Jump to content


Qib Company ib qho kev pab peb Hmoob nplog teb.


121 replies to this topic

#1 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 03:32 AM

Tam sim no kuv qhib tau 1 lub company nyob rau ntawm Thaib teb. Qhov hom phaij ua kuv qhib lub company no mas los ntawm kuv tau mus tim nplog teb tau mus pom tias peb cov kwv tij hmoob tiv lawm txom nyem heev thiaj khwv heev. Khwv tas niaj tas xyoo tiv tshav tiv nag ua xwb los twb tsis tsaus noj tsaus haus tsis muaj noj muaj haus.

Vim txawm tias koj muaj mov noj lawm los yeej yuav tsum muaj nyiaj yuav ub yuav no li thiaj yog tsis muaj nyiaj ces kuj yuav nyuaj heev li thiab. Cov kwv tij tiv ntau tus lawm tau hais kom kuv nrhaiv hauj lwm sab tim thaib no rau lawv tau tuaj ua.

Kuv xav tias yog 1 qho kev yuav pab daws tau lawv tej kev khwv thiab kev tsom nyem txawm yuav tsis pab tau ntau los kuv kuj xav tias yog 1 yam ua kuv yuav pab tau rau peb haiv hmoob mus rau 1 qhov zoo dau yam dhau los. Vim teb chaws Thaib yog 1 lub teb chaws Seree(democracy) nyob ze rau teb chaws nplog txoj kev nrhiav noj nrhiav haus yuav zoo dua l wm teb chaws thiab lwm lub teb chaws ua nyob deb lawm.

Kuv yuav ua ntaub ua ntawv tos cov kwv tij tim nplog tuaj kom lawv tuaj nyob teb chaws Thaib yam li txoj kev cai Thaib muaj kom lawv tuaj nyob yam raug txoj kev cai(Work Permit) yuav mus yuav los qhov twg kom mus los ywj pheej ywj siab thiab tsis muaj teeb meem rau peb cov kwv tij hmoob ua kuv tos tuaj ntawv. Cov nyiaj ua zog uas kuv muab rau lawv yuv nyob li ntawm 8,000-10,000 ฿ /Month(266-333 $/Month).

Txoj kev cai them nqi zog ntawm Thaib teb tam sim no txoj kev cia txim cia tsi kheev kom them qis dua li ntawm 215 ฿/1 hnub(7 $/1 hnub). Kuv thiab li muab cov lus thiab cov ntawv no los thsaj tawm rau nej sawv daws. Lub company kuv qhib tau lawm tiam sis tseem siv nyiaj khiav teb ntaub ntawv ntau yam thiab khiav kev mus2 los2 yog leej twg xav nrog kuv koom ua thiab xav li kuv xav tias yog 1 qho yuav pab peb cov kwv tij hmoob tim nplog ua lawv tseem txom2 nyem nej hu tuaj nrog kuv tham los sis Email los rau kuv tau.

Hos qhov nyiaj tshaj thawj ntawm kev ua hauj lwm yuav los faib rau peb cov nqis peev koom ua lub company no kuv yeej muaj cia tib si lawm yuav tsis pub kom nej nqis nyiaj dawb2 vim yeej yog 1 qhov lag luam. Kuv yuav tham tsis tau txhij txhua rau nej ntam qho chaw no. Muaj dab tsi nej ho hu xov tooj los email lo nrog kuv tham.

Kuv ua txoj hauj lwm Lawyer yog li ntawv nov yog 1 yam 1 qho ua kuv yuav siv kuv txoj kev paub kev kawm ua kuv ua tau los hlub los pab peb haiv neeg hmoob kom ho mus tau 1 kauj ruam tom hauv ntej. Dhau los nej twb pom2 lawm tias peb hmoob tim nplog khiav kev txom nyem los rau Thaib teb coob heev tiam sis lawm los tsis raug txoj kev txoj cai.

Ib thxia thiaj rau quab yaum rov qab mus tim nplog lawm. Nim no tseem txhuav tej txhia thiab los kuj nyob ua neeg khiav nkag teb chaws Thaib yam li neeg txhaum kev cai xwb. Lam nyob yam tsi paub lub neej yav tom ntej ua neej nyob raus nti xwb. Kuv nrog nej tham li no xwb vim sau los ntau heev lawm.

Phone. +66 81 448 2583, +66 81 668 3302

Email:nrsckbox@hotmail.com, hmonglawyerthailand@hotmail.com

Ua tsaug ntau.

Hmong Lawyer Thailand.

Attached Thumbnails

 • Narin.JPG


#2 HMOOB_koomsiab_*

HMOOB_koomsiab_*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 04:19 AM

yog koj ua tau li hais ntawv yuav yog ib qho zoo heev li nawb tus tij laug, kuv los kuj niaj hnub xav li ntawv thiab, tam sij no kuv nrog rau kuv tsev neeg peb sawv daws kuj tab tom mus ua ib lub company lub be yog (Acgriculture Promotion Company ) yog peb mus ua yub thiab qhia cov pej xeem cog, ces thaum lawv hlais lawm peb ho ua tus mus yuav cov txab ntawm lawv xwb, niaj hnub nim no cov pej xeem hmoob lawv kuj rau siab kawg nkaus li thiab vim lawv ib txhia twb tau hlais lawm kuj pom tias lawv tau nyiaj zoo kawg nkaus li cov uas muaj li 2000 tsob ces ib lub weekend twg lawv tau thaj tsam li ntawm 10,000 B kuj ua rau lawv muaj siab khwv kawg nkaus li thiab, kuv pom tau tias lub hom phiaj uas peb tab tom ua no yuav pab tau peb cov kwv tij hmoob yam tsis tsawg kiag li,
Ua tsaug

#3 HMOOB_H_*

HMOOB_H_*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 05:33 AM

yog koj ua tau li hais ntawv yuav yog ib qho zoo heev li nawb tus tij laug, kuv los kuj niaj hnub xav li ntawv thiab, tam sij no kuv nrog rau kuv tsev neeg peb sawv daws kuj tab tom mus ua ib lub company lub be yog (Acgriculture Promotion Company ) yog peb mus ua yub thiab qhia cov pej xeem cog, ces thaum lawv hlais lawm peb ho ua tus mus yuav cov txab ntawm lawv xwb, niaj hnub nim no cov pej xeem hmoob lawv kuj rau siab kawg nkaus li thiab vim lawv ib txhia twb tau hlais lawm kuj pom tias lawv tau nyiaj zoo kawg nkaus li cov uas muaj li 2000 tsob ces ib lub weekend twg lawv tau thaj tsam li ntawm 10,000 B kuj ua rau lawv muaj siab khwv kawg nkaus li thiab, kuv pom tau tias lub hom phiaj uas peb tab tom ua no yuav pab tau peb cov kwv tij hmoob yam tsis tsawg kiag li,
Ua tsaug


Zoo siab tus kwv los sis yog tus npawg "koom siab". Yog li koj hais lawm os. Kuj xav tias yog thaum lawm tuaj ua lawm lawv yuav pab tau lawm tsev neeg ua tseem nyob tim nplog kom ib nyuag los siav me ntsis. Thiab tau tuaj pom Thaib teb yuav ua kom peb ho txawj rov qab mus rhiav noj nrhiav hau ua lub neej kom xws luag lwm hais neeg. Kom peb txawj xav txawj sib hlub kom peb lub qhov muag pom dav. Cia ua saib puas tau raws li lub siab xav os tus kwv npawg.

#4 HMOOB_Ruam_*

HMOOB_Ruam_*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 06:32 AM

Nyeem tag koj tsab xov xwm no lawm, tiam sis tsis pom txoj hauj lwm uas peb yuav ua kiag li, yog hauj lwm dab tsi... yuav tib neeg coob npaum li cas... Lub sib hawm yog thaum twg...? Ua li cov uas yuav nqis peev los nrog koj khiav txoj hauj lwm ntawv ne yuav nqis peev ntau npaum li cas... Yog yuav pab koj ne ho yuav ua li cas?

Piav kom meej meej kiag rau hauv no vim peb tsis muaj caij email mus mus los los nrog koj tham peb los kuj hauj lwm ntau kawg li thiab thiaj li tsis tshua muaj sib hawm email rau koj. Tiam sis yog ib lub zoo tswv yim lawm, tsuav txhob yog mus ua hauj lwm liab qab xwb ces yeej zoo lawm...


#5 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 10:07 AM

Nyeem tag koj tsab xov xwm no lawm, tiam sis tsis pom txoj hauj lwm uas peb yuav ua kiag li, yog hauj lwm dab tsi... yuav tib neeg coob npaum li cas... Lub sib hawm yog thaum twg...? Ua li cov uas yuav nqis peev los nrog koj khiav txoj hauj lwm ntawv ne yuav nqis peev ntau npaum li cas... Yog yuav pab koj ne ho yuav ua li cas?

Piav kom meej meej kiag rau hauv no vim peb tsis muaj caij email mus mus los los nrog koj tham peb los kuj hauj lwm ntau kawg li thiab thiaj li tsis tshua muaj sib hawm email rau koj. Tiam sis yog ib lub zoo tswv yim lawm, tsuav txhob yog mus ua hauj lwm liab qab xwb ces yeej zoo lawm...


Ua tsaug koj tus ua npawg. Twb yeej xav li koj hais tias peb yeej nyias taus nyias tsis muaj sij hawm. Kuv thiaj tsis tau hais dab tsi ntau rau ntawm no vim s/d yeej tsi muaj sij hawm los nyeem. Hais rau koj tias Lub Campany kuv twb register tiav lawm. Tseem npaj tej ntaub ntawv ua yuav npaj ua cov quota thiab khiav cov ntaub ntawv ntawm Thaib teb nplog teb kuv twb yeej nqis peev mus tag li ntawm About 120,000 ฿( 4,000 $) Lawm. Kuj tsis muaj sij hawm los piav cov data thaib tej detail hais rau nej s/d tau ntau rau qhov chaw no. Kuv yeej xav li koj hais kawg mas tus npawg tias nej yuav tsi paub tsi to taub thiab yuav pose a question ntau yam. Peb ib leeg nyob 1 qho dab tsi los yeej yuav siv nyiaj xwb. nej tsi paub kuv kuv los tsis paub nej yog li ntawv nyob ntawm nej leej twg yuav xav los nrog kuv nqis peev thiab nqis tes ua xwb. Kuv yuav tsis yuav ntau tus los nrog kuv ua thiab vim yim ntau tus yim muaj lus ntau thiab cov hauj lwm yuav ua nyuaj. Xav tau tus muaj siab ua tiag thiab xav pab tiag2 thiab xav los ua lag luam ua tej yam los pab peb hmoob sab ntuj tim no. Kuv tseem muaj 2-3 yam yuav xav ua tsuas ntxiv ntawm qhov no thiab. Txawm li cas los ua tsaug koj ntau2 mas tus npawg. Koj muaj sij hawm los mam hu los nrog kuv tham los hos Email los rau kuv yog tsis muaj sij hawm tsis xyeej los tsis ua cas os tus npawg. Thaib nej cov nyob txawv teb chaws ua yuav xav los ua lag luam dab tsi rau thaib teb nplog teb yog nej xav cai kuv pab dab tsi ntawv tej kev cai los ho hu rau kuv tsis txhob ua siab deb. Ua li kuv tau hais lawm luag tej peb twb muaj tau rau luag cev tau rau luag peb yuav tsum muab tau cev tau rau peb peb thiab li yuav sib hlub tiag. Yog peb muaj peb tib neeg peb yuav tsum siv peb tib neeg peb siv lawm los peb yeej yuav them nqi them nyiaj rau lawv yog li ntawv peb yuav tsum siv peb muaj nqi muaj nyiaj rau peb. Ua tsaug ntau. Mam nrog nej tham dau os.

#6 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 10:13 AM

Nyeem tag koj tsab xov xwm no lawm, tiam sis tsis pom txoj hauj lwm uas peb yuav ua kiag li, yog hauj lwm dab tsi... yuav tib neeg coob npaum li cas... Lub sib hawm yog thaum twg...? Ua li cov uas yuav nqis peev los nrog koj khiav txoj hauj lwm ntawv ne yuav nqis peev ntau npaum li cas... Yog yuav pab koj ne ho yuav ua li cas?

Piav kom meej meej kiag rau hauv no vim peb tsis muaj caij email mus mus los los nrog koj tham peb los kuj hauj lwm ntau kawg li thiab thiaj li tsis tshua muaj sib hawm email rau koj. Tiam sis yog ib lub zoo tswv yim lawm, tsuav txhob yog mus ua hauj lwm liab qab xwb ces yeej zoo lawm...Thov txim kuv hnov qab teb koj ib lo lus tseem ceeb lawv txhob me siab txhob xav ntau tsis yog hauj lawm liab qab os tus npawg. Yog tuaj ua hauj lwm manufacture hauv factory hauv cov company loj hauv Thaib teb xwb os.

#7 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 11:21 AM

Txawm li cas los nyob ntawv nej cov npawg cov kwv tij phooj ywg hmoob sawv daws txoj kev xav. Nyais muaj nyias kev xav kuv yuav tsi cam tsi nrog nej hais lus kom tsi zoo. Vim yeej nyias nyob nyias ib qho ntawv kuv tus kheej kuv xav tias kuv yeej qhia tau meej ntawm kuv tus kheej yuav qhia tau lawm. Ntawm qhov chaw Website toj siab no kuv tsua qhia tau meej li no rau nej lawm xwb. Yog peb yuav pab peb yuav hlub peb hais neeg ces peb sib koom tes sib tuav tes thiab peb hais tias zoo ces zoo lawm. Yog peb tias tsi yog tsi zoo ces txawm li cas los yeeej yuav zoo tsi tau. Ua tsaug nej ho tuaj nrog kuv tham thiab tawm tswv yim thiab paj thuam pab qhia paj hais kom kuv ho xam pom thiab khaws coj mus xav.

#8 HMOOB_Txiv leej tub_*

HMOOB_Txiv leej tub_*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 11:33 AM

Thov txim kuv hnov qab teb koj ib lo lus tseem ceeb lawv txhob me siab txhob xav ntau tsis yog hauj lawm liab qab os tus npawg. Yog tuaj ua hauj lwm manufacture hauv factory hauv cov company loj hauv Thaib teb xwb os.

Hmong Lawyer zoo siab ntau tau ntsib koj hnub no nawb, koj cov tswv yim yeej zoo kawg lawm tab sis kuv ho muaj ib qhov kev xav tau kev pab thiab ua li ne koj ua tij puas yuav pab tau kuv li cas thiab? Qhov kuv xav tau kev pab ntawd yog nug koj tias kuv xav los kho mob rau cov neeg ua muaj tus mob plab kiav txhab (Ulcer) rau ntawm thaib teb ko es koj sim nrog xav saib puas yuav muaj neeg siv tej tshuaj li no thiab? Kuv nyob USA ov nyob li ntawm peb nyob no mas cov neeg yeej muaj haj mob no coob heev li tab yog tsis paub nej nyob rau tim kod ne ho puas muaj thiab? li cas no los kuv mam hu rau koj.

#9 HMOOB_Ruam_*

HMOOB_Ruam_*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 11:43 AM

Cas kuv pheej tsis to taub kiag li ne...

Tus tswv yog leej twg?
Factory lub npe hu li cas?
Chaw nyob yog li cas?
Xov tooj yog li cas?

Hauj lwm dab tsi?
Nqi zog yog li cas?
Yuav coob npaum li cas?
Poj niam los yog Txiv neej?

Qhia kom meej me ntsis rau hauv no mas npawg Lawyer Thaib...koj yuav tsum paub hais tias peb kev kawm tsis muaj ces koj hais npaum ub npaum no lawm los yeej tseem tsis to taub no nas npawg.


#10 HMOOB_Tubtxawg nyob US._*

HMOOB_Tubtxawg nyob US._*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 12:02 PM

Hmoob yog ib haiv neeg uas raug dag yoojyim heev li thiajli pheej muaj cov neeg ntxias tau sd tej nyiaj mus siv. Vim txojkev xav nplua nuj es tos tsis taus hnov ib yam dabtsi ces txawm siv maj nroo yuav nqis peev thiab koomteg rau. Tus yawg hmoobthaib lawyer no kuv twb pom nws cov ntawv sau yav tag los lawm, thiab yeej tsis paub meej tias nws yog leej twg tiag. Kev ntxeev ntxias muaj nyob rau txhua qhov chaws, txhob lam mus ntseeg leej twg yoojyim li. Tseem muaj tej yawg hais tau haib tshaj tus no tias yuav pab haiv neeg hmoob kom vam meej mas koj sd sib koomteg, los thaum kawg tseem yog kev dag ntxias tibyam. Yog koj muaj nyiaj ces cov mus tso ua luam lwm yam txhob ntseeg tibneeg. Ob kwvtij kiag xwb ua lag luag uake thaum kawg twb tseem muaj teebmeem es ho yuav mus ntseeg ib tug neeg yus tsis tau paub dua li.

Hmoob mas yeej tseem raug ntxias dag yoojyim kawg li hos.

#11 HMOOB_Txhob Vwm vwm lawm_*

HMOOB_Txhob Vwm vwm lawm_*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 12:31 PM

Hmoob yog ib haiv neeg uas raug dag yoojyim heev li thiajli pheej muaj cov neeg ntxias tau sd tej nyiaj mus siv. Vim txojkev xav nplua nuj es tos tsis taus hnov ib yam dabtsi ces txawm siv maj nroo yuav nqis peev thiab koomteg rau. Tus yawg hmoobthaib lawyer no kuv twb pom nws cov ntawv sau yav tag los lawm, thiab yeej tsis paub meej tias nws yog leej twg tiag. Kev ntxeev ntxias muaj nyob rau txhua qhov chaws, txhob lam mus ntseeg leej twg yoojyim li. Tseem muaj tej yawg hais tau haib tshaj tus no tias yuav pab haiv neeg hmoob kom vam meej mas koj sd sib koomteg, los thaum kawg tseem yog kev dag ntxias tibyam. Yog koj muaj nyiaj ces cov mus tso ua luam lwm yam txhob ntseeg tibneeg. Ob kwvtij kiag xwb ua lag luag uake thaum kawg twb tseem muaj teebmeem es ho yuav mus ntseeg ib tug neeg yus tsis tau paub dua li.

Hmoob mas yeej tseem raug ntxias dag yoojyim kawg li hos.

Yog lawm lau kwv tij hmoob, nej tseem yuav raug dag pes tawg zaus thiab thiaj mam ua ib siab na lod? Kev dag yog kev mob dsiab thaum poob mus rau luag tes lawm mas tsis yooj yim. Nyiaj mus nyiaj luag, nyiaj rov los yog nyiaj txaj muag nawb, ua tib zoo xav tsam yuam kev ov tsoom phoj yaig!!!!!ha ha ha ha

#12 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 12:36 PM

Hmong Lawyer zoo siab ntau tau ntsib koj hnub no nawb, koj cov tswv yim yeej zoo kawg lawm tab sis kuv ho muaj ib qhov kev xav tau kev pab thiab ua li ne koj ua tij puas yuav pab tau kuv li cas thiab? Qhov kuv xav tau kev pab ntawd yog nug koj tias kuv xav los kho mob rau cov neeg ua muaj tus mob plab kiav txhab (Ulcer) rau ntawm thaib teb ko es koj sim nrog xav saib puas yuav muaj neeg siv tej tshuaj li no thiab? Kuv nyob USA ov nyob li ntawm peb nyob no mas cov neeg yeej muaj haj mob no coob heev li tab yog tsis paub nej nyob rau tim kod ne ho puas muaj thiab? li cas no los kuv mam hu rau koj.


Raws li paub mas saib ntawm koj puas muaj daim ntawv tso cai rau koj kho thiab tso cai rau koj ua xwb os tus npawg. Kuv los yeej yuav tsum xeem kom tau daim ntawv tso cai hais nplaub thiab thiaj li yuav muaj cai mus hais plaub tau saum court kuv ua Lawyer hais plaub 13 xyoo thiab khiav tshua yam ntaub ntawv rawv li txoj kev cai thaib. Teb chaws Thaib ua li kuv hais lawm nws yog 1 lub teb chaw Seree(Democracy). Tej kev cai uas tseem ceeb yeej yuav sis tsis txawv li tshua lub teb chaws seree thiab. Tim no muaj 1 tus Doctor hmoob thiab yog tias koj hos xav los kuv mam saib xyuas rau koj tau kawg mas npawg. Yeej yuav muaj thov ntaub ntawv tso cai ua ntawv tsoom nom tswv thiaj li yuav ua tau. Xyeej khoom mam hu rau kuv os npawg. Yog sib tham sib paub lawm yog khoom tau los tim no thaum twg mam los nrog kuv tham. Ntawm txoj kev txoj cai yog khuam li cas li mam pab saib rau koj os. Nrog koj tham li no tso mam sib tham dua os. Zoo siab tau ntsib koj hnub no.Ua tsaug koj ntau.

#13 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 12:59 PM

Hmoob yog ib haiv neeg uas raug dag yoojyim heev li thiajli pheej muaj cov neeg ntxias tau sd tej nyiaj mus siv. Vim txojkev xav nplua nuj es tos tsis taus hnov ib yam dabtsi ces txawm siv maj nroo yuav nqis peev thiab koomteg rau. Tus yawg hmoobthaib lawyer no kuv twb pom nws cov ntawv sau yav tag los lawm, thiab yeej tsis paub meej tias nws yog leej twg tiag. Kev ntxeev ntxias muaj nyob rau txhua qhov chaws, txhob lam mus ntseeg leej twg yoojyim li. Tseem muaj tej yawg hais tau haib tshaj tus no tias yuav pab haiv neeg hmoob kom vam meej mas koj sd sib koomteg, los thaum kawg tseem yog kev dag ntxias tibyam. Yog koj muaj nyiaj ces cov mus tso ua luam lwm yam txhob ntseeg tibneeg. Ob kwvtij kiag xwb ua lag luag uake thaum kawg twb tseem muaj teebmeem es ho yuav mus ntseeg ib tug neeg yus tsis tau paub dua li.

Hmoob mas yeej tseem raug ntxias dag yoojyim kawg li hos.


Zoo kawg lawm mas tus npawg ua koj ho hais kom lawv ceev fab. Tab si koj twb zais koj tus kheej thaib ne npawg koj twb tsi kam qhia koj na. Tub ntxawm nyob USA muaj pes txawg tus thiab koj nyob qhov twg tiag mas. Koj tus phone koj puam kam qhia mas los. Nyob ntawm sawv daw kev xav kuv yeej hais lawm mas tias nyias nyob nyias 1 qho dab tsi los nyiaj xwb kuv yeej tsi yuam yog leej twg tsi ntseeg tsi tso siab. Txawm qho zoo qho phem xav zoo xav phem los nyias yeej paub hauv nyias lub siab zoo lawm. Kuv zoo siab txais nej teb lus tib si. Kuv ua 1 tus Lawyer yeej muaj ntaub ntawv tso cai rau kuv ua mas npawg. Peb ua neeg nyob yeej tsi dhau txoj kev sib pab sib hlub txoj kev phooj kev ywg kev kwv kev tij kev neej kev tsav. Li cas los zoo siab koj ho pab tawm lub tsw yim los hais sawv daw. Yog koj tsis xav deb es koj siab dav tiag thiab hlub peb hmoob tiag no los ho khaws kuv xov tooj kuv li Email cia yog tau los sab tim Thaib teb ho los saib kuv xyua kuv os. Thiab yog koj kam no muaj koj xov tooj rau kuv yog muaj hnub twg kuv tau tuaj txog tim ko mam los tsham saib koj mas los tus npawg. Ua Tsaug koj os.

#14 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 01:02 PM

Yog lawm lau kwv tij hmoob, nej tseem yuav raug dag pes tawg zaus thiab thiaj mam ua ib siab na lod? Kev dag yog kev mob dsiab thaum poob mus rau luag tes lawm mas tsis yooj yim. Nyiaj mus nyiaj luag, nyiaj rov los yog nyiaj txaj muag nawb, ua tib zoo xav tsam yuam kev ov tsoom phoj yaig!!!!!ha ha ha haZoo lawm mas tus npawg. Koj ho los tawm 1 qho txwv yim. Ua koj tsaug nawj.

#15 HMOOB_Tubtxawg US_*

HMOOB_Tubtxawg US_*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 01:10 PM

Kuv yeej yog tub txawg tiag thiab kuv yeej hlub Hmoob. Kuv tsis ntxias Hmoob ua luam lossi nrhiav kev rau Hmoob poob nyiaj. Kuv tsuas ua tus txhawb thiab cheem mus rau qhov yog xwb. Cia kuv hais qee yam li no:

1. Ib tug Lawyer yuav tsis muaj sijhawm tuaj zov teb forum ntau npaum li koj.
2. Koj siv lub npe lawyer kom sawvdaws muaj kev ntseeg siab tias yuav ua ncaj raws txojcia.
3. Daim duab attached kuv ntseeg tias tsis yog koj li, copy lwm tus li rau xwb.
4. Koj tsis yuav coob leej kom sawvdaws maj nroo tsam puv lawm ces koj tsis yuav ntxiv.
5. Koj nyuam qhuav nqis peev $4,000 ua ntaub ntawv xwb. Yog nrhiav cov koomteg los yeej tau yoojyim.
6. Koj cav qhia txojcai labor law tibsi thiab kev ntiav neeg kom txaus ntseeg.
7. Yuav qhib company tsis yoojyim npaum thiab $4-5,000 xwb yeej qhib tsis tau.
8. Ib leeg nyob sab ntuj nyias muaj nyias txojcai tswvfwm, xav ntxeev li cas los yeej tau.
9. Ua ntaub ntawv tsis teev thiab qhib tsis tau ces sd tej nyiaj tag mus rau hauv hnab nris xwb.
10. Tojsiab yog lub chaw thampem uasi xwb tsis yog ib qhov chaw rau sd ntseeg siab tau.

Ua tsaug thiab nyob ntawm sd xav thiab txiav txim siab ua.

#16 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 01:29 PM

Tus Phoojywg,

kuv xav hais tias koj yog ib tug Lawyer tej zaum koj yeej paub zoo lawm,

txawm koj yuav ua dab tsi los koj txhob dag ntxias peb hmoob, cov uas ruam ruam tsis paub qab hau es kom tom ntej lawv thiaj li tsis raug teeb meem li yav tas los uas peb twb sawv daws pom los zoo li cov teeb meem peb cov hmoob khiav tuaj dej dawb, noom khais, thiab cov kwv tij hmoob tseem raug teeb meem tam sim no nyob rau nyab laj teb ntawv. yog hais tias nej leej twg muaj tswv yim zoo dag ntxias xwb ces thov nej mus dag luag lwm haiv neeg xwb es txhob dag ntxhias peb cov hmoob neej hmoob tsav mog. kuv thiab nej yeej paub hais tias yog yam zoo muaj raws li qhov uas yus tus mus piav qhia ces yus pab kwv tij niam txiv tub twb yog tus ua ntej tau tag lawm mam li txog rau cov sab nrauv tom qab. kuv vam hais tias koj yuav nkag siab tsis yuam kev qhov kuv hais no.

To Tojsiab founders, if you think my comments are so hard on you or everyone here feel free to delete my posts anytime when you see my posts but that won't stop me.

uatsaug,

VIP


Yog thiaj zoo kawg lawm mas tus npawg. Tej teeb meem koj hais los saum no. Kuv los yeej tus siab heev vim yog peb ruam tiag mas npawg. Kuv yeej xav tias twb yog kuv yog peb 1 tus tub hmoob yog tseem2 tshav hmoob kuv thiaj li yuav los ua los pab coj txoj kev txoj cai ua muaj ncaj ncees coj los saib xyuas peb cov kwv tij peb hais neeg. Tej yam nws loj dhau kuv lub tswv yim yuav ua tau lawm kuv tus peev xwm ua mus tsis taus thiab mas npawg. Vim yog teeb meem hauv teb chaws lawm kuv tsis muaj txoj hauv kev yuav qhib tau rau kuv mus pab tau peb tsi tas li ntawv los kuv twb hais lawm tias peb cov hmoob pev yog peb khiav los nkag thaib teb xwb thiab txhuam txoj kev cai tim USA thiab lwm teb chaws los twb txhaum tij yam mas los npawg. kuj hnov thiab tias yeej muaj cov raug txim txom es khiav rov rog thiab. Tab sis lawv kuj twb xam phab coj cov ua lawm xav tias yog khiav rov rog tuaj rau tim ko lawm tseem tshuav poob rau tim thaib thiaj los tej zaum kuj tsawg lawm. Hos cov lawm xa rov qab mus tim nplog yog cov lawv hais tias yog xav mus rhiav qho kev zoo kev vaam meej lawm xwb tsis yog khiav kev tawg rog. Rawv li kuv hnov thiab kuv paub mas muaj li no. Yog leej twg ho paub tshaj qhov no los hos pab los tham qhia rau peb s/d tau paub thiab. Zoo siab tau nrog koj tham hnub no yog tsis ua siab deb no los ho khaws kuv Email kuv xov tooj cia tau tuaj tim thiab no los ho los saib kuv os tus npawg. Ua tsaug koj os.

#17 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 01:42 PM

Kuv yeej yog tub txawg tiag thiab kuv yeej hlub Hmoob. Kuv tsis ntxias Hmoob ua luam lossi nrhiav kev rau Hmoob poob nyiaj. Kuv tsuas ua tus txhawb thiab cheem mus rau qhov yog xwb. Cia kuv hais qee yam li no:

1. Ib tug Lawyer yuav tsis muaj sijhawm tuaj zov teb forum ntau npaum li koj.
2. Koj siv lub npe lawyer kom sawvdaws muaj kev ntseeg siab tias yuav ua ncaj raws txojcia.
3. Daim duab attached kuv ntseeg tias tsis yog koj li, copy lwm tus li rau xwb.
4. Koj tsis yuav coob leej kom sawvdaws maj nroo tsam puv lawm ces koj tsis yuav ntxiv.
5. Koj nyuam qhuav nqis peev $4,000 ua ntaub ntawv xwb. Yog nrhiav cov koomteg los yeej tau yoojyim.
6. Koj cav qhia txojcai labor law tibsi thiab kev ntiav neeg kom txaus ntseeg.
7. Yuav qhib company tsis yoojyim npaum thiab $4-5,000 xwb yeej qhib tsis tau.
8. Ib leeg nyob sab ntuj nyias muaj nyias txojcai tswvfwm, xav ntxeev li cas los yeej tau.
9. Ua ntaub ntawv tsis teev thiab qhib tsis tau ces sd tej nyiaj tag mus rau hauv hnab nris xwb.
10. Tojsiab yog lub chaw thampem uasi xwb tsis yog ib qhov chaw rau sd ntseeg siab tau.

