Jump to content


kuv xav ua movie


12 replies to this topic

#1 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 10:48 PM

Cov, phooj ywg txiv ntxawm s/d kuv xav tias nej yuav muaj ntau zaj dab neeg heev thaum xyoo 75 ntawv. Kuv xav kom nej s/d yeej meem piav kom tag tag ua ib zag es kuv yuav muab mus ua ib zag movie thiab phau ntawv khaws cia rau peb tej metub me nyuam tau saib os.

#2 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 20 July 2011 - 11:59 PM

Muaj ntau tus neeg kuv paub tau piav lawv lub neej khiav rog havzoo mus hla ntug dej najkhoom mas txaus ntshai thiab tu siab heev. Yog koj tau cov neej no coj los ua ib phau tso mam thaij raws li qhov tseev lawv piav mas yuav zoo heev rau koj zaj movies thiab muaj nqis heev. Qhov tseeb mas yog koj tau nrog lawv xamphaj kom lawv haj yam qhia ntxaws rau koj mas hajyam zoo.

#3 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 12:34 AM

kuv xav kom nej piav kom tag li nej tau pom thaum pib los txog thaum xaus xwb ces muaj tsawg leej tsawg tus ua yeeb yam los kuv mam nriav rau, tsuas tau mloog nej cov story lawm ces kuv mam ua kuv hos yog yuav interview no mas ntshe yuav nyuaj rau nej cov piav vim nyias nyob nyias ib sab ntuj. hauv movie tej yam yuav ua tsis cuag npaum li nej piav los , kuv mam try to ua kom yog nkaus thiab muaj nqi heev rau zaj movie ntawv os.

#4 HMOOB_Oldman_*

HMOOB_Oldman_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 11:16 AM

Yawg hlob Toos pev, koj hais li koj ces kuv nco dheev txog lawm lauj, yog los mas, tsim nyog kawg nkaus li lawm uas peb yuav tau kawm yawg hlob Npuag txoov lis, thiab Kuam vwj nkawv ov, nkawv twb tsim tau ib zag dab neeg zoo kawg tso tseg rau lawv cov nyob tim nplog tau kawm lawm ov...

Yawg thaub Kuam vwj ces txawm yog kuv cov me kwv tij txheeb txheeb ntawm kuv xub ntiag ntag los maj, hais rau nej cov nyob tom qab kom tseg kiag qhov ua li Kuam vwj ua ntawv ov, yog luag ruam ces luag yeej tsis tau nom kav teb chaws kiag li os. qhov kuv xav kom nej kawm ua ntej tshaj plaws ces yog xav kom nej kawm thaub Kuam vwj ntag,
Niag thaub Kuam vwj ruam ntawv mas ruam tshaj li tus ruam lawm thiab, nws mas niam muab cov hmoob tom hav zoov tua tuag nthi kom luag ntseeg nws tab sis nws twb tsis paub tias luag lub hlwb ua nom mas yog thaum ib tug neeg twg lam taus lam muab nws cov neeg tua tsis txuag txiaj zoo li niag Thaub ruam ntawv mas luag yeej qi ib sab qhov muag ntsia nws nruj nruj lawm seb nws yuav ua dab tsi ntag hos, luag yeej xav twj ywm lawm tias peb sawv daws yuav tau ceev faj niag ntsej muag no nawj, tej nws ua no yog nws lam ua kom peb ntseeg ntseeg nws xwb ov, xyov nws yuav ua nws dab tsi rau peb nawj, yog txog caij ces pab nrhiav hauj lwm los hloov nws thiab nrhiav chaw nws nyob ua ntej thiaj li tsis lig rau peb ov. Qhov no mas kuv yeej xav tau thiab paub ua ntej los ntev ntev lawm tias Niag Kuam vwj ntawv yuav ploj sai sai, seb yog li qhov kuv xav thiab paub ntawv kiag lawm ntag. tsis tag li ntawv xwb yog yus ua phem phem rau yus cov neeg ces lub ntuj daim av yuav muab nws coj mus txhub qhov phem ib hnub los ntawm txoj kev npam, seb niam no yog kiag li ntawv lawm ne, txog thaum kawg nws niag tub rov qab muab nws hlais caj pas kiag thiab tseem muab nws pov rau hauv lub niag pas dej nyob puag pem lub niag xeev Oudoonxai. Tam sim no Thaub Kuam vwj tseem tab tom raug txiav txim thiab hais plaub loj kawg nyob hauv dab teb vim txoj kev ua phem thiab tua neeg, thaub Kuam vwj tseem yuav raug coj mus kaw rau hauv dab teb 200 tawm lub xyoo mas thiaj li tau los mus thawj thiab dua OK

