Jump to content


Hmoob Meskas Thiab Hmoob Nplog


26 replies to this topic

#1 HMOOB_Hmoob CAUS_*

HMOOB_Hmoob CAUS_*
 • Guests

Posted 16 July 2011 - 09:45 PM

Vim tus xwm txheej dab tsi es pheej hnov tham txog Hmoob Nplog thiab Hmoob Meskas xwb. Ua cas peb thiaj tsis tham txog cov hmoob nyob Suav, Nyablaj, Phabmab, Thaib, Fabkis, Canada, Australia, thiab Japan li. Txawm yuav mloog nkauj, saib movie, los sib tham sib cav tsuas yog hnov hais txog Hmoob Meskas thiab Hmoob Nplog xwb.

#2 HMOOB_ToosPev_*

HMOOB_ToosPev_*
 • Guests

Posted 16 July 2011 - 10:53 PM

Hmoob CAUS...

Koj cov lus teb yooj yim heev. Vim rau qhov Hmoob Meskas thiab Hmoob Nplog thiaj tseem tseem yog 1 txhis kwv tij thiab neej tsa tiag tiag ne! Thaum kuv hais li no lawm koj yuav nug kuv tias yog li, ua cas ho sib cav diam? Kuv teb rau koj tias qhov peb sib cav ntawd nws yog kev sib qhia xwb. Thiab Hmoob li mas yog yus sib sib hlub ces kuj muaj qhov sib tu siab thiab. Vim tias zoo li yus cov me nyuam, yog yus hlub hlub lawv ces tej thaum yus ho hais tau ib nyuag nchav zog lawm ces tus me nyuam ntawd cia li chim kiag lawm xwb.

Hmoob Suav, Hmoob Viet, Hmoob Phab Mab, thiab lwm qhov kuj puav leej yog peb li Hmoob thiab tiam sis lawv li twb sib ncaim ntev ntev lawm ces zoo li tsis tshuam nco txog lawv lawm nas.

#3 HMOOB_Hmoob Huajvam_*

HMOOB_Hmoob Huajvam_*
 • Guests

Posted 17 July 2011 - 12:14 AM

Raws li kuv tau saib Hmoob tej rooj hmab mas kuv pom hais tias Hmoob Nplog yog cov Hmoob yug tau ntxhais zoo nkauj tshaj txhua txhia lub teb chaws. Hmoob Meskas ho yog cov hmoob muaj tshaj thiab. Cov ntxhais zoo nkauj los tos ntsoov cov thaub nyob Meskas hos cov thaub laus los kuj cia siab ntsoov rau cov me ntxhais zoo nkauj mos mos nyob Nplog thiab yog no cov Hmoob nyob ob lub teb chaws no yeej muaj zoo neej zoo tshav ntau lawm tab sis ho muaj qee leej kuj tsim tau kev chim siab thiab ntsim siab. Yog no nws zoo nkaus li yus tus menyuam es yus hlub tshaj los sis yus ntxub tshaj, txawm yus mus ntsib leej twg los yus yeej qhuas los sis cem nws rau lawv mloog tag li xwb.

#4 HMOOB_Yawg teev_*

HMOOB_Yawg teev_*
 • Guests

Posted 17 July 2011 - 01:43 AM

Hais li nej yeej yog kiag lawm ntag.kom sawv daws ua siab txias nawj mom .Peb hmoob peb sib ceg tas los peb tseem yuav sib pab mus lawm yav tom ntej.Kom sawv daws to taub tias zaum no peb lub koob lub npe nrov cha loj zuj zus vam meej zuj zus ces luag lwm haiv neeg khib zuj zus thiab ces luag lwm haiv yuav ua phem zuj zus rau peb thiab ces yog peb tsis txawj sib pab ces peb yuav raug kev tsim txom zuj zus thiab . Thov hmoob txhob sib sib ntxub es thiaj yuav sib rub thaum muaj xwm nxheej tuaj raug hmoob nawb .

#5 HMOOB_Vaub kiv_*

HMOOB_Vaub kiv_*
 • Guests

Posted 17 July 2011 - 06:29 AM

Yawg Teev kuv muab ( redit )rau koj,sis cov moob puas to taub koj lug xwb laub....?.

