Jump to content


thov pab kuv sai li sai tau


30 replies to this topic

#1 HMOOB_hmoob lis_*

HMOOB_hmoob lis_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 04:26 AM

Thov nej sawv daws, thov nej cov uas yog hmoob mekas na, nej puas kam pab kuv me me li 10 20 dollar os. Nej cov txiv ntxawm sawv daws na, yog nej muaj me me rau kuv ces kuv mam nco nej tsiaj ntsig mu sib sis os. Vim tam sim no kuv muaj kev txom nyem heev rau kuv tus kheej xav kom nej muaj lub siab dawb pab nyiaj txiag puas laib os, thov nej yog tsis xav pab los txhob cem kuv, yog tsis xav pag los txhob noog kuv ntxiv nawb.

#2 HMOOB_Limuag_*

HMOOB_Limuag_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 04:54 AM

Thov nej sawv daws, thov nej cov uas yog hmoob mekas na, nej puas kam pab kuv me me li 10 20 dollar os. Nej cov txiv ntxawm sawv daws na, yog nej muaj me me rau kuv ces kuv mam nco nej tsiaj ntsig mu sib sis os. Vim tam sim no kuv muaj kev txom nyem heev rau kuv tus kheej xav kom nej muaj lub siab dawb pab nyiaj txiag puas laib os, thov nej yog tsis xav pab los txhob cem kuv, yog tsis xav pag los txhob noog kuv ntxiv nawb.

Me tub cas nws yuav hais tau ntxim hlub thiab maj ua luaj ma, puas yog koj mus thab tau mes los yog dab tsi lawm los yog koj muaj kev txom nyem dab tsi ma, qhia koj txoj kev uas koj yuav nyiaj seb ho yog dab tsi ma, thiab ho qhia koj li phone thiab chaw nyob mas peb thiaj li yuav pab tau koj nawb

#3 HMOOB_Pov miv_*

HMOOB_Pov miv_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 06:26 AM

Me tub cas nws yuav hais tau ntxim hlub thiab maj ua luaj ma, puas yog koj mus thab tau mes los yog dab tsi lawm los yog koj muaj kev txom nyem dab tsi ma, qhia koj txoj kev uas koj yuav nyiaj seb ho yog dab tsi ma, thiab ho qhia koj li phone thiab chaw nyob mas peb thiaj li yuav pab tau koj nawb

Me phooj ywg koj sim nyeem nws cov lus kom zoo zoo seb ma, thaum koj nyeem tag koj yeej yuav paub tias nws xav tau nyiaj mus ua dab tsi no tiag, kuv mas kuv nyeem kiag tag nrho xwb kuv paub lawm laiv. Ahahahahahaha!

Nws nqi lus kawg nkaus nws sau hais tias: "yog tsis xav pag los txhob noog kuv ntxiv nawb". Koj muab nqi lus no los lim kom zoo zoo ces koj yuav paub kiag lawm tias nws xav tau nyiaj mus ua dab tsi ntag? hahahahahahahahahahahahaha!

"pag"

#4 HMOOB_Sawv lig_*

HMOOB_Sawv lig_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 07:13 AM

Kuv mas tsi nyam peb tuaj sib thaab plaub le nuav tas. Yug yuav has ib yaam lug dlaab tsi yuav tau xaav zoo zoo le maav has,hu has tas kev chim xwb tes leej twg los yeej muaj txau nkaus nyag lub hlwb rig le lawm yog ( personal problem )xwb tes kuv xaav tas txhob muab tuaj sim yug tsoom phooj ywg sab lauj,tug phooj ywg nuav yog nwg yuav nyaj tag s/d pum nwg kev cheem tsum lawm peb paab ib leeg miv tsiv yeej tau luag mav tab sis koj yuav tau has tej lug kuam yog le tug tuab neeg yuav thov nyaj tag,has kuam muaj chaw rua tsoom neeg yuav paab paub koj txuj kev txom nyem,has kuam muaj pov thawj,cim kuam muaj ntau lub chaw rua luas nrhav koj,qhas lub npe tseeb,lub npe tag,qhas koj chaw nyob ( thab bieng ban )kuam lawv le qhov tseeb pob. Yuav ca le has tas kuam mej paab 10,20 yog paab tes paab xwb tsi paab tes xob nug kuv,tub tsi pub luas nug koj le hab,peb ib tsoom moob mas yeej zoo le nuav tag tog kuv yawm Sawv Lig nuav maav maav nkaag tuaj txug tes mej tub sib caav ceb muag taag lawm los pheej has lug tsi saib qaab hau le nuav tag txhaj muaj kev kum nyem taag moog le xwb.

#5 HMOOB_Vam Xeeb_*

HMOOB_Vam Xeeb_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 10:10 AM

phooj ywg thiab cov txiv ntxawm sawv daws, kuv thov nej pab ntawv yog tam sim no kuv kawm ntawv yuav tiav rau master es kuv tsis muaj nyiaj txaus them rau lawv, tus nqi yog tag nrho yog 120,000 bath kuv niam thiab txiv twb muaj pab kuv lawm thiab tab sis tsis txaus, kuv niam nkawv pab kuv them tag li 90,000 bath lawm tshuav 30,000 bath thiaj li them tag. muab hais los ces yeej kim kawg nkaus, kuv twb kawm yuav tag lawm yog kuv tsis nriav qhov nyiaj no mus them lawv tsis tau ces kuv yuav tsis tau daim degree thiab kawm tiav. kuv xav tias nej sawv daws hauv no yeej muaj coob leej ntau tus thiab yog li kuv thiaj li thov nej seb ho puas yuav muaj kev pab tau xwb..yog tsis tau los tsis ua cas yeej nkag siab tias nej s/d muaj kev khwv nyiaj nyuaj thiab

kuv lub npe yog: tsimmeej lis
nyob laos, vientiane
email: hlubkojtsispaubtag@yahoo.com
tu siab tias kuv xov tooj nyuav qhuav pawv kiag hnub no lawm thiab, thiaj li muab tsis tau phone rau nej s/d
thov txim qhov kuv sau lub topic nws maj ceev zog lawm es thiaj li sau tsis tag rau nej s/d paub os. mam sib ntsib dua

Tsis txhob txhawj nawb me tsimmeej. Kuv mam xa me ntsis los rau koj os nawb mus qhib koj lub email ces kuv mam xav rau tod nawb.

