Jump to content


Cheem Tsis Tau Koj


11 replies to this topic

#1 HMOOB_MAMCIMTSEG_*

HMOOB_MAMCIMTSEG_*
 • Guests

Posted 05 August 2011 - 03:24 PM

txawm yuav hlub koj baum twg, hlub koj tshaj txoj sia, tshaj lub ntuj los yuav cheem tsis tau koj. txawm yuav muaj nyiaj muaj kub baum li cas los yuav tsis tau koj txoj kev hlub. txawm muab txoj sia pauv los yuav cheem tsis tau koj nyob vim koj rau luag dag, luag ntxias thiab nrog luag siv yeeb siv tshuaj lawm ces koj yeej yuav mus. kom koj nco ntsoov hais tias tus dej nws ntsws mus lawm ces yeej tsis muaj hnub ntws rov li mog. yog koj yuav mus ces kuv yeej tsis cheem koj. mus li lub siab nyiam thiab lub siab ntshaw. qhov ntawd thiaj yuav coj koj mus txog koj lub kua muag. muaj ib hnub koj yeej yuav xav txog cov lus uas kuv tau hais rau koj. koj nco ntsoov hais tias koj tshuav kuv yog koj tus txiv. lub neej thaum wb pib wb txom txom nyem. mus qhov twg los mus kaw taw xwb. wb twb tsis muaj menyuam, tsis muaj nyiaj tsis muaj txiaj, tsis muaj vaj tsis muaj tsev, tsis nrog luag muaj tsheb tsav.

lub neej tamsim no wb muaj txhua yam tag: muaj menyuam puv tsev tag, menyuam loj tag, ua lub neej xws lub teb lub chaw. tsis nrog luag thov noj thov haus. nrog luag muaj tsheb tshiab tsav. lub neej wb muaj txhua yam. coj koj mus ncig teb chaw (mus honey moon). mus uasi li txoj kev niam txiv. tiamsis yav koj xav tau thiab koj ntshaw tamsim no tsis yog li yav wb muaj tag los. kuv yuav tsis cheem koj cia mog. koj mus es kav ib txhis los haj yam zoo. tabsis kuv ntseeg tau hais tias koj mus yuav tsis kav peb hlis os mog. hais rau koj paub tias koj mus lawm ces yuav muaj tus los nyob koj qhov chaw lawm os mog. nws yuav los pw koj lub tog hauv ncoo, los pw koj qhov chaw, thiab los nyob koj qhov chaw os mog.

mus zoo koj os mog. nyob rau lub teb chaws no ces txhua tus yeej muaj cai ua raws li yus lub siab xav thiab siab ntshaw. kuv hlub koj heev thiaj li ua ib siab zam kev rau koj mus raws li koj lub siab nyiam. ywj koj thiab yuav tsis tav koj kev. yuav tsis cheem koj li lawm os mog.

thaum kawg no thov koj mus ntsib lub neej lom zem thiab zoo li koj xav tau xwb mog.

#2 HMOOB_Pajdib_*

HMOOB_Pajdib_*
 • Guests

Posted 06 August 2011 - 10:46 AM

txawm yuav hlub koj baum twg, hlub koj tshaj txoj sia, tshaj lub ntuj los yuav cheem tsis tau koj. txawm yuav muaj nyiaj muaj kub baum li cas los yuav tsis tau koj txoj kev hlub. txawm muab txoj sia pauv los yuav cheem tsis tau koj nyob vim koj rau luag dag, luag ntxias thiab nrog luag siv yeeb siv tshuaj lawm ces koj yeej yuav mus. kom koj nco ntsoov hais tias tus dej nws ntsws mus lawm ces yeej tsis muaj hnub ntws rov li mog. yog koj yuav mus ces kuv yeej tsis cheem koj. mus li lub siab nyiam thiab lub siab ntshaw. qhov ntawd thiaj yuav coj koj mus txog koj lub kua muag. muaj ib hnub koj yeej yuav xav txog cov lus uas kuv tau hais rau koj. koj nco ntsoov hais tias koj tshuav kuv yog koj tus txiv. lub neej thaum wb pib wb txom txom nyem. mus qhov twg los mus kaw taw xwb. wb twb tsis muaj menyuam, tsis muaj nyiaj tsis muaj txiaj, tsis muaj vaj tsis muaj tsev, tsis nrog luag muaj tsheb tsav.

