Jump to content


Kev kawm


20 replies to this topic

#1 HMOOB_nkauj hmoob nplog_*

HMOOB_nkauj hmoob nplog_*
 • Guests

Posted 27 October 2010 - 09:44 PM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg txhua leej txhua tus, nyob rau xyoo no kuv muaj kev nyuaj siab heev rau kuv txoj kev kawm, vim tias xyoo no yog xyoo 2 ( second year ) rau kuv txoj kev kawm nyob rau Dongdok University of Laos, kuv tsev neeg muaj teeb meem me ntsis txog nyiaj siv vim kuv txiv mus yuav tau niam tshiab los es kuv txiv muab kuv niam peb faib tsev nyob, kuv yog tus me nyuam thib 4 ntawm kuv niam yog tus ntxhais ntxawm hauv kuv niam lub xub ntiag, cov niam laus lawv mus yuav txiv tag lawm tsuas tshuav kuv nrog kuv niam thiab 2 tug kwv yau, xyov lub neej no yuav tawm ntawv los yuav kawm txuas mus ntxiv li os ib tsoom phooj ywg sim pab nrog kuv xav thiab seb.

Ua tsaug ntau,

ntsuab

#2 HMOOB_hmong_*

HMOOB_hmong_*
 • Guests

Posted 28 October 2010 - 06:49 AM

tus muam yog koj pom koj niam txoj kev txom nyem ces koj yuav rau siab kawm mus ntxiv. yog koj nrog koj niam txom nyem ces ntshe koj yuav kawm mus tsis taus ntxiv. nco ntsoov koj niam li kev txom nyem yog koj niam li, koj txawm yuav ua li cas los yeej pab tsis tau yuav tsum yog koj txiv rov los pab xwb thiaj tau. koj niam laus lawm nws txoj kev nyuaj siab thiab txom nyem yuav tsis ntev heev lawm tab sis yog koj tawm ntawv lam tej zaum koj tseem yuav ntsib kev txom nyem thiab nyuaj siab tshaj koj niam thiab ntev dua koj niam. yog kuv yog koj es pom koj niam li kev txom nyem mam yuav tsum sib zog rau siab kawm ntxiv kom tag sai es los ua hauj lwm ces mam los lub niam thiab txiv kom tsim nyog qhov lawv cia siab.

#3 HMOOB_tub hmoob nplog_*

HMOOB_tub hmoob nplog_*
 • Guests

Posted 28 October 2010 - 10:52 AM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg txhua leej txhua tus, nyob rau xyoo no kuv muaj kev nyuaj siab heev rau kuv txoj kev kawm, vim tias xyoo no yog xyoo 2 ( second year ) rau kuv txoj kev kawm nyob rau Dongdok University of Laos, kuv tsev neeg muaj teeb meem me ntsis txog nyiaj siv vim kuv txiv mus yuav tau niam tshiab los es kuv txiv muab kuv niam peb faib tsev nyob, kuv yog tus me nyuam thib 4 ntawm kuv niam yog tus ntxhais ntxawm hauv kuv niam lub xub ntiag, cov niam laus lawv mus yuav txiv tag lawm tsuas tshuav kuv nrog kuv niam thiab 2 tug kwv yau, xyov lub neej no yuav tawm ntawv los yuav kawm txuas mus ntxiv li os ib tsoom phooj ywg sim pab nrog kuv xav thiab seb.