#5 HMOOB_Plis_*

HMOOB_Plis_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 11:38 AM

Yog los mas lawv, cas hnov nej tham txog Kuam vwj cas yuav khis kuv tus kaus no ua luaj li thiab tiag.
6-7 xyoo dhau los lawm nas, kuv muaj ib tug phooj ywg hmoob xyooj ua Police nyob rau nram Fresno mus txog tim nplog teb, muaj ib hmos nws txawm mus tham ib tug hluas nkauj rau ntawm lawv ib lub zos hu ua zos Xuang Luang nyob tsis deb hauv nroog Luang Pra Bang, ib pliag ntshis ces niag Kuam vwj ntawv txawm tuaj txog ces Kuam vwj mas ua heev li heev rau kuv yawg phooj ywg ntawv ntag vim kuv yawg phooj ywg ntawv mus tham Kuam vwj tus hluas nkauj lawm mas Kuam vwj yeej tsis txaus siab kiag li kom kuv yawg phooj ywg cia li muab nws phau Passport rau Kuam vwj xwb xwb li mas thiaj tag yog tsis muab ces kawg xauv tes xwb ntag, kuv yawg phooj ywg thiaj li thau hlo kuv yawg phooj ywg nws phau passport rau niag Kuam vwj ruam ntawv, Niag Kuam vwj txawm hais rau kuv yawg phooj ywg ntawv hais tias tag kis koj cia li tuaj ntsib kuv tim hoob kas xwb xwb li nawj yog koj xav tau koj phau passport rov qab thiab yog koj xav rov mus tsev, kuv yawg phooj ywg teb niag Kuam ruam ntawv hais tias, tau kawg li, txhob poob siab tag kis kuv mam li tuaj ntsib koj, Niag kuam ruam ntawv cia li caij tsheb nrov vwg mus lawm, kuv yawg phooj ywg ntawv tseem muab Kuam niag hluas nkauj xyuas puab tais txaus nkaus ces ib tag hmo ces kuv yawg phooj ywg ntawv cov kwv tij cia li muab kuv yawg phooj ywg ntawv xa ib tag hmo los mus rau nram vientian lawm, tag kis kaj ntug kuv yawg phooj ywg ntawv thiaj li mus rau tom American tus Embassador ces kuv yawg phooj ywg mus piav tsuag tsuag tag nrho rau Thuj meskas xwb ces Thuj meskas hais tias txhob poob siab thiab txhob ntshai yog koj tsis tau ua txhaum, kuv mam ua kiag ib phau passport thiab rau koj tam sim no, ib nyuag pliag xwb ces thaub twb tau ib phau passport tshiab lawm, thaub tseem yos hluas nkauj txuas txaus thiab muab maiv xyuas txaus txaus thaub mam li ya dab hlau muab niag Kuam vwj ruam tso tseg rau puag tim lub niag teb chaws Moos loob. ua cas Kuam vwj niam tos ib hnub dhau ib hnub, ntsia ntsia txoj xub ke yaig tag los cas tsis pom kuv yawg phooj ywg ntawv mus nqa nws phau passport li, Kuam mas niam tos tos tu siab tag li, tab sis kuv yawg phooj ywg ntawv twb rov qab los noj Hangbergur tsau li tsau tim meskas no lawm. Niag Kuam vwj ntawv cav xav hais tias luag ruam tshaj nws na has, tab sis luag nyob teb chaws loj luag hlwb zoo tshaj nws lawm pes tsawg npaug, thiab luag yog xam xaj meskas lawm thuj meskas pab luag tuag nthi, thiab luag tseem muaj tis ya siab li siab puag saum nruab tug los yus twb tsis paub, kaj ntug tag kis yus mus zaum tib pob tim hoob kas tos tos tshaib plab tag thiab tseem xav hais tias ib pliag lawv yuav nqa nyiaj tuaj rau yus khuj, tab sis qhov tseeb tiag luag twb nyob puag nruab tug tsa tes bye bye kuam lawm xwb ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha.
I am Plis zoov Kuam vwj wb yog dab laug thiab muam yug xwb, tiam sis kuv siab tsis phem li Kuam, kuv hlub kuv cov hmoob txom txom nyem nyob tim nplog heev. OK

