Jump to content


lub hom phiaj


18 replies to this topic

#1 HMOOB_laj lim leej tub_*

HMOOB_laj lim leej tub_*
 • Guests

Posted 24 August 2011 - 12:24 PM

Can not show this topic

#2 HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*

HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*
 • Guests

Posted 24 August 2011 - 01:11 PM

kuv tsis yog ib tug neeg tseem ceeb dab tsi, tiam sis kuv xav tuaj tham tswv yim ua si nrog nej sawv daws, ua txhawm rau kev laug hnub laug nyoog. thaum kuv tuaj pom nej sawv daws tham lom zem xauv npo, tiam sis kuv mloog nej cov ntsiab lus, kuj yog tham tau lub ntsiab lus tseem tseem ceeb ntawm txoj kev chiv kom muaj neeg xwb. tseem tshuav ntau yam uas yuav ua kom neeg ciaj thiab ua kom neeg ua neej nyob tau, nej tsis tshua kheev tham txog.

kuv yuav tham txog leej puav neeg tseem tseem ceeb pub rau peb tau kawm ua ke. kuv muab peb tug kws tshaj lij coj los tham qhia rau peb sawv daws, thaum nej pom kuv tej lus tham lawm saib nej puas nyiam tham li kuv tham thiab. peb tug neeg tseem tseem ceeb uas kuv yuav tham no yog;

1. tus kws nrhiav
2. tus kws ua
3. tus kws siv

ua ntej thaum yuav huam sim loj zuj zus tuaj, yog pib los ntawm peb tug kws no, mam li ncau mus rau txhua yam kws uas sawv daws ib txwm tau pom pom los. yog tias nej nyiam tham nrog kuv lub ntsiab lus no, peb yuav tham tau, huam vam, mus tsis paub kawg li.
kuv tham rau nej tias nej puas nyiam lub tswv yim no thiab? yog nyiam thov caw tau....

nyob zoo tus zoo phooj ywg, kuv xav nrog koj koom kev lom zem thiab puas tau? kuv pom tau tias koj cov nqe lus nug nws yog ib cov lus nug uas tseem ceeb heev li os. kuv tsis tau pom dua thiab hnov dua leej twg nug cov lus txawv txawv li no dua li os. cov sob lus no nws yog ib cov sob lus uas tsis yooj yim rau neeg ntiaj teb to taub puas tsawg, nws yuav muaj kev soj ntsuam mus ntau thiab siab heev thiaj li yuav paub txog qhov tseeb ntawm txhua yam uas koj hais ntawd os. kuv los tseem to taub tsis tau zoo pes tsawg, kuv tseem xav paub mus ntxiv kom zoo thiab os.

yog tias koj tsis xav li cas no thov tuaj tshab txhais pub rau peb sawv daws tau paub txog qhov tseeb thiab os. koj tus txiaj ntsim kuv yuav cim thiab nco tshav ntuj os.

#3 HMOOB_Walor yang_*

HMOOB_Walor yang_*
 • Guests

Posted 24 August 2011 - 09:10 PM

kuv tsis yog ib tug neeg tseem ceeb dab tsi, tiam sis kuv xav tuaj tham tswv yim ua si nrog nej sawv daws, ua txhawm rau kev laug hnub laug nyoog. thaum kuv tuaj pom nej sawv daws tham lom zem xauv npo, tiam sis kuv mloog nej cov ntsiab lus, kuj yog tham tau lub ntsiab lus tseem tseem ceeb ntawm txoj kev chiv kom muaj neeg xwb. tseem tshuav ntau yam uas yuav ua kom neeg ciaj thiab ua kom neeg ua neej nyob tau, nej tsis tshua kheev tham txog.

kuv yuav tham txog leej puav neeg tseem tseem ceeb pub rau peb tau kawm ua ke. kuv muab peb tug kws tshaj lij coj los tham qhia rau peb sawv daws, thaum nej pom kuv tej lus tham lawm saib nej puas nyiam tham li kuv tham thiab. peb tug neeg tseem tseem ceeb uas kuv yuav tham no yog;

1. tus kws nrhiav
2. tus kws ua
3. tus kws siv

ua ntej thaum yuav huam sim loj zuj zus tuaj, yog pib los ntawm peb tug kws no, mam li ncau mus rau txhua yam kws uas sawv daws ib txwm tau pom pom los. yog tias nej nyiam tham nrog kuv lub ntsiab lus no, peb yuav tham tau, huam vam, mus tsis paub kawg li.
kuv tham rau nej tias nej puas nyiam lub tswv yim no thiab? yog nyiam thov caw tau....

Tus kwv tij ua li kuv ho xav tham txog kev nrhiav yom es nej s/d ho puas xav li cas thiab? Qhov kuv nrhiav tau no yog ib cov tshuaj hu ua kuab muaj tsua, nws zoo heev rau cov neeg uas muaj tshav muaj roj rau hauv yus lub plawv, ua rau yus ua tsis tau pa yam zoo cuag dag tab sis yog tsis tau siv ces yuav tsis xav ntseeg. Yog thaum tau siv los li 3 hnub tom qab ces yus yuav tsis txog siav li lawm, yus lub plawv los kuj muaj zog yam tsis txaus ntseeg, ua neej nyob rau tiam no tib neeg muaj teeb meem ntau heevrau yus lub plawv yam tsis muaj txoj hau kev yuav los daws tau!!!!! Es hnub no kuv twb pab los tau ntau tus leej lawm yog tshuaj hmoob tiag tiag li, nov yog kev nrhiav.
Kev ua ces kuv ho tshawb tau ib yam kev Massage hmoob ua kuv niaj hnub ua rau peb haiv hmoob nyob ntau qhov chaws los lawm, ua kom koj nej dim ntawm tus mob taub hau, caj dab, xwb pwg, 2 sab caj npab rau cov ntiv tes thiab lub duav uas mob tas mus li rau 2 sab ceg thiab ko taw.
Kuv twb kho mob tau 4 xyoo lawm cov phooj ywg kuj muaj kev kaj siab los lawm ntau ntau thiab.
Siv yam txuj hmoob no los kho mob xwb peb tsis tas yuav mus Vam khom luag lwm yam kev massage los kho peb los yeej tau lawm.

