Jump to content


Photo

KEV TIAM NEEB


26 replies to this topic

#1 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 28 July 2011 - 11:33 AM

Txaus lawm
TijLaug Charlies Posted Image

#2 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 11:44 AM

Sau rau cov hluas uas tseem tsis tau paub tau coj mus siv lub sib hawm uas muaj chaw siv txog...

(TIAM TUS TUAJ UA NEEB KHO)
Hais rau koj ua (hais nws lub npe thiab hu kom txum phaj) lau mog, txhia niaj txhia zaus peb tsis thov txog koj dag koj zog ces peb yuav hu koj txum phaj los txum puam. Yeeb vim hnub no peb ho thov txog koj dag koj zog ces peb yuav tsis hu koj txum phaj los txum puam ho yuav muab koj hu ua txiv neeb txiv yaig no los koj txhob tu siab mog.

Ua tsaug tuaj rau koj (hais txiv neeb lub xeem) li tab koob lau mog.
Koj (hais txiv neeb lub xeem) li tab koob nyob lawm koj txoj mus kev deb los yeeb vim koj tiam tau ntawv neeb ntawv yaig los kho lawm ntiaj teb, peb thiaj li tuaj thov lawm koj lub zog tseg.

Koj (hais txiv neeb lub xeem) li tab koob nyob lawm koj txoj mus kev dav los yeeb vim koj tiam tau ntawv neeb ntawv yaig los kho lawm tiaj nrag, peb thiaj li tuaj thov lawm koj lub zog tag.

Koj tuaj ces koj coj lawm koj thawj neeb thawj yaig, cuaj txhiab neeb yim puas qhua, cuaj vaj mab yim vaj sua, tuaj ntoj neeb nthuav yaig muab niam pwj tsiag txiv pwj txhu mus thaiv txoj niag kab ploj kev tuag ntom lis nti, cia luag tus ntsuj tus plig nyob luag lis ntxhi.

Peb tsoom kwv tij nrog rau niam txwj vag txiv txwj laug, thiaj li zoo siab coj zoo plawv, thiaj li mus txhij kwv txhij tig tuaj muab niam pwj tsiag txiv pwj txhu tua lis nthi, cev plaub nrom lis nroos tuaj nram i, cev nqaij thiaj li coj los ua cuaj phaj los cawv xim, thiaj coj los ua lawm koj ib lo tsaug. Yuav nco koj tus txiaj tus ntsig mus ib txhis no lau mog, ua koj tsaug au!!!
Pe 2 pes.


KEV TIAM TUS SAIB NEEB
Hais rau koj ua (hais nws lub npe thiab hu kom txum phaj) lau mog, txhia niaj txhia zaus peb tsis thov txog koj dag koj zog ces peb yuav hu koj txum phaj los txum puav. Yeeb vim hnub no peb ho thov txog koj dag koj zog ces peb yuav tsis hu koj txum phaj los txum puav ho yuav muab koj hu ua leej txiv/niam mus hwj sawv no los koj txo tu siab mog.

Ua tsaug tuaj rau koj leej txiv/niam mus hwj sawv lau mog… Yeeb vim hnub no peb tsev txooj xeem (_?_) niam txwj vaj txiv txwj laug xav ntoj neeb mus kho (txij/tub) xav ntoj yaig mus kho (nkawm/kiv), cas tub saib neeb raug tsis muaj tub hwj sawv raug tsis tau.

Koj leej txiv/niam mus hwj sawv nyob lawm koj cuaj lub mus laj roob los yeeb vim kev neeb kev yaig koj yog tus paub tshaj, peb thiaj li tuaj thov lawm koj lub zog poob.
Koj leej txiv/niam mus hwj sawv nyob lawm koj cuaj lub mus laj toj los yeeb vim kev neeb kev yaig koj yog tus paub tshaj, peb thiaj li tuaj thov lawm koj lub zog txog.

Koj tuaj txog li ntua ces, koj tuaj nrog saib neeb tus li ntws qab mus plaj xab. (hais txiv neeb lub xeem) li tab koob thiaj li zoo ntoj neeb nthuav yaig mus txhua kab.
Koj tuaj txog li ntua ces, koj tuaj nrog hwj sawv tus lis yees qab mus plaj tsev.(hais txiv neeb lub xeem) li tab koob thiaj li zoo ntoj neeb nthuav yaig mus txhua kev.

Kev neeb thiaj ntoj mus txhij, kev yaig thiaj ntoj mus txhua.

Nyob li yog peb txawj fij seeb los tsav yim ces twb tsim nyog peb qhau li nphwv ib tug pwj tsiag coj los ua lawm koj tug ho cheem koj nrog peb nyob lawm niaj los ib hnub. Peb ces twb tsis txawj fij seeb los tsav yim, peb tsuas yog rhaub tej qub zaub coj los ua koj ib los tsaug xwb, koj txhob tu siab no mog, ua koj tsaug auv!!! Pe 2 pes

KEV KHI TES RAU ME NYUAM TSHIAB
Hnub no zoo hnub, hnub no zoo nyoog, zoo sib hawm koj los nrhiav tau niam tau txiv, tau kwv tau tij, tau txaj tau chaw, tau cub tau taws. Niam zoo siab txiv zoo ntsws, niam txiv muab niag tsiaj los nqee ntsuj, txhuv los nqee hlauv. Muaj qaib muaj qe hu. Khi no kuv khi los nrog niam nrog txiv, nrog tij nrog viv, yuav los ncoo txaj ncoo chaw, los ncoo cub ncoo taws. Yuav hlob dhia rhees kom txhiab tsis muaj mob puas tsis muaj nkeeg, los nyob nqaij toog txhav hlau, nqaij zeb txhav tsua.

