Jump to content


Lam nug kom paub


53 replies to this topic

#1 HMOOB_Nkaj mub_*

HMOOB_Nkaj mub_*
 • Guests

Posted 27 August 2011 - 04:31 AM

Cov kwv tij sawv daws hnub no kuv rov tau tuaj dua ib zaug hauv tojsiab.com no ua cas peb cov phooj ywg uas nyiam nyiam tuaj tawm tswv 8 hauv no kuv xav kom peb rov tuaj tham tuaj tawm tswv yim kom lom zem xauv npo os, yog li ntawv kuv thiaj li xav tuaj nug nej ib nqw lus me me tias:
Betwin txoj kev cai ntseeg vaj tswv los yog lawb dab thiab txoj kev cai coj dab, txoj twg thiaj yog peb hmoob li ntiag tug, thiab thiaj yog peb hmoob tsim tawm los ntawm peb hmoob tiag tiag, yog thaum zoo li ntawv lawm peb yuav tau khaws txoj twg cia thiab coj los kho los kawm thiaj zoo dua rau peb.
Vim raws li kuv paub mas nyob rau lwm lwm haiv neeg loj mas lawv yeej tseem khaws lawv tej qub kev cai cia zoo heev li, lawv tsis lam muab tso tseg es mus ntseeg lwm yam li, txawm lawv nyob qhov twg los lawv yeej tseem yog lawv xws li (suav los yog China) thiaj li tshwm sim muaj tau China town, vim yog lawv tseem khaws lawv tej kev cai tej qub txeej qub teg cia lawv thiaj li ua tau li ntawv, yog li peb hmoob ne ho yuav ua li cas thiab.
ua tsaug ntau


#2 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
 • Guests

Posted 27 August 2011 - 08:10 AM

Cov kwv tij sawv daws hnub no kuv rov tau tuaj dua ib zaug hauv tojsiab.com no ua cas peb cov phooj ywg uas nyiam nyiam tuaj tawm tswv 8 hauv no kuv xav kom peb rov tuaj tham tuaj tawm tswv yim kom lom zem xauv npo os, yog li ntawv kuv thiaj li xav tuaj nug nej ib nqw lus me me tias:
Betwin txoj kev cai ntseeg vaj tswv los yog lawb dab thiab txoj kev cai coj dab, txoj twg thiaj yog peb hmoob li ntiag tug, thiab thiaj yog peb hmoob tsim tawm los ntawm peb hmoob tiag tiag, yog thaum zoo li ntawv lawm peb yuav tau khaws txoj twg cia thiab coj los kho los kawm thiaj zoo dua rau peb.
Vim raws li kuv paub mas nyob rau lwm lwm haiv neeg loj mas lawv yeej tseem khaws lawv tej qub kev cai cia zoo heev li, lawv tsis lam muab tso tseg es mus ntseeg lwm yam li, txawm lawv nyob qhov twg los lawv yeej tseem yog lawv xws li (suav los yog China) thiaj li tshwm sim muaj tau China town, vim yog lawv tseem khaws lawv tej kev cai tej qub txeej qub teg cia lawv thiaj li ua tau li ntawv, yog li peb hmoob ne ho yuav ua li cas thiab.
ua tsaug ntau

Nyob zoo tus kwv tij nkaj mub. koj ttsis paub xwb os. yog koj paub lawm koj yeej yuav tsis tham txog Peb Hmoob txoj niag qub kev cai ntawd li os. koj mus nug tej laus seb yog tshawm sim los qhov twg los ? tso koj mam hais tias zoo los tsis zoo nawb. seb puas muaj leej twg yuav qhia tau ib qhov tseeb hais tias yog yeej muaj pos muaj ntsi los tiag no!. thiab yog koj mus nug no koj nug lawv cov lus no.
1. Hmoob yug los pws pua nqeeb 3 tag kis yog vim dab tsi & yog thaum twg los lawm?
2. Hmoob pheej yuav tus niam hluas kho tus niam laus yog vim dab tsi thiab yog muaj thaum twg los lawm?
3. Hmoob pheej muaj tis npe laus Yog vim dab tsi thiab yog muaj hauv pos li cas los tiag?.
4. Hmmob li thaum muaj ib tug qhuas tuaj txog hauv tsev lawm thaum yuav mus pw Hmoob yeej raub dej rau cov qhuas ntsuav kostaws. yog vim li cas? thiab tshwm sim muaj
los thaum twg lawm?.
5. Hmoob li thaum muaj ib tug tuag lawm Hmoob pheej tshuab qeej ntau rog. ntawd yog Vim muaj tus dab tsi thiab yog tswm sim los thaum twg lawm?.

#3 HMOOB_hmoob/moob_*

HMOOB_hmoob/moob_*
 • Guests

Posted 27 August 2011 - 09:33 AM

Cov kwv tij sawv daws hnub no kuv rov tau tuaj dua ib zaug hauv tojsiab.com no ua cas peb cov phooj ywg uas nyiam nyiam tuaj tawm tswv 8 hauv no kuv xav kom peb rov tuaj tham tuaj tawm tswv yim kom lom zem xauv npo os, yog li ntawv kuv thiaj li xav tuaj nug nej ib nqw lus me me tias:
Betwin txoj kev cai ntseeg vaj tswv los yog lawb dab thiab txoj kev cai coj dab, txoj twg thiaj yog peb hmoob li ntiag tug, thiab thiaj yog peb hmoob tsim tawm los ntawm peb hmoob tiag tiag, yog thaum zoo li ntawv lawm peb yuav tau khaws txoj twg cia thiab coj los kho los kawm thiaj zoo dua rau peb.
Vim raws li kuv paub mas nyob rau lwm lwm haiv neeg loj mas lawv yeej tseem khaws lawv tej qub kev cai cia zoo heev li, lawv tsis lam muab tso tseg es mus ntseeg lwm yam li, txawm lawv nyob qhov twg los lawv yeej tseem yog lawv xws li (suav los yog China) thiaj li tshwm sim muaj tau China town, vim yog lawv tseem khaws lawv tej kev cai tej qub txeej qub teg cia lawv thiaj li ua tau li ntawv, yog li peb hmoob ne ho yuav ua li cas thiab.
ua tsaug ntau

kev cai ntseeg vajtswv mas yog xamxabnam lawm ov!kev cai dabqhua mas txawv nws tsuas yog teejtug xwb.

#4 HMOOB_Hluas hmoob_*

HMOOB_Hluas hmoob_*
 • Guests

Posted 27 August 2011 - 10:19 AM

Nyob zoo tus kwv tij nkaj mub. koj ttsis paub xwb os. yog koj paub lawm koj yeej yuav tsis tham txog Peb Hmoob txoj niag qub kev cai ntawd li os. koj mus nug tej laus seb yog tshawm sim los qhov twg los ? tso koj mam hais tias zoo los tsis zoo nawb. seb puas muaj leej twg yuav qhia tau ib qhov tseeb hais tias yog yeej muaj pos muaj ntsi los tiag no!. thiab yog koj mus nug no koj nug lawv cov lus no.
1. Hmoob yug los pws pua nqeeb 3 tag kis yog vim dab tsi & yog thaum twg los lawm?
2. Hmoob pheej yuav tus niam hluas kho tus niam laus yog vim dab tsi thiab yog muaj thaum twg los lawm?
3. Hmoob pheej muaj tis npe laus Yog vim dab tsi thiab yog muaj hauv pos li cas los tiag?.
4. Hmmob li thaum muaj ib tug qhuas tuaj txog hauv tsev lawm thaum yuav mus pw Hmoob yeej raub dej rau cov qhuas ntsuav kostaws. yog vim li cas? thiab tshwm sim muaj
los thaum twg lawm?.
5. Hmoob li thaum muaj ib tug tuag lawm Hmoob pheej tshuab qeej ntau rog. ntawd yog Vim muaj tus dab tsi thiab yog tswm sim los thaum twg lawm?.

Thov txim tus kwv tij muaj tsis tus, koj hais yog koj lus lawm txhua yam koj sau ntawd yeej muaj li koj haid, qhov ntawd yog kev vam meej, peb los yeej muaj tus tsis siv tej qub neej txom nyem ntawd lawm, luag los lub neej thaum pib yeej zoo tib yam tsis txawv kiag lid mas qhov no txhob muab yus lub neej 200 xyoo dhau los lawm siv lawm ib yam li luag thiab. Tab sis koj ua tib zoo saib kom meej meej peem peem nawb txhua xyoo txog lub 12/25/2011 thiab yav dhau lod lawv tseem muab YES XUS LUB QUB NEEJ thaum nws yug los uas txom txom nyem nyem ntawd coj los nco ntsoov tsis tso pov tseg kiag li laiv yom? Ntawm kev tshuab qeej ces koj yuav tsis paub tab sis koj yeej ib txwm pom los lawm ntawd yog hmoob li kev ntseeg thiab xwb. Tshuab qeej ntaus nruas no luag los yeej ib yam tiam sis nyias muaj nyias kev ntseeg ces nyias ua raws nyias ntiag tug.

#5 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
 • Guests

Posted 27 August 2011 - 08:08 PM

Thov txim tus kwv tij muaj tsis tus, koj hais yog koj lus lawm txhua yam koj sau ntawd yeej muaj li koj haid, qhov ntawd yog kev vam meej, peb los yeej muaj tus tsis siv tej qub neej txom nyem ntawd lawm, luag los lub neej thaum pib yeej zoo tib yam tsis txawv kiag lid mas qhov no txhob muab yus lub neej 200 xyoo dhau los lawm siv lawm ib yam li luag thiab. Tab sis koj ua tib zoo saib kom meej meej peem peem nawb txhua xyoo txog lub 12/25/2011 thiab yav dhau lod lawv tseem muab YES XUS LUB QUB NEEJ thaum nws yug los uas txom txom nyem nyem ntawd coj los nco ntsoov tsis tso pov tseg kiag li laiv yom? Ntawm kev tshuab qeej ces koj yuav tsis paub tab sis koj yeej ib txwm pom los lawm ntawd yog hmoob li kev ntseeg thiab xwb. Tshuab qeej ntaus nruas no luag los yeej ib yam tiam sis nyias muaj nyias kev ntseeg ces nyias ua raws nyias ntiag tug.

Nyob zoo tus kwv tij. hluas Hmoob. koj nkag siab yuam kev kuv lawm. kuv cov lus kuv sau ntawd yog tej yam uas Hmoob muaj nyob hauv Bible ntag. yog nej tsis paub tej no ces yog thaum ub Hmoob li puav pheej muaj tseg ntag, tabsi tom qab no Hmoob khiav los txog pem suav ces suav thiab Hmoob sawv ua rov, suav muab cov txiv neej Hmmob uas paub txog tej kuv hais no tua tuag tag lawm. tshuav cov poj niam xwb, suav tseem sau cov poj niam mus yuav ua suav poj niam thiab thiaj li yus tau peb cov me me li suav thiab dub haus li suav lawm. tej laus thaum ub hais tias cov laus thaum ub khiav los nyob rau suav teb ntawd yog cov neeg loj siab, muaj caig, thiab plaub haus daj.thaum suav yuav peb niam mus ua suav poj niam lawm ces yug tau peb los suav thiaj muab suav lub xeem tis rau peb,niaj hnub nim no peb thiaj siv suav lub xeem tsis paub sib hlub sib pab li. suav lub xeem no yog muab tis rau peb kom peb txhob txawj sib hlub sib pab ntag kwv tij.muaj ib xyoo nyob rau Fresno CA muaj ib pab nom tswv suav tuaj saib Sam bliaj tou thor lawv . suav tseem hais lus qhuas kawg hais tias peb Hmoob tseem coj peb lub xeem uas suav muab tis rau peb ntawd tsis tso tseg li, tej yam zoo li no yog peb ua twg zoo saib los mas yog luag muab ib tug cuab los rau yus coj xwb tiag kwv tij. ua twb zoo nyeem zoo zoo koj thiaj nkag siab tsis yuam kev nawb tus kwv tij. li no xwb yog xav paub mam qhia ntxiv.

#6 HMOOB_Hluas hmoob_*

HMOOB_Hluas hmoob_*
 • Guests

Posted 28 August 2011 - 01:01 PM

Nyob zoo tus kwv tij. hluas Hmoob. koj nkag siab yuam kev kuv lawm. kuv cov lus kuv sau ntawd yog tej yam uas Hmoob muaj nyob hauv Bible ntag. yog nej tsis paub tej no ces yog thaum ub Hmoob li puav pheej muaj tseg ntag, tabsi tom qab no Hmoob khiav los txog pem suav ces suav thiab Hmoob sawv ua rov, suav muab cov txiv neej Hmmob uas paub txog tej kuv hais no tua tuag tag lawm. tshuav cov poj niam xwb, suav tseem sau cov poj niam mus yuav ua suav poj niam thiab thiaj li yus tau peb cov me me li suav thiab dub haus li suav lawm. tej laus thaum ub hais tias cov laus thaum ub khiav los nyob rau suav teb ntawd yog cov neeg loj siab, muaj caig, thiab plaub haus daj.thaum suav yuav peb niam mus ua suav poj niam lawm ces yug tau peb los suav thiaj muab suav lub xeem tis rau peb,niaj hnub nim no peb thiaj siv suav lub xeem tsis paub sib hlub sib pab li. suav lub xeem no yog muab tis rau peb kom peb txhob txawj sib hlub sib pab ntag kwv tij.muaj ib xyoo nyob rau Fresno CA muaj ib pab nom tswv suav tuaj saib Sam bliaj tou thor lawv . suav tseem hais lus qhuas kawg hais tias peb Hmoob tseem coj peb lub xeem uas suav muab tis rau peb ntawd tsis tso tseg li, tej yam zoo li no yog peb ua twg zoo saib los mas yog luag muab ib tug cuab los rau yus coj xwb tiag kwv tij. ua twb zoo nyeem zoo zoo koj thiaj nkag siab tsis yuam kev nawb tus kwv tij. li no xwb yog xav paub mam qhia ntxiv.

Lod txawm yog li ntawd lawm los peb yuav muab hloov tsis tau lawm vim nws twb yog txheej thaum ub lawm ned? Mas kuv xav peb txhob xav tej ntawd thiaj tsis mob hlwb lawm! Qhob tseeb kom peb haiv neeg 1. Yuav tsum nquag txhob tub nkeeg muab lub hom phiaj cpj los teeb tseg kom raws ntawm 24 hours a day txhob xav tias ua npaum li no xwb ces txaus noj lawm no nawb, yuav tsum ua npaum li yus ua tau ces lub neej thiaj yuav caum cuag luag.
2. Txhob muab tej yam ua yus xav tias ntshe yog tim li ub tim li no coj los ua lub chaw nyuaj siab es yus thiaj li yuav kaj siab mus khwv los rau yus lub neej.
3. Yus yuav tau txhob dag yus tus kheej txhob mus vuag ub vuag no yus thiaj tsis txom nyem. Txawm yog paub li koj ntawd lawm los hnub no ua tsis nag hmo lawm es yeej meem ua lub siab loj ces ib hnub ntuj nram teb twg yus haiv neeg thiaj yuav muaj lub neej zoo nrog luag ua nawb phooj ywg bye.

#7 HMOOB_Thampem_*

HMOOB_Thampem_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 10:42 AM

Kev ntseeg Vajtswv thiab coj dab qhov twg yog Hmoob teej tug thiab tsimnyog yuav khaws qhov twg cia. Mas cia kuv hais li no, kevcai dab qhuas yog peb xyaum thiab kawm tom qab no xwb. Hmoob tej khawv koob thiab ua neeb ib rab tseem yog lus Suav. Hmoob tsis paub teev tiam leejtwg ces hmoob hu pog yawg los povhwm pov yawm thiab tej dabteb dab chaw los povhwv hmoob xwb. Yog li thaum muaj noj muaj haus thiajli yuav tsum hu tej ntsujplig ntawd los nrog hmoob noj haus. Hmoob yeej tseem tsis tau muaj teej tug, vim hmoob tej kev ntseeg yog nyias xyaum nyias tsis muaj ib tug qauv zoo rau sd coj. Ib xeem twg nyias yeej coj txawv lawm ib yam. Ib xeem tuag tsis rau lwm xeem tsev vim yuav txhaum dab qhuas. Yog li ntawd tsis tsimnyog hmoob yuav coj dab ntxiv lawm. Kev ntseeg Vajtswv yog thoob qab ntuj li kev ntseeg tsis yog rau ib lub tebchaws twg nkaus xwb. Tsimnyog peb teev tiam tus tswv us tsim ntuj tsim teb es txhob mus teev tiam dab. Kev dab qhuas yuav ua rau peb hmoob sib cais deb zuj zus.

Hais txog pog yawg ces lawv mus lawv lawm. Yog yuav pub rau noj rau haus ces pub thaum lawv tseem ciaj sia yuav muaj qabhau dua li tom twb tuag lawm mamli npws laig.. los twb tsis npws zoo tseem kom lawv los noj thiab haus tag ces sau yus tej npog las nyaig nrog lawm mus... Phem dhau lawm os.

#8 HMOOB_tub laj lim_*

HMOOB_tub laj lim_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 12:27 PM

Kev ntseeg Vajtswv thiab coj dab qhov twg yog Hmoob teej tug thiab tsimnyog yuav khaws qhov twg cia. Mas cia kuv hais li no, kevcai dab qhuas yog peb xyaum thiab kawm tom qab no xwb. Hmoob tej khawv koob thiab ua neeb ib rab tseem yog lus Suav. Hmoob tsis paub teev tiam leejtwg ces hmoob hu pog yawg los povhwm pov yawm thiab tej dabteb dab chaw los povhwv hmoob xwb. Yog li thaum muaj noj muaj haus thiajli yuav tsum hu tej ntsujplig ntawd los nrog hmoob noj haus. Hmoob yeej tseem tsis tau muaj teej tug, vim hmoob tej kev ntseeg yog nyias xyaum nyias tsis muaj ib tug qauv zoo rau sd coj. Ib xeem twg nyias yeej coj txawv lawm ib yam. Ib xeem tuag tsis rau lwm xeem tsev vim yuav txhaum dab qhuas. Yog li ntawd tsis tsimnyog hmoob yuav coj dab ntxiv lawm. Kev ntseeg Vajtswv yog thoob qab ntuj li kev ntseeg tsis yog rau ib lub tebchaws twg nkaus xwb. Tsimnyog peb teev tiam tus tswv us tsim ntuj tsim teb es txhob mus teev tiam dab. Kev dab qhuas yuav ua rau peb hmoob sib cais deb zuj zus.

Hais txog pog yawg ces lawv mus lawv lawm. Yog yuav pub rau noj rau haus ces pub thaum lawv tseem ciaj sia yuav muaj qabhau dua li tom twb tuag lawm mamli npws laig.. los twb tsis npws zoo tseem kom lawv los noj thiab haus tag ces sau yus tej npog las nyaig nrog lawm mus... Phem dhau lawm os.

Yog kawg lawm os tus kwv tij.kuv los yeej ntseeg li koj hais lawm. kuv yog tus sau 4 nqe lus saum toj sau. tabsi tu siab muaj ib txhias kwv tij Hmoob lawv tsis tau kawm txog Vaj tswv ntuj txoj lus ces lawv hais tias peb mus coj America li ntiag tug xwb no. kuv thiaj sau kuv cov nqe lus saus seb lawv puas paub txog thaum chiv keeb huam yuaj muaj los yog li cas?. muaj ib tug kwv tij nws kuj teb kuv cov lus tabsi nws tsis nkag siab kuv cov lus nug ntawm li. kuv ntseeg hais tias peb Hmoob ntseeg Vaj tswv thiaj yuav nkag siab kuv cov lus kuv nug ntawd. duas li ma tej zaum li 2% thiaj yuav paub me me xwb. yog li no peb yuav sib pab qhia kom peb cov Hmoob nkag siab tias kev teev tiam Vajtswv ntuj tsis yog leej twg tug. yog koj teev tiam ntuj ces nws yog koj tug xwb. Vim Vajtswv phaus ntawv yeej qhia tseg lawm hais tias. Vaj tswv tsuas xav yuav tib neeg lub siab zoo xwb. ua tsuag mam sib ntsib dua.

#9 HMOOB_tusneegtseeb/USA_*

HMOOB_tusneegtseeb/USA_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 12:45 PM

Cov kwv tij sawv daws hnub no kuv rov tau tuaj dua ib zaug hauv tojsiab.com no ua cas peb cov phooj ywg uas nyiam nyiam tuaj tawm tswv 8 hauv no kuv xav kom peb rov tuaj tham tuaj tawm tswv yim kom lom zem xauv npo os, yog li ntawv kuv thiaj li xav tuaj nug nej ib nqw lus me me tias:
Betwin txoj kev cai ntseeg vaj tswv los yog lawb dab thiab txoj kev cai coj dab, txoj twg thiaj yog peb hmoob li ntiag tug, thiab thiaj yog peb hmoob tsim tawm los ntawm peb hmoob tiag tiag, yog thaum zoo li ntawv lawm peb yuav tau khaws txoj twg cia thiab coj los kho los kawm thiaj zoo dua rau peb.
Vim raws li kuv paub mas nyob rau lwm lwm haiv neeg loj mas lawv yeej tseem khaws lawv tej qub kev cai cia zoo heev li, lawv tsis lam muab tso tseg es mus ntseeg lwm yam li, txawm lawv nyob qhov twg los lawv yeej tseem yog lawv xws li (suav los yog China) thiaj li tshwm sim muaj tau China town, vim yog lawv tseem khaws lawv tej kev cai tej qub txeej qub teg cia lawv thiaj li ua tau li ntawv, yog li peb hmoob ne ho yuav ua li cas thiab.
ua tsaug ntau

Ua ntej kuv yov teb kuv cov lus, ku yov ua koj tus phooj ywg Nkaj Mub tsaug ua muab koj lub sib hawm muaj nuj muaj nqis coj los sau ib cos lus rau peb sib tham kom lom zem caus npos laug hnub laug nyoog. Kuv yov tsis txwv tsis cais koj txoj kev ntseeg. Kuv txoj kev ntseeg los yeej tsis muaj leej twg yov los cheem tau kuv txoj kev ntseeg.

Nyob rau ntawm peb haiv Hmoob los yog luag lwm haiv neeg nyob rau hauv ntiaj teb nos los kuj muaj tus ntseeg Yexus thiab kuj muaj tus tsis ntseeg Yexus coob heev. Yog yov muab tshawb txog Yexus lub neej puag txheej thaum ub no mas nws tsis yog ib tug tswv kav tag nrhos cov religions nyob rau hauv ntiaj teb no thiab nws tsis yog tus tsim lub ntiaj teb no. Yexus no mas nws kuj tsis yog ib tug neeg tseem, tseem Religious Rabbi (Religious Teacher) nyob rau hauv lub teb chaw Israel. Yexus tsua yog ib tug kws ua vaj ua tsev xwb. Hnub Weekly Sabbath nws sos tsis ua vaj ua tsev nws kuj mus kawm Vaj Lub Kub Qub (Old Testament) thiab mus hawm haiv neeg Jews kab lis kev cais lis cov neeg Jews sawv daws nyob rau ntawm lawv cov tsev teev hawm lawv hus ua Synagogue. Yexus loj hlob nyob rau lub zos Nazareth xeev Galilee teb chaw Israel. Thaum ub mas cov neeg Jewish ntawd lawv txoj kab lis kev cais yog Judaism. Hais neeg Jewish phau Vaj Lug Kub yog Moses xub tsim tau 5 phauv ntawv coj los qhia rau haiv neeg Jewish lawv hus ua "Torah" yog txhais hais tia "The Laws." Thaum ub nyob rau hauv haiv neeg Jewish txoj kev ntseeg mas lawv ntseeg tia lub ntiaj teb no tsuaj muaj hnub nyoog 10,000 xyoo xwb. Lawv ntseeg tia lub ntiaj teb no yog tsim thaum 10,000 B.C. mam nqis zuj zus los rau 1 B.C. (10,000 B.C. -> 1. B.C.). Tom qab ntawd mam lis ncau mus rau A.D. (1 A.D. -> 2011 A.D or 2011 C.E.) Yexus yug rau thaum 4 B.C. nws tuag rau thaum 29 A.D. nws thiaj lis muaj hnub nyoog 33 xyoo thaum nws tuag rau tom roob qhua. Qhov ua pawg ntseeg xav ntshes Yexus tuag tau 2011 xyoo lawm no mas nws yog ntseg tau yuam kev lawm. Yog vi lis ntawd lawv thiaj lis muab B.C. pauv mus rau B.C.E. (Before Common Era) A.D. pauv mus rau C.E. (Common Era).

Thaum ub Yexus nws yog ib tug neeg ntseeg xwb nws tsis yog ib tug swv ua tsim lub ntiaj teb no rau sawv daws nyob. Lub ntiaj geb no thiab ib pua tsav nyam muaj sia lawv muaj ua ntej Moses. Moses nws yus (Born 1527 B.C.E - died 1407 B.C.E.). Moses sau phau ntawv Genesis no thaum nws muaj hnub nyoog 80 xyoo. Nws muaj 120 xyoo nws mam lis tuag nyob rau qhov chaw Moab. Moses tsim tau 5 phau "Torah" muaj cov npe xws lis: Genesis (Written 1447 B.C.E); Exodus (written 1447 B.C.E - 1446 B.C.E.); Leviticus (Written 1447 - 1446 B.C.E); Numbers (Written 1446 - 1407 B.C.E); Deutonomy (Written 1407 B.C.E. Tom qab ntawv lawm mam lis muaj ib cos neeg pab sau tau 35 phau ntawv nxiv phau Vaj Lug Kub qub thiaj lis muaj 39 phauv ntawd nyob rau hauv.

Thaum ub Moses sau phau Genesis ntuj tsim teb raug nos mas nws sau tia "God Said" = "Simon Said" Los lus "Said" nws pua tsim tau ib pua tsav yam tiag? Nyob rau hauv Jewish txoj kev ntseeg mas lawv ntseeg tia lub thiaj teb no yog tshwm sim los rau ntawd lub suab (Said) = (Word) thiaj lis muaj ib pua tsav yam nyob rau hauv ntiaj teb no. Qhov tseeb lub suab (Word) yeej tsim tsis tau lub pob zeb. Ob lub pob zeb sib tsoo thiaj lis muaj lub suab. Yog tia muab lub siab los ua ntej lub ob lub pob zeb ces qhov ntawd nws thiaj ua rau neeg ntiaj teb ntseeg rau yuam kev lawm. Puav piv txwv tia tus neeg nws thiaj lis muaj pwv xwm tsim tau lub suab (Said). Lub suab (Said) tsim tsis tau tus neeg. Yog vim lis ntawd (The Theory of God's Creation) thiaj lis yuam kev loj heev. "God's Creation" no mas nws txhais hais tia "Word's Creation." Lub suab (Word) tsim pua tau tug neeg? Qhov tseeb lub suab (Said) yeej tsim tsis tau ib pua tsav yam tiam sis Moses tsim ib pua tsav yam yog siv lub suab (Word) coj los tsim xwb. Moses siv lub suab coj los tsim Adam & Eve (Nkauj Iab & Nraug Oos). Ob tus niam txiv no tsis yog peb cov neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb nos ob tug pog koob yawg koob. Nkawv yog ob tug niam txiv tub sab (kidnappers) nyiag me nyuam neeg ntiaj teb xwb. Nkawv yog ob tug niam txiv muaj txim. Moses tsim nkawv los nyiag me tus me nyuam neeg coj los ua nkawv me nyuam thiab kawv lub hom phiaj yog kom cov me tus me nyuam neeg ntawd sib tua kom tuag tag thiab ua kom lub ntiaj teb no pua tsuaj mus xwb. Thaum sib ntau sib tua ces cov niam txiv poj yawm ua yog cov yug cov me nyuam ntawd thiaj lis thov tsis pub kom lawv cov me nyuam sib ntau sib tua. Koj yov ntseeg ob tug (Kidnapper Parents) los yog koj yov ntseeg koj niam koj txiv(Your True Parents) tiag? Peb neeg ntiaj teb pua tsim nyog yov tsum hawm ob tug niam txiv (kidnappers)? Los yog peb yov tsum yawm peb niam peb txiv? Qhov twg thiaj lis yog qhov tseeb? Koj xum ua koj niam koj txiv dhev los yog koj xum ua ob tug niam txiv tub sab (kidnappers) qhev?