Ua tsaug thiab nyob ntawm sd xav thiab txiav txim siab ua.


Tus npawg kuv twb hais rau koj lawm. Koj tseem pheej hais li yam koj tsis ntseeg kiag li ces nyob ntawm koj xav los mas npawg. Koj twb tsi qhiav koj li tias koj phone li cas kom lawv cov tim ko los yog tej phooj ywg tej tus ho yuav xav paub koj xav nrog koj tham thiab mas npawg. Tsi ua cas mas nyob ntawm s/d xav xwb os tias ntseeg koj los ntseg kuv s/d yeej muaj hlwb lawv s/d txawj xav kawg lawm kuv yuav tsi hais ntau2 rau koj lawm.

#18 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 02:06 PM

Kws lij choj dab tsi tiag mas???????????????? Kwv tij Hmoob yuav tau xyaum xim nawj. Txhob tias hnov dab tsis nrov ces maj nroos ntshai tsam tau tsawg. Thaib teb yog ib lub teb chaws Democracy tab sis coj kev cai li Communist. You have to really understand their systems. Its dictatorial rules not really democracy after all. The Thai and its government have little regard to human rights. Abuse, torture, slavery, prostitution are just a few of the ugly stuff on their land.

Don't even trust that Lawyer. He may be an element of those mentioned above. His real intention is unknown. You could end up to be someone else's slave, mistress or worst force into prostitution. He could trick you into a trap that costing your life.

There are millions of poor Thai and Hmong people in Thailand. Why they interest Hmong people who live across the border??????? Why they love Hmong Laos???????????
Wake up folks! This is sounds very fishy. Something isn't right. May be it's time to run instead of listening.


Ceev faj mog, kwv tij hmoob! Xyov lawv puas hlub yus tiag. Cov muaj nyiaj yuav mus invest los yuav tau xyaum xim. Cov ntxhais, cov poj niam yuav tsum ceev faj zoo tshaj. Cov muaj zog, in good health, los saib kom zoo. Txhob cia luag yuam yus ua mob laug. Thaum kawg pab tsis tau yus tus kheej.

Hais tsawg los nej paub ntau. If he really into legal stuff, why using this route to pursue business?????? Even you have a chance talk to him in person, calm yourself down, see the company with your own eyes, talk to their Executive, CEO. Check and recheck.

#19 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 02:18 PM

Cas kuv pheej tsis to taub kiag li ne...

Tus tswv yog leej twg?
Factory lub npe hu li cas?
Chaw nyob yog li cas?
Xov tooj yog li cas?

Hauj lwm dab tsi?
Nqi zog yog li cas?
Yuav coob npaum li cas?
Poj niam los yog Txiv neej?

Qhia kom meej me ntsis rau hauv no mas npawg Lawyer Thaib...koj yuav tsum paub hais tias peb kev kawm tsis muaj ces koj hais npaum ub npaum no lawm los yeej tseem tsis to taub no nas npawg.


Kuv teb koj li no os tus npawg.

Tus tswv yog leej twg? Kuv qhib lub Campany yog Subcontract Company los sis yog agent Company nrhiav neeg tuaj ua hauj lwm rau cov company uas lawv xav tau neeg ua hauj lwm. Lub company sub contract los sis yog agent no yog kuv ua tus tswv yog kuv li.

Factory lub npe hu li cas? Lub company kuv qhib yog “Phatjirasak subcontract Co.,Ltd.” Lub Factory uas kuv nrhiav neeg mus ua yog “Progress food processing Co.,Ltd.”

Chaw nyob yog li cas? Thov txim kuv tsis qhia koj na tus npawg vim kuv tsi paub koj zoo yov qhov no na kuv xav tias koj los koj yeej yuav tsi qhia thiab koj Email lo sis hu xov tooj kuv mam xa los rau koj.

Xov tooj yog li cas? Qhov no los 1 yam koj muaj siab email rau kuv kuv mas qhia koj.

Hauj lwm dab tsi? Yog Factory ua nqaij qaib muab rau hauv cov Contanner xav mus rau lwm teb chaws ua lawv order.

Nqi zog yog li cas? Qhov no kuv hais lawm koj mam mus nyeem dua saum kuv hais sauv.

Yuav coob npaum li cas? Tam sis no yog yuav li ntawm 200-300 leej tseem yuav qhib dua Factory thsiab thiab tom ntej sai2 no tseem yua yuv txog li 800-1,000 leej.

Poj niam los yog Txiv neej? Poj niam los tau txiv neej los tau laus hluas tsis xyeej nyob ntawm tseem muaj zog ua xwb vim nws yog hauj lwm muab qaib los hlais ua teb daim me me xwb ua nyob rau hauv tsev Air tsis kuj tsi tiv thsav tiv nag.

Piav qhia li no rau koj os tus npawg zoo siab koj ho nug txog zoo kawg lawm mas yog kuv los kuv yeej yua nug li koj nug thiab mas tus npawg.


Ua tsaug koj os tus npawg.

#20 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 02:38 PM

Kws lij choj dab tsi tiag mas???????????????? Kwv tij Hmoob yuav tau xyaum xim nawj. Txhob tias hnov dab tsis nrov ces maj nroos ntshai tsam tau tsawg. Thaib teb yog ib lub teb chaws Democracy tab sis coj kev cai li Communist. You have to really understand their systems. Its dictatorial rules not really democracy after all. The Thai and its government have little regard to human rights. Abuse, torture, slavery, prostitution are just a few of the ugly stuff on their land.

Don't even trust that Lawyer. He may be an element of those mentioned above. His real intention is unknown. You could end up to be someone else's slave, mistress or worst force into prostitution. He could trick you into a trap that costing your life.

There are millions of poor Thai and Hmong people in Thailand. Why they interest Hmong people who live across the border??????? Why they love Hmong Laos???????????
Wake up folks! This is sounds very fishy. Something isn't right. May be it's time to run instead of listening.


Ceev faj mog, kwv tij hmoob! Xyov lawv puas hlub yus tiag. Cov muaj nyiaj yuav mus invest los yuav tau xyaum xim. Cov ntxhais, cov poj niam yuav tsum ceev faj zoo tshaj. Cov muaj zog, in good health, los saib kom zoo. Txhob cia luag yuam yus ua mob laug. Thaum kawg pab tsis tau yus tus kheej.

Hais tsawg los nej paub ntau. If he really into legal stuff, why using this route to pursue business?????? Even you have a chance talk to him in person, calm yourself down, see the company with your own eyes, talk to their Executive, CEO. Check and recheck.Tus tij laug kuv zoo siab ua koj tus ua tij ho txhawj xeeb txog os. Yuav tsi muaj dab tsi tshai npaum li nej cov nyob txawv teb chaws xav thiab mas los. Teb zaum nej hnov thiab nej pom tej xov xwm tawm xwb nws kuj yuav tsis yog li ntawv tag nrho thiab. Cov los thaib teb twb los2 kawg lawm tsi muaj dab tsi mas los. Li cas los ua tsaug koj ib qho kev xav rau peb kawg tus tij laug. Peb ua neeg nyob teb zaum kuj yog tim txoj hmoob teb zaum kuj yog tim yus thiab thiaj li ua lub neej tsis sis li luag khwv2 npaum cas los yam li tsis tau li lub siab xav. Li kuv hais lawm cov kwv tij hmoob tim nplog lawv ua liaj ua teb tag niaj tag xyoo los lawv tseem txom nyem heev kuv twb mus pom lawv los lawm lawv thiaj kom kuv nrhiav kev pab lawv xwb. Thiaj li ua lub hom phiaj no rau kuv ua. Yog nej cov tau los sib tham no leej twg tau los rau thaib teb los khaws kuv xov tooj cia es ho hu rau kuv yog kuv khoom xyeej yuav tauj saib thiab tos nej. Hos yog leej twg ho muaj kwv tij phooj ywv los tim thaib nyob tim thiab los hais rau lawv tau yog nej leej twg tsis ntseeg tias yog kuv. Ua tsaug koj ntau os tij laug ntsib koj li no mam nrog koj tham dua os.

#21 HMOOB_Tub kawm qebsiab.{USA}_*

HMOOB_Tub kawm qebsiab.{USA}_*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 03:00 PM

Tam sim no kuv qhib tau 1 lub company nyob rau ntawm Thaib teb. Qhov hom phaij ua kuv qhib lub company no mas los ntawm kuv tau mus tim nplog teb tau mus pom tias peb cov kwv tij hmoob tiv lawm txom nyem heev thiaj khwv heev. Khwv tas niaj tas xyoo tiv tshav tiv nag ua xwb los twb tsis tsaus noj tsaus haus tsis muaj noj muaj haus.

Vim txawm tias koj muaj mov noj lawm los yeej yuav tsum muaj nyiaj yuav ub yuav no li thiaj yog tsis muaj nyiaj ces kuj yuav nyuaj heev li thiab. Cov kwv tij tiv ntau tus lawm tau hais kom kuv nrhaiv hauj lwm sab tim thaib no rau lawv tau tuaj ua.

Kuv xav tias yog 1 qho kev yuav pab daws tau lawv tej kev khwv thiab kev tsom nyem txawm yuav tsis pab tau ntau los kuv kuj xav tias yog 1 yam ua kuv yuav pab tau rau peb haiv hmoob mus rau 1 qhov zoo dau yam dhau los. Vim teb chaws Thaib yog 1 lub teb chaws Seree(democracy) nyob ze rau teb chaws nplog txoj kev nrhiav noj nrhiav haus yuav zoo dua l wm teb chaws thiab lwm lub teb chaws ua nyob deb lawm.

Kuv yuav ua ntaub ua ntawv tos cov kwv tij tim nplog tuaj kom lawv tuaj nyob teb chaws Thaib yam li txoj kev cai Thaib muaj kom lawv tuaj nyob yam raug txoj kev cai(Work Permit) yuav mus yuav los qhov twg kom mus los ywj pheej ywj siab thiab tsis muaj teeb meem rau peb cov kwv tij hmoob ua kuv tos tuaj ntawv. Cov nyiaj ua zog uas kuv muab rau lawv yuv nyob li ntawm 8,000-10,000 ฿ /Month(266-333 $/Month).

Txoj kev cai them nqi zog ntawm Thaib teb tam sim no txoj kev cia txim cia tsi kheev kom them qis dua li ntawm 215 ฿/1 hnub(7 $/1 hnub). Kuv thiab li muab cov lus thiab cov ntawv no los thsaj tawm rau nej sawv daws. Lub company kuv qhib tau lawm tiam sis tseem siv nyiaj khiav teb ntaub ntawv ntau yam thiab khiav kev mus2 los2 yog leej twg xav nrog kuv koom ua thiab xav li kuv xav tias yog 1 qho yuav pab peb cov kwv tij hmoob tim nplog ua lawv tseem txom2 nyem nej hu tuaj nrog kuv tham los sis Email los rau kuv tau.

Hos qhov nyiaj tshaj thawj ntawm kev ua hauj lwm yuav los faib rau peb cov nqis peev koom ua lub company no kuv yeej muaj cia tib si lawm yuav tsis pub kom nej nqis nyiaj dawb2 vim yeej yog 1 qhov lag luam. Kuv yuav tham tsis tau txhij txhua rau nej ntam qho chaw no. Muaj dab tsi nej ho hu xov tooj los email lo nrog kuv tham.

Kuv ua txoj hauj lwm Lawyer yog li ntawv nov yog 1 yam 1 qho ua kuv yuav siv kuv txoj kev paub kev kawm ua kuv ua tau los hlub los pab peb haiv neeg hmoob kom ho mus tau 1 kauj ruam tom hauv ntej. Dhau los nej twb pom2 lawm tias peb hmoob tim nplog khiav kev txom nyem los rau Thaib teb coob heev tiam sis lawm los tsis raug txoj kev txoj cai.

Ib thxia thiaj rau quab yaum rov qab mus tim nplog lawm. Nim no tseem txhuav tej txhia thiab los kuj nyob ua neeg khiav nkag teb chaws Thaib yam li neeg txhaum kev cai xwb. Lam nyob yam tsi paub lub neej yav tom ntej ua neej nyob raus nti xwb. Kuv nrog nej tham li no xwb vim sau los ntau heev lawm.

Phone. +66 81 448 2583, +66 81 668 3302

Email:nrsckbox@hotmail.com, hmonglawyerthailand@hotmail.com

Ua tsaug ntau.

Hmong Lawyer Thailand.

koj cov lus hais tau zoo thiab kuj txaus ntseeg.yog txawj xav npaum koj hais cas tsi cev tes pab peb haiv hmoob ua tseem txomnyem nyob Thailand nrhiav hauj lwm rau lawv ua es ho yuav mus coj cov tim nplog tuaj.. kuv paub nej lub tswv 8 zoo kawg kiag tus ntawm yus xub ntiag ntxias tsi tau thiaj yuav mus coj cov sab raud.kuv thov ceeb toom tsi pub leej twg mus ntxias coj kuv cov muam sab nplog tuaj ua niam ntiav.

#22 HMOOB_Hmoob tsis qhuas koj._*

HMOOB_Hmoob tsis qhuas koj._*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 01:42 AM

koj cov lus hais tau zoo thiab kuj txaus ntseeg.yog txawj xav npaum koj hais cas tsi cev tes pab peb haiv hmoob ua tseem txomnyem nyob Thailand nrhiav hauj lwm rau lawv ua es ho yuav mus coj cov tim nplog tuaj.. kuv paub nej lub tswv 8 zoo kawg kiag tus ntawm yus xub ntiag ntxias tsi tau thiaj yuav mus coj cov sab raud.kuv thov ceeb toom tsi pub leej twg mus ntxias coj kuv cov muam sab nplog tuaj ua niam ntiav.yog kwam siab tiag koj tsi hais lus ua ib tus neeg hais lus ruam li no li os txob kha2 os. Lawm coj tuaj ua niam ntiav lawm koj mas nrog lawv hais piauj mas yog koj ntse tiag. Ntshai lam khav theeb xwb pob.

#23 HMOOB_Yog lawm._*

HMOOB_Yog lawm._*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 01:51 AM

Muaj tseeb li koj hais tus phoojywg,

hais lus zoo tseem ceeb mas lawv lwv tawm hos lus hais ua si xwb mas thiaj tsis rau lawv lwv.Yog mas tus npawg hais tau kom hlub tau yog hais xwb hlub tsi tau thxob ua dev tsej2 rau ub rau no os Tsaj muag lawv os .

#24 HMOOB_Hmoob USA._*

HMOOB_Hmoob USA._*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 01:57 AM

koj cov lus hais tau zoo thiab kuj txaus ntseeg.yog txawj xav npaum koj hais cas tsi cev tes pab peb haiv hmoob ua tseem txomnyem nyob Thailand nrhiav hauj lwm rau lawv ua es ho yuav mus coj cov tim nplog tuaj.. kuv paub nej lub tswv 8 zoo kawg kiag tus ntawm yus xub ntiag ntxias tsi tau thiaj yuav mus coj cov sab raud.kuv thov ceeb toom tsi pub leej twg mus ntxias coj kuv cov muam sab nplog tuaj ua niam ntiav.Hmoob Thaib tsis txom nyem - hmoob tim nplog li os tus npawg. Hais me los teb zaum koj npaub ntau lawm yog koj kawm qib siab tiag thiaj koj yog ib tus neeg paub tab. Txhob hais cov lus li koj hais no sis tsi tau laiv tus npawg.

#25 HMOOB_Tub kawm qebsiab.{USA}_*

HMOOB_Tub kawm qebsiab.{USA}_*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 09:47 AM

yog kwam siab tiag koj tsi hais lus ua ib tus neeg hais lus ruam li no li os txob kha2 os. Lawm coj tuaj ua niam ntiav lawm koj mas nrog lawv hais piauj mas yog koj ntse tiag. Ntshai lam khav theeb xwb pob.

kuv kawm ntawv qeb siab xwb tej zaum yuav tsi ntse npaum koj tab sis kuv ntseeg tias kuv lub neej yuav zoo dua koj/puas xav tuaj saib kuv maj? kuv nyob zos norwood/Youngamerica xwb mas!

#26 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 10:08 AM

Hmoob thai lawyer,

Tsoom neeg tuaj hauv Tojsiab.com no ces yog cov nyuag neeg qaugdabpeg, neeg nojxyeej, nojseem, nojso, neeg raum tuag, hlwb qauj saum roojlog plimpliaju xuab nplaig ua qaubncaug nrogsig xwb. Koj, Hmoob Thai lawyer yuav tsum txavdeb. Cov nyuag neeg qaugdabpeg no, cov coob yog loogtxha sabntuj America ces txawm khav tias yog NEEG TXAWJNTSE lawm no, qhovtiag yog tibco nyuag dev txomfav xwb.

Niajhnoob no, 3 tsoom Hmoob cov nyuag QAUGDABPEG TSHOBCUAB LIAMSIM QIASNEEG tshajplawg ces yog cov nyuag HMOOB 30 xyoo nyob America thiab French. Cov nyuag no LIAMTXWV tshaj Qaib lawm, leej tub tsoob kiag leej niamtshiab, leej txiv tsoob kiag leej nyab thiab tsoob kiagleej ntxhaissaws. Cov nyuag tuaj hauv Tojsiab.com no, saib sau ntawv hais lus xwb ces yeej paub tias tsuasyog lam ciajsia ua neeg xwb, tsis yog neeg Hmoob, yog neeg Tsiaj. Neeg Tsiaj ces NTSEJMUAG CEVNQAIJ DAIMTAWV yog NEEG tiamsis SIABNTSWS yog TSIAJNRUABNRAG thiajli noj nyoog haus txias, ntxooj ntxoog vwm dab, tsis meejpem thoobhlwb tonrog paubtxog kev ua neeg Hmoob, tsis paub RESPECT EACHOTHER.


Thankyou,


Yeej Xeem vaj, nyob Zos Khejme, Thailand.


Ua tsaug os tus npawg los sis yog tus kwv tij. qhov koj hais yeeb muaj tseeb li koj hias thiab tab sis kuj xav tias yuav tsis yog txhua tus muaj tej thxia thiab xwb nws yeej muaj tus zoo tus phem tsam tej tus xav tsis dav ces hos tsis zoo siab rau peb cov hmoob nyob sab tim Thaib no thiab xwb os. Kam lias os tus npawg. Peb hmoob ces yeej tsis txawj sib hlub os. Teb zaum kuv xav yuam kev lawm thiab xwb qhov kuv coj los hais rau qhov chaw no ua tsaug thiab zoo siab koj ho pab hais kom kuv thim xav tau os. Kuv los kuj yog 1 leeg hmoob khej me thiab. Zoo siab ntsib koj hnub no os tus npawg.

#27 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 10:14 AM

kuv kawm ntawv qeb siab xwb tej zaum yuav tsi ntse npaum koj tab sis kuv ntseeg tias kuv lub neej yuav zoo dua koj/puas xav tuaj saib kuv maj? kuv nyob zos norwood/Youngamerica xwb mas!


Oh... tus npawgh cas koj qhuas koj tus kheej ua luaj na. kuv muaj kwv muaj tij nyob tim ko thiab mas. mam kom lawv los saib koj tau kawg mas. Kuv txom2 nyem tsis muaj nyiaj tuaj saib koj os koj los saib kuv mas yog koj lub neej zoo npaum li koj hais nas. Tab sis kuv xav tias nkim lub sij haw los saib koj xwb os. Zoo li koj tsis muaj nqi tsaus rau leej twg tuaj li os.

#28 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 10:21 AM

yog tias tham txog cov nyob rau sab nplog, pom txog lawv txom nyem, nej lub tswv yim siv lus hais tawm mus qhia thiab pab rau lawv kom lawv muaj lub tswv yim zoo dua qub tuaj, nej yuav hais li cas?

thov cia kuv hais me ntsis li kuv pom, kuv pom yog; vaj tse tsis ruaj khov, qab vag tsi taug tso ua tshav tsiaj, tej kev taug tsis tau pheej kom tiaj kom tus, liaj teb ua ntau ntau cim av tsuag ua qoob loo tsis tau txaus noj thawm xyoo, kev khwv nyiaj txiag tsis pom qab pib, tub txawg tsis muaj tuaj cob qhia, kev mob kev nkeeg los muaj nplawg ntia.

tej kuv hais no yog tej yam kuv pom tias yuav tau qhia lub tswv yim rau lawv txhim thiab kho. nej puas pom lwm yam ntxiv thiab?


Txawm yog li koj hais mas tus npawg thiaj xav kom lawm tuaj pom. Tej yam zoo tej kev vam meej lawv thiaj txawj coj mus kho lawm mas kuv xav li ntawv no. Yog lawm tuaj pom tej yam zoo lawm lawv yeej txawj kho lawm kom zoo lawm na kuv xav li ntawv. Ua tsaug koj 1 lub twv yim os tus npawg.

#29 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 11:54 AM

koj cov lus hais tau zoo thiab kuj txaus ntseeg.yog txawj xav npaum koj hais cas tsi cev tes pab peb haiv hmoob ua tseem txomnyem nyob Thailand nrhiav hauj lwm rau lawv ua es ho yuav mus coj cov tim nplog tuaj.. kuv paub nej lub tswv 8 zoo kawg kiag tus ntawm yus xub ntiag ntxias tsi tau thiaj yuav mus coj cov sab raud.kuv thov ceeb toom tsi pub leej twg mus ntxias coj kuv cov muam sab nplog tuaj ua niam ntiav.
Tus Phoojywg,

what you said i am with you 100%. there is nothing wrong with that. yog tus txawj xav ces tsis tas yuav hais cov lus uas lawv sau teb qhia rau koj li ub li no. cov ntawv tej zaum yog cov txheeb ze ntawm cov uas sau lub ntsiab lus ntawv es lawv thiaj li mob siab defend txog lawv xwb. tab sis cov lus uas yog tiag yeej muaj li koj hais. yog cov txawj xav paub qab hau ces tsuas yog thov txhawb koj cov lus xwb.

#30 HMOOB_tug kawm qebsiab_*

HMOOB_tug kawm qebsiab_*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 12:06 PM

Oh... tus npawgh cas koj qhuas koj tus kheej ua luaj na. kuv muaj kwv muaj tij nyob tim ko thiab mas. mam kom lawv los saib koj tau kawg mas. Kuv txom2 nyem tsis muaj nyiaj tuaj saib koj os koj los saib kuv mas yog koj lub neej zoo npaum li koj hais nas. Tab sis kuv xav tias nkim lub sij haw los saib koj xwb os. Zoo li koj tsis muaj nqi tsaus rau leej twg tuaj li os.

koj tsi yog lawyer.koj yog lomyawg xwb.koj yog lawyer tiag yeej tsi tuaj hauv toj siab no li os tus khavtheeb mas yog koj tsi txajmuag li.kuv paub zoo tias koj tsi yog lawyer/kuv thiaj xob txwm khav kom phim koj xwb tsam no koj nthuav koj lub qe rau s/d paub tias who u are?.ib txwm kuv paub koj tso duab tshwm hauj tojsiab ntau zaug lawd.muaj cov lus ua phab/ua phees los tim koj lub qhovcauj loj xwb yog tsi li ntawd tsi muaj dabtsi li os.koj yog lawyer tiag cas sau ntawv hmoob tsi raug koj yuav tau kawm ntxiv.txawm li cas los koj thiab kuv tseem yog hmoob 2 yam.yuav tsum muaj tej yam no peb thiaj txawj kho peb tus kheej.

#31 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 12:33 PM

koj tsi yog lawyer.koj yog lomyawg xwb.koj yog lawyer tiag yeej tsi tuaj hauv toj siab no li os tus khavtheeb mas yog koj tsi txajmuag li.kuv paub zoo tias koj tsi yog lawyer/kuv thiaj xob txwm khav kom phim koj xwb tsam no koj nthuav koj lub qe rau s/d paub tias who u are?.ib txwm kuv paub koj tso duab tshwm hauj tojsiab ntau zaug lawd.muaj cov lus ua phab/ua phees los tim koj lub qhovcauj loj xwb yog tsi li ntawd tsi muaj dabtsi li os.koj yog lawyer tiag cas sau ntawv hmoob tsi raug koj yuav tau kawm ntxiv.txawm li cas los koj thiab kuv tseem yog hmoob 2 yam.yuav tsum muaj tej yam no peb thiaj txawj kho peb tus kheej.


Tham ntau npaum cas los nkim lub sij hawm lawm xwb. Koj nyob qhov twg koj yeej tsi kam qhia kuv twb hais lawm tais koj nyob qhov twg qhia kuv mam kom cov kwv tij tim ko los saib koj los koj tsis qhia. Kuv tias koj muaj leej twg paub nyob tim no kom lawv los saib kuv los tau thiaj paub tias koj yog leej twg tiag kuv yog leej twg tiag kuv puas yog Lawyer tiag thiab koj lub neej puas yuav zoo npaum li koj qhua koj koj twb tsis kam leeg li. Koj nim 100/100 tias kuv tsis yog Lawyer tiag nyias nyob nyias 1 qho cas koj nis khav theeb thiab qhua koj ua luaj li os.

#32 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 03:38 PM

Hmoob thai lawyer,

Tsoom neeg tuaj hauv Tojsiab.com no ces yog cov nyuag neeg qaugdabpeg, neeg nojxyeej, nojseem, nojso, neeg raum tuag, hlwb qauj saum roojlog plimpliaju xuab nplaig ua qaubncaug nrogsig xwb. Koj, Hmoob Thai lawyer yuav tsum txavdeb. Cov nyuag neeg qaugdabpeg no, cov coob yog loogtxha sabntuj America ces txawm khav tias yog NEEG TXAWJNTSE lawm no, qhovtiag yog tibco nyuag dev txomfav xwb.

Niajhnoob no, 3 tsoom Hmoob cov nyuag QAUGDABPEG TSHOBCUAB LIAMSIM QIASNEEG tshajplawg ces yog cov nyuag HMOOB 30 xyoo nyob America thiab French. Cov nyuag no LIAMTXWV tshaj Qaib lawm, leej tub tsoob kiag leej niamtshiab, leej txiv tsoob kiag leej nyab thiab tsoob kiagleej ntxhaissaws. Cov nyuag tuaj hauv Tojsiab.com no, saib sau ntawv hais lus xwb ces yeej paub tias tsuasyog lam ciajsia ua neeg xwb, tsis yog neeg Hmoob, yog neeg Tsiaj. Neeg Tsiaj ces NTSEJMUAG CEVNQAIJ DAIMTAWV yog NEEG tiamsis SIABNTSWS yog TSIAJNRUABNRAG thiajli noj nyoog haus txias, ntxooj ntxoog vwm dab, tsis meejpem thoobhlwb tonrog paubtxog kev ua neeg Hmoob, tsis paub RESPECT EACHOTHER.


Thankyou,


Yeej Xeem vaj, nyob Zos Khejme, Thailand.Tus Phoojywg Yeej Vaj,

Ua ntej koj yuav hais tej lo lus saib tsis taus lwm tus koj yuav tsum xam ib ncig ntsia saum ntuj seb puas yuav muaj ceg ntoo tso mas, tsis tas li los koj yuav tsum tsom iav saib koj tus kheej nrog koj tus kheej tham tas mam li hais. Dhau qhov no lawm yog hais tias kuv yog koj mas kuv twb tsis muab nej lub xeem Vaj nom Vajtswv coj los pua taw luag tsuj hauv no hos. Yog koj tsis yog ib tug neeg qaug dabpeg Liam txwv Tshobcuab Liamsim Qiasneeg ces koj twb tsis hais tej lus uas koj hais tas los lawm mas. Yog koj yog ib tug neeg paub tab tsis Liamtxwv muaj hnub nyoog 30 xyoo tsis qaug dab peg ces koj yeej nkag siab zoo uas qhov kuv hais no..

uatsaug koj lub sij hawm nyeem, yog thaum nyeem tag tsis txhob lam tau lam npuaj teg ntaug taw kuv ntxhov


VIP

#33 HMOOB_Thampem_*

HMOOB_Thampem_*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 06:15 PM

Hmoob thai lawyer,

Tsoom neeg tuaj hauv Tojsiab.com no ces yog cov nyuag neeg qaugdabpeg, neeg nojxyeej, nojseem, nojso, neeg raum tuag, hlwb qauj saum roojlog plimpliaju xuab nplaig ua qaubncaug nrogsig xwb. Koj, Hmoob Thai lawyer yuav tsum txavdeb. Cov nyuag neeg qaugdabpeg no, cov coob yog loogtxha sabntuj America ces txawm khav tias yog NEEG TXAWJNTSE lawm no, qhovtiag yog tibco nyuag dev txomfav xwb.

Niajhnoob no, 3 tsoom Hmoob cov nyuag QAUGDABPEG TSHOBCUAB LIAMSIM QIASNEEG tshajplawg ces yog cov nyuag HMOOB 30 xyoo nyob America thiab French. Cov nyuag no LIAMTXWV tshaj Qaib lawm, leej tub tsoob kiag leej niamtshiab, leej txiv tsoob kiag leej nyab thiab tsoob kiagleej ntxhaissaws. Cov nyuag tuaj hauv Tojsiab.com no, saib sau ntawv hais lus xwb ces yeej paub tias tsuasyog lam ciajsia ua neeg xwb, tsis yog neeg Hmoob, yog neeg Tsiaj. Neeg Tsiaj ces NTSEJMUAG CEVNQAIJ DAIMTAWV yog NEEG tiamsis SIABNTSWS yog TSIAJNRUABNRAG thiajli noj nyoog haus txias, ntxooj ntxoog vwm dab, tsis meejpem thoobhlwb tonrog paubtxog kev ua neeg Hmoob, tsis paub RESPECT EACHOTHER.


Thankyou,


Yeej Xeem vaj, nyob Zos Khejme, Thailand.