KEV KHI TES RAU NIAM TXIV TSHIAB
Hnub no zoo hnub. Khi no kuv tsis khi koj kev txij kev nkawm. Hnub no koj tau txij tau nkawm tau poj tau sev. Kuv khi no kuv tsuas khi neb los ua txij ua nkawm, khi los nyob ua txwj zaum ua laus. Kom niam mloog txiv qhuab txiv mloog niam hais. Khi los rau saum txaj saum chaw. Tu tub kom puv vaj tu kiv kom puv loog. Ua qoob ua loo kom los puv txhab, khwv nyiaj khwv txiaj kom los puv hnab. Tu tsiaj kom tau tus kub ntswj tu tub tu kiv kom tau tus los ua luag xeev txwj. Tu tsiaj kom tau tus kub nkhaus tu tub tu kiv kom tau tus los ua luag xeev laus…

KEV KHI TES RAU TUS TXHEEB ZE TUAJ SAIB YUS
“Hnub no zoo hnub zoo nyoog koj tuaj xyuas kuv. Khi no kuv tsis khi kev neej kev tsav, kev txheeb kev ze, tsis khi plig tub plig kiv, plig niam plig txiv, plig nyiaj plig kub. Khi no khi kom txhiab tsis muaj mob pua tsis muaj nkeeg. Nyob ua luag txwj txoos ua luag laus. Kom tuaj kaj rov mus huv. Tsis pub kom hmab dawm tes hlua dawm taw, kom rov mus txog vaj txog tsev mus txog chaw txog txoos.”

KEV KHI TES RAU TUS TXHEEB ZE YUS MUS SAIB
“Hnub no zoo hnub zoo nyoog, kuv tuaj xyuas koj ua (Seb txeeb ze li cas), tsis cia li, tseem muab tsiaj muab txhuv los nqee ntsuj nqee hlauv. Khi no kuv khi los rau saum rooj nqaij rooj hno, los ua kwv ua tij, ua neej ua tsav. Khi los tuav npab, khi los tuav tes. Kom los nyob ua luag txwj zaum ua luag laus. Txhiab tsis muaj mob puas tsis muaj nkeeg. Kom nqaij tooj txhav hlau nqaij zeb txhav tsua.”

Kwv tij ( charlies ) es yog yuav muab hais kom yog yog mam kuv tsis kam nej tuaj khi kuv tes nawb. cov niag tsis paub xwb thiab hais lo lus tias khi no. luag tej laus thaum ub luag tsis hais li tam sim no nej hais nawb kwv tij. yog yuav coj txoj qub kev cai no yuav tau mus kawm tej laus thaum ub seb luag hais li cas os?.

#3 HMOOB_VauvQabQus_*

HMOOB_VauvQabQus_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 11:48 AM

Muaj tsis tus; Qhov twg tsis yog ces nej cov paub yuav tau qhia thiab kho kom yog rau xwb los mas, tsuag ua luag li. ;)

#4 HMOOB_qhovtseeb_*

HMOOB_qhovtseeb_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 01:42 PM

Pheej pom dab tib cov thwjtim tuaj qhia kev ua dab nkaus xwb. Kajtsij rau siab teev dab es thaum kawg txojsia tu cia luag yuav laig tias "nyob ciaj neeg tuag lawm ces ciaj dab, noj tsis taus kajtsij ntim mus pub poj pub yawg noj hauv ntuj nqha teb qhuab." Kaj tsij kawm kom tau mus nyiaj tshaib yoo nqhis hauv hos nawb.

Peb tsis teev dab lawm.. peb yuav tsis kawm kom tau mus nyob hauv os npawg.. tsis tag koj tuaj qhia zaj no li.

#5 HMOOB_Ruam_*

HMOOB_Ruam_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 02:40 PM

Tus tsis thooj tsib tsis to nrog ces yeej to taub nyuaj nyuaj kawg li.

Cas nej cov ntseeg yes xus thiab vaj tswv tsis ua twb zoo nyeem thiab saib cov lus saum no seb qhov twg los lus twg tham txog dab. Nej cov mus ntseeg yes xus nej twb teev yes xus... yes xus tuag mus ua dab lawm os. Cov coj kev cai tshiab mas tham txog yes xus nkaus xwb ces txhais tau hais tias nej tham txog dab nkaus xwb. Yog tsis paub txhob tham yog tham lawm ces yuav sib thuam. Kev cai thiaj li yuav cai peb ib leeg ib pab ib leeg ib pawg.


#6 HMOOB_qhovtseeb_*

HMOOB_qhovtseeb_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 02:51 PM

Tus tsis thooj tsib tsis to nrog ces yeej to taub nyuaj nyuaj kawg li.

Cas nej cov ntseeg yes xus thiab vaj tswv tsis ua twb zoo nyeem thiab saib cov lus saum no seb qhov twg los lus twg tham txog dab. Nej cov mus ntseeg yes xus nej twb teev yes xus... yes xus tuag mus ua dab lawm os. Cov coj kev cai tshiab mas tham txog yes xus nkaus xwb ces txhais tau hais tias nej tham txog dab nkaus xwb. Yog tsis paub txhob tham yog tham lawm ces yuav sib thuam. Kev cai thiaj li yuav cai peb ib leeg ib pab ib leeg ib pawg.


Tsis tau thuam... nej pheej niaj hnub hais nej zaj zoo ces peb kuj hais peb qhov xwb lo mas...Tabsi xav correct koj tias Yexus tsis yog dab lossi tuag mus ua dab li koj hais, nws yog Vajtswv leej tub thiab yog tus cawmseej. Nws tuag tau 3 hnub thiaj sawv rov qab los, tamsim no nws nyob ntawm Vaj Leej txiv sabxis. Ib tug txhua tus lub qhov ncauj yuav lees thiab lub hauv caug yuav pe tias nws tias yog Vajtswv tiag.

Thaum peb tuag peb yuav mus Ntuj Ceebtsheej mus nrog Vajtswv nyob.. peb tsis mus ua dab lossi nrog dab nyob li os.