#6 HMOOB_nao tub lis_*

HMOOB_nao tub lis_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 10:23 AM

Nyob zoo tus kwv tsim meej lis. kuv tau pom koj tsab ntawv lawm.kuv nkag siab zoo ntawm qhov koj hais ntawd. tab si Vim yav nram ntej muaj neeg coob coob txawj txawj dag li ub li no. Yog li peb yeej yuav pab kom tau koj. koj yuav tau hais kom tseeb muaj neeg ua pov thawj tim khawv.thiaj li yuav zoo rau koj thiab peb cov yuav pab koj nawb tus me kwv tsim meej lis. Yog muaj tiag li koj hais kuv muaj ib tug kwv hu ua Tub ntxawg tsav nom yia no.nws nyob hauv Vinetane laos no thiab nws ua ib tug khu qhiav ntawv uas li koj puas paub nws/. yog koj paub nws no koj mus nrog nws tham es kom nws sau ntawv mus rau kuv.yog muaj tseeb li koj hais lawm kuv yuav txaus saib pab kom tau koj nawb. tus kwv tsim meej lis. kuv lus ntsib koj li no xwb muab dab tsi mam li sib tham duas. nyob zoo.

#7 HMOOB_Yaj Ntshis_*

HMOOB_Yaj Ntshis_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 10:31 AM

Me kwv, ua cas yuav hais tau ntxim hlub ua luaj os. Nov yog tijlauj li nyiaj xa rau koj os nawb.

Attached Thumbnails

 • 10000.png


#8 HMOOB_Yaj Ntshis_*

HMOOB_Yaj Ntshis_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 10:51 AM

Hais tiag xwb, txhob blob li ko tsam nws tu tu siab, yog lam ntsib tus pheej yuav ua kom koj nplaig lo Av no mas kuj tsim nyog koj ua li ko thiab mas.

Koj puas pom nws twb tsis muaj xovtooj thiab nws tseem luag luag nas. Koj xav hais tias nws hais tiag no lov. Rov mus nyeem zoo zoo os nawb. Nws lam tso dag xwb ces peb yuav tau nrog nws tso dag thiab xwb.

#9 HMOOB_Ntshiab USA_*

HMOOB_Ntshiab USA_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 11:06 AM

Phoojywg Tsimmeej, vim koj los phone pawv lawm thiab kuv xav rau koj tus email los zoo li tsis tau es kuv muab me ntsis nyiaj cia ntawm no rau koj os nawb. Kuv xav hais tias yeej txaus lawm. Saib koj puas coj mus yuav ib lub tsheb loj rau koj caij mus ua hauj lwm thiab yuav ib lub tseb rau koj os nawb.

Attached Thumbnails

 • 1,000,000.jpg


#10 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 11:43 AM

phooj ywg thiab cov txiv ntxawm sawv daws, kuv thov nej pab ntawv yog tam sim no kuv kawm ntawv yuav tiav rau master es kuv tsis muaj nyiaj txaus them rau lawv, tus nqi yog tag nrho yog 120,000 bath kuv niam thiab txiv twb muaj pab kuv lawm thiab tab sis tsis txaus, kuv niam nkawv pab kuv them tag li 90,000 bath lawm tshuav 30,000 bath thiaj li them tag. muab hais los ces yeej kim kawg nkaus, kuv twb kawm yuav tag lawm yog kuv tsis nriav qhov nyiaj no mus them lawv tsis tau ces kuv yuav tsis tau daim degree thiab kawm tiav. kuv xav tias nej sawv daws hauv no yeej muaj coob leej ntau tus thiab yog li kuv thiaj li thov nej seb ho puas yuav muaj kev pab tau xwb..yog tsis tau los tsis ua cas yeej nkag siab tias nej s/d muaj kev khwv nyiaj nyuaj thiab

kuv lub npe yog: tsimmeej lis
nyob laos, vientiane
email: hlubkojtsispaubtag@yahoo.com
tu siab tias kuv xov tooj nyuav qhuav pawv kiag hnub no lawm thiab, thiaj li muab tsis tau phone rau nej s/d
thov txim qhov kuv sau lub topic nws maj ceev zog lawm es thiaj li sau tsis tag rau nej s/d paub os. mam sib ntsib duaTus Phoojywg,

Koj kuj muaj ib lub tswv yim zab zoo thiab mas tab sis hais lus tseeb kuv yuav tsis cem tsis thuam koj nawj. Kuv ntseeg hais tias koj yeej muaj lo lus thov peb sawv daws pab tiag tab sis tus tib neeg uas nyob ntawm kev tshuam thiab nyob ntawm teeb liab teeb ntsuab kev sib tshuam ntawv feem coob cov neeg tsav tsheb dhau mus dhau los luag twb tsis pab es koj nyob deb npaum no leej twg thiaj li yuav pab koj os tus phoojywg. Kuv hais ncaj tus yuav pab koj ces tus ntawv yog tus ntse mus sab npub lawm xwb mog.

Ntawm kuv tus kheej kuv tsis muaj dab tsi pab tab sis kuv thov ib lo lus zoo rau koj xwb "THOV KOM KOJ TAU TXOJ KEV ZOO THIAB TAU RAWS LI KOJ XAV TSEG"

VIP

#11 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 11:45 AM

Phoojywg Tsimmeej, vim koj los phone pawv lawm thiab kuv xav rau koj tus email los zoo li tsis tau es kuv muab me ntsis nyiaj cia ntawm no rau koj os nawb. Kuv xav hais tias yeej txaus lawm. Saib koj puas coj mus yuav ib lub tsheb loj rau koj caij mus ua hauj lwm thiab yuav ib lub tseb rau koj os nawb.You hella funny brother; that is good one.

VIP

#12 HMOOB_Moobtshab_*

HMOOB_Moobtshab_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 12:09 PM

phooj ywg thiab cov txiv ntxawm sawv daws, kuv thov nej pab ntawv yog tam sim no kuv kawm ntawv yuav tiav rau master es kuv tsis muaj nyiaj txaus them rau lawv, tus nqi yog tag nrho yog 120,000 bath kuv niam thiab txiv twb muaj pab kuv lawm thiab tab sis tsis txaus, kuv niam nkawv pab kuv them tag li 90,000 bath lawm tshuav 30,000 bath thiaj li them tag. muab hais los ces yeej kim kawg nkaus, kuv twb kawm yuav tag lawm yog kuv tsis nriav qhov nyiaj no mus them lawv tsis tau ces kuv yuav tsis tau daim degree thiab kawm tiav. kuv xav tias nej sawv daws hauv no yeej muaj coob leej ntau tus thiab yog li kuv thiaj li thov nej seb ho puas yuav muaj kev pab tau xwb..yog tsis tau los tsis ua cas yeej nkag siab tias nej s/d muaj kev khwv nyiaj nyuaj thiab

kuv lub npe yog: tsimmeej lis
nyob laos, vientiane
email: hlubkojtsispaubtag@yahoo.com
tu siab tias kuv xov tooj nyuav qhuav pawv kiag hnub no lawm thiab, thiaj li muab tsis tau phone rau nej s/d
thov txim qhov kuv sau lub topic nws maj ceev zog lawm es thiaj li sau tsis tag rau nej s/d paub os. mam sib ntsib dua

Tab txawm koj rov hais dua los tseem tsis tau meej thiab. Koj nyob Nplogteb tiamsis ho yog them nyiaj Thaib no es yog koj mus kawm ntawv tim Thaib los yog ua li cas?. Koj lub tsev kawm ntawv hu li cas? Pos muaj povthawj tias koj yeej yog kawm ntawv tiag?, peb xav paub tseeb vim peb tsis xav pab nyiaj kom tsis muaj txiaj ntsig. Lub tsib ntsiab lus koj yuav hais mas yuav tau hais kom muaj qabhau thiab txaus ntseeg, tsis yog kuv thuam koj ntawb mog. Kuv yeej tau sau khamloob (Proposals)ntau tsab nyob rau Meskuj cov Koomhaum los lawm. Kuv xav kom koj paub es thiaj paub sau ntawv kom raug xwb.

