Jump to content


tubkawm hmoob


5 replies to this topic

#1 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
  • Guests

Posted 13 June 2011 - 08:54 AM

kuv xav paub tias 3 cov tub kawm nyob rau thaib teb no puas qhov kev sib tham tawm tswv yim los txhawb hmoob txog fab tswv yim kom hmoob rau sib kawm ntawv mus rau qib siab. raws li ntau xyoo dhau los lawm mas tej me nyuam mus kawm tiav p6 xwb ces cia li tsis kawm ntxiv lawm. yog nej tham thaim tawm tau tswv yim no xav kom muab tso rau hauv webside es peb ho tau nrog nej saib.

ua tsaug

#2 HMOOB_FreeWorld_*

HMOOB_FreeWorld_*
  • Guests

Posted 14 June 2011 - 04:47 PM

kuv yog hmoob mes kas. tus npawg, koj muaj zoo tswv yim yuav pab hmoob lub neej tom ntej tab sis koj puas xav tias nej yuav qhia ntawv thiab lus hmoob kom cov tub ntxhais hmoob paub lus thiab ntawv hmoob no ? vim kuv pom tias nej cov tub ntxhais hmoob thaib tsuas sau ntawv thaib los ua kev sib tshab lus xwb. yuav hais qhov tseeb, yuav tsum yog peb cov hmoob tawm teb chaws mus nyob ntuj nraus tso peb cov lus cov ntawv tseg vim peb yog feem tsawg tab sis peb tseem paub lus thiab ntawv hmoob zoo dua cov nyob tom ntuj qub qab ;) . qhov no kuv xav nej yuav tau kho tsob hmoob nyob Thailand.

#3 HMOOB_Limuag_*

HMOOB_Limuag_*
  • Guests

Posted 15 June 2011 - 02:57 AM

kuv xav paub tias 3 cov tub kawm nyob rau thaib teb no puas qhov kev sib tham tawm tswv yim los txhawb hmoob txog fab tswv yim kom hmoob rau sib kawm ntawv mus rau qib siab. raws li ntau xyoo dhau los lawm mas tej me nyuam mus kawm tiav p6 xwb ces cia li tsis kawm ntxiv lawm. yog nej tham thaim tawm tau tswv yim no xav kom muab tso rau hauv webside es peb ho tau nrog nej saib.

ua tsaug

Ab ya yus twb ua niam ua txiv ces yus xav kom txawj ces yus kav tsij txw kom mus kawm xwb mas nawb hos yog koj ua niam ua txiv koj twb hais tsis tau lawm ces peb cov nyob sab nrauv ces ntshe yuav bye bye lawm xwb lau
Sorry i can't help you if you don't help your self

#4 HMOOB_thimxav_*

HMOOB_thimxav_*
  • Guests

Posted 15 June 2011 - 10:49 AM

Ab ya yus twb ua niam ua txiv ces yus xav kom txawj ces yus kav tsij txw kom mus kawm xwb mas nawb hos yog koj ua niam ua txiv koj twb hais tsis tau lawm ces peb cov nyob sab nrauv ces ntshe yuav bye bye lawm xwb lau
Sorry i can't help you if you don't help your self


Yog lawm, txawm Hmoob tsis muaj tebchaws los yawm saub yeej tsim peb los ua ib haiv hmoob nyob rau hauv lub qab ntuj no. Yog li ntawd peb txawm yuav nyob rau lub tebchaws twg los yuav tsum txhob tso peb haivneeg tej lus tseg. Wb ib niam txiv puav leej kawm ntawv tiav qib siab los thiab tau haujlwm zoo nrog luag ua, tabsi nyob hauv wb lub tsev peb yeej tseem siv thiab hais lus Hmoob xwb. Wb cov menyuam txhua tus puav leej hais tau lus Hmoob zoo txog li ntawm 80%, tsis zoo li tej niam txiv Hmoob dog dig es twb tsis kam hais peb tej lus Hmoob lawm nyob tsam lawv ho txaj muag no.

#5 HMOOB_nkaujtusiab_*

HMOOB_nkaujtusiab_*
  • Guests

Posted 17 June 2011 - 05:46 PM

Yog lawm, txawm Hmoob tsis muaj tebchaws los yawm saub yeej tsim peb los ua ib haiv hmoob nyob rau hauv lub qab ntuj no. Yog li ntawd peb txawm yuav nyob rau lub tebchaws twg los yuav tsum txhob tso peb haivneeg tej lus tseg. Wb ib niam txiv puav leej kawm ntawv tiav qib siab los thiab tau haujlwm zoo nrog luag ua, tabsi nyob hauv wb lub tsev peb yeej tseem siv thiab hais lus Hmoob xwb. Wb cov menyuam txhua tus puav leej hais tau lus Hmoob zoo txog li ntawm 80%, tsis zoo li tej niam txiv Hmoob dog dig es twb tsis kam hais peb tej lus Hmoob lawm nyob tsam lawv ho txaj muag no.#6 HMOOB_Yawg Txawj_*

HMOOB_Yawg Txawj_*
  • Guests

Posted 21 June 2011 - 12:50 AM

ผมคิดว่าระบบการศึกษาในประเทศไทยอาจไม่ได้ดูแลมากเกี่ยวกับครอบครัวที่ยากจน ผมหมายถึงว่ารัฐบาลได้เพื่อช่วยให้ผู้ยากจนเด็กชนกลุ่มน้อยสมาร์ทไปเพื่อการศึกษาที่สูงกว่าที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนใหญ่ชาวม้งเป็นมนุษย์ที่ยากจนที่สุดในการอยู่ในที่ดิน ผู้ปกครองสามารถทำอะไรเพื่อช่วยให้เด็กของพวกเขาไปเรียนที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย?Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users