#4 HMOOB_kev tsis txheeb_*

HMOOB_kev tsis txheeb_*
 • Guests

Posted 25 August 2011 - 03:27 AM

cov thaub ruam tsis nkag siab thiaj tuaj sib cav nyob hauv internet no hnub no kaj ntug tgakis tsaus ntuj rov mus saib koj tus kheej os phooj ywg...

#5 HMOOB_tub laj lim_*

HMOOB_tub laj lim_*
 • Guests

Posted 25 August 2011 - 07:21 AM

Tus kwv tij ua li kuv ho xav tham txog kev nrhiav yom es nej s/d ho puas xav li cas thiab? Qhov kuv nrhiav tau no yog ib cov tshuaj hu ua kuab muaj tsua, nws zoo heev rau cov neeg uas muaj tshav muaj roj rau hauv yus lub plawv, ua rau yus ua tsis tau pa yam zoo cuag dag tab sis yog tsis tau siv ces yuav tsis xav ntseeg. Yog thaum tau siv los li 3 hnub tom qab ces yus yuav tsis txog siav li lawm, yus lub plawv los kuj muaj zog yam tsis txaus ntseeg, ua neej nyob rau tiam no tib neeg muaj teeb meem ntau heevrau yus lub plawv yam tsis muaj txoj hau kev yuav los daws tau!!!!! Es hnub no kuv twb pab los tau ntau tus leej lawm yog tshuaj hmoob tiag tiag li, nov yog kev nrhiav.
Kev ua ces kuv ho tshawb tau ib yam kev Massage hmoob ua kuv niaj hnub ua rau peb haiv hmoob nyob ntau qhov chaws los lawm, ua kom koj nej dim ntawm tus mob taub hau, caj dab, xwb pwg, 2 sab caj npab rau cov ntiv tes thiab lub duav uas mob tas mus li rau 2 sab ceg thiab ko taw.
Kuv twb kho mob tau 4 xyoo lawm cov phooj ywg kuj muaj kev kaj siab los lawm ntau ntau thiab.
Siv yam txuj hmoob no los kho mob xwb peb tsis tas yuav mus Vam khom luag lwm yam kev massage los kho peb los yeej tau lawm.

Nyob zoo tus kwv tij Vam lauj yaj. xav paub seb koj cov tshuaj uas koj nhiav tau no nws yog tshuaj caig hmab caig ntoo xwb los yog tshuaj zoo li cas?, thiab ib qhov los nws yog tshuaj Suav los yog tshuaj Hmoob?. li no xwb yog li cas no thov qhia kom meej tshaj qhov no puas tau?. ua tsaug.

#6 HMOOB_Walor yang_*

HMOOB_Walor yang_*
 • Guests

Posted 25 August 2011 - 03:01 PM

Nyob zoo tus kwv tij Vam lauj yaj. xav paub seb koj cov tshuaj uas koj nhiav tau no nws yog tshuaj caig hmab caig ntoo xwb los yog tshuaj zoo li cas?, thiab ib qhov los nws yog tshuaj Suav los yog tshuaj Hmoob?. li no xwb yog li cas no thov qhia kom meej tshaj qhov no puas tau?. ua tsaug.

Tus tub laj lim, nyob zoo ua skoj tseem xav pub txog kuv cov tshuaj thiab cov tshuaj no yog tshuaj hmoob nws yog ib tsob tshuaj ua kuv kawm ntawm peb ib tug kwv tij hmoob lauv uas nws haus haus yeeb nawb. Tsis yog tshuaj suav, tsob tshuaj no kuv muab rau cov kwv tij uas lub tsib muaj pob zeb, lub plawv muaj ntshav muaj roj nyeem uas pheej mob mob plawv nawb tsis tas li tsob tshuaj tseem mus raws thoob plaws yus cov hlab ntsha hauv yus lub cev koj yus tej hlab ntsha ua nruj nruj pom siav vog rau yus tej qhov raws los sis tej ncej qab txawv ploj mus lawm vim yus cov hlab ntsha tshab tsis txhaws lawm xwb os tus kwv. Muaj ntau tus neeg ua lawv tau dim los ntawm kuv tes lawm uas tsis raug ploj tuag los sis raug rau DR. muab phai.
Tsis tas li xwb kuv tseem kho tau cov mob ncauj plab Ulcer kiav txhab ntawd yam zoo sai tshaj li ntawm 30 minutes xwb ces yus twb tsis hnov lub plab kuv li lawm thiab mob faj rau hauv yus qhov chaw tso qua,v ua hu ua khoosloos cancer yam zoo sai tshaj plaws ua DR. tsis kam kho lawd tib si.
Kuv yuav muab 2 tug neeg ua nyob rau ntawm lub nroog kuv nyob rau koj mas hu mus nug lawv los tau
1. Yog niam Kaus Lis nws mob ncauj plab thiab mob lub tsib muaj pob zeb zoo thawj hmo lawm (651)487-2578
2. Niam Vam Tig Yaj nws mob ncauj plab thiab lub plawv mob vim ntshav muaj roj txhaws cov hlab lawm twb yuav rau phais (651)772-5093 home (651)235-9288
2 tug no nyuam qhuav kho tau tsis ntev los no. Ua tsaug ua koj tuaj saib nawb bye.

