Jump to content


tsim neej tshiab


4 replies to this topic

#1 HMOOB_tij lim_*

HMOOB_tij lim_*
  • Guests

Posted 05 August 2011 - 11:02 AM

ua ntej kuv yuav thov nej muab tswv yim pab , kuv thov muab ib lub zos los rau peb saib ua ntej, peb lub zos nyob rau pem hau hav, ob sab ua roob los koos, muaj ob ceg dej los sis tshuam koom ua ib tug lawm xwb, nruab nrab ntawm ob tug dej yog ua ib lub zeeg tiaj, thiab ntxhab nplav mus rau pem qaum zos lawm.

thaum lub caij peb tsiv los txum rau qhov chawv ntawd, sawv daws kuj tau zoo nyob thiab kaj siab lug. tom qab tsis ntev ntawd, peb txawm pib muaj mob, thiab nyob tsis tau thaj chaw no lawm. kev neeb kev yaig peb ua txhij ua txhua, los tsis raug li, txog thaum kawg peb tau txais txoj kev txom nyem kev mob kev nkeeg thiab kev ploj kev tuag.

kuv thov sab laj rau nej tias yog tim li cas peb thiaj muaj teeb meem?
peb yuav daws li cas thiaj daws tau tej teeb meem?

#2 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
  • Guests

Posted 05 August 2011 - 11:41 AM

ua ntej kuv yuav thov nej muab tswv yim pab , kuv thov muab ib lub zos los rau peb saib ua ntej, peb lub zos nyob rau pem hau hav, ob sab ua roob los koos, muaj ob ceg dej los sis tshuam koom ua ib tug lawm xwb, nruab nrab ntawm ob tug dej yog ua ib lub zeeg tiaj, thiab ntxhab nplav mus rau pem qaum zos lawm.

thaum lub caij peb tsiv los txum rau qhov chawv ntawd, sawv daws kuj tau zoo nyob thiab kaj siab lug. tom qab tsis ntev ntawd, peb txawm pib muaj mob, thiab nyob tsis tau thaj chaw no lawm. kev neeb kev yaig peb ua txhij ua txhua, los tsis raug li, txog thaum kawg peb tau txais txoj kev txom nyem kev mob kev nkeeg thiab kev ploj kev tuag.

kuv thov sab laj rau nej tias yog tim li cas peb thiaj muaj teeb meem?
peb yuav daws li cas thiaj daws tau tej teeb meem?

Nyob zoo tus phooj ywg tij lim. Koj qhov teeb meem no. Yog kuv ma daws yooj yim heev. tabsi yog nej lawm nej yuav daws tsis tau. tabsi kuv qhia rau koj tias nws muaj ob yam nkaus nkaus xwb. yog li no. 1. tim rau sab ntsuj plig( lossi Hmoob hais tias raug dab) 2. yog qhov chaws ntawd nws nyob qis heev es tsis raug cuas.thaum pib nej los nyob txawg es kuj tsis muaj mob. thaum nej los nyob coob lawm cov pas uas yog ib yam pas zoo ntawd tsis txaus rau sawvdaws.ces thiaj ua rau sawv daws muaj mob.
2 yam mob no nej yuav tsum tau paub tseeb2 tias yog yam twg?. nej thiaj paub daws qhov teeb meem.Qhia ib qhov nej yog tim raug dab xwb ces seb nej puas kam mus ntseeg Vajtswv xwb?. vim Vajtswv yog tus tswv ntiab tau tus dab tawm. nej yuav tsis muacuab kav ntiab tau tus dab ntawd tawm tau li. ho yog tim huab cua tsis zoo xwb ces nej kuj sim ua tsev lawj nyob seb puas pab tau nej. tam li koj piav nej lub zos no ma thaum ub kuv tseem yaus cov laus lawv kuj los nyob tau ib lub zos li koj hais no thiab muaj mob heev li thiab tom qab no sawv daws hov txav mus nyob rau pem toj zog lawm hov tsis muaj mob lawm. qhov no twb yog tim huab cuas tsis zoo xwb.
yog koj tseem nyob hauv nej lub zos koj hais no koj sim ua ib lub tsev lawj koj siab nyob seb hov zoo li cas? nawb. li no xwb ua tsaug ntau nawb sib ntxib duas.

