Jump to content


Loojmem lossi Memtoj


13 replies to this topic

#1 HMOOB_Thimxav_*

HMOOB_Thimxav_*
 • Guests

Posted 16 June 2011 - 04:15 PM

Hmoob ntseeg tias thaum tej laus tag txojsia yuav tsum coj mus faus rau qhov chaw uas muaj Loojmem lossi Memtoj zoo kom tej tubki ciaj nom tswv thiab tau zoo neej ua. Nej pus xav tias Loojmem lossi memtoj pab tau yus?

Nej teb kom ntse ntsuav, tsis txhob sau ntau2 tabsi sau kom raug lub ntsiab xwb.

#2 HMOOB_Meejxeebkum_*

HMOOB_Meejxeebkum_*
 • Guests

Posted 16 June 2011 - 06:38 PM

Hmoob ntseeg tias thaum tej laus tag txojsia yuav tsum coj mus faus rau qhov chaw uas muaj Loojmem lossi Memtoj zoo kom tej tubki ciaj nom tswv thiab tau zoo neej ua. Nej pus xav tias Loojmem lossi memtoj pab tau yus?

Nej teb kom ntse ntsuav, tsis txhob sau ntau2 tabsi sau kom raug lub ntsiab xwb.


Kuv kuj tsis paub zoo, tab sis kuv xav tias loojmem zoo tsuas yog tus tuag ntawd nws tau zoo nyob kaj siab lug xwb, yuav tsis yog tub ki tau nom tau tswv. Kuv xav tias niam txiv txawm tau looj mem zoo zoo los kawg nkaus tej tub ki yuav tsum nquag, txhob tub nkeeg, thiab rau rau siab mus kawm ntawv thiaj yuav tau koob hmoov.
Kuv lam teb koj li no, cia lwm tus ho hais seb li cas.

#3 HMOOB_neeg xwb_*

HMOOB_neeg xwb_*
 • Guests

Posted 16 June 2011 - 06:45 PM

Hmoob ntseeg tias thaum tej laus tag txojsia yuav tsum coj mus faus rau qhov chaw uas muaj Loojmem lossi Memtoj zoo kom tej tubki ciaj nom tswv thiab tau zoo neej ua. Nej pus xav tias Loojmem lossi memtoj pab tau yus?

Nej teb kom ntse ntsuav, tsis txhob sau ntau2 tabsi sau kom raug lub ntsiab xwb.

kuv ntseeg mem toj looj mem heev tab sis kuv tu siab uas niam txiv tuag tau qua ntxa fam qua ntxa tsis zoo yog
li thiaj li fam rau kuv, tu siab kawg uas tsis paub xyov yuav ua li cas thiaj li daws los sis pab tau kom, kuv
ho dhau tej kev fam no mus.
ib ziag no txawm paub txog kev kawm me me thiab los tsuas yog lub npe xwb, xav twj ywm tias yuav ua li cas peb
haiv hmoob thiaj li yuav sawv taus ib leej txiv tus muaj heev zeej txuj ci tshwm sim los pab peb haiv neeg, kom
dhau luag lwm haiv neeg tej kev caij tsuj, txoj hau kev uas yuav los pab yus haiv neeg no ua li tsis muaj ib txoj
hau kev qhib rau tus neeg ruam zoo li kuv, tu siab kawg uas yug los ua ib zaug neeg hmoob, chim lub noob ti lub
plawv cuag hluav taws hlawv tsis muaj hnub kho zoo, vim yog tsis muaj qoob loo nrug luag noj, kuv pom koj zoo li
ib leeg tub tus muaj zoo laj lim tswv yim li txuj ci, koj puas kam qhib thiab muab los qhia peb haiv hmoob ???
ua tsaug leej phooj ywg tus muaj dej siab.

#4 HMOOB_hmoob/moob_*

HMOOB_hmoob/moob_*
 • Guests

Posted 16 June 2011 - 08:27 PM

;) ;) kuv tsi ntseeg memtoj/loojmem zoo yuav pab tau cov tom qab kom ua neej zoo tau nom/tau tswv.qhov kuv ntseeg ces saib University nyob qhov twg xwb thiab pab tau yus.

#5 HMOOB_Limuag_*

HMOOB_Limuag_*
 • Guests

Posted 17 June 2011 - 01:32 AM

;) ;) kuv tsi ntseeg memtoj/loojmem zoo yuav pab tau cov tom qab kom ua neej zoo tau nom/tau tswv.qhov kuv ntseeg ces saib University nyob qhov twg xwb thiab pab tau yus.