#7 HMOOB_ntxawm qaum ntuj_*

HMOOB_ntxawm qaum ntuj_*
 • Guests

Posted 26 August 2011 - 10:17 AM

ntxawm qaum ntuj kuv tsuas yog tus tuaj pib xwb, nws yeej muaj nws tus tuaj tshab txhais lawm, koj mam taug qab saib ntxiv mus, kuv ntseeg tias, muaj tej txhia mas yuav tawg paj txi tau txiv, hos tej txhia mas yuav qhuav thiab zaus, ces poob mus lawm xwb. koj mam saib mus mog.


ua tsaug os, uas koj tau tuaj qhia pub rau kuv paub txog qhov tseeb os.

#8 HMOOB_Walor yang_*

HMOOB_Walor yang_*
 • Guests

Posted 26 August 2011 - 07:17 PM

tij laug yog li koj cov tshuaj koj yus cog puas laib, los yog koj muab qhov twg tuaj os. yog li koj yuav muag los yog pub dawb rau peb siv, los yog koj lam tuaj hais kom peb paub xwb. es koj puas kam qhia seb yog tshuaj hmoob tsob ntoo zoo li cas es cog rau qhov twg thiaj li tuaj thiab lub npe tsob tshuaj no hu li cas, es kuv xav paub os, vim muaj mob heev os tijlaug es. yog koj kam no thov pab qhia kuv thiab, los seb koj yov yuav nqi nyiaj thiab os.

Nyob zoo os hmoo, cov tshuaj no cog los yeej tau thiab tab sis kuv siv heev ces nws loj hlob tsis yeej ces kuv tsis cog, tsua mus yuav coj los ua tshuaj xwb. Cov tshuaj no nyob rau teb chaws USA no, nws yog muag xwb os hmoob. Kuj yog tuaj qhia rau s/d paub thiab yog tias leej twg ho xav tau no los kuj yeej niaj hnub muag nawb. Ntawm tsob tshuaj no yuav qhia tsis tau lub npe rau hauv no thiab nws zoo li cas vim yog tshuaj lawm xwb os hmoob. Hmoob yeej paub hais tias s/d nyob rau USA no ces yeej muaj haj mob no ntau heev vim yog s/d tsis txawj ua Exercise es thiaj ua rau s/d thiaj xij pheej muaj muaj mob os nawb. Hmoob qhia koj yuav tsis tau txhob tu siab tab sis yog muaj mob tiag hu tuaj mam li sib cog tswv yim pab koj xwb, nov yog kuv li xov tooj (763)442-7984 es ua tsaug koj tuaj uas koj tuaj saib kuv nawb bye.

#9 HMOOB_tub laj lim_*

HMOOB_tub laj lim_*
 • Guests

Posted 27 August 2011 - 08:33 AM

Tus tub laj lim, nyob zoo ua skoj tseem xav pub txog kuv cov tshuaj thiab cov tshuaj no yog tshuaj hmoob nws yog ib tsob tshuaj ua kuv kawm ntawm peb ib tug kwv tij hmoob lauv uas nws haus haus yeeb nawb. Tsis yog tshuaj suav, tsob tshuaj no kuv muab rau cov kwv tij uas lub tsib muaj pob zeb, lub plawv muaj ntshav muaj roj nyeem uas pheej mob mob plawv nawb tsis tas li tsob tshuaj tseem mus raws thoob plaws yus cov hlab ntsha hauv yus lub cev koj yus tej hlab ntsha ua nruj nruj pom siav vog rau yus tej qhov raws los sis tej ncej qab txawv ploj mus lawm vim yus cov hlab ntsha tshab tsis txhaws lawm xwb os tus kwv. Muaj ntau tus neeg ua lawv tau dim los ntawm kuv tes lawm uas tsis raug ploj tuag los sis raug rau DR. muab phai.
Tsis tas li xwb kuv tseem kho tau cov mob ncauj plab Ulcer kiav txhab ntawd yam zoo sai tshaj li ntawm 30 minutes xwb ces yus twb tsis hnov lub plab kuv li lawm thiab mob faj rau hauv yus qhov chaw tso qua,v ua hu ua khoosloos cancer yam zoo sai tshaj plaws ua DR. tsis kam kho lawd tib si.
Kuv yuav muab 2 tug neeg ua nyob rau ntawm lub nroog kuv nyob rau koj mas hu mus nug lawv los tau
1. Yog niam Kaus Lis nws mob ncauj plab thiab mob lub tsib muaj pob zeb zoo thawj hmo lawm (651)487-2578
2. Niam Vam Tig Yaj nws mob ncauj plab thiab lub plawv mob vim ntshav muaj roj txhaws cov hlab lawm twb yuav rau phais (651)772-5093 home (651)235-9288
2 tug no nyuam qhuav kho tau tsis ntev los no. Ua tsaug ua koj tuaj saib nawb bye.

Nyob zoo tus kwv tij Vam lauj yaj. kuv yog tub laj lim. zoo siab heev uas koj tseem qhia koj cov tshuaj rau kuv tau paub. ua li koj cov tshuaj no koj puas muaj cov uas cog ua tej tsob tshuaj kiag?, thiab koj puas yuav muaj lub niam tswv yim dav tias yuav ua li cas? tom ntej no peb Hmoob cov tshuaj no thiaj li muaj nqi thiab kom luag lwm haiv neeg nrog peb siv. kuv qhia ib qhov rau koj tias yog tau li lub siab xav kuv muaj ib tug nthxais kuv tso mus kawm txog nrhiav tshuaj lawm.nws twb kawm college xyoo 4 xyoo no lawm yog tias nws kam mus kawm ntsiv kuv yuav kom nws mus kawm kom tau DR los ma thiaj muab tau peb cov tshuaj Hmoob no mus rau luag lwm haiv neeg nrog peb siv nawb, yog koj paub tshuaj ntau yam thiab koj txaus siab muab qhia coj los sib sau kom ntau ntau ua kev rau ib tug Dr no koj sau koj tus Email qhiakuv es kuv ma sau ntawv nrog koj tham sab nraus li no xwb ua tsaug ntau nawb.