#13 HMOOB_Plis_*

HMOOB_Plis_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 03:17 PM

Hmoob Ceev nyias thooj fab kom zoo zoo xwb. koj seb cov tsis tau paub dab tsi txawm siv hais tias nws yog hmoob lis thiab yog muaj tseeb mas me ntsis xwb yuav tau thiab.
Hmoob meskas thaum twg nej mam ntse thiab paub. peb cov tub ceev xwm no saib xwb twb paub hais tias yog dab tsi lawm
nyiaj uas ntsuas tom hnab tshos dhau ov.

#14 HMOOB_Tswjhwm_*

HMOOB_Tswjhwm_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 04:06 PM

phooj ywg thiab cov txiv ntxawm sawv daws, kuv thov nej pab ntawv yog tam sim no kuv kawm ntawv yuav tiav rau master es kuv tsis muaj nyiaj txaus them rau lawv, tus nqi yog tag nrho yog 120,000 bath kuv niam thiab txiv twb muaj pab kuv lawm thiab tab sis tsis txaus, kuv niam nkawv pab kuv them tag li 90,000 bath lawm tshuav 30,000 bath thiaj li them tag. muab hais los ces yeej kim kawg nkaus, kuv twb kawm yuav tag lawm yog kuv tsis nriav qhov nyiaj no mus them lawv tsis tau ces kuv yuav tsis tau daim degree thiab kawm tiav. kuv xav tias nej sawv daws hauv no yeej muaj coob leej ntau tus thiab yog li kuv thiaj li thov nej seb ho puas yuav muaj kev pab tau xwb..yog tsis tau los tsis ua cas yeej nkag siab tias nej s/d muaj kev khwv nyiaj nyuaj thiab

kuv lub npe yog: tsimmeej lis
nyob laos, vientiane
email: hlubkojtsispaubtag@yahoo.com
tu siab tias kuv xov tooj nyuav qhuav pawv kiag hnub no lawm thiab, thiaj li muab tsis tau phone rau nej s/d
thov txim qhov kuv sau lub topic nws maj ceev zog lawm es thiaj li sau tsis tag rau nej s/d paub os. mam sib ntsib dua
0hmoob lis>>>>>>>>>koj lub hlwb kuj tsis ua rwj loj pes tsawg thiab tsis tau txog qhov uas yuav paim. koj cav ua thaj yog hmoob nplog thov nyiaj pab thiab laiv, qhov tseeb tiag koj zaum caws vos nyob MN xwb cav dag hais tias koj mas kawm yuav tiav master degree qhov tseeb tiag daim niag janitor degree koj twb tsis tau pib es yuav cav khav los sim thov nyiaj pab los ntawm cov niam txiv hmoob nyob meskas pab koj. yog koj xav tau kev pab tiag no ces muab koj tus bank account rau kuv es kuv mam li direct deposit rau koj tus account xwb nws yuav yooj yim dua.

#15 HMOOB_hmoob lis_*

HMOOB_hmoob lis_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 08:35 PM

Cov phoojywg thiab txiv ntxawm sawv daws, kuv thov txim uas qhia pheej tsis tag rau nej thiaj ua rau sawv daws xav paub thiab hos tsis ntseeg thiab.
Kuv kawm Master nyob hauv plog teb no, lub school yog Rattana Business Administration College, nws yog ib lub school kawm txhob Bachelor xwb tab sis lub master ces cov neeg thaib tuaj qhia hnub sat and Sunday xwb os. Tos kuv hos hais nyiaj Bath los yog cov sibfwb tuaj puag tim thaib tuaj qhia diam os. Ces lub school no lawv thiaj li yuav tau sau nyiaj bath li hais. Tus website yog http://www.rbaclao.com/ lub no yog lub school nyob laos vientiane
Lub school qhia qhov master ces yog koom nrog lub school no: www.stu.ac.th nyob rau tim thaib Udone

Kuvtus email yeej yog: hlubkojtsispaubtag@yahoo.com kuv tus email yeej yog li no tiag li,
Tej zaum nej sau tsis raug es xa tsis tau xwb, thov saib zoo zoo tu email no nws yeej yog tias. hlubkojtsispaubtag@yahoo.com
kuv tus xov tooj uas pawv lawm yog: 020 5009899
Kuv yeej qhia nej qhov tseeb, tab sis nej hos nyias muaj nyias yam txoj kev xav ces tsis ua cas os

Hais rau cov txiv ntxawm uas hais phem phem thiab cem cem rau kuv tias dag no los kuv tsis xav li cas, kuv yeej paub tias nej nyob nej ib sab ntuj yeej tsis pom qhov tseeb. Txawm li cas los thov nej txhob cem cem kuv thiab, kuv twb tsis tau thov nej s/d kom xa nyiaj tsheej 100 dollar rau kuv ne, kuv tsuas thov li 10 & 20 dollar xwb, txawm nej xav li cas los tsis ua ca mog. Kuv yeej qhia rau nej paub tias kuv yeej kawm tag bachelor of English tag lawm thiab tam sim no kuv kawm Master rau Finance. Tim no master degree ces yeej piv tsis tau ntau npaum li nej cov tau becherlor nyob rau mekas os, tab sis kuj yog tus qhi kim kawg thiab thiaj li kawm tag.
Kuv kuj txawj English zoo thiab, if you wana write me in English, you can do so. I will be able to reply you in English too. kuv yeej ua hauj lwm lawm thiab tab sis tseem khaws qhov nyiaj tsis tau los them rau lub school xwb. Vim lawv xav tau sai sai thiab them kom tag rau lawv. Es kuv thiaj li tuaj thov nej xwb. Thov txhob xav li cas rau kuv mog.

