yog thiab nraug lawm os.kuv pab koj thiab.

#12 HMOOB_Plis_*

HMOOB_Plis_*
 • Guests

Posted 30 August 2011 - 12:26 PM

Tus phooj ywg Jingswu ua tsaug ua koj pab hais lis no qhia sawv daws nawb! Kuv yeej mus ua rau sab tim ub ntau zau lawm. Kuv mas ntxub qhov ua mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog es xauj Hmoob Tej Tsheb ib $40. Luag tsav los kim npaum lis ntawd thiab tau them tag ib pua tsav yam rau nws. Thaum txhaum plaub rau hlua nkauj ces yog yus ib leeg lawm xwb nawb. Yus xauj tau es yog yus tsav los muaj teeb meem ces yog yus tag nrhos thiab xwb. Xyoo tag los no peb xauj tau ib lub tsheb es coj mus ua sib nrau ces peb poob tag $18,000 thiab nqis hoom maum tseem muaj ntxiv thiab. Kav liam kiag nawb yog peb cov phooj ywg muab $18,000 yuav mas tib tau 3 lub luv van zoo, zoo heev lawm nas thiab tseem seem nyiaj tib sis. Txoj kev yov vam kom Hmoob Nplog pab mas yog yov poob nyiaj ntau, ntau xwb nawb cov phooj ywg Hmoob America, Hmoob Fab, Hmoob Austra lia sawv das tag huv ib tsis. Nej mus ua sis hauv teb chaw Nplog no ces nej lam xauj Bus xwb es nej thiaj lis tsis poob nyiaj ntau, ntau nawb. Nej xav tau qhov chaw zaum pem hauv ntej ces nej mus kom ntxov ces nej yeej tau zaum zes rau pem hauv ntej. Caij tsheb mus ntawm Vientiane Bus Station mus txog rau Phonsavanh nws yog raug nqis lis 115,000 kips xwb tsua yog $10 tawm dua ntawd xwb nawb. Yog nej xav mus ncig ua sis ywj siab ces xauj Nplog cov mos tau caij ib hnub tsua yog lis 60,000 kips - 80,000 kips ntawd xwb nws raug nyiaj dollars yog $6 - $8 ntawd xwb. Sam roj ib hnub ces yog $2 xwb nyob ntawm koj yov mus ncig deb los yog ncig zes. Yog tia koj yov niaj zau mus ua sis rau sab tim ub ces xum yuav ib lub mos tau pub rau koj ib tug kwv tij nyob rau hauv teb chaw Nplog es kom nws pab tsav thaum koj mus ua sis los koj thiaj lis tau caij thiab. Koj mus 10 zaus los koj yeej tsis poob nyiaj lis ntau ntxiv lis lawm. Kuv xum yuav ib lub mos tau $500 - $600 caij mus ua sis rau ub rau no; kuv tsis xum xauj ib lub luv fais $1,000 nawb cov phooj ywg. Koj yuav tau ib lub mos tau koj caij, caij txaus koj mam lis muab pub rau tej kwv tij nyob rau tom qab tau tsav lawv tseem yov tau tsav ntev, ntev mus lawm yav tom ntej. Koj cov nyiaj tseem yov muaj qhis dua qhov ua muab $1,000 ntawd xauj luv fais tsav ib lwm xwb es tag lawm. Peb tej phooj ywg mus ua sis coob, coob ib zaug ces ib tug nws yeej paub txog lis ntawm $1,000 ntawd yuav pib nyob hoom thiab $2,000 - $3,000 ntawd coj mus ncig ua sis thiab yuav noj pub rau nej hlua nkauj noj dawb lawv noj tag los lawv yeej tsis nco yus tej txiaj ntsim. Muaj tej tus tseem raug plua thiab tej tus tseem raug kaws los kuj muaj. Peb cov Hmoob txawv lwm teb chaw mus ua sis mas qhov poob nyiaj ntau tshaj thiab txhaum plau ces yog hlua nkauj xwb nawb cov phooj ywg. Muaj tej tus mus ua sis es poob txog $20,000 - $25,000 ntawd yeej muaj coob, coob tus lawm tsis yog lawm dag. Nej nco ntsoov ceev faj nawb Hmoob Nplog ntshaws nej cov nyiaj heev ov! Lawv nrog nej ces nej yeej poob nyiaj thiab lawv kuj txawj ua kom nej txhaum plaub nrog rau hlua nkauj. Thaum txhaum plaub ces yog nej ib leeg nkau, nkau lis lawm xwb nawb. Muaj tej tus phooj ywg Hmoob America loj siab ntshua tau raug tej teeb meem zoo lis ntawd ua nws quaj, quaj zaum hauv puam teb swb lawm xwb kuv xav kom nej nco ntsoov lis ntawd nawb mog. Ua tsau thiab nco ceev faj ov!!!


