Jump to content


- - - - -

Lub Neej Ib Ntshais Muag


12 replies to this topic

#1 HMOOB_TubNyobIbLeeg_*

HMOOB_TubNyobIbLeeg_*
 • Guests

Posted 16 June 2011 - 08:48 PM

thaum kuv pom koj kuv tsuas pom kev hlub xwb
ob leeg ua ib lub neej qab thiab tsuag nyob ntawm wb
kuv hlub koj koj hlub kuv wb nyob tau luag ntxhwb ntxhi
tsis muaj tshawg hnub wb muaj mi tub mi nyuam tsis muaj kev nyuaj siab dabtsi
ua cas ib ntshais muag teeb meem los tso tau kuv nyob deb ntawm koj
lub sij hawm tsis muaj rau kuv los txog koj twb ho phlog
hnov xov tooj nrov koj hais tias txog niam txiv tsev
nyuam kuv siab xav coj koj rov los koj tsis rov tsuas hais tau txhob nyob ntev
hnub dhau hnub hmo dhau hmo tseem muaj kev hlub nyob khov kho nco
niam txiv tsis keev los ua tsis tau li cas tsuas nyob tos
hnub dhau hnub hmo dhau mog koj siab pauv zuj zus
ua tsis tau li cas thiaj tuaj thawj koj los koj tsis lees yog kuv tus
zaum no ces wb kev hlub kev nco tu tag nro nrog huab nrog cua mus
yog muaj hnub koj xam pom kuv yog tus hlub koj no ros los ua kuv tus
lub sij hawm no tseem tos ntshoov koj mog tus kuv hlub MaiKwm........

#2 HMOOB_Thimxav_*

HMOOB_Thimxav_*
 • Guests

Posted 17 June 2011 - 11:50 AM

thaum kuv pom koj kuv tsuas pom kev hlub xwb
ob leeg ua ib lub neej qab thiab tsuag nyob ntawm wb
kuv hlub koj koj hlub kuv wb nyob tau luag ntxhwb ntxhi
tsis muaj tshawg hnub wb muaj mi tub mi nyuam tsis muaj kev nyuaj siab dabtsi
ua cas ib ntshais muag teeb meem los tso tau kuv nyob deb ntawm koj
lub sij hawm tsis muaj rau kuv los txog koj twb ho phlog
hnov xov tooj nrov koj hais tias txog niam txiv tsev
nyuam kuv siab xav coj koj rov los koj tsis rov tsuas hais tau txhob nyob ntev
hnub dhau hnub hmo dhau hmo tseem muaj kev hlub nyob khov kho nco
niam txiv tsis keev los ua tsis tau li cas tsuas nyob tos
hnub dhau hnub hmo dhau mog koj siab pauv zuj zus
ua tsis tau li cas thiaj tuaj thawj koj los koj tsis lees yog kuv tus
zaum no ces wb kev hlub kev nco tu tag nro nrog huab nrog cua mus
yog muaj hnub koj xam pom kuv yog tus hlub koj no ros los ua kuv tus
lub sij hawm no tseem tos ntshoov koj mog tus kuv hlub MaiKwm........


Hey, yog koj lam hais pajlug xwb lossi yeej muaj tseeb tiag rau koj mas? Yog muaj tseeb, ua li cas ho tsis mus hais kiag tej lus ntawd rau nws mloog es ho tuaj hais hauv no yuav muaj qab hau dabtsi os... npawg.

Kuv pom li no, tos li pojniam khiav koj los tejzaum koj yeej ua tsis tau ib tug zoo txiv rau nws xws li: tsis paub tab, tub nkeeg tsis txawj pab pojniam, lossi nyiam ua hluas thiab ntau yam ntxiv. Pojniam yeej hais koj ntau zaug lawm, tiamsi koj yeej tsis kam hloov li ces nws thiajli khiav mus neej tsa. Tejzaum yog nws kuj lam khiav saib koj pus khib thiab pus yuav txawj hloov, saib koj pus yuav mus tos nws rov los sai. Tabsi, koj los ua txoj yuav cai thiab xav tias koj twb tsis tau ntaus thiab tsis tau ntiab, nws mus nws ces kom nws los nws xwb.

Tabsi, thaum pojniam mus txog neejtsa lawm. Luag yuav tsis lam tso rov qab los yog hais tias koj lossi tej kwv tij tsis mus nrog thov thiab lav. Koj muab tos ntej dhau ces tsam no luag paub tias koj yeej tsis xav yuav lawm tiag. Koj tus pojniam los nws yeej tu siab txaus thiab ua tau ib siab rau koj lawm, yuav tsis muaj hnub nws yuav rov qab los yog hais tias koj tsis mus lav thiab thov kom tsimnyog. TSHWJ YOG koj tus kheej tseem zoo nraug thiab haib tshaj nraug SUAV es tsis muaj leej twg yuav zoo npaum li koj lawm mas, tejzaum pojniam thiajli yuav lam rov qab los thawj koj xwb os npawg... ntseeg kuv cov lus nawb.