Yeej Xeem Vaj hmoob khejme aw, ua li cas yuav mus khib koj ua luaj li nas. Peb hmoob mekas tsis tsim txiaj ua li cas nej yuav mus ntshaw peb ua luaj li os. Peb yog tsiaj li koj hais xwb ua li cas nej cov muam thiab txhais mas saib peb zoo cuag li nyiaj thiab kub nas. Pus yog khib dhau lawm es thiajli hais os? Koj thuam peb hmoob 30 xyoo nyob mekas yog tsiaj rauqhov koj yog Nplog liab lossi Thaib liab es ua li cas tsis nkaum twj ywg pem cov qhov tsuas saum roob zoo es tseem nqis los rau hauv Khej ua dabtsi nas.

Koj hais tias peb yog neeg tsis paub RESPECT OTHER so do you. If you are well educated and mature then you shouldn't have to critic others as you did. Ntse koj yog neeg hmoob thaib khej me quav tshuaj nees xwb.

#34 HMOOB_tug kawm qebsiab_*

HMOOB_tug kawm qebsiab_*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 08:11 PM

[quote name='Hmong Lawyer Thailand.' date='10 August 2011 - 12:33 PM' timestamp='1312979585' post='8757']
Tham ntau npaum cas los nkim lub sij hawm lawm xwb. Koj nyob qhov twg koj yeej tsi kam qhia kuv twb hais lawm tais koj nyob qhov twg qhia kuv mam kom cov kwv tij tim ko los saib koj los koj tsis qhia. Kuv tias koj muaj leej twg paub nyob tim no kom lawv los saib kuv los tau thiaj paub tias koj yog leej twg tiag kuv yog leej twg tiag kuv puas yog Lawyer tiag thiab koj lub neej puas yuav zoo npaum li koj qhua koj koj twb tsis kam leeg li. Koj nim 100/100 tias kuv tsis yog Lawyer tiag nyias nyob nyias 1 qho cas koj nis khav theeb thiab qhua koj ua luaj li os.
kuv lub npe hu ua Hmong lawyer USA no mas thiaj yog khavtheeb awv.kuv kawm nyob vibthabnyaslais xyoo6 lawm tsi yog kawm qeb siab os.qhov kuv hais vim koj coj koj tus yam ntxwv tsi yog lawyer.lawyer tiag tsi coj li koj.koj yog lawyer tiag cas ho tuaj nrog peb sib cav hauv tojsiab no ua dab tsi.lawyer tiag lub sijhawm yog nyiaj xwb es koj tuaj hauv no tau nyiaj thiab lov?koj puas nco qab koj sob lus koj post lub asthiv dau los maj?koj twb tias koj paub qhov teeb meem uas hmoob tsi sis hlub/tsi sis haum no nev.cas koj ho tsi kho kom kuv/koj sibhaum maj?koj yog lawyer tiag tsim nyog koj paub tab heev lawd.qhov loj ua kom me/qhov me ua kom tsi muaj tag txawm luag hais lu siab yus me ntsis los rub lub siab kom ntev..koj lub siab tseem me tshaj - nas tsuag.kuv tseem hluas heev kuv kawm tau ntau yam nej cem kuv coj mus pab kuv txoj kev kawm. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

#35 HMOOB_los nag_*

HMOOB_los nag_*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 11:09 PM

Nyob zoo tus kwv tij Hmoob Lawyer Thailand
kuv nyob luangprabang, laos. kuv zoo siab ua kuv tau hnov koj tuaj hauv toj siab no los lawm ntuv zus thiab zoo siab hnub no tau tuaj ntshib koj. kuv thov noog koj hais tias yog koj yeej muaj ib lub tswv yim zoo - li yuav pab peb hais hmoob tiag li kj hais los sawm no kuv mam ua ib tug pab koj thiab tab sis yog vim li cas koj hos tsis kam qhia tias lub company nyob qhov chaw twg ma? thiab kuv noog koj tiag yog vim li cas koj hos xav yuav cov Hmoob nyob nplog teb xwb? tas li kuv paub mam peb cov kwv tij hmoob nyob thaib teb twb coob heeb sav. cas koj hos tsis yuav cov kwv tij hmoob nyob tim thaib koj mus pab koj ua hauj lwm ua ntej ma? nyob tim koj twb muaj cov txom txom nyem thiab na cov xav nrog koj ua yeej muaj coob nyob ntawm koj. raus li kuv paub mam cov company ua lawv txawv teb chaws tuaj nqis peev nyob hauv laos no mam lawv yeej qhia txog lawv lub company txhuam yam rau tug neeg ua nws xav tuaj koom tes rau na. qhov lawv tsis qhia ces yog lawv qhov secret hais txog lawv lub company xwb. yog muaj li koj hais koj tiag kuv muaj phooj ywg yog haiv neeg thaib nyob tim koj coob heev kuv mam li hais kom lawv pab mus saib qhov tseeb rau kuv tso yog muaj tseeb tiag kuv zoo siab yuav pab koj thiab. tab sis kuv me siab rau qhov hais tias peb hmoob twb muaj coob ua luaj nyob thaib teb cas koj ho tsis tsim kho cov nyob tim thaib tso mam lod? es koj hos yuav tuaj tos cov nyob tim nplog no tuaj mus ua hauj lwm tim koj thov noog koj lub hom phiaj yog dab tsi tiag? thov koom tes qhia qhov tseeb rau kuv thiab.

Kuv ua kwv cia siab tiag koj yuav koom tes nrog kuv hais txog kuv cov lus noog koj.

Ua tsaug
Losnag, nyob luangprabang, Laos.

#36 HMOOB_los nag_*

HMOOB_los nag_*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 11:15 PM

Nyob zoo tus kwv tij hmoob lawyer thailand.

Kuv thov noog koj hais tias yog vim li cas koj ho tsis kam qhia tus lej xov tooj ntawm lub company ua koj hais ntawv ma? qhov no kuv pom tau tiag tsis muaj tseeb lawm hais txog koj lub tswv yim. Kuv qhia koj hais tias yog ib company lawm lawv tus lej xov tooj mas lawv haj yam xav kom tib neeg paub coob tshaj xwb na raws li kuv pom los. thov teb kuv nawb tus tij laug Lawyer thailand

ua tsaug

Los nag. Luangprabang, Laos

#37 HMOOB_yob cibmuag_*

HMOOB_yob cibmuag_*
 • Guests

Posted 10 August 2011 - 11:29 PM

Kuv xav paub tias thaum twg es "txoj kev" hloov los ua "qho kev" lawm naj.

#38 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 11 August 2011 - 12:07 AM

Nyob zoo tus kwv tij hmoob lawyer thailand.

Kuv thov noog koj hais tias yog vim li cas koj ho tsis kam qhia tus lej xov tooj ntawm lub company ua koj hais ntawv ma? qhov no kuv pom tau tiag tsis muaj tseeb lawm hais txog koj lub tswv yim. Kuv qhia koj hais tias yog ib company lawm lawv tus lej xov tooj mas lawv haj yam xav kom tib neeg paub coob tshaj xwb na raws li kuv pom los. thov teb kuv nawb tus tij laug Lawyer thailand

ua tsaug

Los nag. Luangprabang, Laos


Kuv xov tooj twb muaj cia email kuv twb muab cia. Yog koj hu tuaj kim tsi muaj nyiaj hu los. Sim tuaj qhia me2 rau kuv tias yog koj kuv mam hu los nrog koj tham los tau.

#39 HMOOB_Yeej Xeem Vaj_*

HMOOB_Yeej Xeem Vaj_*
 • Guests

Posted 11 August 2011 - 04:04 AM

VIP thiab Thampem Vuabtsuab,

Nej cov nyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ TSOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV LWJLAM LIMXYIAM NTAISNTUJ TXIANTSHAV TXOMFAV li neej ko, 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai twb ua ROOJVAGDEV NTAJFUABTXHIB quas tag lawm. Hnoobno lawm tomntej yog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai pom nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ tshwm ces povkiag TSHUAJVWMNEES iabhiam, tsubmuajtsimtxom ces cabkiag mus ntxhub xwb. 6-7 xyoo dhaulawm, 3 Hmoob Thai nyob Xeev LAMPANG twb pov TSHUAJVWMNEES iabhiam rau nej cov nyuag Hmoob America QAUGDABPEG QUAVPOJ ces lawv twb muab cab coj mus ntxhwb tiavlog, xob tsis quaj, ntuj tsis dub.

Xavtxog nej Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ puas chimsiab nab! Yog nej xav paub ntau tshaj no, caw sau ntawv ntxiv.


Roojvagdev ntajfuabtxhib quas,
Yeej Xeem Vaj, Hmoobvaj nyob zos Khejme, Khaokho, Xeev Pechabun, THAILAND.

#40 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 11 August 2011 - 04:23 AM

Kuv xav paub tias thaum twg es "txoj kev" hloov los ua "qho kev" lawm naj.Zoo lawm mas tus npawg koj has paj hais rau kuv. Tsi muaj leej twg yuav paub thxij paub txhua txhua txhia yam. Ua tsaug ntau.

#41 HMOOB_ntsuam ntuj sia_*

HMOOB_ntsuam ntuj sia_*
 • Guests

Posted 11 August 2011 - 07:09 AM

VIP thiab Thampem Vuabtsuab,

Nej cov nyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ TSOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV LWJLAM LIMXYIAM NTAISNTUJ TXIANTSHAV TXOMFAV li neej ko, 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai twb ua ROOJVAGDEV NTAJFUABTXHIB quas tag lawm. Hnoobno lawm tomntej yog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai pom nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ tshwm ces povkiag TSHUAJVWMNEES iabhiam, tsubmuajtsimtxom ces cabkiag mus ntxhub xwb. 6-7 xyoo dhaulawm, 3 Hmoob Thai nyob Xeev LAMPANG twb pov TSHUAJVWMNEES iabhiam rau nej cov nyuag Hmoob America QAUGDABPEG QUAVPOJ ces lawv twb muab cab coj mus ntxhwb tiavlog, xob tsis quaj, ntuj tsis dub.

Xavtxog nej Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ puas chimsiab nab! Yog nej xav paub ntau tshaj no, caw sau ntawv ntxiv.


Roojvagdev ntajfuabtxhib quas,

kuv thov tham rau koj tias, hais kom txaus luag li koj hais no, kuj yog ib qho zoo rau yus tau luag tias, yus hais tau phem kawg lawm, tiam sis, niaj txhis piv txoj lus tias, ib lub quav tsuag, tsuas tag ib tsus hnov, ib tug ua puas tag ib cuab neeg, kuj tsis phem rau koj tus sau, tiam sis ntshe yuav tsis zoo, rau tag nrho tsev neeg hmoob lub npe, koj puas nco qab xav txog li no thiab? kuv yeej paub zoo tias, hauv koj lub siab yuav teb kuv tias, kuv tsis quav ntsej leej twg yuav hais li cas los xij tsis kk. dua qhov no lawm koj yuav xav hais cai, hais tias, luag lwm tus hais ua cas koj ho tsis hais, kuv hais no, ces koj ho tawm tuaj hais, ces koj yuav tig loo los cem kuv. txawm yog txoj hauv kev yuav mus zoo li no los tsis ua cas, vim koj tso dag tau nchav heev lawm, xav kom koj tso dag, tsis txhob rau leej twg, los xeem neeg twg, haiv neeg twg. kuv thov koj thiab mog.
Yeej Xeem Vaj, Hmoobvaj nyob zos Khejme, Khaokho, Xeev Pechabun, THAILAND.#42 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 11 August 2011 - 07:59 AM

VIP thiab Thampem Vuabtsuab,

Nej cov nyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ TSOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV LWJLAM LIMXYIAM NTAISNTUJ TXIANTSHAV TXOMFAV li neej ko, 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai twb ua ROOJVAGDEV NTAJFUABTXHIB quas tag lawm. Hnoobno lawm tomntej yog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai pom nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ tshwm ces povkiag TSHUAJVWMNEES iabhiam, tsubmuajtsimtxom ces cabkiag mus ntxhub xwb. 6-7 xyoo dhaulawm, 3 Hmoob Thai nyob Xeev LAMPANG twb pov TSHUAJVWMNEES iabhiam rau nej cov nyuag Hmoob America QAUGDABPEG QUAVPOJ ces lawv twb muab cab coj mus ntxhwb tiavlog, xob tsis quaj, ntuj tsis dub.

Xavtxog nej Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ puas chimsiab nab! Yog nej xav paub ntau tshaj no, caw sau ntawv ntxiv.


Roojvagdev ntajfuabtxhib quas,

me kwv ntsawg kuv yog koj lub xeem thiab cas koj yuav hais tau zoo mloog ua luaj.nrhab nyob mrhab xob muab nrhab los vaj yus taubhau.kaus qeeb tsi yuav hliav txiv neej yawg tsi yuav piav los koj yeej paub lawm mog.peb ua neeg nyob nto ntoo yuav tsum saib ceg qhuav,cejqhaub nyob deb tiam sim cejcaws nyob ze.koj hais kom zoo koj siab tab sis tsam muaj lwm tus neeg lawv cov neeg yog cov koj hais ces lawv qe ib sab qhov muag rau yus mog.kuv pom tias hmoob thaib yog cov uas muaj pojntsuam coob tshaj plaws vim tib qhov koj tham xwb.


Yeej Xeem Vaj, Hmoobvaj nyob zos Khejme, Khaokho, Xeev Pechabun, THAILAND.#43 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 11 August 2011 - 01:50 PM

VIP thiab Thampem Vuabtsuab,

Nej cov nyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ TSOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV LWJLAM LIMXYIAM NTAISNTUJ TXIANTSHAV TXOMFAV li neej ko, 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai twb ua ROOJVAGDEV NTAJFUABTXHIB quas tag lawm. Hnoobno lawm tomntej yog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai pom nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ tshwm ces povkiag TSHUAJVWMNEES iabhiam, tsubmuajtsimtxom ces cabkiag mus ntxhub xwb. 6-7 xyoo dhaulawm, 3 Hmoob Thai nyob Xeev LAMPANG twb pov TSHUAJVWMNEES iabhiam rau nej cov nyuag Hmoob America QAUGDABPEG QUAVPOJ ces lawv twb muab cab coj mus ntxhwb tiavlog, xob tsis quaj, ntuj tsis dub.

Xavtxog nej Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ puas chimsiab nab! Yog nej xav paub ntau tshaj no, caw sau ntawv ntxiv.


Roojvagdev ntajfuabtxhib quas,
Yeej Xeem Vaj, Hmoobvaj nyob zos Khejme, Khaokho, Xeev Pechabun, THAILAND.Yeej Xeem Vaj,

Thov caw koj nawj koj muaj tswv yim liam li cas los kav tsij siv kom tas koj lub tswv yim tsam koj lub luag hauj lwm ho tsis ncav koj. Thov tso cai rau koj..

Kuv yuav tsis thuam koj hais tias NEJ COV NYUAG HMOOB THAIB zoo li ko vim hais tias hmoob thaib los yog peb neej peb tsav kuv los kuj tshuav kwv tij nyob Khejme thiab lwm lub zos hauv Thaib Teb ko...Tab sis kuv yuav thuam koj tus YEEJ VAJ ko hais tias koj mas RUAM tshaj tus tshiaj uas tsis muaj siab ntsws xwb. Tsis tsim nyog kuv lub sij hawm muaj nqis los nrog ib tug tib neeg HLWB QAUJ li koj tham lawm. Muaj tswv yim liam li cas los kav tsij caw tau nawj mog, kuv pab koj tusiab hais tias hnub no koj muab nej lub xeem Vaj nom Vajtswv coj los pua peb ko taw tsuj lo av li..

VIP


#44 HMOOB_Hmoob Txawv Ntuj_*

HMOOB_Hmoob Txawv Ntuj_*
 • Guests

Posted 11 August 2011 - 05:50 PM

Yeej Xeem Vaj, Hmoobvaj nyob zos Khejme, Khaokho, Xeev Pechabun, THAILAND.

Yeej aw, kuv mas pab koj tu siab thiab txaj muag kawg vim peb nyaum qhuav los txog Bankok xwb nej cov ntxhais twb nqa - zom zaws tuaj peb tsoob tsis tag lawm. Leej twg tseem pheej yuav los pem nej tej niag zos tsw quav qaib quav npua ntawd nas. Thaum kuv los txog Bankok xwb muaj 4 tus ntxhais hmoob zoo nkauj nyob Khejme tuaj sib txeeb kuv, kuv tsis pom qab yuav xaiv tus twg li. Vim nej hmoob Thaib txiv neej tsis txawj aim lawv - nev es lawv thiaj nrhiav tshuav peb cov ###### txawv teb chaws tsoob xwb puas yog.

#45 HMOOB_Hmoob Fabkis_*

HMOOB_Hmoob Fabkis_*
 • Guests

Posted 11 August 2011 - 06:06 PM

Hmoob thai lawyer,

Tsoom neeg tuaj hauv Tojsiab.com no ces yog cov nyuag neeg qaugdabpeg, neeg nojxyeej, nojseem, nojso, neeg raum tuag, hlwb qauj saum roojlog plimpliaju xuab nplaig ua qaubncaug nrogsig xwb. Koj, Hmoob Thai lawyer yuav tsum txavdeb. Cov nyuag neeg qaugdabpeg no, cov coob yog loogtxha sabntuj America ces txawm khav tias yog NEEG TXAWJNTSE lawm no, qhovtiag yog tibco nyuag dev txomfav xwb.

Niajhnoob no, 3 tsoom Hmoob cov nyuag QAUGDABPEG TSHOBCUAB LIAMSIM QIASNEEG tshajplawg ces yog cov nyuag HMOOB 30 xyoo nyob America thiab French. Cov nyuag no LIAMTXWV tshaj Qaib lawm, leej tub tsoob kiag leej niamtshiab, leej txiv tsoob kiag leej nyab thiab tsoob kiagleej ntxhaissaws. Cov nyuag tuaj hauv Tojsiab.com no, saib sau ntawv hais lus xwb ces yeej paub tias tsuasyog lam ciajsia ua neeg xwb, tsis yog neeg Hmoob, yog neeg Tsiaj. Neeg Tsiaj ces NTSEJMUAG CEVNQAIJ DAIMTAWV yog NEEG tiamsis SIABNTSWS yog TSIAJNRUABNRAG thiajli noj nyoog haus txias, ntxooj ntxoog vwm dab, tsis meejpem thoobhlwb tonrog paubtxog kev ua neeg Hmoob, tsis paub RESPECT EACHOTHER.


Thankyou,


Yeej Xeem vaj, nyob Zos Khejme, Thailand.


Puas yog koj thiab koj txiv tso koj niam thiab koj pojniam uake nrog koj tus muam tuaj ntsib peb hmoob txawv teb chaws rau chiang mai ob hnub i mas? Thaum lawv tuaj ntsib peb ces peb ham tsis luaj xov lawv peb leeg ntag las. Kuv mas tsuas ntshai ib tsam thaum koj niam thiab koj pojniam rov los txog tsev es nkawd tsis xav hlub neb ob txiv tub lawm xwb vim peb txawj aim heev.

#46 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 11 August 2011 - 09:20 PM

Kuv yua tsis hais tuav leej twg npe txawm hmoob dab tsi nyob qhov twg los xib. Peb yeej yog hmoob tib yam. Sawv daws yeej muaj kwv tij muaj neej muaj tsa tib yam. Xav dab tsi los xav kom dav thiab ua tib zoo xav mam hais vim thaum hais lawm nej thau tsi tau nej cov lus rov qab lawm. Vim qhov chaw no tsi paub leej twg yog leej twg tiag. Yog li peb haj yam yuav tsum tau muab lwm tus rov qhov chaw siab hwm lawm ua tib zoo hais tib zoo qhia. Nej yeej pom tos muaj tus lawv tsi tsaus siab rau nej lawm los nej yeej yog tus xub pib hais lawv los yog lwm tus ua ntej yog li tus nej hais ntawv tsis teb nej cov lus los nws ho teb los lwm tus ho pab mob siab lwm tus ho teb ho hais rov qab rau nej ces nej txawm yuav lees tsi tau nej txawm yuav chim rov rau lawv. Kuv twb yeej qhia tseeb2 raws li yuav qhia tau rau nej lawm tias kuv yog leej twg. Kuv tsis xav hais los lus siab2 los yuav tau hais lawm thiab tias cas tseem pheej muaj cov neeg ua dev ntsuav qhuas nws tus kheej ua luaj tias nws ntse nws kawm siab nws nplua nuj nws lub neej zoo tab sis nws twb tsi kam qhia 1 yam dab tsi tias nws yog leej twg tiag nyob qhov twg tiag xov tooj los tsis kam qhia duab los tsi kam tso rau cia kom lwm tus hos paub nws zoo me ntsis nws pheej hais ua tus niag ua dev ntsuav xwb. Nej ua tib zoo xav yog nej sib hlub tiag yuav tsum ua tib zoo sib hwm ua tib zoo hais nquas qhia lwm tus kuv yeej hais rau ntau2 qhov chaw thiab ntau tus ntau leej lawm tias vim yog peb hmoob cov ruam tsab ntse ntau heev peb thiaj li tsi zoo li luag lwm haiv neeg tsis muaj teb muaj chaw nyob nrog luag raug luag muaj txim txom caij tsuj los tsi txawj tag txog niaj hnub nim no. Nej tsi ntseeg tias puas yog kuv tiag los sau cov ntawv rau ntawm no qhov kuv los pib lu topic no pua muaj tseeb tiag. Kuv puas yog lawyer tiag yog nej muaj lub siab lub ntsws hlub peb hmoob li nej hais tiag 2-3 $ xwb yog nej muaj nej nplua nuj nej lub neej zoo li nej qhuas tiag cas nej ho tsi sim hu saib puas yog kuv tiag nug nej tej kwv tij neej tsa saib kuv tus neeg no puas muaj tiag puas yog 1 tus neeg Lawyer lijchoj tiag. Nej cov tuaj hauv no yeej muaj ib txhia hu xov tooj tham cov hluas nkauj lawv tso duab hauv tob siab no rau nyiaj hu npaum li cas los nej yeej tsis khuv xim ntawv yog nej nyiaj yeej nyob ntawv nej yuav siv kuv tsis muaj cai yuav hais yuav thuam nej tab sis yog nej hlub peb haiv hmoob npaum li nej txhawj nej tshai tiag ua cas nej ho tsis ib nyuag hu nug me ntsis rau kuv sua ntawv rau kuv nrog kuv tham. No tsis yog nej xav rhuav kuv nej khib kuv li peb hmoob tus cwb pwm uas phem2 ntag xwb uas pheej sib thuam sib rhuav tsi sib hlub sib txhawb xwb los ho yuav cia xav li cas mas cov kwv tij hmoob cov npawg cov neej tsa sawv daws. Yog tej kuv hais no tseeg tsawg lawm thiab es tseem tsi tsau nej ho thim xav tau thiab no los yeej tsau kawg nkaus lawm mas ua nej teb kwv tij neej tsa raug luag lwm haiv neeg ua phem rau ua lim hiam rau. Vim nej tsi hlub lawv tiag nej yeej yog 1 cov neeg hmoob phem neeg hmoob ruam tsab ntsev xwb. Yog 1 cov neeg hmoob ua niaj hnub ua teeb meem rov qab rau hmoob tsis txawj tag yog nej cov ko ntag txhob mus hais2 lwm tus li os nej sis saib hauv no xwb nej twb tuaj nrog luag sib cem thuam luag muab luag hais ua dog ua dig yog li lub neej tiag nej ho tseem yuav phem npaum cas thiab hauv no nej twb tsi txawj hwm luag yog li ntawv lub neej tiag nej tseem yuav hwm leej twg thiab.

Hmong Lawyer Thailand.

Attached Thumbnails

 • SAM_0292.JPG
 • SAM_0292.JPG


#47 HMOOB_Yeej Xeem Vaj Hmoob Khejme_*

HMOOB_Yeej Xeem Vaj Hmoob Khejme_*
 • Guests

Posted 11 August 2011 - 10:42 PM

Dabtsoojtsuam VIP, Thampem, Hmoobtxawvntuj thiab Hmoobfabkis,

3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thaib muaj kev Phojywg ntsuabze nrog Tsomfwv Laos thiab Burma, nej covnyuag Hmoob America, French QAUGQABPEG QUAVPOJ VUMCUM VUABTSUAB uas NTSEJMUAGNEEG SIABNTSWSTSIAJ li nej ko, yog thaumtwg 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai pom xyeem qhovmuag thiab paub txog tias nej kwv nej 12 yagtxa txog Thailand ces 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thais taugxaiv kiag mus rau Tsoomfwv Lao thiab Burma ces thawm nej kwv nej 12 yagtxha tshwm rau sabntuj Lao losyog Burma ces yeejmag cuabkhi tsubmuajtsimtxom thiab muab ntxhwb kiag xwb.

Xyoo AD. 2006 dhau los lawm nej cov nyuag Hmoob America QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB uas yog 1, KUBDAG VAJ TXOOJLIS. 2, THAIVNOY VAJ. 3, THSEEJ XYOOJ ( YAJ/KHAB) tau mus ntxiasdag 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKANG Xeev CHIENGMAI lawm 300,000 bahts. KUBDAG VAJ TXOOJLIS yog nyuag mus dagkiag hais tias nws yog Phan oet VAMXEEB VAJ tubntxawg, THAIVNOY VAJ hu xovtooj dag tias nus yog Phan oet VAMXEEB VAJ, TSHEEJ XYOOJ ( YAJ/KHAB ) hu xovtooj dag tias nus yog NAIPHON VAJPOV. Yeej muajtseeb raws li KUBDAG VAJ TXOOJLIS hais tiag, es kom 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKANG Xeev CHIENGMAI ciali txais nyiaj li 300,000 bahts rau KUBDAG VAJ TXOOJLIS siv uantej, tshuav 3 hlis xwb ces Phan oet VAMXEEB VAJ twb tuaj Thailand, mam tuaj ntxiv nyiaj rovrau 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKHANG Xeev CHIENGMAI thiab ua 1 lub TSEV KAWM NTAWV pub rau 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKHANG Xeev CHIENGMAI siv. Yogli 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKANG Xeev CHIENGMAI thiaj tau qiv 300,000 bahts rau KUBDAG VAJ TXOOJLIS.

Xyoo AD. 2008 ces 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKANG Xeev CHGIENGMAI nrhiatau nyug KUBDAG VAJ TXOOJLIS Hmoob America QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB, ces 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKANG Xeev CHIENGMAI thiaj tau coj nyuaj DEV TXOMFAV TSHOBCUAB no mus ntxhub tiavlog lawm, xob tsis quaj, zaj tsis nroo, ntuj tsis dub, teb tsis tsaus.

3 Hmoob Khejme los yog Hmoob Thai tseem yuav nrhiav komtau covnyuag DEV TXOMFAV TSHOBCUAB li 1, THAIVNOY VAJ. 2, TSHEEJ XYOOJ ( YAJ/KHAB ) 3, XUB THOJ. 4, PETER YAJ SUAVYAJ Hmoob French. Yog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nrhiav tau thaumtwg, 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai mamli tshajxa rau nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB paub nawv.


Tshijntshws,
Yeej Xeem Vaj, Hmoob Khejme.

#48 HMOOB_ntsiab ntseg_*

HMOOB_ntsiab ntseg_*
 • Guests

Posted 12 August 2011 - 07:22 AM

Kuv yua tsis hais tuav leej twg npe txawm hmoob dab tsi nyob qhov twg los xib. Peb yeej yog hmoob tib yam. Sawv daws yeej muaj kwv tij muaj neej muaj tsa tib yam. Xav dab tsi los xav kom dav thiab ua tib zoo xav mam hais vim thaum hais lawm nej thau tsi tau nej cov lus rov qab lawm. Vim qhov chaw no tsi paub leej twg yog leej twg tiag. Yog li peb haj yam yuav tsum tau muab lwm tus rov qhov chaw siab hwm lawm ua tib zoo hais tib zoo qhia. Nej yeej pom tos muaj tus lawv tsi tsaus siab rau nej lawm los nej yeej yog tus xub pib hais lawv los yog lwm tus ua ntej yog li tus nej hais ntawv tsis teb nej cov lus los nws ho teb los lwm tus ho pab mob siab lwm tus ho teb ho hais rov qab rau nej ces nej txawm yuav lees tsi tau nej txawm yuav chim rov rau lawv. Kuv twb yeej qhia tseeb2 raws li yuav qhia tau rau nej lawm tias kuv yog leej twg. Kuv tsis xav hais los lus siab2 los yuav tau hais lawm thiab tias cas tseem pheej muaj cov neeg ua dev ntsuav qhuas nws tus kheej ua luaj tias nws ntse nws kawm siab nws nplua nuj nws lub neej zoo tab sis nws twb tsi kam qhia 1 yam dab tsi tias nws yog leej twg tiag nyob qhov twg tiag xov tooj los tsis kam qhia duab los tsi kam tso rau cia kom lwm tus hos paub nws zoo me ntsis nws pheej hais ua tus niag ua dev ntsuav xwb. Nej ua tib zoo xav yog nej sib hlub tiag yuav tsum ua tib zoo sib hwm ua tib zoo hais nquas qhia lwm tus kuv yeej hais rau ntau2 qhov chaw thiab ntau tus ntau leej lawm tias vim yog peb hmoob cov ruam tsab ntse ntau heev peb thiaj li tsi zoo li luag lwm haiv neeg tsis muaj teb muaj chaw nyob nrog luag raug luag muaj txim txom caij tsuj los tsi txawj tag txog niaj hnub nim no. Nej tsi ntseeg tias puas yog kuv tiag los sau cov ntawv rau ntawm no qhov kuv los pib lu topic no pua muaj tseeb tiag. Kuv puas yog lawyer tiag yog nej muaj lub siab lub ntsws hlub peb hmoob li nej hais tiag 2-3 $ xwb yog nej muaj nej nplua nuj nej lub neej zoo li nej qhuas tiag cas nej ho tsi sim hu saib puas yog kuv tiag nug nej tej kwv tij neej tsa saib kuv tus neeg no puas muaj tiag puas yog 1 tus neeg Lawyer lijchoj tiag. Nej cov tuaj hauv no yeej muaj ib txhia hu xov tooj tham cov hluas nkauj lawv tso duab hauv tob siab no rau nyiaj hu npaum li cas los nej yeej tsis khuv xim ntawv yog nej nyiaj yeej nyob ntawv nej yuav siv kuv tsis muaj cai yuav hais yuav thuam nej tab sis yog nej hlub peb haiv hmoob npaum li nej txhawj nej tshai tiag ua cas nej ho tsis ib nyuag hu nug me ntsis rau kuv sua ntawv rau kuv nrog kuv tham. No tsis yog nej xav rhuav kuv nej khib kuv li peb hmoob tus cwb pwm uas phem2 ntag xwb uas pheej sib thuam sib rhuav tsi sib hlub sib txhawb xwb los ho yuav cia xav li cas mas cov kwv tij hmoob cov npawg cov neej tsa sawv daws. Yog tej kuv hais no tseeg tsawg lawm thiab es tseem tsi tsau nej ho thim xav tau thiab no los yeej tsau kawg nkaus lawm mas ua nej teb kwv tij neej tsa raug luag lwm haiv neeg ua phem rau ua lim hiam rau. Vim nej tsi hlub lawv tiag nej yeej yog 1 cov neeg hmoob phem neeg hmoob ruam tsab ntsev xwb. Yog 1 cov neeg hmoob ua niaj hnub ua teeb meem rov qab rau hmoob tsis txawj tag yog nej cov ko ntag txhob mus hais2 lwm tus li os nej sis saib hauv no xwb nej twb tuaj nrog luag sib cem thuam luag muab luag hais ua dog ua dig yog li lub neej tiag nej ho tseem yuav phem npaum cas thiab hauv no nej twb tsi txawj hwm luag yog li ntawv lub neej tiag nej tseem yuav hwm leej twg thiab.

