Jump to content


fwj chim


2 replies to this topic

#1 HMOOB_tsim meej tshaj_*

HMOOB_tsim meej tshaj_*
  • Guests

Posted 17 August 2011 - 08:02 AM

1-2

#2 HMOOB_Phooj Ywg Zoo, USA_*

HMOOB_Phooj Ywg Zoo, USA_*
  • Guests

Posted 17 August 2011 - 09:38 PM

Ua tsaug rau koj lub laj lim tswv yim zoo coj los qhia rau sawv daws mloog kom txhib thoob tos nrog txog kev sib hlub pib muaj coob npaum lis cov nroj. Lawv muaj zog loj los vim lawv sib pab hais ib los lus tawm ib lub suab. Lawv nyob ua thooj siab koom ntsws zoo lis cov ib pab yaj noj zaub rau tom thiaj. Thaum lawv nyob ua kes ces lawv muaj lub zog loj -- hma los hma kuj ntshais tom. Hmas tsua xav pom kom lawv sib tog sib nrau ib leeg tawg mus ib qhos. Thaum ntawd ces mas tom tus twg los kuj yooj yim. Neeg lub fwj chim los rau ntawd los lus zoo vim neeg yeej niam zoo. Thaum neeg hais lus phem ces txawm muaj lus sib nrau tsis sib haum ceeb. Lub fwj chim ces poob tag tib tsis muaj nqis zoo lis tawb quav. Txawm koj chiv tau ib los lus qhuav lus qhia rau sawv daws mloog los peb kuj yov muaj cov yov los twm los mloog thiab xwv xam koj tej lus zoo hais rau ntawd pub rau sawv daw mloog. Ua tsaug ntau. Koj muaj tswv yim heev nawb tus npawg! Kuv xav pom peb Hmoob muaj cov txawj tswm coob tshaj zaum no thiab. Kuv haj yam yov zoo siab tshaj no txiv. Ua tsaug rau koj cov lus zoo.

Phooj Ywg Zoo

#3 HMOOB_Mos tsis lus_*

HMOOB_Mos tsis lus_*
  • Guests

Posted 18 August 2011 - 12:37 PM

Nyob zoo tus kwv tij. kuv thov nrog nej tham pem muab tswv ua kev. raw li kuv paub xwb lo lus hais tias( Lub fwj chim )no peb hais tau yooj yeej hais tabsi yog peb muab ua twb zoo kawm zoo zoo no tsis muaj leej twg yuav muaj fwj chim tshaj leej twg li. tsuas yog lub ntuj xwb thiaj muau fwj chim loj tshaj koj thiab kuv peb. tabsi hu ua peb tib neeg no ma nws yuav muaj nws ib lub fwj chim uas tsav tau ib yam dej num. ib yam li ib tug president no nws yeej tsis muaj nws tus kheej fwj chim li tsuas yog nws yog tus uas tag nrho teb chaws muab s/d lub fwj chim tso rau nws ua tus tuav xwb thiaj li ua rau tus president no kev hais lus lossi ua dab si los zoo li muaj fwj chim heev xwb. piv ib yam li kuv no kuv nrog ib pab neeg coob coob sib tham es kuv hais rau lawv hais tias peb cov neeg nyob ntawd peb lub zos npe hu li no. peb tsis pom zoo nej ua li no. luag yuav saib thiab mloog kuv cov lus ntawd duas. yog kuv yuav hais kuv tus kheej tias kuv yog leej twg kuv tsis pom zoo nej ua li no xwb no ces yuav tsis lub muaj fwj chim ntau npaum li cov neeg coob coob. tabsi peb yuav tsum txawj siv peb lub fwj chim es tus tswv uas muab lub fwj chim ntawd thiaj xav ntxiv lub fwj chim ntawd rau peb thiab. li no seb nej puas to taub kuv cov lus? sib ntsib dua.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users