Nyob rau ntawm peb haiv Hmoob mas peb kuj tsis tshuaj txhawj xaiv lus zoo los hais kom muaj nuj mus tsim nqis siv kom tau mus cia vaj. Feem coob ces peb sawv daws tseem hlua, hlua peb tsua nyiam siv los lub "coj dab" ntawd ntaub xwb. Dab tuag los yog dab. Coj dab los yog dab. Qhov twg los yog dab. Ntsej muag los yog dab. Qhov tseeb peb yeej muaj los lus zoo los hais tiam sis peb tsis siv xwb. Peb yog tsum hais tia "peb Hmoob txoj kab lis kev cais" no mas thiaj lis raug raws lis peb poj koob yawm txwv ua tseg cia rau peb haiv neeg Hmoob taug. Los lus "coj dab" nos mas tsua yog peb siv lus "Slang" xwb. Peb siv los lus coj dab nos ua tau rau peb tsis cia vaj vim muab los lub dab nyob rau hauv lawm. Peb Hmoob txoj kab lis kev cais nos thiaj yog qhia tau tia peb yog Hmoob. Nws thiaj lis coj tau peb haiv Hmoob mus cia vaj muaj nuj muaj nqis.

Kev cais qub thiab kev cais tshiab? Qhov twg tshiab dua? Qhov twg thiaj lis yooj yim dua? Kev cais tshiab mas yog luag hais neeg Jewish tug. Peb Hmoob kab lis kev cais mas yog peb Hmoob tug. Koj yov ntseeg txoj kab lis kev cais twg thiaj lis qhia tau tseeb tia koj yog tug neeg Hmoob tseeb tiag, tiag? Koj yov ntseeg koj niam koj txiv los yog koj yov ntseeg luag niam luag txiv? Leej twg thiaj lis yog qhov tseeb? Koj yov ua leej twg tsaug thiaj lis yog qhov tseeb? Yog muaj ib tug neeg nws pab koj tag tiam sis koj hos tsis ua nws tsaug koj hos mus ua lwm leej lwm tus tsaug ua tib tsis tau pab koj. Koj pua yog ib tug neeg paub kev paub cai tiag? Koj niam koj txiv yog tus yug koj thiab hlub koj tshaj plaws tiam tsis thaum koj tau noj koj tsis hus koj niam koj txiv los nrog koj noj. Thaum koj tau ib pluag dab noj koj mus hus luag niam luag txiv los nrog koj noj xwb tseg koj niam koj txiv nyob ntsia nej noj qhua qab qhua tsau. Koj niam koj txiv nyob ntshau ntshos yoo tshaib tua tsis tau noj. Koj pua hlub nkawv? Tus luag tsis tau pab koj tiam sis koj mus hus luag los nrog koj noj. Tus nws pab koj tiam sis koj tsis pub rau nws noj. Koj pua yog ib tug neeg muaj kev nco txhiaj nco ntsim tiag? Yog tia koj pab ib tug neeg twg lawm es nws kuj tsis ua koj ib los lus tsaug tiam sis nws yog mus ua luag lwm leej lwm tus tsaug xwb koj hos xav lis cas? Koj pua yov pab ib tug neeg zoo lis ntawd rau lwm zau ntxiv lawm? Txawm yog koj los yog kuv yog txawj tus siab ib yam nkau. Tus neeg nws tsis paub kev paub cais thiab nws tsis nco yus txiaj yus ntsim thiab yus lub dag lub zog ces yov tsum tau tsos nws mus xwb tsis tas yov pab nws ntxiv rau lwm zau lawm. Thaum twg nws paub nws kev txhaum thiab nws los lee nwb lub txim ces mam lis rov hlub nws dua tsis lig. Kuv xav tia yog yus ua txhaum rau yus niam yus txiv yus yov tsum rov qab los thov txim rau yus txoj txhaum nkawv thiaj lis rov hlub yus dua mus lawm yav tom ntej tsis tag tsis kawg. Kuv xav mas yus yov tsum hlub yus niam yus txiv thiab tau noj los yov tsum nco ntsoov hus nkawv los nrog yus noj. Thaum nkawv tag sim neej lawm los thaum tau noj yov tsum nco qab teev hawm nkawv ob lub npes los nrog yus noj thiab. Txawm nkawv lub kev tsis muaj nyob rau ntawd los nkawv lub npes tseem muaj nyob rau ntawd. Yog tsum tsis txhob tsos nkawv ob lub npe tseg. Yog yus yov tsos yus niam yus txiv ob lug npe tseg es yus hos mus hus luag lwm leej lwm tug lub npe los nrog yus noj xwb es tseg yus niam yus txiv ob lub npe cia no mas txhaum txoj kev ua neeg nyob rau hauv nthiaj teb no thiab muaj kev npam loj heev them tsis rau rov qab tus neeg tseeb.

Religion no mas yeej muaj ntau pab ntau pawg neeg nyia coj nyia kab lis kev cais thiab nyia kuj hawm nyia tus tswv ua tus coj kev. Yog yov muab txheeb kom meej tia peb Hmoob txoj kab lis kev cais nws pws pua yog Religion tiag? Religion no mas nws yog ib pab neeg ceeb, ceeb los sib sau hawm ib tug coj lawv thiaj lis hus tau tia Religion no. Peb Hmoob kab lis kev cais mas nws tsis yog Religion nawb. Peb Hmoob Kab Lis Kev Cais Poj rhawv kab yawg rhawv kev mas tsua yog ua tseg hawm niam, hawm txiv, hawm pog thiab yawg thiab yus tsob neeg(family tree)ntawd xwb. Luag lwm leej lwm tus thiab tej tus neeg raug riam raug phom thiab cov neeg tsis zoo peb Hmoob yeej tsis teev hawm lawv cov npes thaum muaj ib pluag qab noj. Kev ua neeb ua yaig los nws kuj tsis yog peb Hmoob tug tag nrhos nawb. Suav los lawv txawj ua neeb. Luag lwm haiv neeg los kuj txawj ua neeb tib yam nkau. Tej neeg khab (Indian) nyob rau teb chaw America no los lawv kuj txawj ua neeb tib yam tsua yog nyiam ua raw lis nyia coj kev paub xwb. Qhov yov zoo thiab tsis zoo mas yeej tsis paub. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thov Vaj Tswv los yeej tsis paub tia yov zoo los tsis zoo tsua lam thov rau ntawd xwb. Yog tus neeg twg mob "Cancer" lawm ces txawm txiv neeb ua neeb npaum twg los yeej tsis zoo. Txawm yov thov Vaj Tswv npaum twg los yeej tsis zoo vim nws mob rau lub nruab nrog kev lawm. Thaum zoo lis ntawd ces yeej kawg mus cuag Doctor xwb seb pab pua tau lawm xwb.

#10 HMOOB_Thampem_*

HMOOB_Thampem_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 03:45 PM

Tusneegtseeb/USA, koj sau ntau dhau lawm peb tsis muaj sijhawm nyeem li os. Xyov pus muaj qabhau dabtsi vim yog koj kev xav xwb. Luag tej tsis yog muab kev xav li koj coj los hais, tabsi luag muaj ntaub ntawv thiab keebkwm los prove nawb mog. Tsis paub lub ntsiab ces yuav tau mus nug kom paub qhov tseeb txhob nyob ib cag khwvyees xwb os.

#11 HMOOB_tusneegtseeb/USA_*

HMOOB_tusneegtseeb/USA_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 06:49 PM

Tusneegtseeb/USA, koj sau ntau dhau lawm peb tsis muaj sijhawm nyeem li os. Xyov pus muaj qabhau dabtsi vim yog koj kev xav xwb. Luag tej tsis yog muab kev xav li koj coj los hais, tabsi luag muaj ntaub ntawv thiab keebkwm los prove nawb mog. Tsis paub lub ntsiab ces yuav tau mus nug kom paub qhov tseeb txhob nyob ib cag khwvyees xwb os.


Tus phooj ywg Thampem koj pua tau ua koj cov Home Work tiav mas los. Kuv tshawb Vaj Lug Kub tiav kuv ua kuv cov Home Work tiav kuv thiaj lis paub qhov tseeb nawb mog. Kuv tsis yog lam hais lus cuav qhia rau sawv daws mloog. Yog koj tseem ua koj cov Home Work tsis tau tiav no ces koj tshawb kom tiav tsos koj mam lis rov qab tuaj hais thiaj lis tsis xiam koj lub sib hawm. Thaum kuv sis tau paub Vaj Lug Kub tseeb zoo lis koj ces kuv ntseeg, ntseeg Yexus lis ub lis no tia yog muaj tseeb vim luag muaj ntaub muaj ntawv tseg. Thaum kuv paub Vaj Lug Kub tseeb ces kuv thiaj paub tia Vaj Lug Kub yog luag sau thiab yog luag tug xwb tsis yog peb Hmoob tug. Txawm koj yov ntseeg, ntseeg Vaj Lug Kub npaum lis cas los ntawd nws yog koj txoj kev ntseeg xwb; nws tsis yog kuv txoj kev ntseeg lawm. Koj nco ntsoov tia peb Hmoob tsis yog tawm hauv Vaj Lug Kub los nawb mog. Vaj Lug Kub niam qhuav tuaj qhia rau peb Hmoob tsis tau ntev xyoo no xwb. Ua ntej thaum ub peb Hmoob txheej lau tseem ua noj ua hau nyob rau pem roob sawv daws yeej tsis paub Vaj Lug Kub tsua yog niam qhuav tawm rau peb Hmoob twm tsis tau ntev no xwb. Vaj Lug Kub tsis yog peb Hmoob txeej peb Hmoob tug. Nws tsav tsis tau peb Hmoob mus vam meej thiab nws coj tsis tau peb Hmoob mus nyob ciaj vaj. Txog thaum kawg nws tsua coj tau sawv kom mus sib ntau sib tua kom tuag tag xwb. Nws tsav tsis tau peb lub ntiaj teb no kom muaj nyob mus vam meej thiab nyob kaj siab lug. Vaj Lug Kub nws qhia txoj kev tuag xwb; nws tsis yog qhia rau sawv daws kom nyob kaj siab lug rau hauv lub ntiaj teb no. Vaj Lug Kuv nws qhia kom tsis txhob hawm niam hawm txiv. Nws qhia txoj kev sib ntau siab tua thiab kev quaj kev nyiav xwb. Nws qhia txog ntuj ceeb tsheej kom cov tuag muaj kev cia siab tia yov tau mus nrog Yexus nyob. Txoj kev qhia no tsua yog qhia kom cov neeg tsis muaj kev cia siab nyob rau hauv ntiaj teb no kom nws muaj kev cia siab mus rau lawm ntuj ceeb tsheej. Yog vim lis ntawd thiaj lis muaj tej tug neeg tag kev cia siab nyob rau hauv ntiaj teb no es nws thiaj lis muaj peev xws tua tau nws tus kheej kom nws tau mus nyob lawm ntuj ceeb tsheej. Yog vim muaj txoj kev ntseeg zoo lis no thiaj lis muaj tej tus cia lis nqa hlua mus dai tuag rau tim qab tsua kom nws tau mus nyob rau ntuj ceeb tsheeb thiab nrog Yexus nyob mus ib txhis.

Peb Hmoob kab lis kev cais thiaj lis yog qhov tseeb vim peb hawm peb niam peb txiv peb thiaj lis muaj lub koob hmoo zoo los qhia tau rau neeg thiaj teb tia peb yog ib haiv neeg Hmoob zoo. Peb yov tsum hawm niam hawm txiv peb thiaj lis yog ib cos me tub me nyuam tsis muaj kev npam nyob rau hauv ntiaj teb no. Cov me tub me nyuam tsis hawm lawv niam lawv txiv ces txog thaum kawg lawv tsua mus ntsib tau txoj kev tws ua pab ua laib ua ncu sib ntau sib tua tuag tag xwb.

#12 HMOOB_nkhaus_*

HMOOB_nkhaus_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 08:37 PM

Tus phooj ywg Thampem koj pua tau ua koj cov Home Work tiav mas los. Kuv tshawb Vaj Lug Kub tiav kuv ua kuv cov Home Work tiav kuv thiaj lis paub qhov tseeb nawb mog. Kuv tsis yog lam hais lus cuav qhia rau sawv daws mloog. Yog koj tseem ua koj cov Home Work tsis tau tiav no ces koj tshawb kom tiav tsos koj mam lis rov qab tuaj hais thiaj lis tsis xiam koj lub sib hawm. Thaum kuv sis tau paub Vaj Lug Kub tseeb zoo lis koj ces kuv ntseeg, ntseeg Yexus lis ub lis no tia yog muaj tseeb vim luag muaj ntaub muaj ntawv tseg. Thaum kuv paub Vaj Lug Kub tseeb ces kuv thiaj paub tia Vaj Lug Kub yog luag sau thiab yog luag tug xwb tsis yog peb Hmoob tug. Txawm koj yov ntseeg, ntseeg Vaj Lug Kub npaum lis cas los ntawd nws yog koj txoj kev ntseeg xwb; nws tsis yog kuv txoj kev ntseeg lawm. Koj nco ntsoov tia peb Hmoob tsis yog tawm hauv Vaj Lug Kub los nawb mog. Vaj Lug Kub niam qhuav tuaj qhia rau peb Hmoob tsis tau ntev xyoo no xwb. Ua ntej thaum ub peb Hmoob txheej lau tseem ua noj ua hau nyob rau pem roob sawv daws yeej tsis paub Vaj Lug Kub tsua yog niam qhuav tawm rau peb Hmoob twm tsis tau ntev no xwb. Vaj Lug Kub tsis yog peb Hmoob txeej peb Hmoob tug. Nws tsav tsis tau peb Hmoob mus vam meej thiab nws coj tsis tau peb Hmoob mus nyob ciaj vaj. Txog thaum kawg nws tsua coj tau sawv kom mus sib ntau sib tua kom tuag tag xwb. Nws tsav tsis tau peb lub ntiaj teb no kom muaj nyob mus vam meej thiab nyob kaj siab lug. Vaj Lug Kub nws qhia txoj kev tuag xwb; nws tsis yog qhia rau sawv daws kom nyob kaj siab lug rau hauv lub ntiaj teb no. Vaj Lug Kuv nws qhia kom tsis txhob hawm niam hawm txiv. Nws qhia txoj kev sib ntau siab tua thiab kev quaj kev nyiav xwb. Nws qhia txog ntuj ceeb tsheej kom cov tuag muaj kev cia siab tia yov tau mus nrog Yexus nyob. Txoj kev qhia no tsua yog qhia kom cov neeg tsis muaj kev cia siab nyob rau hauv ntiaj teb no kom nws muaj kev cia siab mus rau lawm ntuj ceeb tsheej. Yog vim lis ntawd thiaj lis muaj tej tug neeg tag kev cia siab nyob rau hauv ntiaj teb no es nws thiaj lis muaj peev xws tua tau nws tus kheej kom nws tau mus nyob lawm ntuj ceeb tsheej. Yog vim muaj txoj kev ntseeg zoo lis no thiaj lis muaj tej tus cia lis nqa hlua mus dai tuag rau tim qab tsua kom nws tau mus nyob rau ntuj ceeb tsheeb thiab nrog Yexus nyob mus ib txhis.

Peb Hmoob kab lis kev cais thiaj lis yog qhov tseeb vim peb hawm peb niam peb txiv peb thiaj lis muaj lub koob hmoo zoo los qhia tau rau neeg thiaj teb tia peb yog ib haiv neeg Hmoob zoo. Peb yov tsum hawm niam hawm txiv peb thiaj lis yog ib cos me tub me nyuam tsis muaj kev npam nyob rau hauv ntiaj teb no. Cov me tub me nyuam tsis hawm lawv niam lawv txiv ces txog thaum kawg lawv tsua mus ntsib tau txoj kev tws ua pab ua laib ua ncu sib ntau sib tua tuag tag xwb.

Tus phooj ywg kuv ua koj tsaug uas koj tseem muab lub sij hawm los nrog peb tham thiab koj tseem tuaj qhia tag nrho cov kev cai ntseeg yesxus thiab kev cai dab qhuas tib si, kuv yeej pom zoo li koj hais lawm os bawg, kuj yeej muaj ntau leej ntau tus hais ntau yam rau koj tiam sis txhob tu siab nawb ua lub siab loj kav tsij coj tej yam zoo zoo li no tuaj piav qhia pub rau peb sawv daws, lawv cov uas lawv qhuas qhuas vaj tswv ntawv lawv tsuas lam mus caum luag qab xwb, lawv twb tsis nkag siab tias yus yov tau los kho yus li los teev los tiam yus niam thiab yus txiv thiaj li yog qhov zoo, kuv twb pom ib lub tipic tag los no twwb muaj ib tus bawg tau nug tias lawv cov ntseeg yesxus ntawv thaum lawv niam lawv txiv tuag lawv muab ua li cas thiab thaum tuag tag lawm lawv puas tseem teev hawm, muaj noj muaj haus lawv puas tseem hu lawv niam lawv txiv thiab, nqe lus no lawv cov ntseeg yesxus twb tsis muaj ib leej twg teb muaj qab hau li, yog li ntawv thiaj qhia tau tias lawv tsis ntseeg lawv niam lawv txiv lawv thiaj xum mus hawm luag niam luag txiv lawv hnov qab lawv niam lawv txiv tej txiaj ntsig uas yug tau lawv los thiab tu lawv loj, cov neeg uas yus tsis hawm yus niam yus txiv yus ho tsis ntseeg tias yus niam yus txiv thiaj yog tus yug tau yus yog tus tsim tau yus los tiag ntawv ces txawm yus yuav xav tias yus ua zoo npaum cas los kuv qhia rau nej tias lub ntuj yeej tsis pov li os mog thov kom nej nco ntsoov li ntawv nawb, lub ntuj yog dab tsi nej puas tau paub, lub ntuj ces yog yus niam yus txiv tus uas yug tau yus thiab tu yus loj ntag los mas cov bawg, ib qho yog txoj kev ntseeg hos ib qho yog qhov tseeb es nej ho xum mus ntseeg qhov twg no ma lod, kev cai dab qhuas tsis tau txhais hais tias yog mus teev dab li ntau ntau tus phooj ywg tau hais dhau los ntawv, tsuas yog teev hawm yus niam yus txiv tus muab txoj sia rau yus thiab tu yus loj xwb, nej ntseeg tias vaj tswv yog tus tsim tib neeg tab sis kuv nug nej tias yog tsis muaj nej niam nej txiv no vaj tswv tsim puas tau nej los ma, tab sis txawm tsis muaj vaj tswv los yog muaj nej niam nej txiv lawm yeej tsim tau nej nawb kom nej nkag siab li ntawv nawb. lub ntiaj teb no kuv yeej ntseeg lawm tias tsis muaj vaj tswv li os, tus vaj tswv tsuas yog tib neeg txoj kev ntseeg xwb, thaum nej muab ntseeg heev dhau lawm ces zoo li nej cia li pom vaj tswv lawm xwb nawb. vaj tswv ces yog yus niam thiab yus txiv tus yug tau yus ntag los mas nej puas paub li ntawv na.

#13 HMOOB_nkhaus_*

HMOOB_nkhaus_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 08:43 PM

Kev ntseeg Vajtswv thiab coj dab qhov twg yog Hmoob teej tug thiab tsimnyog yuav khaws qhov twg cia. Mas cia kuv hais li no, kevcai dab qhuas yog peb xyaum thiab kawm tom qab no xwb. Hmoob tej khawv koob thiab ua neeb ib rab tseem yog lus Suav. Hmoob tsis paub teev tiam leejtwg ces hmoob hu pog yawg los povhwm pov yawm thiab tej dabteb dab chaw los povhwv hmoob xwb. Yog li thaum muaj noj muaj haus thiajli yuav tsum hu tej ntsujplig ntawd los nrog hmoob noj haus. Hmoob yeej tseem tsis tau muaj teej tug, vim hmoob tej kev ntseeg yog nyias xyaum nyias tsis muaj ib tug qauv zoo rau sd coj. Ib xeem twg nyias yeej coj txawv lawm ib yam. Ib xeem tuag tsis rau lwm xeem tsev vim yuav txhaum dab qhuas. Yog li ntawd tsis tsimnyog hmoob yuav coj dab ntxiv lawm. Kev ntseeg Vajtswv yog thoob qab ntuj li kev ntseeg tsis yog rau ib lub tebchaws twg nkaus xwb. Tsimnyog peb teev tiam tus tswv us tsim ntuj tsim teb es txhob mus teev tiam dab. Kev dab qhuas yuav ua rau peb hmoob sib cais deb zuj zus.

Hais txog pog yawg ces lawv mus lawv lawm. Yog yuav pub rau noj rau haus ces pub thaum lawv tseem ciaj sia yuav muaj qabhau dua li tom twb tuag lawm mamli npws laig.. los twb tsis npws zoo tseem kom lawv los noj thiab haus tag ces sau yus tej npog las nyaig nrog lawm mus... Phem dhau lawm os.

Yawg thaub kuv lam nug koj ib qho me me yom, Betwen ntawm koj niam thiab koj txiv thiab yesxus koj ntseeg leej twg dua, vaj tswv yog tus tsim koj los yog koj niam thiab koj txiv yog tus tsim koj na, thaum koj niam thiab koj txiv nkawv puv 120 xyoo lawm koj xum teev hawm nkawv los yog koj xum teev hawm yesxus na, koj muaj noj muaj haus koj hu koj niam thiab koj txiv los yog koj hu yesxus os bawg, koj sim teb kom tseeb seb,
ua tsaug ntau

#14 HMOOB_Nkajlem_*

HMOOB_Nkajlem_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 09:13 PM

Kev ntseeg Vajtswv thiab coj dab qhov twg yog Hmoob teej tug thiab tsimnyog yuav khaws qhov twg cia. Mas cia kuv hais li no, kevcai dab qhuas yog peb xyaum thiab kawm tom qab no xwb. Hmoob tej khawv koob thiab ua neeb ib rab tseem yog lus Suav. Hmoob tsis paub teev tiam leejtwg ces hmoob hu pog yawg los povhwm pov yawm thiab tej dabteb dab chaw los povhwv hmoob xwb. Yog li thaum muaj noj muaj haus thiajli yuav tsum hu tej ntsujplig ntawd los nrog hmoob noj haus. Hmoob yeej tseem tsis tau muaj teej tug, vim hmoob tej kev ntseeg yog nyias xyaum nyias tsis muaj ib tug qauv zoo rau sd coj. Ib xeem twg nyias yeej coj txawv lawm ib yam. Ib xeem tuag tsis rau lwm xeem tsev vim yuav txhaum dab qhuas. Yog li ntawd tsis tsimnyog hmoob yuav coj dab ntxiv lawm. Kev ntseeg Vajtswv yog thoob qab ntuj li kev ntseeg tsis yog rau ib lub tebchaws twg nkaus xwb. Tsimnyog peb teev tiam tus tswv us tsim ntuj tsim teb es txhob mus teev tiam dab. Kev dab qhuas yuav ua rau peb hmoob sib cais deb zuj zus.

Hais txog pog yawg ces lawv mus lawv lawm. Yog yuav pub rau noj rau haus ces pub thaum lawv tseem ciaj sia yuav muaj qabhau dua li tom twb tuag lawm mamli npws laig.. los twb tsis npws zoo tseem kom lawv los noj thiab haus tag ces sau yus tej npog las nyaig nrog lawm mus... Phem dhau lawm os.

Cas es koj nim yuav hais cuag nkaus li koj twb pom vaj tswv thiab koj twb tau nqa mov mus rau vaj tswv noj kiag lawm na, vaj tswv thiab yus xus los ham tsis yog tej ntsuj tej plig ib yam thiab xwb los mas thaub, es kuv lam nug koj tias koj yeem hu koj niam koj txiv uas yug koj thiab tu koj loj hlob tus ntsuj tus plig los nrog koj noj los yog koj yeem hu vaj tswv thiab yesxus tus ntsuj tus plig los nrog koj noj na, koj sim qhia kom tseeb rau kuv seb. Tos ho hais tias kom ua ntsuas mus ntseeg vaj tswv heev no los saib seb ma nej cov mus ntseeg vaj tswv tuaj tham mas nim tham npaum nkaus li twb tau nrog vaj tswv tham thiab nrog vaj tswv pw lawm tiag, hos muaj ib txhia mas tseem ntseeg hais tias nim muaj huab tais ntuj thiab nim muaj ib lub teb chaws uas yog vaj tswv lub es tos cov neeg uas tuag uas ntseeg vaj tswv mus nyob, ha ya.... cas yuav ruam ua luaj li lau, hauv ntiaj teb no los yog saum qaum ntuj tib neeg twb mus thoob tag lawm es nej yeej tsis muaj qhov muag ntsia luag tej nav vib thab nyas xaj mus es luag thaij tau thiab luag los hais li los, koj tsis muaj qhov muag ntsia daim map uas tg nrho hauv lub qab ntuj no li los cas koj tseem ntseeg tias tshuav txiv huab tais qaum ntuj thiab no na, txiv huab tais cas yog koj txiv hos niam huab tais ces yog koj niam xwb los mas yog yuav hawm ces kav tsij mus hawm tus uas muab txoj sia rau koj thiab tus koj loj hlob ntawv xwb mas nawb,
li no xwb vam tias koj yuav nkag siab

#15 HMOOB_Xav luag_*

HMOOB_Xav luag_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 09:21 PM

cov phooj ywg, nej cia li mloog kuv hais, yuav li kuv hais xwb, sawv daws aw!!! peb cia li lawb dab kom tag hu tib si xwb thiaj yog qhov zoo, lawb dab zoo tshaj coj dab lawm ntau npaug nawb. nej sawv daws tsis txhob cav dab tsi kiag li, cia li los lawb dab nawb mog. thiaj yuav tau txais txoj sia nyob mus ib txhis mog. tsuas muaj tib txoj kev lawb dab no, thiaj yuav hloov tau peb haiv neeg lub siab cuaj khaum nkaus xwb. peb tsuas muaj tib txoj kev no thiaj yuav kho tau peb haiv neeg tig los ua tau lub neej sis raug zoo li lwm haiv neeg. tsuas yog lawb dab nkaus xwb thiaj ua tau pab tau pawg sis koom ua ke, cia li lawb dab nawb sawv daws e!!, nej tsis txhob khuv khuv xim txoj kev coj dab, coj lub siab twm xeeb, khib li khib, cuaj khaum li cuaj khaum, tej dab nej coj no, tsis vam meej rau nej kiag li nawb, dab yog ib txog kev cai kaw qhov rooj rau nej, cia li tso tseg txij li hnub no mus nawb, los coj kiag kev cai tshawj nawv.

kuv yuav txhais lo lus "tshawj" rau nej mloog, lo lus no, yog lub zog sis koom ua pab ua pawg, tawm tsham txoj kev phem kev qias, hauv txhua tus neeg lub siab, koj kom yaj kom xam, kom ploj mus tig tau los ua kom tau tus neeg zoo zoo.

yeej paub zoo tias txhua tus neeg muaj txoj kev phem no nyob nrog, txhua hnub txhua hmo, txhua lub caij, neeg txoj kev hais lus phem li peb hmoob, thiaj tham tsis haum, hais tsis nkag siab, niaj hnub hais lus sis thuam zoo li niaj hnub no, nej cia li qhib kiag qhov muag los saib lwm haiv neeg ua neej, nej cia li, tig pob ntseg los mloog kuv tej lus, tsis txhob cam ib los kiag li, rau qhov nej yeej tsis yog neeg zoo. nej cia li los hloov ua neeg zoo kom tag nawv mog.

kuv tsis tau hais rau nej tias, kom nej lawb dab no, ces nej txawm yuav tsis yog hmoob lawm, nej yeej yog hmoob li qhov qub, tiam sis kom nej ho muaj lub caij mus tawm tsam nej txoj kev phem thiab xwb, nej thiaj yuav hloov tau nej tus kheej.

Hahahahaha.... cas kuv yuav xav luag ua luaj li lau lawv aw cas nej cov hmoob lawb dab yuav sib haum ua luaj li os lawv aw, hahahahaha.... kuv twb pom ib txhia hmoob lawb dab tuaj sau tias yog hom ntseeg vaj tswv liab qab hos ib co ntseeg yesxus hos ib co ntseeg vaj tswv tus ntxhais no ne nej ib leeg mus ntseeg ib tug zoo li nej twb yuav sib tua ntawm yawg nkaj lem lub topic es tojsiab.com thiaj muab lwv lawm ne tsis yog los, cas tseem yuav muaj ntsej muaj tuaj hais kom peb cia li mus lawb dab kom tag thiab lau, tos kuv ho hais tias txoj kev cai lawb dab no tsis yog ib txoj kev cai zoo no los yog vim nej mus ntseeg es nej pheej coj li ntawm nej ntag lau. hahahahah hihihihi.... :P :P :P

#16 HMOOB_Ruam tshaj_*

HMOOB_Ruam tshaj_*
 • Guests

Posted 30 August 2011 - 07:38 AM

Ua ntej kuv yov teb kuv cov lus, ku yov ua koj tus phooj ywg Nkaj Mub tsaug ua muab koj lub sib hawm muaj nuj muaj nqis coj los sau ib cos lus rau peb sib tham kom lom zem caus npos laug hnub laug nyoog. Kuv yov tsis txwv tsis cais koj txoj kev ntseeg. Kuv txoj kev ntseeg los yeej tsis muaj leej twg yov los cheem tau kuv txoj kev ntseeg.

