Jump to content


Photo

Txi Xwm Kab


25 replies to this topic

#1 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 28 July 2011 - 07:36 AM

Txaus Lawm
TijLaug Charlies Posted Image

#2 HMOOB_yajsaub_*

HMOOB_yajsaub_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 08:47 AM

tus hluas siab zoo, kuv yog yaj saub, kuv thov qhuas koj, thiab kuv nrog koj zoo siab, koj coj lub tswv yim txi xwm kab, coj tuaj qhia rau peb, kuv ntseeg tias tsis ntev peb ntau tus neeg yuav qhia lawv li ntxiv rau peb thiab, tsis tag li los, peb sawv daws tseem yuav muab coj los xyuas kom zoo zoo saib, lo lus twg zoo lo lus twg tsis zoo, peb sawv daws yuav muab kho kom yooj yim thiab zoo mloog rau, thiab qhia rau peb tsoom hmoob uas tseem nyiam siv tau siv lawm yav tom ntej.

ua tsaug.

#3 HMOOB_vajyimleej_*

HMOOB_vajyimleej_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 09:08 AM

tus hluas siab zoo, kuv nyiam koj lub tswv yim no ntag, thiab thov qhuas koj, yog tias peb txhua tus uas tuaj rau hauv no, sau li koj sau no ces yog ib yam uas, muaj txiaj ntsim thiab yuav txhim kho tau peb tsoom hmoob rau yav pem suab.

txawm yog yuav sau ntau thiab sau tsawg, li cas los tsuav yog, koj sau tawm, yog lub tswv yim zoo, thiab coj tuaj qhia rau peb xwb ces yog ib qho tseem ceeb kawg li lawm. txawm yuav sau tau zoo thiab tsis zoo, ntxaws thiab tsis ntxaws, yog thiab tsis yog, los tsis ua cas, peb mam ua zoo saib, thiab sis pab kho rau, kom tsuas muaj zoo ntxiv xwb.

kuv zoo siab nrog koj lub tswv yim no. thov txhawb koj zog tias, kuv ntseeg tias, yuav muaj cov neeg tos nrhw yuav tuaj thuam kom tej tswv yim zoo zoo li koj sau no, kom tsuag thiab kom ploj mus, tiam sis koj ua lub siab loj, tib neeg ces yeej yuav muaj tus zoo tus phem. koj muaj yam twg zoo yeej meem coj tuaj qhia rau peb, peb yuav nrog koj soj ntsuam thiab txhim kho ntxiv mus.

ua tsaug

vaj yim leej

#4 HMOOB_Zam Ntseej_*

HMOOB_Zam Ntseej_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 09:22 AM

Ua tsaug nawb tus TubHluasSiabZoo, nej cov paub dab qhuas thiab kev cai Hmoob yuav tau tuaj qhia peb cov ib nrab neeg no thiab peb thiaj tsis tawm mus ntseeg vajtswv nawb. Vim peb ib txhia mas lam laus dawb tab sis tsuas paub noj mov xwb, txhua tsav yam yog cov laus ua xwb ces tsam no cov laus hos mus tag lawm ces peb tsis paub dab qhuas zoo peb kawg yuav tau mus ntseeg vajtswv thiaj yoojyim vim txhua yam yog xibhwb ua tus nres lawm.

#5 HMOOB_poobqab_*

HMOOB_poobqab_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 10:09 AM

Qhia tibneeg teev tiam dab xwb ces tseem ua neej poob qab deb dhau lawm os. Lub tebchaws twg tseem teev tiam dab thiab ua dab qhev ces lub ntawd yeej tseem poob qab deb dua ntais. Hmoob es thov tsa qhov muag saib luag tej tebchaws vam meej hauv lub ntiajteb no saib luag teev tiam yam dabtsi mas nawb. Kuv tsev neeg ib txwm teev tiam los lawm ntev, dab ua rau peb dig muag sab ntsujplig los tau ntau tiam neeg lawm, niam no peb tsis quav ntsej teev dab lawm os... Xav kom nej ho pom kev thiab txhob niaj hnub ua dab toj dab qhev lawm nawb.