Npoj yaig, sau ntawv mas yuav tsum sau kom raug es luag thiaj li to taub txog yus tej lus maj, sau ntawv es sau ua dog ua dig xyov nws hais nws dab tsi es puas yuav ntseeg tau tias yus yog neeg tseem ceeb no maj, sau mas yuav tsum sau kom muaj qib muaj duas es peb thiaj li yuav kawm tau koj cov lus poj, kuv yeej xav paub thiab kawm koj cov ntsiab lus kawg tiam sis kuv yeej tsis to taub koj tej lus kiag li thiaj li ua rau kuv chim heev rau koj, lwm zaus sau mas yuav tsum double check kom raug nawj OK

#13 HMOOB_Pajdib_*

HMOOB_Pajdib_*
 • Guests

Posted 30 August 2011 - 12:50 PM

Nej twb paub tias hmoob nplog muab khwv kaus nej xwb es nej ho pheej nqa nyuaj mus rau lawv ua luaj abtsi maj? nej tsuas nros nej zoo siab mus es lawv txawm yuav ua kim npaum twg los nej tseem them lawm ne.. cas nej tsis cia cov nyiaj nej hais no coj los yuav khaub ncaws zoo zoo or yuav car tshiabbbbb rau yus tsav ntuj tshiab tawm ntuj no ntuj no tawm ntuj tsaug tsis nco txob nco txhawj, coj yus tus hlub mus ua si rau lub teb chaws vam meej qhov zoo qhov tsis zoo kom ob leeg pom es thiaj paub sib hlub es cas nej yuav coj mus them Hmoob Nplog mus tham hluas nkauj mos mos ib 2-as thiv xwb tag lawm...nyiaj txiag khwv nyuaj heev os mog.