Ua tsaug ntau,

ntsuab


tus muam nkauj hmoob nplog, kuv pab koj xav mas txawm yuav txom nyem npaum cas los kav tsij kawm mus kom kawg xwb.
Kuv paub tias kev kawm tsis yog ib qho yooj yim. tab sis koj yuav tsum xub tuag nthi thiaj yuav tiav raws koj siab ntshaw. ib qho mas kuv tsis paub tias koj kev kawm zaum no ne! koj puas siv nyiaj ntau - cas. Kuv xav mas tsuav yog tau tshais hmo noj kom kawm taus xwb ces rau siab tiag, txhob rawm xav txog nyiaj daus las. tos kuv ho hais txog nyiaj daus las mas twb yog nej cov muam feem coob pheej ntshaw ntshaw hmoob meskas cov ntsuab ntsuab $$$$$$ hos niam txiv los ib yam, yeej xav muab nej muag kom tau 5000$ thiab ntxiv rau lwm yam,dhau ntawd xav kom koj yug lawv tas tiam neej.
tab txawm li no los kuv tsis hais, tab sis koj yeej meem kawm kom tiav tso mam mus yuav thaub laus ces ho mus kawm ntawv 'phaj xam' ntxiv thiab ces koj thiaj yuav tau neej zoo.
Kuv lam piav li kuv xav xwb, tiam sis kev txiav txim yog koj nawb mog.

#4 HMOOB_SomNim_*

HMOOB_SomNim_*
 • Guests

Posted 28 October 2010 - 01:29 PM

Tu siab ntau Ntxhais Hmoob Nplog,

Koj lo lus nug. Muaj ntau yam peb tsis paub txog. Yuav muab hais qho peb paub thiab luv xwb ces kuv teb koj tias KOJ TWB PIB LAWM. KOJ YUAV TAU UA KOM TIAV. Kev txom nyem ua rau koj ntse. Txhob maj mus ntxhais nkeeg thiab ntshaw luag. Koj kawm ntawv, yeej meem mus ua zog sij hawm vas xaum vas thiv txawm ib hnub zog tau 25,000 kis xwb los tsis ua cas. Npaj kom tau npluas mov noj thiab ob nyuag cev kho ncaws xwb twb zoo. Kom xum tiv kev txom nyem, koj tsis xum mus muag cev losis tham Hmoob Meskas seb puas tau nyiaj siv. Ua li no koj yuav poob koj lub hwj chim. Hmoob Meskas yuav ntshaw koj lub cev thawj zaug xwb dhau tom Hmoob Meskas feem coob yuav mus tus ntxhais tom ntej lawm.

Mloog koj tus kheej. Koj xum txom nyem 4 xyoo los koj xum txom nyem 20 xyoo?

Muab Xav: tej zauv nej cov tub ntxhais hluas yuav tau sib pab. Nej kuj sib koom tsim ib lub koom haum Menyuam Tub Txuj Phuaj Pheej. Nej sawv daws khiav lub koom haum no? Nrhiav kev thov nyiaj tuaj rau tej chaw vam meej xws li MesKas, FabKis, Canada, te? Ntseeg tau tias yeej muaj cov pab nej. Txhob lam ciaj li thov nyiaj. Yuav tau muaj tej yam muaj txiaj ntsig mus pauv. Xws li sau tej zaj paj huam zoo txog Hmoob/nplog muab sau zoo-zoo nkauj rau tej daim ntawv muab xa tuaj mus thov nyiaj.

Thov kom muaj kev yooj yim rau koj lub ntuj lub teb pab kom tu uas kub xiab kawm ntawv nawb. Yog xav sib pauv tswv yim dabtsis txhob ua siab deb. ;)

~Som Nim,USA.
email: ebackup_storage@yahoo.com

<quote.Nyob zoo ib tsoom phooj ywg txhua leej txhua tus, nyob rau xyoo no kuv muaj kev nyuaj siab heev rau kuv txoj kev kawm, vim tias xyoo no yog xyoo 2 ( second year ) rau kuv txoj kev kawm nyob rau Dongdok University of Laos, kuv tsev neeg muaj teeb meem me ntsis txog nyiaj siv vim kuv txiv mus yuav tau niam tshiab ...</quote>

#5 HMOOB_Lee center tub txuj_*

HMOOB_Lee center tub txuj_*
 • Guests

Posted 28 October 2010 - 06:09 PM

Nyob Zoo leej muam NTSUAB,

Zoo Siab ntau uas kuv yog koj ib leej nus zoo tau tuaj pom koj tsab ntawv kev txom nyem nyob rau hauv WEBSITE no, kuv los kuj pab koj tu siab txog koj lub neej tsev neeg tsis muaj kev hauv xeeb, ywj pheej mog.