Cov phooj ywg thiab cov txiv ntxawv sawv daws, tej zaum kuv tseem tsis tau paub sau ntawv kom zoo es nej thiaj tsis ntseeg kuv xwb, txawm li cas lo yeej ua nej tsaug ntau ntau rau qhov nej tuaj teb kuv cov lus. Thov nej hos mus pab chawb fawb cov shool website uas kuv sau sauv, tias lawv puas yog sib koom tes tiag thiab qhia lub master degree tiag.
Ua tsaug mam li ntsib nej dua.

tsimmeejlis

#16 HMOOB_Sawv lig_*

HMOOB_Sawv lig_*
 • Guests

Posted 07 July 2011 - 09:18 PM

Pav moog,pav lug tes yawg cov kev kawm txawm yog kev kawm txuam tsoov lawm ib raab thaib,ib raab yog plog lawm mas yuav zoo heev nawb.

#17 HMOOB_nao tub lis_*

HMOOB_nao tub lis_*
 • Guests

Posted 08 July 2011 - 01:41 AM

Cov phoojywg thiab txiv ntxawm sawv daws, kuv thov txim uas qhia pheej tsis tag rau nej thiaj ua rau sawv daws xav paub thiab hos tsis ntseeg thiab.
Kuv kawm Master nyob hauv plog teb no, lub school yog Rattana Business Administration College, nws yog ib lub school kawm txhob Bachelor xwb tab sis lub master ces cov neeg thaib tuaj qhia hnub sat and Sunday xwb os. Tos kuv hos hais nyiaj Bath los yog cov sibfwb tuaj puag tim thaib tuaj qhia diam os. Ces lub school no lawv thiaj li yuav tau sau nyiaj bath li hais. Tus website yog http://www.rbaclao.com/ lub no yog lub school nyob laos vientiane
Lub school qhia qhov master ces yog koom nrog lub school no: www.stu.ac.th nyob rau tim thaib Udone

Kuvtus email yeej yog: hlubkojtsispaubtag@yahoo.com kuv tus email yeej yog li no tiag li,
Tej zaum nej sau tsis raug es xa tsis tau xwb, thov saib zoo zoo tu email no nws yeej yog tias. hlubkojtsispaubtag@yahoo.com
kuv tus xov tooj uas pawv lawm yog: 020 5009899
Kuv yeej qhia nej qhov tseeb, tab sis nej hos nyias muaj nyias yam txoj kev xav ces tsis ua cas os

Hais rau cov txiv ntxawm uas hais phem phem thiab cem cem rau kuv tias dag no los kuv tsis xav li cas, kuv yeej paub tias nej nyob nej ib sab ntuj yeej tsis pom qhov tseeb. Txawm li cas los thov nej txhob cem cem kuv thiab, kuv twb tsis tau thov nej s/d kom xa nyiaj tsheej 100 dollar rau kuv ne, kuv tsuas thov li 10 & 20 dollar xwb, txawm nej xav li cas los tsis ua ca mog. Kuv yeej qhia rau nej paub tias kuv yeej kawm tag bachelor of English tag lawm thiab tam sim no kuv kawm Master rau Finance. Tim no master degree ces yeej piv tsis tau ntau npaum li nej cov tau becherlor nyob rau mekas os, tab sis kuj yog tus qhi kim kawg thiab thiaj li kawm tag.
Kuv kuj txawj English zoo thiab, if you wana write me in English, you can do so. I will be able to reply you in English too. kuv yeej ua hauj lwm lawm thiab tab sis tseem khaws qhov nyiaj tsis tau los them rau lub school xwb. Vim lawv xav tau sai sai thiab them kom tag rau lawv. Es kuv thiaj li tuaj thov nej xwb. Thov txhob xav li cas rau kuv mog.

Cov phooj ywg thiab cov txiv ntxawv sawv daws, tej zaum kuv tseem tsis tau paub sau ntawv kom zoo es nej thiaj tsis ntseeg kuv xwb, txawm li cas lo yeej ua nej tsaug ntau ntau rau qhov nej tuaj teb kuv cov lus. Thov nej hos mus pab chawb fawb cov shool website uas kuv sau sauv, tias lawv puas yog sib koom tes tiag thiab qhia lub master degree tiag.
Ua tsaug mam li ntsib nej dua.

tsimmeejlis

Tus kwv tsim meejlis ua cas koj tsis saib kuv cov ntawv es koj hov mus saib lwm tus neeg tej niag ua luav sau hais phem phem rau koj xwb.yog koj xav tau kev pab tiag mus qhib koj lub Email es teb kuv cov lus mus rau kuv nawb tus kwv tsim meej lis aws.

#18 HMOOB_Ruam Tiag Tiag_*

HMOOB_Ruam Tiag Tiag_*
 • Guests

Posted 08 July 2011 - 02:46 AM

Ntuj os ntuj aw, ua cas kuv yuav xav luag nej ua luaj li os, ua cas 3 hmoob meskas lam nyob meskas xwb tab sis mas ruam tiag tiag li os lawv aw! ruam ti nkaus txha li lawm os, txiv neej ntxias xwb es twb tau lawm, tos li uas 3 cov me ntxhais hmoob nplog uas ncej puab dawb dawb, hais lus qab qab zib ho muab1 txhia niag thaub laus hmoob meskas kaus ua nws nyiaj dug lug, kob huam tag los vim yog tseem ruam ruam li nej cov no ntag los mas, nej qhuas tias nej mas nyob meskas mas nej nim muaj muaj nyiaj, nyiaj $$$$$$$$$ mas nim muaj muaj nqis no, muaj nyiaj $$$$$$ ntau tag npaum nej ua cas ho tsis pab yus tus ntawm xub ntiag ua ntej mas, luag tom tej ib nyuag hais no mas nim cav khav npaum ub npaum no tias yus mas muaj nyiaj tshaj es mam li pab, ua cas kuv yuav mus pab txaj muag ua luaj li os hmoob aw, nej tej nyiaj uas nej khav khav ko tseg cia coj mus txiag cov - uas mos mos tim Laos ntshe haj tseem cav ua rau nej hnub nyoog ntev zog tuaj thiab ntshav cav tsis nce siab niv!

Ruam tiag tiag li os lawv aw!

#19 HMOOB_Vaub kib_*

HMOOB_Vaub kib_*
 • Guests

Posted 08 July 2011 - 07:34 AM

Kuv li kuv ruam tab kuv muaj kuv tsev,txawm kuv yog vaub kib los yeej zoo siab lawm,ho cov hmoob plog thiab cov thaub laus mob taws vwm tim Mekas mas leej twg los tias ntse tab sis qhov tseeb ces yog muab kev khib los hais niaj nub sib ceg hauv yeeb phiaj no xwb. Ca kuv tus Vaub kib no yuav laj mloog ua luaj,nag mo nab qas hais rau kuv tias qhov ua cov hmoob nyob Canada,french,Australia,thiab Germanny tsi tshas pom tawm tuaj rog hmoob plog hais los twb yog lawv tsi tshas mus yuav plaib tim los tsuag tuaj coj lawv thiaj muaj kev thaj yeeb zog,qhov nov ntshais yuav tseeb thiab laiv. Ab ua neeg nyob tus tib neeg ua raug tso lawm los pheej mus ( Interfair )rau luas lub neej no puas yog ncaaj ncees thiab nab,Kuv vaub kib xav koj ntuj muab cov hmoob plog ua tsi txawj xav thiab cov hmoob Mekas ua mob taws vwm pheej niaj nub tuaj cav hauv nov los ua vaub kib cia kuv tus vaub kib no mus ua neeg kav lawv xwv thiaj muaj kev thaj yeeb rau tsoom hmoob zoo nyob thoob qab ntuj nav. Tib neeg txoj cai tsua zoo rau tus neeg zoo thiab coj cai xwb,ho yuav tsi zoo rau tus tib neeg yuam cai li,Vaub kib li kuv twb txawj ntshai ca lawv ho tsi ntshai lawv li mas yuav yog pom zaj pom dlab mas lawv thiaj yuav ntshai lawv puas xav txog tias kev phem yog liam sim no ne.