#6 HMOOB_Vaub kib_*

HMOOB_Vaub kib_*
 • Guests

Posted 17 July 2011 - 06:32 AM

Yawg teev kuv muab (credit)rau koj,kuas sis cov moob muaj txhais puas yuav to taub koj tej lug........?lemm

#7 HMOOB_Ruam_*

HMOOB_Ruam_*
 • Guests

Posted 17 July 2011 - 08:56 PM

TXHUA YAM YEEJ VIM YOG NYIAJ NKAUS NKAUS XWB LOS MAS COV NIAG TSUAG AW!!!
HMOOB MESKAS NYIAJ MUAJ NQIS COJ MUS SIV TSIM NUJ TSIM NQI TIM NPLOG HEEV


#8 HMOOB_tsis tuav leej twg npe_*

HMOOB_tsis tuav leej twg npe_*
 • Guests

Posted 17 July 2011 - 11:46 PM

Txiv yawg huajvam hais txog kev zoo nkauj ntawm peb cov ntxhais hmoob ib txhiag nyob nplog no yeej zoo nkauj li koj hais tiag tab sis cov nyob mekus teb los cov zoo nkauj haj yam muaj thiab na. hais txog kev muaj nyiaj tej zaum hmoob mekas xyuam coob yeej muaj nyiaj tiag los ma tab sis cov pluag los twb muaj thiab ne. hais txog cov hmoob nplog tus ua muaj nyiaj hmoob mekas twb piv tsis tau kiag los muab coob thiab yeej yog teb chaws nplog yog ib lub teb chaws ua tej nyiaj tsiag tsis muaj npis los ma tab sis cov hmoob nplog tus muaj nyiaj tshaj los tseem muaj thiab nawb. raws li kuv mloog lawv piav ma lawv hais tias tej tsev siab thiab loj tshaj plaws nyob teb chaws me kas no lswv yeej tsis txhawj ua li nawb.

#9 HMOOB_hmoob tiam21_*

HMOOB_hmoob tiam21_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 12:34 AM

Vim tus xwm txheej dab tsi es pheej hnov tham txog Hmoob Nplog thiab Hmoob Meskas xwb. Ua cas peb thiaj tsis tham txog cov hmoob nyob Suav, Nyablaj, Phabmab, Thaib, Fabkis, Canada, Australia, thiab Japan li. Txawm yuav mloog nkauj, saib movie, los sib tham sib cav tsuas yog hnov hais txog Hmoob Meskas thiab Hmoob Nplog xwb.

,,>>>qhov ua ntau yam peb pheej hais txog hmoob meskas thiab hmoob nplog ntau xwb vim tias 2pab neeg no nkawv sib ncaim tau li 35 xyoo los no xwb,tseem tshuav niam&txiv yug mus nyob rau ib lub teb chaws,tub ntxhais mus nyob ib lub teb chaws,kev xav, kev coj tseem sib xws tsis tau txawv ntau. yog li no nkawd thiaj tseem sib hlub thiab nug moo.tsis tas li ntawd kev nyob ntawm yus ib puag ncig los muaj kev ywj pheej dua.yog li ntau yam nej thiaj pom thiab hnov txog 2pawg hmoob no tau dua.tab sis li cas los txawm peb hmoob nyob qhov twg los thov kom nco ntsoom peb lub npe hu tias Hmoob.thiab sibhlub, sib pab, sib txeeb nrog luag kawm txuj.kom peb hmoob nyob qhov twg los kom muaj npe.nyob qee lub teb chaws tos hmoob tsis muaj npe los ntau tus txawj ntse tseem tsis lee tias yus yog hmoob lawm,yog li luag tsis hais txog yus lawm los txhob tutu siab,kav txij rov los lee ua Hmoob yeej tseem tsis tau hlis mog kwv tij hmoob.