Tab sis txawm li cas los kuv yeej paub tias koj yog ib tugneeg muaj peev xwm thiab paub txog txoj kev yauv ua cas thiaj tsim tau qhov zoo zoo, ntawm koj txoj kev kawm kuv xav mas tej zaum yauv tau koj koj tus yog ib leej muam zoo cia li maj mam kawm mus ntxiv li cov phooj ywg tau hais sau toj ntawv nawb. Kuv yeej paub tias kev kawm siab lawm yeej tsis yooj yim kev sivnyiaj yeej muaj 108 txoj kev mog. Tab sis yog yus pab yus tus kheej tiag tiag lawm yeej yauv muaj tib neeg siab zoo pab yus xwb mog. Piv li koj leej nus li kuv no, kuv twb tuaj kawm College Xyoo 4 lawm kuv mam tau nrog luag siv Xov tooj ntawm tes, nrog phooj ywg mus ncig ua si nawb. nws yeej tsis easy li ua ntej thaum yus yuav tau BACHELOR los pab yus os mog leej muam. Tab sis koj xav tais txhua teeb meem hauv ntiaj teb yeej muaj txoj hau kev tawm no mog, es rau siab thiab ua siab ntev nyob nrog txoj kev txom nyem yeej yuav pass xwb nawb.

Ho yog tias koj ho muaj ib lub luag hauj lwm hauv tsev tias yeej nrhiav tau nyiaj los siv thiab pab tau koj tsev neeg lub niaj thawm lub xyoo, ua tsis yog tias hnub tau mam tau ho hnub tsis tau ces tsis tau li no tsis ok nawb thiab yuav tsum tsis txhob yog tias khwv li tej laus khwv es yog hauv daim liaj teb los noj.
yuav tsum yog khwv mus raws mab sua khwv thiab muaj kev vam meej lawm yav pem suab es koob yus mus tag ib txhis mas koj mam tawm mog, yog tias tsis yog li no cesua siab ntev kawm nawb.

Muaj dab tsi nyuaj siab los kuj ho private mail rau koj leej nus: yelee9yh@gmail.com yuav pab koj los yog tsoom phooj ywg sab laj raws li txoj kev tau taug dhau los nyob hauv peb lub neej kawm ntaub ntawv mog NTSUAB.

Ua tsaug rau tsoom reader friends.

Leecenter tub ntxuj

#6 HMOOB_Tub hmoob Avliab_*

HMOOB_Tub hmoob Avliab_*
 • Guests

Posted 29 October 2010 - 01:24 AM

Tus muaj ntshuab su su der yog koj swb ces koj yuav ua tus xwb mus tag ib txis koj yuav taug koj niam txoj qub lw. txob tu siab txoj kev tu siab nws pab tsis tau leej twg.

kwv tij hmoob tej zaum txoj kev yuav niam yau tsis yog ib qhov zoo vim hmoob twb yuav niam yau los ntau ntau tiam neeg lawm twb tsis pom yuav improve hmoob lub neej. ua cas peb tsis tig los sim nqis peev rau kev kawm saib kev kawm puas pab peb lub neej

Tub hmoob avliab

#7 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 November 2010 - 09:33 PM

peb tsis nyiam tham txog kev kawm lawm, lub sij hawm no yog lub sij hawm uas peb yuav los nriav tus hlub thiab yuav los ua kev plee kev yig,yog leej twg tham kev kawm ntau thiab ces nws yuav tsis muaj kev hlub,txawm yuav ob peb tug niam los tsuav yog yus sib hawm xeeb xwb,nyob ntawm yus coj,ob thiab peb tug poj niam mas thiaj zoo lub siab,thiak li tsim nyog ua neeg nyob,tsawg hnub los yuav noj tib lub qub xwb mas yuav laj ua neeg heev li,yuav tswm noj lub ntev,lub luv, lub pob taub, thiav lub ncov qes,mas thiaj li zoo siab ua neeg,li no xwb nej yeej pawb lawm.