#3 HMOOB_Ncokojtag1sim_*

HMOOB_Ncokojtag1sim_*
 • Guests

Posted 21 June 2011 - 06:56 PM

Hey, yog koj lam hais pajlug xwb lossi yeej muaj tseeb tiag rau koj mas? Yog muaj tseeb, ua li cas ho tsis mus hais kiag tej lus ntawd rau nws mloog es ho tuaj hais hauv no yuav muaj qab hau dabtsi os... npawg.

Kuv pom li no, tos li pojniam khiav koj los tejzaum koj yeej ua tsis tau ib tug zoo txiv rau nws xws li: tsis paub tab, tub nkeeg tsis txawj pab pojniam, lossi nyiam ua hluas thiab ntau yam ntxiv. Pojniam yeej hais koj ntau zaug lawm, tiamsi koj yeej tsis kam hloov li ces nws thiajli khiav mus neej tsa. Tejzaum yog nws kuj lam khiav saib koj pus khib thiab pus yuav txawj hloov, saib koj pus yuav mus tos nws rov los sai. Tabsi, koj los ua txoj yuav cai thiab xav tias koj twb tsis tau ntaus thiab tsis tau ntiab, nws mus nws ces kom nws los nws xwb.

Tabsi, thaum pojniam mus txog neejtsa lawm. Luag yuav tsis lam tso rov qab los yog hais tias koj lossi tej kwv tij tsis mus nrog thov thiab lav. Koj muab tos ntej dhau ces tsam no luag paub tias koj yeej tsis xav yuav lawm tiag. Koj tus pojniam los nws yeej tu siab txaus thiab ua tau ib siab rau koj lawm, yuav tsis muaj hnub nws yuav rov qab los yog hais tias koj tsis mus lav thiab thov kom tsimnyog. TSHWJ YOG koj tus kheej tseem zoo nraug thiab haib tshaj nraug SUAV es tsis muaj leej twg yuav zoo npaum li koj lawm mas, tejzaum pojniam thiajli yuav lam rov qab los thawj koj xwb os npawg... ntseeg kuv cov lus nawb.#4 HMOOB_Ncokojtag1sim_*

HMOOB_Ncokojtag1sim_*
 • Guests

Posted 21 June 2011 - 06:58 PM

Tus nus aw! Yog koj txawj hlub thiab fwm koj tus niam tsev ces nws yeej tsis khiav koj li os. Txog txij pojniam tsis los lawm ces yog nws tau kev lwj siab los ntawm koj txaus nkaus lawm es thiaj li ua siab tsis tig rov os. Tsam no koj mam xav txog ces lig lawm os mog.

#5 HMOOB_moobtshab_*

HMOOB_moobtshab_*
 • Guests

Posted 21 June 2011 - 11:00 PM

thaum kuv pom koj kuv tsuas pom kev hlub xwb
ob leeg ua ib lub neej qab thiab tsuag nyob ntawm wb
kuv hlub koj koj hlub kuv wb nyob tau luag ntxhwb ntxhi
tsis muaj tshawg hnub wb muaj mi tub mi nyuam tsis muaj kev nyuaj siab dabtsi
ua cas ib ntshais muag teeb meem los tso tau kuv nyob deb ntawm koj
lub sij hawm tsis muaj rau kuv los txog koj twb ho phlog
hnov xov tooj nrov koj hais tias txog niam txiv tsev
nyuam kuv siab xav coj koj rov los koj tsis rov tsuas hais tau txhob nyob ntev
hnub dhau hnub hmo dhau hmo tseem muaj kev hlub nyob khov kho nco
niam txiv tsis keev los ua tsis tau li cas tsuas nyob tos
hnub dhau hnub hmo dhau mog koj siab pauv zuj zus
ua tsis tau li cas thiaj tuaj thawj koj los koj tsis lees yog kuv tus
zaum no ces wb kev hlub kev nco tu tag nro nrog huab nrog cua mus
yog muaj hnub koj xam pom kuv yog tus hlub koj no ros los ua kuv tus
lub sij hawm no tseem tos ntshoov koj mog tus kuv hlub MaiKwm........

