Jump to content


kev kawm


14 replies to this topic

#1 HMOOB_lajlimleejtub yimhuamvam_*

HMOOB_lajlimleejtub yimhuamvam_*
 • Guests

Posted 15 July 2011 - 10:35 AM

KEV KAWM TXUJ CI KEV UA NEEG ZOO, NTAU LEEJ NEEG TUAJ RAU HAUV NO, TUS YUAV HAIS LI CAS LOS MUAJ, KUV TUAJ NO YOG TUAJ THAM RAWS LI KUV TO TAUB. TUS NEEG ZOO COJ RAWS LI NO;

Tus neeg zoo muaj; kev ntseeg
kev fwm
kev ncaj ncees
kev haum xeeb
kev thaj yeeb
kev sis hlub
kev txawj ntse
kev vam meej
kev ruaj khov muaj txoj sia nyob mus ib txhis.

TSHAB TXHAIS = muaj kev sis ntseeg thiaj sis fwm, txhua leej neeg sis fwm thiaj muaj kev ncaj ncees, ib leeg ncaj ncees rau ib leeg thiaj sis haum xeeb, sawv daws muaj kev sis haum xeeb thiaj nyob thaj yeeb, ua neej nyob thaj yeeb nyab xeeb thiaj sis hlub, muaj kev sis hlub thiaj muaj kev sis qhia tswv yim txawj ntse, muaj kev txawj ntse thiaj muaj rab peev xwm txhim kho kev vam meej, muaj kev vam meej loj hlob thiaj tsim nuj ruaj khov muaj txoj sia nyob mus ib txhis.

TEEM TXHEEJ = ntseeg lub hom phiaj tau teeb tseg yog lub zaim muag zoo
fwm thiab ua raws lis tau teeb cia tsis txhob rhuav
ncaj ncees tsis hla tej kab ke tau tsim muaj piv rau kev cai li choj
haum xeeb, txaus siab hlo yam yus npaj ua kom sis haum tiav log
tso siab plhuav rau kev thaj yeeb nyob ywj pheej
sis hlub sis pab, sis txhawb,sis qhia, tej tswv yim tshiab kom txawj ntse ntxiv mus nrhia rab peev xwm
siv rab peev xwm tiv thaiv thiab txhim kho kev vam meej kom loj hlob
sawv daws nyob ruaj nyob khov sis koom li no mus ib txhis.

kuv tham tawm tuaj yam qhib rooj lug nrog lub siab dawb paug kaj lug tuaj rau koj tus nyiam raug kuv zaj no. cia li coj mus xyaum ua neej raws yog koj nyiam.

kev ua tau tus neeg tsis zoo yog;
kev nkees
kev khib
kev ntshaw

kev laj tav, tab kaum, khuam cheem yog los ntawm txoj kev nkees, kev khib thiab kev ntshaw.

siv caij nyoog sis dlhos tsis sis txig sis luag ua rau yus nkees, qaug zog luj luas, tsis muaj siab xiv fab
ua yam twg los tsis tiav, pom luag ua tau, ces khib xav rhuav, xav tshem kom puas ntsoog, txob thuam kom puas tsuaj
muaj pub txhab los tsis kam pab, muaj puv tsev los tsis kam nqis tes.

tos ua tau tus neeg tsis zoo los, vim twb pom ntsoov tias tsis zoo los tseem qi muaj nti mus tsoo. twb pom ntsoov tias tsis ncaj los tseem qi muag nti mus thab.

tus neeg tsis zoo ntawd twb yog kuv, kuv yeej paub ntsoov tias yog nkag tuaj tham tej tswv yim no, ces yuav raug koj tus uas paub txog zaj no thuam,los kuv tseem tuaj tus me nyo hau nyes tuaj tham hais lus tsis puv pa, pas hlob pas yauv, ua rau neeg xeeb xeeb txob, tsis xav hnov tsis xav pom. he!he!he!

txawm koj yuav xav saib thiab tsis xav saib los tsis ua cas. koj xav pom thiab tsis xav pom los tsis ua cas. qhov tseeb yog kuv muab tso rau ntawm no ces koj twb nyeem thiab saib lawm. koj yeej pom thiab khaws tau kuv tej lus no coj mus hais rau lwm tus thiab puas yog? kuv mus khaws tom lwm tus coj los cuab rau ntawm no, ntshe yog koj tsis tuaj ntawm no xwb yog koj tuaj ntawm no ces koj yeej yuav mag kuv rooj ntxhiab no xwb. hehehe!

tiam sis yog koj mag kuv rooj ntxiab no, es koj cia li mus ua tau lub neej zoo lawm no, ces thov nco txog laj lim leej tub yim huam vam thiab mog.

#2 HMOOB_Ntses_*

HMOOB_Ntses_*
 • Guests

Posted 15 July 2011 - 02:46 PM

Koj lajlimleejtub,

Ua tsaug koj coj tuaj shared, kuv ntseeg tias yuav tsis muaj tus tuaj thuam koj, vim koj cov lus no zoo heev, yog peb khaws tau mus siv nws yuav zoo.
Hais tshab, luag tias kom ua li nws qhia, txhob ua li nws ua no.
Qee zaus yus hais tau, tab sis zaum puav yus kuj txawj ua yuam kev thiab.
Ua neeg nyob yus tsis yog lub TV es siv tas hnub los tsis paub npau taws.
leej tib neeg ces kuj muaj qhov yuam kev vim thaum tsiv siab tuaj lawm.

Ua tsaug koj zaj no zoo heev, yog tus uas against koj ces txhais tias nws yog neeg tsis ntse. Koj txhob poob siab, cov tuaj hauv no feem coob yog neeg zoo, lawv yeej yuav qhuas koj xwb, kuv los thov qhuas koj thiab os nawj.