#10 HMOOB_Tsav Teej_*

HMOOB_Tsav Teej_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 09:06 AM

Txiv yawg huajvam hais txog kev zoo nkauj ntawm peb cov ntxhais hmoob ib txhiag nyob nplog no yeej zoo nkauj li koj hais tiag tab sis cov nyob mekus teb los cov zoo nkauj haj yam muaj thiab na. hais txog kev muaj nyiaj tej zaum hmoob mekas xyuam coob yeej muaj nyiaj tiag los ma tab sis cov pluag los twb muaj thiab ne. hais txog cov hmoob nplog tus ua muaj nyiaj hmoob mekas twb piv tsis tau kiag los muab coob thiab yeej yog teb chaws nplog yog ib lub teb chaws ua tej nyiaj tsiag tsis muaj npis los ma tab sis cov hmoob nplog tus muaj nyiaj tshaj los tseem muaj thiab nawb. raws li kuv mloog lawv piav ma lawv hais tias tej tsev siab thiab loj tshaj plaws nyob teb chaws me kas no lswv yeej tsis txhawj ua li nawb.

Phoojywg aw, koj puas tau paub zoo hais tias vim li cas ib txhia hmoob nplog ho muaj vaj tse zoo thiab muaj nyiaj mas. Lawv ua luam los yog muag yeeb? Qhov tseeb ces twb yog $$$$ xwb os. Cov uas muaj khwv tij nej tsa tub ki ntxhais vauv nyob Memkuj teb ces thiaj zoo li muaj xwb os. Txawm ib tug hmoob nplog yuav pib tau ib yam dab tsi sawv los tsav nws lub neej zoo los yeej tseem yog tau chaw tiag taws los ntawm cov nyob Meskas xwb.

Raws kuv paub ces yog thaum cov tsev nyob meskas nce qi zoo zoo ntawd, cov hmoob meskas kuj thau lawv tej equity(thau nyiaj) tawm ntau puas phav coj los siv thiab coj mus ua tau ntau lub tsev zoo nyob nplog. Kuv muaj ib tus npawg thiab ib tus yawm yij tseem mus yuav av thiab ua tsev haib haib li meskas teb cia rau cov neeg txom nyem es nkawd twb tsis paub li nyob thiab. Nkawd hais tias tsis pub ua nws tug vim yog muab pub nws lawm ces nws yuav muab muag noj. Cia rau nws nyob tab sis ua yus tug rau ntawd es nws thiaj li nyob lub tsev ntawd thiab ua tej liaj teb ntawd los pab nws lub neej. Ib lub tsev 30 tawm phav dauslas nplog teb ces zoo npaum li ib lub tsev 4-5 puas phav nyob Meskas teb lawm.

#11 HMOOB_Hmoob Huajvam_*

HMOOB_Hmoob Huajvam_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 09:19 AM

Txiv yawg huajvam hais txog kev zoo nkauj ntawm peb cov ntxhais hmoob ib txhiag nyob nplog no yeej zoo nkauj li koj hais tiag tab sis cov nyob mekus teb los cov zoo nkauj haj yam muaj thiab na. hais txog kev muaj nyiaj tej zaum hmoob mekas xyuam coob yeej muaj nyiaj tiag los ma tab sis cov pluag los twb muaj thiab ne. hais txog cov hmoob nplog tus ua muaj nyiaj hmoob mekas twb piv tsis tau kiag los muab coob thiab yeej yog teb chaws nplog yog ib lub teb chaws ua tej nyiaj tsiag tsis muaj npis los ma tab sis cov hmoob nplog tus muaj nyiaj tshaj los tseem muaj thiab nawb. raws li kuv mloog lawv piav ma lawv hais tias tej tsev siab thiab loj tshaj plaws nyob teb chaws me kas no lswv yeej tsis txhawj ua li nawb.


Hais txog ua vaj tse loj siab kuv twb muaj ib tus tub xeeb ntxwv yog tus design ua tsev kawm ntawv thiab tsev kho mob loj nyob CA. Hais txog design ua cov tsev nyob thas mas das thiab luxurious homes los nws yeej keej kawg li thiab. Kuv tsis tau nug nws saib nws ho puas tau design ua cov tsev 40-50 xab xwb. Nws yog ib tus design tsev thiab qhia tus nqi ua lub ntsev yuav raug pes tsawg.