lub neej tamsim no wb muaj txhua yam tag: muaj menyuam puv tsev tag, menyuam loj tag, ua lub neej xws lub teb lub chaw. tsis nrog luag thov noj thov haus. nrog luag muaj tsheb tshiab tsav. lub neej wb muaj txhua yam. coj koj mus ncig teb chaw (mus honey moon). mus uasi li txoj kev niam txiv. tiamsis yav koj xav tau thiab koj ntshaw tamsim no tsis yog li yav wb muaj tag los. kuv yuav tsis cheem koj cia mog. koj mus es kav ib txhis los haj yam zoo. tabsis kuv ntseeg tau hais tias koj mus yuav tsis kav peb hlis os mog. hais rau koj paub tias koj mus lawm ces yuav muaj tus los nyob koj qhov chaw lawm os mog. nws yuav los pw koj lub tog hauv ncoo, los pw koj qhov chaw, thiab los nyob koj qhov chaw os mog.

mus zoo koj os mog. nyob rau lub teb chaws no ces txhua tus yeej muaj cai ua raws li yus lub siab xav thiab siab ntshaw. kuv hlub koj heev thiaj li ua ib siab zam kev rau koj mus raws li koj lub siab nyiam. ywj koj thiab yuav tsis tav koj kev. yuav tsis cheem koj li lawm os mog.

thaum kawg no thov koj mus ntsib lub neej lom zem thiab zoo li koj xav tau xwb mog.

Mamcimtseg,

kavliam mas mog. yuav tau zam kev rau os. vim thaum pib ces yus siv sivzog pab nws, kom txhob ntshaw kev hlub noj haus tabsis luag tsis xav li, zoo yam li tus me nyuam tshws (miv) quaj muj miaj, pub pub rog loj hlob tuaj ces yuav yog ib niag tsov ntxhuav (lion) txo yus caj pas xwb es zam kev dav rau mog. leejtwg tsis muaj tsis paub txog ces zoo zoo siab,tabsis hnub twg txog leejtwg lawm es thiaj li paub os mog.

#3 HMOOB_kaub kim yaj_*

HMOOB_kaub kim yaj_*
 • Guests

Posted 08 August 2011 - 07:40 AM

paj dib, tos nws raug los nws, siab zoo dhau lawm nws thiaj raug ne, yog tias nws coj siab phem zog ces nws yeej tsis rau li hos yod!

#4 HMOOB_kavliam_*

HMOOB_kavliam_*
 • Guests

Posted 08 August 2011 - 11:37 AM

Cov uas muaj teebmeem rau lub cuabyig heev tshaj yog cov hnub nyoog 40-55 xyoo, uas luag hu ua Mid life crisis. Thaum uas tseem hluas zog ces ob leeg rau siab khwv rau lub neej xwb, tabsi thaum lub neej muaj txhua yam lawm ces ho mus nrhiav kev lomzem los entertain lub cev ntaj ntsug. Yog tus txiv tsis pib ces tus niam yeej pib li mas thiajli muaj kev ntxhov siab rau ntus neej laus no. Tibneeg lub cev hloov thiab tus ntsuj tsis npuab lub cev lawm. cov coj qub kevcais yuav tau hu plig, cov ntseeg Vajtswv ces thov Vajtswv xwb.

#5 HMOOB_pajdib_*

HMOOB_pajdib_*
 • Guests

Posted 08 August 2011 - 12:36 PM

paj dib, tos nws raug los nws, siab zoo dhau lawm nws thiaj raug ne, yog tias nws coj siab phem zog ces nws yeej tsis rau li hos yod!

Nws kuj yog thiab tsis yog ib yam nkaus, qhov tsis yog, txawm lub me siab yuav phem npaum twg los yog tus tibneeg xav ua lub neej tiag yuav tsis rhuav, vim nws paub hais tias nws yog leejtwg lawm. qhov yog, vim yus ua lub siab dav loj cia nws ua li nws lub me siab ntshaw thiaj yuam kev tag lawm.