#3 HMOOB_RuamThiabRuam_*

HMOOB_RuamThiabRuam_*
 • Guests

Posted 15 July 2011 - 03:13 PM

2 thaub aw!!! cas neb yuav tuaj hais li ub li no rau hauv tojsiab no nas... Peb ua tib neeg nyob ces nyias loj loj nyias lawm ces nyias yeej txawj ntse nyias txaus dhau lawm os. Kom neb paub me me hais tias peb cov uas tuaj rau hauv no including neb 2 thaub ntawm neb thiab ntag, tsuas yog tuaj seb puas muaj hluas nkauj hmoob mos mos ntxim ntxim hlub thiab hais lus qab qab zib uas tsim nyog peb yuav xa 2-3 puas mus pub rau siv thaum lub sib hawm lawv ti tes ti taw xwb los mas.

Kuv twb tsis muaj caij nyeem cov niag sau ntau ntau, tiam sis kuv twb to taub lawm ces yuav rov mus, sij hawm twb khiv me ntsis lawm thiab nyaj yuav dhau hnub no lawm lau


#4 HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*

HMOOB_Ntxawm Qaum Ntuj_*
 • Guests

Posted 15 July 2011 - 03:22 PM

KEV KAWM TXUJ CI KEV UA NEEG ZOO, NTAU LEEJ NEEG TUAJ RAU HAUV NO, TUS YUAV HAIS LI CAS LOS MUAJ, KUV TUAJ NO YOG TUAJ THAM RAWS LI KUV TO TAUB. TUS NEEG ZOO COJ RAWS LI NO;

Tus neeg zoo muaj; kev ntseeg
kev fwm
kev ncaj ncees
kev haum xeeb
kev thaj yeeb
kev sis hlub
kev txawj ntse
kev vam meej
kev ruaj khov muaj txoj sia nyob mus ib txhis.

TSHAB TXHAIS = muaj kev sis ntseeg thiaj sis fwm, txhua leej neeg sis fwm thiaj muaj kev ncaj ncees, ib leeg ncaj ncees rau ib leeg thiaj sis haum xeeb, sawv daws muaj kev sis haum xeeb thiaj nyob thaj yeeb, ua neej nyob thaj yeeb nyab xeeb thiaj sis hlub, muaj kev sis hlub thiaj muaj kev sis qhia tswv yim txawj ntse, muaj kev txawj ntse thiaj muaj rab peev xwm txhim kho kev vam meej, muaj kev vam meej loj hlob thiaj tsim nuj ruaj khov muaj txoj sia nyob mus ib txhis.

TEEM TXHEEJ = ntseeg lub hom phiaj tau teeb tseg yog lub zaim muag zoo
fwm thiab ua raws lis tau teeb cia tsis txhob rhuav
ncaj ncees tsis hla tej kab ke tau tsim muaj piv rau kev cai li choj
haum xeeb, txaus siab hlo yam yus npaj ua kom sis haum tiav log
tso siab plhuav rau kev thaj yeeb nyob ywj pheej
sis hlub sis pab, sis txhawb,sis qhia, tej tswv yim tshiab kom txawj ntse ntxiv mus nrhia rab peev xwm
siv rab peev xwm tiv thaiv thiab txhim kho kev vam meej kom loj hlob
sawv daws nyob ruaj nyob khov sis koom li no mus ib txhis.

kuv tham tawm tuaj yam qhib rooj lug nrog lub siab dawb paug kaj lug tuaj rau koj tus nyiam raug kuv zaj no. cia li coj mus xyaum ua neej raws yog koj nyiam.

kev ua tau tus neeg tsis zoo yog;
kev nkees
kev khib
kev ntshaw

kev laj tav, tab kaum, khuam cheem yog los ntawm txoj kev nkees, kev khib thiab kev ntshaw.

siv caij nyoog sis dlhos tsis sis txig sis luag ua rau yus nkees, qaug zog luj luas, tsis muaj siab xiv fab
ua yam twg los tsis tiav, pom luag ua tau, ces khib xav rhuav, xav tshem kom puas ntsoog, txob thuam kom puas tsuaj
muaj pub txhab los tsis kam pab, muaj puv tsev los tsis kam nqis tes.

tos ua tau tus neeg tsis zoo los, vim twb pom ntsoov tias tsis zoo los tseem qi muaj nti mus tsoo. twb pom ntsoov tias tsis ncaj los tseem qi muag nti mus thab.

tus neeg tsis zoo ntawd twb yog kuv, kuv yeej paub ntsoov tias yog nkag tuaj tham tej tswv yim no, ces yuav raug koj tus uas paub txog zaj no thuam,los kuv tseem tuaj tus me nyo hau nyes tuaj tham hais lus tsis puv pa, pas hlob pas yauv, ua rau neeg xeeb xeeb txob, tsis xav hnov tsis xav pom. he!he!he!

txawm koj yuav xav saib thiab tsis xav saib los tsis ua cas. koj xav pom thiab tsis xav pom los tsis ua cas. qhov tseeb yog kuv muab tso rau ntawm no ces koj twb nyeem thiab saib lawm. koj yeej pom thiab khaws tau kuv tej lus no coj mus hais rau lwm tus thiab puas yog? kuv mus khaws tom lwm tus coj los cuab rau ntawm no, ntshe yog koj tsis tuaj ntawm no xwb yog koj tuaj ntawm no ces koj yeej yuav mag kuv rooj ntxhiab no xwb. hehehe!

tiam sis yog koj mag kuv rooj ntxiab no, es koj cia li mus ua tau lub neej zoo lawm no, ces thov nco txog laj lim leej tub yim huam vam thiab mog.