#10 HMOOB_Walor yang_*

HMOOB_Walor yang_*
 • Guests

Posted 28 August 2011 - 12:36 PM

Nyob zoo tus kwv tij Vam lauj yaj. kuv yog tub laj lim. zoo siab heev uas koj tseem qhia koj cov tshuaj rau kuv tau paub. ua li koj cov tshuaj no koj puas muaj cov uas cog ua tej tsob tshuaj kiag?, thiab koj puas yuav muaj lub niam tswv yim dav tias yuav ua li cas? tom ntej no peb Hmoob cov tshuaj no thiaj li muaj nqi thiab kom luag lwm haiv neeg nrog peb siv. kuv qhia ib qhov rau koj tias yog tau li lub siab xav kuv muaj ib tug nthxais kuv tso mus kawm txog nrhiav tshuaj lawm.nws twb kawm college xyoo 4 xyoo no lawm yog tias nws kam mus kawm ntsiv kuv yuav kom nws mus kawm kom tau DR los ma thiaj muab tau peb cov tshuaj Hmoob no mus rau luag lwm haiv neeg nrog peb siv nawb, yog koj paub tshuaj ntau yam thiab koj txaus siab muab qhia coj los sib sau kom ntau ntau ua kev rau ib tug Dr no koj sau koj tus Email qhiakuv es kuv ma sau ntawv nrog koj tham sab nraus li no xwb ua tsaug ntau nawb.

Tus kwv tij tub laj lim, hais txog tshuaj yeej kam kawg, tej tshuaj no ces yog paub lawm cov neeg muaj mob plab los sis plawv tsis muaj zog ntawm kho zoo sai heev li kuv xij hais los lawd es ua li koj ho nyob rau sab ntuj twg yog qhia tau ho qhia rau kuv? Yog tias yeej xav txawj tiag no los peb mam sib tham los puas yog hu tuaj los tau rau (763)442-7984 nyob hauv nroog ntxaib xwb os nawb ua tsaug ntau uas koj tseem xav paub thiab bye.

#11 HMOOB_Walor yang_*

HMOOB_Walor yang_*
 • Guests

Posted 28 August 2011 - 12:46 PM

tus phooj ywg walor yang, kuv yuav tuaj tham sab laj rau koj txog ib yam hmob yog tsis meej pem, saib koj puas muaj kev pab tau, tus neeg mob ntawd tham nws tej lus tsis yog tej lus uas zoo siv, tiam sis nws tham tej lus qub qub yav tag los lawm xwb, tej thaum nws lam taus lam tso quav tso zis rau ntawm tej li. thaum nws xav tau li cas, ces nws cia li mus ua li qhov nws xav ntawd, zoo li yog vwm lawm tiam sis ho tsis yog vwm thiab. tsuas yog tsis meej pem heev xwb. muaj qee tsam kuj nyob nros ntshis, tus neeg zoo li no, koj puas paub yam puav tshuaj los pab tau nws thiab? thov koj ho qhia peb?

Zoo siab tau paub koj nawb tus phooj ywg suab yeem toj, tus neeg koj hais ntawd yog tim tej roj ntsha ua rau nws xwb ov. nws mas ntau zaus mob ntawm nws 2 sab xwb pwg rau caj dab thiab taub hau heev, lub duav los mob mus rau 2 sab ceg, tso zis ntshiab li dej lawm tsis tas li los lub plawv tsis tshua muaj zog peg tsawg xwb. Tus mob li no lawm ces kawg yuav tau Massage nws lub cev kom muab tej roj ntsha tov tas mas muab tshuaj thiaj raug nawb, yog tias ho xav paub ntxiv ces hu tuaj kiag mas thiaj yuav paub zoo dua bye.

#12 HMOOB_Qua_*

HMOOB_Qua_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 01:11 PM

Cov kwv tij neej tsa hmoob... Cas tuaj saib nej tham tham tag ces zoo li kuv cia li yuav muaj cov mob uas nej tham los saum no ntag. Puas yog tim kuv muab xav ntau dhau nyob rau saum kuv lub hlwb lawm thiaj li ua rau kuv ntshav khiav tsis zoo thiaj li ua rau kuv mloog ua rau kuv yuav mob tiag tiag li nej tham. Puas yuav muaj txoj hau kev pab tau kuv kom kuv tsis txhob tuaj hnov nej tham hauv tojsiab no, tiam sis yog kuv tsis tuaj rau tojsiab no ces cuag li kuv pheej yuav tuag yuav tuag li thiab. Kuv puas tau vwm los yog kuv nyob rau tog ntuj twg lawm, nej sim qhia kuv seb tam sis no kuv tsis paub xyov kuv yog leej twg lawm. Xyov kuv puas tau nej lawm thiab...

Walor Yang, Kuv nyob ze ze koj xwb, kuv xav paub seb koj txoj kev kho mob no koj yuav nyiaj puas kim yog kho cov uas mob ncauj plab yuav dhau los mus ua Ulcer, vim kuv muaj ib tug neeg uas muaj mob H. Pylori ua rau nws noj tsis qab pw los tsis tsaug zog, kub kub ib ce ua rau nws ntshai ub ntshai no, ntxim li nws pheej xav tuag nkaus xwb, ua rau nws zoo li ib tug neeg vwm tseem tsawv lawm. Ua li koj puas yuav xav hais tias koj yuav pab tau tus neeg zoo li no. Dr. muab tshuaj rau noj kom mus tua cov H. Pylori bacteria hauv nws lub cev lawm tiam sis qhov uas nws ntshai ntshai thiab xav tuag pheej ntshai tsam muaj dab ub dab no los coj nws...hahahahahaha..ntshai ntshai ces ntshai tau tiag lauj phooj ywg..