#6 HMOOB_RuamThiabRuam_*

HMOOB_RuamThiabRuam_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 11:43 AM

poobqab:
Ua tib zoo xav seb yog yus poob qab lawm los yog luag poob qab lawm os nawb, vim li cas yus muaj yus teej yus tug cas yus ho tsis kawm thiab muab coj los siv thaum muaj chaw siv txog. Yus cia li ua neeg tsis muaj kev responsible es yus cia li mus muab luag teej luag tug coj los siv. Ua twb zoo rau ncoo siab siab pw xav seb koj xav puas tau. Luag lwm haiv neeg luag muaj luag teej luag tug luag siv luag li thiaj li kaj luag siab.

Kab lis kev cai qub ntawm peb hmoob yeej muaj tej yam zoo zoo uas peb niaj hnub siv nyob rau ib hnub dhau ib hnub, yog koj tsis paub ces rau siab ntso kawm xwb. Hos yog koj yuav cia li ua niag neeg tsis muaj kev responsible ntawm koj tus kheej los tsis dua ntawm koj xav.


#7 HMOOB_Ruam Tshaj Ruam_*

HMOOB_Ruam Tshaj Ruam_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 12:32 PM

Qhia tibneeg teev tiam dab xwb ces tseem ua neej poob qab deb dhau lawm os. Lub tebchaws twg tseem teev tiam dab thiab ua dab qhev ces lub ntawd yeej tseem poob qab deb dua ntais. Hmoob es thov tsa qhov muag saib luag tej tebchaws vam meej hauv lub ntiajteb no saib luag teev tiam yam dabtsi mas nawb. Kuv tsev neeg ib txwm teev tiam los lawm ntev, dab ua rau peb dig muag sab ntsujplig los tau ntau tiam neeg lawm, niam no peb tsis quav ntsej teev dab lawm os... Xav kom nej ho pom kev thiab txhob niaj hnub ua dab toj dab qhev lawm nawb.

poobqab: peb haiv hmoob nija hnub no caum tsis cuag luag lwm haiv neeg no vim tseem tshuav tej tse neeg ruam ruam li koj tsev neeg nes yog li txawm lwm tus qhuab qhia kom s/d zoo los pheej muaj ib co ruam li koj thiab koj tsev neeg tuaj nrhuav ces thiaj ua rau peb hmoob qeeb luag ib kauj ruam lawm, lawv os lawv xyov yuav ntev npaum twg ntxiv es cov hom neeg ruam tshaj ruam li poobqab tsev neeg no mam tuag tag mus laus

#8 HMOOB_qhovtseeb_*

HMOOB_qhovtseeb_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 01:39 PM

poobqab: peb haiv hmoob nija hnub no caum tsis cuag luag lwm haiv neeg no vim tseem tshuav tej tse neeg ruam ruam li koj tsev neeg nes yog li txawm lwm tus qhuab qhia kom s/d zoo los pheej muaj ib co ruam li koj thiab koj tsev neeg tuaj nrhuav ces thiaj ua rau peb hmoob qeeb luag ib kauj ruam lawm, lawv os lawv xyov yuav ntev npaum twg ntxiv es cov hom neeg ruam tshaj ruam li poobqab tsev neeg no mam tuag tag mus laus


Tos li koj tau lub npe Ruam Tshaj Ruam los yeej tsis totaub luag tej lus es koj tus kheej thiaj li tis tau lub npe ua neeg ruam tshaj ruam lawm laus. Kaj tsij mus teev dab kom pov khawv thiab txog thaum kawg dab coj koj mus nrog koj pog thiab yawg nyob hauv ntuj txiag teb tsaus ntuj nqha teb qhuab xwb os.. Peb tsis mus hauv lawm, vimp tsis dig muag li koj os npawg.