#6 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 07:02 PM

Yog los mas lawv, cas hnov nej tham txog Kuam vwj cas yuav khis kuv tus kaus no ua luaj li thiab tiag.
6-7 xyoo dhau los lawm nas, kuv muaj ib tug phooj ywg hmoob xyooj ua Police nyob rau nram Fresno mus txog tim nplog teb, muaj ib hmos nws txawm mus tham ib tug hluas nkauj rau ntawm lawv ib lub zos hu ua zos Xuang Luang nyob tsis deb hauv nroog Luang Pra Bang, ib pliag ntshis ces niag Kuam vwj ntawv txawm tuaj txog ces Kuam vwj mas ua heev li heev rau kuv yawg phooj ywg ntawv ntag vim kuv yawg phooj ywg ntawv mus tham Kuam vwj tus hluas nkauj lawm mas Kuam vwj yeej tsis txaus siab kiag li kom kuv yawg phooj ywg cia li muab nws phau Passport rau Kuam vwj xwb xwb li mas thiaj tag yog tsis muab ces kawg xauv tes xwb ntag, kuv yawg phooj ywg thiaj li thau hlo kuv yawg phooj ywg nws phau passport rau niag Kuam vwj ruam ntawv, Niag Kuam vwj txawm hais rau kuv yawg phooj ywg ntawv hais tias tag kis koj cia li tuaj ntsib kuv tim hoob kas xwb xwb li nawj yog koj xav tau koj phau passport rov qab thiab yog koj xav rov mus tsev, kuv yawg phooj ywg teb niag Kuam ruam ntawv hais tias, tau kawg li, txhob poob siab tag kis kuv mam li tuaj ntsib koj, Niag kuam ruam ntawv cia li caij tsheb nrov vwg mus lawm, kuv yawg phooj ywg ntawv tseem muab Kuam niag hluas nkauj xyuas puab tais txaus nkaus ces ib tag hmo ces kuv yawg phooj ywg ntawv cov kwv tij cia li muab kuv yawg phooj ywg ntawv xa ib tag hmo los mus rau nram vientian lawm, tag kis kaj ntug kuv yawg phooj ywg ntawv thiaj li mus rau tom American tus Embassador ces kuv yawg phooj ywg mus piav tsuag tsuag tag nrho rau Thuj meskas xwb ces Thuj meskas hais tias txhob poob siab thiab txhob ntshai yog koj tsis tau ua txhaum, kuv mam ua kiag ib phau passport thiab rau koj tam sim no, ib nyuag pliag xwb ces thaub twb tau ib phau passport tshiab lawm, thaub tseem yos hluas nkauj txuas txaus thiab muab maiv xyuas txaus txaus thaub mam li ya dab hlau muab niag Kuam vwj ruam tso tseg rau puag tim lub niag teb chaws Moos loob. ua cas Kuam vwj niam tos ib hnub dhau ib hnub, ntsia ntsia txoj xub ke yaig tag los cas tsis pom kuv yawg phooj ywg ntawv mus nqa nws phau passport li, Kuam mas niam tos tos tu siab tag li, tab sis kuv yawg phooj ywg ntawv twb rov qab los noj Hangbergur tsau li tsau tim meskas no lawm. Niag Kuam vwj ntawv cav xav hais tias luag ruam tshaj nws na has, tab sis luag nyob teb chaws loj luag hlwb zoo tshaj nws lawm pes tsawg npaug, thiab luag yog xam xaj meskas lawm thuj meskas pab luag tuag nthi, thiab luag tseem muaj tis ya siab li siab puag saum nruab tug los yus twb tsis paub, kaj ntug tag kis yus mus zaum tib pob tim hoob kas tos tos tshaib plab tag thiab tseem xav hais tias ib pliag lawv yuav nqa nyiaj tuaj rau yus khuj, tab sis qhov tseeb tiag luag twb nyob puag nruab tug tsa tes bye bye kuam lawm xwb ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha. ha.
I am Plis zoov Kuam vwj wb yog dab laug thiab muam yug xwb, tiam sis kuv siab tsis phem li Kuam, kuv hlub kuv cov hmoob txom txom nyem nyob tim nplog heev. OKPlis koj tham tau zoo mloog kawg lub sij hawm kuj tsis ntev li