#20 HMOOB_Ntxhuav_*

HMOOB_Ntxhuav_*
 • Guests

Posted 08 July 2011 - 12:47 PM

Kuv li kuv ruam tab kuv muaj kuv tsev,txawm kuv yog vaub kib los yeej zoo siab lawm,ho cov hmoob plog thiab cov thaub laus mob taws vwm tim Mekas mas leej twg los tias ntse tab sis qhov tseeb ces yog muab kev khib los hais niaj nub sib ceg hauv yeeb phiaj no xwb. Ca kuv tus Vaub kib no yuav laj mloog ua luaj,nag mo nab qas hais rau kuv tias qhov ua cov hmoob nyob Canada,french,Australia,thiab Germanny tsi tshas pom tawm tuaj rog hmoob plog hais los twb yog lawv tsi tshas mus yuav plaib tim los tsuag tuaj coj lawv thiaj muaj kev thaj yeeb zog,qhov nov ntshais yuav tseeb thiab laiv. Ab ua neeg nyob tus tib neeg ua raug tso lawm los pheej mus ( Interfair )rau luas lub neej no puas yog ncaaj ncees thiab nab,Kuv vaub kib xav koj ntuj muab cov hmoob plog ua tsi txawj xav thiab cov hmoob Mekas ua mob taws vwm pheej niaj nub tuaj cav hauv nov los ua vaub kib cia kuv tus vaub kib no mus ua neeg kav lawv xwv thiaj muaj kev thaj yeeb rau tsoom hmoob zoo nyob thoob qab ntuj nav. Tib neeg txoj cai tsua zoo rau tus neeg zoo thiab coj cai xwb,ho yuav tsi zoo rau tus tib neeg yuam cai li,Vaub kib li kuv twb txawj ntshai ca lawv ho tsi ntshai lawv li mas yuav yog pom zaj pom dlab mas lawv thiaj yuav ntshai lawv puas xav txog tias kev phem yog liam sim no ne.


Koj tsis paub hais tias kuv tham cov me ntxhais zoo nkauj mos mos nplog teb es kuv dag lawv hais tias kuv nyob Canada, Frence, Australia, los sis Germany ces lawv yeej khwb xovtooj tsis fiv xov li no lov. Cov tib neeg es nyob cov teb chaws no tseem niaj hnub npau suav toog yuav mus Meskas xwb nas. Cov tib neeg es nyob Canada, Frence, Australia, thiab Germany no ces lawv tuaj saib Meskas teb tab sis cia li tsis rov qab mus lawv teb chaws li lawm. Lawv xum ua cov niag illegal immigrants nyob ua huaj lwm qab rooj es tsuav tau nyob Meskas xwb nas. Neeg ntiaj teb thoob qab ntuj khwb no ces npau suav toog mus nyob Meskas xwb xyov yog dab tsi. Coob coob tus pojniam los sis txiv neej muaj metub menyuam nyob hauv tsev tos tab sis thaum mus txog Meskas cia li tsis kam rov qab mus tsev lawm. Nej sim xav saib yog vim dab tsi tiag.

#21 HMOOB_teb chaw ywj pheej_*

HMOOB_teb chaw ywj pheej_*
 • Guests

Posted 09 July 2011 - 01:15 AM

Koj tsis paub hais tias kuv tham cov me ntxhais zoo nkauj mos mos nplog teb es kuv dag lawv hais tias kuv nyob Canada, Frence, Australia, los sis Germany ces lawv yeej khwb xovtooj tsis fiv xov li no lov. Cov tib neeg es nyob cov teb chaws no tseem niaj hnub npau suav toog yuav mus Meskas xwb nas. Cov tib neeg es nyob Canada, Frence, Australia, thiab Germany no ces lawv tuaj saib Meskas teb tab sis cia li tsis rov qab mus lawv teb chaws li lawm. Lawv xum ua cov niag illegal immigrants nyob ua huaj lwm qab rooj es tsuav tau nyob Meskas xwb nas. Neeg ntiaj teb thoob qab ntuj khwb no ces npau suav toog mus nyob Meskas xwb xyov yog dab tsi. Coob coob tus pojniam los sis txiv neej muaj metub menyuam nyob hauv tsev tos tab sis thaum mus txog Meskas cia li tsis kam rov qab mus tsev lawm. Nej sim xav saib yog vim dab tsi tiag.

qhov ceem ceeb uas tib neeg xav mus nyob rau miskas teb mas yog li no
mikas teb yog ib lub teb chaws ncaj ncees tiag tiga li koj ua txaum lawv mam li ntes koj
koj tsis ua txhaum ces yeej tsis muaj tus yuav iab hiam koj li yog li ntawd nws thiaj li yog ib
lub teb chaws ua dawb huv txoj cai yoc txoj cai toag tiag..
hos zoo raws li kuv paub mas lub teb chaw thiab teb thiab lub teb chaws nplog no mas lawv pom koj muaj nyiaj
pom koj noj taus hais tau txawj ntse ces lawv xav txhom koj ces lawv cia li yuam cai txhom mus kaw
lawm xwb yeej tsis yuav txoj cai li yog vim cov teb chaws no coj tsis ncaj ncees thiaj ua rau cov tib neeg tsis xav nyob li ua tsaug

#22 HMOOB_Tub Ntsuag_*

HMOOB_Tub Ntsuag_*
 • Guests

Posted 09 July 2011 - 05:11 AM

Thov nej sawv daws, thov nej cov uas yog hmoob mekas na, nej puas kam pab kuv me me li 10 20 dollar os. Nej cov txiv ntxawm sawv daws na, yog nej muaj me me rau kuv ces kuv mam nco nej tsiaj ntsig mu sib sis os. Vim tam sim no kuv muaj kev txom nyem heev rau kuv tus kheej xav kom nej muaj lub siab dawb pab nyiaj txiag puas laib os, thov nej yog tsis xav pab los txhob cem kuv, yog tsis xav pag los txhob noog kuv ntxiv nawb.