#9 HMOOB_VauvQabQus_*

HMOOB_VauvQabQus_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 02:50 PM

qhovtseeb:
Ntxim li koj tseem ruam tshaj ruam lawm thiab, kuv xav mas koj twb tsis tsim nyog yug los kiag li, koj ces nkim koj txiv lub zog ua koj niam tawm fws lug thiab nkim koj niam lub zog ntsub ntshav txuas txaws thiaj li tau koj tawm los. Yog ntxov paub hais tias koj twb tsis fwm koj niam koj txiv lawm ces tsis tas yuav tham txog tus ub tus no tom tej pem tej li os niag tsuag.

Qhia lub ntsiab lus me me rau koj paub os nawb...es khaws coj mus xav mog, koj yawg ces yog koj tus vaj tswv, hos koj txiv ces twb yog koj tus yes xus xwb. Yog koj muab nkawv tshem tawm hauv koj lub neej lawm ces pab koj tu siab mus txog hnub koj tuag li os nawb, niag tsuag.


#10 HMOOB_Qhovtseeb_*

HMOOB_Qhovtseeb_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 02:54 PM

qhovtseeb:
Ntxim li koj tseem ruam tshaj ruam lawm thiab, kuv xav mas koj twb tsis tsim nyog yug los kiag li, koj ces nkim koj txiv lub zog ua koj niam tawm fws lug thiab nkim koj niam lub zog ntsub ntshav txuas txaws thiaj li tau koj tawm los. Yog ntxov paub hais tias koj twb tsis fwm koj niam koj txiv lawm ces tsis tas yuav tham txog tus ub tus no tom tej pem tej li os niag tsuag.

Qhia lub ntsiab lus me me rau koj paub os nawb...es khaws coj mus xav mog, koj yawg ces yog koj tus vaj tswv, hos koj txiv ces twb yog koj tus yes xus xwb. Yog koj muab nkawv tshem tawm hauv koj lub neej lawm ces pab koj tu siab mus txog hnub koj tuag li os nawb, niag tsuag.


Tsis xav nrog tej tug menyuam yaus tsis paub qabhau dabtsi li koj cav.. cav los tsis tau dabtsi li. Tiamsi, muaj ib hnub koj lub ncauj yuav lees thiab koj lub hauv caug yuav pe tias Yexus yog Vajtswv... tamsim no dab ua rau koj dig muag lawm es koj thiajli ruam tshaj ruam lawm thiab.. koj thiaj yog tus uas tsis tsim nyog yug los mas.

#11 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 08:58 PM

Ob leeg txhob sib cav,
Ua neeg nyob nyias muaj nyias qhov ntseeg, yog leej twg tseem xav yog tus hmoob tiag tiag ces, kav tsij xyaum kom paub kab lig kev cai hmoob xwb ces zoo lawm, hos yog leej twg tub nkeeg thiab tsis xav ua hmoob lawm ces xav mus xyaum lwm tus li kev ntseeg los yij meem mus raws luag mog. Kuv yeej yog hmoob kuv xav ua hmoob tiag tiag tej kev kawm kev txawj ntse kuv yeej mus kawm kom paub los siv ua neej tab sis kev cai hmoob kuv yuav tsis pub ploj mus. Li no xwb ua tsaug

#12 HMOOB_hmoob sib hlub hmoob_*

HMOOB_hmoob sib hlub hmoob_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 10:09 PM

cov phooj ywg peb tsis txhob sib thuam mog. vim peb yog hmoob tib yam xwb yog koj nyiam mus ntseeg yis xus los koj mus koj qhov ntawv nws zoo 6 koj
hos cov ho tseem coj kev cai qub los nws coj nws vim nyias muaj nyias kev ntseeg vim cov ntseeg los tsis pom ntuj txias teb tsaus hos cov coj kev cai qub los tsis pom dab tsi tsuas yog kev ntseeg ces nws cia li zoo li xav lawm xwb 3 tsis txhob sib thuam li no

#13 HMOOB_Nees Daj Dua_*

HMOOB_Nees Daj Dua_*
 • Guests

Posted 28 July 2011 - 10:34 PM

Qhia tibneeg teev tiam dab xwb ces tseem ua neej poob qab deb dhau lawm os. Lub tebchaws twg tseem teev tiam dab thiab ua dab qhev ces lub ntawd yeej tseem poob qab deb dua ntais. Hmoob es thov tsa qhov muag saib luag tej tebchaws vam meej hauv lub ntiajteb no saib luag teev tiam yam dabtsi mas nawb. Kuv tsev neeg ib txwm teev tiam los lawm ntev, dab ua rau peb dig muag sab ntsujplig los tau ntau tiam neeg lawm, niam no peb tsis quav ntsej teev dab lawm os... Xav kom nej ho pom kev thiab txhob niaj hnub ua dab toj dab qhev lawm nawb.