#12 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 11:53 AM

Vim tus xwm txheej dab tsi es pheej hnov tham txog Hmoob Nplog thiab Hmoob Meskas xwb. Ua cas peb thiaj tsis tham txog cov hmoob nyob Suav, Nyablaj, Phabmab, Thaib, Fabkis, Canada, Australia, thiab Japan li. Txawm yuav mloog nkauj, saib movie, los sib tham sib cav tsuas yog hnov hais txog Hmoob Meskas thiab Hmoob Nplog xwb.tus phoojywg Hmoob CAUS,

kuv teb koj nqe lus hais tias yog tus xwm txheej dab tsi es pheej hnov tham txog hmoob nplog thiab hmoob meskas xwb? Es ho tsis tham txog cov hmoob uas nyob lwm lwb teb chaws?

kuv qhia rau koj hais tias muaj li nram no:

1. Vim hais tias cov sib tham hauv no tsuas yog Hmoob Meskas thiab Hmoob Nplog xwb ntau xwb, txawm peb hais tham txog lwm lub teb chaws uas muaj hmoob nyob los lawv twb tsis nrog peb sib tham ne es ua cas ho muaj nqis los tham txog lawv thiab, luag tej laus ib txwm hais tias plaub nyob plaub txhob mus thab plaub ces tej no los mas.

2. Vim hais tias yuav sib hlub sib pab sib ntxub sib ceg npaum cas los yeej yog peb cov Hmoob Meskas ua zoo thiab ua phem rau cov Hmoob Nplog xwb.

3. Tos peb hos tham txog Hmoob Meskas ntau dua los vim hais tias peb nyob rau lub teb chaws uas muaj tsov rog muaj kev phom sij txom nyem li cas los yeej yog lub teb chaws Meskas no ua tus thawj tug raus tes ua ntej xwb.

Vam hais tias koj yuav nkag siab kuv hais.


#13 HMOOB_tsis tuav leej twg npe_*

HMOOB_tsis tuav leej twg npe_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 09:42 PM

tus txiv yawg huajvam nawb hais txog koj nqis lus hais tias hmoob nplog cov muaj nyiaj mas lawv muag yeeb no? tej no tsuas yog log lus qhib ntawm qee leej neeg xwb ua nws pom luag muaj nyiaj es lam hais lus phem ub pem no rau lawv xwb. kev tau nyiaj twb tsis yog los ntawv kev ua lag luam muag yeeb neb lwm txoj hauj lwm los ua yeej muaj nyiaj tau thiab na.

#14 HMOOB_tsis tuav leej twg npe_*

HMOOB_tsis tuav leej twg npe_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 09:45 PM

tus txiv yawg huajvam nawb hais txog koj nqis lus hais tias hmoob nplog cov muaj nyiaj mas lawv muag yeeb no? tej no tsuas yog log lus khib ntawm qee leej neeg xwb ua nws pom luag muaj nyiaj ces lam hais lus phem ub pem no rau lawv xwb. kev tau nyiaj twb tsis yog los ntawv kev ua lag luam muag yeeb neb lwm txoj hauj lwm los ua yeej muaj nyiaj tau thiab na.

#15 HMOOB_kavliam_*

HMOOB_kavliam_*
 • Guests

Posted 19 July 2011 - 04:44 PM

Raws li kuv tau saib Hmoob tej rooj hmab mas kuv pom hais tias Hmoob Nplog yog cov Hmoob yug tau ntxhais zoo nkauj tshaj txhua txhia lub teb chaws. Hmoob Meskas ho yog cov hmoob muaj tshaj thiab. Cov ntxhais zoo nkauj los tos ntsoov cov thaub nyob Meskas hos cov thaub laus los kuj cia siab ntsoov rau cov me ntxhais zoo nkauj mos mos nyob Nplog thiab yog no cov Hmoob nyob ob lub teb chaws no yeej muaj zoo neej zoo tshav ntau lawm tab sis ho muaj qee leej kuj tsim tau kev chim siab thiab ntsim siab. Yog no nws zoo nkaus li yus tus menyuam es yus hlub tshaj los sis yus ntxub tshaj, txawm yus mus ntsib leej twg los yus yeej qhuas los sis cem nws rau lawv mloog tag li xwb.