Hmong Lawyer Thailand.


tus phooj ywg, thov hais hla koj zog, cov neeg tuaj rau hauv no, yeej yog cov neeg muaj kev chawj kev chim, nyuaj siab tsis txawj tag, tsis pom qab yuav mus tso pa rau qhov twg, thiaj tuaj tso pa rau hauv no, saib puas muaj tus, tuaj ua tib zoo hais ib lo lus zoo pub rau lawv, tiam sis lawv yog cov uas yuav tshiam lwj tshiam liam, saib puas yuav zoo lawv lub siab, thiab xav kom muaj tus tuaj chawj lawv ib zaug, kuv tham rau koj tias, koj saib kiag, tej lus uas lawv hais, ces yeej paub kiag tias lawv ntsib txoj kev twg lawm.

kuv hais rau koj tias ua siab loj thiab mog. yog koj yuav xav tham nrog rau cov neeg tsis muaj kev cov nyom kub ntxhov, koj tham nrog tus uas tuaj tawm tswv yim, tsis thuam, tsis hais siab, txog leej twg li, tus ntawd thiaj yog tus uas muaj kev kaj siab, thiab yog tus uas muaj lub siab hlub es yuav coj tej tswv yim zoo, tuaj qhia rau sawv daws, koj xav ne puas yog li kuv hais thiab?

#49 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 12 August 2011 - 10:08 AM

Dabtsoojtsuam VIP, Thampem, Hmoobtxawvntuj thiab Hmoobfabkis,

3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thaib muaj kev Phojywg ntsuabze nrog Tsomfwv Laos thiab Burma, nej covnyuag Hmoob America, French QAUGQABPEG QUAVPOJ VUMCUM VUABTSUAB uas NTSEJMUAGNEEG SIABNTSWSTSIAJ li nej ko, yog thaumtwg 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai pom xyeem qhovmuag thiab paub txog tias nej kwv nej 12 yagtxa txog Thailand ces 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thais taugxaiv kiag mus rau Tsoomfwv Lao thiab Burma ces thawm nej kwv nej 12 yagtxha tshwm rau sabntuj Lao losyog Burma ces yeejmag cuabkhi tsubmuajtsimtxom thiab muab ntxhwb kiag xwb.

Xyoo AD. 2006 dhau los lawm nej cov nyuag Hmoob America QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB uas yog 1, KUBDAG VAJ TXOOJLIS. 2, THAIVNOY VAJ. 3, THSEEJ XYOOJ ( YAJ/KHAB) tau mus ntxiasdag 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKANG Xeev CHIENGMAI lawm 300,000 bahts. KUBDAG VAJ TXOOJLIS yog nyuag mus dagkiag hais tias nws yog Phan oet VAMXEEB VAJ tubntxawg, THAIVNOY VAJ hu xovtooj dag tias nus yog Phan oet VAMXEEB VAJ, TSHEEJ XYOOJ ( YAJ/KHAB ) hu xovtooj dag tias nus yog NAIPHON VAJPOV. Yeej muajtseeb raws li KUBDAG VAJ TXOOJLIS hais tiag, es kom 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKANG Xeev CHIENGMAI ciali txais nyiaj li 300,000 bahts rau KUBDAG VAJ TXOOJLIS siv uantej, tshuav 3 hlis xwb ces Phan oet VAMXEEB VAJ twb tuaj Thailand, mam tuaj ntxiv nyiaj rovrau 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKHANG Xeev CHIENGMAI thiab ua 1 lub TSEV KAWM NTAWV pub rau 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKHANG Xeev CHIENGMAI siv. Yogli 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKANG Xeev CHIENGMAI thiaj tau qiv 300,000 bahts rau KUBDAG VAJ TXOOJLIS.

Xyoo AD. 2008 ces 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKANG Xeev CHGIENGMAI nrhiatau nyug KUBDAG VAJ TXOOJLIS Hmoob America QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB, ces 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nyob Zos KHUNKANG Xeev CHIENGMAI thiaj tau coj nyuaj DEV TXOMFAV TSHOBCUAB no mus ntxhub tiavlog lawm, xob tsis quaj, zaj tsis nroo, ntuj tsis dub, teb tsis tsaus.

3 Hmoob Khejme los yog Hmoob Thai tseem yuav nrhiav komtau covnyuag DEV TXOMFAV TSHOBCUAB li 1, THAIVNOY VAJ. 2, TSHEEJ XYOOJ ( YAJ/KHAB ) 3, XUB THOJ. 4, PETER YAJ SUAVYAJ Hmoob French. Yog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai nrhiav tau thaumtwg, 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai mamli tshajxa rau nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB paub nawv.


Tshijntshws,
kuv muaj neeg paub koj zoo heev lawm.muaj qab kavtsij noj.yuav aim pojniam kav tsij aim kom txaus.ib txojsia pauv ib txoj xwb OK .Yeej Xeem Vaj, Hmoob Khejme.#50 HMOOB_Vaj_*

HMOOB_Vaj_*
 • Guests

Posted 12 August 2011 - 01:17 PM

Yeej Xeem Vaj,

Thov caw koj nawj koj muaj tswv yim liam li cas los kav tsij siv kom tas koj lub tswv yim tsam koj lub luag hauj lwm ho tsis ncav koj. Thov tso cai rau koj..

Kuv yuav tsis thuam koj hais tias NEJ COV NYUAG HMOOB THAIB zoo li ko vim hais tias hmoob thaib los yog peb neej peb tsav kuv los kuj tshuav kwv tij nyob Khejme thiab lwm lub zos hauv Thaib Teb ko...Tab sis kuv yuav thuam koj tus YEEJ VAJ ko hais tias koj mas RUAM tshaj tus tshiaj uas tsis muaj siab ntsws xwb. Tsis tsim nyog kuv lub sij hawm muaj nqis los nrog ib tug tib neeg HLWB QAUJ li koj tham lawm. Muaj tswv yim liam li cas los kav tsij caw tau nawj mog, kuv pab koj tusiab hais tias hnub no koj muab nej lub xeem Vaj nom Vajtswv coj los pua peb ko taw tsuj lo av li..

VIPHi, Phooj ywg VIP, thov koj txhob cem lub xeem vaj mas los, tus yawg no xyov tws yog nws xeem dab tsi es thov koj txhob lam cem peb lub xeem nawv, tus yawg no tej zaum nws yog ib tug neeg tshuav tej pob txha los tuav nws lub cev lawm xwb, nws tej siab tej ntsws, tej npaij, tej tawv twb raug dab phem noj tag lawm es thov koj ua twb zoo xav kom zoo zoo es txhob hais lub xeem Vaj lawm OK

#51 HMOOB_99 Thaj_*

HMOOB_99 Thaj_*
 • Guests

Posted 12 August 2011 - 05:18 PM

Yeej Vaj, hais rau koj paub zoo hais tias lub tshiab peb caug 1011 no kuv yuav los ua si Chiang Mai thiab Khej me ntag nawb. Koj yeej meem ceev faj koj tus pojniam thiab koj cov ntxhais tsis txhob cia nyiag kev tuaj ntsib tau kuv nawb. Leej twg mag kuv 99 thaj no tag ces nws yuav tsis quav ntsej nej cov txiv neej hmoob khej me li lawm. Luag hais tias noj tsis tos haus tsis yig,khoom noj txog ncauj ces mam lauj txog los ces yuav tau xo ntag laiv. Pojniam zoo nkauj tuaj ntsib peb cov tub txawg no ces yuav tsum mag li lawm xwb nawb. Kuv los nyiam cov pojniam muaj txiv tshaj vim lawv mag lawv tus tsis txawj txiv xwb, thaum kuv xyuas ces ntsaj cuag siav yuav tu li thiab.

#52 HMOOB_Yeej Xeem Vaj Hmoob Khejme_*

HMOOB_Yeej Xeem Vaj Hmoob Khejme_*
 • Guests

Posted 13 August 2011 - 07:13 AM

Covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB NTSEJMUAGNEEG SIABNTSWS TSIAJ, noj nyoos haus txias ntxoojntxoog vwmdab uas TSHOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV LWJLAM LIMXYIAM NTAISNTUJ TXIANTSHAV TXOMFAV txheej dhau txheej, tiam dhaum tiam txog niajhnoobno tiag.

Kuv, Yeej Xeem Vaj Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai, tsis ntshai nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB kiagli. Ntajhmuv riamphom cinpuaj ntauglees khuam kuv npab nyob kuv tes, Cai ntugntoob luaj cavtxoob nyob kuv ncauj, tsuamtob zuagplias nkuaj khovkho nyob kuv zos, kuv peebzeej coob peeb muas ntau, kuv yog NOMLOJ, tsis ntshai nej covnyuag DEV TXOMFAV TSHOBCUAB Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ kiagli.

3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai muaj MAIVPUV-NOMPHAJ ua NANG OET-PHAB OET Movie Hmoob. MAIPUV kuj tseem yog TSOOMHWV LAO DENG li PHATNATNGAN XAN OET, xa xov txhua hli txog rau TSOOMFWV LAO DENG thiab rov mus tsev txhua txhua 3 hli twg. QHUALAJMUM VAJ nyob Zos 52, VIETIAN, LAO kuj yog TSOOMHWV LAO DENG li PHATNATNGAN XAN OET tuaj nyob Zos Khejme, mus mus los los ncejtoj nqistaug xauj xyuas nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB uas kwv txha tuaj rau Thailand yuav npaj TXOMFAV TSHOBCUAB.

3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai kuj muaj XIBHWB LIS KUAJ nyob America yog MAIVPUV tug laus nrws swm, xa nyiaj txhua txhua hli rau MAIVPUV, kuj muab tau 300,000 bahts rau MAIVPUV ua Bat Thai thiab Passport Thai. 1 xyoo twg XIBHWB LIS KUAM kuj tuaj Thailand thiab Lao 3-4 zaug yog tuaj txiag MAIVPUV thiab xa xov nkawgxaiv rau MAIPUV thiab TSOOMFWV LAO DENG, 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai kuj tseem muaj LOOJ LAUJ NPISTSU noob NPLIAJYOB nyob America yog TUAMTHAWJ FBI, kuj iabhaim cuabkhi tau NAI PHON VAJPOV cab mus lojcuj tsubmuajtsimtxom nyob cev lojfaj tau ntau hli thiab niajhnoob nkawgxaiv xa rau TSOOMFWV LAO DENG thiab rov tuaj nyob PHONESAWAN, XIENGKHUANG, LAO tasli.

Yog covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB dev TXOMFAV TSHOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV LWJLAM LIMXYIAM NTAISNTUJ TXIANTSHAV tug twg tseem cavncauj ntau, kuv Yeej Xam Vaj Hmoob Khejme losyog Hmoob txhom tau ces muab NPLAIG hlais, muab NOOBQES sam tso UAQHEV txog hnoob tuag.Muajtseeb,Yeej Xeem Vaj, Hmoob Khejme

#53 HMOOB_99 Thaj_*

HMOOB_99 Thaj_*
 • Guests

Posted 13 August 2011 - 11:24 AM

Tub Hmoob Vaj poob tsim aw, tej nyuag ko xwb es peb hmoob txawv teb chaws yuav txob txhawj dab tsi nas. Nom thaib thiab nom nplog ces peb muab me me nyiaj ua kev zoo siab rau lawv ces lawv luag ntxhi rau peb lawm xwb os. Peb yuav coj koj pojniam mus qhov twg los lawv yeej tsis pom tsis quav ntsej li os. Ua zoo ib tsam mag kuv tus no tag ces rov los txog tsev nws tsis kam hlub koj es koj mus zaum quaj nyuj nyoos zaum caws pob vos lawm xwb lauv. Kuv saib mas zoo li koj twb tsis muaj chaws cob cuab lawm sub ntag sav. Koj hais ntau ces kuv ntiav kiag neeg los tos koj pojniam mus ntag hov.

#54 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 14 August 2011 - 02:20 PM

Covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB NTSEJMUAGNEEG SIABNTSWS TSIAJ, noj nyoos haus txias ntxoojntxoog vwmdab uas TSHOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV LWJLAM LIMXYIAM NTAISNTUJ TXIANTSHAV TXOMFAV txheej dhau txheej, tiam dhaum tiam txog niajhnoobno tiag.

Kuv, Yeej Xeem Vaj Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai, tsis ntshai nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB kiagli. Ntajhmuv riamphom cinpuaj ntauglees khuam kuv npab nyob kuv tes, Cai ntugntoob luaj cavtxoob nyob kuv ncauj, tsuamtob zuagplias nkuaj khovkho nyob kuv zos, kuv peebzeej coob peeb muas ntau, kuv yog NOMLOJ, tsis ntshai nej covnyuag DEV TXOMFAV TSHOBCUAB Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ kiagli.

3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai muaj MAIVPUV-NOMPHAJ ua NANG OET-PHAB OET Movie Hmoob. MAIPUV kuj tseem yog TSOOMHWV LAO DENG li PHATNATNGAN XAN OET, xa xov txhua hli txog rau TSOOMFWV LAO DENG thiab rov mus tsev txhua txhua 3 hli twg. QHUALAJMUM VAJ nyob Zos 52, VIETIAN, LAO kuj yog TSOOMHWV LAO DENG li PHATNATNGAN XAN OET tuaj nyob Zos Khejme, mus mus los los ncejtoj nqistaug xauj xyuas nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB uas kwv txha tuaj rau Thailand yuav npaj TXOMFAV TSHOBCUAB.

3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai kuj muaj XIBHWB LIS KUAJ nyob America yog MAIVPUV tug laus nrws swm, xa nyiaj txhua txhua hli rau MAIVPUV, kuj muab tau 300,000 bahts rau MAIVPUV ua Bat Thai thiab Passport Thai. 1 xyoo twg XIBHWB LIS KUAM kuj tuaj Thailand thiab Lao 3-4 zaug yog tuaj txiag MAIVPUV thiab xa xov nkawgxaiv rau MAIPUV thiab TSOOMFWV LAO DENG, 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai kuj tseem muaj LOOJ LAUJ NPISTSU noob NPLIAJYOB nyob America yog TUAMTHAWJ FBI, kuj iabhaim cuabkhi tau NAI PHON VAJPOV cab mus lojcuj tsubmuajtsimtxom nyob cev lojfaj tau ntau hli thiab niajhnoob nkawgxaiv xa rau TSOOMFWV LAO DENG thiab rov tuaj nyob PHONESAWAN, XIENGKHUANG, LAO tasli.

Yog covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ VUMTSUM VUABTSUAB dev TXOMFAV TSHOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV LWJLAM LIMXYIAM NTAISNTUJ TXIANTSHAV tug twg tseem cavncauj ntau, kuv Yeej Xam Vaj Hmoob Khejme losyog Hmoob txhom tau ces muab NPLAIG hlais, muab NOOBQES sam tso UAQHEV txog hnoob tuag.Muajtseeb,Yeej Xeem Vaj, Hmoob Khejme

puas txaj muag rau ntiajteb os thaub xiam hlwb yog kuv ces noj tshuav ntxuas nyiaj tuag lawm os.sau ntawv hmoob /ntawv mekas twb tsi thwj cas yuav khav ua luaj. :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:

#55 HMOOB_nuj kuab sim_*

HMOOB_nuj kuab sim_*
 • Guests

Posted 15 August 2011 - 10:13 AM

Tam sim no kuv qhib tau 1 lub company nyob rau ntawm Thaib teb. Qhov hom phaij ua kuv qhib lub company no mas los ntawm kuv tau mus tim nplog teb tau mus pom tias peb cov kwv tij hmoob tiv lawm txom nyem heev thiaj khwv heev. Khwv tas niaj tas xyoo tiv tshav tiv nag ua xwb los twb tsis tsaus noj tsaus haus tsis muaj noj muaj haus.

Vim txawm tias koj muaj mov noj lawm los yeej yuav tsum muaj nyiaj yuav ub yuav no li thiaj yog tsis muaj nyiaj ces kuj yuav nyuaj heev li thiab. Cov kwv tij tiv ntau tus lawm tau hais kom kuv nrhaiv hauj lwm sab tim thaib no rau lawv tau tuaj ua.

Kuv xav tias yog 1 qho kev yuav pab daws tau lawv tej kev khwv thiab kev tsom nyem txawm yuav tsis pab tau ntau los kuv kuj xav tias yog 1 yam ua kuv yuav pab tau rau peb haiv hmoob mus rau 1 qhov zoo dau yam dhau los. Vim teb chaws Thaib yog 1 lub teb chaws Seree(democracy) nyob ze rau teb chaws nplog txoj kev nrhiav noj nrhiav haus yuav zoo dua l wm teb chaws thiab lwm lub teb chaws ua nyob deb lawm.

Kuv yuav ua ntaub ua ntawv tos cov kwv tij tim nplog tuaj kom lawv tuaj nyob teb chaws Thaib yam li txoj kev cai Thaib muaj kom lawv tuaj nyob yam raug txoj kev cai(Work Permit) yuav mus yuav los qhov twg kom mus los ywj pheej ywj siab thiab tsis muaj teeb meem rau peb cov kwv tij hmoob ua kuv tos tuaj ntawv. Cov nyiaj ua zog uas kuv muab rau lawv yuv nyob li ntawm 8,000-10,000 ฿ /Month(266-333 $/Month).

Txoj kev cai them nqi zog ntawm Thaib teb tam sim no txoj kev cia txim cia tsi kheev kom them qis dua li ntawm 215 ฿/1 hnub(7 $/1 hnub). Kuv thiab li muab cov lus thiab cov ntawv no los thsaj tawm rau nej sawv daws. Lub company kuv qhib tau lawm tiam sis tseem siv nyiaj khiav teb ntaub ntawv ntau yam thiab khiav kev mus2 los2 yog leej twg xav nrog kuv koom ua thiab xav li kuv xav tias yog 1 qho yuav pab peb cov kwv tij hmoob tim nplog ua lawv tseem txom2 nyem nej hu tuaj nrog kuv tham los sis Email los rau kuv tau.

Hos qhov nyiaj tshaj thawj ntawm kev ua hauj lwm yuav los faib rau peb cov nqis peev koom ua lub company no kuv yeej muaj cia tib si lawm yuav tsis pub kom nej nqis nyiaj dawb2 vim yeej yog 1 qhov lag luam. Kuv yuav tham tsis tau txhij txhua rau nej ntam qho chaw no. Muaj dab tsi nej ho hu xov tooj los email lo nrog kuv tham.

Kuv ua txoj hauj lwm Lawyer yog li ntawv nov yog 1 yam 1 qho ua kuv yuav siv kuv txoj kev paub kev kawm ua kuv ua tau los hlub los pab peb haiv neeg hmoob kom ho mus tau 1 kauj ruam tom hauv ntej. Dhau los nej twb pom2 lawm tias peb hmoob tim nplog khiav kev txom nyem los rau Thaib teb coob heev tiam sis lawm los tsis raug txoj kev txoj cai.

Ib thxia thiaj rau quab yaum rov qab mus tim nplog lawm. Nim no tseem txhuav tej txhia thiab los kuj nyob ua neeg khiav nkag teb chaws Thaib yam li neeg txhaum kev cai xwb. Lam nyob yam tsi paub lub neej yav tom ntej ua neej nyob raus nti xwb. Kuv nrog nej tham li no xwb vim sau los ntau heev lawm.

Phone. +66 81 448 2583, +66 81 668 3302

Email:nrsckbox@hotmail.com, hmonglawyerthailand@hotmail.com

Ua tsaug ntau.

Hmong Lawyer Thailand.#56 HMOOB_nuj kuab sim_*

HMOOB_nuj kuab sim_*
 • Guests

Posted 15 August 2011 - 10:23 AM

nyob zoo tus hmoob lawyer thailand, kuv tuaj saib koj lub ntsib lus tag lawm kuv yeej tsis pom yuav txhaum qhov twg li, tiam sis neeg sis sis ceg vim koj lub ntsiab lus, kuv yuav tsis tham koj lub ntsiab lus, tiam sis kuv tham rau koj tias, lub ntsiab lus pib no, koj yog tus pib, tsam no cov phooj ywg tuaj saib rau hauv no, lawv sib ceg heev hwv lawm, koj yog ib tug tub txawg, tuaj koom tawm tswv yim saib koj yuav daws tej teeb meem no li cas? thov koj ho hais ib lo kom lawv ho rov hais lus tsuag me ntsis thiab puas tau?

#57 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 15 August 2011 - 01:02 PM

Hi, Phooj ywg VIP, thov koj txhob cem lub xeem vaj mas los, tus yawg no xyov tws yog nws xeem dab tsi es thov koj txhob lam cem peb lub xeem nawv, tus yawg no tej zaum nws yog ib tug neeg tshuav tej pob txha los tuav nws lub cev lawm xwb, nws tej siab tej ntsws, tej npaij, tej tawv twb raug dab phem noj tag lawm es thov koj ua twb zoo xav kom zoo zoo es txhob hais lub xeem Vaj lawm OKTus Phoojywg Vaj,

Kuv tsis tau cem nej xeem Vaj nawj.. thov koj rov mus nyeem zoo zoo kom nkag siab txog qhov kuv hais tus Yeej Xeem Vaj xwb.

Uatsaug,

VIP


#58 HMOOB_YEEJ XEEM VAJ HMOOB KHEJME_*

HMOOB_YEEJ XEEM VAJ HMOOB KHEJME_*
 • Guests

Posted 15 August 2011 - 08:19 PM

Zoonyob tsoom phoojywg Hmoob Yeebphiaj Tojsiab.com hmovtshua txhualeej,

Kwvluag MOS XEEM THOJ Hmong Thai Lawyer, Hmoob Khejme yog leej pib lub HAULUG/TOPIC no, yog li kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai thiajtau sau ntawv cemcem nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ VUABTSUAB, ntsejmuag neeg siabntsws tsiaj, nojnyoog haustxias uas ua DEV TXOMFAV TSHOBCUAB, saib kwvluag MOS XEEM THOJ Hmoob Thai Lawyer, Hmoob Khejme yuav hais thiab txiavtxim licas rau 3 sawvdaws. Tiamsis kwvluag MOS XEEM THOJ Hmoob Thai Lawyer, Hmoob Khejme yeej tsis ntsej, tsis ntsia, tsis hais lus, uatxuj dubtxig, ua tug tsis pom, tsis paub xwb.

Tsoom phoojywg Hmoob Yeebphiaj Tojsiab.com hmovtshua txhualeej, Kwvluag MOS XEEM THOJ Hmoob Thai Lawyer, Hmoob Khejme puas yog LAWYER tiag ? Lub COMPANY puas TSEEB losyog ZAB xwb ?

3 Hmoob sawvdaws tej tswvyim TXOMFAV TSOBCUAB LIAMSIM PIAMFWV LIAMTSWV li kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai tau sauntawv tham, piav, cem txog loslawm ntawd yeej muaj tiagtiag raws nraim li kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai tau sauntawv tham, piav, cem txog. Kuv lub npe yeejyog YEEJ XEEM VAJ tiagtiag, kuv tham, piav cem qhovtseeb thiab qhovtiag xwb, kuv thiaj qhia kuv npe tsotshavplhuav.Zoonyob txog sawvdaaws,
YEEJ XEEM VAJ, Hmoob Khejme.

#59 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 15 August 2011 - 10:10 PM

Zoonyob tsoom phoojywg Hmoob Yeebphiaj Tojsiab.com hmovtshua txhualeej,

Kwvluag MOS XEEM THOJ Hmong Thai Lawyer, Hmoob Khejme yog leej pib lub HAULUG/TOPIC no, yog li kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai thiajtau sau ntawv cemcem nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ VUABTSUAB, ntsejmuag neeg siabntsws tsiaj, nojnyoog haustxias uas ua DEV TXOMFAV TSHOBCUAB, saib kwvluag MOS XEEM THOJ Hmoob Thai Lawyer, Hmoob Khejme yuav hais thiab txiavtxim licas rau 3 sawvdaws. Tiamsis kwvluag MOS XEEM THOJ Hmoob Thai Lawyer, Hmoob Khejme yeej tsis ntsej, tsis ntsia, tsis hais lus, uatxuj dubtxig, ua tug tsis pom, tsis paub xwb.

Tsoom phoojywg Hmoob Yeebphiaj Tojsiab.com hmovtshua txhualeej, Kwvluag MOS XEEM THOJ Hmoob Thai Lawyer, Hmoob Khejme puas yog LAWYER tiag ? Lub COMPANY puas TSEEB losyog ZAB xwb ?

3 Hmoob sawvdaws tej tswvyim TXOMFAV TSOBCUAB LIAMSIM PIAMFWV LIAMTSWV li kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai tau sauntawv tham, piav, cem txog loslawm ntawd yeej muaj tiagtiag raws nraim li kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai tau sauntawv tham, piav, cem txog. Kuv lub npe yeejyog YEEJ XEEM VAJ tiagtiag, kuv tham, piav cem qhovtseeb thiab qhovtiag xwb, kuv thiaj qhia kuv npe tsotshavplhuav.Zoonyob txog sawvdaaws,
YEEJ XEEM VAJ, Hmoob Khejme.Tus kwv tij los sis yog tus npawg muaj qee tus tias kuv tsis yog Lawyer. Lawyer tsis muaj sij hawm kuv duab los kuv tso xov tooj kuv Email los kuv muab cia tsi muaj leej twg yuav hu xov tooj sau Email rau kuv qhov chaw no tsi paub leej twg yog leej twg. Yog li tham lus dog dig xwb nkim lub sij hawm xwb kuv thiab tsi tau khoom los teb cov lus. Yog koj nyob khej me tiag koj hu tuaj nrog kuv tham tau kawg cav koj ho tsi hu tuaj os tus npawg. Los yog tus los sau kiag cov lus tam sim no uas kuv teb no ho tsis yog Yeej xeem Vaj lawm thiab mas. Kuv los pib lub Topic no txog tav no yeej tsis muaj 1 yam dab tsi zoo tuaj rau peb hmoob sawv daws li kuv los kuj tu siab. Yog peb lub siab Lim hiam dais ntuj xwb. Tus npawg Yeej xeem Vaj cov lus koj hais kuv yeej xav tias muaj qhov zoo ntau dua qhov phem koj coj cov lus no los hais rau peb tau hnov tau paub zoo kawg lawm peb thiaj paub tias muaj li koj hais los ntawv thiab. Yog tsi li ces lawm cov nyob tim ub los lawm xav tias lawm ces zoo txhua tus xwb yeej tsi muaj tus phem. Lawv cov zoo los lawv thiaj xam pom tias lawv yeej muaj cov neeg li ntawm koj hais thiab tsi yog tias lawv ho yuav zoo thxua tus. Peb hmoob Thaib hmoob nplog los sis yog hmoob qhov twg lawm los tau pom tau nyeem los lawm thiab paub thiab. Nej twb tsi muaj 1 tug yuav qhia tau meej li tias nej yog leej twg tiag ces nkim lub sij hawm lawm xwb. Yog nej qhia nej tseeb kuv thiaj txawj nrog nej hais plaub yog tsi li ntawv ces kuv tsi nrog nej tham lawm nkim sij hawm nkis nyiaj nqe suav taws ua los tham dog dig li no xwb. Yog nej ntse nej paub qab hau nej tsi xiam hlwb kuv hais tsawg los nej yuav paub ntau lawm.

Attached Thumbnails

 • SAM_0301.jpg


#60 HMOOB_Vam Meej_*

HMOOB_Vam Meej_*
 • Guests

Posted 15 August 2011 - 11:59 PM

Tus kwv tij los sis yog tus npawg muaj qee tus tias kuv tsis yog Lawyer. Lawyer tsis muaj sij hawm kuv duab los kuv tso xov tooj kuv Email los kuv muab cia tsi muaj leej twg yuav hu xov tooj sau Email rau kuv qhov chaw no tsi paub leej twg yog leej twg. Yog li tham lus dog dig xwb nkim lub sij hawm xwb kuv thiab tsi tau khoom los teb cov lus. Yog koj nyob khej me tiag koj hu tuaj nrog kuv tham tau kawg cav koj ho tsi hu tuaj os tus npawg. Los yog tus los sau kiag cov lus tam sim no uas kuv teb no ho tsis yog Yeej xeem Vaj lawm thiab mas. Kuv los pib lub Topic no txog tav no yeej tsis muaj 1 yam dab tsi zoo tuaj rau peb hmoob sawv daws li kuv los kuj tu siab. Yog peb lub siab Lim hiam dais ntuj xwb. Tus npawg Yeej xeem Vaj cov lus koj hais kuv yeej xav tias muaj qhov zoo ntau dua qhov phem koj coj cov lus no los hais rau peb tau hnov tau paub zoo kawg lawm peb thiaj paub tias muaj li koj hais los ntawv thiab. Yog tsi li ces lawm cov nyob tim ub los lawm xav tias lawm ces zoo txhua tus xwb yeej tsi muaj tus phem. Lawv cov zoo los lawv thiaj xam pom tias lawv yeej muaj cov neeg li ntawm koj hais thiab tsi yog tias lawv ho yuav zoo thxua tus. Peb hmoob Thaib hmoob nplog los sis yog hmoob qhov twg lawm los tau pom tau nyeem los lawm thiab paub thiab. Nej twb tsi muaj 1 tug yuav qhia tau meej li tias nej yog leej twg tiag ces nkim lub sij hawm lawm xwb. Yog nej qhia nej tseeb kuv thiaj txawj nrog nej hais plaub yog tsi li ntawv ces kuv tsi nrog nej tham lawm nkim sij hawm nkis nyiaj nqe suav taws ua los tham dog dig li no xwb. Yog nej ntse nej paub qab hau nej tsi xiam hlwb kuv hais tsawg los nej yuav paub ntau lawm.