Phooj ywg "Hmoob Lis" koj thov nyiaj tau 2-3 hnub no lawm es lawv puas pab koj thiab na?

Yog tias thov nyiaj yooj yim tag npaum ko no kuv kuj xav thov thiab tiag.

Kuv mas yog Hmoob caub fab, kuv nyuam qhuav tawm los lua tau 2 xyoos no xwb, thaum peb tseem nyob rau hau dej Najciab uas yog sab taw roob Phu Npiab puab sab xeev khuam, nplog liab tuaj muab kuv niam thiab kuv txiv nrog rau kuv tus muam yau thiab kuv 1 tug kwv tua tuag tag 6 thaum 1 tag hmoo, hnub tim 15/3/2008 lawm , cov uas raug tua zaum no kam muaj tag nrho yog 8 leej diam, kuv dim vim hmo ntawv kuv thiab kuv tus npawg Npis wb mus zov nploos lawm xwb, tsis yog li ntshe kuv twb tuag lawm thiab os, zoo kawg uas lub ntuj tsis pub kuv tuag.

Tau 5 hlis tom qab uas yog hnub tim 20/08/2008 kuv thiaj txiav txim siab nyiag kev khiav tawm los lua nplog liab lawm, vim kuv tsev neeg tuag tag tsuas tshuav kuv 1 leeg lawm xwb, kuv thiaj li txiav txim siab tawm los lua.

Chiv thawj thaum 3 nyuam qhuav tawm los tshiab tshiab ntawv tsoom fwv Laos kuj pab mov noj, vuas vov tsev, lauj kaub tais diav, pam vov thiab lwm lwm yam, tab sis ziag no lawv tsis pab lawm, ces kuv thiaj txom nyem heev.

Yog nej leej twg ho hlub tshua txog tus neeg ntsuag no ua neej poob qab li kuv no thiab no thov pab me me $$$$$$$$$ rau kuv tau coj mus sib ntxiv thiab seb puas txaus kuv yuav 1 daim liaj uas nyob ze tom nroog tso kuv yuav txav mus nyob tom nroog thiaj li ze kev vam meej.

Yog nej leej twg tsis txaus siab pab no thaum nyeem kuv cov lus tag cia li ua twj ywm tsis txhob teb thiab thov tsis txhob lam hais lus phem phem 6 kuv nawb mog. Yog tsis nkag siab los sis xav paub no ces ho nug kuv ntxiv.

Tshaj rau tojsiab.com yog kuv cov lus no ntxim li tsis zoo mloog los sis yuav muaj teem meem 6 lwm tus tshwj xeeb mas yog 6 3 hmoob no thov tojsiab pab muab rho tawm yuav muaj lus ua tsaug ntau.

Kawg no thov ua tsaug ntau 6 nej lub siab zoo.

Sau npe: Tub Ntsuag no xeem Vwj nyob Xeev khuam Laos.

#23 HMOOB_hmoob lis_*

HMOOB_hmoob lis_*
 • Guests

Posted 09 July 2011 - 09:18 AM

Phooj ywg "Hmoob Lis" koj thov nyiaj tau 2-3 hnub no lawm es lawv puas pab koj thiab na?

Yog tias thov nyiaj yooj yim tag npaum ko no kuv kuj xav thov thiab tiag.

Kuv mas yog Hmoob caub fab, kuv nyuam qhuav tawm los lua tau 2 xyoos no xwb, thaum peb tseem nyob rau hau dej Najciab uas yog sab taw roob Phu Npiab puab sab xeev khuam, nplog liab tuaj muab kuv niam thiab kuv txiv nrog rau kuv tus muam yau thiab kuv 1 tug kwv tua tuag tag 6 thaum 1 tag hmoo, hnub tim 15/3/2008 lawm , cov uas raug tua zaum no kam muaj tag nrho yog 8 leej diam, kuv dim vim hmo ntawv kuv thiab kuv tus npawg Npis wb mus zov nploos lawm xwb, tsis yog li ntshe kuv twb tuag lawm thiab os, zoo kawg uas lub ntuj tsis pub kuv tuag.

Tau 5 hlis tom qab uas yog hnub tim 20/08/2008 kuv thiaj txiav txim siab nyiag kev khiav tawm los lua nplog liab lawm, vim kuv tsev neeg tuag tag tsuas tshuav kuv 1 leeg lawm xwb, kuv thiaj li txiav txim siab tawm los lua.

Chiv thawj thaum 3 nyuam qhuav tawm los tshiab tshiab ntawv tsoom fwv Laos kuj pab mov noj, vuas vov tsev, lauj kaub tais diav, pam vov thiab lwm lwm yam, tab sis ziag no lawv tsis pab lawm, ces kuv thiaj txom nyem heev.

Yog nej leej twg ho hlub tshua txog tus neeg ntsuag no ua neej poob qab li kuv no thiab no thov pab me me $$$$$$$$$ rau kuv tau coj mus sib ntxiv thiab seb puas txaus kuv yuav 1 daim liaj uas nyob ze tom nroog tso kuv yuav txav mus nyob tom nroog thiaj li ze kev vam meej.

Yog nej leej twg tsis txaus siab pab no thaum nyeem kuv cov lus tag cia li ua twj ywm tsis txhob teb thiab thov tsis txhob lam hais lus phem phem 6 kuv nawb mog. Yog tsis nkag siab los sis xav paub no ces ho nug kuv ntxiv.

Tshaj rau tojsiab.com yog kuv cov lus no ntxim li tsis zoo mloog los sis yuav muaj teem meem 6 lwm tus tshwj xeeb mas yog 6 3 hmoob no thov tojsiab pab muab rho tawm yuav muaj lus ua tsaug ntau.

Kawg no thov ua tsaug ntau 6 nej lub siab zoo.

Sau npe: Tub Ntsuag no xeem Vwj nyob Xeev khuam Laos.

tus phooj ywg tub ntsuag, kuv yeej tau thov lawv sawv daws tiag tab sis zoo ib txhia pheej tseem tias yus tsab ntse tuaj thov nyiaj li ub li no thiab kom lwm tus txhob ruam es xa nyiaj rau yus. qhov kuv thov yeej yog tiag tiag thiab kuv twb teb lawv coob leej txog ntawm lub school kuv kawm lawm tab sis lawv kuj tsis teb dab tsi lawm thiab. qhov kuv thov twb yog lub school maj tau nyiaj heev lawm xwb niam thiab txiv los pab thaib kuv ua hauj lwm los tseem them tsis tau laib thiab kim heev. txawm li cas los tsis ua cas yog lawv muaj lub siab dawb xav pab tiag no lawv yeej noog npe thiab xa me ntsis los lawm os. tab sis lawv sawv daws tsis ntseeg ces tsis ua li cas mog.
hais txog ntawm koj, koj tias tawm hauv caubfab los tau ob lub xyoos xwb es tseem siv txawj siv internet lawm no mas, thov txim nawb kuv yuav tau cem koj me ntsis, txhob lam los hais li koj ma, qhov kuv hais rau sawv daws yog tiag, qhov koj hais koj yog tsis muaj tseeb li na...thov zam txim nawb mam li ntsib koj dua os..