#13 HMOOB_KHO MOB_*

HMOOB_KHO MOB_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 01:41 PM

Hais txog kev Nriav, kev siv, thiab kev tsim, nyob hauv 3 txoj kev no mas nws nthuav mus tau dav heev.

Txoj kev Nrhiav...kuv los kuj nyiam nrhiav kawg nkaus li, tiam sis kuv mas ho nrhiav txog tej Dab, tej yam txaus txaus ntshai xwb, thaum kuv muaj 5 los 6 xyoo xwb, kuv yeej nyiam nrhiav Dab los txog rau tam sis no.

Qhov kawg no kuv kuj tau ntsib thiam pom raws li qhov kuv nrhiav lawm, tiam sis am Dab zoo xwb, xws li kuv ntsib Hmoob tus Niam Nkauj Kab Yeeb, Ntsib ib pawg neeg uas nyob koom rau lub ntiaj teb no thiab lawv yog ib co neeg siab zoo heev, lawv cov lus mas hais tau zoo heev, hos Niam Nkauj Kab Yeeb mas kuv tau ntsib thiab kuv kuj thov tau nws pab tau cov neeg mob xws li vwm, tiam sis yuav yog tej Dr kuaj thiab txhuav ntshav kuaj tas yog tias tej Dr hais tias nws tej roj ntshav zoo thiab nws tsis muaj mob kiag li, tiam sis nws pheej mob thiab vwm ua dog ua dig, tus neeg zoo li no kuv kuj pab kho tau zoo ntau leej lawm, hos cov pom niam zoo xws li :

Tsis muaj me nyuam, nws tsis ua poj niam thiaj li tsis muaj me nyuam, nws muaj me nyuam tsawg tus los 1 hlis 2 hlis xwb poob lawm, cov poj niam zoo li no ua neeb ua yaig kho tas los tsistau, mus kuaj Dr tas los kho tsis tau, kuv kuj kho tau ntau leej muaj me nyuam lawm thiab.

Txoj Kev Siv...kuv tau siv kuv lub cev thiab siv lub sij hawm kho, yog siv lub cev nyob hauv lub siab yuav tsum ncaj ncees rau Niam Nkauj Kab Yeeb thiab thov Niam Nkauj Kab Yeeb kom pab muab me nyuam rau tus poj niam tsis coj khaub ncaws ntawd kom nws muaj taus me nyuam, tus poj niam uas muaj me nyuam 2 los 3 hlis xwb pheej poob lawm, yog siv txoj kev thov kom Niam Nkauj Kab Yeeb pab muab tus dab phem uas pheej los noj Ntshav hauv tus poj niam ntawd plab tshem tawm mus, ces tus poj niam ntawd cia li muaj me nyuam los tsis poob lawm.

Qhov no, kuv txawm pab tau ntau tus poj niam muaj me nyuam rau nws tas, nws tsis ua tsaug tsis saib kuv li los kuv tsis tu siab thiab tsis chim rau 2 niam txiv ntawd li, kuv tseem zoo siab heev tias kuv pab tau ib tug neeg los yog daws tau nws txoj kev nyuaj siab lawm xwb, kuv pab dawb xwb, Niam Nkauj Kab Yeeb Nqis los xyuas kuv 1 hlis 1 zaug, thaum ntej nws Nqis los mas kuv tsuas hnov nws los xwb kuv tsis paub tias yuav ua li cas thiaj li yuav pom Niam Nkauj Kab Yeeb, vim txhua zaus nws Nqis los mas tsuas hnov pa Xyab Tsw auv niab xwb tsis pom li, kuv xav pom nws dhau lawm.

Muaj 1 hnub kuv mus ua hauj lwm los txog tsev, thaum kuv qhib qhov rooj nkag los txog hauv tsev kuv hnov Pa Xyab Tsw auv niab, kuv cia li Txos Caug Ntua tsa tes hawm nws nrog qi qhov muag, thaum kuv maj mam tsa hau thiab rua muag los saib kuv cia li pom Niam Nkauj Kab Yeeb sawv ntawm kuv xub ntiag deb li 3 dag,Niam Nkauj Kab Yeeb mas zoo nkauj heev nws ntoo 1 hau Kub Ci Ntsa Iab Ci npaum lub Hnub Ci.

ua tsaug.

#14 HMOOB_Walor yang_*

HMOOB_Walor yang_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 05:20 PM

tij laug yog koj qhia tsis tau ra hauv no es koj puas kam qhia rau kuv tus email os, yog koj kam qhia lub npe rau kuv paub es kuv thiaj li tau coj mus nriav kho tej kev mob kom zoo ib yam thiab. yog koj hos tias tsis kam los xav tau nyiaj los dej siab li cas es thov koj qhia kuv paub os, kuv mam li yuav koj tsob tshuaj no los yog pab koj kom zoo siab. yog koj tsis xav li cas no xa ntawv nrog kuv tham tau nawb, email yog hlubkojtsispaubtag@yahoo.com

Zoo siab tau ntsib koj os hmoob kuv xa kuv li Email rau koj lawm saib koj puas tau txais nawb? Kuv tus Email Waloryang@yahoo.com.
Tsob tshuaj mas kuv yuav muab tsis tau rau koj tab sis yog koj xav tau los tuaj yuav cov kuv twb yeej ua tau lawd okay !!!!!
sib ntsib dua bye