Kuv thov qhuas txog koj lub peev xwm ntawm koj txoj kev kawm txoj kev zoo, koj cov sob lus nws yeej hais tau zoo kawg lawm os, tab sis nws kuj tseem yog nyob rau ntawm txoj kev kawm xwb, nws tseem tsis tau yog nyob rau hauv txoj kev xyaum kom tau txoj kev zoo rau tus kheej tiag tiag.
Yog li no kuv thov koj zam lub txim pub rau kuv txhab ob peb los ntxiv pub rau koj tau paub thiab os. Hais txog txoj kev zoo nws muaj ob txoj kev kawm, txoj ib ces yog kawm kom txawj kawm kom paub xwb, txoj ob nws yog txoj kev xyaum tus kheej lub siab thiab tus ntsuj plig kom tau txais txoj kev zoo los mus txhim kho tus kheej lub siab thiab txoj koob txoj hmoo kom zoo.

Kev kawm yog kawm rau koj lub hlwb nws muaj ntau heev kawm, hos kev xyaum nws yog xyaum pauv hloov tus kheej lub siab cuj pwm xeeb ceem mus rau qhov zoo, ua neeg tsim txiaj muaj koob muaj hmoov nyob rau sab nruab yeeb uas luag hais tias ntse tuaj nruab thiab os. Kev xyaum yog xyaum pauv hloov tus kheej mus coj yoog raws li ntuj txoj kev zoo nyob rau thaum hauv paus ntuj tsim muaj os.

#5 HMOOB_Plis_*

HMOOB_Plis_*
 • Guests

Posted 15 July 2011 - 04:11 PM

Thaum twg nej ntse li kuv tus nplis no lawm ces zoo lawm los mas 2 yawg thaub OK OK

#6 HMOOB_LLL_*

HMOOB_LLL_*
 • Guests

Posted 15 July 2011 - 09:16 PM

Nyob zoo cov kwv tij
kuv tau tuaj saib suav daws cov topic hauv toj siab no txhua2 hnoob kuv pom tau hauv tias muaj coob leej ntau tus yeej hais tau zoo heev lawm yog li kuv thov ua tsaug qhua nej thov kom nej tuaj hais kom ntau tshaj no hos kuv thov thuam mus rau cov kwv tij tus ua pheejtawm tswv yim thuam neeg rau hauv cov topic no kuv pom tau hais tias koj hais tsis yog lawm vim lwm tus kwv tij twb hais yog lawm los koj pheej tseem muab thuam yuav yog thaum twg tav twg tus ua pheej tuaj thuam hauv no mam li tseg tej cwj pwm no rau dej tshoob mus rau zaj qho os cov kwv tij. ua tsaug

#7 HMOOB_lajlimleejtub yimhuamvam_*

HMOOB_lajlimleejtub yimhuamvam_*
 • Guests

Posted 15 July 2011 - 10:29 PM

tsis cuab yej yeej tsis mag ntsooj, tsis cuab ntxiab yeej tsis mag nas. kuv tuaj ntawm no yog tuaj tham ntxiv rau tus neeg zoo.

thaum ib tug neeg twg rais los ua tau tus neeg nquag, vim qhov twg nws thiaj pib tau? muaj ntau leej neeg hais tias tsis tag yuav kawm thiab xyaum, yus yeej paub zoo lawm. tiam sis kuv hais tias yog tiam sis, yuav ua li cas? ntshe nws yuav tsis pom qab pib qhov twg tuaj, yog muaj ntau leej neeg hais tias, tsuas yog mloog lus ces ua tau neeg zoo, yog nws tsuas yog lub ntsiab lus xwb, yuav mloog lo twg? ntau leej yuav teb tias mloog txhua lo lus, yog, yeej yog li, tiam sis lo twg thiaj yog lo lus los coj yus txoj kev ua neeg niaj hnub no. ntau leej neeg teb ntau yam suab, tiam sis kuv txiv qhia tias qhov tseeb yog li no xwb;

thaum lub hnub tuaj ces nrog lub hnub tuaj, thaum lub hnub poob ces nrog lub hnub poob. me tub yuav kom koj tsis txhob nkees nkees, koj cia li ua li kuv qhia, caij nyoog muab faib ua peb pawg. yog caij so, caij npaj, thiab caij khwv. txog lub caij twg ces koj ua yam hauj lwm ntawd.

kuv txiv kuv twb tsis to taub koj peb lo lus no ne, kuv yuav ua li cas tiag?

kuv txiv qhia hais tias;........

#8 HMOOB_lajlimleejtub yimhuam vam_*

HMOOB_lajlimleejtub yimhuam vam_*
 • Guests

Posted 16 July 2011 - 06:27 PM

Kuv thov qhuas txog koj lub peev xwm ntawm koj txoj kev kawm txoj kev zoo, koj cov sob lus nws yeej hais tau zoo kawg lawm os, tab sis nws kuj tseem yog nyob rau ntawm txoj kev kawm xwb, nws tseem tsis tau yog nyob rau hauv txoj kev xyaum kom tau txoj kev zoo rau tus kheej tiag tiag.
Yog li no kuv thov koj zam lub txim pub rau kuv txhab ob peb los ntxiv pub rau koj tau paub thiab os. Hais txog txoj kev zoo nws muaj ob txoj kev kawm, txoj ib ces yog kawm kom txawj kawm kom paub xwb, txoj ob nws yog txoj kev xyaum tus kheej lub siab thiab tus ntsuj plig kom tau txais txoj kev zoo los mus txhim kho tus kheej lub siab thiab txoj koob txoj hmoo kom zoo.