Zoo li koj ces tuag coj mus hlai tso tom tshav rau dav los noj xwb los mas thiaj yooj yim os nawb. Koj mus tshawb fawb tibetan cov neeg muaj ib txhia twb ua li los yeej tsis muaj dab los looj koov lawv li thiab os.

Ntawm kuv mas kuv pom hais tias coj dab thiab mus vajtswv ces tsis txawv dab tsi ntau. Vajtswv ces ua yoojyim dua thiab cia txhua yam rau xibhwb leg lawm. Coj dab mas tus txiv tsev yuav los nres, kwv tij mam mus nrhiav kev pab, zoo li yeej nyuab dua thiab rau nuj nqi ntau dua xwb. Cov teb chaws vammeej mas lawv tsuas paub mus ntseeg vajtswv xwb. Yog tsis mus vaj tswv ces tsis ntseeg thiab tsis ua ib yam dab tsis hlo li xwb. Leej twg hais tias mus vajtswv es vammeej tshaj mas, kuv pom ces yog cov uas tsis muaj kwv tij thiab txom nyem thiaj mus vajtswv ntau xwb sav. Mus vajtswv mas thaum tuag ces yuav ib taig cookies xwb ces hauj lwm tiav thiab qhib 2 xuab moos xwb. Coj dab mas kuv yeej pom hais tias nyuab thiab raug nuj nqi ntau heev ua rau cov txom nyem yeej mus tsis taus lawm. Leej twg yuav ntseeg datsi los yeej zoo tab sis ua ntsuas vwm dhau hwv xwb os. Kuv li mas doctor los kuv tsis ntseeg. Vajtswv los kuv tsis ntseeg thiab. Dab los kuv lam fwm vim tej niam txiv ua los lawm. Txhua yam tsav tshuas yog xav kom thaum yus tau kev tw muaj neej koom tes xwb. Kuv tsis xav hais tias yuav muaj dab los vajtswv nyob qhov twg li os.

#14 HMOOB_nkhaus_*

HMOOB_nkhaus_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 02:50 AM

Tsis xav nrog tej tug menyuam yaus tsis paub qabhau dabtsi li koj cav.. cav los tsis tau dabtsi li. Tiamsi, muaj ib hnub koj lub ncauj yuav lees thiab koj lub hauv caug yuav pe tias Yexus yog Vajtswv... tamsim no dab ua rau koj dig muag lawm es koj thiajli ruam tshaj ruam lawm thiab.. koj thiaj yog tus uas tsis tsim nyog yug los mas.

Yawg thaub qhov tseeb kuv yuav tsis thuam koj tab sis kuv xav nug koj tias txij li thaum koj mus ntseeg vaj tswv los no koj ho ua tau dab tsi, koj twb vam meej mus deb npaum li cas lawm,raws li kuv paub mas koj tsuas ua tau qhov niaj hnub mus thov vaj tswv thiab pe vaj tswv pem tshawj tas lub neej xwb los hos,
hos koj ho pom cov tsis nrog koj mus ntseeg vaj tswv ho poob koj qab deb npaum cas, koj sim qhia rau kuv seb?
cov neeg ntxeeg siab rau yus tus kheej thiab tsis nco qab tias yus yog leej twg li nej ces lam niaj hnub mus pe hawm vaj tswv xwb qhov tseeb vaj tswv twb tsis suav li los hos cas nim yuav khav ua luaj li lau.
kuv xav nug koj me222 tias tam sim no koj puas tseem yog hmoob na?