#15 HMOOB_Walor yang_*

HMOOB_Walor yang_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 05:30 PM

Cov kwv tij neej tsa hmoob... Cas tuaj saib nej tham tham tag ces zoo li kuv cia li yuav muaj cov mob uas nej tham los saum no ntag. Puas yog tim kuv muab xav ntau dhau nyob rau saum kuv lub hlwb lawm thiaj li ua rau kuv ntshav khiav tsis zoo thiaj li ua rau kuv mloog ua rau kuv yuav mob tiag tiag li nej tham. Puas yuav muaj txoj hau kev pab tau kuv kom kuv tsis txhob tuaj hnov nej tham hauv tojsiab no, tiam sis yog kuv tsis tuaj rau tojsiab no ces cuag li kuv pheej yuav tuag yuav tuag li thiab. Kuv puas tau vwm los yog kuv nyob rau tog ntuj twg lawm, nej sim qhia kuv seb tam sis no kuv tsis paub xyov kuv yog leej twg lawm. Xyov kuv puas tau nej lawm thiab...

Walor Yang, Kuv nyob ze ze koj xwb, kuv xav paub seb koj txoj kev kho mob no koj yuav nyiaj puas kim yog kho cov uas mob ncauj plab yuav dhau los mus ua Ulcer, vim kuv muaj ib tug neeg uas muaj mob H. Pylori ua rau nws noj tsis qab pw los tsis tsaug zog, kub kub ib ce ua rau nws ntshai ub ntshai no, ntxim li nws pheej xav tuag nkaus xwb, ua rau nws zoo li ib tug neeg vwm tseem tsawv lawm. Ua li koj puas yuav xav hais tias koj yuav pab tau tus neeg zoo li no. Dr. muab tshuaj rau noj kom mus tua cov H. Pylori bacteria hauv nws lub cev lawm tiam sis qhov uas nws ntshai ntshai thiab xav tuag pheej ntshai tsam muaj dab ub dab no los coj nws...

Uab zoo siab tau ntsib koj os nawb thiab tsis tas li koj tseem nyob ze ze kuv thiab ha ha ha ha yog muaj kev nyuaj siab txog dab tsi los ho tuaj nrog pebs/d tham pem thiab es xwv thiaj li kaj siab os npawg, es txhob hais txog txoj kev tuag ov, txoj kev tuag ces yeej yuav hla tsis dhau li cia txog nyias hnub nyias mam mus nyias nawb uabkausnpua!!!
Hais txog tus mob koj hais ntawd kuv tsis paub zoo vim tsis tau pom kiag tus neeg saib nws ho zoo li cas tiag mas thiaj yuav paub teb koj nawb uab. Tab sis raws li kuv paub xwb mas tus neeg no yeej muaj mob zoo sib xws li tej kuv pheej niaj hnub kho thiab xwb, es teb li no rau koj yog tias nws nyob tsis deb thiab ces coj kiag tuaj rau kuv saib es li mam tuav tswv 9 los kho yuav tsum tau xwb, ntsib koj li no xwb bye.

#16 HMOOB_Walor yang_*

HMOOB_Walor yang_*
 • Guests

Posted 29 August 2011 - 05:46 PM

Hais txog kev Nriav, kev siv, thiab kev tsim, nyob hauv 3 txoj kev no mas nws nthuav mus tau dav heev.

Txoj kev Nrhiav...kuv los kuj nyiam nrhiav kawg nkaus li, tiam sis kuv mas ho nrhiav txog tej Dab, tej yam txaus txaus ntshai xwb, thaum kuv muaj 5 los 6 xyoo xwb, kuv yeej nyiam nrhiav Dab los txog rau tam sis no.

Qhov kawg no kuv kuj tau ntsib thiam pom raws li qhov kuv nrhiav lawm, tiam sis am Dab zoo xwb, xws li kuv ntsib Hmoob tus Niam Nkauj Kab Yeeb, Ntsib ib pawg neeg uas nyob koom rau lub ntiaj teb no thiab lawv yog ib co neeg siab zoo heev, lawv cov lus mas hais tau zoo heev, hos Niam Nkauj Kab Yeeb mas kuv tau ntsib thiab kuv kuj thov tau nws pab tau cov neeg mob xws li vwm, tiam sis yuav yog tej Dr kuaj thiab txhuav ntshav kuaj tas yog tias tej Dr hais tias nws tej roj ntshav zoo thiab nws tsis muaj mob kiag li, tiam sis nws pheej mob thiab vwm ua dog ua dig, tus neeg zoo li no kuv kuj pab kho tau zoo ntau leej lawm, hos cov pom niam zoo xws li :

Tsis muaj me nyuam, nws tsis ua poj niam thiaj li tsis muaj me nyuam, nws muaj me nyuam tsawg tus los 1 hlis 2 hlis xwb poob lawm, cov poj niam zoo li no ua neeb ua yaig kho tas los tsistau, mus kuaj Dr tas los kho tsis tau, kuv kuj kho tau ntau leej muaj me nyuam lawm thiab.

Txoj Kev Siv...kuv tau siv kuv lub cev thiab siv lub sij hawm kho, yog siv lub cev nyob hauv lub siab yuav tsum ncaj ncees rau Niam Nkauj Kab Yeeb thiab thov Niam Nkauj Kab Yeeb kom pab muab me nyuam rau tus poj niam tsis coj khaub ncaws ntawd kom nws muaj taus me nyuam, tus poj niam uas muaj me nyuam 2 los 3 hlis xwb pheej poob lawm, yog siv txoj kev thov kom Niam Nkauj Kab Yeeb pab muab tus dab phem uas pheej los noj Ntshav hauv tus poj niam ntawd plab tshem tawm mus, ces tus poj niam ntawd cia li muaj me nyuam los tsis poob lawm.