Kev kawm yog kawm rau koj lub hlwb nws muaj ntau heev kawm, hos kev xyaum nws yog xyaum pauv hloov tus kheej lub siab cuj pwm xeeb ceem mus rau qhov zoo, ua neeg tsim txiaj muaj koob muaj hmoov nyob rau sab nruab yeeb uas luag hais tias ntse tuaj nruab thiab os. Kev xyaum yog xyaum pauv hloov tus kheej mus coj yoog raws li ntuj txoj kev zoo nyob rau thaum hauv paus ntuj tsim muaj os.


kuv ua tsaug rau koj txoj kev txhawb, twb vim yog li koj cov lus, kuv thiaj tuaj rau hauv no, muab tej kuv to taub sau tseg, kom lwm tus pom, thiab nrog ntxiv txhab rau, kom zoo dua qub, niaj txhis piv lus tias, ib txhais tes tsis cuag kaum txhais npab, ib leeg ua zoo tsis cuag kaum leej sis pab. yog koj muaj caij tau tuaj rau hauv no, no ho nrog kuv saib kuv zaj saib, tshuav seem twg tsis ntxaws no, pab kho txhab ntxiv rau, ua tsaug.

#9 HMOOB_lajlimleejtub yimhuamvam_*

HMOOB_lajlimleejtub yimhuamvam_*
 • Guests

Posted 16 July 2011 - 06:31 PM

Thaum twg nej ntse li kuv tus nplis no lawm ces zoo lawm los mas 2 yawg thaub OK OK


kuv ua koj tsaug, koj tuaj nrog saib.

#10 HMOOB_lajlimleejtub yimhuamvam_*

HMOOB_lajlimleejtub yimhuamvam_*
 • Guests

Posted 16 July 2011 - 06:51 PM

Nyob zoo cov kwv tij
kuv tau tuaj saib suav daws cov topic hauv toj siab no txhua2 hnoob kuv pom tau hauv tias muaj coob leej ntau tus yeej hais tau zoo heev lawm yog li kuv thov ua tsaug qhua nej thov kom nej tuaj hais kom ntau tshaj no hos kuv thov thuam mus rau cov kwv tij tus ua pheejtawm tswv yim thuam neeg rau hauv cov topic no kuv pom tau hais tias koj hais tsis yog lawm vim lwm tus kwv tij twb hais yog lawm los koj pheej tseem muab thuam yuav yog thaum twg tav twg tus ua pheej tuaj thuam hauv no mam li tseg tej cwj pwm no rau dej tshoob mus rau zaj qho os cov kwv tij. ua tsaug


kuv ua koj tsaug, koj tuaj muab kev txhawb zog, kuv tseem yuav tuaj tham ntxiv, kuv to taub zoo, tib neeg ces yeej muaj txhij muaj txhua, tej lus yuav hais li cas los yeej hais txhij hais txhua, tej lus ces yeej yuav hais ob seem, twb yog kuv pom li no, kuv thiaj ua siab loj nteev tuaj tos, cov me tub me nyuam, tso mus kawm txuj, es nyiag kev tuaj ua si lawm, kom mus txog qhov twg los, zaj lus zoo, caum lawv mus txog qhov ntawd.

kuv ntseeg tias, txhua tus neeg, yeej nyiam qhov zoo xwb, tiam sis yog tsis txawj siv tej lus, hais kom zoo zoo rau lwm tus xwb, tus uas tuaj thuam no, los twb yog nws, cheem, thiab hais kom zoo zoo rau nws, nws thiaj muaj kev kaj siab xwb, sim saib maj! ned! nws twb nrhiav kev hlub ne, puas yog?

thov ua tsaug ib zaug ntxiv.

#11 HMOOB_lajlimleejtub yimhuamvam_*

HMOOB_lajlimleejtub yimhuamvam_*
 • Guests

Posted 16 July 2011 - 07:17 PM

tsis cuab yej yeej tsis mag ntsooj, tsis cuab ntxiab yeej tsis mag nas. kuv tuaj ntawm no yog tuaj tham ntxiv rau tus neeg zoo.

thaum ib tug neeg twg rais los ua tau tus neeg nquag, vim qhov twg nws thiaj pib tau? muaj ntau leej neeg hais tias tsis tag yuav kawm thiab xyaum, yus yeej paub zoo lawm. tiam sis kuv hais tias yog tiam sis, yuav ua li cas? ntshe nws yuav tsis pom qab pib qhov twg tuaj, yog muaj ntau leej neeg hais tias, tsuas yog mloog lus ces ua tau neeg zoo, yog nws tsuas yog lub ntsiab lus xwb, yuav mloog lo twg? ntau leej yuav teb tias mloog txhua lo lus, yog, yeej yog li, tiam sis lo twg thiaj yog lo lus los coj yus txoj kev ua neeg niaj hnub no. ntau leej neeg teb ntau yam suab, tiam sis kuv txiv qhia tias qhov tseeb yog li no xwb;

thaum lub hnub tuaj ces nrog lub hnub tuaj, thaum lub hnub poob ces nrog lub hnub poob. me tub yuav kom koj tsis txhob nkees nkees, koj cia li ua li kuv qhia, caij nyoog muab faib ua peb pawg. yog caij so, caij npaj, thiab caij khwv. txog lub caij twg ces koj ua yam hauj lwm ntawd.

kuv txiv kuv twb tsis to taub koj peb lo lus no ne, kuv yuav ua li cas tiag?

kuv txiv qhia hais tias;........


caij so ces yog thaum koj pw, koj yuam tsum pw kom txaus li lub caij kom tseg. caij npaj yog ntu nruab nrab thaum koj sawv yuav mus rau lub luaj khw thiab thaum koj rov hauv lub luaj khw los es koj yuav mus so. kuv teb tias, kuv txiv kuv to taub lawm, tiam sis kuv yuav npaj li cas? kuv txiv tias, me tub koj cia li caws koj lub lim thav (moos) tseg,

thaum twg nrov ces koj cia li sawv tsees ncaj nraim mus siv chav dej,
tso quav,
tso zis,
ntxhuav muag,
txhuam hniav,
ntsis plaub hau,
hloov khaub ncaws kom du lug,
ces tawm los ua pluas noj,
tu vaj tse kom du lwb lug tseg.
koj mam tawm rooj mus khwv rau lub luaj khw mog.

thiab thaum koj rov los txog los, koj npaj ib yam li ntawd thiab koj mam pw los yog so, koj thiaj noj qab nyob zoo thiab thiaj nquag mog. koj nco ntsoov txiv cov lus no ov!
cim ntsoov tseg mog ov!
txhob nov qab os mog kuv tub.