#14 HMOOB_Oldmen_*

HMOOB_Oldmen_*
 • Guests

Posted 30 August 2011 - 12:54 PM

hais rau kuv cov phooj ywg hmoob meskas paub tias, yog nej yuav mus yos ua si nplog teb no ces nej txhob mus xauj hmoob tej luv lawm, vim txwv laus puaj tiam hmoob yeej tsis tau muaj dua luv ces niam no hmoob mam li pib muaj luv ces hmoob lub siab me heev li. peb cov kwv tij hmoob nyob tim nplog feem ntau ntawm cov muaj luv mas siab me thiab tseem qia dub heev li. thaum nws muaj luv lawm ces nws tsis pom qab ua dab tsi, khiav los nkim roj dawb xwb tsis tau dab tsi ces lawv thiaj li muab advertising rau hauv toj siab no tias lawv mas niam muaj luv xauj thiab thauj neeg ncig teb chaws, ib puas tsav yam mas yuav tsum khwv nyiaj los ntawm peb cov hmoob nyob txawv teb chaws xwb, tab sis lawv yeej tsis txawj xav kiag li, tsuas yog lawv xav khwv nyiaj los ntawm peb cov nyob txawv teb chaws xwb.
Tos kuv hais li no los kuv pom kiag ntawm kuv lub qhov muag lawm thiaj li tau hais qhia rau nej sawv daws. Tsaib no kuv mus txog tim nplog, kuv mus xauj tau hmoob ib lub luv, thawj hnub kuv hu rau ces nws hais tias nws muaj 2 lub kom kuv mus saib seb kuv nyiam lub twg, kuv teb tias ib hnub yog pes tsawg, nws hais rau kuv tias yog nws tsav rau kuv ces ib hnub $ 45.00 yug nws zaub nws mov huv tib si, hos yog kuv tsav kuv ces ib hnub yog $ 50.00, kuv xav mus xav los mus qhov twg los kuj nyuaj ces kuv teb tias cia kuv tsav kuv, kuv thiaj li mus xyuas nws 2 lub tsheb, thaum kuv mus txog ces nws taw tes rau kuv tias nws muab lub tshiab tshiab xim dawb rau kuv ces kuv teb tias OK tag kis sawv ntxov kuv mam los coj, tag kis kuv mus ces nws dag tias lub tshiab ces coj mus kho lawm kom kuv lam xauj lub qub zog, thaum ntawv kuv tsis hais dab tsi li tab sis hauv kuv lub siab twb hais rau niag hmoob nplog ntawv lawm tias puas yog koj xav tias kuv ruam tshaj koj no naj, cas koj tus hmoob nplog ntawm ko yuav mus txawj dag tag npaum li koj, yog nyob rau sab teb chaws meskas ces kuv muab koj cab mus hais plaub nram xam lawm tab sis tsis ua li cas tsuav ytog kuv kawm tau ntaum yaj los ntawm koj tus hmoob nplog ko xwb, yog nej cov hmoob nplog coj li no xwb mas xyov thaum twg nej lub neej thiaj li yuav caum cuag lub neej vam meej vim nej tsis muaj kev ncaj ncees kiag li hauv kuv lub siab cem tus hmoob nplog li ntawv. dhau li ntawv ces kuv thiaj li lam xauj lub qub ntawv ib hnub $ 50.00 kuv xauj mus tau 5 hnub xwb mas hu xov tooj tsawv tse rau kuv tias kuv nyob qhov twg lawm, ua li kuv puas tau coj nws lub tsheb rov qab los, kuv mloog mas cuag nkaus li kuv yuav nyiag nws lub tsheb mus meskas thiab zoo nkaus li kuv nyob meskas teb es kuv tsis muaj tsheb es kuv ntshaw ntshaw nws lub tsheb, kuv mas muab niag yawg ntawv saib zoo nkaus li twb tsis tsim txiaj ib nyuag qhov li. nej tsis txhob mus xauj cov niag hmoob siab me tej tsheb lawm. tam sim no cov neeg tawv dawb nyob rau sab EU muaj ib lub chaw xauj tsheb loj li loj nyob vientian, ib hnub nyuam qhuav yog $35.00 xwb yus tsav yus, kuv nyuam qhuav mus los no kuv thiaj li paub, mus xauj neeg txawv teb chaws tej tsheb mas tsav kaj siab lug qhia rau nej li no. txhob quav ntsej hmoob tej niag tsheb ntawv lawm kom ua nws tsis txhob tau nyiaj thiab es thiaj li tsis muaj muaj plus.

#15 HMOOB_Lob laig_*

HMOOB_Lob laig_*
 • Guests

Posted 30 August 2011 - 01:18 PM

Nej twb paub tias hmoob nplog muab khwv kaus nej xwb es nej ho pheej nqa nyuaj mus rau lawv ua luaj abtsi maj? nej tsuas nros nej zoo siab mus es lawv txawm yuav ua kim npaum twg los nej tseem them lawm ne.. cas nej tsis cia cov nyiaj nej hais no coj los yuav khaub ncaws zoo zoo or yuav car tshiabbbbb rau yus tsav ntuj tshiab tawm ntuj no ntuj no tawm ntuj tsaug tsis nco txob nco txhawj, coj yus tus hlub mus ua si rau lub teb chaws vam meej qhov zoo qhov tsis zoo kom ob leeg pom es thiaj paub sib hlub es cas nej yuav coj mus them Hmoob Nplog mus tham hluas nkauj mos mos ib 2-as thiv xwb tag lawm...nyiaj txiag khwv nyuaj heev os mog.