#6 HMOOB_kaub kim yaj_*

HMOOB_kaub kim yaj_*
 • Guests

Posted 09 August 2011 - 01:22 PM

Nws kuj yog thiab tsis yog ib yam nkaus, qhov tsis yog, txawm lub me siab yuav phem npaum twg los yog tus tibneeg xav ua lub neej tiag yuav tsis rhuav, vim nws paub hais tias nws yog leejtwg lawm. qhov yog, vim yus ua lub siab dav loj cia nws ua li nws lub me siab ntshaw thiaj yuam kev tag lawm.


kuv mas yeej nrog tej neeg uas coj tau lub siab zoo zoo no, tu siab kawg nkaus li thiab tiag yuam! ua cas tus uas zoo zoo ib yam ho tsis tau los nyob ua ke es cia cov siab phem los nyob ua ke ne yuam!

#7 HMOOB_siabzoo_*

HMOOB_siabzoo_*
 • Guests

Posted 18 August 2011 - 04:14 PM

mamcimtseg kuv pab koj tu siab kawg vim tias muaj nyiaj muaj kub muaj txhua yam los nws yuav mus
Tiam sis tus neeg ntawd nws tsis paub txog tom ntej tom qab
1 hnub nws yeej yuav nco txog xwb vim txoj kev ntshaw ntawd yog kev ua si xwb
tsis kav ib txhiab ib txhis


Ua neeg nyob ua ntej thaum yuav sib yuav yuav tsum xav kom zoo zoo tso mam sib yuav yog tias yuav tau lawm txawm
zoo li cas los yuav tsum sib hlub kom txog hnub tsis muaj lub ntiajteb thiaj yog
muaj metub menyuam lawm ua liam ua qias tag koj ib sim mog
metub menyuam los luag yeej ntshai tias yuav tau
los yeej yuav liam li koj thiab luag yeej tsis xav yuav luag yeej ntshai kawg kiag li
qhia koj paub li ntawd vim yog xiab(los yog noob)


Yog leej twg tus poj niam los yog tus txiv tsis paub txog txoj kev ua neej nyob no yuav
nrhiav ib tug neeg laus txawj tham txog lub neej
kuv yuav tsis qhia kom tag rau nej yog leej twg xav paub ntau no
tuaj kuv mam qhia
Ua tsaug :angry:

#8 HMOOB_maiv kub_*

HMOOB_maiv kub_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 06:52 AM

mamcimtseg kuv pab koj tu siab kawg vim tias muaj nyiaj muaj kub muaj txhua yam los nws yuav mus
Tiam sis tus neeg ntawd nws tsis paub txog tom ntej tom qab
1 hnub nws yeej yuav nco txog xwb vim txoj kev ntshaw ntawd yog kev ua si xwb
tsis kav ib txhiab ib txhis


Ua neeg nyob ua ntej thaum yuav sib yuav yuav tsum xav kom zoo zoo tso mam sib yuav yog tias yuav tau lawm txawm
zoo li cas los yuav tsum sib hlub kom txog hnub tsis muaj lub ntiajteb thiaj yog
muaj metub menyuam lawm ua liam ua qias tag koj ib sim mog
metub menyuam los luag yeej ntshai tias yuav tau
los yeej yuav liam li koj thiab luag yeej tsis xav yuav luag yeej ntshai kawg kiag li
qhia koj paub li ntawd vim yog xiab(los yog noob)


Yog leej twg tus poj niam los yog tus txiv tsis paub txog txoj kev ua neej nyob no yuav
nrhiav ib tug neeg laus txawj tham txog lub neej
kuv yuav tsis qhia kom tag rau nej yog leej twg xav paub ntau no
tuaj kuv mam qhia
Ua tsaug :angry:


tus tij laug los txiv ntxawm los txiv hlob, kuv xav paub kev ua neej , pib ib kauj ruam zuj zus, yuav pib ua neej li cas? thiaj yuav ua tau ib lub neej tsis muaj txoj kev nyuaj siab. yuav xaiv tus neeg zoo li cas? thaum sib yuav tau lawm no yuav sib txhawb li cas?
thov koj pab tham me me tuaj qhia rau peb tau kawm coj mus siv ua neej sis hlub, puas tau?