#15 HMOOB_txawjtsom_*

HMOOB_txawjtsom_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 09:55 AM

lawv!, aw! , nkaus thiab qhob tseeb, nkawd yuav sib ntaus, saum huab cua no os!, nkawd tsis yog tib neeg zoo, nkawd niaj hnub tuaj sib ceg hauv toj siab no os!

#16 HMOOB_qhovtseeb_*

HMOOB_qhovtseeb_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 11:47 AM

Yawg thaub qhov tseeb kuv yuav tsis thuam koj tab sis kuv xav nug koj tias txij li thaum koj mus ntseeg vaj tswv los no koj ho ua tau dab tsi, koj twb vam meej mus deb npaum li cas lawm,raws li kuv paub mas koj tsuas ua tau qhov niaj hnub mus thov vaj tswv thiab pe vaj tswv pem tshawj tas lub neej xwb los hos,
hos koj ho pom cov tsis nrog koj mus ntseeg vaj tswv ho poob koj qab deb npaum cas, koj sim qhia rau kuv seb?
cov neeg ntxeeg siab rau yus tus kheej thiab tsis nco qab tias yus yog leej twg li nej ces lam niaj hnub mus pe hawm vaj tswv xwb qhov tseeb vaj tswv twb tsis suav li los hos cas nim yuav khav ua luaj li lau.
kuv xav nug koj me222 tias tam sim no koj puas tseem yog hmoob na?


Koj pheej khav koj zaj zoo ces kuv kuj khav kuv li thiab xwb. Vim nej ib txwm thuam tias cov mus ntseeg Vajtswv mas yog cov uas ruam thiab tsis muaj kwvtij thiajli mus ntseeg no. Tabsi, kuv teb koj tias lub qab ntuj no lub tebchaws twg vammej dua thiab haiv neeg twg vammeej dua? Lawv kev ntseeg yog dabtsi thiajli ua rau lawv nyob sibhaum xeeb thiab vammeej? Cov ntseeg Vajtswv yeej vammeej dua thiab sibhaum xeeb dua hos. Koj tsis agree vim koj tsis paub thiab tsis pom qhovtseeb. Mekas yug tibneeg thoob qab ntuj vim mekas paub Vajtswv thaib ntseeg Vajtswv txojkev hlub. Peb hmoob ntseeg vammeej thiab sib hlub dua cov coj qub kevcai, Peb tsim tau 40-50 lub tuamtseeb loj li loj. Peb kev sib pab thaig sib koomteg pab rau tej neeg txomnyem ib xyoo twg tsheej lab dollars... Koj ho ua tau dabtsi os npawg. Peb tsis ruam li nej xav lawm.. peb muaj doctors lossi tej tub txawg tub ntse coob li coob, tsis poob qab li nej xav lawm nawb.
peb yeej muaj cov ntseeg plu nuj kawg nkaus thiab hos...

#17 TusHluasSiabZoo

TusHluasSiabZoo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 228 posts
 • LocationMinnesota, USA

Posted 29 July 2011 - 12:51 PM

Cov kwv ntxawg sawv daws,
Qhov kuv sau txog peb hmoob txoj kev txi xwm kab, tsis yog sau los rau peb sib thuam, kuv tsuas yog sau los rau cov uas tseem tsis tau paub thiab lawv ho xav kawm vim muaj qee thaum lawv yuav tau siv txog, ces lawv thiaj li tau thau los siv.

Yog nej paub lawm ces nrog nej zoo siab, tshuav qhov twg nej pom hais tias tsis zoo no nej pab kho ntxiv rau.

Yog koj tsis coj qub kev cai lawm, koj tsis tas los saib lub topic no ib tsam ho ua rau koj tsis to taub ces koj ho hais li ub li no thiab ho muaj kev tsis sib haum xeeb.

Kuv vam hais tias cov kuv sau no yuav paj tau qee leej tib neeg tau khaws coj mus siv rau lub sib hawm uas lawv muaj chaw siv txog no xwb.

Ua tsaug ntau ntau rau nej txhua leej uas muaj pluaj siab dawb siab zoo khaws peb hmoob teej tug cia rau cov me yau tom qab tau kawm.