#12 HMOOB_lajlimleejtub yimhuamvam_*

HMOOB_lajlimleejtub yimhuamvam_*
 • Guests

Posted 18 July 2011 - 01:59 PM

Koj lajlimleejtub,

Ua tsaug koj coj tuaj shared, kuv ntseeg tias yuav tsis muaj tus tuaj thuam koj, vim koj cov lus no zoo heev, yog peb khaws tau mus siv nws yuav zoo.
Hais tshab, luag tias kom ua li nws qhia, txhob ua li nws ua no.
Qee zaus yus hais tau, tab sis zaum puav yus kuj txawj ua yuam kev thiab.
Ua neeg nyob yus tsis yog lub TV es siv tas hnub los tsis paub npau taws.
leej tib neeg ces kuj muaj qhov yuam kev vim thaum tsiv siab tuaj lawm.

Ua tsaug koj zaj no zoo heev, yog tus uas against koj ces txhais tias nws yog neeg tsis ntse. Koj txhob poob siab, cov tuaj hauv no feem coob yog neeg zoo, lawv yeej yuav qhuas koj xwb, kuv los thov qhuas koj thiab os nawj.


kuv thov ua koj tsaug Ntses koj tuaj hais lus txhawb kuv zog, kuv ntseeg tias koj tseem yuav txhawb kuv zog rau yav tom ntej, yog tias kuv tuaj tham yam twg tsis meej no thov pab kuv kho rau thiab mog. ua tsaug.

#13 HMOOB_nujtxeeg_*

HMOOB_nujtxeeg_*
 • Guests

Posted 27 July 2011 - 07:06 AM

kuv xav tuaj nug tias, kuv xav tuaj kho, tej lus kuv hais tau tsis zoo mloog, kuv xav muab tsem tawm no, kuv yuav ua li cas thiaj tsem tau tawm.

ua tsaug.

#14 HMOOB_nuj txeeg_*

HMOOB_nuj txeeg_*
 • Guests

Posted 15 August 2011 - 12:15 PM

kuv yog nuj txeeg , kuv ua kuv daim iav, poob lawm es nej cov tuaj rau hauv no, puas muaj leej twg khaws tau, thov nej pab qhia tuaj rau kuv thiab ua tsaug.

#15 HMOOB_yaj saub_*

HMOOB_yaj saub_*
 • Guests

Posted 19 August 2011 - 07:43 PM

KEV KAWM TXUJ CI KEV UA NEEG ZOO, NTAU LEEJ NEEG TUAJ RAU HAUV NO, TUS YUAV HAIS LI CAS LOS MUAJ, KUV TUAJ NO YOG TUAJ THAM RAWS LI KUV TO TAUB. TUS NEEG ZOO COJ RAWS LI NO;

Tus neeg zoo muaj; kev ntseeg
kev fwm
kev ncaj ncees
kev haum xeeb
kev thaj yeeb
kev sis hlub
kev txawj ntse
kev vam meej
kev ruaj khov muaj txoj sia nyob mus ib txhis.

TSHAB TXHAIS = muaj kev sis ntseeg thiaj sis fwm, txhua leej neeg sis fwm thiaj muaj kev ncaj ncees, ib leeg ncaj ncees rau ib leeg thiaj sis haum xeeb, sawv daws muaj kev sis haum xeeb thiaj nyob thaj yeeb, ua neej nyob thaj yeeb nyab xeeb thiaj sis hlub, muaj kev sis hlub thiaj muaj kev sis qhia tswv yim txawj ntse, muaj kev txawj ntse thiaj muaj rab peev xwm txhim kho kev vam meej, muaj kev vam meej loj hlob thiaj tsim nuj ruaj khov muaj txoj sia nyob mus ib txhis.

TEEM TXHEEJ = ntseeg lub hom phiaj tau teeb tseg yog lub zaim muag zoo
fwm thiab ua raws lis tau teeb cia tsis txhob rhuav
ncaj ncees tsis hla tej kab ke tau tsim muaj piv rau kev cai li choj
haum xeeb, txaus siab hlo yam yus npaj ua kom sis haum tiav log
tso siab plhuav rau kev thaj yeeb nyob ywj pheej
sis hlub sis pab, sis txhawb,sis qhia, tej tswv yim tshiab kom txawj ntse ntxiv mus nrhia rab peev xwm
siv rab peev xwm tiv thaiv thiab txhim kho kev vam meej kom loj hlob
sawv daws nyob ruaj nyob khov sis koom li no mus ib txhis.

kuv tham tawm tuaj yam qhib rooj lug nrog lub siab dawb paug kaj lug tuaj rau koj tus nyiam raug kuv zaj no. cia li coj mus xyaum ua neej raws yog koj nyiam.

kev ua tau tus neeg tsis zoo yog;
kev nkees
kev khib
kev ntshaw

kev laj tav, tab kaum, khuam cheem yog los ntawm txoj kev nkees, kev khib thiab kev ntshaw.

siv caij nyoog sis dlhos tsis sis txig sis luag ua rau yus nkees, qaug zog luj luas, tsis muaj siab xiv fab
ua yam twg los tsis tiav, pom luag ua tau, ces khib xav rhuav, xav tshem kom puas ntsoog, txob thuam kom puas tsuaj
muaj pub txhab los tsis kam pab, muaj puv tsev los tsis kam nqis tes.

tos ua tau tus neeg tsis zoo los, vim twb pom ntsoov tias tsis zoo los tseem qi muaj nti mus tsoo. twb pom ntsoov tias tsis ncaj los tseem qi muag nti mus thab.

