Jump to content


ua zoo tau zoo


1 reply to this topic

#1 HMOOB_hmoob1yam_*

HMOOB_hmoob1yam_*
  • Guests

Posted 14 September 2010 - 01:03 PM

thaum ub lub caij sij hawm hluas leej twg los yeej xav tias kev ua hluas mas zoo dua lwm yam. Tub Pov nws yog ib tug tub hluas nws muaj ib tug hluas nkauj nws yeej nco kawg nkaus tab sis vim txojkev kawm, nws kuj tau tuaj mus kawm rau lwm lub zos uas nyob deb ntawm lawv zos. Tub Pov nws mus kawm ces kuj nco tus hluas nkauj kawg txog lub caij so kuj tau maj rov los saib nws tus hluas nkauj. Nyob li ntawm nws tus hluas nkauj ces sij hawm ncua ntev zus txoj kev hlus pib nplo. Thaum tub Pov nws pom tau tias txoj kev hlub ntawd txawv lawm nws kuj tau rov los tsev mus hais niam thiab txiv lawv kuj ua raws li tub pov qhov ntshaw. tab sis txoj kev ntshawm ntawm tub Pov tsis yog txoj kev ntshawm ntawm nws tus hluas nkauj. Tub Pov niam thiab txiv tau thov neeg tuaj nqis tsev hais poj niam rau tub Pov. Thaum lawv mus hais tsis tau poj niam rau tub Pov. ces nws thiaj ua ib siab tuaj mus kawm ntawv vim txoj kev nco dhau ua kev tu siab. Tub Pov thiaj tuaj mus kawm ntawv txog rau hnub tub pov tau txais nws daim ntawv pov thawj PHd. Tub pov tau los pib nws lub neej tau ua ib txoj hauj lwm cawm kho tib neeg los ntawm txoj kev muaj mob.
Yog koj tsis muaj tus hlub los yog plam hluas nkauj tib yam li tub Pov yeej meem rau siab vim ib hnub yeej yuav tau yam koj ntshaw thiab tus yuav tos koj tom ntej tseem zoo dua tus qub lawm. Cov phooj ywg sawv daws los peb taug tub pov txoj kev es thaum kawg peb thiaj yuav zoo ib yam li tub pov.

#2 HMOOB_kor_*

HMOOB_kor_*
  • Guests

Posted 27 September 2010 - 02:58 AM

thaum ub lub caij sij hawm hluas leej twg los yeej xav tias kev ua hluas mas zoo dua lwm yam. Tub Pov nws yog ib tug tub hluas nws muaj ib tug hluas nkauj nws yeej nco kawg nkaus tab sis vim txojkev kawm, nws kuj tau tuaj mus kawm rau lwm lub zos uas nyob deb ntawm lawv zos. Tub Pov nws mus kawm ces kuj nco tus hluas nkauj kawg txog lub caij so kuj tau maj rov los saib nws tus hluas nkauj. Nyob li ntawm nws tus hluas nkauj ces sij hawm ncua ntev zus txoj kev hlus pib nplo. Thaum tub Pov nws pom tau tias txoj kev hlub ntawd txawv lawm nws kuj tau rov los tsev mus hais niam thiab txiv lawv kuj ua raws li tub pov qhov ntshaw. tab sis txoj kev ntshawm ntawm tub Pov tsis yog txoj kev ntshawm ntawm nws tus hluas nkauj. Tub Pov niam thiab txiv tau thov neeg tuaj nqis tsev hais poj niam rau tub Pov. Thaum lawv mus hais tsis tau poj niam rau tub Pov. ces nws thiaj ua ib siab tuaj mus kawm ntawv vim txoj kev nco dhau ua kev tu siab. Tub Pov thiaj tuaj mus kawm ntawv txog rau hnub tub pov tau txais nws daim ntawv pov thawj PHd. Tub pov tau los pib nws lub neej tau ua ib txoj hauj lwm cawm kho tib neeg los ntawm txoj kev muaj mob.
Yog koj tsis muaj tus hlub los yog plam hluas nkauj tib yam li tub Pov yeej meem rau siab vim ib hnub yeej yuav tau yam koj ntshaw thiab tus yuav tos koj tom ntej tseem zoo dua tus qub lawm. Cov phooj ywg sawv daws los peb taug tub pov txoj kev es thaum kawg peb thiaj yuav zoo ib yam li tub pov.

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users