Hmoob lawyer, koj yuav tsum muab koj npe, chaw nyob, xovtooj, thiab chaws ua hauj lwm rau peb mas peb thiaj tuaj saib tau koj thiab ntseeg hais tias koj yog ib tus lawyer tuav kev cai es peb thiaj zoo tuaj sab laj rau koj. Koj tsos daim duab thiab email xwb es peb yuav ua li cas nrhiav tau koj nas. Cov neeg hauv internet ces feem ntau yog cuav los sis spam xwb os.

#61 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 16 August 2011 - 01:33 AM

Hmoob lawyer, koj yuav tsum muab koj npe, chaw nyob, xovtooj, thiab chaws ua hauj lwm rau peb mas peb thiaj tuaj saib tau koj thiab ntseeg hais tias koj yog ib tus lawyer tuav kev cai es peb thiaj zoo tuaj sab laj rau koj. Koj tsos daim duab thiab email xwb es peb yuav ua li cas nrhiav tau koj nas. Cov neeg hauv internet ces feem ntau yog cuav los sis spam xwb os.


Kuv tsis paub tias koj yuav yog txiv neej los poj niam kuv yuav hu koj ua tus muam los hu npawg los hu kwv tij tiam sis kuv li xov tooj kuv yeej tso rau saum ntej kuv pib lub Topic no lawm thse koj tsi tau pom qhov kuv pib cia sauv xwb. Tab sis kuv rau cia li ntawv yog tsi txawj hu los kuv muab sau kom meej lo tau tiam sis kuv tshuam koj lus me ntsis yog koj xav paub tiag koj hu los xwb los sau ntawv los tau kuv Email twb muaj cia saum ntej sauv thiab hais los lus tus kiag rau koj tias kuv twb hais ntau2 kawg rau nej lawm cas nej cov xav zoo yog nej muaj siab tiag cas nej tsi ib nyuag sau ntawv rau kuv hu xov tooj rau kuv yog nej tsi muaj sij hawm los nej khuv xim nej tej nyiaj nej lub sij hawm ces tsis tas los hais2 lawm. Kuv tsuas qhia tau li no rau koj rau nej lawm xwb. Kuv xov tooj Thaib teb yog sib hu hauv Thaib teb yog 081-448-2583, 081-668-3302

#62 HMOOB_Mos tsis lus_*

HMOOB_Mos tsis lus_*
 • Guests

Posted 16 August 2011 - 12:35 PM

Hmoob thai lawyer,

Tsoom neeg tuaj hauv Tojsiab.com no ces yog cov nyuag neeg qaugdabpeg, neeg nojxyeej, nojseem, nojso, neeg raum tuag, hlwb qauj saum roojlog plimpliaju xuab nplaig ua qaubncaug nrogsig xwb. Koj, Hmoob Thai lawyer yuav tsum txavdeb. Cov nyuag neeg qaugdabpeg no, cov coob yog loogtxha sabntuj America ces txawm khav tias yog NEEG TXAWJNTSE lawm no, qhovtiag yog tibco nyuag dev txomfav xwb.

Niajhnoob no, 3 tsoom Hmoob cov nyuag QAUGDABPEG TSHOBCUAB LIAMSIM QIASNEEG tshajplawg ces yog cov nyuag HMOOB 30 xyoo nyob America thiab French. Cov nyuag no LIAMTXWV tshaj Qaib lawm, leej tub tsoob kiag leej niamtshiab, leej txiv tsoob kiag leej nyab thiab tsoob kiagleej ntxhaissaws. Cov nyuag tuaj hauv Tojsiab.com no, saib sau ntawv hais lus xwb ces yeej paub tias tsuasyog lam ciajsia ua neeg xwb, tsis yog neeg Hmoob, yog neeg Tsiaj. Neeg Tsiaj ces NTSEJMUAG CEVNQAIJ DAIMTAWV yog NEEG tiamsis SIABNTSWS yog TSIAJNRUABNRAG thiajli noj nyoog haus txias, ntxooj ntxoog vwm dab, tsis meejpem thoobhlwb tonrog paubtxog kev ua neeg Hmoob, tsis paub RESPECT EACHOTHER.


Thankyou,Yeej Xeem vaj, nyob Zos Khejme, Thailand.

Nyob zoo tus phooj ywg. Yeej xeem vaj. kuv thov teb rau koj cov lus koj sau mus cem peb cov Hmoob America. nws tsis yog peb yuav phem tag tus li koj cem no. muaj qee tus li 2% xwb. ua li cas koj yuav cem tag nrho peb cov Hmoob America ?. koj ua twb zoo xav zoo2 nawb. peb tsis tau hais tham txog koj tus yeej xeem vaj no li os. tsuas yog koj cia li tuaj cem peb rau hauv no xwb.koj khav tias koj yog neeg zoo nrog rau cov Hmoob thaib tib si no puas yog?. yog li ntawd koj tus kheej koj ua tau dab tsi rau Hmoob ?. koj pab Hmoob petsawg zaus lawm?. ib zaug yog petsawg pua npaj. peb Hmoob Ameriac phem li koj hais diam tabsi nej lub chaws thaib no raug dej nyab peb hov pab nyiaj los pab rau tsoom neeg thaib nrog rau koj tus yeej no tib si. koj khav koj zoo heev no los?. txij li thaum kuv paub saib internet los kuv tsuas pom koj tib lug yeej xeem vaj no pheej cem peb cov Hmoob America nkaus xwb.ho duas li ma lawm yeej tsis cem peb li. xav nug koj seb koj puas yog ib tug kev txawj laus neeg loj npaum li cas?. ua nom dab tsi?. kuv saib koj twb tsis tau muaj lub npe laus li ua cas koj yuav khav cuag li koj yog ib tswv xeev &ib tug tswv zos khej me. tabsi tus tswv zos khej me peb twb paub hov tsis yog koj thiab. koj ces tsuas yog tus txiv tsev rau koj poj niam me nyuam xwb sav!. kuv thov kom koj tsis txhob ces ces peb Hmoob America lawm. nyob tsam thaib muaj nej quj ces peb tsis tawm suab pab nej mog!.koj cov lus mas zoo lo koj thiab ib tug kwv tij Hmoob America nej ciaj caub lawm. ua li cas leej twg ua rau koj es koj tsis hais rau nws xwb koj yuav mus hais ki tag peb Hmoob America no!. koj xav kom zoo nawb yeej. luag tej laus hais tias khau qhov twg cev tes khawb qhov ntawd no os yeej.txhob lam mus khawb tag phab tag pheev li koj nyob tsam hov sawv ua xua tag koj lub ces mog.
thaum kawg no kuv thov Vaj tswv huab tais ntuj foom koob hmoov rau koj tus kheej kom koj txhob pluag pluag kev hlub es koj thiaj tsis cem cem Peb Hmoob America lawm mog yeej xeem vaj. koj nyeem tag los rov nyeem dua koj thiaj li yuav nkag siab os. kuv cov lus no kuv tsis yog hais cem koj. kuv tsuas hais cheem koj xwb os.

#63 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 16 August 2011 - 12:41 PM

Tus kwv tij los sis yog tus npawg muaj qee tus tias kuv tsis yog Lawyer. Lawyer tsis muaj sij hawm kuv duab los kuv tso xov tooj kuv Email los kuv muab cia tsi muaj leej twg yuav hu xov tooj sau Email rau kuv qhov chaw no tsi paub leej twg yog leej twg. Yog li tham lus dog dig xwb nkim lub sij hawm xwb kuv thiab tsi tau khoom los teb cov lus. Yog koj nyob khej me tiag koj hu tuaj nrog kuv tham tau kawg cav koj ho tsi hu tuaj os tus npawg. Los yog tus los sau kiag cov lus tam sim no uas kuv teb no ho tsis yog Yeej xeem Vaj lawm thiab mas. Kuv los pib lub Topic no txog tav no yeej tsis muaj 1 yam dab tsi zoo tuaj rau peb hmoob sawv daws li kuv los kuj tu siab. Yog peb lub siab Lim hiam dais ntuj xwb. Tus npawg Yeej xeem Vaj cov lus koj hais kuv yeej xav tias muaj qhov zoo ntau dua qhov phem koj coj cov lus no los hais rau peb tau hnov tau paub zoo kawg lawm peb thiaj paub tias muaj li koj hais los ntawv thiab. Yog tsi li ces lawm cov nyob tim ub los lawm xav tias lawm ces zoo txhua tus xwb yeej tsi muaj tus phem. Lawv cov zoo los lawv thiaj xam pom tias lawv yeej muaj cov neeg li ntawm koj hais thiab tsi yog tias lawv ho yuav zoo thxua tus. Peb hmoob Thaib hmoob nplog los sis yog hmoob qhov twg lawm los tau pom tau nyeem los lawm thiab paub thiab. Nej twb tsi muaj 1 tug yuav qhia tau meej li tias nej yog leej twg tiag ces nkim lub sij hawm lawm xwb. Yog nej qhia nej tseeb kuv thiaj txawj nrog nej hais plaub yog tsi li ntawv ces kuv tsi nrog nej tham lawm nkim sij hawm nkis nyiaj nqe suav taws ua los tham dog dig li no xwb. Yog nej ntse nej paub qab hau nej tsi xiam hlwb kuv hais tsawg los nej yuav paub ntau lawm.Tus Phoojywg Hmong Lawyer,

Kuv xav hais tias txawm koj yog leej twg thiab yog ib tug Kwslijchoj los kuv thov hawm koj. Koj yeej coj tau tus raws koj lub hom phiaj lawm tsuas yog muaj tej nqe lus koj txiav txim tsis yog lawm xwb, hos feem ntau koj yeej hais yog lawm. Peb ua tib neej nyob ces yeej tsis muaj ib tug twg (perfect) paub tag nrho txhua yam hos hais lus los yuav tsis yuam kev li.

Yog koj nrog ntau tus neeg xiam hlwb xws li Yeej Xeem Vaj thiab muaj ntau tus nug thiab hais koj tsis raws kev nug ces yuav ua rau yus muaj kev ntsawv siab tawm.

Hos hais txog li Yeej Xeem Vaj no ces kuv muab xav hais kiag hais tias tej tus neeg zoo li nws ntshe nws tsuas yog nkaum luag nraub qaum pw saum lav yeeb noj hno xwb ces tsis tsim nyog kuv lub sij hawm nrog tham vam hais tias cia txog thaum ntsib nws tim ntsej tim muag mam li tuav tes nrog nws xwb yuav zoo dua.

Thaum kawg no thov kom koj lub luag hauj lwm thiab koj lub hom phiaj mus raws li koj lub siab xav tau tseg.

Uatsaug ntau,

VIP


#64 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 16 August 2011 - 12:50 PM

Tus Phoojywg Hmong Thaib Lawyer,

Lus ntxiv xav qhia rau koj paub hais tias koj yog peb ib tug Hmoob Kwslijchoj nyob Thaib Teb koj hais tias tus Yeej Xeem Vaj cov lus uas nws hais tas los lawm yog ib co lus zoo muaj tseeb tsis dag no tab sis koj xav yuam kev lawm nawj tus Y X V no cov lus yog ib co lus menyuam yaus tsis tau paub quav tsw qhov twg tuaj. Nws Hais lus tsis muaj paus muaj ntsis nws zoo li lub suab dev tsem tim ub tim no nraum zoo hauv tsev xwb. Kuv xav hais tias koj yog peb hmoob ib tug tub Kwslijchoj koj yuav nkag siab kuv cov lus..

Uatsaug,

VIP


#65 HMOOB_yawmxob, USA_*

HMOOB_yawmxob, USA_*
 • Guests

Posted 17 August 2011 - 08:17 PM

Nyob zoo tus kwv tij Hmoob Thaib Lawyer,

Kuv yog Hmoob America cia koj lub sib hawm muaj nuj muaj nqis nrog kuv mloog kuv cov lus kuv hais rau koj. Kuv tsis muaj txoj cais yov los cem los thuam koj txoj kev khwv ua lag ua luam. Kuv tsua muaj txoj cais los txhawb koj lub zog kom muaj loj thiab txhawb koj dej siab kom tsis txhob qaug. Koj nces toj los kom koj zog loj; koj nqis hav los kom zog nchav. Kuv tsua muaj lus foom koob foom hmoov zoo rau koj kom koj ua tau raw lis koj lub hom phiaj tau teev tseg ntawd. Koj yeej meem ua kom tau raws lis siab xav. Kuv vam thiab cia siab ntsoov tia koj tsis txhob muab tej neeg mom txheej tej lus zoo lis ntawd coj los txiav koj kev ua lag ua luam.

Kuv tuaj no kuv tsua tuaj pab koj qhib txoj kab txoj kev taug kom koj tsua muaj kev zoo thiab kev vam meej xwb. Koj yim khwv los koj yim muaj koj thiaj lis tau noj; koj yim ua kom koj yim muaj txoj kev taug koj thiaj lis tau mus ua tus coj. Koj tsis txhob ntshais cov neeg nas txom fav noj ntaum ncauj pov ntawm taws. Hais lus tag tsis nco qab lawm tsua txawj cem neeg thiab thuam neeg kom muaj kev tus siab. Kuv yeej nrog koj taug saib tej lus sawv daws txhua tus ua tuaj sau rau hauv Toj Siab no. Koj tsis txhob poob siab. Yog tus Hmoob America twg nws lam los txiav koj kev no cia kuv mam nrog nws tham thiab qhia kev cai rau nws es koj yeej meem qhib kom tau lub Company ntawd kom tiav raw lis koj lub hom phiaj. Txawm koj pab tsis tau leej twg los tsuav koj pab tau koj tus kheej ua nte ces qhov no yeej zoo lawm. Yog koj tsis muaj nyiaj nqis peev ntau coj mus ua kom tau los cia koj tij laug nyob ntawm no yov txhawb koj kom koj ua tau tiav hlos raw lis koj lub siab ntshaw. Nyiaj txiag xwb koj tsis txhob poob siab cia koj tij laug Hmoob America mam lis pab koj. Txawm tia koj ua poob tag lawm los tsis ua cas mam lis rov nrhiav tswv yim ua dua xwb nawb mog. Kev lag luam ces yeej muaj poob muaj tau. Kev ua lag ua luam mas kuv hais rau koj. Yog ntshais poob ces txhob ua nawb. Yog tsis ntshais poob ces yeej meem ua nawb mog. Koj ua mus lawm nws yeej muaj kev taug. Koj ua ib ntus xwb ces koj yeej nrog luag muaj nrog luag zoo ntag nawb. Kuv yog txiv neej yawg Hmoob America. Kuv tsos zis tuav ###### rawv; kuv hais lus tom hniav nkawv. Kuv hais lus nrov cuag xob nroo. Kuv tsos pauv nrov nkhaus nkoos. Koj tsis txhob ntshais. Kuv hais lis ntawd rau koj es txawm muaj tej tus Hmoob America tsis paub qhov tseev qhov tiag los yog nws kuj tsis paub txog kev ua lag ua luam tiag es tseem yog me nyuam yau ua neeg ruam cuab ntshes tsis paub kev paub cais lam tau lam hais txiav luag lwm leej lwm tus txoj kev taug no ces cia kuv tus no mam saib xyua lawv pub rau koj nawb mog. Ua tsaug ntau, ntau. Koj yeej meem ua mus ntag tsis txhob poob siab es kuv hais lis nos rau koj xwb. Sib ntsib dua.

Sincerely,

Yawm Xob

Hmoob USA

#66 HMOOB_tusneegtseeb_*

HMOOB_tusneegtseeb_*
 • Guests

Posted 17 August 2011 - 08:58 PM

Nyob zoo tus phooj ywg. Yeej xeem vaj. kuv thov teb rau koj cov lus koj sau mus cem peb cov Hmoob America. nws tsis yog peb yuav phem tag tus li koj cem no. muaj qee tus li 2% xwb. ua li cas koj yuav cem tag nrho peb cov Hmoob America ?. koj ua twb zoo xav zoo2 nawb. peb tsis tau hais tham txog koj tus yeej xeem vaj no li os. tsuas yog koj cia li tuaj cem peb rau hauv no xwb.koj khav tias koj yog neeg zoo nrog rau cov Hmoob thaib tib si no puas yog?. yog li ntawd koj tus kheej koj ua tau dab tsi rau Hmoob ?. koj pab Hmoob petsawg zaus lawm?. ib zaug yog petsawg pua npaj. peb Hmoob Ameriac phem li koj hais diam tabsi nej lub chaws thaib no raug dej nyab peb hov pab nyiaj los pab rau tsoom neeg thaib nrog rau koj tus yeej no tib si. koj khav koj zoo heev no los?. txij li thaum kuv paub saib internet los kuv tsuas pom koj tib lug yeej xeem vaj no pheej cem peb cov Hmoob America nkaus xwb.ho duas li ma lawm yeej tsis cem peb li. xav nug koj seb koj puas yog ib tug kev txawj laus neeg loj npaum li cas?. ua nom dab tsi?. kuv saib koj twb tsis tau muaj lub npe laus li ua cas koj yuav khav cuag li koj yog ib tswv xeev &ib tug tswv zos khej me. tabsi tus tswv zos khej me peb twb paub hov tsis yog koj thiab. koj ces tsuas yog tus txiv tsev rau koj poj niam me nyuam xwb sav!. kuv thov kom koj tsis txhob ces ces peb Hmoob America lawm. nyob tsam thaib muaj nej quj ces peb tsis tawm suab pab nej mog!.koj cov lus mas zoo lo koj thiab ib tug kwv tij Hmoob America nej ciaj caub lawm. ua li cas leej twg ua rau koj es koj tsis hais rau nws xwb koj yuav mus hais ki tag peb Hmoob America no!. koj xav kom zoo nawb yeej. luag tej laus hais tias khau qhov twg cev tes khawb qhov ntawd no os yeej.txhob lam mus khawb tag phab tag pheev li koj nyob tsam hov sawv ua xua tag koj lub ces mog.
thaum kawg no kuv thov Vaj tswv huab tais ntuj foom koob hmoov rau koj tus kheej kom koj txhob pluag pluag kev hlub es koj thiaj tsis cem cem Peb Hmoob America lawm mog yeej xeem vaj. koj nyeem tag los rov nyeem dua koj thiaj li yuav nkag siab os. kuv cov lus no kuv tsis yog hais cem koj. kuv tsuas hais cheem koj xwb os.


Nyob zoo tus phooj ywg Mos Tsis Lus. Koj pua nco qab kuv lawm? Kuv yog Tus Neeg Tseeb ua tau nrog koj tham txog Yexus hnub is nas! Kuv hais, hais koj tib tsis muaj kev khiav lis lawm ua cas koj tseem yov tuaj tshwm txog hauv no. Koj tus neeg ntseeg Yexus nos yov mus tom neeg ua luaj!!! Koj tom cov neeg nyob rau teb chaw America tsis txau es koj tseem yov mus tom neeg nyob txawv rau lwm teb chaw thiab? Koj tus neeg dag ntawm kos mas kuv yov muab koj ntsia tes lis Yexus ntag nawb. Yexus dag npaum lis koj thiab nws tom neeg npaum lis koj ntag es luag thiaj muab nws txhom tau muab nws ncaws, ncaws ntau, ntau thiab nplawm, nplawm tag mam coj mus tua pov tseg rau tom roob qhua rau sawv das saib ua pliaj liab vog. Koj pua pom? Koj tus neeg ntseeg Yexus kos ces coj tus cwj pwm zoo lis Yexus ntag. Koj ua rau kuv tus neeg Hmoob America (Neeg Tseeb no) txhaj muag rau tej neeg Hmoob Thaib sawv daws vim yog koj tus neeg ntseeg Yexus ntawm kos ntag. Tsov rog sawv los yog vim koj tus neeg ntseeg Yexus tuaj pib tuaj dag es thiaj lis muaj tsov rog sawv. Cov kwv tij Hmoob nyob rau nyab laj teb raug teeb meem tam sim no los vim yog koj tus neeg ntseeg Yexus ntawm kos mus ua rau lawv thiaj lis muaj teeb meem raug kev txom nyem raug cuab raug khis. Koj tus kos tus neeg ntseeg Yexus ntawd kos kuv yov muab ntsia tooj ntsia hlau coj los nyiaj koj tes ziab tshav ntuj rau thiaj teb neeg pom es koj thiaj lis tsis mus tom, tom neeg rau qab teb qaum teb txhua nrhos. Thaum koj tuag lawm los kuv yov muab koj tus ntsuj tus plig coj mus kav tseg. Kuv yov muab koj tus ntsuj tus plig coj mus ntsia rau ntawm tus ntoo khaub lig ua tshav liab vog vim koj muaj kev npam rau neeg ntiaj teb sawv daws tus hlob tus yau; tus lau tus hlua; tus nyob teb nyob zes tag huv tib sis. Kuv hais rau koj lis ntawd xwb es kom koj nco ntsoov kuv cov lus coj mus ua neej es tsis txhob tom neeg ntxiv lawm nawb. Ua tsaug.

Sau Npe,

Tus Neeg Tseeb
(teb chaw America) USA

#67 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 04:30 AM

Tus Phoojywg Hmong Lawyer,

Kuv xav hais tias txawm koj yog leej twg thiab yog ib tug Kwslijchoj los kuv thov hawm koj. Koj yeej coj tau tus raws koj lub hom phiaj lawm tsuas yog muaj tej nqe lus koj txiav txim tsis yog lawm xwb, hos feem ntau koj yeej hais yog lawm. Peb ua tib neej nyob ces yeej tsis muaj ib tug twg (perfect) paub tag nrho txhua yam hos hais lus los yuav tsis yuam kev li.

Yog koj nrog ntau tus neeg xiam hlwb xws li Yeej Xeem Vaj thiab muaj ntau tus nug thiab hais koj tsis raws kev nug ces yuav ua rau yus muaj kev ntsawv siab tawm.

Hos hais txog li Yeej Xeem Vaj no ces kuv muab xav hais kiag hais tias tej tus neeg zoo li nws ntshe nws tsuas yog nkaum luag nraub qaum pw saum lav yeeb noj hno xwb ces tsis tsim nyog kuv lub sij hawm nrog tham vam hais tias cia txog thaum ntsib nws tim ntsej tim muag mam li tuav tes nrog nws xwb yuav zoo dua.

Thaum kawg no thov kom koj lub luag hauj lwm thiab koj lub hom phiaj mus raws li koj lub siab xav tau tseg.

Uatsaug ntau,

VIP

Tus Phoojywg Hmong Thaib Lawyer,

Lus ntxiv xav qhia rau koj paub hais tias koj yog peb ib tug Hmoob Kwslijchoj nyob Thaib Teb koj hais tias tus Yeej Xeem Vaj cov lus uas nws hais tas los lawm yog ib co lus zoo muaj tseeb tsis dag no tab sis koj xav yuam kev lawm nawj tus Y X V no cov lus yog ib co lus menyuam yaus tsis tau paub quav tsw qhov twg tuaj. Nws Hais lus tsis muaj paus muaj ntsis nws zoo li lub suab dev tsem tim ub tim no nraum zoo hauv tsev xwb. Kuv xav hais tias koj yog peb hmoob ib tug tub Kwslijchoj koj yuav nkag siab kuv cov lus..

Uatsaug,

VIP๊Ua tsaug koj os tus npawg VIP ntawm koj 2 nqai lus saum no uas koj hais rau kuv. Neeg yeej muaj tus zoo tus phem nyias muaj nyias kev xav. Kuv hos xav tias txawm li cas los qhov phem2 nws yeej muaj qhov zoo txuam rau ntawm qhov phem thiab txawm tias me2 xwb los peb hos xaiv qhov zoo coj los siv no xwb os npawg qhov tsi zoo cia peb muab pov tseg thiab muab ua kev xam kom peb ho sib pab ceev faj thiab kom ho tsis txhob cia muaj tej zam li ntawv txhim sim los rau peb haiv neeg hmoob xwb. Vim kuv yeej tau hais nej yeej tau hais peb sawv daws ntau2 tus yeej tau hais tau pom tias peb raug txim txom los ntev los ntau lawm li cas los thov kom peb ho xav zoo thov kom peb ho txawj sib hlub sib txhawb no xwb os npawg. Ua tsaug koj ntau.

Attached Thumbnails

 • SAM_0081.JPG


#68 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 04:53 AM

Nyob zoo tus kwv tij Hmoob Thaib Lawyer,

Kuv yog Hmoob America cia koj lub sib hawm muaj nuj muaj nqis nrog kuv mloog kuv cov lus kuv hais rau koj. Kuv tsis muaj txoj cais yov los cem los thuam koj txoj kev khwv ua lag ua luam. Kuv tsua muaj txoj cais los txhawb koj lub zog kom muaj loj thiab txhawb koj dej siab kom tsis txhob qaug. Koj nces toj los kom koj zog loj; koj nqis hav los kom zog nchav. Kuv tsua muaj lus foom koob foom hmoov zoo rau koj kom koj ua tau raw lis koj lub hom phiaj tau teev tseg ntawd. Koj yeej meem ua kom tau raws lis siab xav. Kuv vam thiab cia siab ntsoov tia koj tsis txhob muab tej neeg mom txheej tej lus zoo lis ntawd coj los txiav koj kev ua lag ua luam.

Kuv tuaj no kuv tsua tuaj pab koj qhib txoj kab txoj kev taug kom koj tsua muaj kev zoo thiab kev vam meej xwb. Koj yim khwv los koj yim muaj koj thiaj lis tau noj; koj yim ua kom koj yim muaj txoj kev taug koj thiaj lis tau mus ua tus coj. Koj tsis txhob ntshais cov neeg nas txom fav noj ntaum ncauj pov ntawm taws. Hais lus tag tsis nco qab lawm tsua txawj cem neeg thiab thuam neeg kom muaj kev tus siab. Kuv yeej nrog koj taug saib tej lus sawv daws txhua tus ua tuaj sau rau hauv Toj Siab no. Koj tsis txhob poob siab. Yog tus Hmoob America twg nws lam los txiav koj kev no cia kuv mam nrog nws tham thiab qhia kev cai rau nws es koj yeej meem qhib kom tau lub Company ntawd kom tiav raw lis koj lub hom phiaj. Txawm koj pab tsis tau leej twg los tsuav koj pab tau koj tus kheej ua nte ces qhov no yeej zoo lawm. Yog koj tsis muaj nyiaj nqis peev ntau coj mus ua kom tau los cia koj tij laug nyob ntawm no yov txhawb koj kom koj ua tau tiav hlos raw lis koj lub siab ntshaw. Nyiaj txiag xwb koj tsis txhob poob siab cia koj tij laug Hmoob America mam lis pab koj. Txawm tia koj ua poob tag lawm los tsis ua cas mam lis rov nrhiav tswv yim ua dua xwb nawb mog. Kev lag luam ces yeej muaj poob muaj tau. Kev ua lag ua luam mas kuv hais rau koj. Yog ntshais poob ces txhob ua nawb. Yog tsis ntshais poob ces yeej meem ua nawb mog. Koj ua mus lawm nws yeej muaj kev taug. Koj ua ib ntus xwb ces koj yeej nrog luag muaj nrog luag zoo ntag nawb. Kuv yog txiv neej yawg Hmoob America. Kuv tsos zis tuav ###### rawv; kuv hais lus tom hniav nkawv. Kuv hais lus nrov cuag xob nroo. Kuv tsos pauv nrov nkhaus nkoos. Koj tsis txhob ntshais. Kuv hais lis ntawd rau koj es txawm muaj tej tus Hmoob America tsis paub qhov tseev qhov tiag los yog nws kuj tsis paub txog kev ua lag ua luam tiag es tseem yog me nyuam yau ua neeg ruam cuab ntshes tsis paub kev paub cais lam tau lam hais txiav luag lwm leej lwm tus txoj kev taug no ces cia kuv tus no mam saib xyua lawv pub rau koj nawb mog. Ua tsaug ntau, ntau. Koj yeej meem ua mus ntag tsis txhob poob siab es kuv hais lis nos rau koj xwb. Sib ntsib dua.

Sincerely,

Yawm Xob

Hmoob USA


Ua tsaug thiab zoo siab ntau koj tus ua tij ho tau muab koj lub sij hawm los hais cov lus zoo thiab muaj nuj nqis tsi yog rau kuv xwb kuv xav tias txhua leej txhua tus tau pom los sawv daws yuav tau muab khaws coj mus xav. Kuv mam khaws koj tej kev qhia koj tej kev xav zoo coj mus ua neej thiab tau coj mus hlub lwm tus. Koj cov lus ua chaw xav ua chaw cuab zog rau kuv.Kuv tsi muaj yam dab tsi yuav muaj rau koj thiaj li yuav pauj tau koj cov lus zoo koj hais rau kuv tsua xav tias yog ua tau li xav cia thiab muaj txoj hmoo kuv yuav tau pom koj tus ua tij 1 hnub tom ntej. Yog tsi muaj txoj hmoo ces thse yuav tau paub koj rau ntawm no lawm xwb. Kuv yuav nco koj tus ua tij cov lus nrog kuv ua neej mus kom txog hnub kuv txoj sia tu ncaim ntiaj teb no mus os tij laug. Kuv tsi khoom tau 4-5 hnub no thiaj tsi tau los saib nej rau ntawm no xwb. Kuv zoo siab tau muaj ntau leej tau sau ntawv xa email tuaj rau kuv nrog kuv tham hauv email. Kuv li mam teb rov qab rau nej os. Ua tsaug nej sawv daws.