#8 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 02 November 2010 - 02:45 PM

Nyuaj siab zoo li tauv huab roos hnub ib pliag xwb yuav dau mus. Kev tshav ntuj yuav muaj. Koj hlub koj niam heev tab sis tso ntawv tseg yuav pab tsis tau koj niam dab tsi. Koj niam thiaj yuav pab daws tau kev ntxhov siab, tsaus ntuj ntawm nws nkaus xwb. Txhais tias yog kev zam txim pub rau koj txiv qhov ua txhaum, ua siab loj thiab cia siab rau nej. Koj niam thia yuav dem lub neej ntxhov siab poob kua muag. Being abandoned by a love one after so many years is a very difficult thing especially a relationship like husband and wife. Drop out of school may not help improve the situation in your family. It only complicates your future. The best thing to do is stay in school. The loneliness and sad feelings your Mom is going through will be temporary. It's a normal grieving when an important part of you missing. In no time, your Mom will recover. You will see her smile face again. In the mean time, be kind, spend time with her and tell her how important she is to you. As the new day of her life returns, you will graduate with a hope. Take care of your Mom and your education, both are important to you.


A Hmong father in America.

#9 Johnlis651

Johnlis651

  Fwj Chim

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3 posts

Posted 05 November 2010 - 09:18 PM

Wish you the best luck, girl

#10 HMOOB_tseemtos98@hotmail.com_*

HMOOB_tseemtos98@hotmail.com_*
 • Guests

Posted 09 November 2010 - 06:42 PM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg txhua leej txhua tus, nyob rau xyoo no kuv muaj kev nyuaj siab heev rau kuv txoj kev kawm, vim tias xyoo no yog xyoo 2 ( second year ) rau kuv txoj kev kawm nyob rau Dongdok University of Laos, kuv tsev neeg muaj teeb meem me ntsis txog nyiaj siv vim kuv txiv mus yuav tau niam tshiab los es kuv txiv muab kuv niam peb faib tsev nyob, kuv yog tus me nyuam thib 4 ntawm kuv niam yog tus ntxhais ntxawm hauv kuv niam lub xub ntiag, cov niam laus lawv mus yuav txiv tag lawm tsuas tshuav kuv nrog kuv niam thiab 2 tug kwv yau, xyov lub neej no yuav tawm ntawv los yuav kawm txuas mus ntxiv li os ib tsoom phooj ywg sim pab nrog kuv xav thiab seb.

Ua tsaug ntau,

ntsuab#11 HMOOB_Tub xyooj_*

HMOOB_Tub xyooj_*
 • Guests

Posted 10 November 2010 - 12:52 AM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg txhua leej txhua tus, nyob rau xyoo no kuv muaj kev nyuaj siab heev rau kuv txoj kev kawm, vim tias xyoo no yog xyoo 2 ( second year ) rau kuv txoj kev kawm nyob rau Dongdok University of Laos, kuv tsev neeg muaj teeb meem me ntsis txog nyiaj siv vim kuv txiv mus yuav tau niam tshiab los es kuv txiv muab kuv niam peb faib tsev nyob, kuv yog tus me nyuam thib 4 ntawm kuv niam yog tus ntxhais ntxawm hauv kuv niam lub xub ntiag, cov niam laus lawv mus yuav txiv tag lawm tsuas tshuav kuv nrog kuv niam thiab 2 tug kwv yau, xyov lub neej no yuav tawm ntawv los yuav kawm txuas mus ntxiv li os ib tsoom phooj ywg sim pab nrog kuv xav thiab seb.