#7 HMOOB_nkaj hma_*

HMOOB_nkaj hma_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 03:11 AM

Tsis tau thuam... nej pheej niaj hnub hais nej zaj zoo ces peb kuj hais peb qhov xwb lo mas...Tabsi xav correct koj tias Yexus tsis yog dab lossi tuag mus ua dab li koj hais, nws yog Vajtswv leej tub thiab yog tus cawmseej. Nws tuag tau 3 hnub thiaj sawv rov qab los, tamsim no nws nyob ntawm Vaj Leej txiv sabxis. Ib tug txhua tus lub qhov ncauj yuav lees thiab lub hauv caug yuav pe tias nws tias yog Vajtswv tiag.

Thaum peb tuag peb yuav mus Ntuj Ceebtsheej mus nrog Vajtswv nyob.. peb tsis mus ua dab lossi nrog dab nyob li os.

Aub yau niag yawg no mas ruam tiag222222 li hos, yawg thaub cas kuv yuav pab koj niam thiab koj txiv nkawv khuv xim nkawv lub zog yug koj los thiab tu koj loj ua luaj li lau yuam yog paub tias yug tau los es yuav ruam baum li no ntshe thaum i coj mus hlob pov rau ntsaum noj ntsaum tseem tuaj ua las voos rau yus saib os.
leej twg qhia rau koj tias thaum koj tuag lawm es nim yuav tau mus nyob cov chaw zoo li koj hais ntawv na, luag tej nav vib thab nyas xaj luag twb mus thoob tag saum ntuj lawm twb tsis muaj ib lub teb chaws dab nyob qhov twg li tsuas yog pom hauv movie xwb los koj tus ko tseem ntseeg tias muaj tiag thiab no ces koj ces tseem ruam tshaj bua lawm thiab os bawg,
tej kev cai ntawv luag tsuas muab hais ua kev ua cai xwb luag tsis tau txhais hais tias nim yuav muaj dab muaj vaj tswv no na, ruam tiag22 li hos thaub no na, tej kev cai luag tsuas tsim lawv teev qhia tib neeg thiab kom paub tias nyias yeej muaj nyias pab nyias pawg xwb na ua cas mus ntseeg vaj tswv los es tseem ruam tag npaum li koj thiab os thaub

#8 HMOOB_Ntshiab Si_*

HMOOB_Ntshiab Si_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 09:22 AM

Tsis tau thuam... nej pheej niaj hnub hais nej zaj zoo ces peb kuj hais peb qhov xwb lo mas...Tabsi xav correct koj tias Yexus tsis yog dab lossi tuag mus ua dab li koj hais, nws yog Vajtswv leej tub thiab yog tus cawmseej. Nws tuag tau 3 hnub thiaj sawv rov qab los, tamsim no nws nyob ntawm Vaj Leej txiv sabxis. Ib tug txhua tus lub qhov ncauj yuav lees thiab lub hauv caug yuav pe tias nws tias yog Vajtswv tiag.

Thaum peb tuag peb yuav mus Ntuj Ceebtsheej mus nrog Vajtswv nyob.. peb tsis mus ua dab lossi nrog dab nyob li os.


Koj mas ruam tiag tiag li os tus phoojywg aw, leej twg hais tias tuag es tseem yuav mus ntuj ceeb tsheej nas yawg thaub. Cov mus vajtswv muaj pes tsawg leej twb tau mus pom ntuj ceeb tsheej los lawm. Kuv yog ib tus neeg es ntseeg npaum li koj ko ces kuv yeej maj maj yuav mus ntuj ceeb tsheej tam sim no lawm os vim ua neeg nyob muaj kev khwv thiab kev nyuab siab ua luaj no nav. Tej zaum koj tseem tsis tau paub ntuj ceeb tsheej thiab vajtswv zoo os. Kuv qhia koj hais tias ntuj ceeb tsheej ces yog lub koj tab tom nyob tam sim no xwb os. Vaj tswv ces yog cov pliaj liab vog nej niaj hnub mus church ua ke thiab xwb los mas. Ua li cas yus twb nyob ntuj ceeb tsheeb thiab niaj hnub ua ke nriam nrog vajtswv los twb tsis paub li nas. Peb ua neeg nyob ces tsuas yog kev sib pab xwb los mas. Cov mus church ces yog cov tsis muaj khwv tij thiab txom nyem xwb os. Yog leej twg tsis coj dab los sis mus church ces thaum tuag yuav tau muab hau noj no laiv. Yog hais tias yus tsis noj neeg tuag ces yuav tau mus ib yam xwb thiaj tag.

#9 HMOOB_vajyimleej_*

HMOOB_vajyimleej_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 09:46 AM

Sau rau cov hluas uas tseem tsis tau paub tau coj mus siv lub sib hawm uas muaj chaw siv txog...

(TIAM TUS TUAJ UA NEEB KHO)
Hais rau koj ua (hais nws lub npe thiab hu kom txum phaj) lau mog, txhia niaj txhia zaus peb tsis thov txog koj dag koj zog ces peb yuav hu koj txum phaj los txum puam. Yeeb vim hnub no peb ho thov txog koj dag koj zog ces peb yuav tsis hu koj txum phaj los txum puam ho yuav muab koj hu ua txiv neeb txiv yaig no los koj txhob tu siab mog.

Ua tsaug tuaj rau koj (hais txiv neeb lub xeem) li tab koob lau mog.
Koj (hais txiv neeb lub xeem) li tab koob nyob lawm koj txoj mus kev deb los yeeb vim koj tiam tau ntawv neeb ntawv yaig los kho lawm ntiaj teb, peb thiaj li tuaj thov lawm koj lub zog tseg.

Koj (hais txiv neeb lub xeem) li tab koob nyob lawm koj txoj mus kev dav los yeeb vim koj tiam tau ntawv neeb ntawv yaig los kho lawm tiaj nrag, peb thiaj li tuaj thov lawm koj lub zog tag.

Koj tuaj ces koj coj lawm koj thawj neeb thawj yaig, cuaj txhiab neeb yim puas qhua, cuaj vaj mab yim vaj sua, tuaj ntoj neeb nthuav yaig muab niam pwj tsiag txiv pwj txhu mus thaiv txoj niag kab ploj kev tuag ntom lis nti, cia luag tus ntsuj tus plig nyob luag lis ntxhi.