Bawg yeej yog li koj hais txoj kev txawj ntse yeej nyob tom university tiag tab sis qhov uas luag tej laus pheej piv lus tias to tsis tau zoo los vim niam txiv tsis tau zoo looj mem no kuv yeej ntseeg tiag, vimluag cov neeg uas luag txawj nrhiav looj mem luag lub neej yeej mus siab tshaj luag yeej muaj kev txawj ntse tshaj, tos koj hais li ko los koj twb tsis ntsia thiab tsis paub tsis search li es koj yuav ua cas paub tias luag nrhiav looj mem no na, luag tej mus nrhiav luag nim yuav qhia koj tias luag mus nrhiav looj mem lawm no na, yog koj tsis txawj saib ces koj yeej tsis paub tias looj mem yog qhov zoo li cas lo os. nej sim mus ntsia teb chaws meskas thiab teb chaws suav ma qhov twg muaj looj mem zoo luag yeej mus ua tsev rau thiab luag yeej muab hom cia tag lawm tsuas yog tshuav peb hmoob ib txhia niag bwb2222 es thiaj tseem ntsia tsis tau pom luag tej looj mem tias zoo li cas xwb, qhov tseeb nej sim mus saib suav cov huab tais los yog korea cov huab tais lawv cov ntxa ma nej thiaj paub tias looj mem zoo li cas no nawb

#6 HMOOB_ntxawg hawj_*

HMOOB_ntxawg hawj_*
 • Guests

Posted 17 June 2011 - 10:59 AM

kuv ntseeg meem toj vim kuv pom 2 hmoob nyob vib nais lub neej hloov tam sim ntag.

#7 HMOOB_Tsis yog hmoob_*

HMOOB_Tsis yog hmoob_*
 • Guests

Posted 17 June 2011 - 08:15 PM

;) ;) kuv tsi ntseeg memtoj/loojmem zoo yuav pab tau cov tom qab kom ua neej zoo tau nom/tau tswv.qhov kuv ntseeg ces saib University nyob qhov twg xwb thiab pab tau yus.


Yawg thaub hmoob cov hais li koj mas yog hom neeg khav ntawm ntug cub thiab dhia tom chaw do xwb ua tsis tau dab tsi hlo li. koj hais li ko cas koj twb pom University nyob qhov twg lawm ua cas koj ho tsis coj koj niam thiab koj txiv nkawv mus yuj nram kwj ha xwb maj, kuj tsis thas muab faus li vim yus twb pom University lawm ne.. yog npaum li koj hais ces cov hmoob tim nplog ham tsis yog President tag lawm les es rau qhov hmoob cov Dr nyob meskas pes tsawg pua leej lawm maj, kuv saib nti thaum twg ces tsis tau tes so ntswg xwb los sav, kuv saib poj niam hu Police ces twb nqa tsis yeej khau khiav los sav.
kuv qhia rau koj paub tseeb tseeb hais tias American yim huab paub looj mem zoo kom koj paub li ntawv, cas koj twb tsis muaj qhov muag ntsia thiab saib hais tias txhua txhua lub State uas lawv teeb lawv lub Capital rau nws zoo li cas. koj yuav tau xyaum kom ntau tshaj qhov no ntxiv, yog koj tsis xyaum mas txawm koj yuav pom ib lub niag univesity luaj ib lub niag ntuj los yeej tsis muaj qab hau rau koj li os npawg aw !!! kuv tsis yog thuam koj ov tsuas yog kuv qhia koj kom koj ntse zog me ntsis xwb nawj !!!

#8 HMOOB_Pov miv_*

HMOOB_Pov miv_*
 • Guests

Posted 18 June 2011 - 04:53 AM

Nej tham ntau lawm ces ho cia kuv tham thiab seb yom!
Kuv hais mas looj mem los yuav tsum tau nrhiav qhov chaw kom zoo tshaj plaws, hos university los yuav tsum tau nrhiav lub uas kom zoo tshaj plaws mas thiaj yuav txawj ntse thiab tau nom tau tswv ua!

#9 HMOOB_hmoob ntxawg hawj_*

HMOOB_hmoob ntxawg hawj_*
 • Guests

Posted 20 June 2011 - 03:16 PM

kuv ntseeg looj mem 100% yog vim me kas cov church uas loj thiab muaj neeg coob coob tuaj koom mas yog qhov chaw zoo tiag tiag li. kuv support tus npawg lub idea uas me kas teeb lawv lub capital rau txhua txhua lub xeev.

#10 HMOOB_VIP_*

HMOOB_VIP_*
 • Guests

Posted 20 June 2011 - 05:32 PM

Hmoob ntseeg tias thaum tej laus tag txojsia yuav tsum coj mus faus rau qhov chaw uas muaj Loojmem lossi Memtoj zoo kom tej tubki ciaj nom tswv thiab tau zoo neej ua. Nej pus xav tias Loojmem lossi memtoj pab tau yus?

Nej teb kom ntse ntsuav, tsis txhob sau ntau2 tabsi sau kom raug lub ntsiab xwb.


Kuv xav hais tias yeej muaj tseeb li lawv hais tiag. Loojmem memtoj yeej yog ib qho chaws uas yuav coj tej laus mus faus yuav tsum tau nrhiav qhov chaw zoo tej tub xeeb leej xeeb ntxwv thiaj li yuav tau zoo neej xws luag thiab. Nws zoo nkaus li koj yuav mus yuav poj niam koj yeej yuav tsum xaiv tham tus kom zoo nkauj ntxim siab hais lus ntxim nyiam siab ntev nquag ua noj nyiam kwv nyiam tij muaj qhua tuaj txog los hu luag mas tus no thiaj li yuav pab txhawb koj lub neej kom tsheej yig.