Ua tsaug ntau,

ntsuab#12 HMOOB_Tub xyooj_*

HMOOB_Tub xyooj_*
 • Guests

Posted 10 November 2010 - 01:08 AM

hi Ntshuab, Hais rau koj tias txoj kev nyuaj kev ntxhov siab tsis paub tias nws yuav los raug rau yus thaum twg, yog li ntawv txoj kev kawm nws thiaj yog qhov yuav los tshem thia pab daws tau txoj kev nyuaj no xwb. yog li ntawv txawm yauv zoo li cas los nco ntsoov tuav yus txoj kev kawm kom ruaj2 xwb mog. thaum luag lwm tus pom tias yus yog neeg zoo lawm yeej yuav tsum muaj tus pab yus xwb. Hais txog txoj kev nyuaj no leej twg los yeej yuav zam tsis dhua yog tias thaum muaj teeb meem los rau yus tus kheej lawm, tab sis yuav tsum ua siab tawv qhawv.
Tub xyooj , kawm nyob Cambodia.

#13 HMOOB_lam hlub kuv mog_*

HMOOB_lam hlub kuv mog_*
 • Guests

Posted 10 November 2010 - 10:10 PM

nyob zoo os leej muam, kuv zoo siab ntau uas hnub no muaj sij hawm zoo tau sau me ntsis ntawv tuaj rau koj ua muam sib tham, txhob rawm maj tag kev cia siab thiab tsis txhob tso koj txoj kev kawm pov tseg yooj yim nawb mog, txhua yam kev nyuaj siab ntxhov plawv yuav tsum muaj kev tawm xwb, xav hais tias ntshe yog vim yus txoj hmoo no nawb vim peb ua neeg nyob xaiv yug tsis tau, yus yuav tsum txaus siab rau txhua yam uas yus muaj tsis txhob xav rau luag tus neeg muaj nyiaj nplua nuj os, koj yuav tso koj txoj kev kawm pov tseg no lov... tseem tsuav ntau leej uas lawv xav mus kawm kom siab li koj tiam sis lawv tsis muaj hmoo, koj twb yog tus muaj hmoo tau mus kawm txog rau Dongdok lawm, thiab koj twb yog txoj kev cia siab ntawm koj tsev neeg lawm xwb yog koj hlub koj niam thaib koj 2 twg kwv ces tsis txhob xav dab tsi ntau ntau, thaum twg tseem muaj lub hnub ci saum ntuj koj tsis txhob tag kev cia siab.

tub kawm Dongdok qub
tub hmoob nplog

#14 HMOOB_a-lyvang_*

HMOOB_a-lyvang_*
 • Guests

Posted 28 November 2010 - 11:02 AM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg txhua leej txhua tus, nyob rau xyoo no kuv muaj kev nyuaj siab heev rau kuv txoj kev kawm, vim tias xyoo no yog xyoo 2 ( second year ) rau kuv txoj kev kawm nyob rau Dongdok University of Laos, kuv tsev neeg muaj teeb meem me ntsis txog nyiaj siv vim kuv txiv mus yuav tau niam tshiab los es kuv txiv muab kuv niam peb faib tsev nyob, kuv yog tus me nyuam thib 4 ntawm kuv niam yog tus ntxhais ntxawm hauv kuv niam lub xub ntiag, cov niam laus lawv mus yuav txiv tag lawm tsuas tshuav kuv nrog kuv niam thiab 2 tug kwv yau, xyov lub neej no yuav tawm ntawv los yuav kawm txuas mus ntxiv li os ib tsoom phooj ywg sim pab nrog kuv xav thiab seb.

Ua tsaug ntau,

ntsuab

Txhob xav tej yam uas yuav mus tsis tau rau koj thiab kuv peb txoj kev kawm os tus muam kuv los kuj tab tom muaj kev nyuaj siab ib nkaus li koj thiab tab sis tsuas yog nyiab nyob nyias ib qho es sib pab sib txhawb tsis tau xwb.