Qhov no, kuv txawm pab tau ntau tus poj niam muaj me nyuam rau nws tas, nws tsis ua tsaug tsis saib kuv li los kuv tsis tu siab thiab tsis chim rau 2 niam txiv ntawd li, kuv tseem zoo siab heev tias kuv pab tau ib tug neeg los yog daws tau nws txoj kev nyuaj siab lawm xwb, kuv pab dawb xwb, Niam Nkauj Kab Yeeb Nqis los xyuas kuv 1 hlis 1 zaug, thaum ntej nws Nqis los mas kuv tsuas hnov nws los xwb kuv tsis paub tias yuav ua li cas thiaj li yuav pom Niam Nkauj Kab Yeeb, vim txhua zaus nws Nqis los mas tsuas hnov pa Xyab Tsw auv niab xwb tsis pom li, kuv xav pom nws dhau lawm.

Muaj 1 hnub kuv mus ua hauj lwm los txog tsev, thaum kuv qhib qhov rooj nkag los txog hauv tsev kuv hnov Pa Xyab Tsw auv niab, kuv cia li Txos Caug Ntua tsa tes hawm nws nrog qi qhov muag, thaum kuv maj mam tsa hau thiab rua muag los saib kuv cia li pom Niam Nkauj Kab Yeeb sawv ntawm kuv xub ntiag deb li 3 dag,Niam Nkauj Kab Yeeb mas zoo nkauj heev nws ntoo 1 hau Kub Ci Ntsa Iab Ci npaum lub Hnub Ci.

ua tsaug.

Kho mob zoo siab uas hnub tau ntsib koj yog thawj thawj tug ua kuv hnov nyob rau hauv kuv lub neej no mas zoo siab kawg li os nawb. Tej yam koj hais no mas tseem, tshiab tshiab rau kuv kawg, tsis tas li tseem zoo siab tias peb muaj koj los pab tau s/d lawm ntau es ntshe s/d yuav nyob kaj siab lawm hov ntau no ov, ua li koj nyob rau sab ntuj twg tuaj txog rau hauv kuv lub tsev no ne yod? Yeej muaj ntau tus neeg kuj tuaj nug txog tej yam teeb meem uas koj hais los no thiab tab sis yog hais txog kev cai dab qhua ntawm peb hmoob thiab ntawm Tswv Vaj ces kuv mas poob qab deb heev li os nawb, txawm li ntawd los cia siab ntsoov tias koj yuav tsis tso s/d tseg ntshe nug tsis txog koj xwb? Yog nug txog lawm ces koj yuav zoo siab hlo pab s/d no ov kho mob, thiab zooooooo siab tias koj tau pom kiag NIAM NKAUJ KAB YEEB lawm no he he he he he zoo heev li lawm os es yog koj tsis xav li cas no kuj kam muab koj li xav tooj tuaj rau kuv tus Email Waloryang@yahoo.com no es muaj neeg nug txog kuv thiaj li paub tham qhia koj yom? ces sib ntsib dua ov bye.

#17 HMOOB_KHO MOB._*

HMOOB_KHO MOB._*
 • Guests

Posted 30 August 2011 - 10:27 AM

Kho mob zoo siab uas hnub tau ntsib koj yog thawj thawj tug ua kuv hnov nyob rau hauv kuv lub neej no mas zoo siab kawg li os nawb. Tej yam koj hais no mas tseem, tshiab tshiab rau kuv kawg, tsis tas li tseem zoo siab tias peb muaj koj los pab tau s/d lawm ntau es ntshe s/d yuav nyob kaj siab lawm hov ntau no ov, ua li koj nyob rau sab ntuj twg tuaj txog rau hauv kuv lub tsev no ne yod? Yeej muaj ntau tus neeg kuj tuaj nug txog tej yam teeb meem uas koj hais los no thiab tab sis yog hais txog kev cai dab qhua ntawm peb hmoob thiab ntawm Tswv Vaj ces kuv mas poob qab deb heev li os nawb, txawm li ntawd los cia siab ntsoov tias koj yuav tsis tso s/d tseg ntshe nug tsis txog koj xwb? Yog nug txog lawm ces koj yuav zoo siab hlo pab s/d no ov kho mob, thiab zooooooo siab tias koj tau pom kiag NIAM NKAUJ KAB YEEB lawm no he he he he he zoo heev li lawm os es yog koj tsis xav li cas no kuj kam muab koj li xav tooj tuaj rau kuv tus Email Waloryang@yahoo.com no es muaj neeg nug txog kuv thiaj li paub tham qhia koj yom? ces sib ntsib dua ov bye.nyob zooo os tus phooj ywg...kuv txoj kev nrhiav thiab siv ntawd...muaj nuj nqis heev rau kuv...vim kuv tau ua lub siab ntev thiab ua txhua yam tswv yim nrhiav kom tau tej Dab los yog tej tus neeg tseem ceeb uas thaum ub tau ploj mus mawm, qhov no vim kuv hnov tej laus pheej tham txog, kuv thiaj li tau siv lub sij hawm thiab siv kuv lub cev los tshawb nrhiav los tau ntev niaj ntau xyoo, los yeej tsis pom tsis ntsib, kuv twb tag kev cia siab ntau zaus lawm, tiam sis kuv rov pib dua.

Muaj ib hnub, kuv thiaj li tau ntsib tej yam txawv txawv uas tsis tau pom thiab tsis tau hnov dua, thaum ntej kuv kuj tsis ceev faj tias yuav yog thiab, tab mas tsis ntev tom qab no kuj ua rau kuv paub thiab xav tias yuav tsum yog xwb.

Vim tias, txoj kev nrhiav cov neeg tseem ceeb thiab nrhiav cov neeg nyob sab Ntuj Yeeb Ceeb mas tsis tau muaj leej twg tau ntsib thiab pom dua ib zaug li, yog li ntawd, kuv thiaj li tau siv lub sij hawm los nrhiav tas zaj tas zog tsis tso tseg li.