Paj dib, koj hais koj kuj tsis yog lawm, txoj kev travel no tsis yog peb cov hmoob thiaj li txawj travel xwb, luag neeg ntiaj teb yog cov neeg travel 99.9% yus cov hmoob twb tsis muaj 1% es koj hais dab tsi li koj, koj yog hom neeg nyhos neeg, koj yog hom neeg saib koj tsev neeg tsis muaj nuj nqis, koj yog hom neeg saib lwm tus muaj nuj nqis dua koj tus kheej, yog luag ua mas koj nyhos li koj, tab sis yog raug koj no koj puas xav kom peb pab koj nab. qhov uas cov phooj ywg tau teb li ntawv los tsis yog lawv xav xav xauj, vim yog ua tsis tau li cas es thiaj li lam xauj hmoob tej tsheb kim kim li ntawv.
koj yog ib tug neeg zoo li cas los peb twb yeej paub tag, koj yog ib tug neeg koj tsuas xav ntawm koj tus kheej xwb, koj yeej tsis xav txog lwm tus li, yus twb tsis txawj xav tias ua li yog kuv no kuv ho yuav xav li cas thiab.
tsis thuam tsis cem koj tab sis koj yuav tau nrhiav tshuaj los ntxuav cov kua phem tawm hauv koj lub siab mus es koj thiaj li yuav txawj hlub koj tsev neeg.


#16 HMOOB_HwjHuaj_*

HMOOB_HwjHuaj_*
 • Guests

Posted 30 August 2011 - 07:56 PM

Ua cas twb muaj Lauv Mes thiab xam laub nev. Lam caij tej ntawd xwb los pob. Neeg txawv teb chaws luag tsis yuav ntsej muag nas. Hmoob mas xav ua kom haib xwb puas yog.

#17 HMOOB_wichai_*

HMOOB_wichai_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 12:21 PM

hais rau kuv cov phooj ywg hmoob meskas paub tias, yog nej yuav mus yos ua si nplog teb no ces nej txhob mus xauj hmoob tej luv lawm, vim txwv laus puaj tiam hmoob yeej tsis tau muaj dua luv ces niam no hmoob mam li pib muaj luv ces hmoob lub siab me heev li. peb cov kwv tij hmoob nyob tim nplog feem ntau ntawm cov muaj luv mas siab me thiab tseem qia dub heev li. thaum nws muaj luv lawm ces nws tsis pom qab ua dab tsi, khiav los nkim roj dawb xwb tsis tau dab tsi ces lawv thiaj li muab advertising rau hauv toj siab no tias lawv mas niam muaj luv xauj thiab thauj neeg ncig teb chaws, ib puas tsav yam mas yuav tsum khwv nyiaj los ntawm peb cov hmoob nyob txawv teb chaws xwb, tab sis lawv yeej tsis txawj xav kiag li, tsuas yog lawv xav khwv nyiaj los ntawm peb cov nyob txawv teb chaws xwb.
Tos kuv hais li no los kuv pom kiag ntawm kuv lub qhov muag lawm thiaj li tau hais qhia rau nej sawv daws. Tsaib no kuv mus txog tim nplog, kuv mus xauj tau hmoob ib lub luv, thawj hnub kuv hu rau ces nws hais tias nws muaj 2 lub kom kuv mus saib seb kuv nyiam lub twg, kuv teb tias ib hnub yog pes tsawg, nws hais rau kuv tias yog nws tsav rau kuv ces ib hnub $ 45.00 yug nws zaub nws mov huv tib si, hos yog kuv tsav kuv ces ib hnub yog $ 50.00, kuv xav mus xav los mus qhov twg los kuj nyuaj ces kuv teb tias cia kuv tsav kuv, kuv thiaj li mus xyuas nws 2 lub tsheb, thaum kuv mus txog ces nws taw tes rau kuv tias nws muab lub tshiab tshiab xim dawb rau kuv ces kuv teb tias OK tag kis sawv ntxov kuv mam los coj, tag kis kuv mus ces nws dag tias lub tshiab ces coj mus kho lawm kom kuv lam xauj lub qub zog, thaum ntawv kuv tsis hais dab tsi li tab sis hauv kuv lub siab twb hais rau niag hmoob nplog ntawv lawm tias puas yog koj xav tias kuv ruam tshaj koj no naj, cas koj tus hmoob nplog ntawm ko yuav mus txawj dag tag npaum li koj, yog nyob rau sab teb chaws meskas ces kuv muab koj cab mus hais plaub nram xam lawm tab sis tsis ua li cas tsuav ytog kuv kawm tau ntaum yaj los ntawm koj tus hmoob nplog ko xwb, yog nej cov hmoob nplog coj li no xwb mas xyov thaum twg nej lub neej thiaj li yuav caum cuag lub neej vam meej vim nej tsis muaj kev ncaj ncees kiag li hauv kuv lub siab cem tus hmoob nplog li ntawv. dhau li ntawv ces kuv thiaj li lam xauj lub qub ntawv ib hnub $ 50.00 kuv xauj mus tau 5 hnub xwb mas hu xov tooj tsawv tse rau kuv tias kuv nyob qhov twg lawm, ua li kuv puas tau coj nws lub tsheb rov qab los, kuv mloog mas cuag nkaus li kuv yuav nyiag nws lub tsheb mus meskas thiab zoo nkaus li kuv nyob meskas teb es kuv tsis muaj tsheb es kuv ntshaw ntshaw nws lub tsheb, kuv mas muab niag yawg ntawv saib zoo nkaus li twb tsis tsim txiaj ib nyuag qhov li. nej tsis txhob mus xauj cov niag hmoob siab me tej tsheb lawm. tam sim no cov neeg tawv dawb nyob rau sab EU muaj ib lub chaw xauj tsheb loj li loj nyob vientian, ib hnub nyuam qhuav yog $35.00 xwb yus tsav yus, kuv nyuam qhuav mus los no kuv thiaj li paub, mus xauj neeg txawv teb chaws tej tsheb mas tsav kaj siab lug qhia rau nej li no. txhob quav ntsej hmoob tej niag tsheb ntawv lawm kom ua nws tsis txhob tau nyiaj thiab es thiaj li tsis muaj muaj plus.