#15 HMOOB_hmoob toj siab_*

HMOOB_hmoob toj siab_*
 • Guests

Posted 28 November 2010 - 12:36 PM

heb tus muam aw peb ua neeg nyob ib leeg yeej muaj ib yxog kev nyuaj ua tsis pom mauj txoj kev tawm lis tiam sis mas hai rau koj hai tia txhua yam nyuaj ntawm yus lub neej yog yus tus ,kheej yog tus us daw tau ces yus lub neej yuav muaj kev vam meej lho yog yus lub neej pheej tos luag lwm tus pab yus xwb ces yeej mus tsis kawg lis os. yeej ;paub tia tia txoj kev ,kawm yog ib qho ua yuav gum tau siv nyiaj txhawm rau yus txoj kev kawm tiam sis hai rau koj paub tia kuv lub neej tuaj kawm ntawv los yeej txom txom nyem ib yam nkau thiab tiajm sis tej no xwb kuv tsis tau jhai lis vim kuv geem muaj lub mgwv yim kuv geem muaj lub zog yyuav mus khwv nyiaj los pab rau kuv txoj kev kawm txawm nw yuav sab me jis los mam ua tiag uv mus xwb. vim kuv tau khwv mheev ke kawm ntawv mthiab ke ua hauj lwjm thiab kuv txoj kev kawm thiaj lis tiav los txog hnub no. txhob xav tiam tej yam hauj lwm koj ua koj yuav txaj muag rau luag lwm tus. nws yog ib qho mhauj lwm ua qhia rau tus tib neeg nkag siab paub txog hai tia kioj yogt ib tug neeg ua tab tom xub los yog jtawm gam koj lub neej qhov ntawv thij yog txoj hauv ,kev koj yuav muaj yeej nyob rau koj lub neej.... yog koj pheej yuav tos lwm tus pab xwb ces koj yeej tsis paub txog hia tia: nyiaj txiag yog dab thiab lub neej tiam no yog dab gis... vam hai tia koj yuav pab koj yus kheej zoo lis ,kuv thiab ua gaug....

#16 HMOOB_可怜的人_*

HMOOB_可怜的人_*
 • Guests

Posted 29 November 2010 - 12:37 AM

tu phooj ywg koj lub neej txau hlub heev lis. kuv nkag siab zoo heev lis os lub neej txiv yuav niam yauv( niam txiv sib nrauj ), vim kuv lub neej zoo lis koj thiab tiam si lub sij hawm ntawv kuv yuav txom nyem tsaj koj ntau npaug vim thaum ntawv kuv tseem yaus me nyuam ntsuag tseem tsi muaj lub zog txaus ce feem ntau yeej ntshai nws lol,leej twg los yeej tsi xav muaj lub neej zoo yam koj thiab kuv,...,tiam si vim txoj mhoog os, kuv dhau los vim yog kuv yog ib tug tub muab txoj kev ua da ua zog los txhawm rau txoj kev kawm(8 txom nyem 8 khwv nyiaj nyuab), koj txhawv kuv vim koj yog ib leeg ntxhai tiam si txob tag kev cia siab nawb yuav tsum muaj kev xwb, yog thaum tag kev lawm yuav tau khwv ua da ua zog lis kuv ov muab txoj kev txaj muab cia rau yav tom ntej mog ,phooj ywg tsi txob tawm ntawv nawb yog koj tawm ntawv ce yuav zoo yam lis tu phooj ywg tub mhoob Avliab hai os ( yog koj swb ce koj yuav swb mus ib sim koj yuav taug koj niam txoj qhub lwg mus tag ib txis),kev txom nyem , kev kawm tsi yog dab thawj na kuv ntseeg tia koj yuav ua tau xwb 加油加油加油加油!!!!...nw zoo lis ya: tsev neeg twg muaj tsev neeg ntawv yeej qhuag tsaj ho( lub fw tsi nrog ce yeej tsi tau noj lis os tej laus hai na) , rau rau siab kawm nawb yog thaum twg tsi tsua nyiaj them qhis kawm lis lawm no ho qhia rau peb paub tiag mog , yam pab tau yuav thov pab cov neeg nyiam kawm lis koj os leej muam hmong laos.( tub kawm nyob txawv teb chaw ), koj tsi nco lawm los tseem tsuav tu neeg da te da taws , txom nyem tsaj koj lawv twb lam ua neeg nyob ma