#9 HMOOB_Westrat finger._*

HMOOB_Westrat finger._*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 03:54 PM

kuv teb koj Maiv kub
A. xaiv tus yus nyiam; 1 nyiam lub ntseg muag
2. nyiam lub cev
3. nyiam lub siab
4. nyiam nws mus kev
5. nyiam nws tus cwj pwm or tus yam ntxwv
6. siab ntev

B. Thaum sib yuav tau; 1. khwv kom muaj nyiab/kub
2. ua kom yog tus Txiv tsev los yog tus Niam tsev ua noj ua haus
luag ntxhi tos txais kwv tij neej tsa
3. paub kev txhaum ntawm koj tus kheej
4. ua lub siab ntev li tus dev, coj dav li hiav txwv
5. pab kwv tij neej tsa
6. 1 tug txawj hais 1 tug txawj mloog thiaj yuav vam meej
7. koj yuav tsum ntseeg koj tus kheev thiab koj tus txiv/ tus poj niam
8. tsis txhob taug xaiv
yog tias leej twg coj tau li kuv hais no nws lub neej yuav mus tau thiab yuav zoo vam meej
ua neeg nyob thiaj sov siab sib sib pab tej tub menyuam muaj kev zoosiab ua dab tsis los ua tau kawm ntawv los kawm tau
kuv yuav tsis qhia kom tag tag rau nej qhia no xwb tus noj mov xo mov ces yeej to taub lawm

yog muaj lus nug muaj mam qhia dua

#10 HMOOB_hmoob siabzoo_*

HMOOB_hmoob siabzoo_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 03:58 PM

tus tij laug los txiv ntxawm los txiv hlob, kuv xav paub kev ua neej , pib ib kauj ruam zuj zus, yuav pib ua neej li cas? thiaj yuav ua tau ib lub neej tsis muaj txoj kev nyuaj siab. yuav xaiv tus neeg zoo li cas? thaum sib yuav tau lawm no yuav sib txhawb li cas?
thov koj pab tham me me tuaj qhia rau peb tau kawm coj mus siv ua neej sis hlub, puas tau?#11 HMOOB_hmoob siabzoo teb Maiv_*

HMOOB_hmoob siabzoo teb Maiv_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 04:02 PM

kuv teb koj Maiv kub
A. xaiv tus yus nyiam; 1 nyiam lub ntseg muag
2. nyiam lub cev
3. nyiam lub siab
4. nyiam nws mus kev
5. nyiam nws tus cwj pwm or tus yam ntxwv
6. siab ntev

B. Thaum sib yuav tau; 1. khwv kom muaj nyiab/kub
2. ua kom yog tus Txiv tsev los yog tus Niam tsev ua noj ua haus
luag ntxhi tos txais kwv tij neej tsa
3. paub kev txhaum ntawm koj tus kheej
4. ua lub siab ntev li tus dev, coj dav li hiav txwv
5. pab kwv tij neej tsa
6. 1 tug txawj hais 1 tug txawj mloog thiaj yuav vam meej
7. koj yuav tsum ntseeg koj tus kheev thiab koj tus txiv/ tus poj niam
8. tsis txhob taug xaiv
yog tias leej twg coj tau li kuv hais no nws lub neej yuav mus tau thiab yuav zoo vam meej
ua neeg nyob thiaj sov siab sib sib pab tej tub menyuam muaj kev zoosiab ua dab tsis los ua tau kawm ntawv los kawm tau
kuv yuav tsis qhia kom tag tag rau nej qhia no xwb tus noj mov xo mov ces yeej to taub lawm

yog muaj lus nug muaj mam qhia dua#12 HMOOB_maiv kuv_*

HMOOB_maiv kuv_*
 • Guests

Posted 23 August 2011 - 09:47 AM

los, tus nus siab zoo, ua koj tsaug koj tseem tuaj qhia peb thiab ua tsaug rau koj nawb, hlub koj os! bye.Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users