Pojniam thiab yus mas yog nyob uake ntev txog qib muaj metub menyuam lawm mas nws yeej paub yus zoo heev thiab yus los yeej paub nws zoo heev li. Yog yus muaj teebmeem quas obleeg mas yuav tsum yog hom teebmeem uas nqaijdawb xeeb kas mas lawv thiaj li yuav nyob tos yus tau, hos yog hom teebmeem uas txhobtxwm lob thiab yus tus xeebceem yeej zoo li ntawd no ces yeej yuav pab tsis tau li. Tab txawm koj yuav plhis tau ua nraugsuav mus los luag yeej yuav tsis yuav koj vim luag tsis xav nyob nrog ib lub neej uas lwjsiab tag mus li. tusiab rau koj txoj kev hlub.....

#6 HMOOB_ntsuag nos_*

HMOOB_ntsuag nos_*
 • Guests

Posted 22 June 2011 - 05:25 PM

cov phooj ywg li ntawv nej sim xav seb ua li kuv ne ua li kuv ua no puas xam tias tsis chawj poj niam thiab'''' kuv mas ua hauj lwm siv 3 hos kuv poj niam mas nws ua siv 2 thaum kuv cov me nyuam me me mas kuv yog tus tu thiab muab da dej xwb hos tom qab no cov me nyuam ho loj lawm lawm mus kawm ntawv los puav leej yog kuv los hauj lwm los es kuv mam li thauj lawv mus kawm ntawv xwbhos muaj ntsib xib fwb los kuv mus nkaus xwb. hos hais txog li ntawm wb nkawm txij nkawm mas kuv hlub nws kawg li sawv ntxov kuv los txog kuv mam li los ua zaub mov ntim nws su thiab tseem los kaus snow ntawm nws lub tsheb tseem rhaub khov fis rau nws thiab tseem pab nws nqa nws tej khoom noj mus rau nraum nws lub tsheb tib si hos wb mus ncig khw yuav ris tsho mas nws yuav cev khaub ncaws twg los kuv yeej tsis xav hais lo lus tias tsis muaj tsis yuav no rau kuv poj niam li vim kuv tsis xav komhnov kuv lo lus ntawv es nws yuav tu siab thiab nws yuav mus tus me nros ntshi. kuv xyaum ua kom tau ib tug txiv tsev zoo 6 nws los tsis tau thiab nws tseem xav tias tus tom ntej yuav zoo dua. kuv tsuas tham me me li no xwb kuv zaj neej neeg no mas yog yuav hais mas pib puag tim vib nais tuaj mas thiaj yuav tas.

#7 HMOOB_ncokojtag1sim_*

HMOOB_ncokojtag1sim_*
 • Guests

Posted 22 June 2011 - 10:16 PM

Yog vim lica es tus zoo yeej tsis tau tus zoo li? Yog tias koj hlub koj tus pojniam npaum li koj hais lawm es nws tseem tsis nrog koj nyob thiab ces tsis ntsim nyog koj nco nws li lawm os.

#8 HMOOB_ncokojtag1sim_*

HMOOB_ncokojtag1sim_*
 • Guests

Posted 22 June 2011 - 10:16 PM

Yog vim lica es tus zoo yeej tsis tau tus zoo li? Yog tias koj hlub koj tus pojniam npaum li koj hais lawm es nws tseem tsis nrog koj nyob thiab ces tsis ntsim nyog koj nco nws li lawm os.

#9 HMOOB_ncokojtag1sim_*

HMOOB_ncokojtag1sim_*
 • Guests

Posted 22 June 2011 - 10:17 PM

Yog vim lica es tus zoo yeej tsis tau tus zoo li? Yog tias koj hlub koj tus pojniam npaum li koj hais lawm es nws tseem tsis nrog koj nyob thiab ces tsis ntsim nyog koj nco nws li lawm os.

#10 HMOOB_ncokojtag1sim_*

HMOOB_ncokojtag1sim_*
 • Guests

Posted 22 June 2011 - 10:17 PM

Yog vim lica es tus zoo yeej tsis tau tus zoo li? Yog tias koj hlub koj tus pojniam npaum li koj hais lawm es nws tseem tsis nrog koj nyob thiab ces tsis ntsim nyog koj nco nws li lawm os.