Peb tsoom kwv tij nrog rau niam txwj vag txiv txwj laug, thiaj li zoo siab coj zoo plawv, thiaj li mus txhij kwv txhij tig tuaj muab niam pwj tsiag txiv pwj txhu tua lis nthi, cev plaub nrom lis nroos tuaj nram i, cev nqaij thiaj li coj los ua cuaj phaj los cawv xim, thiaj coj los ua lawm koj ib lo tsaug. Yuav nco koj tus txiaj tus ntsig mus ib txhis no lau mog, ua koj tsaug au!!!
Pe 2 pes.


KEV TIAM TUS SAIB NEEB
Hais rau koj ua (hais nws lub npe thiab hu kom txum phaj) lau mog, txhia niaj txhia zaus peb tsis thov txog koj dag koj zog ces peb yuav hu koj txum phaj los txum puav. Yeeb vim hnub no peb ho thov txog koj dag koj zog ces peb yuav tsis hu koj txum phaj los txum puav ho yuav muab koj hu ua leej txiv/niam mus hwj sawv no los koj txo tu siab mog.

Ua tsaug tuaj rau koj leej txiv/niam mus hwj sawv lau mog… Yeeb vim hnub no peb tsev txooj xeem (_?_) niam txwj vaj txiv txwj laug xav ntoj neeb mus kho (txij/tub) xav ntoj yaig mus kho (nkawm/kiv), cas tub saib neeb raug tsis muaj tub hwj sawv raug tsis tau.

Koj leej txiv/niam mus hwj sawv nyob lawm koj cuaj lub mus laj roob los yeeb vim kev neeb kev yaig koj yog tus paub tshaj, peb thiaj li tuaj thov lawm koj lub zog poob.
Koj leej txiv/niam mus hwj sawv nyob lawm koj cuaj lub mus laj toj los yeeb vim kev neeb kev yaig koj yog tus paub tshaj, peb thiaj li tuaj thov lawm koj lub zog txog.

Koj tuaj txog li ntua ces, koj tuaj nrog saib neeb tus li ntws qab mus plaj xab. (hais txiv neeb lub xeem) li tab koob thiaj li zoo ntoj neeb nthuav yaig mus txhua kab.
Koj tuaj txog li ntua ces, koj tuaj nrog hwj sawv tus lis yees qab mus plaj tsev.(hais txiv neeb lub xeem) li tab koob thiaj li zoo ntoj neeb nthuav yaig mus txhua kev.

Kev neeb thiaj ntoj mus txhij, kev yaig thiaj ntoj mus txhua.

Nyob li yog peb txawj fij seeb los tsav yim ces twb tsim nyog peb qhau li nphwv ib tug pwj tsiag coj los ua lawm koj tug ho cheem koj nrog peb nyob lawm niaj los ib hnub. Peb ces twb tsis txawj fij seeb los tsav yim, peb tsuas yog rhaub tej qub zaub coj los ua koj ib los tsaug xwb, koj txhob tu siab no mog, ua koj tsaug auv!!! Pe 2 pes

KEV KHI TES RAU ME NYUAM TSHIAB
Hnub no zoo hnub, hnub no zoo nyoog, zoo sib hawm koj los nrhiav tau niam tau txiv, tau kwv tau tij, tau txaj tau chaw, tau cub tau taws. Niam zoo siab txiv zoo ntsws, niam txiv muab niag tsiaj los nqee ntsuj, txhuv los nqee hlauv. Muaj qaib muaj qe hu. Khi no kuv khi los nrog niam nrog txiv, nrog tij nrog viv, yuav los ncoo txaj ncoo chaw, los ncoo cub ncoo taws. Yuav hlob dhia rhees kom txhiab tsis muaj mob puas tsis muaj nkeeg, los nyob nqaij toog txhav hlau, nqaij zeb txhav tsua.

KEV KHI TES RAU NIAM TXIV TSHIAB
Hnub no zoo hnub. Khi no kuv tsis khi koj kev txij kev nkawm. Hnub no koj tau txij tau nkawm tau poj tau sev. Kuv khi no kuv tsuas khi neb los ua txij ua nkawm, khi los nyob ua txwj zaum ua laus. Kom niam mloog txiv qhuab txiv mloog niam hais. Khi los rau saum txaj saum chaw. Tu tub kom puv vaj tu kiv kom puv loog. Ua qoob ua loo kom los puv txhab, khwv nyiaj khwv txiaj kom los puv hnab. Tu tsiaj kom tau tus kub ntswj tu tub tu kiv kom tau tus los ua luag xeev txwj. Tu tsiaj kom tau tus kub nkhaus tu tub tu kiv kom tau tus los ua luag xeev laus…

KEV KHI TES RAU TUS TXHEEB ZE TUAJ SAIB YUS
“Hnub no zoo hnub zoo nyoog koj tuaj xyuas kuv. Khi no kuv tsis khi kev neej kev tsav, kev txheeb kev ze, tsis khi plig tub plig kiv, plig niam plig txiv, plig nyiaj plig kub. Khi no khi kom txhiab tsis muaj mob pua tsis muaj nkeeg. Nyob ua luag txwj txoos ua luag laus. Kom tuaj kaj rov mus huv. Tsis pub kom hmab dawm tes hlua dawm taw, kom rov mus txog vaj txog tsev mus txog chaw txog txoos.”