tus neeg tsis zoo ntawd twb yog kuv, kuv yeej paub ntsoov tias yog nkag tuaj tham tej tswv yim no, ces yuav raug koj tus uas paub txog zaj no thuam,los kuv tseem tuaj tus me nyo hau nyes tuaj tham hais lus tsis puv pa, pas hlob pas yauv, ua rau neeg xeeb xeeb txob, tsis xav hnov tsis xav pom. he!he!he!

txawm koj yuav xav saib thiab tsis xav saib los tsis ua cas. koj xav pom thiab tsis xav pom los tsis ua cas. qhov tseeb yog kuv muab tso rau ntawm no ces koj twb nyeem thiab saib lawm. koj yeej pom thiab khaws tau kuv tej lus no coj mus hais rau lwm tus thiab puas yog? kuv mus khaws tom lwm tus coj los cuab rau ntawm no, ntshe yog koj tsis tuaj ntawm no xwb yog koj tuaj ntawm no ces koj yeej yuav mag kuv rooj ntxhiab no xwb. hehehe!

tiam sis yog koj mag kuv rooj ntxiab no, es koj cia li mus ua tau lub neej zoo lawm no, ces thov nco txog laj lim leej tub yim huam vam thiab mog.

kuv yog yaj saub, kuv xav muab cov neeg hais tau lus zoo cov lus coj los tso ua ke thaum tau tuaj saib thiaj tsis laj laj nrhiav tau.

tsim meej tshaj

lub fwj chim yog nyob ntawm rab peev xwm txoj kev mos kev muag, lub siab hlub , hmov thiab tshua. tsuas muaj ob yam nkaus xwb, yog tawv thiab muag.

kuv muab piv txwv li no; ntuj tsim, hais kom pom daim duab kiag, tus tswv muab lub hwj huam rau tus txiv neej, ua tus tawv, tus tswv muab lub hwj huam rau tus niam ua tus mos muag.

thaum tus txiv tawv heev toj heev lawm, tus txiv thiaj los ntuj tus niam, ces qhov tawv raug qhov mos muag, ces qhov tawv txawm cia li rais los ua qhov muag lawm, thaum tus mos muag cheem tau tus tawv li no, ces txawm rais tshwm sim noob neej huam vam tuaj.(tsis yog hais qhov dev ov!)

piv rau lub pob roj hmab,(npas,or ball) thiab ib tauv nroj. (kuv tsis hais lub vas) yog tias muab nws ntsawm rau ntawm tej xis mas tawv tawv, mas nws thim muaj ceem kawg, tiam sis, yog muab, cuam ntsawm rau saum ib co khaub, yog hais qhov muaj ceem li ntsawm rau saum xis mas, mas tsim nyog yuav ua rau cov khaub to qhov khoob lug, tej khaub yuav ntsoog tag huv tib si, tiam sis ua cas cuam ntsawm rau saud, cas nrov khuaj pauj no xwb, khuam nkaus saum cov khaub lawm, lub zog cia li tsis muaj qab hau li, tej no qhia tau tias kev ua neeg nyob lub fwj chim tsis yog nyob ntawm qhov tawv.

cov khaub no, txawm tsis yog ib co, ntoo, loj thiab khov los, lawv kuj loj hlob tuaj ua ke, ib tug txheem ib tug, ib tug pheeb rau ib tug, sis sau tuaj loj hlob ua ke, nyob ua ke, thaum uas muaj xwm txheej li lub pob ya tuaj raug, lawv kuj nres nroos tau.

txhua haiv neeg uas muaj lub teb chaws nyob ua lawv lub npe tuav, thiab saib xyuas, twb yog lawv paub coj li tauv khaub ntawd lawm, tus tswv thiaj pub fwj chim rau lawv ua tus kav.

txhua haiv neeg uas tsis tau paub txog lub fwj chim nyob qhov twg, lawv tseem ua heev toj heev, tawv teem tawv xwb. ces cov haiv neeg ntawd zoo ib yam li roob rauj thiab xis mas, los sis raug ces, roob rauj los plheb, xis mas los ntsoog. cov haiv neeg no, lawv yuav tsis tau txais fwj chim. lawv thiaj tsis tau ua tus tswv kav.

yog tias haiv neeg hmoob, yuav xav kom muaj fwj chim, thiab tau ua tus tswv kav, yuav tsum tau kawm tus qauv mos muag los coj thiaj muaj fwj chim. thaum sawv daws muaj txoj kev mos muag, ib leeg hlub ib leeg, teeb lub hom phiaj, rau siab ntso sis pab, ua yam twg los ua tau tiav log.

thaum ntawd tsis xav muaj fwj chim los fwj chim yeej los thawj. ntau hwv lawm, tiam sis, nug tias kuv tham hais lub tswv yim no puas yog thiab?

tus sau ntxiv no yog hmoob.

Koj ua tij los yog txiv tham tau zoo kawg, thov qhuas koj nawb, yog li cia kuv tham ib yam koj thiab tab sis muab lwm yav piv txwv, es seb yog piv tau tib yam nkaus no ces cov lus koj hais thiaj yog lus yuav muaj fwj chim tiag nawb.
Yog tias tus txiv muaj qhov tawv tus niam muaj qhov mos muag, yog li yog tus txiv tsis siv nws tus es nws siv ib tug tawv li tus hlau los rau qhov mos muag ntawv ces qhov mos muag yeej kawg ntsoog tag, thiab qhov tawv ntawv muag tsis tau li.

Yog tias koj muaj ib lub npas ( ball) lub pob li koj hais, koj muab cuav kiag rau sis mas es nws thaws kiag lawm ntag, tiam sis yog koj muab lub pob hlau luaj ib yam nkaus cuav kiag rau cov sis mas, cas cov sis mas tawg kiag ua kab thiab lub pob hlau hos tsis thaws lawm.
Tsis tas li yog koj muab lub pob hlau no cuav kiag rau cov khaub ntau ntau ua cas cov khaus tus dam los muaj tus lov los muaj, thiab lub pob hlau no poob av kiag lawm cov khaub nres nws thiab khuav nws tsis laib.