Qhov kawg no, kuv thiaj li tau ntsib thiab pom txhua yam uas kuv muab lub sij hawm nrhiav ntawd, kuv zoo siab heev.

Tus poj niam uas tsis ua poj niam ( tsis coj khaub ncaws ) muaj tsis taus me nyuam ntawd twb yog 2 niam txiv nyob rau teb chaws as mes liv kas, yog xeem Lis, nws npe hu ua Nyiaj, nws tus poj niam hu ua Kab Yeeb, yog xeem Yaj, nkawd tseem hluas heev, nkawv sib yuav tau 6 lub xyoo los no, nkawd xav tau me nyuam heev los tsis muaj li, vim tus poj niam tsis coj khaub ncaws li sawv daws.

Muaj ib hnub nkawd tuaj txog rau peb lub teb chaws, kuv tau mus nrog nkawd noj ib pluag mov nrog rau nws tsev neeg txheeb ze, kuv cia li pom tau tias nws xav tau me nyuam, thaum tus me nyuam los rau hauv tus poj niam lub cev, zoo li pheej lmuab tus me nyuam thawb tawm mus tas li xwb, thaum kuv pom zoo li no, Niam Nkauj Kab eeb cia li yuav kom kuv hais nkawd xwb xwb li, kuv yeej tsis kam hais li, vim tias tsis yog kuv li teeb meemq.

Qhov kawg, txog hnub nkawv yuav sawv kev rov los rau teb chaws as mes liv kas, thaum kuv xa nkawd tawmù tsev txog nraum zoo, niam nkauj kab yeeb tseev kom kuv hais xwb xwb li, tsis hais mas tsis tau li, li no kuv thiaj li tau hais nws tus txiv, thaum nkawv mus txog tsev, nws muab nkawv lub hnub yug xyoo yug rau kuv, kuv thiaj li tau siv kuv lub sij hawm thiab siv kuv lub cev tas nrho kuv lub laj lim, xyoo 2011 no nkawd cia li muaj 1 tug tub, tam sis no nkawv tus tub no muaj 8 lub hlis ntau lawm, xyoo no nkawv rov tuaj rau peb lub teb chaws dua, kuv rov mus nrog nkawv noj mov ua kev nyob hauv nkawv tsev neeg txheeb ze dua, tiam sis tsis hnov nkawv ua tsaug los yog hais ib lo lus dab tsis rau kuv li, txawm yog zoo li no los kuv tseem zoo siab tshaj nkawv uas nkawv tau ib tug me nyuam lawm thiab, vim kuv zoo siab tias kuv pab tau ib tug neeg dim ntawm nws txoj kev tsaus ntuj mus cuag rau txoj kev kaj siab lawm...hahahahaha...kuv pab dawb paug xwb..txawm tias leej twg ho xav paub thiab xav thov kom kuv pab los kuv yeej zoo siab pab nws dawb xwb tsis yuav ib yam dab tsi.

Qhov Tseeb mas, kuv yuav tsum tau siv kuv li nyiaj txiag los mus yuav Xyab ntawd thiab tswm ciab paj ntoos teev hawm thiab thov txog 101 hnub, txhua txhua hnub mas yuav tsum tau txog caug thov, ib hnub thov 2 zaug, thaum tsaus ntuj thiab yuav kaj ntug..tsis tsuas li no xwb, nyob hauv 101 hnub ntawd, yuav tsum tsau yoo, tsis pub noj nqaij los tej roj uas yog muab los ntawm cov tsiaj, tsuas yog noj mov thiab zaub nkaus nkaus xwb, tsis tas li ntawd xwb , tseem yuav tau ua lub siab zoo siab ncaj tsis hais ib lo lus phem tsis ntaus los tsis tua ib tug kab los ib tug yoov, tus ntsaum, thiab tsis tau chwv ib tug poj niam los hluas nkaj li.

hahaha...txoj kev siv yus lub cev li no, mas kuj txom nyem heev, li no kuv thiaj li xav hais tias cia ua neej raws nyias txoj hmoo xwb ntshe yuav zoo dua, tshwj tsis yog tias NiamNkauj Kab Yeeb hais kom ua raws li Niam Nkauj Kab Yeeb lo lus mas kuv yuav tsis kam ua lawm.

Tus phooj ywg, kuv zoo siab tuaj piav txog yam uas neeg ntiaj teb no tsis tau pom dua los ib zaug rau sawv daws tau mloog, tiam sis tsuas yog me me xwb, yog yuav piav lub hauv paus txog hauv ntsis mas ntev heev, yog li ntawd, kuv tsuas qhia rau tsoom phooj ywg me me li no xwb.yog koj muaj siab xav ntsib kuv tiag thiab koj lam hais xwb los kuv yeej paub qhov tseeb lawm,tus neeg yuav ntsib tau kuv ntawd, nws lub siab thiab nws lub tswv yim, kuv tau nyeem tas ua ntej nws yuav ntsib kuv...!!

ua tsaug...sib ntsib dua

ua tsaug

#18 HMOOB_toj neeg_*

HMOOB_toj neeg_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 12:59 PM

Can not show this topic

yog vim li cas? thiaj tsis pub lub topic no show?

#19 HMOOB_Harwinder_*

HMOOB_Harwinder_*
 • Guests

Posted 27 November 2015 - 06:19 PM

What is the cost-benefit of Generator vs. Inverter? We use a sizable gaterenor here to deal with outages. I don't see the bills so I'm not really sure how the petrol cost compares with utility, but also maintenance cost of an inverter/battery solution. I would suspect a gaterenor will last longer without replacement or maintenance but might result in some unclean voltage for the computers.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users