KEV KHI TES RAU TUS TXHEEB ZE YUS MUS SAIB
“Hnub no zoo hnub zoo nyoog, kuv tuaj xyuas koj ua (Seb txeeb ze li cas), tsis cia li, tseem muab tsiaj muab txhuv los nqee ntsuj nqee hlauv. Khi no kuv khi los rau saum rooj nqaij rooj hno, los ua kwv ua tij, ua neej ua tsav. Khi los tuav npab, khi los tuav tes. Kom los nyob ua luag txwj zaum ua luag laus. Txhiab tsis muaj mob puas tsis muaj nkeeg. Kom nqaij tooj txhav hlau nqaij zeb txhav tsua.”


tus bawg charlies, koj tsis txhob poob siab, kuv ib txwm txhawb tus neeg tawm tswv yim zoo, koj zaj lus no muaj nqes heev rau peb, txawm yog leej twg yuav hais li cas los, tsis ua li cas, tib neeg ces yeej yuav muaj cov hais npaum ub npaum no.

tiam sis qhov tseeb, yog tus sau tau tej lus tsim nuj, thiaj yog tus neeg muaj peev xwm. tsis tag sau tau xwb thaum uas siv los nws yeej siv tau li nws sau, nws thiaj muaj peev xwm tham thiab piav tau ntxaws ntxaws li koj piav no.

kuv pom koj thiab laj lim leej tub thiaj tuaj tham txog, tswv yim zoo xwb, muaj ib tug yog yaj saub, tiam sis qee zaus kuv pom yaj saub sau tau cov lus yog tso dag thiab xwb. thov txim os yaj saub.

ua tsaug

#10 HMOOB_qhovtseeb_*

HMOOB_qhovtseeb_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 11:38 AM

Koj mas ruam tiag tiag li os tus phoojywg aw, leej twg hais tias tuag es tseem yuav mus ntuj ceeb tsheej nas yawg thaub. Cov mus vajtswv muaj pes tsawg leej twb tau mus pom ntuj ceeb tsheej los lawm. Kuv yog ib tus neeg es ntseeg npaum li koj ko ces kuv yeej maj maj yuav mus ntuj ceeb tsheej tam sim no lawm os vim ua neeg nyob muaj kev khwv thiab kev nyuab siab ua luaj no nav. Tej zaum koj tseem tsis tau paub ntuj ceeb tsheej thiab vajtswv zoo os. Kuv qhia koj hais tias ntuj ceeb tsheej ces yog lub koj tab tom nyob tam sim no xwb os. Vaj tswv ces yog cov pliaj liab vog nej niaj hnub mus church ua ke thiab xwb los mas. Ua li cas yus twb nyob ntuj ceeb tsheeb thiab niaj hnub ua ke nriam nrog vajtswv los twb tsis paub li nas. Peb ua neeg nyob ces tsuas yog kev sib pab xwb los mas. Cov mus church ces yog cov tsis muaj khwv tij thiab txom nyem xwb os. Yog leej twg tsis coj dab los sis mus church ces thaum tuag yuav tau muab hau noj no laiv. Yog hais tias yus tsis noj neeg tuag ces yuav tau mus ib yam xwb thiaj tag.


Koj hais tias kuv ruam, tabsi koj yog tus uas tsis tau paub dabtsi hlo li os npawg. Koj sim xav saib lub tebchaws twg vammeej tshaj nyob qab ntuj no thiab cov neeg twg ntse tshaj nyob qab ntuj no? Peb hmoob tsuas ib txwm ua li pojkab yawg kev qhia nkaus xwb. Ib txwm coj dab thiab ua dab qhev, tsis yog kuv tsis paub tej kevcai qub ntawd kuv paub txhau phab thiab ua dua lawm los thaum uas kuv tsis tau paub dabtsi li koj nas.

Ntuj ceebtsheej tsis yog nyob ntiajteb no, yog qhov chaw uas tsis muaj mob muaj nkeeg, tsis muaj kev quaj los kua muag mas thiajli yog ceebtsheej. Neeg tuag tsis yog tag, tiamsi yuav muaj kev txiav txim mus nyob ntuj tawg, tus ua ntseeg mus Ceebtsheej os npawg. Tom qab tuag lawm saib koj tus ntsujplig yuav mus qhov twg qhov ntawd yog kev txomnyem thiab tau zoo eternal. Cov ntseeg Vajtswv tsis ruam li koj xav lawm nawb.

#11 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 29 July 2011 - 01:06 PM

Peb tuaj rau hauv no yog tuaj sib cob sib qhia. Muaj qee leej yeej hais lus tsis sib to taub, tiam sis nej thiab peb cov uas to taub lawm yuav tau ua lub siab loj siab ntev, zam txim rau lawv. Peb tseem yuav sib cob sib qhia mus ntxiv lawm yav tom ntej.

Yog nej pom qhov twg tsis ntxaws no ces pab muab kho ntxiv rau kom ntxaws zog rau sawv daws tau siv.

Txhob sib thuam lawm mog cov kwv ntxawg vim peb hmoob tsawg tsawg kawg li, twb tsis muaj txog 1% ntawm cov pej xeem nyob rau lub teb chaws USA. Peb yeej muaj ntau pab ntau pawg, nyias yeej muaj nyias txoj kev ntseeg. Koj ua raws koj txoj kev ntseeg kom zoo rau koj, kuv los ua raws kuv txoj kev ntseeg kom zoo rau kuv. Txhob cia txoj kev phem thiab lo lus tsis zoo mloog los rhuav tshem peb hmoob mog. Kuv vam hais tias nej yuav to taub zoo lawm.

Koj tsis saib luag kom muaj nqis ces luag yeej tsis saib koj muaj nqis. Yuav tau ua siab ntev nawb...

TijLaug Charlies Posted Image

#12 HMOOB_nkaj hma_*

HMOOB_nkaj hma_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 08:23 PM

Koj hais tias kuv ruam, tabsi koj yog tus uas tsis tau paub dabtsi hlo li os npawg. Koj sim xav saib lub tebchaws twg vammeej tshaj nyob qab ntuj no thiab cov neeg twg ntse tshaj nyob qab ntuj no? Peb hmoob tsuas ib txwm ua li pojkab yawg kev qhia nkaus xwb. Ib txwm coj dab thiab ua dab qhev, tsis yog kuv tsis paub tej kevcai qub ntawd kuv paub txhau phab thiab ua dua lawm los thaum uas kuv tsis tau paub dabtsi li koj nas.