Attached Thumbnails

 • SAM_0321.jpg


#69 HMOOB_YEEJ XEEM VAJ HMOOB KHEJME_*

HMOOB_YEEJ XEEM VAJ HMOOB KHEJME_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 06:30 AM

Zoonyob MOSTSISLUS, VIP thiab tsoom phoojywg Yeebphiaj Tojsiab.com meejpem sawvdaws,

Kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai, npe Thai thiab Xeem Thai hutias GIRAXAT CHAOVIVAT, kuv yog T.CH.D, position yog ROY TRI T.CH.D GIRASAT CHAOVIVAT. Tomsimno ua num nyob rau sab nrubnrab Thailand, ze Xeev Bangkok.

3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai yeej tau ua Nomtswv, ua Doctor, ua Lawyer, kuj npluanuj muaj txog millions dallors thiab kuj muaj FIRST CLASS BUS thiab VIP BUS khiav tawm Bangkok - Chiengmai, Chiengmai - Bangkok, Bangkok - Chiengrai, Chiengrai - Bangkok, kuj muaj zejzog - liajteb, qaib npua, nyuj twm yog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai ntiagtug/teejtwg.

Kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai sau ntawv qhia, cem, thuam nej Hmoob America, French Qaugdabpeg Quavpoj VumtsumVuabtsuab, tsis yog cem tag tuamtsoom. Kuv, YEEJ XEEM VAJ tsuas cem COVNYUAG DEV LIAMTXWV TSHOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV li: 1, KUBDAG VAJ TXOOJLIS Hmoob Sampaul, America. 2, THAIVNOY VAJ Hmoob Sampaul, America. 3, TSHEEJ XYOOJ ( YAJ/KHAB ) Hmoob California, America. 4, PETER YAJ SUAVYAJ Hmoob French thiab covnyuag txomfav tshobcuab li koj ko xwb.

Yog kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai cem nej covnyuam Hmoob America, French Qaugdabpeg quavpoj dhaucai lawm no ces koj mus ntsib Phan Oet VAMXEEB VAJ nyob Xeev WIS, America tham txog KUBDAB VAJ TXOOJLIS, THAIVNOY VAJ thiab TSHEEJ XYOOJ ( YAJ/KHAB ) thiab koj npaj kom tau li 300,000 bahts tuaj Thailand es kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai mam coj koj mus kom txog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai Zos KHUNKLANG, Xeev Chiengmai ces koj mam nrog TSEVNEEG KWVTIJ HMOOB XEEM VAJ tham thiab pauj tej nyiajtxiag uas KUBDAG VAJ TXOOJLIS lawv tau ntxiasdag ntawd rovqab rau TSEVNEEG KWVTIJ HMOOB XEEM VAJ ntawd nawv.

Koj tsis muaj QHOVMUAG, POBNTSEG pomtseeb,paubmeej tias nej covnyuag Hmoob America, French Qaugdabpeg quavpoj vuabtsuab vumtsum yog neeg LIAMTXUV KOBFUAM XYOBTXHIAJ LIMXYIAM NTAISNTRUJ TXIANTSHAV no ces xyoo 30 Hmoob Thai-Lao xyoo 2012 yuav txog no caw koj tuaj xyuas nawv, yog koj pom tag ces ntshe koj ciali txajmuag tuag vim yog nej covnyuag Hmoob America, French Qaugdabpeg quavpoj tej nyuag kev VUMTSUM VUABTSUAB xwb.

Tuagdua 3 HMOOB LEEJTXIV VAJTUAMYEEJ XABFAJTIM VAJPOV lawv ces nej covnyuag DEV TXOMFAV TSHOBCUAB LIAMTSWV nojxyeej, nojseem, nojso li nej ko ces DEV mabdawb-suatxho tseem hlub thiab saib ncaj ntsiabmuag. Kwluag MOS XEEM THOJ HMOOB THAI LAWYER, Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai Kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai tsis kiam thiab cemthuam koj, leej kwvluag nawv. Koj, kuv wb yog neeg kom zejzos. Kuv YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai sau ntawv tso hauv Yeebphiaj Tojsiab.com no, xyuas sawvdaws li no xwb.


Thankyou,YEEJ XEEM VAJ, Hmoob Khejme.

#70 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 10:48 AM

Zoonyob MOSTSISLUS, VIP thiab tsoom phoojywg Yeebphiaj Tojsiab.com meejpem sawvdaws,

Kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai, npe Thai thiab Xeem Thai hutias GIRAXAT CHAOVIVAT, kuv yog T.CH.D, position yog ROY TRI T.CH.D GIRASAT CHAOVIVAT. Tomsimno ua num nyob rau sab nrubnrab Thailand, ze Xeev Bangkok.

3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai yeej tau ua Nomtswv, ua Doctor, ua Lawyer, kuj npluanuj muaj txog millions dallors thiab kuj muaj FIRST CLASS BUS thiab VIP BUS khiav tawm Bangkok - Chiengmai, Chiengmai - Bangkok, Bangkok - Chiengrai, Chiengrai - Bangkok, kuj muaj zejzog - liajteb, qaib npua, nyuj twm yog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai ntiagtug/teejtwg.

Kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai sau ntawv qhia, cem, thuam nej Hmoob America, French Qaugdabpeg Quavpoj VumtsumVuabtsuab, tsis yog cem tag tuamtsoom. Kuv, YEEJ XEEM VAJ tsuas cem COVNYUAG DEV LIAMTXWV TSHOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV li: 1, KUBDAG VAJ TXOOJLIS Hmoob Sampaul, America. 2, THAIVNOY VAJ Hmoob Sampaul, America. 3, TSHEEJ XYOOJ ( YAJ/KHAB ) Hmoob California, America. 4, PETER YAJ SUAVYAJ Hmoob French thiab covnyuag txomfav tshobcuab li koj ko xwb.

Yog kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai cem nej covnyuam Hmoob America, French Qaugdabpeg quavpoj dhaucai lawm no ces koj mus ntsib Phan Oet VAMXEEB VAJ nyob Xeev WIS, America tham txog KUBDAB VAJ TXOOJLIS, THAIVNOY VAJ thiab TSHEEJ XYOOJ ( YAJ/KHAB ) thiab koj npaj kom tau li 300,000 bahts tuaj Thailand es kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai mam coj koj mus kom txog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai Zos KHUNKLANG, Xeev Chiengmai ces koj mam nrog TSEVNEEG KWVTIJ HMOOB XEEM VAJ tham thiab pauj tej nyiajtxiag uas KUBDAG VAJ TXOOJLIS lawv tau ntxiasdag ntawd rovqab rau TSEVNEEG KWVTIJ HMOOB XEEM VAJ ntawd nawv.

Koj tsis muaj QHOVMUAG, POBNTSEG pomtseeb,paubmeej tias nej covnyuag Hmoob America, French Qaugdabpeg quavpoj vuabtsuab vumtsum yog neeg LIAMTXUV KOBFUAM XYOBTXHIAJ LIMXYIAM NTAISNTRUJ TXIANTSHAV no ces xyoo 30 Hmoob Thai-Lao xyoo 2012 yuav txog no caw koj tuaj xyuas nawv, yog koj pom tag ces ntshe koj ciali txajmuag tuag vim yog nej covnyuag Hmoob America, French Qaugdabpeg quavpoj tej nyuag kev VUMTSUM VUABTSUAB xwb.

Tuagdua 3 HMOOB LEEJTXIV VAJTUAMYEEJ XABFAJTIM VAJPOV lawv ces nej covnyuag DEV TXOMFAV TSHOBCUAB LIAMTSWV nojxyeej, nojseem, nojso li nej ko ces DEV mabdawb-suatxho tseem hlub thiab saib ncaj ntsiabmuag. Kwluag MOS XEEM THOJ HMOOB THAI LAWYER, Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai Kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai tsis kiam thiab cemthuam koj, leej kwvluag nawv. Koj, kuv wb yog neeg kom zejzos. Kuv YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai sau ntawv tso hauv Yeebphiaj Tojsiab.com no, xyuas sawvdaws li no xwb.


Thankyou,YEEJ XEEM VAJ, Hmoob Khejme.

yeeb xeem vaj kuv pab koj txaj muag dhau ,kuv hais 1,ooo,ooo,oooo ,oooo times rau koj lawm tias yuav tsum paub txaj muag thiab maj niag tsiaj.niag aub lam tsej xwb tsi muaj dabtsi.tsi ntev no peb twb yuav los muab koj pojniam tsa ceg dua.peb mam siv peb cov Hightech kawm tas 30 xyoo nyob USA.

#71 HMOOB_Mos tsis lus_*

HMOOB_Mos tsis lus_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 11:56 AM

[quote name='Yeej Xeem Vaj' date='11 August 2011 - 04:04 AM' timestamp='1313035451' post='8834']
VIP thiab Thampem Vuabtsuab,

Nej cov nyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ TSOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV LWJLAM LIMXYIAM NTAISNTUJ TXIANTSHAV TXOMFAV li neej ko, 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai twb ua ROOJVAGDEV NTAJFUABTXHIB quas tag lawm. Hnoobno lawm tomntej yog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai pom nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ tshwm ces povkiag TSHUAJVWMNEES iabhiam, tsubmuajtsimtxom ces cabkiag mus ntxhub xwb. 6-7 xyoo dhaulawm, 3 Hmoob Thai nyob Xeev LAMPANG twb pov TSHUAJVWMNEES iabhiam rau nej cov nyuag Hmoob America QAUGDABPEG QUAVPOJ ces lawv twb muab cab coj mus ntxhwb tiavlog, xob tsis quaj, ntuj tsis dub.

Xavtxog nej Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ puas chimsiab nab! Yog nej xav paub ntau tshaj no, caw sau ntawv ntxiv.


Roojvagdev ntajfuabtxhib quas,

Nyob zoo kwv tij yeej xeem vaj! koj saib koj cov lus no seb puas yog nawb. koj hais tej no peb yuav muab copy tseg. thaum twg peb los txog rau tim thaib teb kos yog tsis muaj los tseg. yog muaj tej teeb meem iab liam ces yeej yog koj pab txiv tub ua xwb. peb yuav muab koj tej ntawv no coj mus rau luag cov nom tswv pab peb saib. luag nom tswv yeej yuav nrog koj paub xwb xwb. Vim luag ua nom tswv luag tsis phem li koj nawb yeej xeem vag. cov ntsoov hais tias koj ua peb tsis muaj leej twg pom tabsi lub ntuj daim av nrog koj pom thaib nrog koj paub nawb mog. ceev faj nyob tsam Tub Hmong lawyer in thailand pab tsis tau koj mog kwv tij. vim koj yeej hais tias tsuav yog tus Hmoob America,French los ces koj yeej muab tshuaj vwm nees los pov kiag iab liam kom peb raug lub txim no tej no koj yuav rov qab cuab lub voj hluas rau koj tus kheej xwb nawb mog. ua tsaug ntau rau koj lub tswv yim ntse ntse no na

#72 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 12:02 PM

Yeej Xeem Vaj,

Hais rau koj pom paub hais tias txawm koj yuav yog Prime Minister of Thailand or Janitor khaws khoom qhias neeg, ntxuav chav dej khaws ntaub poj niam hauv chav dej xwb los kuv tsis quav ntsej txog koj. Vim kuv tsis muaj sij hawm nyeem koj cov lus..tsuas yog 3 los saum toj thiab 3 los nram kawg xwb ces txaus lawm vim koj coj lus tsis muaj paus muaj ntsis nkim kuv lub sij hawm xwb... txhob npau taws npuaj rooj mog tus phooj ywg ua siab loj coj kom tus kom tsim nyog tso zis ua ciav dej es txhob coj li tus tso zis ywg ncej qab mog.

uatsaug,

VIP


#73 HMOOB_Mos tsis lus_*

HMOOB_Mos tsis lus_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 12:15 PM

Kuv yua tsis hais tuav leej twg npe txawm hmoob dab tsi nyob qhov twg los xib. Peb yeej yog hmoob tib yam. Sawv daws yeej muaj kwv tij muaj neej muaj tsa tib yam. Xav dab tsi los xav kom dav thiab ua tib zoo xav mam hais vim thaum hais lawm nej thau tsi tau nej cov lus rov qab lawm. Vim qhov chaw no tsi paub leej twg yog leej twg tiag. Yog li peb haj yam yuav tsum tau muab lwm tus rov qhov chaw siab hwm lawm ua tib zoo hais tib zoo qhia. Nej yeej pom tos muaj tus lawv tsi tsaus siab rau nej lawm los nej yeej yog tus xub pib hais lawv los yog lwm tus ua ntej yog li tus nej hais ntawv tsis teb nej cov lus los nws ho teb los lwm tus ho pab mob siab lwm tus ho teb ho hais rov qab rau nej ces nej txawm yuav lees tsi tau nej txawm yuav chim rov rau lawv. Kuv twb yeej qhia tseeb2 raws li yuav qhia tau rau nej lawm tias kuv yog leej twg. Kuv tsis xav hais los lus siab2 los yuav tau hais lawm thiab tias cas tseem pheej muaj cov neeg ua dev ntsuav qhuas nws tus kheej ua luaj tias nws ntse nws kawm siab nws nplua nuj nws lub neej zoo tab sis nws twb tsi kam qhia 1 yam dab tsi tias nws yog leej twg tiag nyob qhov twg tiag xov tooj los tsis kam qhia duab los tsi kam tso rau cia kom lwm tus hos paub nws zoo me ntsis nws pheej hais ua tus niag ua dev ntsuav xwb. Nej ua tib zoo xav yog nej sib hlub tiag yuav tsum ua tib zoo sib hwm ua tib zoo hais nquas qhia lwm tus kuv yeej hais rau ntau2 qhov chaw thiab ntau tus ntau leej lawm tias vim yog peb hmoob cov ruam tsab ntse ntau heev peb thiaj li tsi zoo li luag lwm haiv neeg tsis muaj teb muaj chaw nyob nrog luag raug luag muaj txim txom caij tsuj los tsi txawj tag txog niaj hnub nim no. Nej tsi ntseeg tias puas yog kuv tiag los sau cov ntawv rau ntawm no qhov kuv los pib lu topic no pua muaj tseeb tiag. Kuv puas yog lawyer tiag yog nej muaj lub siab lub ntsws hlub peb hmoob li nej hais tiag 2-3 $ xwb yog nej muaj nej nplua nuj nej lub neej zoo li nej qhuas tiag cas nej ho tsi sim hu saib puas yog kuv tiag nug nej tej kwv tij neej tsa saib kuv tus neeg no puas muaj tiag puas yog 1 tus neeg Lawyer lijchoj tiag. Nej cov tuaj hauv no yeej muaj ib txhia hu xov tooj tham cov hluas nkauj lawv tso duab hauv tob siab no rau nyiaj hu npaum li cas los nej yeej tsis khuv xim ntawv yog nej nyiaj yeej nyob ntawv nej yuav siv kuv tsis muaj cai yuav hais yuav thuam nej tab sis yog nej hlub peb haiv hmoob npaum li nej txhawj nej tshai tiag ua cas nej ho tsis ib nyuag hu nug me ntsis rau kuv sua ntawv rau kuv nrog kuv tham. No tsis yog nej xav rhuav kuv nej khib kuv li peb hmoob tus cwb pwm uas phem2 ntag xwb uas pheej sib thuam sib rhuav tsi sib hlub sib txhawb xwb los ho yuav cia xav li cas mas cov kwv tij hmoob cov npawg cov neej tsa sawv daws. Yog tej kuv hais no tseeg tsawg lawm thiab es tseem tsi tsau nej ho thim xav tau thiab no los yeej tsau kawg nkaus lawm mas ua nej teb kwv tij neej tsa raug luag lwm haiv neeg ua phem rau ua lim hiam rau. Vim nej tsi hlub lawv tiag nej yeej yog 1 cov neeg hmoob phem neeg hmoob ruam tsab ntsev xwb. Yog 1 cov neeg hmoob ua niaj hnub ua teeb meem rov qab rau hmoob tsis txawj tag yog nej cov ko ntag txhob mus hais2 lwm tus li os nej sis saib hauv no xwb nej twb tuaj nrog luag sib cem thuam luag muab luag hais ua dog ua dig yog li lub neej tiag nej ho tseem yuav phem npaum cas thiab hauv no nej twb tsi txawj hwm luag yog li ntawv lub neej tiag nej tseem yuav hwm leej twg thiab.

Hmong Lawyer Thailand.

Nyob zoo Tus kwv Hmong lawyer Thailand. kuv xav kom koj nrog ceev koj tus kwv tij yeej xeem vaj cov lus uas nws sau hais tias thaum twg tshuav yog tus Hmoob Ameriac & Hmoob Frence los txog rau tim sab thaib teb xwb ces yeej xeem vaj yuav muab tshuaj vwm nees coj tuaj pov iab liam rau peb. kom peb raug lub txim ntawd nawb. koj yog ib tug Lawyer koj yeej paub tias ua li koj tus kwv tij no ua yog thiab tsis yog lawm. tej no koj yuav hais tias nej yeej ua yog lawm no ces txhais hais tias koj txoj hauj lwm lawyer tsis tseeb. ho yog koj yeej paub hais tias yeej xeem vaj no nws ua tsis yog no seb koj yuav hais li cas rau koj tus kwv tij no xwb?.vim peb tsis paub tias nws ciaj plaub nrog leej twb?. nws yeej hais tias tsuav yog tus Hmoob America & tus Hmoob Freence ces nws yuav iab liam kiag li lawm no os nco ntsoov nawb neb cov ntawv neb sau hauv lub vas sab toj siab.com. peb yuav muab copy tseg txog hnub tsis muaj peb thiab tsis muaj neb nawb Hmong lawyer thailand. li no xwb nco qab ntsoov neb yuav thim tsis tau neb cov lus lawm. yog muab nyiaj kho no tej zaum yuav tau thiab. ua tsaug ntau nawb txhob chim os. nyias ua nyias ri nyias xwb thiab nyias coj voj hlua tseg rau nyias xwb nawb.

#74 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 12:16 PM

Nyob zoo tus phoojywg Hmong Lawyer Thailand,

Uatsaug ntau txog txoj kev koj nkag siab zoo thiab txoj kev txawj xav, thov pab txhawb koj lub dag zog laj lim tswv yim kom tsuas muaj zoo mus lawm lub neej pem suab xwb. Vam hais tias tej zaum yog hnub twg kuv tau los rau Thaib Teb los saib kuv cov kwv tij tej zaum yuav nrhiav ib lub sij hawm los ntsib koj thiab.

Uatsaug,

VIP


#75 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 12:22 PM

Nyob zoo Tus kwv Hmong lawyer Thailand. kuv xav kom koj nrog ceev koj tus kwv tij yeej xeem vaj cov lus uas nws sau hais tias thaum twg tshuav yog tus Hmoob Ameriac & Hmoob Frence los txog rau tim sab thaib teb xwb ces yeej xeem vaj yuav muab tshuaj vwm nees coj tuaj pov iab liam rau peb. kom peb raug lub txim ntawd nawb. koj yog ib tug Lawyer koj yeej paub tias ua li koj tus kwv tij no ua yog thiab tsis yog lawm. tej no koj yuav hais tias nej yeej ua yog lawm no ces txhais hais tias koj txoj hauj lwm lawyer tsis tseeb. ho yog koj yeej paub hais tias yeej xeem vaj no nws ua tsis yog no seb koj yuav hais li cas rau koj tus kwv tij no xwb?.vim peb tsis paub tias nws ciaj plaub nrog leej twb?. nws yeej hais tias tsuav yog tus Hmoob America & tus Hmoob Freence ces nws yuav iab liam kiag li lawm no os nco ntsoov nawb neb cov ntawv neb sau hauv lub vas sab toj siab.com. peb yuav muab copy tseg txog hnub tsis muaj peb thiab tsis muaj neb nawb Hmong lawyer thailand. li no xwb nco qab ntsoov neb yuav thim tsis tau neb cov lus lawm. yog muab nyiaj kho no tej zaum yuav tau thiab. ua tsaug ntau nawb txhob chim os. nyias ua nyias ri nyias xwb thiab nyias coj voj hlua tseg rau nyias xwb nawb.Nyob zoo phoojywg Mos Tsis Lus,

tus phoojywg koj pheej txhawj txog tej niag lus yeej xeem dev hais ntawv dab tsi nas... tej tus neeg ntawv ces lam khav ntawm ntug cub zoo li cov dev tsem vwm loj vwm leg ntawm ntug kev xwb os. ua siab loj cuab tha lug rau nws yeej ua tsis tau dab tsi li.

VIP

#76 HMOOB_Real hmong US_*

HMOOB_Real hmong US_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 01:49 PM

I have question for every body.
Raws li kuv xav thiab pom lub tswv 8 ntawm qhov yuav tsim kom muaj Company los pab cawm tej neeg ntxom nyem no yog dab tsi?
Why: hmoob Thaib cov ntxom nyem coob li coob xwb cas ho tias yuav txais cov hmoob nplog xwb?
Xav tias yog dab tsi. kuv yeej support lub Company no yog thaum tsim tau lawm, tej zaum peb cov txiv neej hmoob US yuav nyiam mus so rau Koos thej heev yog thaum txais cov hmoob nplog tuaj coob coob lawm. tiam sis ceev faj tsam tau nyob tsev loj cuj:

Tam sim ntiaj teb tseem tab tom tshawb nrhiav tes cov neeg ua luam neeg.
1 nyiag cov ntxhais lhuas sab nplog teb tuaj ua niam ntiav, thiab ua hauj lwm tsis raug cai.
Sim neej no tsuav yog tias hmoob tes hauj lwm ces txhob rawm maj ntseeg OK.

hmoob Thaib nws muaj nws nom kav.
hmoob nplog nws muaj nws nom kav, ua cas ho xav txais hmoob nplog xwb. lawv txom nyem los lawv muaj lawv nom pab yuav tsis tas hmoob pheej yauv txhawj hmoob ua luaj.
ua dab tsi yog pib ntawm xub ntiag tuaj ces thiaj li txhais tau tias yog tiag.

#77 HMOOB_Vam Sawm_*

HMOOB_Vam Sawm_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 06:54 PM

I have question for every body.
Raws li kuv xav thiab pom lub tswv 8 ntawm qhov yuav tsim kom muaj Company los pab cawm tej neeg ntxom nyem no yog dab tsi?
Why: hmoob Thaib cov ntxom nyem coob li coob xwb cas ho tias yuav txais cov hmoob nplog xwb?
Xav tias yog dab tsi. kuv yeej support lub Company no yog thaum tsim tau lawm, tej zaum peb cov txiv neej hmoob US yuav nyiam mus so rau Koos thej heev yog thaum txais cov hmoob nplog tuaj coob coob lawm. tiam sis ceev faj tsam tau nyob tsev loj cuj:

Tam sim ntiaj teb tseem tab tom tshawb nrhiav tes cov neeg ua luam neeg.
1 nyiag cov ntxhais lhuas sab nplog teb tuaj ua niam ntiav, thiab ua hauj lwm tsis raug cai.
Sim neej no tsuav yog tias hmoob tes hauj lwm ces txhob rawm maj ntseeg OK.

hmoob Thaib nws muaj nws nom kav.
hmoob nplog nws muaj nws nom kav, ua cas ho xav txais hmoob nplog xwb. lawv txom nyem los lawv muaj lawv nom pab yuav tsis tas hmoob pheej yauv txhawj hmoob ua luaj.
ua dab tsi yog pib ntawm xub ntiag tuaj ces thiaj li txhais tau tias yog tiag.


Peb hmoob mas ruam tab sis zoo nkauj heev yog ua tau lub company niam ntiav mas peb hmoob thiaj yuav nrog luag muaj taus nyiaj xwb os cov yawg aw. Cov ntxhais los yeej xav ua niam ntiav kawg li thiab. Tsis tau muaj leej twg ua ces kuv yog tus yuav mus ua ntag hov. Yuav sawv xej thim ces tej no xwb los mas. Puas pom lwm haiv neeg mas tso duab liab qab cuag cas hauv internet khwv nyiaj xwb. Tej ntxhais thaum zoo nkauj ces yuav tau muab qhov zoo nkauj coj los khwv nyiaj ib yam lwm yam neeg thiab xwb. Yuav tsum xav hais tias niam ntiav los yog ib txoj hauj lwm thiab xwb. Ciav lwm yam neeg tseem cia nws tus pojniam mus ua niam ntiav los mas. Peb twb muaj Hmoob thailand lawyer ua tus nres lawm nas txhawj dab tsi.

#78 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 10:15 PM

I have question for every body.
Raws li kuv xav thiab pom lub tswv 8 ntawm qhov yuav tsim kom muaj Company los pab cawm tej neeg ntxom nyem no yog dab tsi?
Why: hmoob Thaib cov ntxom nyem coob li coob xwb cas ho tias yuav txais cov hmoob nplog xwb?
Xav tias yog dab tsi. kuv yeej support lub Company no yog thaum tsim tau lawm, tej zaum peb cov txiv neej hmoob US yuav nyiam mus so rau Koos thej heev yog thaum txais cov hmoob nplog tuaj coob coob lawm. tiam sis ceev faj tsam tau nyob tsev loj cuj:

Tam sim ntiaj teb tseem tab tom tshawb nrhiav tes cov neeg ua luam neeg.
1 nyiag cov ntxhais lhuas sab nplog teb tuaj ua niam ntiav, thiab ua hauj lwm tsis raug cai.
Sim neej no tsuav yog tias hmoob tes hauj lwm ces txhob rawm maj ntseeg OK.

hmoob Thaib nws muaj nws nom kav.
hmoob nplog nws muaj nws nom kav, ua cas ho xav txais hmoob nplog xwb. lawv txom nyem los lawv muaj lawv nom pab yuav tsis tas hmoob pheej yauv txhawj hmoob ua luaj.
ua dab tsi yog pib ntawm xub ntiag tuaj ces thiaj li txhais tau tias yog tiag.


Tus npawg "hmoob America Tseeb tiag" hauv qab ntuj no yeej muaj tej teeb meem li koj hais tab sis yog koj xav qhov zoo koj muaj lub siab hlub peb haiv neeg hmoob tiag koj hu los nrog kuv tham 2-3 $ xwb yuav tsis ua rau koj pluag mas lod. Kuv nrog koj tham li no xwb. Hais tsawg lo nej yauv paub ntau lawm cov phooj ywv cov kwv tij sawv daws nej yeej muaj hlwb nej yeej txawj xav. Tus neeg tsis kam qhia tseeb rau leej twg tsua lam sau npe dogdig tsis muaj leej twg paub nej mam xav xwb. Ntawm kuv kuv tsuas qhia kuv tus kheej tau li ntawv rau nej xwb. Kuv xav tias tsau li txoj kev txoj cai thoob qab ntuj sawv daws sis hauv wold social technology online lawm. Ua tsaug ntau.

Attached Thumbnails

 • SAM_0089.jpg


#79 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 10:38 PM

[quote name='Mos tsis lus' date='18 August 2011 - 11:56 AM' timestamp='1313668599' post='9191']
[quote name='Yeej Xeem Vaj' date='11 August 2011 - 04:04 AM' timestamp='1313035451' post='8834']
VIP thiab Thampem Vuabtsuab,

Nej cov nyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ TSOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV LWJLAM LIMXYIAM NTAISNTUJ TXIANTSHAV TXOMFAV li neej ko, 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai twb ua ROOJVAGDEV NTAJFUABTXHIB quas tag lawm. Hnoobno lawm tomntej yog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai pom nej covnyuag Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ tshwm ces povkiag TSHUAJVWMNEES iabhiam, tsubmuajtsimtxom ces cabkiag mus ntxhub xwb. 6-7 xyoo dhaulawm, 3 Hmoob Thai nyob Xeev LAMPANG twb pov TSHUAJVWMNEES iabhiam rau nej cov nyuag Hmoob America QAUGDABPEG QUAVPOJ ces lawv twb muab cab coj mus ntxhwb tiavlog, xob tsis quaj, ntuj tsis dub.

Xavtxog nej Hmoob America, French QAUGDABPEG QUAVPOJ puas chimsiab nab! Yog nej xav paub ntau tshaj no, caw sau ntawv ntxiv.


Roojvagdev ntajfuabtxhib quas,

Nyob zoo kwv tij yeej xeem vaj! koj saib koj cov lus no seb puas yog nawb. koj hais tej no peb yuav muab copy tseg. thaum twg peb los txog rau tim thaib teb kos yog tsis muaj los tseg. yog muaj tej teeb meem iab liam ces yeej yog koj pab txiv tub ua xwb. peb yuav muab koj tej ntawv no coj mus rau luag cov nom tswv pab peb saib. luag nom tswv yeej yuav nrog koj paub xwb xwb. Vim luag ua nom tswv luag tsis phem li koj nawb yeej xeem vag. cov ntsoov hais tias koj ua peb tsis muaj leej twg pom tabsi lub ntuj daim av nrog koj pom thaib nrog koj paub nawb mog. ceev faj nyob tsam Tub Hmong lawyer in thailand pab tsis tau koj mog kwv tij. vim koj yeej hais tias tsuav yog tus Hmoob America,French los ces koj yeej muab tshuaj vwm nees los pov kiag iab liam kom peb raug lub txim no tej no koj yuav rov qab cuab lub voj hluas rau koj tus kheej xwb nawb mog. ua tsaug ntau rau koj lub tswv yim ntse ntse no na
[/quote]

Kuv hais li no rau koj tus ua npawg los sis yog tus kwv tij. Yeej xeem Vaj kuj hais tias nws tsi yog hais tias nej yuav tsis zoo txhua tus nws tsua hais tus tsis zoo xwb. Kuv hais koj yog ib txoj kev xav xwb koj tsi pom qhov muag koj hais los txoj kev cai yeej mus tsis taus. Yog hnub twg muaj dab tsi tiag peb mam li hais. Kuv tsi yog yuav hais tuaj leej twg tog leej twg sab.Kuv xav mas Yog tus lawv hais ntawv tsi yog yus ces nyob twb ywm xwb. Yus yuav mus npau los chim siab tsis zoo siab dab tsi mas npawg. Xav kom dav2. Txhob txhawj kuv yeej yuav pab tsis hais leej twg los sij yog qhia qhov tseeb thaum raug teeb meem txoj kev cai muaj coj los siv muaj coj los hais. Ua tsaug ntau.