Nyob rau ntawm peb haiv Hmoob los yog luag lwm haiv neeg nyob rau hauv ntiaj teb nos los kuj muaj tus ntseeg Yexus thiab kuj muaj tus tsis ntseeg Yexus coob heev. Yog yov muab tshawb txog Yexus lub neej puag txheej thaum ub no mas nws tsis yog ib tug tswv kav tag nrhos cov religions nyob rau hauv ntiaj teb no thiab nws tsis yog tus tsim lub ntiaj teb no. Yexus no mas nws kuj tsis yog ib tug neeg tseem, tseem Religious Rabbi (Religious Teacher) nyob rau hauv lub teb chaw Israel. Yexus tsua yog ib tug kws ua vaj ua tsev xwb. Hnub Weekly Sabbath nws sos tsis ua vaj ua tsev nws kuj mus kawm Vaj Lub Kub Qub (Old Testament) thiab mus hawm haiv neeg Jews kab lis kev cais lis cov neeg Jews sawv daws nyob rau ntawm lawv cov tsev teev hawm lawv hus ua Synagogue. Yexus loj hlob nyob rau lub zos Nazareth xeev Galilee teb chaw Israel. Thaum ub mas cov neeg Jewish ntawd lawv txoj kab lis kev cais yog Judaism. Hais neeg Jewish phau Vaj Lug Kub yog Moses xub tsim tau 5 phauv ntawv coj los qhia rau haiv neeg Jewish lawv hus ua "Torah" yog txhais hais tia "The Laws." Thaum ub nyob rau hauv haiv neeg Jewish txoj kev ntseeg mas lawv ntseeg tia lub ntiaj teb no tsuaj muaj hnub nyoog 10,000 xyoo xwb. Lawv ntseeg tia lub ntiaj teb no yog tsim thaum 10,000 B.C. mam nqis zuj zus los rau 1 B.C. (10,000 B.C. -> 1. B.C.). Tom qab ntawd mam lis ncau mus rau A.D. (1 A.D. -> 2011 A.D or 2011 C.E.) Yexus yug rau thaum 4 B.C. nws tuag rau thaum 29 A.D. nws thiaj lis muaj hnub nyoog 33 xyoo thaum nws tuag rau tom roob qhua. Qhov ua pawg ntseeg xav ntshes Yexus tuag tau 2011 xyoo lawm no mas nws yog ntseg tau yuam kev lawm. Yog vi lis ntawd lawv thiaj lis muab B.C. pauv mus rau B.C.E. (Before Common Era) A.D. pauv mus rau C.E. (Common Era).

Thaum ub Yexus nws yog ib tug neeg ntseeg xwb nws tsis yog ib tug swv ua tsim lub ntiaj teb no rau sawv daws nyob. Lub ntiaj geb no thiab ib pua tsav nyam muaj sia lawv muaj ua ntej Moses. Moses nws yus (Born 1527 B.C.E - died 1407 B.C.E.). Moses sau phau ntawv Genesis no thaum nws muaj hnub nyoog 80 xyoo. Nws muaj 120 xyoo nws mam lis tuag nyob rau qhov chaw Moab. Moses tsim tau 5 phau "Torah" muaj cov npe xws lis: Genesis (Written 1447 B.C.E); Exodus (written 1447 B.C.E - 1446 B.C.E.); Leviticus (Written 1447 - 1446 B.C.E); Numbers (Written 1446 - 1407 B.C.E); Deutonomy (Written 1407 B.C.E. Tom qab ntawv lawm mam lis muaj ib cos neeg pab sau tau 35 phau ntawv nxiv phau Vaj Lug Kub qub thiaj lis muaj 39 phauv ntawd nyob rau hauv.

Thaum ub Moses sau phau Genesis ntuj tsim teb raug nos mas nws sau tia "God Said" = "Simon Said" Los lus "Said" nws pua tsim tau ib pua tsav yam tiag? Nyob rau hauv Jewish txoj kev ntseeg mas lawv ntseeg tia lub thiaj teb no yog tshwm sim los rau ntawd lub suab (Said) = (Word) thiaj lis muaj ib pua tsav yam nyob rau hauv ntiaj teb no. Qhov tseeb lub suab (Word) yeej tsim tsis tau lub pob zeb. Ob lub pob zeb sib tsoo thiaj lis muaj lub suab. Yog tia muab lub siab los ua ntej lub ob lub pob zeb ces qhov ntawd nws thiaj ua rau neeg ntiaj teb ntseeg rau yuam kev lawm. Puav piv txwv tia tus neeg nws thiaj lis muaj pwv xwm tsim tau lub suab (Said). Lub suab (Said) tsim tsis tau tus neeg. Yog vim lis ntawd (The Theory of God's Creation) thiaj lis yuam kev loj heev. "God's Creation" no mas nws txhais hais tia "Word's Creation." Lub suab (Word) tsim pua tau tug neeg? Qhov tseeb lub suab (Said) yeej tsim tsis tau ib pua tsav yam tiam sis Moses tsim ib pua tsav yam yog siv lub suab (Word) coj los tsim xwb. Moses siv lub suab coj los tsim Adam & Eve (Nkauj Iab & Nraug Oos). Ob tus niam txiv no tsis yog peb cov neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb nos ob tug pog koob yawg koob. Nkawv yog ob tug niam txiv tub sab (kidnappers) nyiag me nyuam neeg ntiaj teb xwb. Nkawv yog ob tug niam txiv muaj txim. Moses tsim nkawv los nyiag me tus me nyuam neeg coj los ua nkawv me nyuam thiab kawv lub hom phiaj yog kom cov me tus me nyuam neeg ntawd sib tua kom tuag tag thiab ua kom lub ntiaj teb no pua tsuaj mus xwb. Thaum sib ntau sib tua ces cov niam txiv poj yawm ua yog cov yug cov me nyuam ntawd thiaj lis thov tsis pub kom lawv cov me nyuam sib ntau sib tua. Koj yov ntseeg ob tug (Kidnapper Parents) los yog koj yov ntseeg koj niam koj txiv(Your True Parents) tiag? Peb neeg ntiaj teb pua tsim nyog yov tsum hawm ob tug niam txiv (kidnappers)? Los yog peb yov tsum yawm peb niam peb txiv? Qhov twg thiaj lis yog qhov tseeb? Koj xum ua koj niam koj txiv dhev los yog koj xum ua ob tug niam txiv tub sab (kidnappers) qhev?

Nyob rau ntawm peb haiv Hmoob mas peb kuj tsis tshuaj txhawj xaiv lus zoo los hais kom muaj nuj mus tsim nqis siv kom tau mus cia vaj. Feem coob ces peb sawv daws tseem hlua, hlua peb tsua nyiam siv los lub "coj dab" ntawd ntaub xwb. Dab tuag los yog dab. Coj dab los yog dab. Qhov twg los yog dab. Ntsej muag los yog dab. Qhov tseeb peb yeej muaj los lus zoo los hais tiam sis peb tsis siv xwb. Peb yog tsum hais tia "peb Hmoob txoj kab lis kev cais" no mas thiaj lis raug raws lis peb poj koob yawm txwv ua tseg cia rau peb haiv neeg Hmoob taug. Los lus "coj dab" nos mas tsua yog peb siv lus "Slang" xwb. Peb siv los lus coj dab nos ua tau rau peb tsis cia vaj vim muab los lub dab nyob rau hauv lawm. Peb Hmoob txoj kab lis kev cais nos thiaj yog qhia tau tia peb yog Hmoob. Nws thiaj lis coj tau peb haiv Hmoob mus cia vaj muaj nuj muaj nqis.

Kev cais qub thiab kev cais tshiab? Qhov twg tshiab dua? Qhov twg thiaj lis yooj yim dua? Kev cais tshiab mas yog luag hais neeg Jewish tug. Peb Hmoob kab lis kev cais mas yog peb Hmoob tug. Koj yov ntseeg txoj kab lis kev cais twg thiaj lis qhia tau tseeb tia koj yog tug neeg Hmoob tseeb tiag, tiag? Koj yov ntseeg koj niam koj txiv los yog koj yov ntseeg luag niam luag txiv? Leej twg thiaj lis yog qhov tseeb? Koj yov ua leej twg tsaug thiaj lis yog qhov tseeb? Yog muaj ib tug neeg nws pab koj tag tiam sis koj hos tsis ua nws tsaug koj hos mus ua lwm leej lwm tus tsaug ua tib tsis tau pab koj. Koj pua yog ib tug neeg paub kev paub cai tiag? Koj niam koj txiv yog tus yug koj thiab hlub koj tshaj plaws tiam tsis thaum koj tau noj koj tsis hus koj niam koj txiv los nrog koj noj. Thaum koj tau ib pluag dab noj koj mus hus luag niam luag txiv los nrog koj noj xwb tseg koj niam koj txiv nyob ntsia nej noj qhua qab qhua tsau. Koj niam koj txiv nyob ntshau ntshos yoo tshaib tua tsis tau noj. Koj pua hlub nkawv? Tus luag tsis tau pab koj tiam sis koj mus hus luag los nrog koj noj. Tus nws pab koj tiam sis koj tsis pub rau nws noj. Koj pua yog ib tug neeg muaj kev nco txhiaj nco ntsim tiag? Yog tia koj pab ib tug neeg twg lawm es nws kuj tsis ua koj ib los lus tsaug tiam sis nws yog mus ua luag lwm leej lwm tus tsaug xwb koj hos xav lis cas? Koj pua yov pab ib tug neeg zoo lis ntawd rau lwm zau ntxiv lawm? Txawm yog koj los yog kuv yog txawj tus siab ib yam nkau. Tus neeg nws tsis paub kev paub cais thiab nws tsis nco yus txiaj yus ntsim thiab yus lub dag lub zog ces yov tsum tau tsos nws mus xwb tsis tas yov pab nws ntxiv rau lwm zau lawm. Thaum twg nws paub nws kev txhaum thiab nws los lee nwb lub txim ces mam lis rov hlub nws dua tsis lig. Kuv xav tia yog yus ua txhaum rau yus niam yus txiv yus yov tsum rov qab los thov txim rau yus txoj txhaum nkawv thiaj lis rov hlub yus dua mus lawm yav tom ntej tsis tag tsis kawg. Kuv xav mas yus yov tsum hlub yus niam yus txiv thiab tau noj los yov tsum nco ntsoov hus nkawv los nrog yus noj. Thaum nkawv tag sim neej lawm los thaum tau noj yov tsum nco qab teev hawm nkawv ob lub npes los nrog yus noj thiab. Txawm nkawv lub kev tsis muaj nyob rau ntawd los nkawv lub npes tseem muaj nyob rau ntawd. Yog tsum tsis txhob tsos nkawv ob lub npe tseg. Yog yus yov tsos yus niam yus txiv ob lug npe tseg es yus hos mus hus luag lwm leej lwm tug lub npe los nrog yus noj xwb es tseg yus niam yus txiv ob lub npe cia no mas txhaum txoj kev ua neeg nyob rau hauv nthiaj teb no thiab muaj kev npam loj heev them tsis rau rov qab tus neeg tseeb.

Religion no mas yeej muaj ntau pab ntau pawg neeg nyia coj nyia kab lis kev cais thiab nyia kuj hawm nyia tus tswv ua tus coj kev. Yog yov muab txheeb kom meej tia peb Hmoob txoj kab lis kev cais nws pws pua yog Religion tiag? Religion no mas nws yog ib pab neeg ceeb, ceeb los sib sau hawm ib tug coj lawv thiaj lis hus tau tia Religion no. Peb Hmoob kab lis kev cais mas nws tsis yog Religion nawb. Peb Hmoob Kab Lis Kev Cais Poj rhawv kab yawg rhawv kev mas tsua yog ua tseg hawm niam, hawm txiv, hawm pog thiab yawg thiab yus tsob neeg(family tree)ntawd xwb. Luag lwm leej lwm tus thiab tej tus neeg raug riam raug phom thiab cov neeg tsis zoo peb Hmoob yeej tsis teev hawm lawv cov npes thaum muaj ib pluag qab noj. Kev ua neeb ua yaig los nws kuj tsis yog peb Hmoob tug tag nrhos nawb. Suav los lawv txawj ua neeb. Luag lwm haiv neeg los kuj txawj ua neeb tib yam nkau. Tej neeg khab (Indian) nyob rau teb chaw America no los lawv kuj txawj ua neeb tib yam tsua yog nyiam ua raw lis nyia coj kev paub xwb. Qhov yov zoo thiab tsis zoo mas yeej tsis paub. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thov Vaj Tswv los yeej tsis paub tia yov zoo los tsis zoo tsua lam thov rau ntawd xwb. Yog tus neeg twg mob "Cancer" lawm ces txawm txiv neeb ua neeb npaum twg los yeej tsis zoo. Txawm yov thov Vaj Tswv npaum twg los yeej tsis zoo vim nws mob rau lub nruab nrog kev lawm. Thaum zoo lis ntawd ces yeej kawg mus cuag Doctor xwb seb pab pua tau lawm xwb.

tus phoojywg koj lam khwvyees xwb koj tsi paub dabtsi kiag li yuav tau tshawb kom meej mam coj tuaj piav.

#17 HMOOB_tusneegtseeb/USA_*

HMOOB_tusneegtseeb/USA_*
 • Guests

Posted 30 August 2011 - 07:54 AM

tus phoojywg koj lam khwvyees xwb koj tsi paub dabtsi kiag li yuav tau tshawb kom meej mam coj tuaj piav.


Tus phooj ywg Ruam Tshaj, kuv tsis yog lam khwv yee hais rau sawv daws mloog. Koj pua tau twm koj phau Vaj Lug Kub thiab koj pua tau mus tshawb txog txoj Biblicle History mas los. Yog koj tsis tau tshawb kom paub meej ces koj mus tshawb kom meej tsos koj mam rov tuaj tham rau sawv daw mloog thiaj lis tsis xiam koj lub siab hawm. Thaum kuv tseem tsis tau paub thiab kuv tseem ntseeg, ntseeg Yexus ces kuv thiaj lis yuam kev lis nws tiam sis kuv paub qhov tseeb lawm. Kuv thiaj lis tsis muaj kev cias siab rau Yexus txiv lawm vim kuv ua kuv cov Home Work tiav thiab kuv thiaj paub qhov tseeb. Kuv tsum qhia qhov tseeb nws thiaj lis pab tau sawv daws. Txoj kev dag mas yeej cawm tsis tau leej thiab nws yeej pab tsis tau leej twg mus txog rau thaum kawm.

#18 HMOOB_Tawb Hawj_*

HMOOB_Tawb Hawj_*
 • Guests

Posted 30 August 2011 - 09:46 AM

Vim li cas thaum lwm tus tuaj tham thiab piav rau hauv no tus admi...ho tsis muab lwv tawm, hos yog kuv tuaj tham rau hauv no tus admi ho muab kuv cov lus lwv tawm tas li xwb,, txhua zaus li, yog nws tsis nyiam kuv tham los yog nws Khib heev.. kuv paub nws zoo heev, yog tias nws tseem lwv ib zaug ntxiv thiab kuv yuav mus cuag nws hauv nws tsev nrog nws tham, nws yog Tawb Hawj xwb, Tawb Haj ua li cas kuv thiaj li tsis paub.... nws tau tuav saib xyuas lub niag Toj Siab xwb cas ho yuav muaj lub siab tsis ncaj ncees li ntawd, kuv tsis tau tuaj hauv no los kuv tsis care li,

#19 HMOOB_tusneegtseeb/usa_*

HMOOB_tusneegtseeb/usa_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 12:18 AM

tus phoojywg koj lam khwvyees xwb koj tsi paub dabtsi kiag li yuav tau tshawb kom meej mam coj tuaj piav.


Tus phooj ywg Ruam Tshaj, koj thiaj lis yog tus tsis paub dab tsis thiab koj thiaj tseem tsis tau paub Vaj Lug Kub meej tiag, tiag. Kuv tshawb Vaj Lug Kuv txij thaum kuv tseem yau, yau los. Kuv taug Vaj Lug Kub txoj kev mus rau txhua txoj kev los yeej tsis muaj kev taug mus ntxiv lis lawm. Txoj kev twg los mus rau txoj kev tws lawm xwb. Yog vim lis ntawd kuv thiaj lis tsis muaj kev cia siab rau Yexus ib nyuag qhov ntxiv lis lawm.

Yexus yog leej twg? Koj teb pua tau os tus phooj ywg Ruam Tshaj? Txawm koj yov teb tau thiab tsis los tsis ua cas tiam sis kuv mam lis qhia rau koj paub tia Yexus yog leej twg tiag, tiag.

Yexus yog ib tug neeg Jew ib yam lis haiv neeg Jewish xwb. Yexus yog ib tug Policitian. Nws qhov Mission yog txeeb ua Huab Jews xwb nws tsis yog ib tug tseem, tseem Religious Rabbi (Religious teacher) vim nws qhov Mission tsis yog yov los txeeb ib tug High Priest ua nyob rau lub teb chaw Israel. Yexus mus txeeb luag Huab Taig ua vim lis ntawd nws tsua khiav nws qhov Political Campagn kom haiv neeg Jews muab lawv tus Huab tai rau nws ua. Yexus txoj kev dag teb dag chaw mus thoob qab teb qaum teb yog nws dag tia nws txawj ua hwj huaj. Nws hais tia nws txawj ua tau dej hiav txwv tus thiab nws txawj ua tau cua nres. Yog vim lis ntawd cov ua pom nws txoj kev dag lawv thiaj lis kom nws ua ib yam dab tsis txawv txav rau saum ntuj rau sawv daws saib lawv thiaj lis ntseeg nws. Yexus kuj ua tsis tau dab tsis txawv txav nyob rau saum ntuj rau sawv daws saib. Yexus kuj dag ntxiv mus tia nws muab 5 lub mov cis pub rau 5,000 leej neeg noj hau qaug tag mas tseem tshuav 12 lub pob tawb mov cis nyob rau tom hav nyom thiab. Nws kuj dag tia nws muab dej coj los ua tau cawv haus tib sis qhov no los kuj yog ib txoj kev dag haiv neeg Jews thiaj ua rau lawv tub qaug. Yexus kuj dag ntxiv tia nws tsas tau neeg sawv tib sis. Nws tsua tsa tau 3 tug neeg xwb nws kuj tsas tsis tau tag nrhos cov neeg tuag nyob lub teb chaw Israel kom muaj sia sawv los. Yexus ua nws txoj hauj lwm dag teb dag chaw kom haiv neeg Jews muab lawv tus huab tau rau nws ua. Nws mus dag teb dag chaw tau 3 xyoo. Yexus tib tsis paub tia ua ntej luag yov muab Huab Tai rau nws ua luag yov sim nws cov hwj huaj seb puag yog tseeb tiag ua ntej luag yov muab Huab Tai rau nws ua. Lawv thiaj lis muab Yexus txom tau thiab muab coj mus nplawm 39 nplawm them rau nws txoj kev dag tej pej xeem sawv daws. Luag muab nws nplawm, nplawm ua ntshav liab vog tag. Tsis tas lis luag kuj tsis tseev lis thiab luag xav paub seb Yexus pua muaj hwj huaj lis tej ua nws tau dag sawv daws qab teb qaum teb mus thoob lub teb chaw Israel ntawd. Luag thiaj muab lub kau mom xov pos coj los rau nws ntoo ua kom khws, khws lis nws yov tau mus ua luag tu Huab Tai Jews tiag. Lub kos mom xov pos ntawd lawv txhais hai tia "Slap on the Face" rau Yexus xwb vim nws yog ib tug neeg dag. Luag muab nws coj mus tua ua ntshav liab vog rau tom roob qhua rau sawv daws tuaj ntsia ua pliaj liab vog. Tus twg tuaj saib los tsua cos hau ntos rau Yexus xwb vim nws txoj kev dag teb dag chaw kom tau Huab Tai ua. Lawv thiaj hais rau nws tia koj yog huab tai Jews tiag no koj cawm koj tus kheej thiab nqis saum tus ntoo khaub lig kos los peb thiaj lis ntseeg koj. Yexus yeej nqis tsis tau lis. Yexus yeej cawm tsis tau nws tus kheej. Muaj ib tug tub sab nyob rau ntawm Yexus ib sab txawm hais rau Yexus tia koj kuj cawm koj tus kheej kiag rau lawv saib thiab koj kuj cawm wb nrog koj thiab. Yexus kuj cawm tsis tau nws tus kheej kom dim ntawm tus ntoo khaub lig. Yexus yeej cawm tsis tau ob tug tub sab ntawd tib yam nkau.

Yexus pua yog ib tug cawm seej tiag? Yexus yeej cawm tsis tau nws tus kheej nws yeej cawm tsis tau leej twg lis. Yexus tuag ua ntsav liab vog rau sawv daws saib los vim luag muab nws coj mus tua sim nws cov hwj huaj seb pua yog tiag. Txog thaum kawg Yexus ua tsis tau hwj huaj dab tsis rau sawv daws saib. Luag thiaj lis tsis muab Huab tai Jews rau nws ua los kav lub teb chaw Israel. Nws yeej tsis tau mus zaum rau saum lub rooj huab tai. Nws thiaj lis tuag ua ntshav liab vog rau sawv daws saib xwb. Yexus tuag mus ua pob txhas dawb vog lawm xwb nws kuj tseem dag tia nws yov rov qab los ua rau pawg Ntseeg Yexus mas cia, cia siab tia nws yov rov qab los tiag, tiag tsis yog lam dag.

Ua ntej xyoo 2000 ntawd, pawg ntseeg npaj zaub npaj mov npaj nqaij kos poom, npaj dej ntau heev coj los tseg cia. Pawg ntseeg hais tia lawv tsis ntshais hnub Yexus nqis los tiam sis lawv tib yog cov yov npaj xub khiav. Lawv hais tai lawv tsis ntshai tiam sis lawv yog cov yov xub mus khiav nkaum. Tus tsis tos taub zoo nws kuj tseem xav tia pawg ntseeg ua dab tsis lis ntawd. Thaum txog rau xyoo 2000 ntawd pawg ntseeg tos, tos tsis pom dab tsis tswm sim los. Tej tus kuj tag kev cia siab tia tsis pom Yexus los lis. Tej tus siab luv tseem taws kes rau xib fwb tia xib fwb dag. Xib fwb txawj dag los vim Yexus dag ua ntej. Yexus yog ib tug xib fwb cuav xwb nws thiaj hais tia tom qab thaum nws tuag tag mas yov muaj cov xib fwb cuav tshwm sim los coob, coob. Yog lis ntawd thiaj muaj cov Xib Fwb cuav tswm los coob npaum lis no los dag neeg ntiaj teb kom mus raug luag tus ntsia tooj ntsia hlau tuag ua tshav liab vog rau saum tus ntoo khaub lig. Thaum tuag lawm los tseem muab tus ntoo khaub lig coj mus tsos rau pem pawg ntseeg lub ntxas thiab rau txim rau pawg ntseeg tus ntsuj tus pig dais uas ntshav liab vog zov lub ntxas.

Pua tsim nyog yus yov rau txim rau yus lub neej thiab rau txim rau yus tus ntsuj plig zoo lis ntawd mus tsis tau qhov twg? Tus ntoo khaub lig yog coj los rau txim rau pawg ntseeg Yexus xwb tsis yog yov coj los cawm neeg txoj sia. Nws tsua yog coj los tua neeg xwb tsis yog coj los tsas pawg ntseeg txoj sia.

Kuv yog tus neeg tseeb. Kuv yog ib tug neeg dawb neeg huv. Kuv hlub kuv niam kuv txiv. Kuv hawm kuv niam kuv txiv. Kuv tsis muaj txim. Kuv nyob kuv lub neej kaj siab lug. Kuv tsis ris tus ntoo khaub lig coj mus ua neej thiab kuv tsis nqa tus ntoo khaub lig coj mus rau txim rau kuv tus ntsuj tus plig. Peb Hmoob Kab lis Kev cais thiaj lis yog qhov tseeb. Peb yov tsum hawm peb niam peb txiv. Thaum peb tau noj los peb yov tsum nco ntsoov pub rau nkawv noj. Thaum nkawv tsis muaj txoj siab nyob nkawv lub cev ntaj ntsug ploj mus lawm tiam sis nkawv tseem tshuav nkawv ob lug npes tseg rau ntawd. Thaum peb tau noj peb yov tsum nco ntsoov yus nkawv ob lub npes los nrog peb noj thiab ua nkawv tsaug vim muaj nkawv yug peb. Peb thiaj lis loj hlob thiaj lis txawj khwv tau noj. Thaum peb tau noj peb yov tsum nco ntsoov peb niam peb txiv ob lub npe. Peb tsis txhob tsos nkawv tseg.

Yog tia peb tsis hlub peb niam peb txiv. Peb tau noj los peb tsis pub rau nkawv noj. Nkawv nyob ntshaus ntsho tsis tau noj. Nkawv sawv ntsia peb noj qhua qab qhua tsau. Koj pua hlub nkawv? Thaum nkawv tuag lawm los peb tsis teev hus nkawv ob lub npes los nrog peb noj ces qhov no peb yov muaj kev npam loj heev rau peb lub neej them tsis tag rov qab rau peb niam peb txiv ua yog tus tswv yug peb tawm los nyob ua neej rau hauv lub ntiaj teb no. Yog tia peb yov hus peb niam peb txiv tia nkawv yog dab es peb yov mus dab lawb dab kom peb tsis tau ua dab qhev ntxiv lawm. Thaum peb tau noj los peb sis hus nkawv ob lub npes los nrog peb noj vim peb ntseeg tia nkawv yog dab lawm xwb. Peb thiaj lis mus lawb dab. Thaum peb lawb peb niam peb txiv tag thiab ntiab cem nkawv tia nkawv yog dab. Peb tau noj lo peb tsis hus nkawv ob lub npe ntxiv lis lawm.

Peb hos mus hus Yexus ua nws tsis tau pab peb thiab nws tsis tau ua rau pej noj, nws tsis tau khwv rau peb hnav peb hos mus hus Yexus lub npes los nrog peb noj thiab ua Yexus tsaug. Yog lis ntawd peb thiaj lis muaj kev npam rau peb niam peb txiv thiab muaj kev npam rau lub ntuj thiab daim av. Peb yov cem lub ntiaj teb no tia yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab tsis xav nyob xav tuag mus nrog Yexus nyob rau pem ntuj Ceeb Tsheej mus tag ib sim neej. Peb muaj kev npam loj heev rau peb niam peb txiv thiab peb muaj kev npam rau lub ntiaj teb no yog lis ntawd peb thiaj lis yov tsum tau ris peb tus ntoo khaub lig coj los rau txim rau peb lub neej vim peb muaj kev npam loj heev. Thaum tuag lawm los tseem yov muab tus ntoo khaub lig coj los rau txim rau peb tus ntsuj tus plig nrhab ua ntsav liab vog tseg xwb. Qhov no pua tsim nyog peb ntseeg ib txoj kev npam loj npaum lis nos nyob rau hauv peb lub neej os cov phooj ywg sawv daw?


Peb Hmoob Kab lis Kev Cais tshiab dua los yog Yexus Kev Cais tshiab dua? Koj yov ntseeg koj niam koj txiv los yog koj yov ntseeg Yexus? Yog peb ntseeg Yexus txoj kev dag ces peb tsua taug raw lis nws txoj kev tws ib yam nkaus xwb. Peb mus saib seb vim lis cas cov ntoo khaub lig yov muaj txawb dawb vog rau tom toj ntxas thiab rau txim rau pawg ntseeg Yexus tus ntsuj tus plig hnyav npaum lis ntawd. Tus ntoo khaub lig ntawd rau txim loj heev rau pawg ntseeg tus ntsuj tus plig vim lawv muaj kev npam rau lawv niam lawv txiv thiab lawv muaj kev npam rau lub ntiaj teb no vim lawv cem lub ntiaj teb no tia nyog ib lub ntiaj teb vaub tsuab. Lawv tus ntsuj plig yeej mus thawj thiab tsis tau vim muaj ntxia tooj ntsia hlau ntsia lawv tes lawv taw tag lawm. Yog peb yov mus ntseeg txoj kev dag ces peb yov tau kev twg xwb nawb mog cov phooj ywg sawv daws.

Peb yov tsum hlub peb niam peb txiv thiab nco teev hawm nkawv ob pub npes mus ib txhis. Peb Hmoob Kab lis kev cais thiaj yog qhov tseeb thiab qhov ncaj tsis muaj kev npam. Tom ntej no luag lwm haiv neeg tseem yov los xyau peb Hmoob Kab Lis Kev cais thiab hawm lawv niam lawv txiv ib yam lis peb thiab nawb mog cov phooj ywg. Peb Hmoob tseem yov tau coj thiab qhia rau neeg thiaj teb kom hawm niam hawm txiv thiab hawm lub ntiaj teb no kom muaj nyob kav ntev mus tag ib sim neej.