#24 HMOOB_Tub Hmoob US_*

HMOOB_Tub Hmoob US_*
 • Guests

Posted 09 July 2011 - 01:13 PM

tus phooj ywg tub ntsuag, kuv yeej tau thov lawv sawv daws tiag tab sis zoo ib txhia pheej tseem tias yus tsab ntse tuaj thov nyiaj li ub li no thiab kom lwm tus txhob ruam es xa nyiaj rau yus. qhov kuv thov yeej yog tiag tiag thiab kuv twb teb lawv coob leej txog ntawm lub school kuv kawm lawm tab sis lawv kuj tsis teb dab tsi lawm thiab. qhov kuv thov twb yog lub school maj tau nyiaj heev lawm xwb niam thiab txiv los pab thaib kuv ua hauj lwm los tseem them tsis tau laib thiab kim heev. txawm li cas los tsis ua cas yog lawv muaj lub siab dawb xav pab tiag no lawv yeej noog npe thiab xa me ntsis los lawm os. tab sis lawv sawv daws tsis ntseeg ces tsis ua li cas mog.
hais txog ntawm koj, koj tias tawm hauv caubfab los tau ob lub xyoos xwb es tseem siv txawj siv internet lawm no mas, thov txim nawb kuv yuav tau cem koj me ntsis, txhob lam los hais li koj ma, qhov kuv hais rau sawv daws yog tiag, qhov koj hais koj yog tsis muaj tseeb li na...thov zam txim nawb mam li ntsib koj dua os..


Nyob zoo tus phooj ywg, ntawm no kuv yog ib tug tub tseem tab tom kawm yuav kuv daim MA xyoo 2 nyob xeev MN sab qaum teb ntawm teb chaws America.
Kuv pom koj tsab ntawv uas koj post rau hauv toj siab no. kuv xav teb rau koj tus ua phooj ywg hais tias yog vim li cas thiaj li muaj cov phooj ywg sawv ntawv tso dag teb rau koj, yog vim rau qhov hais tias hauv toj siab no yog ibqho chaw rau peb tuaj tauv pem ua si lub sij hawm nyob thiab nkag tuaj saib duab hluas nkauj hmoob xwb. yog koj thov nyiaj nyob rau hauv no koj puas yuav tau nyiaj, tij laug xav kom koj tus ua kwv paub hais tias lub sij hawm no muaj neeg dag noj dag haus nyob puv lub ntiaj teb no lawm, ua ntej luag yuav pab ib qho nyiaj rau koj nws tsis yooj yim npaum li qhov koj xav ntawv, luag yuav tsum find out los yog nrhiav kom tau qhov tseeb luag thiaj li yuav pab koj, yuav hais tias ib tug phooj ywg txawv txawv li koj, nws twb yog kuv tus kwv kiag ntawm kuv xub ntiag los kuv tseem yuav xyuas qhov kom meej pem hais tias ua li nws yuav yuav nyiaj mus ua dab tsi tiag, yog tsis muaj qhov tseeb kuv twb tsis muab, hais lo lus tuaj siab, peb cov hmoob nyob rau nplog teb kuj tsis phem kom tag tag, tiam sis muaj ib txhia mas nws yeej khwv tag nrho nws lub tswv yim nrhiav nyiaj los ntawm hmoob American, vim yog tej no thiaj li ua ib qho tsis zoo rau peb sawv daws nyob rau lub caij nyoog no. tej zaum kuj yuav muaj tseeb raws li koj thov peb sawv daws nyob rau hauv no, tiam sis kuv xav hais tias peb cov phooj ywg uas niaj hnub tuaj ua si rau hauv toj siab no 99.9% yeej xav hais tias koj dag xwb no, thiab 99% kuj tseem ntaus nqi tsis zoo rau koj thiab, txawm li cas los tij laug qhia rau koj tus ua kwv hais tias nyiaj txiag nws tsis yooj yim npaum li qhov yus xav ntawv no ov. lub sij hawm no neeg tsis ruam npaum li qhov yus xav ntawv lawm thiab, koj twb pom hais tias tag nrho cov neeg sau ntawv teb koj hauv no puav leej hais tib yam nkaus xwb, tsuas muaj tib leeg thiaj li teb koj hais tias kuv yog hmoob lis thiab, yog li no thiaj li hais tias 99% yog cov tsis ntseeg koj, txawm li cas los tsis txhob tu siab thiab txhob chim rau tij laug, tij laug tsuas yog qhia txog neeg lub tswv 8 rau koj xwb.

#25 HMOOB_Vam Lis_*

HMOOB_Vam Lis_*
 • Guests

Posted 09 July 2011 - 04:05 PM

Thov nej sawv daws, thov nej cov uas yog hmoob mekas na, nej puas kam pab kuv me me li 10 20 dollar os. Nej cov txiv ntxawm sawv daws na, yog nej muaj me me rau kuv ces kuv mam nco nej tsiaj ntsig mu sib sis os. Vim tam sim no kuv muaj kev txom nyem heev rau kuv tus kheej xav kom nej muaj lub siab dawb pab nyiaj txiag puas laib os, thov nej yog tsis xav pab los txhob cem kuv, yog tsis xav pag los txhob noog kuv ntxiv nawb.

Tub Hmoob Lis, kuv los yeej yog koj ib tus txiv ntxawm Hmoob Lis nyob California. Kuv nyeem koj lub topic thiab thawj kab ntawv xwb ces kuv yeej paub hais tias koj lam tuaj tso dag ua si xwb. Yog koj twb kawm ntawm mus rau Master lawm, kuv xav hais tias koj cov lus tsis zoo li no. Yog koj yeej thov nyiaj tiag los peb tsuas consider koj yog spam xwb vim peb twb tsis tau paub koj yog leej twg nas. Yog hais tias thov nyiaj hauv internet yooj yim npaum li xav ces kuv tus no yeej rov los ua xam xaj nplog nyob nplog dag noj dag haus lawm xwb los mas. Raws li koj cov information koj tso ntawm no txawm leej twg xav xa nyiaj npaum li cas rau koj los lawv yeej tsis paub yuav xa leej twg nas.