yog kawg los mas tus phoojywg.xyoo 2009 kuv mus txog nplogteb kuv mus so hauv Maiv Yaj motel klm52 kuv nug mws tias nws puas paub leejtwg muaj tsheb xav xauj,nws teb tias muaj yog li ntawd nws thiaj li hu tau ib thaub hmoob tsav nws lub tsheb tuaj rau kuv saib kuv puas xauj. kuv nug nws tias ib hnub pegtsawg nws xav tias sim neej no ntshai kuv tsi tau muaj dua tsheb/tsi paub tus nqe xauj tsheb thiab nws xav tias nws yuav kaus tau kuv.kuv nug nws tias nqe xauj li cas? nws teb kuv tias yuav tsum yog nws tsav xwb/thiab ib hnub yog $75.00 nws hais cuag li kuv tsi paub tsav tsheb los tsi tau muaj dua tsheb los li.kuv teb nws tias koj mus tau lawm ces nws nkag plaws hauv nws lub tsheb leeb ua plauv tshauv nchog lug lawm.tav su dua kuv mam nrhia tau nram Vientiane Asian Car rental ib hnub twg $35 ces kuv niaj hnub tsav lub ntawd los nre ntawm npabphav rau niag hmoob ntawd saib.hos nws ces niaj hnub tuaj zov saib puas muaj leej twg xauj nws lub tsheb.muaj ib tagkis nwg noog kuv tias kuv xauj lub tsheb ntawd qhov twg los/thiab tus nqe li cas? kuv teb nws tias koj kuj saib daimpaib mtawm tus nqes qes tshaj koj lub 1npaug nws hais rau kuv tias cas hmoob tsi si pab li.kuv teb nws tias koj ciav paub tias koj yog hmoob thiab kuv xav tias ntshai koj yog nplog no! kuv hais li no tsi yog txhua tus hmoob nplog yuav zoo 2yam .tus txawj xav los muaj thiab.