Ntuj ceebtsheej tsis yog nyob ntiajteb no, yog qhov chaw uas tsis muaj mob muaj nkeeg, tsis muaj kev quaj los kua muag mas thiajli yog ceebtsheej. Neeg tuag tsis yog tag, tiamsi yuav muaj kev txiav txim mus nyob ntuj tawg, tus ua ntseeg mus Ceebtsheej os npawg. Tom qab tuag lawm saib koj tus ntsujplig yuav mus qhov twg qhov ntawd yog kev txomnyem thiab tau zoo eternal. Cov ntseeg Vajtswv tsis ruam li koj xav lawm nawb.

Aub yau..... Cas tuaj hais tsawg zaj los nim tias ntuj ceeb tsheej yog tseem xav tias tuag es yuav tau mus ntuj ceeb tsheej ces kav tsij tuag los mas es thiaj li yuav tau mus ntuj ceeb tsheej nawb tus bawg, yog kuv ntseeg npaum li koj lawm mas kuv yeej xum mus nyob pem ntuj ceeb tsheej xwb tiag thiaj tsis muaj kev nyuaj siab na bawg, tos kuv ho hais tias nej cov mus ntseeg vaj tswv no tsis yog mus ntseeg kom ntse hos niaj hnub mus ntseeg kom ruam xwb no los yog tseem muaj cov ntseeg li koj ne yuam, kuv hais rau koj tias koj mus nug mes kas seb lawv puas hais tias mus ntseeg vaj tswv es tuag es vaj tswv nim yuav coj mus nyob ntuj ceeb tsheej no na, cas tseem ruam tshaj niag bua lawm thiab lau. peb txawm yuav ntseeg dab tsi los thaum tuag lawm ces yeej kawg ua av tag lawm xwb na, nim yuav muaj ib tug ntsuj plig nyob qhov twg ntxiv lawm na,
yog muaj npaum li koj hais ces nej cov uas ntseeg vaj tswv loj22222 ko ces yeej mus nyob ntuj ceeeb tsheej tag lawm los as, hahahaha ;) ;) ;)

#13 HMOOB_txhobsibthuam_*

HMOOB_txhobsibthuam_*
 • Guests

Posted 01 August 2011 - 12:17 AM

yog vim li cas cov phooj ywg , sawv daws twb yog txiv neej yawg tag lawm
es tseem twb tsis paub xav , tsis thim xav li mas ? txawm yuav ntseeg kev cai dab tsi
los kuj cia nyob ntawm nyias nyiam nyias xwb , tsis tag yuav hais kom khib lawv
es lawv ho yuav hais koj khi koj li os , txawm ntseeg li cas los xij peem lawv txawm ntseeg
vaj tswv los lawv kuj noj mov , koj txawm ntseeg dab , coj dab los koj kuj noj mov li lawv
xawb nas .
tsis tag sib cav lawm nawb ;) ;) ;)

#14 HMOOB_Tub Hmoob_*

HMOOB_Tub Hmoob_*
 • Guests

Posted 01 August 2011 - 01:53 AM

Tsis tsim nyog nej yuav thuam cov teev dab los yog teev pojyawm lawm. Tej lus no yog lus zoo thiab kawm kom paub kev cais Hmoob xwb. Ua neeg nyob koj yuav tsum muaj yus ib txoj kev ntseeg thiaj tau ua ib haiv neeg. Tsis yog lam yuav mus ntseeg tom tej pem tem los es kawm coj los siv. Ua neej yuav muaj zog yog sib koom siab xwb.

Koj tsis kawm ces tsis tas yuav thuam tej kab ke ua tsaug rau txiv neeb ntawv. Tsis muaj leej twg yuav yuam koj kawm li cov me bawg ntseeg Yexus.tabsi txhob xav li cas tus xiam hlwb yeej xiam hlwb tias nws li , los lawv li kev ntseeg zoo tshaj. Tus ntawv yog tus nws tsis nco nws yog leej twg lawm xwb xam tias yog nws poob rau lub ntuj thiab daim av txawv lawm xwb mog.

ua tsaug

#15 HMOOB_xyaum_*

HMOOB_xyaum_*
 • Guests

Posted 01 August 2011 - 06:21 AM

nyob zoo tus phooj ywj sau txog zaj lus no

zaj kev tiam neeb no sau tau zoo kawg li thov lwm zaus koj sau txog kev mus ua

nyab , vauv , ua ib yim neej yuav pib li cas ua ntej , thov lwm zau yog koj muaj sij hawm no koj sau tuaj pub kuv tau siab nawb , vim yog kuv tsis tau paub zoo


mam ntsib koj dua

#16 HMOOB_nkauj nyab_*

HMOOB_nkauj nyab_*
 • Guests

Posted 02 August 2011 - 09:32 AM

tus nkauj nyab uas zoo, yuav tsum tau ua li no, thas khoj peeb kom ntsej muag tshiab khiv, pleev ###### liab kom di ncauj liab plaim, thiaj ntxim sis hnia, thiab hnav tsoos tsho dai pawj thiaj ntxim puag, tus txiv thiaj xav hlub, hais lus kom ntsub thiab hlo ib kuag nrog, kev noj haus yuav tsum mus noj cov lab kim kim thiaj muaj koob, nej hais ne puas yog li kuv hais no?

