Jump to content


Most Liked Content


#2904 hai kwv txhiaj

Posted by Guest on 24 February 2011 - 04:16 AM

tus muam yuav tau qhia xovtooj thiab email rau hauv
yog tus xav tau koj cov kwv txhiaj lawv thiaj li paub tiv toj koj ua tsaug..

hmoob tej tub zoo nraug..


#9961 Saib Kev Hlub Kom Muaj Nqi

Posted by Guest on 10 September 2011 - 12:52 AM

Cov yawg aw, lawv muab hluas nkauj suav cov duab tso tuaj xwb los tseem muaj neeg muaj muaj siab xa nyiaj mus pub thiab. Ua cas Hmoob meskas es yuav npwb ua luaj li os. Lawv siv 12 lub tswv yim tuaj dag peb li nyiaj mas leej twg los yeej mag tag li es yog ua li cas no. Peb ruam thiab ntshaw dhau lawm es thiaj rau dag puas yog nas. Cov laus laus mas cav xa 2-3 puas dauslas thiab vim txoj niag kev ruam quaj xwb tiag.


#8092 tsabntawv cawmseej

Posted by Guest on 29 July 2011 - 05:14 AM

kuv yog tuam thawj txheeb kab, kuv tuaj coj pog laus, thiab tseem hmoob mus saib, vaj yim leej lub loog huab tais, vaj yim leej lub loog huab tais no, nyob rau sab qaum teb ntawm nplog thiab thaib, peb hmoob hu hais tias, peb ceg av xab xeeb kaum, thaib thiab nplog hu hais tias, xam liaj thoos qhas.

vaj yim leej lub loog, xov cuaj txheej txiag zeb, yim txheej txiag tsua, muaj cuaj txheej peeb zeej yim txheej peeb muas, zov ncig txhua.

vaj yim leej muaj cuaj caum cuaj txwg tub mab yim caum yim txwg tub qhev ua noj. vaj yim leej lub tsev tawg paj nraug zees, xws li paj kub, paj nyiaj, tub txawg tub ntse sawv ua tsheej phiaj,

vaj yim leej mas thiaj tsim nyog uas yog ib tug huab tais tiag tiag li.

ua tsaugMe tub tuam thawj txheeb kab awh kuv nyuag tub xeeb ntxwv vajyimleej ntawv ces thaum nws tseem me ces nws mob nyhav nyhav es kuv thiab nws txiv peb thiaj fiv yeem es tua tag 9 tug aub 8 tug dev thiab 9 tug tshis 8 tus me es ces nws thiaj mam khees zog tab sis nws yeej tseem yog ib niag neeg phab phab nyaj twb mus ncig tsis tau qhov twg li, kuv tseem xav tias kuv twb laus laus heev lawm los tshe kuv tseem yuav muaj txoj sia nyob ntev dua kuv niag tub xeeb ntxwv vajyimleej ntawv vim nws yog ib tug neeg muaj muaj mob tsej muag mas phob tsus thiab nyob tsuj tsoos hnoos qhuj qhem pw rawv saum txaj haus rawv yaj yeeb xwb. kuv tseem hais rau nws txiv tias ua cas tej tus hluas no cas tseem muaj mob tshaj peb cov laus lawm thiab xyov yuav ua cas lauh.