Qhov tseeb tiag, ces tsuas yog nkauj Hmoob Nplog thiajli tsis xyeej cov thaub laus tim Mekas xwb ces ib lub xyoo twg Hmoob Mekas yeej mus Laos txog li ntawm 2000 tawm leej. Raws li muaj tus nug Melikas embbasy nyob Laos mas ib lub xyoo twg lawv process visa rau cov pojniam Hmoob Laos mus mekas kwv yees li ntawd 300 tawm leej. Qee leej kuj tau tos li 1 xyoo ntau ces tus number ntawd thiajli siab zog. Tabsi average yog 7-8 lub hli, nyob tawm tus qualify ceev lossi qeeb. Vim li ntawd Hmoob Nplog thiab Hmoob mekas thiajli muaj koob dua lossi tham ntau dua.

#16 HMOOB_hmoob nrub nrab_*

HMOOB_hmoob nrub nrab_*
 • Guests

Posted 18 October 2011 - 03:18 AM

Qhov tseeb tiag, ces tsuas yog nkauj Hmoob Nplog thiajli tsis xyeej cov thaub laus tim Mekas xwb ces ib lub xyoo twg Hmoob Mekas yeej mus Laos txog li ntawm 2000 tawm leej. Raws li muaj tus nug Melikas embbasy nyob Laos mas ib lub xyoo twg lawv process visa rau cov pojniam Hmoob Laos mus mekas kwv yees li ntawd 300 tawm leej. Qee leej kuj tau tos li 1 xyoo ntau ces tus number ntawd thiajli siab zog. Tabsi average yog 7-8 lub hli, nyob tawm tus qualify ceev lossi qeeb. Vim li ntawd Hmoob Nplog thiab Hmoob mekas thiajli muaj koob dua lossi tham ntau dua.

yog li koj hais lawm os, kuv pom kiag ntawm kuv ob lub qhov muag lawm ntag cov ntxhais hmoob mos2 tim teb chaws nplog yeej tos nrhw cov thaub laus los tim me kas xwb tiag, los txog mas tuav tes ua ke nraim xwb hos,
vim cov ntxhais kuj ntxias kom tau cov thaub laus nyiaj siv, hos cov thaub laus los kuj ntxias kom tau cov ntxhais mos2 lub tshuaj khib tuav thiab, mas sib npaug nkaus xwb, tsis khib tog twg li os.......

#17 HMOOB_Ruam_*

HMOOB_Ruam_*
 • Guests

Posted 18 October 2011 - 10:30 AM

$$$$$$ is # 1 in the planet
No money no honey, if you don't understand this planet, you should not even existing


#18 HMOOB_hmoob cawm seej_*

HMOOB_hmoob cawm seej_*
 • Guests

Posted 03 December 2011 - 03:51 PM

Vim tus xwm txheej dab tsi es pheej hnov tham txog Hmoob Nplog thiab Hmoob Meskas xwb. Ua cas peb thiaj tsis tham txog cov hmoob nyob Suav, Nyablaj, Phabmab, Thaib, Fabkis, Canada, Australia, thiab Japan li. Txawm yuav mloog nkauj, saib movie, los sib tham sib cav tsuas yog hnov hais txog Hmoob Meskas thiab Hmoob Nplog xwb.

kuv pom tias peb tus cwj pwm kev ua hluas ntawm tsev hmoob nyob me kas yog yam ruav tag nrho hmoob lub npe zoo qhau los lawm. peb yeej tsis nco hlub thiab khuj sim txog poj niam me nyuam lawm hos poj niam los tsis nco txog lub neej tub ki. tej no ntag thiaj pheej hais tsis tag tiag yawg. raws kuv siab mas ntau tus hmoob yeej tsis ua neej thiab tsis muaj neej li, nyob hnub xam hnub xwb, tsis tas li tseem rov nruav nws tus kheej yam tsi paub txog li ho. zoo li no ces yeej yuav tau hais tiag. vim twb tsis yog lwm haiv neeg ua phem rua hmoob xwb hmoob haj yam ua phe qias neeg tshaj rov rau nws tsev neeg lawm puas yog neeg lawm maj??? hwv!!!