#18 HMOOB_Ncejtse_*

HMOOB_Ncejtse_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 09:31 PM

:D :D :P :P :D :D :lol: :lol:

#19 HMOOB_Maum Plis_*

HMOOB_Maum Plis_*
 • Guests

Posted 19 September 2011 - 01:16 AM

yog kawg los mas tus phoojywg.xyoo 2009 kuv mus txog nplogteb kuv mus so hauv Maiv Yaj motel klm52 kuv nug mws tias nws puas paub leejtwg muaj tsheb xav xauj,nws teb tias muaj yog li ntawd nws thiaj li hu tau ib thaub hmoob tsav nws lub tsheb tuaj rau kuv saib kuv puas xauj. kuv nug nws tias ib hnub pegtsawg nws xav tias sim neej no ntshai kuv tsi tau muaj dua tsheb/tsi paub tus nqe xauj tsheb thiab nws xav tias nws yuav kaus tau kuv.kuv nug nws tias nqe xauj li cas? nws teb kuv tias yuav tsum yog nws tsav xwb/thiab ib hnub yog $75.00 nws hais cuag li kuv tsi paub tsav tsheb los tsi tau muaj dua tsheb los li.kuv teb nws tias koj mus tau lawm ces nws nkag plaws hauv nws lub tsheb leeb ua plauv tshauv nchog lug lawm.tav su dua kuv mam nrhia tau nram Vientiane Asian Car rental ib hnub twg $35 ces kuv niaj hnub tsav lub ntawd los nre ntawm npabphav rau niag hmoob ntawd saib.hos nws ces niaj hnub tuaj zov saib puas muaj leej twg xauj nws lub tsheb.muaj ib tagkis nwg noog kuv tias kuv xauj lub tsheb ntawd qhov twg los/thiab tus nqe li cas? kuv teb nws tias koj kuj saib daimpaib mtawm tus nqes qes tshaj koj lub 1npaug nws hais rau kuv tias cas hmoob tsi si pab li.kuv teb nws tias koj ciav paub tias koj yog hmoob thiab kuv xav tias ntshai koj yog nplog no! kuv hais li no tsi yog txhua tus hmoob nplog yuav zoo 2yam .tus txawj xav los muaj thiab.

NEJ CES NYUAM QHUAV HAUM XWB, NEJ NIAM XAV NOJ ZAUMB MOS TIAM SIS LAWV YEEJ TSIS HLUB NEJ LAWV HLUB NEJ COV MONEY XWB. NEJ NIM MUAJ PLHUS HEEV NIM YUAV YUAV KOM TAU IB LUB NIAG TSHEB XAUJ KOM LAWV QHUAS QHUAS NEJ TAB SIS TIM TSEV CES TSHUAJ KHIB TSIS QAB NTSEV LI OS.... NTUJ AW..... SIV NYIAJ EXCERCISE XWB LOS NIM MUAJ PLHUS KAWG OS. LOLZZZZZ

#20 HMOOB_Maum Plis_*

HMOOB_Maum Plis_*
 • Guests

Posted 19 September 2011 - 03:33 AM


Paj dib, koj hais koj kuj tsis yog lawm, txoj kev travel no tsis yog peb cov hmoob thiaj li txawj travel xwb, luag neeg ntiaj teb yog cov neeg travel 99.9% yus cov hmoob twb tsis muaj 1% es koj hais dab tsi li koj, koj yog hom neeg nyhos neeg, koj yog hom neeg saib koj tsev neeg tsis muaj nuj nqis, koj yog hom neeg saib lwm tus muaj nuj nqis dua koj tus kheej, yog luag ua mas koj nyhos li koj, tab sis yog raug koj no koj puas xav kom peb pab koj nab. qhov uas cov phooj ywg tau teb li ntawv los tsis yog lawv xav xav xauj, vim yog ua tsis tau li cas es thiaj li lam xauj hmoob tej tsheb kim kim li ntawv.
koj yog ib tug neeg zoo li cas los peb twb yeej paub tag, koj yog ib tug neeg koj tsuas xav ntawm koj tus kheej xwb, koj yeej tsis xav txog lwm tus li, yus twb tsis txawj xav tias ua li yog kuv no kuv ho yuav xav li cas thiab.
tsis thuam tsis cem koj tab sis koj yuav tau nrhiav tshuaj los ntxuav cov kua phem tawm hauv koj lub siab mus es koj thiaj li yuav txawj hlub koj tsev neeg.