Hos ntawm koj nev kuv thiab peb sawv daws ho xav hnov koj sim ho qhia kom ntse ntsuav make the long story short.

VIP

#11 HMOOB_Vaj Tswv Yim_*

HMOOB_Vaj Tswv Yim_*
 • Guests

Posted 12 November 2011 - 02:52 AM

:rolleyes: :rolleyes: kuv tsi ntseeg memtoj/loojmem zoo yuav pab tau cov tom qab kom ua neej zoo tau nom/tau tswv.qhov kuv ntseeg ces saib University nyob qhov twg xwb thiab pab tau yus.


Kev kawm + rau mem toj thiaj pab tau koj tshej ib tug nom los yog ib tug tswv, txawm hais tias koj niaj hnub mus University xwb los yog mem toj tsis pab, koj yeej tsis tau ib tug zoo nom los yog zoo tswv.

#12 HMOOB_Tus Hmoov_*

HMOOB_Tus Hmoov_*
 • Guests

Posted 02 January 2012 - 09:39 PM

Nyob zoo kwvtij, tsis txhob mus nrhiav memtoj mog vim nej yim nrhiav memtoj nej yim yuav tsis tau zoo memtoj xwb. Memtoj yog nej txoj kev peem zoo rau lub neej no xwb. Nej yuav cheat tsis tau txoj kev ncaj ncees ntawm lub ntuj. Txog nej sijhawm ces nej txawm tsis xav tau zoo memtoj los yuav tau. Yog cheat ces yuav tau txoj memtoj tsis zoo, ua rau muaj kev txom nyem xwb.

#13 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 January 2012 - 11:10 PM

Looj mem yog koj ntseeg ces zoo rua koj, yog koj tsi ntseeg ces nyob ntawm koj xib. Ntawm kuv mas tsuas nov luas ntseeg xwb, tsuas pum luas tej ntseeg ntawd los zoo le kwv tuab yaam. Ntsab lug ces zoo le Moob foom kom, yeej zoo kawg tab sis yuav tau ua hauj lwm over time paab ha txaus noj. Tej tub ki yuav tsum yog rau sab kawm ntawv sub ha moog txug rua Dr hab lawyer. Meem toj muaj 2 yaam zoo le nuav:1/ koj nquag, ua zoo hab rau sab kawm ntawv moog tau sab ces meem toj coj koj moog rua qhov zoo.2/tau lub meem toj zoo los yug quav yeeb, nkeeg tsi rau sab kawm ntawv ces moog rua qhov phem xwb.

#14 HMOOB_Tswbxyostuamyeej Hmoobvajp_*

HMOOB_Tswbxyostuamyeej Hmoobvajp_*
 • Guests

Posted 08 July 2012 - 09:57 AM

Kuv, Tswbxyostuamyeej Hmoobvajpov tsis ntseeg MEMTOJ losyog LOOJMEM, DAB thiab VAJTSWV. Kuv, Tswbxyostuamyeej Hmoobvajpob pommeej paubtseeb tias 3 Hmoobleejtxiv VAJTUAMYEEJ XABFAJTIJ VAJPOV tsis yog yawg niam-txiv thiab pog-yawg txum tau zoo LOOJMEM losyog MEMTOJ. Qhov yawg tau MEEJMOM thiab muaj FWVXYEEJHWJCHIM XABFAJTIJ ( NAI PHON TRI ) no yog los ntawm cajces losyog rojntsha los.

XABFAJTIJ VAJPOV ( NAI PHON TRI VANG PAO ) leej yawg koob yog VAJTSWV THAI leej 5, yog yawg PRAPIYA MAHARAT. NAI PHON VAJPOV leej txiv yog menyuam togkev, yog xyoo AD. 1887- 1900 VAJTSWV THAI leej 5, yawg PRAPIYA MAHARAT tau txhij 3 KONGPHON peebzeej sawv fuabtxeeb 3 lub kujcuab yog , 1 CABOCHA, 2 LANXANG, 3 LANNAN. LANXANG tau poob rau THAI kav txog rau xyoo AD. 1903, yoglino 3 Hmoob thiaj tau TXWVFEEJ FAJTIJFUABTAIS THAI leej 5, yawg PRAPIYA MAHARAT.

Kuv, Tswbxyostuamyeej Hmoobvajpov caw 3 sawvdaws mus rub VAJTSWV THAI leej 5 cov mojzeej pojduab thiab muab NAI PHON VAJPOV cov mojzeej pojduab los sibpiv saibkomzoo saib nkawd puaszoo sibthooj ? Yog zoo sibthooj no hos zoo sibthooj pestsawg % ? Kuv, Tswbxyostuamyeej Hmoobvajpov saib qhov NAI PHON VAJPOV txawv VAJTSWV THAI leej 5 ces yog NAI PHON VAJPOV tsis muaj FWJTXWV xwb.


Xyuamxeeb,Tswbxyostuamyeej HmoobvajpovReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users