#19 HMOOB_tooj lig_*

HMOOB_tooj lig_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 02:30 PM

kuv pom tias peb tus cwj pwm kev ua hluas ntawm tsev hmoob nyob me kas yog yam ruav tag nrho hmoob lub npe zoo qhau los lawm. peb yeej tsis nco hlub thiab khuj sim txog poj niam me nyuam lawm hos poj niam los tsis nco txog lub neej tub ki. tej no ntag thiaj pheej hais tsis tag tiag yawg. raws kuv siab mas ntau tus hmoob yeej tsis ua neej thiab tsis muaj neej li, nyob hnub xam hnub xwb, tsis tas li tseem rov nruav nws tus kheej yam tsi paub txog li ho. zoo li no ces yeej yuav tau hais tiag. vim twb tsis yog lwm haiv neeg ua phem rua hmoob xwb hmoob haj yam ua phe qias neeg tshaj rov rau nws tsev neeg lawm puas yog neeg lawm maj??? hwv!!!

yog kiag li koj hais no ntag, kuv ces txawm yog kiag ib tug nyob rau hauv koj zaj lus no ntag. phem tiag tiag li, noj hnos ntxuag kua muag, ces yog tej koj hais no ntag lau, yawg.

#20 HMOOB_kaub_*

HMOOB_kaub_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 07:58 PM

TXHUA YAM YEEJ VIM YOG NYIAJ NKAUS NKAUS XWB LOS MAS COV NIAG TSUAG AW!!!
HMOOB MESKAS NYIAJ MUAJ NQIS COJ MUS SIV TSIM NUJ TSIM NQI TIM NPLOG HEEV

Thaub, cas koj yuav bautaws ua luaj? Tsis yog koj poob nyiaj ntau lawm lod?

#21 HMOOB_Ruam_*

HMOOB_Ruam_*
 • Guests

Posted 19 December 2011 - 11:24 AM

Hmoob Nplog Ruam Tshaj
Hmoob America Ntse Tshaj

Hmoob Nplog xav hais tias hmoob nplog ntxias tau Hmoob America cov nyiaj coj mus siv. Hos Hmoob America xav hais tias Hmoob America ntxias tau Hmoob Nplog cov ntxhais mos mos coj mus tsuav ntsuag. Hmoob America khwv los tau nyiaj tsis khwv los yeej tseem tau nyiaj vim nyob rau lub teb chaws vam meej uas tej nom tswv zoo li zoo thiab hlub hlub pej xeem huab hwm tsis pub kom lawv tuag tshaib ntshai txaj muag. Hmoob Nplog tsis khwv ces tsis tau nyiaj tsis tau noj tsis tau hnav tsis tau haus yeej yuav tuag tiag tiag vim nom tswv tsis quav ntsej txog pej xeem yog li yuav tau nrhiav txhua txoj hau kev los mus nrhiav kom tau nyiaj thiaj li tsis tuag tshaib. :P :P


#22 HMOOB_tus koom siab_*

HMOOB_tus koom siab_*
 • Guests

Posted 16 January 2013 - 08:53 AM

mhoob meskas txhob ntse2 tsam ntsib peb cov laib dogdig tim nplog no cespeb muab nej tua nej tuag peb nyob nkuaj kaum tawm xyoo peb tawm lawm .... tus ntse tuag... tus ruam ciaj kuj txaus xav thiab laiv yam..........oh mob hlwb kawggggg

#23 HMOOB_hmoob -ntse_*

HMOOB_hmoob -ntse_*
 • Guests

Posted 16 July 2013 - 01:59 PM

ua li ca e koj yuav cem hmoob nlpog ruam tsi muaj ruam li ko no koj pua paub tia ua neeg nyob ntiaj teb no yeej tsi muaj leej twg xav yug lo ua neeg ruam thiab txom nyem li sav ua li ca koj tu ko na yuav hai lus saib tsi tau peb li tsim nyog tiag koj tseem yuav pab thiab hlub cov ruam los sav koj pua nco tau yawg hlob vaj pov cov lu ua nw tau hai cia rau hmoob tia kom peb nyob peb sib hlub tu muaj los thov hlub tu pluag tu ntse lo thov hlub tu ruam no los sav ua li ca yawg hlob nyuam qhuav tuag tsi ntev xwb koj txawm siv hai tej lu ko no xav kom zoo 2 nawb mog tu npawg kuv xav tia koj yuam kev loj heev lawm kuv xav tia koj cov plaub hau los tsi tau yog kob liab los yog daj nw tseem yog kob dub sav muab riam los hlai koj cov ntshav ntawm ko tsi yog ntshav mekas nawb tseem2 ntshav hmoob sav koj tseg kiag hnub no mu nawb mog tsi yeem hai ib zaug ntxiv lawm nawb yog hnub twg av tawg pleb koj tawm los xwb ce koj mam li hai li ko nawb mog