#7 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 08:55 PM

Cov phooj ywg, kuv nyob laos, kuv xav ua ib zag movie xwb, tab sis kuv yuav tsis muag rau hmoob tim nplog no saib, kuv yuav xa tuaj rau asmekas nej s/d tau saib xwb os. Yog tias nej ho xav khaws nej cov dab neeg cia rau hauv siab es kom maj mam ploj mus xwb los yeej tsis ua cas. Cia kom txhob muaj tej niag dab neeg txaus ntshai no tshwm sim peb tej metub meyuam pawg tom qab thiaj li tsis paub txog lawv pog lawv yawg khiav teb chaws txom nyem li cas.
Thov zam txim, nej hais2 txog kuam vwj es niag zoo li cas os, thov qhia kuv tus tom qab no thiab kuv ruam ruam tsis paub tau yam na, tej no tsim nyog nej yuav tau piav qhia hmoob kom tag es peb thiaj paub tias tus twg yog yeej ncuab tus tawg yog ua phem. Lwm hnub peb tej menyuam thiajli los txhim kho.

#8 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 09:14 PM

Cov phooj ywg, kuv nyob laos, kuv xav ua ib zag movie xwb, tab sis kuv yuav tsis muag rau hmoob tim nplog no saib, kuv yuav xa tuaj rau asmekas nej s/d tau saib xwb os. Yog tias nej ho xav khaws nej cov dab neeg cia rau hauv siab es kom maj mam ploj mus xwb los yeej tsis ua cas. Cia kom txhob muaj tej niag dab neeg txaus ntshai no tshwm sim peb tej metub meyuam pawg tom qab thiaj li tsis paub txog lawv pog lawv yawg khiav teb chaws txom nyem li cas.
Thov zam txim, nej hais2 txog kuam vwj es niag zoo li cas os, thov qhia kuv tus tom qab no thiab kuv ruam ruam tsis paub tau yam na, tej no tsim nyog nej yuav tau piav qhia hmoob kom tag es peb thiaj paub tias tus twg yog yeej ncuab tus tawg yog ua phem. Lwm hnub peb tej menyuam thiajli los txhim kho.

#9 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 10:26 PM

Cov phooj ywg, kuv nyob laos, kuv xav ua ib zag movie xwb, tab sis kuv yuav tsis muag rau hmoob tim nplog no saib, kuv yuav xa tuaj rau asmekas nej s/d tau saib xwb os. Yog tias nej ho xav khaws nej cov dab neeg cia rau hauv siab es kom maj mam ploj mus xwb los yeej tsis ua cas. Cia kom txhob muaj tej niag dab neeg txaus ntshai no tshwm sim peb tej metub meyuam pawg tom qab thiaj li tsis paub txog lawv pog lawv yawg khiav teb chaws txom nyem li cas.
Thov zam txim, nej hais2 txog kuam vwj es niag zoo li cas os, thov qhia kuv tus tom qab no thiab kuv ruam ruam tsis paub tau yam na, tej no tsim nyog nej yuav tau piav qhia hmoob kom tag es peb thiaj paub tias tus twg yog yeej ncuab tus tawg yog ua phem. Lwm hnub peb tej menyuam thiajli los txhim kho.