TijLaug Charlies Posted Image

#18 HMOOB_qhovtseeb_*

HMOOB_qhovtseeb_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 12:56 PM

Tsis vim tias ntseeg Vajtswv lawm ces tsis yog Hmoob.. hajyam txawj hlub hmoob thiab pab hmoob tshaj cov coj qub kevcai os npawg. tej khoomhaum hmoob mas tuaj koom uake 10 tawm leej xwb ib leeg hais ib leej tsis yuav, tseem sibceg ua phu liab ploog khiav mus tsev tag lawm. Tabsi peb cov ntseeg tuaj koom uake tsheej 1000 leej los ib leeg hais lwm tus yuav.. peb thoob siab koom ntsws ua tau ntau yam zoo tshaj cov coj dab es thiajli khav tiag.

#19 HMOOB_tsheej koob lis_*

HMOOB_tsheej koob lis_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 01:04 PM

Cov kwv ntxawg sawv daws,
Qhov kuv sau txog peb hmoob txoj kev txi xwm kab, tsis yog sau los rau peb sib thuam, kuv tsuas yog sau los rau cov uas tseem tsis tau paub thiab lawv ho xav kawm vim muaj qee thaum lawv yuav tau siv txog, ces lawv thiaj li tau thau los siv.

Yog nej paub lawm ces nrog nej zoo siab, tshuav qhov twg nej pom hais tias tsis zoo no nej pab kho ntxiv rau.

Yog koj tsis coj qub kev cai lawm, koj tsis tas los saib lub topic no ib tsam ho ua rau koj tsis to taub ces koj ho hais li ub li no thiab ho muaj kev tsis sib haum xeeb.

Kuv vam hais tias cov kuv sau no yuav paj tau qee leej tib neeg tau khaws coj mus siv rau lub sib hawm uas lawv muaj chaw siv txog no xwb.

Ua tsaug ntau ntau rau nej txhua leej uas muaj pluaj siab dawb siab zoo khaws peb hmoob teej tug cia rau cov me yau tom qab tau kawm.


tus phooj ywg charlies koj ua lub siab loj thiab, peb cov tuaj ntawm no feem ntau puav leej yog cov neeg zoo thiab to taub, tsuas yog muaj leej puav thiaj tsis paub qab hau, lam taus lam hais xwb, koj paub yam twg los kav tsij coj tuaj qhia rau peb, peb yuav nrog koj kawm thiab coj mus siv.


ua tsaug

#20 HMOOB_nkhaus_*

HMOOB_nkhaus_*
 • Guests

Posted 29 July 2011 - 08:40 PM

Koj pheej khav koj zaj zoo ces kuv kuj khav kuv li thiab xwb. Vim nej ib txwm thuam tias cov mus ntseeg Vajtswv mas yog cov uas ruam thiab tsis muaj kwvtij thiajli mus ntseeg no. Tabsi, kuv teb koj tias lub qab ntuj no lub tebchaws twg vammej dua thiab haiv neeg twg vammeej dua? Lawv kev ntseeg yog dabtsi thiajli ua rau lawv nyob sibhaum xeeb thiab vammeej? Cov ntseeg Vajtswv yeej vammeej dua thiab sibhaum xeeb dua hos. Koj tsis agree vim koj tsis paub thiab tsis pom qhovtseeb. Mekas yug tibneeg thoob qab ntuj vim mekas paub Vajtswv thaib ntseeg Vajtswv txojkev hlub. Peb hmoob ntseeg vammeej thiab sib hlub dua cov coj qub kevcai, Peb tsim tau 40-50 lub tuamtseeb loj li loj. Peb kev sib pab thaig sib koomteg pab rau tej neeg txomnyem ib xyoo twg tsheej lab dollars... Koj ho ua tau dabtsi os npawg. Peb tsis ruam li nej xav lawm.. peb muaj doctors lossi tej tub txawg tub ntse coob li coob, tsis poob qab li nej xav lawm nawb.
peb yeej muaj cov ntseeg plu nuj kawg nkaus thiab hos...