#17 HMOOB_可怜的人,_*

HMOOB_可怜的人,_*
 • Guests

Posted 29 November 2010 - 12:44 AM

heb tus muam aw peb ua neeg nyob ib leeg yeej muaj ib yxog kev nyuaj ua tsis pom mauj txoj kev tawm lis tiam sis mas hai rau koj hai tia txhua yam nyuaj ntawm yus lub neej yog yus tus ,kheej yog tus us daw tau ces yus lub neej yuav muaj kev vam meej lho yog yus lub neej pheej tos luag lwm tus pab yus xwb ces yeej mus tsis kawg lis os. yeej ;paub tia tia txoj kev ,kawm yog ib qho ua yuav gum tau siv nyiaj txhawm rau yus txoj kev kawm tiam sis hai rau koj paub tia kuv lub neej tuaj kawm ntawv los yeej txom txom nyem ib yam nkau thiab tiajm sis tej no xwb kuv tsis tau jhai lis vim kuv geem muaj lub mgwv yim kuv geem muaj lub zog yyuav mus khwv nyiaj los pab rau kuv txoj kev kawm txawm nw yuav sab me jis los mam ua tiag uv mus xwb. vim kuv tau khwv mheev ke kawm ntawv mthiab ke ua hauj lwjm thiab kuv txoj kev kawm thiaj lis tiav los txog hnub no. txhob xav tiam tej yam hauj lwm koj ua koj yuav txaj muag rau luag lwm tus. nws yog ib qho mhauj lwm ua qhia rau tus tib neeg nkag siab paub txog hai tia kioj yogt ib tug neeg ua tab tom xub los yog jtawm gam koj lub neej qhov ntawv thij yog txoj hauv ,kev koj yuav muaj yeej nyob rau koj lub neej.... yog koj pheej yuav tos lwm tus pab xwb ces koj yeej tsis paub txog hia tia: nyiaj txiag yog dab thiab lub neej tiam no yog dab gis... vam hai tia koj yuav pab koj yus kheej zoo lis ,kuv thiab ua gaug....#18 HMOOB_xeem_*

HMOOB_xeem_*
 • Guests

Posted 05 December 2010 - 08:49 PM

tus muam txawm li cas los txob tu sisb ma los txob xav ntawm yus ib leeg xwb muab xav rau luag lwm leeg lwm tus thiab nawb thov koj txob raug zog ma los muaj ib tug ntawm koj ib sab twb txaus siab pab koj txhua yam ne lo , thov txob nyuaj siab os tus muam muaj dab tsi nyuaj siab no e-mail rau kuv kuv mam pab koj os nawb (tosntsoovkoj16@yahoo.com) txaus siab yuav pab koj

#19 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 June 2011 - 11:01 PM

yahoo yushaivhmoob@yahoo.com

#20 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 June 2011 - 11:12 PM

xaav kev hlub nyob zoo cov ua kuv sau lus ntsi tsi hais tus muam los tus phooj yws los nrhiav kev hlub kuv tseem nyob nuav tos os los yos muaj kev nyuaj siab sau lus nrkiav kuv kuv tus xoov tooj 15812150146 thiab email lino yushaivhmoob@yahoo.com li no tau sau npe koob pheej xyooj nyob zoo ua tsaus

#21 HMOOB_sim post_*

HMOOB_sim post_*
 • Guests

Posted 07 October 2011 - 09:35 PM

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/6-B8ts6dJK4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users