#20 HMOOB_tusneegtseeb/usa_*

HMOOB_tusneegtseeb/usa_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 07:52 AM

Maiv ntxawm tuaj lawm ov! tus neeg tseeb usa, kuv twb yeej qhia tias yexus yog tus nqis tes qhia txog kev npam, nws tuag rau txoj kev npam, no rau koj kiag los koj, yeej tseem tsis tau to taub li thiab ne, koj ces kawg cia kom raug npam tuag li yexus tso, koj thiaj li yuav to taub, yog koj txoj kev npam tseem tsis tau raug koj ces koj yeej yuav tsis to taub lis os!! tus neeg cuav usa, hiv hiv hiv hiv hiv


Nyob zoo kuv me maiv muam Ntxawm. Kuv zoo siab rov ntsib koj dua. Kuv yeej tos taub kawg los mas tsua yog muaj tej tus neeg zoo tsis taub paub txog Yexus zoo es kuv tsua pab qhia qhov tseeb rau sawv daws mloog xwb. Nyob rau ntawm koj thiab ntawm kuv ces wb yeej paub meej, meej lawm tia Yexus qhia qhov npam thiab nws kuj ua kev npam tij sis es nws thiajlis raug coj mus sim nws cov hwj huaj rau tom roob qhua rau sawv daws saib seb nws pua muaj hwj huaj tiag. Yog tia yus yov mus dag teb dag chaw rau ub rau no tia yus ua tau hwj huaj thiab ua tau cua nres ces txog thaum kawg luag teb luag chaw kuj xav pom seb yus ua pua tau tiag. Yog vim lis ntawd thiaj tau kev npam kev tuag ua ntsav liab vog zoo lis ntawd los mas.

Kuv tsis muaj kev npam vim kuv tsis nyiam txoj kev dag zoo lis Yexus. Yog koj tseem muaj kev ntseeg Yexus thiab pab nws dag luag lwm leej lwm tus kom mus raug txoj kev twg lis Yexus xwb ces txog thaum kawg luag paub tia koj dag kom luag mus ntsib kev twg xwb luag yov tsis tsos koj tseg thiab tsis zam txim rau koj. Muab piv txwv tia koj tib tia ntawd nws yog ib lug tsag tob heev yog leej twg mus ces yov tsum poob lub tsag ntawd xwb. Thaum ntseeg koj thiab luag mus poob rau lub tsag ua tob, tob ntawd ces luag yov tus siab heev rau koj tsis txhawj tag.

Yexus yeej yog ib tug neeg dag thaum yug mus txog kiag rau thaum tuag. Tuag tag lawm los tseem muaj cov pab sau ntawv thiab pab nws dag ntxiv mus lawm thiab. Tseem muaj cov pab nws niaj hnub dag tia nws yov rov qab los tiag, tiag kom sawv daws tos, tos. Ua cas los mus ntseeg ib tug neeg dag ntawd ua luaj ua rau kuv yuam kev loj ua luaj thiab. Tsum kiag os cov phooj ywg Hmoob sawv daws tsis txob taug Yexus txoj kev dag zoo lis ntawd vim nws yog ib txoj kev txaj muag thiab nws yog ib txoj kev tws xwb nawb cov phooj ywg.

Peb Hmoob muaj zoo niam zoo txiv, peb yov tsum hawm peb niam peb txiv peb thiaj lis yog ib haiv neeg Hmoob zoo thiab peb thiaj lis yov qhia tau peb txoj kab lis kev cais rau lub ntiaj teb no kom lawv tau kawm peb Hmoob Kab lis Kev cais. Thiab lawv yov hawm lawv niam lawv txiv thiab hlub lub ntiaj teb no kom tej xyoob me ntog thiab tej me kab me noog tej me tsiaj nruab deg nruab nrag tsis txhob ploj mus tag ib sim neej nawb. Peb Hmoob Kab lis kev thiaj lis yog qhov tseeb luag lwm haiv tseem yov los kawm peb Hmoob kab lis kev cais tsis ntev rau tom ntej no thiab tsis yog lam dag nawb mog. Kuv yog ib tug neeg tseeb kuv tsua qhia tau qhov tseeb xwb. Koj yov ntseeg thiab tsis ntseeg ntawd nws yog koj txoj kev ntsaw xwb. Kuv yeej tsis muaj txoj cais los txwv los txiav koj txoj kev ntseeg. Ua tsaug.

#21 HMOOB_Mos tsis lus_*

HMOOB_Mos tsis lus_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 12:02 PM

Ua ntej kuv yov teb kuv cov lus, ku yov ua koj tus phooj ywg Nkaj Mub tsaug ua muab koj lub sib hawm muaj nuj muaj nqis coj los sau ib cos lus rau peb sib tham kom lom zem caus npos laug hnub laug nyoog. Kuv yov tsis txwv tsis cais koj txoj kev ntseeg. Kuv txoj kev ntseeg los yeej tsis muaj leej twg yov los cheem tau kuv txoj kev ntseeg.

Nyob rau ntawm peb haiv Hmoob los yog luag lwm haiv neeg nyob rau hauv ntiaj teb nos los kuj muaj tus ntseeg Yexus thiab kuj muaj tus tsis ntseeg Yexus coob heev. Yog yov muab tshawb txog Yexus lub neej puag txheej thaum ub no mas nws tsis yog ib tug tswv kav tag nrhos cov religions nyob rau hauv ntiaj teb no thiab nws tsis yog tus tsim lub ntiaj teb no. Yexus no mas nws kuj tsis yog ib tug neeg tseem, tseem Religious Rabbi (Religious Teacher) nyob rau hauv lub teb chaw Israel. Yexus tsua yog ib tug kws ua vaj ua tsev xwb. Hnub Weekly Sabbath nws sos tsis ua vaj ua tsev nws kuj mus kawm Vaj Lub Kub Qub (Old Testament) thiab mus hawm haiv neeg Jews kab lis kev cais lis cov neeg Jews sawv daws nyob rau ntawm lawv cov tsev teev hawm lawv hus ua Synagogue. Yexus loj hlob nyob rau lub zos Nazareth xeev Galilee teb chaw Israel. Thaum ub mas cov neeg Jewish ntawd lawv txoj kab lis kev cais yog Judaism. Hais neeg Jewish phau Vaj Lug Kub yog Moses xub tsim tau 5 phauv ntawv coj los qhia rau haiv neeg Jewish lawv hus ua "Torah" yog txhais hais tia "The Laws." Thaum ub nyob rau hauv haiv neeg Jewish txoj kev ntseeg mas lawv ntseeg tia lub ntiaj teb no tsuaj muaj hnub nyoog 10,000 xyoo xwb. Lawv ntseeg tia lub ntiaj teb no yog tsim thaum 10,000 B.C. mam nqis zuj zus los rau 1 B.C. (10,000 B.C. -> 1. B.C.). Tom qab ntawd mam lis ncau mus rau A.D. (1 A.D. -> 2011 A.D or 2011 C.E.) Yexus yug rau thaum 4 B.C. nws tuag rau thaum 29 A.D. nws thiaj lis muaj hnub nyoog 33 xyoo thaum nws tuag rau tom roob qhua. Qhov ua pawg ntseeg xav ntshes Yexus tuag tau 2011 xyoo lawm no mas nws yog ntseg tau yuam kev lawm. Yog vi lis ntawd lawv thiaj lis muab B.C. pauv mus rau B.C.E. (Before Common Era) A.D. pauv mus rau C.E. (Common Era).

Thaum ub Yexus nws yog ib tug neeg ntseeg xwb nws tsis yog ib tug swv ua tsim lub ntiaj teb no rau sawv daws nyob. Lub ntiaj geb no thiab ib pua tsav nyam muaj sia lawv muaj ua ntej Moses. Moses nws yus (Born 1527 B.C.E - died 1407 B.C.E.). Moses sau phau ntawv Genesis no thaum nws muaj hnub nyoog 80 xyoo. Nws muaj 120 xyoo nws mam lis tuag nyob rau qhov chaw Moab. Moses tsim tau 5 phau "Torah" muaj cov npe xws lis: Genesis (Written 1447 B.C.E); Exodus (written 1447 B.C.E - 1446 B.C.E.); Leviticus (Written 1447 - 1446 B.C.E); Numbers (Written 1446 - 1407 B.C.E); Deutonomy (Written 1407 B.C.E. Tom qab ntawv lawm mam lis muaj ib cos neeg pab sau tau 35 phau ntawv nxiv phau Vaj Lug Kub qub thiaj lis muaj 39 phauv ntawd nyob rau hauv.

Thaum ub Moses sau phau Genesis ntuj tsim teb raug nos mas nws sau tia "God Said" = "Simon Said" Los lus "Said" nws pua tsim tau ib pua tsav yam tiag? Nyob rau hauv Jewish txoj kev ntseeg mas lawv ntseeg tia lub thiaj teb no yog tshwm sim los rau ntawd lub suab (Said) = (Word) thiaj lis muaj ib pua tsav yam nyob rau hauv ntiaj teb no. Qhov tseeb lub suab (Word) yeej tsim tsis tau lub pob zeb. Ob lub pob zeb sib tsoo thiaj lis muaj lub suab. Yog tia muab lub siab los ua ntej lub ob lub pob zeb ces qhov ntawd nws thiaj ua rau neeg ntiaj teb ntseeg rau yuam kev lawm. Puav piv txwv tia tus neeg nws thiaj lis muaj pwv xwm tsim tau lub suab (Said). Lub suab (Said) tsim tsis tau tus neeg. Yog vim lis ntawd (The Theory of God's Creation) thiaj lis yuam kev loj heev. "God's Creation" no mas nws txhais hais tia "Word's Creation." Lub suab (Word) tsim pua tau tug neeg? Qhov tseeb lub suab (Said) yeej tsim tsis tau ib pua tsav yam tiam sis Moses tsim ib pua tsav yam yog siv lub suab (Word) coj los tsim xwb. Moses siv lub suab coj los tsim Adam & Eve (Nkauj Iab & Nraug Oos). Ob tus niam txiv no tsis yog peb cov neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb nos ob tug pog koob yawg koob. Nkawv yog ob tug niam txiv tub sab (kidnappers) nyiag me nyuam neeg ntiaj teb xwb. Nkawv yog ob tug niam txiv muaj txim. Moses tsim nkawv los nyiag me tus me nyuam neeg coj los ua nkawv me nyuam thiab kawv lub hom phiaj yog kom cov me tus me nyuam neeg ntawd sib tua kom tuag tag thiab ua kom lub ntiaj teb no pua tsuaj mus xwb. Thaum sib ntau sib tua ces cov niam txiv poj yawm ua yog cov yug cov me nyuam ntawd thiaj lis thov tsis pub kom lawv cov me nyuam sib ntau sib tua. Koj yov ntseeg ob tug (Kidnapper Parents) los yog koj yov ntseeg koj niam koj txiv(Your True Parents) tiag? Peb neeg ntiaj teb pua tsim nyog yov tsum hawm ob tug niam txiv (kidnappers)? Los yog peb yov tsum yawm peb niam peb txiv? Qhov twg thiaj lis yog qhov tseeb? Koj xum ua koj niam koj txiv dhev los yog koj xum ua ob tug niam txiv tub sab (kidnappers) qhev?

Nyob rau ntawm peb haiv Hmoob mas peb kuj tsis tshuaj txhawj xaiv lus zoo los hais kom muaj nuj mus tsim nqis siv kom tau mus cia vaj. Feem coob ces peb sawv daws tseem hlua, hlua peb tsua nyiam siv los lub "coj dab" ntawd ntaub xwb. Dab tuag los yog dab. Coj dab los yog dab. Qhov twg los yog dab. Ntsej muag los yog dab. Qhov tseeb peb yeej muaj los lus zoo los hais tiam sis peb tsis siv xwb. Peb yog tsum hais tia "peb Hmoob txoj kab lis kev cais" no mas thiaj lis raug raws lis peb poj koob yawm txwv ua tseg cia rau peb haiv neeg Hmoob taug. Los lus "coj dab" nos mas tsua yog peb siv lus "Slang" xwb. Peb siv los lus coj dab nos ua tau rau peb tsis cia vaj vim muab los lub dab nyob rau hauv lawm. Peb Hmoob txoj kab lis kev cais nos thiaj yog qhia tau tia peb yog Hmoob. Nws thiaj lis coj tau peb haiv Hmoob mus cia vaj muaj nuj muaj nqis.

Kev cais qub thiab kev cais tshiab? Qhov twg tshiab dua? Qhov twg thiaj lis yooj yim dua? Kev cais tshiab mas yog luag hais neeg Jewish tug. Peb Hmoob kab lis kev cais mas yog peb Hmoob tug. Koj yov ntseeg txoj kab lis kev cais twg thiaj lis qhia tau tseeb tia koj yog tug neeg Hmoob tseeb tiag, tiag? Koj yov ntseeg koj niam koj txiv los yog koj yov ntseeg luag niam luag txiv? Leej twg thiaj lis yog qhov tseeb? Koj yov ua leej twg tsaug thiaj lis yog qhov tseeb? Yog muaj ib tug neeg nws pab koj tag tiam sis koj hos tsis ua nws tsaug koj hos mus ua lwm leej lwm tus tsaug ua tib tsis tau pab koj. Koj pua yog ib tug neeg paub kev paub cai tiag? Koj niam koj txiv yog tus yug koj thiab hlub koj tshaj plaws tiam tsis thaum koj tau noj koj tsis hus koj niam koj txiv los nrog koj noj. Thaum koj tau ib pluag dab noj koj mus hus luag niam luag txiv los nrog koj noj xwb tseg koj niam koj txiv nyob ntsia nej noj qhua qab qhua tsau. Koj niam koj txiv nyob ntshau ntshos yoo tshaib tua tsis tau noj. Koj pua hlub nkawv? Tus luag tsis tau pab koj tiam sis koj mus hus luag los nrog koj noj. Tus nws pab koj tiam sis koj tsis pub rau nws noj. Koj pua yog ib tug neeg muaj kev nco txhiaj nco ntsim tiag? Yog tia koj pab ib tug neeg twg lawm es nws kuj tsis ua koj ib los lus tsaug tiam sis nws yog mus ua luag lwm leej lwm tus tsaug xwb koj hos xav lis cas? Koj pua yov pab ib tug neeg zoo lis ntawd rau lwm zau ntxiv lawm? Txawm yog koj los yog kuv yog txawj tus siab ib yam nkau. Tus neeg nws tsis paub kev paub cais thiab nws tsis nco yus txiaj yus ntsim thiab yus lub dag lub zog ces yov tsum tau tsos nws mus xwb tsis tas yov pab nws ntxiv rau lwm zau lawm. Thaum twg nws paub nws kev txhaum thiab nws los lee nwb lub txim ces mam lis rov hlub nws dua tsis lig. Kuv xav tia yog yus ua txhaum rau yus niam yus txiv yus yov tsum rov qab los thov txim rau yus txoj txhaum nkawv thiaj lis rov hlub yus dua mus lawm yav tom ntej tsis tag tsis kawg. Kuv xav mas yus yov tsum hlub yus niam yus txiv thiab tau noj los yov tsum nco ntsoov hus nkawv los nrog yus noj. Thaum nkawv tag sim neej lawm los thaum tau noj yov tsum nco qab teev hawm nkawv ob lub npes los nrog yus noj thiab. Txawm nkawv lub kev tsis muaj nyob rau ntawd los nkawv lub npes tseem muaj nyob rau ntawd. Yog tsum tsis txhob tsos nkawv ob lub npe tseg. Yog yus yov tsos yus niam yus txiv ob lug npe tseg es yus hos mus hus luag lwm leej lwm tug lub npe los nrog yus noj xwb es tseg yus niam yus txiv ob lub npe cia no mas txhaum txoj kev ua neeg nyob rau hauv nthiaj teb no thiab muaj kev npam loj heev them tsis rau rov qab tus neeg tseeb.

Religion no mas yeej muaj ntau pab ntau pawg neeg nyia coj nyia kab lis kev cais thiab nyia kuj hawm nyia tus tswv ua tus coj kev. Yog yov muab txheeb kom meej tia peb Hmoob txoj kab lis kev cais nws pws pua yog Religion tiag? Religion no mas nws yog ib pab neeg ceeb, ceeb los sib sau hawm ib tug coj lawv thiaj lis hus tau tia Religion no. Peb Hmoob kab lis kev cais mas nws tsis yog Religion nawb. Peb Hmoob Kab Lis Kev Cais Poj rhawv kab yawg rhawv kev mas tsua yog ua tseg hawm niam, hawm txiv, hawm pog thiab yawg thiab yus tsob neeg(family tree)ntawd xwb. Luag lwm leej lwm tus thiab tej tus neeg raug riam raug phom thiab cov neeg tsis zoo peb Hmoob yeej tsis teev hawm lawv cov npes thaum muaj ib pluag qab noj. Kev ua neeb ua yaig los nws kuj tsis yog peb Hmoob tug tag nrhos nawb. Suav los lawv txawj ua neeb. Luag lwm haiv neeg los kuj txawj ua neeb tib yam nkau. Tej neeg khab (Indian) nyob rau teb chaw America no los lawv kuj txawj ua neeb tib yam tsua yog nyiam ua raw lis nyia coj kev paub xwb. Qhov yov zoo thiab tsis zoo mas yeej tsis paub. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thov Vaj Tswv los yeej tsis paub tia yov zoo los tsis zoo tsua lam thov rau ntawd xwb. Yog tus neeg twg mob "Cancer" lawm ces txawm txiv neeb ua neeb npaum twg los yeej tsis zoo. Txawm yov thov Vaj Tswv npaum twg los yeej tsis zoo vim nws mob rau lub nruab nrog kev lawm. Thaum zoo lis ntawd ces yeej kawg mus cuag Doctor xwb seb pab pua tau lawm xwb.

Nyob zoo tus phooj ywg tus neeg tseeb. koj sob lus zoo kawg lawm. raw li kuv nte xwb koj yeej ntseeg Vaj tswv lawm, tabsi koj hov thuam Tswv Yexus, koj yeej paub Vaj lus kub tob kawg lawm. tabsi koj hov tsis ntseeg Tswv Yexus xwb. txawm li cas los xij. kuv ntseeg hais tias nyias ntseeg raw li nyias paub &nyias kawm paub txog xwb. thov koj txhob thuam thuam peb cov uas hov ntseeg tias Vaj tswv yog Vaj leej txiv ho Yexus yog Vaj leej tub no. vim peb twb tsis thuam koj li ne.
thiab peb sawv daws puav leej yog cov ntseeg Vaj tswv lawm thov kom txhob hais tej lus pheej pheej Vaj tswv thiaj li yuav foom koob hmoov rau peb sawv daws nawb. li no xwb thaum kawg no thov kom Vaj tswv ntuj tus uas tsim lub ntuj daim av. foom koob hmoov rau peb sawv daws, ua tsaug.

#22 HMOOB_tib neeg ._*

HMOOB_tib neeg ._*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 12:15 PM

Tus phooj ywg Thampem koj pua tau ua koj cov Home Work tiav mas los. Kuv tshawb Vaj Lug Kub tiav kuv ua kuv cov Home Work tiav kuv thiaj lis paub qhov tseeb nawb mog. Kuv tsis yog lam hais lus cuav qhia rau sawv daws mloog. Yog koj tseem ua koj cov Home Work tsis tau tiav no ces koj tshawb kom tiav tsos koj mam lis rov qab tuaj hais thiaj lis tsis xiam koj lub sib hawm. Thaum kuv sis tau paub Vaj Lug Kub tseeb zoo lis koj ces kuv ntseeg, ntseeg Yexus lis ub lis no tia yog muaj tseeb vim luag muaj ntaub muaj ntawv tseg. Thaum kuv paub Vaj Lug Kub tseeb ces kuv thiaj paub tia Vaj Lug Kub yog luag sau thiab yog luag tug xwb tsis yog peb Hmoob tug. Txawm koj yov ntseeg, ntseeg Vaj Lug Kub npaum lis cas los ntawd nws yog koj txoj kev ntseeg xwb; nws tsis yog kuv txoj kev ntseeg lawm. Koj nco ntsoov tia peb Hmoob tsis yog tawm hauv Vaj Lug Kub los nawb mog. Vaj Lug Kub niam qhuav tuaj qhia rau peb Hmoob tsis tau ntev xyoo no xwb. Ua ntej thaum ub peb Hmoob txheej lau tseem ua noj ua hau nyob rau pem roob sawv daws yeej tsis paub Vaj Lug Kub tsua yog niam qhuav tawm rau peb Hmoob twm tsis tau ntev no xwb. Vaj Lug Kub tsis yog peb Hmoob txeej peb Hmoob tug. Nws tsav tsis tau peb Hmoob mus vam meej thiab nws coj tsis tau peb Hmoob mus nyob ciaj vaj. Txog thaum kawg nws tsua coj tau sawv kom mus sib ntau sib tua kom tuag tag xwb. Nws tsav tsis tau peb lub ntiaj teb no kom muaj nyob mus vam meej thiab nyob kaj siab lug. Vaj Lug Kub nws qhia txoj kev tuag xwb; nws tsis yog qhia rau sawv daws kom nyob kaj siab lug rau hauv lub ntiaj teb no. Vaj Lug Kuv nws qhia kom tsis txhob hawm niam hawm txiv. Nws qhia txoj kev sib ntau siab tua thiab kev quaj kev nyiav xwb. Nws qhia txog ntuj ceeb tsheej kom cov tuag muaj kev cia siab tia yov tau mus nrog Yexus nyob. Txoj kev qhia no tsua yog qhia kom cov neeg tsis muaj kev cia siab nyob rau hauv ntiaj teb no kom nws muaj kev cia siab mus rau lawm ntuj ceeb tsheej. Yog vim lis ntawd thiaj lis muaj tej tug neeg tag kev cia siab nyob rau hauv ntiaj teb no es nws thiaj lis muaj peev xws tua tau nws tus kheej kom nws tau mus nyob lawm ntuj ceeb tsheej. Yog vim muaj txoj kev ntseeg zoo lis no thiaj lis muaj tej tus cia lis nqa hlua mus dai tuag rau tim qab tsua kom nws tau mus nyob rau ntuj ceeb tsheeb thiab nrog Yexus nyob mus ib txhis.

Peb Hmoob kab lis kev cais thiaj lis yog qhov tseeb vim peb hawm peb niam peb txiv peb thiaj lis muaj lub koob hmoo zoo los qhia tau rau neeg thiaj teb tia peb yog ib haiv neeg Hmoob zoo. Peb yov tsum hawm niam hawm txiv peb thiaj lis yog ib cos me tub me nyuam tsis muaj kev npam nyob rau hauv ntiaj teb no. Cov me tub me nyuam tsis hawm lawv niam lawv txiv ces txog thaum kawg lawv tsua mus ntsib tau txoj kev tws ua pab ua laib ua ncu sib ntau sib tua tuag tag xwb.

Nyob zoo tus neeg tsis tseeb. kuv saib koj mas zoo li meej pem li as. tham ib chim zoo koj tham tau tob kawg tabsi tham ib ntsi koj hov los qhuas cov nyuag kev cai dab qhuas lawm xwb. koj yog ib tug neeg tsis qab haus li sav. koj yuav mob stroke pob!! txhob chim nawb.

#23 HMOOB_tusneegtseeb/USA_*

HMOOB_tusneegtseeb/USA_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 06:38 PM

kuv rov tuaj teb koj cov lus os, tus neeg tseeb/usa. koj txoj kev ntseeg yog ntseeg li koj nyiam thiab koj to taub xwb, peb yuav tsis txwv tsis txiav koj, tiam sis kuv muab koj ib sob lus saum toj no rau koj saib dua ib lwm thiab ho muab piv rau kuv tej lus qhia;

tsum kiag os cov phooj ywg Hmoob sawv daws tsis txhob taug Yexus txoj kev dag zoo li ntawd vim nws yog ib txoj kev txaj muag thiab nws yog ib txoj kev tws xwb nawb cov phooj ywg. sob lus no yog koj hais, thiab kuv yeej tau qhia lub ntsiab lus no, kom siv yexus ua tus qauv xwb tsis tag koj yuav mus ua kom koj poob ntsej muag li ntawd ntxiv lawm.

kuv twb qhia ntau zaus lawm los xyov koj puas yuav to taub, lub ntsiab lus kuv qhia, kuv ho tig los txhais koj cov lus rau koj, xws li koj zaj mas hais tias, kuv li kuv yeej tsis muaj kev txhaum li, kuv yeej tsis nyoo txhaum, txawm yog txhaum los yeej tsis muaj leej twg yuav txiav txim tau rau kuv li, kuv yeej ib txwm tsis tau ua txhaum:

kuv kuj tsis tau nrog koj nyob ua ke, kuj tsis tau pom koj ua tub sab tub nyiag, deev luag poj luag sev, tua neeg npog nroj ntsuab, tiam sis kuv pom koj hais lus tuam mom yexus. (tsis yog kuv khib tiam sis hais qhov tseeb) Yexus twb tuag rau txoj kev koj taug ko, tiam sis koj tseem taug thiab. koj cov lus hais lawm ib yam koj ua lawm ib yam, koj hais tias kom tsis txhob xyaum dag, txhob hais lus tuam mom, tiam sis koj saib dej ua ntu saib neeg ua plhu, koj lam taus lam hais lus kom zoo koj siab, koj muab yexus thuam kom kawg kiag koj lub dag lub zog, yam yexus twb tsis tau nrog koj noj dua nqaij daig dua dab, haus dua dej daig dua nru, tiam sis koj cia li muab yexus los ua chawj ua chim txob thuam, koj puas nco hnov koj cov lus thiab koj puas pom koj tes hauj lwm koj ua? koj sau ntawv tuaj qhia rau peb thoob plaws lub qab ntuj no nrog hnov, yog hais tias, ib tug neeg, twg tau ua li no, rau koj saib, koj puas hais tias nws ua tsis yog, thiab muaj kev txhaum.

kuv hais qhov tseeb rau koj, yog tias peb sawv daws mloog koj hais thiab ua li koj qhia, peb saib leej twg raug teeb meem, peb sawv daws cia li xyav nws lub koob ib tsaug ib tsaug thiab hnyos rau, koj yuav xav li cas? puas yog koj yuav zoo siab xwb?

yexus tuag qhia meej meej tias, kuv tuag vim nej txoj kev txog kev txhaum, kuv txiv thiaj tso kuv los tuag qhia nej. yog nej ntseeg tias nej muaj kev txhaum, kuv txiv yuav zam txim rau nej, yog nej hais tias nej tsis muaj kev txhaum kuv txiv yuav tsis zam txim rau nej. yuav paub tias txhaum thiab tsis txhaum, sim luj koj tus kheej tej lus koj niaj hnub hais no saib, ib hnub twg, koj hais tau pes tsawg lo lus zoo, pes tsawg lo lus phem. kuv xav tias lus phem yuav muaj ntau tshaj lus zoo.
thov txhob chim mam rov sis ntsib dua. maiv ntxawm.


Maiv Ntxawm zoo lis koj tseem tsis tau paub Vaj Lub Kub zoo pua tsawg thiab zoo lis koj tseem tsis tau xeev xwm qhov tseeb. Koj pua tseem xav kawm Vaj Lug Kub ntxiv mas. Thaum kuv tseem tsis tau paub Vaj Lug Kub ces luag hais lis cas kuv ntseeg lis ntawd ntag. Thaum kuv tseem yau, yau ces kuv niaj twm Vaj Lub Kub tsis mus sis rau qhov twg lis. Kuv ntseeg, ntseeg tej lus nyob rau hauv kuv phau Vaj Lug Kub. Leej twg hais Yexus tsis zoo mas kuv mob, mob siab thiab chim heev rau nws tiam sis thaum kuv lau txaus thiab kuv xeev xwm tau qhov tseeb. Kuv paub Vaj Lug Kub thiab kuv kuv tshawb Biblicle History tiav ces kuv thiaj lis tsis ntseeg Yexus ntxiv lawm. Ib tug neeg tsis muaj kev npaum lis koj nws qhia tsis tau koj lis. Tsua yog koj thiaj lis qhia tau rau nws xwb. Ib tug me nyuam tub kawm ntawv nws yeej tsis muaj peev xwm qhia tau nws tus nais khu.

Koj nco ntsoov tia Yexus thiab Vaj Tswv tsis yog ib tug. Vaj Tswv tsua yog ib tug neeg ntseeg xwb nws tib tsis paub tia Vaj Tswv zoo lis cas. Thaum nws tseem nyob rau saum tus ntoo khaub lig, nws tos, tos seb pua pom Vaj Tswv los chawm nws. Yexus tsis pom tus dab tsis los pab nws lis. Txog thaum kawg Yexus thiaj lis hais tia, "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj tsos kuv tseg lawm." Kab lus no qhia tia Vaj Tswv yeej tsis yuav nws vim nws yog ib tug neeg muaj kev npam loj heev thiab nws tseem tshav tia nws yog Vaj Tswv tus tub kom tej pej xeem Jews muab huab tai rau nws ua. Yexus tuag rau nws koj kev npam tsis yog tuag rau koj txoj kev npam. Txawm koj yov mus nyob txim los nws yeej chawm tsis tau koj lis vim nws tib chaw tsis tau nws tus kheej nws thiaj lis tua ua ntsav liab vog tseg xwb.

Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig los vim Yexus ntseeg tia thaum ub Jonah tib mus nyob rau hauv tus ntses loj, loj lub plab tau peb hnub mas Yexus ntseeg tia nws yov txawj sawv peb hnub rov qab los thiab. Yexus twv ntxhia kom nws cov yeeb ncuab muab nws coj mus tua es peb hnub nws yov sawv rov qab los yog vim lis ntawd luag thiaj lis muab nws txhom coj mus tua sim nws cov hwj huaj seb pua muaj tiag. Yexus muaj ntau pab ntau pawg yeeb ncuab xws lis: The Jewish civil leaders, The High Priest, Chief Priests, the scribes, the Pharisees, the Romans. Yexus tsis yog tuag rau neeg lub txim; Yexus tuag rau nws txoj kev dag, kev mom txheej, kev yuam cais, kev twv luag. Yog vim lis ntawd nws thiaj tau tuag mus txhaws nws txoj kev txhaum rau neeg thiaj teb saib kom tsis txhob ua lis nws ua ntxiv lawm. Thiab, tsis txhob taug nws txoj tws zoo lis ntawd. Taug Yexus txoj kev dag lis nws ces tsua ntsib kev twg kev txom nyem kev txhaj muag zoo lis nws xwb.

#24 HMOOB_tusneegtseeb/usa_*

HMOOB_tusneegtseeb/usa_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 08:26 PM

yog kawg mas tos kuv qhia nws npaum li cas los zoo li nws tsis xeev li, xyov yog tseem vwm vwm dab ntub los yog tseem nyob hauv tus npau suav. nws thiaj tham tsis meej pem li ntawd tiag yom.


Maiv Ntxawm, koj yeej qhia tsis tau ib tug neeg nws paub Vaj Lug Kub toj tshaj koj. Kuv tshawb Vaj Lug Kuv tiav nws tsua mus twg nkau ntawm tus ntoo khaub lig xwb ces kuv thiaj lis tag kev cia siab lawm os. Koj tseem taug tsis tau txhua thiab tseem tsis tau rua mog kom pom kev mus deb ces koj yeej meem taug kom kawg. Muaj ib hnub koj yav txawj dhuav lis kuv thiab os nawb. Kuv qhib tau qhov muag pom kev deb lawm ces kuv yov tsis cia siab rau Yexus ntxiv lawm.

Yog koj tseem xav paub Vaj Lug Kub kom tob ntxiv mus no ces kuv mam rov qhia Vaj Lug Kub ntxiv puv rau koj. Koj tseem tsis tau dhuav Yexus txoj kev dag no koj yeej meem ntseeg Yexus kom mus kawg. Thiab, nqas tus ntoo khaub lig nrog nraim koj thiab lis muaj kev cia siab nrog nraim Yexus nawb mog.

#25 HMOOB_tusneegtseeb/usa_*

HMOOB_tusneegtseeb/usa_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 09:53 PM

Nyob zoo tus phooj ywg tus neeg tseeb. koj sob lus zoo kawg lawm. raw li kuv nte xwb koj yeej ntseeg Vaj tswv lawm, tabsi koj hov thuam Tswv Yexus, koj yeej paub Vaj lus kub tob kawg lawm. tabsi koj hov tsis ntseeg Tswv Yexus xwb. txawm li cas los xij. kuv ntseeg hais tias nyias ntseeg raw li nyias paub &nyias kawm paub txog xwb. thov koj txhob thuam thuam peb cov uas hov ntseeg tias Vaj tswv yog Vaj leej txiv ho Yexus yog Vaj leej tub no. vim peb twb tsis thuam koj li ne.
thiab peb sawv daws puav leej yog cov ntseeg Vaj tswv lawm thov kom txhob hais tej lus pheej pheej Vaj tswv thiaj li yuav foom koob hmoov rau peb sawv daws nawb. li no xwb thaum kawg no thov kom Vaj tswv ntuj tus uas tsim lub ntuj daim av. foom koob hmoov rau peb sawv daws, ua tsaug.


Nyob zoo tus phooj ywg Mos tsis lus. Nyob rau hauv lub Forum no ces peb tsua yog tuaj tham kom sib paub xwb tsis yog yov sib txiav sib cais txoj kev ntseeg. Txawm koj muaj kev ntseeg lis cas los kuv yeej tsis muaj txoj cai los txwv los txiav koj txoj kev ntseeg. Luag yeej tsos cai rau sawv dia tia: "Freedom of Speech" & "Freedom of Religion." Txawm koj yov ntseeg tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub no los ntawd yog koj txoj kev ntseeg.

Thaum kuv tseem yaus, yaus ces kuv ntseeg tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub. Kuv tshawb Vaj Lug Kub tiav tag ces kuv thiaj lis muaj kev ntseeg txawv dev heev lis lawm. Vaj Tswv nws tsis yog Txiv Neej los yog poj niam. Vaj Tswv ib leeg xwb nws yug tsis tau me nyuam tawm los. Txiv neej ib leeg xwb nws yeej yus tsis tau me nyuam. Tos kuv hos tsis muaj kev ntseeg Yexus los vim nws dag thaum yug mus txog rau thaum tuag. Thaum tuag tag los tseem dag qee tia nws yov rov qab los thiab. Cov ntseeg Yexus los lawv kuj tseem niaj hnub pab nws dag neeg ntiaj teb kom mus mag tus ntoo khaub lig xwb. Kuv tsis nyiam txoj kev dag, kev txaj muag vim muaj txoj npam loj heev. Yog vim lis ntawd kuv thiaj lis tsis muaj kev ntseeg Yexus ib nyuam qhov lis lawm.

Ntawm kuv tus kheej kuv muaj kev ntseeg Vaj Tswv loj heev lis nawb yog hais txoj kev ntseeg. Tej zaum kuv yov muaj kev ntseeg Vaj Tswv ntau dua koj los kuj tsis paub vim kuv tau tshawb Vaj Lug Kub los lawm ntev, ntev. Kuv thiaj lis muaj kev ntseeg loj npaum lis ntawd. Txoj kev kuv ntseeg Vaj Tswv ces yeej tsis muaj leej twg yov los txiav tau kuv kev lis vim ntawd nws yog kuv txoj kev ntseeg. Leej twg txawm yov los qhia tia nws yog Vaj Tswv tus tub los kuv yeej sis ntseeg. Leej twg txawm yov hais tia nws yog Vaj TSwv tus ntxhais los kuv yeej tsis ntseeg. Kuv tsua ntseeg Vaj Tswv nkau, nkau xwb kuv tsis muaj kev ntseeg lwm leej lwm tus vim nyob rau hauv lub ntiaj teb no muaj neeg dag coob heev. Yog mus tseeg tau neeg dag ces yeej yov mus poob rau tus neeg dag ntawd txoj kev tws xwb.

Mos tsis lus, koj yeej twv raug lawm. Kuv yog ib tug Christian of God; kuv tsis yog ib tug Christian of Jesus vim kuv tsis muaj kev ntseeg Yexus. Kuv cia siab tia muaj ib hnub twg Vaj Tswv yov qhib tau koj lub siab thiab qhib tau koj lub qhov muag kom pom kev mus deb mus txog rau Vaj Tswv lub xub ntiag. Koj yov ntseeg Vaj Tswv ib leeg zoo lis kuv. Nyob rau hauv lub ntiaj teb no kuv yog thawj, thawj tus neeg ua Vaj Tswv qhib tau kuv lub qhov muag kom pom kev mus txog rau ntawm Vaj Tswv. Kuv thiaj lis yog ib tug Christian of God nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv yog ib tug neeg ncaj ncee kuv tsis mom txheej Vaj Tswv yog vim lis ntawd nws thiaj lis xub txais tau kuv mus ua thawj, thawj tus Christian of God. Kuv vam thaib cia siab tia Vaj Tswv tseem yov qhiab kev txais tos cov neeg ncaj ncee los mus ua ib cos Christians of God thiab. Ua tsaug ntau.

#26 HMOOB_Nkaj mub_*

HMOOB_Nkaj mub_*
 • Guests

Posted 31 August 2011 - 09:57 PM

Nej pheej yuav tuaj sib cav ua dab tsi hauv no na lawv aw,
Tus phooj ywg neeg tseeb usa kuv support koj cov lus, kuv tus kheej kuj tsis tau mus kawm vaj lug kub tab sis kuv yeej paub tias vaj lug kub nws zoo li cas lawm kuv thiaj tsis ntseeg yes xus, txoj kev ntseeg yog koj saib ntiav22 xwb koj yuav tsis paub txog nws qhov tsis zoo, tab sis yog koj ua tib zoo muab saib tob tob ces koj thiaj paub tias nws yog ib txoj kev cai uas yeej tsis tsim nyog rau peb hmoob mus ntseeg, txawm leej twg yuav hais li cas los xij peem, tab sis qhov tseem ceeb tshaj plaws yog kuv xav paub tias nej pawg ntseeg vaj tswv thaum nej niam nej txiv puv 120 xyoo lawm nej ho muab ua li cas xwb thiab nej puas tseem pe hawm lawv vim lawv thiaj yog tus yug nej tu nej loj hlob, nej muaj noj muaj haus nej puas tseem hu txog lawv, thiab nej ntseeg tias vaj tswv yog tus tsim nej los yog nej niam thiab nej txiv yog tus tsim nej,
Cas thaum kuv los nug txog nqe no nej pawg ntseeg yeej tsis muaj leej twg kam los teb kom meej rau kuv tau paub li, los yog nej ntshai nrog kuv tham lawm, vim kuv twb nug ntau ntau zaus lawm los nej yeej tsis kam los teb kuv nqe lus no li,
Thiaj ua rau kuv xav tias ntshe nej niam thiab nej txiv uas yug tau nej tu nej loj hlob los puv 120 xyoo ntshe nej muab coj mus faus ces tag li ntawv lawm xwb pob nej thiaj pheej tsis xav tham txog nqe no kiag li na hahahahaha..... :P :P :P

#27 HMOOB_Mos tsis lus_*

HMOOB_Mos tsis lus_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 08:46 AM

Nyob zoo tus phooj ywg Mos tsis lus. Nyob rau hauv lub Forum no ces peb tsua yog tuaj tham kom sib paub xwb tsis yog yov sib txiav sib cais txoj kev ntseeg. Txawm koj muaj kev ntseeg lis cas los kuv yeej tsis muaj txoj cai los txwv los txiav koj txoj kev ntseeg. Luag yeej tsos cai rau sawv dia tia: "Freedom of Speech" & "Freedom of Religion." Txawm koj yov ntseeg tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub no los ntawd yog koj txoj kev ntseeg.

Thaum kuv tseem yaus, yaus ces kuv ntseeg tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub. Kuv tshawb Vaj Lug Kub tiav tag ces kuv thiaj lis muaj kev ntseeg txawv dev heev lis lawm. Vaj Tswv nws tsis yog Txiv Neej los yog poj niam. Vaj Tswv ib leeg xwb nws yug tsis tau me nyuam tawm los. Txiv neej ib leeg xwb nws yeej yus tsis tau me nyuam. Tos kuv hos tsis muaj kev ntseeg Yexus los vim nws dag thaum yug mus txog rau thaum tuag. Thaum tuag tag los tseem dag qee tia nws yov rov qab los thiab. Cov ntseeg Yexus los lawv kuj tseem niaj hnub pab nws dag neeg ntiaj teb kom mus mag tus ntoo khaub lig xwb. Kuv tsis nyiam txoj kev dag, kev txaj muag vim muaj txoj npam loj heev. Yog vim lis ntawd kuv thiaj lis tsis muaj kev ntseeg Yexus ib nyuam qhov lis lawm.

Ntawm kuv tus kheej kuv muaj kev ntseeg Vaj Tswv loj heev lis nawb yog hais txoj kev ntseeg. Tej zaum kuv yov muaj kev ntseeg Vaj Tswv ntau dua koj los kuj tsis paub vim kuv tau tshawb Vaj Lug Kub los lawm ntev, ntev. Kuv thiaj lis muaj kev ntseeg loj npaum lis ntawd. Txoj kev kuv ntseeg Vaj Tswv ces yeej tsis muaj leej twg yov los txiav tau kuv kev lis vim ntawd nws yog kuv txoj kev ntseeg. Leej twg txawm yov los qhia tia nws yog Vaj Tswv tus tub los kuv yeej sis ntseeg. Leej twg txawm yov hais tia nws yog Vaj TSwv tus ntxhais los kuv yeej tsis ntseeg. Kuv tsua ntseeg Vaj Tswv nkau, nkau xwb kuv tsis muaj kev ntseeg lwm leej lwm tus vim nyob rau hauv lub ntiaj teb no muaj neeg dag coob heev. Yog mus tseeg tau neeg dag ces yeej yov mus poob rau tus neeg dag ntawd txoj kev tws xwb.

Mos tsis lus, koj yeej twv raug lawm. Kuv yog ib tug Christian of God; kuv tsis yog ib tug Christian of Jesus vim kuv tsis muaj kev ntseeg Yexus. Kuv cia siab tia muaj ib hnub twg Vaj Tswv yov qhib tau koj lub siab thiab qhib tau koj lub qhov muag kom pom kev mus deb mus txog rau Vaj Tswv lub xub ntiag. Koj yov ntseeg Vaj Tswv ib leeg zoo lis kuv. Nyob rau hauv lub ntiaj teb no kuv yog thawj, thawj tus neeg ua Vaj Tswv qhib tau kuv lub qhov muag kom pom kev mus txog rau ntawm Vaj Tswv. Kuv thiaj lis yog ib tug Christian of God nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv yog ib tug neeg ncaj ncee kuv tsis mom txheej Vaj Tswv yog vim lis ntawd nws thiaj lis xub txais tau kuv mus ua thawj, thawj tus Christian of God. Kuv vam thaib cia siab tia Vaj Tswv tseem yov qhiab kev txais tos cov neeg ncaj ncee los mus ua ib cos Christians of God thiab. Ua tsaug ntau.

Nyob zoo tus phooj ywg. neeg tsis tseeb. kuv paub tias koj yog leej twg lawm. tam li kuv nte tau xwb koj yog ib tug neeg ua rov taw tuam ntuj xwb. thiab koj tsis tau mus kawm ib qhov Bible nyob ib lub school los hlos li. puas yog ?. tej uas koj hais tag los no puav leej yog koj xav hauv koj tus kheej xwb. nws tsis muaj ib txoj qauv ( law) nyob qhov twg li. yog li kuv paub tias koj tib leeg xwb thiaj li ntseeg li ko. tsis tag li ntawd tos kuv hais tias koj rov taw tuam ntuj no thaum ub koj ua kev cai raus dej los ntawm tus Tswv Yexus lub npe koj thiaj dim koj tus mob. nim no koj hov tsis leeg hais tias Tswv Yexu yog tus choj
tuam rau koj es koj thiaj mus txog Vaj tswv. qhov no Hmoob hu hais tias ROV TAW TUAM NTUJ. tus neeg tsis tseeb, tos kuv paub li no koj yeej yog kiag li kuv hais no. tsis txawv li . tsis ua cas cias kuv mam thov Vaj tswv pab koj, kom Vaj tswv zam txim pub koj ib zaug thiab. zoo li koj twb tsis meej pem li lawm ces cia koj mus ntxib Dr ua ntej tso mam li tham thiaj li paub tias rov taw tuam ntuj yog zoo li cas? ua tsaug txhob chim os.

#28 HMOOB_tusneegtseeb/USA_*

HMOOB_tusneegtseeb/USA_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 06:44 PM

Nyob zoo tus phooj ywg. neeg tsis tseeb. kuv paub tias koj yog leej twg lawm. tam li kuv nte tau xwb koj yog ib tug neeg ua rov taw tuam ntuj xwb. thiab koj tsis tau mus kawm ib qhov Bible nyob ib lub school los hlos li. puas yog ?. tej uas koj hais tag los no puav leej yog koj xav hauv koj tus kheej xwb. nws tsis muaj ib txoj qauv ( law) nyob qhov twg li. yog li kuv paub tias koj tib leeg xwb thiaj li ntseeg li ko. tsis tag li ntawd tos kuv hais tias koj rov taw tuam ntuj no thaum ub koj ua kev cai raus dej los ntawm tus Tswv Yexus lub npe koj thiaj dim koj tus mob. nim no koj hov tsis leeg hais tias Tswv Yexu yog tus choj
tuam rau koj es koj thiaj mus txog Vaj tswv. qhov no Hmoob hu hais tias ROV TAW TUAM NTUJ. tus neeg tsis tseeb, tos kuv paub li no koj yeej yog kiag li kuv hais no. tsis txawv li . tsis ua cas cias kuv mam thov Vaj tswv pab koj, kom Vaj tswv zam txim pub koj ib zaug thiab. zoo li koj twb tsis meej pem li lawm ces cia koj mus ntxib Dr ua ntej tso mam li tham thiaj li paub tias rov taw tuam ntuj yog zoo li cas? ua tsaug txhob chim os.


Tus phooj ywg Mos tsis lus, thaum kuv tseem tsis tau paub tab thiab tseem ntseeg, ntseeg tus ub tus no hauv ces kuv ntseeg npaum lis koj tiam sis thaum lau txau thiab kuv txiav txim tau kuv tus kheej tia kuv yog ntseeg leej twg tiag. Thaum ntawd kuv thiaj lis tsis ntseeg Yexus lawm. Yexus yog koj tus tswv nws thiaj lis coj tau koj. Thiab nws thiaj lis dag tau koj mus raug lub txim nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig tuag ua ntsav liab vog tseg. Hais txog ntawm kev tshawb nrhiav Vaj Lug Kub nws yog tib phau xwb. Leej twg twm los nws tsua sau ib yam lis ntawd xwb yeej tsis pauv lis. Tiam sis yog koj txhawb nrhiav txoj keeb kwg seb Vaj Lug chiv keev sim qhov twg los nos ces nws kuj muaj ib txho hauv mus kawm thiab.

Kev cais rau dej no mas nws tsis yog tia yov rau dej tag es yov cia lis sawv hnyos mus ua Huab Tais lis Yexus. Txhua leej txhua tus rau dej tag nws yov mus ntseeg Vaj Tswv xwb. Txawm koj yov lee tia Yexus yog koj tus swv es nws thiaj lis yog koj tus choj no los qhov ntawd nws yog koj txoj kev ntseeg xwb. Nws tsis yog kuv txoj kev ntseeg lis koj ntseeg lawm. Txawm koj yov cia lis muab leej twg txhom rau dej kom nws cia lis lee tia Yexus yog tus choj tuam mus txog rau Vaj Tswv no los yog nws tsis kam lee paub ces koj yeej yuam tsis tau nws. Yov tsum yog nws txais lee tia Yexus yog nws tus choj no thiaj lis yog raw lis kev ncaj ncee.

Yexus tsis yog kuv tus tswv. Nws coj tsis tau kuv kev vim kuv ntses tshaj Yexus lawm thiab kuv pom kev deb tshaj nws lawm. Yexus thiaj lis dag tsis tau kuv mus raug ib txoj kev tws zoo lis nws tuag ua ntshav liab vog rau sawv daws saib. Koj tseem ntseeg Yexus ces koj yeej meem raw nws qab thiab ua lis nws hais tsis txhob cam ib los lis ib sam Yexus hos tsis yuav koj ces koj yov txawj tus, tus siab. Kuv hais qhia rau koj tia yog koj ntseeg Yexus ces koj yeej meem taug nws txoj kev thiab nqas tus ntoo khaub lig nrog nraim koj tsis txhob muab tsos pov tseg.

Kuv ntses tshaj Yexus lawm ces ntshes kuv yov nyob ntawm no sawv ntsia Yexus neb kwv neb ob tug ntoo khaub lig mus rau tom roob qhua thiab kom sawv daws pab muab neb ntsia te ntsia taw rau ntawm tus ntoo khaub lig tuag nrog Yexus thiaj lis tsim nyog neb txoj kev sib coj sib raws los txog tav no os tus phooj ywg Mos Tsis Lus.

#29 HMOOB_tusneegtseeb/USA_*

HMOOB_tusneegtseeb/USA_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 09:00 PM

Nej pheej yuav tuaj sib cav ua dab tsi hauv no na lawv aw,
Tus phooj ywg neeg tseeb usa kuv support koj cov lus, kuv tus kheej kuj tsis tau mus kawm vaj lug kub tab sis kuv yeej paub tias vaj lug kub nws zoo li cas lawm kuv thiaj tsis ntseeg yes xus, txoj kev ntseeg yog koj saib ntiav22 xwb koj yuav tsis paub txog nws qhov tsis zoo, tab sis yog koj ua tib zoo muab saib tob tob ces koj thiaj paub tias nws yog ib txoj kev cai uas yeej tsis tsim nyog rau peb hmoob mus ntseeg, txawm leej twg yuav hais li cas los xij peem, tab sis qhov tseem ceeb tshaj plaws yog kuv xav paub tias nej pawg ntseeg vaj tswv thaum nej niam nej txiv puv 120 xyoo lawm nej ho muab ua li cas xwb thiab nej puas tseem pe hawm lawv vim lawv thiaj yog tus yug nej tu nej loj hlob, nej muaj noj muaj haus nej puas tseem hu txog lawv, thiab nej ntseeg tias vaj tswv yog tus tsim nej los yog nej niam thiab nej txiv yog tus tsim nej,
Cas thaum kuv los nug txog nqe no nej pawg ntseeg yeej tsis muaj leej twg kam los teb kom meej rau kuv tau paub li, los yog nej ntshai nrog kuv tham lawm, vim kuv twb nug ntau ntau zaus lawm los nej yeej tsis kam los teb kuv nqe lus no li,
Thiaj ua rau kuv xav tias ntshe nej niam thiab nej txiv uas yug tau nej tu nej loj hlob los puv 120 xyoo ntshe nej muab coj mus faus ces tag li ntawv lawm xwb pob nej thiaj pheej tsis xav tham txog nqe no kiag li na hahahahaha..... :P :P :P


Nyob zoo tus phooj ywg Nkaj Mub. Kuv ua koj tsaug rau koj cov lus nug kuv ntawd. Hais txog txoj kev ntseeg Vaj Tswv ntawd mas peb Hmoob niam qhuav ntseeg tsis tau ntev no xwb. Thaum ub muaj ib tug Txiv Plig Fab Kis tuaj qhia Vaj Lug Kub nyob rau lub zos Roob KuB Twm yog 1954 tom qab thaum ua tsov rog World War II tus lawm. Thaum lub sib hawm ntawd peb Hmoob feem coob yeej tsis paub ntaub paub ntawv nyob rau pem toj siab ua teb noj xwb. Thaum lub caij ntawd ces muaj ib cos me nyuam tub ntxhais kawm ntawv kuj mus nrog tus Txiv Plig Fab Kis ntawd nyob thiab kawm Vaj Lug Kub. Tom qab no thiaj lis mam paub tia muaj Vaj Tswv. Vaj Lug Kub Hmoob niam qhuav tawm thawj, thhawj zaug rau sawv daws twm yog 1973. Lub sib hawm no mas phau Vaj Lug Kub Hmoob kuj tseem tsis tau tiav pua tsawg tsis tshua meej. Xyoo 1980s ntawd mas thiaj lis tsim tau phau Vaj Lug Kub Hmoob tiav rau sawv daw twm. Lub npe Vaj Tswv no mas yog pawg ntseeg niam qhuav tis thaum sau phau Vaj Lug Kub Hmoob xwb. Yog yov muab lub npe "God" txhais ua lus Hmoob tiag, tiag mas nws yog hus hais tia "Saub." Lub npe "God" thiab lub npe Vaj Tswv no mas nws tsis sib raug lawm. "Vaj" no mas txhais hais tia Huab Tai. "Tswv" nos mas txhais hais tia "Tswv Tsev, Tswv Ntuj, Tswv Teb, etc." Lub npe Vaj Tswv nos mas nws txhais tsis raug lub npe "God" lawm vim tia "God" tsis yog Huab Tai Tswv. God yog "lub npe xwb." "God" yog neeg tsim thiaj lis muaj God. "Lub npe" tsim tsis tau tus neeg; tus neeg thiaj lis tsim tau "lub npe." Lub suab tsim tsis tau tus neeg; tus neeg thiaj lis tsim tau lub "suab." Niam thiab txiv los ua ntej tus me nyuam. Tus me nyuam los ua ntej lub suab. Thaum tus me nyuaj loj hlob, tus me nyuam thiaj lis tsim tau "God." God thiaj lis tawm los rau neeg hnov. God yog neeg tsim thiaj lis muaj zoo lis lis: God of the Sun, God of the Moon, God this; God that, etc...

Hais txog lub npe "God" los yog peb lus Hmoob txhais hais tia "Saub" no mas peb Hmoob yeej muaj los lawm ntev. Peb Hmoob kab lis kev cais zaj tshoob txiv xaiv yeej nquag seev tia "Npliaj mog sis Saub, Saub sis yaj laug." Peb Hmoob yeej hais txog God tib yam lis luag lwm haiv neeg thiab. Lub npe "Vaj Tswv" no mas niam qhuav tawm los tsis ntev no xwb. Peb Hmoob ib txwm tsis paub txog lub npe Vaj Tswv ntawd nyob rau hauv peb Hmoob lis keeb kwm puag txheej thaum ub.

Koj nug kuv tia thaum niam thiab txiv puv 120 xyoo lawm pawg ntseeg pua tseem teev hawm niam thiab txiv lub npe. Qhov ntawd pawg ntseeg yeej tsis teev hawm niam ntxiv lub npe lis lawm. Lawb dab lawm ces tsis ua dab qhev ntxiv lawm vim niam txiv tuag tag lawm ces lawv yog dab lawm xwb tsis tas teev hawm lawv ntxiv lawm. Pawg ntseeg txoj kev cem niam thiab txiv tuag ces lawv yog dab lawm xwb ces thiaj lis ua ib txoj kev npam rau pawg ntseeg tsis muaj kev nco niam thiab txiv lub dag lub zog. Pawg ntseeg thiaj tsis muaj niam muaj txiv kav. Pawg ntseeg thiaj lis mus sib sau ua ib pawg ntseeg loj leeb tsis nco niam tsis nco txiv, tsis nco kwv nco tij, tsis nco caj nco ces tag lawm.

Pawg ntseeg muaj kev ntseeg tia ib pua tsav yam nyob rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb no yog Vaj Tswv ib leeg tsim xwb. Vaj Tswv "hais" tia kom muaj nruab hnub ces cia lis muaj nruab hnub raw lis Vaj Tswv "hais." Vaj Tswv tsim ib pua tsav yam muaj sia yog siv "los lus hais xwb" ces txawm cia lis muaj raw lis Vaj Tswv "hais." Vaj Tswv tsim tau ib pua tsav yam tag nrho nyob rauv ntiaj teb no yog siv los lus hais xwb. Vaj Tswv kuj tsim tau neeg thiab. Vaj Tswv tsim tau nkauj Iab thiab Nraug Oos nkawd los zov Vaj Tswv luv vaj. Vaj Tswv tsis xav kom nkawv txawj nkawv ntses. Vaj Tswv kom nkawv tsis txhob noj tsob txiv ntoo ua txiv cov txiv txawj ntses. Muaj ib hnub ces nkawv txawm mus tseeg Nab los dag ntxia kom nkawv noj cov txiv ntoo ua kom txawj ntses. Nkawv noj tag ces nkawv txawj ntses heev. Nkawv tsis mloog Vaj Tswv lus vim Vaj Tswv xav kom nkawv ruam, ruam xwb. Nkawv noj tag ces nkawv ntses ib yam lis Vaj Tswv lawm. Vaj Tswv thiaj lis tsis nyiam nkawv. Vaj Tswv thiaj lis ntiab kom nkawv tawm hauv Vaj Tswv lub vaj tsis pub rov qab los ntxiv lawm. Vaj Tswv kuj foom nkawv kom nkawv muaj muab muaj nkeeg, muaj mob muaj tuag, muaj mob plab dia haus. Tus poj niam yug me nyuam los kom mob plab tib sis. Pawg ntseeg muaj kev ntseeg tia yov tsum teev haum Yexus thiab uas Yexus tsaug vim Yexus yog Vaj Tswv tus tub. Vaj Tswv tsos nws ib leeg tub los tuag theej txhoj neeg lub txim rau saum tu ntoo khaub lig. Yog vim lis ntawd pawg ntseeg thiaj lis teev hawm Yexus lub npe xwb. Niam txiv lub npe ces tsis teev hawm ntxiv lawm vim lawv tuag tag ces lawv yog dab lawm xwb. Nyob rau hauv pawg ntseeg ces tus ntseeg Yexus los muab ntseeg, ntseeg tia ntshes yog Yexus txawj ua tau cua nre tiag no ces cia lis lawb niam lawb txiv, lawb kwv lawb tij, lawb caj lawb ces tag lis lawm. Tej kwv tij muaj noj muaj hau los tib tsis tshua tuaj koom tuaj pab.