#17 HMOOB_xyaum_*

HMOOB_xyaum_*
 • Guests

Posted 03 August 2011 - 05:53 AM

nkaujnyab


kuv tsis tau xav kom koj los teb kuv nas ? kuv tsuas xav kom tus phooj ywg
tushluassiabzoo , los teb kuv xwb , kuv tsis tau kom koj los teb kuv os kuv qhia koj paub tias cov neej coj zoo li koj ko ntshe yuav ntaus tsis tau phooj ywg coob , vim koj hais lus tsis txaus nyiam , kuv qhia koj paub tias kuv txuag koj ntsej muag kuv tsis cem koj , lwm zaus yog koj pom kuv npe thov koj koj txhob teb lawm nawb ? thiab 1 zaug ntxiv txhob hloov npe teb tsam koj npam dawb2 nawb .

vam tias wb yuav tsis tau sib ntsib lawm kuv tsis nyiam cov neej hais lus phem li koj ko os :P

#18 HMOOB_tub kawm_*

HMOOB_tub kawm_*
 • Guests

Posted 03 August 2011 - 06:09 AM

Ua tsaug os bawg Charlies,thov quas koj nawj.cov tuaj hais ub hais no hauv nod txhob ntaus nqi li cas. yog peb hmoob txawj sib qhia tej yam zoo li no los yog lwm yam uas zoo yuav pab kho tau neeg lub neej peb tsis xav kom zoo los peb hmoob yuav zoo mus mog.tsis hais yuav coj seem twg yog muaj lub siab dawb ncaj ncees ces yuav tau mus ntuj ceeb tsheej tag nrho.
thov koj los yog leej twg txawj ua tsaug los yog tiam mej koob? thiab thawj lwm tub ncig los yog xem tshwj?(xiam tshwj) thov qhia xav paub thiab.ua tsaug

#19 suab sab

suab sab

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 65 posts

Posted 20 August 2011 - 07:55 PM

cov kwv tij hmoob peb tsuas yog ib haiv neeg ruam ruam xwb es nej pheej yuav tuaj sib ceg cuag li dev yom dab xwb thov hais tias leej twg yuav tseeg txoj kev cai twg los puam cawj es thiaj li tsis mob hlwb maj yuam cov kwv tij hmoob txawm kev yuav mus vaj tswv los yog nws qhov kev ntseeg nawv hos yog cov uas ho ntseeg kev ua neeb ua yaig los kuj cia nws ntseeg nws thiab los mas cov kwv tij hmoob yog leej twg tau ntseeg hom ntawm lawm ces tsis txhob mus sib sib ceg hauv toj siab no rau peb cov hmoob ruam saib thiab vim yog peb zoo li no xwb es peb thiaj tsis muaj nom muaj tswv li tag laus es vaj tswv yesxus los yuav tsis muaj neeg pom hos kev ua neeb los yeej tsiis muaj neeg pom li tsuas yog ib qho kev ntseeg xwb naj cov kwv tij hmoob yog peb tseem yuav coj li no mas tom ntej no los peb yeej yuav tsis tau muaj nom thiab nawv thiab txawm yuav muaj ib tug twg yuav rov los ua hmoob tus nom los hmoob tseem yuav muab tua thiab tiag yog leej twg yuav ua hmoob tus nom ntshai yeem tsis txhob ua zoo dua thov hmoob ua siab ntev me ntsis thiab puas tau? ...................... ha ha ha ha....:lol:

#20 HMOOB_Tu siab rau hmoob_*

HMOOB_Tu siab rau hmoob_*
 • Guests

Posted 01 November 2012 - 04:35 AM

Pheej pom dab tib cov thwjtim tuaj qhia kev ua dab nkaus xwb. Kajtsij rau siab teev dab es thaum kawg txojsia tu cia luag yuav laig tias "nyob ciaj neeg tuag lawm ces ciaj dab, noj tsis taus kajtsij ntim mus pub poj pub yawg noj hauv ntuj nqha teb qhuab." Kaj tsij kawm kom tau mus nyiaj tshaib yoo nqhis hauv hos nawb.

Peb tsis teev dab lawm.. peb yuav tsis kawm kom tau mus nyob hauv os npawg.. tsis tag koj tuaj qhia zaj no li.


Ua cas hnub no...vaj tswv tus kuv huab hwm yuav qhuab thiab qhia tau ib tug mi neeg siab dawb siab zoo Los thuam nws cov neej cov tsav uas tseem teev poj koob yawb txwv ua txoj Kev ntseeg zoo li no...uas rau kuv tsis paub tias vaj tswv puas yuav zoo li qhov tau teev tseg...yog tias zoo li kuv Pom no xwb; ntshe kuv tsis muaj Kev cia siab yuav tau mus nyob rau ntuj ceeb tseem li lo.

#21 HMOOB_Tub Qhe_*

HMOOB_Tub Qhe_*
 • Guests

Posted 01 November 2012 - 11:04 PM

3 Hmoob tos tsis muaj vaj nrog luag ua, los vim yog 3 hmoob niaj hnub sib tua.
3 Hmoob tos tsis nrog luag tsheej ua ib cuab , los vim yog 3 Hmoob nyias tawg mus ntseeg ua nyias ib co dab qhuas.
3 Hmoob tos tsis nrog luag tsheej ua ib haiv, los vim yog 3 hmoob nyias khav tias nyias ntse & phim ua huab tais.
3 Hmoob tos tsis nrog luag muaj teb muaj chaw nyob, los vim yog 3 hmoob thaum ib leeg twg yuav tuag 6 yeeb ncuab txhais tes 3 hmoob tsis sib npo.
3 Hmoob lub neej yuav mus xaus 6 qhov twg niaj hnub no, Cas 3 Hmoob haj tseem niaj hnub tuaj sib tog rau txhua qhov.
3 Hmoob cas tsis muaj tus txawj coj es los tsim kho Hmoob lub neej. 3 Hmoob haj tseem dag tus ruam noj & rov ua luam 6 - 3 Hmoob es yus haj tseem khav hais tias yus mas niam keej keej.
3 Hmoob ntshe yuav fam mus txog thaum twg, 3 Hmoob li mas yuav txawj sib hlub sib plhws.
3 Hmoob tus ntse thov qhia tus ruam, tus muaj laj lim plab plawv zoo, muaj khawv koob, muaj vib xej , paub looj mem, paub yees siv nruab nrog, txawj ua dav hlau, txawj ua tsheb, txawj ua plasmasnus,
Txawj ua tshuaj lom, txawj Thevnoloyij, Los tam sim no kuv thov koj txhob muab zais lawm mog , es txog lub sij hawm lub caij nyoog koj muab tawm los qhia rau 3 haiv hmoob lawm mog, tus kwv tij Hmoob ???
Los yog koj yuav khaws cia nrog koj tuag ua ib 1 pawg av tsis kam muab tawm los qhia Hmoobs.?