nyeem kom tag twm kom zoo2 nawb mog tsi yog kuv cem koj nawb koj yeej hai dhau heev lawm ok. yog yuav hai lu phem zoo li koj xwb peb hmoob yeej tsi txhawj hai kiag li qi muag hai xwb os peb tsua ntshai tu neeg txawj hai lu coj zoo thiab yog tu neeg zoo xwb os

peb hmoob nplog ruam2 likoj hai e peb tsi paub sau ntawv as kiv los thxob xav li ca nawb thank you

#24 HMOOB_hlub neeg raug tso_*

HMOOB_hlub neeg raug tso_*
 • Guests

Posted 16 July 2013 - 03:45 PM

ab cov hlua nkauj hmoob mekas a yog peb tuaj mekas lam yooj yim li nej los nplog teb no ntshe peb yuav tuaj saib nej thiab ma yuam os e kav liam cia nej cov txiv liam2 tim ko los yuav poj niam kom tag rau nplog teb e cia pem mam li tuaj ua nej cov tu txiv ib zaug seb yom os . xav yuav ib tug poj niam hmoob mekas seb lub neej no yuav zoo li ca xwb os yuam os

#25 HMOOB_Fucker_*

HMOOB_Fucker_*
 • Guests

Posted 07 August 2013 - 10:03 AM

Fucking

#26 HMOOB_B13_*

HMOOB_B13_*
 • Guests

Posted 24 September 2013 - 04:19 PM

hi, Fucker you should be think over and over before being everything yet :wub:  :wub:  :wub:  :wub:  :wub:  :wub:  :wub:  :wub:  :wub:  :wub:  :wub:  #27 HMOOB_Rov sab lo tsua_*

HMOOB_Rov sab lo tsua_*
 • Guests

Posted 21 October 2013 - 02:48 AM

Hmoob Nplog Ruam Tshaj
Hmoob America Ntse Tshaj

Hmoob Nplog xav hais tias hmoob nplog ntxias tau Hmoob America cov nyiaj coj mus siv. Hos Hmoob America xav hais tias Hmoob America ntxias tau Hmoob Nplog cov ntxhais mos mos coj mus tsuav ntsuag. Hmoob America khwv los tau nyiaj tsis khwv los yeej tseem tau nyiaj vim nyob rau lub teb chaws vam meej uas tej nom tswv zoo li zoo thiab hlub hlub pej xeem huab hwm tsis pub kom lawv tuag tshaib ntshai txaj muag. Hmoob Nplog tsis khwv ces tsis tau nyiaj tsis tau noj tsis tau hnav tsis tau haus yeej yuav tuag tiag tiag vim nom tswv tsis quav ntsej txog pej xeem yog li yuav tau nrhiav txhua txoj hau kev los mus nrhiav kom tau nyiaj thiaj li tsis tuag tshaib. tongue.giftongue.gif

 

Tus phooj ywg qub:

 

koj kev tshawb fawb zoo kawg lawm thiab txawj xav kawg lawm, tab sis raw saib koj cov ntawv ma ntxim koj yog cov neeg phaum qub lawm ua yeej tsi tau update information hauv lub ntiaj teb no lo lawm ntev. Koj rov mus saib GDP hauv teb chaw lo tsua ce koj yeej yuav nkag siab tej lus kuv qhia koj no os nawb. Rau siab tiag nej hmoob US thiaj yuav yeej hmoob Lao os mog. Hlua nkauj lo tim nov twb zoo nkauj dua lawm, Kev kawm ntawv siab lo tim nov twb muaj ntau heev tuaj lawm, cov ua hauj lwm zoo lo tim nov twb ntau tshaj lawm, cov hmoob ua ua nom loj tshaj plaw lo nyob tim nov xwb, muaj hauj lwm ntau ua, muaj company ntau tuaj register rau Laos lawm, ntau yam zoo rau hmoob Laos pib tshwm sim lawm.  Nej hmoob nyob lwm teb chaw rau siab peb sib tw nawb mog.

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users