Yog leej twg xav muaj fwj chim tiag no, yuav tsum coj nws lub siab kom zoo li dej, thaum twg koj muab ib qho nyhav pov kiag rau ces nws nploj kiag lawv hauv dej lawm, thaum twg koj muab kiag ib qhov sib pov kiag rau cas nws ho ntab sauv nplaim dej xwb, yog koj tsis txawj ua luam dej ces koj kawg nploj dej yog koj txawj ua luam dej ces koj thiaj nyob hauv dej tau ntev. Yog hais tias nej muab dej ntim rau lub fwj zoo li cas los cov ej yeej zoo li ntawv, ntim rau hauv khob loj khob me los cov dej yeej nyob li ntawv tsis pauv, yog nej muab nchuav kiag pov tseg ces cov dej yeej nyab rau ub rau no, yog nej muab mus ywg zaub ywg ntoo ces lawv loj xwb. Tag li no xwb yog nej ua nej lub siab tau li ib yam cov dej kuv hais no ces nej thiaj yog muaj fwj chim tiag ov, yog tsis nkag siab kuv piav no los mam teb nej dua mog.ua tsaug os.

tus sau ntxiv no yog mos tsis lus

Nyob zoo tus kwv tij. kuv thov nrog nej tham pem muab tswv ua kev. raw li kuv paub xwb lo lus hais tias( Lub fwj chim )no peb hais tau yooj yeej hais tabsi yog peb muab ua twb zoo kawm zoo zoo no tsis muaj leej twg yuav muaj fwj chim tshaj leej twg li. tsuas yog lub ntuj xwb thiaj muau fwj chim loj tshaj koj thiab kuv peb. tabsi hu ua peb tib neeg no ma nws yuav muaj nws ib lub fwj chim uas tsav tau ib yam dej num. ib yam li ib tug president no nws yeej tsis muaj nws tus kheej fwj chim li tsuas yog nws yog tus uas tag nrho teb chaws muab s/d lub fwj chim tso rau nws ua tus tuav xwb thiaj li ua rau tus president no kev hais lus lossi ua dab si los zoo li muaj fwj chim heev xwb. piv ib yam li kuv no kuv nrog ib pab neeg coob coob sib tham es kuv hais rau lawv hais tias peb cov neeg nyob ntawd peb lub zos npe hu li no. peb tsis pom zoo nej ua li no. luag yuav saib thiab mloog kuv cov lus ntawd duas. yog kuv yuav hais kuv tus kheej tias kuv yog leej twg kuv tsis pom zoo nej ua li no xwb no ces yuav tsis lub muaj fwj chim ntau npaum li cov neeg coob coob. tabsi peb yuav tsum txawj siv peb lub fwj chim es tus tswv uas muab lub fwj chim ntawd thiaj xav ntxiv lub fwj chim ntawd rau peb thiab. li no seb nej puas to taub kuv cov lus? sib ntsib dua.

tus sau ntxiv no yog suab yeem toj

Guests Posted Today, 07:41 AM

yog tias tham txog cov nyob rau sab nplog, pom txog lawv txom nyem, nej lub tswv yim siv lus hais tawm mus qhia thiab pab rau lawv kom lawv muaj lub tswv yim zoo dua qub tuaj, nej yuav hais li cas?

thov cia kuv hais me ntsis li kuv pom, kuv pom yog; vaj tse tsis ruaj khov, qab vag tsi taug tso ua tshav tsiaj, tej kev taug tsis tau pheej kom tiaj kom tus, liaj teb ua ntau ntau cim av tsuag ua qoob loo tsis tau txaus noj thawm xyoo, kev khwv nyiaj txiag tsis pom qab pib, tub txawg tsis muaj tuaj cob qhia, kev mob kev nkeeg los muaj nplawg ntia.

tej kuv hais no yog tej yam kuv pom tias yuav tau qhia lub tswv yim rau lawv txhim thiab kho. nej puas pom lwm yam ntxiv thiab?


HMOOB_Peter Paul Vang_*

Group:
Guests Posted Today, 02:23 PM

Hi, nyob zoo phooj ywg hmoob Lawyer.
Zoo siab uas tau pom thiab paub koj. ua ntej no kuv xav noog koj 2-3 lo lus.

1. Koj yog peb hmoob ib tug tub kawm ntaub ntawv siab mus txog qhov tau Lawyer lawm ua li koj xav li cas koj thiaj li tuaj tawm tswv yim thiab tso duab ua si li no rau hauv tej chaws ua si no ?

2. Ua ntej koj yuav tuaj tso duab ua si li no koj puas tau xav kom zoo zoo ua ntej tias hauv tej chaws no puas yuav tsim nyog koj lub meej mom thiab txoj kev txawj ntse uas koj tau siv sij hawm los ntev niaj ntau xyoo thiaj li kawm tiav mus rau qib siab ?

3. Koj puas xav tias ib tug neeg kawm ntaub ntawv siab yog ib tug neeg txawj ntse thiab tsim txiaj, muaj meej mom lawm ?

4. Puas tsim nyog yus muab yus lub meej mom uas yus siv sij hawm ntev loo los kawm ntawv tso pov tseg li ib ntsais muag xwb.

5. koj puas xav tias hauv tej no yog chaw ua si rau txoj kev plees kev yi xwb. koj twb yog ib tug tub kawm siab lawm ua cas koj ho tsis ceev faj kom zoo. yus yog ib tug tub kawm ntaub ntawv siab es tus yuav sau thuam thiab cem yus li cas los muaj ua li koj xav li cas ?