Thaum tub ntsuag niam thiab txiv tuag ces muaj tej qhua tuaj pab nyiaj txiag los tub ntsuag tsis kam ua luag tsaug, tsis kam pes luag vim tub ntsuag tseeg Yexus xwb. Tub ntsuag sawv ntsia luag thiab ua xa npai rau tej qhua xwb. Ua xas npai rau tej qhua tag ces tib tsis nco qab tej qua kev txiaj tsim tag lawm. Thaum tub ntsuag loj hlob ces tub ntsuag mus kom Xib Fwb pab nyiaj ntas nqis tshoob nqi ko los Xib Fwb tsis kawm pab thiab tsis kam ntas tshoob nta kos. Xib Fwb yov kom tub ntsuag mus cuag tub ntsuag kwv tij xwb thiaj lis yov pab tau tub ntsuag. Thaum tub ntsuag tsis pom qab mus tham qhia rau leej twg. Tub ntsuag thov Xib Fwb los Xib Fwb tsis pab. Thov Vaj Tswv kom Vaj Tswv tus tub Yexus pab los tsis hnov ib los lub teb qhov twg rov tuaj lis. Tub ntsuag tej lus thov Vaj Tswv kom pab los ploj lawm ntab ntws tsis hnov xov. Tub ntsuag thiaj lis sos kua muag rov mus cuag tub ntsuag kwv tij. Tub ntsuag kwv tij thiaj lis kam ntad tub ntsuag tshoob kos. Tub ntsuag kwv tij thiaj lis hlub tub ntsuag. Tub ntsuag kwv tij thiaj lis muab tau nkauj nyab rau tub ntsuag coj mus ua neej. Tub ntsuag ua neej khov khos. Tus ntsuag muaj ib pluag qab noj los tub ntsuag tsis teev hawm tub ntsuag niam thiab txiv nkawv lub npe. Tub ntsuag tsua ua Yexus lub npe tsaug xwb. Tub ntsuag ua lub neej tsis muaj kev nco niam thiab nco txiv lawv tej txiaj ntsim thiab lawv lub dag lub zog. Tub ntsuag thiaj lis muaj kev npam rau niam thiab xivt thiab lub ntuj daim av ua yog qhov tseeb. Txog thaum kawg tub tsuag tag sim neej. Tub ntsuag tus ntsuj tus plig thiaj lis yov tsum tau mus nyob tub ntsuag lub txim rau ntawm tus ntoo khaub lig zoo lis Yexus mag ntsia tooj ntsia hlau nrhab tes ua ntsav liab vog tseg xwb. Pawg ntseeg txoj kev ntseeg mas nyiam tuag mus nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig vim yog lis ntawd thaum tuag lawm los thiaj lis muaj ib tug ntoo khaub lig nyob rau ntawm tub ntsuag tob haus. Tub ntsuag ntseeg tia tus ntoo khaub lig ntawd log tus choj tuam mus kom txog rau saum ntuj ceeb txheej. Yog vim tub ntsuag muaj kev ntseeg zoo lis ntawd es tub ntsuag tus ntsuj tus plig thiaj lis mus mag ntsia tooj ntsia hlau rau ntawm tus ntoo khaub lig mus tsis tau qhov twg.

#30 HMOOB_tusneegtseeb/usa_*

HMOOB_tusneegtseeb/usa_*
 • Guests

Posted 01 September 2011 - 10:55 PM

Nej pheej yuav tuaj sib cav ua dab tsi hauv no na lawv aw,
Tus phooj ywg neeg tseeb usa kuv support koj cov lus, kuv tus kheej kuj tsis tau mus kawm vaj lug kub tab sis kuv yeej paub tias vaj lug kub nws zoo li cas lawm kuv thiaj tsis ntseeg yes xus, txoj kev ntseeg yog koj saib ntiav22 xwb koj yuav tsis paub txog nws qhov tsis zoo, tab sis yog koj ua tib zoo muab saib tob tob ces koj thiaj paub tias nws yog ib txoj kev cai uas yeej tsis tsim nyog rau peb hmoob mus ntseeg, txawm leej twg yuav hais li cas los xij peem, tab sis qhov tseem ceeb tshaj plaws yog kuv xav paub tias nej pawg ntseeg vaj tswv thaum nej niam nej txiv puv 120 xyoo lawm nej ho muab ua li cas xwb thiab nej puas tseem pe hawm lawv vim lawv thiaj yog tus yug nej tu nej loj hlob, nej muaj noj muaj haus nej puas tseem hu txog lawv, thiab nej ntseeg tias vaj tswv yog tus tsim nej los yog nej niam thiab nej txiv yog tus tsim nej,
Cas thaum kuv los nug txog nqe no nej pawg ntseeg yeej tsis muaj leej twg kam los teb kom meej rau kuv tau paub li, los yog nej ntshai nrog kuv tham lawm, vim kuv twb nug ntau ntau zaus lawm los nej yeej tsis kam los teb kuv nqe lus no li,
Thiaj ua rau kuv xav tias ntshe nej niam thiab nej txiv uas yug tau nej tu nej loj hlob los puv 120 xyoo ntshe nej muab coj mus faus ces tag li ntawv lawm xwb pob nej thiaj pheej tsis xav tham txog nqe no kiag li na hahahahaha..... :P :P :P


Tus phooj ywg Nkaj Mub, txawm koj yov ntseeg txoj kev twg los ntawd nws yog txoj kev ntseeg xwb. Pawg ntseeg txoj kev ntseeg mas nws yooj yim heev siv lus hais xwb ces txawm muaj raws lis ntawd lawm xwb tiag. Pawg ntseeg tuaj pom koj muaj ib tug me nyuam los lawv hais tia tus me nyuam ntawd yog Vaj Tsim sim xwb thiaj lis muaj. Koj yov nug lawv hais tia Vaj Tsim lis cas thiaj lis muaj tus me nyuam ntawd no ces lawv yov teb ntua tia Vaj Tswv "hais" ces nws cia lis muaj raw lis Vaj Tswv tej lus lawm xwb. Koj muaj ib lub luv fais los lawv hais tia lub luv fais ntawd yog Vaj Tswv tsim thiaj lis muaj. Koj hais Vaj Tswv tsim lis cas thiaj lis tau no ces lawv teb ntua tia Vaj Tswv xub tsim neeg ces neeg thiaj muaj peev xwm tsim tau lub luv fais ntawd xwb. Koj yov nug tia Vaj Tswv tsim neeg lis cas no ces lawv teb ntua tia thaum ub Vaj Tswv hais xwb ces cia lis muaj neeg raw lis Vaj Tswv tej lus ntawd. Lawv yov kom koj ntsia ntawm kos taw mus rau paug tim npoo ntuj kom koj rov saib tim npoo ntuj rov los txog rau ntawm kos taws. Lawv yov nug koj tia koj pom dab tsis? Koj yov teb tia koj pom tej me roob me tshav, tej me nruaj tsuag, tej me kab, me ntsaum tag huv tib sis no ces lawv hai tej ntawd ces yog Vaj Tswv ib leeg tsim tag nrhos xwb. Koj yov nug tia Vaj Tsim lis cas no ces lawv yov teb ntua tia Vaj Tswv hais xwb ces txawm cia lis muaj lis ntawd tiag. Yog koj tsis ntseeg lawv no ces lawv yov kom koj mus twm phau ntawv Chiv Keeb nyob rau hauv Vaj Lug Kub. Koj mus twm ces nws yeej qia meej, meej tia Vaj Tswv sim ib pua tsav yam hos "hais xwb" ces cia lia muaj lawm no tiag. Koj pua yov ntseeg tia "los lus hais xwb" es txawm siv yov muaj tsiaj nruab deg nruab nrag mas?

Pawg ntseeg muaj kev ntseeg tia "los lus hais xwb" ces cia lis muaj tau ib pua tsav yam nyob rau hauv lub thiaj teb no. Vaj Tswv hais xwb ces ib pua tsav yam nyob rau hauv ntiaj teb no yog Vaj Tswv lis tag nrhos. Lub ntiaj teb no txawj tig los vim Vaj Tswv "hais xwb" ces nws txawm cia lis niaj hnub tig. Vaj Tswv "hais" lis ntawd tag lawm ces Vaj Tswv cia lis khaw xyeem hai tia Vaj Tswv yog tus tswv lawm no tiag. Koj muaj ib lub luv fai koj khwv dag khwv zog koj thiaj lis tau nyiaj coj mus yuav tau nws coj los siv tiam sis pawg ntseeg tuaj pom koj lub luv fais ntawd. Lawv hais tia lub luv fai ntawd yog Vaj Tswv tsim xwb no ces lub luv fais ntawd yog Vaj Tswv yog tug lawm xwb tiag. Koj cog ib cos qoob loo rau nraum vaj, koj niaj hnub ywg dej lawv thiaj lis loj hlob. Thaum pawg ntseeg tuaj pom koj cov qoob loo ntawd, lawv hais tia cov qoob loo ntawd yog Vaj Tswv tsim xwb nco ces koj cov qoob loo ntawd yog Vaj Tswv tug tag lis lawm xwb. Koj hais tia cov qoob loo ntawd yog koj cov no lo lawv hais tia yog Vaj Tswv tsim xwb thiaj lis muaj. Koj yov nug hai tia Vaj tsim lis cas thiaj lis tau no ces lawv txawm siv teb ntua tia Vaj Tswv "hais xwb" ces thiaj lis muaj. Koj tsis ntseeg ces lawv txawm siv muab lawv phau Vaj Lug Kub coj los nthuav kiag rau koj saib thiab lawv muab ntiv tes coj mus taw kiag kom koj pom thiab qhia kom koj paub meej, meej tia koj tej qoob loo ntawd yog Vaj Tswv tug xwb tsis yog koj tug vim tej ntawd yog Vaj Tswv tsim thiaj lis muaj. Koj hos coj lawv mus rau hauv koj vaj koj tsev. Lawv pom koj muaj tej khoom zoo, zoo nkauj. Lawv hais tia tej khoom ntawd yog Vaj Tswv tsim thiaj muaj no ces tej khoom ntawd yog Vaj Tswv yog tus tswv tag nrhos lawm xwb. Ib pliag zoj txawm siv muaj ib tug nyob rau ntawm pawg ntseeg ntawd yov qhua, qhua koj tia tej khoom ntawd zoo nkauj heev. Koj yov teb ntua tia ua tsaug tiam sis ib pliag zoj xwb nws txawm siv hai tia nws nyiam, nyiam heev nws xav tau yam khoom ntawd no ces koj ua tsis tau tes koj yov hais tia koj nyiam thiab no los koj nqa koj mus ces nws txawm siv nqa kiag mus lawm tiag. Koj nyob, nyob ib ntus koj xav tia koj tsis ua dab tsis koj yov mus saib pawg ntseeg. Koj mus txog rau tom lawv lub Church ces ib pliag zoj xwb lawv txawm siv nqa ib lub hnab coj los cev rau koj kom koj muab nyiaj tsos rau hauv. Koj xav, xav koj muab tau ib qho nyiaj rau hauv lawv lub hnab tag ces lawv tus twg los kuj los xa npai zom zaw rau koj thiab npuaj,npuaj koj xwb pwg thiab lawv hais zom zaw kom koj mus lawv lub church. Thaum koj mus rau lawv lub church ces lawv muaj niam tsev, txiv tsev thiab muaj tej neeg ua hauj lwm coob heev. Koj mus ib ntus xwb ces lawv yog kom koj muab 1/10 ntawd koj cov nyiaj ua hauj lwm rau lawv. Koj ua hauj lwm tau $1,000 ces lawv kom koj muab $100 rau lawv. Koj ua hauj lwm tau $2,000 ces lawv kom koj muab $200 rau lawv txhua, txhua lub hlis. Yog koj tsis muab ces koj saib tus twg los cuag lis koj ua txhaum rau lawv thiab cuag lis koj tiv lawv nqis lawm ntag. Koj xav, xav ib ntus koj tsis mus church ces lawv txawm siv nrhiav lus thuam koj thiab cem koj tia Vaj Tswv tsis nyiam koj lawm. Koj hais ib los xwb mas lawv yov qhia koj kaum los seb koj pua tos taub. Yog koj tsis pom zoo lis lawv hais thiab no ces lawv yov hais koj ib pua yam ntxiv seb koj pua hos tos taub ntxiv thiab. Tej tus neeg ces cia lis ua siab tsis mus tshwm tom church ntxiv lawm. Niaj hnub niam no neeg tsis tshua mus church heev lawm. Cov Xib Fwb los kuj tsis tau nyiaj hlis zoo lis qub lawm thiab. Tej tus Xib Fwb ces lam cia lis tawm mus ua hauj lwm lis ub lis no lawm xwb.

#31 HMOOB_Nkaj mub_*

HMOOB_Nkaj mub_*
 • Guests

Posted 02 September 2011 - 04:52 AM

Zoo siab os tus phooj ywg neeg tseeb usa kuv ua koj tsaug uas koj tseem uab koj lub sij hawm tuaj nrog kuv tham thiab, kuv hais rau koj tias txoj kev cai ntseeg vaj tswv no kuv tsis tau mus kawm ntau li phau vaj lug kub los kuv kuj tsis tau twm dua li thiab, tab sis hais txog txoj kev mus pem church xwb mas kuv yeej mus ntau zaus heev lawm, kuv kuj tsis thuam tias txoj kev ntseeg no tsis zoo thiab, tab sis qhov kuv tsis txaus siab rau peb hmoob mus ntseeg mas muaj li no:
thaum peb mus ntseeg tej kev cai no lawm ces zoo li peb cia li ntseeg ua dog ua dig li lawm, ib xyoo twg mas pawg ntseeg yeej hais tias vaj tswv yuav los lub ntiaj teb yuav kawg, lawv twb hais los puag thaum xyoo 2000 lawm los txog niaj hnub no twb tshwm sim tsis tau li, xyoo 2011 no los lawv pawg ntseeg yeej hais tias nim yuav ua li qub thiab, tos tos twb dhau 2011 lawm twb tsis pom ua li cas thiab hos tam sij no kiag los lawv cov ntseeg no txawm siv rov qab hais zom zaws tias 2012 no mas yeej yuav pom xwb2222 li thiab,
kuv muab xav los lawm lawv cov neeg ntseeg vaj tswv no lawv ntseeg tib neeg yooj yim dhau lawm, luag tej neeg txawv teb chaws luag tsuas lam ua Movie rau neeg ntiaj teb saib ua si xwb es peb cia li yuav muab xav tias nws yuav muaj tiag no es kopj tus ua tij los yawg tus bawg koj ho xav li cas xwb ma, thiab tseem tshuav ntau yam uas tsis zoo yog yuav muab piav mas yuav ntev heev li, lawv pawg ntseeg lawv yeej qhuas tias txoj kev ntseeg no mas thiaj kho tau peb hmoob xwb no tiam sis lawv twb tsis paub tias nws tsuas yog ib txoj kev uas los rhuav tshem peb cov kwv tij hmoob uas tseem ruam ruam xwb, xws li niaj hnub no cov kwv tij hmoob nyab laj lawv puas muaj leej twg mus pab tau no mas, tej no twb tshwm sim kiag rau yus pom ntawm yus 2 lub qhov muag lawm es tseem tsis paub thiab no ces kuv xav tias tag lawm nawb, ruam tiag222222222222 li lawm os nawb
ua tsaug

#32 HMOOB_Nkaj mub_*

HMOOB_Nkaj mub_*
 • Guests

Posted 02 September 2011 - 05:03 AM

Tus phooj ywg maiv ntxawm tej koj hais ko kuv yeej to taub zoo heev lawm tab sis qhov kuv xav paub yog qhov no na:
Thaumkoj niam thiab koj txiv yug koj tuag tso kojj tseg lawm na es koj puas tu siab thiab koj puas hawm nkawv lawm thiab thaum koj muaj noj muaj haus koj puas hu nkawv los nrog koj noj lawm, koj puas nco nkawv lub txiaj ntsig tias nkawv yog tus yug tau koj tsis yog vaj tswv tso koj los no na,
qhov koj los teb kuv no ces txhais hais tias koj twb tsis nco qab koj niam thiab koj txiv tej txiaj ntsig uas nkawv tu koj da quav da zis puag thaum koj tseem tsis tau rua muag los txog rau hnub koj loj tiav txiv no koj mus ntseeg tias vaj tswv yog tus tso koj thiab tsim koj es koj thiaj niaj hnub mus hawm vaj tswv xwb koj thiaj tsis xav tias koj niam thiab koj txiv yog tus yug tau koj no lawm puas yog.
koj niam thiab koj txiv nkawv tuag tag lawm ces koj txawm xav hais tias nkawv mus ua dab lawm es koj thiaj li hnov qab tias nkawv yog tus yug tau koj yog tus tu koj loj tsis yog vaj tswv kom koj nkag siab li ntawv nawb,
Thiab ib qho ntxiv txoj kev uas yuav los kho neeg kom koj nkag siab tias tsis yog txoj kev ntseeg vaj tswv thiaj li kho tau xwb, peb tej kev cai hmoob los niaj hnub nim no peb yeej hloov mus rau qhov zoo ntau heev lawm yuav tsis yog li koj niaj hnub tuaj hais no lawm. qhov koj niaj hnub tuaj hais no ces nws tsuas yog puag thaum 1689 xwb nawb kom koj nkag siab li ntawv.
ua tsaug thiab vam tias vaj tswv yuav tsis rau txim rau koj ntxiv lawm kom koj thiaj li yuav tau pom kev thiab pom mus deb dua qhov no

#33 HMOOB_maiv ntxawm_*

HMOOB_maiv ntxawm_*
 • Guests

Posted 02 September 2011 - 06:00 AM

Tus phooj ywg maiv ntxawm tej koj hais ko kuv yeej to taub zoo heev lawm tab sis qhov kuv xav paub yog qhov no na:
Thaumkoj niam thiab koj txiv yug koj tuag tso kojj tseg lawm na es koj puas tu siab thiab koj puas hawm nkawv lawm thiab thaum koj muaj noj muaj haus koj puas hu nkawv los nrog koj noj lawm, koj puas nco nkawv lub txiaj ntsig tias nkawv yog tus yug tau koj tsis yog vaj tswv tso koj los no na,
qhov koj los teb kuv no ces txhais hais tias koj twb tsis nco qab koj niam thiab koj txiv tej txiaj ntsig uas nkawv tu koj da quav da zis puag thaum koj tseem tsis tau rua muag los txog rau hnub koj loj tiav txiv no koj mus ntseeg tias vaj tswv yog tus tso koj thiab tsim koj es koj thiaj niaj hnub mus hawm vaj tswv xwb koj thiaj tsis xav tias koj niam thiab koj txiv yog tus yug tau koj no lawm puas yog.
koj niam thiab koj txiv nkawv tuag tag lawm ces koj txawm xav hais tias nkawv mus ua dab lawm es koj thiaj li hnov qab tias nkawv yog tus yug tau koj yog tus tu koj loj tsis yog vaj tswv kom koj nkag siab li ntawv nawb,
Thiab ib qho ntxiv txoj kev uas yuav los kho neeg kom koj nkag siab tias tsis yog txoj kev ntseeg vaj tswv thiaj li kho tau xwb, peb tej kev cai hmoob los niaj hnub nim no peb yeej hloov mus rau qhov zoo ntau heev lawm yuav tsis yog li koj niaj hnub tuaj hais no lawm. qhov koj niaj hnub tuaj hais no ces nws tsuas yog puag thaum 1689 xwb nawb kom koj nkag siab li ntawv.
ua tsaug thiab vam tias vaj tswv yuav tsis rau txim rau koj ntxiv lawm kom koj thiaj li yuav tau pom kev thiab pom mus deb dua qhov no

hlob nkaj mub, kuv yog maiv ntxawm os! kuv rov tuaj teb koj, kuj yog ib qho koj to taub, thiab koj kuj tau koom kev pe hawm hauv tshawj zaum puav, muaj qee yam yeej muaj tseeb li koj tham, tiam sis qee yam yuav tsis yog li koj hais thiab.


hais txog niam txiv tuag es nco txiaj ntsig, niam txiv tu yus da quav da zis yus thiaj loj hlob, thov tham tso rau ntawd sawv daws xav saib puas yog? kev hlub niam hlub txiv, fwm niam fwm txiv; niaj txhis piv txoj lus li no:

NIAM TXIV TAM LUB NTUJ, TIJ VI TAM NIAM TXIV, ib leeg saib ib leeg rau lub sam xeeb uas tsim nyog. niam txiv tam lub ntuj yog tias niam txiv tam lub ntuj es fwm lub ntuj ces piv li fwm niam txiv lawm, tsuas yog tsis tuav niam txiv lub npe xwb, noj tsawg pluas los yeej hu los nrog noj hu tib si, vim niam txiv yeej yog lub ntuj rau yus, es yog ho tsis muaj qab hau, no ces yuav tsum nco niam txiv txiaj ntsig li no,

niam txiv tam dab, tij vi tam mab sua, thaum ploj tuag ces foom kom txhij kom txhua. yog siv li no, thaum tuag, muaj lus zoo lus phem los nog tib si, rau ev rau ris, kom tuag txij nws ib leeg tuag, cuag li cov nyob txawm yuav tsis txawj ploj, tsis txawj tuag li, ua tib zoo xav, tej kev ua kev coj no yuav siv mus seem twg thiaj yog nco txiaj ntsig. yog niam txiv tuag es hais lus phem npaum li rau ces tsis thas yuav hais txog niam txiv lub txiaj ntsig li.

qhov tseeb, sawv daws yeej yuav txawj tuag, tsuas yog nws xub tuag xwb, tsim nyog nws tuag, nco nws txiaj ntsig, yuav tsum tau tsis txhob hais lus phem phem heev rau nws, lwm hnub ho txog yus hnub tuag, los sawv daws tsis txhob hais lus phem phem rau yus thiab.

#34 HMOOB_Nkaj mub_*

HMOOB_Nkaj mub_*
 • Guests

Posted 02 September 2011 - 08:51 PM

Nyob zoo tus phooj ywg maiv ntxawm zoo siab uas koj tseem tuaj teb kuv thiab,
tab sis kuv yuav qhia rau koj li no nawb, raws li kuv paub mas peb hu peb niam peb txiv los nrog peb noj mas peb tsuas hais tias kom los noj es los pab ntis mob ntis ntsaj ntis khawv yeej khawv yws no xwb, thiab kom koj nkag siab hais tias thaum ua lub neej nyob los vim yog muaj yus niam yus txiv nti mob ntis ntsaj rau yus thiaj tu tau yus loj hlob, txhais hais tias yus niam yus txiv yog tus pov hwm yus kom yus txhob muaj mob muaj nkeeg, txawm thaum lawv tau puv 120 xyoo tso peb tseg lawm los peb thiaj pheej tseem kom lawv los ua lub kaus roos peb vim txawm tuag lawm los lawv yeej tseem yog peb niam peb txiv peb yeej tseem yog lawv me tub me nyuam, qhov uas ib txhia ho hais tias sau mob sau ntsaj mus no mas koj tsis nkag siab xwb es koj thiaj xav tias yog hais phem tab sis thov kom koj nkag siab hais tias niam txiv luag yog lub ntuj luag thiaj muaj peev xwm yuav los sau tau tej kev phem kev tsis zoo ntawv coj mus poiv tseg xwb, qhov kom lawv los sau no tsis tau txhais hais tias yuav sau phem tsuas yog sau mus pov tseg xwb, vim peb uas neeg nyob thaum yus niam yus txiv tseem nrog yus nyob los yus niam yus txiv yeej ua lub kaus roos yus thiab sau tej yam tsis zoo ntawm yus mus pov tseg xwm yeem nkaus thiaj tus tau yus loj hlob los txog niaj hnub no, yog li ntawv kuv thiaj xav hais tias yus tus vaj tswv ces yog yus niam yus txiv nkaus xwb yeej tsis muaj ib leej twg nyob qhov twg uas yuav hlub yus tshaj yus niam yus txiv lawm, yog li ntawv txawm yus niam yus txiv txawm yuav tuag lawm los yus thiaj li tseem niaj hnub pe hawm yus niam yus txiv thiab thov kom nkawv los nrog yus noj yus haus es ntis tej yam tsis zoo tawm ntawm yus tsev neeg li ntawv thiaj li yog nco niam txiv tej txiaj ntsig thiab tsis tso niam txiv pov tseg kom koj nkag siab li ntawv.
Hos raws li kuv paub xwb mas nej pawg ntseeg thaum nej niam thiab nej txiv tuag lawm ces nej twb tsis nco qab txog li lawm muaj qab muaj tsuag noj los nej mus hu vaj tswv lawm xwb, nej niam thiab nej txiv ces tsuas yog tau los ntsia nej noj nej haus xwb qhov no kuv xav thov kom koj tus ua npawg ho muab ua tib zoo xav dua ib zaug ntxiv saib, nws puas tsim nyog rau nej mus ua li ntawv,
ua tsaug

#35 HMOOB_tusneegtseeb/USA_*

HMOOB_tusneegtseeb/USA_*
 • Guests

Posted 02 September 2011 - 09:01 PM

Zoo siab os tus phooj ywg neeg tseeb usa kuv ua koj tsaug uas koj tseem uab koj lub sij hawm tuaj nrog kuv tham thiab, kuv hais rau koj tias txoj kev cai ntseeg vaj tswv no kuv tsis tau mus kawm ntau li phau vaj lug kub los kuv kuj tsis tau twm dua li thiab, tab sis hais txog txoj kev mus pem church xwb mas kuv yeej mus ntau zaus heev lawm, kuv kuj tsis thuam tias txoj kev ntseeg no tsis zoo thiab, tab sis qhov kuv tsis txaus siab rau peb hmoob mus ntseeg mas muaj li no:
thaum peb mus ntseeg tej kev cai no lawm ces zoo li peb cia li ntseeg ua dog ua dig li lawm, ib xyoo twg mas pawg ntseeg yeej hais tias vaj tswv yuav los lub ntiaj teb yuav kawg, lawv twb hais los puag thaum xyoo 2000 lawm los txog niaj hnub no twb tshwm sim tsis tau li, xyoo 2011 no los lawv pawg ntseeg yeej hais tias nim yuav ua li qub thiab, tos tos twb dhau 2011 lawm twb tsis pom ua li cas thiab hos tam sij no kiag los lawv cov ntseeg no txawm siv rov qab hais zom zaws tias 2012 no mas yeej yuav pom xwb2222 li thiab,
kuv muab xav los lawm lawv cov neeg ntseeg vaj tswv no lawv ntseeg tib neeg yooj yim dhau lawm, luag tej neeg txawv teb chaws luag tsuas lam ua Movie rau neeg ntiaj teb saib ua si xwb es peb cia li yuav muab xav tias nws yuav muaj tiag no es kopj tus ua tij los yawg tus bawg koj ho xav li cas xwb ma, thiab tseem tshuav ntau yam uas tsis zoo yog yuav muab piav mas yuav ntev heev li, lawv pawg ntseeg lawv yeej qhuas tias txoj kev ntseeg no mas thiaj kho tau peb hmoob xwb no tiam sis lawv twb tsis paub tias nws tsuas yog ib txoj kev uas los rhuav tshem peb cov kwv tij hmoob uas tseem ruam ruam xwb, xws li niaj hnub no cov kwv tij hmoob nyab laj lawv puas muaj leej twg mus pab tau no mas, tej no twb tshwm sim kiag rau yus pom ntawm yus 2 lub qhov muag lawm es tseem tsis paub thiab no ces kuv xav tias tag lawm nawb, ruam tiag222222222222 li lawm os nawb
ua tsaug


Tus phooj ywg Nkaj Mub, txoj kev mus church es thaum tsis tau paub mas thiaj lis xav, xav paub txog xwb. Thaum paub qhov tseeb tia yog mus lis cas tiag ces yus mam lis rov qab txiav txim dua siab tia yov taug txoj kev ntawd los tsis taug mus ntxiv lawm. Yog koj taug txoj kev mus ntseeg Yexus ntawd ces txhua txoj kev mus xau rau lub ntuj kawg teb tsau xwb. Pawg ntseeg zoo, zoo siab tia Yexus yov rov los ces lawv cia, cia siab tia yov pom Yexus thiab nws yov coj lawv mus rau pem ntuj ceeb tsheej. Txoj kev ntseeg ntawd mas yog kiag lis cov neeg yov mus dai tuag es niaj hnub seev thiab cem lub ntiaj teb no tia yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab tsis xav nyob xav mus nrog Yexus nyob lawm ntuj ceeb txheej thiaj lis yog qhov chaw sov siab. Muaj tej tus thiab muaj tej pab neeg ces cia lis txos tau lawv txoj sia kom tau mus nrog Yexus nyob lawm ntuj ceeb tsheej.