HIV HIV OMM, CAS PAJ DIB HAIS LI NTAWD XWB YUAV KHIB NEJ UA LUAJ OS... NTUJ AW....HIV HIV OMMMMMMMM

#21 HMOOB_Muaj Plhus Xwb_*

HMOOB_Muaj Plhus Xwb_*
 • Guests

Posted 19 September 2011 - 03:39 AM

Ua cas twb muaj Lauv Mes thiab xam laub nev. Lam caij tej ntawd xwb los pob. Neeg txawv teb chaws luag tsis yuav ntsej muag nas. Hmoob mas xav ua kom haib xwb puas yog.

YOG LAWM, MUAJ NPLUS KOM HMOOB NPLOG QHUAS TIAS HMOOB MASKAS MUAJ MUAJ. TIAM SIS QHOV NWS UA NTAWV CES TIV NUJ TIV NQI XWB OS. HIV HIV OMMM
VIM QHOV LAWV UA NTAWD LAWV XAV KOM LAWV TUS HONEY TIM NPLOG XAV TIAS LAWV YOG NEEG NPLUA NUJ NO, TAB SIS NTUJ AW.... HIV HIV OMMMM

#22 HMOOB_SIB PAB SAM ROJ TSHEB_*

HMOOB_SIB PAB SAM ROJ TSHEB_*
 • Guests

Posted 25 September 2011 - 01:21 PM

koj hais li es tsheb dab tsi maj/yog lawv tsav los kuv tsav maj? kuv yuav mus laos tsi ntev no xav xauj tsheb tab sis kuv tsav kuv xwb thiab yuav tsum yog tsheb me/los sis vivkuj xwb yog lawv tsav los tau/tab sis tus nqe yuav tsum qes vim lawv nrog kuv noj/tseen xauj chaw pw rau lawv thiab muab xam tas nyiaj ntau dhau.kuv tsav kuv 1 hnub$40.lawv tsav 1hnub $30 yog leejtwg txaus siab tivtoj kuv tau.

NWS HAIS TXOG NWS LUB BRAND NEW TSHEB 2 TXHAIS TES THIAB 2 TXHAIS TAWB OS. HAHAHA MUS PAB NWS TSHAV THIAB PAB NWS SAM ROJ OS PHOOJ YWG HEHEHE.

#23 HMOOB_hluas hmoob_*

HMOOB_hluas hmoob_*
 • Guests

Posted 21 October 2011 - 09:23 AM

Nplog, Hmoob, Khab mub, Co, los rau lwm haiv neeg, tsis hais cov tseem nyob hauv lub teb chaws los txawv teb chaws yeej ua lub neej tu siab nrho los tau 30 tawm lub xyoo lawm, txawm rua muag los yeej tsis pom lub hnub tawm, txawm pw los tsis tsaug zog.

Tab sis lam thov hais rau hmoob txhua leej, nplog txhua tus tias tej zaum lub neej 30 tawm lub xyoo yuav txawj dhau mus es kom sawv daws txhob maj tag kev cia siab tias yuav tsis pom lub hnub tawm tuaj.
Muaj ib lub sij hawm koj tag kev cia siab tsis ntshaw tsis tos dab tsi lawm thaum ntawv nws yuav rov tshwm sim dua los rau koj.
Tej nkauj muam nraug nus, kwv tij kwv npawg, yawm yij yawm dab, tseem muaj txoj sia nyob yuav rov los nyob ua ke ib zaug ntxiv dua.
Moos Vam

he ! tus phooj ywg zoo li kuv tsis to tau koj cov ntsiab lus pes tsawg vim koj hais qauv lus xwb koj tsis hais ntsiab lus thov koj pab Explaint lub ntsiab thiab ma yuamReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users