#22 HMOOB_Zab loj leeb_*

HMOOB_Zab loj leeb_*
 • Guests

Posted 13 February 2013 - 05:14 AM

TUS NEEG NTSE YEEJ PAUB TUS KHEEJ RUAM, TUS NEEG RUAM TSUAS QHUAS TUS KHEEJ NTSE.

Txawm yuav txawj txawj ntse ntse luaj twg los yog hais zaj twg los yog zaj lus loj lus nthe hais tsav twg los yog tsav muab luag saib qaij lis de xwb ces luag yeem mus raws tej me tub ruag hais lus piav tes los tshuav ho coj lub siab loj siab ntev luag yuav tsis yeem nrog nej nyob ua 1 ke.

Thaum nej ua neeg txawj lawm nej yuav tsum xyaum ua neeg ntse thaum nej ua tau neeg txawj neeg ntse lawm yuav tsum xyaum ua neeg coj lub siab loj siab ntev cov ruam li kuv no thiaj yuav tuaj txhawb nej lub koob lub npe.

Ua tsaug.

#23 HMOOB_Zab loj leeb_*

HMOOB_Zab loj leeb_*
 • Guests

Posted 13 February 2013 - 05:15 AM

TUS NEEG NTSE YEEJ PAUB TUS KHEEJ RUAM, TUS NEEG RUAM TSUAS QHUAS TUS KHEEJ NTSE.

Txawm yuav txawj txawj ntse ntse luaj twg los yog hais zaj twg los yog zaj lus loj lus nthe hais tsav twg los yog tsav muab luag saib qaij lis de xwb ces luag yeem mus raws tej me tub ruag hais lus piav tes los tshuav ho coj lub siab loj siab ntev luag yuav tsis yeem nrog nej nyob ua 1 ke.

Thaum nej ua neeg txawj lawm nej yuav tsum xyaum ua neeg ntse thaum nej ua tau neeg txawj neeg ntse lawm yuav tsum xyaum ua neeg coj lub siab loj siab ntev cov ruam li kuv no thiaj yuav tuaj txhawb nej lub koob lub npe.

Ua tsaug.

#24 HMOOB_shaohai_*

HMOOB_shaohai_*
 • Guests

Posted 12 March 2013 - 04:14 PM

sorry... but koj puas cam sauv qhob tiam tus txiv neeb es tuas hus plig kis tev nas... sorry my hmong is not perfect... i'm still young

#25 HMOOB_tub_*

HMOOB_tub_*
 • Guests

Posted 22 May 2016 - 04:14 PM

lauj thiab rub

 

cov kwv tij hmoob nyob tim ub tim no thoob ntiaj teb txoj kev ntseeg peb yuav coj txoj twg lo tau thov kom peb txhob sib thuam xwb, txhob cai koj pab kuv pawg thiaj yuav zoo mog. thov txim kub muab ib lu rau peb xav nawb " peb yog hmoob thiag yuav tso tsi tau lub be hmoob tsheg tsim nyog 3 yuav ntsheeg dab tsi tiag" thov nej tawm lus seb zoo lis cas.#26 HMOOB_ciaj dev_*

HMOOB_ciaj dev_*
 • Guests

Posted 01 September 2016 - 04:42 AM

hmoob tsis muaj huab tais ces, zoo li no tiag. nyias ua nyuas huab tais, nyias ntseeg nyias cai thiab dab qhuas mus kom tag cov hmoob uas tawv tawv thiab phem phem tso, mam tsa dua ib tug huab tais los kav hmoob thiab muab txoj kev ntseeg rau hmoob coj. Nyob mus yog hmoob ploj tag lawm ces kav chawj xwb mog yog pheej tsis sib haum li na, hais ib lo lus xwb twb txhaum 100 leej ces nyias ua nyias yam xwb. thaum tuag kiag lawm ces luag tsuag mus faus li faus dev xwb, tsis tas ua ntees rau li thiaj tsis poob nyiaj thiab tsis nkim sib hawm xwb.#27 HMOOB_Ntshav Hmoob_*

HMOOB_Ntshav Hmoob_*
 • Guests

Posted 09 November 2016 - 12:54 AM

Tsis tau thuam... nej pheej niaj hnub hais nej zaj zoo ces peb kuj hais peb qhov xwb lo mas...Tabsi xav correct koj tias Yexus tsis yog dab lossi tuag mus ua dab li koj hais, nws yog Vajtswv leej tub thiab yog tus cawmseej. Nws tuag tau 3 hnub thiaj sawv rov qab los, tamsim no nws nyob ntawm Vaj Leej txiv sabxis. Ib tug txhua tus lub qhov ncauj yuav lees thiab lub hauv caug yuav pe tias nws tias yog Vajtswv tiag.

Thaum peb tuag peb yuav mus Ntuj Ceebtsheej mus nrog Vajtswv nyob.. peb tsis mus ua dab lossi nrog dab nyob li os.

Kwv Tij, kuv los kuj muaj cov kwv tij uas xav li koj xav thiab tiam sis kuv qhia rau lawv hais tias Fresno, California yog qhov hmoob nyob coob tshaj kuv mus pom cov LAWB DAB thiab cov uas tseem COJ QAB puas leej mus sib ntsib rau lub ntuj CEEB TSHEEJ nyob tim ntug kev 99 xwb tiag mus tsawg tus los puav leej nkag rau tib lub ntuj CEEB TSHEEJ tiv xwb. Yog koj nyob FRESNO ces muaj ib hnub twg koj yuav mus ntsib txhua tus ntsee thiab tsis ntseeg ua ke tim ntug kev 99 thiab.

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users