Thaum is kuv paub ib tug phooj ywg nws yog ib tu me nyuam ntsuag. Nws niam thiab nws txiv tuag tag lawm. Nws kuj tuaj nrog peb mus church ua kes. Nws hais qhia kuv tia niam txiv tuag tag lawm ces tsis xav nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntxiv lawm. Xav tuag es thiaj lis tau mus nrog Vaj Tswv nyob rau pem ntuj ceeb tsheej. Nws niaj hnub seev, seev lis ntawd. Muaj tej thaum nws nrog kuv tham, tham ces nws kuj quaj, quaj tus siab nrhos tia nws tsis xav nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntxiv lawm. Kuv kuj xav tia nws lam hais kom zoo mloog xwb vim thaum nyob tom church ces yeej muaj tej tus poj niam lau, lau ntawd yeej niaj hnub cem tia lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb vaub suab, ntiaj teb qia neeg. Nws hais lis ntawd tag nws kuj tseem quaj, quaj thiab. Kuv xav tia tej zaum yog vim lis ntawd tus phooj ywg ntawd cia lis khaw tau tej tus poj niam ntawd cov lus coj mus tseg thiab pab cem lub ntiaj teb no. Txog thaum kawg tus phooj ywg ntawd nws thiaj lis sau tau ib daim ntawv tseg ua ntej thaum nws yov dai tuag. Nws daim ntawv sau hais tia nws txau siab mus nrog Vaj Tswv nyob rau pem ntuj ceeb tsheej lawm. Nws dai tuag rau ntawm ib lub qab ntoo. Sawv daws kuj mus saib nws coob, coob heev. Thaum kuv pom dheev nws mas ua rau kuv ib ces tuag tag thiab tsis muaj zog lis. Kuv pom ib txoj hlua khis rawv nws lub caj dab thiab kuv pom ntshav tawm ntawm nws tej qhov ntswg thiab qhov ncauj. Sawv daws kuj mus saib nws dai tuag ua ntej yov muab nws txos nqis los ua kev cais Church rau nws. Sawv daws sawv ua kes thiab muab kev zoo siab rau nws vim nws txau siab mus nrog Vaj Tswv nyob rau pem ntuj ceeb txheej lawm. Tom qab thaum tus phooj ywg ntawd tuag tag ces kuv thiaj lis xav tia txoj kev mus church ces yog txoj kev mus kawm seev txoj kev ploj kev tuag xwb. Thaum tuag lawm los pawg ntseeg tsua muaj kev zoo siab xwb. Pawg ntseeg hais tia kom tsis txhob quaj vim nws tib tau txoj kev zoo lawm.

Kuv xav tia txawm mus church los yog tsis mus church tsis zoo lam cem lub ntiaj teb no ua dog ua dig tia lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab. Yog cem tiag ces txog thaum kawg txoj kev tuag yeej yov coj mus rau txoj kev tuag kom tsis tau nyob ntev rau hauv lub ntiaj teb no xwb. Ua neej nyob raws tus ntoo khaub lig ces txog thaum kawg yeej tau tus ntoo khaub lig xwb. Tus ntoo khaub lig thiab txoj hlua dai tuag ces yog coj los tua neeg xwb. Tus ntoo khaub lig tsis yog tus choj tuam mus rau pem ntuj ceeb tsheej lis pawg ntseeg niaj hnub tseeg nyob rau tom church.

Kuv xav tia txoj kev tuag tsis zoo lam seev. Yog seev ntau ces muaj ib zaug twg tus, tus siab ces yeej yov tuag yuam kev tiag, tiag tsis yog lam hais kom zoo mloog vim tib tau muaj ntau, ntau leej neeg tau tuag rau txoj kev seev kev tuag ntawd coob tus.

#36 HMOOB_Nkaj mub_*

HMOOB_Nkaj mub_*
 • Guests

Posted 02 September 2011 - 10:25 PM

Zoo siab uas koj tseem tuaj teb kuv thiab os phooj ywg, kuv qhia rau koj tias txoj kev ntseeg vaj tswv qhov kuv tus kheej tsis nyiam kiag ces txawm yog vim tej teeb meem ko ntag mas bawg, lawv pawg ntseeg lawv pheej ntseeg tias lub ntiaj teb no tsis yog lub tiag thiab tseem ntseeg tias muaj ib lub ntuj ceeb tsheej thiab, los yog vaj tswv lub ntuj thiab, qhov no yog qhov kuv tsis nyiam tshaj plaws ntag, thaum lawv niam lawv txiv los yog lawv tej neeg tuag lawv twb tsis txawj tu siab li, lawv tseem zoo siab hais tias yog tau mus nrog vaj tswv nyob lawm xwb thiab tau txoj kev kaj siab lawm, ib qho ntxiv lawm niam lawv txiv tag txoj sia lawv tseem niaj hnub mus thov vaj tswv ces lawv qhuas hais tias lawv niam lawv txiv mus nrog vaj tswv nyob lawm ces lawv muaj noj muaj haus ces lawv hu vaj tswv xwb, hos lawv niam lawv txiv ces lawv hais tias twb muaj vaj tswv muab rau noj lawm vim vaj tswv yog tus tsim lub ntuj lub ntiaj teb no, es thiaj muaj txhua yam, tab sis lawv twb tsis nkag siab tias vaj tswv nws tsuas yog lo lus xwb twb tsis tau muaj leej twg pom vaj tswv dua, yog li ntawv lub ntiaj teb no yeej tsis muaj vaj tswv, yeej tsis muaj dab tsi uas tseem yuav tshuav ib lub ntuj ceeb tsheej rau tib neeg mus nyob, peb ua neeg nyob ces yog tuag lawm ces yeej kawg lwj mus ua av lawm xwb yeej tsis muaj leej twg li uas yuav tau mus nrog vaj tswv nyob los yog mus nyob dua ib lub ntuj tshiab li,
Kom nej cov phooj ywg sawv daws to taub tias yog tuag lawm ces yeej yuav tsis muaj hnub yuav nco qab lawm yeej kawg lwj ua av xwb txhob cia siab tias yuavtau mus nyob nrog vaj tswv nawb mog

#37 HMOOB_xav p4 hmoob_*

HMOOB_xav p4 hmoob_*
 • Guests

Posted 05 September 2011 - 05:18 AM

tsoom ph y kuv tham me ntsi nrog nej, uas cas leej tib neeg nyob thoob plaws qab ntuj no ntseeg & tsi hloov(jesu)los yog yeg xus lub npe mus lwm lub npe lawm, tab si hmoob tsi hwm yeg xu ho mus teev vaj tswv no es yeg xu puas yuav pov hwm tau, vaj tswv tswm sim tom qa xyoo 1960 l0s xwb ho yeg xus ntawd los tau 2011 xyoos lawm, lub sj hawm tsi tau muaj ib tug tib twg yuav txawj ntaub txawj ntawd hlo lis, uas leej tib neeg pheej hais tias yog vaj tswv txoj no, nyob li hmoob cov kev cai los lawv yeej muaj peev xwm lo ntev baum li yeg xus cov los yeej tau tib yam, yog leej xav p4 txog ob sab lus no, no ces mus nyeem nyiaj pov fab kis cov txuj ces paub zoo thiab mam li txiav txim 6 yus tus kheej, 3 ua neeg nyob lub ntiaj teb no ib haiv neeg nws yuav tsum txoj kev txawv thiaj yog ib haiv neeg, cov tsiaj nruab qhuab yeej nyob tsi tau nruab deg, tsiaj nruab deg yeej nyob tsi tau nruab qhuab, nas pws tsi nrog noog, noog pws tsi tau nrog nas, 3 hmoob yog koj tib yig xwb koj yeej tsi mus nyob lwm haiv neeg, txawm li cas yeej yuav tsum 2-3 yig mas koj thiaj xav qhov chaws koj nyob ntawm ko,

#38 HMOOB_tusneegtseeb/USA_*

HMOOB_tusneegtseeb/USA_*
 • Guests

Posted 05 September 2011 - 09:15 PM

Zoo siab uas koj tseem tuaj teb kuv thiab os phooj ywg, kuv qhia rau koj tias txoj kev ntseeg vaj tswv qhov kuv tus kheej tsis nyiam kiag ces txawm yog vim tej teeb meem ko ntag mas bawg, lawv pawg ntseeg lawv pheej ntseeg tias lub ntiaj teb no tsis yog lub tiag thiab tseem ntseeg tias muaj ib lub ntuj ceeb tsheej thiab, los yog vaj tswv lub ntuj thiab, qhov no yog qhov kuv tsis nyiam tshaj plaws ntag, thaum lawv niam lawv txiv los yog lawv tej neeg tuag lawv twb tsis txawj tu siab li, lawv tseem zoo siab hais tias yog tau mus nrog vaj tswv nyob lawm xwb thiab tau txoj kev kaj siab lawm, ib qho ntxiv lawm niam lawv txiv tag txoj sia lawv tseem niaj hnub mus thov vaj tswv ces lawv qhuas hais tias lawv niam lawv txiv mus nrog vaj tswv nyob lawm ces lawv muaj noj muaj haus ces lawv hu vaj tswv xwb, hos lawv niam lawv txiv ces lawv hais tias twb muaj vaj tswv muab rau noj lawm vim vaj tswv yog tus tsim lub ntuj lub ntiaj teb no, es thiaj muaj txhua yam, tab sis lawv twb tsis nkag siab tias vaj tswv nws tsuas yog lo lus xwb twb tsis tau muaj leej twg pom vaj tswv dua, yog li ntawv lub ntiaj teb no yeej tsis muaj vaj tswv, yeej tsis muaj dab tsi uas tseem yuav tshuav ib lub ntuj ceeb tsheej rau tib neeg mus nyob, peb ua neeg nyob ces yog tuag lawm ces yeej kawg lwj mus ua av lawm xwb yeej tsis muaj leej twg li uas yuav tau mus nrog vaj tswv nyob los yog mus nyob dua ib lub ntuj tshiab li,
Kom nej cov phooj ywg sawv daws to taub tias yog tuag lawm ces yeej yuav tsis muaj hnub yuav nco qab lawm yeej kawg lwj ua av xwb txhob cia siab tias yuavtau mus nyob nrog vaj tswv nawb mog


Kev ntseeg nws yeej pauv tau yog yus tsis nyiam tau txoj kev ntawd lawm. Kev ua neej nyob peb sawv daws yeej muaj txoj cais xaiv kom txoj kev ntseeg ua nws tsis txaug kev txim txom yus lub neej. Peb hais Hmoob nws yog peb tsav neeg. Peb muaj peb txuj cis coj los nthuav qhia rau neeg ntiaj teb paub tia peb yog ib haiv neeg zoo. Yog peb mus muab luag txuj coj los ua peb tug ces peb txawm hais tai peb txawj, txawj ntse, ntse los laug tsis qhua peb vim siv luag txuj peb ntseeg luag kab lis kev cais xwb. Thaum peb tua tsis raws lis luag kab lis kev cais ces luag yov xav tia peb lam ua twv luag xwb. Peb yog ib haiv neeg Hmooob, peb yov tuav peb kab lis kev cais Hmoob kom muaj luag lwm haiv neeg thiaj lis ntsia peb yog ib haiv neeg muaj nuj muaj nqis. Peb Hmoob kab lis kev cais yog ib xoj kev ua ncaj tshaj luag lwm haiv neeg lis. Kuv yeej ntsib muaj ntau leej ntau tus neeg Meska lawv xav kawm peb txoj kab lis kev cais txoj mus siv pab rau lawv tsev neeg. Tam sim no nyob rau hauv ntiaj teb no pawg ua muaj lub npe hus Christianity lawv yeej pauv zuj zus lawm. Niam qhuav tsis ntev no, ABC xov xwm hais tawm tia ntshes lawv yov tsis taug Yexus txoj kev mus txiv lawm. Cov neeg tshawb fawb kuj hais tawm tia peb yov ntseeg txoj kab lis kev cais tawg mus lawm yav tom ntej tom qab ua sawv daws tsis taug Yexus txoj kev ntawd ntxiv lawm. Yog peb Hmoob muaj txoj kev zoo coj los qhia rau sawv, luag lwm haiv neeg tseem yov los hawm peb kab lis kev cais ntau heev. Kuv xav tia peb yog ib haiv neeg Hmoob lawm peb yov tsum muaj peb ib phau Vaj Lug Hmoob coj los qhia peb haiv Hmoob sawv daws.

#39 HMOOB_RuamThiabRuam_*

HMOOB_RuamThiabRuam_*
 • Guests

Posted 05 September 2011 - 10:24 PM

Me nyuam tib neeg dog dig li nej es pheej tuaj tham qhuas ntxhias thiab khav npaum ub npaum no hais li ub li no rau hauv toj siab no ua tus ab tsi no mas lov. Nej sawv daws yeej hloov tsis tau hais tias nej tsis yog hmoob li no nas. Tseem nej yuav mus hloov kiag lub xeem li kuv no lawm los yeej tseem tshem tsis tau hauv nej lub siab hais tias nej tsis yog hmoob no nas. Kuv kiag muab kuv lub xeem pauv kiag lawm los kuv yeej tseem yog hmoob quj qees xwb thiab es nej uas puas tau li kuv no mas.

Tam sis no ces hmoob tab tom muaj 2 pawg ntseeg loj loj, 2 pawg no ces yuav ua tsov rog loj nyob rau yav pem suab no ntag. Pawg 1 yog cov ntseeg Vaj Tswv. Pawg 2 yog cov coj Hmoob Kab Lis Kev Cai. Ntshe 2 pawg no yuav sib tua tuag kom tag seb pawg twg yuav yog pawg yeej. Kev ntseeg ces yeej tsis muaj ib yam ab tsi yuav coj los kho tau li lawm os hmoob aw!!! Luag tej neeg txawj neeg ntse, luag twb tseem sib ntaus sib tua puag thaum ntuj xeeb teb tsim los txog niaj hnub no es nej cov me nyuam tib neeg dog dig li nej ces yeej kawg sib ntaus sib tua tuag kom yuav tu noob xwb xwb li los mas.

Koj ntseeg koj, hos kuv ntseeg kuv. Koj txhob lam tuaj kuv tsev tsam kuv coj koj mus tua pov tseg yam tsis muaj leej twg paub nawb, yog koj tsis yog kuv pab kuv pawg os...


#40 HMOOB_Ntse_*

HMOOB_Ntse_*
 • Guests

Posted 06 September 2011 - 08:12 PM

Me nyuam tib neeg dog dig li nej es pheej tuaj tham qhuas ntxhias thiab khav npaum ub npaum no hais li ub li no rau hauv toj siab no ua tus ab tsi no mas lov. Nej sawv daws yeej hloov tsis tau hais tias nej tsis yog hmoob li no nas. Tseem nej yuav mus hloov kiag lub xeem li kuv no lawm los yeej tseem tshem tsis tau hauv nej lub siab hais tias nej tsis yog hmoob no nas. Kuv kiag muab kuv lub xeem pauv kiag lawm los kuv yeej tseem yog hmoob quj qees xwb thiab es nej uas puas tau li kuv no mas.

Tam sis no ces hmoob tab tom muaj 2 pawg ntseeg loj loj, 2 pawg no ces yuav ua tsov rog loj nyob rau yav pem suab no ntag. Pawg 1 yog cov ntseeg Vaj Tswv. Pawg 2 yog cov coj Hmoob Kab Lis Kev Cai. Ntshe 2 pawg no yuav sib tua tuag kom tag seb pawg twg yuav yog pawg yeej. Kev ntseeg ces yeej tsis muaj ib yam ab tsi yuav coj los kho tau li lawm os hmoob aw!!! Luag tej neeg txawj neeg ntse, luag twb tseem sib ntaus sib tua puag thaum ntuj xeeb teb tsim los txog niaj hnub no es nej cov me nyuam tib neeg dog dig li nej ces yeej kawg sib ntaus sib tua tuag kom yuav tu noob xwb xwb li los mas.

Koj ntseeg koj, hos kuv ntseeg kuv. Koj txhob lam tuaj kuv tsev tsam kuv coj koj mus tua pov tseg yam tsis muaj leej twg paub nawb, yog koj tsis yog kuv pab kuv pawg os...

Yawg thaub ruam cas koj yuav hais tau tej yam ntxim li koj twb lub hlwb tsis ua hauj lwm li ma, yus lub npe twb hu ua ruam lawm yus tseem yuav ua tej yam ruam ua luaj kom phim yus lub npe thiab, hahahaha..... peb sawv daws tuaj tham hauv no tsuas yog tuaj sib cav laug sij hawm xwb os tsis tau yuav sib tua li koj xav os bawg ruam, hos txawm yog tiag kiag no los peb nyias yeej ntseeg nyias yam zoo zoo xwb tsis tau niaj hnub mus sib cav li os tuaj tham hauv no ces yog yus tsis hais nyhav ces tsis khib cov ces vov yuav tsis tuaj teb yus no ces yus tham tsis lom zem no xwb od, qhov tseeb tiag peb sib hlub tshuav tuag xwb hos bawg hahahahahaha :P :P :P :P

#41 HMOOB_neegzoo_*

HMOOB_neegzoo_*
 • Guests

Posted 06 September 2011 - 08:51 PM

Yawg thaub ruam cas koj yuav hais tau tej yam ntxim li koj twb lub hlwb tsis ua hauj lwm li ma, yus lub npe twb hu ua ruam lawm yus tseem yuav ua tej yam ruam ua luaj kom phim yus lub npe thiab, hahahaha..... peb sawv daws tuaj tham hauv no tsuas yog tuaj sib cav laug sij hawm xwb os tsis tau yuav sib tua li koj xav os bawg ruam, hos txawm yog tiag kiag no los peb nyias yeej ntseeg nyias yam zoo zoo xwb tsis tau niaj hnub mus sib cav li os tuaj tham hauv no ces yog yus tsis hais nyhav ces tsis khib cov ces vov yuav tsis tuaj teb yus no ces yus tham tsis lom zem no xwb od, qhov tseeb tiag peb sib hlub tshuav tuag xwb hos bawg hahahahahaha :P :P :P :P

Nyob zoo tus phooj ywg neeg Ntses. Kuv yeej pab txawb koj lub hwj chim thiab txoj kev txawj xav thiab hais lus zoo raug siab raug nyiam. Peb Hmoob mas yeej sib cav sib ceg kawm tiag sis yeej siab hlub kawg nkau lis koj tiag los mas. Tus hlua nkauj nws txoj kev ntseeg thiab kuv txoj kev ntseeg tsis sib thooj los wb yeej tseem nco ntsoov tia wb yog leej muam nraug nus Hmoob. Wb sib cav sib ceg tag los wb tseem sib tuav tes mus noj mov ua kes sib hlub tshuav tuag xwb tiag. He! He! He!

#42 HMOOB_xibfwbhmoob_*

HMOOB_xibfwbhmoob_*
 • Guests

Posted 08 September 2011 - 07:06 PM

Maiv Ntxawm, koj yeej qhia tsis tau ib tug neeg nws paub Vaj Lug Kub toj tshaj koj. Kuv tshawb Vaj Lug Kuv tiav nws tsua mus twg nkau ntawm tus ntoo khaub lig xwb ces kuv thiaj lis tag kev cia siab lawm os. Koj tseem taug tsis tau txhua thiab tseem tsis tau rua mog kom pom kev mus deb ces koj yeej meem taug kom kawg. Muaj ib hnub koj yav txawj dhuav lis kuv thiab os nawb. Kuv qhib tau qhov muag pom kev deb lawm ces kuv yov tsis cia siab rau Yexus ntxiv lawm.

Yog koj tseem xav paub Vaj Lug Kub kom tob ntxiv mus no ces kuv mam rov qhia Vaj Lug Kub ntxiv puv rau koj. Koj tseem tsis tau dhuav Yexus txoj kev dag no koj yeej meem ntseeg Yexus kom mus kawg. Thiab, nqas tus ntoo khaub lig nrog nraim koj thiab lis muaj kev cia siab nrog nraim Yexus nawb mog.


Tus phooj ywg Neeg Tsis Tseeb! Koj phej khav, khav tia koj paub Vaj Lug Kub heev no ces cia kuv tus xib fwb no mam lis nug koj seb koj pua paub Vaj Lug Kub tiag. Kuv ib txwm coj ib pawg ntseeg los lawm ntev. Sawv daws yeej fwm kuv ua lawv ib tug xib fwb coj lawv kev. Kuv txoj kev qhia Vaj Tswv txoj lus yog qhia txog Tus Tswv txoj kev hlub leej tib neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Thaum ub Vaj Tswv tsim tau ib pua tsav yam thiab tsim tau neeg tiam sis neeg tsis mloog Vaj Tswv tej lus ces neeg thiaj lis tau kev npam, kev mob, kev tuag zoo lis niaj hnub niam no. Kev ua tsov ua rog los yog vim neeg muaj kev npam thiab ua txhaum rau Vaj Tswv. Yog lis ntawd Vaj Leej Txiv hlub neeg ntiaj teb tshaj plaw lis. Nws thiaj lis tsos nws ib leeg tub nqis saum ntuj los tuag rau ntawm tus ntoo khaub lig. Yog Tswv Yexus tsis tuag rau saum tus ntoo khaub lig ces nws yeej cawm tsis tau neeg txoj kev npam lis. Yog lis ntawd Tswv Yexus thiaj tau los tuag rau saum ntu ntoo khaub lig nws thiaj lis cawm tau neeg txoj kev npam. Peb menyuam neeg ntiaj teb muaj kev ua phem ua qhia. Ib leeg saib tsis tau ib leeg thiaj lis muaj kev tsis sib haum xeeb. Vaj Tswv hlub neeg ntiaj teb tshaj plaws lis yog lis ntawd nws thiaj tsos nws ib leeg tub los tuag theej txhoj rau saum ntu ntoo kaub lig. Qhov Tswv Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig mas yog lis ntawd.

Koj pua ntseeg tia muaj Vaj Tswv tiag? Kuv tus no muaj kev ntseeg tia muaj Vaj Tswv tiag vim kuv tib tau mus txog rau saum ntuj ceeb tsheej los lawm. Thiab, kuv yeej tau nrog Vaj Tswv sib tham txua ncauj txua lus hnov nws tej lus tseeb npaum lis peb tham lub xov tooj ntag. Vaj Tswv muaj tub txib coob npaum lis cov hnub qub ua peb pom nyob rau saum ntuj. Lub ntuj ceeb tsheej mas tshav ntuj nrig xwb tsis zoo lis peb lub ntiaj teb no es tsau ntuj ntis muaj neeg hau dej hau cawv sib ntau sib tua ua dog ua dig lis peb hniaj hnub pom xov xwm thawm rau sawv daws hnov. Tej kev neeg ua phem ua qia ua rau lub ntiaj teb no vaub tsuab thiab qia neeg yov raug tuag tag. Tsis ntev tom ntej no ces Tswv Yexus yov nqis los coj peb pawg ntseeg mus kom tag rau saum ntuj ceeb tsheej ces nws mam lis muab lub ntiaj teb no hlawv kom pua ntsoog tag. Tej neeg phem nyob rau hauv lub ntiaj teb no yov raug kub hnyiab tuag tag huv tib sis. Thaum ntawd, peb pawg ntseeg Vaj Tswv mam lis rov nqis saum ntuj los tsim dua lub noob neej tshiab nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv tos tsis tau hnub ua Vaj Tswv Yexus nqis los thiab nws los coj peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Nej cov ua tsis ntseeg Yexus ces yeej yov pom tej kev quaj kev nyiav xwb los mas. Peb cov ntseeg Vaj Tswv ces muaj kev kaj siab lug nrog Vaj Tswv nyob ua kes saib nej raug kev sib ntau sib tua tuag tag nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Yexus yeej hais tseg tia nws yov rov qab los tiag. Nws tsua suav hnub suav nyoog los lawm xwb. Peb pawg ntseeg yeej tos tsis tau hnub ua peb tus Tswv Yexus nqis saum ntuj los coj peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej.

#43 HMOOB_tusneegtseeb/usa_*

HMOOB_tusneegtseeb/usa_*
 • Guests

Posted 08 September 2011 - 11:23 PM

Tus phooj ywg Neeg Tsis Tseeb! Koj phej khav, khav tia koj paub Vaj Lug Kub heev no ces cia kuv tus xib fwb no mam lis nug koj seb koj pua paub Vaj Lug Kub tiag. Kuv ib txwm coj ib pawg ntseeg los lawm ntev. Sawv daws yeej fwm kuv ua lawv ib tug xib fwb coj lawv kev. Kuv txoj kev qhia Vaj Tswv txoj lus yog qhia txog Tus Tswv txoj kev hlub leej tib neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Thaum ub Vaj Tswv tsim tau ib pua tsav yam thiab tsim tau neeg tiam sis neeg tsis mloog Vaj Tswv tej lus ces neeg thiaj lis tau kev npam, kev mob, kev tuag zoo lis niaj hnub niam no. Kev ua tsov ua rog los yog vim neeg muaj kev npam thiab ua txhaum rau Vaj Tswv. Yog lis ntawd Vaj Leej Txiv hlub neeg ntiaj teb tshaj plaw lis. Nws thiaj lis tsos nws ib leeg tub nqis saum ntuj los tuag rau ntawm tus ntoo khaub lig. Yog Tswv Yexus tsis tuag rau saum tus ntoo khaub lig ces nws yeej cawm tsis tau neeg txoj kev npam lis. Yog lis ntawd Tswv Yexus thiaj tau los tuag rau saum ntu ntoo khaub lig nws thiaj lis cawm tau neeg txoj kev npam. Peb menyuam neeg ntiaj teb muaj kev ua phem ua qhia. Ib leeg saib tsis tau ib leeg thiaj lis muaj kev tsis sib haum xeeb. Vaj Tswv hlub neeg ntiaj teb tshaj plaws lis yog lis ntawd nws thiaj tsos nws ib leeg tub los tuag theej txhoj rau saum ntu ntoo kaub lig. Qhov Tswv Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig mas yog lis ntawd.

Koj pua ntseeg tia muaj Vaj Tswv tiag? Kuv tus no muaj kev ntseeg tia muaj Vaj Tswv tiag vim kuv tib tau mus txog rau saum ntuj ceeb tsheej los lawm. Thiab, kuv yeej tau nrog Vaj Tswv sib tham txua ncauj txua lus hnov nws tej lus tseeb npaum lis peb tham lub xov tooj ntag. Vaj Tswv muaj tub txib coob npaum lis cov hnub qub ua peb pom nyob rau saum ntuj. Lub ntuj ceeb tsheej mas tshav ntuj nrig xwb tsis zoo lis peb lub ntiaj teb no es tsau ntuj ntis muaj neeg hau dej hau cawv sib ntau sib tua ua dog ua dig lis peb hniaj hnub pom xov xwm thawm rau sawv daws hnov. Tej kev neeg ua phem ua qia ua rau lub ntiaj teb no vaub tsuab thiab qia neeg yov raug tuag tag. Tsis ntev tom ntej no ces Tswv Yexus yov nqis los coj peb pawg ntseeg mus kom tag rau saum ntuj ceeb tsheej ces nws mam lis muab lub ntiaj teb no hlawv kom pua ntsoog tag. Tej neeg phem nyob rau hauv lub ntiaj teb no yov raug kub hnyiab tuag tag huv tib sis. Thaum ntawd, peb pawg ntseeg Vaj Tswv mam lis rov nqis saum ntuj los tsim dua lub noob neej tshiab nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Kuv tos tsis tau hnub ua Vaj Tswv Yexus nqis los thiab nws los coj peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Nej cov ua tsis ntseeg Yexus ces yeej yov pom tej kev quaj kev nyiav xwb los mas. Peb cov ntseeg Vaj Tswv ces muaj kev kaj siab lug nrog Vaj Tswv nyob ua kes saib nej raug kev sib ntau sib tua tuag tag nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Yexus yeej hais tseg tia nws yov rov qab los tiag. Nws tsua suav hnub suav nyoog los lawm xwb. Peb pawg ntseeg yeej tos tsis tau hnub ua peb tus Tswv Yexus nqis saum ntuj los coj peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej.