#11 HMOOB_nkauj hmoob_*

HMOOB_nkauj hmoob_*
 • Guests

Posted 23 June 2011 - 09:58 PM

cov phooj ywg li ntawv nej sim xav seb ua li kuv ne ua li kuv ua no puas xam tias tsis chawj poj niam thiab'''' kuv mas ua hauj lwm siv 3 hos kuv poj niam mas nws ua siv 2 thaum kuv cov me nyuam me me mas kuv yog tus tu thiab muab da dej xwb hos tom qab no cov me nyuam ho loj lawm lawm mus kawm ntawv los puav leej yog kuv los hauj lwm los es kuv mam li thauj lawv mus kawm ntawv xwbhos muaj ntsib xib fwb los kuv mus nkaus xwb. hos hais txog li ntawm wb nkawm txij nkawm mas kuv hlub nws kawg li sawv ntxov kuv los txog kuv mam li los ua zaub mov ntim nws su thiab tseem los kaus snow ntawm nws lub tsheb tseem rhaub khov fis rau nws thiab tseem pab nws nqa nws tej khoom noj mus rau nraum nws lub tsheb tib si hos wb mus ncig khw yuav ris tsho mas nws yuav cev khaub ncaws twg los kuv yeej tsis xav hais lo lus tias tsis muaj tsis yuav no rau kuv poj niam li vim kuv tsis xav komhnov kuv lo lus ntawv es nws yuav tu siab thiab nws yuav mus tus me nros ntshi. kuv xyaum ua kom tau ib tug txiv tsev zoo 6 nws los tsis tau thiab nws tseem xav tias tus tom ntej yuav zoo dua. kuv tsuas tham me me li no xwb kuv zaj neej neeg no mas yog yuav hais mas pib puag tim vib nais tuaj mas thiaj yuav tas.


tu tij laug aw ca es koj yuav txawj hlub poj niam tag npaum li koj na lo, yog muaj moo kuv tau ib tu txiv zoo2 li koj ma ntshe kuv yuav hlub2 tsi pub nw tu siab rau kuv ib qho me2 li os lo.

ho hai txog koj lub neej no ce pab koj tu siab os lo.

#12 HMOOB_npau suav xwb_*

HMOOB_npau suav xwb_*
 • Guests

Posted 26 June 2011 - 05:25 PM

thaum kuv pom koj kuv tsuas pom kev hlub xwb
ob leeg ua ib lub neej qab thiab tsuag nyob ntawm wb
kuv hlub koj koj hlub kuv wb nyob tau luag ntxhwb ntxhi
tsis muaj tshawg hnub wb muaj mi tub mi nyuam tsis muaj kev nyuaj siab dabtsi
ua cas ib ntshais muag teeb meem los tso tau kuv nyob deb ntawm koj
lub sij hawm tsis muaj rau kuv los txog koj twb ho phlog
hnov xov tooj nrov koj hais tias txog niam txiv tsev
nyuam kuv siab xav coj koj rov los koj tsis rov tsuas hais tau txhob nyob ntev
hnub dhau hnub hmo dhau hmo tseem muaj kev hlub nyob khov kho nco
niam txiv tsis keev los ua tsis tau li cas tsuas nyob tos
hnub dhau hnub hmo dhau mog koj siab pauv zuj zus
ua tsis tau li cas thiaj tuaj thawj koj los koj tsis lees yog kuv tus
zaum no ces wb kev hlub kev nco tu tag nro nrog huab nrog cua mus
yog muaj hnub koj xam pom kuv yog tus hlub koj no ros los ua kuv tus
lub sij hawm no tseem tos ntshoov koj mog tus kuv hlub MaiKwm........


Thaub aw.....tos poj niam khiav los koj pheej hlub poj hmong npog hauv phone thiab xa nyiaj rau lawm pov...poj niam hmoob yeej tsis la khia ua deb ua npua li os vim cov txiv neej tsis txawj coj es thiab khi pob....YOg hlub npaum ko es poj niam khiav ces ntshe yog koj hlub rov qab lawm xwb pob......txhob hlub hlub cov tim npog lub neej thiab tsheej mam.....welfare system twb yuav tuag na, cas pheej tseem muaj cov mus coj neej tuaj noj nyiaj xiam na.....

#13 HMOOB_TijLaug_*

HMOOB_TijLaug_*
 • Guests

Posted 29 June 2011 - 01:03 PM

Cas siab me ua luaj, peb ua neeg nyob coj siab kom loj thiab rub lub siab kom ntev mas cov kwv ntxawg. Poj niam xwb yus yeej muaj peev xwm yuav dua tus tshiab tau los sav, yog muaj me ntsis nyiaj nas. Nej twb tseem muaj zog ne, nyiaj xwb khwv yooj yim ua luaj li nav, yog nej yog tib neeg nquag nas. Mus khwv ib xyoos xwb xav yuav 2 tug poj niam zoo zoo nkauj thiab mos mos yeej tsis nyuaj kiag li nav. Poj niam khiav lawm ces rau siab ntso khwv nyiaj yuav dua tus tshiab xwb thiaj tsim nyog koj yug los ua neeg os. Ntshai tsam poj niam tuav yus ruaj ruaj es yus tus kheej ces txawm yuav kawg rau tib tug poj niam xwb mas ntshe yog kuv no kuv yeej tsis txaus siab li os. Vim kuv yog neeg xav sim kom txhij kom txhua thiaj li tsim nyog qhov kuv yug los ib vuag dua. ;)Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users