#10 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 21 July 2011 - 10:27 PM

Cov phooj ywg, kuv nyob laos, kuv xav ua ib zag movie xwb, tab sis kuv yuav tsis muag rau hmoob tim nplog no saib, kuv yuav xa tuaj rau asmekas nej s/d tau saib xwb os. Yog tias nej ho xav khaws nej cov dab neeg cia rau hauv siab es kom maj mam ploj mus xwb los yeej tsis ua cas. Cia kom txhob muaj tej niag dab neeg txaus ntshai no tshwm sim peb tej metub meyuam pawg tom qab thiaj li tsis paub txog lawv pog lawv yawg khiav teb chaws txom nyem li cas.
Thov zam txim, nej hais2 txog kuam vwj es niag zoo li cas os, thov qhia kuv tus tom qab no thiab kuv ruam ruam tsis paub ntau yam na, tej no tsim nyog nej yuav tau piav qhia hmoob kom tag es peb thiaj paub tias tus twg yog yeej ncuab tus tawg yog ua phem. Lwm hnub peb tej menyuam thiajli los txhim kho.

#11 HMOOB_txivntuastub_*

HMOOB_txivntuastub_*
 • Guests

Posted 25 July 2011 - 07:32 AM

thaum ib tug neeg twg rais los ua tau tus neeg nquag, vim qhov twg nws thiaj pib tau?

thaum lub hnub tuaj ces nrog lub hnub tuaj, thaum lub hnub poob ces nrog lub hnub poob. me tub yuav kom koj tsis txhob nkees nkees, koj cia li ua li kuv qhia, caij nyoog muab faib ua peb pawg. yog caij so, caij npaj, thiab caij khwv. txog lub caij twg ces koj ua yam hauj lwm ntawd.

caij so ces yog thaum koj pw, koj yuam tsum pw kom txaus li lub caij kom tseg. caij npaj yog ntu nruab nrab thaum koj sawv yuav mus rau lub luaj khw thiab thaum koj rov hauv lub luaj khw los es koj yuav mus so. kuv teb tias, kuv txiv kuv to taub lawm, tiam sis kuv yuav npaj li cas? kuv txiv tias, me tub koj cia li caws koj lub lim thav (moos) tseg,

thaum twg nrov ces koj cia li sawv tsees ncaj nraim mus siv chav dej, tso quav, tso zis, ntxhuav muag, txhuam hniav, ntsis plaub hau,
hloov khaub ncaws kom du lug, ces tawm los ua pluas noj, tu vaj tse kom du lwb lug tseg. koj mam tawm rooj mus khwv rau lub luaj khw mog.

thiab thaum koj rov los txog los, koj npaj ib yam li ntawd thiab koj mam pw los yog so, koj thiaj noj qab nyob zoo thiab thiaj nquag mog. koj nco ntsoov txiv cov lus no ov! cim ntsoov tseg mog ov! txhob nov qab os mog kuv tub.

#12 HMOOB_npliaj naim_*

HMOOB_npliaj naim_*
 • Guests

Posted 08 August 2011 - 07:55 AM

txiv yuav ntuas tub tau li cas, txawm yog kuv tus npliaj naim no, ntuas ntuas kuv tsev neeg thiaj tawg tag, kuv tej neeg txheeb ze los tseem tawg hu tib si, tej thawj coj los tawg hu tib si thiab, nej sim saib seb maj puas yog li kuv hais?

#13 HMOOB_Nazni_*

HMOOB_Nazni_*
 • Guests

Posted 27 November 2015 - 10:00 PM

Mmm, may have to go to Montmartre and get my portrait done, that aristt looks like quite a hunk Have to admit Paris is high on my list of most romantic places too. Went a few times at New Year when I was young, free and flirty. The Eiffel Tower looks pretty spectacular with fireworks launching off it, and of course you get to snuggle up with all those hunky French guys in the crowd and exchange New Year kisses!But for me New York is the pinnacle. My husband and I went there for the Football World Cup in 1994, stayed in a cheap and cheerful hotel on Washington Square and got married at New York City Hall on the spur of the moment (well, we had a one-year-old back in London with his granny, so it wasn't that much of a spur!!) We had a romantic dinner in Little Italy that night, then watched Ireland v Italy the next day. And Ireland won! Fantastic. Loved the Chateau Lefevre books, Kate Your passion for tous les choses frane7ais shows. Two of your best IMHO!H xReply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users