Nyob zoo Xib Fwb Hmoob. Kuv yog Neeg Tseeb. Kuv zoo siab ua koj hos tuaj txog hauv no thiab koj kuv los teb kuv cov lus thiab. Koj pua tau saib tag nrhos cov lus ua kuv tau sau rau Mos Tsis Lus thiab Maiv Ntxawm nkawv mas? Tej zaum nkawv mus koj church es nkawv thiaj txawj tham ib yam lis koj thiab. Koj nug kuv tia kuv pua ntseeg tia muaj Vaj Tswv tiag? Los lus nug no ces kuv yeej ib txwm hnov thaum kuv tseem yau, yau los lawm. Thaum kuv tsis tau paub ces luag ncaw hau tia muaj Vaj Tswv no ces kuv tsis paub ces kuv lam ncaw, ncaw hau tia muaj Vaj Tswv tiag. Thaum kuv loj hlob thiab kuv pauv qhov tseeb lawm ces kuv rov qab luag kuv tus kheej. Qhov kuv rov luag kuv tus kheej ntawd mas vim kuv tsis paub qab hau dab tsis es kuv pom luag ntseeg ces kuv lam caum qab ntseeg luag lwm tus xwb. Thaum kuv loj hlob tiav txiv thiab kuv txiav txim tau kuv tus kheej lawm ces kuv thiaj lis tsis lam ntseeg luag lwm tus yooj yim ntxiv lawm.

Xib Fwb Hmoob, txawm koj yog ib tug Xib Fwb tiag los yog ib tug Xib Fwb Cuav xwb los ntawd tsis ua lis cas. Kuv tsua muaj kev zoo siab xav nrog koj tham txoj txoj kev ntseeg ntawd xwb. Koj hais tia koj tau mus txog kiag rau saum Ntuj Ceeb Tsheej rov los lawm no es koj mus lis cas thiaj lis txog rau Ntuj Ceeb Tsheej mas? Thiab, koj tau nrog Vaj Tswv tham kiag lawm no es neb tham lus Hmoob los yog lus dab tsis no mas? Thov koj qhia rau peb Hmoob sawv daws mloog seb neb sib tham yog hais hom lus dab tsis tiag?

Vaj Lug Kub thaum ub lawv sau lus Hebrew. Moses yog tus sau 5 phau ntawv "Torah" nyob rau hauv Vaj Lug Kub. Thaum Moses nrog Moses tus Vaj Tswv tham yog hais lus Hebrew. Moses tus Vaj Tswv yog Vaj Tswv hluav taws. Thaum Moses pom Moses tus Vaj Tswv Hluav Taws ces nws nrog nws tus tswv tham lus Hebrew. Thaum xyoo 586 B.C. ntawd, lub teb chaw Isriel tau raug cov neeg Babylonians (Iraqi) txom tau. Txij thaum ntawd, cov neeg nyob rau lub teb chaw Israel lawv thiaj lis hais hom lus Aramaic. Tom qab no Vaj Lug Kub mam lis rov qab muab txhais lus Hebrew mus rau lus Greek yog xyoo 285 B.C. - 270 B.C. Thaum ntawd muaj 70 leej neeg pab txhais lus Hebrew mus rau lus Greek nyob rau lus lub zos hus ua Alexandria. Thaum Yexus yus los nws hais hom lus Aramaic. Yexus mus kawm Vaj Lug Kuv nyob rau tom Synagoge yog luv Greek. Thaum Yexus rau ua kev cai rau dej nyob rau ntawm tus dej hus ua Jordan River ntawd, Yexus hais tia muaj ib lub suab nyob rau ntuj txawm hais tia, "Listen, this is my Son." Vaj Tswv cov lus hais saum ntuj ntawd ntawd tuaj rau Yexus nes hos yog hom lus dab tsis thiab? Yexus txawj hais tau 3 hom lus xws lis: Aramaic, Hebrew, Greek. Lub suab hais sau ntuj ntawd los yog lus Aramaic vim Yexus txawj hais lus Aramaic.

Xib Fwb Hmoob, ko hais tia koj tau nrog Vaj Tswv sib tham kiag lawm no es koj hais lus Hmoob rau Vaj Tswv yog los hais lus dab tsis? Thaum is muaj tug Xib Fwb Nplog nws hais tia yog yov thov Vaj Tswv nos ces kom hais lus Nplog xwb tsis hais lwm hom lus Vaj Tswv thiaj lis paub. Koj yog ib tug Xib Fwb Hmoob, thaum koj thov Vaj Tswv nes koj hais lus Hmoob los yog koj hais lus dab tsis Vaj Tswv thiaj paub? Thov koj hais qhia rau peb sawv daws mloog. Ua tsaug ntau.

#44 HMOOB_xav p4 hmoob_*

HMOOB_xav p4 hmoob_*
 • Guests

Posted 09 September 2011 - 05:33 AM

tusneegtseeb/usa, lawv hais lus txaus luag heev yom, million tus tsua ntseeg Jesu xwb hmoob ho ntseeg vaj no mas jesu tsi paub hmoob lus li yom, hmoob tus vaj tswv ces siab li 1 dos xwb los mos, cov txiv neeg puav leej coj vaj tswv nrog nraim, thiaj tsim tau neeg thoob ntiaj teb no hov.

#45 HMOOB_xibfwbhmoob_*

HMOOB_xibfwbhmoob_*
 • Guests

Posted 09 September 2011 - 06:29 PM

Cov kwv tij sawv daws hnub no kuv rov tau tuaj dua ib zaug hauv tojsiab.com no ua cas peb cov phooj ywg uas nyiam nyiam tuaj tawm tswv 8 hauv no kuv xav kom peb rov tuaj tham tuaj tawm tswv yim kom lom zem xauv npo os, yog li ntawv kuv thiaj li xav tuaj nug nej ib nqw lus me me tias:
Betwin txoj kev cai ntseeg vaj tswv los yog lawb dab thiab txoj kev cai coj dab, txoj twg thiaj yog peb hmoob li ntiag tug, thiab thiaj yog peb hmoob tsim tawm los ntawm peb hmoob tiag tiag, yog thaum zoo li ntawv lawm peb yuav tau khaws txoj twg cia thiab coj los kho los kawm thiaj zoo dua rau peb.
Vim raws li kuv paub mas nyob rau lwm lwm haiv neeg loj mas lawv yeej tseem khaws lawv tej qub kev cai cia zoo heev li, lawv tsis lam muab tso tseg es mus ntseeg lwm yam li, txawm lawv nyob qhov twg los lawv yeej tseem yog lawv xws li (suav los yog China) thiaj li tshwm sim muaj tau China town, vim yog lawv tseem khaws lawv tej kev cai tej qub txeej qub teg cia lawv thiaj li ua tau li ntawv, yog li peb hmoob ne ho yuav ua li cas thiab.
ua tsaug ntau

Hmoob oa Hmoob, nej cia lis los mus ntseeg Vaj Tswv xwb los mas ua ca nej phej yov mus nquag ua dab qhev ua luaj. Nej niam nej txiv tuag tag lawm ces lawv yeej tsis nrog nej nyob lawm. Nej txawm yov hus lawv npaum twg los lawv yeej tsis rov los lawm. Nej sawv daw cia lis los nrog peb ntseeg Vaj Tswv es nej thiaj lis tsis raug dab ntxwg nyoom qhuav yuam nej ntxiv lawm. Peb kev cais ntseeg Vaj Tswv mas zoo tshaj thiab yooj yim tshaj plaw lis. Ib thaj neeb los yeej tsis tau ua. Nej cia lis los nrog peb mus ntseeg Vaj Tswv xwb ces nej yeej tsis muaj kev ntxhov siab ntxhov plawv. Nej ua kev cais rau dej tag lawm ces nyob kaj siab lug ua neeg dawb neeg huv. Nej mus qhov twg los tsis dawm tes dawm taws lis thaum nej tseem ua dab qhev es ib nyuag ua dab tsis txhaum los yov tau kho dab mas nej thiaj lis dim. Yog tia nej mus ntseeg Vaj TSwv tag lawm ces sawv daws tuaj thov Vaj Tswv tag rau nej tsev neeg xwb ces nej zoo hlo lis lawm ntag tsis tas yov mus hus neeb hus yaig tuaj kho. Yog nej mus hus txiv neeb tuaj txog los nej tseem yov tau pe tau tiam luag thiab ua cas yov txim txom ua luaj. Kuv saib mas ua cas nej yov mus ua dab qhev ua luaj. Tos Hmoob tsis vam meej lis los vim yog Hmoob nyiam ua dab qhev heev. Dab ntxwg nyoog yeej tsis xav kom Hmoob muaj kev vam meej lis. Peb cov ntseeg Vaj Tswv no mas muaj lag luag loj lis loj. Peb tseem muaj nyiaj txog lab xas mus pab rau luag lwm teb chaw thiab. Nej cov neeg tseem coj dab nes hos ua tau yam dab tsis zoo pub rau sawv daws thiab. Nej yog ib cos neeg siab nqaim tshaj plaw thiab tsis rua muam kom pom deb mus lawm yav tom ntej. Tej teb chaw vam meej los vim lawv muaj kev ntseeg Vaj Tswv es Vaj Tswv thiaj lis pab lawv ua tau mus vam meej.

Hmoob os Hmoob, nej ua neej poob qab npaum lis ntawd los vim nej tsis muaj kev cia siab rau Vaj Tswv es luag tus tswv tiaj lis cia nej poob qab ua dab qhev. Peb cov ntseeg Vaj TSwv mas ua neej xws lis luag lwm teb chaw ua muaj kev vam meej. Thov nej ua neej saib luag lwm teb chaw thiab os Hmoob. Luag lwm haiv muaj kev txhawj kev ntses los vim muaj Vaj Tswv pab. Nej xav tau kev pab ntawm Vaj TSwv ces nej cia los nrog peb mus ntseeg Vaj Tswv xwb ces nej yeej yov tau txais kev vam meej ib yam lis luag lwm haiv neeg thiab.

Txoj kev coj dab ces muab tsos tseg kiag txij hnub no mus es nej cia lis los nrog peb mus ntseeg Vaj Tswv nej thiaj yov tau nrog peb mus nyob rau saum ntuj ceeb tsheej ua ke nawb cov phooj ywg Hmoob sawv daws nyob rau hauv lub ntiaj teb no tag nrhos.

#46 HMOOB_Nkaj mub_*

HMOOB_Nkaj mub_*
 • Guests

Posted 09 September 2011 - 08:57 PM

Hmoob oa Hmoob, nej cia lis los mus ntseeg Vaj Tswv xwb los mas ua ca nej phej yov mus nquag ua dab qhev ua luaj. Nej niam nej txiv tuag tag lawm ces lawv yeej tsis nrog nej nyob lawm. Nej txawm yov hus lawv npaum twg los lawv yeej tsis rov los lawm. Nej sawv daw cia lis los nrog peb ntseeg Vaj Tswv es nej thiaj lis tsis raug dab ntxwg nyoom qhuav yuam nej ntxiv lawm. Peb kev cais ntseeg Vaj Tswv mas zoo tshaj thiab yooj yim tshaj plaw lis. Ib thaj neeb los yeej tsis tau ua. Nej cia lis los nrog peb mus ntseeg Vaj Tswv xwb ces nej yeej tsis muaj kev ntxhov siab ntxhov plawv. Nej ua kev cais rau dej tag lawm ces nyob kaj siab lug ua neeg dawb neeg huv. Nej mus qhov twg los tsis dawm tes dawm taws lis thaum nej tseem ua dab qhev es ib nyuag ua dab tsis txhaum los yov tau kho dab mas nej thiaj lis dim. Yog tia nej mus ntseeg Vaj TSwv tag lawm ces sawv daws tuaj thov Vaj Tswv tag rau nej tsev neeg xwb ces nej zoo hlo lis lawm ntag tsis tas yov mus hus neeb hus yaig tuaj kho. Yog nej mus hus txiv neeb tuaj txog los nej tseem yov tau pe tau tiam luag thiab ua cas yov txim txom ua luaj. Kuv saib mas ua cas nej yov mus ua dab qhev ua luaj. Tos Hmoob tsis vam meej lis los vim yog Hmoob nyiam ua dab qhev heev. Dab ntxwg nyoog yeej tsis xav kom Hmoob muaj kev vam meej lis. Peb cov ntseeg Vaj Tswv no mas muaj lag luag loj lis loj. Peb tseem muaj nyiaj txog lab xas mus pab rau luag lwm teb chaw thiab. Nej cov neeg tseem coj dab nes hos ua tau yam dab tsis zoo pub rau sawv daws thiab. Nej yog ib cos neeg siab nqaim tshaj plaw thiab tsis rua muam kom pom deb mus lawm yav tom ntej. Tej teb chaw vam meej los vim lawv muaj kev ntseeg Vaj Tswv es Vaj Tswv thiaj lis pab lawv ua tau mus vam meej.

Hmoob os Hmoob, nej ua neej poob qab npaum lis ntawd los vim nej tsis muaj kev cia siab rau Vaj Tswv es luag tus tswv tiaj lis cia nej poob qab ua dab qhev. Peb cov ntseeg Vaj TSwv mas ua neej xws lis luag lwm teb chaw ua muaj kev vam meej. Thov nej ua neej saib luag lwm teb chaw thiab os Hmoob. Luag lwm haiv muaj kev txhawj kev ntses los vim muaj Vaj Tswv pab. Nej xav tau kev pab ntawm Vaj TSwv ces nej cia los nrog peb mus ntseeg Vaj Tswv xwb ces nej yeej yov tau txais kev vam meej ib yam lis luag lwm haiv neeg thiab.

Txoj kev coj dab ces muab tsos tseg kiag txij hnub no mus es nej cia lis los nrog peb mus ntseeg Vaj Tswv nej thiaj yov tau nrog peb mus nyob rau saum ntuj ceeb tsheej ua ke nawb cov phooj ywg Hmoob sawv daws nyob rau hauv lub ntiaj teb no tag nrhos.

Xibfwb os xibfwb aw,..... cas koj twb yog ib tug xib fwb diam es koj yuav tsis paub dab tsi kiag li os, koj yeej tsis muaj qhov muag ntsia li lod tias nej cov ntseeg mas haj yam mus ua vaj tswv qhev loj no los, peb ntseeg peb niam peb txiv thaum peb muaj ib pluag noj ib pluag haus peb mam mus hu peb niam peb txiv los nrog peb noj xwb peb tsis tau yuav mus hu dab los nrog peb noj os, thiab tsis tau yuav niaj hnub niaj hmo mus pe pem church li nej na, koj kuj mam xav seb qhov twg yog qhov mus ua qhev xwb las as xibfwb, koj twb pom xeeb yog ib tug xibfwb diam tsim nyog tej no koj yuav paub zoo nad, cas zoo li koj tsis muaj hlwb kiag li ma, koj puas paub hais tias yus niam yus txiv tus uas yug tau yus los ces thiaj yog yus tus vaj tswv nkaus xwb los mas, koj niaj hnub mus pe vaj tswv pem tshawj es koj nim pom vaj tswv lawm thiab lod, cas koj yuav hais npaum li vaj tswv twb zaum caws vos pem tshawj nrog nej tham lawm na, kuv saib mas nej niaj hnub mus pe qhuav thiab xwb los hos, yog koj tsis hwm koj niam thiab koj txiv tus uas yug tau koj ces koj ces tag lawm nawb, koj niam koj txiv koj twb hnov qab tau nkawv tej txiaj ntsig es cov sab nrauv no lawv puas xav pab koj thiab lawv puas ntseeg tau koj ma lod thaub xibfwb, koj yuav tsum nkag siab tias thaum peb niam thiab peb txiv tseem ua neej nrog peb nyob los peb yuav tau hwm hos txawm nkawv ho puv 120 xyoo lawm los nkag lub npe yeej tseem yog niam yog txiv peb yuav tsum tau hwm nkawv kom mus txog rau thaum uas peb puv 120 xyoo ib yam li nkawv thiab es peb tej me tub me nyuam thiaj li yuav hwm peb thiab hos, koj niaj hnub mus thov vaj tswv xwb es koj ho ua puas tau dab tsis thiab ma, raws li kuv pom mas nej cov ntseeg mas txawm yuav muaj hauj lwm maj npaum cas los hnub sunday mas yeej kawg yuav tau mus pem tshawj nkaus nkaus xwb thiaj tag no los sav, es li ntawv es tsis yog ua vaj tswv qhev no los, hahahaha

#47 HMOOB_xav p4 hmoob_*

HMOOB_xav p4 hmoob_*
 • Guests

Posted 12 September 2011 - 04:38 AM

Yawg hwb xib, koj yog Jesu tus xib hwb los, koj yog xib hwb tus jesu nas. 2 lub be no koj yog lub twg tiag, kuv thiaj p4 hus koj os, xib hwb nqig teem,

#48 HMOOB_RuamThiabRuam_*

HMOOB_RuamThiabRuam_*
 • Guests

Posted 12 September 2011 - 05:14 PM

Cov kwv tij neej tsa hmoob... Xyoo 2011 no vaj tswv twb yuav muab ntiaj teb neeg hlawv kom tuag tag, tso nag dej nyab kom tuag tu noob. Nej pheej tsis paub txog vaj tswv txoj kev hlub nej li los ua li cas. Vaj tswv twb yuav los coj peb pawg ntseeg mus nrog vaj tswv nyob ntawm vaj tswv lub xub ntiag, yog nej tsis ntseeg vaj tswv ces vaj tswv tsis cawm nej no ces nej txhob tu tu siab nawb. Vaj tswv twb yuav los coj peb mus tiag tiag ntshe peb yuav hlub hlub thiab tshua tshua nej cov uas tsis ntseeg vaj tswv li os. Tiam sis kom nej nco ntsoov hais tias yog thaum twg nej los lees nej lub txim rau vaj tswv lawm ces vaj tswv mam li kom yes xus los tos nej os nawb.

Cas kuv yuav ntshai tsam vaj tswv lam los coj peb pawg ntseeg mus nrog vaj tswv nyob saum ntuj ceeb tsheej ua luaj li. Yog thaum twg vaj tswv los coj peb pawg ntseeg tiag tiag no ntshe kuv yuav kis caug thov kom vaj tswv cia kuv nyob nrog cov nkauj hmoob mos mos hais lus qab qab zib ntshe yuav kaj kuv siab dua.


#49 HMOOB_tseem yog hmoob_*

HMOOB_tseem yog hmoob_*
 • Guests

Posted 18 September 2011 - 12:24 PM

Cov kwv tij sawv daws hnub no kuv rov tau tuaj dua ib zaug hauv tojsiab.com no ua cas peb cov phooj ywg uas nyiam nyiam tuaj tawm tswv 8 hauv no kuv xav kom peb rov tuaj tham tuaj tawm tswv yim kom lom zem xauv npo os, yog li ntawv kuv thiaj li xav tuaj nug nej ib nqw lus me me tias:
Betwin txoj kev cai ntseeg vaj tswv los yog lawb dab thiab txoj kev cai coj dab, txoj twg thiaj yog peb hmoob li ntiag tug, thiab thiaj yog peb hmoob tsim tawm los ntawm peb hmoob tiag tiag, yog thaum zoo li ntawv lawm peb yuav tau khaws txoj twg cia thiab coj los kho los kawm thiaj zoo dua rau peb.
Vim raws li kuv paub mas nyob rau lwm lwm haiv neeg loj mas lawv yeej tseem khaws lawv tej qub kev cai cia zoo heev li, lawv tsis lam muab tso tseg es mus ntseeg lwm yam li, txawm lawv nyob qhov twg los lawv yeej tseem yog lawv xws li (suav los yog China) thiaj li tshwm sim muaj tau China town, vim yog lawv tseem khaws lawv tej kev cai tej qub txeej qub teg cia lawv thiaj li ua tau li ntawv, yog li peb hmoob ne ho yuav ua li cas thiab.
ua tsaug ntau#50 HMOOB_ntxawg yaj_*

HMOOB_ntxawg yaj_*
 • Guests

Posted 29 October 2011 - 10:03 PM

[quote name='Nkaj mub' date='27 August 2011 - 04:31 AM' timestamp='1314419495' post='9542']
[i]Cov kwv tij sawv daws hnub no kuv rov tau tuaj dua ib zaug hauv tojsiab.com no ua cas peb cov phooj ywg uas nyiam nyiam tuaj tawm tswv 8 hauv no kuv xav kom peb rov tuaj tham tuaj tawm tswv yim kom lom zem xauv npo os, yog li ntawv kuv thiaj li xav tuaj nug nej ib nqw lus me me tias:
Betwin txoj kev cai ntseeg vaj tswv los yog lawb dab thiab txoj kev cai coj dab, txoj twg thiaj yog peb hmoob li ntiag tug, thiab

#51 HMOOB_phabej hmoob txoj21_*

HMOOB_phabej hmoob txoj21_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 03:23 AM

Cov kwv tij sawv daws hnub no kuv rov tau tuaj dua ib zaug hauv tojsiab.com no ua cas peb cov phooj ywg uas nyiam nyiam tuaj tawm tswv 8 hauv no kuv xav kom peb rov tuaj tham tuaj tawm tswv yim kom lom zem xauv npo os, yog li ntawv kuv thiaj li xav tuaj nug nej ib nqw lus me me tias:
Betwin txoj kev cai ntseeg vaj tswv los yog lawb dab thiab txoj kev cai coj dab, txoj twg thiaj yog peb hmoob li ntiag tug, thiab thiaj yog peb hmoob tsim tawm los ntawm peb hmoob tiag tiag, yog thaum zoo li ntawv lawm peb yuav tau khaws txoj twg cia thiab coj los kho los kawm thiaj zoo dua rau peb.
Vim raws li kuv paub mas nyob rau lwm lwm haiv neeg loj mas lawv yeej tseem khaws lawv tej qub kev cai cia zoo heev li, lawv tsis lam muab tso tseg es mus ntseeg lwm yam li, txawm lawv nyob qhov twg los lawv yeej tseem yog lawv xws li (suav los yog China) thiaj li tshwm sim muaj tau China town, vim yog lawv tseem khaws lawv tej kev cai tej qub txeej qub teg cia lawv thiaj li ua tau li ntawv, yog li peb hmoob ne ho yuav ua li cas thiab.
ua tsaug ntau


Oibbbb....Hmoob niam yuav muaj ib qho li na...lub tebchaws xwb twb tsis muaj es yuav ua cas muaj txojkev ntseeg los yog kab li kecai na.
Yus los liab qab ces tuag rov mus ua av xwb nas....es pheej muab tej niag lus Suav coj los coj hais tias yog Hmoob li...nej mas ntshe
yog Suav los cas tsis mus nrog Suav nyob es Suav mam hlub...tsis tas yuav tuaj nrog niag Meskas Daj Haus nyob os yog li nas.

Tau tham lawm mas tham kom muaj pau muaj ntsi pob...ncauj ntau lam hais lus xwb ces kawg mag Suav muab ua qhuav xwb los tseem
hais tias yog Hmoob li kabligkevcai. Ib txwm ntuj tsim teb raug niag neeg Dag Haus yeej tsis tau muab peb ua qhuav li Suav cas yuav ntseeg
Suav ua luaj mas??

Suav twb tsis pab zaub pab mov rau peb tim Vinais thiab NoomRhai nev...tsuas yog niag Daj Haus li peb poj koob yawg koob xwb tiag li pab peb Hmoob sav. Nej tsis ntseeg mus nug former General Vang Pao thiab CIA ma!

CIA ntseeg Yexus hos Suavliab sis hais lus dab neeb laiv. Yexus qhab nab CIA pawg mas pab welfare (nyiajhlis), medical, education grants, and housing rau tus Hmoob los peb roob los li kuv no tau noj laiv. Suavliab ma caum kuv pog kuv yawg tua thoob havzoov havroob los lawm puas tsawg lub mas?? Ntau heev hos nawb!! Yog leegtwg yog tseemtseem Hmoob thov txhob kawg tej niag lus Suavliab ua ntxia koj pog koj yawg kom ua neej tsis pom hauv nawb. Suavliab yog Hmoob tus yeebncuab #1 thov nco ntsoov li ntawm xwb ces nej yuav paub ntau heev lawm.

Tus npawg, koj los lus nug yog kawg li lawm os. Muab los tham thiab es peb tiag li paub qhov tseeb.

#52 HMOOB_hmoob txoj21_*

HMOOB_hmoob txoj21_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 03:52 AM

Thov txim tsis nco qhia ib yam tseem ceeb rau nej lawm.

Lub nruas ntau mas yog ua kom Suav paub hais tias peb Hmoob tuaj uake yog muaj abtsis es Suav tiag li tsis ntshai vim lawv paub peb tuaj nyob uake coob coob yog muaj tus tso ntiajteb lawm xwb. Yog Suav hais tias muab lub nruas ntau kom Suav, yog tsis uali ces Suav xav tias peb Hmoob tuaj nyob uake coob coob ces yog yuav npaj tuaj Suav.

Ua neeb los yog ib lub sibhawm peb Hmoob tuaj uake coob coob thiab ces Suav yuav kom peb khob phaj phis phas es Suav tiag paub hais nyob coob coob uake tsis yog npaj tuaj Suav tiamsis yog kwvtij Hmoob tuaj kho mob kho nkeej xwb.

Nyob coob coob uake ces Suav ntshai tsam npaj tuaj Suav ces Suav muab tej nruas thiab tej phaj phis phas los koo kom Hmoob khob. Tsis yog li ces Hmoob yeej tsis siv li os. Twb tsis yog Hmoob tug ne. Tsis tas li Suav kom Hmoob hais lus Suav nrog thiab es Suav tiag li tau taub Hmoob ua dabtsis es Suav txhob ntshai tias Hmoob npaj tuaj Suav vim nyob coob coob uake puv vaj puv tsev.

Qhov no tseemceeb heev nawb. Tsis yog kwvtij Hmoob tsis lam qhia nej.
Nco ntsoov Suav yog Hmoob tus yeebncuab #1.

#53 HMOOB_tshav pheej_*

HMOOB_tshav pheej_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 01:31 PM

Thov txim tsis nco qhia ib yam tseem ceeb rau nej lawm.

Lub nruas ntau mas yog ua kom Suav paub hais tias peb Hmoob tuaj uake yog muaj abtsis es Suav tiag li tsis ntshai vim lawv paub peb tuaj nyob uake coob coob yog muaj tus tso ntiajteb lawm xwb. Yog Suav hais tias muab lub nruas ntau kom Suav, yog tsis uali ces Suav xav tias peb Hmoob tuaj nyob uake coob coob ces yog yuav npaj tuaj Suav.

Ua neeb los yog ib lub sibhawm peb Hmoob tuaj uake coob coob thiab ces Suav yuav kom peb khob phaj phis phas es Suav tiag paub hais nyob coob coob uake tsis yog npaj tuaj Suav tiamsis yog kwvtij Hmoob tuaj kho mob kho nkeej xwb.

Nyob coob coob uake ces Suav ntshai tsam npaj tuaj Suav ces Suav muab tej nruas thiab tej phaj phis phas los koo kom Hmoob khob. Tsis yog li ces Hmoob yeej tsis siv li os. Twb tsis yog Hmoob tug ne. Tsis tas li Suav kom Hmoob hais lus Suav nrog thiab es Suav tiag li tau taub Hmoob ua dabtsis es Suav txhob ntshai tias Hmoob npaj tuaj Suav vim nyob coob coob uake puv vaj puv tsev.

Qhov no tseemceeb heev nawb. Tsis yog kwvtij Hmoob tsis lam qhia nej.
Nco ntsoov Suav yog Hmoob tus yeebncuab #1.

nco ntsoov suav yog Hmoob tus yeeb ncuab#l. lo luskua zaub ntsuab no, ua rau poob teb chaws, tsis muaj liaj ia nrog luag ua noj los tau ntau txhiab xyoo.

thov tso tseg. cov kua zaub ntsuab no. thov hloov lus sis haum xeeb thiab, koom pheej nrog rau txhua haiv neeg, luag thiaj yuav kam pub liaj ia rau yus ua noj.

lub ntiaj teb no tsis tau txwv koj, kom koj tsis txhob muaj kev txhim kho, tiam sis lub ntuj txwv tus neeg tawm tsam kua zaub ntsuab kom tu noob mus.

thov nkag siab mog.

#54 HMOOB_hmoob txoj21_*

HMOOB_hmoob txoj21_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 03:42 PM

nco ntsoov suav yog Hmoob tus yeeb ncuab#l. lo luskua zaub ntsuab no, ua rau poob teb chaws, tsis muaj liaj ia nrog luag ua noj los tau ntau txhiab xyoo.

thov tso tseg. cov kua zaub ntsuab no. thov hloov lus sis haum xeeb thiab, koom pheej nrog rau txhua haiv neeg, luag thiaj yuav kam pub liaj ia rau yus ua noj.

lub ntiaj teb no tsis tau txwv koj, kom koj tsis txhob muaj kev txhim kho, tiam sis lub ntuj txwv tus neeg tawm tsam kua zaub ntsuab kom tu noob mus.

thov nkag siab mog.Bawg koj hais yog lawm tabsis qhia Hmoob kom paub es khaws rau nruabsiab xwb naj. Ua li nawb.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users