Attached Thumbnails

 • SAM_0088.jpg


#80 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 10:41 PM

Nyob zoo tus phoojywg Hmong Lawyer Thailand,

Uatsaug ntau txog txoj kev koj nkag siab zoo thiab txoj kev txawj xav, thov pab txhawb koj lub dag zog laj lim tswv yim kom tsuas muaj zoo mus lawm lub neej pem suab xwb. Vam hais tias tej zaum yog hnub twg kuv tau los rau Thaib Teb los saib kuv cov kwv tij tej zaum yuav nrhiav ib lub sij hawm los ntsib koj thiab.

Uatsaug,

VIPUa li mas npawg yog los muaj sij hawm hos los saib kuv.

#81 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 06:15 AM

Zoonyob MOSTSISLUS, VIP thiab tsoom phoojywg Yeebphiaj Tojsiab.com meejpem sawvdaws,

Kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai, npe Thai thiab Xeem Thai hutias GIRAXAT CHAOVIVAT, kuv yog T.CH.D, position yog ROY TRI T.CH.D GIRASAT CHAOVIVAT. Tomsimno ua num nyob rau sab nrubnrab Thailand, ze Xeev Bangkok.

3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai yeej tau ua Nomtswv, ua Doctor, ua Lawyer, kuj npluanuj muaj txog millions dallors thiab kuj muaj FIRST CLASS BUS thiab VIP BUS khiav tawm Bangkok - Chiengmai, Chiengmai - Bangkok, Bangkok - Chiengrai, Chiengrai - Bangkok, kuj muaj zejzog - liajteb, qaib npua, nyuj twm yog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai ntiagtug/teejtwg.

Kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai sau ntawv qhia, cem, thuam nej Hmoob America, French Qaugdabpeg Quavpoj VumtsumVuabtsuab, tsis yog cem tag tuamtsoom. Kuv, YEEJ XEEM VAJ tsuas cem COVNYUAG DEV LIAMTXWV TSHOBCUAB LIAMSIM PIAMHWV LIAMTSWV li: 1, KUBDAG VAJ TXOOJLIS Hmoob Sampaul, America. 2, THAIVNOY VAJ Hmoob Sampaul, America. 3, TSHEEJ XYOOJ ( YAJ/KHAB ) Hmoob California, America. 4, PETER YAJ SUAVYAJ Hmoob French thiab covnyuag txomfav tshobcuab li koj ko xwb.

Yog kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai cem nej covnyuam Hmoob America, French Qaugdabpeg quavpoj dhaucai lawm no ces koj mus ntsib Phan Oet VAMXEEB VAJ nyob Xeev WIS, America tham txog KUBDAB VAJ TXOOJLIS, THAIVNOY VAJ thiab TSHEEJ XYOOJ ( YAJ/KHAB ) thiab koj npaj kom tau li 300,000 bahts tuaj Thailand es kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai mam coj koj mus kom txog 3 Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai Zos KHUNKLANG, Xeev Chiengmai ces koj mam nrog TSEVNEEG KWVTIJ HMOOB XEEM VAJ tham thiab pauj tej nyiajtxiag uas KUBDAG VAJ TXOOJLIS lawv tau ntxiasdag ntawd rovqab rau TSEVNEEG KWVTIJ HMOOB XEEM VAJ ntawd nawv.

Koj tsis muaj QHOVMUAG, POBNTSEG pomtseeb,paubmeej tias nej covnyuag Hmoob America, French Qaugdabpeg quavpoj vuabtsuab vumtsum yog neeg LIAMTXUV KOBFUAM XYOBTXHIAJ LIMXYIAM NTAISNTRUJ TXIANTSHAV no ces xyoo 30 Hmoob Thai-Lao xyoo 2012 yuav txog no caw koj tuaj xyuas nawv, yog koj pom tag ces ntshe koj ciali txajmuag tuag vim yog nej covnyuag Hmoob America, French Qaugdabpeg quavpoj tej nyuag kev VUMTSUM VUABTSUAB xwb.

Tuagdua 3 HMOOB LEEJTXIV VAJTUAMYEEJ XABFAJTIM VAJPOV lawv ces nej covnyuag DEV TXOMFAV TSHOBCUAB LIAMTSWV nojxyeej, nojseem, nojso li nej ko ces DEV mabdawb-suatxho tseem hlub thiab saib ncaj ntsiabmuag. Kwluag MOS XEEM THOJ HMOOB THAI LAWYER, Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai Kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai tsis kiam thiab cemthuam koj, leej kwvluag nawv. Koj, kuv wb yog neeg kom zejzos. Kuv YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai sau ntawv tso hauv Yeebphiaj Tojsiab.com no, xyuas sawvdaws li no xwb.


Thankyou,YEEJ XEEM VAJ, Hmoob Khejme.


"Yeej xeem Vaj" Yog koj yog "GIRAXAT CHAOVIVAT" tiag no koj thiab kuv twb yeej sib paub koj yog cov tij laug ua uas cov pib kawm ntawv tsis pes tsawg tus ntawm peb cov tseem2 hmoob Thiab ua khiav los nyob rau Thaib teb los tau yuav muaj 100 xyoo lawm siv tej zaum yuav li ntawm 3 tiam neeg lawm. Yog koj tsis dag ces tej zaum kuv paub koj. Koj twb hais tuav kuv npe kiag lawm. Yog koj tsis xav li cas thiab tsi ua siab deb koj hu rau kuv puas tau vim kuv tsi paub koj xov tooj. Koj thiab kuv tsis tau sib ntsib los ntev loo lawm. Kuv xav ntsib koj tus ua tij thiab os.

Attached Thumbnails

 • SAM_0084.jpg


#82 HMOOB_YEEJ XEEM VAJ HMOOB KHEJME_*

HMOOB_YEEJ XEEM VAJ HMOOB KHEJME_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 07:04 AM

Covnyuag dab tojntxas dab tuagtshaib limxyiam ntaisntuj txiantshav Hmoob America, French Qaugdabpeg Quavpoj Vumtsum Vuabtsuab, ntsejmuag neeg, siabntsws tsiaj nojnyoos haustxias ntxoojntxoog vwmdab, hnoobno lawm tom ntej, yog kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai pom nej covnyuag dev liamtxwv tshobcuab dab tojntxas dab tuagtshaib li nej no xyeem kuv qhovmuag ces YAWMXOB nthenqho, NKAWJDAIV ntxig nplo xwb, Dev tseem muaj tswv taug qab.

Khavdiam cas nej ho tsis los nrhiav KUBDAG VAJ TXOOJLIS Hmoob Sampaul, America thiab 2 nyuag dev txomfav tshobcuab HMOOB YAJ Sampaul, America nrog YIS YAJ HMOOB LAO lawv nab? Kevcai yeej feeb hais meej tias yog koj kwv koj 12 yag txha rov tsuj koj qub QHOVNTXA/TOJNTXAS ces tuag tam dev tuag.

Tub Vaj ( GUEST ) kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai paub koj zoo, cia hnoobtwg koj kwv koj 12 yag txha tsuj 3 av, poob 3 Zos tso kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai mam rag TXUJ koj saib, nthuav CI koj xyuas, hnoobntawd koj nploojsiab thiaj qhuav dej nploojplawv thiaj qhuav ntshav, koj tuag koj thiaj qimuag nawv.


Tshajyeej,YEEJ XEEM VAJ, Hmoob Khejme.

#83 HMOOB_HmoobUSA_*

HMOOB_HmoobUSA_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 07:20 AM

Hmoob Thaib Lawyer; Tham ib hnub dhau ib hnub, twb tham tau los ntev loo lawm, ua li puas tau muaj tib neeg sau ntawv los yog hu xov tooj tuaj nrog koj tham txog qhov hauj lwm koj piav los saum no. Lub sib hawm no kiag ne puas tau muaj tib neeg nyob rau tim nplog tuaj ua hauj lwm rau koj?

Cas kuv pheej pom muaj tib neeg tuaj sib thuam thiab sib tham txog txoj kev sib khib ntawm nej tus kheej uas twb tsis raws li lub topic no es yog vim li cas tiag, nej yuav tau tham kom yog li lub topic hauv no thiaj li tsim nyog nej tuaj rau hauv no nawb cov phooj ywg.

Raws li kuv mloog ces, Hmoob Thai Lawyer, koj yog tus tswv ntawm ib lub Temperary Agency uas yuav los nrhiav tib neeg mus ua hauj lwm rau hauv tej companies. Nws yog ib lub tswv yim zoo heev uas yuav khwv tau nyiaj coj los pab koj thiab tseem pab tau cov neeg uas xav ua hawj lwm.

Tham txog txoj kev ua hauj lwm hauv uas yog hlais nqaij mas kuj yog ib txoj hauj lwm sab tib neeg heev tsis yog tias txhua leej yuav ua taus los yog yuav ua tau. Kev hlais nqaij, tsis hais nqaij qaib, npua, nyuj, los yog lwm yam nqaij, kuv pom hais tias yog ib txoj hauj lwm sab tib neeg heev, thiab cov uas laus lawm los kuj ua tsis taus, cov hluas los kuj ua tsis taus, tsuas yog cov ib nrab neej xwb thiaj li ua tau, thiab cov tib neeg uas hlais nqaij yuav tsum yog ib co tib neeg nquag thiaj li ua tau txoj hauj lwm hlais nqaij. Tus tsis tau sim dua thiaj li xav hais tias yooj yim no xwb hos tus uas twb paub lawm ces twb tsis kam mus ua txoj hauj lwm hlais nqaij ntawv lawm. Qhov tseeb ntawm lub ntsiab lus ces yog, ntawm kuv tus kheej yog yuav kom kuv mus hlais nqaij ces kuv xum mus ua teb thiab cuab teb kom dav ntshe yuav tau nyiaj ntau dua. Kuv tsuas tham raws li kuv txoj kev xav thiab kuv qhov experiences xwb.

Tiam sis koj muaj lub zoo hom phiaj coj los khwv nyiam lawm los mas Hmoob Thai Lawyer, tej tswv yim ntawm koj ces hmoob American twb siv los tau ze li 2 tiam neeg lawm vim America yog lub teb chaws vam meej thiab muaj companies coob dua. Nyuam qhuav ncau los txog Thai rau lub sib hawm no, tej zaum yuav ncau mus txog tim nplog teb li 2 tiam tom ntej no thiab.


#84 HMOOB_Mos tsis lus_*

HMOOB_Mos tsis lus_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 09:07 AM

Nyob zoo tus phooj ywg Mos Tsis Lus. Koj pua nco qab kuv lawm? Kuv yog Tus Neeg Tseeb ua tau nrog koj tham txog Yexus hnub is nas! Kuv hais, hais koj tib tsis muaj kev khiav lis lawm ua cas koj tseem yov tuaj tshwm txog hauv no. Koj tus neeg ntseeg Yexus nos yov mus tom neeg ua luaj!!! Koj tom cov neeg nyob rau teb chaw America tsis txau es koj tseem yov mus tom neeg nyob txawv rau lwm teb chaw thiab? Koj tus neeg dag ntawm kos mas kuv yov muab koj ntsia tes lis Yexus ntag nawb. Yexus dag npaum lis koj thiab nws tom neeg npaum lis koj ntag es luag thiaj muab nws txhom tau muab nws ncaws, ncaws ntau, ntau thiab nplawm, nplawm tag mam coj mus tua pov tseg rau tom roob qhua rau sawv das saib ua pliaj liab vog. Koj pua pom? Koj tus neeg ntseeg Yexus kos ces coj tus cwj pwm zoo lis Yexus ntag. Koj ua rau kuv tus neeg Hmoob America (Neeg Tseeb no) txhaj muag rau tej neeg Hmoob Thaib sawv daws vim yog koj tus neeg ntseeg Yexus ntawm kos ntag. Tsov rog sawv los yog vim koj tus neeg ntseeg Yexus tuaj pib tuaj dag es thiaj lis muaj tsov rog sawv. Cov kwv tij Hmoob nyob rau nyab laj teb raug teeb meem tam sim no los vim yog koj tus neeg ntseeg Yexus ntawm kos mus ua rau lawv thiaj lis muaj teeb meem raug kev txom nyem raug cuab raug khis. Koj tus kos tus neeg ntseeg Yexus ntawd kos kuv yov muab ntsia tooj ntsia hlau coj los nyiaj koj tes ziab tshav ntuj rau thiaj teb neeg pom es koj thiaj lis tsis mus tom, tom neeg rau qab teb qaum teb txhua nrhos. Thaum koj tuag lawm los kuv yov muab koj tus ntsuj tus plig coj mus kav tseg. Kuv yov muab koj tus ntsuj tus plig coj mus ntsia rau ntawm tus ntoo khaub lig ua tshav liab vog vim koj muaj kev npam rau neeg ntiaj teb sawv daws tus hlob tus yau; tus lau tus hlua; tus nyob teb nyob zes tag huv tib sis. Kuv hais rau koj lis ntawd xwb es kom koj nco ntsoov kuv cov lus coj mus ua neej es tsis txhob tom neeg ntxiv lawm nawb. Ua tsaug.

Sau Npe,

Tus Neeg Tseeb
(teb chaw America) USA

Nyob zoo os tus phooj ywg Neeg tsis tseeb. ua cas yuav khib koj ua luaj li. koj xav ua plaub nrog kuv los?. tau kawg thov caws koj mus ua ntej mus lawm nram tsev hais plaub es kuv mam tuaj nawb. neeg tsis tseeb. koj tsis taus li lawm puas yog. nco qab ntsoov tias tam sim no koj twb nyob rau cov neeg ntseeg Yexus lub teb chaws lawm koj yuav ua tsis tau ib qhov dab tsi li. luag hais kom koj them se rau Yexus los koj yeej yuav tau them nyha zog xwb tus neeg tsis tseeb.koj tej lus koj nyiam yuav hais koj tuag kiag los yeej tsis mob kuv li. kuv hov nug koj tias ua li kuv hais cov lus saum toj saus rau tus yeej xeem vaj es mob koj los?. yog mob txog koj no.koj kuj yog yeej xeem vaj li kwv tij puas yog?. nco qab ntsoov tej laus hais tias khaus qhov twg khawb qhov ntawd no mog.tsis txhob mus khawb tas phab tas pheev nyob tsam tej neeg hais tias koj mob kiav lig no.yog koj tsis tsaus siab rau cov neeg ntseeg Yexus koj yeej meem mus coj yeej xeem vaj tuaj es neb mus foob peb cov ntseeg Yexus rau nram cov ntseeg Yexus lub tsev hais plaub xwb, tabsi nco qab ntsoov tias ua ntej luag yuav nrog koj tham koj tus neeg tseeb yuav tau tsa koj txhais tes rau ntawm peb cov ntseeg Yexus phau ntawv tso luag thiaj nrog koj tham. kuv ntsai nyob tsam koj cev cis li txhav ua ntej koj tsis tau tsa koj txhais tej xwb. li no xwb yog muab hais ntau ces kuv paub tias koj yuav mus coj tsis tau yeej xeem vaj tuaj ces koj twb mob stroke lawm.ces cias hais me me li xwb os tus neeg tsis tseeb. ua tsaug nawb.yeej meem chim kom txaus nawb nyob tsam mob stroke ces hov tsis tau chim lawm.

#85 HMOOB_Mos tsis lus_*

HMOOB_Mos tsis lus_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 09:39 AM

ame='Mos tsis lus' date='18 August 2011 - 11:56 AM' timestamp='1313668599' post='9191']


Kuv hais li no rau koj tus ua npawg los sis yog tus kwv tij. Yeej xeem Vaj kuj hais tias nws tsi yog hais tias nej yuav tsis zoo txhua tus nws tsua hais tus tsis zoo xwb. Kuv hais koj yog ib txoj kev xav xwb koj tsi pom qhov muag koj hais los txoj kev cai yeej mus tsis taus. Yog hnub twg muaj dab tsi tiag peb mam li hais. Kuv tsi yog yuav hais tuaj leej twg tog leej twg sab.Kuv xav mas Yog tus lawv hais ntawv tsi yog yus ces nyob twb ywm xwb. Yus yuav mus npau los chim siab tsis zoo siab dab tsi mas npawg. Xav kom dav2. Txhob txhawj kuv yeej yuav pab tsis hais leej twg los sij yog qhia qhov tseeb thaum raug teeb meem txoj kev cai muaj coj los siv muaj coj los hais. Ua tsaug ntau.

Zoo siab tus kwv Hmong lawyer thailand tsis yog li koj hais nawb. Yeej xeem vaj cov lus nws hais tias tsuav yog Hmoob America &Hmoob Frence xwb ces nws yuav muab tshuaj vwm nees coj tuaj pov iab liam kiag kom hmag kawg kiag no nawb. yog koj tsis pom qhov no koj rov qab mus saib. kuv twb muab copy tau cias lawm. tom ntej no kuv yuav coj mus txhais ua lus English es yuav muab coj los tseb rau teb chaws thaib kom luag tsoom nom tswv, tsoom tub ceev xwm nrog yeej xeem vaj paub tib si.ces thiaj yog qhov tseeb tias li cas nawb tus kwv tij. li no xwb nyias ua nyias ris nyias.ua tsaug.

#86 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 10:00 AM

Hmoob Thaib Lawyer; Tham ib hnub dhau ib hnub, twb tham tau los ntev loo lawm, ua li puas tau muaj tib neeg sau ntawv los yog hu xov tooj tuaj nrog koj tham txog qhov hauj lwm koj piav los saum no. Lub sib hawm no kiag ne puas tau muaj tib neeg nyob rau tim nplog tuaj ua hauj lwm rau koj?

Cas kuv pheej pom muaj tib neeg tuaj sib thuam thiab sib tham txog txoj kev sib khib ntawm nej tus kheej uas twb tsis raws li lub topic no es yog vim li cas tiag, nej yuav tau tham kom yog li lub topic hauv no thiaj li tsim nyog nej tuaj rau hauv no nawb cov phooj ywg.

Raws li kuv mloog ces, Hmoob Thai Lawyer, koj yog tus tswv ntawm ib lub Temperary Agency uas yuav los nrhiav tib neeg mus ua hauj lwm rau hauv tej companies. Nws yog ib lub tswv yim zoo heev uas yuav khwv tau nyiaj coj los pab koj thiab tseem pab tau cov neeg uas xav ua hawj lwm.

Tham txog txoj kev ua hauj lwm hauv uas yog hlais nqaij mas kuj yog ib txoj hauj lwm sab tib neeg heev tsis yog tias txhua leej yuav ua taus los yog yuav ua tau. Kev hlais nqaij, tsis hais nqaij qaib, npua, nyuj, los yog lwm yam nqaij, kuv pom hais tias yog ib txoj hauj lwm sab tib neeg heev, thiab cov uas laus lawm los kuj ua tsis taus, cov hluas los kuj ua tsis taus, tsuas yog cov ib nrab neej xwb thiaj li ua tau, thiab cov tib neeg uas hlais nqaij yuav tsum yog ib co tib neeg nquag thiaj li ua tau txoj hauj lwm hlais nqaij. Tus tsis tau sim dua thiaj li xav hais tias yooj yim no xwb hos tus uas twb paub lawm ces twb tsis kam mus ua txoj hauj lwm hlais nqaij ntawv lawm. Qhov tseeb ntawm lub ntsiab lus ces yog, ntawm kuv tus kheej yog yuav kom kuv mus hlais nqaij ces kuv xum mus ua teb thiab cuab teb kom dav ntshe yuav tau nyiaj ntau dua. Kuv tsuas tham raws li kuv txoj kev xav thiab kuv qhov experiences xwb.

Tiam sis koj muaj lub zoo hom phiaj coj los khwv nyiam lawm los mas Hmoob Thai Lawyer, tej tswv yim ntawm koj ces hmoob American twb siv los tau ze li 2 tiam neeg lawm vim America yog lub teb chaws vam meej thiab muaj companies coob dua. Nyuam qhuav ncau los txog Thai rau lub sib hawm no, tej zaum yuav ncau mus txog tim nplog teb li 2 tiam tom ntej no thiab.Tus npawg kuv yuav hais lo lus txhuam thiab thuam koj lawm nawj. Yog koj ntse tiag koj yuav tsi hais cov lus zoo li saum no. Kuv hais me2 li no rau koj xwb. Koj muaj hlwb koj txawj xav koj yuav xav tau lawm.

#87 HMOOB_HmongUSA_*

HMOOB_HmongUSA_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 10:21 AM

Hmong Lawyer Thai aw!!! Qhov twg uas kuv hais tsis yog no, qhov kuv sau los saum no puas leej raws li kuv pom thiab kuv tau muaj dua los lawm.
Kuv xav hais tias ntshe koj yuav muaj ib lub chaw ua hauj lwm los yog qhib tau ib lub company hlais nqaij los yog ib lub company dab tsi tos peb cov hmoob nplog uas txom nyem xav khwv nyiaj kom lawv muaj txoj kev taug no. Tiam sis tham mus tham los koj tsuas yog ib tug neeg ua lag ua luam nyob rau hauv nruab nrab los yog tiv tauj tib neeg ua hauj lwm xwb. Xyov koj puas tau hlais nqaij dua, tiam sis tham rau koj paub hais tias kuv yog ib tug neeg tsis muaj kev kawm siab, tiam sis yog ib tug neeg nquag, thiab nyiam ua hauj lwm heev. Kev hlais nqaij, txhua yam nqaij ces hlais nqaij ntses yog yam nyuaj tshaj. Kuv twb ua tau ntev niaj ntau xyoo dhau los lawm es kuv thiaj li paub hais tias kev ua liaj ua teb yeej tseem zoo dua thiab tsis sab npaum li txoj kev tuaj mus hlais nqaij rau tom ib lub company twg no mog. Nov yeej yog qhov tseeb koj yuav dag tsis tau.

Koj yog Lawyer lawm kuv xav hais tias koj txhob los dag peb hmoob lub zog coj los khwv nyiaj rau koj li no vim yog ib txoj kev khwv heev, tseem khwv dua ua liaj ua teb thiab tseem muaj nai khoo nraim ua rau yus tsis tau so kiag li, twb tsis muaj kev ywj pheej npaum li yus ua yus liag yus teb, yus yuav so thaum twg los yeej tsis muaj neeg hais.

Kev khwv nyiaj thiab ua lag ua luam koj lub hlwb yeej zoo lawm, tiam sis koj zoo tham xwb koj twb tsis paub txog txoj kev khwv ntawm tib neeg.
Kuv tsis tau hais lus thuam koj mog kuv tsuas hais raws li qhov tseeb xwb, koj yuav tau ua siab loj nawb.


#88 HMOOB_Ruam tshaj_*

HMOOB_Ruam tshaj_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 10:34 AM

Nyob zoo tus phooj ywg Mos Tsis Lus. Koj pua nco qab kuv lawm? Kuv yog Tus Neeg Tseeb ua tau nrog koj tham txog Yexus hnub is nas! Kuv hais, hais koj tib tsis muaj kev khiav lis lawm ua cas koj tseem yov tuaj tshwm txog hauv no. Koj tus neeg ntseeg Yexus nos yov mus tom neeg ua luaj!!! Koj tom cov neeg nyob rau teb chaw America tsis txau es koj tseem yov mus tom neeg nyob txawv rau lwm teb chaw thiab? Koj tus neeg dag ntawm kos mas kuv yov muab koj ntsia tes lis Yexus ntag nawb. Yexus dag npaum lis koj thiab nws tom neeg npaum lis koj ntag es luag thiaj muab nws txhom tau muab nws ncaws, ncaws ntau, ntau thiab nplawm, nplawm tag mam coj mus tua pov tseg rau tom roob qhua rau sawv das saib ua pliaj liab vog. Koj pua pom? Koj tus neeg ntseeg Yexus kos ces coj tus cwj pwm zoo lis Yexus ntag. Koj ua rau kuv tus neeg Hmoob America (Neeg Tseeb no) txhaj muag rau tej neeg Hmoob Thaib sawv daws vim yog koj tus neeg ntseeg Yexus ntawm kos ntag. Tsov rog sawv los yog vim koj tus neeg ntseeg Yexus tuaj pib tuaj dag es thiaj lis muaj tsov rog sawv. Cov kwv tij Hmoob nyob rau nyab laj teb raug teeb meem tam sim no los vim yog koj tus neeg ntseeg Yexus ntawm kos mus ua rau lawv thiaj lis muaj teeb meem raug kev txom nyem raug cuab raug khis. Koj tus kos tus neeg ntseeg Yexus ntawd kos kuv yov muab ntsia tooj ntsia hlau coj los nyiaj koj tes ziab tshav ntuj rau thiaj teb neeg pom es koj thiaj lis tsis mus tom, tom neeg rau qab teb qaum teb txhua nrhos. Thaum koj tuag lawm los kuv yov muab koj tus ntsuj tus plig coj mus kav tseg. Kuv yov muab koj tus ntsuj tus plig coj mus ntsia rau ntawm tus ntoo khaub lig ua tshav liab vog vim koj muaj kev npam rau neeg ntiaj teb sawv daws tus hlob tus yau; tus lau tus hlua; tus nyob teb nyob zes tag huv tib sis. Kuv hais rau koj lis ntawd xwb es kom koj nco ntsoov kuv cov lus coj mus ua neej es tsis txhob tom neeg ntxiv lawm nawb. Ua tsaug.

Sau Npe,

Tus Neeg Tseeb
(teb chaw America) USA

...tus neeg tseeb kuv thov lub ntuj thiab peb tug tswvyexus zam lub txim pub koj vim dab ntxwgnyoog kav koj lub siab/npog koj lub qhovmuag lawm es koj thiaj thuam/cem peb tug tswvyexus tab sis kuv ntseeg tias muaj ib hnub koj yuav tu siab rau qee yam koj tau hais ntshe yog koj tuag ua ntej lawm xwb.

#89 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 12:37 PM

Hmong Lawyer Thai aw!!! Qhov twg uas kuv hais tsis yog no, qhov kuv sau los saum no puas leej raws li kuv pom thiab kuv tau muaj dua los lawm.
Kuv xav hais tias ntshe koj yuav muaj ib lub chaw ua hauj lwm los yog qhib tau ib lub company hlais nqaij los yog ib lub company dab tsi tos peb cov hmoob nplog uas txom nyem xav khwv nyiaj kom lawv muaj txoj kev taug no. Tiam sis tham mus tham los koj tsuas yog ib tug neeg ua lag ua luam nyob rau hauv nruab nrab los yog tiv tauj tib neeg ua hauj lwm xwb. Xyov koj puas tau hlais nqaij dua, tiam sis tham rau koj paub hais tias kuv yog ib tug neeg tsis muaj kev kawm siab, tiam sis yog ib tug neeg nquag, thiab nyiam ua hauj lwm heev. Kev hlais nqaij, txhua yam nqaij ces hlais nqaij ntses yog yam nyuaj tshaj. Kuv twb ua tau ntev niaj ntau xyoo dhau los lawm es kuv thiaj li paub hais tias kev ua liaj ua teb yeej tseem zoo dua thiab tsis sab npaum li txoj kev tuaj mus hlais nqaij rau tom ib lub company twg no mog. Nov yeej yog qhov tseeb koj yuav dag tsis tau.

Koj yog Lawyer lawm kuv xav hais tias koj txhob los dag peb hmoob lub zog coj los khwv nyiaj rau koj li no vim yog ib txoj kev khwv heev, tseem khwv dua ua liaj ua teb thiab tseem muaj nai khoo nraim ua rau yus tsis tau so kiag li, twb tsis muaj kev ywj pheej npaum li yus ua yus liag yus teb, yus yuav so thaum twg los yeej tsis muaj neeg hais.

Kev khwv nyiaj thiab ua lag ua luam koj lub hlwb yeej zoo lawm, tiam sis koj zoo tham xwb koj twb tsis paub txog txoj kev khwv ntawm tib neeg.
Kuv tsis tau hais lus thuam koj mog kuv tsuas hais raws li qhov tseeb xwb, koj yuav tau ua siab loj nawb.Npawg leej twg yuav ua tsi ua nyob ntawm lawv mas lod. Kuv tsis yuam lawv os. Koj yuav los hais kom nkim koj sij hawm dab tsi na. Muab koj lub sij hawm mus khwv rau koj nawj. Lawv ua tsis ua nyob ntawm lawv koj twb nyob tim kom cas koj hos tsis paub txoj cai nyob qab ntuj no na npawg leej twg tsaus siab yuav ua dab tsi nyiam dab tsi los tsuav tsi kuj ntxhov txoj koj xwb mas. Tsi muaj leej twg yuam tau leej twg li os. Koj nyob tim kom diam txoj kev cai tseem qib dav rau nej ua luaj ne los koj tseem yuav cia kuv qhia rau koj yam li 1 tus xwb fwb qhia koj yam li tus me nyuam yau es koj thiab yuav to taub tag lod. Los koj tsi kam to taub li na. Koj puas yog nyob Mekas tiag mam cas koj pheej hais yam li koj tsi yog neeg Mekas li. Ib tus neeg nyob lub teb chaw txoj cai qhib dav koj yuav tsum xav kom dav tsi yog koj yuav hais li cas los hais tau koj twb tsis xav teb no li no lod.

#90 HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*

HMOOB_Hmong Lawyer Thailand._*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 12:45 PM

Hmong Lawyer Thai aw!!! Qhov twg uas kuv hais tsis yog no, qhov kuv sau los saum no puas leej raws li kuv pom thiab kuv tau muaj dua los lawm.
Kuv xav hais tias ntshe koj yuav muaj ib lub chaw ua hauj lwm los yog qhib tau ib lub company hlais nqaij los yog ib lub company dab tsi tos peb cov hmoob nplog uas txom nyem xav khwv nyiaj kom lawv muaj txoj kev taug no. Tiam sis tham mus tham los koj tsuas yog ib tug neeg ua lag ua luam nyob rau hauv nruab nrab los yog tiv tauj tib neeg ua hauj lwm xwb. Xyov koj puas tau hlais nqaij dua, tiam sis tham rau koj paub hais tias kuv yog ib tug neeg tsis muaj kev kawm siab, tiam sis yog ib tug neeg nquag, thiab nyiam ua hauj lwm heev. Kev hlais nqaij, txhua yam nqaij ces hlais nqaij ntses yog yam nyuaj tshaj. Kuv twb ua tau ntev niaj ntau xyoo dhau los lawm es kuv thiaj li paub hais tias kev ua liaj ua teb yeej tseem zoo dua thiab tsis sab npaum li txoj kev tuaj mus hlais nqaij rau tom ib lub company twg no mog. Nov yeej yog qhov tseeb koj yuav dag tsis tau.