#26 HMOOB_Tub Ntsuag_*

HMOOB_Tub Ntsuag_*
 • Guests

Posted 10 July 2011 - 05:43 AM

tus phooj ywg tub ntsuag, kuv yeej tau thov lawv sawv daws tiag tab sis zoo ib txhia pheej tseem tias yus tsab ntse tuaj thov nyiaj li ub li no thiab kom lwm tus txhob ruam es xa nyiaj rau yus. qhov kuv thov yeej yog tiag tiag thiab kuv twb teb lawv coob leej txog ntawm lub school kuv kawm lawm tab sis lawv kuj tsis teb dab tsi lawm thiab. qhov kuv thov twb yog lub school maj tau nyiaj heev lawm xwb niam thiab txiv los pab thaib kuv ua hauj lwm los tseem them tsis tau laib thiab kim heev. txawm li cas los tsis ua cas yog lawv muaj lub siab dawb xav pab tiag no lawv yeej noog npe thiab xa me ntsis los lawm os. tab sis lawv sawv daws tsis ntseeg ces tsis ua li cas mog.
hais txog ntawm koj, koj tias tawm hauv caubfab los tau ob lub xyoos xwb es tseem siv txawj siv internet lawm no mas, thov txim nawb kuv yuav tau cem koj me ntsis, txhob lam los hais li koj ma, qhov kuv hais rau sawv daws yog tiag, qhov koj hais koj yog tsis muaj tseeb li na...thov zam txim nawb mam li ntsib koj dua os..

Npawg "Hmoob Lis" kuv lub neej txoj kev txom nyem mas yeej muaj tiag tiag li kuv tau tham ntag yeej tsis dag kiag li, yog tseem dag thiab thov kom kuv haj yam txom nyem tshaj no ntxiv.

Thaum kuv tseem nyob tim hav zoov ntawv kuv yeej tau kawm ntawv hmoob thiab ces kuv thiaj txawj ntawv hmoob, hos internet mas yog kuv tawm los kuv muaj ib tug phooj ywg nws muaj ib lub chaw qhia internet ces luv thiaj li thov nws qhia kuv, kuv yeej tsis tau paub ntau kiag li, tsuas yog paub tshawb duab saib thiab sau ntawv ua si xwb. Koj xav tias qhov nyuag sau ntawv tso rau toj siab no es nim yuav siv sib hawm kawm li 2-3 xyoos no lov? kuv tsuas siv sij hawm kawm li 2-3 hnub xwb kuv twb sau tau lawm as! txawm koj yuav cem me ntsis los yeej tsis ua cas, vim kuv yog tub ntsuag ib txwm txom nyem thiab raug cem los lawm ntau zaus.
Hais txog kev thov nyiaj mas kuv tsuas lam sau lom zem ua sis xwb, vim kuv pom koj sau thov nyiaj li saum toj no nav es kuv thiaj lam sau raws koj qab kom koj tau luag xwb! hahahahahahahahahhahahahah

Sib ntsib dua mog!

#27 HMOOB_hmoob lis_*

HMOOB_hmoob lis_*
 • Guests

Posted 10 July 2011 - 09:39 PM

Tub Hmoob Lis, kuv los yeej yog koj ib tus txiv ntxawm Hmoob Lis nyob California. Kuv nyeem koj lub topic thiab thawj kab ntawv xwb ces kuv yeej paub hais tias koj lam tuaj tso dag ua si xwb. Yog koj twb kawm ntawm mus rau Master lawm, kuv xav hais tias koj cov lus tsis zoo li no. Yog koj yeej thov nyiaj tiag los peb tsuas consider koj yog spam xwb vim peb twb tsis tau paub koj yog leej twg nas. Yog hais tias thov nyiaj hauv internet yooj yim npaum li xav ces kuv tus no yeej rov los ua xam xaj nplog nyob nplog dag noj dag haus lawm xwb los mas. Raws li koj cov information koj tso ntawm no txawm leej twg xav xa nyiaj npaum li cas rau koj los lawv yeej tsis paub yuav xa leej twg nas.

ua tsaug rau koj cov lus qhia os, kuv sau lub topic twb yog maj ceev zog lawm es sawv daws thiaj li nkag siab mus nyias ib yam thiab tsis tshua ntseeg lawm. tab sis kuv kuj tau teb ntau yam thiab sawv daws xav paub nyob rau cov ntawv sawv toj sauv lawm. xav tias yog leej twg xav paub tiag kuj mam mus saib lub school webiste dua los yog noog kuv tau. thiab raws li kuv thov mas tsuas 10 thiab 20 dolas xwb, tsis tau thov ntau npaum li cas li. yog tias thov ntau mas nej thiaj li xav tias yog spam thiab scam dag xwb. tab sis nov tsuas yog ib leej me ntsis 10 20 dolas los yog 4-5 dola xwb, nws yeej tsis ua rau sawv daws txom nyem thiab khwv nyuaj kiag li, txawm li cas los tsis ua cas mog. sawv daws tus xav li cas los muaj, ces cia kuv mam maj mam nriav kuv thiab thov lwm tus pab rau kuv kom them txaus rau lub school kuv kawm os..nyob zoo sawv daws..

#28 HMOOB_Ntshe Liab Tw_*

HMOOB_Ntshe Liab Tw_*
 • Guests

Posted 11 July 2011 - 01:32 PM

Mes tub aw, koj puas paub hais tias koj thov 10 tawm duas xwb tab sis tus nqi xa twb yog 12 duas lawm. Yog koj tseem hais 5-6 duas ces haj yam tsis ua hauj lwm lawm vim tus nqi xa ntau tshaj cov nyiaj yuav xa lawm.

#29 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 11 July 2011 - 09:03 PM

koj xa 20 dolar tus qhi xa yog 12 ces twb tshuav 8 dolar rau tus tub no lawm ne. yog li peb sawv daws pab li leeg 29 dollar xwb mas. ok? tab sis nej puas pom zoo li kuv hais mas yog pom zoo ces sawv daws thov nws npe thiab chaw nyob es peb mam sib pab ib leeg ib 20 os. peb hmoob yuav tsum sib pab me me xwb tsis txom nyem os mog..sawv daws

#30 HMOOB_UabKausNpua_*

HMOOB_UabKausNpua_*
 • Guests

Posted 26 July 2011 - 04:12 PM

Thaub hmoob lis,

Koj puas tau txais hmoob mis kas li nyiaj os? Hmoob mis kas xa tau npaum li cas nyiaj los rau koj lawm os? Los yog puas muaj tus xav nyiaj los pab koj? Twb ntev loo lawm yog tias hmoob mis kas xav pab koj tiag tiag no ces ntshe yeej pab los txog koj lawm, yog li no qhia rau peb paub nawb...

#31 HMOOB_chojyeeb_*

HMOOB_chojyeeb_*
 • Guests

Posted 27 July 2011 - 07:14 AM

kuv yog choj yeeb, kuv pom zoo li hmoob hais, peb sawv daws sis pab kom tau ib pob nyiaj xa mus rau yawg hluas thov tuaj no nawv. kuv tuaj 77 kiag nawv. saib leej twg pab thiab pab nawv peb pab nws nawv.Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users