Hauj yau...... Cas nej yuav vam meej heev li lawm tiag yuam!!! kuv qhia rau koj tias cov mus ntseeg es vam meej tsis yog cov mus ntseeg li koj, nej cov hmoob mus ntseeg na coob npaum li koj hais tab sis tsuas pom muaj koj ib leeg nkaus xwb thiaj li tuaj hais li koj xwb, ha ya cas kuv yuav pab lawv dhuav koj ua luaj tiag lau, yus ib leeg xwb tab sis yus mus rhuav tag nrho ib pawg lub me qe lawm yog kuv yog cov ntseeg thiab ces ntshe kuv yeej yuav kom vaj tswv tsis txhob zam txim rau koj li lawm os thaub aw.....vaj tswv txoj lus tsis tau tso cai rau koj coj mus khav thaib thuam neeg os bawg, ntshe koj mus kawm tau tswv vaj txoj lawm pob. kuv caw koj mus nug mes kas seb mes kas puas tau coj vaj tswv coj mus thuam tib neeg thiab thuam lwm yam kev cai zoo li koj nawb hahahahaha.....

#21 HMOOB_tubHmoob_*

HMOOB_tubHmoob_*
 • Guests

Posted 03 August 2011 - 06:24 AM

ua tsaug bawg charlies,kawm tau ntau yam ntawm koj. qhia seb kev pe tsiab yuav npaj li cas thiab yuav ua& thiab hais li cas? ua tsaug

#22 HMOOB_Kuv yog hmoob_*

HMOOB_Kuv yog hmoob_*
 • Guests

Posted 14 November 2011 - 07:37 PM

lawv!, aw! , nkaus thiab qhob tseeb, nkawd yuav sib ntaus, saum huab cua no os!, nkawd tsis yog tib neeg zoo, nkawd niaj hnub tuaj sib ceg hauv toj siab no os!#23 HMOOB_Kuv yog hmoob_*

HMOOB_Kuv yog hmoob_*
 • Guests

Posted 14 November 2011 - 08:21 PM

Kuv thov ua tsaug rau tus yawg los yog txiv hlob txiv ntawm,tij laug, tus kwv, tus tub cov xeeb ntxwv, cov yawg laus los sis dab laug cov yawm yij
cov uas kuv tau teev los no. kuv thov txhawb cov uas tseem muaj lub zeem mog txog hmoob li kab lig kev cai yog ib qho zoo tshaj plaws, Thov peb hmoob sawvdaws tsis txhob sib tuam koj txawm yuav zoo li cas kuv txawm yuav zoo li cas los peb puav leej yog hmoob yog peb rov muab peb lub qe rhuav rau lwm haiv neeg hnov ces peb yeej caum tsis cuag luag thiab yeej ntse tsis tau txau txawm yog kawm tiav DR. coob npaum li cas los tsis txawj sib hwm tsis nyiam txo fwj chim ces hmoob lub neej yuav vam meej tsis tau. Ua tsaug

#24 HMOOB_ntxoov nyog_*

HMOOB_ntxoov nyog_*
 • Guests

Posted 26 November 2012 - 10:45 PM

tug poj niam los txiv neej es hais tias mus teev xwm kab yog ua dab tauj dab qhev, kuv nug koj xaiv, koj puas yog hmoob, koj qhov muag twb tsi pom kev zoo feeb tsi meej, koj mus ua america los koj plau haus twb tsi daj, koj ua hmoob los koj tsi paub coj tej laus kev ntseeg ib txwm coj los ces, kuv xav tias koj nyob los nyav av, nrog noog los noog tias koj muaj kaug niav, koj nrog nas los nas tias koj muaj kooj tis, thaum kawg mus tom hav suab puam xwm

#25 HMOOB_yaj tuav c os_*

HMOOB_yaj tuav c os_*
 • Guests

Posted 18 December 2012 - 04:55 PM

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/Rfo4uzzuvLU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>#26 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 December 2012 - 04:57 PM

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.c...ed/Rfo4uzzuvLU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users