#3 HMOOB_tij lim_*

HMOOB_tij lim_*
  • Guests

Posted 08 August 2011 - 07:23 AM

muaj tsis tus, kuv xav tsis txog tias tej huab cua no, yuav ua tau rau tib neeg muaj mob li no, kuv pheej xav tias ntshe yog lub zos no muaj dab los yog lwm yam xwb no, yog tias muaj li koj hais no cia kuv sim, sim li koj qhia no saib puas yuav daws tau tej teeb meem ntawd. thov nug tias yog ua cas koj thiaj paub tias yog tim li ntawd?

#4 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
  • Guests

Posted 08 August 2011 - 10:44 AM

muaj tsis tus, kuv xav tsis txog tias tej huab cua no, yuav ua tau rau tib neeg muaj mob li no, kuv pheej xav tias ntshe yog lub zos no muaj dab los yog lwm yam xwb no, yog tias muaj li koj hais no cia kuv sim, sim li koj qhia no saib puas yuav daws tau tej teeb meem ntawd. thov nug tias yog ua cas koj thiaj paub tias yog tim li ntawd?

Nyob zoo tus phooj ywg tij lim. zoo siab ntau uas koj tseem teb kuv cov lus rov qab mus rau kuv. thiab koj nug kuv hais tias ua cas kuv hov paub li ntawd. kuv thov teb rau koj tus uas kwv lossi ua tij tias . txhuas yam tsiaj los si peb leej tib neeg no yeej yuav tsum tau muaj dej, muaj cua, tab si hom cua uas pab tau tib neej kom txhob muaj mob mas nws los ntawd ntoo los lus mekas hu tias ( Oxygen) hov cov uas tawm ntawd yus lub cev mus mekas hu uas ( carbondioxide) ob yam no mas yog peb tsis muaj hom ( Oxygen) no txaus ces yuav ua rau peb lub cev. thiab ib qhov los yog nyob rau ib lub vog haiv uas cuas tsis tshuas raug. ces yeej muaj mob tau rau yus lub cev thiab. li no xwb yog koj tsis nkag siab qhov twg sau rau kuv los si koj sau ntawv rau kuv tus Email yog li no tounlee@yahoo.com kuv zoo siab yuav qhia li kuv paub rau koj nawb. nyob zoo sib ntsib dua.

#5 HMOOB_tijlim_*

HMOOB_tijlim_*
  • Guests

Posted 10 August 2011 - 07:51 AM

Nyob zoo tus phooj ywg tij lim. zoo siab ntau uas koj tseem teb kuv cov lus rov qab mus rau kuv. thiab koj nug kuv hais tias ua cas kuv hov paub li ntawd. kuv thov teb rau koj tus uas kwv lossi ua tij tias . txhuas yam tsiaj los si peb leej tib neeg no yeej yuav tsum tau muaj dej, muaj cua, tab si hom cua uas pab tau tib neej kom txhob muaj mob mas nws los ntawd ntoo los lus mekas hu tias ( Oxygen) hov cov uas tawm ntawd yus lub cev mus mekas hu uas ( carbondioxide) ob yam no mas yog peb tsis muaj hom ( Oxygen) no txaus ces yuav ua rau peb lub cev. thiab ib qhov los yog nyob rau ib lub vog haiv uas cuas tsis tshuas raug. ces yeej muaj mob tau rau yus lub cev thiab. li no xwb yog koj tsis nkag siab qhov twg sau rau kuv los si koj sau ntawv rau kuv tus Email yog li no tounlee@yahoo.com kuv zoo siab yuav qhia li kuv paub rau koj nawb. nyob zoo sib ntsib dua.


muaj tsis tus, zoo siab koj tuaj qhia rau kuv paub, kuv yuav coj mus xyaum ua li koj hais saib puas yuav pab tau yog muaj li cas no kuv mam sau ntawv rau koj mog. ua tsaug.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users