Raws li kuv saib cov ntaub ntawv lawv sau teb koj nyob rau hauv no mas 10 tsab nyuam qhuav muaj 2 tsab hais zoo rau koj thiab txhawb koj lub zog xwb. 8 tsab ces yog lawv sau hais txog qhov tsis zoo xwb, thaum zoo li no lawm ces cia li ua rau yus tus kheej tsis muaj kev zoo siab.

Mas yog li no kuv yog ib tug hmoob American uas kawm ntaub ntawv tsis siab thiaj li pom tau tias tej zaum koj xav yuam kev lawm, vim koj tsis nco qab koj tus kheej hais tias koj yog leej twg lawm yog tias koj yog ib tug neeg yeej kawm tau Lawyer tiag tiag li, hos yog koj lam dag xwb mas nws tsis ua li cas.

Ib tug neeg kawm ntaub ntawv siab lawm mas nws twb tsis zoo yuav tawm pluj pliv qhov txhia qhov chaw, lub sij hawm yuav tawm ces yog lub sij hawm tseem ceeb xwb mas yus lub meej mom thiaj li yuav nrog yus nyob kom mus ntev es li no xwb, thov koj tus ua phooj ywg txhob xav li cas thiab txhob tu siab, tos kuv noog koj li no los vim nyias pom txawv nyias. Ua tsaug

tus sau ntxiv no yog Hmoob lawyer thailand

Tam sim no kuv qhib tau 1 lub company nyob rau ntawm Thaib teb. Qhov hom phaij ua kuv qhib lub company no mas los ntawm kuv tau mus tim nplog teb tau mus pom tias peb cov kwv tij hmoob tiv lawm txom nyem heev thiaj khwv heev. Khwv tas niaj tas xyoo tiv tshav tiv nag ua xwb los twb tsis tsaus noj tsaus haus tsis muaj noj muaj haus.

Vim txawm tias koj muaj mov noj lawm los yeej yuav tsum muaj nyiaj yuav ub yuav no li thiaj yog tsis muaj nyiaj ces kuj yuav nyuaj heev li thiab. Cov kwv tij tiv ntau tus lawm tau hais kom kuv nrhaiv hauj lwm sab tim thaib no rau lawv tau tuaj ua.

Kuv xav tias yog 1 qho kev yuav pab daws tau lawv tej kev khwv thiab kev tsom nyem txawm yuav tsis pab tau ntau los kuv kuj xav tias yog 1 yam ua kuv yuav pab tau rau peb haiv hmoob mus rau 1 qhov zoo dau yam dhau los. Vim teb chaws Thaib yog 1 lub teb chaws Seree(democracy) nyob ze rau teb chaws nplog txoj kev nrhiav noj nrhiav haus yuav zoo dua l wm teb chaws thiab lwm lub teb chaws ua nyob deb lawm.

Kuv yuav ua ntaub ua ntawv tos cov kwv tij tim nplog tuaj kom lawv tuaj nyob teb chaws Thaib yam li txoj kev cai Thaib muaj kom lawv tuaj nyob yam raug txoj kev cai(Work Permit) yuav mus yuav los qhov twg kom mus los ywj pheej ywj siab thiab tsis muaj teeb meem rau peb cov kwv tij hmoob ua kuv tos tuaj ntawv. Cov nyiaj ua zog uas kuv muab rau lawv yuv nyob li ntawm 8,000-10,000 ฿ /Month(266-333 $/Month).

Txoj kev cai them nqi zog ntawm Thaib teb tam sim no txoj kev cia txim cia tsi kheev kom them qis dua li ntawm 215 ฿/1 hnub(7 $/1 hnub). Kuv thiab li muab cov lus thiab cov ntawv no los thsaj tawm rau nej sawv daws. Lub company kuv qhib tau lawm tiam sis tseem siv nyiaj khiav teb ntaub ntawv ntau yam thiab khiav kev mus2 los2 yog leej twg xav nrog kuv koom ua thiab xav li kuv xav tias yog 1 qho yuav pab peb cov kwv tij hmoob tim nplog ua lawv tseem txom2 nyem nej hu tuaj nrog kuv tham los sis Email los rau kuv tau.

Hos qhov nyiaj tshaj thawj ntawm kev ua hauj lwm yuav los faib rau peb cov nqis peev koom ua lub company no kuv yeej muaj cia tib si lawm yuav tsis pub kom nej nqis nyiaj dawb2 vim yeej yog 1 qhov lag luam. Kuv yuav tham tsis tau txhij txhua rau nej ntam qho chaw no. Muaj dab tsi nej ho hu xov tooj los email lo nrog kuv tham.

Kuv ua txoj hauj lwm Lawyer yog li ntawv nov yog 1 yam 1 qho ua kuv yuav siv kuv txoj kev paub kev kawm ua kuv ua tau los hlub los pab peb haiv neeg hmoob kom ho mus tau 1 kauj ruam tom hauv ntej. Dhau los nej twb pom2 lawm tias peb hmoob tim nplog khiav kev txom nyem los rau Thaib teb coob heev tiam sis lawm los tsis raug txoj kev txoj cai.

Ib thxia thiaj rau quab yaum rov qab mus tim nplog lawm. Nim no tseem txhuav tej txhia thiab los kuj nyob ua neeg khiav nkag teb chaws Thaib yam li neeg txhaum kev cai xwb. Lam nyob yam tsi paub lub neej yav tom ntej ua neej nyob raus nti xwb. Kuv nrog nej tham li no xwb vim sau los ntau heev lawm.

Phone. +66 81 448 2583 begin_of_the_skype_highlighting +66 81 448 2583 end_of_the_skype_highlighting, +66 81 668 3302 begin_of_the_skype_highlighting +66 81 668 3302 end_of_the_skype_highlighting

Email:nrsckbox@hotmail.com, hmonglawyerthailand@hotmail.com

Ua tsaug ntau.

Hmong Lawyer Thailand.
Attached thumbnail(s)Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users