Koj yog Lawyer lawm kuv xav hais tias koj txhob los dag peb hmoob lub zog coj los khwv nyiaj rau koj li no vim yog ib txoj kev khwv heev, tseem khwv dua ua liaj ua teb thiab tseem muaj nai khoo nraim ua rau yus tsis tau so kiag li, twb tsis muaj kev ywj pheej npaum li yus ua yus liag yus teb, yus yuav so thaum twg los yeej tsis muaj neeg hais.

Kev khwv nyiaj thiab ua lag ua luam koj lub hlwb yeej zoo lawm, tiam sis koj zoo tham xwb koj twb tsis paub txog txoj kev khwv ntawm tib neeg.
Kuv tsis tau hais lus thuam koj mog kuv tsuas hais raws li qhov tseeb xwb, koj yuav tau ua siab loj nawb.Yog koj xav zoo tiag tso kiag koj li duab los. Muab kiag koj xov tooj los. Yog koj khuv xim koj nyiaj hu rau kuv kuv mam hu rau koj los tau mas npawg.

#91 HMOOB_nuj kuab sim_*

HMOOB_nuj kuab sim_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 01:06 PM

kuv suav ntsoov, 99 leeg tuaj sis tham lawm lauj, hnub no kuv kiag thiab ces muaj kiag 100 leej txwm nkaus, tham nyob rau lub topic no.

kuv tuaj qhuas koj nawv npawg hmoob lawyer thailand. tib neeg nyiam tham nyob rau koj zaj no heev, thiaj li sis tham mus txog ntua 100 zaus lawm.

suav tau tias yeej vam meej lawm, yog tias ua lag luam ces, yeej tau neeg coob txaus lawm thiab. kuv thov kev koom tes ntawm sawv daws, muab kev zoo siab pub rau.......(Hmoob lawyer thailand).....peb sawv daws nrog koj zoo siab, koj tawm tau ib lub tswv yim rau peb sawv daws nrog koj nyiam tso dag. ua tsaug.

#92 HMOOB_Peter Paul Vang_*

HMOOB_Peter Paul Vang_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 02:23 PM

Hi, nyob zoo phooj ywg hmoob Lawyer.
Zoo siab uas tau pom thiab paub koj. ua ntej no kuv xav noog koj 2-3 lo lus.

1. Koj yog peb hmoob ib tug tub kawm ntaub ntawv siab mus txog qhov tau Lawyer lawm ua li koj xav li cas koj thiaj li tuaj tawm tswv yim thiab tso duab ua si li no rau hauv tej chaws ua si no ?

2. Ua ntej koj yuav tuaj tso duab ua si li no koj puas tau xav kom zoo zoo ua ntej tias hauv tej chaws no puas yuav tsim nyog koj lub meej mom thiab txoj kev txawj ntse uas koj tau siv sij hawm los ntev niaj ntau xyoo thiaj li kawm tiav mus rau qib siab ?

3. Koj puas xav tias ib tug neeg kawm ntaub ntawv siab yog ib tug neeg txawj ntse thiab tsim txiaj, muaj meej mom lawm ?

4. Puas tsim nyog yus muab yus lub meej mom uas yus siv sij hawm ntev loo los kawm ntawv tso pov tseg li ib ntsais muag xwb.

5. koj puas xav tias hauv tej no yog chaw ua si rau txoj kev plees kev yi xwb. koj twb yog ib tug tub kawm siab lawm ua cas koj ho tsis ceev faj kom zoo. yus yog ib tug tub kawm ntaub ntawv siab es tus yuav sau thuam thiab cem yus li cas los muaj ua li koj xav li cas ?

Raws li kuv saib cov ntaub ntawv lawv sau teb koj nyob rau hauv no mas 10 tsab nyuam qhuav muaj 2 tsab hais zoo rau koj thiab txhawb koj lub zog xwb. 8 tsab ces yog lawv sau hais txog qhov tsis zoo xwb, thaum zoo li no lawm ces cia li ua rau yus tus kheej tsis muaj kev zoo siab.

Mas yog li no kuv yog ib tug hmoob American uas kawm ntaub ntawv tsis siab thiaj li pom tau tias tej zaum koj xav yuam kev lawm, vim koj tsis nco qab koj tus kheej hais tias koj yog leej twg lawm yog tias koj yog ib tug neeg yeej kawm tau Lawyer tiag tiag li, hos yog koj lam dag xwb mas nws tsis ua li cas.

Ib tug neeg kawm ntaub ntawv siab lawm mas nws twb tsis zoo yuav tawm pluj pliv qhov txhia qhov chaw, lub sij hawm yuav tawm ces yog lub sij hawm tseem ceeb xwb mas yus lub meej mom thiaj li yuav nrog yus nyob kom mus ntev es li no xwb, thov koj tus ua phooj ywg txhob xav li cas thiab txhob tu siab, tos kuv noog koj li no los vim nyias pom txawv nyias. Ua tsaug

#93 HMOOB_Handicap_*

HMOOB_Handicap_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 03:40 PM

Hmoob thaib, nplog, thiab nyab laj xwb ces tseev kawm ntawv siab txog Doctor and Lawyer los niam yuav muaj leej twg kam ntiav nws ua hauj lwm nas, tseem yuav muaj tus ntiav los tsuas yog ua hauj lwm tau nqi li tus uas Janitor tim USA xwb os. Tsis tsim nyog txoj kev kawm ntawv li os, tos yawg thaub no kawm tag lawyer es tseem muaj sib hawm seem ntau li ntau tuaj nrog cov tib neeg hauv no sib cav, ib tug dhau ib tug nas, cav ntau zaus no ces kuv saib zoo li tus ruam los yog xiam hlwb lawm xwb. Tiam sis nyias muaj nyias txoj kev xav, nov tsuas yog kuv xav xwb nawb es nej txhob ua siab me rau kuv.

Feem coob ntawm tib neeg kawm tau Lawyer, luag yog neej muaj meej mom mus rau sab Politic, mus nrog luag txeeb nom tswv loj ua thiaj li yuav pab tau peb hmoob, tsis yog los ntxias peb hmoob lub dag zog khwv nyiaj nawb.


#94 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 05:39 PM

LOLS Yeej xeem Vaj mas npau taws chim siab npuaj teg ntaug taw. Yeej xeem Vaj mas npau taws npaum li lub lauj kaub dej npau, kub npaum li hluav taws hlawv, liab npaum nkaus li hluav nchaig liab, dub tshaj cov khej dub nyob south africa lawm thiab. Can any one give him (Yeej xeem Vaj) a cup of ice to kool him off :lol: :lol: :lol: :lol: CALM DOWN BOY dont be so hot; it aint gonna help you?


VIP


#95 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 05:47 PM

LOLS Yeej xeem Vaj mas npau taws chim siab npuaj teg ntaug taw. Yeej xeem Vaj mas npau taws npaum li lub lauj kaub dej npau, kub npaum li hluav taws hlawv, liab npaum nkaus li hluav nchaig liab, dub tshaj cov khej dub nyob south africa lawm thiab. Can any one give him (Yeej xeem Vaj) a cup of ice to kool him off CALM DOWN BOY dont be so hot; it aint gonna help you?


VIP

Attached Thumbnails

 • SAM_0377.JPG
 • SAM_0376.JPG


#96 HMOOB_YEEJ XEEM VAJ HMOOB KHEJME_*

HMOOB_YEEJ XEEM VAJ HMOOB KHEJME_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 08:38 PM

Kwvluag MOS XEEM THOJ Hmoob Thai Lawyer, tsis me siab kiag li os! Yog hnoobtwg, leejtwg tseem nqa tej nyuag ntawv luam kuv tej lus tuaj txog thiab tham txog kuv npe ces YAWMXOB nthenqo, MKAWJDAIV ntxignplho ces nyuag dev txomfav tshobcuab ntawd txhaqob kiag xwb.

Yawg dab tsojtsuam dab tojntxas MOS TSIS LUS yog nyuag XYWPLOJ XYWTUAG xwb, muaj NPE xwb twb tsis muaj CEV. Koj sojntsuam xyuas nyuag dab tsojtsuam lub nyuag npe tias MOS TSIS LUS yog hais tias MUS TSIS LOS logyog TUAG TSIS ROV, tej nyuag XYWPLOJ XYWTUAG zoo li cov nyuaj tuaj sau ntawv cem, cav, thuam koj, kwvluag thiab kuv no ces cubcawv tos yeej yuav tsum tau tejnyuag TSIB los tsaucawv haus xwb xwb. NTAJHMUV, RIAMPHOM nyob 3 tes khuam 3 npab, cai ntugntoob nyob 3 ncauj, tsuamtob zuagplias nkuaj khovkho nyob 3 zos, 3 peebzeej coob peebmus ntau, 3 yog NOMTSWV.

Nyuagdev TXOMFAV TSHOBCUAB twg yog ncauj tseem qhiaqhiav, muag tseem dubnciab ces cajdab tu, tauhau pluam, muaj npe tsis muaj cev li nyuag dab tsojtsuam MOS TSIS LUS xwb. Saib! nej covnyuag DEV TXOMFAV TSHOBCUAB Hmoob America NCAIVZOOV VWJ NPUAGTSAWB cajdab twb tu, taubhau twb pluam, tsuas muaj npe tsis muaj cev zoo li koj nyuag DAB TSOJTSUAM DAB TOJNTXAS MOS TSIS LUS ko ntag!

Kwvluag MOS XEEM THOJ Hmoob Thai Lawyer lub sim hawm no kuv, YEEJ XEEM VAJ Hmoob Khejme losyog Hmoob Thai tsis xyeej, yog xyeej hnoobtwg mam hu xovtooj nrog koj, leej kwvluag tham nawv.


Nco txog,YEEJ XEEM VAJ, Hmoob Khejme.

#97 HMOOB_tusneegtseeb_*

HMOOB_tusneegtseeb_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 08:43 PM

Nyob zoo os tus phooj ywg Neeg tsis tseeb. ua cas yuav khib koj ua luaj li. koj xav ua plaub nrog kuv los?. tau kawg thov caws koj mus ua ntej mus lawm nram tsev hais plaub es kuv mam tuaj nawb. neeg tsis tseeb. koj tsis taus li lawm puas yog. nco qab ntsoov tias tam sim no koj twb nyob rau cov neeg ntseeg Yexus lub teb chaws lawm koj yuav ua tsis tau ib qhov dab tsi li. luag hais kom koj them se rau Yexus los koj yeej yuav tau them nyha zog xwb tus neeg tsis tseeb.koj tej lus koj nyiam yuav hais koj tuag kiag los yeej tsis mob kuv li. kuv hov nug koj tias ua li kuv hais cov lus saum toj saus rau tus yeej xeem vaj es mob koj los?. yog mob txog koj no.koj kuj yog yeej xeem vaj li kwv tij puas yog?. nco qab ntsoov tej laus hais tias khaus qhov twg khawb qhov ntawd no mog.tsis txhob mus khawb tas phab tas pheev nyob tsam tej neeg hais tias koj mob kiav lig no.yog koj tsis tsaus siab rau cov neeg ntseeg Yexus koj yeej meem mus coj yeej xeem vaj tuaj es neb mus foob peb cov ntseeg Yexus rau nram cov ntseeg Yexus lub tsev hais plaub xwb, tabsi nco qab ntsoov tias ua ntej luag yuav nrog koj tham koj tus neeg tseeb yuav tau tsa koj txhais tes rau ntawm peb cov ntseeg Yexus phau ntawv tso luag thiaj nrog koj tham. kuv ntsai nyob tsam koj cev cis li txhav ua ntej koj tsis tau tsa koj txhais tej xwb. li no xwb yog muab hais ntau ces kuv paub tias koj yuav mus coj tsis tau yeej xeem vaj tuaj ces koj twb mob stroke lawm.ces cias hais me me li xwb os tus neeg tsis tseeb. ua tsaug nawb.yeej meem chim kom txaus nawb nyob tsam mob stroke ces hov tsis tau chim lawm.


Ha! Ha! Ha! Ha! Cia kuv luag tag tsos ov! Ua kuv yov zoo laug ua luaj. Koj yeej paub tseeb lawm tia tsis yog yus teeb meem es lam muaj ib tug cia lis los tshuam yus zoo lis no ces yov tub qaub yus thiab mov yus siab kawg kiag. Qhov nos yog qhov ua kuv qhia rau koj paub tia cov kwv tij Hmoob Thaib luag tham lua txoj kev lag luam rau sawv xwb. Koj tib pab tsis tau luag tsis tag lis ntawd koj tseem mus cem luag thiab. Qhov ntawd koj pua xav tia tub qaug luag thiab mas? Koj pua xav tia luag yov txawj tus siab npaum lis cas rau yus txoj kev mom txheej tsis paub kev paub cais zoo lis kuv los tshuam koj lis ntawd ntag. Yeej mob koj siab thiab yov luag mob stroke tiam kuv xav tia kom koj tsis txhob mob vim yog kev sib hloov tswv yim xwb tsis tas yov mob stroke nawb. Ha! Ha! Ha! Vim tia kuv tus neeg tseeb no tseem hlub koj heev thiab tsis xav kom koj yov ntsib tej teeb meem zoo lis ntawd. Yog koj mob stroke lawm los yeej yov txhawj txog kuv tus neeg tseeb no yov tuaj saib tuaj hlub tuaj plws koj kom koj zoo xwb. Tsis xav kom koj mob stroke lis nawb. Kuv hais lis ntawd rau koj.

Thiab, kuv xav kom koj paub meej tia yog peb ib tug Hmoob twg nws hos muaj laj lim tswv yim zoo nws xav mus ua lag ua luam lo cia nws yeej meem ua kom nws ua tau xwb. Koj txawm tsis pab tau nws ib dua lis los tsis ua cas. Koj tsis tsim nyog yov mus cem mus thuam luag lis ub lis no vim luag yog neeg ncaj ncee nawb. Koj feeb kom meej, meej lis ntawd. Txawm yog koj mus pib tau ib lub lag luam rau ntawd es koj yos zoo siab xav coj los qhia rau peb sawv daws los peb kuv yov nrog koj zoo xwb. Peb yov tsis cem tsis thuam koj lis ub lis no nawb. Kuv xav kom koj thim xav ua ntej koj yov mus thuam luag lwm leej lwm tus nyob rau lwm lub teb chaw. Luag muaj nom muaj tswv kav; koj los muaj nom muaj tswv kav tiam sis koj nco ntsoov tia yog koj mus ua kev txhaum rau luag ces koj nco ntsoov tia Yexus yeej pab tsis tau koj lis nawb. Koj nco ntsoov lis ntawd. Yexus nws yeej pab tsis tau nws tus kheej, nws yeej pab tsis tau koj tib yam nkau. Yexus yeej hais plaub tsis yeej luag nws thiaj lis tau mus raug lub txim tuag rau tom roob qhua rau sawv daws saib ua pliaj liab vog. Koj tus neeg ntawm kos txawm yov mus ua plaub nrog leej twg los koj yov tsis muaj cais vim koj mus thab luag thiab thuam luag txoj kev ua lag ua luam. Kuv hais rau koj txij hnub no mus yog koj tsis hlub tau luag tsis koj yov mus cem luag. Yog koj hlub tsis tau luag los tsim nyob koj hais ib los lus zoo rau luag xwb ces luag thiaj lis yov tsis muaj kev tus siab rau koj nawb mog. Kuv tus neeg tseeb tsua hais qhia lis rau koj paub xwb. Kuv tsua xav kom koj tsis txhob muaj stroke es koj hos muaj txoj sia nyob mus tag ib sim neej xwb. Ua tsaug.

Tus Neeg Tseeb
USA

#98 HMOOB_Tij Laug Hmoob American_*

HMOOB_Tij Laug Hmoob American_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 09:47 PM

Tam sim no kuv qhib tau 1 lub company nyob rau ntawm Thaib teb. Qhov hom phaij ua kuv qhib lub company no mas los ntawm kuv tau mus tim nplog teb tau mus pom tias peb cov kwv tij hmoob tiv lawm txom nyem heev thiaj khwv heev. Khwv tas niaj tas xyoo tiv tshav tiv nag ua xwb los twb tsis tsaus noj tsaus haus tsis muaj noj muaj haus.

Vim txawm tias koj muaj mov noj lawm los yeej yuav tsum muaj nyiaj yuav ub yuav no li thiaj yog tsis muaj nyiaj ces kuj yuav nyuaj heev li thiab. Cov kwv tij tiv ntau tus lawm tau hais kom kuv nrhaiv hauj lwm sab tim thaib no rau lawv tau tuaj ua.

Kuv xav tias yog 1 qho kev yuav pab daws tau lawv tej kev khwv thiab kev tsom nyem txawm yuav tsis pab tau ntau los kuv kuj xav tias yog 1 yam ua kuv yuav pab tau rau peb haiv hmoob mus rau 1 qhov zoo dau yam dhau los. Vim teb chaws Thaib yog 1 lub teb chaws Seree(democracy) nyob ze rau teb chaws nplog txoj kev nrhiav noj nrhiav haus yuav zoo dua l wm teb chaws thiab lwm lub teb chaws ua nyob deb lawm.

Kuv yuav ua ntaub ua ntawv tos cov kwv tij tim nplog tuaj kom lawv tuaj nyob teb chaws Thaib yam li txoj kev cai Thaib muaj kom lawv tuaj nyob yam raug txoj kev cai(Work Permit) yuav mus yuav los qhov twg kom mus los ywj pheej ywj siab thiab tsis muaj teeb meem rau peb cov kwv tij hmoob ua kuv tos tuaj ntawv. Cov nyiaj ua zog uas kuv muab rau lawv yuv nyob li ntawm 8,000-10,000 ฿ /Month(266-333 $/Month).

Txoj kev cai them nqi zog ntawm Thaib teb tam sim no txoj kev cia txim cia tsi kheev kom them qis dua li ntawm 215 ฿/1 hnub(7 $/1 hnub). Kuv thiab li muab cov lus thiab cov ntawv no los thsaj tawm rau nej sawv daws. Lub company kuv qhib tau lawm tiam sis tseem siv nyiaj khiav teb ntaub ntawv ntau yam thiab khiav kev mus2 los2 yog leej twg xav nrog kuv koom ua thiab xav li kuv xav tias yog 1 qho yuav pab peb cov kwv tij hmoob tim nplog ua lawv tseem txom2 nyem nej hu tuaj nrog kuv tham los sis Email los rau kuv tau.

Hos qhov nyiaj tshaj thawj ntawm kev ua hauj lwm yuav los faib rau peb cov nqis peev koom ua lub company no kuv yeej muaj cia tib si lawm yuav tsis pub kom nej nqis nyiaj dawb2 vim yeej yog 1 qhov lag luam. Kuv yuav tham tsis tau txhij txhua rau nej ntam qho chaw no. Muaj dab tsi nej ho hu xov tooj los email lo nrog kuv tham.

Kuv ua txoj hauj lwm Lawyer yog li ntawv nov yog 1 yam 1 qho ua kuv yuav siv kuv txoj kev paub kev kawm ua kuv ua tau los hlub los pab peb haiv neeg hmoob kom ho mus tau 1 kauj ruam tom hauv ntej. Dhau los nej twb pom2 lawm tias peb hmoob tim nplog khiav kev txom nyem los rau Thaib teb coob heev tiam sis lawm los tsis raug txoj kev txoj cai.

Ib thxia thiaj rau quab yaum rov qab mus tim nplog lawm. Nim no tseem txhuav tej txhia thiab los kuj nyob ua neeg khiav nkag teb chaws Thaib yam li neeg txhaum kev cai xwb. Lam nyob yam tsi paub lub neej yav tom ntej ua neej nyob raus nti xwb. Kuv nrog nej tham li no xwb vim sau los ntau heev lawm.

Phone. +66 81 448 2583, +66 81 668 3302

Email:nrsckbox@hotmail.com, hmonglawyerthailand@hotmail.com

Ua tsaug ntau.

Hmong Lawyer Thailand.


Nyob zoo tus kwv tij Hmoob Thaib Lawyer,

Kuv muaj kev zoo siab ua tau los nrog koj saib lub lag luam no thiab kuv kuj tau twm tag nrhos cov lus sawv daws tuaj pab txhawb koj lub lag luam kom tsua muaj kev zoo mus lawm yav tom ntej xwb thiab muaj chaw mus xwb. Koj tsib txhob poob xiab. Kuv yog ib tug tij laug Hmoog America kuv hais rau koj lis ntawd. Kuv muaj lub lij xeeb zoo thiab hlub tau sawv daws tus hlob tus yau, tus lau tus hlua, tus muaj tus pluag tag huv tib sis. Txawm leej twg yov los rhuav los hais lis cas los nws tsua pab los txhawb koj lub lag luam xwb. Tej tus nws kuj hais zoo. Muaj tej tus kuj los iab liam hais lis cas los kuj muaj. Kuv nrog koj saib cov teeb meem tag lawm. Kuv hais lis no rau koj tus ua kwv Hmoob Thaib. Kuv saib koj cov ntawv tag lawm tiam sis kuv kuj twv tau zim zuag lawm tia lub lag luam ua koj pib ntawd nws tsis yog ib lub Company; nws yog ib lub Temp Service xwb. Kuv hais qhia rau koj nawb ib lub Company no mas nws yov tsum muaj chaw ua hauj lawm, muaj khiab cav, muaj khoom tsim ub no mas luag thiaj lis ti tau lub npe hus hais tia Company. Yog vim lis no cov phooj ywg Hmoob America thiaj lis hais lis ub lis no rau koj tiam sis tsis txhob tus siab nawb mog vim koj qhia lawv koj qhib tau ib lug Company tiam sis koj sis muaj tej khiab cav thiaj lis ua rau lawv tos taub yuam kev lawm xwb.

Kuv xav tia koj lub lag luam ntawd nws yog ib lub Temp Service (Hoob Kas Nrhiav Hauj Lwm) pab nrhiav neeg mus ua hauj lwm rau Thaib cov Companies loj xws tuaj qaib ntim rau hauv kos poom, des zaub, des paj, ua zaub ua mov, thiab ua hauj lwm rau hauv tab laj. Yog tia nws yog lis kuv hais no mas koj yov tsum qhia sawv daw tia koj qhib tau ib lub Temp Service los pab nrhiav neeg sawv daws tsis hais haiv neeg twg los kuj ua tau tag nrhos. Txawm peb muaj cov kwv tij Hmoob Nplog tuaj sab tim Nplog teb tuaj los yeej tau tag nrhos thiab koj muaj peev xwm ua ntaub ntawv raws lis kev cai lij choj. Tsis tas lis ntawd, koj kuj tseem muaj peev xwm rhiav tau chaw rau sawv nyob thiab pws. Koj kuj tseem muaj peev xwm thauj tau neeg mus ua hauj lwm thiab thauj neeg rov los tsev raws lis lub sib hawm. Yog hais lis no mas yeej tsis muaj leej twg yov los cuam tshuam koj lis ntag nawb kuv phooj ywg Hmoob Thaib Lawyer. Kuv tia koj yog ib tug tub kawm kiav cai lij choj xwb koj tsis tau mus ua hauj lwm ntau es koj thiaj lis tsis paub meej txog kev cais ua hauj lwm zoo pua tsawg. Txawm lis cas koj tib muaj laj lim tswv yim zoo lawm. Kuv ntseeg tia lub lag luam Temp Service koj yov tsum ua tau xwb nawb.

Yog tia koj tsom tia yov pab cov Hmoob Nplog xwb no ces muaj tej tus Hmoob America txawm siv xav txawv lawm. Koj los kuj tsis qhia tseeb thiab. Sawv daws los kuj tsis paub tseeb tia yog dag los yog cuav. Tej tus feeb tsis koj lub hom phiaj ces thiaj hais lis ub lis no tiam sis tsis txhob ntshais. Kuv yog ib tug tij laug Hmoob America. Kuv muaj lub siab loj. Txawm yuam kev los tsis ua cas mam khos rau xwb. Kuv tsua txav kom koj ua tau xwb. Qhov kuv ntshais mam kuv ntshais tsam koj hos tsis ua xwb nawb mog. Koj yeej meem tsis txhob poob siab. Kuv tsua muaj lub siab loj los txhawj koj kom koj ua tau noj mus ruaj ntses xwb.

Yog tia koj qhib tau ib lub Temp Service (Hoob Ka Nrhiav Hauj Lwm) los pab rau sawv daw no ces qhov no zoo heev lis nawb mog!!! Kuv ua tij laug kuv yeej nrog koj pom zoo nawb. Koj yeej meem ua mus ntag tsis txhob txhawj. Kuv ntseeg tia tsis ntev tom ntej no yov muaj neeg tuaj kom koj pab nrhiav hauj lwm rau nws ua thiab cov Company Thaib ntawd los kuj yov niaj hnub kom koj nrhiav neeg mus pab lawv thiab. Kuv tsua xav kom koj muaj kev kaj siab thiab nyob kaj siab lug xwb. Ua tsaug ntau.

Sau Npe,

Tij Laug Hmoob America
USA

#99 HMOOB_tusneegtseeb_*

HMOOB_tusneegtseeb_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 11:24 PM

...tus neeg tseeb kuv thov lub ntuj thiab peb tug tswvyexus zam lub txim pub koj vim dab ntxwgnyoog kav koj lub siab/npog koj lub qhovmuag lawm es koj thiaj thuam/cem peb tug tswvyexus tab sis kuv ntseeg tias muaj ib hnub koj yuav tu siab rau qee yam koj tau hais ntshe yog koj tuag ua ntej lawm xwb.


Nyob zoo tus Phooj Ywg Ruam Tshaj. Koj tseem ruam tshaj Yexus ces koj thiaj ntseeg Yexus los ua koj tus tswv. Kuv ntses tshaj Yexus lawm ces nws thiaj ua tsis tau kuv tus tswv. Yexus yog ib tug neeg txawj dag tshaj plaws nws thiaj lis dag tau koj mus taug nws txoj kev tuag ua ntshav liab nyog rau saum tus ntoo khaub lig rau sawv daws saib. Yexus ib tug neeg swb txawm koj yov muab tus neeg swv coj los ua tus neeg yeej los txog thaum kawg nws yeej rov mus taug nws txoj kev swb lis qub ntawd. Thaum yov txog xyoo 2000, Xib Fwb hais tia Yexus yov nqis los rau xyoo ntawd. Koj thiab pawg ntseeg mas niam ntim dej ntim zaub ntim mov coj los tseg cia. Koj hais tia koj tsis ntshais hnub Yexus nqis los tiam sis koj yog tus yov xub khiav. Tus tsis paub nws kuj tseem xav tia koj ua dab tsis zoo lis ntawd. Pawg ntseeg Yexus niam mus teev hawm pes ntuj pes teb rau tom Church. Xyoo 2000 ntawd tsis pom tus dab tsis. Tus twg los tag kev cia siab vim tsis pom Yexus nqis los lis. Tej tus siab luv tseem taw tes rau Xib Fwb tia Xib Fwb dag. Yexus yog tus thawj xub dag ua ntej ces Xib Fwb dag raw qab. Koj ntseeg Yexus ces koj nrog Xib Fwb dag lis Yexus. Xyoo September 11, 2001 ntawd thiaj pom ntxwg nyoog tsav nyob hooom tsoos Pentagon & World Trade Center ua neeg tuag coob heev. Neeg ntiaj teb ntxub Terrorist kawg nkau lis. Koj tau Terrorist txoj kev taug ces nthiaj teb yov ntxub koj npaum lis ntawd. Koj nco ntsoov tia hnub Yexus nqis los ces yov muaj neeg quaj neeg nyiav mus thoob thiaj teb. Koj nrog Yexus hlawv lub ntiaj no kom pua ntsoog ces neeg thiaj teb yov ntxub koj npaum lis Terrorist ntawm vim koj ntseeg tia lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab thiab qia neeg. Lub ntuj ceeb txheej thiaj lis yog lub ntiaj teb ua koj xav mus nrog Yexus nyob mus tag ib txhis. Koj nco ntsoov tia Yexus tib tau tuag los lawm ntev. Lub tsev ua muaj ntau hoob nyob thiab ntau hoob pws ces yog toj ntxas xwb. Yexus yog dab ntxwg nyoog lawm xwb vim nws tib tuag los lawm ntev. Ntxwg nyoog muaj tswv yim tshaj koj nws thiaj lis dag tau koj mus nyob rau saum ntu ntoo khaub lig ua ntsav liab vog zoo lis nws. Yexus thiaj lis hais rau neeg thiaj teb tia kom tsis txhob taug nws koj kev tuag zoo lis ntawd. Sawv yov tsum ua lis nws hais tsis txhob ua lis nws ua. Ua tsaug.

Tus Neeg Tseeb

#100 HMOOB_XibFwb Church_*

HMOOB_XibFwb Church_*
 • Guests

Posted 20 August 2011 - 05:57 PM

Yes xus, yes xus quav dev... Cas nej pheej tsis mus khwv noj khwv haus kom yus tus kheej nrog rau yus tsev neeg muaj noj muaj haus li teb li chaw es pheej tuaj tham txog yes xus dag ntawv nas cov bawg. Peb txhua leej tib neeg yeej paub lawm hais tias ntuj ceeb tsheej yeej zoo zoo nkauj cuag li cov nkauj hmoob mos mos ntxim ntxim hlub es thaum cov tib neeg mus ntuj ceeb tsheej lawm ces thiaj li tsis muaj leej twg kam rov qab los li lawm los mas. Tshuav cov pob txha lawm xwb, cev nqaij daim tawv ces twb ua kua lwj tag lawm.

Yog nej tseem txom nyem tsis tau txaus no ces rau siab ntso nqa nej 10% mus pub rau church txhua hli es nej thiaj li tau mus ntuj ceeb tsheej nawb. Hos kuv ces khwv txaus noj txaus haus thiab seem me ntsis xwb ces lam coj mus pub cov ntxhais hmoob nplog hais lus qab zib kom kuv kaj siab thiaj tsis muaj ntshav siab thiab stroke xwb os.

Luag tej neeg nom neeg tswv luag thiab tub lag tub luam muaj nyiaj nto millions xwb luag twb tsis tau k nqa 10% mus rau church es nej cov nyuag hlwb tsis tau qoos li nej twb khwv tsis tau txaus rau yus tsev neeg noj tseem yuav nqa 10% mus pub church. Tsuag dhau lawm tiag tiag...
Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users